Sunteți pe pagina 1din 8

Cladiri: (au functia principala de a servi ca adapost pt oameni in timpul perioadei de odihna,munca

si destindere si pt bunurile acestora,respectiv pt procese tehnologice)


Cladiri civile: (nu servesc productiei) :
-de locuit (apartamente,camine,hoteluri)
-social-culturale: (spitale,case de cultura,Sali de sport/teatre,muzee biblioteci, cinematografe
scoli,universita ti/biserici,manastiri)
-administrative (birouri,tribunale)
-pentru comert (banci,magazine)
-pentru transporturi (gari,autogari,aerogari,depouri)
-speciale (militare,funerare)
Cladiri industriale: ( destinate productiei ) : -Hale industrial, Ateliere, Centrale energetic Depozite
Cladiri agricole: ( destinate productiei agricole ): -Hambare, Mori, Grajduri, Abatoare, Crame
Lucrari ingineresti :-Constructii : -speciale industriale (rezervoare,castele de apa)
-pt transporturi ( drumuri,CF,statii de tren,metrou)
-speciale pt transp. de apa (porturi,canale navigabile,ecluze)
-speciale pt continuitatea transp ( poduri,tuneluri,viaducte )
-hidrotehnice (baraje)
-pt imb. Funciare (irigatii,desecari,taluzuri)
Cladiri : - structura rigida (pereti portanti Forte transversale)
-structura flexibila (cadre - Momente)
-structura semiflex ( cadre+pereti F+M)
Cladiri : De importanta deosebita:
-de prima necesitate mentinerea activ. vitale ( spitale,gari,cazarmi de pompieri)
-cladiri in care se afla un nr mare de oameni (teatre,cinematografe,case de
cultura,muzee,monumente)
De importanta medie ( cladiri de locuit,social-culturale,admin.)
De importanta redusa ( constructii provizorii )
CONDUCTIE Rezolvarea probl de transfer termic se bazeaza pe cunoasterea legilor fizicii
referitoare la schimbul de caldura.Datorita diferentelor de temperatura dintre aer si elementele de
constructii are loc transferul caldurii prin conductie,convectie si radiatie.
Transferul caldurii prin conductie consta in transmisia caldurii dintr-o regiune cu temp mai
ridicata catre o regiune cu temp mai scazuta,in int unui mediu solid,lichid sau gazos,sau intre medii
diferite in contact fizic direct,fara existenta unei deplasari aparente a particulelor care alcatuiesc
mediile respective. Acest tip de transfer este intalnit in special la corpurile solide
(pereti,plansee,acoperisuri,tamplarie).Se desfasoara prin vibratia termica a retelei cristaline,cu
ajutorul electronilor liberi (de valenta).
La corpurile solide nemetalice vibratia termica a retelei cristaline;
La corpurile solide metalice si semiconductoare cu ajutorul electronilor liberi (de valenta);
La corpurile lichide si gazoase ciocnirile elastice din aproape in aproape intre molecule sau
atomi,deplasarea electronilor liberi;
La materialele poroase conductia termica nu apare in stare pura;astfel apare transferul termic
prin convectie si chiar prin radiatie.
Legea lui Fourier
Relatia de baza a transferului de caldura prin conductie a fost propusa de Fourier,prin legea care ii
poarta numele.
d
. ) T S.(T
Q
se si

=
Q cantitatea de cldur transmis prin conducie (J sau Wh);
coeficientul de conductivitate termic (W/mC);
S aria suprafeei elementului prin care se face transferul termic,perpendicular pe direcia de
propagare a cldurii (m2);
Tsi, Tse temperaturile suprafeei interioare, respectiv exterioare a elementului (C sau K);
timpul (h);
d grosimea elementului (m).
Cu ajutorul relatiei lui Fourier se poate stabili atat modul de variatie a temperaturii pe grosimea unui
element,cat si expresia temperaturii intr-un pct oarecare.

d
. ) T S.(T
Q
se si

=
dx
dT
q = dx

q
dT = C x

q
T(x) + = x
d
T
T T(x)
s
si
+ =

( )
si se s
T T T =
Temperatura variaza liniar pe grosimea unui element geometric.


Transferul termic prin convectie actiunea combinata a conductiei termice,a acumularii
de energie si a miscarii de amestec.Are loc in special la lichide si gaze si se datoreaza transportului de
caldura prin miscarea moleculelor fluidelor.
Convectia este cel mai important mecanism de schimb de caldura intre o suprafata solida si un
fluid,intre care exista contact direct si miscare relativa.Convectia este astfel un transfer de
energie,masa si impuls.
Factorii care influenteaza convectia caldurii :Campul de temperatura ;
Natura fluidului (densitatea,caldura masica,vascozitate) ;
Structura geometrica;
Natura si modul de prelucrare al suprafetelor solidului;
Functie de cauza miscarii,convectia se clasifica in: Convectie libera;
Convectie fortata (ventilator);
Legea lui Newton permite determinarea cantitatii de caldura (sau a fluxului termic) schimbat prin
caovectie intre un solid si un fluid.
). T .(T S . Q
si i c c
=

). T S.(T . Q
e se
,
c
'
c
=

Coeficientul de transfer de suprafata se defineste ,asemanator cu coeficientul de conductivitate
termicA c = f(, v, Tp, Tf, , cp, , , ...)
lungimea caracteristic a curgerii (m);
v viteza de curgere (m/s);
Tp, Tf temperatura peretelui, respectiv a fluidului (C sau K);
coeficientul de conductivitate termic al fluidului (W/mC);
cp cldura specific a fluidului la presiune constant (J/KgC);
densitatea fluidului (Kg/m3);
vscozitatea cinematic a fluidului (m2/s).
Determinarea coeficientului de transfer termic prin convectie:
-Determinari experimentale ;
-Solutii latematice exacte ale exuatiilor stratului limita;
-Analiza aproximativa a stratului limita prin metode integrale;
-Analogia dintre transferul de caldura,masa si impuls.


Transferul energiei termice prin radiatie reprezinta schimbul de caldura intre corpuri se
realizeaza de la distanta,fara contact direct intre corpuri. Radiatia termica are loc sub forma de unde
electromagnetice si intervine in mod semnificativ la diferente mari de temp intre corpurile solide,sau
intre solide si fluide (radiatoare). Toate corpurile emit si absorb radiatii in proportii diferite si pe
lungimi de unda caracteristice.
Energia radiatiilor provine din energia interna a corpurilor si difera de la un tip de radiatie la
altul.cae mai mare cant de energie o transp radiatii infrarosii.
Toate corpurile cu o temp diferita de zero absolut emit continuu energie dub forma de radiatii.
Mecanismul de transformare a energiei termice in energie radianta,pe baza interpretarii lui
Planck:in urma unui socin interiorul unui corp,elect unui atom sunt scosi temporar din starea de
echilibru si trec de la un nivel de energie la altul.
Relatia lui Stefan-Boltzmann

100
T
. S . c Q
4
r r
|
.
|

\
|
=

cr coeficientul de radiaie (W/m2K4);
S aria suprafeei exterioare a corpului radiant (m2);
T temperatura absolut (K);
timpul (h).
Cantitatea de caldura transmisa prin radiatie de la aerul interior la suprafata interioara a unui perete:
.
100
T
100
T
. S . c Q
4
si
4
i
r r
(
(

|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
=

Cantitatea de caldura trans prin radiatie de la supr exterioara a unui perete la aerul exterior:

.
100
T
100
T
. S . c Q
4
e
4
se ,
r
'
r
(
(

|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
=

CLASIFICARE Actiuni reprezinta orice cauze susceptibile de a determina solicitari mecanice ale el
de constructie.
Ex. Greutatea proprie a cladirilor si a corpurilor pe care le sustine,presiunea vantului,variatiile de
temperatura.
Clasificare
1.Permanente(G sau P) - valoarea lor ramane practic neschimbata pe toata durata de exploatare.
2.Temporare :
Cvasipermanente (C) - se manifesta cu intensitati mari timp indelungat sau ft frecvent. ( greutatea
peretilor despartitori,presiunea lichidelor)
Variabile (Q) se manifesta cu intensitati semnificative la intervale mari sau care pot varia rapind in
timp (zapada,vant)
3.Accidentale sau exceptionale apar foarte rar eventual niciodata,dar cu intensitati deosebit de
mari(act seismica,inundatii puternice)
Dupa modul de manifestare si efectul produs...
ACTIUNI
1.Statice variaza lent in timp,nu determina oscilatii ale struct
2.Dinamice variaza rapid ca intensitate,directie sau punct de aplicare det oscilatii
Ex. Vantula) act statica --cladire obisnuita.....b) act dinamica--constr inalte
Alte criterii de clasif a act:
-CAUZA actiunilor (greutate proprie,actiuni utile,act climatice)
-DIRECTIA DE MANIFESTARE ( verticale,orizontale,normale la supraf)
ACTIUNEA ZAPEZII face parte din cat....INCARCARI variabile climatic sunt extrem de periculoase
pentru unele tipuri de acoperisuri
FACTORII de care depinde I.Z.:
Greutatea proprie a zapezii ( 235 daN/m
3
) gradul de indesare si de prez. a ghetii
Grosimea stratului de zapada zona geografica si perioada de revenire
Forma Acoperisului si a Cladirii,tipul Reliefuluiinfl aglomerarea zapezii ACT vantului
A.Z. pe supr expusa a el de constructie se calc k o, t e i k
s . .C .C s =

Greutatea de referinta
k o,
s
se det pe baza de analiza statistica a sirurilor de obs.
Meteorologice....asupra grosimii si greutatii stratului de zapada teren plat
Val de ref pentru altitudini de sub 1000m ----- 150,200 sau 250 daN/m
2
....
Val de ref pentru altitudini de peste 1000m --- 150-760daN/m
2

Coeficientul de forma i

in functie de forma acoperisului (marimea pantei,prez unor


denivelari,prez unor obstacole)
Pentru constructii de imp deosebita si sensibile act combinata a zapezii si vantului.....se recomanda
ca valorile coef de forma sa se det experimental pe modele la scara redusa.
Coeficientul C
e
tine cont de gradul de expunere al cladirii la vant...in fnct de prezenta in vecinatatea
constr a unor obstacole.....
valori recomandate -0.8(expunere completa) ; 1.0(expunere partiala); 1.2(expunere redusa)
Coeficentul termic C
t
reduce incarcarea data de zapada cand cap de izolare termica a
acoperisului si caldura cedata duce la topirea zapezii...
Valoarea coef termic se determina prin studii special Acoperisuri cu strat termoizolant - C
t
=1.0

k d
s . s =
;

=coeficentul incarcarii COEFICENT PARTIAL DE SIGURANTA care depinde


de: -Zona climatic, Gruparea incarcarii, Clasa de importanta a structurii calc , Raportul dintre
incarcarile gravitationale ale acoperisului si incarcarea din zapada

Inc din Zapada ex de periculoasa acoperisuri usoare sau de tip membrana
In proc de proiectare trebuie luat in considerare:
-DISTRIBUTIA ASIMETRICA A ZAPEZII dat vantului
-AGLOMERARI MARI DE ZAPADAforma acoperisului nefav
-MARIREA GREUTATII ZAPEZII gheatza
ACTIUNEA VANTULUI INC din vant reprezinta o actiune temporara variabila si poate avea efecte
deosebit de grave la constructiile flexibile de dim mari
Incarcarile din vant sunt rezultatele interactiunilor dintre masele de aer in miscare(cu directie oriz) si
obstacolele constituite de constructii.
Grupurile de cladiri pot determina efecte defavorabile ale act vantului: Efectul de tunel cladiri parale
Efectul de palnie neparalele
INCARCAREA DIN VANT poate avea caracter DINAMIC si STATIC.
-Dinamic la constructii inalte si sensibile la vibratii si Static la constructii grele cu inaltime redusa
Actiunea STATICA perioada rafalelor > perioada de vibratie
Actiunea DINAMICAperioada rafelelor < perioada de vibratie
Efectul dinamic al ACTIUNII VANTULUI...
oscilatii longitudinale-- pe directia de deplasare a curentului de aer,dat faptului ca Viteza
Vantului este fluctuanta crescand si scazand aleator in raport cu viteza medie
oscilatii transversale-- dat vartejurilor care se desprind pe langa suprf laterale ale constr(ef
steagului pe pilon) daca perioada de pulsatie a vartejurilor laterale coincide cu cea a
constructiei se ajunge la REZONANTA si este deosebit de periculos
Act. Vantului poate avea
efecte GENERALE,de ansamblucladirilor(pot fi deplasate,rasturnate,torsionate)
efecte LOCALE(avarierea peretilor,spargerea geamurilor,desprinderea invelitorii)
CARACT DE BAZA ALE VANTULUI
Vantul fenomen aleator....drept caracteristica principala VITEZA
Vantul viteza poate fi studiata in mod preciz numai cu aj metodelor statistice si a teoriei
probabilitatilor. Viteza medie a vantului notata cu U }
=
T
0
dt u(t)
T
1
U

Codul romanesc actual introduce notiunea de VITEZA DE REFERINTA.....notata U
ref

definita ca fiind viteza mediata pe o durata T=10 min,masurata la o inaltime de 10 m,in camp deschis
si avand probab de depasire intr-un an de 0.02....
Viteza VANTULUI intr-un anumite moment VITEZA INSTANTANEE....
t) u(z, U(z) t) U(z, + =

Viteza medie a vantului CRESTE cu inaltimea fata de teren dat frecarii aerului cu supr rugoasa pana
la o cota numita INALTIME DE GRADIENT.
Dat vitezei,atunci cand vantul intalneste un obstacol se naste presiune.
Se considera ca in calea vantului se afala o supraf plana,verticala,dispusa perpendicular pe directia
vantului.....Presiunea exercitata din centru plactii se numeste PRESIUNE DE REFERINTA.

2
ref a ref
.U
2
1
q =
Principalele notiuni in cadrul problemelor legate de studiul fenomenelor de transfer termic
sunt:
1. Temperatura marime scalara de stare,care caracterizeaza gradul de incalzire al
corpurilor.
Unitate de masura in s.i. a temp este kelvinul.
2. Camp termic totalitatea valorilor temp ce caracterizeaza un anumit spatiu.
Poate fi constant (stationar sau permanent) sau variabil (nestationar sau tranzitoriu)
De asemeni C.T. este unidirectional,bidirectional si tridirectional sau spatial.
3. Linie izotermalocul geometric al pct de egala temperatura,dintr-un camp termic plan.
Liniile izoterme sunt continue si nu se intersecteaza intre ele (un corp nu poate avea
simultan doua val diferite ale temp).
4. Suprafata izotermalocul geometric al pct dintr-un camp termic spatial,ce se
caracterizeaza prin aceeasi valoare a temp.
Suprafetele izoterme sunt continue si nu se intersecteaza,pot fi plane sau curbe.
5. Gradient de temperaturaeste o marime ce carct variatia temp pe o anumita directie
din spatiul analizat.
6. Fluxul termic (debitul de caldura)cantitatea de caldura ce strabate o supr in unitate de
timp.
|
.
|

\
|
=

Q
d
dQ
=
7. Densitatea fluxului termic sau fluxul termic unitar(q)- cantitatea de caldura care strabate
unitatea de suprafata in unitatea de timp.

S

=
S
Q
= q

dx
dT
=
x
T
= T grad
0 x
A
A
A
lim
dx
dT
=
x
T
= T grad
0 x
A
A
A
lim