P. 1
Printul Fericit Oscar Wilde

Printul Fericit Oscar Wilde

5.0

|Views: 6,144|Likes:
Published by Ada Vultur

More info:

Published by: Ada Vultur on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2014

pdf

text

original

Printul Fericit de Oscar Wilde

Sus, dominând ora ul, pe un soclu înalt, se afla statuia Printului Fericit. Era placat din cap pân -n picioare cu foi e sub iri de aur fin; drept ochi avea dou safire sclipitoare, iar un rubin mare, ro u, scânteia pe mânerul spadei sale. Era, într-adev r, foarte mult admirat.

E la fel de frumos ca i coco ii de pe acoperi uri, care arat direc ia vântului, gr i unul din edilii urbei, care dorea s dobândeasc reputa ia de om cu gusturi artistice. Doar c nu e prea folositor, ad ug el temându-se ca nu cumva lumea s 1 socoteasc lipsit de sim practic, ceea ce nu era cazul. De ce nu po i s fii ca Printul Fericit? îl dojenea o mam cu bun-sim pe b ie elul care plângea dup luna de pe cer. Printul Fericit nici m car nu viseaz s plâng vreodat . M bucur c exist cineva fericit pe lume, murmur un om dezam git, uitându-se lung la minunata statuie. Parc -i un înger! ziser copiii de la orfelinat, când ie ir din catedral , în pelerine stacojii i cu or ule e imaculate. De unde ti i? interveni profesorul de matematic . Doar nu a i v zut niciunul vreodat . O, ba da, r spunser copiii. În visele noastre! Profesorul de matematic se încrunt cu severitate, c ci nu le îng duia s viseze Într-o noapte, o Rândunic zbur peste ora . Prietenii ei plecaser spre Egipt cu ase s pt mâni în urm ; ea îns r m sese fiindc se îndr gostise de o Trestie din cele mai frumoase. O întâlnise la începutul prim verii, pe când zbura în josul râului dup un fluture mare, galben i fusese atât de mult impresionat de mijlocelul ei ml dios, încât se oprise ca s -i vorbeasc .

o pic tur mare de ap c zu pe el. Coborî deci i se opri drept între t lpile Printului Fericit. zise ea. dar Trestia cl tin capul. Vrei s vii cu mine? o întreb ea în cele din urm .Oare s te iubesc? întreb Rândunica. Dup plecarea lor. cu aer proasp t din bel ug . strig Rândunica. Ce sentiment ridicol! ciripiser celelalte rândunele. c reia îi pl cea s treac direct. de câte ori adia vântul. dar asta doar din pricina egoismului ei . Trestia f cea o reveren din cele mai gra ioase. era prea ata at de s la ul ei. î i zise Rândunica. de-abia atingând cu aripile apa care se unduia în cercuri argintii. Dar tocmai când î i vâra c p orul sub arip . exclam ea. Chiar atunci z ri statuia a ezat pe soclul acela înalt i exclam : O s m instalez acolo sus. Nu e în stare s sus in o conversa ie i m tem c este o cochet . continu ea. dar în schimb. toate rândunelele disp rur în zbor. privind în jur i preg tindu-se s se culce. i-ai b tut joc de mine. Zbur ziua întreag i când se înnopta ajunse la ora . prin urmare. stelele limpezi sclipesc i totu i plou . Ce curios!. N d jduiesc c ora ul a f cut preg tirile cuvenite . cine m iube te trebuie s m urmeze. i chiar a a. E un loc or cât se poate de potrivit. are o familie numeroas . Apoi. Atunci Rândunica începu s zboare roat în jurul ei. Am plecat spre Piramide! Adio! i se avânt în zbor. Am un culcu de aur . când sosi toamna. dar eu ador c l toriile i. Oare unde a putea poposi? se întreb ea. În felul acesta îi f cea curte Rândunica i continu tot a a vara întreag . Clima în Europa de Nord e de-a dreptul îngrozitoare! Trestiei îi pl cea ploaia. c e casnic . Pe cer nu-i nici urm de nor. la subiect. Trestia n-are un ban. pentru c ve nic flirteaz cu vântul. Recunosc. f r ocoli uri. lunca era plin de Trestii. . i într-adev r. iar Trestia f cuse o plec ciune adânc . Rândunica se sim i însingurat i începu s se plictiseasc de aleasa inimii sale.

dar nu m-am sinchisit niciodat s întreb ce se întâmpla dincolo de el. r spunse statuia. În timpul zilei m jucam în gr din cu tovar ii mei. se afl o cas s r c cioas . Are chipul supt i-i obosit . Gr dina era împrejmuit cu un zid foarte seme .i ochii v zu O. nu m pot st pâni s nu plâng. dar ce v zu? Ochii Printului Fericit erau plini de lacrimi. Cine e ti tu?. departe-continu statuia cu voce optit . i ridicându. în p tu ul din col ul od i ei . i cu adev rat eram fericit. Dar nu apuc s . încât Rândunicii i se muie inima de mil . fiindc locuiam în Palatul Sans-Souci unde triste ii nu i se îng duia s p trund . î i zise Rândunica i se hot rî s plece zburând. iar lacrimile îi iroiau pe obrajii aurii. prea politicoas pentru a da glas mir rii sale. Departe. Pe când înc tr iam i aveam o inim omeneasc . M-ai udat bini or. Cum. iar seara m aflam în fruntea dansului din Salonul cel Mare. Ea brodeaz florile suferin ei pe rochia lung de satin a celei mai fermec toare domni oare de onoare a Reginei.i din nou o pic tur c zu pe ea. Ce rost are o statuie dac nu te poate feri de ploaie? Trebuie s caut un loc mai bun. Sunt Printul Fericit. Una din ferestre este deschis i prin ea v d o femeie ezând la o mas . pe care o va îmbr ca la viitorul bal de la Curte. Iar dup moarte mau coco at aici atât de sus. melodioas -pe o ulicioar . întreb ea. iar mâinile ei aspre i ro ii sunt pline de în ep turile acelor c ci ea e cus toreas . dac pl cerea înseamn fericire. i de i am inim de plumb. încât pot vedea toat urâ enia i mizeria din ora ul meu.i întind aripile i un al treilea strop pic pe el. Curtenii m numeau Printul cel Fericit . c ci în jurul meu totul era nespus de frumos. Chipul lui era atât de frumos sub clarul de lun . lân g un co de fum . nu tiam ce sunt lacrimile. A a am tr it i tot a a am murit. Atunci de ce plângi? îl întreb din nou Rândunica. nu e din aur masiv? î i zise în gând Rândunica.

a fost o dovad a lipsei de respect din partea lor. Totu i. îl scutur frigurile i cere portocale. înf urat întrun giulgiu galben i îmb ls mat cu mirodenii. n-ai vrea s mai r mâi o noapte. r spunse Rândunica. O fat frumoas ap ru pe balcon. zise el. B ie elului îi e tare sete. Curând se vor duce s se culce în mormântul marelui Rege. Rândunico! Micu Rândunic . aruncau mereu cu pietre în mine. zise Printul. r spunse Rândunica. fiii morarului. .zace bolnav b ie elul ei. Rândunico. zbur m mult prea iute pentru ca a a ceva s se întâmple. c ci noi. împreun cu iubitul ei. când st team pe malul râului. Mul umesc. Sunt a teptat în Egipt. dar mama nu îi poate da decât ap de izvor. E foarte frig aici. de aceea micu ul plânge. rândunelele. Rândunica desprinse de pe sabia Printului rubinul cel mare i. Vara trecut . cu el în cioc. trecu prin apropierea Palatului i auzi zvon de muzic de dans. Bineîn eles. încât micu ei Rândunici i se f cu mil . Regele însu i se afl în sarcofagul colorat. n-ai vrea s -i duci rubinul de pe mânerul spadei mele? Picioarele-mi sunt lipite de soclu i nu m pot mi ca. În jurul gâtului are un colan de jad verde-pal. Trecu pe lâng turla catedralei. iar mama e atât de trist ! Nu prea îmi plac b ie ii. doi b ie i r i. s fii solul meu? o rug Printul. Rândunic micu . zbur peste acoperi urile ora ului. Rândunic micu . iar mâinile parc -s ni te frunze ve tede. i-apoi. Printul Fericit se întrist atât de tare. nu m-au nimerit niciodat . Rândunic dr gu . dar voi r mâne înc o noapte i voi fi solul t u. Prietenii mei zboar în susul i în josul Nilului i sporov iesc cu splendizii lotu i. eu provin dintr-o familie vestit pentru agilitatea membrilor s i. pe care îngeri albi fuseser sculpta i în marmur .

observ Rândunica. Cred c o s m fac bine. Rândunica zbur peste râu i z ri felinarele lic rind atârnate de catargele cor biilor. vr biu ele îl întâmpinau ciripind i spuneau: Ia privi i ce str in distins! . În cele din urm ajunse la c su a aceea s rman i. Când se cr p de ziu . doborât de oboseal . dar cus toresele astea-s atât de lene e! R spunse fata. . Rândunica se înapoie i îi povesti Printului Fericit tot ceea ce f cuse. Ce curios. r corindu-i fruntea b ie elului cu aripioarele sale. î i zise Profesorul de Ornitologie pe când traversa podul. ceea ce îi pl cu foarte mult Rândunicii. Toat lumea a citit-o. Rândunica începu s cugete. Ce fenomen surprinz tor. Pretutindeni unde se ducea. Ce r coare pl cut ! opti acesta. lâng degetarul femeii. privind pe fereastr . Când gândea totdeauna o apuca somnul. Vizit toate monumentele publice i poposi vreme îndelungat pe clopotni a bisericii. Am poruncit ca florile-suferin ei s fie brodate pe ea. zbur în josul râului i se scald . O rândunic în plin iarn ! i f r z bav scrise o lung scrisoare despre aceasta pe care o trimise la gaze ta local . rubinul cel mare. mai zise el i se cufund într-un somn binef c tor. dar pu ini au priceput fiindc avea multe cuvinte pe care nu le în elegeau. Pentru c ai f cut o fapt bun . apoi adormi. zise Printul. pe când mama adormise. z ri b ie elul cum se zvârcolea în p tu .Ce minunate-s stelele i ce minunat e puterea dragostei! gr i tân rul. Trecu în zbor peste Ghetou i îi auzi pe b trânii zarafi evrei tocmindu-se g l gios în timp ce m surau monezi de aur în balan ele lor de aram . N d jduiesc c rochia mea va fi gata la timp pentru Balul de la Curte. m simt înc lzit bine acum de i e atât de frig. scuturat de friguri. P trunse în od i i lep d pe mas . iar perspectiva o umplu de bun -dispozi ie. Apoi se roti u or în jurul p tu ului. La noapte pornesc spre Egipt î i zise Rândunica.

Al turi. r spunse Printul. veghind stelele de-a lungul întregii nop i. Doar ochii mi-au r mas. dar de prea mare frig nu mai poate s scrie. v d un tân r aplecat deasupra mesei cu hârtii. ochii mari i vis tori. iar buzele lui sunt ro ii ca rodia. zise Rândunica. într-un pocal se afl un buche el de violete ve tede. Mâine prietenii mei vor zbura c tre Cataracta a doua. La prânz. nu mai am nici unul. Tân rul are p rul castaniu i cârlion at. leii g lbui vin la malul apei ca s . Ochii le sunt verzui ca berilele. iar r cnetul lor acoper tunetul cataractei. zbur înapoi la Printul Fericit i îi spuse: Ai vreun mesaj pentru Egipt? Tocmai m preg team s pornesc la drum. având o inim cu adev rat bun . f precum te rog! r spunse Printul Fericit. nu vrei s mai r mâi cu mine înc o noapte? o rug Printul. Sunt a teptat în Egipt. iar Zeul Memnon ade pe tronu-i imens de granit.Când luna se în l pe bolt . În emineu nu este foc i e le inat de foame. Scoate unul i du-i-l. acum o mie de ani. la cel lalt cap t al ora ului. r spunse Rândunica. gr i Printul. Rândunic dr gu . apoi se scufund în t cere. Rândunic micu . Rândunic micu i dr gu . atunci scoate un chiot de bucurie. Voi r mâne cu tine înc o noapte. acolo unde hipopotamii se culc prin p puri . . S -i duc i lui un rubin? Vai. a a ceva nu pot face! zise Rândunica i începu s plâng .i potoleasc setea. Undeva departe. iar când apare sclipind Luceaf rul de diminea . Rândunic micu . Iubitul meu Print. într-o mansard . o s cumpere alimente i lemne de foc i va termina piesa. aduse tocmai din India. O s -l vând giuvaergiului. Se str duie te s termine o pies pentu Directorul Teatrului. Sunt din safire rare. Rândunic dr gu .

Scoate-mi i cel lalt ochi i d -i-l. iar prim vara viitoare î i voi aduce dou nestemate minunate în locul acelora pe care le-ai d ruit. Nu are ciorapi i nici ghetu e în picioare. o feti vinde chibrituri. Tovar ii mei î i f uresc cuiburile în Templul de la Baalbec. le strig Rândunica. se înapoie la Printul Fericit. Ea a sc pat chibriturile în rigol i toate s-au stricat. acesta provine de la vreun mare admirator. Rândunic micu . Plec în Egipt!. E iarn . dar nimeni n-o b g în seam . Hei rup! . Rândunic dr gu . În pia a din vale. Iar când luna se în l pe bolt . rubinul va fi de un ro u mai aprins decât al trandafirului. . tol ni i în mâl. exclam el. zise Printul Fericit. Iubitul meu Print. descoperi minunatul safir scânteind lâng violetele ofilite. iar crocodilii îi privesc alene. iar porumbeii albi i rozacei îi privesc i gunguresc. trebuie s te p r sesc. dar nu te voi uita niciodat . privind forfota marinarilor care scoteau l zi mari din cal cu ajutorul odgoanelor. iar safirul va fi la fel de albastru ca azurul m rii. iar tat l nu o va bate. Acum pot termina piesa . În Egipt soarele cald str luce te deasupra palmierilor verzi. strigau ace tia la fiecare lad pe care se opinteau s o scoat afar . Tat l ei o va bate dac nu se va înapoia acas cu câ iva b nu i. Tân rul st tea cu capul îngropat în palme i nu auzi fâlfâitul aripilor. îi zise Rândunica. r spunse Rândunica i curând va c dea z pada rece. A doua zi Rândunica zbur în port i se a ez pe catargul unei cor bii mari. Studentul p rea foarte fericit. iar când î i ridic ochii.Rândunica smulse ochiul Printului i zbur cu el la mansarda studentului. Încep s fiu pre uit!. I-a fost destul de u or s se strecoare printr-o sp rtur din acoperi i s p trund ca o s geat în od i . n-ai vrea s r mâi cu mine înc o noapte? o rug Printul. iar c p orul ei este descoperit. Am venit s -mi iau r mas bun. de aceea plânge.

repet Rândunica i se culc la picioarele Printului. c ci vei r mâne orb. Rândunica zbur deasupra m re ului ora i îi v zu pe bog ta i veselindu-se în casele lor somptuoase. A doua zi Rândunica st tu tot timpul coco at pe um rul Printului istorisindu-i ce v zuse pe meleaguri str ine. doi b ie ei se culcaser îmbr i a i. râzând. micu Rândunic .Voi r mâne înc o noapte cu tine. îi lep d în palm pre ioasa piatr . despre Regele Mun ilor din Lun . Nu exist Tain mai adânc . alerg vesel spre cas . zise Rândunica. depanând boabele m t niilor de chihlimbar. Rândunic . despre Sfinxul cel B trân cât lumea îns i. apoi poveste temi ce ai v zut. zise Printul. trecând în zbor ca o s geat pe lâng feti a cu chibrituri. zise Printul Fericit. cobori vijelios i. pe când cer etorii se milogeau la por ile lor. peste ora ul meu. despre negu torii ce p esc agale pe lâng c mile. a a c voi r mâne cu tine pentru totdeauna. Îi povesti despre ibi ii ro ca i care stau în iruri lungi pe malurile Nilului i pescuiesc cu ciocul pe ti ori aurii. . str duindu-se s se înc lzeasc unul pe cel lalt. tu poveste ti lucruri minunate. Ce minunat ciobule de sticl ! strig feti a bucuroas i. rogu-te. despre uria ul arpe verde ce doarme într-un palmier i este hr nit cu turt dulce de c tre dou zeci de preo i precum i despre pigmeii care se avânt pe un lac mare. scânceau copila ii. care le tie pe toate i tr ie te în pustiul de nisip. Rândunica se înapoie la Print i îi spuse: Acum e ti orb. Zbur prin uli ele sordide i v zu copii cu chipuri palide de foame uitându-se apatici spre str zile întunecoase. f cum te rog! Atunci Rândunica smulse i cel lalt ochi al Printului. Trebuie s pleci în Egipt. Sub arcada unui pod. Nu. dar nu î i pot scoate ochiul. Zboar . Voi r mâne cu tine pentru totdeauna. pe frunze late i netede i ve nic se r zboiesc cu fluturii. îi zise s rmanul Print. Draga mea Rândunic . Rândunic . care e negru ca abanosul i prosl ve te un glob de cle tar. micu Rândunic . dar mai minunate decât orice sunt suferin ele b rba ilor i femeilor. Ce foame ne este! . decât Mizeria îns i.

. dar nu o l sa inima s -l p r seasc pe Print.i s rut mâna. Drumurile p reau f urite din argint. r spunse Rândunica. ci în palatul mor ii. Sunt acoperit cu aur pur. Nu în Egipt plec. Rândunic . Avem pâine acum! strigau ei. M bucur c în cele din urm te vei duce în Egipt. În cele din urm î i d du seama c va pieri i. c zu moart la picioarele lui. micu pleca.i aripile. ca ni te pumnale de cristal atârnau de stre inile caselor. Oamenii cred c Foi dup foi de aur fin desprinse Rândunica pân când Printul Fericit deveni posomorât i cenu iu. iar b ie i cu c ciulite ro ii se d deau pe ghe u . Foi dup foi de aur fin le d rui s racilor. dar înainte de-a i se mai a ez înc o dat pe um rul Printului. adunându. Trebuie s m despoi. atât de tare sclipeau i scânteiau.i puterile. Ciugulea firimiturile din fa a brut riei când brutarul nu era atent i se chinuia s se înc lzeasc fluturându.Ia lua i-o din loc! N-ave i voie s sta i aici! se r sti Paznicul. iar dup z pad veni gerul. iar copiilor li se îmbujorar obrajii i începur s se joace. foi aurul îi poate face ferici i. râzând voio i pe str zi. Rândunica zbur înapoi la Print i îi povesti ceea ce v zuse. Apoi se a ternu z pada. ur uri lungi. zise Printul. zbur Adio. Biata Rândunic sim ea c îi este tot mai frig. iar copiii pornir prin ploaie. cu foi i s le d ruie ti s rmanilor mei. zise el. Ai stat prea mult aici. lumea umbla îmbr cat în bl nuri. c ci îl iubea tare mult. Nu-i a a c moartea e sor bun cu somnul? i dup ce îl s rut pe buze pe Printul Fericit. d -mi o s rutare c ci te iubesc. Lasa-m s . Printul meu drag! murmur Rândunica.

Când ajunse în dreptul soclului. Doamne. Printul Fericit fu dat jos de pe soclu. Fapt este c inima de plumb cr pase exact în dou .i dea duhul pe aici! Iar secretarul de la prim rie pe dat not sugestia starostelui. i se oprir cu to ii ca s -l priveasc . zise primarul. primarul se plimba prin pia înso it de consilierii municipali. Inima de plumb cr pat nu se tope te în furnal! Trebuie s o arunc m! i o aruncar pe un morman de gunoaie. De fapt.În clipa aceea se auzi un troznet ciudat în untrul statuii. Deoarece nu mai e frumos. i începur s se certe. i. Cu adev rat jerpelit! îi inur isonul consilierii. arat ca un cer etor! Ca un cer etor! îl îngânar consilierii. ochii i-au disp rut i nici poleial nu mai are. unde z cea moart i Rândunica. interzicând p s rilor s . Ba a mea! strigar pe rând consilierii municipali. zise primarul. Ce ciudat! gr i eful echipei c tre muncitorii de la topitorie. ca i când ceva s-ar fi sf[râmat. Apoi topir statuia într-un furnal. Ca urmare. nici folositor nu mai este! spuse profesorul de arte de la universitate. Rubinul a c zut de pe spad . va fi statuia mea. ia privi i: o pas re moart ! Musai s public m o hot râre. De bun seam c era un ger cumplit! A doua zi dis-de-diminea ridic ochii spre statuie. . de bun seam . Iar la picioarele lui. ce jerpelit mai arat Printul Fericit! exclam el. i înc se sf deau când i-am auzit ultima oar . O alt statuie. care totdeauna îi d deau dreptate primarului. iar primarul convoc întrunirea Corpora iei pentru a decide ce trebuie f cut cu metalul.

Rândunica va cânta de-a pururi în gr dina Paradisului meu. iar Printul Fericit m va prosl vi în cetatea mea de aur. .Adu-mi din ora dou lucruri din cele mai de pre . Dreapt alegere ai f cut! zise Dumnezeu. ceru Dumnezeu unui înger! Iar acesta îi aduse inima de plumb i trupul Rândunicii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->