Sunteți pe pagina 1din 2

SEMINAR 1 Scontarea / rescontarea efectelor comerciale

Aplicatia 1. Pe 5 martie N BCR SMB primeste in vederea scontarii de le un client al sau o cambie cu o valoare nominala de 30.000 lei scadenta pe 6 iunie. Pe 7 martie BCR sconteaza efectul comercial taxa scontului fiind de 10% si vireaza valoarea actuala in contul curent al clientului. Mentionam ca trasul are contul deschis la : a. BCR Brasov b. BRD Brasov c. BRD Codlea d. Banca Italo-Romena SMB (care are cont de corespondent deschis la BCR SMB) e. Banca Italo-Romena Brasov Inregistrati : 1. scontarea efectului de comert 2. incasarea efectului de comert la toate unitatile bancare care intervin in procesul de decontare ( initiativa apartine beneficiarului) 3. incasarea efectului de comert la toate unitatile bancare care intervin in procesul de decontare ( initiativa apartine platitorului) Aplicatia 2. Pe 15 ianuarie N BCR SMB primeste in vederea scontarii de le un client al sau urmatorul pachet de efecte comerciale : Efect com. A B C D E Val.nominala 25.000 35.000 20.000 10.000 40.000 Scadenta 15 aprilie 22 aprilie 5 mai 18 mai 29 mai Banca trasului BCR Brasov BRD Brasov BRD Codlea B It-Rom SMB B It-Rom Brasov

Pe 16 ianuarie N BCR sconteaza efectul comercial taxa scontului fiind de 10% si vireaza valoarea actuala in contul curent al clientului. Pe 28 ianuarie N BCR resconteaza efectele comerciale Csi E la BNR taxa rescontului fiind de 10%. Inregistrati : 1. scontarea efectului de comert 2. rescontarea efectelor C si E 3. incasarea efectelor comerciale A, B, si E la scadenta la toate unitatile bancare care intervin in procesul de decontare ( initiativa apartine beneficiarului) 4. incasarea efectelor comerciale A, B, si E la scadenta la toate unitatile bancare care intervin in procesul de decontare ( initiativa apartine beneficiarului)

SEMINAR 2 Calculul dobanzii pentru contul curent al clientului


O societate comerciala are cont deschis la BCR-SMB. La 1.04.N ea detine in cont 1500 RON. In cursul lunii aprilie, banca efectueaza urmatoarele operatiuni ordonate de client: a. pe 2.04.N clientul depune un ordin de plata in valoare de 8900 RON destinat unui partener cu cont la Banca Italo Romena SMB, unde BCR SMB are cont de corespondent. b. pe 3.04.N BCR SMB acorda clientului ei un credit de trezorerie in valoare de 20000 RON, cu scadenta peste 10 zile si o rata a dobanzii de 20%/an. c. pe 5.04.N banca incaseaza in numele societatii comerciale un OP acceptat si compensat, in valoare de 30000 RON emis de un partener ce are cont deschis la Bancpost Arad. d. pe 13.04.N, societatea comerciala ramburseaza creditul si achita dobanda aferenta. N; banca incaseaza in numele societatii comerciale un OP acceptat si compensat, in valoare de 51000 RON emis de un partener ce are cont deschis la Bancpost Arad. e. Pe 15.04 banca sconteaza clientului uin pachet de efecte comerciale cu o valoarea nominala de 80.500 lei si o valoare actuala de 79.000 lei f. pe 17.04.N, deconteaza doua cecuri - unul in valoare de 40000 RON destinat unui partener cu cont la BCR-Sibiu, altul in valoare de 11000 RON destinat unui partener partener ce are cont deschis la BRD Arad. f. pe 20.04 restituie clientului un depozit la termen de 4000 RON si dobanda aferenta de 400 RON; g. pe 25.04 incaseaza un OP in valoare de 55000 RON emis de un partener ce are cont deschis la BCR Arad h. pe 30.04 calculeaza si inregistreaza comisionul de 300 RON i. 30.04 si dobanda aferenta lunii aprilie I rata dobanzii debitoare = rata dobanzii creditoare = 10% II rata dobanzii debitoare = 18%, rata dobanzii creditoare = 5% * Calculati dobanda aferenta lunii aprilie prin cele doua metode * Inregistrati in contabilitatea BCR SMB aceste tranzactii .