P. 1
Personalitatea La Deficientul Mintal Rezumat

Personalitatea La Deficientul Mintal Rezumat

|Views: 305|Likes:
Published by xnico_lx

More info:

Published by: xnico_lx on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2015

pdf

text

original

PERSONALITATEA LA DEFICIENTUL MINTAL

3.1. Dimensiunea personalităţii la deficientul mintal
Ca şi la ceilalţi deficienţi, şi la deficienţii mintal apare o dereglare accentuată a mecanismelor de adaptare şi integrare socială, ca urmare a influenţelor pe care le exercită asupra individului un anume factor sau un grup de factori care pot determina handicapuri, cu repercusiuni negative asupra dezvoltării întregii personalităţi. La handicapaţii de intelect datorită insuficientei dezvoltări cognitive, motivaţional – afective şi volitive apar efecte negative şi în maturizarea personalităţii. Structurile sistemului psihic nu se structurează în modele valorice ale adaptării şi elaborării conduitelor superioare. De aceea, pentru a putea aborda caracterul la handicapatul mintal este necesară întâi abordarea personalităţii acestuia. În literatura de specialitate, problematica trei tendinţe : 1. în concepţia lui Buseman, personalitatea la deficientul mintal este un nonsens, pentru că nu se pot surprinde acele structuri ce sunt caracteristice unor subsisteme psihice, ce organizează astfel de formaţiuni. Autorul consideră că la deficientul de intelect putem vorbi, cel mult, de individualităţi sau nuclee ce stau la baza constituirii personalităţii. personalităţii la handicapatul de intelect este destul de controversată. Ea se confruntă cu

2. O a doua-a tendinţă nu abordează personalitatea deficientului mintal, ci descrie funcţiile instrumentale şi caracteristicile proceselor psihice,

Datorită faptului că operaţiile logice ale gândirii se află la un nivel scăzut. … pe inerţie. disociată – caracterizată prin duritate.Perron vorbeşte de dezvoltarea personalităţii handicapatului de intelect.în special a celor motivaţional-afective.Mises. ostilitate ori agresivitate” (16.203) . Deşi nu este vorba practic de o negare a personalităţii deficientului mintal. F. credulitate şi neîncredere b.G. relaţiilor interpersonale cu cei din jur în organizarea personalităţii handicapatului de intelect.Rau arată că atunci când solicitările depăşesc posibilităţile de răspuns se manifestă o caracteristică numită fragilitatea construcţiei personalităţii.Rey acordă importanţă deosebită vieţii sociale. Cea de-a treia tendinţa abordează problematica personalităţii deficientului mintal şi posibilitatea de a o modela în anumite limite prin influenţele educative şi recuperative. 3.Ionescu (1985). G. dar la care reintrarea în societate poate produce ruperea echilibrului realizat” (27. impulsivitate greu de controlat. R. mascată – prezentă la debilul plasat intr-un mediu securizat. ele nu pot facilita raporturile sociale stabile şi evolutive. 79). factor cheie în explicarea întregului proces de dezvoltare a personalităţii acestuia. F. el descrie situaţia de inferioritate. Astfel. Ionescu vorbeşte de însuşirile particulare ce se bazează pe “mecanisme de apărare deosebite de cele obişnuite. E. p. R.Rau a studiat personalitatea deficientului mintal şi a desprins două categorii de fragilitate: “a. dependenţă. Dewan vorbesc de tulburările personalităţii. Păunescu (1977). În psihopedagogia romanească. J. problematica personalităţii a fost abordată de Ctin. predominând fragilitatea şi infantilismul în comportament.Verza (1988). care reuşeşte să disimuleze fragilitatea. În opinia aceluiaşi . p. G. în timp ce A. totuşi asistăm la “trecerea” peste problematica personalităţii.

În funcţie de influenţa acestui nucleu ereditar asupra laturii dinamicoenergetice şi a celei de orientare asupra personalităţii. Personalitatea se dezvoltă în relaţiile cu mediul socio-cultural.a doua-a a personalităţii imature. Acelaşi autor consideră caracteristica principală a handicapurilor psihice ar consta în “personalitatea dizarmonică care în perioadele preadolescenţei se afirma cu pregnanţă”(44. evoluează în contextul exigenţelor sociale pe care deficientul mintal le recepţionează.una a personalităţii mature . şi anume: • sfera afectiv motivaţională • sfera trebuinţelor • sfera comportamentelor • sfera comunicării . este vorba de nucleul ereditar al energiei psihice care determină o anumită evoluţie a personalităţii individului.p. trăsăturile de personalitate ale handicapatului mintal se structurează. El arată ca la handicapatul mintal structurarea personalităţii poate evolua în două direcţii: . Putem concluziona că pe baza acestui nucleu ereditar al energiei psihice şi sub influenţa mediului se structurează conţinutul afectivmotivaţional. Cu alte cuvinte. dar având la bază caracteristicile structurii interne a individului. le asimilează şi în ultimă instanţă le interiorizează în funcţie bineînţeles de potenţialul psihic restant şi de calitatea influenţelor informativ. comportamentul.autor.10). se conturează patru sfere. trebuinţele. Emil Verza consideră că la deficientul de intelect există un anumit specific care-şi pune amprenta principalelor aspecte caracteristice în handicapuri ale structurilor psihice.formative.

premisele ereditare legate de tipologia sistemului nervos central şi temperamental contribuie la stimularea sau la frânarea vieţii afective. cunoaşterea aprofundată a caracteristicilor copiilor cu deficienţă mintală asigură “posibilitatea abordării diferenţiate în procesul de modelare compensatorie a personalităţii lor. exploziv. să se consolideze prin formarea unor obişnuinţe caracteristice şi a elaborării atitudinilor relativ stabile. integritatea acestuia şi mediul. p.” (29.2.Gheorghe Radu (2000) arată că înţelegerea. a instalării unor forme comportamentale ce pot să se structureze. Particularităţile caracterului la deficienţii mintal Chiar dacă trăsăturile de caracter depind în foarte mare măsură de natura relaţiilor deficientului mintal cu mediul social. regla comportamentul într-un mod adecvat faţă de contextul real: el poate fi când impulsiv. caracterul debilului mintal nu este predeterminat şi nici nemodificabil. la handicapatul de intelect.Verza (1991) consideră că la baza formarii trăsăturilor de caracter şi a sistemului de atitudini al deficientului mintal se află marea labilitate afectivă specifică acestuia şi rolul afectivităţii în conturarea tipului temperamental. E. pe plan intern este neorganizat. influenţele educative. Handicapatul mintal nu-şi poate controla. a emoţiilor şi dispoziţiilor. Particularităţile caracterului la deficientul mintal (după 28) : . Totuşi putem spune că sistemul atitudinal. în perspectiva depăşirii stării de handicap. 3. Plasticitatea funcţională a sistemului nervos. când apatic. caracteristicile generale ale calităţii vieţii pot duce la o evoluţie pozitivă a atitudinilor caracteriale. iar în plan extern se manifestă printr-o activitate dezorganizată. cu cei din jur. Caracterul.140).

1. posibilitatea de a se desprinde de principii care s-au dovedit false. pe de altă parte există tendinţa de a imita şi a prelua necritic conduite care nu-i aparţin şi care pot fi dezadaptative. deficientul mintal se caracterizează prin încăpăţânare. Plasticitatea caracterului – se referă la capacitatea de adaptare la noile condiţii. relaţiile interpersonale ale deficienţilor mintali sunt foarte restrânse. 6. Bogăţia caracterului – reprezintă multitudinea relaţiilor pozitive ale individului cu societatea. Asistăm astfel la o îngustime a caracterului legată. 3. deoarece pe de o parte el este prin definiţie instabil. Tăria de caracter – se referă la capacitatea de a opune rezistenţă la acţiuni contrare convingerilor proprii. iar pe de alta parte pentru că în acelaşi timp este rigid. Deficientul mintal. de izolare. mai ales în contextul activităţii predominante (de exemplu activitatea ludică în perioada micii copilării). 5. Caracteristic deficientului mintal este faptul că el alunecă spre manifestări negative : pe de o parte se poate evidenţia prin comportament violent. . Originalitatea caracterului – reprezintă o nota distinctivă a persoanei în raport cu alte persoane. însă. 4. 2. La deficientul mintal asistăm la o lipsă de unitate în conduită. Datorită izolării lor. Această calitate trebuie exersată la deficientul. Unitatea caracterului – reprezintă capacitatea individului de a nu-şi modifica în mod esenţial conduita în raport cu circumstanţele. El trebuie învăţat sa se adapteze la nou. este legată de vâscozitatea genetica. conduite agresive (pseudocompensare) iar. Statornicia caracterului – reprezintă trăsătura morală care se formează prin exerciţiu. aşadar. neparticipare. persistă în aceeaşi atitudine.

Rolul familiei şi al scolii în dezvoltarea caracterului Familia o putem considera ca fiind primul factor prin care se influenţează formarea atitudinilor. . structurarea caracterului . schimbându-şi uşor atitudinea. sugestibilitatea crescută favorizează incitarea şi antrenarea lor de către alţii la comiterea de furturi. se răsfrânge şi asupra copilului. În primii ani. cu tovarăşii de joc. Copilul deficient mintal execută ceea ce observă şi constantă la cei mari. vagabondaj. după împrejurări. Familia cultivă atitudinea civilizată a copilului cu ceilalţi. Sunt caracteristice inerţia. acte agresive. Lipsa de supraveghere. ceea ce conduce la absenteism şi la dezvoltarea unor atitudini pseudocompensatorii concretizate în furt. sarcina familiei este de a forma deprinderi şi obişnuinţe de muncă şi comportare în conformitate cu regulile. Orice atitudine a părinţilor.3. pierderea interesului faţă de învăţare şi muncă. fie ea pozitivă sau negativă. În structurarea caracterului. familia este cea care supraveghează conduita în relaţiile cu ceilalţi copii. normele de conduită ale societăţii.4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->