Sugestia culorii în poezia lui George Bacovia.

[Russu Dorin, cl XI ³B´]

În crea iile mult poe i culoarea are o importan sporit . Aceasta ajut la accentuarea unor sentimente, tr iri .a. Îns în universul Bacovian culorile au alte în elesuri, sugereaz cu totul altfel de emo ii i gînduri ale eului liric. 1.Una din culorile lui Bacovia este culoarea violet , care o putem reg si în poezia ³Amurg violet´: Este o culoare dominant , proiectat asupra peisajului i mul imii. Ea semnific amurgul, care este v zut ca sfîr itul lumii, f cîndu-se aluzie i la Apostoli. Este vazut ora ul care merge spre un declin, omenirea intrînd într-un amurg, comparabil cu cel al zeilor din mitologiile germanice. O alt semnifica ie a culorii este monotonia ora ului, datorit utiliz rii unei singure nuan e, violetul. Lumea la fel este una monoton , una în declin, în stingere: ³Mul imea toat pare violet,/Ora ul tot e violet´ 2. O alt culoare caracteristic lui Bacovia este culoarea alb . În poezia ³Decembre´, aceast culoarea este intuit prin ve nica ninsoare, acel peisaj monoton care îl îndreapt pe eul liric în adîncul universului s u apocaliptic. Culoarea ninsorii este un semn al dezn dejdii, culoarea care acoper totul, inclusiv speran ele acestuia, i le înghea . Acest culoare îl face s se simt captivat în casa iubitei, el nu mai dore te s plece, caut un refugiu în sînul iubitei i îi cere c ldura. Cloarea alb mai semnific pentru eul liric i resemnare. El este con tient c nu va fi salvat chiar i de dragostea sa: ³ i ning « z pada ne-ngroape.´ Culoarea alb îi înv luie universul i îl consum . 3.Una din culorile cele mai valorificate de ³Alchimistul plumbului´, este culoarea neagra. În poezia ³Negru´, prin nenum rate repet ri i accentuari totul devine negru i sumbru, florile sunt carbonizate, sicriele sunt ³negre, arse´, spa iul întreg fiind cuprins de un ³noian negru´. Aceast persisten a negrului pare s înv luie universul, lumea spiritual i cea material , s o introduc în haos i întuneric. Eul poetic este obsedat de amor, care la rîndul s u i el(amorul) este acoperit de aceast culoare: ³amorul fumega-³, amorul s u era unul în stingere, unul care nu g se te scînteia pentru a se reaprinde, el este inchis i sufocat de negrul cel înconjoar . Acest negru metalic îl ine c ptu at ca întrun sicriu, ³Sicrie negre, arse, de metal´. 4.În poezia bacovian culorile au un caracter plastic monoton, dar destul de accentuat. Aceast accentuare, probabil cel mai bine se observ în poezia ³Decor´. Albul i negrul în plasticul modern sunt considerate nonculori, sugerînd momentul în care înc nimic nu a luat form . De aceea dezolarea în universul eului liric este absolut , lumea fiind într-o continu pendulare între aceste culori, între bine i r u. Albul de la începuturi era considerat culoarea mor ii. Ea predomin în spitale, simbolizînd boala. Totu i ea relev i sfîntul, binele. Negrul îns este contrariul, o pasivitate total . În unul din limbajurile istorice negru însemna ³sabie´. Negru este simbol al dezn dejdii, întunericului, al r ului. Ambele culori parca ar despar i lumea în dou , cea luminoas i cea întunecat spiritul. i sfînt , i disperat , a a cum a creat Dumnezeu lumea, universul i
Carbonizate flori, noian de negru... Sicrie negre, arse, de metal, Vestminte funerare de mangal, Negru profund, noian de negru... Vibrau scantei de vis... noian de negru, Carbonizat, amorul fumegaParfum de pene arse, si ploua... Negru, numai noian de negru... ___________________ Decor Copacii albi, copacii negri Stau goi în parcul solitar Decor de doliu funerar ... Copacii albi, copacii negri. În parc regretele plâng iar ... Cu pene albe, pene negre o pas re cu glas amar Str bate parcul secular ... Cu pene albe, pene negre ... În parc fantomele apar ... Si frunze albe, frunze negre; Copacii albi, copacii negri; Si pene albe, pene negre, Decor de doliu funerar ... În parc ninsoarea cade rar ... Amurg violet Amurg de toamn violet ... Doi plopi, în fund, apar în siluete -- Apostoli în od jdii violete -Orasul e tot violet. Amurg de toamn violet ... Pe drum e-o lume lenes , cochet ; Multimea toat pare violet , Orasul tot e violet. Amurg de toamn violet ... Din turn, pe câmp, v d voievozi cu plete; Str bunii trec în pâlcuri violete, Orasul tot e violet. ____________________
Negru