Sunteți pe pagina 1din 8

IMPRUMUTURI DE STAT Elementele tehnice ale imprumuturilor de stat: Denumirea imprumutului; Valoara nominala; (suma inscrisa pe titlul emis)

s) Valoare reala (suma la care se vinde sau se cumpara efectiv inscrisul); Cursul - pretul cu care se cumpara si se vand 100 de unitati monetare valoare nominala; Termenul de rambursare; Dobanda; Prima de rambursare. Plasarea imprumuturilor se face, in general la un curs sub pari sub valoarea nominala pentru a fi cat mai atractive si rambursarea se realizeaza la valoarea nominala, sau peste. Dobanda platita de stat se calculeaza la valoarea nominala, indiferent de cursul de plasare, sau pret de emisiune. Astfel randamentul nominal al titlurilor(rata rentabilitatii nominale) va fi egal cu diferenta dintre valoarea nominala mai mare si pretul de emisiune mai mic, totul, impartit la pretul de emisiune = efect/ efort. [(Vn - Pe) / Pe] Randamentul real (rata rentabilitatii reale) va fi rentabilitatea nominala corectata cu rata inflatiei 1 + Rn 1 formula lui Fisher Rr = 1 + Ri Exemplul I Statul X emite 100.000 certificate cu discount pe o perioad de 1 an. Valoarea nominal a unui nscris este de 1.200 um i preul de emisiune a fost de 900 um. mprumutul a fost subscris n totalitate. Determinai randamentul nominal si real la investitor, dac rata inflaiei pe perioada de via a mprumutului a fost de 12%. (investitorul a achiziionat 300 de nscrisuri). Randamentul nominal = (1.200 - 900)* 300 / 900* 300 = 33,34% Randamentul real = (1+0,33 / 1+0,12) 1 = 18,75% Exemplul II Un consoriu bancar achiziioneaz n comision nscrisurile unui mprumut bancar pentru a le plasa prin ghieele proprii. Valoarea total a mprumutului este de 850 mld. um. Cursul la care au fost achiziionate nscrisurile a fost de 87%, comisionul consoriului bancar este de 3%. mprumutul a fost subscris n proporie de 92%. Determinai: a) suma ncasat de stat de la consoriul bancar; b) suma ncasat de stat de la subscriitori; c) ctigul/pierderea consoriului bancar. a) 850*0,87*0,92 = 680,34 mld. um b) 850* (0,87+0,03)*0,92 = 703,8 mld. um c) (a,b) = 23,46 mld. um ctig Titlurile ce nu au fost subscrise se anuleaz. n cazul n care, consoriul bancar achiziioneaz integral nscrisurile mprumutului de stat i pstrm constante toate celelalte date: a) 850*0,87 *1 = 739,5 mld.um b) 850* (0,87+0,03)*0,92 = 703,8 mld. um c) (a,b) = 35,7 mld. um - pierdere Titlurile ce nu au fost subscrise se transform n active bancare i vor fi predate statului la scaden pentru a fi rscumprate.

Exemplul III O ntreprindere a obinut un mprumut n valoare de 1.000.000.000 USD, la o dobnd anual de 10% i cu o durat de via de 5 ani. Rambursarea mprumutului se realizeaz n trane anuale egale. Tabelul de rambursare al mprumutului se prezint astfel. -mii USDAn 1 2 3 4 5 Total mprumut rmas de rambursat 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 Dobnda 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 300.000 Amortizarea 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000 Anuitatea 300.000 280.000 260.000 240.000 220.000 1.300.000

mprumutul rmas de rambursat = mprumutul de rambursat anterior - amortizarea Dobnda = mprumut de rambursat * 10% Amortizarea = valoarea total a imprumutului / durata de via a acestuia Anuitate = dobnda + amortizarea Dac rambursarea mprumutului s-ar realiza prin anuit i constante, tabelul de rambursare al mprumutului se prezint astfel: -mii USDAn 1 2 3 4 5 Total mprumut rmas de rambursat 1.000.000 836.203 656.026 454.831 239.817 Dobnda 100.000 83.620 65.603 45.483 23.981 318.988 Amortizarea 163.797 180.177 198.198 218.014 239.815 999.997 Anuitatea 263.797 263.797 263.797 263.797 263.797 1.318.985

Anuitatea = valoarea total a mprumutului / factorul de anuitate 1 1 Factor de anuitate = (1 + i ) n i i = dobnda n = durata de via Dac rambursarea mprumutului s-ar realiza la finele duratei de via , tabelul de rambursare al mprumutului s-ar prezenta astfel: -mii USDAn 1 2 3 4 5 mprumut rmas de rambursat 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Dobnda 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Amortizarea 1.000.000 Anuitatea 100.000 100.000 100.000 100.000 1.100.000

Total

500.000

1.000.000

1.500.000

DATORIA PUBLICA Datoria publica Conform Legii datoriei publice, nr.313 / iunie 2004, datoria publica este formata din: (1) datoria publica guvernamentala; (2) datoria publica locala; Datoria publica: - (1) guvernamentala: - (1.1)interna: - (1.1.1) contractata direct - (1.1.2) garantata - (1.2) externa: - (1.2.1) contractata direct - (1.2.2) garantata - (2) locala: - (2.1) interna: - (2.1.1) contractata direct - (2.1.2) garantata - (2.2) externa: - (2.2.1) contractata direct - (2.2.2) garantata Conform Legii datoriei publice: - datorie publica guvernamentala - totalitatea obligaiilor financiare interne i externe ale statului, la un moment dat, provenind din mprumuturile contractate direct sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finanelor Publice, n numele Romniei, de pe pieele financiare; - datorie publica locala - totalitatea obligaiilor financiare interne i externe, ale autoritilor administraiei publice locale, la un moment dat, provenind din mprumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pieele financiare; - datorie publica - datoria public guvernamental la care se adaug datoria public local. n scopul evalurii datoriei publice a Romniei, orice obligaie, exprimat n valut, este calculat n moned naional, utilizndu-se cursul valutar comunicat de Banca Naional a Romniei, valabil n ultima zi din perioada pentru care se face raportarea; Plafonul de indatorare Anual se aproba de Guvern un plafon de indatorare publica. Suma neutilizata din cadrul unuia dintre plafoanele stabilite poate fi utilizata pentru majorarea celuilalt plafon. Plafonul de indatorare publica reprezinta totalitatea obligaiilor financiare pe care le poate contracta si garanta statul, pe o perioada de un an, cuprinzand plafonul de indatorare publica interna si plafonul de indatorare publica externa (art. 2 din Legea nr. 313/2004). Plafonul de indatorare publica interna reprezinta suma maxima a imprumuturilor interne pe care autoritatile administratiei publice centrale si locale le pot contracta si garanta, pe o perioad de 1 an. Plafonul de indatorare publica externa reprezinta totalitatea imprumuturilor externe pe care autoritatile administratiei publice centrale si locale le pot contracta si garanta, pe o perioada de 1 an si este stabilit n functie de o serie de indicatori macroeconomici: produsul intern brut, volumul exporturilor de bunuri si servicii, deficitul balantei comerciale si rezerva valutara a statului.

Exemplul 1: Se dau urmatoarele date referitoare la datoria publica pe anii 2009 si 2010: Indicatori Datoria publica totala (DPT = DPI + DPE), din care: - interna (DPI) - externa (DPE) Cheltuieli cu dobanzile (Ch.DobT.), din care: - aferente datoriei publice interne (Ch.Dob.I) - aferente datoriei publice externe (Ch.Dob.E) Plati in contul ratelor scadente la imprumuturile de stat externe (RE) Cheltuieli bugetare (Ch.B) PIB Curs de schimb (CS) Populatia U.M Mld. u.m Mld. u.m Mld. u.m Mld. u.m Mld. u.m Mld. u.m Mld. u.m Mld. u.m Mld. u.m. u.m / USD Mil. locuitori 2009 1.114 858 256 102 91 11 154 781 5.336 33.417 76,614 2010 1.645 1.267 378 165 140 25 250 1.257 11.043 39.713 84,825

Se cere: a) ponderea in PIB a datoriei publice totale, a datoriei publice interne si a datoriei publice externe, in cei doi ani; Ponderea in PIB a datoriei publice (gradul de indatorare) = Indicatori % in PIB a DPT (gradul de indatorare total) % in PIB a DPI (gradul de indatorare la intern) % in PIB a DPE (gradul de indatorare la extern) DP * 100 PIB 2010 1.645 * 100 = 14,9% 11.043 1.267 * 100 = 11,47% 11.043 378 * 100 = 3.42% 11.043

2009 1.114 * 100 = 20,88% 5.336 858 * 100 = 16,08% 5.336 256 * 100 = 4.8% 5.336

Obs: Ponderea datoriei publice in PIB este un indicator care arata masura in care este grevat PIB-ul unei tari de obligatiile privind datoria publica, insa este un indicator cu valoare teoretica, deoarece nici o tara nu-si va folosi integral PIB-ul dintr-un an pentru rambursarea soldului datoriei publice (datoria ramasa de rambursat la un moment dat) de la acel moment. In exemplul nostru se observa un grad de indatorare redus, atat pe total, cat si pe cele doua componente ale datoriei publice. In 2010 fata de 2009 gradul de indatorare scade, iar gradul de indatorare la extern este mai redus decat gradul de indatorare la intern. b) ponderea in PIB si in cheltuielile bugetare a cheltuielilor cu plata dobanzilor, in cei doi ani; Indicatori 2009 2010

% Ch.Dob.T in PIB % Ch.Dob.I in PIB % Ch.Dob.E in PIB % Ch.Dob.T in Ch.B % Ch.Dob.I in Ch.B % Ch.Dob.E in Ch.B

102 * 100 = 1,91% 5.336 91 * 100 = 1,71% 5.336 11 * 100 = 0,21% 5.336 102 * 100 = 13,06% 781 91 * 100 = 11,65% 781 11 * 100 = 1,41% 781

165 * 100 = 1,49% 11.043 140 * 100 = 1,27% 11.043 25 * 100 = 0,23% 11.043 165 * 100 = 13,13% 1.257 140 * 100 = 11,14% 1.257 25 * 100 = 1,99% 1.257

Ponderea cheltuielilor cu dobanzile in PIB / Ch.B, este o masura a efortului statului in legatura cu datoria publica. Acest indicator este direct influentat de rata dobanzii la care a fost contractata datoria publica, si poate exercita presiuni in special asupra cheltuielilor bugetare atunci cand detin o pondere importanta din volumul total al cheltuielilor, influentand, in cele din urma marimea deficitului bugetar. In exemplul nostru, ponderea cheltuielilor cu dobanzile in Ch.B este destul de ridicata in ambii ani, in special ponderea cheltuielilor cu dobanzile la datoria interna (datorita si volumului mult mai ridicat al datoriei publice interne comparativ cu cea externa). c) ponderea serviciului datoriei publice externe in PIB; modificarea absoluta a acestei ponderi in anul 2010 fata de anul 2009; SDPT serviciul datoriei publice totale SDPI serviciul datoriei publice interne: rate de rambursat la datoria interna (RI) + Ch.Dob.I SDPE serviciul datoriei publice externe: rate de rambursat la datoria externa (RE) + Ch.Dob.E Indicatori 2009 2010 SDPE 154 + 11 = 165 Mld. u.m 250 + 25 = 275 Mld. u.m. % SDPE in PIB 165 275 * 100 = 3,09% * 100 = 2,49% 5.336 11.043 absoluta a % SDPE in PIB 2,49 % - 3,09 % = -0,6 % Serviciul datoriei publice reflecta efortul total al statului ocazionat de datoria publica, deoarece, alaturi de cheltuielile cu dobanzile se iau in calcul si ratele scadente in anul respectiv. Se observa scaderea ponderii serviciului datoriei publice externe in PIB in 2010 fata de 2009. Aceasta scadere are loc in conditiile in care SDPE in marime absoluta a crescut de la 165 Mld. u.m in 2009 la 275 Mld. u.m in 2010. Deci, aceasta scadere se datoreaza, in totalitate, cresterii PIB-ului in 2010 fata de 2009. d) datoria medie pe locuitor, exprimata in USD (DPUSD/loc); DP DPUSD/loc = Populatie CS Indicatori 2009 2010

DPUSD/loc

1.114 * 10 9 1.645 * 10 9 USD/loc USD/loc 76,614 * 10 6 84,825 * 10 6 = 435,12 = 488,33 33,417 39,713 Acest indicator este folosit cel mai adesea pentru realiazarea de comparatii internationale, in ceea ce priveste gradul de indatorare. Exemplul 2: Se cunosc urmatoarele date referitoare la datoria publica, pe anii 2002 si 2003:

Indicatori U.M 2002 2003 Datoria publica interna totala (DPI) Mii mld. Lei 108 107 Datoria publica externa totala (DPE), din care: Mil. USD 9.556 11.581 - imprumuturi de la organizatii internationale Mil. USD 4.552 5.210 - imprumuturi pe relatii bilaterale Mil. USD 783 658 - imprumuturi de la banci comerciale straine Mil. USD 2.011 2.738 - obligatiuni Mil. USD 1.981 2.852 PIB Mii.mld.lei 1.512,3 1.824,1 Exporturi (E) Mil. EUR 14.668 15.850 Curs de schimb USD ROL / USD 33.019,7 33.531,3 Curs de schimb EUR ROL / EUR 31.245,9 37.379,1 Sursa: Ministerul Finantelor Publice, Bugetul general consolidat pe anul 2004 Sa se determine: a) ponderea datoriei publice externe in exporturi; Indicatori 2002 DPE 9.556 Mil.USD*33.019,7 ROL/USD = 315,54 Mii mld.lei E % DPE in E 14.668 Mil.EUR * 31.245,9 ROL/EUR = 458,31 Mii mld.lei 315,54 * 100 = 68,85% 458,31 *

2003 11.581 Mil.USD*33.531,3 ROL/USD = 388,33 Mii mld.lei 15.850 MilEUR * 37.379,1 ROL/EUR = 592,46 Mii mld.lei 388,33 * 100 = 65,55% 592,46

Ponderea datoriei publice externe in exporturi arata ce procent din exporturile anuale ale tarii ar trebui afectat pentru rambursarea integrala a soldului datoriei publice externe. Insa acest indicator are o valoare teoretica, pentru ca nici o tara nu va folosi volumul total al incasarilor din exporturi pentru rambursarea datoriei publice externe, ci doar o parte din acestea, dupa plata importurilor, dupa afectarea unor sume consolidarii rezervei valutare internationale etc. Indicatorul arata ca, in anul 2003, de exemplu, ar trebui afectat un procent de 65,55 % din incasarile totale provenite din exporturi pentru rambursarea datoriei publice externe. b) structura datoriei publice externe; Indicatori Datoria publica externa totala (DPE), din care: - imprumuturi de la organizatii internationale - imprumuturi pe relatii bilaterale - imprumuturi de la banci comerciale straine - obligatiuni 2002 100 % 47,63 % 8,19 % 21 % 20,73 % 2003 100 % 44,99 % 5,68 % 23,64 % 24,63 %

Din analiza structurii datoriei publice externe se observa clar importanta diferitelor componente: in ambii ani predomina imprumuturile de la organizatii internationale, iar ponderea cea mai mica o detin imprumuturile acordate pe baze bilaterale (imprumuturi acordate de guvernele altor state).

c) datoria publica (DP) si structura datoriei publice; Indicatori DPI DPE DPT % DPI in DPT % DPE in DPT DP = DPI + DPE 2002 108 Mii mld. lei 9.556 Mil.USD*33.019,7 ROL/USD = 315,54 Mii mld.lei 2003 107 Mii mld. lei 11.581 Mil.USD*33.531,3 ROL/USD = 388,33 Mii mld.lei

108 + 315,54 = 423,54 Mii mld.lei 107 + 388,33 = 495,33 Mii mld.lei 25,5 % 21,6 % 74,5 % 78,4 %

Atat in 2002 cat si in 2003, datoria publica externa detine ponderea principala in datoria publica totala. Mai mult decat atat, aceasta proportie a crescut in 2003 fata de 2002, concomitent cu scaderea ponderii datoriei publice interne. d) modificarea absoluta a datoriei publice; absoluta a DPT 2003/2002 = 495,33 Mii mld. lei 423,54 Mii mld. lei = 71,79 Mii mld.lei e) ponderea datoriei publice in PIB; Indicatori % in PIB a DPT (gradul de indatorare total) % in PIB a DPI (gradul de indatorare la intern) % in PIB a DPE (gradul de indatorare la extern) 2001 423,54 * 100 = 28% 1.512,3 108 * 100 = 7,14% 1.512,3 315,54 * 100 = 20,86% 1.512,3 2003 495,33 * 100 = 27,15% 1.824,1 107 * 100 = 5,86% 1.824,1 388.33 * 100 = 21,29% 1.824,1

Dintre cele doua componente ale datoriei publice totale, partea care impovareaza cel mai mult PIB-ul este datoria publica externa. Ponderea datoriei publice interne este mult mai mica comparativ cu cea a datoriei publice externe. Insa, pe ansamblu, gradul de indatorare este redus. f) modificarea ponderii datoriei publice in PIB; Modificarea ponderii datoriei publice in PIB in 2003/2002 = 27,15 % - 28% = - 0,85 %, ceea ce inseamna ca ponderea datoriei publice in PIB s-a redus cu 0,85 puncte procentuale. Ponderea datoriei publice interne in PIB s-a redus cu 1,28 puncte procentuale, in timp ce ponderea datoriei publice externe a crescut cu 0,43 puncte procentuale. g) variatia datoriei publice externe ca pondere in exporturi exprimata in puncte procentuale; % DPE / E 2003/2002 = 65,55 % - 68,85 % = - 3,3 %

Deci, ponderea datoriei publice externe in exporturi s-a redus cu 3,3 puncte procentuale, in 2003 fata de 2002.

S-ar putea să vă placă și