SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr. Înreg.R.C.-J13/1416/1991 B-dul. Aurel Vlaicu nr.

123 Constanta

Nr.........../...................

ADEVERINŢĂ
Se adevereste prin prezenta ca dl. Chivaran Danut este angajat al societatii cu contract de munca, are salariu tarifar brut de 1.700 lei si in luna octombrie 2011 a realizat un venit net de 944 lei. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.

Director, Ing. Magureanu Mircea

SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr. Înreg.R.C.-J13/1416/1991 B-dul. Aurel Vlaicu nr.123 Constanta

Nr.........../...................

ADEVERINŢĂ
Se adevereste prin prezenta ca dl. Sali Miniur este angajat al societatii cu contract de munca, are salariu tarifar brut de 1.400 lei si in luna octombrie 2011 a realizat un venit net de 823 lei. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.

Director, Ing. Magureanu Mircea

ADEVERINŢĂ Se adevereste prin prezenta ca d-na Acsinciuc Violeta este angajata a societatii cu contract de munca..-J13/1416/1991 B-dul........ Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.... Ing... Director. Înreg.. Magureanu Mircea . Aurel Vlaicu nr.../..R....C.......SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr.123 Constanta Nr.. are salariu tarifar brut de 715 lei si in luna noiembrie 2011 a realizat un venit net de 376 lei..

.SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr... are salariu tarifar brut de 1700 lei si in luna decembrie 2011 a realizat un venit net de 681 lei. Director.C.....-J13/1416/1991 B-dul.... Magureanu Mircea ..... ADEVERINŢĂ Se adevereste prin prezenta ca d-nul Smeu Gheorghe este angajat al societatii noastre cu contract de munca . Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari..... Ing. Înreg...R../... Aurel Vlaicu nr..123 Constanta Nr.....

.... Înreg. Aurel Vlaicu nr..SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr.....R.-J13/1416/1991 B-dul. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.123 Constanta Nr./...C....... ADEVERINŢĂ Se adevereste prin prezenta ca d-nul Secara Adrian este angajat al societatii noastre cu contract de munca . Ing...... Director.. Magureanu Mircea ..... are salariu tarifar brut de 2600 lei si in luna decembrie 2011 a realizat un venit net de 1811 lei..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful