Sunteți pe pagina 1din 1

RECOMANDARE Domnul/ dna Asafti Aurora, student al Facultatii de Textile Pielarie si Managemnet Industrial, Universitatea Tehnica Gh.

. Asachi Iasi. Pe parcursul studiilor urmate s-a achitat in mod constiincios de toate sarcinile primite, desfasurand o activitate concretizata in rezultate foarte bune. A fost apreciat permanent de catre toate cadrele didactice pentru modul in care a lucrat in cadrul orelor de laborator, orelor de seminar, proiectelor, unde a avut o contributie meritorie prin solutiile si activitatea personala. S-a remarcat prin spirit organizatoric la actiunile desfasurate in cadrul sectiei de specializare. Mentionez, de asemenea, ca am remarcat pe parcursul activitatii desfasurate, calitati de bun organizator, spirit de echipa, pricepere in aplicarea cunostintelor teoretice in practica, adaptare rapida la noile conditii de lucru simultan cu respectarea eticii profesionale. Pentru calitatile prezentate il recomand pe domnul/dna Hopsa Camelia Margareta pentru ocuparea postului de manager general din cadrul intreprinderii simulate I.S. Studconf S.R.L.

Data 21.06.2011

Numele si prenumele, Asafti Aurora Semnatura, ..