SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr. Înreg.R.C.-J13/1416/1991 B-dul. Aurel Vlaicu nr.

123 Constanta

Nr.........../...................

ADEVERINŢĂ
Se adevereste prin prezenta ca dl. Chivaran Danut este angajat al societatii cu contract de munca, are salariu tarifar brut de 1.700 lei si in luna octombrie 2011 a realizat un venit net de 944 lei. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.

Director, Ing. Magureanu Mircea

SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr. Înreg.R.C.-J13/1416/1991 B-dul. Aurel Vlaicu nr.123 Constanta

Nr.........../...................

ADEVERINŢĂ
Se adevereste prin prezenta ca dl. Sali Miniur este angajat al societatii cu contract de munca, are salariu tarifar brut de 1.400 lei si in luna octombrie 2011 a realizat un venit net de 823 lei. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.

Director, Ing. Magureanu Mircea

.R..C./. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari... are salariu tarifar brut de 715 lei si in luna noiembrie 2011 a realizat un venit net de 376 lei... Director. Înreg... ADEVERINŢĂ Se adevereste prin prezenta ca d-na Acsinciuc Violeta este angajata a societatii cu contract de munca...SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr. Magureanu Mircea .-J13/1416/1991 B-dul... Ing...... Aurel Vlaicu nr......123 Constanta Nr.......

./.R.-J13/1416/1991 B-dul... ADEVERINŢĂ Se adevereste prin prezenta ca d-nul Smeu Gheorghe este angajat al societatii noastre cu contract de munca .123 Constanta Nr. Aurel Vlaicu nr........ Ing. Director....... are salariu tarifar brut de 1700 lei si in luna decembrie 2011 a realizat un venit net de 681 lei..... Înreg. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari...... Magureanu Mircea ..C..SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr..

Înreg... Magureanu Mircea .....C.SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr... are salariu tarifar brut de 2600 lei si in luna decembrie 2011 a realizat un venit net de 1811 lei. ADEVERINŢĂ Se adevereste prin prezenta ca d-nul Secara Adrian este angajat al societatii noastre cu contract de munca .../...... Aurel Vlaicu nr....-J13/1416/1991 B-dul. Ing... Director...... Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari..123 Constanta Nr...R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful