P. 1
Printul Fericit Oscar Wilde

Printul Fericit Oscar Wilde

5.0

|Views: 6,858|Likes:
Published by Ada Vultur

More info:

Published by: Ada Vultur on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2014

pdf

text

original

Printul Fericit de Oscar Wilde

Sus, dominând ora ul, pe un soclu înalt, se afla statuia Printului Fericit. Era placat din cap pân -n picioare cu foi e sub iri de aur fin; drept ochi avea dou safire sclipitoare, iar un rubin mare, ro u, scânteia pe mânerul spadei sale. Era, într-adev r, foarte mult admirat.

E la fel de frumos ca i coco ii de pe acoperi uri, care arat direc ia vântului, gr i unul din edilii urbei, care dorea s dobândeasc reputa ia de om cu gusturi artistice. Doar c nu e prea folositor, ad ug el temându-se ca nu cumva lumea s 1 socoteasc lipsit de sim practic, ceea ce nu era cazul. De ce nu po i s fii ca Printul Fericit? îl dojenea o mam cu bun-sim pe b ie elul care plângea dup luna de pe cer. Printul Fericit nici m car nu viseaz s plâng vreodat . M bucur c exist cineva fericit pe lume, murmur un om dezam git, uitându-se lung la minunata statuie. Parc -i un înger! ziser copiii de la orfelinat, când ie ir din catedral , în pelerine stacojii i cu or ule e imaculate. De unde ti i? interveni profesorul de matematic . Doar nu a i v zut niciunul vreodat . O, ba da, r spunser copiii. În visele noastre! Profesorul de matematic se încrunt cu severitate, c ci nu le îng duia s viseze Într-o noapte, o Rândunic zbur peste ora . Prietenii ei plecaser spre Egipt cu ase s pt mâni în urm ; ea îns r m sese fiindc se îndr gostise de o Trestie din cele mai frumoase. O întâlnise la începutul prim verii, pe când zbura în josul râului dup un fluture mare, galben i fusese atât de mult impresionat de mijlocelul ei ml dios, încât se oprise ca s -i vorbeasc .

Trestia f cea o reveren din cele mai gra ioase. Trestia n-are un ban. Apoi. toate rândunelele disp rur în zbor. era prea ata at de s la ul ei. Ce curios!. are o familie numeroas . dar în schimb. dar asta doar din pricina egoismului ei . i-ai b tut joc de mine. Am plecat spre Piramide! Adio! i se avânt în zbor. prin urmare. pentru c ve nic flirteaz cu vântul. c reia îi pl cea s treac direct. Dar tocmai când î i vâra c p orul sub arip . zise ea. lunca era plin de Trestii. Atunci Rândunica începu s zboare roat în jurul ei. Zbur ziua întreag i când se înnopta ajunse la ora . Clima în Europa de Nord e de-a dreptul îngrozitoare! Trestiei îi pl cea ploaia. Pe cer nu-i nici urm de nor. Coborî deci i se opri drept între t lpile Printului Fericit. Vrei s vii cu mine? o întreb ea în cele din urm . de-abia atingând cu aripile apa care se unduia în cercuri argintii. Ce sentiment ridicol! ciripiser celelalte rândunele. exclam ea. f r ocoli uri. dar Trestia cl tin capul. Nu e în stare s sus in o conversa ie i m tem c este o cochet . E un loc or cât se poate de potrivit. Dup plecarea lor. stelele limpezi sclipesc i totu i plou .Oare s te iubesc? întreb Rândunica. i într-adev r. cine m iube te trebuie s m urmeze. Rândunica se sim i însingurat i începu s se plictiseasc de aleasa inimii sale. . la subiect. Recunosc. o pic tur mare de ap c zu pe el. În felul acesta îi f cea curte Rândunica i continu tot a a vara întreag . strig Rândunica. i chiar a a. Oare unde a putea poposi? se întreb ea. iar Trestia f cuse o plec ciune adânc . continu ea. când sosi toamna. N d jduiesc c ora ul a f cut preg tirile cuvenite . privind în jur i preg tindu-se s se culce. cu aer proasp t din bel ug . î i zise Rândunica. Am un culcu de aur . c e casnic . dar eu ador c l toriile i. Chiar atunci z ri statuia a ezat pe soclul acela înalt i exclam : O s m instalez acolo sus. de câte ori adia vântul.

prea politicoas pentru a da glas mir rii sale. departe-continu statuia cu voce optit . nu e din aur masiv? î i zise în gând Rândunica. dar nu m-am sinchisit niciodat s întreb ce se întâmpla dincolo de el. întreb ea. iar lacrimile îi iroiau pe obrajii aurii. se afl o cas s r c cioas . lân g un co de fum . Una din ferestre este deschis i prin ea v d o femeie ezând la o mas . i de i am inim de plumb.i întind aripile i un al treilea strop pic pe el. încât Rândunicii i se muie inima de mil . Departe. dac pl cerea înseamn fericire. Ce rost are o statuie dac nu te poate feri de ploaie? Trebuie s caut un loc mai bun. Ea brodeaz florile suferin ei pe rochia lung de satin a celei mai fermec toare domni oare de onoare a Reginei. Pe când înc tr iam i aveam o inim omeneasc . melodioas -pe o ulicioar . i ridicându. nu m pot st pâni s nu plâng. c ci în jurul meu totul era nespus de frumos. Iar dup moarte mau coco at aici atât de sus. r spunse statuia. Are chipul supt i-i obosit . M-ai udat bini or. i cu adev rat eram fericit. Dar nu apuc s . iar seara m aflam în fruntea dansului din Salonul cel Mare. Sunt Printul Fericit. pe care o va îmbr ca la viitorul bal de la Curte. încât pot vedea toat urâ enia i mizeria din ora ul meu. Cum. Cine e ti tu?. Gr dina era împrejmuit cu un zid foarte seme . fiindc locuiam în Palatul Sans-Souci unde triste ii nu i se îng duia s p trund . în p tu ul din col ul od i ei .i ochii v zu O.i din nou o pic tur c zu pe ea. A a am tr it i tot a a am murit. Curtenii m numeau Printul cel Fericit . î i zise Rândunica i se hot rî s plece zburând. nu tiam ce sunt lacrimile. În timpul zilei m jucam în gr din cu tovar ii mei. dar ce v zu? Ochii Printului Fericit erau plini de lacrimi. Chipul lui era atât de frumos sub clarul de lun . iar mâinile ei aspre i ro ii sunt pline de în ep turile acelor c ci ea e cus toreas . Atunci de ce plângi? îl întreb din nou Rândunica.

i-apoi. Trecu pe lâng turla catedralei. n-ai vrea s -i duci rubinul de pe mânerul spadei mele? Picioarele-mi sunt lipite de soclu i nu m pot mi ca. dar mama nu îi poate da decât ap de izvor. fiii morarului. cu el în cioc. trecu prin apropierea Palatului i auzi zvon de muzic de dans. Curând se vor duce s se culce în mormântul marelui Rege. B ie elului îi e tare sete. r spunse Rândunica. Vara trecut . eu provin dintr-o familie vestit pentru agilitatea membrilor s i. O fat frumoas ap ru pe balcon. de aceea micu ul plânge. Rândunic dr gu . Printul Fericit se întrist atât de tare. Totu i. s fii solul meu? o rug Printul. rândunelele. Bineîn eles. zise el. aruncau mereu cu pietre în mine. zbur peste acoperi urile ora ului. În jurul gâtului are un colan de jad verde-pal. Mul umesc. dar voi r mâne înc o noapte i voi fi solul t u. Sunt a teptat în Egipt. Prietenii mei zboar în susul i în josul Nilului i sporov iesc cu splendizii lotu i. pe care îngeri albi fuseser sculpta i în marmur . încât micu ei Rândunici i se f cu mil . E foarte frig aici. . n-ai vrea s mai r mâi o noapte. zbur m mult prea iute pentru ca a a ceva s se întâmple. Rândunic micu . Rândunica desprinse de pe sabia Printului rubinul cel mare i. c ci noi. îl scutur frigurile i cere portocale. iar mama e atât de trist ! Nu prea îmi plac b ie ii. Regele însu i se afl în sarcofagul colorat. când st team pe malul râului. Rândunico! Micu Rândunic . a fost o dovad a lipsei de respect din partea lor. nu m-au nimerit niciodat . doi b ie i r i.zace bolnav b ie elul ei. zise Printul. iar mâinile parc -s ni te frunze ve tede. împreun cu iubitul ei. Rândunico. Rândunic micu . r spunse Rândunica. înf urat întrun giulgiu galben i îmb ls mat cu mirodenii.

Trecu în zbor peste Ghetou i îi auzi pe b trânii zarafi evrei tocmindu-se g l gios în timp ce m surau monezi de aur în balan ele lor de aram . ceea ce îi pl cu foarte mult Rândunicii. vr biu ele îl întâmpinau ciripind i spuneau: Ia privi i ce str in distins! . rubinul cel mare. . zbur în josul râului i se scald . Am poruncit ca florile-suferin ei s fie brodate pe ea. Rândunica zbur peste râu i z ri felinarele lic rind atârnate de catargele cor biilor. mai zise el i se cufund într-un somn binef c tor. iar perspectiva o umplu de bun -dispozi ie. Rândunica se înapoie i îi povesti Printului Fericit tot ceea ce f cuse. Toat lumea a citit-o. Când gândea totdeauna o apuca somnul.Ce minunate-s stelele i ce minunat e puterea dragostei! gr i tân rul. N d jduiesc c rochia mea va fi gata la timp pentru Balul de la Curte. Cred c o s m fac bine. privind pe fereastr . La noapte pornesc spre Egipt î i zise Rândunica. m simt înc lzit bine acum de i e atât de frig. În cele din urm ajunse la c su a aceea s rman i. zise Printul. dar cus toresele astea-s atât de lene e! R spunse fata. z ri b ie elul cum se zvârcolea în p tu . lâng degetarul femeii. apoi adormi. scuturat de friguri. dar pu ini au priceput fiindc avea multe cuvinte pe care nu le în elegeau. Vizit toate monumentele publice i poposi vreme îndelungat pe clopotni a bisericii. doborât de oboseal . Ce r coare pl cut ! opti acesta. Pentru c ai f cut o fapt bun . O rândunic în plin iarn ! i f r z bav scrise o lung scrisoare despre aceasta pe care o trimise la gaze ta local . observ Rândunica. r corindu-i fruntea b ie elului cu aripioarele sale. Când se cr p de ziu . Pretutindeni unde se ducea. Rândunica începu s cugete. pe când mama adormise. Ce fenomen surprinz tor. î i zise Profesorul de Ornitologie pe când traversa podul. Ce curios. Apoi se roti u or în jurul p tu ului. P trunse în od i i lep d pe mas .

aduse tocmai din India. Rândunic micu i dr gu . Rândunic micu . Rândunic dr gu . iar r cnetul lor acoper tunetul cataractei. zise Rândunica. . Tân rul are p rul castaniu i cârlion at. La prânz. Sunt din safire rare. Sunt a teptat în Egipt. v d un tân r aplecat deasupra mesei cu hârtii. a a ceva nu pot face! zise Rândunica i începu s plâng . apoi se scufund în t cere. Ochii le sunt verzui ca berilele. Doar ochii mi-au r mas. dar de prea mare frig nu mai poate s scrie. într-o mansard . nu vrei s mai r mâi cu mine înc o noapte? o rug Printul. r spunse Rândunica. Scoate unul i du-i-l. atunci scoate un chiot de bucurie. într-un pocal se afl un buche el de violete ve tede. leii g lbui vin la malul apei ca s . iar Zeul Memnon ade pe tronu-i imens de granit. gr i Printul. nu mai am nici unul. veghind stelele de-a lungul întregii nop i. Al turi. Undeva departe. ochii mari i vis tori. acolo unde hipopotamii se culc prin p puri . Rândunic dr gu .i potoleasc setea. Voi r mâne cu tine înc o noapte. zbur înapoi la Printul Fericit i îi spuse: Ai vreun mesaj pentru Egipt? Tocmai m preg team s pornesc la drum. Iubitul meu Print. iar când apare sclipind Luceaf rul de diminea . r spunse Printul. Se str duie te s termine o pies pentu Directorul Teatrului. În emineu nu este foc i e le inat de foame. acum o mie de ani. Rândunic micu . o s cumpere alimente i lemne de foc i va termina piesa. iar buzele lui sunt ro ii ca rodia. la cel lalt cap t al ora ului. O s -l vând giuvaergiului. având o inim cu adev rat bun . Mâine prietenii mei vor zbura c tre Cataracta a doua. f precum te rog! r spunse Printul Fericit. S -i duc i lui un rubin? Vai.Când luna se în l pe bolt .

A doua zi Rândunica zbur în port i se a ez pe catargul unei cor bii mari. Acum pot termina piesa . iar prim vara viitoare î i voi aduce dou nestemate minunate în locul acelora pe care le-ai d ruit. iar safirul va fi la fel de albastru ca azurul m rii. le strig Rândunica. Rândunic dr gu . Hei rup! . iar crocodilii îi privesc alene. Încep s fiu pre uit!. se înapoie la Printul Fericit. Nu are ciorapi i nici ghetu e în picioare. n-ai vrea s r mâi cu mine înc o noapte? o rug Printul. Plec în Egipt!. îi zise Rândunica. dar nu te voi uita niciodat . . Tat l ei o va bate dac nu se va înapoia acas cu câ iva b nu i. dar nimeni n-o b g în seam . trebuie s te p r sesc. În Egipt soarele cald str luce te deasupra palmierilor verzi. Studentul p rea foarte fericit. Rândunic micu . tol ni i în mâl. În pia a din vale. iar tat l nu o va bate. E iarn . rubinul va fi de un ro u mai aprins decât al trandafirului. strigau ace tia la fiecare lad pe care se opinteau s o scoat afar . iar când î i ridic ochii. privind forfota marinarilor care scoteau l zi mari din cal cu ajutorul odgoanelor. o feti vinde chibrituri. iar porumbeii albi i rozacei îi privesc i gunguresc. zise Printul Fericit. r spunse Rândunica i curând va c dea z pada rece. Iubitul meu Print. Iar când luna se în l pe bolt . descoperi minunatul safir scânteind lâng violetele ofilite. Tân rul st tea cu capul îngropat în palme i nu auzi fâlfâitul aripilor. exclam el. Tovar ii mei î i f uresc cuiburile în Templul de la Baalbec.Rândunica smulse ochiul Printului i zbur cu el la mansarda studentului. iar c p orul ei este descoperit. de aceea plânge. I-a fost destul de u or s se strecoare printr-o sp rtur din acoperi i s p trund ca o s geat în od i . Am venit s -mi iau r mas bun. acesta provine de la vreun mare admirator. Scoate-mi i cel lalt ochi i d -i-l. Ea a sc pat chibriturile în rigol i toate s-au stricat.

c ci vei r mâne orb. trecând în zbor ca o s geat pe lâng feti a cu chibrituri. râzând. Zboar . Trebuie s pleci în Egipt. micu Rândunic . Îi povesti despre ibi ii ro ca i care stau în iruri lungi pe malurile Nilului i pescuiesc cu ciocul pe ti ori aurii. Ce foame ne este! . care le tie pe toate i tr ie te în pustiul de nisip. cobori vijelios i. dar nu î i pot scoate ochiul. despre Sfinxul cel B trân cât lumea îns i. str duindu-se s se înc lzeasc unul pe cel lalt. Rândunic . îi lep d în palm pre ioasa piatr . rogu-te. Zbur prin uli ele sordide i v zu copii cu chipuri palide de foame uitându-se apatici spre str zile întunecoase. despre uria ul arpe verde ce doarme într-un palmier i este hr nit cu turt dulce de c tre dou zeci de preo i precum i despre pigmeii care se avânt pe un lac mare. Nu exist Tain mai adânc . alerg vesel spre cas . decât Mizeria îns i. pe frunze late i netede i ve nic se r zboiesc cu fluturii. Sub arcada unui pod. depanând boabele m t niilor de chihlimbar. Ce minunat ciobule de sticl ! strig feti a bucuroas i. Rândunica zbur deasupra m re ului ora i îi v zu pe bog ta i veselindu-se în casele lor somptuoase. Draga mea Rândunic . doi b ie ei se culcaser îmbr i a i. A doua zi Rândunica st tu tot timpul coco at pe um rul Printului istorisindu-i ce v zuse pe meleaguri str ine. tu poveste ti lucruri minunate. zise Rândunica. peste ora ul meu.Voi r mâne înc o noapte cu tine. care e negru ca abanosul i prosl ve te un glob de cle tar. Nu. Rândunic . Rândunica se înapoie la Print i îi spuse: Acum e ti orb. despre negu torii ce p esc agale pe lâng c mile. zise Printul. pe când cer etorii se milogeau la por ile lor. scânceau copila ii. despre Regele Mun ilor din Lun . zise Printul Fericit. Voi r mâne cu tine pentru totdeauna. a a c voi r mâne cu tine pentru totdeauna. dar mai minunate decât orice sunt suferin ele b rba ilor i femeilor. . micu Rândunic . repet Rândunica i se culc la picioarele Printului. apoi poveste temi ce ai v zut. îi zise s rmanul Print. f cum te rog! Atunci Rândunica smulse i cel lalt ochi al Printului.

iar copiii pornir prin ploaie. dar înainte de-a i se mai a ez înc o dat pe um rul Printului.i puterile. Sunt acoperit cu aur pur. d -mi o s rutare c ci te iubesc. zise el. Oamenii cred c Foi dup foi de aur fin desprinse Rândunica pân când Printul Fericit deveni posomorât i cenu iu. Ai stat prea mult aici. atât de tare sclipeau i scânteiau. Biata Rândunic sim ea c îi este tot mai frig. ci în palatul mor ii. Trebuie s m despoi.i s rut mâna. c zu moart la picioarele lui. foi aurul îi poate face ferici i. Lasa-m s . cu foi i s le d ruie ti s rmanilor mei. Drumurile p reau f urite din argint. Foi dup foi de aur fin le d rui s racilor. c ci îl iubea tare mult. ur uri lungi. iar b ie i cu c ciulite ro ii se d deau pe ghe u . iar dup z pad veni gerul. Avem pâine acum! strigau ei.Ia lua i-o din loc! N-ave i voie s sta i aici! se r sti Paznicul. Printul meu drag! murmur Rândunica. În cele din urm î i d du seama c va pieri i.i aripile. Nu-i a a c moartea e sor bun cu somnul? i dup ce îl s rut pe buze pe Printul Fericit. râzând voio i pe str zi. ca ni te pumnale de cristal atârnau de stre inile caselor. M bucur c în cele din urm te vei duce în Egipt. Nu în Egipt plec. lumea umbla îmbr cat în bl nuri. Ciugulea firimiturile din fa a brut riei când brutarul nu era atent i se chinuia s se înc lzeasc fluturându. dar nu o l sa inima s -l p r seasc pe Print. micu pleca. adunându. Apoi se a ternu z pada. iar copiilor li se îmbujorar obrajii i începur s se joace. Rândunic . zbur Adio. zise Printul. . Rândunica zbur înapoi la Print i îi povesti ceea ce v zuse. r spunse Rândunica.

care totdeauna îi d deau dreptate primarului. Printul Fericit fu dat jos de pe soclu. ce jerpelit mai arat Printul Fericit! exclam el. de bun seam . Fapt este c inima de plumb cr pase exact în dou . Ca urmare. Cu adev rat jerpelit! îi inur isonul consilierii. Ba a mea! strigar pe rând consilierii municipali. unde z cea moart i Rândunica. va fi statuia mea. Inima de plumb cr pat nu se tope te în furnal! Trebuie s o arunc m! i o aruncar pe un morman de gunoaie. De bun seam c era un ger cumplit! A doua zi dis-de-diminea ridic ochii spre statuie. i. ochii i-au disp rut i nici poleial nu mai are. zise primarul. De fapt. Când ajunse în dreptul soclului. arat ca un cer etor! Ca un cer etor! îl îngânar consilierii. i înc se sf deau când i-am auzit ultima oar . Ce ciudat! gr i eful echipei c tre muncitorii de la topitorie. Deoarece nu mai e frumos. O alt statuie. primarul se plimba prin pia înso it de consilierii municipali. nici folositor nu mai este! spuse profesorul de arte de la universitate. i se oprir cu to ii ca s -l priveasc . ia privi i: o pas re moart ! Musai s public m o hot râre. zise primarul. interzicând p s rilor s . Doamne. . Apoi topir statuia într-un furnal.În clipa aceea se auzi un troznet ciudat în untrul statuii.i dea duhul pe aici! Iar secretarul de la prim rie pe dat not sugestia starostelui. iar primarul convoc întrunirea Corpora iei pentru a decide ce trebuie f cut cu metalul. ca i când ceva s-ar fi sf[râmat. Iar la picioarele lui. Rubinul a c zut de pe spad . i începur s se certe.

iar Printul Fericit m va prosl vi în cetatea mea de aur. .Adu-mi din ora dou lucruri din cele mai de pre . Dreapt alegere ai f cut! zise Dumnezeu. Rândunica va cânta de-a pururi în gr dina Paradisului meu. ceru Dumnezeu unui înger! Iar acesta îi aduse inima de plumb i trupul Rândunicii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->