Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE FINANTE BANCI - CONTABILITATE

ANUL III - ZI

LUCRARE PRACTICA

PLAN DE AFACERI

Coordonator : Lector univ. Dr. Luminita Nastovici

STUD. _Calin ( Negrila ) Mihaela Adela

1.1 Memoriu de prezentare a firmei

Societatea comerciale _____X______ S.R.L.

Capitolul I
Art.1) Numele, prenumele, cetatenia, nationalitatea, domiciliul asociatului unic. Subsemnatul _Calin ( Negrila ) Mihaela Adela , domiciliat in orasul Brasov, judetul Brasov, str.Visinului nr.14 de cetatenie romana, nationalitate romana, am hotarat infiintarea unei societati comerciale potrivit Legii nr.31/1990, modificata si completata prin ordonanta de urgenta nr.32/1997privind societatile comerciale.

Capitolul II
Art.2) Denumirea societatii. Societatea va purta denumirea X. In toate publicatiile, precum si in alte acte provenind de la societate, denumirea societatii va fi urmata de initialele S.R.L., de capitalul social si de numarul de inregistrare in Registrul Comertului. Art.3) Sediul societatii. Sediul societatii este in judetul Brasov, orasul Brasov, strada Morii nr.20 , Sediul poate fi mutat in orice alt loc din Romania prin decizia asociatului unic, cu respectarea procedurii formal-juridice consacrata prin lege. Art.4) Durata societatii. Societatea se constituie pe o durata nelimitata. Art.5) Forma juridica
2

Societatea se constituie in forma juridica a societatii comerciale cu raspundere limitata.

Capitolul III
Art. 6) Obiectul de activitate. Societatea comerciala X S.R.L. va avea ca obiect de activitate urmatoarele activitati: 3611 Productia de scaune (exclusiv din metal); 3612 Productia mobilierului pentru birouri si magazine (exclusiv din metal); 3613 Productia mobilierului de bucatarie; 3614 Producita altor tipuri de mobilier ( biblioteca,cuier, dulap haine); 3720 Recuperarea deseurilor; 6312 Depozitari. Art. 7) Personalul societatii. Personalul de conducere al societatii si cenzorul, sunt numiti de asociatul unic. Angajarea personalului societatii se face in cadrul schemei de organizare, pe baza de contracte individuale de munca, care se inregistreaza la Camera de Munca a Directiei de Munca si Ocrotiri Sociale. Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre asociatul unic. Art. 8) Amortizarea fondurilor fixe. Asociatul unic stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe. Art. 9) Exercitiul economico-financiar. Anul financiar al societatii incepe la 1 Ianuarie si se incheie la 31 Decembrie in fiecare an, cu exceptia primului an, cand acesta incepe la data inmatricularii la Registrul Comertului si se inceheie la 31 Decembrie in acelasi an. Societatea va intocmi bilant contabil si cont de profit si pierdere, pe baza carora se stabileste profitul societatii.

Capitolul IV
Art. 10) Capitalul social al societatii.
3

Valoarea totala a capitalului social este de 75000 lei, integral in numerar. Capitalul social se va varsa pana la constituirea societatii.

Capitolul V
Art. 11) Drepturi si obligatii decurgand din capitalul social. Capitalul social subscris, divizat in parti sociale, confera asociatului unic detinator al acestora, drepturi si obligatii stabilite de lege si de prezentul statut. Obligatiile sociale ale societatii sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, care nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asociatului unic.

Capitolul VI
Art.12) Conducerea si administrarea societatii. Organul suprem de conducere al societatii este asociatul unic, respectiv d-na Calin Adela. Aceasta este reprezentantul legal al societatii in toate actele si faptele societatii comerciale. Hotararile societatii se numesc decizii si se numesc de asociatul unic, avand forta juridica suprema in cadrul societatii. Art.13) Atributiile organului de conducere. Atributiile organului de conducere sunt urmatoarele: 1. numeste administratorii, fixeaza mandatul de reprezentare al acestora si limitele lor, precum si modul de remunerare; 2.stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmator; 3. discuta, aproba, modifica bilantul si contul de profit si pierderi, dupa ascultarea rapoartelor administratorilor si fixeaza dividendele; 4. decide cu privire la contractarea de credite si la acordarea de garantii bancare; 5. aproba structura organizatorica a societatii si isi da acordul asupra contractelor individuale de munca ale personalului inainte de inregistrarea acestora la Camera de Munca si Ocrotiri Sociale; Art.14) Administrarea societatii. Societatea va fi administrata fie de asociatul unic detinator al partilor sociale, fie de unul sau mai multi administratori numiti de acesta. Administratorii au mandat general de reprezentare a societatii in activitatea operativa a acesteia. Administratorii raspund personal si material

pentru pagubele pricinuite societatii din culpa lor sau datorate depasirii limitelor puterii incredintate lor. Art.15) Dizolvarea societatii. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii: o hotararea asociatului unic; o falimentul; o reducerea capitalului social sub nivelul minim legal, daca asociatul unic nu decide completarea lui. Art.16) Lichidarea societatii. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea societatii se face in conditiile legii. Art.17) Litigii. Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane, sunt de competenta instantelor judecatoresti romane. Art.18) Dispozitii finale si tranzitorii. Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale. Prezentul statut a fost intocmit si redactat in cinci exemplare, cu aceeasi forta juridica probanta, fiind semnate de asociatul unic. 15.08.2006

________________________,

PLAN DE INVESTITII Domeniul de activitate : productie fabrica de mobila. Descrierea domeniului de activitate : a) Piata : - Cererea : clienti potentiali: persoane fizice, unitati hoteliere, de alimentatie publica, societati comerciale. - Produsele si serviciile : mobila de apartament, mobila de birou, mobilier pentru spatii comerciale si pentru unitati economice si comerciale; desfacere; transport si montare la destinatie gratuite . - Oferta : concurentii existenti pe piata : S.C. ELVILA S.A. BRASOV (magazine de desfacere); S.C. NEVA S.R.L. S.C. MOBEXPERT S.C. LEMEXIM S.A. BRASOV ( fabrica) b) Modalitati specifice de promovare a produselor : Reclama sau publicitatea este o forma de comunicare cu piata nonpersonala, platita si difuzata prin intermediul mass-media. Campania publicitara va fi realizata prin: - panouri publicitare montate in zonele cele mai circulate ale orasului Brasov si in alte orase importante; - pliante publicitare puse la indemana persoanelor fizice sau trimise la sediile societatilor comerciale; - participarea la targuri si expozitii. c) Calificarea necesara a personalului : Numar de salariati 110, din care : 1. direct productivi: 69: - chimisti si laboranti (liceu spec. Chimie), muncitori intretinere: 15: - soferi (carnet conducere cat.B,C), electricieni, pompieri, muncitori necalificati; 2. T.E.S.A.: 26: - directori+contabil sef+economisti(studii superioare economice), ingineri(studii
6

superioare prelucrare lemn, inginerie economica), contabili ( liceu economic spec. contabilitate), merceologi (liceu economic ). d) Costuri pentru demamarea afacerii : Descrierea proiectului pentru care se solicita creditul : - achizitionarea de utilaje speciale pentru productia mobilierului; - achizitionarea de masini de transport marfa (4 masini autoutilitare); - aprovizionarea cu materii prime si materiale necesare in procesul de productie; - aprovizionarea cu echipamente de lucru si protectie pentru muncitorii direct productivi; - dotare cu aparatura electronica de birou. Principalii furnizori de materii prime si materile: - S.C. ROMSILVA; - S.C.STOIAN S.A. Jud. Prahova; - A.S.C.O S.A. CODLEA; - Organe de asamblare Brasov; Evaluarea investitiei: - cumparare de utilaje pentru productie (mijloace fixe): 51282 EURO - cumpararea masini utilitare: 18512 EURO - aprovizionarea materii prime si materiale: 5128 EURO total 1: 74922 EURO

- teren 10000 m2 a 1 EURO/m2 10000 EURO - cladire cu utilitati (instalatiitermice, instalatii gaze, energie electrica,altele) 15000 EURO total 2: 25000 EURO

Sursele de finantare ale investitiei se asigura din: - Credite bancare: 74922 EURO - Aport asociat unic: 25000 EURO. Creditul va fi garantat prin: ipoteca imobil si teren, proprietatea S.C. ________________ S.R.L., situate in loc. Cristian. jud.Brasov, str. Poiana Verde, evaluate de B.R.D. la 25000 EURO.
7

CERCETARI DE MARKETING LISTA DE IPOTEZE O ipoteza este o afirmatie sau o supozitie nedemonstrata, care incearca sa explice anumite fapte sau fenomene; ea poate fi si un raspuns pentru o intrebare a cercetarii de marketing. In forma sa cea mai simpla, o ipoteza este o presupunere. Acest chestionar este realizat de agentul de marketing al firmei ORTWADE si urmareste cunoasterea parerilor, atitudinilor si comportamentelor clientilor fata de produsele oferite de firma noastra.
A. Segmentarea pietei:

Tinand cont de domeniul de activitate ales, si anume productia de mobilier, clientii difera intre ei in functie de : - varsta, - sex; - nationalitate; - venit personal; - acumulari ( economii personale); - asezare geografica; - marimea familiei. Fiecare persoana fizica/juridica stie sa-si gospodareasca bine veniturile astfel incat, majoritatea isi formeaza rezerva pe care apoi le folosesc in diferite scopuri.
B. Ipoteze legate de produs:

Produsul reprezinta oferta de piata a unei firme. Unitatea noastra ofera o gama larga de produse in domeniul mobilierului (de birou sau de apartament). - mobila de bucatarie; - mobilier de birou; - biblioteci;
8

cuier haine; dulap haine;

C. Ipoteze legate de pret:

Preturile practicate sunt la nivelul celor practicate de catre ceilalti producatori interni sau importatori, dar elementul care diferentiaza produsele noastre este calitatea lor.
D. Ipoteze legate de promovare:

Ca ipoteze de promovare specificam: - asigurarea permanenta a calitatii produselor; - campania de promovare continua prin panourilor publicitare, pliantelor, mass-media.

intermediul

CHESTIONAR
9

1. Ati auzit pana in prezent de societatea ORTWADE ? a) Da; (intrebarea urmatoare: nr.2) b) Nu. (intrebarea urmatoare: nr. 3) 2. Ati cumparat produse fabricate de noi ? a) Da; (intrebarea urmatoare: nr.4) b) Nu. (intrebarea urmatoare: nr.3) 3. Care este motivul pentru care nu ati optat pentru produsele

noastre ?
a) pret prea mare; b) deocamdata nu am nevoie; c) alte motive. 4. De unde va procurati mobilierul necesar ? a) magazine; b) depozite; c) alte unitati comerciale. 5. Unde ati auzit de firma noastra ? a) in ziar; b) la radio; c) la prieteni; d) din intamplare. 6. Ce gen de produse considerati ca au o cerere mai mare ? a) mobilier de bucatarie; b) mobiler de birou; c) scaune; d) biblioteci. 7. Indicati gradul de satisfacere al produselor noastre, pe care

le-ati cumparat : nesatisfacut; partial satisfacut; satisfacut; total satsfacut. 8. Cum considerati ca sunt preturile practicate de firma noastra? a) foarte mari; b) mari; c) nici/nici; d) mici; e) foarte mici.
a) b) c) d)
10

9. Cum va influenteaza decizia de cumparare reclama pentru

produsele de mobilier ? a) in mare masura; b) in mica masura; c) nu ma influenteaza. 10. Cum vi s-a parut promovarea firmei noastre avand in vedere urmatoarea scala ? 1. foarte convingatoare; 2. convingatoare; 3. nici/nici; 4. neconvingatoare; 5. foarte neconvingatoare. 11. Intentionati ca in viitor sa apelati la produsele oferite de firma noastra ? a) Da; b) Nu; c) Nu stiu. 12. Varsta dumneavoastra este cuprinsa intre : a) 21-30 ani; b) 31-40 ani; c) 41-50 ani; d) peste 50 ani. 13. Sexul dumneavoastra : a) Masculin; b) Feminin. 14. Ocupatia dumneavoastra este : a) student; b) muncitor; c) contabil; d) pensionar. 15. Starea civila : a) proaspat casatorit(a); b) casatorit(a); c) necasatorit(a). 16. In ce zona a judetului Brasov locuiti ? a) Brasov; b) Fagaras; c) Victoria; d) alta parte a judetului; e) alte judete.
11

17. Venitul dumneavoastra lunar este de : a) sub 1000 lei; b) 1001-2500 lei; c) 2501-5000 lei; d) peste 5001 lei.

nr.intreb. subiect COJOCARU IOAN POPVICI CORINA SANDU ILEANA IANCHIS VIOREL ADAMESCU ALEXANDRU MERCA GHEORGHE MUSCALU OLGA TICUSAN AGNES MORARU MIHAI PETRESCU ANDREEA

1 a a a b a b b a a a

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 a - b a a c b a 1 b b c a a d c b 1 a b c b a a a 2

1 1 a a a b c a a b c a

1 2 a a b c c d a b b a

13 1 4 a a b b a a a b b a b a c b b d c c b a

1 5 c a b b b b a b c a

1 6 a a b c d d e e a e

17 a a d b b a c b c b

b c a b d c b c 4 b a a d d d b b 5 a a b a a d d c 4 b b c c e a 3

b b c d b c c c 2 a a a a a c a b 2 b c d d b a 1

ntrebarea nr 1

12

80 60 40 20 0 DA NU

ntrebarea nr 2
60 50 40 30 20 10 0 DA NU

ntrbarea nr 3
20 15 10 5 0 Pret pre m are Nu am nevoie Alte m otive

ntrbarea nr 4
50 40 30 20 10 0 Magazine Depozite Alte unitati

ntrebarea nr 5

13

40 30 20 10 0

n ziar La radio La prieteni Din intamplare

ntrebarea nr 6
40 30 20 10 0 Mobilier de bucatarie Mobilier de birou Scaune Biblioteci

ntrebarea nr 7
50 40 30 20 10 0 Total satisfacut Partial satisfacut Satisfacut Nesatisfacut

ntrebarea nr 8
80 60 40 20 0 DA NU

ntrebarea nr 9

14

40 30 20 10 0 n m are masura n m ica masura Nu m a influenteaza

ntrebarea nr 10
30 25 20 15 10 5 0 Neconvingat oare Foarte neconvingat oare Nici/nici Foarte convingatoa re Convingatoa re

ntrebarea nr 11
60 50 40 30 20 10 0

DA NU NU STIU

ntrebarea nr 12
40 30 20 10 0 21-30 ani 31-40 ani 41-50 ani Peste 50

ntrebarea nr 13
15

50 40 30 20 10 0 Masculin Feminin

ntrebarea nr 14
30 20 10 0 Student Muncitor Contabil Pensionar

ntrebarea nr 15
40 30 20 10 0 Necasatorit Proaspat casatorit Casatorit

ntrebarea nr 16
30 20 10 0 Brasov Fagaras Victoia Alta parte a jud Alte jud

Intrebarea 17
40 30 20 10 0

sub 1000000 1000001-2500000 2500001-5000000 peste 5000001

5. PLAN DE DEZVOLTARE IN VIZIUNEA BANCII ROMANE DE DEZVOLTARE (BRD)


16

SOCIETATEA COMERCIALA ORTWADE S.R.L A. Date de identificare a agentului economic 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 Numele si prenumele Calin Adela Data nasterii 01.11.1968 Adresa Brasov Telefon 337406 Stare civila Numele firmei: S.C X SRL Numaru si data inregistrarii la Registrul Comertului: J/08/195871/06.09. 1999 Forma juridica de constituire: S.R.L Tipul activitatii desfasurate: productie Natura capitalului: particular Actionari sau asociati principali: Tabelul

Casatorita

B.Conducerea si personalul firmei


B.1 Conducerea Nume: _____________ Prenume: _____________ Studii:Facultatea de Stiinte Economice Bucuresti Functia: manager general B.2 Personal Numarul total de salariati 110, din care direct productivi 69. C. Descrierea proiectului pentru care se solicita creditul 1. Produsele/ Serviciile: produse de mobilier, conform standardului de firma, intocmit pe baza reglementarilor in vigoare. 1.1 Programul de productie: productie in sistem semiautomatizat, realizata in trei schimburi, sapte zile saptamanal. 1.2 Capacitatile de productie (fizice si valorice): Tabelul 3 Produs mobilier de bucatarie mobilier de birou Scaune, dulapuri,biblioteci,etc. TOTAL Capacitate de productie lunara fizica (buc.) 25 50 150 225 Capacitate de productie lunara valorica 62500 35000 10500 108000

2.Principalii furnizori de materii prime si programul de aprovizionare. Estimarea costului de productie:

17

Tabelul 4 Denumire materie prima/serviciu Lacuri,vopsele,bait,clei cherestea,placaje balamale,broaste,maner e,cuie benzina si motorina curent electric Sursa de aprovizionare Nume si adresa POLICOLOR BUCURESTI BRADUL S.A. INTORSURA BUZAULUI Organe de asamblare Brasov S.C. PECO S.A. BRASOV RENEL R.A Cantitatile necesare pentru programul de productie pe un an 1250 5600 1000 13000 l 13000 kwh 5 0.47 Pretul unitar

3. Descrierea procesului tehnologic 3.1 Modul de asigurare cu utilitati ( energie si apa ) Estimarea cantitatilor necesare si a costurilor aferente Tabelul 5 Utilitate energie electrica apa Mod de asigurare R.A.RENEL centrala proprie Pret unitar lei/kw 0.47 Cantitate kw 15000 Cost (anual) lei 7.050 -

3.2 Grafic de atingere a capacitatilor. Capacitatea maxima de cazare se atinge dupa CINCI luni de la punerea in functiune a obiectivului, astfel: - luna I : 50% din capacitate - luna II : 57% din capacitate - luna III : 68 % din capacitate - luna IV : 85% din capacitate - luna V : 100% dina capacitate. 4. Evaluarea investitiei propuse a se realiza: Tabelul 6 Obiectul investitiei (constructii utilaje, materii prime si materiale pentru prima dotare) materii prime combustibil si energie constructie magazin desfacere prorpiu Construcror/Furnizor R.A. RENEL COBCO S.A. BRASOV Valoarea estimata (pe baza de deviz/oferta furnizor) 1.400.000 lei 7.000 lei 2.000.000 lei

18

TOTAL 5. Graficul de realizare a investitiei

3.407.000 lei Tabel

ul 7 Descrierea investitiei/perioada Proiectare,aprobari avize Achizitionarea terenului Pregatirea si amenajarea terenului Achizitionare masini, utilaje Constructii si instalatii Transport si montaj mijloace fixe Utilitati Probe tehnologice Cheltuieli pentru atingerea, pornirea productiei Masini si echipamente (fara montaj) Atingerea productiei planificate

10

11

12

6.

Modificarile necesare la echipamente, cladiri existente : toate modificarile necesare pentru demararea procesului de productie au fost realizate.

7. Modificari necesare in structura si numarul personalului angajat : pentru realizarea in bune conditii a activitatii vor fi angajate permanent 25 de persoane direct productive. 8. Date privind piata si promovarea vanzarii produsului / serviciului 8.1 Clienti potentiali : produsele se vor livra cu ridicata unitatilor specializate in comercializare produselor de mobilier din tara si strainatate. Tabelu l8 Nume Adresa Vanzari prevazute S.C. MOBEXPERT BUCURESTI 20 % S.C. ELVILA S.R.L. BRASOV 25 % S.C. NEVA S.R.L. BRASOV 15 % Alti clienti 40 %
19

8.2 Concurenti potentiali : Tabelul 9 NUME S.C. LEMEXIM S.A. MOBILA ALFA

ADRESA BRASOV BRASOV

PRODUS productie magazin desfacere Tabel

9. Modalitati de desfacere a produselor si serviciilor : ul 10 Modalitati de desfacere Cu ridicata Prin retea proprie de magazine Alte metode Ponderea in total vanzari % 55 % 35 % 10 %

10. Planul de finantare a investitiei si proiectiile financiare pentru perioada de rambursare a creditului. Sursele de finantare a investitiei se asigura din : Tabe lul 11 Sume Capital propriu Credite bancare Alte credite bancare+ alte surse TOTAL EURO 360.000 274.000 634.000 % 56 % 44 % 100%

11. Informatii financiare privind activitatea viitoare a firmei 11.1 Rata interna de rentabilitate financiara a proiectului 11.2 Raportul Active curente / Pasive curente previzionat 11.3 Serviciul previzionat al datoriei D. Garantarea creditului Creditul va fi garantat astfel : prin ipoteca imobil si teren, Proprietatea S.C. X S.R.L., situate in loc. Cristian, Jud. Brasov, str.Poiana Verde, evaluate de B.N.R. la 25000 EURO.

20