SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr. Înreg.R.C.-J13/1416/1991 B-dul. Aurel Vlaicu nr.

123 Constanta

Nr.........../...................

ADEVERINŢĂ
Se adevereste prin prezenta ca dl. Chivaran Danut este angajat al societatii cu contract de munca, are salariu tarifar brut de 1.700 lei si in luna octombrie 2011 a realizat un venit net de 944 lei. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.

Director, Ing. Magureanu Mircea

SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr. Înreg.R.C.-J13/1416/1991 B-dul. Aurel Vlaicu nr.123 Constanta

Nr.........../...................

ADEVERINŢĂ
Se adevereste prin prezenta ca dl. Sali Miniur este angajat al societatii cu contract de munca, are salariu tarifar brut de 1.400 lei si in luna octombrie 2011 a realizat un venit net de 823 lei. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.

Director, Ing. Magureanu Mircea

SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr.-J13/1416/1991 B-dul.. Aurel Vlaicu nr.../.....R........... Ing.. Magureanu Mircea .C. are salariu tarifar brut de 715 lei si in luna noiembrie 2011 a realizat un venit net de 376 lei..123 Constanta Nr. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari....... Director.... Înreg. ADEVERINŢĂ Se adevereste prin prezenta ca d-na Acsinciuc Violeta este angajata a societatii cu contract de munca.

./. Ing..R....C........ Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.-J13/1416/1991 B-dul. Înreg.. are salariu tarifar brut de 1700 lei si in luna decembrie 2011 a realizat un venit net de 681 lei.. Director.. ADEVERINŢĂ Se adevereste prin prezenta ca d-nul Smeu Gheorghe este angajat al societatii noastre cu contract de munca ...123 Constanta Nr. Aurel Vlaicu nr. Magureanu Mircea ............SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr.

.-J13/1416/1991 B-dul... Magureanu Mircea . are salariu tarifar brut de 2600 lei si in luna decembrie 2011 a realizat un venit net de 1811 lei.... Ing.SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr......../.......R. ADEVERINŢĂ Se adevereste prin prezenta ca d-nul Secara Adrian este angajat al societatii noastre cu contract de munca .. Înreg. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.C. Director.......123 Constanta Nr. Aurel Vlaicu nr...

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.