Sunteți pe pagina 1din 10

FURNIZOR S.C. E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.

ANEXA 3

BRANAMENT INDIVIDUAL, EXISTENT, MARIRE

DOSAR

DEFINITIV

Pentru instalaie de utilizare gaze naturale.

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI Strada: STR. DUMBRAVA ROSIE, NR. _____ Localitatea: DOROHOI, JUD. BOTOSANI Executant: S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. Sediul executantului: STR. ION PILLAT, NR.18 Semntura __________________ tampila

Instalator autorizat ing. MANDEA CRISTINEL autorizaia: grad I, nr, 412090242 telefon: 0728108839

BORDEROUL

DOSARULUI DEFINITIV
PENTRU

INSTALAIE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE


ALCTUIT CONFORM N.T.P.E.E. / 2008

1. Dosar preliminar avizat 2. Fia de prezentare a dosarului definitiv 3. Borderoul dosarului definitiv 4. Declaratia beneficiarului 5. Declaratia proprietarului 6. Declaraia instalatorului autorizat 7. Constatarea i avizul compartimentului de control 8. Proces verbal de recepie tehnic - Anexa 5 (N.T.P.E.E./2008) 9. Proces verbal de punere n funciune a instalaiilor de utilizare gaze naturale - Anexa 2E (N.T.P.E.E./2008) 10. Proces verbal pentru proba de presiune - Proba de cas 11. Declaratia beneficiarului, privind executarea prizei de aer si a gurii de ventilatie 12. Tabel cu sudorii autorizai 13. Extras privind procedeele de sudur omologate conform prescripiilor tehnice CR 7-96, colecia ISCIR aplicate 14. Certificatele de calitate aferente materialelor tubulare, armturilor.

ntocmit, Responsabil dosar definitiv ing. MANDEA CRISTINEL

Declaraia instalatorului autorizat,

Subsemnatul instalator autorizat Mandea Cristinel Laurentiu, domiciliat n localitatea Botosani, str. Armeana, nr.____ declar c pe baza planurilor avizate de unitatea de distribuie, am executat, instalaia de utilizare gaze naturale la imobilul, (apartamentul) din localitatea Dorohoi, str. Dumbrava Rosie, nr.____ Instalaia este terminat i corespunde prevederilor Normativului pentru proiectarea i executarea instalaiilor de gaze naturale

Data

___.11.2011

Semntura, _________________________

Constatarea i avizul compartimentului de control


___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Instalaia care face obiectul prezentului dosar este executat conform prescripiilor tehnice din (N.T.P.E.E./2008) i poate fi pus n funciune.

Delegat de control, Numele i prenumele _______________________________ Semntura, Data _______________________________ _______________________________

Declaraia proprietarului

Subsemnatul __________________ proprietar al imobilului , din _______________ str ______________________________ declar urmtoarele: - sunt de acord cu excutarea instalaiei de utilizare i a branamentului de gaze naturale la acest imobil conform prevederilor Normativului de proiectare i executare a lucrrilor de gaze naturale, n baza cererii________________; - recunosc dreptul de proprietate al unitii de distribuie a gazelor naturale asupra branamentului, contorului i a oricror aparate ce vor fi instalate la branament i consimt ca unitatea respectiv s foloseasc n exclusivitate construcia destinat postului sau staiei de reglare-msurare a gazelor naturale. Semntura Sediul n localitatea Str. Data ________________________ ________________________ ________________________ ____________

Declaraia beneficiarului Subsemnatul _________________ beneficiar al aprobrii nr ___________ , pentru utilizarea gazelor naturale la imobilul, din localitatea _______________, str ______________________, aflat n folosina mea i a familiei mele, declar urmtoarele: - am luat cunotin c valabilitatea aprobrii susmenionat nceteaz n cazul n care, n termen de 12 luni, dup data avizului tehnic la dosarul preliminar, nu voi executa, recepiona i pune n funciune, legal, instalaia de utilizare, unitatea de distribuie are libertatea s acorde cota de gaze altui beneficiar; - am luat act c furnizarea gazelor va ncepe numai dup ce voi ncheia abonament pentru furnizarea gazelor i voi ndeplini condiiile prevzute n abonament; - orice modificare ulterioar a instalaiei de utilizare o voi executa numai cu avizul unitii de distribuire, prin instalator autorizat.

Semntura Data

_________________________ ________________

FURNIZOR S.C. E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.

ANEXA7

PROCES VERBAL DE RECEPIE TEHNIC INSTALAIE DE UTILIZARE NR. 1 / ___/11/2011


Astzi, ziua 28/11/2011 comisia de recepie tehnic a instalaiei de utilizare gaze naturale, executat la imobilul din str. Dumbrava Rosie, localitatea Dorohoi a constatat urmtoarele: a)- Acordul de acces pentru debitul de gaze naturale a fost dat de S.C. E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. i a fost comunicat beneficiarului cu scrisoarea .nr ____ din_________ b)- Proiectul a fost ntocmit de societatea S.C. CIBOCAZ S.R.L . c)- Documentatia tehnica de executie a lucrarilor nregistrata sub nr. ____ /2011 a fost avizata de furnizor. d)- Executantul lucrrilor este societatea SC VICTOR CONSTRUCT SRL e)- Lucrarea este realizat conform proiectului avizat de operatorul licentiat de distributie cu urmatoarele materiale: Diametru mm '' '' 1'' 32 32 Rs '' Rs '' Ev 3/4'' Cantitate m, buc 3m 8,1 m 7,2 m 6m 2 buc 1 buc 3 buc 1 buc Nr. 31675 Data: 05.09.2011 Furnizor Certificat de calitate Nr. 00640 Data:15.03.2011

Teava neagra

B.A.D. SA BOTOSANI

Teava PEHD SDR11 Piesa tranzitie OL/PE (reiser) Armaturi de inchidere Detector

DIVISION GAS EUROSYSTEMS

Nr. 2007800 Data: 03.03.2011 f)- Instalaia de utilizare este realizata conform proiectului avizat pentru urmatoarele puncte de consum: Nr. Aparatul de utilizare pus n Presiune Buci Debit instalat Debit instalat crt. funciune utilizare unitar total 3 mmH2O (m N/h) (m3N/h) 1 Masina de gatit 20 mbar 1 0,67 0,67 2 Centrala termica Tabel debit nou instalat 20 mbar 1 2,80 2,80 3,47

g) Conducta supraterana din otel a fost incercata la presiune cu aer in prezenta comisiei dupa cum urmeaza: proba de rezistenta la 1,0 bar, timp de 1 ora proba de etanseitate la 0,2 bar, timp de 24 ore Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusa conducta este: Confom sau Neconform h) Conducta subterana din PEHD SDR11 a fost incercate la presiune cu aer in prezenta comisiei dupa cum urmeaza:

proba de rezistenta la __ Pa, timp de __ ora proba de etanseitate la __ Pa, timp de __ ora Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusa conducta este: Conform sau Neconform
i)Pentru conducta din Ol s-a folosit o izolatie anti coroziva cu grund minium de plumb in 2 straturi armate cu straturi de vopsea ulei galbena. j)Pentru conducta din PE imbinarile s-au facut prin procedeul .. Tipul aparatului .. k)Executantul lucrarilor a prezentat procesul verbal de lucrari ascunse nr. .. l) In vederea receptiei comisia a efectuat sondaje, constatand urmatoarele:
.. m)Beneficiarul a luat la cunostinta de obligatia inlocuirii racordului flexibil montat in instalatia de utilizare

inaintea expirarii duratei normale de utilizare conform prescriptiei tehnice a producatorului Concluzia: Pe baza documentelor prezentate si a verificarilor proprii comisia constata ca la executarea lucrarilor s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale si declara admisa receptia instalatiei de utilizare supusa receptiei. Orice modificare adusa ulterior instalatiei de utilizare receptionate executata neautorizat cade in raspunderea beneficiarului. Prezentul proces verbal a fost incheiat in 2 exemplare din care fiecare semnatar a retinut care un exemplar. Pentru incheierea contractului de furnizare gaze naturale va veti adresa unei societati cu licenta de furnizare a gazelor naturale.

Nr. aut. Nr. aut. Semnatura ANRE sudor - instalator autorizat .. - responsabil A.Q. autorizat .. - sudor PE .. - sudor OL .. 2. Comisia de receptie .. - Operator SD .. (instalator autorizat Gr. IID) Beneficiar Specialisti in domeniu .. ..

1. Constructor

Nume si Prenume

FURNIZOR S.C. E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.

ANEXA 6

PROCES VERBAL DE PUNERE N FUNCIUNE A INSTALAIEI DE UTILIZARE GAZE NATURALE


ncheiat astzi, ziua___________ luna ______ anul 2011 Subsemnaii - delegat al furnizorului - instalator autorizat al executantului ing. ________________________ - beneficiarului _____________________ n baza prevederilor dosarului preliminar nr ________ din 2011 i a procesului verbal de recepie tehnic nr._____ din 2011, am pus n funciune instalaia de utilizare gaze naturale executat de societatea SC ____________________ SRL la imobilul din localitatea __________, str _________________ nr ___ sc ___ avnd destinaia ______________ abonat Nr. crt. 1 2 3 4 5 TOTAL Totodat am sigilat urmtoarele puncte de consum care nu ntrunesc condiiile de funcionare n siguran: ___________________________________________________________________________________ La punerea n funciune am verificat urmtoarele : - tirajul la fiecare aparat de utilizare legat la co; - presiunea de utilizare la debit maxim i minim; - etaneitatea la presiunea gazului din conduct (pentru mbinrile la care nu se fac probe la recepie); - existena dopurilor la ramificaiile pentru punctele de consum fr aparate. Msurarea consumului se face prin: - contor ___________ cu debit nominal _______ m3N/h, marca _____________ seria ____________ la indexul _________ m3, presiune static -- bari i presiunea diferenial -- bari. Totodat s-a procedat la instruirea beneficiarului pentru exploatarea corect a instalaiei de utilizare gaze naturale gaze naturale i a obligaiilor ce-i revin. Beneficiarul a primit 1 (un) exemplar din instruciunile pentru utilizarea gazelor naturale i se oblig s le afieze mpreun cu instruciunile specifice ale aparatelor de utilizare pe care le posed, la locul de folosin. Prezentul proces verbal s-a ncheiat n trei exemplare din care fiecare parte a reinut cte un exemplar. Delegat operator, de distributie Instalator autorizat, al executantului Aut. ANRE nr.__________ Beneficiar, Aut. ISCIR nr.. Consumator Aparatul de utilizare pus n funciune Presiune utilizare mmH2O Buci Debit instalat unitar (m3N/h) Debit instalat total (m3N/h)

Unitatea executant: SC ___________________ SRL Localitatea : Botoani

Obiectivul ____________________ str ___________________________ Localitatea ___________________

TABEL CU SUDORII AUTORIZAI


Numele i prenumele 0 1 1 2 3 4 Data ntocmirii Verificat adjunct ef brigad ntocmit, RTS brigad Numr autorizaie Intern ISCIR 2 3 Numar panson 4 Valabil pina la 5

Numele i prenumele

Semntura

Unitatea executant: SC ___________________ SRL Localitatea : Botoani

Consumator Obiectivul ____________________ str ___________________________ Localitatea ___________________

EXTRAS PRIVIND PROCEDEELE DE SUDUR OMOLOGATE CONFORM PRESCRIPIEI TEHNICE CR 7-96 COLECIA ISCIR APLICATE

0 1 2 3 4 Data ntocmirii Verificat adjunct ef brigad ntocmit, RTS brigad

Numr fi Intern Extern 1 2

Grup 3

Domeniul de valabilitate Diametru (mm) Grosime (mm) 4 5

Numele i prenumele

Semntura

Unitatea executant: SC ___________________ SRL Localitatea : Botoani

Consumator Obiectivul ____________________ str ___________________________ Localitatea ___________________

PROCES VERBAL PENTRU


PROBA DE PRESIUNE - PROBA DE CAS
1. PROBA DE REZISTEN 1.1. Valoarea presiunii de prob 1,00 bari 1.2. Timp de meninere la presiunea de prob minute. 2. PROBA DE ETANEITATE 2.1. Valoarea presiunii de prob 0,20 bari 2.2. Timp de meninere la presiunea de prob minute. 3. REZULTATUL PROBELOR n timpul probei nu s-au constatat: 3.1. Scderi ale acului manometrului. 3.2. Scpri de aer la mbinri. 4. CONCLUZII Probele de rezisten i etaneitate sunt corespunztoare prevederilor din dosarul preliminar i a normativului I6-98. Executant Numele i prenumele Funcia Semntura Sef lucrare Proprietar Beneficiar

DECLARATIE, Subsemnatul _________________ avand sediul in localitatea _________________, str __________________________ posesor al C.I. seria ___, nr.___________, eliberat de Politia __________________ declar pe propria raspundere ca am executat priza de aer si gol de ventilare.

Data __________

Semnatura________________

Unitatea executant: SC VICTOR CONSTRUCT SRL Localitatea : Botoani

Consumator Obiectivul: Case Sinistrati str: Dumbrava Rosie Localitatea: Dorohoi, jud. Botosani

BULETIN DE EXAMINARE VIZUAL A SUDURILOR


Numr proiect de montaj Numr schem izometric G2 Nr. crt. Numrul de ordine al sudurii /2011 Examinarea s-a executat pentru mbinrile sudate conf. planului anexat rezultatele fiind urmtoarele: Normativ de interpretare 3 Rezultatul examinrii admis/respins 4 Admis Admis Admis Admis Admis

Defecte constatate conform STAS 7084-81

0 1 1 S1 2 S2 3 S3 4 S4 5 S5 Data Numele i prenumele Semntura

2 nu s-au constatat nu s-au constatat nu s-au constatat nu s-au constatat nu s-au constatat Sef lucrare

ef echip

S-ar putea să vă placă și