Sunteți pe pagina 1din 4

SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr. nreg.R.C.-J13/1416/1991 B-dul. Aurel Vlaicu nr.

123 Constanta

Nr.........../...................

ADEVERIN
Se adevereste prin prezenta ca dl. Chivaran Danut este angajat al societatii cu contract de munca, are salariu tarifar brut de 1.700 lei si in luna octombrie 2011 a realizat un venit net de 944 lei. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.

Director, Ing. Magureanu Mircea

SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr. nreg.R.C.-J13/1416/1991 B-dul. Aurel Vlaicu nr.123 Constanta

Nr.........../...................

ADEVERIN
Se adevereste prin prezenta ca dl. Sali Miniur este angajat al societatii cu contract de munca, are salariu tarifar brut de 1.400 lei si in luna octombrie 2011 a realizat un venit net de 823 lei. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.

Director, Ing. Magureanu Mircea

SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr. nreg.R.C.-J13/1416/1991 B-dul. Aurel Vlaicu nr.123 Constanta

Nr.........../...................

ADEVERIN
Se adevereste prin prezenta ca d-na Acsinciuc Violeta este angajata a societatii cu contract de munca, are salariu tarifar brut de 715 lei si in luna noiembrie 2011 a realizat un venit net de 376 lei. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.

Director, Ing. Magureanu Mircea

SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr. nreg.R.C.-J13/1416/1991 B-dul. Aurel Vlaicu nr.123 Constanta

Nr.........../...................

ADEVERIN
Se adevereste prin prezenta ca d-nul Smeu Gheorghe este angajat al societatii noastre cu contract de munca , are salariu tarifar brut de 1700 lei si in luna decembrie 2011 a realizat un venit net de 681 lei. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.

Director, Ing. Magureanu Mircea

SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr. nreg.R.C.-J13/1416/1991 B-dul. Aurel Vlaicu nr.123 Constanta

Nr.........../...................

ADEVERIN
Se adevereste prin prezenta ca d-nul Secara Adrian este angajat al societatii noastre cu contract de munca , are salariu tarifar brut de 2600 lei si in luna decembrie 2011 a realizat un venit net de 1811 lei. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.

Director, Ing. Magureanu Mircea