Sunteți pe pagina 1din 2

Productivitatea factorilor de productie Productivitatea este expresia eficentei factorilor de productie;ea pune in evide nta rodnicia,randamentul fact de prod.

Nivelul productivitatii se det ca raport intre productie obtinuta si eforturile depuse . W=Q/X (cantit de produse ,fact de produse) Fiecare dintre formele prod se pot det la niv mediu si la nivel marginal,prin pr oductivitatea medie si productivitatea marginala. Productivitatea medie se det raport inntre niv productiei al factorilor de produ ctie care au stat la baza obt productiei. Productivitatea marg se det ca raport intre sporul factorului care au stat la ba za obt productei. Formele productivitatii Productivitatea muncii La nivel mediu consta in cantitatea de produse obt,raportata la factorul de munc a W=Q/L Productivitatea naturii La niv marginal constra in sporul productiei raportat la sporul factorului munca . WmgL=?Q/?L La niv marginal contine in scopul de productie la sporul fact de productie natur a. WmgP=?Q/?P Productivitatea capitalului La niv mediu consta in cantitatea de produse obt raportata la fact de productie capital Wmk=Q/K La niv marginal consta in sporul de productie raportat la sporul factorului de p roductie capital WmgK=?Q/?K Costul de productie Costul de productie este reprz de totalitatea cht occazionate de producrea si de sfacerea unei cantitati det de bn si serv. Costul de productie este form din 2 comp: cst fix si cst variabil CT=CF+CV Costul fix: ansamblul cht care nu variaza(pe term scurt) in raport cu cant de bn ec realizate. Cost vrb:ansamblul cht de productie care variaza odata cu mod niv productiei rea lizate. Costuri mediu: costurile calc pe unitate de produs Cst Total mediu: raportul dintre cost total si niv productiei CTM=CT/Q Costul fix mediu raportul dintre costul fix si niv productiei

CFM=CF/Q Costul variabil mediu raport dintre costul variabil si niv productiei CVM=CV/Q Amortizarea exp procesul recuperarii treptate a cht facute cu capital fix achizi tionat Calculul amortizarii se face ca raport intre intreaga valoare a cap fix achiziti onat si timpul de amortizare. A=valoarea capitalului fix(KF) timpul de amortizarea (TA) Costul marginal=rept variatia costului total determinata de modificarea cu o uni tate a niv productiei. Cmg=?CT/?Q=?CV/?Q Deoarece variatia costului fix este 0 se poate sp ca variatia cost total este = cu variatia costului variabil. Profitul-repr excedentul incasarilor(Vn) fata de ch. Intr o activ ec. Profit brut-dif dintre incasarile totale si ch totale Profit net-repr partea din profitul brut care ramane dupa plata impozitului prof it Calclul mariimii profitului Masa profitului Pr=It-Ct Cifra de afaceri rept totalul incasarilot obt din vz se det ca produs intre pret unitar si cant vanduta CA=PxQ=It Pretul de vanzare P=cost unitar +profit unitar Rata profitului Rpr se det ca raport intre profit pr si costul total ct sau cifr a de afacer Cf sau val cap utilizat KT In raport cu CA Rpr/CA=CPr/Cax100 In rap cu costul total:rata rentab Rpr/Ct=CPr/Ctx100 In rap cu capitalul RPr/KT=Pr/Ktx100