Sunteți pe pagina 1din 1

AUTORITATEA NAIONAL PENTRU TURISM DIRECIA JURIDIC, AUTORIZARE I CONTROL CERERE DE ELIBERARE A BREVETULUI DE TURISM

Domnule Director, Subsemnatul .nscut n localitatea.., judeul.., la data de., domiciliat n., Str. ....., nr., bl., sc., ap., telefon ,v rog s binevoii a dispune eliberarea brevetului de turism pentru funcia de Manager n turism. Declar pe propria rspundere c toate documentele anexate prezentei cereri sunt conforme cu originalul, c ndeplinesc n totalitate criteriile minime pentru eliberarea brevetului de turism, stabilite de Autoritatea Naional pentru Turism, pe care le voi respecta pe toat perioada desfurrii activitii de turism, iar n cazul n care se constatat contrariul sunt de acord s-mi fie anulat brevetul de turism. Anexez urmatorele documente : cerere curriculum vitae copie de pe actul de identitate; copii de pe actele care atest pregtirea profesional; copii de pe documentele de atestare a perioadei lucrate n turism certificat de cazier judiciar. Bucureti 27.03.2012 Semntura