Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERINTA

Nr. __________ Data _________________

Prin prezenta se adevereste ca ____________________________________ este salariat(a) a(l)


societatii cusediul in ______________________________, conform contractului de munca inregistrat la
I.T.M. sub numarul _____________ din data de ____________________ cu incepere din data de
____________
Mentionam ca societatea noastra a retinut salariatei cota de ________ CASS aferenta lunii
____________ anul ________ si s-au achitat cotele de ______ __________ CASS in contul
_____________________________________
In ultimele luni nu a beneficiat de concediu medical.
S-a eliberat prezenta pentru a-i folosi la ______________________________
FUNCTIA __________________________
SEMNTURA ______________________
NUME ____________________________
NR. / _____________________________