Sunteți pe pagina 1din 4

Cuprins

1. DATE MORFOLOGICE, EVOLUTIVE I ANATOMOCLINICE ALE ORGANULUI AXIAL AL CORPULUI 1.1. Aspecte evolutive ale organului axial al corpului 1.1.1. Stadiul notocordal de dezvoltare al organului axial al corpului 1.1.2. Stadiul mezenchimal de dezvoltare al organului axial al corpului 1.1.3. Stadiul cartilaginos de dezvoltare al organului axial al corpului 1.1.4. Stadiul osos de dezvoltare al organului axial al corpului 1.1.4.1 Dezvoltarea articula1iilor apofizare 1.1.4.2. Dezvoltarea curburilor coloanei vertebrale 1.2. Componenta osoas5 a organului axial 1.2.1. Vertebra tip 1.2.2. Anticlinia vertebral5 1.2.3. Vertebrele cervicale 1.2.3.1. Caracterele regionale ale vertebrelor cervicale 1.2.3.2. Vertebre cu caractere speciale n regiunea cervical5 1.2.4. Vertebrele toracice 1.2.4.1. Caractere regionale ale vertebrelor toracice 1.2.4.2. Vertebre cu caractere speciale n regiunea toracic5 1.2.5. Vertebrele lombare 1.2.5.1. Caracterele regionale ale vertebrelor lombare 1.2.5.2. Caractere speciale la vertebrele lombare 1.2.6. Vertebrele pelvine 1.2.6.1. Sacrul 1.2.6.2. Coccigele 1.2.7. Arhitectura vertebrelor 1.3. Articula1iile 9i elementele de leg5tur5 ale organului axial (peri- 9i endorahisul) 1.3.1. Articula1iile corpurilor vertebrale ntre ele 1.3.1.1. Discurile intervertebrale 1.3.1.2. Discurile intervertebrale cervicale 1.3.1.3. Ligamentul vertebral longitudinal anterior 1.3.1.4. Ligamentul vertebral longitudinal posterior 1.3.1.5. Perirahisul 1.3.2. Articula1iile uncovertebrale 1.3.3. Articula1iile apofizelor articulare 1.3.4. Unirea lamelor vertebrale 1.3.5. Unirea apofizelor spinoase 1.3.6. Unirea apofizelor transverse 1.3.7. Articula1ia sacro-vertebral5 sau lombo-sacral5 1.3.8. Articula1ia sacro-coccigian5 1.3.9. Articula1ia intercoccigian5 1.3.10. Articula1iile rahisului cervical cu capul 1.3.11. Articula1ia sacro-iliac5 1.4. Aparatul motor al rahisului 1.4.1. Mu9chii flexori ai rahisului 1.4.2. Mu9chii extensori ai rahisului 1.4.3. Mu9chii flexori laterali ai rahisului 1.4.4. Mu9chii rotatori ai rahisului de aceea9i parte cu contrac1ia 1.4.5. Mu9chii rotatori ai rahisului de partea opus5 contrac1iei 9 12 13 14 16 17 20 21 21 22 27 30 31 42 50 51 55 58 58 61 62 62 67 69 71 71 72 94 106 108 109 110 111 111 113 117 118 120 121 122 131 136 137 144 150 151 151

1.5. Motosegmentul unitate morfofunctional5 a organului axial 1.6. Organul axial al corpului - tija static5 9i dinamic5 a regiunii spatelui - ancorat n lan1urile kinematice musculare ale trunchiului 1.7. Aspecte morfologice ale organului axial ca ntreg 1.7.1. Configura1ia extern5 a rahisului 1.7.2. G5urile intervertebrale (foramen intervertebrale) sau gaura de conjugare 1.7.3. Curburile rahisului 1.7.4. Canalul vertebral 1.8. Vasculariza1ia 9i inerva1ia organului axial 1.8.1. Vasculariza1ia organului axial 1.8.1.1. Vasculariza1ia arterial5 a corpurilor vertebrale 1.8.1.2. Vasculariza1ia venoas5 a corpurilor vertebrale 1.8.1.3. Vasculariza1ia discului intervertebral 1.8.2. Inerva1ia organului axial 1.9. Variante 9i anomalii ale organului axial cu importan15 n practica medical5 1.9.1 Variante n leg5tur5 cu num5rul 9i a9ezarea vertebrelor 1.9.2. Variante n leg5tur5 cu forma vertebrelor 1.9.3. Variantele formei 9i curburilor coloanei vertebrale 1.9.4. Osific5ri de ligamente 1.10. Organul axial al corpului element de referin15 topografic5 viscerosomatic5 2. ELEMENTE DE FIZIOLOGIE NORMALB I PATOLOGICB A ORGANULUI AXIAL 2.1. Generalita1i de fiziologie normal5 a organului axial 2.2. Rolul formogenetic al dinamicii organului axial al corpului 3. POSTURA CORECTB A CORPULUI l DEVIACIILE EI 4. REACCIILE ORGANISMULUI N CONDICIILE LIPSEI DE MI CARE 5. ELEMENTE DE BIOMECANICB A ORGANULUI AXIAL AL CORPULUI 5.1. Date introductive n biomcanica organului axial 5.2. Solicitarea axial5 9i excentric5 a unor coloane drepte 9i curbe 5.2.1. Solicitarea axial5 a coloanei drepte 5.2.2. Solicitarea excentric5 a coloanei drepte 5.2.3. Solicit5rile coloanei curbe 5.3. Interpretarea matematic5 a curburilor organului axial 5.3.1. Exprimarea matematic5 a formei coloanei vertebrale din plan sagital 5.3.2. Linia de gravitate 9i curburile coloanei vertebrale 5.3.3. Studiul for1elor ce ac1ioneaz5 ntre vertebrele coloanei cervicale 5.3.4. Studiul pozi1iei neutre a coloanei cervicale 5.3.5. Propriet51ile de arc ale coloanei vertebrale 5.3.6. Solicit5rile statice ale coloanei vertebrale datorit5 curburilor 5.4. Solicit5rile coloanei vertebrale 5.4.1. Solicitarea coloanei vertebrale n timpul mersului 5.4.2. Solicitarea coloanei vertebrale prin 9ocuri puternice 5.4.3. Solicitarea coloanei vertebrale prin greut51i suplimentare 5.4.4. Solicitarea coloanei vertebrale n cazul ridic5rii greut51ilor 5.4.5. Solicit5ri maxime admise pe coloana vertebral5 5.4.6. Solicitarea coloanei vertebrale n cazul transportului greut51ilor 5.4.7. Solicitarea coloanei vertebrale n pozi1ie 9eznd5 5.4.8. Solicitarea coloanei vertebrale n autovehicule 5.5. Solicit5rile discurilor intervetebrale 5.5.1. Generalit51i 5.5.2. M5sur5tori ale presiunii intranucleare 9i sarcina total5 n zonele intervertebrale

156 166 169 170 171 174 177 181 181 183 185 186 187 188 189 192 193 193 194 199 201 204 211 219 233 234 236 236 237 243 245 247 250 254 259 263 264 267 267 268 268 270 272 273 274 275 279 279 283

5.5.3. Solicitarea inelului fibros 5.6. Rolul sistemului muscular n biomecanica organului axial 5.7. Biomecanica organului axial 9i mecanostructura vertebrelor 5.8. Corela1ii ntre particularit51ile geometrice ale vertebrelor 9i rolul lor n sus1inerea sarcinilor 5.8.1. Generalit51i 5.8.2. Suprafe1ele permanente de sprijin 5.8.3. Suprafe1ele temporare de sprijin 5.8.4. Particularit51ile geometrice vertebrale la sugar 5.9. Mobilitatea coloanei vertebrale 5.9.1. Generalit51i 5.9.2. Parametrii cinematici pentru studiul mobilit51ii 5.9.3. Mi9carea n plan sagital 5.9.4. Deplas5rile relative ale vertebrelor n plan sagital 5.9.5. Mobilitatea n plan frontal 5.9.6. Rota1ia 5.9.7. Mobilitatea coloanei cervicale 5.9.8. Mobilitatea coloanei toracice 5.9.9. Mobilitatea coloanei lombare 5.9.10. Mobilitatea articula1iei sacro-vertebrale 5.9.11. Mobilitatea articula1iei sacro-coccigiene 6. DUREREA N KINETOTERAPIE 6.1. Formele clinice de manifestare a durerii 6.2. Evaluarea durerii 6.3. Gestionarea durerii 7. CORECTAREA DEVIACIILOR VERTEBRALE PRIN EXERCICII FIZICE 7.1. Exerci1iile fizice 7.2. Modificarea lungimii mu9chilor 7.3. Gimnastica respiratorie 7.4. Gimnastica abdominal5 7.5. Indica1ii metodice generale pentru kinetoterapia devia1iilor vertebrale 7.6. Limitele kinetoterapiei n corectarea devia1iilor vertebrale 7.7. Frecven1a lec1iilor de gimnastic5 medical5. Lucrul individual 7.8. Recomand5ri pentru activitatea 9colar5 9i via1a curent5 8. CORECTAREA PRIN EXERCICII FIZICE A DEVIACIILOR VERTEBRALE ANTERO-POSTERIOARE 8.1. Corectarea prin exerci1ii fizice a devia1iilor vertebrale antero-posterioare nestructurale (reductibile) 8.1.1. Program de gimnastic5 medical5 pentru atitudine cifotic5 (I) 8.1.2. Program de gimnastic5 medical5 pentru atitudine cifotic5 (II) 8.1.3. Program de gimnastic5 medical5 pentru atitudine lordotic5 (I) 8.1.4. Program de gimnastic5 medical5 pentru atitudine lordotic5 (II) 8.1.5. Program de gimnastic5 medical5 pentru atitudine cifo-lordotic5 (I) 8.1.6. Program de gimnastic5 medical5 pentru atitudine cifo-lordotic5 (II) 8.2. Corectarea prin exerci1ii fizice a devia1iilor vertebrale antero-posterioare structurale (nereductibile) 8.2.1. Exerci1ii fizice pentru corectarea cifozei nereductibile (structurale) 8.2.2. Program de gimnastic5 medical5 pentru cifoza structural5 (I) 8.2.3. Program de gimnastic5 medical5 pentru cifoza structural5 (II) 8.2.4. Exerci1ii fizice n timpul tratamentului ortopedic al cifozei 8.2.5. Program de gimnastic5 medical5 pentru cifoz5 n aparat ghipsat 8.2.6. Program de gimnastic5 medical5 pentru cifoz5 n corset ortopedic

288 289 290 294 294 297 308 321 326 326 330 334 337 340 340 340 370 386 393 395 397 400 401 402 405 406 409 411 414 417 420 421 422 423 424 428 431 435 438 442 445 448 449 454 458 462 465 468

8.2.7. Exerci1ii fizice pentru corectarea lordozei lombare 8.2.8. Program de gimnastic5 medical5 pentru lordoza lombar5 (I) 8.2.9. Program de gimnastic5 medical5 pentru lordoza lombar5 (II). 8.2.10. Program de gimnastic5 medical5 pentru cifo-lordoz5 (I) 8.2.11. Program de gimnastic5 medical5 pentru cifo-lordoz5 (II) 8.2.12. Exerci1ii fizice pentru invers5ri sau 9tergeri ale curburilor 8.2.13. Program de gimnastic5 medical5 pentru cifoza lombar5 (I) 8.2.14. Program de gimnastic5 medical5 pentru cifoza lombar5 (II) 8.2.15. Program de gimiastis5 medical5 pentru spate plan (I) 8.2.16. Program de gimnastic5 medical5 pentru spate plan (II) Bibliografie

472 473 477 481 484 487 489 492 496 499 503