Sunteți pe pagina 1din 20

Curs 10-11. Multiplexarea semnalelor plesiocrone. Ierarhia de multiplexare PDH.

o Multiplexarea semnalelor digitale intercalarea a N surse avnd rata fc ntr-un flux cu rata fm, mai mare sau egal cu Nfc; la recep ie demultiplexarea implic refacerea exact a celor N surse utiliznd circuite auxiliare localizate la partea de recep ie i de emisie (ctrl. trasm. i ctrl. rec.)
c1 c2 c3 c4
Control Em. ctrl. trasm

c1 Linie de transmisie Sincronizare c2


1 A1

c3 c4

ctrl. Rec. Controlrec

Fig. 1 Multiplexarea i demultiplexarea semnalelor digitale


C1 fc
S I-1 S I-1
D Ck Q

C1

LA TC H _1

C2 fc
S I-2 S I-2
D Ck Q

C2

LATCH_2

S AU

CN fc
S I-N S I-N
D Ck Q

CN

P1 P2
b1 b2 b3 b4

PN
b1

P1 P2
b2 b3 b4

PN

LA TC H _N

D e c o d ific a to r
a1 a2 a3 a4

D e c o d ific a to r
a1 a2 a3 a4 b4

b1

b2

b3

b4

b1

b2

f m = N *f c

N u m a ra to r

f m = N *f c

N u m a ra to r

S in c ro . c k .
fc

T b =1/fb N 1 2 N 1

Fig. 2 Schema bloc a unui multiplexor bit cu bit i diagrama de semnale asociat procesului de multiplexare

P1 P2 PN T m =1/f m

b3

S fp=fb/k C1 fb
Vcc1

A1

P/S
Vcc1

S fp=fb/k Is
A1

A1

P/S O1

Vcc1

Vcc1

Is

O1

I1

O1 SI-1 SI-1

O1

I1

C1

ck O2 RS-1 O3 Ok

I2 RPS-1 I3 Ik ck
0 A1

ck O2 RS-1 O3 Ok

I2 RPS-1 I3 Ik ck
0

fb

fbm= N*fb SAU


fp=fb/k fp=fb/k
A1 A1

S CN fb
Vcc1

P/S O1 SI-N SI-N


Vcc1

Vcc1

S Is O1 I1

P/S O1

A1

Is

O1

I1

Vcc1

CN

ck O2 RS-N O3 Ok fbm= N*fb

I2 RPS-N I3 Ik ck
0 A1

ck O2 RS-N O3 Ok

I2 RPS-N I3 Ik ck
0

fm=N*fb/k

fm=N*fb/k P 1
b1 b2 b3 b4

PN P1
b1 b2 b3 b4

fb

Decodificator
a1 a2 a3

PN

fb
b1 b2 b3 b4

Decodificator
a1 a2 a3

a4

Gen.ck.
b3

f =N*fb/k fp=fb/k m

Numarator

fbm=N*fb
Vcc1

b1

b2

b3

Sincro. ck.
GND

fm=N*fb/k

Numarator

Tt=N/fm=k/fb Tm=1/fm
c11 c12 c1k c21 c22 c2k
cN1cN2 cNk

P1 P2 Tbm=1/Nfb PN

Fig. 3 Schema bloc a unui multiplexor canal cu canal i diagrama de semnale asociat procesului de multiplexare

o Clasificarea semnalelor numerice din punctul de vedere al generrii lor i a rela iei dintre semnalele lor de tact: Semnale izocrone intervalul de timp dintre dou momente semnificative este egal cu un interval de timp unitate sau cu multiplii acestuia; Semnale anizocrone intervalul de timp ce separ dou momente semnificative nu este legat de un interval unitate sau de multiplii acestuia; simbolurile unui semnal anizocron nu au aceeai durat. Semnale homocrone semnale izocrone cu aceeai rat i rela ie de faz constant; se pot mpr i n :

b4

a4

Semnale mezocrone semnale izocrone cu aceeai rat i rela ie de faz variabil rela ie de faz medie constant. Semnale sincrone semnale izocrone cu aceeai rat i rela ie de faz constant. Semnale heterocrone semnale izocrone cu rat diferit i rela ie de faz variabil; semnale plesiocrone semnale cu aceeai rat nominal, toate abaterile de la aceast valoare nominal fiind men inute n limite specifice de ex. semnale cu rat nominal identic generate de surse diferite. o Multiplexarea semnalelor plesiocrone o Multiplexarea semnalelor plesiocrone se poate realiza n dou moduri: Generarea unor semnale cu stabilitate mare a frecven ei i utilizarea unor memorii tampon pre foarte mare i pierderea periodic a informa iei; Utilizarea metodei doprii fr pierdere de informa ie; principiul de func ionare este prezentat n figura 4;
1 2 3 4
Tact de scriere

Memorie elastica

Recuperare tact

Tact de citire Circuit blocare

MUX

faza

Circuit control
v VCO faza v

Bloc control dopare

Circuit blocare

4 3 2 1

Tact de citire

Memorie elastica

Tact de scriere

DEMUX

Fig. 4 Schema bloc a echipamentelor de multiplexare demultiplexare a semnalelor plesiocrone corespunztoare utilizrii tehnicii de dopare pozitiv pentru egalizarea de debit.

semnalul binar asincron este scris ntr-o memorie elastic utiliznd un tact specific, fi; citirea memoriei i transmisia semnalului pe canal se realizeaz utiliznd un tact mai mare fo>fi i apare o tendin de golire a memoriei elastice, fapt prevenit de un comparator de faz;

la depirea unei valori ale diferen ei de faz (dintre cele dou semnale), comparatorul de faz genereaz o comand de blocare a impulsurilor de citire este creat o ntrerupere n semnalul transmis (se insereaz un impuls de dopare) care descrete diferen a de faz dintre cele dou semnale de tact; doparea este semnalizat la recep ie pe o legtur multiplexat cu semnalul de date semnalizarea doprii este necesar pentru a informa receptorul despre momentul exact i pozi ia doprii, informa ie necesar pentru extragerea bi ilor de dopare la recep ie; n memoria elastic de la recep ie se nscriu doar bi ii de informa ie cu o vitez fo, memoria fiind citit cu viteza fi; extragerea impulsurilor de dopare genereaz un jitter n semnalul de ieire acest jitter este controlat de ctre o bucl PLL care reduce efectele acestui jitter.
A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3 A4 B4 C4 D4 B5 C5 D5 A5 B6 C6 A6 B7 C7 D6 D7 A7 BD A8 B8 C8 D8 A9 B9 C9 D9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 BD B17 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 C17 D17

Fig. 5 Principiul adaptrii debitului dintre afluent i multiplexor prin metoda doprii pozitive
m em orie liber m em orie cu bi i de inform a ie pointer scriere pointer citire

pointer citire f sciere >f citire

pointer sciere f sciere <f citire

Fig. 6 Utilizarea memoriei elastice pentru adaptare de debit

Fig. 7

Fig. 8

o Problema inserrii semnalizrii doprii se poate realiza n dou moduri: inserare individual, caz n care inserarea informa iei de semnalizare se realizeaz naintea multiplexrii metod complex la emisie dar relativ simpl la recep ie; inserare comun, inserarea informa iei de semnalizare de la fiecare afluent se face ntr-un canal comun care este apoi multiplexat cu semnalele de date complexitate mai mic la emisie, dar complexitate mai mare la recep ie.
Sem nal m ultiplexat Sem nal prim 1 ar Sem nal prim 2 ar Sem nal prim 3 ar S1 S2 S3
Semnal multiplexat Canal de semnalizare Semnal primar 1 Semnal primar 2 Semnal primar 3
Fig. 9.b Diagram de semnale asociat nserrii comune a semnalizrii de dopare

S1

S2

S3

Fig. 9.a Diagram de semnale asociat nserrii individuale a semnalizrii de dopare

o Informa ia de semnalizare a doprii este foarte important pentru func ionarea echipamentelor de multiplexare; dac aceast informa ie este eronat bi i diferi i de cei de dopare vor fi extrai din semnalul recep ionat, fapt ce va determina pierderea sincronizrii este necesar codarea redundant a acestei informa ii pentru protec ia la erori de regul se utilizeaz coduri de repeti ie (bi ii se transmit de mai multe ori i se aplic o decizie majoritar).
4212=848 bi i Bloc I Bloc II Bloc III Bloc IV

10 111213

212 1
BA 200 bi i BS

45

212 1
BA 208 bi i

45

212 1
BA 208 bi i

45

89

212

BA 208 bi i BS BD

BS BA bi i afluen i BS bi i semnalizare dopare BD bi i de dopare sau informa ie

1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 DN
Semnal Bi i sincronzare cadru serviciu

Fig. 10.1 Structura cadrului PDH secundar

4384=1536 bi i Bloc I Bloc II Bloc III Bloc IV

10 111213

384 1
BA 372 bi i BS

45

384 1
BA 380 bi i

45

384 1
BA 380 bi i

45

89

384

BA 380 bi i BS BD

BS BA bi i afluen i BS bi i semnalizare dopare BD bi i de dopare sau informa ie

1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 DN
Semnal Bi i sincronizare cadru serviciu

10.2 Fig. 5.2 Structura cadrului PDH ter iar

4488=2928 bi i Bloc I Bloc II Bloc III Bloc IV Bloc V Bloc VI

1213 1617
BA 472 bi i

488 1 45
BA 484 bi i BS

488 1 45

4881 45
BA 484 bi i

488 1 45
BA 484 bi i

488 1 45 8 9
BA 484 bi i

488

BA 484 bi i BS BD

BS BA bi i afluen i BS bi i semnalizare dopare BD bi i de dopare sau informa ie

BS

BS

1111 101000 00DNY1Y2


Semnal sincronizare cadru Bi i serviciu

Fig. 10.3 Structura cadrului PDH cuaternar PDH

o Fie N0 numrul total de simboluri ale cadrului de transmisie, Ns, numrul total al simbolurilor de sincronizare, n0 , numrul total al simbolurilor de informa ie rezult: n 0 = N 0 Ns ; = informa ional; dac fs este tactul generat local cu valoarea nominal fsn i fpn este valoarea nominal a ratei de transfer a afluentului (valoarea nominal a frecven ei de scriere), atunci valoarea nominal a frecven ei de citire din memoria elastic este fsn, i frecven a medie de dopare este fd:
f fsn' = fsn ; fd = fsn 'fpn > 0 ; fd max = sn N0
n0 N0

(1) , unde este eficien a

(2)

fdmax este frecven a maxim de dopare ob inut atunci cnd frecven a de citire este maxim i cea de scriere este minim. Semnalizarea doprii c1c2c3 =1 1 1, lips dopare c1c2c3 = 0 0 0 o Ierarhia de multiplexare PDH
Sistemul Japonez

Fig. 11

o Dezavantajele sistemelor PDH: posibilit i de management limitate; flexibilitate redus; proiectat doar pentru transport de voce este relativ dificil de utilizat acest sistem pentru alte servicii (de ex. date pachet de vitez mare); inserarea i extragerea fluxurilor de date de baz necesit demultiplexarea remultiplexarea ntregului semnal multiplex ex. inserarea / extragerea unui flux de 2Mbps ntr-un / dintr-un semnal multiplex de 140 Mbps;
34 Mbps 140 Mbps 140 Mbps LTE 140
.

140
.

140 Mbps 140 Mbps LTE

34 8 Mbps 34
.

34

34

8 2 Mbps 8
.

Fig. 12
2 2

CS customer site LTE line transmission equipment

CS

o Sincronizarea de cadru
o n sistemele de transmisie cu multiplexare prin diviziune n timp este necesar identificarea la recep ie a ordinii de multiplexare a afluen ilor; este necesar de asemenea identificarea primului bit din cadru; n semnalul digital multiplexat se introduce o secven special numit grup de sincronizare, relativ la care se definete ordinea de multiplexare a afluen ilor; procesul prin care este realizat alinierea dintre pr ile de transmisie i recep ie a sistemului digital de transmisie, prin care este men inut i refcut aceast aliniere la pierderea acestuia, se numete sincronizare ciclic sau de grup; n unele situa ii sunt necesare dou nivele de sincronizare: sincronizare de cadru i de cuvnt (caracteristic multiplexului PCM primar). o Sincronizarea ciclic se realizeaz prin creterea redundan ei semnalului transmis prin inserarea grupei de sincronizare;

o condi ii impuse secven ei (grupei) de sincronizare: grupa de sincronizare trebuie aleas astfel nct s reduc ct mai mult posibil simulrile (acestei secven e) de ctre datele transmise; probabilitatea de recunoatere (detec ie) a acestei secven e trebuie s fie mare n prezen a erorilor de bit; o Exist dou modalit i de alocare a grupei de sincronizare i anume: alocare distribuit i alocare concentrat;
a.

b.

Fig. 13 Metode de inserare a grupei de sincronizare a) inserare distribuit ; b) inserare grupat


alegerea unei anumite metode depinde de complexitatea tehnologic, performan ele de eroare i timpul de sincronizare;

prima metod de alocarea a grupei de sincronizare este corespunztoare canalelor cu probabilitate ridicat de eroare pe bit n special cazul pachetelor de erori sincronizarea este refcut mai repede (dup pierderea acestuia) n prezen a pachetelor de erori ; complexitatea metodei este mai mare; pentru probabilitate de eroare redus timpul de sincronizare este mai mare. a doua metod de alocare a grupei de sincronizare este mai sensibil la erori n special la pachete de erori, dar complexitatea metodei este mai redus i timpul de sincronizare este mai mic pentru probabilitate de eroare pe bit redus.
o Echipamentul de sincronizare trebuie s satisfac urmtoarele cerin e: timp de sincronizare la stabilirea conexiunii i dup pierderea sincronizrii (denumire generic de cutarea sincronizrii) ct mai mic posibil; informa ie de sincronizare minim ntr-un cadru n condi iile unui timp de cutare a sincronizrii acceptabil; probabilitatea de detec ie a semnalului de sincronizare trebuie s fie mare n cazul erorilor de bit timpul dintre dou pierderi ale sincronizrii trebuie s fie ct mai mare posibil; echipament de sincronizare ct mai simplu posibil i ct mai fiabil; o Echipamentul de sincronizare de la recep ie are urmtoarele func ii: stabilirea sincronizrii la nceputul transmisiei; controlul strii de sincronism pe durata transmisiei; identificarea strilor cnd sincronizarea lipsete; restabilirea sincronismului dup pierderea acestuia;

o Structura i pozi ionarea echipamentului de sincronizare n cadrul receptorului este prezentat n fig. 14;
Semnal multiplex receptionat

Regenerator

Decodor Recuperare tact

Denultiplexor

1 2 Afluenti N

Distribuitor impulsuri Generator secv. sincro. locala

Detector secv. sincro.

Analizor

Bloc decizie
Bloc de sincronizare cadru

Fig. 14 Schema bloc a unui circuit de sincronizare ciclic i pozi ionarea echipamentului de sincronizare n cadrul receptorului
o Se pot identifica trei blocuri cu urmtoarele func ii: Detectorul grupei de sincronizare evalueaz semnalul digital recep ionat, separnd grupele de semnal (grupe de bi i recep iona i) avnd structur similar cu cea a grupei de sincronizare;

grupa de sincronizare este separat pe baza corela iei maxime dintre semnalul recep ionat i grupa de sincronizare stocat n detector; este posibil realizarea unei evaluri serie procesare bit cu bit, este simplu de implementat sau o evaluare paralel stocarea unui ciclu de transmisie i evaluarea ulterioar; detectorul poate extrage grupe de bi i care nu sunt grupa de sincronizare simulri (ale grupei de sincronizare) produse de ctre bi ii transmii, cu un caracter probabilistic; reducerea numrului de sincronizri false este asigurat de alte blocuri ale echipamentului de sincronizare;
Tact Semnal binar
Semnal binar bipolar

b)
Etaj de iesire

a)
A1

Sumator

Fig. 15 Scheme posibile pentru circuitul detector al grupei de sincronizare

o Analizorul compar grupa de sincronizare extras din semnalul recep ionat cu grupa de sincronizare generat local; ia decizii legate de coresponden a dintre cele dou semnale n conformitate cu urmtoarele criterii:

perioada de repeti ie, necesar pentru a verifica dac grupa de sincronizare este real sau este o simulare a semnalelor de date; timpul de apari ie a grupei de sincronizare se verific dac grupa de sincronizare local apare simultan cu cea extras; semnalul de ieire al analizorului eroare sau lips eroare sincronizare reflect cele dou criterii enun ate.
o Circuitul de decizie ia decizii asupra strii de sincronism pe baza ieirii analizorului i a unei strategii de sincronizare; utiliznd semnalul de comand dat de circuitul de decizie sistemul trece prin strile de cutare sincronism, verificare sincronism i sincronism;
maxim d-1 impulsuri de eroare d impulsuri de eroare

Cutare

Sincronism
h impulsuri de verificare 1 impuls eroare

Fig. 16 Strategie general de sincronizare a cadrelor

h-1 impulsuri de eroare

Verificare

o Metode de sincronizare ciclic


Sincronizare ciclic prin ntrzierea impulsurilor de tact

n starea de sincronism semnalul ob inut la ieirea detectorului grup de sincronizare apare n acelai moment i cu aceeai periodicitate ca i grupa de sincronizare local circuitul de decizie permite trecerea impulsurilor de tact ctre distribuitorul de impulsuri; n starea de cutare a sincronismului semnalul de intrare al analizorului nu satisface condi ia de periodicitate i de moment de apari ie un semnal de interdic ie este generat de ctre circuitul de decizie (n momentul de apari ie al grupei de sincronizare), care blocheaz circuitul poart (i accesul tactului la impulsurile distribuitorului de impulsuri) o perioad de tact ciclul distribuitorului local de impulsuri este blocat o perioad de bit procesul de cutare ine pn cnd sincronismul este decis de ctre analizor; probabilitate de sincronizare fals foarte redus, dar timp de sincronizare mare;

Semnal multiplex receptionat

Regenerator Recuperare tact

Decodor

Denultiplexor

1 2 N

Distribuitor impulsuri Generator secv. sincro. locala

Detector secv. sincro.

Analizor

Bloc decizie

Fig. 17 Schema bloc a echipamentului de sincronizare ciclic bazat pe metoda ntrzierii impulsurilor n fig. 18 este prezentat algoritmul de cutare al sincronismului n cazul sincronizrii ciclice bazate pe ntrzierea impulsurilor de tact; exist dou tipuri de cicluri: Cicluri extinse specifice func ionrii normale n starea de cutare a sincronizrii, cicluri cu durata Tc+Tb cu ajutorul acestor cicluri se reduce diferen a de timp dintre grupa de sincronizare local i cea recep ionat cu o perioad de tact n fiecare moment n care grupa de sincronizare local este aplicat analizorului; Cicluri suplimentare datorate apari iei false a grupei de sincronizare n semnalul recep ionat, grupe detectate de ctre blocul detector acest cicluri ncetinesc procesul de sincronizare;
r simboluri de sincronizare
Verificare sincronism

Tc

Tc

Tc

Semnal multiplex

Verificare sincronism

Lips sincronism

Sincronism fals

Lips sincronism

Lips sincronism

Verificare sincronism

Sincronism

Tc+Tb Ciclu prelungit

Tc Ciclu normal, suplimentar

Tc+Tb Ciclu prelungit

Tc+Tb Ciclu prelungit

Secven de sincronizare local

Fig. 18 Principiul de lucru al algoritmului de sincronizare ciclic bazat pe ntrzierea impulsurilor


Sincronizare ciclic prin alunecare asigur o cretere substan ial a vitezei sincronizrii; nu este necesar generarea unei grupe de sincronizare locale, momentul de detec ia al grupei de sincronizare fiind comparat cu starea distribuitorului de impulsuri al decodorului i demultiplexorului vezi fig. 19 schema bloc a circuitului de sincronizare bazat pe aceast metod; probabilitatea sincronizrii false este mai ridicat comparativ cu metoda bazat pe ntrzierea impulsurilor.

Semnal multiplex receptionat

Regenerator Recuperare tact

Decodor

Denultiplexor

1 Cai 2 telefonice N

1 2 3 . . . .m

1 2 3 . . . .N
Distribuitor impulsuri

Detector secv. sincro.

Analizor

Bloc decizie

Fig.19 Schema bloc a echipamentului de sincronizare ciclic bazat pe metoda alunecrii n stare de sincronism impulsurile de la poarta I, ob inute prin coinciden a dintre impulsul de tact, impulsul m de la distribuitorul de impulsuri al decodorului i impulsul N de la distribuitorul de impulsuri al demultiplexorului sunt n faz cu impulsurile generate de detectorul grupei de sincronizare; pierderea sincronizrii nseamn absen a coinciden ei dintre impulsurile de la ieirea circuitului I i de la ieirea detectorului grupei de sincronizare n starea de cutare a sincronismului este generat o comand de reset a distribuitoarelor de impulsuri la fiecare detec ie a grupei de sincronizare distribuitoarele de impulsuri sunt for ate n stare de sincronism; n starea de sincronism detec ii false ale grupei de sincronizare pot apare numai datorit erorilor de bit din semnalul recep ionat; n jurul grupei de sincronizare (de lungime r simboluri), pe o distan de r-1 simboluri (bi i), apare o zon n care se verific att semnalul de informa ie ct i grupa de sincronizare aceasta este regiunea cea mai expus detec iilor false ale grupei de sincronizare aceast zon este numit zon de acoperire i are o importan major n alegerea structurii grupei de sincronizare.
r r-1 r simboluri de sincronizare simboluri de sincronizare false Tc r-1 r r-1 Semnal multiplex recep ionat
Pozi ii relative ale secven ei de sincronizare locale fa de secven a de sincronizare recep ionat

Sincronism fals

Zon de acoperire Zon semnal aleator Timp de cutare secven de sincronizare

Fig. 20 Principiul de lucru al algoritmului de sincronizare ciclic bazat pe metoda alunecrii

o Jitterul i varia iile lente de faz din sistemele digitale (wander). Refacerea tactului de bit. No iunile de jitter difer foarte mult n cazul sistemelor analogice i digitale;

n cazul sistemelor analogice jitterul de datoreaz sistemelor de multiplexare MRF i nseamn n esen o modula ie parazit de faz, caracterizat de o anumit amplitudine (valoare maxim a devia iei de faz) i de o anumit frecven (frecven a cu care se modific faza); n cazul sistemelor digitale jitterul nsemn varia ia momentelor semnificative ale semnalului digital fa de pozi ia lor ideal ; exist diferen e semnificative ntre cauzele care provoac jitterul n cele dou tipuri de sisteme ; n sistemele digitale jitterul poate apare sub dou forme i anume: Varia ii pe termen scurt ale momentelor semnificative acest fenomen este numit efectiv jitter Varia ii de faz pe termen lung fenomenul de wander sunt varia ii lente ale momentelor semnificative ale semnalului digital fa de pozi ia ideal ; diferen a dintre cele dou forme de varia ii de faz este legat doar de gama de frecven e nu exist o defini ie clar a limitei de frecven dintre jitter i wander ; de regul varia iile de faz care au frecven a sub 10Hz sunt numite wander.
o Fenomenul este observabil la captul oricrei sec iuni digitale atunci cnd la captul opus se aplic un semnal digital; este observabil pe un osciloscop sincronizat cu tactul recuperat (vezi fig. 21).

sec iune digital


Fig. 21 Fenomenul de jitter observabil la ieirea unei sec iuni digitale
o Semnalul digital nainte de regenerare prezint o deplasare a fronturilor de o parte i de alta a pozi iei ideale, avnd ca referin semnalul de tact;

dac semnalul de tact ar fi complet lipsit de jitter, atunci procesul de regenerare prin eantionare la mijlocul elementelor de semnal poate conduce la recuperarea fr jitter a semnalului digital (fig. 22).
a)

Jitter

b)

Semnal cu jitter Semnal de tact Semnal regenerat

Semnal cu jitter

T0 = 1UI
Semnal de tact

Fig. 22 Eliminarea jitterului prin regenerare ideal fig. a ; Definirea valorii vrf la vrf a jitterului fig. b

o Excursia maxim, vrf-vrf, a tranzi iilor semnalului nainte de regenerare, este egal cu durata T0 a unui element de semnal, numit interval unitate UI (Unit Interval); o depirea acestei valori duce la decizie eronat ; amplitudinea vrf-vrf a jitterului se poate exprima i n procente; o utilizarea intervalului unitate pentru evaluarea jitterului i wanderului face aceast evaluare independent de debitul binar i de forma impulsurilor transmise (NRZ sau RZ); o de observat c in transmisiunile de date termenului de jitter i corespunde termenul uzual de distorsiune telegrafic total exprimat n procente ; cele dou fenomene au o conota ie comun. o Toleran a la jitter, adic valoarea maxim a jitterului pentru care nu apar decizii eronate difer n func ie de frecven a jitterului astfel : la frecven e joase ale jitterului este posibil depirea limitei de 1 UI fr apari ia deciziilor eronate, deoarece semnalul de tact recuperat preia aproape n ntregime acest jitter, urmrind varia iile de faz lente ale semnalului recep ionat i realiznd o eantionare corect, deci sistemul poate tolera o varia ie de faz mai mare de 1 UI (chiar mult mai mare); aspectul descris rezult din proprietatea dispozitivelor de extragere a tactului acestea au o caracteristic de transfer n domeniul frecven de tip trece jos apar componente de jitter de frecven joas n semnalul regenerat. la frecven e mari ale jitterului, tactul recuperat (din semnalul digital) nu poate urmrii jitterul i amplitudinea vrf-vrf a acestuia nu poate depii 1 UI, fiind n realitate frac iuni de UI. o Efectul jitterului i a wanderului constau n urmtoarele:

Se modific (scade) rezerva transmisiunilor digitale la alte imperfec iuni ale canalului (de ex. zgomot) Depirea unei limite duce le creterea semnificativ a probabilit ii de eroare pe sec iunile digitale ; acest efect se reflect n canalele vocale sub form de zgomot de impulsuri i zgomot de fond. Apari ia unui jitter analogic n canalul vocal analogic ; acesta apare n procesul de conversie D/A din sistemele PCM datorit jitterului asociat tactului care se transmite sub form de modula ie parazit de pozi ie asupra impulsurilor cu modula ie de amplitudine (PAM).

J itte r i w a n d e r R e d u c e r e z e rv a la p e rtu r b a ii a tra n s m is iilo r d ig ita le C re te ra ta d e e ro ri a tra n s m is ie i d ig ita le < 1 0 -6 BER > 1 0 -6 E fe c te p e rtu rb a to a re n c a n a lu l v o c a l

Z g o m o t d e im p u ls u ri

Z g o m o t d e fo n d

E ro r i n tra n s m is iile d e d a te re a liz a te p e c a n a lu l v o c a l

F ig . 2 3 E fe c te a le jitte ru lu i i w a n d e ru lu i a s u p r a tra n s m is iilo r d e v o c e i d e d a te re a liz a te p e c a n a l u l v o c a l

o Jitterul se poate clasifica n:

Varia ii sistematice varia ii de faz dependente de structura semnalului digital (varia ii dependente de diagram pattern-dependent) ; aceste varia ii de faz apar datorit mai multor unit i digitale identice conectate n tandem i corelate ; efectul este pronun at cumulativ Varia ii nesistematice acest tip presupune absen a sau un grad de corelare redus a diverselor surse de jitter ; aceste varia ii de faz au un caracter stohastic (sau semistohastic) i nu depind de secven a de semnal digital (varia ii independente de diagram pattern-independent); acest tip de jitter are o influen redus asupra calit ii transmisiei.
2. Originea jitterului o Exist numeroase surse de jitter, cele mai reprezentative fiind urmtoarele: Regeneratorul digital un regenerator reface semnalul digital de la intrare cu ajutorul unui semnal de tact, extras din semnalul recep ionat (vezi fig. 24); datorit imperfec iunilor de refacere a tactului, acesta con ine o modula ie de faz inerent care este transmis integral semnalului digital regenerat, sub form de jitter; n procesul de regenerare fiecare regenerator distorsioneaz semnalul de tact i prin intermediul acestuia genereaz jitter n semnalul de la ieire acest jitter se nsumeaz, n continuare, cu cel generat n alte unit i ale lan ului de regeneratoare
semnal de intrare PCM Circuit Regenerator poart amplitudine semnal de tact recuperat Form ator tact semnal de iesire PCM regenerat

Filtru de tact

Fig. 24 Schema de principiu a unui regenerator i ideea de baz a regenerrii semnalelor digitale

sursele care genereaz jitter la ieirea unui regenerator sunt dependente n primul rnd de structura secven ei semnalului de la intrare ; n cazul unui regenerator ideal diagrama de semnal nu are efect asupra fazei semnalului de tact, dar regenerarea are loc n prezen a unor imperfec iuni.
regenerator 1 regenerator 2 regenerator n

generator semnal PCM

filtru de tact

filtru de tact

filtru de tact
Semnal PCM cu jitter

Semnal PCM fr jitter

jitter sistematic

Fig. 25 Acumularea jitterului pe un lan de regeneratoare


o Procesul de dopare (stuffing) jitterul asociat procesului de dopare apare la ieirea echipamentelor de demultiplexare de ordin superior, atunci cnd procesul de multiplexare opereaz asupra mai multor afluen i plesiocroni; o Acest jitter este format din dou componente de jitter i anume:

jitterul de dopare prezent atunci cnd procesul de dopare poate apare la imediat la cerere; jitterul de ateptare care este definit ca i un jitter de joas frecven , deoarece exist n realitate un timp de ateptare ntre cererea de dopare i execu ia acesteia ; deoarece cele dou defini ii sunt legate i greu de separat se poate accepta o singur no iune, ceea de jitter de ateptare (vezi fig. 7, 8).
o Wanderul poate apare din mai multe motive cele mai importante fiind: varia ia caracteristicilor mediului de transmisie i varia ia generatoarelor de tact din nodurile re elelor digitale (vezi fig. 26)
Ceas de ref. 2048 Hz frecv. ref Nod de re ea SDH Sistem de transmisie digital 155 Mbps ara A ara B Ceas de referin centrale stabilitate de 10 -11 Ceas de ref. 2048 Hz frecv. ref Nod de re ea SDH

155 Mbps + D

Fig. 26 Apari ie fenomenului de wander


o Cumularea jitterului n re elele digitale - se consider dou situa ii posibile i anume: o Lan de regeneratoare n cascad: caracterul jitterului este preponderent sistematic (dependent de secven a semnalului digital) cauza principal fiind imperfec iunile circuitelor de recuperare a tactului;

func ia de transfer a jitterului ntre intrarea i ieirea unui regenerator este de 1 forma unui FTJ dat de expresia : C (s ) = (3), unde s=j , B=0/2Q este 1+ B s jumtatea lrgimii de band a filtrului de extragere a tactului.
o Cumularea jitterului aleator pe un lan de regeneratoare : surse necorelate (de ex.
4 zgomot aleator) ; legea de nsumare este : JN = J1 N (4), unde J1 este valoarea eficace a jitterului generat de fiecare generator, JN este valoarea eficace nsumat ; importan minor.

o Cumularea jitterului sistematic generat pe un lan de regeneratoare: surse corelate (dependente de secven a bi ilor), legea de nsumare a jitterului sistematic : J N = J1 2N (5), unde J1 este valoarea eficace a jitterului generat de fiecare regenerator; valorile lui J1 se gsesc de regul n gama 0,4 1,5% din UI; dac se utilizeaz bucle PLL pentru refacerea tactului legea de nsumare este : J N = J1 2NA (6), unde A este un factor dependent de numrul de regeneratoare i de caracteristicile buclei PLL;

importan major; distribu ie probabilistic a amplitudinilor jitterului apropiat de cea gaussian; un raport valoare vrf-vrf / valoare eficace de 12 15 este uzual i corespunde unei probabilit i reduse de depire a valorii de vrf.
o Mijloace de reducere a jitterului pe un lan de regeneratoare: utilizarea n regeneratoare a unor dispozitive de transformare care opereaz asupra secven ei de semnal (de ex. secven e SPA, scrambler, nsumarea semnalului cu versiuni ntrziate ale lui);

o alt solu ie posibil este utilizarea unor memorii tampon n regenerator care preiau varia iile brute ale tactului refcut (vezi fig. 27) (dispozitivele de reducere a jitterului se mai numesc jitter reducer sau compensatoare de jitter); tactul de emisie este comandat de nivelul de umplere al memoriei
PLL
semnal egalizat EQ + sondare tact recuperat nivel umplere memorie

FTJ
tact de emisie

VCO

semnal recep ionat

Memorie elastic

sondare + amplif.

semnal regenerat

Fig. 27 Regenerator echipat cu compensator de jitter

o Cumularea jitterului n cazul transmiterii alternate a dou diagrame de semnal: are efect apari ia unui jitter de frecven joas, propor ional cu numrul de regeneratoare, valoarea de vrf fiind dat de : J = d N (7), unde d este jitterul produs de un singur regenerator n situa ia de fa ; aceast situa ie este pu in utilizat n practic.

o Cumularea jitterului n sisteme digitale care con in scrambler i compensatoare de jitter

Sisteme care con in dispozitive scrambler i descrambler regeneratoarele se vor comporta ca i surse necorelate de jitter; legea de nsumare este : J M = J S 4 K M (8), unde JS este jitterul eficace al unui sistem, K constant cu valoare ntre 1 i 2 (K=2 pentru M mare), M numrul de sisteme digitale Sisteme care con in dispozitive scrambler/descrambler i dispozitive de reducere a jitterului este valabil rela ia anterioar cu men iunea c JS este mai mic.
o Cumularea jitterului datorat echipamentelor de multiplexare demultiplexare

Apare o acumulare a jitterului de ateptare ; valoarea eficace a jitterului cumulat JM n func ie de jitterul echipamentelor individuale, JS, i de numrul de echipamente de multiplexare este dat de: J S 4 N J M J S N (7)
o Performan ele de jitter care definesc calitatea re elelor digitale

Limite pentru jitter (vezi tab. 1 )


Jitter msurat n band larg Valoare maxim vrf la vrf n UI Band de frecven de msur Jitter msurat n band redus Valoare maxim vrf la vrf n UI Band de frecven de msur

Tip jitter Debit binar (kbps)

64 2048 8448 34368 139264

0,25 1,5 1,5 1,5 1,5

20Hz20kHz 20Hz100kHz 20Hz400kHz 100Hz800kHz 200Hz3500kHz

0,05 0,2 0,2 0,15 0,075

3kHz20kHz 18kHz100kHz 3kHz400kHz 10kHz800kHz 10kHz3500kHz

Tab. 1 Performan e de jitter ale transmisiilor digitale cu diferite debite din re elele de transmisie plesiocrone Limitele pentru wander wanderul este un fenomen lent determinat de caracteristicile mediului i de mbtrnirea generatoarelor de tact; poate duce la fenomenul de alunecare; se definete parametrul MTIE (Maximum Time interval Error) varia ia vrf la vrf a ntrzierii semnalului de sincronizare fa de unul ideal (de ex. un tact de referin ) ntr-un interval de timp S (vezi fig. 28) ; pentru 2 S>104s avem : TIE = 10 S + 10000 ns (10);

x (t)

n trz ierea fa d e referin n trzierea pe term en lu n g fa de refe rin

M T IE

p erioad a d e ob serv are

Fig. 28 Definirea parametrului MTIE asociat wanderului

n cazul re elelor sincronizate independent, valoarea TIE dintre semnalul de intrare i semnalul de sincronizare al echipamentului n care se termin legtura poate depii valoarea maxim permis a wanderului i pot apare alunecri de tact cu o frecven cuprins ntre 1 i 70 zile. Toleran a la jitter i la wander a echipamentelor digitale (vezi fig. 29 i tab. urmator)
jitter vrf la vrf A0 A1 A2 0

20 dB/decad

f0

f1

f2

f3

f4

fj

Fig. 29 Limite maxime admise ale valorii vrf la vrf ale jitterului i wanderului. Caracteristica jitter vrf la vrf - frecven
Valori param. Debit binar (kbps)

Valoare vrf la vrf jitter (UI)


A0 1,15 36,9 152 A1 A2 f0 (Hz) f1 (Hz) 20 20 20 100 200 0,25 0,05 1,210-5 1,5 0,2 1,210-5 1,5 0,2 1,210-5 1,5 0,15 1,5 0,075

Frecven a (Hz)
f2 (Hz) 600 2400 (93) 400 (10700) 1000 500 f4 (kHz) 3 18 (0.7) 3 (80) 10 10 f5 (kHz) 20 100 400 800 3500

64 2048 8448 34368 139264

Tab. 2 Valori vrf la vrf maxime admise pentru jitter i wander n diferite benzi de frecven pentru transmisii digitale cu diferite debite din re elele plesiocrone
Caracteristica de transfer a jitterului n cazul echipamentelor digitale caracteristica H(fj) a jitterului reprezint raportul dintre jitterul de la ieire a unui echipament i jitterul de intrare, exprimat n dB n func ie de frecven , la un debit binar specificat ; n general se atenueaz componentele de jitter peste o anumit frecven caracteristica general H(fj) este de tip trece jos (vezi fig. 30)
jitter ieire / jitter intrare (dB) x 0 20 dB/decad

-y f0 f1 f2 f3 fj

Fig. 30 Caracteristic de transfer n frecven a jitterului


Jitterul maxim la ieirea echipamentelor digitale i jitterul maxim la ieirea sec iunilor digitale