SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr. Înreg.R.C.-J13/1416/1991 B-dul. Aurel Vlaicu nr.

123 Constanta

Nr.........../...................

ADEVERINŢĂ
Se adevereste prin prezenta ca dl. Chivaran Danut este angajat al societatii cu contract de munca, are salariu tarifar brut de 1.700 lei si in luna octombrie 2011 a realizat un venit net de 944 lei. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.

Director, Ing. Magureanu Mircea

SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr. Înreg.R.C.-J13/1416/1991 B-dul. Aurel Vlaicu nr.123 Constanta

Nr.........../...................

ADEVERINŢĂ
Se adevereste prin prezenta ca dl. Sali Miniur este angajat al societatii cu contract de munca, are salariu tarifar brut de 1.400 lei si in luna octombrie 2011 a realizat un venit net de 823 lei. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.

Director, Ing. Magureanu Mircea

. Director.R... ADEVERINŢĂ Se adevereste prin prezenta ca d-na Acsinciuc Violeta este angajata a societatii cu contract de munca... Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari. Aurel Vlaicu nr.-J13/1416/1991 B-dul... Ing.. Înreg..... are salariu tarifar brut de 715 lei si in luna noiembrie 2011 a realizat un venit net de 376 lei..... Magureanu Mircea ..123 Constanta Nr.SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr../..C..........

. Magureanu Mircea ..-J13/1416/1991 B-dul..R.. ADEVERINŢĂ Se adevereste prin prezenta ca d-nul Smeu Gheorghe este angajat al societatii noastre cu contract de munca ...../... Ing...... Aurel Vlaicu nr...C........123 Constanta Nr.. Director.SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr. Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari... Înreg. are salariu tarifar brut de 1700 lei si in luna decembrie 2011 a realizat un venit net de 681 lei..

. Magureanu Mircea .. Aurel Vlaicu nr... are salariu tarifar brut de 2600 lei si in luna decembrie 2011 a realizat un venit net de 1811 lei.....R...123 Constanta Nr.....SC NOVUS SRL CIF 2983233 Nr.-J13/1416/1991 B-dul...... Eliberam prezenta spre a-i servi la asociatia de locatari.. Ing. Director. Înreg.../. ADEVERINŢĂ Se adevereste prin prezenta ca d-nul Secara Adrian este angajat al societatii noastre cu contract de munca ...C.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful