Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea Vasile Alecsandri Bacau

Facultatea de Stiinte Economice


Specializarea C.I.G.

PROIECT
CONTROL DE GESTIUNE

Lazar Cristina Iulia


Grupa 632

2010-2011

Consideram o intreprindere producatoare de televizoare, care fabrica o gama variata de produse, pentru
fiecare produs folosind mai multe piese, unele dintre ele fiind fabricate in intreprindere, iar altele primite
de la furnizori.
Se cunosc urmatoarele date:
-Produsele prevazute a se fabrica in anul de program sunt produsele A (comanda 101), B
(comanda 102) si C (comanda 103).
-Materiile prime si materialele directe necesare fabricarii acestor produse sunt piesele a si b,
dintre care doar piesa a se executa in intreprindere.
-Cantitatile din produsele A, B si C ce se presupun a fi fabricate si vandute in totalitate in anul
pentru care se intocmeste bugetul cheltuielilor este: 80 000 buc. A, 90 000 buc. B si 100 000 buc. C.
-Necesarul de piese a si b pe unitatea de produs este: pentru A de 6 buc. a si 10 buc. b, pentru B
de 3 buc. a si 4 buc. b, iar pentru C de 7 buc. a si 10 buc. b.

1)BUGETUL PRODUCTIEI
Produsul

Productia

(comanda)

(bucati)

Piesa a (bucati)

Piesa b (bucati)

Necesar pe un

Necesar total

Necesar pe un

Necesar total

produs

(3=1 x 2)

produs

(5= 1 x 4)

A(101)

80 000

480 000

10

800 000

B(102)

90 000

270 000

360 000

C(103)

100 000

700 000

10

1 000 000

1 450 000

2 160 000

TOTAL

2)BUGETUL CHELTUIELILOR CU MATERII PRIME


Se folosesc datele din Bugetul productiei si cunoscand costul materiilor prime:
-costul de productie pentru piesa a = 28 lei;
-pretul de aproizionare pentru piesa b = 23,50 lei.
BUGETUL CHELTUIELILOR CU MATERIILE PRIME
Consum piese a
Produs
(comanda)

Consum piese b

Pretul

Total

Pretul

Cantitate
(bucati)

Unitare
(lei)

Total
(lei)

Cantitate
(bucati)

Unitar
(lei)

Total
(lei)

480 000

28

13 440 000

800 000

23,5

18 800 000

32 240 000

270 000

28

7 560 000

360 000

23.5

8 460 000

16 020 000

700 000

28

19 600 000

1 000 000

23.5

23 500 000

43 100 000

Total

1 250 000

40 600 000

2 160 000

50 760 000

91 360 000

3)BUGETUL CHELTUIELILOR CU MANOPERA DIRECTA

a)Cheltuieli cu salariile directe pe unitatea de operatii


Nr.
Crt.

1.

2.

Sectia

Piesa sau
produsul

Prelucrari
mecanice

Total

Montaj

Operatia

Debitare
Strunjire
Frezare
Tratare
Control

Asamblare
Reglare
Control

Total A
B

Asamblare
Sudura
Reglare
Control

Total B
C

Total C

Asamblare
Reglare
Control

Norma de timp
In
ore pe unitate

Tarif salarii
In lei pe

Cheltuieli cu
salariile pe ora total sectii

0,20
0,15
0,10
0,10
0,03
0,60

ora
19,50
17,20
16,50
16,30
18,10
X

operatie
3,90
2,58
1,65
1,63
0,543
10,303

0,40
0,30
0,10

18,50
18,20
18

7,40
5,46
1,80

0,80

14,66

0,50
0,25
0,20
0,15

18,30
18,10
17,80
17,50

9,15
4,525
3,56
2,625

1,10

19,86

0,40
0,25
0,15

18,30
18
17,50

7,32
4,50
2,625

0,80

14,445

17,17

18,33

18,05

18,06

b)Cheltuieli cu salariile directe pe total productie


Sectia

Produsul

Cheltuieli cu
salariile pe
unitatea de
produs

Cantitate
(buc)

Total cheltuieli
cu salariile
(3x4)

CAS+CASS

Fond somaj

Total
(5+6+7)

Prelucrari
mecanice

A
B
C

80 000
90 000
100 000

61,98
30,99
72,31

4 958 400
2 789 100
7 231 000

1 834 610
1 031 970
2 675 470

247 920
139 455
361 550

7 040 930
3 960 525
10 268 020

X
A
B
C

X
80 000
90 000
100 000

X
14,66
19,86
14,446

14 978 500
1 172 800
1 787 400
1 444 600

5 542 050
433 936
661 338
534 502

748 925
58 640
89 370
72 230

21 269 475
1 665 376
2 538 108
2 051 332

4 404 800

1 629 776

220 240

6 254 816

19 383 300

7 171 826

969 165

27 524 291

Montaj

Total

c)Cheltuieli cu salariile directe si contributiile aferente pe total productie si pe unitatea de


produs
Produs

A
B
C
Total

Pe unitate de produs
Total contributii
Salarii directe
aferente
salariilor

Cantitate

Pe total produs
Total contributii
Salarii directe
aferente
salariilor

4)BUGETUL CHELTUIELILOR PENTRU ACTIVITATEA AUXILIARA


Pe langa sectiile de productie principale, functioneaza si doua sectii auxiliare de productie:
Atelierul de intretinere si reparatii si Centrala termica.

AIR isi desfasoara activitatea pentru sectiile: Prelucrari mecanice (2 480 om-ore), Montaj
2 790 om-ore) si Centrala termica (930 om-ore).
CT furnizeaza energie electrica sectiilor: Prelucrari mecanice (1 633 Gcal), Montaj (1
207 Gcal), Administratie generala (142 Gcal).

a) ATELIERUL DE INTRETINERE SI REPARATII


Productia
(om-ore)

TOTAL
cheltuieli

Materiale
consumabile

Obiecte de
inventar

Lucrari si
servicii
executate
de terti

Energie si
apa

Salarii

Contributii
aferente
salariilor

Amortizarea
imobilizarilor

2 480

242 480

32 080

71 000

6 240

13 760

49 200

18 200

52 000

Montaj
Centrala
termica

2790

272 790

36 090

79 875

7 020

15 480

55 350

20 475

58 500

930

90 930

12 030

26 625

2 340

5 160

18 450

6 825

19 500

Total

6200

606 200

80 200

177 500

15 600

34 400

123 000

45 500

130 000

Sectia

Prelucrari
mecanice

b) CENTRALA TERMICA
Sectia

Prelucrari
mecanice
Montaj
Administratia
generala
Total

Productia
(Gcal)

TOTAL
cheltuieli

Materiale
consumabile

Obiecte de
inventar

Lucrari si
servicii
executate
de terti

Energie
si apa

Salarii

Contributii
aferente
salariilor

Amortizarea
imobilizarilor

1 633

309 948

43 976

57 270

7 498

62 445

52 900

14 099

71 760

1 775

336 900

47 800

62 250

8 150

67 875

57 500

15 325

78 000

142

26 952

3 824

4 980

652

5 430

4 600

1 226

6 240

3550

673 800

95 600

124 500

16 300

135 750

115 000

30 650

156 000

5) BUGETUL CHELTUIELILOR INDIRECTE ALE SECTIILOR ACTIITATII DE


BAZA
TOTAL

Materiale
consumabile

Obiecte de
inventar

Energie si
apa

Alte
cheltuieli
materiale

Lucrari si
servicii
executate de
terti

I Prelucrari
mecanice
TOTAL

3 143 320

91 010

353 070

687 700

30 730

CIFU

1 293 670

30 510

60 870

450 700

CGS, din care:

1 849 650

60 500

292 200

-ch.generale
-ch.protectia
muncii
-cheltuieli
gospodaresti

887 400

134 600

Denumirea
cheltuielilor

II Montaj
TOTAL
CIFU
CGS, din care:

-ch.generale
-ch.protectia
muncii
-cheltuiel
gospodaresti

Salarii

Contributii

Amortizare
imobilizari

367 600

637 200

272 510

703 500

30 730

132 000

25 000

18 860

545 000

237 000

235 600

612 200

253 650

158 500

568 500

240 000

78 900

134 600

827 650

60 500

157 600

237 000

235 600

43 700

13 650

79 600

3 209 450

258 400

448 900

502 300

98 340

539 260

366 250

996 000

1 272 490

132 000

65 800

213 800

21 540

54 700

19 650

765 000

1 936 960

126 400

383 100

288 500

76 800

484 560

346 600

231 000

895 600

460 000

325 600

110 000

124 500

124 500

916 860

126 400

258 600

288 500

76 800

24 560

21 000

121 000

CENTRALIZARE

TOTAL

6 352 770

349 410

801 970

1 190 000

30 730

465 940

1 176460

638 760

1 699 500

CIFU

2 566 160

162510

358 000

664 500

30 730

153 540

79 700

38 510

1 310 000

CGS, din care:

3 786 610

186 900

675 300

525 500

312 400

1 096 760

600 250

389 500

-ch.generale
-ch.protectia
muncii
-cheltuieli

1 783 000

1 028 500

565 600

188 900

259 100

259 100

gospodaresti

1 744 510

186 900

416 200

525 500

312 400

68 260

34 650

200 600

6) BUGETUL CHELTUIELILOR GENERALE ALE ADMINISTRATIEI ALE


INTREPRINDERII
Denumire
cheltuieli

TOTAL

Materiale
consumabile

Obiecte
de
inventar

Energie
Si
apa

Alte
Cheltuieli
materiale

Lucrari si
Servicii
executate
de terti

Impozite,taxe
varsamint

Salarii

Contributii

Amortizare
imobilizari

118 890

1 250

4 570

28 670

56 300

28 100

Ch. cu
protectia
muncii
Ch.cu
protectia
mediului
Ch.gospod
.

70 670

2 050

54 320

14 300

5 161 740

54 320

55 100

218 000

24 550

154 000

870 000

2 350 000

1 200 770

235 000

TOTAL

5 351 300

57 620

59 670

218 000

24 550

236 990

870 000

2 406 300

1 228 870

249 300

7) BUGETUL CHELTUIELILOR DE DESFACERE


Denumire
Cheltuieli

TOTAL

Materiale
consumabile

Obiecte
de
inventar

Energie
Si
apa

Alte
Cheltuieli
materiale

Lucrari si
Servicii
executate
de terti

Impozite,taxe
varsamint

Salarii

Contributii

Amortizare
imobilizari

Ch.
dedesfacer
e la intern
Ch.de
desfacere
la export
TOTAL

1 470 740

90 000

8 700

34 500

6 540

340 500

210 000

780 500

1 470 740

90 000

8 700

34 500

6 540

340 500

210 000

780 500

8)BUGETUL GENERAL AL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE


(centralizarea datelor din bugetele intocmite anterior)
Din care, pe elemente de cheltuieli
Alte
Energie si cheltuie Lucrari si
Salarii
apa
li
servicii
material executate
e
de terti

Bugete

TOTAL

Materii
prime

Material
e
consum
abile

Obiecte
De
inventar

Bug mat
prime

91 360 000

91 360 000

Bug
chelt
manop

27 524 291

6 352 770

349 410

801 970

1 190 000

Bug ch
de adm
gen

5 351 300

57 620

59 670

Bug ch
desfac

1 470 740

90 000

91 360 000

497 030

Bug ch
indir
(ale
sectiei)

TOTAL

Contributi
i

Impozite,
taxe,
varsamint
e

Amortizar
ea
imobilizar
ilor

30 730

465 940

1 176460

638 760

1 699 500

218 000

24 550

236 990

870 000

2 406 300

1 228 870

249 300

8 700

34 500

6 540

340 500

210 000

780 500

870 340

1 442 500

55 280

709 470

2 046 460

3 385 560

1 438 870

2 729 300

9) SITUATIA REPARTIZARII CHELTUIELILOR INDIRECTE DE PRODUCTIE


Nr
crt
I.

Explicatii

Sectia

Total

Prelucrari
mecanice

Montaj

3 143 320

3 209 450

6 352 770

1 293 670

1 272 490

2 566 160

1 849 650

1 936 960

3 786 610

21 269 475

6 254 816

27 524 291

-produsul A

7 040 930

1 665 376

8 706 306

-produsul B

3 960 525

2 538 108

6 498 633

10 268 020

2 051 332

12 319 352

0,1477855

0,5131166128

0,0608228458

0,2034416360

0,0869626542

0,3096749768

Cheltuieli indirect de
repartizat, total, din care:

Cantitatea de
produse (buc)

Cheltuieli indirecte repartizate


pe unitate de produs

-CIFU
-CGS
II.

III.

Baza de repartizare, total, din


care:

-produsul C
Coeficient de repartizare,
total, din care:
-CIFU
-CCS

IV.

Cheltuieli indirecte
repartizate, total, din care:

3 143 320

3 209 450

6 352 770

CIFU total

1 293 670

1 272 490

2 566 160

1.

2.

V.

-produs A

428 249,40

338 806,82

767 056,22

-produs B

240 890,40

516 356,84

757 247,24

-produs C

624 530,20

417 326,39

1 041 856,59

CGS total

1 849 650

1 936 960

3 786 610

-produs A

612 297,96

515 725,27

1 128 023,23

-produs B

344 417,77

785 988,53

1 130 406,3

-produs C

892 934,27

635 246,20

1 528 180,47

Total general

3 143 320

3 209 450

6 352 770

-produs A

1 040 547,36

854 532,09

1 895 079,45

80 000

23,69

-produs B

585 308,17

1 302 345,37

1 887 653,54

90 000

20,97

-produs C

1 517 464,47

1 052 572,59

2 570 037,06

100 000

25,70

Baza de repartizare = salarii + contributii

10) Situatia repartizarii cheltuielilor generale de administratie ale intreprinderii


Nr.
crt.

Cantitatea
de produse

Cheltuieli
repartizate pe
unitate de
produs

33 877 061

1 674 619,70

10 601 385,45

80 000

20,93

-produsul B

1 324 717,50

8 386 286,54

90 000

14,72

-produsulC

2 351 962,80

14 889 389,01

100 000

23,52

Explicatii

TOTAL, din care:

Cheltuieli
generale
repartizate
5 351 300

33 877 061

I
Sectia I Prelucrari
mecanice, total, din care:

3 856 302,35

24 412 795

-produsul A

1 276 569,11

8 081 477,36

-produsul B

718 070,47

4 545 833,17

-produsul C

1 861 662,76

11 785 484,47

1 494 997,65

9 464 266

-produsul A

398 050,59

2 519 908,09

-produsul B

606 647,02

3 840 453,37

-produsul C

490 300,04

3 103 904,54

5 351 300

-produsul A

Sectia II Montaj, total,


din care:

II

III

Total, din care:

Baza de
repartizare

Baza de rapartizare = manopera directa (salarii + contributii) + cheltuieli de productie repartizate


pe produse = 2 406 300 + 1 228 870 + 6 352 770 = 9 987 940
Coeficient de repartizare = Ch de adm / Total baza de repartizare = 5 351 300 / 33 877 061 =
0,157962345

11) Situatia repartizarii cheltuielilor de desfacere


Materii
prime
directe

Manopera
directa +
cheltuieli
indirecte de
productie

Cheltuieli
generale de
administratie

TOTAL
cheltuieli

Cheltuieli
de
desfacere
repartizate

TOTAL, din care

91 360 000

33 877 061

5 351 300

130 588 361

1 470 740

I
Sectia I Prelucrari
mecanice, total, din care:

91 360 000

24 412 795

3 856 302,35

119 629 097,35

1 347 312,25

-produsul A

32 240 000

8 081 477,36

1 276 569,11

41 598 046,48

468 494,36

-produsul B

16 020 000

4 545 833,17

718 070,47

21 283 903,64

239 708,1

-produsul C

43 100 000

11 785 484,47

1 861 662,76

56 747 147,23

639 109,79

9 464 266

1 494 997,65

10 959 263,65

123 427,75

2 519 908,09

398 050,59

2 917 958,68

Nr.
Crt

II

Explicatii

Sectia II Montaj,
total, din care:
-produsul A

Cantitate
de
produse

Cheltuieli
de
desfacere
pe unitate
de produs

32 863,26
-produsul B

3 840 453,37

606 647,02

4 447 100,39
50 085,08

-produsul C

III

3 103 904,54

490 300,04

3 594 204,58

40 479,41

TOTAL, din care:

91 360 000

33 877 061

5 351 300

130 588 361

1 470 740

-produsul A

32 240 000

10 601 385,45

1 674 619,70

44 516 005,15

501 357,62

80 000

6,27

-produsul B

16 020 000

8 386 286,54

1 324 717,50

25 731 004,04

289 793,18

90 000

3,22

-produsul C

43 100 000

14 889 389,01

2 351 962,80

60 341 351,81

679 589,2

100 000

6,80

Baza de repartizare = Materii prime directe + Manopera directa + Ch indirecte de productie +


Ch generale de administratie
=91 360 000 + 33 877 061 + 5 351 300 = 130 588 361

Coef de repartizare = Ch de desfacere / Total baza de repartizare


= 1 470 740 / 130 588 361 = 0,0112624126

12) Planul costului unitar al produsului A


Nr.
crt.

I.

Categoria de cheltuieli

Cheltuieli directe
Cheltuieli cu materii prime directe
-piesa a
-piesa b
Salarii directe
Contributii

Cost pe unitatea de produs

511,83
403
168
235
76,64
32,19

II.

Cheltuieli indirecte de productie

23,69

III.

Cost de productie ( I si II )

535,52

IV.

Cheltuieli generale de administratie

20,93

V.

Cheltuieli de desfacere

6,27

VI.

Cost complet ( III + IV + V )

562,72

VII.

Pret de vanzare

675,00

Planul costului unitar al produsului B


Nr.
crt.

I.

Categoria de cheltuieli

Cheltuieli directe
Cheltuieli cu materii prime directe
-piesa a
-piesa b
Salarii directe
Contributii

Cost pe unitatea de produs

250,21
178
84
94
50,85
21,36

II.

Cheltuieli indirecte de productie

20,97

III.

Cost de productie ( I si II )

271,18

IV.

Cheltuieli generale de administratie

14,72

V.

Cheltuieli de desfacere

3,22

VI.

Cost complet ( III + IV + V )

289,12

VII.

Pret de vanzare

359,00

Planul costului unitar al produsului C

Nr.
crt.

I.

Categoria de cheltuieli

Cheltuieli directe
Cheltuieli cu materii prime directe
-piesa a
-piesa b
Salarii directe
Contributii

Cost pe unitatea de produs

554,196
431
196
235
86,756
36,44
25,70

II.

Cheltuieli indirecte de productie

III.

Cost de productie ( I si II )

IV.

Cheltuieli generale de administratie

23,52

V.

Cheltuieli de desfacere

6,80

VI.

Cost complet ( III + IV + V )

610,216

VII.

Pret de vanzare

700,00

579,896