Sunteți pe pagina 1din 23

Intrebari si raspunsuri:

1. :Nevoile umane si clasificarea lor. R:Nevoile umane - totalitatea cerintelor de ordin material, spiritual,social si ecologic cu care se confrunta oamenii in activitatea lor zilnica. Clasificarea : fiziologice,securitatelsociale,afirmare,autoafirmare. 2. I:Resursele economice si bunurile economice. R:Resursele economice reprezinta totalitatea elementelor material, financiare,informationale si umane care pot fi atrase si utilizate in procesul de productie a bunurilor si serviciilor destinate satisfacerii nevoilor umane. Bunurile economice: a)bunuri materiale; b) bunuri necorporale(servicii); 3. I:Fazele activitatii economice. R:Activitate economica- activitate rationala a indivizilor efecuata cu scopul satisfacerii nevoilor umane nelimitate , prin intermediul resurselor ec onomice limitate. Fazele: 1)Producerea; 2)Schimbul(Circulatia pe piata a marfii; 3)Repartitia(produsul la consuamtor); 4)Consumul; 4. I:Constinutul proprietatii,Tipurile si formele de proprietate. R:Proprietatea-totalitatea relatiilor care apar intre oameni in legatra cu insusirea bunurilor existente in societate,relatii guvernate de norme sociale specific diferitor perioade istorice. Este unitatea dintre obiectul(bunurile diferite) si subiectul proprietatii(persoana care executa drepturi asupra unui bun). Sunt 3 tipuri de proprietate: 1)privata La primele etape ale dezvoltarii societatii a dominat proprietatea funiciara colectiva.Odata cu dezvoltarea societatii a aparut proprietatea private asupra pamintului si uneltelor de munca.Proprietatea privata are locul central in economia private si are 3 forme: a) proprietate individuala(cel ce stapineste factorii de productie ii utilizeaza in mod direct); b) proprietate privat individuala(proprietarul utilizeaza munca muncitorilor salariati.) c) proprietate privat asociativa(mai multi proprietary unesc proprietatile,eforturile in scopul obtinerii unor beneficii mai mari) 2)publica Apare odata cu aparitia statului si cuprinde bunurile aflate in proprietatea acestuia(infrastructura,obiecte de menire sociala,intreprinderi,terenuri.) 3)mixta Combinatie dinte proprietatea private si publica si are 2 forme: a)cu participarea capitalului public national si celui privat national. b) cu participarea capitalului public national si celui privat privat strain

5. I:Avantajele si dezavantajele tipurilor de proprietate. R:Proprietatea privata: 1) Asigura libertatea economica a proprietarului 2) Duce la dezvoltarea concurentei 3) Motiveaza proprietarii si muncitorii de a munci mai bine,deoarece remunerarea depinde de efortul depus. 4) Produce cel mai efficient majoritatea bunurilor si serviciilor din societate. Dezavantaje: 1) Duce la polarizarea societatii 2) Duce la monopolizarea pietii 3) Instabilitatea economica a micilor proprietari. Proprietatea publica: 1) Permite efectuarea unor investitii mari si riscante pe care sectorul privat nu si-l permite. 2) Mentinerea unoractivitati nerentabile,dar necesare 3) Producerea de bunuri publice(cai de comunicatie,de transport,apararea ordinii publice etc.) 4) Stabilitatea locurilor de munca. Dezavantaje: 1) Nu motiveaza lucratorii 2) Duce la aparitia coruptiei si birocratiei 3) Stopeaza concurenta 4) Stopeaza libera initiative 6. I:Agentii economici (AE) si functiile lor. R:Agent economic persoana sau un grup de persoane fizice sau juridice dintr-o economie nationala, care indeplineste roluri si functii specifice autonomizate pe baza diviziunii muncii Functiile agentilor economici: a)consumatori(gosp.casnice,indivizii); b)producatori; c)financiari(banci, fonduri, burse de valori) au functia de a intermedia relatiile finaciare dintre alti AE. d)administratiile publice si private au functia de a redistribui veniturile in societate. e)restul lumii(AE enumerate, insa din afara tarii); 7. I:Economia naturala si cea de schimb.Banii si functiile lor. R:Economia naturala-forma de organizare a activitatii economice in care nevoile de consum sunt satisfacute din rezultatele propriei activitati, fara a se apela la schimb. Economia de schimb modul de organizare a economiei care se bazeaza pe mecanisme obiective ce pun in valoare fortele pietei, iar raportul dintre cerere si oferta determina alocarea si utilizarea resurselor material, umane si financiare disponibile. Banii sint o marfa specifica care s-au desprins de la celelealte marfuri p/u a indeplini un rol deosebit : cel de masura a valroii si de instrument de schimb.

Functiile banilor: 1) Banii sunt un mijloc de schimb 2) Contribuie la masurarea valorii 3) Conservare a valorii 4) Mijloc de plata 5) Bani universali. 8. I: Esenta intreprinderii si caracteristicile ei R:Intreprinderea este unitatea de baza a economiei nationale in cadrul careia se creeaza majoritatea bunurilor economice. Ca unitate economica , intreprinderea este un rezultat al diviziunii muncii si al automatizarii proprietatii. Asupra nivelului de dezvoltare al intreprinderii unfluienteaza factorii: 1)gradul de inzestrare tehnica 2)nivelul de intruire al muncitorilor 3)gradul de independent al intreprinderii 4)competenta si flexibilitatea conducerii intreprinderii 5)accesul la surse financiare. Caracteristicile intreprinderii: 1) Intreprinderea reprezinta o organizatie sociala,care cuprinde un ansamblu de activitati umane,o comunitate de oameni ai muncii, interactiunea carora contribuie la functionarea acesteia. 2) Este un organism tehnico-productiva, adica este formata din tehnica,tehnologii, mijloace material. 3) Este un organism economic,dispune de autonomie economica,intra in relatii economice cu alti agenti, participa la circuitul economic national I international. 4) Este un organism dynamic(este influientata de concurenta ,politica,consumatori,) 5) Scopul final il intrperinderii este obtinerea profitului. 9. I:Clasificarea intreprinderilor dupa diferite criterii. R: 1.Dupa forma de proprietate: a)Private b)publice; c)mixte; 2. Dupa ramura de activitate: a)industriale; b)agrare; c)de transport; d)de constructie; e)de comunicatie; 3. Dupa dimensiuni: a)Micro(<9 angajati); b)mici(10-49 angajati); c)medii(50-249 angajati); d) mari(>250 angajati); 4. Dupa gradul de raspundere: a)persoane fizice (raspundere nelimitata); b)pers.juridice(raspundere limitata); 5. In dependent de forma organizatorico-juridica a activitatii de antreprenoriat. a)Intrepinderea individuala (I.I) b)Societate in nume colectiv(S.N.C)(fondata de 2 sau m. multi fondatori p/u prestarea in comun a activitivitatii. c)Societati in comandita (S.C) de 2 sau mai multe persoane , insa trebuie sa aiba cel putin comanditar. d)Societatea cu raspundere limitata este persoana juridica, formata din 1 sau m.multe pers. fizice sau juridice. e)(S.A)-capitalul este inmpartit in actiuni.Nr de proprietari poate fi nelimitat. de tip inchis(actiunilepot fi vindute intre actionari.) de tip deschis(actiunile pot fi vindute liber)

Cooperativele de productie sint organizate din 3 sau mai multe persoane fizice pentru activitate antreprenoriala comuna si fondatorii sint obligati sa lucreze. f)Intreprindere de arenda g)de stat si municipale. 10. I:Factorii traditionali de productie si caracteristicile lor.Neofactorii de productie, R:Factorii de productie(FP)-totalitatea resurselor material si umane atrase si utilizate p/u producerea bunurilor economice. FP traditionali(FPT): 1. Munca-activitatea fizica sau intelectuala prin care oamenii utilizind unelte de munca isi valorifica aptitudinile, cunostintele si experienta in vederea obtinerii bunurilor economice. Caracteristicilie: Are caracter originar in sensul ca este asociata unei personalitati si nu poate fi despartita de persoana prestatorului. Reprezinta un FP active si dinamizator, deoarece anume munca combina si transforma ceilalti factori de productie. Este cel mai scump factor de productie Calitatea muncii este determinate de prodctivitatea acesteia. 2. Natura-ca FP, include toate resursele din natura care sunt folosite la producerea bunurilor economice(solul, resursele minerale etc.) Caracteristicile: Natura are character originar Natura se manifesta in forma materiala si in forma de energie Natura se caracterizeaza prin raritatea resurselor Principalul factor natural il constituie pamintul 3. Capitalul- ca FP,reprezinta totalitatea resurselor material accumulate si reproductibile, care prin asociere cu ceilalti FP contribuie la producerea de bunuri economice. Neofactorii: 1. Informatia(toate cunostintele tehncie stiintifice,de piata, utilizarea carora creaza avantaje intreprinderii) 2. Capitalul uman(cunostintele profesionale,calificarea,experienta muncitorilor.El poate fi largit prin intruire. 3. Abilitatea antreprenoriala-capacitatea antreprenorului de gasi,atragesi utiliza eficient celalti FP. 11. I:Productivitatea factorilor de productie(PFP) R:PFP reprezinta capacitatea de a produce un anumit volum de bunuri sau produsuri. Se clasifica in: 1. PFP medie, care se calculeaza ca raport intre cantitate(Q) si factorii de productie(F). 2. Productie marginala(MW)-raportul dintre F si Q 12. I:Costul de productie si caile de reducere a lui: R:Costulrile de productie sunt totalitatea cheltuielelor purtate de intreprindere in vederea procurarii factorilor de productie necesari intreprinderilor in vederea realizarii bunurilor economice. Marimea cosutului este determinta de : 1. Pretul factorului de productie

2. Canitatea factorului de productie 3. Chelutiele p/u publicitate si comercializarea bunurilor. Costul poate fi privit din 2 aspecte: 1. Contabil ce cuprinde cheltuielele explicite (din exteriot) si amortizarea9cheltuileli implicite); 2. Economic, suma cheltuileleor explicite+cheltuielele implicite. Caile de reducere a costului: a) Reducerea cheltuilelor material. b) Cresterea productivitatii c) Micsorarea cheltuieleor administrative 13. I:Esenta, structura si infrasturctura pietii R: Piata este locul de intilnire dintre cerearea cumparatorului si oferta vinzatorului.Este principal institutie a economiei de piata. Mecanismele pietii sunt formate di cerere, oferta,pret si concurenta.Principalii subiecti ai petii sunt productarii de bunuri si servicii,consumatorii individuali si colectivi,organizatiile obstesti, institutiile financiarbancare, statul si organelle administratiei publice locale. Pietele pot fi de mai multe tipuri: - In dependent de prezenta obiectului la tranzacite avem: 1. Piata reala 2. Piata fictiva(bursele) - In dependent de gradul de reglementare: 1. Piete libere 2. Piete reglate - In dependent de obiectul tranzactiei: 1. Piata bunurilor de consum 2. Piata factorilor de productie(muncii,capitalului, res, nat) In dependenta de obiectul cu care sde face tranzactia 1. Petrolului 2. Carbuneluiu 3. Otelului etc In dependent de concurenta pe piata: a) Piata de concurenta perfecta b) Piata de concurecnta imperfect(monopoliste, monopolistice, digopoliste) Functiile pietii: 1. Reglarea activitatii economice 2. De distribuire 3. Informare 4. Stimulare a agentilor economici 5. De asanare(sustinerea producatorilor rentabili si elminarea celorlalti) Infrastructura pietii este totalitatea conditiilor care contribuie la functionarea mecanismului de piata. Din ea fac parte: 1) Existenta unui system commercial 2) Existenta unui system de burse 3) Sistem financiar bancar dezvoltat

4) Sistem communicational 5)Legislatia corespunzatoare economiei de piata 14. Cererea.Legea, factorii, elasticitatea Cererea- cantitatea dintr-un bun sau service pe care consumatorii sint in stare sa o cumpere la un anumit timp intr-o anumita perioda de timp. Legea cererii ne arata relatia pret si canitatea cererii.Odata cu cresterea pretului, cererea scade. Si invers. Factorii ce infuluienteeaza cererea: 1. Pretul 2. Pretul bunurilor substituabile 3. Pretul bunurilor comlementare 4. Venitul consumatorului Bunuri inferioare(cind veniturile sunt mici) Bunuri normale (cerea creste proportional cu ventiurile) Bunuri superioare(cererea creste mai mult decit veniturile) 5. Asteptarile consumatorului:pret, venituri; 6. Numarul consumatorui; etc. Elasticitatea cererii ne arata cum se modifica cantitatea cererii in urma modificarii unui factor(pret,venit) Pret: In dependenta de elasticitate dupa pret avem umrmatoarle tipuri de cerere 1. Cerere elastic 4. Perfect elastica(la o mod. Lenta a pretului 2. Cerere inelastica are loc o modificare mare a cererii) 3. Cerere unitara 5. Perfect inelastica ( cererea nu se modifica in dependent de pret) 15. I: Oferta: legea, factorii,elasticitatea. R: Oferta este cantitatea dintr-un bun sau un serviciu de care vinzatorul doreste si este in stare sa-l vinda cun un anumti pret intr-o anumita perioada de timp. Legea ofertei arata relatia dintre pret si cantitate. Odata cu crestrea pretului, cantitatea ofertei creste. Asupra ofertei infulienteaza urmatorii factori: 1) Pretul 2) Costul de productie 4) Numarul producatorilor 3) Venitul producatorului 5) Alti factori Elasticitatea ofertei-gradul de modificare a ofertei in urma modificaraii pretului. In dependent de elasticitate dupa pret 1) Oferta elastica 4) Perfect elastica 2) Oferta inelastica 5) Perfect inelastica 3) Unitara

16. I:Interactiunea dintre cerere si oferta R: Pe piata are loc interactiunea dintre consummator si vinzator. Scopul primui este de a-si maximize utilitatea, celui de al doilea-profitul.In urma negocierilor reciproce consumatorul si vinzatorul se inteleg referitor la cantitatea de produs si pretul acestuia. Punctul de echilibru se atinge p/u un timp foarte scrut. Este o situatie spre care se tinde in permanenta. Echilibrul pietii se poate modifica in 2 cazuri: 1) Cind se modifica oferta(S) 2) Cind se modifica cererea Tipuri de dezechilibre ale pietii: 1)Pp

> Pe Qs >Qd (Qs= canitatea ofertei;Qd-canitatea cererii) Pp < Pe Qs <Qd


17 I:Piata muncii si salariul R:Piata muncii totalitatea relatiilor de confruntare a cererii si ofertei de punca in cadrul careia are loc negocierea dintre angajatori si muncitori privind conditiile de munca, salaraizarea si cantitatea muncii. Cererea de munca este cantitatea de munca salariata pe care angajatorii sint dispusi sa o cumpere in dependent de pretul acesteia si numarul de locuri de munca disponibilie. Oferta muncii este canitatea pe care muncitorii doresc sa o vinda in dependent de nivelul salariului. Subiectii pietii muncii sunt:ofertantii de munca, sindicatele, oficiile deplasare in cimpul muncii, angajatorii si statul. Piata muncii poate fi : 1) Cu cerere limitata 2) Cu oferta limitata Salariul este venitul obtinut de lucrator in schimbul muncii sale. Marimea salariului depinde de mai multi factori: 1) Importanta muncii p/u firma 4) Salariul de echilibru pe piata 2) Nivelul de calificare a muncitorului 5) Recuperarea cheltuielelor de reproductive 3) Canitatea , calitatea si rezultatul muncii a fortei de munca Salariul poate fi privit sub 2 aspecte: 1) Slariul nominal reflecta cantitatea de bani primita de lucratori pentru o anumita munca 2) Salariul real cantitatea de bunurisi servicii care poate fi cumparata dein salariul nominal in dependent de modificarea pretului. 18. I:Piata capitalului real si dobinda R:Piata capitalului totalitatea relatiilor banesti care formeaza in procesul alegerii si plasarii fondurilor banesti rezultate din confruntarea cererii si ofertei de capital. Oferta de capital totatlitatea mijloacelor banesti disponibile pentru plasament la un anumit moment si la un anumit pret. Pretul capitatlului este dobinda Cererea de capital - tolatiltatea mijloacelor banesti de care are nevoie producatorii la un anumit moment din dependent de pret. Rata dobinzii este exprimarea procentuala a dobinzii: rd=D/C*100% Functiile dobinzii: 1) Ea influienteaza asupra repartizarii factorilor de productie si folosirii lor mai efficient

2) Ea stimuleaza populatia de a economisi oparte din venituri. 3) Serveste ca modalitatate de recuperare a cheltuielelor effectuate de banci si obtinere a profitului de catre acestea 4) Serveste ca instrument de redistribuirea veniturilor. Asupra rd influienteaza factorii: 1) Profitul intreprinderii 4) Politica monetara a statului 2) Cererea si oferta de capital 5) Situatia economica internationala. 3) Rata inflatiei 19. I:Piata funiciara si renta R:Piata funciara cuprinde totalitatea relatiilor de confruntare a cererii si ofertei resurselor naturale. Utilizarea rationala aresurselor natural duce la aparitia rentei. Renta este venitul obtinut de propritarul pamintului.(teoria clasica) Renta este ventul pe care il primeste o persoana ce detine un factor de productie cu character deosebit.(TH.contemporana) Formele rentei: 1) Funiciara(a pamintului) 2) Renta de monopol 3) Renta miniera(in ramurile extractive); 4) Renta de transfer(in urma modificarii destinatiei unui factor de productie) 5) Renta de rarirtate(persoana dispune de factori de productie cu caracteristici diferite decit ceilalti facotri de piata.) 20. I:Profitul ca recompense a activitatii antreprenoriale; R:Profitul este diferenta dintre veniturile si cheltuielele effectuate de catre o unitate economica. Profitul are formele: 1) Profit brut 4) Profit pur-diferenta dintre profit burt si cel normal 2) Profit net 5) Profitul de monopol 3) Profitul normal-cistigul minim acceptat de 6) Profit in forma de dividente(incasat de actionari) antreprenor p/u a-si continua activitatea Functiile profitului: 1) De stimulare a initiative si riskului 3) De autofinantare 2) De orientare generala a activitatii 4) Este sursa de venit pentru bugetul statului economice Marimea profitului se exprima prin masa profitului(profitul in aspect absolut) si rata profitului(raportul % dintre masa profituli si costulde productie). Asupra profitului influienteaza factorii: 1) Productivitatea muncii 2) Costul de productie 3) Pretul de vinzare 4) Calitatea activitatii economice 5) Viteza de rotatie a capitalului.

21. I:Piata monetara si creditul.Sistemul bancar. R:Piata monetara consta din totalitatea tranzactiilor cu moneda, adica cererea si oferta de moneda in functie de pretul ei. Pretul monedei=rata dobinzii. Cererea de moneda depinde de : 1) Volumul total al tranzactiilor mijlocite de moneda 2) Viteza de circulatie a monedei 3) Volumul creditului de consum 4) Comportamentul agentilor economici fata de moneda. Oferta de moneda cantitatea de bani pusa in circulatie de banca central (masa monetara). Creditul - un imprumut acordat in forma baneasca sau in forma de marifuri pentru un anumit termen, numit scadenta, in schimbull unei plati, numit dobinda. Participantii operatiile de credit: dbitori si creditori. 1) Functiile creditului: 4) Sporeste viteza de rotatie monetara 2) Duce la sporirea capitalului real 5) Exercita o influienta pozitiva asupra 3) Accelereaza tranzactiile comerciale consumului. Tipurile de credite: 1) Dupa tipul de prorpietate: - Private; - Publice 2) Dupa durata acordarii: - Pe termen scurt(<1an); - Pe termen mediu(1-5 ani); - Pe termen lung(>5ani); 3) Dupa garantare: - Bazate pe incredere personala - Credite reale(presupun anumite garantii) 4) Dupa scopul urmarit de debitor: - De consum - De productie Sistemul bancar contemporan este format din 2 nivele: I) Bancile comerciale: Functiile lor: 1) Acordarea de credite persoanelor fizice si juridice 2) Atragerea surselor banesti disponibile ale populatiei 3) Desrvirea conturilor curente al intreprinzatorilr 4) Intermedierea unor operatiuni cu hirtii de valoare. Bancile comerciale pot fi universal si specializate.Principala sursa de venit p/u bancile comerciale este diferenta dintre dobinda la creditele acordate si dobinda depozitelor atrase. II) Bancile central(bancile statului):
Functiile lor: 1) Implementeaza politica monetara a statului 2) Controleaza si monitorizeaza activitatea bancilor comerciale 3) Desrveste operatiunile monetare ale guvernului 4) Emiterea valutiei nationale.

22.

I:Piata hirtiilor de valoare si piata valutara. R:Piata hirtiilor de valoare reprezinta o institutie care efectueaza emiterea,cumpararea si vinzarea hirtiilor de valoare ale statutlui si ale intreprinderilor. Piata hirtiilor de valoare se imaprte in: 1) Piata primara, pe care are loc vinzarea hirtiilor de valoare nou emise 2) Piata secundara unde se efectueaza vinzarea si cumpararea hirtiilor de valoare emise anterior Bursa de valori-persoana juridical create de participantii la piata hirtiilor de valoare. Ea este principal institutie a pietii hirtiilor de valoare. Alte institutii sunt: - Comisia de stat a hirtiilor de valoare - Casele de brockeraj. Principalele tipuri de hirtii de valoare sint actiunile si obligatiunile. Piata valutara este totalitatea tranzactiilor de vinzare-cumparare a valutei. Cererea de valuta se formeaza din: - Necesitatea extinderii operatiilor economice externe - Necesitatea reglarii cursului valutei nationale - Pentru dezvoltarea turismului - Cause speculative Oferta de valuta se creaza pe baza: - Transferurile migrantilor moldoveni - Din export - Din conturile valutare ale agentilor economici - Din creditele si investiitiile straine. In urma interactiunii cererii cu oferta,se formeaza cursul valutar-pretul unei monede nationale exprimate in alta moneda nationala Cursul valutar depinde de mai multi factori: I) Interni: - Nivelul cresterii economice - Evolutia preturilor - Masa monetara a valutei nationale - Situatia social-politica. II) Externi: - Cresterea economica in tara de origine a monedei straine - Raportul dintre cererea si oferta de moneda pe piata valutara international. 23. I:Produsul national si formele lui de manifestare R:Produsul national poate fi analizat prin urmatorii indiccatori: 1) Produsul global brut(PGB)-valoarea tuturor bunurilor si serviciilor obtinute intr-o economie national ape parcursul unei perioada de timp 2) PIB-valoarea tuturor bunurilor si serviciilor finite obtinute in interiorul tarii de catre agentii economici nationali si straini care activeaza in aceasta tara. 3) PNB-valoarea bunurilor si serviciilor finite obtinute de agentii economici nationali atiti in tara cit si in afara ei. 4) Produsul intern net(PIN)=PIB-A(Amortizarea) 5) Produsul national net(PNN)=PNB-A

6) Venitul national(VN)-suma tuturor veniturilor obtinute de factorii de pridcutie nationali. Principalul indicator macroeconomic este PIB-ul, care poate fi privit din 2 aspecte: 1) PIB nominal-se calculeaza in preturile curente PIB2010=q2010+P2010. Sunt 2 factori care influienteaza PIB: q=const, P=crestere; 2) PIB Real- se calculeaza in preturile unui an de baza PIBr= qr+Pr. PIB-ul se foloseste pentru aefectua comparatiile dintre diferite tari.P/u aceasta, PIB se calucleaza in $ pe cap de locuitor. 24. I:Factorii, formele si tipurile cresterii economice. R:Cresterea economica este tendinta de durata de crestere a PIB real.Scopul lui principal este cresterea nivelului de trai al populatiei. In dependenta de raportul din cresterea economica si cresterea populatiei avem: 1) Cresterea economica pozitiva(PIB>cresterea populatiei) 2) Cresterea economica nula(PIBcresterea populatiei) 3) Cresterea economica negative(PIB<populatiei). Cresterea economica poate fi de 2 tipuri: 1) Extensiva, se bazeaza pe cresterea cantitatii factorilor de productie utilizati in activitatea economica. Factorii: - Deschiderea de noi intreprinderi - Atragerea de noi muncitori - Utilizarea unor terenuri agricole suplimentare - Valorificarea de noi zacaminte 2) Intensiva, se bazeaza pe valorificarea mai intense a facotorilor de productie deja utilizati. Factorii: - Progrsul tehnico-stiintific - Cresterea productivitatii muncii. Cresterea extensive se realizeaza mai usor decit cea intensive si este caracteristica tarilor in curs de dezvoltare. In tarile dezvolatate majoritatea factorilor sunt deja utilizate in activitatea economica, de aceea cresterea economica poate fi obtinuta mai mult pe cai intensive. 25. I:Natura fluctuanta a cresterii economice. R:Economia oricarei tari nu se dezvolta uniform. Cresterea economica are caracter fluctuant sau ciclic. In dependent de durata exista urmatoarele tipuri de cicluri economice: 1) Ciclu economic lung(Kondratiev)60-70 ani.Este cauzat de noi moduri de producer. Are 2 faze: - Ascendenta - Descendenta. In faza ascendenta in urma aparitiei unei noi tehnologii, are loc o crestere a investitiilor, in acest nou mod de producere. Economia creste in ritmuri accelerate pina cind toate intreprinderelie nu trec la noua tehnologie.Treptat, din cauza concurentei, productivitatea scade, economia intra in faza de descendenta.In acesta faza are loc intensificarea cercetarilor stiintifice, care duc la aparitia unor noi moduri de productie.Economia intra intr-o noua faza de ascendenta. 2) Ciclul economic mediu(commercial)10-12 aniAre loc in 4 faze: - Avint - Boom economic(punct de cotitura superior)

- Recesiunea - Criza Faza de avint:cererea este m.mare ca oferta,ca urmare intrprinderile cresc volumul de productie, angajind m.multi muncitori,ca urmare veniturile cresc, cererea continua sa creasca. Boom economic:oferta treptat depaseste cererea,insa intreprinderile nu se pot orienta si treptat stocurile de produse cresc, iar cind ajung la o cantitate maxima, economia intra intr-o faza de recesiune. Recesiunea:firmele treptat reduc volumul de productie,concediind lucratorii, veniturile popultiei scad, cererea scade,volumul productiei la fel. Criza:producita si veniturile la minim, somaj la maxim. 3) Ciclu economic minor 3-4ani. Poate avea diferite cause, un an nefavorabil in agricultura. 26. I:Finantele publice si bugetul de stat. R:Sistemul financiar- totalitatea veniturilor si cheltuielor unei economii nationale. SF include: - Finantele publice - Finantele intreprinderilor - Finantele populatiei - Finantele organizatiilor obsteti. Functiile SF: - De reproductive- consta in deservirea circuitului si rotatiei capitalului real. - De peratitie a venitului national - De control aspurea formarii, repartitiei si utilizarii mijloacelor banesti. - De stimulare a muncii, progresului tehnico-stiintific. Bugetul de stat este un document cu caracter de lege care reflecta totalitatea cheltuilelelor si veniturile pentru acoperirea lor. Bugetul de stat se elaboreaza si se adopta de catre Parlament anual. Bugetul de stat se alcatuieste respectind urmatoarele principia: - Unitatii(sint reflectate toate veniturile si cheltuilele statutlui) - Anuitatii(annual si p/u un an) - Non-afectarii veniturlor(ansamblul veniturilor finanteaza ansamblul cheltuielelor) - Echilibrului bugetar(venituri=cheltuieli) - Publicitatii(trebuie adus la cunostitnta societatii); In RM sistemul bugetar are urmatoarea structura:

Bugetul Public National


Buget consolidant Buget de stat Bugete locale f.Asig.sociale f.asig.medicale f.extrabugetare Bugete municipale

Bugete raionale

Bugete

Bugete altor UTA

comunale

In dependeta de relatia dintre venituri si cheltuieli, bugetul de stat se poate afla in urmatoarele stari: 1) Venituri>Cheltuilei(Excendent bugetar) 2) Venituri=Cheltuilei(Echilibru bugetar) 3) Venituri<Cheltuilei(Deifict bugetar) 27. I:Structura cheltuielelor publice R:Clasificarea CP: 1) Dupa criteriul constitutional(dupa institutii,ministere,departamente) 2) Criteriul economic: - Cheltuilei de capital si cheltuieli curente - Cheltuieli ale sectorului public si de redistribuire 3) Clasificarea functionala : a) Servicii publice generale b) Cheltuieli pentru aparare c) Cheltuirli p/u educatie d) p/u sanatate e) p/u actiuni economice f) alte cheltuieli. 28. I:Teoria echilibrului economic general R:Echilibru economic-starea spre care tinde piata bunurilor economice,piata muncii,capitalului,monetara in sensul egalizarii cererii si ofertei. Formele de manifestare a Echilibrului Economic(EE); 1) EE static-reflecta starea neschimbata in economie p/u perioda de lunga durata 2) EE dynamic-consta in modificarea si adaptarea continua a cererii cu oferta 3) E microeconomic-reflecta echilibrul la nivelul de agenti economici 4) E mezoeconomic se refera la o anumita ramura a economiei nationale 5) E macroeceonomic reflecta egalitatea dintre cererea totala si oferta totala 6) E financiar reflecta egalitatea dintr sursele financiare disponibile si necesarul de resurse financiare. 7) E bugetar- egalitatea dintre cheltuielele si venutrile statului 8) E valutar egalitatea dintre cererea si oferta de valuta 9) E pe piata muncii egalitatea cererii cu oferta de munca. 10) E monetary - cantitatea de bani din circulatie dorespunde cu necesarul de bani al economiei nationale. Situatia de echilibru de regula se atinge p/u un timp scurt si este o situatie spre care se tinde in performanta. 29. I:Somajul.Masuri antisomaj. R:Este un dezechilibru economic care se manifesta prin excesul ofertei de munca fata de locul de munca disponibil. Somajul la nivel macroeconomic se manifesta in urmatoarele forme: 1) Somajul frictional(absolventii instit.de invatamint, personae concediate in scopul cautarii unui loc de munca mai bun)

2) Somaj structural apare din cauza modificarii structurii economiei nationale 1+2=somaj natural 3) Somaj cyclic (in faza de recesiune a ciclului economic) Din punct de vedere al intensitatii: - Somaj total - Somaj partial Din punct de vedere al dorintei somerului de a lucre: - Voluntar - Involuntar Politici antisomaj 1) Oferirea de informatii despre locurile de munca disponibile 2) Cresterea mobilitatii somerilor 3) Recalificarea somerilor 4) Reducerea impozitelor 5) Acordarea de subsidii 6) Reducerea accesului pe piata muncii a unor categorii de personae(limitarea accesului migrantilor) 7) Optimizarea fondului de munca 8) Reducerea virstei de pensionare si majorarea duratei scolarizarii. 30. I:Inflatia.Masuri antiinfaltioniste R:Inflatia reprezinta un dezechilibru economic caracterizat prin cresterea masei monetare din circulatiei peste necesitatile economiei. Se manifesta prin cresterea pretului si prin scaderea outerii de cumparare a valutei nationale Inflatia are formele: 1) Lenta cresterea nesemnificativa a preturilor(3-4%anual) 2) Moderata 5-10% annual 3) Rapida 11-20% 4) Megainflatie 21-100% 5) Hiperinflatie de sute si mii de ori pe an. In dependenta de cauzele inflatiei: 1) Inflatie prin cerere (este cauzata de cresterea cererii); 2) Cresterea cererii si ofertei 3) Scaderea ofertei Masuri antiinflationiste: 1) De aparare a agentilor economici contra inflatiei - Indexarea-cresterea veniturilor proportional cu inflatia - Cresterea dobinzilor la economiile pastrate in banci cu marimea inflatiei - Acordarea de catre stat a compensatiilor 2) Masuri de lupta contra inflatiei Orice masura care duce la scaderea masei monetare sau stimuleaza productia - Vinzarea de hrtii de valoare de stat - Vinzarea de valuta - Reducerea deficitului bugetar - Reducerea emisiei de bani - Stimularea producatorilor.

31. I:Necesitatea si continutul perioadei de tranzitie de la economia la economia de piata. R:Cauza tranzitiei la economia de piata a fost destramarea URSS.In anii 1976-1980 criza economica in URSS a ajuns la apogeul sau.Nu a fost inregistrat cresterea economica in nici o ramura a economiei.Bugetul se finanta din vinzarea de petrol, alcool si emiterea de bani.Inflatia era stopata administativ.Cauzele reale de redresare a situatiei economice nu se luau in cosnideratie. Potentialul de productie era uzat fizic in proportie de 40-50%. In 1988 au fsot allocate sume enorme p/u accelerarea procesului tehnico-stiintific, in special in ramura constructoare de masini, fara a se lua in consideratie conjuncture pietii. Cauzele eficientii scazute a economiei socialiste: Dominatia proprietatii socialiste Piata ocupa un rol secundar printre elementele mecanismului economic Absolutizarea rolului statutlui in dirijarea economiei Ruperea interesului individual al oamenilor de la proprietate si de la rezultatul muncii sale Supradimensionarea unor ramuri care in economia de piata nu ar rezista concurentei Stimularea dezvoltarii pietii subterane(negre) Aceste caracteristici ale sistemului socialist a cauzat reducerea productivitatii, reducerea nivelului de trai, slaba competetitivitate a marfurilor, ca urmare apare necesitatea de tranzitia la economia de piata. Continutul perioadei de tranzitie: - Deetatizarea proprietatii(privatizarea) - Dezvolatrea antreprenoriatului - Crearea infrastructurii pietii - Dezvoltarea concurentei - Liberalizarea preturilor - Crearea unui system de protective sociala care ar permite usurarea consecintelor tranzitiei pentru populatiei - Stabilizarea financiar-economica - Reforma institutionala 32. I:Modele de tranzitie la economia de piata 1) Calea naturala: Reformele incep cu relansarea sectorului agrar. A fost utilizat in Chnia. Taranii au primit pamintul in arenda pentru 50 de ani. Astfel au fost motivate sa lucreze pamintul.A crescut productivitatea muncii,industrai alimentara,nivelul de trai al populatiei de la tara sic a urmare cresterea economiei generala. 2) Tranzitia pe baza reformei valutare De exemplu in Germania federative dupa cel de-al II lea RM a avut loc reforma valutara. A avut loc introducerea marcii, intr-o zi de duminica, cind nu lucrau oficiile bancare.Fiecare familie a primit cite 10 marci, iar familiile cu situatie mai grea-60. 3) Tranzitia pe baza preturilor duble In China productia intrprinderilor era impartita in doua o parte era controlata de stat, si produsele se vindeau pe cartel. Celalta parte-s vindea la preturile de piata.Astfel, treptat, deficitele dispar, la fel si necesitatatea preturilor duble.

4) Tranzitia prin crearea zonelor economice libere. 5) Metodele clasice de tranzitie - Terapia gradual(presupune infaptuirea pasilor treptati in diferite domenii ale economiei. - Terapia de soc(presupune infaptuirea unor serii de masuri rapide concomitant in toate domeniile de activitate. Aceste masuri sunt grupate in: a) Stabilizarea macroeconomiei; b) Liberalizarea preturilor c) Construirea proprietatii private d) Reforma institutionala. 33. I:Tranzitia la economia de piata a RM R:In RM reformele economice au fsot infaptuite in urmatoarele directii: 1) Liberalizarea economiei La incputul anilor 90 a fost realizat procesul de liberalizare care a dus la aparitia de noi intreprinderi , a permis desfasurarea libera a activitatii antrprenoriale. La 26 decembrie 1991 a fost adoptata legea cu rpivire la liberalizarea preturilor si a tariflor si la protecita sociala a populatiei. Prin aceasta lege majoritatea preturilor au fost declarate libere, in afara de unle cateogrii de marufrui si servicii.Un effect negative a fost invazia de marfuri straine pe piata nationala care erau mai ieftine si mai calitative.Insa prin aceasta s-a dezvoltat concurenta si in tara au fost introduce standartele de calitate international. 2) Stabilizarea financiara RM a trecut prin toate etapele inflatiei, inclusive hiperinflatia. Banii care erau la populatie nu aveau acoperire cu marfuri si au inundate piata care a dus la o crestere enorma a preturilor. La 20 iunie 1991 guvernul a pus in circulatie cupoanele, care peste 1 an erau in raport de 78% din toti banii aflati in circulatie.La 29 noiembrie 1993 a fost introdus leul moldovenesc(1leu =1000 cupoane). 3) Privatizarea procesul de transmitere in masa a proprietatii de stat in proprprietate privata. In RM privatizarea a incput prin legea cu privire la privatizare (1991). Privatizarea s-a facut prin intermediul bonurilor matrimoniale, valoarea carora era determinate de vechimea in munca a cetatenilor in republica.Bonul oferea posibilitatea de a primi o parte din proprietatea statului si de a privatiza apartamentele de stat.Privatizarea in masa a inceput in 1994 si s-a incheiat in 1995. Au fost privatizate 2235 de intrprinderi de stat si 90% din aparamente. In 1995 incepe reforma agrara, proprietatea colhozurilor si sovhozurilor fiind impartite locuitorilor de la sate. 34. I:Continutul si etapele de evolutie a economiei mondiale contemporane. R:Economia mondiala este un system dynamic care incorporeaza ansamblul economiilor nationale, relatiile care apar intre ele in urma diviziunii muncii,precum si mecanismele , normele juridice si institutiile nationale si international care reglementeaza aceste legaturi. Etapele de evolutie a economiei mondiale: 1) Etapa craerii premiselor economiei mondiale(sf.sec XVI-incep sec.XVII). Are loc trecerea de la feudalism la capitalism si au loc marile descoperiri geografice.Are loc crearea economiilor si pietelor nationale. 2) Etapa formarii economiei mondiale(sec. XVIII-XIX).Are loc intarirea economiilor si pietelor nationale. Statele devin suboecte de baza ale relatiilor internationale.

3) Etapa dezvoltarii economiei mondiale(sfir.sec XIX-sec.XX). Se formeaza pietele mondiale ale muncii, capitalului, hirtiilor de valoare, altor produse si servicii. Se intensifica relatiile economice. 4) Etapa contemporana(globalizarea si integrarea). Una din cauzele de baza ale formarii economice mondiale este divizunea international a muncii(specializarea tarilor in anumite activitati economice). Relatiile economice international sint un system de legaturi economice necesare si obiective dintre economiile nationale bazate pe diviziunea international a muncii. Relatiile economice internationale se manifesta I urmatoarele forme: - Comertul international cu bunuri si servicii - Relatiile de credit financiar,de investitii straine(miscare de capital) - Zonele economice libere - Organiztiile economice international - Antreprenoriat comun Comertul international se desfasoara pe piata mondiala. Piata mondiala totalitatea relatiilor de schimb dintre agentii economici ai diferitor tari in baza cererii si a ofertei. Tipurile pietii mondiale: 1) De marfuri 2) A capitalului 3) A fortei de munca 4) Realizarilor tehnico-stiintifice 35. I:Cooperarea si integrarea economica international R:Cooperarea economica este o forma de colaborare intr state sau agenti economici care se efectueaza pe baza contractuala prin comas area resurselor material, financiare, tehnologice si de munca ale partenerilor cu scopul crearii si comercialzarii anumitor produse sau servicii pentru obtinerea avantajului reciproc. Tipurile cooperarii: 1) In domeniul productiei 2) Cooperare tehnico-stiintifica 3) Cooperare in domeniul comercializarii si maekrtingului 4) Cooperare financiar-bancara 5) Cooperare in sfera serviciilor 6) Din domeniul turismului 7) Domeniul asigurarilor Integrarea este o forma superioara a cooperarii si cinsta in largirea interdendentelor intre economiile diferitor state. Forme de integrare economica: 1) Sistemel de preferinte vamale.Statele member admit pe teritoriul lor unele avantaje vamale aplicabile doar pentru tarile participante Commonwealth britanic (M>Britanie,Canada,Fostele colonoo al MB) Uniunea franceza; Benelux;

2) Zonele de comert libere, sunt o treapta intermediara dintre sistemele de preferinte vamale si uniunea vamala.Tarile participane au intre ele un comert liber.Fata de celelalte state, insa, fiecare in parte decide propria politaca vamala. - NAFTA - AELS - OECE - CAER 3) Uniunea vamala este un grup de state care alcatuiesc impreuna un singur teritoriu vamal. - A fost UE - A fost NAFTA - NouaZeelanda-Australia 4) Uniune economica - UE Avantajele integrarii economice: 1) Intensificarea concurentei 2) Posibilitatea de a dezvolta anumite activitati pe care in mod separate unele tari nu si lear permite 3) Cresterea puterii de negociere cu alte tari 4) Transformari structural positive 5) Posibilitatea de a obtine o crestere economica rapida in baza integrarii .

MARKETING 36. I:Conceptul de marketing.Etapele evolutiei marketingului. R:Marketingul apare pe piata Americana la incputul xec. XX ca reactie la manifestarile negative ale canibalismului incertitudinea, concurenta imperfect, impunerea de catre podrucator a vointei sale consumatorului. Etapele: 1) Orientarea spre producere (incep. Sec. XX-anii 30) Veniturile populatiei erau in continua creste si cererea depasea oferta.Preocuparea producatorilor era sa produca cit mai ieftin sic it mai mult, fara a tine cont de preferinta consumatorilor. 2) Orientarea spre vinzari(anii 30-50). La aceasta etapa o raspindire larga o capata reclama. 3) Orientarea spre consummator(anii 60-90).La aceasta etapa o raspindire larga o capata cercetarile de marketing. 4) Orientarea spre societate(anii 90-prezent); 37. I:Pilonii si principiile marketingului. R:Realizarea activitatii de marketing in cadrul unei organizatii se bazeaza pe urmatorii 4 piloni care formeaza mix-ul marketing: 1) Produsul 2) Pretul 3) Plasarea 4) Promovarea Produsul este principalul mijloc al marketingului.Prin cercetarea pietii si a consumatorului,, se determina preferintele acestora si se propune pe piata acel produs care corespunde cel mai mult cu aceste preferinte. Pretul trebuie sa acopere cheltuielele de productie si sa aduca profit.In acelasi timp pretul nu trebuie sa depaseasca cu mult preturile concurentilor la produsele similar. Plasarea reflecta locul si conditiile de vinzare ale produsului. Promovarea este comunicarea producatorului cu consumatorul .Este finalitatea activitatii de marketing. Principiile marketingului: 1) Cunoasterea pieteti, cercetarea multilaterala a necesitatilor. 2) Trebuie de produs cceace poate fi vindut. Nu de vindut ceea ce poate fi produs 3) Daca astazi se uita de conumator,miine se uita de piata. 4) Marketingul p/u firma, nu firma p/u marketing. 38. I:Elementele micromediului de marketing. R:Micromediul este format din elementele cu care marketingul contacteaza in mod direct. Aceste elemente sunt: 1) Consumatorii- persoanele care cumpara de la intreprindere produsul acesteia. Consumatorii sunt: - Finali - Intermediari - Producatori - Statul 2) Furnizorii de materii prime,servicii 3) Concurentii

4) Intermediarii de marketing 5) Statul si organele de stat 6) Auditoriile de contact (ONG,Mass-Media etc); 39. I:Elementele macromediului de marketing. R:Macromediul este format din elementele cu influienta indirecta asupra activitatii de marketing. 1) Mediul demographic 2) Mediul economic 3) Mediul natural 4) Mediul tehnologic 5) Mediul social-politic 6) Mediul cultural 7) Mediul institutional. 40. I:Activitatea de marketing in structura organizatorica a firmei. 1) Desfasurarea activitatilor de marketing in cadrul subdiviziunilor traditionale. Activitatile de marketing au loc ocazional, in dependent de situatia existent.O astfel de forma este caracteristica intreprinderilor mici a caror produse se adapteaza usor la nevoile pietii. 2) Sistematizarea activitatilor de marketing in cadrul unui department traditional, de regula de vinzari. O astfel de forma se intilneste cel mai des in intreprinderile comerciale. 3) Constituirea unui department de marketing la acelasi nivel ierarhic cu celelalte departamente traditionale. Crearea directiilor de marketing care isi subordoneaza in intregime activitatea de piata, asigurind obtinerea unor rezultate superioare. Alegerea uneia sau altei forme este determinat de pietele pe care activeaza intreprinderile, clientilor carora se adreseaza si posibilitatile firmei. Pe masura intensificarii concurentei se trece la forme , mai avansate de organizare a marketingului. 41. I:Organizarea interna a compartimentului de marketing. R: Organizarea interna presupune stabilirea in cadrul compartimentului de marketing a unor sectoare care sa se ocupe cu o serie anumita de problem.Sint mai multe modalitati de organizare interna, fiecare avind la baza un anumit criteriu. 1) Criteriul functional-fiecare sector indeplineste o anumita functie: De exemplu : Dir.Gener. MK

Cercet.de MK

Promovare

Distributia

Astfel de organizare se intilneste la intreprinderile cu o nomenclatura redusa a produselor, sau activeaza pe o piata limitata din punct de vedere geografic.

2) Dupa criteriul geografic

Dir.Gener.
MK

Asia

Africa

Europa

O astfel de organizare se utilizeaza de intrprinderile care activeaza pe o piata mare din punct de vedere geographic. Pe care exita diferente mari intre consumatori in dependent de teritoriul amplasarii acestora. 3) Dupa produs Se utilizeaza in intreprinderile cu nomenclatura variata Dir.Gener. MK

Electrocasn.

Telef.mob

Calculat.

4) Dupa client Dir.Gener. MK

Pers.fizice

Pers.jurid.

VIP

Se utilizeaza la intrprinderile mari si consta in combinarea primelor 3 criterii. 42. I:Segmetarea pietii si criteriile de segmentare. R: Segmentarea pieei este procesul care const n divizarea ansamblului n poriuni restrnse i omogene, prezentnd nevoi, preferine i gusturi aparent comune pentru produsele i serviciile oferite.Pina la intelegerea necesatatii segmentarii pieti, firmele trec prin etape: 1) Marketing in masa: are loc productia unui produs p/u toti consumatorii.Are loc promovare si distributia in masa. Principalul avantaj al acestei forme de marketing este reducerea costurilor de productie. 2) Marketing diferential Producatorul propune citeva variante de produs cu diferite caracteristici, diferit ambalaj, in scopul cresterii posibilitatii de alegerepentru consumator. 3) Marketing pe obiective In acest caz producatorul face deosebiri dintre diferite categorii de clienti, allege unul sau citeva segmente de piata si elaboreaza mixul de marketing pentru fiecare segment parte. Mk pe obiective necesita petrecerea urmatoarelor actiuni: - Segmentarea pietii

- Alegerea segmentului obiectiv - Pozitionarea produsului pe piata. Criteriile desegmentare: 1) Segmentarea dupa crietriul geografic , presupune impartirea pietii dupa unitati geografice.E bine de utilizat acest criteriu cind exista deosebiri substantiale in comportamentul de consum in aceste regiuni. 2) Criteriu demografic, consta segmentarea pietii dupa asa variabile demografice ca: virsta, sexul , dimensiunea familiei, etapa ciclului de viata,religia, nationalitatea etc.Este cel mai popular criteriu de segmentare, datorita faptului ca preferintele si intenistatea consumului cel mai des sint legate de factorii demografici.totodata, acesti factori mai usor pot fi masurati.Orice alte criterii de segmentare utilizati se leaga cu cei demografici. 3) Criteriul psihografic.Segmetarea se face in dependenta de clasa sociala, stilul de viata si caracteristicile personalitatii. 4) Criteriul comportamental.Dupa nivelul de cunostinte,atitudini, reactii la produs. Alegerea criteriului de segmentare depinde de fiecare firma in parte, de produsul acesteia, concurenta, etc. 43. I:Politica de produs.Ciclul de viata al produsului. R:Produsul este obiectul activitatii de piata.Principalul scop al vinzatorului este de a vinde produsul,de a satisface necesitatea consumatorului si de a obrtine profit. Produsul este orice rezultat al activitatii umane care dispune de caracteristici utile si este destinat vinzarii. Politica de produs este una din elementele tradiionale ale marketingului mixt i este considerat pivotul ntregii activiti de marketing. Politica de produs se raporteaz permanent la cerinele mediului de pia, ct i la realizrile i tendinele ce se manifest la ceilali competitori ce particip la confruntarea dintre cerere i ofert. Orice produs are un ciclu de viata format din 4 etape: I) Introducerea pe piata(reclama activa de informare,lupta concurentiala p/u piata,tabilirea pretului in dependetna de concurenta.) II) Cresterea (Reclama moderata,se cauta noi segmente pe piata) III) Maturitatea (reduecrea treptata a pretului, introducerea unor modificari ieftine ale produsului,largirea serviciului,perfectionarea reclamei si elaborarea unui produs nou) IV) Declinul (produsul ori este scos de pe piata, ori are loc mentinerea cererii prin activizarea reclamei si utilizareametodelor de stimulare a cererii. 44. I:Metodele de formare a pretului 1) Avantaj-pret-avantaj 2) Metoda divizarii pretului in parti convenabile clientului 3) Metoda compararii pretului prodului cu cheltuielile clientului in procesul utilizarii acestui produs. 4) Metoda argumentarii pretului.Vinzatorul convinge clientul de cheltuielele efectuate la obtinerea produsului 5) Metoda terapiei de soc 6) Pretul cu mai multe variante

45. I: Strategiile de pret R: 1) Strategia obtinerii rapide a profitului consta in stabilirea p/u un timp scurt a unui pret inalt.In aceasta strategie permite rescumpararea inn termen scurt a cheltuielelor , insa poate cauza pierderea clientilor.Cel mai des se foloseste la produsele care nu au substituienti. 2) Strategia preturilor de patrundere. Consta in diminuarea substantiala a pretului cu scopul cuprinderii unei parti cit mai mare din piata.Concomitent utilizarea acestei strategii duce si la scaderea atractivitatii acestei piete pentru concurenti, dind posibilitate firmei sa-si intareasca pozitiile si creind barieri de intrare p/u alte produse.Un alt avantaj este posibilitatea utilizarii MK in masa. 3) Strategia stabilitatii preturilor. Se stabilesc preturi fixe care nu se schimba in dependenta de situatia de pe piata.Scopul acestei strategii este de a-si crea un contingent de consumatori fideli si de a-si intari imaginea de stabilitate. 4) Strategia diminuarii treptate a pretului.Este o rmare a primii strategii. 5) Strategia cresterii pretului de patrundere. Este o urmare la a 2-a strategie. 6) Strategia discriminarii prin preturi. Aceleasi produse la prrturi diferite p/u diferiti clienti. 7) Strategia urmaririi concurentilor.Pretul este stabilit in dependenta de strategiile de pret ale concurentilor. 8) Strategia liniilor de preturi. Se stabilesc preturi diferite la diferite tipuri de produse din asortiment in scopul sublinierii diferentelor de calitate.