SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr. Înreg.R.C.-J13/1416/1991 B-dul. Aurel Vlaicu nr.

123 Constanta

Nr.........../...................

ADEVERINŢĂ
Se adevereste prin prezenta ca dl. Chivaran Danut este angajat al societatii cu contract de munca, are salariu tarifar brut de 1.700 lei si in luna octombrie 2011 a realizat un venit net de 944 lei. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.

Director, Ing. Magureanu Mircea

SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr. Înreg.R.C.-J13/1416/1991 B-dul. Aurel Vlaicu nr.123 Constanta

Nr.........../...................

ADEVERINŢĂ
Se adevereste prin prezenta ca dl. Sali Miniur este angajat al societatii cu contract de munca, are salariu tarifar brut de 1.400 lei si in luna octombrie 2011 a realizat un venit net de 823 lei. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.

Director, Ing. Magureanu Mircea

123 Constanta Nr...... Magureanu Mircea ... ADEVERINŢĂ Se adevereste prin prezenta ca d-na Acsinciuc Violeta este angajata a societatii cu contract de munca....SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr. Director.......... Înreg.R.. Aurel Vlaicu nr....-J13/1416/1991 B-dul. are salariu tarifar brut de 715 lei si in luna noiembrie 2011 a realizat un venit net de 376 lei. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.C... Ing..../.

... Director..R. Aurel Vlaicu nr. are salariu tarifar brut de 1700 lei si in luna decembrie 2011 a realizat un venit net de 681 lei..... Magureanu Mircea ...... Înreg...SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr..123 Constanta Nr..... Ing..C. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari./....... ADEVERINŢĂ Se adevereste prin prezenta ca d-nul Smeu Gheorghe este angajat al societatii noastre cu contract de munca ..-J13/1416/1991 B-dul.

ADEVERINŢĂ Se adevereste prin prezenta ca d-nul Secara Adrian este angajat al societatii noastre cu contract de munca ..-J13/1416/1991 B-dul. are salariu tarifar brut de 2600 lei si in luna decembrie 2011 a realizat un venit net de 1811 lei.123 Constanta Nr... Director.. Înreg....... Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari. Magureanu Mircea ./.. Ing....R..SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr..... Aurel Vlaicu nr..C.........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful