Sunteți pe pagina 1din 1137

Sector 64 Borod

Adresa
Autor/
Mostemitor

Suprafata
totala (mp)

Data
eliberarii

Numarul
Titlului de
Proprietate

BOROD

5581

4.05.1995

185

9 STURZ
VENTER
LIVIA,VENTER
PETRU NICOLAE,VENTER
BOROD,67,210,209
FLOARE
36185
06.04.2000
VENTER VICTORIA, VENTER
VENTER
GAVRIL,
PETRUVENTER NICOLAE,
BOROD53
VENTER LIVIU,
22917VENTER
13.12.2002
MIHAI
VENTER PETRU
BOROD
5581
4.05.1995

820
1251
185

9 STURZ
VENTER
LIVIA,VENTER
PETRU NICOLAE,VENTER
BOROD,67,210,209
FLOARE
36185
06.04.2000
VENTER VICTORIA, VENTER
VENTER
GAVRIL,
PETRUVENTER NICOLAE,
BOROD53
VENTER LIVIU,
22917VENTER
13.12.2002
MIHAI
PAROHIA
9
GRECO-CATOLICA
BOROD
50000
04.02.2000
PAROHIA
9 ORTODOXA ROMANA BOROD BOROD
50000
10.07.2000
PAROHIA
9
GRECO-CATOLICA
BOROD
50000
04.02.2000
PAROHIA
9 ORTODOXA ROMANA BOROD BOROD
50000
10.07.2000
BUTIRI ALEXANDRU
BOROD
4538
12.10.1995
4
GROZE MIHAI
BOROD
4191
29.04.1997
4
GROZE MIHAI
BOROD
4191
29.04.1997
4
GROZE MIHAI
BOROD
4191
29.04.1997
4
GROZE MIHAI
BOROD
4191
29.04.1997
BORZ PETRU
ANULAT R1500 41931
13.12.2002
BORZ PETRU
BOROD
41931
01.03.2004
BORZ PETRU
ANULAT R1500 41931
13.12.2002
BORZ PETRU
BOROD
41931
01.03.2004
CIOARA
CIOARA
TEODOR
NICOLAE, NICHIFOR
BOROD
MARIA
10115
4.12.1995
CIOARA
CIOARA
TEODOR
NICOLAE, NICHIFOR
BOROD
MARIA
10115
4.12.1995
CIOARA IOAN
BOROD
7261
5.12.1995
CIOARA IOAN
BOROD 79
11083
10
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766
21.03.2001
GORDAN ARON
BOROD 83
2976
23.11.2002
GORDAN ARON
BOROD 83
2976
23.11.2002
CIOARA
CIOARA
TEODOR
NICOLAE, NICHIFOR
BOROD
MARIA
10115
4.12.1995
CIOARA
CIOARA
TEODOR
NICOLAE, NICHIFOR
BOROD
MARIA
10115
4.12.1995
CIOARA IOAN
BOROD
7261
5.12.1995
CIOARA IOAN
BOROD 79
11083
10
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766
21.03.2001
GORDAN ARON
BOROD 83
2976
23.11.2002
GORDAN ARON
BOROD 83
2976
23.11.2002
CIOARA
CIOARA
TEODOR
NICOLAE, NICHIFOR
BOROD
MARIA
10115
4.12.1995
10
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766
21.03.2001
CIOARA
CIOARA
TEODOR
NICOLAE, NICHIFOR
BOROD
MARIA
10115
4.12.1995
10
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766
21.03.2001
CIOARA
CIOARA
TEODOR
NICOLAE, NICHIFOR
BOROD
MARIA
10115
4.12.1995
CIOARA IOAN
BOROD
7261
5.12.1995
CIOARA IOAN
BOROD
7261
5.12.1995
CIOARA IOAN
BOROD 79
11083
10
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766
21.03.2001
CIOARA
CIOARA
TEODOR
NICOLAE, NICHIFOR
BOROD
MARIA
10115
4.12.1995
CIOARA IOAN
BOROD
7261
5.12.1995
CIOARA IOAN
BOROD
7261
5.12.1995
CIOARA IOAN
BOROD 79
11083
10
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766
21.03.2001
CIOARA
CIOARA
TEODOR
NICOLAE, NICHIFOR
BOROD
MARIA
10115
4.12.1995
CIOARA IOAN
BOROD
7261
5.12.1995
CIOARA IOAN
BOROD 79
11083
CIOARA IOAN
BOROD 79
11083
10
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766
21.03.2001

820
1251
794
840
794
840
255
347
347
347
347
1224
1500
1224
1500
267
267
270
639
885
1099
1099
267
267
270
639
885
1099
1099
267
885
267
885
267
270
270
639
885
267
270
270
639
885
267
270
639
639
885

Nr. Carnet

Autor

Mostenitori

VENTER PETRU

Anexa/
pozitie

3/201B

3/201B
13
13/7B
13
13/7B
2A/59B
2A/59B
2A/134B
2a/136B
2A/134B
2a/136B

2A/105
2B/37B
2B/37B

2A/105
2B/37B
2B/37B

2A/105

2A/105

2A/105
2A/105

Amplasamen
t I/E
I
I
I
I
I
I
I
I
E
E
E
E
E
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CIOARA
CIOARA
TEODOR
NICOLAE, NICHIFOR
BOROD
MARIA
10115
CIOARA IOAN
BOROD
7261
CIOARA IOAN
BOROD 79
11083
CIOARA IOAN
BOROD 79
11083
10
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766
BULZAN GHEORGHE
MANCI ILEANA BOROD
2543
BULZAN GHEORGHE
MANCI ILEANA BOROD
2543
BULZAN IOAN
BOROD 78
8707
BULZAN IOAN
BOROD 78
8707
BUCI OANA
BOROD
3705
4 IVAN
IVAN
ANA,
NICULAIE
IVAN AUREL, IVAN IOAN,
BOROD
CUC MARIA42467
4 IVAN
IVAN
ANA,
NICULAIE
IVAN AUREL, IVAN IOAN,
BOROD
CUC MARIA42467
FODOR MARIA
SUCIU FLOARE BOROD
36240
GORDAN PETRU
BOROD
250
FODOR MARIA
SUCIU FLOARE BOROD
36240
GORDAN PETRU
BOROD
250
121
PIZLEA ARON
BOROD
4316
121
PIZLEA ARON
BOROD
4316
121
PIZLEA ARON
BOROD
4316
121
PIZLEA ARON
BOROD
4316
CTAN
121
TEFAN, CTAN MARIA
BOROD
4637
BULZAN ARON
BOROD
4207
BULZAN ARON
BOROD
4207
CTAN
121
TEFAN, CTAN MARIA
BOROD
4637
BULZAN ARON
BOROD
4207
BULZAN ARON
BOROD
4207
TEPELE PETRU
BOROD
87697
TEPELE PETRU
BOROD
87697
ILEA ILEANA
BOROD65
20480
ILEA ILEANA
BOROD65
20480
ILEA ILEANA
BOROD65
20480
ILEA ILEANA
BOROD65
20480
ILEA ILEANA
BOROD65
20480
ILEA ILEANA
BOROD65
20480
VENTER MARIA
BOROD 40
10501
VENTER MARIA

4.12.1995
5.12.1995

21.03.2001
19.12.1994
19.12.1994
14.10.1999
14.10.1999
03.02.1997
03.02.1997
4.05.1995
4.05.1995
15.03.1994
15.03.1994
15.03.1994
15.03.1994
30.09.1992
19.12.1994
19.12.1994
30.09.1992
19.12.1994
19.12.1994
14.04.2003
14.04.2003

267
270
639
639
885
135
135
751
751
13111
334
334
186
7038
186
7038
65
65
65
65
7
137
137
7
137
137
1404
1404
648
648
648
648
648
648
667

2A/105
2A/105
3/199B
2A/102B
2A/102B
2B/235

3/327
3/327
2B/11B
2B/11B

2a/259B
2a/259B

2A/6B

BOROD 40

10501

667

2A/6B

VENTER MARIA
BOROD 40
VENTER MARIA
BOROD 40
GABOR ALEXANDRU, GABOR RUXANDA BOROD
VENTER GAVRIL
PLATONA ELENA BOROD

10501
10501
5381
6181

2A/6B
2A/6B

21.11.1994
27.01.1995

667
667
111
167

GABOR ALEXANDRU, GABOR RUXANDA BOROD


VENTER GAVRIL
PLATONA ELENA BOROD

5381
6181

21.11.1994
27.01.1995

111
167

28701
28701
28701
28701
6181
6181
6181
6181
6181
6181
6181
6181
5581

14.101.1999
14.101.1999
14.101.1999
14.101.1999
27.01.1995
27.01.1995
27.01.1995
27.01.1995
27.01.1995
27.01.1995
27.01.1995
27.01.1995
4.05.1995

750
750
750
750
167
167
167
167
167
167
167
167
185

COCA NICOLAE
BOROD 400
COCA NICOLAE
BOROD 400
COCA NICOLAE
BOROD 400
COCA NICOLAE
BOROD 400
VENTER GAVRIL
PLATONA ELENA BOROD
VENTER GAVRIL
PLATONA ELENA BOROD
VENTER GAVRIL
PLATONA ELENA BOROD
VENTER GAVRIL
PLATONA ELENA BOROD
VENTER GAVRIL
PLATONA ELENA BOROD
VENTER GAVRIL
PLATONA ELENA BOROD
VENTER GAVRIL
PLATONA ELENA BOROD
VENTER GAVRIL
PLATONA ELENA BOROD
VENTER PETRU
BOROD

2A/212B
2A/212B
2A/212B
2A/212B

2A/265B

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
E
E
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

VENTER PETRU

BOROD

5581

4.05.1995

185

9 STURZ
VENTER
LIVIA,VENTER
PETRU NICOLAE,VENTER
BOROD,67,210,209
FLOARE
36185
06.04.2000
9 STURZ
VENTER
LIVIA,VENTER
PETRU NICOLAE,VENTER
BOROD,67,210,209
FLOARE
36185
06.04.2000
VENTER VICTORIA, VENTER
VENTER
GAVRIL,
PETRUVENTER NICOLAE,
BOROD53
VENTER LIVIU,
22917VENTER
13.12.2002
MIHAI
VENTER VICTORIA, VENTER
VENTER
GAVRIL,
PETRUVENTER NICOLAE,
BOROD53
VENTER LIVIU,
22917VENTER
13.12.2002
MIHAI
VENTER PETRU
BOROD
5581
4.05.1995
VENTER PETRU
BOROD
5581
4.05.1995

820
820
1251
1251
185
185

9 STURZ
VENTER
LIVIA,VENTER
PETRU NICOLAE,VENTER
BOROD,67,210,209
FLOARE
36185
06.04.2000
9 STURZ
VENTER
LIVIA,VENTER
PETRU NICOLAE,VENTER
BOROD,67,210,209
FLOARE
36185
06.04.2000
VENTER VICTORIA, VENTER
VENTER
GAVRIL,
PETRUVENTER NICOLAE,
BOROD53
VENTER LIVIU,
22917VENTER
13.12.2002
MIHAI
VENTER VICTORIA, VENTER
VENTER
GAVRIL,
PETRUVENTER NICOLAE,
BOROD53
VENTER LIVIU,
22917VENTER
13.12.2002
MIHAI

820
820
1251
1251

3/201B
3/201B
2A/265B

3/201B
3/201B

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Sector 64 Borod
Categ. de
folosinta
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
CC
A
CC
CC
CC
CC
CC
A
CC
A
A
A
A
A
A
CC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
CC
A
A
A
A
CC
A
A
A
A
A
CC
A

Nr. Tarla

Nr. Topo.
(parcela)

Supraf.
atribuita
(MP)

1035
1035
1035
1035
1035
1035
1035
1035
1036
1036
1036
1036
1037
1037
1037
1037
1037
171
171
171
171
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
305
305
305
305
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
307
307
307
307
307

816
501
1002
1500
816
501
1002
1500
50000
50000
50000
50000
2280
3591
600
3591
600
766
766
766
766
726
664
880
1050
821
2000
976
726
664
880
1050
821
2000
976
3062
766
3062
766
516
2506
600
3155
340
516
2506
600
3155
340
904
401
5878
1000
936

Suprafata
totala nr.
Topo
(parcela)
3263
4010
4010
4010
3263
4010
4010
4010
119553
119553
119553
119553
11113
22624
22624
22624
22624

4928
4928
4928
4928
4927
4927
4927
4928
4928
4928
4928
4927
4927
4927
4597
4597
4597
4597
10215
10215
10215
10214
10215
10215
10215
10214
8183
8183
8183
8183
8182

Localitatea
unde se afla
terenul
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD

Scara

L18 L1

1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O

1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O

L18

Observatii

A
A
A
CC
A
A
CC
A
CC
A
A
A
A
A
A
A
A
CC
A
CC
CC
A
CC
CC
A
CC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
CC
CC
A
A
A
A
A
CC
A
CC
A

307
307
307
307
307
308/15
308/15
308/15
308/15
308/1-a
308/4
308/4
308/4
308/4
308/4
308/4
308/5
308/5
308/5
308/5
308/9
308/9
308/9
308/9
308/9
308/9
309
309
310
310
311
311
312
312
313
313
313
313
314
314
315
315
315
315
315
315
317
317
318
318
319
319
320
320
321
321
321
321
322

904
401
5878
1000
936
1619
924
500
299
3705
4300
4300
4350
250
4350
250
3476
840
3476
840
500
1107
300
500
1107
300
9000
9000
1025
1025
1327
1327
5672
5672
200
7952
200
7952
7553
7553
2525
2525
2521
2525
2525
2521
629
629
334
334
1036
1036
65
65
185
930
185
930
3265

8183
8183
8183
8183
8182
5735
5735
5735
5735
11510
11510
8700
11510
8700
11510
5755
5755
5755
5755
6848
6848
6848
6848
14530
14530

7952
7952

7575
7575
7571
7575
7575
7571

1115
1115
1115
1115
19062

BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
B
B
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD

1:288O

L18

1:2880

247
L18
L18
247
247

L18

1:2880

1:288O
1:288O

L18

CC
A
CC
A
CC
A
CC
A
CC
A
CC
A
CC
A
CC

322
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322

1500
1000
1382
4000
765
6149
1000
3265
1500
1000
1382
4000
765
6149
1000

19062
19063
19063
19062
19062
19062
19062
19062
19062
19063
19063
19062
19062
19062
19062

BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

Sector 68 Cornitel
Nr.
Car
net

10

10

9
9
10

10
10

Autor
COCA IOAN
BUDE FLOARE
PANTI DUMITRU, PANTI IRINA
PANTI DUMITRU, PANTI IRINA
OLAR ANA
OLAR ANA
OLAR ANA
TRIPON PETRU
TRIPON IOAN
TRIPON IOAN
TRIPON NICOLAE
TRIPON NICOLAE
TRIPON PETRU
TRIPON NICOLAE
TRIPON NICOLAE
TRIPON NICOLAE
CRACIUNEA FLOAREA
BUTIRI TEODOR
IVAN DUMITRU
BRUDACA PETRU
VENTER DUMITRU
CRACIUNEA FLOAREA
IVAN DUMITRU
BRUDACA PETRU
BUDE FLOARE
BUDE FLOARE
BUDE FLOARE
CABA FLOAREA
COCA PETRU
CHEREGI IOANA
CABA FLOAREA
CABA FLOAREA
CABA FLOAREA
CABA MARIA
BOCA MARIA
BOCA MARIA
COCA PETRU
CHEREGI IOANA
CABA FLOAREA
CABA FLOAREA
BRUDAC ANA
IVAN DUMITRU
ARDELEAN PETRU
SURDA ECATERINA
IVAN IOAN
IVAN DUMITRU
IVAN IOAN
IVAN IOAN
ARDELEAN PETRU
IVAN DUMITRU
IVAN DUMITRU
IVAN DUMITRU
SURDA ECATERINA
IVAN IOAN
CRACIUNEA FLOAREA
CRACIUNEA FLOAREA
IVAN DUMITRU
IVAN IOAN
IVAN IOAN

Mostenitori

IVAN SABINA
BRUDACA ANA, BRUDACA IOAN, BRUDACA IOANA

IVAN SABINA
BRUDACA ANA, BRUDACA IOAN, BRUDACA IOANA

COCA IOAN, COCA CATALINA

GABOR GHE. IRINA

COCA IOAN, COCA CATALINA

BRUDAC MARIA
IVAN SABINA

IVAN SABINA

IVAN SABINA
IVAN SABINA
IVAN SABINA

IVAN SABINA

Adresa Autor/
Mostemitor
CORNIEL 181
CORNITEL,125
CORNIEL 21
CORNIEL 21
CORNIEL 61
CORNIEL 61
CORNIEL 61
CORNITEL
CORNIEL 64
CORNIEL 64
CORNIEL 60
CORNIEL 60
CORNITEL
CORNIEL 60
CORNIEL 60
CORNIEL 60
CORNITEL,96
BEZNEA 645
CORNITEL,68
CORNIEL
DELURENI 625
CORNITEL,96
CORNITEL,68
CORNIEL
CORNITEL,125
CORNITEL,125
CORNITEL,125
CORNITEL,94
CORNIEL 228
PDURENI 156
CORNIEL 93
CORNITEL,94
CORNITEL,94
BOROD,114
CORNIEL 96
CORNIEL 96
CORNIEL 228
PDURENI 156
CORNIEL 93
CORNIEL 93
BOROD 444
CORNITEL,68
CORNIEL 81
CORNIEL 137
CORNITEL
CORNITEL,68
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL 81
CORNITEL,68
CORNITEL,68
CORNITEL,68
CORNIEL 137
CORNITEL
CORNITEL,96
CORNITEL,96
CORNITEL,68
CORNITEL
CORNITEL

10
10

10
10
10
10

CRACIUNEA FLOAREA
CORNITEL,96
CRACIUNEA FLOAREA
CORNITEL,96
BRUDACA PETRU
BRUDACA ANA, BRUDACA IOAN, BRUDACA IOANA
CORNIEL
TRIPON PETRU
CORNITEL,50
TRIPON PETRU
CORNITEL,50
SCURT CRACIUN
CORNITEL,175
PUSCAU PETRU VULTURAR VIORICA,IGNA IRINA,MARCA MARIA,PUSCAU DANUT,PUSCAU PETRU
CORNITEL
MERMEZE ILIE
COHUT ILEANA
BOROD,124
POPA IOAN
POPA ECATERINA
CORNITEL
OLAR ANA
OLAR PETRU,MUNTEAN DOINA
CORNITEL,138,ORADEA
POPA IOAN
POPA ECATERINA
CORNITEL
OLAR ANA
OLAR PETRU,MUNTEAN DOINA
CORNITEL,138,ORADEA
OLAR ANA
OLAR PETRU,MUNTEAN DOINA
CORNITEL,138,ORADEA
SURDAS NICOLAE
CORNITEL,136
SURDA AUREL
CORNIEL 135
CUC MARIA
TRIPON IOAN , TRIPON PETRU, SURDA ANA
CORNIEL
CUC MARIA
TRIPON IOAN , TRIPON PETRU, SURDA ANA
CORNIEL
TRIPON NICOLAE
CORNIEL 60
CUC MARIA
TRIPON IOAN , TRIPON PETRU, SURDA ANA
CORNIEL
CUC MARIA
TRIPON IOAN , TRIPON PETRU, SURDA ANA
CORNIEL
TRIPON NICOLAE
CORNIEL 60
CUC MARIA
TRIPON IOAN , TRIPON PETRU, SURDA ANA
CORNIEL
TRIPON NICOLAE
CORNIEL 60
CUC MARIA
TRIPON IOAN , TRIPON PETRU, SURDA ANA
CORNIEL
CUC MARIA
TRIPON IOAN , TRIPON PETRU, SURDA ANA
CORNIEL
CUC MARIA
TRIPON IOAN , TRIPON PETRU, SURDA ANA
CORNIEL
BRUDASCA IOAN
CORNITEL
BRUDASCA IOAN
CORNITEL
CUC MARIA
TRIPON IOAN , TRIPON PETRU, SURDA ANA
CORNIEL
BRUDASCA IOAN
CORNITEL
TRIPON FLOARE
CORNITEL,57
MARUSCA FLOARE
CORNITEL,40
BUTAN ARON
CORNITEL,32
MARUCA PETRU
CORNIEL
MARUCA PETRU
CORNIEL
MARUCA PETRU
CORNIEL
MARUCA PETRU
CORNIEL
MARUCA PETRU
CORNIEL
MARUCA PETRU
CORNIEL
BUTAN ARON
CORNITEL,32
MARUCA PETRU
CORNIEL
LUNG MARIA
BOROD,157
BUTAN ARON
CORNITEL,32
OLAR IOAN
CORNITEL,45
OLAR IOAN
CORNITEL 45
OLAR IOAN
CORNITEL,45
LUNG MARIA
BOROD,157
CRACIUNEA IOAN
CORNITEL,182
OLAR IOAN
CORNITEL,45
OLAR IOAN
CORNITEL 45
LUNG MARIA
BOROD,157
OLAR IOAN
CORNITEL,45
OLAR IOAN
CORNITEL 45
PANTIS DUMITRU,PANTIS VICTOR
CORNITEL,208
OLAR ECATERINA
BOROD 111
PANTIS DUMITRU,PANTIS VICTOR
CORNITEL,208
OLAR ECATERINA
BOROD 111
PESTEAN MARIA
CORNITEL,47
PESTEAN MARIA
CORNITEL,47
POPA ANA
CORNIEL 51
POPA IOAN
POPA ECATERINA
CORNITEL
POPA IOAN
POPA ECATERINA
CORNITEL
PESTEAN MARIA
CORNITEL,47

POPA ANA
CORNIEL 51
OLAR ANA
OLAR PETRU,MUNTEAN DOINA
CORNITEL,138,ORADEA
POPA IOAN
POPA ECATERINA
CORNITEL
MERMEZE VIRGINICA
CORNITEL 47
10
OLAR ANA
OLAR PETRU,MUNTEAN DOINA
CORNITEL,138,ORADEA
MERMEZE VIRGINICA
CORNITEL 47
MERMEZE VIRGINICA
CORNITEL 47
10
OLAR ANA
OLAR PETRU,MUNTEAN DOINA
CORNITEL,138,ORADEA
MERMEZE VIRGINICA
CORNITEL 47
10
OLAR ANA
OLAR PETRU,MUNTEAN DOINA
CORNITEL,138,ORADEA
MERMEZE VIRGINICA
CORNITEL 47
10
OLAR ANA
OLAR PETRU,MUNTEAN DOINA
CORNITEL,138,ORADEA
TRIPAN LIVIA AURICA
CORNITEL 65
GROZA NICOLAE
CORNITEL,145
IVAN VIORICA
IVAN IOAN IVAN EMIL HORGA SILVIA
CORNITEL
9
FELDI ALEXANDRU
CORNITEL.,113
9
FELDI ALEXANDRU
CORNITEL.,113
DRGHINA TEODOR
DRGHINA FLOARE
CORNIEL 98
10
CRACIUNEA FLOAREA
CORNITEL,96
MARUCA FLOARE
BEZNEA 631
ANDRU TEFAN
CORNIEL 119
ILEA FLOARE
BUCEA
SURDA ANA,TRIPON FLOARE
CORNITEL 127
TRIPAN LIVIA AURICA
CORNITEL 65
UNGUR ANA
BEZNEA 641
121
UNGUR ANA
DELURENI
ILEA FLOARE
BUCEA
SURDA MARIA
CORNIEL 224
DAT GHEORGHE
VERE ANA
CORNIEL 76
DAT VIORICA
CORNIEL 146
SURDA ANA,TRIPON FLOARE
CORNITEL 127
MANEA FLOARE
BRATCA,519
MANEA TEODOR
BRATCA,489
NOJE ANA
BALNACA
121
IVAN FLOARE
CORNIEL
DAT VIORICA
CORNIEL 146
DAT VIORICA
CORNIEL 146
PANTI PETRU, PANTI CATIA
PANTI VIORICA
COENIEL 201
VENTER ANA
BEZNEA
VENTER ANA
BEZNEA 47
CRACIUNE GHEORGHE
CORNITEL
PANTI PETRU, PANTI CATIA
PANTI VIORICA
COENIEL 201
10
MERMEZE ILIE
COHUT ILEANA
BOROD,124
TRIPON PETRU
CORNITEL
TRIPON PETRU
CORNITEL
CABA IOAN
CABA VIORICA
DELURENI 629
CABA IOAN
CABA VIORICA
DELURENI 629
GROZA ARON
CORNITEL,168
GROZA ARON
CORNITEL,168
CABA IOAN
CABA VIORICA
DELURENI 629
CABA IOAN
CABA VIORICA
DELURENI 629
MARUCA FLOARE
BEZNEA 631
POPA IOAN
POPA ECATERINA
CORNITEL
SILAGHI IOAN
CORNIEL 113
RICA,IGNA IRINA,HALMGEAN FLOARE,MACRA
PUSCAU
MARIA,PUSCAU
IOAN
PETRU,PUSCAU DANUT,PUSCAU TRAIAN,PUSCAU GAVRIL,PUSCAU ALEXANDRU,PIZLE
CORNITEL
AURICA,SIMIONAS FLO
4
CROITORU FLOARE
CORNITEL
4
SIMIONAS IOAN
CORNITEL,153
COCI MARIA
COCI GAVRIL
LUGAU DE JOS
PACALU ELISABETA
CORNIEL 161
10

Sector 68 Cornitel
Suprafata
totala (mp)

Data
eliberarii

59544
16555
24451
24451
1294
1294
1294

13.12.2002
28.11.1997
28.11.1997
13.09.1995
13.09.1995
13.09.1995

6796
6796
18337
18337
18337
18337
18337
15180
6503
17610
46494
21717
15180
17610
46494
16555
16555
16555
14529
7369
2751
14529
14529
14529
10398
14795
14795
7369
2751
14529
14529
8214
17610
10300
4147
29824
17610
29824
29824
10300
17610
17610
17610
4147
29824
15180
15180
17610
29824
29824

11.03.2002
25.11.2002
14.04.2003
10.09.2002
12.11.2002
11.03.2002
14.04.2003
10.09.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
10.02.2000
10.11.1997
10.11.1997
10.02.2000
10.02.2000
25.01.2002
26.09.2002
26.09.2002
10.11.1997
10.11.1997

13.12.2002
14.04.2003
13.12.2002
13.12.2002
14.04.2003
14.04.2003
14.04.2003
14.04.2003
13.12.2002
14.04.2003
14.04.2003
14.04.2003
13.12.2002
14.04.2003
11.03.2002
11.03.2002
14.04.2003
14.04.2003
14.04.2003

Numarul
Titlului de
Proprietate
662
1322
503
503
246
246
246
1676
664
664
665
665
1676
665
665
665
914
1074
1390
945
1060
914
1390
945
1322
1322
1322
808
499
502
663
808
808
911
1023
1023
499
502
663
663
1133
1390
1121
1122
1402
1390
1402
1402
1121
1390
1390
1390
1122
1402
914
914
1390
1402
1402

Anexa/
pozitie
2A/55CO
2a/8CO
2A/117CO
2A/117CO
2B/7CO
2B/7CO
2B/7CO
2A/
2A/
2A/90CO
2A/90CO
2A/90CO
2A/90CO
2A/90CO
2A/162CO
3/47CO
3/36CO
2A/24CO
2A/73CO
3/47CO
3/36CO
2a/8CO
2a/8CO
2a/8CO
3/62CO
2B/39 CO
2A/3CO

2A/88CO
2A/88CO
3/62CO
2B/39 CO
2A/3CO
2A/3CO
3/28B
3/47CO
2A/34CO
2A/50CO
2a/26CO
3/47CO
2a/26CO
2a/26CO
2A/34CO
3/47CO
3/47CO
3/47CO
2A/50CO
2a/26CO

3/47CO
2a/26CO
2a/26CO

Amplas
Categ. de Nr.
ament
folosinta Tarla
I/E
E
E
I
I
I
I
I
E
I
I
I
I
I
I
I
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
I
E
I
I
I
E
E
I

A
A
A
CC
CC
A
CC
A
A
F
A
F
A
A
CC
CC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
A
A
A
A
A
A
F
A
A
A
A
A
A
A
F
A
A
A
CC
A
CC
A
CC
A
A
CC

Nr. Topo.
(parcela)

Supraf.
atribuita
(MP)

1164
302
302
302
358
359
359
361
361
361
361
361
363
363
363
364
459
459
460
460
460
461
461
461
462
463
464
467
467
467
467
468
468
468
468
468
468
468
468
468
468
470
470
472
473
474
474
474
474
475
476
476
476
477
478
478
478
478
478

2590
3605
1654
900
165
160
173
1470
1000
194
800
88
2000
1000
175
385
1145
1600
752
2234
1600
994
994
1670
684
198
406
1350
1236
636
1350
4000
301
4231
946
1554
2115
2115
4000
301
4231
517
1300
2644
248
6000
12904
4751
4800
151
2651
1000
856
194
1877
1000
1545
4000
300

Suprafata
Localitatea
totala nr.
unde se afla
Topo
terenul
(parcela)
CORNIEL
6193
CORNITEL
2554
CORNIEL
2554
CORNIEL
CORNIEL
8128
CORNIEL
8128
CORNIEL
6888
CORNITEL
6888
CORNIEL
6888
CORNIEL
6888
CORNIEL
6888
CORNIEL
3579
CORNITEL
1205
CORNIEL
1205
CORNIEL
CORNIEL
6618
CORNITEL
6618
CORNIEL
4586
CORNITEL
8934
CORNIEL
4586
CORNIEL
7949
CORNITEL
7949
CORNITEL
7940
CORNIEL
8812
CORNITEL
CORNITEL
1008
CORNITEL
5611
CORNITEL
5611
CORNIEL
5611
CORNIEL
5611
CORNIEL
16920
CORNITEL
16920
CORNITEL
16923
CORNITEL
5610
CORNIEL
16922
CORNIEL
16290
CORNIEL
16920
CORNIEL
16920
CORNIEL
16920
CORNIEL
16923
CORNIEL
5359
CORNITEL
5359
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
34762
CORNITEL
34762
CORNITEL
34762
CORNITEL
34762
CORNIEL
CORNITEL
3651
CORNITEL
3651
CORNITEL
3651
CORNIEL
CORNITEL
8722
CORNITEL
8722
CORNITEL
8722
CORNITEL
8722
CORNITEL
8722
CORNITEL

15180
15180
46494
13986
13986
21513
16494
31720
32693
38300
32693
38300
38300
10686
10643
58909
58909
18337
58909
58909
18337
58909
18337
58909
58909
58909
19490
19490
58909
19490
15194
18322
36036
3888
3888
3888
3888
3888
3888
36036
3888
10811
36036
58626

11.03.2002
11.03.2002
10.09.2002
22.10.2003
22.10.2003
13.12.2002
13.12.2002
10.04.2002
14.04.2003
06.03.2002
14.04.2003
06.03.2002
06.03.2002
13.12.2002
13.12.2002

58626
10811
3376
58626

13.12.2002
30.04.1997
13.12.2002
13.12.2002

10811
58626

30.04.1997
13.12.2002

33075
27617
33075
27617
15650
15650
20440
32693
32693
15650

30.07.2004
13.12.2002
30.07.2004
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
25.11.2002
14.04.2003
14.04.2003
13.12.2002

27.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
23.02.2001
22.10.2003
13.12.2002
4.05.1995
4.05.1995
4.05.1995
4.05.1995
4.05.1995
4.05.1995
13.12.2002
4.05.1995
30.04.1997
13.12.2002
13.12.2002

914
914
945
1430
1430
1330
1315
916
1400
912
1400
912
912
1325
1267
669
669
665
669
669
665
669
665
669
669
669
1499
1499
669
1499
878
1413
1324
182
182
182
182
182
182
1324
182
362
1324
1332
1694
1332
362
1316
1332
1694
362
1332
1694
1519
1202
1519
1202
1321
1321
1072
1400
1400
1321

3/36CO
2a/21CO
2a/21CO
2a/79CO
3/2CO
3/22CO
3/22CO

2a/91CO
2A/94CO
3/33CO
3/33CO
2A/90CO
3/33CO
3/33CO
2A/90CO
3/33CO
2A/90CO
3/33CO
3/33CO
3/33CO
2a/7CO
2a/7CO
3/33CO
2a/7CO
2a/40CO
2a/63CO

2B/67CO

2a/63CO

2a/63CO
2a/10CO
2a/10CO
2b/9CO
2a/10CO

2a/10CO
2a/84CO
2A/93B
2a/84CO
2A/93B
2a/77CO
2a/77CO
2A/14CO
3/22CO
3/22CO
2a/77CO

E
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
I
I
I
I
I
I
I
E
E
I
I
I
I
I
I
E
I
I
E
E
E
E
I
I
I
I
I
I
I
E
I
E
I
I
I
I
I
I
I

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
A
A
A
A
A
F
CC
CC
A
A
A
A
A
F
CC
A
L
F
CC
A
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
CC
A
A
CC
A

479
479
479
480
481
482
483
484
485
486
486
487
488
489
489
490
491
492
492
492
494
494
495
495
497
497
498
499
500
501
504
509
511
511
512
513
513
513
513
514
514
515
515
515
515
516
517
517
517
517
518
518
518
520
520
522
522
523
523
525
526
526
527

3164
3123
6287
2643
3464
1600
1034
3093
5280
1895
674
1690
137
6130
8220
4712
1824
784
1732
290
929
2182
624
1192
600
173
144
266
370
2111
1142
4471
2554
693
629
150
300
1114
162
8144
840
1436
2589
1354
3154
5100
950
950
1424
1424
276
691
691
3221
1800
310
200
1715
1000
633
3400
1000
1685

6287
6287

3147
2068

4802
4802

14350
14350

3021
3021
3021
3111
3111
1816
1816
773
773

1288
2284

2554
1726
1726
1726
1726
8984
898430
2590
2590
2590
8506
2374
2374
2374
2374
691

4230
4226
414
414
2715
2715
4920
4920
4467

CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL

20440
38300
32693

25.11.2002
06.03.2002
14.04.2003

38300
19513

06.03.2002

38300

06.03.2002

38300

06.03.2002

38300
3450
26941
5791
12351
12351
11271
15180
18971
21913
15969
11402

06.03.2002

15813
10071
15969
4200
4532
5531
11402
1138
1138
1138
5646
5531
5531
5047
30588
30588
6328
5047
31720
16951
12004
12004
13115
13115
12004
12004
18971
32693
16063
15814
4389
12763
4179
10935

13.12.2002
19.12.2000
19.12.2000
13.12.2002
11.03.2002
3.08.1999
10.09.2002
5.12.1994
25.11.2002

8.11.1993
5.12.1994
12.11.2002
13.12.2002
13.12.2002
25.11.2002
22.01.2004
22.01.2004
22.01.2004
14.03.1994
13.12.2002
13.12.2002
26.09.2002
28.06.2004

26.09.2002
10.04.2002

11.11.2002
11.11.2002
13.12.2002
13.12.2002
11.11.2002
11.11.2002
3.08.1999
14.04.2003
12.05.1998
13.12.2002
29.04.1997
29.04.1997

1072
912
1400
13122
912
13122
13122
912
13122
912
13122
912
1677
1331
16560
866
866
1119
914
739
929
131
1070
1677
9009
37
131
1056
1134
1131
1070
1492
1493
1494
53
1131
1131
1021
1512
1564
13773
1021
916
1676
1676
1052
1052
1327
1327
1052
1052
739
1400
538
1317
349
350
410
474

2A/14CO
3/22CO

3/374

3/302
2a/73CO
3/48 CO

3/56CO
2A/93CO
2A/75CO
2A/102CO
2A/5CO
2A/1B
2A/1B
2B/36CO
3/37CO
2A/164CO
2A/5CO
2b/3CO
2b/52CO
2b/47CO
2A/139 CO
2A/164CO
2A/164CO
3/11CO
2a/83CO
3/386
3/11CO
3/282
3/60CO
3/60CO
3/53CO
3/53CO
3/60CO
3/60CO
2A/93CO
3/22CO
2A/138CO
3/1CO

3/13CO
2A/71CO

I
E
E
I
E
E
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
E
I
I
E
E

A
A
A
A
AT
A
A
F
A
A
A
AT
A
A
A
A
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
CC
F
P
F
F
P

527
528
528
528
530
530
530
531
531
532
532
533
533
537
539
540
540
541
542
542
542
545
548
548
548
548
548
549
550
552
553
554
554
554
554
557
557
558
560
560
562
562
563
563
564/1
564/2
564/3A
564/3-a
564/3b
564/3B
565
567
608
9
968
99
99
99
99

2233
3292
5600
6348
2237
3057
551
1057
1244
3869
2299
845
1719
3230
5791
2500
126
1900
1885
1122
3113
2662
1223
1731
10071
10071
7732
4200
5432
3291
3093
1138
1138
1138
4316
2240
2240
872
1985
1985
1025
1708
13019
1434
2590
800
2464
3464
3736
3992
1701
1493
3147
144
2434
1085
5033
1085
1085

4467
15178
15178
15178
5431
5431
5431
2284
2284
6042
6042
1719
9477
2626
2626
5647
12452
12452
12452
17803
17803
17803
17803
17803

7967
7967
7967
7967

1744

3417
3417
17570
17570
8470
2571

3992

4776
7301
8348
8348
8348
8348

CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL

Scara

Obs
L18
ervat
L1
ii

1:288O

1:288O L18
1:288O

1:288O L18
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O L18

1:288O L18
1:288O L18
1:288O L18

1:288O

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O L18
1:288O L18
1:288O
1:288O
1:288O

1:288O L18
1:288O L18
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O L18
1:288O
1:288O

1:288O
L18
1:288O
1:288O
1:288O
L18
1:288O
1:288O
L18
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

1:288O L18
1:288O
1:288O L18
247
1:288O L18
1:288O L18
1:288O L18
247
1:288O
18
1:288O L18
1:288O L18
1:288O L18

18

1:288O
1:288O
1:288O

1:288O
247
1:288O L18
247

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O
L18
L18

Sector 70 Cornitel
Nr.
Car
net

9
9

10

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9

Autor
FOLDI IOAN
FOLDI IOAN
FOLDI IOAN
FOLDI IOAN
MERMEZE GAVRIL
CUC TEODOR
CUC TEODOR
VERE IOAN
VERE IOAN
VERE IOAN
VERE IOAN
VERE IOAN
VERE IOAN
VERE IOAN
VERE IOAN
VERE IOAN
OLAR ANA
VENTER FLOARE
VENTER FLOARE
COCA IOAN
IVAN VASILE
IVAN VASILE
IVAN VASILE
IVAN VASILE
IVAN VASILE
IVAN VASILE
IVAN VASILE
VENTER NICOLAE
VENTER NICOLAE
VENTER NICOLAE
VENTER FLOARE
VENTER NICOLAE
VENTER FLOARE
VENTER FLOARE
VENTER NICOLAE
VENTER NICOLAE
VENTER NICOLAE
VENTER NICOLAE
VENTER FLOARE
ARDELEAN PETRU
ARDELEAN PETRU
ARDELEAN PETRU
MARUSCA PETRU
BUDE VIORICA
MARUCA PETRU
MARUCA PETRU
BUDE VIORICA
BUDE VIORICA
BUDE VIORICA
COCA IOAN

Mostenitori

CUC PETRU
CUC PETRU
VERE DUMITRU, VERE MARIANA, VERE PETRU
VERE DUMITRU, VERE MARIANA, VERE PETRU
VERE DUMITRU, VERE MARIANA, VERE PETRU
VERE DUMITRU, VERE MARIANA, VERE PETRU
VERE DUMITRU, VERE MARIANA, VERE PETRU
VERE DUMITRU, VERE MARIANA, VERE PETRU
VERE DUMITRU, VERE MARIANA, VERE PETRU
VERE DUMITRU, VERE MARIANA, VERE PETRU
VERE DUMITRU, VERE MARIANA, VERE PETRU
OLAR PETRU,MUNTEAN DOINA

Adresa Autor/
Mostemitor
CORNIEL 67
CORNIEL 67
CORNIEL 67
CORNIEL 67
CORNIEL 25
CORNITEL,140
CORNITEL,140
VCORNIEL 75
VCORNIEL 75
VCORNIEL 75
VCORNIEL 75
VCORNIEL 75
VCORNIEL 75
VCORNIEL 75
VCORNIEL 75
VCORNIEL 75
CORNITEL,138,ORADEA
CORNITEL,80
CORNITEL,80
CORNIEL 196
CORNITEL,77
CORNITEL,77
CORNITEL,77
CORNITEL,77
CORNITEL,77
CORNITEL,77
CORNITEL,77
CORNITEL,37
CORNITEL,37
CORNITEL,37
CORNITEL,80
CORNITEL,37
CORNITEL,80
CORNITEL,80
CORNITEL,37
CORNITEL,37
CORNITEL,37
CORNITEL,37
CORNITEL,80
CORNIEL 81
CORNIEL 81
CORNIEL 81
CORNITEL 82
CORNIEL 77
CORNIEL 82
CORNIEL 82
CORNIEL 77
CORNIEL 77
CORNIEL 77
CORNIEL 181

Sector 70 Cornitel
Suprafata
totala (mp)

Data
eliberarii

24223
24223
24223
24223
20325
15853
15853
56486
56486
56486
56486
56486
56486
56486
56486

12.05.1998
12.05.1998
12.05.1998
12.05.1998
10.11.1997
01.06.2000
01.06.2000
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002

38300
25429
25429
12430
38877
38877
38877
38877
38877
38877
38877
38358
38358
38358
25429
38358
25429
25429
38358
38358
38358
38358
25429
10300
10300
10300

06.03.2002
13.12.2002
13.12.2002
23.11.2002
10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
13.12.2002
10.07.2000
13.12.2002
13.12.2002
10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002

7814
10560
10560
7814
7814
7814
59544

13.12.2002
13.12.2002

Numarul
Titlului de
Proprietate
539
539
539
539
495
826
826
1118
1118
1118
1118
1118
1118
1118
1118
1118
912
1320
1320
1096
827
827
827
827
827
827
827
828
828
828
1320
828
1320
1320
828
828
828
828
1320
1121
1121
1121
1603
466
1120
1120
466
466
466
662

Anexa/
pozitie
2A/81CO
2A/81CO
2A/81CO
2A/81CO
2A/109CO

3/34CO
3/34CO
3/34CO
3/34CO
3/34CO
3/34CO
3/34CO
3/34CO

2a/131CO
2a/131CO
2A/148CO

2a/131CO
2a/131CO
2a/131CO

2a/131CO
2A/34CO
2A/34CO
2A/34CO
2A/9CO
2A/6CO
2A/6CO
2A/9CO
2A/9CO
2A/9CO
2A/55CO

Amplas
Categ. de Nr.
ament
folosinta Tarla
I/E
I
I
I
I
E
I
I
E
I
I
I
I
E
E
I
I
E
E
E
E
E
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
E
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A
CC
CC
A
A
A
CC
A
A
CC
A
CC
A
A
A
CC
F
A
F
A
A
A
F
A
A
F
CC
A
F
CC
A
A
A
CC
A
F
F
A
A
A
A
CC
CC
CC
A
CC
A
F
CC
P

Nr. Topo.
(parcela)

Supraf.
atribuita
(MP)

366
366
367
369
370
371
371
372
373
373
374
374
375
377
378
378
381
383
383
383
384
384
384
385
386
386
386
387
387
387
387
388
388
388
389
390
391
392
392
393
394
394
395
395
395
395
396
396
396
398

400
290
416
4028
4323
10600
945
2079
6006
1000
2636
1000
3201
5478
4055
588
8704
2098
1000
3480
3000
2000
629
111
500
222
580
500
400
306
341
374
359
1000
1010
108
283
1521
1468
2590
610
1000
500
100
3314
1000
2513
440
525
1590

Suprafata
Localitatea
totala nr.
unde se afla
Topo
terenul
(parcela)
690
CORNIEL
690
CORNIEL
1216
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
11545
CORNITEL
11545
CORNITEL
CORNIEL
7006
CORNIEL
7006
CORNIEL
3639
CORNIEL
3639
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
4855
CORNIEL
4855
CORNIEL
CORNITEL
3098
CORNITEL
3098
CORNITEL
12390
CORNIEL
5629
CORNITEL
5629
CORNITEL
5629
CORNITEL
CORNITEL
1302
CORNITEL
1302
CORNITEL
1302
CORNITEL
1547
CORNITEL
1547
CORNITEL
1547
CORNITEL
1547
CORNITEL
1734
CORNITEL
1733
CORNITEL
1733
CORNITEL
2410
CORNITEL
CORNITEL
583
CORNITEL
3014
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
2697
CORNIEL
2697
CORNIEL
3514
CORNITEL
3514
CORNIEL
3514
CORNIEL
3514
CORNIEL
3640
CORNIEL
3640
CORNIEL
3640
CORNIEL
CORNIEL

Scara

Obs
L18
ervat
L1
ii

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O
1:288O

L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18

L18
L18
L18
L18

Sector 95 Cornitel
Nr.
Car
net

9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9

Autor

Mostenitori

POPA IOAN
MARUCA FLOARE
MARUCA FLOARE
MARUCA FLOARE
SILAGHI IOAN
SILAGHI IOAN
SILAGHI IOAN
BOCA MARIA
BOCA VICTOR

POPA ECATERINA

POPA IOAN
BOCA MARIA
BOCA VICTOR
BODEA D NICOLAE
SARCA D ANA
SARCA D ANA
ILE FLOARE
BODEA D GHEORGHE
BODEA D NICOLAE
BODEA D NICOLAE
BODEA D GHEORGHE
BODEA D GHEORGHE
BODEA D NICOLAE
BODEA D NICOLAE
BODEA D NICOLAE
BODEA D GHEORGHE
BODEA D NICOLAE
VENTER FLOARE
BODEA D NICOLAE
BODEA D GHEORGHE
BODEA D NICOLAE
BELTECHI GHEORGHE
SARCA D ANA
SARCA D ANA
SARCA D ANA
SARCA D ANA
ILE FLOARE
SARCA D ANA
ILE FLOARE
SARCA D ANA
SARCA D ANA
SARCA D ANA
SARCA D ANA
ILE FLOARE
ILE FLOARE
BUDEA DUMITZRU
BUDEA DUMITZRU
ANDRU TEFAN
COCA IOAN
COCA IOAN
DRGHINA TEODOR
COCA IOAN
COCA IOAN

SURDAS PETRU
POPA ECATERINA

BUDEA ANA
BUDEA ANA

DRGHINA FLOARE

Adresa Autor/
Mostemitor
CORNITEL
CORNIEL 106
CORNIEL 106
CORNIEL 106
CORNIEL 105
CORNIEL 105
CORNIEL 105
CORNIEL 96
CORNIEL 96
BEZNEA 678
CORNITEL
CORNIEL 96
CORNIEL 96
CORNITEL,109
CORNITEL,97
CORNITEL,97
ORADEA
CORNITEL,108
CORNITEL,109
CORNITEL,109
CORNITEL,108
CORNITEL,108
CORNITEL,109
CORNITEL,109
CORNITEL,109
CORNITEL,108
CORNITEL,109
BOROD
CORNITEL,109
CORNITEL,108
CORNITEL,109
BEZNEA,566
CORNITEL,97
CORNITEL,97
CORNITEL,97
CORNITEL,97
ORADEA
CORNITEL,97
ORADEA
CORNITEL,97
CORNITEL,97
CORNITEL,97
CORNITEL,97
ORADEA
ORADEA
BUCURETI
BUCURETI
CORNIEL 119
CORNITEL,93
CORNITEL,93
CORNIEL 98
CORNITEL,93
CORNITEL,93

10
10
10

10

9
10

9
10

10
10

COCA IOAN
DRGHINA TEODOR
DRGHINA TEODOR
DAT TEODOR
DAT IOAN
DAT IOAN
BOCA MARIA
DAT TEODOR
DAT IOAN
BOCA MARIA
BOCA MARIA
BOCA MARIA
BOCA MARIA
COCA DUMITRU
COCA PETRU
COCA DUMITRU
COCA PETRU
COCA DUMITRU
HOGA ARON
COCA PETRU
SURDA IOAN
OPREA GHEORGHE
PACALU DUMITRU
CIOARA MARIA
VENTER DUMITRU
PUCU VERONICA
COCA IOAN
OPREA GHEORGHE
PACALU DUMITRU
VENTER DUMITRU
PUCU VERONICA
COCA IOAN
VENTER DUMITRU
PUCU VERONICA
PUCU VERONICA
COCA IOAN
OPREA GHEORGHE
PACALU DUMITRU
VENTER DUMITRU
OPREA GHEORGHE
OPREA GHEORGHE
VENTER DUMITRU
VENTER DUMITRU
PUCU VERONICA
SILAGHI IOAN
IVAN IRINA
BUDE VIORICA
BUDE VIORICA
CRCIUNE IOAN
POPA PETRU
MARTIN ILEANA
MARTIN NICOLAE
MADAR MARIA
MADAR MARIA
MARTIN NICOLAE
MARUCA FLOARE
VENTER DUMITRU
COCA IOAN
COCA IOAN

DRGHINA FLOARE
DRGHINA FLOARE

COCA D. PETRU,COCA D. IOAN


COCA D. PETRU,COCA D. IOAN
COCA D. PETRU,COCA D. IOAN

CIOARA TRAIAN

CORNITEL,93
CORNIEL 98
CORNIEL 98
CORNITEL,89
CORNITEL,89
CORNITEL,89
CORNIEL 96
CORNITEL,89
CORNITEL,89
CORNIEL 96
CORNIEL 96
CORNIEL 96
CORNIEL 96
CORNITEL,185
CORNIEL 143
CORNITEL,185
CORNIEL 143
CORNITEL,185
CORNIEL 30
CORNIEL 143
CORNIEL 90
BEZNEA
BEZNEA 8
CORNIEL
DELURENI 625
BOROD 141
CORNITEL,93
BEZNEA
BEZNEA 8
DELURENI 625
BOROD 141
CORNITEL,93
DELURENI 625
BOROD 141
BOROD 141
CORNITEL,93
BEZNEA
BEZNEA 8
DELURENI 625
BEZNEA
BEZNEA
DELURENI 625
DELURENI 625
BOROD 141
CORNIEL 113
CORNIEL102
CORNIEL 77
CORNIEL 77
ONIEL 87
CORNIEL 126
CORNIEL 80
BEZENEA 626
CORNIEL 1006
CORNIEL 1006
BEZENEA 626
BEZNEA 631
DELURENI 625
CORNIEL 181
CORNIEL 181

9
9
4

OLAR DUMITRU
COCA IOAN
COCA IOAN
COHU MIHAI
COHU MIHAI
COHU MIHAI
COHU MIHAI
COHU MIHAI
OLAR DUMITRU
VERES MARIA
VENTER DUMITRU
VENTER DUMITRU
COCA IOAN
BRUDACA PETRU
NEAGA IOAN
SIMU DUMITRU SIMU FLOAREA
SIMUT DUMITRU
COHUT IOAN
BLAGA DUMITRU
VENTER DUMITRU
COCA IOAN
COCA IOAN
COCA IOAN
SURDAS DUMITRU
SURDA IOAN
SURDA IOAN
SURDAS DUMITRU
SURDAS DUMITRU
HORGA NICOLAE
CRCIUNE IOAN
CRCIUNE IOAN
CRCIUNE IOAN
CABA FLOAREA
BUDEA DUMITZRU
CABA FLOAREA
CABA FLOAREA
CABA FLOAREA
CABA FLOAREA
MARTIN MARIA

OLAR PETRU,OLAR ARON

OLAR PETRU,OLAR ARON

BRUDACA ANA, BRUDACA IOAN, BRUDACA IOANA

BLAGA IOAN

BUDEA ANA

CORNITEL
CORNIEL 181
CORNIEL 181
BEZNEA
BEZNEA
BEZNEA
BEZNEA
BEZNEA
CORNITEL
BEZNEA,637
DELURENI 625
DELURENI 625
CORNIEL 181
CORNIEL
BEZNEA,620
CORNITEL
CORNITEL,223
CORNITEL,223
BEZNEA 149
DELURENI 625
CORNIEL 181
CORNIEL 181
CORNIEL 181
ALESD
CORNIEL 90
CORNIEL 90
ALESD
ALESD
CORNIEL29
ONIEL 87
ONIEL 87
ONIEL 87
CORNITEL,94
BUCURETI
CORNIEL 93
CORNIEL 93
CORNIEL 93
CORNIEL 93
CORNITEL 227

MARTIN MARIA

CORNITEL 227

MARTIN MARIA

CORNITEL 227

VARGA AUGUSTIN
VARGA AUGUSTIN
VARGA AUGUSTIN

CORNIEL 88
CORNIEL 88
CORNIEL 88

4
9

MARTIN MARIA
DAT PETRU
CABA ARON
CACUCI ANA
IVAN VASILE

CORNITEL 227
BUCEA
DELURENI
CORNITEL,18
CORNITEL,77

DAT PETRU
IVAN IOAN
IVAN IOAN
CACUCI ANA

BUCEA
OORHEI 86
OORHEI 86
CORNITEL,18

9
4
9

9
9
9
10

9
9
9
9
9
9
10

9
9

9
9
9

9
9
9

IVAN VASILE
CORNITEL,77
SURDAS NICOLAE
CORNITEL,136
VENTER FLOARE
CORNITEL,80
VENTER FLOARE
CORNITEL,80
VENTER FLOARE
CORNITEL,80
VENTER FLOARE
CORNITEL,80
CSOKA ANDRAS
CORNIEL
CSOKA ANDRAS
CORNIEL
CSOKA ANDRAS
CORNIEL
CSOKA ANDRAS
CORNIEL
MARTIN CONSTANTIN
CORNIEL
DAT TEODOR
CORNITEL,89
PUSCAU PETRU VULTURAR VIORICA,IGNA IRINA,MARCA MARIA,PUSCAU DANUT,PUSCAU PETRU
CORNITEL
POPA PETRU
CORNIEL 126
MARTIN DUMITRU
MARTIN ANA; MARTIN PAULINA
CORNITEL.115
LUNG MARIA
BOROD,157
MARTIN DUMITRU
MARTIN ANA; MARTIN PAULINA
CORNITEL.115
SURDAS DUMITRU
ALESD
MARTIN ILEANA
CORNIEL 80
CABA FLOAREA
CORNITEL,94
LAL DUMITRU
VALEA CRISULUI,1
MARTIN DUMITRU
MARTIN ANA; MARTIN PAULINA
CORNITEL.115
COCA D. PETRU
CORNITEL,174
VENTER DUMITRU
CONIEL 177
SILAGHI IOAN
CORNIEL 113
CABA FLOAREA
CORNIEL 93
MARTIN ILEANA
CORNIEL 80
VENTER DUMITRU
CONIEL 177
SILAGHI IOAN
CORNIEL 113
CABA FLOAREA
CORNIEL 93
MARTIN ILEANA
CORNIEL 80
CABA FLOAREA
CORNITEL,94
CABA FLOAREA
CORNITEL,94
CABA FLOAREA
CORNITEL,94
LAL DUMITRU
VALEA CRISULUI,1
LAL DUMITRU
VALEA CRISULUI,1
LAL DUMITRU
VALEA CRISULUI,1
COCA D. PETRU
CORNITEL,174
VENTER DUMITRU
CONIEL 177
VENTER DUMITRU
CONIEL 177
VENTER DUMITRU
CONIEL 177
CABA FLOAREA
CORNIEL 93
CABA FLOAREA
CORNIEL 93
CABA FLOAREA
CORNIEL 93
LAL DUMITRU
VALEA CRISULUI,1
LAL DUMITRU
VALEA CRISULUI,1
CODOBAN GHEORGHE
BUCEA
VULTURAR VIORICA
VNTORI43
LAL DUMITRU
VALEA CRISULUI,1
COCA IOAN
CORNIEL 181
COCA IOAN
CORNIEL 181
NEAGA IOAN
BEZNEA,620
NEAGA IOAN
BEZNEA,620
NEAGA IOAN
BEZNEA,620
BUDE VIORICA
CORNIEL 77
MARTIN VASILE
CORNIEL 147
DAT TEODOR
CORNITEL,89
BUDEA DUMITRU
BUDEA ANA
BUCURESTI
BUDEA DUMITRU
BUDEA ANA
BUCURESTI

DAT IOAN
DAT IOAN

CORNIEL 197
CORNIEL 197

Sector 95 Cornitel
Suprafata
totala (mp)

Data
eliberarii

32693
8524
8524
8524
7414
7414
7414
14795
7155
6369
32693
14795

14.04.2003

7007
6820
6820
3001

19.12.2000
19.12.2000
19.12.2000
13.12.2002

10189
7007
7007
10189
10189
7007
7007
7007
10189
7007
9507
7007
10189
7007
2602
6820
6820
6820
6820
3001
6820
3001
6820
6820
6820
6820
3001
3001
15599
15599
21913
15216
15216
11271
15216
15216

06.11.2000
19.12.2000
19.12.2000
06.11.2000
06.11.2000
19.12.2000
19.12.2000
19.12.2000
06.11.2000
19.12.2000
22.10.2003
19.12.2000
06.11.2000
19.12.2000
06.11.2000
19.12.2000
19.12.2000
19.12.2000
19.12.2000
13.12.2002
19.12.2000
13.12.2002
19.12.2000
19.12.2000
19.12.2000
19.12.2000
13.12.2002
13.12.2002

26.09.2002

14.04.2003
26.09.2002

06.04.2000
06.04.2000
13.12.2002
06.04.2000
06.04.2000

Numarul
Titlului de
Proprietate

Anexa/
pozitie

1400
468
468
468
660
660
660
1023
1585
16669
1400
1023
1585
864
865
865
1319

3/22CO
2A/58CO
2A/58CO
2A/58CO
2A/161CO
2A/161CO
2A/161CO
2A/88CO
2A/54CO
2A/103 CO
3/22CO
2A/88CO

854
864
864
854
854
864
864
864
854
864
1428
864
854
864
853
865
865
865
865
1319
865
1319
865
865
865
865
1319
1319
596
596
929
818
818
1119
818
818

2A/2CO

2A/61CO

2b/71CO

2a/286

2A/152CO

2b/71CO
2b/71CO

2b/71CO
2b/71CO
3/29CO
3/29CO
2A/75CO
2A/113CO
3/56CO

Amplas
Categ. de Nr.
ament
folosinta Tarla
I/E
E
I
I
I
I
I
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
E
I
E
E
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
I
E
I
E
E
E
E
E
E
E
I

A
A
F
CC
A
F
CC
A
A
A
F
F
F
A
A
F
A
F
A
A
CC
A
CC
A
F
CC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
F
CC
F
A
A
F
A
A
F
A
A
A

Nr. Topo.
(parcela)

Supraf.
atribuita
(MP)

1077
1077
1077
1077
1077
1077
1077
1077
1077
1078
1080
1080
1080
1081
1081
1081
1081
1081
1082
1082
1082
1083
1083
1083
1083
1083
1084
1084
1084
1085
1086
1086
1088
1088
1089
1090
1091
1091
1092
1092
1093
1093
1093
1093
1093
1093
1094
1094
1094
1095
1095
1095
1096
1096

3400
4000
1200
420
3000
1000
510
1915
3300
4064
3500
3500
3855
550
900
103
560
1293
745
700
250
3400
694
1000
300
367
1868
883
4345
73
232
337
1013
1958
144
647
63
20
378
400
1000
500
600
527
521
1500
2000
715
2715
5600
874
6485
1020
1400

Suprafata
Localitatea
totala nr.
unde se afla
Topo
terenul
(parcela)
21094
CORNITEL
21094
CORNIEL
21094
CORNIEL
21094
CORNIEL
21094
CORNIEL
21094
CORNIEL
21094
CORNIEL
21094
CORNIEL
CORNIEL
6096
CORNITEL
7355
CORNITEL
7355
CORNIEL
CORNIEL
5197
CORNITEL
5197
CORNITEL
5197
CORNITEL
5197
CORNITEL
5197
CORNITEL
3075
CORNITEL
3075
CORNITEL
3075
CORNITEL
6007
CORNITEL
6007
CORNITEL
6007
CORNITEL
6007
CORNITEL
6007
CORNITEL
3219
CORNITEL
3219
CORNITEL
CORNITEL
169
CORNITEL
1097
CORNITEL
1097
CORNITEL
2949
CORNITEL
2949
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
83
CORNITEL
83
CORNITEL
1600
CORNITEL
1601
CORNITEL
4837
CORNITEL
4837
CORNITEL
4837
CORNITEL
4837
CORNITEL
4837
CORNITEL
4837
CORNITEL
5431
CORNIEL
5431
CORNIEL
5431
CORNIEL
12948
CORNITEL
12948
CORNITEL
12969
CORNIEL
5773
CORNITEL
12948
CORNITEL

15216
11271
11271
38090
12100
12100
14795
38090
12100
14795
14795
14795
14795
30864
44320
30864
44320
30864
22401
44320
9900
23095
5727
41816
21717
15976
15216
23095
5727
21717
15976
15216
21717
15976
15976
15216
23095
5727
21717
23095
23095
21717
21717
15976
16063
6134
7814
7814
8087
9000
17677
11370
6192
6192
11370
18971
21717
59544
59544

06.04.2000
13.12.2002
13.12.2002
10.07.2000
16.04.2004
16.04.2004
26.09.2002
10.07.2000
16.04.2004
26.09.2002
26.09.2002
26.09.2002
26.09.2002
05.11.2001
05.11.2001
05.11.2001

11.08.1995
25.08.2002
11.11.2002
12.11.2002
13.12.2002
06.04.2000
25.08.2002
12.11.2002
13.12.2002
06.04.2000
12.11.2002
13.12.2002
13.12.2002
06.04.2000
25.08.2002
12.11.2002
25.08.2002
25.08.2002
12.11.2002
12.11.2002
13.12.2002
12.05.1998
3.09.1997
11.05.1998
13.12.2002
23.11.2002
4.06.1998
4.06.1998
3.08.1999
12.11.2002

818
1119
1119
834
1506
1506
1023
834
1506
1023
1023
1023
1023
896
497
896
497
896
496
497
226
919
414
1053
1060
1128
818
919
414
1060
1128
818
1060
1128
1128
818
919
414
1060
919
919
1060
1060
1128
538
651
466
466
536
1123
1097
650
570
570
650
739
1060
662
662

3/56CO
3/56CO
2A/12CO
2a/36CO
2a/36CO
2A/88CO
2a/36CO
2A/88CO
2A/88CO
2A/88CO
2A/88CO
2A/53CO
2A/53CO
2A/41CO
2A/53CO
2A/47CO
2A/121CO
3/51CO
2A/24CO
2A/189B

2A/121CO
2A/24CO
2A/189B
2A/24CO
2A/189B
2A/189B

2A/121CO
2A/24CO

2A/24CO
2A/24CO
2A/189B
2A/138CO
2A/62CO
2A/9CO
2A/9CO
2A/140CO
2A/52CO
2A/51CO
2A/74CO
2A/119CO
2A/119CO
2A/74CO
2A/93CO
2A/24CO
2A/55CO
2A/55CO

I
E
I
E
I
I
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

CC
A
CC
A
A
CC
CC
A
A
A
A
A
AT
AT
AT
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
AT
A
AT
AT
A
A
A
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

1096
1096
1096
1098
1098
1098
1098
1099
1099
1099
1100
1100
1101
1102
1102
1103
1103
1104
1104
1104
1105
1112
1112
1112
1112
1112
1113
1113
1113
1113
1113
1114
1114
1114
1114
1115
1115
1115
1115
1116
1116
1116
1116
1116
1128
1128
1130
1130
1130
1130
1132
1134
1135
1135
1135
1137
1137
1138
1139

467
1886
1000
1791
2142
800
900
6005
1122
2000
2020
450
1510
1295
1295
2069
4160
5793
2150
1552
4079
421
336
3000
421
421
1683
518
507
518
518
1932
522
521
4345
2240
2318
2084
4345
2616
1200
2616
1200
3816
1650
1504
2800
293
1606
1000
2800
4550
3333
2859
1667
2092
2092
3200
3848

12948
5773
5773
5090
5089
5089
5089
7122
7121
7122
10394
10394
2590
2590
6229
6229
9495
9495
9495
14099
2104
5773
2104
2104
2590
2590
2590
2590
2608
2608
2608
21724
21721
21721
21724
19080
19080
19080
19080
19080
4604
4604
3093
3093
3093
3093
10772
5000
5719
5000
6276
6276

CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CONIEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL

59894
59544
59544
9819
9819
9819
9819
9819
59894
16372
21717
21717
59544
46494
10032
36194
37220
21665
1259
21717
59544
59544
59544
32532
9900
9900
32532
32532
9356
8087
8087
8087
14529
15599
14529
14529
14529
14529

16.04.2004

23.03.1998
23.03.1998
23.03.1998
23.03.1998
23.03.1998
16.04.2004
20.12.2002
12.11.2002
12.11.2002
10.09.2002
01.06.2000
27.09.2000
27.03.1996
23.09.2002
12.11.2002

13.12.2002
11.08.1995
11.08.1995
13.12.2002
13.12.2002
11.05.1998
11.05.1998
11.05.1998
10.02.2000

1510
662
662
518
518
518
518
518
1510
1365
1060
1060
662
945
823
1556
847
297
981
1060
662
662
662
1333
226
226
1333
1333
494
536
536
536
808
596
663
663
663
663
7977

3/5CO
2A/55CO
2A/55CO
2A/16CO
2A/16CO
2A/16CO
2A/16CO
2A/16CO
3/5CO
2a/218B
2A/24CO
2A/24CO
2A/55CO
3/36CO

3/19CO
2A/24CO
2A/55CO
2A/55CO
2A/55CO
2a/142CO
2A/47CO
2A/47CO
2a/142CO
2a/142CO
2A/143CO
2A/140CO
2A/140CO
2A/140CO
3/29CO
2A/3CO
2A/3CO
2A/3CO
2A/3CO

7977
7977
2751
2751
2751

25.11.2002
25.11.2002
25.11.2002

1073
1073
1073

9448
3829
6737
38877

13.06.1995
10.08.1995
30.07.1996
10.07.2000

7977
193
210
310
827

9448
6589
6589
6737

13.06.1995
25.11.2002
25.11.2002
30.07.1996

193
1068
1068
310

2A/38CO
2A/38CO
2A/38CO

2A/68CO

2A/135CO
2A/135CO

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
E
I
E
I
I
I
I
I
E
I
I
I
E
E
E
I
I
I
E

A
A
F
A
F
A
A
F
A
F
A
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
F
A
A
CC
A
CC
A
A
CC
A
A
A
A
A
F
C
PS
CC
A
A
A
PS
A
A
F
CC
A
A
A
A
A
A
A
CC
A
CC
A

1140
1140
1140
1141
1141
1142
1143
1143
1144
1146
1146
1146
1151
1160
1161
1169
1169
1171
1172
1172
399
399
399
401
403
403
403
403
403
404
404
405
406
406
406
407
407
407
409
409
410
410
411
411
413
414
414
414
418
418
418
418
419
419
419
419
419
419
420

1763
3000
525
5000
359
288
4000
172
2873
1700
1420
710
2590
3093
3579
5089
5089
3866
1259
1258
3000
3000
3189
2662
5469
352
1096
500
5047
3022
420
2619
843
2200
843
2000
554
575
223
223
5431
1018
4201
1020
600
1500
751
500
440
1593
1500
1500
3087
672
203
2193
6000
528
1540

3525
3525
3525
5359
5359
4172
4172
5747
5683
5683
5683

2518
2518
9189
9189
9189
11940
11940
11941
11941
11941
3447
3442
3039
3057
3043
3043
4909
4909
4909

5431
4201
813
2751
2751
2751
3093
3093
3093
3093
6528
6528
6528
6528
6528
6528
4334

CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CO
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CONIEL
CONIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL

38877
10686
25429
25429
25429
25429
6197
6197
6197
6197
13703
38090
16494
9000
9908
10811
9908
32532
17677
14529
7980
9908
14161
18380
16063
14529
17677
18380
16063
14529
17677
14529
14529
14529
7980
7980
7980
14161
18380
18380
18380
14529
14529
14529
7980
7980
7000
11850
7980
59544
59544
10032
10032
10032
7814
4188
38090
3067
3067

10.07.2000
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.11.2002
13.11.2002
13.11.2002
13.11.2002
13.12.2002
10.07.2000
13.12.2002
13.12.2002
19.12.2000
30.04.1997
19.12.2000
13.12.2002
23.11.2002
10.02.2000
01.06.2000
19.12.2000
05.11.2001
23.03.1998
12.05.1998
23.11.2002
23.03.1998
12.05.1998
23.11.2002
10.02.2000
10.02.2000
10.02.2000
01.06.2000
01.06.2000
01.06.2000
05.11.2001
23.03.1998
23.03.1998
23.03.1998

01.06.2000
01.06.2000
4.06.998
11.11.2002
01.06.2000

01.06.2000
01.06.2000
01.06.2000
23.03.1998
10.07.2000
30.01.2001
30.01.2001

827
1325
1320
1320
1320
1320
1061
1061
1061
1061
1203
834
1315
1123
862
362
862
1333
1097
808
825
862
895
519
538
663
1097
519
538
663
1097
808
808
808
825
825
825
895
519
519
519
663
663
663
825
825
568
1047
825
662
662
823
823
823
466
516
834
867
867

2a/91CO
2a/131CO
2a/131CO
2a/131CO
2a/131CO
2A/33CO
2A/33CO
2A/33CO
2A/33CO
2A/83CO
3/2CO
2A/52CO

2a/142CO
2A/51CO
2A/98CO

2A/60CO
2A/138CO
2A/3CO
2A/51CO
2A/60CO
2A/138CO
2A/3CO
2A/51CO

2A/60CO
2A/60CO
2A/60CO
2A/3CO
2A/3CO
2A/3CO

2A/112CO
2A/115CO
2A/55CO
2A/55CO
2A/65CO

2A/9CO
2B/21CO
3/17CO

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
E
E
E
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
E
E

A
A
A
A
A
F
A
A
A
A
A
A
A
F
A
A
A
A
A
A
A
A
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
AT
A
F
AT
F
A
F
AT
A
F
AT
A
F
A
A
A
A
F
A
A
A
A
A
A
A
F

420
420
424
425
426
426
427
428
429
430
431
435
436
438
443
444
444
444
444
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
446
448
448
448
448
450
450
450
451
452
454
455
455
456
456
456

1224
2169
4647
4021
3114
1500
3679
1180
151
1187
2798
2403
369
1500
60
2750
3636
12200
10776
1012
687
3183
125
125
1440
1012
3000
125
1440
1012
3000
1000
2000
894
1500
1000
233
625
200
200
225
1000
2000
894
1000
355
1720
3075
232
600
150
3147
2696
610
1144
2287
2046
2500
567

4334
4338

4164
4614

737
2068
205
23182
23181
23180
23182
9603
9603
9603
9603
9603
9603
9603
9602
9603
9603
9603
9602
7877
7877
7877
7877
7877
7877
7877
7877
7877
7877
7877
7877
7877
3075
3075
3075
982
982
982
6492
2895
6862
6862
6546
6545
6546

CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNITEL
CORNITEL
CORNITEL

3440
3440

13.12.2002
13.12.2002

1189
1189

2B/10CO
2B/10CO

E
E

A
F

456
456

700
390

6545
6545

CORNIEL
CORNIEL

Scara

Obs
L18
ervat
L1
ii

1:288O

18
18
1:288O

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18

1:288O

L18

1:288O
1:288O
1:288O

L18

1:288O
1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O

1:288O
1:288O

1:288O

L18

1:288O
1:2880

L18
L18

1:288O

1:288O
1:288O

1:288O

L18

1:288O

L18
L18

L18

1:288O L18
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

L18

1:288O

L18
L18
L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O

L18

1:288O L18
1:288O L18
1:288O L18

1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18

Sector 67 Cornitel
Nr. Carnet

Autor

Mostenitori

Adresa
Autor/
Mostemitor

Suprafata
totala (mp)

Data
eliberarii

Numarul
Titlului de
Proprietate

Anexa/
pozitie

Amplasamen
t I/E

4 DUD ECATERINA

PETRINDUL MARE,219,SJ
5800 02.05.1997

364

4 DUD ECATERINA

PETRINDUL MARE,219,SJ
5800 02.05.1997

364

ANDRU TEFAN

CORNIEL 119

21913

929

2A/75CO

ANDRU TEFAN

CORNIEL 119

21913

929

2A/75CO

4 SIMIONAS IOAN

CORNITEL,153

12763 29.04.1997

350

4 SIMIONAS IOAN

CORNITEL,153

12763 29.04.1997

350

COCA TEODOR
ENACHE AUREL
CORNIEL 179

17893

654

3/52CO

COCA TEODOR
ENACHE AUREL
CORNIEL 179

17893

654

3/52CO

I
I

BUTAN PAULINA

CORNIEL

30730 20.11.1995

264

BUTAN PAULINA

CORNIEL

30730 20.11.1995

264

TUNS TRAIAN

CORNIEL

1833 20.12.1994

145

TUNS TRAIAN

CORNIEL

1833 20.12.1994

145

HORGA NICOLAE

CORNIEL29

9356

494

2A/143CO

HOGA ARON

CORNIEL 30

22401

496

2A/41CO

HORGA NICOLAE

CORNIEL29

9356

494

2A/143CO

HOGA ARON

CORNIEL 30

22401

496

2A/41CO

POPA ANA, POPA DUMITRU


CORNIEL

4146 20.12.1994

154

HORGA NICOLAE

CORNIEL29

9356

494

2A/143CO

HOGA ARON

CORNIEL 30

22401

496

2A/41CO

POPA ANA, POPA DUMITRU


CORNIEL

4146 20.12.1994

154

HORGA NICOLAE

CORNIEL29

9356

494

2A/143CO

HOGA ARON

CORNIEL 30

22401

496

2A/41CO

POPA ANA, POPA DUMITRU


CORNIEL

4146 20.12.1994

154

HORGA NICOLAE

CORNIEL29

9356

494

2A/143CO

HOGA ARON

CORNIEL 30

22401

496

2A/41CO

COCA IOAN

CORNIEL 196

12430 23.11.2002

1096

2A/148CO

4146 20.12.1994

154

POPA ANA, POPA DUMITRU


CORNIEL

HORGA NICOLAE

CORNIEL29

9356

494

2A/143CO

HOGA ARON

CORNIEL 30

22401

496

2A/41CO

COCA IOAN

CORNIEL 196

12430 23.11.2002

1096

2A/148CO

4146 20.12.1994

154

9356 7.11.1997

494

2A/143CO

496

2A/41CO

POPA ANA, POPA DUMITRU


CORNIEL
HORGA NICOLAE

CORNIEL29

HOGA ARON

CORNIEL 30

POPA ANA, POPA DUMITRU


CORNIEL
HORGA NICOLAE

CORNIEL29

HOGA ARON

CORNIEL 30

POPA ANA, POPA DUMITRU


CORNIEL
HORGA NICOLAE

CORNIEL29

POPA ANA, POPA DUMITRU


CORNIEL
HORGA NICOLAE
9 BUDEA ILIE

CORNIEL29
CORNITEL,26

10 CABA MARIA GABOR GHE.BOROD,114


IRINA
9 BUDEA ILIE

CORNITEL,26

10 CABA MARIA GABOR GHE.BOROD,114


IRINA
9 BUDEA ILIE

4146 20.12.1994

154

9356 7.11.1997

494

2A/143CO

496

2A/41CO

4146 20.12.1994

154

2B/56CO

9356

494

2A/143CO

4146 20.12.1994

154

2B/56CO

9356

494

2A/143CO

3/25B

3/25B

22401

11546 23.02.2001

877

10398 25.01.2002

911

11546 23.02.2001

877

10398 25.01.2002

911

I
I

11546 23.02.2001

877

10 CABA MARIA GABOR GHE.BOROD,114


IRINA

10398 25.01.2002

911

10 CABA MARIA GABOR GHE.BOROD,114


IRINA

10398 25.01.2002

911

11546 23.02.2001

877

10 CABA MARIA GABOR GHE.BOROD,114


IRINA

10398 25.01.2002

911

10 CABA MARIA GABOR GHE.BOROD,114


IRINA

10398 25.01.2002

911

9 BUDEA ILIE

CORNITEL,26

22401

CORNITEL,26

MERMEZE GAVRIL

CORNIEL 25

20325

495

2A/109CO

MERMEZE GAVRIL

CORNIEL 25

20325

495

2A/109CO

MERMEZE GAVRIL

CORNIEL 25

20325

495

2A/109CO

MERMEZE GAVRIL

CORNIEL 25

20325

495

2A/109CO

ILE IOAN

VENTER FLOARE
CORNITEL,25

41900 20.12.2002

1362

3/25CO

ILE IOAN

VENTER FLOARE
CORNITEL,25

41900 20.12.2002

1362

3/25CO

PANTI DUMITRU, PANTICORNIEL


IRINA
21

24451 28.11.1997

503

2A/117CO

PANTI DUMITRU, PANTICORNIEL


IRINA
21

24451 28.11.1997

503

2A/117CO

PANTI DUMITRU, PANTICORNIEL


IRINA
21

24451 28.11.1997

503

2A/117CO

PANTI DUMITRU, PANTICORNIEL


IRINA
21

24451 28.11.1997

503

2A/117CO

ILE IOAN

VENTER FLOARE
CORNITEL,25

41900 20.12.2002

1362

3/25CO

ILE IOAN

VENTER FLOARE
CORNITEL,25

41900 20.12.2002

1362

3/25CO

ILE IOAN

VENTER FLOARE
CORNITEL,25

41900 20.12.2002

1362

3/25CO

ILE IOAN

VENTER FLOARE
CORNITEL,25

41900 20.12.2002

1362

3/25CO

I
I

PANTI DUMITRU, PANTI IRINA

CORNIEL 21

24451

28.11.1997

503

2A/117CO

PANTI DUMITRU, PANTI IRINA

CORNIEL 21

24451

28.11.1997

503

2A/117CO

BUTIRI TRAIAN

CORNIEL

11549

13.06.1995

190

2A/44CO

BUTIRI PETRU

CORNIEL

13989

13.06.1995

192

2A/45CO

BUTIRI DUMITRU

CORNIEL 204

17737

26.09.2002

1022

2A/106CO

BUTIRI TRAIAN

CORNIEL

11549

13.06.1995

190

2A/44CO

BUTIRI PETRU

CORNIEL

13989

13.06.1995

192

2A/45CO

BUTIRI DUMITRU

CORNIEL 204

17737

26.09.2002

1022

2A/106CO

BUTIRI TRAIAN

CORNIEL

11549 13.06.1995

190

BUTIRI PETRU

CORNIEL

13989 13.06.1995

192

BUTIRI DUMITRU

CORNIEL 204

17737 26.09.2002

1022

BUTIRI TRAIAN

CORNIEL

11549 13.06.1995

190

BUTIRI PETRU

CORNIEL

13989 13.06.1995

192

BUTIRI DUMITRU

CORNIEL 204

17737 26.09.2002

1022

E
E
2A/106CO

E
E
2A/106CO

BUTAN PAULINA

CORNIEL

30730

20.11.1995

264

BRISC FLOARE

BOROD

8946

3.09.1997

461

2A/41B

PANTI ANDREI

CORNIEL 4

22607

652

2A/99CO

BUTAN PAULINA

CORNIEL

30730

20.11.1995

264

3.09.1997

461

2A/41B

652

2A/99CO

BRISC FLOARE

BOROD

8946

PANTI ANDREI

CORNIEL 4

22607

ANDRU PETRU, ANDRU SAVETA

CORNIEL

15631

13.06.1995

194

E
E
E
I
E
E
I
E

CICORT ANA

CORNIEL 16

7900

13.12.2002

1266

ANDRU PETRU, ANDRU SAVETA

CORNIEL

15631

13.06.1995

194

CICORT ANA

CORNIEL 16

7900

13.12.2002

1266

ANDRU PETRU, ANDRU SAVETA

CORNIEL

15631

13.06.1995

194

ANDRU PETRU, ANDRU SAVETA

CORNIEL

15631

13.06.1995

194

ANDRU PETRU, ANDRU SAVETA

CORNIEL

15631

13.06.1995

194

ANDRU PETRU, ANDRU SAVETA

CORNIEL

15631

13.06.1995

194

BUTAN ARON

CORNITEL,32

36036

13.12.2002

1324

2a/63CO

58626

13.12.2002

1332

2a/10CO

2A/70CO

E
E

2A/70CO

OLAR IOAN

CORNITEL,45

OLAR IOAN

CORNITEL 45

BUTAN ARON

CORNITEL,32

36036

13.12.2002

1324

2a/63CO

OLAR IOAN

CORNITEL,45

58626

13.12.2002

1332

2a/10CO

OLAR IOAN

CORNITEL 45

ANDRU PETRU, ANDRU SAVETA

CORNIEL

15631

13.06.1995

194

ANDRU PETRU, ANDRU SAVETA

CORNIEL

15631

13.06.1995

194

ANDRU PETRU, ANDRU SAVETA

CORNIEL

15631

13.06.1995

194

ANDRU PETRU, ANDRU SAVETA

CORNIEL

15631

13.06.1995

194

CICORT ANA

CORNIEL 16

7900

13.12.2002

1266

2A/70CO

ANDRU PETRU, ANDRU SAVETA

CORNIEL

15631

13.06.1995

194

2A/115CO

ANDRU PETRU, ANDRU SAVETA

CORNIEL

15631

13.06.1995

194

1694

1694

E
2A/115CO

ANDRU PETRU, ANDRU SAVETA CORNIEL


15631
ANDRU PETRU, ANDRU SAVETA CORNIEL
15631
CICORT ANA
CORNIEL 16
7900
9
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877
BRUDASCA IOAN
CORNITEL
19490
9
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877
BRUDASCA IOAN
CORNITEL
19490
TRIPON
CUC IOAN
MARIA
, TRIPON PETRU,CORNIEL
SURDA ANA 58909
TRIPON
CUC IOAN
MARIA
, TRIPON PETRU,CORNIEL
SURDA ANA 58909
9
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877
9
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877
9 IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877
9 IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877
9
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877
9
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877
9
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877
9
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877
TRIPON
CUC IOAN
MARIA
, TRIPON PETRU,CORNIEL
SURDA ANA 58909
TRIPON
CUC IOAN
MARIA
, TRIPON PETRU,CORNIEL
SURDA ANA 58909
9
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877
9
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877
TRIPON
CUC IOAN
MARIA
, TRIPON PETRU,CORNIEL
SURDA ANA 58909
TRIPON
CUC IOAN
MARIA
, TRIPON PETRU,CORNIEL
SURDA ANA 58909
9
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877
9
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877
TRIPON
CUC IOAN
MARIA
, TRIPON PETRU,CORNIEL
SURDA ANA 58909
TRIPON
CUC IOAN
MARIA
, TRIPON PETRU,CORNIEL
SURDA ANA 58909
9
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877
9
VENTER NICOLAE
CORNITEL,37
38358
HORGA IOAN
CORNITEL
74047
9
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877
9
VENTER NICOLAE
CORNITEL,37
38358
HORGA IOAN
CORNITEL
74047
TRIPON
CUC IOAN
MARIA
, TRIPON PETRU,CORNIEL
SURDA ANA 58909
TRIPON
CUC IOAN
MARIA
, TRIPON PETRU,CORNIEL
SURDA ANA 58909
9
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877
9
VENTER NICOLAE
CORNITEL,37
38358
HORGA IOAN
CORNITEL
74047
9
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877
9
VENTER NICOLAE
CORNITEL,37
38358
HORGA IOAN
CORNITEL
74047
9 VENTER NICOLAE
CORNITEL,37
38358
9 VENTER NICOLAE
CORNITEL,37
38358
9 VENTER NICOLAE
CORNITEL,37
38358
9 VENTER NICOLAE
CORNITEL,37
38358
OLAR IOAN
CORNITEL,45
58626
OLAR IOAN
CORNITEL,45
58626
OLAR IOAN
CORNITEL 45
OLAR IOAN
CORNITEL 45
OLAR IOAN
CORNITEL,45
58626
OLAR IOAN
CORNITEL,45
58626
OLAR IOAN
CORNITEL 45
OLAR IOAN
CORNITEL 45
OLAR IOAN
CORNITEL,45
58626
OLAR IOAN
CORNITEL 45
OLAR IOAN
CORNITEL,45
58626
OLAR IOAN
CORNITEL 45
OLAR IOAN
CORNITEL,45
58626
OLAR IOAN
CORNITEL 45
OLAR IOAN
CORNITEL,45
58626
OLAR IOAN
CORNITEL 45
OLAR IOAN
CORNITEL,45
58626
OLAR IOAN
CORNITEL 45

13.06.1995
13.06.1995
13.12.2002
10.07.2000
27.02.2004
10.07.2000
27.02.2004

10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000

10.07.2000
10.07.2000

10.07.2000
10.07.2000

10.07.2000
10.07.2000
20.11.2003
10.07.2000
10.07.2000
20.11.2003

10.07.2000
10.07.2000
20.11.2003
10.07.2000
10.07.2000
20.11.2003
10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
10.07.2000
13.12.2002
13.12.2002

13.12.2002
13.12.2002

13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002

194
194
1266
827
1499
827
1499
669
669
827
827

2A/70CO
2A/120CO
2a/7CO
2A/120CO
2a/7CO
3/33CO
3/33CO

827
827
827
827
827
827
669
669
827
827
669
669
827
827
669
669
827
828
1484
827
828
1484
669
669
827
828
1484
827
828
1484
828
828
828
828
1332
1332
1694
1694
1332
1332
1694
1694
1332
1694
1332
1694
1332
1694
1332
1694
1332
1694

3/33CO
3/33CO

3/33CO
3/33CO

3/33CO
3/33CO
2A/92CO
2a/95CO
2A/92CO
2a/95CO
3/33CO
3/33CO

2a/95CO

2a/95CO

2a/10CO
2a/10CO

2a/10CO
2a/10CO

2a/10CO
2a/10CO
2a/10CO
2a/10CO
2a/10CO

I
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

9
9
9
9

OLAR IOAN
CORNITEL,45
OLAR IOAN
CORNITEL 45
MARUSCA ANA
CORNITEL,74
MARUSCA ANA
CORNITEL,74
BUDEA ILIE
CORNITEL,26
BUDEA ILIE
CORNITEL,26
BUDEA ILIE
CORNITEL,26
MARUSCA ANA
CORNITEL,74
BUDEA ILIE
CORNITEL,26
MARUSCA ANA
CORNITEL,74
BUTIRI TRAIAN
CORNIEL
BUTIRI PETRU
CORNIEL
BUTIRI DUMITRU
CORNIEL 204
BUTIRI TRAIAN
CORNIEL
BUTIRI PETRU
CORNIEL
BUTIRI DUMITRU
CORNIEL 204
BUTIRI TRAIAN
CORNIEL
BUTIRI PETRU
CORNIEL
BUTIRI DUMITRU
CORNIEL 204
BUTIRI TRAIAN
CORNIEL
BUTIRI PETRU
CORNIEL
BUTIRI DUMITRU
CORNIEL 204
ILE IOAN
VENTER FLOARE
CORNITEL,25
ILE IOAN
VENTER FLOARE
CORNITEL,25
DUNE NICOLAE
DUNE DUMITRU
CORNIEL
DUNE NICOLAE
DUNE DUMITRU
CORNIEL
BUTAN PAULINA
CORNIEL
DUNE NICOLAE
DUNE DUMITRU
CORNIEL
DUNE NICOLAE
DUNE DUMITRU
CORNIEL
BUTAN PAULINA
CORNIEL
DUNE NICOLAE
DUNE DUMITRU
CORNIEL
DUNE NICOLAE
DUNE DUMITRU
CORNIEL
DUNE NICOLAE
DUNE DUMITRU
CORNIEL
DUNE NICOLAE
DUNE DUMITRU
CORNIEL
DUNE NICOLAE
DUNE DUMITRU
CORNIEL
DUNE NICOLAE
DUNE DUMITRU
CORNIEL
DUNE NICOLAE
DUNE DUMITRU
CORNIEL
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
DUNE NICOLAE
DUNE DUMITRU
CORNIEL
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
DUNE NICOLAE
DUNE DUMITRU
CORNIEL
DUNE NICOLAE
DUNE DUMITRU
CORNIEL
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
DUNE NICOLAE
DUNE DUMITRU
CORNIEL
DUNE NICOLAE
DUNE DUMITRU
CORNIEL
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
DUNE NICOLAE
DUNE DUMITRU
CORNIEL
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
DUNE NICOLAE
DUNE DUMITRU
CORNIEL
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
HIRIT MARIA
PESTIS
HIRIT MARIA
PESTIS
HIRIT MARIA
PESTIS
HIRIT MARIA
PESTIS
HIRIT MARIA
PESTIS
HIRIT MARIA
PESTIS
SIMIONA TRAIAN
CORNIEL 39
SIMIONA TRAIAN
CORNIEL 39
CABA ECATERINA
CORNIEL
SIMIONA TRAIAN
CORNIEL 39
CABA ECATERINA
CORNIEL

58626 13.12.2002
15603
15603
11546
11546
11546
15603
11546
15603
11549
13989
17737
11549
13989
17737
11549
13989
17737
11549
13989
17737
41900
41900
12194
12194
30730
12194
12194
30730
12194
12194
12194
12194
12194
12194
12194
48457
12194
48457
12194
12194
48457
12194
12194
48457
12194
48457
12194
48457
48457
48457
1800
1800
1800
1800
1800
1800
10600
10600
35667
10600
35667

20.12.2002
20.12.2002
23.02.2001
23.02.2001
23.02.2001
20.12.2002
23.02.2001
20.12.2002
13.06.1995
13.06.1995
26.09.2002
13.06.1995
13.06.1995
26.09.2002
13.06.1995
13.06.1995
26.09.2002
13.06.1995
13.06.1995
26.09.2002
20.12.2002
20.12.2002
10.08.1995
10.08.1995
20.11.1995
10.08.1995
10.08.1995
20.11.1995
10.08.1995
10.08.1995
10.08.1995
10.08.1995
10.08.1995
10.08.1995
10.08.1995
13.12.2002
10.08.1995
13.12.2002
10.08.1995
10.08.1995
13.12.2002
10.08.1995
10.08.1995
13.12.2002
10.08.1995
13.12.2002
10.08.1995
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
22.01.2004
22.01.2004
22.01.2004
22.01.2004
22.01.2004
22.01.2004
25.11.2002
25.11.2002
17.11.1995
25.11.2002
17.11.1995

1332
1694
1374
1374
877
877
877
1374
877
1374
190
192
1022
190
192
1022
190
192
1022
190
192
1022
1362
1362
216
216
264
216
216
264
216
216
216
216
216
216
216
1205
216
1205
216
216
1205
216
216
1205
216
1205
216
1205
1205
1205
1498
1498
1498
1498
1498
1498
1069
1069
263
1069
263

2a/10CO
2a/89CO
2a/89CO

2A/80CO
2a/89CO
2A/80CO
2a/89CO

2A/106CO

2A/106CO

2A/106CO

2A/106CO
3/25CO
3/25CO

3/49CO
3/49CO

2A/96CO
2A/96CO

2A/96CO

2A/96CO
2A/96CO
2A/96CO
2A/96CO
2A/96CO
2b/58CO
2b/58CO
2b/58CO
2b/58CO
2b/58CO
2b/58CO
2A/144CO
2A/144CO
2A/144CO

I
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
I
E
I
I
E
E
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SIMIONA TRAIAN
CORNIEL 39
10600 25.11.2002
1069 2A/144CO
CABA ECATERINA
CORNIEL
35667 17.11.1995
263
CABA ECATERINA
CORNIEL
35667 17.11.1995
263
CABA ECATERINA
CORNIEL
35667 17.11.1995
263
CABA ECATERINA
CORNIEL
35667 17.11.1995
263
CABA ECATERINA
CORNIEL
35667 17.11.1995
263
CABA ECATERINA
CORNIEL
35667 17.11.1995
263
CABA ECATERINA
CORNIEL
35667 17.11.1995
263
SIMIONA TRAIAN
CORNIEL 39
10600 25.11.2002
1069 2A/144CO
CABA ECATERINA
CORNIEL
35667 17.11.1995
263
SIMIONA TRAIAN
CORNIEL 39
10600 25.11.2002
1069 2A/144CO
4 COHUT ALEXANDRU
DELURENI,22
60544 08.10.1996
318
4 COHUT ALEXANDRU
DELURENI,22
60544 08.10.1996
318
MARTIN PETRU
MARTIN VASILE,MARTIN
BEZNEA 13 CONSTANTIN,
15753 MARTIN PETRU, MARTIN
411 AUGUSTIN
3/8CO
MARTIN PETRU
MARTIN VASILE,MARTIN
BEZNEA 13 CONSTANTIN,
15753 MARTIN PETRU, MARTIN
411 AUGUSTIN
3/8CO
PACALU IOAN
PACALU PARASCHIVA,
CORNIEL 162
GRUIN15856
IOAN
485
3/59CO
PANTI ANDREI
CORNIEL 4
22607
652 2A/99CO
PACALU IOAN
PACALU PARASCHIVA,
CORNIEL 162
GRUIN15856
IOAN
485
3/59CO
PANTI ANDREI
CORNIEL 4
22607
652 2A/99CO
COCA PETRUCOCA IOAN CORNITEL 153
4958
16561
3/405

COCA PETRU
COCA PETRU
COCA PETRU
COCA PETRU

CORNIEL 143
CORNIEL 143
CORNIEL 143
CORNIEL 143

COCA PETRU
CORNIEL 143
COCA PETRU
CORNIEL 143
COCA PETRU
CORNIEL 143
COCA PETRU
CORNIEL 143
UNGUR VASILE
UNGUR FLOARE
BEZNEA,732
UNGUR VASILE
UNGUR FLOARE
BEZNEA,732
HOGA ARON
CORNIEL 30
HOGA ARON
CORNIEL 30
HOGA ARON
CORNIEL 30
HOGA ARON
CORNIEL 30
CUC TEOFIL CUC LIVIA CORNIEL 230
CUC TEOFIL CUC LIVIA CORNIEL 230
CUC TEOFIL CUC LIVIA CORNIEL 230
CUC TEOFIL CUC LIVIA CORNIEL 230
FAUR MIRCEA VASILE , FAUR
CORNITEL
RODICA
FAUR MIRCEA VASILE , FAUR
CORNITEL
RODICA
FAUR MIRCEA VASILE , FAUR
CORNITEL
RODICA
FAUR MIRCEA VASILE , FAUR
CORNITEL
RODICA
PANTI ANDREI
CORNIEL 4
PANTI ANDREI
CORNIEL 4
PANTI ANDREI
CORNIEL 4
PANTI ANDREI
CORNIEL 4
PANTI ANDREI
CORNIEL 4
PANTI ANDREI
CORNIEL 4
ILE IOAN
VENTER FLOARE
CORNITEL,25
BORZ VIORICA
CORNITEL,218
ILE IOAN
VENTER FLOARE
CORNITEL,25
BORZ VIORICA
CORNITEL,218
ILE IOAN
VENTER FLOARE
CORNITEL,25
BORZ VIORICA
CORNITEL,218
ILE IOAN
VENTER FLOARE
CORNITEL,25
BORZ VIORICA
CORNITEL,218
BUTAN PAULINA
CORNIEL
BUTAN PAULINA
CORNIEL
HORGA IOAN
CORNITEL
VENTER ANA
BEZNEA

44320
44320
44320
44320
44320
44320
44320
44320
11600 14.04.2003
11600 14.04.2003
22401
22401
22401
22401
5454
5454

10600
10600

22607
22607
22607
22607
22607
22607
41900
8472
41900
8472
41900
8472
41900
8472
30730
30730
74047
30588

20.12.2002
10.04.2003
20.12.2002
10.04.2003
20.12.2002
10.04.2003
20.12.2002
10.04.2003
20.11.1995
20.11.1995
20.11.2003
28.06.2004

497
497
497
497

2A/53CO
2A/53CO
2A/53CO
2A/53CO

497
497
497
497
1389
1389
496
496
496
496
1558
1558
1558
1558
1639
1639
1639
1639
652
652
652
652
652
652
1362
1383
1362
1383
1362
1383
1362
1383
264
264
1484
1512

2A/53CO
2A/53CO
2A/53CO
2A/53CO
3/28CO
3/28CO
2A/41CO
2A/41CO
2A/41CO
2A/41CO

3/282
3/282

2A/99CO
2A/99CO
2A/99CO
2A/99CO
2A/99CO
2A/99CO
3/25CO
2a/126CO
3/25CO
2a/126CO
3/25CO
2a/126CO
3/25CO
2a/126CO

2a/95CO
2a/83CO

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

10
10
10
10

9
9
9
9
10
10

10
10

HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
VENTER ANA
BEZNEA
30588 28.06.2004
VENTER ANA
BEZNEA 47
VENTER ANA
BEZNEA 47
VENTER ANA
BEZNEA
30588 28.06.2004
VENTER ANA
BEZNEA
30588 28.06.2004
VENTER ANA
BEZNEA 47
VENTER ANA
BEZNEA 47
VENTER ANA
BEZNEA
30588 28.06.2004
VENTER ANA
BEZNEA
30588 28.06.2004
VENTER ANA
BEZNEA 47
VENTER ANA
BEZNEA 47
BUDE FLOARE
CORNITEL,125
16555 13.12.2002
VERES MIRCEA VIOREL CORNITEL
BUDE FLOARE
CORNITEL,125
16555 13.12.2002
VERES MIRCEA VIOREL CORNITEL
MARUSCA PETRU
CORNITEL 82
MARUSCA PETRU
CORNITEL 82
MARUCA PETRU
CORNIEL 82
10560 13.12.2002
MARUCA PETRU
CORNIEL 82
10560 13.12.2002
OLAR FLORICA
CORNITEL
OLAR FLORICA
CORNITEL
UNGUR GHEORGHE
UNGUR ANA BEZNEA 723
2052 10.11.1997
UNGUR GHEORGHE
UNGUR ANA BEZNEA 723
2052 10.11.1997
COCA DUMITRI
CORNITEL
COCA DUMITRI
CORNITEL
VERE IOAN VERE DUMITRU,
VCORNIEL
VERE75
MARIANA,
56486
VERE
13.12.2002
PETRU
VERE IOAN VERE DUMITRU,
VCORNIEL
VERE75
MARIANA,
56486
VERE
13.12.2002
PETRU
COCA DUMITRI
CORNITEL
COCA DUMITRI
CORNITEL
CHERESI PETRU
CORNITEL139
59742
CHERESI PETRU
CORNITEL139
59742
COCA DUMITRU
COCA D. PETRU,COCA
CORNITEL,185
D. IOAN 30864 05.11.2001
COCA DUMITRU
COCA D. PETRU,COCA
CORNITEL,185
D. IOAN 30864 05.11.2001
COCA DUMITRU
COCA D. PETRU,COCA
CORNITEL,185
D. IOAN 30864 05.11.2001
COCA DUMITRU
COCA D. PETRU,COCA
CORNITEL,185
D. IOAN 30864 05.11.2001
SIMIONAS MIHAI
CORNITEL,169
10880 13.12.2002
SIMIONAS MIHAI
CORNITEL,169
10880 13.12.2002
CABA ECATERINA
CORNIEL
35667 17.11.1995
CABA ECATERINA
CORNIEL
35667 17.11.1995
SCURT CRACIUN
CORNITEL,175
21513 13.12.2002
SCURT CRACIUN
CORNITEL,175
21513 13.12.2002
CABA ECATERINA
CORNIEL
35667 17.11.1995
CABA ECATERINA
CORNIEL
35667 17.11.1995
SIMU DUMITRU SIMU FLOAREA
CORNITEL
SIMU DUMITRU SIMU FLOAREA
CORNITEL
SIMUT DUMITRU
CORNITEL,223
37220 27.09.2000
SIMUT DUMITRU
CORNITEL,223
37220 27.09.2000
SIMUT DUMITRU
CORNITEL,223
37220 27.09.2000
SIMUT DUMITRU
CORNITEL,223
37220 27.09.2000
IVAN MARIA IVAN EMIL BUCURESTI
4981 26.06.2001
IVAN MARIA IVAN EMIL BUCURESTI
4981 26.06.2001
PANTIS DUMITRU,PANTIS CORNITEL,208
VICTOR
33075 30.07.2004
PANTIS DUMITRU,PANTIS CORNITEL,208
VICTOR
33075 30.07.2004
IVAN MARIA IVAN EMIL BUCURESTI
4981 26.06.2001
IVAN MARIA IVAN EMIL BUCURESTI
4981 26.06.2001
MADAR ILEANA
CORNITEL 226
1514
MADAR ILEANA
CORNITEL 226
1514
GRZ ANA
CORNIEL 204
5665 25.11.2002
MADAR IOANMADAR ILEANA
CORNIEL 226
11871 13.12.2002
GRZ ANA
CORNIEL 204
5665 25.11.2002
MADAR IOANMADAR ILEANA
CORNIEL 226
11871 13.12.2002
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004

1484
1512
1564
1564
1512
1512
1564
1564
1512
1512
1564
1564
1322
13062
1322
13062
1603
1603
1120
1120
1650
1650
500
500
1619
1619
1118
1118
1619
1619
1609
1609
896
896
896
896
1326
1326
263
263
1330
1330
263
263
1556
1556
847
847
847
847
890
890
1519
1519
890
890
13902
13902
1080
1130
1080
1130
1510

2a/95CO
2a/83CO

2a/83CO
2a/83CO

2a/83CO
2a/83CO

2a/8CO
2a/8CO

2A/6CO
2A/6CO
3/310
3/310
3/26CO
3/26CO

3/34CO
3/34CO

3/295
3/295

2a/145CO
2a/145CO

2a/79CO
2a/79CO

2A/43CO
2A/43CO
3/30CO
3/30CO
2a/84CO
2a/84CO

2B/232
2B/232
2A/163CO
3/32CO
2A/163CO
3/32CO
3/5CO

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
`E
`E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
I
E
E
E
E
E

10

10

9
9

OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
1510
3/5CO
E
PESTEAN MARIA
CORNITEL,47
15650 13.12.2002
1321 2a/77CO
E
OLAR IOAN
CORNITEL,45
58626 13.12.2002
1332 2a/10CO
E
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
1510
3/5CO
E
PESTEAN MARIA
CORNITEL,47
15650 13.12.2002
1321 2a/77CO
E
OLAR IOAN
CORNITEL,45
58626 13.12.2002
1332 2a/10CO
E
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
1510
3/5CO
E
BRNCU ANA
TIMIOARA
3245 23.02.1998
511 2B/55CO
E
BRNCU ANA
TIMIOARA
3245 23.02.1998
511 2B/55CO
E
OLAR ANA OLAR PETRU,MUNTEAN
CORNITEL,138,ORADEA
DOINA 38300 06.03.2002
912
E
PESTEAN MARIA
CORNITEL,47
15650 13.12.2002
1321 2a/77CO
E
OLAR IOAN
CORNITEL,45
58626 13.12.2002
1332 2a/10CO
E
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
1510
3/5CO
E
OLAR ANA OLAR PETRU,MUNTEAN
CORNITEL,138,ORADEA
DOINA 38300 06.03.2002
912
E
PESTEAN MARIA
CORNITEL,47
15650 13.12.2002
1321 2a/77CO
E
OLAR IOAN
CORNITEL,45
58626 13.12.2002
1332 2a/10CO
E
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
1510
3/5CO
E
BRNCU ANA
TIMIOARA
3245 23.02.1998
511 2B/55CO
E
BRNCU ANA
TIMIOARA
3245 23.02.1998
511 2B/55CO
E
OLAR IOAN
CORNITEL,45
58626 13.12.2002
1332 2a/10CO
E
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
1510
3/5CO
E
OLAR IOAN
CORNITEL,45
58626 13.12.2002
1332 2a/10CO
E
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
1510
3/5CO
E
PANTIS IOAN
CORNITEL,12
11094 20.12.2004
1361 2a/118CO
E
PANTIS IOAN
CORNITEL,12
11094 20.12.2004
1361 2a/118CO
E
OLAR ECATRIN
CORNIEL208
4022 5.11.1997
472 2B/32CO
E
OLAR ECATRIN
CORNIEL208
4022 5.11.1997
472 2B/32CO
E
BUTAN ARON
CORNITEL,32
36036 13.12.2002
1324 2a/63CO
E
BUTAN ARON
CORNITEL,32
36036 13.12.2002
1324 2a/63CO
E
VERES MIRCEA VIOREL CORNITEL
13062
E
VERES MIRCEA VIOREL CORNITEL
13062
E
VERE NICOLAE
CORNIEL 132
35730 13.12.2002
1260 2A/32CO
E
VERE NICOLAE
CORNIEL 132
35730 13.12.2002
1260 2A/32CO
E
SRCU DUMITRU
DELURENI
998 22.06.1995
203 2B/11CO
E
SRCU DUMITRU
DELURENI
998 22.06.1995
203 2B/11CO
E
BUTAN PAULINA
CORNIEL
30730 20.11.1995
264
E
BUTAN PAULINA
CORNIEL
30730 20.11.1995
264
E
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
1484 2a/95CO
E
VENTER ANA
BEZNEA
30588 28.06.2004
1512 2a/83CO
E
NEGRUT CORNEL MIRCEA,
CORNITEL
TICARAT CORNELIA
8916
IRINA, BOHUS MARIA NICOLETA,NEGRUT
13057
3/382
ANA FLOARE,
E
NEGRUT MAGDALENA RODICA
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
1484 2a/95CO
E
VENTER ANA
BEZNEA
30588 28.06.2004
1512 2a/83CO
E
NEGRUT CORNEL MIRCEA,
CORNITEL
TICARAT CORNELIA
8916
IRINA, BOHUS MARIA NICOLETA,NEGRUT
13057
3/382
ANA FLOARE,
E
NEGRUT MAGDALENA RODICA
VENTER ANA
BEZNEA 47
1564
E
VENTER ANA
BEZNEA 47
1564
E
NEGRUT CORNEL MIRCEA,
CORNITEL
TICARAT CORNELIA IRINA, BOHUS MARIA NICOLETA,NEGRUT
13057
ANA FLOARE,
E
NEGRUT MAGDALENA RODICA
NEGRUT CORNEL MIRCEA,
CORNITEL
TICARAT CORNELIA IRINA, BOHUS MARIA NICOLETA,NEGRUT
13057
ANA FLOARE,
E
NEGRUT MAGDALENA RODICA
VERE IOAN VERE DUMITRU,
VCORNIEL
VERE75
MARIANA,
56486
VERE
13.12.2002
PETRU
1118
3/34CO
E
VERE IOAN VERE DUMITRU,
VCORNIEL
VERE75
MARIANA,
56486
VERE
13.12.2002
PETRU
1118
3/34CO
E
POPA IOAN POPA ECATERINA
CORNITEL
32693 14.04.2003
1400
3/22CO
E
POPA IOAN POPA ECATERINA
CORNITEL
32693 14.04.2003
1400
3/22CO
E
TRIPON FLOARE
CORNITEL,57
15194 23.02.2001
878
E
TRIPON FLOARE
CORNITEL,57
15194 23.02.2001
878
E
POPA ANA
CORNIEL 51
20440 25.11.2002
1072 2A/14CO
E
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
48457 13.12.2002
1205 2A/96CO
E
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
48457 13.12.2002
1205 2A/96CO
E
POPA ANA
CORNIEL 51
20440 25.11.2002
1072 2A/14CO
E
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
48457 13.12.2002
1205 2A/96CO
E
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
48457 13.12.2002
1205 2A/96CO
E
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
48457 13.12.2002
1205 2A/96CO
E
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
48457 13.12.2002
1205 2A/96CO
E
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
48457 13.12.2002
1205 2A/96CO
E
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
48457 13.12.2002
1205 2A/96CO
E

9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9

HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
48457 13.12.2002
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
48457 13.12.2002
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
48457 13.12.2002
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
48457 13.12.2002
GEZ MARIA, CUC AUREL BOROZEL
21351 13.12.2002
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
48457 13.12.2002
GEZ MARIA, CUC AUREL BOROZEL
21351 13.12.2002
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
48457 13.12.2002
CHERESI PETRU
CORNITEL139
CHERESI PETRU
CORNITEL139
TRIPON UMITRU
IVAN MARIA BOROD
14396 21.04.1998
GEZ MARIA, CUC AUREL BOROZEL
21351 13.12.2002
TRIPON UMITRU
IVAN MARIA BOROD
14396 21.04.1998
GEZ MARIA, CUC AUREL BOROZEL
21351 13.12.2002
CHERESI PETRU
CORNITEL139
CHERESI PETRU
CORNITEL139
TRIPON UMITRU
IVAN MARIA BOROD
14396 21.04.1998
TRIPON UMITRU
IVAN MARIA BOROD
14396 21.04.1998
PANTIS IOAN
CORNITEL,12
11094 20.12.2004
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
PANTIS IOAN
CORNITEL,12
11094 20.12.2004
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
CUC MARIA TRIPON IOANCORNIEL
, TRIPON PETRU, SURDA
58909 ANA
CUC MARIA TRIPON IOANCORNIEL
, TRIPON PETRU, SURDA
58909 ANA
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
VENTER NICOLAE
CORNITEL,37
38358 10.07.2000
VENTER NICOLAE
CORNITEL,37
38358 10.07.2000
TRIPON UMITRU
IVAN MARIA BOROD
14396 21.04.1998
TRIPON UMITRU
IVAN MARIA BOROD
14396 21.04.1998
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877 10.07.2000
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877 10.07.2000
VENTER NICOLAE
CORNITEL,37
38358 10.07.2000
VENTER NICOLAE
CORNITEL,37
38358 10.07.2000
VENTER NICOLAE
CORNITEL,37
38358 10.07.2000
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877 10.07.2000
IVAN VASILE
CORNITEL,77
38877 10.07.2000
VENTER NICOLAE
CORNITEL,37
38358 10.07.2000
VENTER NICOLAE
CORNITEL,37
38358 10.07.2000
VENTER NICOLAE
CORNITEL,37
38358 10.07.2000
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
TRIPON UMITRU
IVAN MARIA BOROD
14396 21.04.1998
TRIPON UMITRU
IVAN MARIA BOROD
14396 21.04.1998
VENTER NICOLAE
CORNITEL,37
38358 10.07.2000
VENTER NICOLAE
CORNITEL,37
38358 10.07.2000
COCA NICOLAE
BOROD 400
28701 14.101.1999
ANDRU TEFAN
CORNIEL 119
21913
COCA NICOLAE
BOROD 400
28701 14.101.1999
ANDRU TEFAN
CORNIEL 119
21913
COCA NICOLAE
BOROD 400
28701 14.101.1999
ANDRU TEFAN
CORNIEL 119
21913
COCA NICOLAE
BOROD 400
28701 14.101.1999
ANDRU TEFAN
CORNIEL 119
21913
SIMIONA TRAIAN
CORNIEL 39
10600 25.11.2002
SIMIONA TRAIAN
CORNIEL 39
10600 25.11.2002
SIMIONA TRAIAN
CORNIEL 39
10600 25.11.2002
CHIRODEA DUMITRU
BOROD 108
6421 13.12.2002
SIMIONA TRAIAN
CORNIEL 39
10600 25.11.2002
CHIRODEA DUMITRU
BOROD 108
6421 13.12.2002
SCURT CRACIUN
CORNITEL,175
21513 13.12.2002
SCURT CRACIUN
CORNITEL,175
21513 13.12.2002
CHIRODEA DUMITRU
BOROD 108
6421 13.12.2002

1205
1205
1205
1205
1159
1205
1159
1205
1609
1609
525
1159
525
1159
1609
1609
525
525
1361
1510
1361
1510
669
669
1510
1510
828
828
525
525
827
827
828
828
828
1510
827
827
828
828
828
1510
525
525
828
828
750
929
750
929
750
929
750
929
1069
1069
1069
1177
1069
1177
1330
1330
1177

2A/96CO
2A/96CO
2A/96CO
2A/96CO
2A/44BZ
2A/96CO
2A/44BZ
2A/96CO

3/60B
2A/44BZ
3/60B
2A/44BZ

3/60B
3/60B
2a/118CO
3/5CO
2a/118CO
3/5CO
3/33CO
3/33CO
3/5CO
3/5CO

3/60B
3/60B

3/5CO

3/5CO
3/60B
3/60B

2A/212B
2A/75CO
2A/212B
2A/75CO
2A/212B
2A/75CO
2A/212B
2A/75CO
2A/144CO
2A/144CO
2A/144CO
2A/280B
2A/144CO
2A/280B
2a/79CO
2a/79CO
2A/280B

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

4
4

4
4

CHIRODEA DUMITRU
BOROD 108
CABA ECATERINA
CORNIEL
CABA ECATERINA
CORNIEL
SCURT CRACIUN
CORNITEL,175
SCURT CRACIUN
CORNITEL,175
CIOARA MARIA
CIOARA TRAIAN
CORNIEL
CIOARA MARIA
CIOARA TRAIAN
CORNIEL

6421
35667
35667
21513
21513
41816
41816

13.12.2002
17.11.1995
17.11.1995
13.12.2002
13.12.2002
11.11.2002
11.11.2002

1177
263
263
1330
1330
1053
1053

COSTINA PETRU
CORNIEL 6
COSTINA PETRU
CORNIEL 6
COSTINA PETRU
CORNIEL 6
COSTINA PETRU
CORNIEL 6
COSTINA PETRU
CORNIEL 6
COSTINA PETRU
CORNIEL 6
COSTINA PETRU
CORNIEL 6
COSTINA PETRU
CORNIEL 6
COSTINA PETRU
CORNIEL 6
COSTINA PETRU
CORNIEL 6
MARUCA IOAN
CORNIEL 7
MARUCA IOAN
CORNIEL 7
MARUCA IOAN
CORNIEL 7
MARUCA IOAN
CORNIEL 7
MARUCA IOAN
CORNIEL 7
MARUCA IOAN
CORNIEL 7
MARUCA IOAN
CORNIEL 7
MARUCA IOAN
CORNIEL 7
COSTINA PETRU
CORNIEL 6
COSTINA PETRU
CORNIEL 6
COSTINA IOAN
CORNIEL 181
COSTINA IOAN
CORNIEL 181
UNGUR VASILE
UNGUR FLOARE
BEZNEA,732
UNGUR VASILE
UNGUR FLOARE
BEZNEA,732
COSTINA IOAN
CORNIEL 181
COSTINA PETRU
CORNIEL 6
COSTINA IOAN
CORNIEL 181
COSTINA PETRU
CORNIEL 6
COHUT IOAN
CORNITEL,223
COHUT IOAN
CORNITEL,223
POPOVICI VOICHIA
UNCUIU
POPOVICI VOICHIA
UNCUIU
COHUT IOAN
CORNITEL,223
COHUT IOAN
CORNITEL,223
POPOVICI VOICHIA
UNCUIU
POPOVICI VOICHIA
UNCUIU
ANDRU PETRU, ANDRUCORNIEL
SAVETA
ANDRU PETRU, ANDRUCORNIEL
SAVETA
HORGA IOAN
CORNITEL
HORGA IOAN
CORNITEL
HORGA IOAN
CORNITEL
HORGA IOAN
CORNITEL
HORGA IOAN
CORNITEL
HORGA IOAN
CORNITEL
BUTIRI TRAIAN
CORNIEL
BUTIRI PETRU
CORNIEL
BUTIRI DUMITRU
CORNIEL 204
BUTIRI TRAIAN
CORNIEL
BUTIRI PETRU
CORNIEL
BUTIRI DUMITRU
CORNIEL 204
VERE NICOLAE
CORNIEL 132
VERE NICOLAE
CORNIEL 132
HORGA IOAN
CORNITEL
HORGA IOAN
CORNITEL
HORGA IOAN
CORNITEL

22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
22700
51136
51136
51136
51136
51136
51136
51136
51136
22700
22700
14899
14899
11600
11600
14899
22700
14899
22700
21665
21665
17175
17175
21665
21665
17175
17175
15631
15631
74047
74047
74047
74047
74047
74047
11549
13989
17737
11549
13989
17737
35730
35730
74047
74047
74047

13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
13.12.2002
25.01.1996
25.01.1996
14.04.2003
14.04.2003
25.01.1996
13.12.2002
25.01.1996
13.12.2002
27.03.1996
27.03.1996

1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1125
1126
1126
1126
1126
1126
1126
1126
1126
1125
1125
290
290
1389
1389
290
1125
290
1125
297
297
1528
1528
297
297
1528
1528
194
194
1484
1484
1484
1484
1484
1484
190
192
1022
190
192
1022
1260
1260
1484
1484
1484

27.03.1996
27.03.1996

13.06.1995
13.06.1995
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003
13.06.1995
13.06.1995
26.09.2002
13.06.1995
13.06.1995
26.09.2002
13.12.2002
13.12.2002
20.11.2003
20.11.2003
20.11.2003

2A/280B

2a/79CO
2a/79CO
3/51CO
3/51CO
2A/78CO
2A/78CO
2A/78CO
2A/78CO
2A/78CO
2A/78CO
2A/78CO
2A/78CO
2A/78CO
2A/78CO
2/108CO
2/108CO
2/108CO
2/108CO
2/108CO
2/108CO
2/108CO
2/108CO
2A/78CO
2A/78CO
2A/11CO
2A/11CO
3/28CO
3/28CO
2A/11CO
2A/78CO
2A/11CO
2A/78CO
2A/108CO
2A/108CO
2A/273B
2A/273B

2A/273B
2A/273B

2a/95CO
2a/95CO
2a/95CO
2a/95CO
2a/95CO
2a/95CO

2A/106CO

2A/106CO
2A/32CO
2A/32CO
2a/95CO
2a/95CO
2a/95CO

E
E
E
E
E
E
E
E
I
I
I
I
I
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
1484 2a/95CO
E
121 TUNDUC GAVRIL
CORNIEL
10619 14.03.1994
52
I
MARUCA DUMITRU
MARUCA FLOARE
CORNIEL
2856 22.01.1995
156
I
CICORT ANA
CORNIEL 16
7900 13.12.2002
1266 2A/70CO
I
121 TUNDUC GAVRIL
CORNIEL
10619 14.03.1994
52
I
MARUCA DUMITRU
MARUCA FLOARE
CORNIEL
2856 22.01.1995
156
I
CICORT ANA
CORNIEL 16
7900 13.12.2002
1266 2A/70CO
I
10 MARZEA RUSALIM
CORNITEL,1
1000 26.08.2002
928
I
10 MARZEA RUSALIM
CORNITEL,1
1000 26.08.2002
928
I
121 TUNDUC GAVRIL
CORNIEL
10619 14.03.1994
52
I
121 IVAN FLOARE
CORNIEL
5646 14.03.1994
53
I
121 IVAN FLOARE
CORNIEL
5646 14.03.1994
53
I
121 TUNDUC GAVRIL
CORNIEL
10619 14.03.1994
52
I
121 IVAN FLOARE
CORNIEL
5646 14.03.1994
53
I
121 IVAN FLOARE
CORNIEL
5646 14.03.1994
53
I
121 TUNDUC GAVRIL
CORNIEL
10619 14.03.1994
52
I
121 TUNDUC GAVRIL
CORNIEL
10619 14.03.1994
52
I
MARUCA DUMITRU
MARUCA FLOARE
CORNIEL
2856 22.01.1995
156
I
MARUCA DUMITRU
MARUCA FLOARE
CORNIEL
2856 22.01.1995
156
I
MARUCA DUMITRU
MARUCA FLOARE
CORNIEL
2856 22.01.1995
156
I
CICORT ANA
CORNIEL 16
7900 13.12.2002
1266 2A/70CO
I
MARUCA DUMITRU
MARUCA FLOARE
CORNIEL
2856 22.01.1995
156
I
CICORT ANA
CORNIEL 16
7900 13.12.2002
1266 2A/70CO
I
BUTAN PAULINA
CORNIEL
30730 20.11.1995
264
I
BUTAN PAULINA
CORNIEL
30730 20.11.1995
264
I
GROZE PETRU
CORNITEL,170
30064 13.12.2002
1334 2a/49CO
E
GROZE PETRU
CORNITEL,170
30064 13.12.2002
1334 2a/49CO
E
10 MARZEA RUSALIM
CORNITEL,1
1000 26.08.2002
928
2B/6CO
I
PUSCAU IOAN
VULTURAR VIORICA,IGNA
CORNITEL IRINA,HALMGEAN
15814 13.12.2002
FLOARE,MACRA
1317
MARIA,PUSCAU
3/1CO
PETRU,PUSCAU
I
DANUT,PUSCAU TRAIAN,PU
10 MARZEA RUSALIM
CORNITEL,1
1000 26.08.2002
928
2B/6CO
I
PUSCAU IOAN
VULTURAR VIORICA,IGNA
CORNITEL IRINA,HALMGEAN
15814 13.12.2002
FLOARE,MACRA
1317
MARIA,PUSCAU
3/1CO
PETRU,PUSCAU
I
DANUT,PUSCAU TRAIAN,PU
10 MERMEZE ILIE
COHUT ILEANA
BOROD,124
31720 10.04.2002
916
3/185B
E
10 MERMEZE ILIE
COHUT ILEANA
BOROD,124
31720 10.04.2002
916
3/185B
E
PUSCAU PETRU
VULTURAR VIORICA,IGNA
CORNITEL IRINA,MARCA
16494 13.12.2002
MARIA,PUSCAU DANUT,PUSCAU
1315
3/2COPETRU E
PUSCAU PETRU
VULTURAR VIORICA,IGNA
CORNITEL IRINA,MARCA
16494 13.12.2002
MARIA,PUSCAU DANUT,PUSCAU
1315
3/2COPETRU E
SIMU GAVRIL
SIMU SNZA,
CORNIEL
SIMU PETRU
31
18479 10.11.1997
501
3/12CO
I
SIMU GAVRIL
SIMU SNZA,
CORNIEL
SIMU PETRU
31
18479 10.11.1997
501
3/12CO
I
SIMUT PETRU
CORNITEL
13126
I
SIMUT PETRU
CORNITEL
13126
I
TUNS TRAIAN
CORNIEL
1833 20.12.1994
145 2B/53CO
I
BUTAN PAULINA
CORNIEL
30730 20.11.1995
264
I
BUTAN PAULINA
CORNIEL
30730 20.11.1995
264
I
TUNS TRAIAN
CORNIEL
1833 20.12.1994
145 2B/53CO
I
BUTAN PAULINA
CORNIEL
30730 20.11.1995
264
I
BUTAN PAULINA
CORNIEL
30730 20.11.1995
264
I
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
1484 2a/95CO
I
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
1484 2a/95CO
I
ILE IOAN
VENTER FLOARE
CORNITEL,25
41900 20.12.2002
1362
3/25CO
I
ILE IOAN
VENTER FLOARE
CORNITEL,25
41900 20.12.2002
1362
3/25CO
I
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
1484 2a/95CO
I
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
1484 2a/95CO
I
ILE IOAN
VENTER FLOARE
CORNITEL,25
41900 20.12.2002
1362
3/25CO
E
ILE IOAN
VENTER FLOARE
CORNITEL,25
41900 20.12.2002
1362
3/25CO
E
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
1484 2a/95CO
E
VENTER ANA
BEZNEA
30588 28.06.2004
1512 2a/83CO
E
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
1484 2a/95CO
E
VENTER ANA
BEZNEA
30588 28.06.2004
1512 2a/83CO
E
VENTER ANA
BEZNEA 47
1564
E
VENTER ANA
BEZNEA 47
1564
E
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
1484 2a/95CO
E
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
1484 2a/95CO
E
9 CABA FLOARE
CORNITEL,55
47456 06.04.2000
816
E
9 CABA FLOARE
CORNITEL,55
47456 06.04.2000
816
E

9 CABA FLOARE
CORNITEL,55
47456 06.04.2000
9 CABA FLOARE
CORNITEL,55
47456 06.04.2000
CABA ECATERINA
CORNIEL
35667 17.11.1995
CABA ECATERINA
CORNIEL
35667 17.11.1995
CABA ECATERINA
CORNIEL
35667 17.11.1995
CABA ECATERINA
CORNIEL
35667 17.11.1995
PANTIS DUMITRU,PANTIS CORNITEL,208
VICTOR
33075 30.07.2004
PANTIS DUMITRU,PANTIS CORNITEL,208
VICTOR
33075 30.07.2004
PACALU IOAN
PACALU PARASCHIVA,
CORNIEL 162
GRUIN15856
IOAN
PACALU IOAN
PACALU PARASCHIVA,
CORNIEL 162
GRUIN15856
IOAN
PACALU IOAN
PACALU PARASCHIVA,
CORNIEL 162
GRUIN15856
IOAN
PACALU IOAN
PACALU PARASCHIVA,
CORNIEL 162
GRUIN15856
IOAN
PACALU IOAN
PACALU PARASCHIVA,
CORNIEL 162
GRUIN15856
IOAN
PACALU IOAN
PACALU PARASCHIVA,
CORNIEL 162
GRUIN15856
IOAN
10 COCA DUMITRU
COCA D. PETRU,COCA
CORNITEL,185
D. IOAN 30864 05.11.2001
10 COCA DUMITRU
COCA D. PETRU,COCA
CORNITEL,185
D. IOAN 30864 05.11.2001
10 COCA DUMITRU
COCA D. PETRU,COCA
CORNITEL,185
D. IOAN 30864 05.11.2001
10 COCA DUMITRU
COCA D. PETRU,COCA
CORNITEL,185
D. IOAN 30864 05.11.2001
COCA IOAN
CORNIEL 181
59544
COCA IOAN
CORNIEL 181
59544
COCA IOAN
CORNIEL 181
59544
COCA IOAN
CORNIEL 181
59544
10 COCA DUMITRU
COCA D. PETRU,COCA
CORNITEL,185
D. IOAN 30864 05.11.2001
10 COCA DUMITRU
COCA D. PETRU,COCA
CORNITEL,185
D. IOAN 30864 05.11.2001
COCA IOAN
CORNIEL 181
59544
COCA IOAN
CORNIEL 181
59544
ANDRU DUMITRU
CORNIEL
20489 21.11.1994
ANDRU DUMITRU
CORNIEL
20489 21.11.1994
ANDRU DUMITRU
CORNIEL
20489 21.11.1994
ANDRU DUMITRU
CORNIEL
20489 21.11.1994

816
816
263
263
263
263
1519
1519
485
485
485
485
485
485
896
896
896
896
662
662
662
662
896
896
662
662
114
114
114
114

2a/84CO
2a/84CO
3/59CO
3/59CO
3/59CO
3/59CO
3/59CO
3/59CO
3/173CO
3/173CO
2A/55CO
2A/55CO
2A/55CO
2A/55CO

2A/55CO
2A/55CO

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Sector 67 Cornitel
Categ. de
folosinta

Nr. Tarla

Nr. Topo.
(parcela)

Supraf.
atribuita
(MP)

Suprafata
Localitatea
totala nr.
unde se afla
Topo
terenul
(parcela)
3237 CORNIEL

1502

1502

3237 CORNIEL

1619

3237 CORNIEL

1619

3237 CORNIEL

98

1175

3525 CORNIEL

98

1175

3525 CORNIEL

CC

231

777

CORNIEL

CC

231

777

CORNIEL

CC

282

449

CORNIEL

CC

282

449

CORNIEL

CC

284/1

907

CORNIEL

CC

284/1

907

CORNIEL

CC

285

150

270 CORNIEL

285

120

270 CORNIEL

CC

285

150

270 CORNIEL

285

120

270 CORNIEL

CC

286

778

2003 CORNIEL

CC

286

618

2003 CORNIEL

CC

286

607

2003 CORNIEL

CC

286

778

2003 CORNIEL

CC

286

618

2003 CORNIEL

CC

286

607

2003 CORNIEL

CC

287

121

2370 CORNIEL

287

513

2870 CORNIEL

287

2236

2870 CORNIEL

CC

287

284

633 CORNIEL

CC

287

121

2370 CORNIEL

Scara

L18 L1
L18

1:288O

L18

L18
1:288O

L18

287

513

2870 CORNIEL

287

2236

2870 CORNIEL

CC

287

284

633 CORNIEL

288

1225

5700 CORNIEL

288

2809

5701 CORNIEL

288

1667

5701 CORNIEL

288

1225

5700 CORNIEL

288

2809

5701 CORNIEL

288

1667

5701 CORNIEL

289

2022

2241 CORNIEL

289

219

2241 CORNIEL

289

2022

2241 CORNIEL

289

219

2241 CORNIEL

290

568

1446 CORNIEL

1:288O

L18

290

878

1446 CORNIEL

1:288O

L18

290

568

1446 CORNIEL

1:288O

L18

290

878

1446 CORNIEL

1:288O

L18

CC

292

795

2611 CORNIEL

1:288O

L18

292

896

2611 CORNIEL

1:288O

L18

CC

292

100

2611 CORNIEL

1:288O

L18

CC

292

795

2611 CORNIEL

1:288O

L18

292

896

2611 CORNIEL

1:288O

L18

CC

292

100

2611 CORNIEL

1:288O

L18

292

400

2611 CORNIEL

CC

292

420

2611 CORNIEL

Observatii

292

400

2611 CORNIEL

CC

292

420

2611 CORNIEL

CC

293

1039

CORNIEL

1:288O

CC

293

1039

CORNIEL

1:288O

296

8171

9171 CORNIEL

296

1000

9171 CORNIEL

296

8171

9171 CORNIEL

296

1000

9171 CORNIEL

CC

300

712

1212 CORNIEL

1:288O

CC

300

712

1212 CORNIEL

1:288O

301

565

CORNIEL

1:288O

301

565

CORNIEL

1:288O

304

304

342

307

2301

6905

CORNIEL

307

2301

6905

CORNIEL

307

2302

6906

CORNIEL

307

2301

6905

CORNIEL

307

2301

6905

CORNIEL

307

2302

6906

CORNIEL

308

1367

4100 CORNIEL

308

1366

4100 CORNIEL

308

1367

4100 CORNIEL

308

1367

4100 CORNIEL

308

1366

4100 CORNIEL

308

1367

309

8102

13865

CORNIEL

309

3268

13865

CORNIEL

309

3716

13865

CORNIEL

309

8102

13865

CORNIEL

309

3268

13865

CORNIEL

309

3716

13865

CORNIEL

310

717

1061

CORNIEL

310

1061

310

717

310

1061

CORNIEL

311

1212

CORNIEL

311

1212

CORNIEL

312

547

CORNIEL

312

547

313

6000

13665

CORNIEL

1:288O

313

7665

13665

CORNIEL

1:288O

313

7665

136665

CORNIEL

313

6000

13665

CORNIEL

1:288O

313

7665

13665

CORNIEL

1:288O

313

7665

136665

CORNIEL

313

5814

13667

CORNIEL

313

713

13667

CORNIEL

313

4003

13667

CORNIEL

CC

313

737

13667

CORNIEL

313

1139

13665

CORNIEL

313

5814

13667

CORNIEL

313

713

13667

CORNIEL

CORNIEL

342

CORNIEL

4100 CORNIEL

CORNIEL
1061

CORNIEL

CORNIEL

P
CC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
A
F
A
AT
A
AT
A
AT
A
AT
A
A
A
A
A
A
A
A
CC
CC

313
313
313
314
314
314
314
314
314
315
315
316
316
317
317
318
318
318
318
319
319
319
319
320
320
320
320
321
321
321
321
321
321
321
321
322
322
322
322
322
322
323
323
323
323
325
325
325
325
325
325
325
325
326
326
326
326
327
327
327
327
328
328

4003
737
1139
80
2769
80
2769
2689
2689
453
453
1169
1169
2420
2420
302
302
413
413
84
84
2050
2050
522
522
8787
8787
6105
241
3836
6105
241
3836
75
75
717
277
919
717
277
919
400
312
400
312
8000
2574
8000
2574
8000
2574
8000
2574
4190
4190
4190
4190
935
935
935
935
759
759

13667
13667
13665
2769
2769
2769
2769

1266
1266
2590
2590
4460
4460
4460
4460
10557
10557
10557
10557
9315
9315
9315
9315
10358
10358
10358
10358
10358
10358
1913
1913
1913
1913
712
712
712
712
10574
10574
10574
10574
10574
10574

CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18

L18
L18

L18
L18
L18
L18
L18
L18

CC
CC
A
A
A
A
A
F
A
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
L
F
L
L
F
L
L
L
L
CC
L
CC
CC
A
CC
A
A
CC
CC
A
CC
CC
L
A
L
A
A
A
CC
CC
CC
CC
A
A
CC
CC
F
AT
F

328
328
332
332
334
334
335
335
335
335
336
336
336
336
336
336
338
338
338
338
338
338
339
339
339
339
339
339
339
339
340
340
341
341
341
341
342
342
342
342
343
343
343
343
343
343
344
344
344
344
345
345
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
353

759
759
680
680
680
680
1344
1241
1344
1241
1115
1116
1114
1115
1116
1114
1181
1181
1881
1181
1181
1881
7083
7083
3016
331
478
3016
331
478
1356
1356
2592
159
2592
159
341
126
341
126
353
200
850
353
200
850
3846
2075
3846
2075
3093
3093
77
77
266
266
1457
1457
557
557
1465
2200
1465

1421
1421
852
852
3723
3723
3723
3723
3346
3346
3345
3346
3346
3345
3543
3543
3543
3543
3543
3543
10430
10430
19430
10430
10430
19430
10430
10430

2751
2751
2751
2751
467
467
467
467
1403
1403
1403
1403
1403
1403
4931
4981
4931
4981

2726
2726

3249
3249
17199
17199
3603
3604
3603

CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18

AT
A
F
A
F
CC
CC
CC
CC
CC
CC
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
A
P
A
A
P
A
P
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
A
P
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

353
354
354
354
354
355
355
356
356
356
356
668
668
688
688
754
754
754
754
757
758
759
759
759
759
759
760
760
760
760
760
761
761
761
761
762
762
764
764
765
765
765
765
766
766
770
770
770
770
771
771
774
774
774
774
775
775
775
775
776
776
782
782

2200
1000
403
1000
403
550
550
112
243
112
243
4352
4352
5431
5431
1913
1914
1913
1914
5665
4575
1888
1000
888
1000
888
2830
2000
831
2000
831
2800
2800
2238
2238
3517
3517
4338
4338
716
716
2676
2676
2024
2024
3000
1230
3000
1230
640
640
1037
2075
1037
2075
5161
5097
5161
5097
5488
5488
1876
5629

3604
1403
1403
1403
1403

486
486
486
486
4352
4352

3827
3827
3827
3827

1888
1888
1888
1888
2831
2831
2831
2831
16616
16616
6616
6616
3967
3967

3392
3392
2755
2755
4230
4230
4230
4230
2521
2521
2075
2075
10322
10322
10322
10322
15758
15758

CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL

1:2880

L18
L18

247

1:288O
1:288O

247
247

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
A
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AT
A
AT
A
A
V
V
A
A
A
A
A
A
A
A
A

782
782
782
782
783
783
783
783
784
784
784
784
785
785
785
785
786
786
786
786
787
787
787
787
790
790
790
790
791
791
792
792
793
793
793
793
794
794
794
794
795
795
795
795
797
797
797
797
797
797
798
798
799
799
801
801
803
803
803
803
803
803
805

1876
5629
5629
5629
4532
4532
4532
4532
4172
4172
4172
4172
1800
4309
1800
4309
4046
4046
4046
4046
2052
2052
2052
2052
2899
2899
2000
2000
6204
6204
6204
6204
6800
717
6800
717
3154
3154
1695
1695
731
731
1460
1460
3740
3740
2000
1740
2000
1740
1888
1888
132
132
3093
3093
453
453
1000
2000
1000
2000
2664

4309
4309

4104
4104
4104
4104

2899
2899

7517
7517
7517
7517
4238
4238
4237
4237
3651
3651
3650
3650

3740
3740
3740
3740

1009
1009

3452
3456
3452
3456

CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

247
247

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

247
247
L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

1:288O

L18
L18
L18
L18
L18
L18

L18
L18
247
247

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AT
A
A
AT
A
AT
A
AT

805
807
807
807
807
807
807
807
807
808
808
808
808
808
808
808
808
808
808
809
809
809
809
810
810
811
811
812
812
813
813
813
813
814
814
815
815
819
819
819
819
819
819
819
819
820
820
822
822
823
823
824
824
824
824
824
824
824
824
825
825
825
825

2664
700
7895
1579
700
7895
1579
2795
2795
3245
5050
5086
1010
3245
5050
5086
1010
450
450
3280
656
3280
656
2014
2014
1900
1900
3442
3442
1996
1996
1996
1996
998
998
1690
1690
3157
3157
2797
3157
3157
2797
3157
3157
1513
1513
7639
7639
2692
2692
3136
3136
2800
4504
1000
2800
4504
1000
2261
400
2261
400

CORNIEL
7894 CORNIEL
CORNIEL
7895 CORNIEL
7894 CORNIEL
CORNIEL
7895 CORNIEL
7895 CORNIEL
7895 CORNIEL
5050 CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
5050 CORNIEL
5050 CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
5050 CORNIEL
5050 CORNIEL
5050 CORNIEL
CORNIEL
3280 CORNIEL
CORNIEL
3280 CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
3380 CORNIEL
3380 CORNIEL
CORNIEL
9470 CORNIEL
9474 CORNIEL
CORNIEL
9470 CORNIEL
9474 CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
3848 CORNIEL
3848 CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
7179 CORNIEL
7179 CORNIEL
8575 CORNIEL
8575 CORNIEL
8578 CORNIEL
8578 CORNIEL
8578 CORNIEL
8578 CORNIEL
8578 CORNIEL
8578 CORNIEL
2661 CORNIEL
2661 CORNIEL
2661 CORNIEL
2661 CORNIEL

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18

L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O
247
1:288O
1:288O
247

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18

A
A
A
A
AT
A
AT
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
AT
A
F
AT
A
F
AT
A
F
AT
A
AT
AT
A
A
F
A
F
A
F
A
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

826
826
827
827
828
828
828
828
829
829
829
829
829
829
830
830
830
830
831
831
831
831
831
831
832
832
833
833
834
834
835
835
835
835
835
835
835
835
835
835
835
835
835
835
836
836
837
837
837
837
838
838
838
838
839
839
840
840
840
840
841
841
841

2877
2877
5819
5819
3471
3470
3471
3470
1533
1533
1733
7292
1733
7292
2055
2055
2574
2574
3000
3000
3000
3000
809
809
700
700
4000
4000
665
665
1100
1050
1000
2500
1063
4500
1100
1050
1000
2500
1063
4500
1972
1972
3038
3038
3800
4264
3800
4264
4800
2949
4800
2949
1054
1054
2746
500
2746
500
1500
1500
600

14602
14602
14602
14602

3546
3546
8937
8938
8937
8938
8938
8938
1690
1690
4298
4298

13235
13235
13235
13235
13235
13236
13235
13235
13235
13235
13235
13236
13235
13235

8528
8528
8528
8528
5899
5899
5899
5899

3095
3093
3095
3093
3406
3406
3406

CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18
L18

A
A
A
A
A
A
A
A
A
CC
A
CC
CC
CC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A

841
842
842
843
843
843
843
844
845
845
845
845
846
846
847
847
848
848
851
851
852
852
853
853
854
854
859
859
860
860
861
861
861
861
861
861
869
869
869
869
870
870
870
870
871
871
872
872
873
873
874
874
874
874
874
874
874
874
875
875
877
877
879

600
385
385
412
412
1466
1466
3913
2003
135
2003
135
396
396
2959
2959
1629
1629
5719
5719
4082
4082
2266
2266
5736
5736
3730
3730
1843
1843
6000
6000
1250
1200
1250
1200
2347
2347
2346
2346
2545
2545
2544
2544
1888
1888
4496
4496
1083
1083
1214
1214
766
765
897
766
765
897
4309
4309
902
902
7529

3406 CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
1590 CORNIEL
1590 CORNIEL
2931 CORNIEL
2931 CORNIEL
CORNIEL
2590 CORNIEL
2590 CORNIEL
2590 CORNIEL
2590 CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
3309 CORNIEL
3309 CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
3686 CORNIEL
3686 CORNIEL
11635 CORNIEL
11635 CORNIEL
11635 CORNIEL
11635 CORNIEL
11635 CORNIEL
11635 CORNIEL
4693 CORNIEL
4693 CORNIEL
4693 CORNIEL
4693 CORNIEL
5089 CORNIEL
5089 CORNIEL
5089 CORNIEL
5089 CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
2428 CORNIEL
2428 CORNIEL
2428 CORNIEL
2428 CORNIEL
2428 CORNIEL
2428 CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

1:2880

L18
L18

1:2880

L18
L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

1:288O
1:288O
1:288O

A
V
A
A
V
A
A
CC
CC
V
A
CC
V
A
CC
L
L
CC
CC
CC
CC
CC
CC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AT
AT
CC
CC
CC
CC
A
A
CC
A
A
CC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

879
879
879
879
879
879
879
880
880
880
880
880
880
880
880
881
881
882
882
883
883
883
883
886
886
887
887
888
888
888
888
896
896
965
965
284
284
284/2
284/2
284/2
284/2
284/2
284/2
284/2
284/2
294/1
294/1
294/2
294/2
295/1
295/1
295/2
295/2
755/1
755/1
755/1
755/1
755/1
755/1
755/2
755/2
772/1
772/1

7529
289
848
1000
289
848
1000
600
600
121
730
600
121
730
600
820
820
571
571
260
700
260
700
122
122
2376
2376
400
2039
400
2039
10506
10506
2409
2409
575
575
575
575
926
2200
351
926
2200
351
3491
3491
3649
3649
8554
8554
11731
11731
1388
3699
1388
3699
3699
3699
1850
1850
4035
4035

18822
18821
18821
18822
18821
18821
11538
11538
4190
4190
4190
4190
4190
4190
820
820
622
622
1007
1007
1007
1007
306
306
4568
4568
11538
3039
11538
3039

7085
7085
6179
6179
6178
6178
6178
6178
6178
6178

5550
5550

CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL

1:288O

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18

L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18

A
A
A
A
A
A
V
V
A
A
A
A
A
A
A
F
A
F
A
F
A
F
F
F
F
F
A
P
A
P

772/2
772/2
772/2
772/2
772/3
772/3
800/2
800/2
821/1
821/1
821/1
821/1
821/2
821/2
83/1
83/1
83/1
83/1
83/1
83/1
83/1
83/1
83/2
83/2
83/2
83/2
867/1
867/1
867/1
867/1

233
233
2256
2256
9463
9463
2068
2068
4200
429
4200
429
1205
1205
4000
1286
4000
1286
5000
286
5000
286
104
104
103
103
3793
3000
3793
3000

2417
2417
2489
2489

4622
4622
4622
4622
7031
7031
10572
10572
10572
10572
10572
10572
10572
10572
207
207
207
207
6797
6797
6797
6797

CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

SECTOR 67 - CORNITEL
NR.CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Detinatori
BORZ VIORICA
BRNCU ANA
BRISC FLOARE
BRUDASCA IOAN
BUDE FLOARE
BUDEA ILIE
BUTAN ARON
BUTAN PAULINA
BUTIRI DUMITRU
BUTIRI PETRU
BUTIRI TRAIAN
CABA ECATERINA
CABA FLOARE
CABA MARIA
CHERESI PETRU
CHIRODEA DUMITRU
CICORT ANA
CIOARA MARIA
COCA DUMITRU
COCA IOAN
COCA NICOLAE
COCA PETRU
COCA TEODOR
COHUT ALEXANDRU
COHUT IOAN
COSTINA IOAN
COSTINA PETRU
CUC MARIA
CUC TEOFIL CUC LIVIA
DUD ECATERINA
DUNE NICOLAE
FAUR MIRCEA VASILE , FAUR RODICA
GEZ MARIA, CUC AUREL
GRZ ANA
GROZE PETRU
HIRIT MARIA
HOGA ARON
HORGA DUMITRU
HORGA IOAN
HORGA NICOLAE
IVAN FLOARE
IVAN MARIA
IVAN VASILE
MADAR ILEANA
MADAR IOAN
MARTIN PETRU
MARUSCA ANA
MARUCA DUMITRU
MARUCA IOAN

50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

MARUSCA PETRU
MARZEA RUSALIM
MERMEZE GAVRIL
MERMEZE ILIE
NEGRUT CORNEL MIRCEA, TICARAT
CORNELIA IRINA, BOHUS MARIA
NICOLETA,NEGRUT ANA FLOARE,
NEGRUT MAGDALENA RODICA
OLAR ANA
OLAR DUMITRU
OLAR ECATRIN
OLAR FLORICA
OLAR IOAN
PANTI ANDREI
PANTI ANDREI
PANTI ANDREI
PANTI ANDREI
PANTI ANDREI
PANTI ANDREI
PANTI ANDREI
PANTI ANDREI
PANTI ANDREI
PANTI ANDREI
PANTI DUMITRU, PANTI IRINA
PANTIS DUMITRU,PANTIS VICTOR
PANTIS IOAN
PACALU IOAN
PESTEAN MARIA
POPA ANA
POPA ANA, POPA DUMITRU
POPA IOAN
POPOVICI VOICHIA
PUSCAU IOAN
PUSCAU PETRU
ANDRU DUMITRU
ANDRU PETRU, ANDRU SAVETA
ANDRU TEFAN
SRCU DUMITRU
SCURT CRACIUN
SIMIONAS IOAN
SIMIONAS MIHAI
SIMIONA TRAIAN
SIMUT DUMITRU
SIMU DUMITRU SIMU FLOAREA
SIMU GAVRIL
SIMUT PETRU
TRIPON FLOARE
TRIPON DUMITRU
TUNDUC GAVRIL
TUNS TRAIAN
UNGUR GHEORGHE
UNGUR VASILE
VENTER ANA
VENTER NICOLAE
VERE IOAN
VERES MIRCEA VIOREL

103

VERE NICOLAE

Sector 66 Cornitel
Nr. Carnet

Autor

Mostenitori

Adresa
Autor/
Mostemitor

Suprafata
totala (mp)

Data
eliberarii

Numarul
Titlului de
Proprietate

SIMU DUMITRU SIMU FLOAREA


CORNITEL

1556

SIMU DUMITRU SIMU FLOAREA


CORNITEL

1556

Anexa/
pozitie

Amplasamen
t I/E
E
E

PANTIS DUMITRU,PANTIS CORNITEL,208


VICTOR

33075 30.07.2004

1519

2a/84CO

PANTIS DUMITRU,PANTIS CORNITEL,208


VICTOR

33075 30.07.2004

1519

2a/84CO

PANTIS DUMITRU,PANTIS CORNITEL,208


VICTOR

33075 30.07.2004

1519

2a/84CO

PANTIS DUMITRU,PANTIS CORNITEL,208


VICTOR

33075 30.07.2004

1519

2a/84CO

10 COCA D. PETRU

CORNITEL,174

14161 05.11.2001

895

10 COCA D. PETRU

CORNITEL,174

14161 05.11.2001

895

PANTIS DUMITRU,PANTIS CORNITEL,208


VICTOR

33075 30.07.2004

1519

2a/84CO

PANTIS DUMITRU,PANTIS CORNITEL,208


VICTOR

33075 30.07.2004

1519

2a/84CO

E
I

OLAR ECATRIN

CORNIEL208

4022

472

2B/32CO

OLAR ECATRIN

CORNIEL208

4022

472

2B/32CO

9 LUNG PETRULUNG ANA,LUNG


BOROD,158
VIOREL,LUNG PETRU
10240 27.09.2000

850

3/170B

9 LUNG PETRULUNG ANA,LUNG


BOROD,158
VIOREL,LUNG PETRU
10240 27.09.2000

850

3/170B

PUSCAU IOAN
VULTURAR VIORICA,IGNA
CORNITEL IRINA,HALMGEAN
15814 13.12.2002
FLOARE,MACRA
1317
MARIA,PUSCAU
3/1CO
PETRU,PUSCAU
I
DANUT,PUSCAU TRAIAN,PU

PUSCAU IOAN
VULTURAR VIORICA,IGNA
CORNITEL IRINA,HALMGEAN
15814 13.12.2002
FLOARE,MACRA
1317
MARIA,PUSCAU
3/1CO
PETRU,PUSCAU
I
DANUT,PUSCAU TRAIAN,PU
4 LUNG MARIA

BOROD,157

10811 30.04.1997

362

GROZE PETRU

CORNITEL,170

30064 13.12.2002

1334

2a/49CO

E
E

MARUSCA ANA

CORNITEL,74

15603 20.12.2002

1374

2a/89CO

LUNG IOAN PASCALAU FLOARE,MARTIN


BOROD
CATALINA,LUNG
3971 20.11.2003
ANA,LUNG VIOREL,LUNG
1462
3/171B
PETRU,LUNG
E GAVRIL,LUNG IOAN
4 LUNG MARIA

BOROD,157

10811 30.04.1997

362

GROZE PETRU

CORNITEL,170

30064 13.12.2002

1334

2a/49CO

E
E

MARUSCA ANA

CORNITEL,74

15603 20.12.2002

1374

2a/89CO

LUNG IOAN PASCALAU FLOARE,MARTIN


BOROD
CATALINA,LUNG
3971 20.11.2003
ANA,LUNG VIOREL,LUNG
1462
3/171B
PETRU,LUNG
E GAVRIL,LUNG IOAN
GROZE IOANA
CGROZE PETRU,
CORNIEL
GROZE ELISABETA
2374 25.11.1994
COCA PETRU

CORNIEL 143

123

44320 10.11.1997

497

GROZE IOANA
CGROZE PETRU,
CORNIEL
GROZE ELISABETA
2374 25.11.1994

123

COCA PETRU

CORNIEL 143

44320 10.11.1997

497

E
2A/53CO

E
E

2A/53CO

LUNG IOAN PASCALAU FLOARE,MARTIN


BOROD
CATALINA,LUNG
3971 20.11.2003
ANA,LUNG VIOREL,LUNG
1462
3/171B
PETRU,LUNG
E GAVRIL,LUNG IOAN
LUNG IOAN PASCALAU FLOARE,MARTIN
BOROD
CATALINA,LUNG
3971 20.11.2003
ANA,LUNG VIOREL,LUNG
1462
3/171B
PETRU,LUNG
E GAVRIL,LUNG IOAN
GROZE IOANA
CGROZE PETRU,
CORNIEL
GROZE ELISABETA
2374 25.11.1994

123

3/3CO

MARUCA DUMITRU
MARUCA FLOARE
CORNIEL

2856 22.01.1995

156

3/24CO

GROZE IOANA
CGROZE PETRU,
CORNIEL
GROZE ELISABETA
2374 25.11.1994

123

3/3CO

MARUCA DUMITRU
MARUCA FLOARE
CORNIEL

156

3/24CO

2856 22.01.1995

BUTAN PAULINA
CORNIEL
30730 20.11.1995
264
I
BUTAN PAULINA
CORNIEL
30730 20.11.1995
264
I
ILE IOAN
VENTER FLOARE
CORNITEL,25
41900 20.12.2002
1362
3/25CO
I
ILE IOAN
VENTER FLOARE
CORNITEL,25
41900 20.12.2002
1362
3/25CO
I
BUTAN PAULINA
CORNIEL
30730 20.11.1995
264
I
BUTAN PAULINA
CORNIEL
30730 20.11.1995
264
I
PUSCAU IOAN
VULTURAR VIORICA,IGNA
CORNITEL IRINA,HALMGEAN
15814 13.12.2002
FLOARE,MACRA
1317
MARIA,PUSCAU
3/1CO
PETRU,PUSCAU
E
DANUT,PUSCAU TRAIAN,PU
PUSCAU IOAN
VULTURAR VIORICA,IGNA
CORNITEL IRINA,HALMGEAN
15814 13.12.2002
FLOARE,MACRA
1317
MARIA,PUSCAU
3/1CO
PETRU,PUSCAU
E
DANUT,PUSCAU TRAIAN,PU
PUSCAU AUREL, PUSCAUBOROD
VERONICA
4710
1616
3/314
E
PUSCAU AUREL, PUSCAUBOROD
VERONICA
4710
1616
3/314
E
COSTINA IOAN
CORNIEL 181
14899 25.01.1996
290 2A/11CO
E
COSTINA NICOLAE
BOROD 140
31966
637
2A/8B
E
COSTINA IOAN
CORNIEL 181
14899 25.01.1996
290 2A/11CO
E
COSTINA NICOLAE
BOROD 140
31966
637
2A/8B
E
MURESAN ANA
ALESD
5000
14560
3/391
E
MURESAN ANA
ALESD
5000
14560
3/391
E
DAT FLOARE
CORNIEL 131
39879 13.12.2002
1204 2A/154CO
E
DAT FLOARE
CORNIEL 131
39879 13.12.2002
1204 2A/154CO
E
DAT FLOARE
CORNIEL 131
39879 13.12.2002
1204 2A/154CO
E
DAT FLOARE
CORNIEL 131
39879 13.12.2002
1204 2A/154CO
E

FIREZAR TRAIAN
CORNIEL
2504
477
2B/8CO
I
FIREZAR TRAIAN
CORNIEL
2504
477
2B/8CO
I
FIREZAR TRAIAN
CORNIEL
2504
477
2B/8CO
I
FIREZAR TRAIAN
CORNIEL
2504
477
2B/8CO
I
FIREZAR TRAIAN
CORNIEL
2504
477
2B/8CO
I
FIREZAR TRAIAN
CORNIEL
2504
477
2B/8CO
I
FIREZAR TRAIAN
CORNIEL
2504
477
2B/8CO
I
FIREZAR TRAIAN
CORNIEL
2504
477
2B/8CO
I
NISTOR VIOREL
CORNIEL 16A
10548
1522 2A/34CO
I
NISTOR VIOREL
CORNIEL 16A
10548
1522 2A/34CO
I
OLAR DNU
CORNIEL
1043 21.11.1994
112 2B/15CO
I
OLAR DNU
CORNIEL
1043 21.11.1994
112
I
OLAR DNU
CORNIEL
1043 21.11.1994
112 2B/15CO
I
OLAR DNU
CORNIEL
1043 21.11.1994
112
I
OLAR DUMITRU
CORNUIEL
1043 4.05.1995
179 2B/37CO
I
OLAR DUMITRU
CORNUIEL
1043 4.05.1995
179 2B/37CO
I
PANTIS IOAN
CORNITEL,12
11094 20.12.2004
1361 2a/118CO
I
PANTIS IOAN
CORNITEL,12
11094 20.12.2004
1361 2a/118CO
I
MRZE IOAN
CORNIEL
1043 13.06.1995
196 2B/68CO
I
MRZE IOAN
CORNIEL
1043 13.06.1995
196 2B/68CO
I
MARUSCA FLOARE
CORNITEL,40
18322 22.10.2003
1413 2a/40CO
E
GROZE ELISABETA
CORNITEL
7831
E
MARUSCA FLOARE
CORNITEL,40
18322 22.10.2003
1413 2a/40CO
E
GROZE ELISABETA
CORNITEL
7831
E
COCA PETRU
CORNIEL 143
44320
497 2A/53CO
E
COCA PETRU
CORNIEL 143
44320
497 2A/53CO
E
9 HORGA TRAIAN
ILE FLOARE GROSI,43
17742 27.09.2000
844
I
9 HORGA TRAIAN
ILE FLOARE GROSI,43
17742 27.09.2000
844
I
COSTINA NICOLAE
BOROD 140
31966
637
2A/8B
E
COSTINA NICOLAE
BOROD 140
31966
637
2A/8B
E
ANDRU DUMITRU
CORNIEL
20489 21.11.1994
114
E
ANDRU DUMITRU
CORNIEL
20489 21.11.1994
114
E
ANDRU DUMITRU
CORNIEL
20489 21.11.1994
114
I
ANDRU DUMITRU
CORNIEL
20489 21.11.1994
114
E
ANDRU DUMITRU
CORNIEL
20489 21.11.1994
114
E
ANDRU DUMITRU
CORNIEL
20489 21.11.1994
114
I
PUSCAU IOAN
VULTURAR VIORICA,IGNA
CORNITEL IRINA,HALMGEAN
15814 13.12.2002
FLOARE,MACRA
1317
MARIA,PUSCAU
3/1CO
PETRU,PUSCAU
E
DANUT,PUSCAU TRAIAN,PU
PUSCAU IOAN
VULTURAR VIORICA,IGNA
CORNITEL IRINA,HALMGEAN
15814 13.12.2002
FLOARE,MACRA
1317
MARIA,PUSCAU
3/1CO
PETRU,PUSCAU
E
DANUT,PUSCAU TRAIAN,PU
GROZE PETRU
CORNITEL,170
30064 13.12.2002
1334 2a/49CO
E
BOT MARIA
CORNITEL,3
2086 14.04.2003
1393 2b/75CO
I
BOT MARIA
CORNITEL,3
2086 14.04.2003
1393 2b/75CO
I
GROZE PETRU
CORNITEL,170
30064 13.12.2002
1334 2a/49CO
E
BOT MARIA
CORNITEL,3
2086 14.04.2003
1393 2b/75CO
I
BOT MARIA
CORNITEL,3
2086 14.04.2003
1393 2b/75CO
I
BOT MARIA
CORNITEL,3
2086 14.04.2003
1393 2b/75CO
I
BOT MARIA
CORNITEL,3
2086 14.04.2003
1393 2b/75CO
I
PANTI ANDREI
CORNIEL 4
22607
652 2A/99CO
I
PANTI ANDREI
CORNIEL 4
22607
652 2A/99CO
I
PANTI ANDREI
CORNIEL 4
22607
652 2A/99CO
I
PANTI ANDREI
CORNIEL 4
22607
652 2A/99CO
I
PANTI ANDREI
CORNIEL 4
22607
652 2A/99CO
I
PANTI ANDREI
CORNIEL 4
22607
652 2A/99CO
I
COCA ONITA
CORNITEL,5
4967 13.12.2002
1318 2b/71CO
I
COCA ONITA
CORNITEL,5
4967 13.12.2002
1318 2b/71CO
I

Sector 66 Cornitel
Categ. de
folosinta

Nr. Tarla

Nr. Topo.
(parcela)

Supraf.
atribuita
(MP)

Suprafata
totala nr.
Topo
(parcela)

Localitatea
unde se afla
terenul

Scara

L18 L1

CORNIEL

260

795

260

795

CORNIEL

260

1151

1946 CORNIEL

1:288O

260

1151

1946 CORNIEL

1:288O

261

191

CORNIEL

1:288O

261

191

CORNIEL

1:288O

257

1565

CORNIEL

1:288O

L18

257

1565

CORNIEL

1:288O

L18

253

1115

CORNIEL

1:288O

253

1115

CORNIEL

1:288O

259

1906

CORNIEL

259

1906

CORNIEL

893

1335

3654 CORNIEL

1:288O

L18

893

1335

3654 CORNIEL

1:288O

L18

890

1839

2034 CORNIEL

1:288O

890

1839

2034 CORNIEL

1:288O

891

1350

7010 CORNIEL

891

2967

7010 CORNIEL

1:288O

891

700

7010 CORNIEL

1:288O

891

2629

7010 CORNIEL

1:288O

891

1350

7010 CORNIEL

1:288O

891

2967

7010 CORNIEL

1:288O

891

700

7010 CORNIEL

1:288O

891

2629

7010 CORNIEL

1:288O

891

1817

7010 CORNIEL

891

2596

7010 CORNIEL

891

1817

7010 CORNIEL

891

2596

7010 CORNIEL

892

1342

3579 CORNIEL

1:288O

892

1342

3579 CORNIEL

1:288O

892

557

3579 CORNIEL

892

667

3579 CORNIEL

892

557

3579 CORNIEL

892

667

3579 CORNIEL

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

884
884
885
885
885
885
889
889
865
865
865
865
865
865
1059/2
1059/2
261
261
260
260

1719
1719
2229
2229
2230
2230
5100
5100
1135
1135
1000
1431
1000
1431
780
780
4409
4409
406
406

CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD

3830
3830
3830
3830
6043
6043

L18

L18

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O
247
247

247
247

Observatii

A
A
A
A
A
A
A
A
CC
CC
A
CC
A
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
A
A
A
A
A
A
A
A
AT
AT
A
P
CC
A
P
CC
A
A
A
A
CC
A
A
CC
A
A
A
A
A
CC
A
CC
CC
CC

257
257
254
254
253
253
251
251
866/11
866/11
866/12
866/12
866/12
866/12
866/13
866/13
866/14
866/14
866/15
866/15
866/18
866/18
866/18
866/18
866/18
866/18
866/19
866/19
866/2
866/2
866/21
866/21
866/21
866/21
866/21
866/21
866/3
866/3
866/5
866/5
866/5
866/5
866/5
866/5
866/6
866/6
866/7
866/7
866/8
866/8
866/8
866/8
866/9
866/9

371
371
198
198
219
219
511
511
793
793
643
400
643
400
1043
1043
1043
1043
1043
1043
2203
2203
2203
2203
2203
2203
4181
4181
140
140
300
2563
1000
300
2563
1000
3370
3370
4244
743
300
4244
743
300
1043
1043
1043
1043
580
463
580
463
1043
1043

1043
1043
1043
1043
1043
1043

4406
4406
4406
4406
14406
14406
5334
5334
281
281
3863
3863
3863
3863
3863
3863

1043
1043
1043
1043

1043
1043
1043
1043

BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

L18
L18

SECTOR 66 - CORNITEL /BOROD


NR.CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Detinatori
ILE IOAN
BOT MARIA
BUTAN PAULINA
COCA D. PETRU
COCA ONITA
COCA PETRU
COSTINA IOAN
COSTINA NICOLAE
DAT FLOARE - BOROD
FIREZAR TRAIAN - BOROD
GROZE ELISABETA
GROZE IOANA
GROZE PETRU
HORGA TRAIAN
LUNG IOAN
LUNG MARIA
LUNG PETRU
MARUSCA ANA
MARUCA DUMITRU
MARUSCA FLOARE
MRZE IOAN
MURESAN ANA - BOROD
NISTOR VIOREL
OLAR DNU
OLAR DUMITRU
PANTI ANDREI
PANTIS DUMITRU,PANTIS VICTOR
PANTIS IOAN
PUSCAU AUREL, PUSCAU VERONICA
PUSCAU IOAN
ANDRU DUMITRU
SIMU DUMITRU SIMU FLOAREA

Sector 65 Borod
Nr. Carnet

Autor

Mostenitori

Adresa
Autor/
Mostemitor

121 CUC MARIA

BOROD

121 CUC MARIA

BOROD

Suprafata
totala (mp)

FODOR MARIA
SUCIU FLOARE
BOROD
IVAN AUREL

Data
eliberarii

3893 15.03.1994
3893 15.03.1994
36240 4.05.1995

Numarul
Titlului de
Proprietate

Anexa/
pozitie

Amplasamen
t I/E

67

67

186

BOROD 154

7170 14.10.1999

752

121 CUC MARIA

BOROD

3893 15.03.1994

67

121 CUC MARIA

BOROD

67

186

FODOR MARIA
SUCIU FLOARE
BOROD
IVAN AUREL

3893 15.03.1994
36240 4.05.1995

2A/272B

2A/272B

BOROD 154

7170 14.10.1999

752

9 MICULA ANA; MICULA IOAN


BOROD,126

6277 27.09.2000

851

I
I

9 MICULA ANA; MICULA IOAN


BOROD,126

6277 27.09.2000

851

9 MICULA ANA; MICULA IOAN


BOROD,126

6277 27.09.2000

851

9 MICULA ANA; MICULA IOAN


BOROD,126

6277 27.09.2000

851

9 COHUT GHEORGHE

BOROD,123

40202 06.04.2000

819

9 COHUT GHEORGHE

BOROD,123

40202 06.04.2000

819

9 COHUT GHEORGHE

BOROD,123

40202 06.04.2000

819

9 COHUT GHEORGHE

BOROD,123

40202 06.04.2000

819

9 COHUT GHEORGHE

BOROD,123

40202 06.04.2000

819

9 COHUT GHEORGHE

BOROD,123

40202 06.04.2000

819

9 COHUT GHEORGHE

BOROD,123

40202 06.04.2000

819

9 COHUT GHEORGHE

BOROD,123

40202 06.04.2000

819

9 POPVICI VOICHITA

SUNCUIUS

9190 07.02.2000

801

9 POPVICI VOICHITA

SUNCUIUS

9190 07.02.2000

801

TEPELEA DUMITRU
TEPELEA FLOARE,CABA
BOROD
MARIA 95006 30.07.2004

1518

3/67B

TEPELEA DUMITRU
TEPELEA FLOARE,CABA
BOROD
MARIA 95006 30.07.2004

1518

3/67B

TEPELEA DUMITRU
TEPELEA FLOARE,CABA
BOROD
MARIA 95006 30.07.2004

1518

3/67B

TEPELEA DUMITRU
TEPELEA FLOARE,CABA
BOROD
MARIA 95006 30.07.2004

1518

3/67B

POPOVICI VOICHIA

1528

2A/273B

TEPELEA DUMITRU
TEPELEA FLOARE,CABA
BOROD
MARIA 95006 30.07.2004

1518

3/67B

TEPELEA DUMITRU
TEPELEA FLOARE,CABA
BOROD
MARIA 95006 30.07.2004

1518

3/67B

TEPELEA DUMITRU
TEPELEA FLOARE,CABA
BOROD
MARIA 95006 30.07.2004

1518

3/67B

TEPELEA DUMITRU
TEPELEA FLOARE,CABA
BOROD
MARIA 95006 30.07.2004

1518

3/67B

POPOVICI VOICHIA

UNCUIU

1528

2A/273B

BUTIRI NICOLAE

BOROD 90

1720

BUTIRI NICOLAE

BOROD 90

1720

GRZ GAVRIL

CORNIEL 235

6126 26.09.2002

1012

2B/27CO

GRZ GAVRIL

CORNIEL 235

6126 26.09.2002

1012

2B/27CO

FIREZAR MARIA

BOROD 93

2284 10.09.2002

955

2B/68B

FIREZAR MARIA

BOROD 93

2284 10.09.2002

955

2B/68B

FIREZAR MARIA

BOROD 93

2284 10.09.2002

955

2B/68B

FIREZAR MARIA

BOROD 93

2284 10.09.2002

955

2B/68B

BORZ VIORICA

CORNITEL,218

8472 10.04.2003

1383

2a/126CO

BORZ VIORICA

CORNITEL,218

8472 10.04.2003

1383

2a/126CO

BUTIRI NICOLAE

BOROD 90

UNCUIU

17175

17175

1720

BUTIRI NICOLAE

BOROD 90

GAVRILU TEODOR

BOROD

FODOR MARIA
SUCIU FLOARE
BOROD
GAVRILU TEODOR
BOROD
FODOR MARIA
SUCIU FLOARE
BOROD
CUC PETRU
BOROZEL 92
CUC PETRU
BOROZEL 92
FODOR MARIA
SUCIU FLOARE
BOROD
FODOR MARIA
SUCIU FLOARE
BOROD
FODOR MARIA
SUCIU FLOARE
BOROD
FODOR MARIA
SUCIU FLOARE
BOROD
FODOR MARIA
SUCIU FLOARE
BOROD
FODOR MARIA
SUCIU FLOARE
BOROD
FODOR MARIA
SUCIU FLOARE
BOROD
FODOR MARIA
SUCIU FLOARE
BOROD
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
BULZAN PETRU
BOROD
BULZAN PETRU
BOROD
SRCU NICOLAE
BOROD 95
SRCU NICOLAE
BOROD 95
MUNTEAN VASILE
BOROD 104
MUNTEAN VASILE
BOROD 104
SRCU NICOLAE
BOROD 95
SRCU NICOLAE
BOROD 95
MUNTEAN VASILE
BOROD 104
MUNTEAN VASILE
BOROD 104
DUNE IOAN DUNE PETRU
BOROD 113
DUNE IOAN DUNE PETRU
BOROD 113
DUNE IOAN DUNE PETRU
BOROD 113
DUNE IOAN DUNE PETRU
BOROD 113
FOLMAN FLOAREA
BOROD 105
FOLMAN FLOAREA
BOROD 105
4 IVAN GAVRIL
BOROD,127
BORZ GAVRIL
BOROD 91
BORZ GAVRIL
BOROD 91
BORZ GAVRIL
BOROD 91
SARCA VASILE
BOROD 80
MUNTEAN VASILE
BOROD 104
POPA IOANA
BOROD 421
FOLMAN FLOAREA
BOROD 105
BUTIRI NICOLAE
BOROD 90
BUTIRI NICOLAE
BOROD 90
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
4 IVAN GAVRIL
BOROD,127
BORZ GAVRIL
BOROD 91
BORZ GAVRIL
BOROD 91
BORZ GAVRIL
BOROD 91
SARCA VASILE
BOROD 80
MUNTEAN VASILE
BOROD 104
POPA IOANA
BOROD 421
FOLMAN FLOAREA
BOROD 105
BUTIRI NICOLAE
BOROD 90
BUTIRI NICOLAE
BOROD 90

20139 20.12.1994
36240
20139
36240
14300
14300
36240
36240
36240
36240
36240
36240
36240
36240

4.05.1995
20.12.1994
4.05.1995
3.08.1999
3.08.1999
4.05.1995
4.05.1995
4.05.1995
4.05.1995
4.05.1995
4.05.1995
4.05.1995
4.05.1995

12233 27.01.1995
12233 27.01.1995
51435
51435

51435
51435

34444
34444
34444
34444

11.11.2002
11.11.2002
11.11.2002
11.11.2002

11955 30.07.1996
5332
5332
5332
41664 14.10.1999

12800

11955 30.07.1996
5332
5332
5332
41664 14.10.1999

12800

1720

149

186
149
186
735
735
186
186
186
186
186
186
186
186
1721
1721
1721
1721
1721
1721
171
171
642
642
1664
1664
642
642
1664
1664
1049
1049
1049
1049
1666
1666
308
643
643
643
757
1664
1665
1666
1720
1720
1721
308
643
643
643
757
1664
1665
1666
1720
1720

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
E
I
I
I
I
E
E
E
I
I
E
E
I
I
I
I
E
E
E
I
I

2A/100B
2A/100B

2A/11B
2A/11B

2A/11B
2A/11B

3/41B
3/41B
3/41B
3/41B

2A/87B
2B/108B
2B/108B
2B/108B
2A/192B

3/252

2A/87B
2B/108B
2B/108B
2B/108B
2A/192B

3/252

9
10
10

10
10

10
10
10
10

MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
1721
VENTER ILEANA
BOROD 112
21255 11.08.1995
222
VENTER ILEANA
BOROD 112
21255 11.08.1995
222
VENTER ILEANA
BOROD 112
21255 11.08.1995
222
VENTER ILEANA
BOROD 112
21255 11.08.1995
222
VENTER ILEANA
BOROD 112
21255 11.08.1995
222
VENTER ILEANA
BOROD 112
21255 11.08.1995
222
SIMU DUMITRU SIMU FLOAREA
CORNITEL
1556
SIMU DUMITRU SIMU FLOAREA
CORNITEL
1556
BUTIRI NICOLAE
BOROD 90
1720
BUTIRI NICOLAE
BOROD 90
1720
CUC PETRU
BOROZEL 92
14300 3.08.1999
735 2A/100B
CUC PETRU
BOROZEL 92
14300 3.08.1999
735 2A/100B
CUC PETRU
BOROZEL 92
14300 3.08.1999
735 2A/100B
SIMUT DUMITRU
CORNITEL,223
37220 27.09.2000
847
SIMU DUMITRU SIMU FLOAREA
CORNITEL
1556
CUC PETRU
BOROZEL 92
14300 3.08.1999
735 2A/100B
SIMUT DUMITRU
CORNITEL,223
37220 27.09.2000
847
SIMU DUMITRU SIMU FLOAREA
CORNITEL
1556
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766 21.03.2001
885
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766 21.03.2001
885
MARC CATALINA
MARC BERTA,
BOROD
MARC PETRU, MARC
2514
NICOLAE,
20.09.1999
MARC MIHAI, CHIRODEA
964
3/247B
DUMITRU
MARC CATALINA
MARC BERTA,
BOROD
MARC PETRU, MARC
2514
NICOLAE,
20.09.1999
MARC MIHAI, CHIRODEA
964
3/247B
DUMITRU
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766 21.03.2001
885
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766 21.03.2001
885
FODOR MARIA
SUCIU FLOARE
BOROD
36240 4.05.1995
186
FODOR MARIA
SUCIU FLOARE
BOROD
36240 4.05.1995
186
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
1721
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
1721
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
1721
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
1721
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
1721
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
1721
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
1721
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
1721
BULZAN PETRU
BOROD
12233 27.01.1995
171
BULZAN PETRU
BOROD
12233 27.01.1995
171
FOLMAN FLOAREA
BOROD 105
1666
FOLMAN FLOAREA
BOROD 105
1666
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766 21.03.2001
885
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766 21.03.2001
885
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766 21.03.2001
885
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766 21.03.2001
885
PUP IOAN
BOROD
4200
476
2B/85B
PUP IOAN
BOROD
4200
476
2B/85B
CHIRODEA DUMITRU
BOROD 108
6421 13.12.2002
1177 2A/280B
PUP IOAN
BOROD
4200
476
2B/85B
PUP IOAN
BOROD
4200
476
2B/85B
CHIRODEA DUMITRU
BOROD 108
6421 13.12.2002
1177 2A/280B
PUP GAVRIL
BOROD 107
4846
473 2B/163B
PUP GAVRIL
BOROD 107
4846
473 2B/163B
PUP GAVRIL
BOROD 107
4846
473 2B/163B
PUP GAVRIL
BOROD 107
4846
473 2B/163B
MURESAN MARIA
BOROD
7357
MURESAN MARIA
MURESAN MARIA

BOROD
BOROD

7357
7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

E
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
E
E
E
E
E
E

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA
GROZA NICOLAE
GROZA NICOLAE
GROZA NICOLAE
GROZA NICOLAE
4 COHUT IOAN
VENTER MIHAI

BOROD
CORNITEL,145
CORNITEL,145
CORNITEL 145
CORNITEL 145
CORNITEL,223
VALEA MARE 119A

21665 27.03.1996
6620 13.12.2002

7357
1331
1331
1625
1625
297
1207

4 COHUT IOAN
VENTER MIHAI

CORNITEL,223
21665 27.03.1996
VALEA MARE 119A 6620 13.12.2002

297
1207

9
9

9
9

9
9

9
9
4

26941 13.12.2002
26941 13.12.2002

DAT FLOARE
CORNIEL 131
39879 13.12.2002
GROZA NICOLAE
CORNITEL,145
26941 13.12.2002
DAT FLOARE
CORNIEL 131
39879 13.12.2002
GROZA NICOLAE
CORNITEL,145
26941 13.12.2002
VENTER IOAN
VENTER ECATERINA,VENTER
BOROD
PETRU,VENTER
64438 14.04.2003
DUMITRU
VENTER IOAN
VENTER ECATERINA,VENTER
BOROD
PETRU,VENTER
64438 14.04.2003
DUMITRU
VENTER IOAN
VENTER ECATERINA,VENTER
BOROD
PETRU,VENTER
64438 14.04.2003
DUMITRU
VENTER IOAN
VENTER ECATERINA,VENTER
BOROD
PETRU,VENTER
64438 14.04.2003
DUMITRU
OLAR ECATERINA
BOROD 111
27617 13.12.2002
OLAR ECATERINA
BOROD 111
27617 13.12.2002
OLAR ECATERINA
BOROD 111
27617 13.12.2002
OLAR ECATERINA
BOROD 111
27617 13.12.2002
OLAR ECATERINA
BOROD 111
27617 13.12.2002
OLAR ECATERINA
BOROD 111
27617 13.12.2002
DAT FLOARE
CORNIEL 131
39879 13.12.2002
DAT FLOARE
CORNIEL 131
39879 13.12.2002
DAT FLOARE
CORNIEL 131
39879 13.12.2002
DAT FLOARE
CORNIEL 131
39879 13.12.2002
DAT FLOARE
CORNIEL 131
39879 13.12.2002
DAT FLOARE
CORNIEL 131
39879 13.12.2002
COHUT GHEORGHE
BOROD,123
40202 06.04.2000
COHUT GHEORGHE
BOROD,123
40202 06.04.2000
IVAS SALONICA
TIMIOARA
17731
IVAS SALONICA
TIMIOARA
17731
VENTER NICOLAE
BOROD97
18000 13.12.2002
VENTER NICOLAE
BOROD97
18000 13.12.2002
VENTER NICOLAE
BOROD97
18000 13.12.2002
VENTER NICOLAE
BOROD97
18000 13.12.2002
VENTER NICOLAE
BOROD97
18000 13.12.2002
VENTER NICOLAE
BOROD97
18000 13.12.2002
LUNG GHEORGHE
LUNG ILEANABOROD,151
12739 13.12.1999
LUNG GHEORGHE
LUNG ILEANABOROD,151
12739 13.12.1999
VENTER ILEANA
BOROD 112
21255 11.08.1995
VENTER ILEANA
BOROD 112
21255 11.08.1995
VENTER NICOLAE
BOROD 134
29267 22.08.1995
VENTER NICOLAE
BOROD 134
29267 22.08.1995
COHUT GHEORGHE
BOROD,123
40202 06.04.2000
COHUT GHEORGHE
BOROD,123
40202 06.04.2000
VENTER ILEANA
BOROD 112
21255 11.08.1995
VENTER ILEANA
BOROD 112
21255 11.08.1995
VENTER NICOLAE
BOROD 134
29267 22.08.1995
VENTER NICOLAE
BOROD 134
29267 22.08.1995
COHUT GHEORGHE
BOROD,123
40202 06.04.2000
COHUT GHEORGHE
BOROD,123
40202 06.04.2000
COHUT IOAN
CORNITEL,223
21665 27.03.1996
PUCU AUREL
BOROD 129
16041 3.08.1999

1204
1331
1204
1331
1401
1401
1401
1401
1202
1202
1202
1202
1202
1202
1204
1204
1204
1204
1204
1204
819
819
1560
1560
1268
1268
1268
1268
1268
1268
789
789
222
222
236
236
819
819
222
222
236
236
819
819
297
733

2a/73CO
2a/73CO

4/16BZ

4/16BZ
2A/154CO
2a/73CO
2A/154CO
2a/73CO
3/48aB
3/48aB
3/48aB
3/48aB
2A/93B
2A/93B
2A/93B
2A/93B
2A/93B
2A/93B
2A/154CO
2A/154CO
2A/154CO
2A/154CO
2A/154CO
2A/154CO
2A/123B
2A/123B

2A/58B
2A/58B
2A/58B
2A/58B
2A/58B
2A/58B
3/4B
3/4B
2A/223B
2A/134B
2A/134B

2A/223B
2A/134B
2A/134B

2A/117B

E
E
E
I
I
I
I
I
E
E
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
E
I
I
I
E
E
E
E
E
E
E
I
E
E
E
E
E
I
I
E

9 DAT TEODOR
4 COHUT IOAN
PUCU AUREL
9 DAT TEODOR

CORNITEL,89
CORNITEL,223
BOROD 129
CORNITEL,89

38090
21665
16041
38090

10.07.2000
27.03.1996
3.08.1999
10.07.2000

834
297
733
834

2A/117B

E
I
E
E

Sector 65 Borod
Categ. de
folosinta

Nr. Tarla

Nr. Topo.
(parcela)

Supraf.
atribuita
(MP)

Suprafata
Localitatea
totala nr.
unde se afla
Topo
terenul
(parcela)
1511 BOROD

Scara

L18 L1

186

249

AT

186

250

1511 BOROD

AT

186

162

BOROD

CC

186

966

1511 BOROD

186

249

1511 BOROD

AT

186

250

1511 BOROD

AT

186

162

BOROD

CC

186

966

1511 BOROD

262

1577

2877 BOROD

1:288O

L18

CC

262

500

2877 BOROD

1:288O

L18

262

1577

2877 BOROD

1:288O

L18

CC

262

500

2877 BOROD

1:288O

L18

264

2885

BOROD

1:288O

L18

264

2885

BOROD

1:288O

L18

CC

265

306

BOROD

1:288O

L18

CC

265

306

BOROD

1:288O

L18

266

2800

3100 BOROD

1:288O

L18

CC

266

300

BOROD

1:288O

L18

266

2800

3100 BOROD

1:288O

L18

CC

266

300

BOROD

1:288O

L18

268

4300

47389 B/CO

1:288O

L18

268

4300

47389 B/CO

1:288O

L18

268

32379

47386 BOROD

1:288O

268

2000

47386 BOROD

1:288O

CC

268

1000

47386 BOROD

1:288O

AT

268

5000

47386 BOROD

1:288O

268

4300

47389 BOROD

268

32379

47386 BOROD

1:288O

268

2000

47386 BOROD

1:288O

CC

268

1000

47386 BOROD

1:288O

AT

268

5000

47386 BOROD

1:288O

268

4300

47389 BOROD

270

4981

BOROD

270

4981

BOROD

271

2176

BOROD

271

2176

BOROD

272

2044

2284 BOROD

CC

272

240

2284 BOROD

272

2044

2284 BOROD

CC

272

240

2284 BOROD

273

1300

5773 BOROD

1:288O

273

1300

5773 BOROD

1:288O

276

4902

BOROD

Observatii

276

4902

BOROD

A
A
A
A
CC
CC
CC
CC
A
A
A
CC
A
CC
A
A
A
A
A
A
CC
CC
A
CC
A
CC
A
CC
A
CC
A
CC
A
CC
A
A
P
A
P
CC
A
A
A
A
A
CC
A
P
A
P
CC
A
A
A
A
A
CC

277

2877

19116 BOROD

277
277
277
279
279
283
283
284
284
287
287
287
287
288
288
289
289
290
290
293
293
295
295
295
295
295
295
295
295
296
296
296
296
300
300
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041
1041

16239
2877
16239
870
870
1800
1800
1008
1008
2684
2813
2684
2813
1324
1324
3586
3586
4446
4446
165
165
5284
500
4150
500
5284
500
4150
500
2654
500
2654
500
2027
2027
6200
4000
1082
250
9685
4000
4000
4000
2426
500
7151
6200
4000
1082
250
9685
4000
4000
4000
2426
500

19116 BOROD
19116 BOROD
19116 BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
3365 BOROD
3365 BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
10435 BOROD
10435 BOROD
10434 BOROD
10434 BOROD
10435 BOROD
10435 BOROD
10434 BOROD
10434 BOROD
3154 BOROD
3154 BOROD
3154 BOROD
3154 BOROD
2277 BOROD
2277 BOROD
48939 BOROD
48945 BOROD
48945 BOROD
48945 BOROD
48943 BOROD
48940 BOROD
48940 BOROD
48940 BOROD
48940 BOROD
48940 BOROD
48940 BOROD
48939 BOROD
48945 BOROD
48945 BOROD
48945 BOROD
48943 BOROD
48940 BOROD
48940 BOROD
48940 BOROD
48940 BOROD
48940 BOROD

L18

247

1:2880

L18

247

A
A
CC
A
CC
A
A
F
F
CC
CC
A
A
A
A
F
A
A
F
A
A
A
A
A
A
AT
AT
CC
CC
CC
CC
CC
CC
A
A
CC
CC
A
A
A
CC
A
CC
A
CC
CC
A
CC
CC
A
CC
A
CC
A
A
A
A
A
A

1041
267/1
267/1
267/1
267/1
267/2
267/2
274/1
274/1
274/2
274/2
278/1
278/1
278/2
278/2
278/2
278/2
278/2
278/2
281/1
281/1
281/2
281/2
282/1
282/1
285
285
291/1
291/1
291/2
291/2
291/3
291/3
292/2
292/2
294/10
294/10
301/1
301/1
301/2
301/2
301/2
301/2
301/3
301/3
301/3
301/3
301/3
301/3
302/2
302/2
302/2
302/2
863/1
863/1
863/1
863/2
863/2
863/2

7151
1126
500
1126
500
1629
1629
4319
4319
590
590
3784
3784
2173
2172
2172
2173
2172
2172
2517
2517
2517
2517
2506
2506
184
184
151
151
151
151
147
147
978
978
68
68
2018
2018
1000
370
1000
370
800
570
1372
800
570
1372
136
318
136
318
1573
1574
1573
383
383
383

48940
1626
1626
1626
1626

4345
4345
4345
4345

2518
2518
1370
1370
1370
1370

686
686
686
686
3147
3147
3147
766
766
766

BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD

1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AT
A
AT
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
CC
CC
A
A
A
AT
A
AT
A
A
A
AT
A
AT
A
A
A
A

863/3
863/3
863/3
1059/10
1059/10
1059/11
1059/11
1059/12
1059/12
1059/12
1059/12
1059/12
1059/12
1059/13
1059/13
1059/13
1059/13
1059/17
1059/17
1059/18
1059/18
1059/19
1059/19
1059/20
1059/20
1059/20
1059/20
1059/23
1059/23
1059/24
1059/24
1059/25
1059/25
1059/3
1059/3
1059/4
1059/4
1059/6
1059/6
1059/6
1059/6
1059/6
1059/6
1059/7
1059/7
1059/8
1059/8
1059/8
1059/8
1059/8
1059/8
1059/8
1059/8
1059/8
1059/8
1059/8
1059/8
1059/9
1059/9

998
998
998
4532
4532
3525
3525
2000
2870
1326
2000
2870
1326
2877
6697
2877
6697
3732
3732
510
510
2244
2244
14070
1000
14070
1000
953
953
5165
5165
277
277
12444
12444
11977
11977
5000
4000
5000
4000
1000
1000
8984
8984
16500
1500
16500
1500
837
5000
16500
1500
16500
1500
837
5000
795
4341

1996 BOROD
1996 BOROD
1996 BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
4769 BOROD
BOROD
4773 BOROD
4769 BOROD
BOROD
4773 BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
15070 BOROD
15070 BOROD
15070 BOROD
15070 BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
19209 BOROD
19209 BOROD
19209 BOROD
19209 BOROD
19209 BOROD
19209 BOROD
14128 BOROD
14128 BOROD
43069 BOROD
43069 BOROD
43069 BOROD
43069 BOROD
4372 BOROD
43072 BOROD
43069 BOROD
43069 BOROD
43069 BOROD
43069 BOROD
4372 BOROD
43072 BOROD
5783 BOROD
5784 BOROD

1:288O
1:288O

L18

1:2880

L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18
L18

A
A
A
A

1059/9
1059/9
1059/9
1059/9

5000
795
4341
5000

5783
5783
5784
5783

BOROD
BOROD
BOROD
BOROD

1:288O
1:2880

L18
L18

1:288O

L18

SECTOR 65 - BOROD
NR.CRT.
Detinatori
1
POPVICI VOICHITA
2
BORZ GAVRIL
3
BORZ VIORICA
4
BULZAN PETRU
5
BUTIRI NICOLAE
6
CHIRODEA DUMITRU
7
CIOARA STEFAN
8
COHUT GHEORGHE
9
COHUT IOAN
10
CUC MARIA
11
CUC PETRU
12
DAT FLOARE
13
DAT TEODOR
14
DUNE IOAN
15
FIREZAR MARIA
16
FODOR MARIA
17
FOLMAN FLOAREA
18
GAVRILU TEODOR
19
GRZ GAVRIL
20
GROZA NICOLAE
21
IVAN GAVRIL
22
IVAS SALONICA
23
LUNG GHEORGHE
24
MARC CATALINA
25
MICLOVAN FLOARE
26
MICULA ANA; MICULA IOAN
27
MUNTEAN VASILE
28
MURESAN MARIA
29
OLAR ECATERINA
30
POPA IOANA
31
POPOVICI VOICHIA
32
PUP GAVRIL
33
PUP IOAN
34
PUCU AUREL
35
SRCU NICOLAE
36
SARCA VASILE
37
SIMUT DUMITRU
38 SIMU DUMITRU SIMU FLOAREA
39
TEPELEA DUMITRU
40
VENTER ILEANA

41
42
43

VENTER IOAN
VENTER MIHAI
VENTER NICOLAE

Sector 94 Borod Cornitel


Nr. Carnet

Autor

Mostenitori

Adresa
Autor/
Mostemitor

Suprafata
totala (mp)

Data
eliberarii

HORGA GAVRIL
BOROD
48663 20.12.2002
HORGA GAVRIL
BOROD
48663 20.12.2002
HORGA GAVRIL
BOROD
48663 20.12.2002
HORGA GAVRIL
BOROD
48663 20.12.2002
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
PUCU VERONICA
BOROD 141
15976 13.12.2002
PUCU VERONICA
BOROD 141
15976 13.12.2002
PANTI DUMITRU, PANTICORNIEL
IRINA
21
24451 28.11.1997
PANTI DUMITRU, PANTICORNIEL
IRINA
21
24451 28.11.1997
PANTI DUMITRU, PANTICORNIEL
IRINA
21
24451 28.11.1997
PANTI DUMITRU, PANTICORNIEL
IRINA
21
24451 28.11.1997
BOLUND GAVRIL
CORNIEL 154
6355
7.081997
PANTI DUMITRU, PANTICORNIEL
IRINA
21
24451 28.11.1997
BOLUND GAVRIL
CORNIEL 154
6355
7.081997
PANTI DUMITRU, PANTICORNIEL
IRINA
21
24451 28.11.1997
GROZA NICOLAE
CORNITEL,145
26941 13.12.2002
GROZA NICOLAE
CORNITEL,145
26941 13.12.2002
BOLUND GAVRIL
CORNIEL 154
6355
IANCU VERONICA
CORNIEL 158
5649
BOLUND GAVRIL
CORNIEL 154
6355
IANCU VERONICA
CORNIEL 158
5649
COCA PETRU
CORNIEL 143
44320
COCA PETRU
CORNIEL 143
44320
VERES MIRCEA VIOREL CORNITEL
VERES MIRCEA VIOREL CORNITEL
VERE NICOLAE
CORNIEL 132
35730 13.12.2002
VERE NICOLAE
CORNIEL 132
35730 13.12.2002
BOLUND GAVRIL
CORNIEL 154
6355
BOLUND GAVRIL
CORNIEL 154
6355
IANCU VERONICA
CORNIEL 158
5649
IANCU VERONICA
CORNIEL 158
5649
SIMU DUMITRU SIMU FLOAREA
CORNITEL
SIMU DUMITRU SIMU FLOAREA
CORNITEL
9 SIMUT DUMITRU
CORNITEL,223
37220 27.09.2000
9 SIMUT DUMITRU
CORNITEL,223
37220 27.09.2000
TRIPON IOAN
CORNIEL 64
6796
TRIPON IOAN
CORNIEL 64
6796
CUC MARIA TRIPON IOANCORNIEL
, TRIPON PETRU, SURDA
58909 ANA
CUC MARIA TRIPON IOANCORNIEL
, TRIPON PETRU, SURDA
58909 ANA
CUC MARIA TRIPON IOANCORNIEL
, TRIPON PETRU, SURDA
58909 ANA
CUC MARIA TRIPON IOANCORNIEL
, TRIPON PETRU, SURDA
58909 ANA
CUC MARIA TRIPON IOANCORNIEL
, TRIPON PETRU, SURDA
58909 ANA
CUC MARIA TRIPON IOANCORNIEL
, TRIPON PETRU, SURDA
58909 ANA
OLAR ILEANA
ORADEA
7027 21.07.1998
OLAR ILEANA
ORADEA
7027 21.07.1998
TRIPON NICOLAE
CORNIEL 60
18337
TRIPON NICOLAE
CORNIEL 60
18337
BROINA IOAN
BEZNEA 104
14407
BROINA IOAN
BEZNEA 104
14407
PANTIS IOAN
CORNITEL,12
11094 20.12.2004
PANTIS IOAN
CORNITEL,12
11094 20.12.2004

Numarul
Titlului de
Proprietate
1363
1363
1363
1363
1484
1484
1510
1510
1128
1128
503
503
503
503
435
503
435
503
1331
1331
435
629
435
629
497
497
13062
13062
1260
1260
435
435
629
629
1556
1556
847
847
664
664
669
669
669
669
669
669
582
582
665
665
424
424
1361
1361

Anexa/
pozitie

Amplasamen
t I/E

2a/225B
2a/225B
2a/225B
2a/225B
2a/95CO
2a/95CO
3/5CO
3/5CO
2A/189B
2A/189B
2A/117CO
2A/117CO
2A/117CO
2A/117CO
2A/22CO
2A/117CO
2A/22CO
2A/117CO
2a/73CO
2a/73CO
2A/22CO
2A/160CO
2A/22CO
2A/160CO
2A/53CO
2A/53CO

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

2A/32CO
2A/32CO
2A/22CO
2A/22CO
2A/160CO
2A/160CO

2A/
2A/
3/33CO
3/33CO
3/33CO
3/33CO
3/33CO
3/33CO
2A/164B
2A/164B
2A/90CO
2A/90CO
2A/208B
2A/208B
2a/118CO
2a/118CO

9 COCA PETRU
BOROD,116
27684 22.02.2001
9 COCA PETRU
BOROD,116
27684 22.02.2001
BRUDASCA IOAN
CORNITEL
19490 27.02.2004
BRUDASCA IOAN
CORNITEL
19490 27.02.2004
10 COCA DUMITRU
COCA D. PETRU,COCA
CORNITEL,185
D. IOAN 30864 05.11.2001
10 COCA DUMITRU
COCA D. PETRU,COCA
CORNITEL,185
D. IOAN 30864 05.11.2001
9 TRIPON FLOARE
CORNITEL,57
15194 23.02.2001
9 TRIPON FLOARE
CORNITEL,57
15194 23.02.2001
9 BLAGA TEODOR
BEZNEA, 28
24994 30.01.2001
9 BLAGA TEODOR
BEZNEA, 28
24994 30.01.2001
10 OPRE TEODOR
BEZNEA,81
14322 25.08.2002
10 OPRE TEODOR
BEZNEA,81
14322 25.08.2002
121MARTIN TEODOR
DELURENI
2164 16.09.1994
MARTIN IOAN
CORNIEL
3125 5.12.1994
121MARTIN TEODOR
DELURENI
2164 16.09.1994
MARTIN IOAN
CORNIEL
3125 5.12.1994
DAT DUMITRU
DELURENI
2489 22.06.1995
DAT DUMITRU
DELURENI
2489 22.06.1995
9 LAL DUMITRU
VALEA CRISULUI,1 7980 01.06.2000
9 LAL DUMITRU
VALEA CRISULUI,1 7980 01.06.2000
COCA IOAN
CORNIEL 181
59544
COCA IOAN
CORNIEL 181
59544
POPA TEODOR
POPA MARIABEZNEA 19
10465 23.02.1998
POPA TEODOR
POPA MARIABEZNEA 19
10465 23.02.1998
9 BLAGA TEODOR
BEZNEA, 28
24994 30.01.2001
9 BLAGA TEODOR
BEZNEA, 28
24994 30.01.2001
9 BLAGA TEODOR
BEZNEA, 28
24994 30.01.2001
9 BLAGA TEODOR
BEZNEA, 28
24994 30.01.2001
BRUDACA PETRU
BRUDACA ANA,
CORNIEL
BRUDACA IOAN,
46494
BRUDACA
10.09.2002
IOANA
COCA IOAN
CORNIEL 196
12430 23.11.2002
BRUDACA PETRU
BRUDACA ANA,
CORNIEL
BRUDACA IOAN,
46494
BRUDACA
10.09.2002
IOANA
COCA IOAN
CORNIEL 196
12430 23.11.2002
9 FELDI ALEXANDRU
CORNITEL.,113
12351 19.12.2000
9 FELDI ALEXANDRU
CORNITEL.,113
12351 19.12.2000
4 COHUT ALEXANDRU
DELURENI,22
60544 08.10.1996
10 UNGUR TRAIAN
BEZNEA
17502 26.08.2002
4 COHUT ALEXANDRU
DELURENI,22
60544 08.10.1996
10 UNGUR TRAIAN
BEZNEA
17502 26.08.2002
4 COHUT ALEXANDRU
DELURENI,22
60544 08.10.1996
4 COHUT ALEXANDRU
DELURENI,22
60544 08.10.1996
4 COHUT ALEXANDRU
DELURENI,22
60544 08.10.1996
4 COHUT ALEXANDRU
DELURENI,22
60544 08.10.1996
4 COHUT ALEXANDRU
DELURENI,22
60544 08.10.1996
4 COHUT ALEXANDRU
DELURENI,22
60544 08.10.1996
9 COHUT GHEORGHE
BOROD,123
40202 06.04.2000
9 COHUT GHEORGHE
BOROD,123
40202 06.04.2000
9 COHUT GHEORGHE
BOROD,123
40202 06.04.2000
9 COHUT GHEORGHE
BOROD,123
40202 06.04.2000
9 COHUT GHEORGHE
BOROD,123
40202 06.04.2000
9 COHUT GHEORGHE
BOROD,123
40202 06.04.2000
9 COHUT GHEORGHE
BOROD,123
40202 06.04.2000
9 COHUT GHEORGHE
BOROD,123
40202 06.04.2000
OPREA GHEORGHE
BEZNEA 3
6094 5.08.1997
OPREA GHEORGHE
BEZNEA 3
6094 5.08.1997
PANC IRINA
BEZNEA 10
6931 15.05.1997
PANC IRINA
BEZNEA 10
6931 15.05.1997
PANC IRINA
BEZNEA 10
6931
PANC IRINA
BEZNEA 10
6931
9 SCURT IRINA
CORNITEL,163
35502 22.02.2001

870
870
1499
1499
896
896
878
878
868
868
920
920
92
130
92
130
204
204
825
825
662
662
512
512
868
868
868
868
945
1096
945
1096
866
866
318
926
318
926
318
318
318
318
318
318
819
819
819
819
819
819
819
819
409
409
399
399
399
399
872

2a/7CO
2a/7CO

2A/13CO
2A/13CO

2A/180B
2A/180B
4/3CO
4/2CO
4/3CO
4/2CO
2B/64CO
2B/64CO

2A/55CO
2A/55CO
3/18CO
3/18CO

3/36CO
2A/148CO
3/36CO
2A/148CO

2A/181B
2A/181B
2A/242B
2A/242B
2A/242B
2A/242B
4/1CO

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

9 SCURT IRINA
CORNITEL,163
35502 22.02.2001
872
4/1CO
IVAN FLOARE
BEZNEA 37
1358 13.12.2002
1132 2B/182B
IVAN FLOARE
BEZNEA 37
1358 13.12.2002
1132 2B/182B
POPA PETRUPOPA VASILEDELURENI
13512 27.01.1997
168
3/105B
POPA PETRUPOPA VASILEDELURENI
13512 27.01.1997
168
3/105B
BODEA NICOLAE
BEZNEa 5
17080 4.06.1998
569 2A/166B
BODEA NICOLAE
BEZNEa 5
17080 4.06.1998
569 2A/166B
4 TUNDUC ELISABETA
CORNITEL,140
6780 29.04.1997
348 2A/158CO
4 TUNDUC ELISABETA
CORNITEL,140
6780 29.04.1997
348 2A/158CO
IVAN DUMITRU
BEZNEA,72
6083 20.11.2003
1472
2a/194
IVAN DUMITRU
BEZNEA,72
6083 20.11.2003
1472
2a/194
BRUDACA D IOAN
CORNIEL 212
25137 13.12.2002
1206
2A/4CO
BRUDACA D IOAN
CORNIEL 212
25137 13.12.2002
1206
2A/4CO
IVAN DUMITRU
BEZNEA,72
6083 20.11.2003
1472
2a/194
IVAN DUMITRU
BEZNEA,72
6083 20.11.2003
1472
2a/194
PANC PETRU,PANC FLOARE
BEZNEA 6
3783 5.08.1997
416
2B/81B
PANC PETRU,PANC FLOARE
BEZNEA 6
3783 5.08.1997
416
2B/81B
MARTIN PETRU
MARTIN VASILE,MARTIN
BEZNEA 13 CONSTANTIN,
15753 5.08.1997
MARTIN PETRU, MARTIN
411 AUGUSTIN
3/8CO
MARTIN PETRU
MARTIN VASILE,MARTIN
BEZNEA 13 CONSTANTIN,
15753 5.08.1997
MARTIN PETRU, MARTIN
411 AUGUSTIN
3/8CO
MARTIN PETRU
MARTIN VASILE,MARTIN
BEZNEA 13 CONSTANTIN,
15753 MARTIN PETRU, MARTIN
411 AUGUSTIN
3/8CO
MARTIN PETRU
MARTIN VASILE,MARTIN
BEZNEA 13 CONSTANTIN,
15753 MARTIN PETRU, MARTIN
411 AUGUSTIN
3/8CO
MARTIN PETRU
MARTIN VASILE,MARTIN
BEZNEA 13 CONSTANTIN,
15753 MARTIN PETRU, MARTIN
411 AUGUSTIN
3/8CO
MARTIN PETRU
MARTIN VASILE,MARTIN
BEZNEA 13 CONSTANTIN,
15753 MARTIN PETRU, MARTIN
411 AUGUSTIN
3/8CO
4 TANC FLOARE
BEZNEA,6
9405 15.05.1997
393 2A/122CO
4 TANC FLOARE
BEZNEA,6
9405 15.05.1997
393 2A/122CO
4 TANC FLOARE
BEZNEA,6
9405 15.05.1997
393
4 TANC FLOARE
BEZNEA,6
9405 15.05.1997
393
PANC PETRU,PANC FLOARE
BEZNEA 6
3783
416
2B/81B
PANC PETRU,PANC FLOARE
BEZNEA 6
3783
416
2B/81B
POPA PETRUPOPA VASILEDELURENI
13512 27.01.1997
168
POPA PETRUPOPA VASILEDELURENI
13512 27.01.1997
168
POPA PETRUPOPA VASILEDELURENI
13512 27.01.1997
168
POPA PETRUPOPA VASILEDELURENI
13512 27.01.1997
168
POPA PETRUPOPA VASILEDELURENI
13512 27.01.1997
168
POPA PETRUPOPA VASILEDELURENI
13512 27.01.1997
168
POPA PETRUPOPA VASILEDELURENI
13512 27.01.1997
168
POPA PETRUPOPA VASILEDELURENI
13512 27.01.1997
168
POPA IOAN
BEZNEA,4
9130 20.11.2003
1464 2b/46CO
POPA IOAN
BEZNEA,4
9130 20.11.2003
1464 2b/46CO
9 SCURT IRINA
CORNITEL,163
35502 22.02.2001
872
9 SCURT IRINA
CORNITEL,163
35502 22.02.2001
872
9 BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
799
9 BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
799
POPA TEODOR
POPA MARIABEZNEA 19
10465 23.02.1998
512
3/18CO
POPA TEODOR
POPA MARIABEZNEA 19
10465 23.02.1998
512
3/18CO
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
1510
3/5CO
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
1510
3/5CO
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
1510
3/5CO
OLAR DUMITRU
OLAR PETRU,OLAR
CORNITEL
ARON
59894 16.04.2004
1510
3/5CO
9 BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
799
9 BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
799
BODEA NICOLAE
BEZNEa 5
17080 4.06.1998
569 2A/166B
BODEA NICOLAE
BEZNEa 5
17080 4.06.1998
569 2A/166B
9 BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
799
9 BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
799
9 BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
799
9 BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
799
BODEA NICOLAE
BEZNEa 5
17080 4.06.1998
569 2A/166B
BODEA NICOLAE
BEZNEa 5
17080 4.06.1998
569 2A/166B

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

9
9
9
9
9
9

9
9
4
4
4
4

9
9

9
9
9
9

9
9
9
9

BODEA NICOLAE
BEZNEa 5
17080 4.06.1998
BODEA NICOLAE
BEZNEa 5
17080 4.06.1998
BODEA NICOLAE
BEZNEa 5
17080 4.06.1998
BODEA NICOLAE
BEZNEa 5
17080 4.06.1998
BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
BODEA NICOLAE
BEZNEa 5
17080 4.06.1998
BODEA NICOLAE
BEZNEa 5
17080 4.06.1998
BODEA NICOLAE
BEZNEa 5
17080 4.06.1998
BODEA NICOLAE
BEZNEa 5
17080 4.06.1998
BODEA NICOLAE
BEZNEa 5
17080 4.06.1998
BODEA NICOLAE
BEZNEa 5
17080 4.06.1998
SCURT IRINA
CORNITEL,163
35502 22.02.2001
SCURT IRINA
CORNITEL,163
35502 22.02.2001
COHUT ALEXANDRU
DELURENI,22
60544 08.10.1996
COHUT ALEXANDRU
DELURENI,22
60544 08.10.1996
COHUT ALEXANDRU
DELURENI,22
60544 08.10.1996
COHUT ALEXANDRU
DELURENI,22
60544 08.10.1996
COCA DUMITRI
CORNITEL
11800
COCA DUMITRI
CORNITEL
11800
COHUT GHEORGHE
BOROD,123
40202 06.04.2000
VERES MIRCEA VIOREL CORNITEL
COHUT GHEORGHE
BOROD,123
40202 06.04.2000
VERES MIRCEA VIOREL CORNITEL
VERE NICOLAE
CORNIEL 132
35730 13.12.2002
VERE NICOLAE
CORNIEL 132
35730 13.12.2002
VENTER FLOARE
CORNITEL,80
25429 13.12.2002
VENTER FLOARE
CORNITEL,80
25429 13.12.2002
BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
VENTER ANA
BEZNEA
30588 28.06.2004
VENTER ANA
BEZNEA
30588 28.06.2004
VENTER ANA
BEZNEA 47
VENTER ANA
BEZNEA 47
COCI MARIACOCI GAVRIL
LUGAU DE JOS
4179 5.08.1997
COCI MARIACOCI GAVRIL
LUGAU DE JOS
4179 5.08.1997
HOGA ARON
CORNIEL 30
22401
HOGA ARON
CORNIEL 30
22401
COCI MARIACOCI GAVRIL
LUGAU DE JOS
4179
COCI MARIACOCI GAVRIL
LUGAU DE JOS
4179
BODEA NICOLAE
BEZNEa 5
17080 4.06.1998
BODEA NICOLAE
BEZNEa 5
17080 4.06.1998
BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
GROZE NICOLAE
GROZE MIHAI,GROZE
CORNITEL,172
DUMITRU,BOCA
42476 ANA
13.12.2002
BODEA IOAN
BEZNEA,7
22025 07.02.2000
GROZE NICOLAE
GROZE MIHAI,GROZE
CORNITEL,172
DUMITRU,BOCA
42476 ANA
13.12.2002
COHUT GHEORGHE
BOROD,123
40202 06.04.2000
HORGA TRAIAN
HORGA DUMITRU,ILE
CORNITEL
FLOARE 10074 22.10.2003
COHUT GHEORGHE
BOROD,123
40202 06.04.2000
HORGA TRAIAN
HORGA DUMITRU,ILE
CORNITEL
FLOARE 10074 22.10.2003
HORGA TRAIAN
HORGA DUMITRU,ILE
CORNITEL
FLOARE 10074 22.10.2003
HORGA TRAIAN
HORGA DUMITRU,ILE
CORNITEL
FLOARE 10074 22.10.2003
HORGA TRAIAN
HORGA DUMITRU,ILE
CORNITEL
FLOARE 10074 22.10.2003

569
569
569
569
799
799
799
799
799
799
569
569
569
569
569
569
872
872
318
318
318
318
1619
1619
819
13062
819
13062
1260
1260
1320
1320
799
799
799
799
1512
1512
1564
1564
410
410
496
496
410
410
569
569
799
1276
799
1276
819
1424
819
1424
1424
1424
1424

2A/166B
2A/166B
2A/166B
2A/166B

2A/166B
2A/166B
2A/166B
2A/166B
2A/166B
2A/166B

3/294
3/294

2A/32CO
2A/32CO
2a/131CO
2a/131CO

2a/83CO
2a/83CO

3/13CO
3/13CO
2A/41CO
2A/41CO
3/13CO
3/13CO
2A/166B
2A/166B
3/50CO
3/50CO
3/35CO
3/35CO
3/35CO
3/35CO
3/35CO

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

4
4
4
4

9
9

HORGA TRAIAN
HORGA DUMITRU,ILE
CORNITEL
FLOARE 10074 22.10.2003
SCURT CRACIUN
CORNITEL,175
21513 13.12.2002
SCURT CRACIUN
CORNITEL,175
21513 13.12.2002
POPA NICOLAE
ANDRU LIVIA
CORNIEL 11
7647 13.11.2002
POPA NICOLAE
ANDRU LIVIA
CORNIEL 11
7647 13.11.2002
MARTIN NICOLAE
BEZENEA 626
11370
MARTIN NICOLAE
BEZENEA 626
11370
GROZA NICOLAE
CORNITEL,145
26941 13.12.2002
GROZA NICOLAE
CORNITEL,145
26941 13.12.2002
CRACIUN PETRU
CRACIUN MARIA
CORNITEL,142
4889 14.05.1997
CRACIUN PETRU
CRACIUN MARIA
CORNITEL,142
4889 14.05.1997
CRACIUN PETRU
CRACIUN MARIA
CORNITEL,142
4889 14.05.1997
CRACIUN PETRU
CRACIUN MARIA
CORNITEL,142
4889 14.05.1997
COCA TEODOR
ENACHE AUREL
CORNIEL 179
17893
COCA TEODOR
ENACHE AUREL
CORNIEL 179
17893
COCA TEODOR
ENACHE AUREL
CORNIEL 179
17893
COCA TEODOR
ENACHE AUREL
CORNIEL 179
17893
COCA TEODOR
ENACHE AUREL
CORNIEL 179
17893
COCA TEODOR
ENACHE AUREL
CORNIEL 179
17893
COCA TEODOR
ENACHE AUREL
CORNIEL 179
17893
COCA TEODOR
ENACHE AUREL
CORNIEL 179
17893
VENTER TEODOR
CORNIEL 191
30661 12.05.1998
VENTER TEODOR
CORNIEL 191
30661 12.05.1998
MARUSCA FLOARE
CORNITEL,40
18322 22.10.2003
MARUSCA FLOARE
CORNITEL,40
18322 22.10.2003
PACALU IOAN
PACALU PARASCHIVA,
CORNIEL 162
GRUIN15856
IOAN
PANTI ANDREI
CORNIEL 4
22607
VERE IOAN VERE DUMITRU,
VCORNIEL
VERE 75
MARIANA,
56486
VERE
13.12.2002
PETRU
PACALU IOAN
PACALU PARASCHIVA,
CORNIEL 162
GRUIN15856
IOAN
PANTI ANDREI
CORNIEL 4
22607
VERE IOAN VERE DUMITRU,
VCORNIEL
VERE 75
MARIANA,
56486
VERE
13.12.2002
PETRU
GROZE NICOLAE
GROZE MIHAI,GROZE
CORNITEL,172
DUMITRU,BOCA
42476 ANA
13.12.2002
GROZE NICOLAE
GROZE MIHAI,GROZE
CORNITEL,172
DUMITRU,BOCA
42476 ANA
13.12.2002
GROZE NICOLAE
GROZE MIHAI,GROZE
CORNITEL,172
DUMITRU,BOCA
42476 ANA
13.12.2002
GROZE NICOLAE
GROZE MIHAI,GROZE
CORNITEL,172
DUMITRU,BOCA
42476 ANA
13.12.2002
GROZE NICOLAE
GROZE MIHAI,GROZE
CORNITEL,172
DUMITRU,BOCA
42476 ANA
13.12.2002
PESTEAN MARIA
CORNITEL,47
15650 13.12.2002
GROZE NICOLAE
GROZE MIHAI,GROZE
CORNITEL,172
DUMITRU,BOCA
42476 ANA
13.12.2002
PESTEAN MARIA
CORNITEL,47
15650 13.12.2002
GROZE NICOLAE
GROZE MIHAI,GROZE
CORNITEL,172
DUMITRU,BOCA
42476 ANA
13.12.2002
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
GROZE NICOLAE
GROZE MIHAI,GROZE
CORNITEL,172
DUMITRU,BOCA
42476 ANA
13.12.2002
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
GROZE NICOLAE
GROZE MIHAI,GROZE
CORNITEL,172
DUMITRU,BOCA
42476 ANA
13.12.2002
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
GROZE NICOLAE
GROZE MIHAI,GROZE
CORNITEL,172
DUMITRU,BOCA
42476 ANA
13.12.2002
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
HORGA IOAN
CORNITEL
74047 20.11.2003
SCURT CRACIUN
CORNITEL,175
21513 13.12.2002
SCURT CRACIUN
CORNITEL,175
21513 13.12.2002
CABA ECATERINA
CORNIEL
35667 17.11.1995
CABA ECATERINA
CORNIEL
35667 17.11.1995
TRIPON FLOARE
CORNITEL,57
15194 23.02.2001
TRIPON FLOARE
CORNITEL,57
15194 23.02.2001
COCA ONITA
CORNITEL,5
4967 13.12.2002
SIMIONAS MIHAI
CORNITEL,169
10880 13.12.2002

1424
1330
1330
1066
1066
650
650
1331
1331
386
386
386
386
654
654
654
654
654
654
654
654
547
547
1413
1413
485
652
1118
485
652
1118
1276
1276
1276
1276
1276
1321
1276
1321
1276
1484
1276
1484
1484
1484
1276
1484
1276
1484
1484
1484
1330
1330
263
263
878
878
1318
1326

3/35CO
2a/79CO
2a/79CO
3/44CO
3/44CO
2A/74CO
2A/74CO
2a/73CO
2a/73CO
3/39CO
3/39CO
3/52CO
3/52CO
3/52CO
3/52CO
3/52CO
3/52CO
3/52CO
3/52CO
2A/39CO
2A/39CO
2a/40CO
2a/40CO
3/59CO
2A/99CO
3/34CO
3/59CO
2A/99CO
3/34CO
3/50CO
3/50CO
3/50CO
3/50CO
3/50CO
2a/77CO
3/50CO
2a/77CO
3/50CO
2a/95CO
3/50CO
2a/95CO
2a/95CO
2a/95CO
3/50CO
2a/95CO
3/50CO
2a/95CO
2a/95CO
2a/95CO
2a/79CO
2a/79CO

2b/71CO
2a/145CO

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

121
121

9
9

4
4
4
4

4
4

UNGUR VASILE
UNGUR FLOARE
BEZNEA,732
11600 14.04.2003
COCA ONITA
CORNITEL,5
4967 13.12.2002
SIMIONAS MIHAI
CORNITEL,169
10880 13.12.2002
UNGUR VASILE
UNGUR FLOARE
BEZNEA,732
11600 14.04.2003
SIMIONA TRAIAN
CORNIEL 39
10600 25.11.2002
SIMIONA TRAIAN
CORNIEL 39
10600 25.11.2002
ILE IOAN
VENTER FLOARE
CORNITEL,25
41900 20.12.2002
ILE IOAN
VENTER FLOARE
CORNITEL,25
41900 20.12.2002
SARCA VASILE
BOROD 80
41664 14.10.1999
SARCA VASILE
BOROD 80
41664 14.10.1999
VENTER IRINA
BOROD,484
2867 21.03.2000
TOPAI FLORIAN
BOROD
14835
TOPAI FLORIAN
BOROD
14835
SARCA VASILE
BOROD 80
41664 14.10.1999
POPA IOAN POPA ECATERINA
CORNITEL
32693 14.04.2003
TOPAI FLORIAN
BOROD
14835
TOPAI FLORIAN
BOROD
14835
SARCA VASILE
BOROD 80
41664 14.10.1999
POPA IOAN POPA ECATERINA
CORNITEL
32693 14.04.2003
CIOARA PETRU
BOROD
10000 10.06.1993
VENTER IOAN
VENTER PETRU,ANTONESCUM
BOROD
ILEANA
26627 13.12.2002
CIOARA PETRU
BOROD
10000 10.06.1993
VENTER IOAN
VENTER PETRU,ANTONESCUM
BOROD
ILEANA
26627 13.12.2002
KELA MARIA
BOROD
4412 20.12.1994
KELA MARIA
BOROD
4412 20.12.1994
GABOR ALEXANDRU, GABOR
BOROD
RUXANDA
5381 21.11.1994
GABOR ALEXANDRU, GABOR
BOROD
RUXANDA
5381 21.11.1994
PUP GAVRIL
BOROD 107
4846
PUP GAVRIL
BOROD 107
4846
LAL FLOARE
BOROD,380
29928 13.12.1999
LAL FLOARE
BOROD,380
29928 13.12.1999
PUP IOAN
BOROD
4200 6.11.1997
PUP IOAN
BOROD
4200 6.11.1997
MARC ANA TEODORESCU
BUCURETI
VIORICA
2878 16.12.1994
PUP IOAN
BOROD
4200
MARC ANA TEODORESCU
BUCURETI
VIORICA
2878 16.12.1994
PUP IOAN
BOROD
4200
VENTER GAVRIL
PLATONA ELENA
BOROD
6181 27.01.1995
VENTER GAVRIL
PLATONA ELENA
BOROD
6181 27.01.1995
IVAN NICULAIE
IVAN ANA, IVAN
BOROD
AUREL, IVAN IOAN,
42467
CUC
03.02.1997
MARIA
IVAN NICULAIE
IVAN ANA, IVAN
BOROD
AUREL, IVAN IOAN,
42467
CUC
03.02.1997
MARIA
IVAN NICULAIE
IVAN ANA, IVAN
BOROD
AUREL, IVAN IOAN,
42467
CUC
03.02.1997
MARIA
IVAN NICULAIE
IVAN ANA, IVAN
BOROD
AUREL, IVAN IOAN,
42467
CUC
03.02.1997
MARIA
CIOARA TEODOR
BOROD 18
CIOARA TEODOR
BOROD 18
CIOARA TEODOR
BOROD 18
CIOARA TEODOR
BOROD 18
CIOARA TEODOR
BOROD 18
CIOARA TEODOR
BOROD 18
RAD NICOLAE
BOROD
11688 22.10.2003
RAD NICOLAE
BOROD
11688 22.10.2003
PUP ANA
BOROD,391
4629 31.10.1996
PUP ANA
BOROD,391
4629 31.10.1996

1389
1318
1326
1389
1069
1069
1362
1362
757
757
811
423
423
757
1400
423
423
757
1400
28
1249
28
1249
144
144
111
111
473
473
787
787
476
476
133
476
133
476
167
167
334
334
334
334
1622
1622
1622
1622
1622
1622
1427
1427
324
324

3/28CO
2b/71CO
2a/145CO
3/28CO
2A/144CO
2A/144CO
3/25CO
3/25CO
2A/192B
2A/192B
2B/164N
2A/122B
2A/122B
2A/192B
3/22CO
2A/122B
2A/122B
2A/192B
3/22CO

CHIRODEA PETRU
CHIRODEA MARIA,CHIRODEA
BOROD,366
ILEANA,IGEA
28052 13.12.2002
VICTORIA
CHIRODEA PETRU
CHIRODEA MARIA,CHIRODEA
BOROD,366
ILEANA,IGEA
28052 13.12.2002
VICTORIA
OPREA DUMITRU
BOROD
8928 13.12.2002
OPREA DUMITRU
BOROD
8928 13.12.2002

1274
1274
1263
1263

3/22B
3/22B
2A/7B
2A/7B

3/94B
3/94B
2B/34B
2B/34B
3/215B
3/215B
2B/163B
2B/163B
2A/96B
2A/96B
2B/85B
2B/85B
2B/85B
2B/85B
3/86B
3/86B

2a/157B
2a/157B
2B/84B
2B/84B

E
E
E
E
E
E
E
E
I
I
E
I
I
I
E
I
I
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
E
E
I
E
E
E
E
E
E
I
I
E
E

121
4
121
4
9

PANTI PETRU
BOROD 512
3895 20.07.1998
PANTI PETRU
BOROD 512
3895 20.07.1998
PUP GAVRIL
BOROD 107
4846
PUP GAVRIL
BOROD 107
4846
SARCOZI MARIA
BOROD 456
7598 24.09.2002
SARCOZI MARIA
BOROD 456
7598 24.09.2002
SARCOZI MARIA
BOROD 456
7598 24.09.2002
SARCOZI MARIA
BOROD 456
7598 24.09.2002
SRCU NICOLAE
BOROD 95
51435
SRCU NICOLAE
BOROD 95
51435
CUC PETRU
BOROZEL 92
14300 3.08.1999
CUC PETRU
BOROZEL 92
14300 3.08.1999
BUTIRI NICOLAE
BOROD 90
BUTIRI NICOLAE
BOROD 90
SUCIU FLOARE
BUCEA
46032 20.12.1994
GAVRILU TEODOR
BOROD
20139 20.12.1994
FODOR MARIA
SUCIU FLOARE
BOROD
36240 4.05.1995
SUCIU FLOARE
BUCEA
46032 20.12.1994
GAVRILU TEODOR
BOROD
20139 20.12.1994
FODOR MARIA
SUCIU FLOARE
BOROD
36240 4.05.1995
PUP IOAN
BOROD 172
4639
PUP IOAN
BOROD 172
4639
RAD NICOLAE
BOROD
11688 22.10.2003
RAD NICOLAE
BOROD
11688 22.10.2003
CHIRODEA PETRU
CHIRODEA MARIA,CHIRODEA
BOROD,366
ILEANA,IGEA
28052 13.12.2002
VICTORIA
CHIRODEA PETRU
CHIRODEA MARIA,CHIRODEA
BOROD,366
ILEANA,IGEA
28052 13.12.2002
VICTORIA
TU DUMITRU
BOROD 396
13753 13.12.2002
TU DUMITRU
BOROD 396
13753 13.12.2002
MARC ANA TEODORESCU
BUCURETI
VIORICA
2878 16.12.1994
PUP IOAN
BOROD 172
MARC ANA TEODORESCU
BUCURETI
VIORICA
2878 16.12.1994
PUP IOAN
BOROD 172
CIOARA PETRU
BOROD
10000 10.06.1993
VENTER IOAN
TILEAGD,107
1200 30.07.1996
CIOARA PETRU
BOROD
10000 10.06.1993
VENTER IOAN
TILEAGD,107
1200 30.07.1996
PETRUS IOAN
BEZNEA,27
7182 21.03.2000
POPA IOANA
BOROD 421
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
19800
PETRUS IOAN
BEZNEA,27
7182 21.03.2000
POPA IOANA
BOROD 421
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
19800
SARCA VASILE
BOROD 80
41664 14.10.1999
PETRUS IOAN
BEZNEA,27
7182 21.03.2000
POPA NICOLAE
ANDRU LIVIA
CORNIEL 11
7647 13.11.2002
MEHE FLOARE
MEHE ALEXANDRU
BOROD 237
2800 13.12.2002
LAZAR VICTORIA
CACUCIU VECHI
5755 22.10.2003
POPA IOANA
BOROD 421
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
SARCA VASILE
BOROD 80
41664 14.10.1999
PETRUS IOAN
BEZNEA,27
7182 21.03.2000
POPA NICOLAE
ANDRU LIVIA
CORNIEL 11
7647 13.11.2002
MEHE FLOARE
MEHE ALEXANDRU
BOROD 237
2800 13.12.2002
LAZAR VICTORIA
CACUCIU VECHI
5755 22.10.2003
POPA IOANA
BOROD 421
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116
PUP DUMITRU
BEZNEA 98
7041 13.12.2002
POPA IOANA
BOROD 421
MICLOVAN FLOARE
BOROD 116

575
575
473
473
1000
1000
1000
1000
642
642
735
735
1720
1720
147
149
186
147
149
186
1570
1570
1427
1427
1274
1274
1270
1270
133
1570
133
1570
28
300
28
300
812
1665
1721
812
1665
1721
757
812
1066
1184
1436
1665
1721
757
812
1066
1184
1436
1665
1721
1199
1665
1721

2B/21B
2B/21B
2B/163B
2B/163B
2B/71B
2B/71B
2B/71B
2B/71B
2A/11B
2A/11B
2A/100B
2A/100B

2A/160B
2A/220B
3/176B
2A/160B
2A/220B
3/176B

2a/157B
2a/157B
3/22B
3/22B
2A/95B
2A/95B
3/24B
3/24B
6/1
4/22B
6/1
4/22B
2A/227B
3/213B
2A/227B
3/213B
2A/192B
3/44CO
3/155B
2a/53B

2A/192B
3/44CO
3/155B
2a/53B

2A/178B

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

4
4
4
4

9
9
9
9

9
9
9
9

10

10

PUP DUMITRU
POPA IOANA
MICLOVAN FLOARE
COHUT ALEXANDRU
COHUT ALEXANDRU
COHUT ALEXANDRU
COHUT ALEXANDRU
BROINA IOAN
BROINA IOAN
BROINAS IOAN

BEZNEA 98
BOROD 421
BOROD 116
DELURENI,22
DELURENI,22
DELURENI,22
DELURENI,22
BEZNEA 104
BEZNEA 104
BEZNEA

7041 13.12.2002

2A/178B

08.10.1996
08.10.1996
08.10.1996
08.10.1996
6.08.1997
6.08.1997
8/6/1997

1199
1665
1721
318
318
318
318
424
424
424

VERE IOAN VERE DUMITRU,


VCORNIEL
VERE 75
MARIANA,
56486
VERE
13.12.2002
PETRU
MARUCA IOAN
CORNIEL 7
51136 13.12.2002
OLAR ECATERINA
BOROD 111
27617 13.12.2002
PESTEAN MARIA
CORNITEL,47
15650 13.12.2002
VERE IOAN VERE DUMITRU,
VCORNIEL
VERE 75
MARIANA,
56486
VERE
13.12.2002
PETRU
MARUCA IOAN
CORNIEL 7
51136 13.12.2002
OLAR ECATERINA
BOROD 111
27617 13.12.2002
PESTEAN MARIA
CORNITEL,47
15650 13.12.2002
BLAGA TEODOR
BEZNEA, 28
24994 30.01.2001
BLAGA TEODOR
BEZNEA, 28
24994 30.01.2001
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,MUNTEAN
BOROD,207,ORADEA
TEODOR
52810 07.02.2000
PANTIS DUMITRU,PANTIS CORNITEL,208
VICTOR
33075 30.07.2004
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,MUNTEAN
BOROD,207,ORADEA
TEODOR
52810 07.02.2000
PANTIS DUMITRU,PANTIS CORNITEL,208
VICTOR
33075 30.07.2004
VERE IOAN VERE DUMITRU,
VCORNIEL
VERE 75
MARIANA,
56486
VERE
13.12.2002
PETRU
MARUCA IOAN
CORNIEL 7
51136 13.12.2002
OLAR ECATERINA
BOROD 111
27617 13.12.2002
PESTEAN MARIA
CORNITEL,47
15650 13.12.2002
POPA IOAN POPA ECATERINA
CORNITEL
32693 14.04.2003
VERE IOAN VERE DUMITRU,
VCORNIEL
VERE 75
MARIANA,
56486
VERE
13.12.2002
PETRU
MARUCA IOAN
CORNIEL 7
51136 13.12.2002
OLAR ECATERINA
BOROD 111
27617 13.12.2002
PESTEAN MARIA
CORNITEL,47
15650 13.12.2002
POPA IOAN POPA ECATERINA
CORNITEL
32693 14.04.2003
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,MUNTEAN
BOROD,207,ORADEA
TEODOR
52810 07.02.2000
PANTIS DUMITRU,PANTIS CORNITEL,208
VICTOR
33075 30.07.2004
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,MUNTEAN
BOROD,207,ORADEA
TEODOR
52810 07.02.2000
PANTIS DUMITRU,PANTIS CORNITEL,208
VICTOR
33075 30.07.2004
BLAGA TEODOR
BEZNEA, 28
24994 30.01.2001
BUTIRI NICOLAE
BOROD 90
29401
BLAGA TEODOR
BEZNEA, 28
24994 30.01.2001
BUTIRI NICOLAE
BOROD 90
29401
VERE IOAN VERE DUMITRU,
VCORNIEL
VERE 75
MARIANA,
56486
VERE
13.12.2002
PETRU
VERE IOAN VERE DUMITRU,
VCORNIEL
VERE 75
MARIANA,
56486
VERE
13.12.2002
PETRU
VERE IOAN VERE DUMITRU,
VCORNIEL
VERE 75
MARIANA,
56486
VERE
13.12.2002
PETRU
VERE IOAN VERE DUMITRU,
VCORNIEL
VERE 75
MARIANA,
56486
VERE
13.12.2002
PETRU
VENTER PETRU
BOROD
23828 13.12.2002
VENTER PETRU
BOROD
23828 13.12.2002
DAT FLOARE
CORNIEL 131
39879 13.12.2002
CACUCI FLOARE
CACUCI AUREL
BEZNEA 714
5700 13.12.2002
DAT FLOARE
CORNIEL 131
39879 13.12.2002
CACUCI FLOARE
CACUCI AUREL
BEZNEA 714
5700 13.12.2002
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766 21.03.2001
BORZ PETRU
ANULAT R1500
41931 13.12.2002
BORZ MARIA
ARAD
11500 13.12.2002
BORZ PETRU
BOROD
41931 01.03.2004
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766 21.03.2001

1118
1126
1202
1321
1118
1126
1202
1321
868
868
804
1519
804
1519
1118
1126
1202
1321
1400
1118
1126
1202
1321
1400
804
1519
804
1519
868
1720
868
1720
1118
1118
1118
1118
1279
1279
1204
1257
1204
1257
885
1224
1225
1500
885

3/34CO
2/108CO
2A/93B
2a/77CO
3/34CO
2/108CO
2A/93B
2a/77CO

60544
60544
60544
60544
14407
14407
14407

2A/213B
2A/213B
2A/208B
2A/208B

2a/84CO
2a/84CO
3/34CO
2/108CO
2A/93B
2a/77CO
3/22CO
3/34CO
2/108CO
2A/93B
2a/77CO
3/22CO
2a/84CO
2a/84CO
2A/57B
2A/57B
3/34CO
3/34CO
3/34CO
3/34CO
2a/283B
2a/283B
2A/154CO
3/172B
2A/154CO
3/172B
2A/134B
2A/161B
2a/136B

E
E
E
E
I
E
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

10

10

10

10

10

10

BORZ PETRU
ANULAT R1500
41931 13.12.2002
BORZ MARIA
ARAD
11500 13.12.2002
BORZ PETRU
BOROD
41931 01.03.2004
BARZ MIHAI
BOROD 92
11509 12.05.1998
OPREA GHEORGHE
BOROD100
11509
BORZ ANA
BOROD 179
9265 10.09.2002
BARZ MIHAI
BOROD 92
11509 12.05.1998
OPREA GHEORGHE
BOROD100
11509
BORZ ANA
BOROD 179
9265 10.09.2002
VENTER PETRU
BOROD
23828 13.12.2002
VENTER PETRU
BOROD
23828 13.12.2002
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766 21.03.2001
BORZ PETRU
ANULAT R1500
41931 13.12.2002
BORZ MARIA
ARAD
11500 13.12.2002
BORZ PETRU
BOROD
41931 01.03.2004
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766 21.03.2001
BORZ PETRU
ANULAT R1500
41931 13.12.2002
BORZ MARIA
ARAD
11500 13.12.2002
BORZ PETRU
BOROD
41931 01.03.2004
VENTER PETRU
BOROD
23828 13.12.2002
VENTER PETRU
BOROD
23828 13.12.2002
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766 21.03.2001
BORZ MARIA
ARAD
11500 13.12.2002
CACUCI FLOARE
CACUCI AUREL
BEZNEA 714
5700 13.12.2002
BORZ PETRU
BOROD
41931 01.03.2004
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766 21.03.2001
BORZ MARIA
ARAD
11500 13.12.2002
CACUCI FLOARE
CACUCI AUREL
BEZNEA 714
5700 13.12.2002
BORZ PETRU
BOROD
41931 01.03.2004
SRCU NICOLAE
BOROD 95
51435
SRCU NICOLAE
BOROD 95
51435
CUC PETRU
BOROZEL 92
14300 3.08.1999
CUC PETRU
BOROZEL 92
14300 3.08.1999
GROZE NICOLAE
GROZE MIHAI,GROZE
CORNITEL,172
DUMITRU,BOCA
42476 ANA
13.12.2002
GROZE NICOLAE
GROZE MIHAI,GROZE
CORNITEL,172
DUMITRU,BOCA
42476 ANA
13.12.2002
SRCU NICOLAE
BOROD 95
51435
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766 21.03.2001
BORZ PETRU
ANULAT R1500
41931 13.12.2002
BORZ MARIA
ARAD
11500 13.12.2002
CACUCI FLOARE
CACUCI AUREL
BEZNEA 714
5700 13.12.2002
BORZ PETRU
BOROD
41931 01.03.2004
IVAS SALONICA
TIMIOARA
SRCU NICOLAE
BOROD 95
51435
CIOARA STEFAN
BOROD,110
22766 21.03.2001
BORZ PETRU
ANULAT R1500
41931 13.12.2002
BORZ MARIA
ARAD
11500 13.12.2002
CACUCI FLOARE
CACUCI AUREL
BEZNEA 714
5700 13.12.2002
BORZ PETRU
BOROD
41931 01.03.2004
IVAS SALONICA
TIMIOARA
CIOARA TEODOR
BOROD 18
26477
CIOARA TEODOR
BOROD 18
26477
GROZE NICOLAE
GROZE MIHAI,GROZE
CORNITEL,172
DUMITRU,BOCA
42476 ANA
13.12.2002
GROZE NICOLAE
GROZE MIHAI,GROZE
CORNITEL,172
DUMITRU,BOCA
42476 ANA
13.12.2002
GROZE NICOLAE
GROZE MIHAI,GROZE
CORNITEL,172
DUMITRU,BOCA
42476 ANA
13.12.2002
GROZE NICOLAE
GROZE MIHAI,GROZE
CORNITEL,172
DUMITRU,BOCA
42476 ANA
13.12.2002
VENTER FLORIAN
BOROD 89
15773 13.12.2002
VENTER FLORIAN
BOROD 89
15773 13.12.2002
VENTER FLORIAN
BOROD 89
15773 13.12.2002
VENTER FLORIAN
BOROD 89
15773 13.12.2002

1224
1225
1500
545
641
942
545
641
942
1279
1279
885
1224
1225
1500
885
1224
1225
1500
1279
1279
885
1225
1257
1500
885
1225
1257
1500
642
642
735
735
1276
1276
642
885
1224
1225
1257
1500
1560
642
885
1224
1225
1257
1500
1560
1622
1622
1276
1276
1276
1276
1165
1165
1165
1165

2A/134B
2A/161B
2a/136B
2A/266B
2A/56
2A/38B
2A/266B
2A/56
2A/38B
2a/283B
2a/283B
2A/134B
2A/161B
2a/136B
2A/134B
2A/161B
2a/136B
2a/283B
2a/283B
2A/161B
3/172B
2a/136B
2A/161B
3/172B
2a/136B
2A/11B
2A/11B
2A/100B
2A/100B
3/50CO
3/50CO
2A/11B
2A/134B
2A/161B
3/172B
2a/136B
2A/11B
2A/134B
2A/161B
3/172B
2a/136B
3/307
3/307
3/50CO
3/50CO
3/50CO
3/50CO
2A/63B
2A/63B
2A/63B
2A/63B

E
E
E
I
E
E
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
I
E

VENTER FLORIAN
BOROD 89
15773 13.12.2002
1165
VENTER FLORIAN
BOROD 89
15773 13.12.2002
1165
MARUCA IOAN
CORNIEL 7
51136 13.12.2002
1126
MARUCA IOAN
CORNIEL 7
51136 13.12.2002
1126
BARZ MIHAI
BOROD 92
11509 12.05.1998
545
BARZ MIHAI
BOROD 92
11509 12.05.1998
545
OPREA GHEORGHE
BOROD100
11509
641
OPREA GHEORGHE
BOROD100
11509
641
BORZ ANA
BOROD 179
9265 10.09.2002
942
CIOARA TEODOR
CIOARA ALEXANDRU
BOROD 102
23058 11.12.2002
1050
CIOARA MARIA
CIOARA TRAIAN
CORNIEL
41816 11.11.2002
1053
SURDA DUMITRU
BOROD135
8154 13.12.2002
1160
CIOARA ALEXANDRU
BOROD
1605
BARZ MIHAI
BOROD 92
11509 12.05.1998
545
BARZ MIHAI
BOROD 92
11509 12.05.1998
545
OPREA GHEORGHE
BOROD100
11509
641
OPREA GHEORGHE
BOROD100
11509
641
BORZ ANA
BOROD 179
9265 10.09.2002
942
CIOARA TEODOR
CIOARA ALEXANDRU
BOROD 102
23058 11.12.2002
1050
CIOARA MARIA
CIOARA TRAIAN
CORNIEL
41816 11.11.2002
1053
SURDA DUMITRU
BOROD135
8154 13.12.2002
1160
CIOARA ALEXANDRU
BOROD
1605
CIOARA MARIA
CIOARA TRAIAN
CORNIEL
41816 11.11.2002
1053
FAUR STEFAN
BOROD
53677 22.10.2003
1426
FAUR STEFAN
BOROD
8046
CIOARA MARIA
CIOARA TRAIAN
CORNIEL
41816 11.11.2002
1053
FAUR STEFAN
BOROD
53677 22.10.2003
1426
FAUR STEFAN
BOROD
8046
CUC PETRU
BOROZEL 92
14300 3.08.1999
735
VENTER PETRU
BOROD
23828 13.12.2002
1279
CUC PETRU
BOROZEL 92
14300 3.08.1999
735
VENTER PETRU
BOROD
23828 13.12.2002
1279
BULZAN ARON
BOROD
4207 19.12.1994
137
BULZAN PETRU
BOROD
12233 27.01.1995
171
BULZAN GHEORGHE
MANCI ILEANA,
BULZAN
BOROD
BULZAN
ANA
ARON, BULZAN
21748 13.06.1995
PETRU, BULZAN IOAN
202
BULZAN ARON
BOROD
4207 19.12.1994
137
BULZAN PETRU
BOROD
12233 27.01.1995
171
BULZAN GHEORGHE
MANCI ILEANA,
BULZAN
BOROD
BULZAN
ANA
ARON, BULZAN
21748 13.06.1995
PETRU, BULZAN IOAN
202
OPREA GHEORGHE
BOROD100
11509
641
OPREA GHEORGHE
BOROD100
11509
641
MARUCA IOAN
CORNIEL 7
51136 13.12.2002
1126
VENTER PETRU
BOROD
23828 13.12.2002
1279
VENTER IOAN
VENTER ECATERINA,VENTER
BOROD
PETRU,VENTER
64438 14.04.2003
DUMITRU
1401
MARUCA IOAN
CORNIEL 7
51136 13.12.2002
1126
VENTER PETRU
BOROD
23828 13.12.2002
1279
VENTER IOAN
VENTER ECATERINA,VENTER
BOROD
PETRU,VENTER
64438 14.04.2003
DUMITRU
1401
BARZ MIHAI
BOROD 92
11509 12.05.1998
545
VENTER IOAN
VENTER ECATERINA,VENTER
BOROD
PETRU,VENTER
64438 14.04.2003
DUMITRU
1401
BARZ MIHAI
BOROD 92
11509 12.05.1998
545
VENTER IOAN
VENTER ECATERINA,VENTER
BOROD
PETRU,VENTER
64438 14.04.2003
DUMITRU
1401
CIOARA ALEXANDRU
BOROD
23083
1605
CIOARA ALEXANDRU
BOROD
23083
1605
CIOARA ARON
BOROD 76
30980 25.01.1996
280
9 COCA PETRU
BOROD,116
27684 22.02.2001
870
9 COCA PETRU
BOROD,116
27684 22.02.2001
870
CIOARA MARIA
CIOARA TRAIAN
CORNIEL
41816 11.11.2002
1053
CICORT ANA
CORNIEL 16
7900 13.12.2002
1266
CIOARA ARON
BOROD 76
30980 25.01.1996
280
9 COCA PETRU
BOROD,116
27684 22.02.2001
870

2A/63B
2A/63B
2/108CO
2/108CO
2A/266B
2A/266B
2A/56
2A/56
2A/38B
3/79B
3/51CO
2A/23B

2A/100B
2a/283B
2A/100B
2a/283B
2A/137B
2A/222B
3/244B
2A/137B
2A/222B
3/244B
2A/56
2A/56
2/108CO
2a/283B
3/48aB
2/108CO
2a/283B
3/48aB
2A/266B
3/48aB
2A/266B
3/48aB
3/76B
3/76B
2A/37B

I
I
E
E
I
I
E
I
E
E
E
E
E
I
I
E
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
E
I
E
E
E
E

3/51CO
2A/70CO
2A/37B

E
E
E
E

2A/266B
2A/266B
2A/56
2A/56
2A/38B
3/79B
3/51CO
2A/23B
3/51CO
2a/135B
3/51CO
2a/135B

9 COCA PETRU
BOROD,116
27684 22.02.2001
870
CIOARA MARIA
CIOARA TRAIAN
CORNIEL
41816 11.11.2002
1053
CICORT ANA
CORNIEL 16
7900 13.12.2002
1266
9 VENTER ANAVENTER ALEXANDRU
SACALASAU,55,DERNA
2867 21.03.2000
809
9 VENTER IRINA
BOROD,484
2867 21.03.2000
811
10 VENTER FLOARE
BOROD,527
6100 21.03.2001
886
BULZAN ECATERINA
BOROD 78
6928
1626
9 VENTER ANAVENTER ALEXANDRU
SACALASAU,55,DERNA
2867 21.03.2000
809
10 VENTER FLOARE
BOROD,527
6100 21.03.2001
886
BULZAN ECATERINA
BOROD 78
6928
1626
BUTIRI NICOLAE
BOROD 90
1720
CACUCI TRAIAN
BEZNEA 708
9527
9134
BUTIRI NICOLAE
BOROD 90
1720
CACUCI TRAIAN
BEZNEA 708
9527
9134
CIOARA TEODOR
CIOARA ALEXANDRU
BOROD 102
23058 11.12.2002
1050
CIOARA MARIA
CIOARA TRAIAN
CORNIEL
41816 11.11.2002
1053
GROZA NICOLAE
CORNITEL,145
26941 13.12.2002
1331
CIOARA TEODOR
CIOARA ALEXANDRU
BOROD 102
23058 11.12.2002
1050
CIOARA MARIA
CIOARA TRAIAN
CORNIEL
41816 11.11.2002
1053
GROZA NICOLAE
CORNITEL,145
26941 13.12.2002
1331
COSTINA NICOLAE
BOROD 140
31966
637
COSTINA PETRU
CORNIEL 6
22700 13.12.2002
1125
COSTINA PETRU
CORNIEL 6
22700 13.12.2002
1125
OLAR VALENTIN
BOROD 111
25382 13.12.2002
1215
OLAR VALENTIN
BOROD 111
25382 13.12.2002
1215
COSTINA GAVRIL
COSTINA FLOARE
BOROZEL,53
37556 22.10.2003
1444
COSTINA NICOLAE
BOROD 140
31966
637
COSTINA PETRU
CORNIEL 6
22700 13.12.2002
1125
COSTINA PETRU
CORNIEL 6
22700 13.12.2002
1125
OLAR VALENTIN
BOROD 111
25382 13.12.2002
1215
OLAR VALENTIN
BOROD 111
25382 13.12.2002
1215
COSTINA GAVRIL
COSTINA FLOARE
BOROZEL,53
37556 22.10.2003
1444
CIOARA TEODOR
CIOARA ALEXANDRU
BOROD 102
23058 11.12.2002
1050
CIOARA MARIA
CIOARA TRAIAN
CORNIEL
41816 11.11.2002
1053
VENTER IOAN
VENTER ECATERINA,VENTER
BOROD
PETRU,VENTER
64438 14.04.2003
DUMITRU
1401
CIOARA ALEXANDRU
BOROD
1605
CIOARA TEODOR
CIOARA ALEXANDRU
BOROD 102
23058 11.12.2002
1050
CIOARA MARIA
CIOARA TRAIAN
CORNIEL
41816 11.11.2002
1053
VENTER IOAN
VENTER ECATERINA,VENTER
BOROD
PETRU,VENTER
64438 14.04.2003
DUMITRU
1401
CIOARA ALEXANDRU
BOROD
1605
VENTER DUMITRU
BOROD 475
1689
VENTER DUMITRU
BOROD 475
1689
VENTER IOAN
13060
VENTER DUMITRU
BOROD 475
1689
VENTER DUMITRU
BOROD 475
1689
VENTER IOAN
13060

3/51CO
2A/70CO
3/98B
2B/164N
3/253
3/98B
3/253
3/141B
3/141B
3/79B
3/51CO
2a/73CO
3/79B
3/51CO
2a/73CO
2A/8B
2A/78CO
2A/78CO
2A/94B
2A/94B
3/93BZ
2A/8B
2A/78CO
2A/78CO
2A/94B
2A/94B
3/93BZ
3/79B
3/51CO
3/48aB
3/79B
3/51CO
3/48aB

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
I
I
I
I
I

Sector 94 Borod Cornitel


Categ. de
folosinta
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Nr. Tarla

Nr. Topo.
(parcela)
611
611
612
612
613
613
614
614
615
615
617
617
618
618
619
619
619
619
620
620
621
621
621
621
622
622
623
623
623
623
624
624
625
625
626
626
626
626
628
628
629
629
630
630
631
631
631/1
631/1
632
632
633
633
635
635

Supraf.
atribuita
(MP)
2400
2400
3273
3273
1575
1575
2974
2974
2140
2140
2255
2255
2708
2708
1183
4733
1183
4733
3758
3758
1187
1187
1187
1187
5089
5089
2823
2823
2823
2823
2111
2111
2111
2111
6071
6071
6071
6071
2322
2322
2572
2572
1924
1924
1874
1874
3594
3594
2338
2338
2626
2626
2915
2915

Suprafata
totala nr.
Topo
(parcela)
3330
3330

5916
5916
5916
5916

3561
3561
3561
3561

3039
3039
3294
3294

42518
42518

3165
3165

Localitatea
unde se afla
terenul
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL

Scara

L18 L1

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

L18
L18

Observatii

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
A
F
A
F
F
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

636
636
637
637
639
639
642
642
644
644
648
648
648
648
648
648
649
649
651
651
654
654
656
656
657
657
658
658
660
660
660
660
662
662
664
664
664
664
665
665
666
666
667
667
669
669
670
670
671/1
671/1
672
672
673
673
674
674
675
675
676

2665
2665
2683
2683
2680
2680
3471
3471
3651
3651
3244
3244
2164
1082
2164
1082
2489
2489
2457
2457
2014
2014
1654
1654
5125
5125
3759
3759
3197
6377
3197
6377
1575
1575
2805
2805
2805
2805
1773
1773
1582
1582
2609
2609
1985
1985
1996
1996
1910
1910
4442
4442
3219
3219
4190
4190
2741
2741
2158

6492
6492
6492
6492
6492
6492

6395
6395

2805
2805
1773
1773
1582
1582
2609
2609

CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O

1:2880
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18

1:288O

L18

1:288O
1:2880
1:288O
1:2880
1:2880

L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18
L18

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
A
F
P
P
F
F
A
F
A
F
A
A

676
677
677
680
680
681
681
682
682
683
683
683
683
684
684
685
685
686
686
687
687
689
689
690
690
691
691
692
692
693/1
693/1
693/2
693/2
693/3
693/3
693/4
693/4
694
694
696
696
697
697
697
697
699
699
699
699
700
700
700
700
701/2
701/2
701/2
701/2
702/1
702/1

2158
1358
1358
3600
3600
3208
3208
6780
6780
1035
1035
2400
2400
1483
1483
2805
2805
2913
2913
4082
4082
3327
3327
6341
6341
3064
3064
978
978
1526
1526
2055
2055
1684
1684
1940
1940
3070
3070
3374
3374
935
935
2841
2841
3229
4000
3229
4000
630
630
1439
1439
1600
174
1600
174
692
692

CORNIEL
2715 CORNIEL
2715 CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
3435 CORNIEL
3435 CORNIEL
3435 CORNIEL
3435 CORNIEL
3892 CORNIEL
3892 CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
6139 CORNIEL
6139 CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
3776 CORNIEL
3776 CORNIEL
3776 CORNIEL
3776 CORNIEL
7229 CORNIEL
7229 CORNIEL
7229 CORNIEL
7229 CORNIEL
2464 CORNIEL
2464 CORNIEL
2464 CORNIEL
2464 CORNIEL
3116 CORNIEL
3116 CORNIEL
3116 CORNIEL
3116 CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL

1:288O

1:288O
1:288O
1:288O

L18

L18
L18

1:288O
1:288O

1:288O

L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18

1:288O

A
A
A
A
A
F
A
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
A
F
F
F
F
F
A
A
A
A
P
P
A
A
A
A
A
A
AT
A
AT
A
A
A
A

702/2
702/2
702/3
702/3
703
703
703
703
704
704
705
705
706
706
707
707
708
708
709
709
710
710
711
711
712
712
712
712
712
712
713
713
714
714
714
714
715
715
715
715
717
717
718
718
719
719
721
721
722
722
722
722
723
723
723
723
724
724
725

1345
1345
1759
1759
2000
248
2000
248
1518
1518
2400
2400
1835
1835
870
870
4927
4927
5150
5150
5646
5646
2697
2697
1120
520
1120
520
820
820
1255
1255
1800
574
1800
574
3080
3080
3080
3080
1475
1475
2877
2877
1619
1619
1568
1568
2219
2219
2219
2219
1177
3654
1177
3654
4136
4136
2284

2248
2248
2248
2248

5150
5150
5646
5646

1640
1640
1640
1640
1640
1640

2374
2374
2374
2374
5539
5539

3654
3654

CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O

1:288O

L18
L18
L18
L18
L18
L18
247
247
L18

1:288O

L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18

1:2880
1:2880

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
A
F
A
F
A
F
A
P
A
P
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

725
726
726
728
728
732
732
733
733
735
735
735
735
738
738
738
738
739
739
739
739
740
740
742
742
742
742
742
742
742
742
745/1
745/1
745/2
745/2
746
746
746
746
747/1
747/1
747/1
747/1
747/2
747/2
748/1
748/1
748/1
748/1
748/2
748/2
749
749
750
750
751
751
752
752

2284
2949
2949
1892
1892
2032
2032
2089
2089
1500
676
1500
676
5000
129
5000
129
5000
938
5000
938
1906
1906
2359
2359
2359
2360
1478
2359
2360
1478
3755
3755
2200
2200
1746
1500
1746
1500
3539
3539
3539
3539
201
201
1589
1590
1589
1590
68
68
849
849
1712
1712
3147
3147
1798
1000

2176
2176
2176
2176
5129
5129
5129
5129
5938
5938
5938
5938

4719
4719
4719
4719
4719
4719
4719
4719

4139
4139
4719
4719
7078
7078

3179
3179

4238
4238
2787
2787

5934
5900

CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL

1:288O
1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18

A
A
A
A
A
A
A
A
CC
CC
A
A
CC
A
A
A
CC
A
A
F
F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
A
P
A
FN
CC
A
FN
CC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

752
752
752
752
752
752
753
753
1039
1039
1039
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1042
1042
1042
1042
1042/10
1042/10
1042/11
1042/11
1042/12
1042/12
1042/13
1042/13
1042/16
1042/16
1042/17
1042/17
1042/17
1042/17
1042/19
1042/19
1042/2
1042/2
1042/2
1042/2
1042/2
1042/2
1042/2
1042/2
1042/2
1042/2
1042/20
1042/20
1042/21
1042/21
1042/22
1042/22
1042/25
1042/25
1042/26
1042/26

2800
1798
1000
2800
800
800
3992
3992
924
924
2867
3380
700
9884
1000
3380
700
9884
1000
6550
11509
6550
11509
1400
1400
1440
1440
1438
1438
1420
1420
1420
1420
1439
1410
1439
1410
1440
1440
14036
800
14036
800
22036
1300
800
22036
1300
800
1420
1420
1439
1439
1540
1540
1420
1420
1439
1439

5934
5934
5900
5934
5934
5934

34078
13883
13883
13884
5988
13883
13883
13884
5988
178210
178210
178210
178210

120664
120664
120664
120664
120664
120664
120664
120664
120664
120664

CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
CORNIEL
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
B
B
B
B
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
B
B
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

1:288O

L18

1:288O

1:288O

1:288O
1:288O

L18
L18

1:2880
1:2880

L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O
1:2880

1:288O
1:288O

L18
L18

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
A
A
A
A
A
A
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A

1042/28
1042/28
1042/29
1042/29
1042/30
1042/30
1042/31
1042/31
1042/32
1042/32
1042/34
1042/34
1042/35
1042/35
1042/36
1042/36
1042/36
1042/36
1042/36
1042/36
1042/4
1042/4
1042/5
1042/5
1042/6
1042/6
1042/7
1042/7
1042/9
1042/9
1042/9
1042/9
1043
1043
1043
1043
1044/1
1044/1
1044/1
1044/1
1044/1
1044/1
1044/2
1044/2
1044/2
1044/2
1044/2
1044/2
1044/2
1044/2
1044/2
1044/2
1044/2
1044/2
1044/2
1044/2
1044/3
1044/3
1044/3

1435
1435
1438
1438
1439
1439
1439
1439
1470
1470
1439
1439
1439
1439
46032
17262
7000
46032
17262
7000
1439
1439
1439
1439
1435
1435
1400
1400
1439
1439
1439
1439
3450
1200
3450
1200
3486
1592
1501
3486
1592
1501
5755
3696
5755
2800
5755
3347
3376
5755
3696
5755
2800
5755
3347
3376
5755
1943
989

97640
97640
97640
97640
97640
97640

12362
12361
12362
12361
11891
11891
11891
11891
11891
11891
24991
24990
24990
178210
24990
24990
24991
24990
24990
178210
24990
24990
14509
14509

BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
1:2880
1:288O

L18
L18

1:288O

18
L18
18

1:288O

L18

1:288O

1:288O

1:288O

L18

A
A
A
A
CC
A
CC
A
A
A
A
A
AT
AT
A
A
AT
AT
A
A
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
F
F
A

1044/3
1044/3
1044/3
1045
1045
1045
1045
1045
1045
1045/1
1045/2
1045/3
1048
1048
1048
1048
1048
1048
1048
1048
1048/1
1048/1
1048/2
1048/2
1048/2
1048/2
1049
1049
1049
1049
1049
1049
1049
1049
1049
1049
1049/2
1049/2
1049/2
1049/2
1049/5
1049/5
1049/5
1049/5
1050
1050
1051
1051
1052/1
1052/1
1052/2
1052/2
1052/2
1052/2
1052/3
1052/3
1052/3
1052/3
1052/3

5755
1943
989
39620
500
39620
500
5755
5755
478
5080
197
1000
1000
500
1000
1000
1000
500
1000
1025
1025
494
819
494
819
6000
4700
4000
3000
3000
6000
4700
4000
3000
3000
5261
3636
5261
3636
2572
5748
2572
5748
5000
5000
937
937
1327
1327
6200
1500
6200
1500
3000
2500
2000
2500
3000

14509
14509
45875
45875
45875
45875
45878
45878
16145
9927
8625
5988
5988
5988
5988
5988
5988
5988
5988
1892
1892
4097
4097
4097
4097
46476
46476
46475
46476
46476
46476
46476
46475
46476
46476
21779
18181
21779
18181
21103
22993
21103
22993
20375
20375
4784
4784

10071
11056
10071
11056
9840
9840
9840
9840
9840

BOROD
BOROD
BOROD
B
B
B
B
BOROD
BOROD
B
B
B
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD

1:2880
1:2880

L18
L18
L18
L18
Corectat topo 1045
CORECTAT TOPO 1045
SE REGASESTE LA TP 424

1:288O

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
18
L18
18

1:288O
1:288O

1:288O

L18

1:288O
1:288O

L18

F
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
F
F
A
F
F
F
A
A
A
F
A
F
A
F
A
F
A
A
A
A
A
A
A
A
F
F
A
F
A
A
A
F
F
A
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
CC
A

1052/3
1052/3
1052/3
1052/4
1052/4
1052/4
1052/4
1052/4
1052/4
1053/1
1053/1
1053/2
1053/2
1053/2
1053/2
1053/2
1053/2
1053/2
1053/2
1054/1
1054/1
1054/3
1054/3
1054/3
1054/3
1054/3
1054/3
1054/3
1054/3
1054/4
1054/4
1054/5
1054/5
1055/1
1055/1
1055/10
1055/10
1055/10
1055/10
1055/10
1055/10
1055/10
1055/10
1055/10
1055/10
1055/10
1055/10
1055/10
1055/10
1055/12
1055/12
1055/2
1055/2
1055/3
1055/3
1055/5
1055/5
1055/5
1055/5

2500
2000
2500
86
86
259
86
86
259
1215
1215
3500
1000
3000
1000
3500
1000
3000
1000
5538
5538
2510
3500
1200
2010
2510
3500
1200
2010
4668
4668
1335
1335
1201
1201
17682
2500
6000
3000
3000
6000
5754
17682
2500
6000
3000
3000
6000
5754
2341
2341
535
535
14000
14000
5073
4000
1000
5073

9840
9840
9840
258
258
258
258

11056
11056
11056
11056
11056
11056
11056
11056

17634
17634
17634
17634
17634
17634
17634
17634

4003
4003

30526
30525
30525
30525
30525
30525
30526
30525
30525
30525
30525
30525
8977
8977

112597
112597
41779
41779
41779
41779

BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD

1:288O

1:288O
1:288O
1:288O

L18

1:288O
1:288O

L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18

1:288O
1:288O

L18

1:288O

1:288O
1:288O
1:288O

L18

1:288O

1:288O

L18

1:288O
247
247
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

A
CC
A
A
A
CC
A
CC
A
A
A
A
A
A
CC
A
CC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
A
A
A

1055/5
1055/5
1055/6
1055/6
1055/7
1055/7
1055/7
1055/7
1055/7
1055/7
1055/7
1055/7
1055/7
1055/7
1055/7
1055/7
1055/7
1055/7
1055/7
1055/7
1055/7
1055/7
1055/8
1055/8
1055/8
1055/8
1055/8
1055/8
1055/9
1055/9
1055/9
1055/9
1056
1056
1056
1056
1056
1056
1056/1
1056/1
1056/10
1056/10
1056/10
1056/10
1056/10
1056/10
1056/11
1056/11
1056/11
1056/11
1056/12
1056/12
1056/13
1056/13
1056/13
1056/13
1056/13
1056/13
1056/13

4000
1000
11630
11630
9988
500
9988
500
5496
1838
1838
5244
1863
9988
500
9988
500
5496
1838
1838
5244
1863
8977
2000
2000
8977
2000
2000
1731
552
1731
552
2800
12000
12800
2800
12000
12800
935
935
10000
2700
1683
10000
2700
1683
935
1385
935
1385
17264
17264
5754
12264
5000
8632
4000
5754
12264

41779
41779
21986
21986
31465
31465
31465
31465
31463
3676
3676
31463
31465
31465
31465
31465
31463
3676
3676
31463

10923
10923
10923
10923
5194
5194
5194
5194
263635
263635
263635
263635
263635
263635
2805
2805
11944
11944
11944
11944
2805
2805

11509
57550
57550
57546
11509
57550

BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD

1:288O

1:288O

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
18
18
1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O

L18

F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
A
AT
A
AT
A
F
A
AT
A
AT
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
CC
A
A
CC
A

1056/13
1056/13
1056/13
1056/14
1056/14
1056/14
1056/14
1056/14
1056/14
1056/14
1056/15
1056/15
1056/15
1056/15
1056/5
1056/5
1056/5
1056/5
1056/5
1056/5
1056/8
1056/8
1056/8
1056/8
1056/8
1056/8
1056/8
1056/8
1056/8
1056/8
1056/8
1056/8
1056/9
1056/9
1056/9
1056/9
1056/9
1056/9
1056/9
1056/9
19
19
19
19
19
19

5000
8632
4000
2867
2867
2867
6928
2867
2867
6928
2877
9527
2877
9527
17264
2532
360
17264
2532
360
7300
1800
1500
8597
1000
1931
7300
1800
1500
8597
1000
1931
3956
3956
1439
3956
3956
3956
1439
3956
290
250
590
290
250
590

57550 BOROD
57546 BOROD
BOROD
34078 BOROD
34078 BOROD
34078 BOROD
34060 BOROD
34078 BOROD
34078 BOROD
34060 BOROD
42516 BOROD
40689 BOROD
42516 BOROD
40689 BOROD
19796 BOROD
19796 BOROD
BOROD
19796 BOROD
19796 BOROD
BOROD
28973 BOROD
28971 BOROD
28971 BOROD
28791 BOROD
28791 BOROD
28971 BOROD
28973 BOROD
28971 BOROD
28971 BOROD
28791 BOROD
28791 BOROD
28971 BOROD
7913 BOROD
7913 BOROD
BOROD
BOROD
7913 BOROD
7913 BOROD
BOROD
BOROD
4604 BOROD
4604 BOROD
4604 BOROD
4604 BOROD
4604 BOROD
4604 BOROD

1:288O

L18

1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18
247
L18
L18
247

1:288O
1:288O

18
18

1:288O

1:288O

1:288O

1:288O

1:288O

1:288O

Corectat topo 1045


CORECTAT TOPO 1045
SE REGASESTE LA TP 424

Sector 63 Borod
Nr. Carnet

121
121
121
121

121
121
121
121
121
121
121
121

121
121
121
121

121

Autor

Mostenitori

Adresa
Autor/
Mostemitor

Suprafata
totala (mp)

BLAGA DUMITRU
VENTER VICTORIA
BOROD
BLAGA DUMITRU
VENTER VICTORIA
BOROD
DUNIES TRAIAN
VALEA MARE 22
DUNIES TRAIAN
VALEA MARE 22
BLAGA DUMITRU
VENTER VICTORIA
BOROD
BLAGA DUMITRU
VENTER VICTORIA
BOROD
OLAR MARIA
VALEA MARE 5
BLAGA DUMITRU
VENTER VICTORIA
BOROD
BLAGA DUMITRU
VENTER VICTORIA
BOROD
OLAR MARIA
VALEA MARE 5
BLAGA DUMITRU
VENTER VICTORIA
BOROD
BLAGA DUMITRU
VENTER VICTORIA
BOROD
MARIAN FLOARE
BOROD
MARIAN FLOARE
BOROD
MARIAN FLOARE
BOROD
MARIAN FLOARE
BOROD
VENTER MARTA
SUCIU NICOLAE-TRAIAN
BOROD
VENTER MARTA
SUCIU NICOLAE-TRAIAN
BOROD
CABA LIVIU
BOROD55
CABA LIVIU
BOROD55
CABA LIVIU
BOROD55
CABA LIVIU
BOROD55
CABA LIVIU
BOROD55
CABA LIVIU
BOROD55
CABA LIVIU
BOROD55
CABA LIVIU
BOROD55
MARUCA CRCIUN
BOROD 56
MARUCA CRCIUN
BOROD 56
MARUCA CRCIUN
BOROD 56
MARUCA CRCIUN
BOROD 56
VENTER MARTA
SUCIU NICOLAE-TRAIAN
BOROD
VENTER MARTA
SUCIU NICOLAE-TRAIAN
BOROD
GHERMAN TEODOR
BOROD
GHERMAN TEODOR
BOROD
GHERMAN TEODOR
BOROD
OLAR MARIA
VALEA MARE 5
GHERMAN TEODOR
BOROD
OLAR MARIA
VALEA MARE 5
CABA ANA
BOROD
CABA ANA
BOROD
CABA ANA
BOROD
CABA ANA
BOROD
VENTER MARTA
SUCIU NICOLAE-TRAIAN
BOROD
VENTER MARTA
SUCIU NICOLAE-TRAIAN
BOROD
CABA LIVIU
BOROD55
CABA LIVIU
BOROD55
CABA ANA
BOROD
CABA ANA
BOROD
CABA ANA
BOROD
CABA ANA
BOROD
CICORT MARIA
BOROD52
CICORT MARIA
BOROD52
CABA ANA
BOROD
DUNE IOAN DUNE PETRU
BOROD 113

22720
22720
2036
2036
22720
22720
26800
22720
22720
26800
22720
22720
8837
8837
8837
8837
27411
27411
5949
5949
5949
5949
5949
5949
5949
5949
15837
15837
15837
15837
27411
27411
1000
1000
1000
26800
1000
26800
27057
27057
27057
27057
27411
27411
5949
5949
27057
27057
27057
27057
3358
3358
27057
34444

Data
eliberarii
20.12.2002
20.12.2002

20.12.2002
20.12.2002
8.11.2002
20.12.2002
20.12.2002
8.11.2002
20.12.2002
20.12.2002
17.01.1994
17.01.1994
17.01.1994
17.01.1994
22.01.1995
22.01.1995
30.08.1999
30.08.1999
30.08.1999
30.08.1999
30.08.1999
30.08.1999
30.08.1999
30.08.1999
3.08.1999
3.08.1999
3.08.1999
3.08.1999
22.01.1995
22.01.1995
17.01.1994
17.01.1994
17.01.1994
8.11.2002
17.01.1994
8.11.2002
3.06.1993
3.06.1993
3.06.1993
3.06.1993
22.01.1995
22.01.1995
30.08.1999
30.08.1999
3.06.1993
3.06.1993
3.06.1993
3.06.1993
6.11.1997
6.11.1997
3.06.1993
11.11.2002

Numarul
Titlului de
Proprietate
1366
1366
1644
1644
1366
1366
1043
1366
1366
1043
1366
1366
42
42
42
42
158
158
742
742
742
742
742
742
742
742
736
736
736
736
158
158
43
43
43
1043
43
1043
23
23
23
23
158
158
742
742
23
23
23
23
475
475
23
1049

Anexa/
pozitie

Amplasamen
t I/E

3/21B
3/21B
3/291
3/291
3/21B
3/21B
2A/143VM
3/21B
3/21B
2A/143VM
3/21B
3/21B

I
I
I
I
I
I
E
E
I
E
E
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2B/197B
2B/197B
2B/197B
2B/197B
2B/197B
2B/197B
2B/197B
2B/197B
2A/186B
2A/186B
2A/186B
2A/186B

2B/135B
2B/135B
2A/143VM
2A/143VM

2B/197B
2B/197B

2B/12B
2B/12B
3/41B

121 CABA ANA


BOROD
DUNE IOAN DUNE PETRU
BOROD 113
MARUCA CRCIUN
BOROD 56
CABA LIVIU
BOROD55
CABA LIVIU
BOROD55
OLAR MARIA
VALEA MARE 5
MARUCA CRCIUN
BOROD 56
CABA LIVIU
BOROD55
CABA LIVIU
BOROD55
OLAR MARIA
VALEA MARE 5
TU TEODOR
BOROD 329
VENTER IRINA
BOROD
TU TEODOR
BOROD 329
VENTER IRINA
BOROD
VERES MIRCEA VIOREL CORNITEL
VERES NICOLAE OCTAVIAN
CORNITEL 131
VERES MIRCEA VIOREL CORNITEL
VERES NICOLAE OCTAVIAN
CORNITEL 131
VERE NICOLAE
CORNIEL 132
VERE NICOLAE
CORNIEL 132
VERES MIRCEA VIOREL CORNITEL
VERES NICOLAE OCTAVIAN
CORNITEL 131
VERES MIRCEA VIOREL CORNITEL
VERES NICOLAE OCTAVIAN
CORNITEL 131
10 SUCIU NICOLAE
SUCIU MARIACETEA,155
BUTIRI MARIAMUREAN ROZALIA
BOROZEL 62
10 SUCIU NICOLAE
SUCIU MARIACETEA,155
BUTIRI MARIAMUREAN ROZALIA
BOROZEL 62
VENTER PETRU
BOROD
9 CATONA MIHAI
BOROZEL,34
10 SUCIU NICOLAE
SUCIU MARIACETEA,155
BUTIRI MARIAMUREAN ROZALIA
BOROZEL 62
BOTICI ANA MARUCA VERONICA
BOROZEL 113
VENTER PETRU
BOROD
9 CATONA MIHAI
BOROZEL,34
10 SUCIU NICOLAE
SUCIU MARIACETEA,155
BUTIRI MARIAMUREAN ROZALIA
BOROZEL 62
BOTICI ANA MARUCA VERONICA
BOROZEL 113
VENTER PETRU
BOROD
9 CATONA MIHAI
BOROZEL,34
BUTIRI MARIAMUREAN ROZALIA
BOROZEL 62
BOTICI ANA MARUCA VERONICA
BOROZEL 113
VENTER PETRU
BOROD
9 CATONA MIHAI
BOROZEL,34
BUTIRI MARIAMUREAN ROZALIA
BOROZEL 62
BOTICI ANA MARUCA VERONICA
BOROZEL 113
10 SUCIU NICOLAE
SUCIU MARIACETEA,155
10 SUCIU NICOLAE
SUCIU MARIACETEA,155
BOTI FLOARE
BOROD 161
BOTI FLOARE
BOROD 161

27057
34444
15837
5949
5949
26800
15837
5949
5949
26800
36031
15786
36031
15786

3.06.1993
11.11.2002
3.08.1999
30.08.1999
30.08.1999
8.11.2002
3.08.1999
30.08.1999
30.08.1999
8.11.2002
19.07.1999
14.04.2003
19.07.1999
14.04.2003

11589
11393
11589
11393
8000
12504
11589
11393
7352
8000
12504
11589
11393
7352
8000
12504
11393
7352
8000
12504
11393
7352
11589
11589
8685
8685

26.06.2001
10.09.2002
26.06.2001
10.09.2002
12.10.1995
13.12.1999
26.06.2001
10.09.2002
10.09.2002
12.10.1995
13.12.1999
26.06.2001
10.09.2002
10.09.2002
12.10.1995
13.12.1999
10.09.2002
10.09.2002
12.10.1995
13.12.1999
10.09.2002
10.09.2002
26.06.2001
26.06.2001
23.03.1998
23.03.1998

23
1049
736
742
742
1043
736
742
742
1043
725
1397
725
1397
13062
13127
13062
13127
1260
1260
13062
13127
13062
13127
891
938
891
938
250
788
891
938
939
250
788
891
938
939
250
788
938
939
250
788
938
939
891
891
517
517

35730 13.12.2002
35730 13.12.2002

3/41B
2A/186B
2B/197B
2B/197B
2A/143VM
2A/186B
2B/197B
2B/197B
2A/143VM
3/60B
2a/115B
3/60B
2a/115B

2A/32CO
2A/32CO

3/176BZ
3/176BZ
2A/11BZ
3/176BZ
3/175BZ
2A/11BZ
3/176BZ
3/175BZ

3/176BZ
3/175BZ

3/176BZ
3/175BZ

2A/13B
2A/13B

9 CABA FLOARE
10 VENTER AUREL
HORGA DUMITRU
HORGA DUMITRU

CORNITEL,55
BOROD,203
CORNIEL 43
CORNIEL 43

47456
46144
48457
48457

06.04.2000
25.01.2002
13.12.2002
13.12.2002

816
906
1205
1205

2A/216B
2A/75B
2A/96CO
2A/96CO

9 CABA FLOARE
10 VENTER AUREL
HORGA DUMITRU

CORNITEL,55
BOROD,203
CORNIEL 43

47456 06.04.2000
46144 25.01.2002
48457 13.12.2002

816
906
1205

2A/216B
2A/75B
2A/96CO

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
E
E
E
E
I
E
E
E

HORGA DUMITRU
9 CABA FLOARE
9 CABA FLOARE
9 CABA FLOARE
10 VENTER AUREL

CORNIEL 43
CORNITEL,55
CORNITEL,55

48457 13.12.2002
47456 06.04.2000
47456 06.04.2000

1205
816
816

CORNITEL,55
BOROD,203

47456 06.04.2000
46144 25.01.2002

816
906

9 CABA FLOARE
CORNITEL,55
47456 06.04.2000
816
10 VENTER AUREL
BOROD,203
46144 25.01.2002
906
BULZAN GHEORGHE
MANCI ILEANA,
BULZAN
BOROD
BULZAN
ANA
ARON, BULZAN
21748 13.06.1995
PETRU, BULZAN IOAN
202
BULZAN GHEORGHE
MANCI ILEANA,
BULZAN
BOROD
BULZAN
ANA
ARON, BULZAN
21748 13.06.1995
PETRU, BULZAN IOAN
202
121 CABA IOAN VUCAN VIORICA
ORADEA
7458 12.10.1992
10
121 CABA ANA
BOROD
27057 3.06.1993
23
VENTER PETRU
VENTER FLOARE,
BOROD
VENTER NICOLAE
26909 3.08.1999
CABA NICOLAE
BOROD 333
121 CABA IOAN VUCAN VIORICA
ORADEA
7458 12.10.1992
121 CABA ANA
BOROD
27057 3.06.1993

121

9
121

729
7844
10
23

VENTER PETRU
VENTER FLOARE,
BOROD
VENTER NICOLAE
26909 3.08.1999
729
CABA NICOLAE
BOROD 333
7844
CABA NICOLAE
BOROD 333
7844
CABA NICOLAE
BOROD 333
7844
CABA IOAN VUCAN VIORICA
ORADEA
7458 12.10.1992
10
BULZAN GHEORGHE
MANCI ILEANA,
BULZAN
BOROD
BULZAN
ANA
ARON, BULZAN
21748 13.06.1995
PETRU, BULZAN IOAN
202
VENTER TEODOR
CORNIEL 191
30661 12.05.1998
547
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,MUNTEAN
BOROD,207,ORADEA
TEODOR
52810 07.02.2000
804
CABA IOAN VUCAN VIORICA
ORADEA
7458 12.10.1992
10
BULZAN GHEORGHE
MANCI ILEANA,
BULZAN
BOROD
BULZAN
ANA
ARON, BULZAN
21748 13.06.1995
PETRU, BULZAN IOAN
202
VENTER TEODOR
CORNIEL 191
30661 12.05.1998
547
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,MUNTEAN
BOROD,207,ORADEA
TEODOR
52810 07.02.2000
804
VENTER PETRU
VENTER FLOARE,
BOROD
VENTER NICOLAE
26909 3.08.1999
729
VENTER PETRU
VENTER FLOARE,
BOROD
VENTER NICOLAE
26909 3.08.1999
729
VENTER PETRU
VENTER FLOARE,
BOROD
VENTER NICOLAE
26909 3.08.1999
729
VENTER PETRU
VENTER FLOARE,
BOROD
VENTER NICOLAE
26909 3.08.1999
729

VENTER PETRU
VENTER FLOARE,
BOROD
VENTER NICOLAE
26909 3.08.1999
10 VENTER AUREL
BOROD,203
46144 25.01.2002
CABA PETRU
BOROD 478
18635 23.09.2002
TEPELE PETRU
BOROD
87697 14.04.2003
SIMUT TEODOR
SIMUT FLOARE,SIMUT
BOROD IOAN,SIMUT
51565
LEONTIN
22.10.2003

729
906
980
1404
1433

VENTER PETRU
VENTER FLOARE,
BOROD
VENTER NICOLAE
26909 3.08.1999
10 VENTER AUREL
BOROD,203
46144 25.01.2002
CABA PETRU
BOROD 478
18635 23.09.2002
TEPELE PETRU
BOROD
87697 14.04.2003
SIMUT TEODOR
SIMUT FLOARE,SIMUT
BOROD IOAN,SIMUT
51565
LEONTIN
22.10.2003
SIMUT TEODOR
SIMUT FLOARE,SIMUT
BOROD IOAN,SIMUT
51565
LEONTIN
22.10.2003
SIMUT TEODOR
SIMUT FLOARE,SIMUT
BOROD IOAN,SIMUT
51565
LEONTIN
22.10.2003
TEPELE PETRU
BOROD
87697 14.04.2003
SIMUT TEODOR
SIMUT FLOARE,SIMUT
BOROD IOAN,SIMUT
51565
LEONTIN
22.10.2003
TEPELE PETRU
BOROD
87697 14.04.2003
SIMUT TEODOR
SIMUT FLOARE,SIMUT
BOROD IOAN,SIMUT
51565
LEONTIN
22.10.2003
TEPELE PETRU
BOROD
87697 14.04.2003
TEPELE PETRU
BOROD
87697 14.04.2003

729
906
980
1404
1433
1433
1433
1404
1433
1404
1433
1404
1404

2A/96CO

3/27B
2A/260B
3/44B
3/27B
2A/260B
3/44B

2A/39CO
3/50B

2A/39CO
3/50B
3/44B
3/44B
3/44B
3/44B
3/44B
3/52B
2a/259B
3/68B
3/44B
3/52B
2a/259B
3/68B
3/68B
3/68B
2a/259B
3/68B
2a/259B
3/68B
2a/259B
2a/259B

E
E
E
I
E
E
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
E
E
E
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Sector 63 Borod
Categ. de
folosinta
CC
CC
A
A
CC
CC
A
A
A
A
A
A
CC
CC
A
A
CC
CC
A
F
A
F
A
CC
A
CC
A
CC
A
CC
CC
CC
CC
CC
CC
A
CC
A
A
F
A
F
CC
CC
CC
CC
A
CC
A
CC
A
A
F
A

Nr. Tarla

Nr. Topo.
(parcela)
324
324
324/2
324/2
325
325
326
326
326
326
326
326
327
327
328
328
331/1
331/1
331/10
331/10
331/10
331/10
331/4
331/4
331/4
331/4
331/5
331/5
331/5
331/5
331/6
331/6
331/7
331/7
331/8
331/8
331/8
331/8
331/9
331/9
331/9
331/9
332
332
333/2
333/2
336/2
336/2
336/2
336/2
339
339
884
884

Supraf.
atribuita
(MP)
227
227
2036
2036
623
623
3300
3686
3000
3300
3686
3000
1068
1068
385
385
460
460
1049
300
1049
300
300
426
300
426
3500
532
3500
532
126
126
748
748
252
4165
252
4165
2750
350
2750
350
225
225
109
109
743
281
743
281
2176
2176
1917
5679

Suprafata
totala nr.
Topo
(parcela)

42460
42460

81939
6686
6686
81939
6686
6686
1068
1068
385
385

1349
1349
1349
1349
935
935
935
935
4032
4032
4032
4032

748
748
4417
4417
4417
4417
3100
3100
252
252
281
281
1048
1048
1048
1048

21073
10596

Localitatea
unde se afla
terenul
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD

Scara

L18 L1

1:288O
1:288O
247
247
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

Observatii

F
A
A
A
F
A
A
A
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
L
A
A
A
AT
L
A
A
A

884
884
884/2
884/2
884/2
884/2
884/2
884/2
884/2
884/2
885
885
885
885
886
886
886
886
887
887
887/2
887/2
887/2
887/2
888
888
888
888
889
889
889
889
889
889
889
889
889
889
890/1
890/1
890/1
890/1
890/1
890/1
890/1
890/1
890/2
890/2
891
891
891/2
891/2
891/2
891/2
891/2
891/2
891/2
891/2
891/2

1917
5679
494
2662
1000
435
494
2662
1000
435
2683
2683
2683
2683
185
185
185
185
2141
2141
1847
1847
1847
1847
577
401
577
401
1950
1277
787
630
478
1950
1277
787
630
478
6050
3929
3333
1345
6050
3929
3333
1345
3805
3805
1591
1591
5266
4547
5266
5000
1912
5266
4547
5266
5000

21073
10596
2513
12513
12513
10596
2513
12513
12513
10596
8049
8049
8049
8049
370
370
370
370
7760
7760
3694
3694
3694
3694
978
978
978
978
5164
5165
5165
5165
5165
5164
5165
5165
5165
5165
6913
6913
6913
6913
6913
6913
6913
6913
11430
11430
23689
23689
9862
9862
9863
13825
13825
9862
9862
9863
13825

BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD

1:288O
1:288O

1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

AT
A
A
P
A
A
P
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

891/2
892/1
892/1
892/2
892/2
892/2
892/2
892/2
892/2
895
895
895/1
895/1
895/1
895/1
895/1
895/1
895/1
895/1
895/1
895/1
895/2
895/2
896
896
896
896
896
896
896
896
897
897
898
898
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
899
900
900
901
901
901
901
902
902

1912
716
716
834
1118
834
834
1118
834
5613
5613
4122
5755
4123
2623
445
4122
5755
4123
2623
445
4694
4694
3336
3335
3336
3336
3336
3335
3336
3336
1557
1557
1667
1667
10000
8133
4069
6265
8132
8132
10000
8133
4069
6265
8132
8132
199
199
1121
2447
1121
2447
1525
1525

13825 BOROD
BOROD
BOROD
1118 BOROD
BOROD
1118 BOROD
1118 BOROD
BOROD
1118 BOROD
37837 BOROD
37837 BOROD
4122 BOROD
26684 BOROD
26684 BOROD
26685 BOROD
26684 BOROD
4122 BOROD
26684 BOROD
26684 BOROD
26685 BOROD
26684 BOROD
11153 BOROD
11153 BOROD
3336 BOROD
13343 BOROD
13334 BOROD
13344 BOROD
3336 BOROD
13343 BOROD
13334 BOROD
13344 BOROD
3115 BOROD
3115 BOROD
3334 BOROD
3334 BOROD
65060 BOROD
65060 BOROD
65060 BOROD
65060 BOROD
65056 BOROD
65056 BOROD
65060 BOROD
65060 BOROD
65060 BOROD
65060 BOROD
65056 BOROD
65056 BOROD
BOROD
BOROD
3568 BOROD
3568 BOROD
3568 BOROD
3568 BOROD
BOROD
BOROD

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18

Sector 93 Borod
Nr. Carnet

Autor

8
8

9
9
9
9

Mostenitori

Adresa
Autor/
Mostemitor

Suprafata
totala (mp)

Data
eliberarii

Numarul
Titlului de
Proprietate

MUNTEAN DUMITRU
BOROD 14
53812 10.11.1994
104
MUNTEAN DUMITRU
BOROD 14
53812 10.11.1994
104
OPRE TEODOR
OPRE IOAN, SUCIU
BORODTEFAN, CACUCI
8919FLOARE,
13.12.2002
CHIRLUA IRINA
1175
OPRE TEODOR
OPRE IOAN, SUCIU
BORODTEFAN, CACUCI
8919FLOARE,
13.12.2002
CHIRLUA IRINA
1175
CACUCI IOSIF
BEZNEA 90
5560 13.12.2002
1198
CACUCI IOSIF
BEZNEA 90
5560 13.12.2002
1198
VENTER ARON
BOROD
60934 22.10.2003
1447
VENTER ARON
BOROD
60934 22.10.2003
1447
VENTER ARON
BOROD
60934 22.10.2003
1447
VENTER ARON
BOROD
60934 22.10.2003
1447
VENTER ARON
BOROD
60934 22.10.2003
1447
VENTER ARON
BOROD
60934 22.10.2003
1447
CTANA FLOARE
BOROD 256
9115 14.10.1999
749
SARCA VASILE
BOROD 80
41664 14.10.1999
757
BUMB TEODOR
HLMGEANALED
FLOARE
5236 13.12.2002
1168
CTANA FLOARE
BOROD 256
9115 14.10.1999
749
SARCA VASILE
BOROD 80
41664 14.10.1999
757
BUMB TEODOR
HLMGEANALED
FLOARE
5236 13.12.2002
1168
DUNE IOAN DUNE PETRU
BOROD 113
34444 11.11.2002
1049
CABA OANA CABA FLORIAN,
BEZNEA
SIMIONA FLORICA,CABA
6500 13.12.2002
NICOLAE,
1191
MARC IOAN
BEZNEA 432,431
1615
DUNE IOAN DUNE PETRU
BOROD 113
34444 11.11.2002
1049
CABA OANA CABA FLORIAN,
BEZNEA
SIMIONA FLORICA,CABA
6500 13.12.2002
NICOLAE,
1191
MARC IOAN
BEZNEA 432,431
1615
FAUR MIHAI
BOROD 195
27825 14.10.1999
759
FAUR MIHAI
BOROD 195
27825 14.10.1999
759
BUCIU NICOLAE
BUCI OANA BOROD 195
15129 9.12.1999
785
BUCIU NICOLAE
BUCI OANA BOROD 195
15129 9.12.1999
785
MICLOVAN IOAN
BUCI OANA BOROD,195
17757 31.05.1999
709
MICLOVAN IOAN
BUCI OANA BOROD,195
17757 31.05.1999
709
UNGUR MARIAN
BOROD
19262 24.09.2002
999
FAUR IOAN
BOROD 195
8066
13125
UNGUR MARIAN
BOROD
19262 24.09.2002
999
FAUR IOAN
BOROD 195
8066
13125
BUCIU NICOLAE
BUCI OANA BOROD 195
15129 9.12.1999
785
CUC IOANA
BOROD
22185 13.12.2002
1223
BUCIU NICOLAE
BUCI OANA BOROD 195
15129 9.12.1999
785
CUC IOANA
BOROD
22185 13.12.2002
1223
BUCIU NICOLAE
BUCI OANA BOROD 195
15129 9.12.1999
785
CUC IOANA
BOROD
22185 13.12.2002
1223
BUCIU NICOLAE
BUCI OANA BOROD 195
15129 9.12.1999
785
CUC IOANA
BOROD
22185 13.12.2002
1223
SARCA MIHAISARCA IOAN BOROD,
65400 16.01.2004
1485
BRUDASCA PETRU
BOROD
57015
1599
SARCA MIHAISARCA IOAN BOROD,
65400 16.01.2004
1485
BRUDASCA PETRU
BOROD
57015
1599
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,MUNTEAN
BOROD,207,ORADEA
TEODOR
52810 07.02.2000
804
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,MUNTEAN
BOROD,207,ORADEA
TEODOR
52810 07.02.2000
804
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,MUNTEAN
BOROD,207,ORADEA
TEODOR
52810 07.02.2000
804
NEGRUT ALEXANDRU
BOROD
17659 22.10.2003
1422
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,MUNTEAN
BOROD,207,ORADEA
TEODOR
52810 07.02.2000
804
NEGRUT ALEXANDRU
BOROD
17659 22.10.2003
1422
SARCA MIHAISARCA IOAN BOROD,
65400 16.01.2004
1485
BRUDASCA PETRU
BOROD
1599

Anexa/
pozitie

3/224B
3/224B
2A/201B
2A/201B
2a/124B
2a/124B
2a/124B
2a/124B
2a/124B
2a/124B
2A/22B
2A/192B
3/11B
2A/22B
2A/192B
3/11B
3/41B
3/110B
2A/290
3/41B
3/110B
2A/290
2A/113B
2A/113B
3/211B
3/211B
3/212B
3/212B
2A/148B
3/368
2A/148B
3/368
3/211B
2A/79B
3/211B
2A/79B
3/211B
2A/79B
3/211B
2A/79B
3/62B
3/138B
3/62B
3/138B

2a/67B
2a/67B
3/62B

Amplasamen
t I/E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

9
9
9
9

9
121
121

SARCA MIHAISARCA IOAN BOROD,


65400 16.01.2004
1485
3/62B
BRUDASCA PETRU
BOROD
1599
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,MUNTEAN
BOROD,207,ORADEA
TEODOR
52810 07.02.2000
804
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,MUNTEAN
BOROD,207,ORADEA
TEODOR
52810 07.02.2000
804
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,MUNTEAN
BOROD,207,ORADEA
TEODOR
52810 07.02.2000
804
NEGRUT ALEXANDRU
BOROD
17659 22.10.2003
1422
2a/67B
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,MUNTEAN
BOROD,207,ORADEA
TEODOR
52810 07.02.2000
804
NEGRUT ALEXANDRU
BOROD
17659 22.10.2003
1422
2a/67B
BRUDACA IOSIF
TIMIOARA
14037 3.08.1999
728 2A/204B
CABA FLOARE
CORNITEL,55
47456 06.04.2000
816
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
48457 13.12.2002
1205 2A/96CO
BRUDACA IOSIF
TIMIOARA
14037 3.08.1999
728 2A/204B
CABA FLOARE
CORNITEL,55
47456 06.04.2000
816
HORGA DUMITRU
CORNIEL 43
48457 13.12.2002
1205 2A/96CO
VENTER GHEORGHE
BOROD
26283 145.03.1994
56
2A/64B
VENTER GHEORGHE
BOROD
26283 145.03.1994
56
2A/64B
CTAN MARIA
BOROD 32
12723 20.07.1998
574 2A/250B
CHIRODEA PETRU
CHIRODEA MARIA,CHIRODEA
BOROD,366
ILEANA,IGEA
28052 13.12.2002
VICTORIA
1274
3/22B
CTAN MARIA
BOROD 32
12723 20.07.1998
574 2A/250B
CHIRODEA PETRU
CHIRODEA MARIA,CHIRODEA
BOROD,366
ILEANA,IGEA
28052 13.12.2002
VICTORIA
1274
3/22B
CTANA FLOARE
BOROD 256
9115 14.10.1999
749
2A/22B
VENTER PETRU
VENTER FLOARE,
BOROD
VENTER NICOLAE
26909 3.08.1999
729
3/44B
CUC PETRU
BOROZEL 92
14300 3.08.1999
735 2A/100B
REME IOANREME FLOARE,
BOROD
SILAGHI MIHAI,20708
SILAGHI
15.10.1999
ANTONIA, TMA SANDA
769
3/22B
VENTER PETRU
VENTER NICOLAE
BOROD
9487 20.12.2002
1364
3/31B
SCURT IRINA
CORNITEL,177
5200 22.10.2003
1414 2a/147CO
VENTER PETRU
VENTER FLOARE,
BOROD
VENTER NICOLAE
26909 3.08.1999
729
3/44B
CUC PETRU
BOROZEL 92
14300 3.08.1999
735 2A/100B
REME IOANREME FLOARE,
BOROD
SILAGHI MIHAI,20708
SILAGHI
15.10.1999
ANTONIA, TMA SANDA
769
3/22B
VENTER PETRU
VENTER NICOLAE
BOROD
9487 20.12.2002
1364
3/31B
SCURT IRINA
CORNITEL,177
5200 22.10.2003
1414 2a/147CO
MARUCA MARIA
SIMU ANA CORNIEL 177
22063 10.08.1995
214
3/99B
MARUCA MARIA
SIMU ANA CORNIEL 177
22063 10.08.1995
214
MARUCA MARIA
SIMU ANA CORNIEL 177
22063 10.08.1995
214
3/99B
MARUCA MARIA
SIMU ANA CORNIEL 177
22063 10.08.1995
214
CUC IRINA,CUC IOAN, CUCBOROD
DUMITRU
23709 25.11.2002
1086
3/75B
CUC IRINA,CUC IOAN, CUCBOROD
DUMITRU
23709 25.11.2002
1086
3/75B
CIOARA TEODOR
CIOARA NICOLAE,
BOROD
NICHIFOR MARIA
10115 4.12.1995
267
PUP GAVRIL
BOROD 107
4846 5.11.1997
473 2B/163B
GROZA PETRU
BOROD 87
2971
661
2B/48B
SAROSI AMALIA
JOFNEAC ELISABETA,SILL
BOROD,SUNCUIUS
IRINA,LAZAR
5000 21.03.2000
OLGA
810
3/194B
CLONDA ANABICA MARGARETA,
BORODUNGUR ANA 16288 10.09.2002
935
3/116B
BOT MARIA
BOROD 106
2100 7.11.2002
1037 2B/105B
CABA IOANA
BOROD 190
3535
1718
3/352
CIOARA TEODOR
CIOARA NICOLAE,
BOROD
NICHIFOR MARIA
10115 4.12.1995
267
PUP GAVRIL
BOROD 107
4846 5.11.1997
473 2B/163B
GROZA PETRU
BOROD 87
2971
661
2B/48B
SAROSI AMALIA
JOFNEAC ELISABETA,SILL
BOROD,SUNCUIUS
IRINA,LAZAR
5000 21.03.2000
OLGA
810
3/194B
CLONDA ANABICA MARGARETA,
BORODUNGUR ANA 16288 10.09.2002
935
3/116B
BOT MARIA
BOROD 106
2100 7.11.2002
1037 2B/105B
CABA IOANA
BOROD 190
3535
1718
3/352
IVAN NICULAIE
IVAN ANA, IVAN
BOROD
AUREL, IVAN IOAN,
42467
CUC
03.02.1997
MARIA
334
3/118B

SARCA VASILE
BOROD 80
41664 14.10.1999
POPA IOANA
BOROD 421
13444
4 IVAN NICULAIE
IVAN ANA, IVAN
BOROD
AUREL, IVAN IOAN,
42467
CUC
03.02.1997
MARIA
SARCA VASILE
POPA IOANA

BOROD 80
BOROD 421

41664 14.10.1999
13444

757
1665
334

2A/192B
3/251
3/118B

757
1665

2A/192B
3/251

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
E
E
E
E
E
E
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E

121
121

4
4
4
4

9
9

BOT MARIA
BOROD 106
2100 7.11.2002
CHIRODEA DUMITRU
BOROD 108
6421 13.12.2002
VENTER ARON
BOROD
60934 22.10.2003
BOT MARIA
BOROD 106
2100 7.11.2002
CHIRODEA DUMITRU
BOROD 108
6421 13.12.2002
VENTER ARON
BOROD
60934 22.10.2003
UNGUR MIHAI
BOROD 568
43138 23.08.1995
IVAN IOAN
BOROD 99
20033 20.07.1998
VENTER IOAN
BOROD 362
26004 2.11.1999
VENTER ANUA
BOROD 392
24936 13.12.2002
IVAN IRINA
BOROD 211
15467 13.12.2002
IVAN MARIA
BOROD
2910
UNGUR MIHAI
BOROD 568
43138 23.08.1995
IVAN IOAN
BOROD 99
20033 20.07.1998
VENTER IOAN
BOROD 362
26004 2.11.1999
VENTER ANUA
BOROD 392
24936 13.12.2002
IVAN IRINA
BOROD 211
15467 13.12.2002
IVAN MARIA
BOROD
2910
VENTER ANUA
BOROD 392
24936 13.12.2002
VENTER ANUA
BOROD 392
24936 13.12.2002
CHIRODEA DUMITRU
BOROD 108
6421 13.12.2002
BORZ PETRU
ANULAT R1500
41931 13.12.2002
BORZ PETRU
BOROD
41931 01.03.2004
CHIRODEA DUMITRU
BOROD 108
6421 13.12.2002
BORZ PETRU
ANULAT R1500
41931 13.12.2002
BORZ PETRU
BOROD
41931 01.03.2004
DAT ANA
BOROD 462
24911 12.05.1998
DAT ANA
BOROD 462
24911 12.05.1998
VENTER GHEORGHE
BOROD
26283 145.03.1994
VENTER GHEORGHE
BOROD
26283 145.03.1994
LUNG IRINA
BOROD 149
29311 6.11.1997
LUNG IRINA
BOROD 149
29311 6.11.1997
LUNG IRINA
BOROD 149
29311
LUNG IRINA
BOROD 149
29311
LUNG IRINA
BOROD 149
29311
PANTI PETRU
BOROD 512
3895 20.07.1998
BITER CRCIUN
ANDREI VALERIA,
ORADEA
SURDA VASILE
2900 22.10.1999
CMPIAN MIHAI
BOROD 375
6362
LUNG IRINA
BOROD 149
29311
PANTI PETRU
BOROD 512
3895 20.07.1998
BITER CRCIUN
ANDREI VALERIA,
ORADEA
SURDA VASILE
2900 22.10.1999
CMPIAN MIHAI
BOROD 375
6362
VERE ANDREI
CIOCIU FLOARE
SIBIU
9485 25.01.1996
VERE ANDREI
CIOCIU FLOARE
SIBIU
9485 25.01.1996
CUC ANA
LUPULESCU P.
TIMISOARA
MARIA,JEMNA P. FLOARE
9562 8.10.1996
CUC ANA
LUPULESCU P.
TIMISOARA
MARIA,JEMNA P. FLOARE
9562 8.10.1996
CUC ANA
LUPULESCU P.
TIMISOARA
MARIA,JEMNA P. FLOARE
9562 8.10.1996
CUC ANA
LUPULESCU P.
TIMISOARA
MARIA,JEMNA P. FLOARE
9562 8.10.1996
VERE ANDREI
CIOCIU FLOARE
SIBIU
9485 25.01.1996
VERE ANDREI
CIOCIU FLOARE
SIBIU
9485 25.01.1996
CUC IRINA,CUC IOAN, CUCBOROD
DUMITRU
23709 25.11.2002
GEZ MARIA, CUC AUREL BOROZEL
21351 13.12.2002
VERE ANDREI
CIOCIU FLOARE
SIBIU
9485 25.01.1996
VERE ANDREI
CIOCIU FLOARE
SIBIU
9485 25.01.1996
CUC IRINA,CUC IOAN, CUCBOROD
DUMITRU
23709 25.11.2002
GEZ MARIA, CUC AUREL BOROZEL
21351 13.12.2002
SUCIU STEFAN
BOROD 365
BLAGA TEODOR
BEZNEA, 28
24994 30.01.2001
BLAGA TEODOR
BEZNEA, 28
24994 30.01.2001

1037
1177
1447
1037
1177
1447
245
573
782
1163
1262
1671
245
573
782
1163
1262
1671
1163
1163
1177
1224
1500
1177
1224
1500
542
542
56
56
490
490
490
490
490
575
776
1532
490
575
776
1532
276
276
319
319
319
319
276
276
1086
1159
276
276
1086
1159
1702
868
868

2B/105B
2A/280B
2a/124B
2B/105B
2A/280B
2a/124B
2A/10B
2A/99B
2A/33B
2A/80B
2A/196B
3/303
2A/10B
2A/99B
2A/33B
2A/80B
2A/196B
3/303
2A/80B
2A/80B
2A/280B
2A/134B
2a/136B
2A/280B
2A/134B
2a/136B
2A/27B
2A/27B

2A/61B
2A/61B
2A/61B
2A/61B
2A/61B
2B/21B
3/130B
2A/69B
2A/61B
2B/21B
3/130B
2A/69B
3/35B
3/35B
3/246B
3/246B

3/35B
3/35B
3/75B
2A/44BZ
3/35B
3/35B
3/75B
2A/44BZ

I
E
E
I
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
E
E
E
I
E
E
E
E
E

9
9

4
4

9
9

9
9

SUCIU PETRUSUCIU ILEANA,


BOROD
BODEA MARIA FLOARE
130856
OPREA GHEORGHE
BEZNEA 3
6094
BLAGA TEODOR
BEZNEA, 28
24994 30.01.2001
BLAGA TEODOR
BEZNEA, 28
24994 30.01.2001
SUCIU PETRUSUCIU ILEANA,
BOROD
BODEA MARIA FLOARE
130856
CORDI NICOLAE
CORDI VIORICA
BEZNEA
3600
CORDI NICOLAE
CORDI VIORICA
BEZNEA
3600
COHUT ALEXANDRU
DELURENI,22
60544 08.10.1996
COHUT ALEXANDRU
DELURENI,22
60544 08.10.1996
VENTER ANA
BEZNEA 61
24295
VENTER VASILE
BEZNEA 5
22373
VENTER GAVRIL
BEZNEA 40
18034
VENTER ANA
BEZNEA 61
24295
VENTER VASILE
BEZNEA 5
22373
VENTER GAVRIL
BEZNEA 40
18034
MARUCA TEFAN
BOROD
24586 12.10.1995
TEPELEA DUMITRU
TEPELEA FLOARE,CABA
BOROD
MARIA 95006 30.07.2004
MARUCA TEFAN
BOROD
24586 12.10.1995
TEPELEA DUMITRU
TEPELEA FLOARE,CABA
BOROD
MARIA 95006 30.07.2004
SIMIONAS TEODOR
POPA ANA BOROD,262
6476 10.07.2000
SARCA DUMITRU
BOROD 454
8579 23.09.2002
SIMIONAS TEODOR
POPA ANA BOROD,262
6476 10.07.2000
SARCA DUMITRU
BOROD 454
8579 23.09.2002
MARUCA TEFAN
BOROD
24586 12.10.1995
SARCA DUMITRU
BOROD 454
8579 23.09.2002
MARUCA TEFAN
BOROD
24586 12.10.1995
SARCA DUMITRU
BOROD 454
8579 23.09.2002
MARUCA TEFAN
BOROD
24586 12.10.1995
SARCA DUMITRU
BOROD 454
8579 23.09.2002
SARCA DUMITRU
BOROD 454
8579 23.09.2002
MARUCA TEFAN
BOROD
24586 12.10.1995
SARCA DUMITRU
BOROD 454
8579 23.09.2002
SARCA DUMITRU
BOROD 454
8579 23.09.2002
MARUCA TEFAN
BOROD
24586 12.10.1995
MARUCA TEFAN
BOROD
24586 12.10.1995
MARUCA TEFAN
BOROD
24586 12.10.1995
MARUCA TEFAN
BOROD
24586 12.10.1995
TU TEODOR
BOROD 329
36031 19.07.1999
TU TEODOR
BOROD 329
36031 19.07.1999
LUPU IOAN
DELURENI 12
3618 13.12.2002
LUPU IOAN
DELURENI 12
3618 13.12.2002
SARCA DUMITRU
BOROD 454
8579 23.09.2002
SARCA DUMITRU
BOROD 454
8579 23.09.2002
CTAN MARIA
BOROD 32
12723 20.07.1998
COCA IOAN
CORNIEL 181
59544
CTAN MARIA
BOROD 32
12723 20.07.1998
COCA IOAN
CORNIEL 181
59544
CTAN MARIA
BOROD 32
12723 20.07.1998
CTAN MARIA
BOROD 32
12723 20.07.1998
VENTER NICOLAE
IVAS MARIA TIMISOARA
11744 07.04.2000
OPREA IOAN
BEZNEA 17
3600 7.11.2002
VENTER NICOLAE
IVAS MARIA TIMISOARA
11744 07.04.2000
OPREA IOAN
BEZNEA 17
3600 7.11.2002
LAL PETRU LAL NICOLAE,BOROD
LAL ILEANA
38016
LAL PETRU LAL NICOLAE,BOROD
LAL ILEANA
38016
TU TEODOR
BOROD 329
36031 19.07.1999
TU TEODOR
BOROD 329
36031 19.07.1999
TU TEODOR
BOROD 329
36031 19.07.1999
VENTER IRINA
BOROD
15786 14.04.2003

1527
409
868
868
1527
1534
1534
318
318
1563
1565
1566
1563
1565
1566
252
1518
252
1518
839
994
839
994
252
994
252
994
252
994
994
252
994
994
252
252
252
252
725
725
1265
1265
994
994
574
662
574
662
574
574
822
1032
822
1032
462
462
725
725
725
1397

3/ B
2A/181B

3/ B
3/207B
3/207B

3/67B
3/67B
3/162B
2A/248B
3/162B
2A/248B
2A/248B
2A/248B
2A/248B
2A/248B
2A/248B
2A/248B

3/60B
3/60B
2B/138B
2B/138B
2A/248B
2A/248B
2A/250B
2A/55CO
2A/250B
2A/55CO
2A/250B
2A/250B
3/173B
2B/192B
3/173B
2B/192B
3/17B
3/17B
3/60B
3/60B
3/60B
2a/115B

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

10

10

10

10

10
10

10
10

10
10

10

10

TU TEODOR
BOROD 329
36031 19.07.1999
725
VENTER IRINA
BOROD
15786 14.04.2003
1397
LAL PETRU LAL NICOLAE,BOROD
LAL ILEANA
38016
462
OPREA GHEORGHE
BEZNEA
23095 25.08.2002
919
VENTER ARON
BOROD
60934 22.10.2003
1447
LAL PETRU LAL NICOLAE,BOROD
LAL ILEANA
38016
462
OPREA GHEORGHE
BEZNEA
23095 25.08.2002
919
VENTER ARON
BOROD
60934 22.10.2003
1447
SUCIU DUMITRU
SUCIU GAVRI,ORADEA
SUCIU PETRU,SUCIU
25515
MIHAI,
13.12.2002
SUCIU CORNELIA
1170
VENTER IOAN
VENTER PETRU,ANTONESCUM
BOROD
ILEANA
26627 13.12.2002
1249
SUCIU DUMITRU
SUCIU GAVRI,ORADEA
SUCIU PETRU,SUCIU
25515
MIHAI,
13.12.2002
SUCIU CORNELIA
1170
VENTER IOAN
VENTER PETRU,ANTONESCUM
BOROD
ILEANA
26627 13.12.2002
1249
VENTER IOAN
VENTER PETRU,ANTONESCUM
BOROD
ILEANA
26627 13.12.2002
1249
VENTER IOAN
VENTER PETRU,ANTONESCUM
BOROD
ILEANA
26627 13.12.2002
1249
COHUT PETRU
BEZNEA,36
14388 06.11.2001
904
COHU VASIOLE
BEZNEA 43
5505 13.12.2002
1197
VENTER ARON
BOROD
60934 22.10.2003
1447
COHUT PETRU
BEZNEA,36
14388 06.11.2001
904
COHU VASIOLE
BEZNEA 43
5505 13.12.2002
1197
VENTER ARON
BOROD
60934 22.10.2003
1447
VENTER ARON
BOROD
60934 22.10.2003
1447
VENTER ARON
BOROD
60934 22.10.2003
1447
OPREA GHEORGHE
BEZNEA
23095 25.08.2002
919
OPREA GHEORGHE
BEZNEA
23095 25.08.2002
919
TU FLOARE
VALEA MARE 87
22933 12.05.1998
551
TU FLOARE
VALEA MARE 87
22933 12.05.1998
551
CORDI TEODOR
CORDI FLOARE
BEZNEA 38
10528 13.12.2002
1250
CORDI TEODOR
CORDI FLOARE
BEZNEA 38
10528 13.12.2002
1250
BULZAN IOAN
BOROD 78
8707 14.10.1999
751
OPREA GHEORGHE
BEZNEA
23095 25.08.2002
919
OPRE TEODOR
BEZNEA,81
14322 25.08.2002
920
TEPELE PETRU
BOROD
87697 14.04.2003
1404
BULZAN IOAN
BOROD 78
8707 14.10.1999
751
OPREA GHEORGHE
BEZNEA
23095 25.08.2002
919
OPRE TEODOR
BEZNEA,81
14322 25.08.2002
920
TEPELE PETRU
BOROD
87697 14.04.2003
1404
OPREA DUMITRU
BOROD
8928 13.12.2002
1263
OPREA DUMITRU
BOROD
8928 13.12.2002
1263
VENTER PETRU
VENTER TEFAN
DELURENI 435
3826 6.08.1997
422
VENTER PETRU
VENTER TEFAN
DELURENI 435
3826 6.08.1997
422
VENTER PETRU
VENTER TEFAN
DELURENI 435
3826
422
DAT ANA
BOROD 462
24911 12.05.1998
542
OPREA GHEORGHE
BEZNEA
23095 25.08.2002
919
GEZ MARIA, CUC AUREL BOROZEL
21351 13.12.2002
1159
VENTER IOAN
BOROD
11167 22.10.2003
1425
VENTER PETRU
VENTER TEFAN
DELURENI 435
3826
422
DAT ANA
BOROD 462
24911 12.05.1998
542
OPREA GHEORGHE
BEZNEA
23095 25.08.2002
919
GEZ MARIA, CUC AUREL BOROZEL
21351 13.12.2002
1159
VENTER IOAN
BOROD
11167 22.10.2003
1425
SARCOZI MARIA
BOROD 456
7598 24.09.2002
1000
FAUR IOAN FAUR PAC BOROD 553
28105 11.12.2002
1051
OPRE TEODOR
OPRE IOAN, SUCIU
BORODTEFAN, CACUCI
8919FLOARE,
13.12.2002
CHIRLUA IRINA
1175
SARCOZI MARIA
BOROD 456
7598 24.09.2002
1000
FAUR IOAN FAUR PAC BOROD 553
28105 11.12.2002
1051
OPRE TEODOR
OPRE IOAN, SUCIU
BORODTEFAN, CACUCI
8919FLOARE,
13.12.2002
CHIRLUA IRINA
1175

3/60B
2a/115B
3/17B
2A/31CO
2a/124B
3/17B
2A/31CO
2a/124B
3/56B
3/94B
3/56B
3/94B
3/94B
3/94B
2A/203B
2a/124B
2A/203B
2a/124B
2a/124B
2a/124B

2A/18VM
2A/18VM
3/175B
3/175B
2A/102B

2a/259B
2A/102B

2a/259B
2A/7B
2A/7B
3/177B
3/177B
3/177B
2A/27B
2A/44BZ
2a/108B
3/177B
2A/27B
2A/44BZ
2a/108B
2B/71B
3/248B
3/224B
2B/71B
3/248B
3/224B

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
I
E
E
E
E
I
E
E
E
E
E
E

Sector 93 Borod
Categ. de
folosinta
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AT
A
AT
A
A
A
A
A
A
A
A
FN
A
A
FN
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Nr. Tarla

Nr. Topo.
(parcela)
1000
1000
1000/1
1000/1
1001
1001
1001/2
1001/2
1002
1002
1002
1002
1004
1004
1004
1004
1004
1004
1005
1005
1005
1005
1005
1005
1006/1
1006/1
1007
1007
1008/1
1008/1
1008/3
1008/3
1008/3
1008/3
1009/1
1009/1
1009/1
1009/1
1009/2
1009/2
1009/2
1009/2
1010/3
1010/3
1010/3
1010/3
1010/4
1010/4
1010/5
1010/5
1010/5
1010/5
1010/6
1010/6

Supraf.
atribuita
(MP)
5900
5900
3142
3142
2600
2600
1380
1380
1625
400
1625
400
2392
2907
1100
2392
2907
1100
16109
6500
4500
16109
6500
4500
6884
6884
2404
2404
5791
5791
3816
3816
3816
3816
5125
1708
5125
1708
7600
5283
7600
5283
2730
910
2730
910
3640
3640
1705
1877
1705
1877
9606
3202

Suprafata
totala nr.
Topo
(parcela)
12570
12570
6284
6284
5589
5589
2874
2874
2025
2025
2025
2025
6978
6978
6978
6978
6978
6978
18652
18652
17918
18652
18652
17918

9970
9970

5125
5125
15851
15850
15851
15850
3640
3640

3582
3582
3582
3582
12808

Localitatea
unde se afla
terenul
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD

Scara

L18 L1

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

247

247

247
247

1:288O
18
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

18
L18
L18
L18
L18

Observatii

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
A
F
A
A
A
A
A
A
A
CC
A
A
A
A
A
A
CC
A
A
A
A
A
A
A
A
A

1010/6
1010/6
1010/7
1010/7
1010/8
1010/8
1010/8
1010/8
1011
1011
1011
1011
1011
1011
1012
1012
1013
1013
1013
1013
1013/1
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1015
1015
1015
1015
1018
1018
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1019
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020

9606
3202
12807
12807
6115
6754
6115
6754
2602
1301
1301
2602
1301
1301
5467
5467
1750
1798
1750
1798
1500
2967
2969
2967
2200
2200
2967
2969
2967
2200
2200
16947
2000
16947
2000
3594
3594
4243
1516
2171
5000
4671
700
1700
4243
1516
2171
5000
4671
700
1700
2068
2000
5755
2562
2068
2000
5755
2562

12808 BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
12869 BOROD
12869 BOROD
12869 BOROD
12869 BOROD
5204 BOROD
5204 BOROD
5204 BOROD
5204 BOROD
5204 BOROD
5204 BOROD
5467 BOROD
5467 BOROD
9086 BOROD
9085 BOROD
9086 BOROD
9085 BOROD
4543 BOROD
8902 BOROD
8902 BOROD
8902 BOROD
4543 BOROD
8902 BOROD
8902 BOROD
8902 BOROD
8902 BOROD
4543 BOROD
8902 BOROD
18947 BOROD
18947 BOROD
18947 BOROD
18947 BOROD
5111 BOROD
5111 BOROD
17839 BOROD
17839 BOROD
17840 BOROD
17840 BOROD
17839 BOROD
17839 BOROD
BOROD
17839 BOROD
17839 BOROD
17840 BOROD
17840 BOROD
17839 BOROD
17839 BOROD
BOROD
16997 BOROD
17002 BOROD
17002 BOROD
17001 BOROD
16997 BOROD
17002 BOROD
17002 BOROD
17001 BOROD

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18
L18

1:288O

L18

1:288O

L18

L18

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

1:288O
1:288O

1:288O

L18

247

1:288O

L18

247
L18

1:2880

247
L18

247

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
CC
A
A
A
CC
A
A
A
A
F

1022
1022
1022
1022
1022
1022
1023/1
1023/1
1023/1
1023/1
1023/1
1023/1
1023/1
1023/1
1023/1
1023/1
1023/1
1023/1
1023/2
1023/2
1024
1024
1024
1024
1024
1024
1024/27
1024/27
1025
1025
1026
1026
1027
1027
1028
1028
1028
1028
1028
1028
1028
1028
1029
1029
1030
1030
1031
1031
1031
1031
1031
1031
1031
1031
1031
1031
955
973
973

1400
1232
6161
1400
1232
6161
2100
5720
5755
4582
2160
2910
2100
5720
5755
4582
2160
2910
1118
1118
2717
2717
2717
2717
2717
2717
1435
1435
5269
5269
4131
4131
4169
4169
2413
1400
2900
1362
2413
1400
2900
1362
6089
6089
406
406
9156
9156
2696
700
2877
2647
2696
700
2877
2647
167
5000
749

8625
8625
8625
8625
8625
8625
16846
16847
16848
16847
16847
16846
16847
16848
16847
16847
16847
16847
5435
5434
5435
5435
5434
5435

5269
5269

8175
8175
8175
8175
8175
8175
8175
8175

17975
17975
17975
17975
17976
17975
17975
17975
17976
17975
2406
11499
11499

BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
B
B
B
B
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD

1:288O

1:288O

247

247

1:288O

1:288O

1:2880

L18
L18
L18
L18

1:288O
1:288O

L18
L18

1:2880

P
A
A
F
P
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AT
AT
AT
AT
A
A
AT
A
A
AT
AT
AT
A
A
A
A
A
A
F
F
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

973
973
973
973
973
974/1
974/1
974/2
974/2
974/2
974/2
974/2
974/2
974/2
974/2
976
976
976
976
976/1
976/1
976/1
976/1
977
977
977
977
978
978
978
978
978
978
979
979
980
980
981/2
981/2
982
982
983/2
983/2
984
984
984
984
985
985
987
987
987
987
988
988
988/1
988/1
988/2
988/2

31658
2875
5000
749
31658
3600
3600
3698
3698
1397
1397
1397
1397
1397
1397
2730
26446
2730
26446
4316
800
4316
800
377
700
377
700
3073
2670
800
3073
2670
800
1500
1500
1611
1611
1816
1816
3618
3618
1500
1500
7773
7773
7773
7773
841
841
11744
3600
11744
3600
1500
1500
5348
5348
2993
2000

142460
11499
11499
11499
142460
6693
6693
142264
142264

9415
9415

4316
4316
1604
1604
1604
1604
9872
9873
9873
9872
9873
9873
6804
6804

2151
2151

15991
15991

9456
9456
11473
11473
16692
16692
14089
14089
2593

BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
B
B
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD

1:288O
1:288O

L18
L18

1:2880

L18
L18

1:288O
1:288O
1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
CC
A
A
A
A
CC
F
A
A
F
A
A

988/2
988/2
989
989
989
989
989
989
990/1
990/1
990/1
990/1
990/2
990/2
991/3
991/3
991/3
991/3
991/3
991/3
992
992
993
993
993/1
993/1
994/2
994/2
995/1
995/1
995/1
995/1
995/1
995/1
995/1
995/1
996
996
997
997
998
998
998
998
998
998
998
998
998
998
999
999
999
999
999
999

2993
2000
3900
4521
1507
3900
4521
1507
3201
1600
3201
1600
3286
3286
4310
4305
8610
4310
4305
8610
2302
2302
1999
1999
2841
2841
3528
3528
2877
878
2878
2300
2877
878
2878
2300
4200
4200
2906
2906
920
5755
3600
2963
331
920
5755
3600
2963
331
1918
3776
3777
1918
3776
3777

BOROD
2593 BOROD
6028 BOROD
BOROD
6028 BOROD
6028 BOROD
BOROD
6028 BOROD
BOROD
3201 BOROD
BOROD
3201 BOROD
6571 BOROD
6571 BOROD
8610 BOROD
8610 BOROD
BOROD
8610 BOROD
8610 BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
BOROD
14676 BOROD
14676 BOROD
BOROD
BOROD
5755 BOROD
BOROD
5755 BOROD
10700 BOROD
5755 BOROD
BOROD
5755 BOROD
10700 BOROD
4625 BOROD
4625 BOROD
BOROD
BOROD
13333 BOROD
13333 BOROD
BOROD
13333 BOROD
BOROD
13333 BOROD
13333 BOROD
BOROD
13333 BOROD
BOROD
12275 BOROD
12275 BOROD
12276 BOROD
12275 BOROD
12275 BOROD
12276 BOROD

1:288O
1:288O
1:288O

L18

1:288O
1:288O

L18

1:288O

L18

1:288O
1:288O

L18

1:288O
1:288O
1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O
1:288O
1:288O

L18
L18

1:288O

L18

1:288O

1:288O
1:288O

L18

Nr. Carnet

Autor

4
4

Numarul
Titlului de
Proprietate

22933

12.05.1998

551

VALEA MARE 87

22933

12.05.1998

551

42426

13.06.1996

299

58683

31.07.1996

314

21549

17.02.1997

337

31.05.1999

707

42426

13.06.1996

299

58683

31.07.1996

314

21549

17.02.1997

337

31.05.1999

707

IVAN NICOLAIE
POPA TEODOR

IVAN NICOLAIE
POPA TEODOR

IVAN AUREL, IVAN ANA,


ANULAT R334
IVAN IOAN, CUC MARIA
POPA FLOARE, BOLOJAN
ANULAT
TEODOR
ANULAT
BUCI OANA
BOROD,195
IVAN AUREL, IVAN ANA,
ANULAT R334
IVAN IOAN, CUC MARIA
POPA FLOARE, BOLOJAN
ANULAT
TEODOR
ANULAT
BUCI OANA

BOROD,195

POPA FLOARE

BOROD 501

2900

624

POPA FLOARE

BOROD 501

2900

624

POPA FLOARE

BOROD 501

2900

624

POPA FLOARE

BOROD 501

2900

FAUR MIHAI

BOROD 195

27825

14.10.1999

FAUR MIHAI

BOROD 195

27825

14.10.1999

759

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

FAUR MIHAI

BOROD 195

27825

14.10.1999

759

FAUR MIHAI

BOROD 195

27825

14.10.1999

759

BUCI OANA

BOROD,195

17757

31.05.1999

709

BUCI OANA

BOROD,195

17757

31.05.1999

709

UNGUR MARIAN

BOROD

19262

24.09.2002

FAUR IOAN

BOROD 195

8066

UNGUR MARIAN

BOROD

19262

FAUR IOAN

BOROD 195

8066

BOROD 195

15129

9.12.1999

785

BOROD

22185

13.12.2002

1223

BOROD 195

15129

9.12.1999

785

BOROD

22185

13.12.2002

1223

BOROD 195

15129

9.12.1999

785

BOROD

22185

13.12.2002

1223

BOROD 195

15129

9.12.1999

785

BOROD

22185

13.12.2002

1223

BOROD

3150

26.07.1994

78

BOROD

3150

26.07.1994

78

BOROD,

65400

16.01.2004

1485

BOROD

57015

BOROD,

65400

BOROD

57015

BUCIU NICOLAE

BUCI OANA

CUC IOANA
BUCIU NICOLAE

BUCI OANA

CUC IOANA
BUCIU NICOLAE

BUCI OANA

CUC IOANA
BUCIU NICOLAE

BUCI OANA

CUC IOANA
121 SIMIONA FLOARE
121 SIMIONA FLOARE
SARCA MIHAI

SARCA IOAN

BRUDASCA PETRU
SARCA MIHAI

SARCA IOAN

BRUDASCA PETRU

Data
eliberarii

VALEA MARE 87

8 MICLOVAN IOAN
8 MICLOVAN IOAN

Suprafata
totala (mp)

TU FLOARE

4 VENTER P. ILEANA
8 BUCIU NICOLAE

Adresa Autor/
Mostemitor

TU FLOARE

4 VENTER P. ILEANA
8 BUCIU NICOLAE
4

Mostenitori

MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN TEODOR
NEGRUT ALEXANDRU

MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR

624
759

999
13125

24.09.2002

999
13125

1599
16.01.2004

1485
1599

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

BOROD

22.10.2003

1422

17659

MUNTEAN TEODOR

MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR

NEGRUT ALEXANDRU
SARCA MIHAI

SARCA IOAN

BRUDASCA PETRU
SARCA MIHAI

9
9

MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN TEODOR

SARCA IOAN

804

BOROD

17659

22.10.2003

1422

BOROD,

65400

16.01.2004

1485

65400

16.01.2004

BOROD,

1599

BOROD
MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR

NEGRUT ALEXANDRU
9

07.02.2000

BOROD

BRUDASCA PETRU
9

BOROD,207,ORADEA
52810

1485
1599

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

BOROD

17659

22.10.2003

1422

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

NEGRUT ALEXANDRU

BOROD

17659

22.10.2003

1422

CTANA FLOARE

BOROD 256

9115

14.10.1999

749

CTANA FLOARE

BOROD 256

9115

14.10.1999

749

FAUR MIHAI

BOROD 195

27825

14.10.1999

759

FAUR MIHAI

BOROD 195

27825

14.10.1999

759

FAUR MIHAI

BOROD 195

27825

14.10.1999

759

FAUR MIHAI

BOROD 195

27825

14.10.1999

759

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

VENTER IOAN

BOROD 362

26004

2.11.1999

782

VENTER ANUA

BOROD 392

24936

13.12.2002

1163

IVAN IRINA

BOROD 211

15467

13.12.2002

1262

IVAN MARIA

BOROD

2910

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

VENTER IOAN

BOROD 362

26004

2.11.1999

782

VENTER ANUA

BOROD 392

24936

13.12.2002

1163

IVAN IRINA

BOROD 211

15467

13.12.2002

1262

IVAN MARIA

BOROD

2910

VENTER ANUA

BOROD 392

24936

13.12.2002

1163

VENTER ANUA

BOROD 392

24936

13.12.2002

1163

DAT ANA

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

DAT ANA

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

BUTIRI ALEXANDRU

BOROD

4538

12.10.1995

255

CIOAR IOAN

NUCET

4436

BOROD,110

22766

MUNTEAN TEODOR

10 CIOARA STEFAN
BUTIRI ALEXANDRU
CIOAR IOAN
10 CIOARA STEFAN
BUTIRI ALEXANDRU

MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR

1671

1671

625
21.03.2001

4805
NUCET

4436

BOROD,110

22766

885
7838
625

21.03.2001

4805

885
7838

CIOARA ARON

BOROD 76

30980

25.01.1996

280

CIOARA ARON

BOROD 76

30980

25.01.1996

280

GROZA PETRU

BOROD 87

2971

GROZA PETRU

BOROD 87

2971

CIOARA ARON

BOROD 76

30980

25.01.1996

280

CIOARA ARON

BOROD 76

30980

25.01.1996

280

GROZA PETRU

BOROD 87

2971

GROZA PETRU

BOROD 87

2971

VENTER MIHAI

BOROD 91

6885

10.09.2002

950

PANC VIORICA

BOROD 191

1830

20.09.2002

972

VENTER MIHAI

BOROD 91

6885

10.09.2002

950

661
661

661
661

PANC VIORICA

BOROD 191

1830

20.09.2002

972

SUCIU FLOARE

BUCEA

46032

20.12.1994

147

GAVRILU TEODOR

BOROD

20139

20.12.1994

149

BOROD

36240

4.05.1995

186

SUCIU FLOARE

BUCEA

46032

20.12.1994

147

GAVRILU TEODOR

BOROD

20139

20.12.1994

149

BOROD

36240

4.05.1995

186

4 COHUT ALEXANDRU
4 COHUT ALEXANDRU

DELURENI,22

60544

08.10.1996

318

DELURENI,22

60544

08.10.1996

318

4 COHUT ALEXANDRU
4 COHUT ALEXANDRU

DELURENI,22

60544

08.10.1996

318

DELURENI,22

60544

08.10.1996

318

BROINA IOAN

BEZNEA 104

14407

6.08.1997

424

BROINA IOAN

BEZNEA 104

14407

6.08.1997

424

GRZ AUREL

VALEA MARE 25

35569

23.09.2002

988

GRZ AUREL

VALEA MARE 25

35569

23.09.2002

988

BOROD,465

20468

22.06.1999

717

BEZNEA

17502

26.08.2002

926

POPA IOAN

BEZNEA,4

9130

20.11.2003

1464

CICARA DUMITRU

BEZNEA

5755

20.11.2003

1471

BOROD,465

20468

22.06.1999

717

BEZNEA

17502

26.08.2002

926

POPA IOAN

BEZNEA,4

9130

20.11.2003

1464

CICARA DUMITRU

FODOR MARIA

FODOR MARIA

SUCIU FLOARE

SUCIU FLOARE

8 MARUSCA STEFAN
10 UNGUR TRAIAN

8 MARUSCA STEFAN
10 UNGUR TRAIAN

BEZNEA

5755

20.11.2003

1471

4 COHUT ALEXANDRU
4 COHUT ALEXANDRU

DELURENI,22

60544

08.10.1996

318

DELURENI,22

60544

08.10.1996

318

4 COHUT ALEXANDRU
4 COHUT ALEXANDRU

DELURENI,22

60544

08.10.1996

318

DELURENI,22

60544

08.10.1996

318

9 BLAGA TEODOR
9 BLAGA TEODOR

BEZNEA, 28

24994

30.01.2001

868

BEZNEA, 28

24994

30.01.2001

868

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

CORNITEL,208

33075

30.07.2004

1519

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

CORNITEL,208

33075

30.07.2004

1519

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

CORNITEL,208

33075

30.07.2004

1519

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

CORNITEL,208

33075

30.07.2004

1519

MUNTEAN TEODOR

MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR

PANTIS DUMITRU,
PANTIS VICTOR
9

MUNTEAN TEODOR

MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR

PANTIS DUMITRU,
PANTIS VICTOR
9

MUNTEAN TEODOR

MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR

PANTIS DUMITRU,
PANTIS VICTOR
9

MUNTEAN TEODOR
PANTIS DUMITRU,
PANTIS VICTOR
PAVEL I IOSIF

MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR

BOROD

1326

6.11.1995

257

PAVEL I IOSIF

BOROD

1326

6.11.1995

257

TEPELEA MARIA

ORADEA

21509

601

TEPELEA MARIA
SOPTEREAN
121 ALEXANDRU
SOPTEREAN
121 ALEXANDRU
TEPELEA MARIA

ORADEA

21509

601

TEPELEA MARIA
SOPTEREAN
121 ALEXANDRU

BOROD 4

1280

30.09.1992

BOROD 4

1280

30.09.1992

ORADEA

21509

601

ORADEA

21509

601

BOROD 4

1280

30.09.1992

SOPTEREAN
121 ALEXANDRU
SOPTEREAN
121 ALEXANDRU
SOPTEREAN
121 ALEXANDRU
PAVEL I IOSIF

BOROD 4

1280

30.09.1992

BOROD 4

1280

30.09.1992

BOROD 4

1280

30.09.1992

BOROD

1326

6.11.1995

257

PAVEL I IOSIF

BOROD

1326

6.11.1995

257

PAVEL I IOSIF

BOROD

1326

6.11.1995

257

PAVEL I IOSIF

BOROD

1326

6.11.1995

257

121 LINGURAR VALENTIN


121 LINGURAR VALENTIN

BOROD

1587

7.10.1992

BOROD

1587

7.10.1992

121 LINGURAR VALENTIN


121 LINGURAR VALENTIN

BOROD

1587

7.10.1992

BOROD

1587

7.10.1992

BOROD,110

22766

21.03.2001

885

10 CIOARA STEFAN
BORZ PETRU

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

BORZ MARIA

ARAD

11500

13.12.2002

1225

BORZ PETRU

BOROD

41931

01.03.2004

1500

BOROD,110

22766

21.03.2001

885

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

BORZ MARIA

ARAD

11500

13.12.2002

1225

BORZ PETRU

BOROD

41931

01.03.2004

1500

BARZ MIHAI

BOROD 92

11509

12.05.1998

545

OPREA GHEORGHE

BOROD100

11509

BORZ ANA

BOROD 179

9265

10.09.2002

942

BARZ MIHAI

BOROD 92

11509

12.05.1998

545

OPREA GHEORGHE

BOROD100

11509

BORZ ANA

BOROD 179

9265

10.09.2002

BOROD,110

22766

21.03.2001

885

ARAD

11500

13.12.2002

1225

BEZNEA 714

5700

13.12.2002

1257

BOROD

41931

01.03.2004

1500

BOROD,110

22766

21.03.2001

885

ARAD

11500

13.12.2002

1225

10 CIOARA STEFAN
BORZ PETRU

10 CIOARA STEFAN
BORZ MARIA
CACUCI FLOARE

CACUCI AUREL

BORZ PETRU
10 CIOARA STEFAN
BORZ MARIA
CACUCI FLOARE

CACUCI AUREL

641

641
942

BEZNEA 714

5700

13.12.2002

1257

BORZ PETRU

BOROD

41931

01.03.2004

1500

SRCU NICOLAE

BOROD 95

51435

SRCU NICOLAE

BOROD 95

51435

CUC PETRU

BOROZEL 92

14300

3.08.1999

735

CUC PETRU

BOROZEL 92

14300

3.08.1999

735

SRCU NICOLAE

BOROD 95

51435

BOROD,110

22766

21.03.2001

885

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

ARAD

11500

13.12.2002

1225

BEZNEA 714

5700

13.12.2002

1257

BORZ PETRU

BOROD

41931

01.03.2004

1500

IVAS SALONICA

TIMIOARA

SRCU NICOLAE

BOROD 95

51435

BOROD,110

22766

21.03.2001

885

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

ARAD

11500

13.12.2002

1225

BEZNEA 714

5700

13.12.2002

1257

BORZ PETRU

BOROD

41931

01.03.2004

1500

IVAS SALONICA

TIMIOARA

CIOARA TEODOR

BOROD 18

26477

1622

CIOARA TEODOR

BOROD 18

26477

1622

10 CIOARA STEFAN
BORZ PETRU
BORZ MARIA
CACUCI FLOARE

CACUCI AUREL

10 CIOARA STEFAN
BORZ PETRU
BORZ MARIA
CACUCI FLOARE

CACUCI AUREL

642
642

642

1560
642

1560

GROZE NICOLAE

GROZE MIHAI, GROZE


DUMITRU, BOCA ANA
GROZE MIHAI, GROZE
DUMITRU, BOCA ANA

CORNITEL,172

42476

13.12.2002

1276

CORNITEL,172

42476

13.12.2002

1276

VENTER FLORIAN

BOROD 89

15773

13.12.2002

1165

VENTER FLORIAN

BOROD 89

15773

13.12.2002

1165

VENTER FLORIAN

BOROD 89

15773

13.12.2002

1165

VENTER FLORIAN

BOROD 89

15773

13.12.2002

1165

VENTER FLORIAN

BOROD 89

15773

13.12.2002

1165

VENTER FLORIAN

BOROD 89

15773

13.12.2002

1165

MARUCA IOAN

CORNIEL 7

51136

13.12.2002

1126

MARUCA IOAN

CORNIEL 7

51136

13.12.2002

1126

BARZ MIHAI

BOROD 92

11509

12.05.1998

545

BARZ MIHAI

BOROD 92

11509

12.05.1998

545

OPREA GHEORGHE

BOROD100

11509

OPREA GHEORGHE

BOROD100

11509

BORZ ANA

BOROD 179

9265

10.09.2002

942

GROZE NICOLAE

641
641

CIOARA TEODOR

CIOARA ALEXANDRU

BOROD 102

23058

11.12.2002

1050

CIOARA MARIA

CIOARA TRAIAN

CORNIEL

41816

11.11.2002

1053

SURDA DUMITRU

BOROD135

8154

13.12.2002

1160

CIOARA ALEXANDRU

BOROD

BARZ MIHAI

BOROD 92

11509

12.05.1998

545

BARZ MIHAI

BOROD 92

11509

12.05.1998

545

OPREA GHEORGHE

BOROD100

11509

OPREA GHEORGHE

BOROD100

11509

BORZ ANA

BOROD 179

9265

10.09.2002

942

1605

641
641

CIOARA TEODOR

CIOARA ALEXANDRU

BOROD 102

23058

11.12.2002

1050

CIOARA MARIA

CIOARA TRAIAN

CORNIEL

41816

11.11.2002

1053

SURDA DUMITRU

BOROD135

8154

13.12.2002

1160

CIOARA ALEXANDRU

BOROD
CORNIEL

41816

11.11.2002

1053

FAUR STEFAN

BOROD

53677

22.10.2003

1426

FAUR STEFAN

BOROD
CORNIEL

41816

11.11.2002

1053

FAUR STEFAN

BOROD

53677

22.10.2003

1426

FAUR STEFAN

BOROD

CUC PETRU

BOROZEL 92

14300

3.08.1999

735

VENTER PETRU

BOROD

23828

13.12.2002

1279

CUC PETRU

BOROZEL 92

14300

3.08.1999

735

VENTER PETRU

BOROD

23828

13.12.2002

1279

OPREA GHEORGHE

BOROD100

11509

OPREA GHEORGHE

BOROD100

11509

MARUCA IOAN

CORNIEL 7

51136

13.12.2002

1126

BOROD

23828

13.12.2002

1279

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

CIOARA MARIA

CIOARA MARIA

VENTER PETRU
VENTER IOAN

CIOARA TRAIAN

CIOARA TRAIAN

1605

8046

8046

641
641

MARUCA IOAN

CORNIEL 7

51136

13.12.2002

1126

VENTER PETRU

BOROD

23828

13.12.2002

1279

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

11509

12.05.1998

545

64438

14.04.2003

1401

11509

12.05.1998

545

VENTER IOAN
BARZ MIHAI
VENTER IOAN
BARZ MIHAI

BOROD 92
VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU
BOROD 92

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

CIOARA ALEXANDRU

BOROD

23083

CIOARA ALEXANDRU

BOROD

23083

CIOARA ARON

BOROD 76

30980

25.01.1996

280

BOROD,116

27684

22.02.2001

870

BOROD,116

27684

22.02.2001

870

CORNIEL

41816

11.11.2002

1053

VENTER IOAN

9 COCA PETRU
9 COCA PETRU
CIOARA MARIA

CIOARA TRAIAN

14.04.2003

1401
1605
1605

CICORT ANA

CORNIEL 16

7900

13.12.2002

1266

CIOARA ARON

BOROD 76

30980

25.01.1996

280

BOROD,116

27684

22.02.2001

870

BOROD,116

27684

22.02.2001

870

CORNIEL

41816

11.11.2002

1053

CORNIEL 16

9 COCA PETRU
9 COCA PETRU
CIOARA MARIA

CIOARA TRAIAN

CICORT ANA
9 VENTER ANA
9 VENTER IRINA

VENTER ALEXANDRU

10 VENTER FLOARE
BULZAN ECATERINA
9 VENTER ANA
9 VENTER IRINA

VENTER ALEXANDRU

7900

13.12.2002

1266

SACALASAU,55,DERNA
2867

21.03.2000

809

BOROD,484

2867

21.03.2000

811

BOROD,527

6100

21.03.2001

BOROD 78

6928

886
1626

SACALASAU,55,DERNA
2867

21.03.2000

809

BOROD,484

2867

21.03.2000

811

10 VENTER FLOARE
BULZAN ECATERINA

BOROD,527

6100

21.03.2001

BOROD 78

6928

BUTIRI NICOLAE

BOROD 90

CACUCI TRAIAN

BEZNEA 708

BUTIRI NICOLAE

BOROD 90

CACUCI TRAIAN

BEZNEA 708

9527

886
1626
1720

9527

9134
1720
9134

CIOARA TEODOR

CIOARA ALEXANDRU

BOROD 102

23058

11.12.2002

1050

CIOARA MARIA

CIOARA TRAIAN

CORNIEL

41816

11.11.2002

1053

CORNITEL,145

26941

13.12.2002

1331

GROZA NICOLAE
CIOARA TEODOR

CIOARA ALEXANDRU

BOROD 102

23058

11.12.2002

1050

CIOARA MARIA

CIOARA TRAIAN

CORNIEL

41816

11.11.2002

1053

GROZA NICOLAE

CORNITEL,145

26941

13.12.2002

1331

COSTINA NICOLAE

BOROD 140

31966

COSTINA PETRU

CORNIEL 6

22700

13.12.2002

1125

COSTINA PETRU

CORNIEL 6

22700

13.12.2002

1125

OLAR VALENTIN

BOROD 111

25382

13.12.2002

1215

OLAR VALENTIN

BOROD 111

25382

13.12.2002

1215

BOROZEL,53

37556

22.10.2003

1444

COSTINA NICOLAE

BOROD 140

31966

COSTINA PETRU

CORNIEL 6

22700

13.12.2002

1125

COSTINA PETRU

CORNIEL 6

22700

13.12.2002

1125

OLAR VALENTIN

BOROD 111

25382

13.12.2002

1215

OLAR VALENTIN

BOROD 111

25382

13.12.2002

1215

COSTINA GAVRIL

COSTINA FLOARE

637

637

COSTINA GAVRIL

COSTINA FLOARE

BOROZEL,53

37556

22.10.2003

1444

CIOARA TEODOR

CIOARA ALEXANDRU

BOROD 102

23058

11.12.2002

1050

CIOARA MARIA

CIOARA TRAIAN

CORNIEL

41816

11.11.2002

1053

VENTER IOAN

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

CIOARA ALEXANDRU

BOROD

1605

CIOARA TEODOR

CIOARA ALEXANDRU

BOROD 102

23058

11.12.2002

1050

CIOARA MARIA

CIOARA TRAIAN

CORNIEL

41816

11.11.2002

1053

VENTER IOAN

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

CIOARA ALEXANDRU

BOROD

1605

GROZA NICOLAE

CORNITEL,145

26941

13.12.2002

1331

GROZA NICOLAE

CORNITEL,145

26941

13.12.2002

1331

GROZA NICOLAE

CORNITEL 145

GROZA NICOLAE

CORNITEL 145

4 COHUT IOAN
VENTER MIHAI

CORNITEL,223

1625
1625
21665

27.03.1996

297

VALEA MARE 119A 6620

13.12.2002

1207

4 COHUT IOAN
VENTER MIHAI

CORNITEL,223

21665

27.03.1996

297

VALEA MARE 119A 6620

13.12.2002

1207

DAT FLOARE

CORNIEL 131

39879

13.12.2002

1204

GROZA NICOLAE

CORNITEL,145

26941

13.12.2002

1331

DAT FLOARE

CORNIEL 131

39879

13.12.2002

1204

GROZA NICOLAE

CORNITEL,145

26941

13.12.2002

1331

VENTER IOAN

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

VENTER IOAN

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

VENTER IOAN

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

VENTER IOAN

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

OLAR ECATERINA

BOROD 111

27617

13.12.2002

1202

OLAR ECATERINA

BOROD 111

27617

13.12.2002

1202

OLAR ECATERINA

BOROD 111

27617

13.12.2002

1202

OLAR ECATERINA

BOROD 111

27617

13.12.2002

1202

OLAR ECATERINA

BOROD 111

27617

13.12.2002

1202

OLAR ECATERINA

BOROD 111

27617

13.12.2002

1202

DAT FLOARE

CORNIEL 131

39879

13.12.2002

1204

DAT FLOARE

CORNIEL 131

39879

13.12.2002

1204

DAT FLOARE

CORNIEL 131

39879

13.12.2002

1204

DAT FLOARE

CORNIEL 131

39879

13.12.2002

1204

DAT FLOARE

CORNIEL 131

39879

13.12.2002

1204

DAT FLOARE

CORNIEL 131

39879

13.12.2002

1204

BOROD,123

40202

06.04.2000

819

BOROD,123

40202

06.04.2000

IVAS SALONICA

TIMIOARA

17731

IVAS SALONICA

TIMIOARA

17731

VENTER NICOLAE

BOROD97

18000

13.12.2002

1268

VENTER NICOLAE

BOROD97

18000

13.12.2002

1268

VENTER NICOLAE

BOROD97

18000

13.12.2002

1268

VENTER NICOLAE

BOROD97

18000

13.12.2002

1268

VENTER NICOLAE

BOROD97

18000

13.12.2002

1268

VENTER NICOLAE

BOROD97

18000

13.12.2002

1268

LUNG ILEANA

BOROD,151

12739

13.12.1999

789

LUNG ILEANA

BOROD,151

12739

13.12.1999

789

VENTER ILEANA

BOROD 112

21255

11.08.1995

222

VENTER ILEANA

BOROD 112

21255

11.08.1995

222

VENTER NICOLAE

BOROD 134

29267

22.08.1995

236

VENTER NICOLAE

BOROD 134

29267

22.08.1995

236

9 COHUT GHEORGHE
9 COHUT GHEORGHE

BOROD,123

40202

06.04.2000

819

BOROD,123

40202

06.04.2000

819

BOROD 112

21255

11.08.1995

222

9 COHUT GHEORGHE
9 COHUT GHEORGHE

9 LUNG GHEORGHE
9 LUNG GHEORGHE

VENTER ILEANA

819
1560
1560

VENTER ILEANA

BOROD 112

21255

11.08.1995

222

VENTER NICOLAE

BOROD 134

29267

22.08.1995

236

VENTER NICOLAE

BOROD 134

29267

22.08.1995

236

9 COHUT GHEORGHE
9 COHUT GHEORGHE

BOROD,123

40202

06.04.2000

819

BOROD,123

40202

06.04.2000

819

4 COHUT IOAN
PUCU AUREL

CORNITEL,223

21665

27.03.1996

297

BOROD 129

16041

3.08.1999

733

9 DAT TEODOR
4 COHUT IOAN

CORNITEL,89

38090

10.07.2000

834

CORNITEL,223

21665

27.03.1996

297

BOROD 129

16041

3.08.1999

733

CORNITEL,89

38090

10.07.2000

834

BOROD 185

2071

15.10.1999

766

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

BOROD 185

2071

15.10.1999

766

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

SFERLE PETRU

PUP MIHAI
MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR
PUP MIHAI
MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR
SFERLE DUMITRU

BOROD557

20139

9.05.1996

291

SFERLE PETRU

SFERLE DUMITRU

BOROD557

20139

9.05.1996

291

SFERLE PETRU

SFERLE DUMITRU

BOROD557

20139

9.05.1996

291

BOROD,153

26165

22.06.1999

714

BOROD557

20139

9.05.1996

291

BOROD,153

26165

22.06.1999

714

PUCU AUREL
9 DAT TEODOR
PUP ANA
9

MUNTEAN TEODOR
PUP ANA

MUNTEAN TEODOR

8 ALEXA AVRAM
SFERLE PETRU

SFERLE DUMITRU

8 ALEXA AVRAM
SFERLE PETRU

SFERLE DUMITRU

BOROD557

20139

9.05.1996

291

SFERLE PETRU

SFERLE DUMITRU

BOROD557

20139

9.05.1996

291

BORZ PETRU

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

BORZ PETRU

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

BOROD 185

2071

15.10.1999

766

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

BOROD 185

2071

15.10.1999

766

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

PUP ANA
9

MUNTEAN TEODOR
PUP ANA

MUNTEAN TEODOR
SRCA FLOARE

BOROD442

36614

HORGA GAVRIL

BOROD

48663

SRCA FLOARE

BOROD442

36614

HORGA GAVRIL

BOROD

635
20.12.2002

1363

48663

20.12.2002

1363

635

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

BOROD

17895

11.08.1997

448

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

BOROD

17895

11.08.1997

448

DAT IOAN

CORNIEL 197

3440

13.12.2002

1189

DAT IOAN

CORNIEL 197

3440

13.12.2002

1189

VENTER PETRU
9

PUP MIHAI
MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR
PUP MIHAI
MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

820

VENTER PETRU

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

820

VENTER PETRU

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

820

VENTER PETRU

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

820

10

SURDA DUMITRU

BOROD135

8154

13.12.2002

1160

SURDA DUMITRU

BOROD135

8154

13.12.2002

1160

SURDA DUMITRU

BOROD135

8154

13.12.2002

1160

SURDA DUMITRU

BOROD135

8154

13.12.2002

1160

CTANA FLOARE

BOROD 256

9115

14.10.1999

749

SURDAS VASILE

BOROD,561

2468

25.08.2002

917

BRUDAC MARIA

BOROD 122

2229

10.09.2002

948

BRUDAC MARIA

BOROD 122

2229

10.09.2002

948

PASCAR ECATERINA

BOROD 494

2905

10.09.2002

957

CORNIEL 235

6126

26.09.2002

1012

GRZ GAVRIL
SURDA DUMITRU

BOROD135

8154

13.12.2002

1160

DAT IOAN

CORNIEL 197

3440

13.12.2002

1189

DAT IOAN

CORNIEL 197

3440

13.12.2002

1189

ORADEA

2197

22.10.2003

1417

CTANA FLOARE

BOROD 256

9115

14.10.1999

749

SURDAS VASILE

BOROD,561

2468

25.08.2002

917

BRUDAC MARIA

BOROD 122

2229

10.09.2002

948

BRUDAC MARIA

BOROD 122

2229

10.09.2002

948

PASCAR ECATERINA

BOROD 494

2905

10.09.2002

957

CORNIEL 235

6126

26.09.2002

1012

SURDAS ILEANA

10

ANDREI VALERIA,
SURDAS VASILE

GRZ GAVRIL
SURDA DUMITRU

BOROD135

8154

13.12.2002

1160

DAT IOAN

CORNIEL 197

3440

13.12.2002

1189

DAT IOAN

CORNIEL 197

3440

13.12.2002

1189

ORADEA

2197

22.10.2003

1417

BOROD 120

23109

23.08.1995

244

BOROD

2400

22.10.2003

1418

BOROD 564

2400

BOROD 120

23109

23.08.1995

244

BOROD

2400

22.10.2003

1418

SURDAS ILEANA

ANDREI VALERIA,
SURDAS VASILE

SURDA PETRU
DUNESIU GLIGOR

CHIRODEA ILEANA,
UNGUR ILEANA

SURDA PETRU SURDA


CORNELIA
SURDA PETRU
DUNESIU GLIGOR
SURDA PETRU SURDA
CORNELIA
UNGUR MIHAI

9
9

BOROD 564

2400

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

SURDA PETRU

BOROD 120

23109

23.08.1995

244

SRCU NICOLAE

BOROD 95

51435

COHUT GHEORGHE

BOROD,123

40202

06.04.2000

819

SURDA PETRU

BOROD 120

23109

23.08.1995

244

SRCU NICOLAE

BOROD 95

51435

COHUT GHEORGHE

BOROD,123

40202

SRCA FLOARE

BOROD442

36614

CORNITEL,77

38877

10.07.2000

827

BOROD

48663

20.12.2002

1363

BOROD442

36614

CORNITEL,77

38877

IVAN VASILE
HORGA GAVRIL
SRCA FLOARE

CHIRODEA ILEANA,
UNGUR ILEANA

1557

IVAN VASILE

1557

642

642
06.04.2000

819
635

635
10.07.2000

827

HORGA GAVRIL

BOROD

48663

20.12.2002

1363

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

HAIS TRAIAN

BOROD

1500

19.12.1994

139

HAIS TRAIAN

BOROD

1500

19.12.1994

139

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

VENTER P ILEANA

BOROD445

21549

11.12.1997

504

CABA PETRU

BOROD 478

18635

23.09.2002

PIZLE ILEANA

JEBEL

HAIS TRAIAN

BOROD

1500

19.12.1994

139

HAIS TRAIAN

BOROD

1500

19.12.1994

139

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

VENTER P ILEANA

BOROD445

21549

11.12.1997

504

CABA PETRU

BOROD 478

18635

23.09.2002

PIZLE ILEANA

JEBEL

VENTER PETRU
9

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

GROZE IOAN
VENTER PETRU
9

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

GROZE IOAN

980
7040

980
7040

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

820

ERANI 65

5700

13.12.2002

1264

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

820

ERANI 65

5700

13.12.2002

1264

VENTER PETRU

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

820

VENTER PETRU

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

820

VENTER PETRU

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

820

VENTER PETRU

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

820

VENTER PETRU

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

820

VENTER PETRU

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

820

GROZE IOAN

ERANI 65

5700

13.12.2002

1264

SURDAS ILEANA

BOROD 474

GROZE IOAN

ERANI 65

5700

13.12.2002

SURDAS ILEANA

BOROD 474

GROZE IOAN
RUSU VALERICA RUSU
GHEORGHE
GROZE IOAN
RUSU VALERICA RUSU
GHEORGHE

ERANI 65

5700

13.12.2002

9749
9749

538
ERANI 65

1264

5700
538

1264
13059

13.12.2002

1264
13059

VENTER PETRU

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

820

VENTER PETRU

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

820

10

FAUR VIORICA

BOROD 535

15493

13.12.2002

1181

FAUR VIORICA

BOROD 535

15493

13.12.2002

1181

FAUR IOAN

FAUR PAC

BOROD 553

28105

11.12.2002

1051

FAUR IOAN

FAUR PAC

BOROD 553

28105

11.12.2002

1051

FAUR IOAN

FAUR PAC

BOROD 553

28105

11.12.2002

1051

FAUR IOAN

FAUR PAC

BOROD 553

28105

11.12.2002

1051

FAUR VIORICA

BOROD 535

15493

13.12.2002

1181

FAUR VIORICA

BOROD 535

15493

13.12.2002

1181

FAUR VIORICA

BOROD 535

15493

13.12.2002

1181

FAUR IOAN

FAUR PAC

BOROD 553

28105

11.12.2002

1051

FAUR IOAN

FAUR PAC

BOROD 553

28105

11.12.2002

1051

FAUR IOAN

FAUR PAC

BOROD 553

28105

11.12.2002

1051

FAUR IOAN

FAUR PAC

BOROD 553

28105

11.12.2002

1051

FAUR VIORICA

BOROD 535

15493

13.12.2002

1181

FAUR VIORICA

BOROD 535

15493

13.12.2002

1181

FAUR VIORICA

BOROD 535

15493

13.12.2002

1181

FAUR VIORICA

BOROD 535

15493

13.12.2002

1181

FAUR VIORICA

BOROD 535

15493

13.12.2002

1181

FAUR VIORICA

BOROD 535

15493

13.12.2002

1181

FAUR VIORICA

BOROD 535

15493

13.12.2002

1181

TU FLOARE

BOROD 535

15411

13.12.2002

1167

TU FLOARE

BOROD 535

15411

13.12.2002

1167

TU FLOARE

BOROD 535

15411

13.12.2002

1167

TU FLOARE

BOROD 535

15411

13.12.2002

1167

TU FLOARE

BOROD 535

15411

13.12.2002

1167

TU FLOARE

BOROD 535

15411

13.12.2002

1167

TU FLOARE

BOROD 535

15411

13.12.2002

1167

TU FLOARE

BOROD 535

15411

13.12.2002

1167

TU FLOARE

BOROD 535

15411

13.12.2002

1167

TU FLOARE

BOROD 535

15411

13.12.2002

1167

TU FLOARE

BOROD 535

15411

13.12.2002

1167

TU FLOARE

BOROD 535

15411

13.12.2002

1167

VENTER IOAN

VENTER FLOARE,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
RODICA, VENTER MARIA

7988

13.12.2002

1209

VENTER IOAN

VENTER FLOARE,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
RODICA, VENTER MARIA

7988

13.12.2002

1209

LIA GHEORGHE

VENTER AUREL

BOROD450

10821

13.12.2002

1256

LIA GHEORGHE

VENTER AUREL

BOROD450

10821

13.12.2002

1256

VENTER CATITA

BOROD,449

6033

14.04.2003

1392

VENTER CATITA

BOROD,449

6033

14.04.2003

1392

RAD NICOLAE

BOROD

11688

22.10.2003

1427

LIA GHEORGHE

VENTER AUREL

BOROD450

10821

13.12.2002

1256

LIA GHEORGHE

VENTER AUREL

BOROD450

10821

13.12.2002

1256

VENTER CATITA

BOROD,449

6033

14.04.2003

1392

VENTER CATITA

BOROD,449

6033

14.04.2003

1392

RAD NICOLAE

BOROD

11688

22.10.2003

1427

COHU PETRU

BOROD 482

8961

13.12.2002

1157

COHU PETRU

BOROD 482

8961

13.12.2002

1157

BOROD,512

8001

25.08.2002

923

BONTE FLORIAN

BONTE PETRU

10

BONTE FLORIAN

BONTE PETRU

BOROD,512

8001

VENTER CRACIUN CALIN,


VENTER FLOAREA
MARIA

BOROD 510

750

1690

VENTER CRACIUN CALIN,


VENTER FLOAREA
MARIA

BOROD 510

750

1690

VENTER CRACIUN CALIN,


VENTER FLOAREA
MARIA

BOROD 510

1690

VENTER CRACIUN CALIN,


VENTER FLOAREA
MARIA

BOROD 510

1690

VENTER CRACIUN CALIN,


VENTER FLOAREA
MARIA

BOROD 510

1690

VENTER CRACIUN CALIN,


VENTER FLOAREA
MARIA

BOROD 510

1690

10 VENTER FLOARE
10 VENTER FLOARE
VLDIC MARIA
10 VENTER FLOARE
10 VENTER FLOARE
VLDIC MARIA
10 VENTER FLOARE
10 VENTER FLOARE
121 ALEXA PETRU
121 ALEXA PETRU

25.08.2002

923

BOROD,527

6100

21.03.2001

886

BOROD,527

6100

21.03.2001

886

BOROD484

1000

10.08.1995

213

BOROD,527

6100

21.03.2001

886

BOROD,527

6100

21.03.2001

886

BOROD484

1000

10.08.1995

213

BOROD,527

6100

21.03.2001

886

BOROD,527

6100

21.03.2001

886

BOROD

2030

15.09.1994

83

BOROD

2030

15.09.1994

83

VENTER CRACIUN CALIN,


VENTER FLOAREA
MARIA

BOROD 510

1690

VENTER CRACIUN CALIN,


VENTER FLOAREA
MARIA

BOROD 510

1690

10 VENTER FLOARE
10 VENTER FLOARE

BOROD,527

6100

21.03.2001

886

BOROD,527

6100

21.03.2001

886

PASCALAU IOAN

BOROD,409

4658

07.05.1997

374

PASCALAU IOAN

BOROD,409

4658

07.05.1997

374

STANCE PETRU

BOROD

1321

20.09.2002

960

STANCE PETRU

BOROD

1321

20.09.2002

960

STANCE PETRU

BOROD

1321

20.09.2002

960

STANCE PETRU

BOROD

1321

20.09.2002

960

121 ALEXA PETRU


121 ALEXA PETRU

BOROD

2030

15.09.1994

BOROD

2030

15.09.1994

83
83

PIZLE MIHAI

BOROD

45970

5.12.1995

271

PIZLE MIHAI

BOROD

45970

5.12.1995

271

PIZLE MIHAI

BOROD

45970

5.12.1995

271

PIZLE MIHAI

BOROD

45970

5.12.1995

271

PIZLE MIHAI

BOROD

45970

5.12.1995

271

CUC IOANA

BOROD

22185

13.12.2002

1223

PIZLE MIHAI

BOROD

45970

5.12.1995

271

PIZLE MIHAI

BOROD

45970

5.12.1995

271

PIZLE MIHAI

BOROD

45970

5.12.1995

271

CUC IOANA

BOROD

22185

13.12.2002

1223

PIZLE MIHAI

BOROD

45970

5.12.1995

271

CORUND NICOLAE

BOROD

7583

13.12.2002

1277

PIZLE MIHAI

BOROD

45970

5.12.1995

271

CORUND NICOLAE

BOROD

7583

13.12.2002

1277

PIZLE MIHAI

BOROD

45970

5.12.1995

271

PIZLE MIHAI

BOROD

45970

5.12.1995

271

PIZLE MIHAI

BOROD

45970

5.12.1995

271

PIZLE MIHAI

BOROD

45970

5.12.1995

271

PIZLE MIHAI

BOROD

45970

5.12.1995

271

PIZLE MIHAI

BOROD

45970

5.12.1995

271

BOROD

2857

17.11.1995

259

BOROD

45970

5.12.1995

271

BOROD

2857

17.11.1995

259

BOROD

45970

5.12.1995

271

BOROD

2857

17.11.1995

259

BOROD

45970

5.12.1995

271

BOROD

2857

17.11.1995

259

BOROD

45970

5.12.1995

271

BOROD

8835

13.12.2002

1285

BOROD

8835

13.12.2002

1285

VANCEA ARON

SARCA ANA

PIZLE MIHAI
VANCEA ARON

SARCA ANA

PIZLE MIHAI
VANCEA ARON

SARCA ANA

PIZLE MIHAI
VANCEA ARON

SARCA ANA

PIZLE MIHAI
PIZLEA GHEORGHE
PIZLEA GHEORGHE
VANCEA ARON

PIZLEA MARIA, PIZLEA


MIHAI
PIZLEA MARIA, PIZLEA
MIHAI
SARCA ANA

PIZLE MIHAI
VANCEA ARON

SARCA ANA

PIZLE MIHAI
VANCEA ARON

SARCA ANA

PIZLE MIHAI
VANCEA ARON

SARCA ANA

PIZLE MIHAI

BOROD

2857

17.11.1995

259

BOROD

45970

5.12.1995

271

BOROD

2857

17.11.1995

259

BOROD

45970

5.12.1995

271

BOROD

2857

17.11.1995

259

BOROD

45970

5.12.1995

271

BOROD

2857

17.11.1995

259

BOROD

45970

5.12.1995

271

VANCEA ARON

SARCA ANA

BOROD

2857

17.11.1995

259

VANCEA ARON

SARCA ANA

BOROD

2857

17.11.1995

259

VANCEA ARON

SARCA ANA

BOROD

2857

17.11.1995

259

VANCEA ARON

SARCA ANA

BOROD

2857

17.11.1995

259

VANCEA ARON

SARCA ANA

BOROD

2857

17.11.1995

259

VANCEA ARON

SARCA ANA

BOROD

2857

17.11.1995

259

SURDA ILEANA

BOROD 476

27070

25.01.1996

282

SURDA ILEANA

BOROD 476

27070

25.01.1996

282

POPA PETRU

BOROD 4474

3581

657

VENTER MIHAI

BOROD 475

3581

680

SURDA ILEANA

BOROD 446

7162

SURDA ILEANA

BOROD 476

27070

25.01.1996

282

SURDA ILEANA

BOROD 476

27070

25.01.1996

282

POPA PETRU

BOROD 4474

3581

657

VENTER MIHAI

BOROD 475

3581

680

SURDA ILEANA

BOROD 446

7162

SURDA ILEANA

BOROD 476

27070

25.01.1996

282

SURDA ILEANA

BOROD 476

27070

25.01.1996

282

SURDA ILEANA

BOROD 476

27070

25.01.1996

282

SURDA ILEANA

BOROD 476

27070

25.01.1996

282

VENTER MIHAI

BOROD 519

13580

13.12.2002

1214

VENTER MIHAI

BOROD 519

13580

13.12.2002

1214

POPA PETRU

BOROD 518

9300

13.12.2002

1221

SURDA ILEANA

BOROD 476

27070

25.01.1996

282

SURDA ILEANA

BOROD 476

27070

25.01.1996

282

VENTER MIHAI

BOROD 519

13580

13.12.2002

1214

VENTER MIHAI

BOROD 519

13580

13.12.2002

1214

POPA PETRU

BOROD 518

9300

13.12.2002

1221

POPA PETRU

BOROD 518

9300

13.12.2002

1221

POPA PETRU

BOROD 518

9300

13.12.2002

1221

683

683

SURDA GAVRIL

BOROD 234

13560

12.05.1998

546

SURDA GAVRIL

BOROD 234

13560

12.05.1998

546

SURDA GAVRIL

BOROD 234

13560

12.05.1998

546

SURDA GAVRIL

BOROD 234

13560

12.05.1998

546

BRISC FLOARE

BOROD

8946

461

BRISC FLOARE

BOROD

8946

461

BRISC FLOARE

BOROD

8946

461

BRISC FLOARE

BOROD

8946

461

BOROD

8835

13.12.2002

1285

BOROD

8835

13.12.2002

1285

SURDA GAVRIL

BOROD 234

13560

12.05.1998

546

SURDA GAVRIL

BOROD 234

13560

12.05.1998

546

BRISC FLOARE

BOROD

8946

461

BRISC FLOARE

BOROD

8946

461

BRISC FLOARE

BOROD

8946

461

BRISC FLOARE

BOROD

8946

461

BRISC FLOARE

BOROD 473

5012

678

SURDA GAVRIL

BOROD 234

5012

687

BRISC FLOARE

BOROD 473

5012

678

BOROD 234

5012

BOROD,465

4011

27.04.1999

691

BOROD,465

4011

27.04.1999

691

BOROD,471

8627

27.04.1999

692

BOROD,471

8627

27.04.1999

692

BOROD,SACALAJ,TM
6515

23.02.2001

876

BOROD,SACALAJ,TM
6515

23.02.2001

876

BOROD,SACALAJ,TM
6515

23.02.2001

876

BOROD,SACALAJ,TM
6515

23.02.2001

876

BOROD,SACALAJ,TM
6515

23.02.2001

876

BOROD,SACALAJ,TM
6515

23.02.2001

876

CIOARA IOAN

BOROD

7261

5.12.1995

270

CIOARA IOAN

BOROD

7261

5.12.1995

270

CIOARA IOAN

BOROD

7261

5.12.1995

270

CIOARA IOAN

BOROD

7261

5.12.1995

270

VEDINA VALERIA

BOROD 471

1000

22.10.1999

780

VEDINA VALERIA

BOROD 471

1000

22.10.1999

780

PIZLEA GHEORGHE
PIZLEA GHEORGHE

PIZLEA MARIA, PIZLEA


MIHAI
PIZLEA MARIA, PIZLEA
MIHAI

SURDA GAVRIL
BUTIRI IRINA, BUDEA
8 DUMITRU
BUTIRI IRINA, BUDEA
8 DUMITRU
8 COHUT PETRU
8 COHUT PETRU
9
9
9
9
9
9

BUTIRI IOAN
BUTIRI IOAN
BUTIRI IOAN
BUTIRI IOAN
BUTIRI IOAN
BUTIRI IOAN

BUTIRI IRINA, SURDAS


FLORICA
BUTIRI IRINA, SURDAS
FLORICA
BUTIRI IRINA, SURDAS
FLORICA
BUTIRI IRINA, SURDAS
FLORICA
BUTIRI IRINA, SURDAS
FLORICA
BUTIRI IRINA, SURDAS
FLORICA

VEDINA VALERIA
VEDINA VALERIA
VENTER PETRU

VENTER MARIA, VENTER


NICOLAE, VENTER IOAN

BOROD 471

1000

22.10.1999

780

BOROD 471

1000

22.10.1999

780

BOROD

14743

9.05.1996

292

VENTER MARIA

BOROD 512

VENTER MARIA

BOROD 511

VENTER PETRU

VENTER MARIA, VENTER


NICOLAE, VENTER IOAN

687

BOROD

7049
7050
14743

9.05.1996

292

VENTER MARIA

BOROD 512

7049

VENTER MARIA

BOROD 511

7050

VENTER PETRU

VENTER MARIA, VENTER


NICOLAE, VENTER IOAN
VENTER MARIA, VENTER
NICOLAE, VENTER IOAN

BOROD

14743

9.05.1996

292

BOROD

14743

9.05.1996

292

VEDINA VALERIA

BOROD 471

1000

22.10.1999

VENTER MARIA

BOROD 512

7049

VENTER MARIA

BOROD 512

7049

VENTER MARIA

BOROD 511

7050

VENTER MARIA

BOROD 511

VENTER PETRU

COHUT PETRU

7522

BOROD

14743

9.05.1996

292

BOROD

14743

9.05.1996

292

VEDINA VALERIA

BOROD 471

1000

22.10.1999

VENTER MARIA

BOROD 512

7049

VENTER MARIA

BOROD 512

7049

VENTER MARIA

BOROD 511

7050

VENTER MARIA

BOROD 511

VENTER PETRU

VENTER PETRU

VENTER MARIA, VENTER


NICOLAE, VENTER IOAN
VENTER MARIA, VENTER
NICOLAE, VENTER IOAN

VENTER MARIA, VENTER


NICOLAE, VENTER IOAN

780

7050
14743

9.05.1996

292

BOROD 512

7049

VENTER MARIA

BOROD 511

7050

VENTER MARIA, VENTER


NICOLAE, VENTER IOAN

BOROD

14743

9.05.1996

292

VENTER MARIA

BOROD 512

7049

VENTER MARIA

BOROD 511

7050

VENTER PETRU

VENTER MARIA, VENTER


NICOLAE, VENTER IOAN

8 COHUT PETRU
VENTER MARIA
VENTER MARIA
VENTER PETRU

BOROD

14743

9.05.1996

BOROD,471

8627

27.04.1999

BOROD 512

7318

VENTER MARIA
VENTER NICOLAE,
VENTER IOAN
VENTER NICOLAE,
VENTER IOAN
SURDAR MIHAI, SURDAR
IOAN, SURDAR ANA
VENTER CRCIUN

292
692
7049

BOROD 511
VENTER MARIA, VENTER
NICOLAE, VENTER IOAN

8 COHUT PETRU
VENTER MARIA

7050

BOROD

14743

9.05.1996

BOROD,471

8627

27.04.1999

BOROD 512

7318

292
692
7049

BOROD 511

7050

BOROD

6629

670

BOROD

6629

670

BOROD 457

3214

675

BOROD 468

3622

682

BIRI FLOARE

BOROD 237

3622

688

CORUND PETRU

BOROD 378

3604

SARACUT PETRU
SURDAR MIHAI, SURDAR
IOAN, SURDAR ANA
VENTER CRCIUN

BOROD,465

5323

BOROD 457

3214

675

BOROD 468

3622

682

BIRI FLOARE

BOROD 237

3622

688

CORUND PETRU

BOROD 378

3604

SARACUT PETRU

BOROD,465

5323

27.04.1999

690

BOROD

14743

9.05.1996

292

BOROD,468

11245

30.07.1996

309

BOROD 457

3214

VENTER PETRU
4

BOROD

16666

VENTER MARIA

VENTER PETRU

7050

BOROD

VENTER PETRU

780

VENTER CRACIUN,
VENTER FLOARE
SURDAR MIHAI, SURDAR
IOAN, SURDAR ANA

VENTER MARIA, VENTER


NICOLAE, VENTER IOAN

689
27.04.1999

690

689

675

VENTER CRCIUN

BOROD 468

3622

682

BIRI FLOARE

BOROD 237

3622

688

CORUND PETRU

BOROD 378

3604

VENTER MARIA

BOROD 511

VENTER PETRU
4

VENTER CRACIUN,
VENTER FLOARE
SURDAR MIHAI, SURDAR
IOAN, SURDAR ANA
VENTER CRCIUN

4
4
4
4

292

BOROD,468

11245

30.07.1996

309

BOROD 457

3214

675

3622

682

3622

688

CORUND PETRU

BOROD 378

3604

VENTER MARIA

BOROD 511
VENTER MARIA, VENTER
NICOLAE, VENTER IOAN

VENTER CRACIUN,
VENTER FLOARE
SRCU PETRU

689
7050

BOROD

14743

9.05.1996

292

BOROD,468

11245

30.07.1996

309

BOROD 555

18427

13.12.2002

1164

VENTER MARIA

BOROD 512

7049

VENTER MARIA

BOROD 511

7050

VENTER MARIA, VENTER


NICOLAE, VENTER IOAN

VENTER CRACIUN,
VENTER FLOARE
SRCU PETRU

BOROD

14743

9.05.1996

292

BOROD,468

11245

30.07.1996

309

BOROD 555

18427

13.12.2002

1164

VENTER MARIA

BOROD 512

VENTER MARIA

BOROD 511

121 BULZAN DUMITRU


121 BULZAN DUMITRU
VENTER CRACIUN,
VENTER FLOARE
VENTER CRACIUN,
VENTER FLOARE
VENTER CRACIUN,
VENTER FLOARE
VENTER CRACIUN,
VENTER FLOARE

7049
7050

BOROD

7202

14.03.1994

55

BOROD

7202

14.03.1994

55

BOROD,468

11245

30.07.1996

309

BOROD,468

11245

30.07.1996

309

BOROD,468

11245

30.07.1996

309

BOROD,468

11245

30.07.1996

309

BOROD

14743

9.05.1996

292

SRCU PETRU

BOROD 555

18427

13.12.2002

1164

VENTER MARIA

BOROD 511

7320

BOROD

14743

9.05.1996

292

SRCU PETRU

BOROD 555

18427

13.12.2002

1164

VENTER MARIA
VENTER CRACIUN,
VENTER FLOARE
VENTER CRACIUN,
VENTER FLOARE
VENTER TEODOR

BOROD 511

7320

BOROD,468

11245

30.07.1996

309

BOROD,468

11245

30.07.1996

309

BOROD 466

1300

22.08.1995

233

VENTER TEODOR

BOROD 466

1300

22.08.1995

233

VENTER P ILEANA

BOROD445

21549

11.12.1997

504

SRCU PETRU

BOROD 555

18427

13.12.2002

1164

VENTER TEODOR

BOROD 466

1300

22.08.1995

233

VENTER TEODOR

BOROD 466

1300

22.08.1995

233

VENTER P ILEANA

BOROD445

21549

11.12.1997

504

SRCU PETRU

BOROD 555

18427

13.12.2002

1164

VENTER PETRU

9.05.1996

BOROD 237

VENTER PETRU

14743

BOROD 468

VENTER PETRU
4

BOROD

BIRI FLOARE

VENTER PETRU
4

VENTER MARIA, VENTER


NICOLAE, VENTER IOAN

689
7050

VENTER MARIA, VENTER


NICOLAE, VENTER IOAN

VENTER MARIA, VENTER


NICOLAE, VENTER IOAN

7050

7050

SURDA IRINA

BOROD512

15175

628

SURDA IRINA

BOROD512

15175

628

JARCA CONSTANTIN

BOROD 404

12006

12.05.1998

560

JARCA CONSTANTIN

BOROD 404

12006

12.05.1998

560

JARCA CONSTANTIN

BOROD 404

12006

12.05.1998

560

JARCA CONSTANTIN

BOROD 404

12006

12.05.1998

560

JARCA CONSTANTIN

BOROD 404

12006

12.05.1998

560

JARCA CONSTANTIN

BOROD 404

12006

12.05.1998

560

SURDA IRINA

BOROD512

15175

628

SURDA IRINA

BOROD512

15175

628

SURDA IRINA

BOROD512

15175

628

SURDA IRINA

BOROD512

15175

628

SURDA IRINA

BOROD512

15175

628

SURDA IRINA

BOROD512

15175

628

DRAGOS FLOARE

BOROD,461

5186

30.04.1997

361

DRAGOS FLOARE

BOROD,461

5186

30.04.1997

361

DRAGOS FLOARE

BOROD,461

5186

30.04.1997

361

HAIS GHEORGHE

BOROD 500

12422

13.12.2002

1162

DRAGOS FLOARE

BOROD,461

5186

30.04.1997

361

HAIS GHEORGHE

BOROD 500

12422

13.12.2002

1162

DRAGOS FLOARE

BOROD,461

5186

30.04.1997

361

POPA ANA

BOROD 505

12441

23.11.2002

1095

POPA ANA

BOROD 505

12441

23.11.2002

1095

POPA ANA

BOROD 505

12441

23.11.2002

1095

HAIS GHEORGHE

BOROD 500

12422

13.12.2002

1162

HAIS GHEORGHE

BOROD 500

12422

13.12.2002

1162

HAIS GHEORGHE

BOROD 500

12422

13.12.2002

1162

DRAGOS FLOARE

BOROD,461

5186

30.04.1997

361

POPA ANA

BOROD 505

12441

23.11.2002

1095

POPA ANA

BOROD 505

12441

23.11.2002

1095

POPA ANA

BOROD 505

12441

23.11.2002

1095

HAIS GHEORGHE

BOROD 500

12422

13.12.2002

1162

HAIS GHEORGHE

BOROD 500

12422

13.12.2002

1162

HAIS GHEORGHE
GABOR ALEXANDRU,
GABOR RUXANDA
GABOR ALEXANDRU,
GABOR RUXANDA
BOTI FLOARE

BOROD 500

12422

13.12.2002

1162

4
4

BOROD

5381

21.11.1994

111

BOROD

5381

21.11.1994

111

BOROD 161

8685

23.03.1998

517

BOTI FLOARE
GABOR ALEXANDRU,
GABOR RUXANDA
GABOR ALEXANDRU,
GABOR RUXANDA
BOTI FLOARE

BOROD 161

8685

23.03.1998

517

BOROD

5381

21.11.1994

111

BOROD

5381

21.11.1994

111

BOROD 161

8685

23.03.1998

517

BOTI FLOARE

BOROD 161

8685

23.03.1998

517

121 BULZAN DUMITRU


121 BULZAN DUMITRU

BOROD

7202

14.03.1994

55

BOROD

7202

14.03.1994

55

121 BULZAN DUMITRU


121 BULZAN DUMITRU

BOROD

7202

14.03.1994

55

BOROD

7202

14.03.1994

55

POPA ANA

BOROD 460

6270

676

HAIS GHEORGHE

BOROD 459

6270

677

DRAGO FLOARE

BOROD 461

3122

POPA ANA

BOROD 505

12441

23.11.2002

1095

POPA ANA

BOROD 505

12441

23.11.2002

1095

HAIS GHEORGHE

BOROD 500

12422

13.12.2002

1162

HAIS GHEORGHE

BOROD 500

12422

13.12.2002

1162

POPA ANA

BOROD 460

6270

676

HAIS GHEORGHE

BOROD 459

6270

677

681

DRAGO FLOARE

BOROD 461

3122

POPA ANA

BOROD 505

12441

23.11.2002

1095

POPA ANA

BOROD 505

12441

23.11.2002

1095

HAIS GHEORGHE

BOROD 500

12422

13.12.2002

1162

HAIS GHEORGHE

BOROD 500

12422

13.12.2002

1162

681

JARCA VASILE

BOROD 458

5035

616

JARCA VASILE

BOROD 458

5035

616

POPA TEODOR

POPA ANA, POPA


TEODOR, POPA NICOLAE,
BOROD
POPA PETRU, SUCIU
ILEANA

12850

30.08.1999

741

POPA TEODOR

POPA ANA, POPA


TEODOR, POPA NICOLAE,
BOROD
POPA PETRU, SUCIU
ILEANA

12850

30.08.1999

741

BONE PETRU

BOROD 512

3226

BOROD,512

8001

BOROD 512

3226

BOROD,512

8001

BOROD

3100

674

JARCA VASILE

BOROD

3100

674

CIOARA NICOLAE

BOROD 83

3100

673

CIOARA NICOLAE

BOROD 83

3100

10 BONTE FLORIAN
BONE PETRU

BONTE PETRU

10 BONTE FLORIAN
JARCA VASILE

BONTE PETRU

672
25.08.2002

923
672

25.08.2002

923

673

10 BONTE FLORIAN
10 BONTE FLORIAN

BONTE PETRU

BOROD,512

8001

25.08.2002

923

BONTE PETRU

BOROD,512

8001

25.08.2002

923

10 BONTE FLORIAN
10 BONTE FLORIAN

BONTE PETRU

BOROD,512

8001

25.08.2002

923

BONTE PETRU

BOROD,512

8001

25.08.2002

923

JARCA VASILE

BOROD 458

5035

616

JARCA VASILE

BOROD 458

5035

616

JARCA VASILE

BOROD 458

5035

616

JARCA VASILE

BOROD 458

5035

616

JARCA VASILE

BOROD 458

5035

616

JARCA VASILE

BOROD 458

5035

616

POPA FLOARE

BOROD 501

2900

COHU PETRU

BOROD 482

8961

624
13.12.2002

1157

10 STANCE ANA
STANCE NICOLAE

BOROD,497

1791

25.08.2002

918

BOROD 496

2182

10.09.2002

956

10 STANCE ANA
STANCE NICOLAE

BOROD,497

1791

25.08.2002

918

BOROD 496

2182

10.09.2002

956

VENTER P ILEANA

BOROD445

21549

11.12.1997

504

SARCA DUMITRU

BOROD 454

8579

23.09.2002

994

PUP ECATERINA

BOROD392

4382

13.12.2002

1211

PUP ECATERINA

BOROD392

4382

13.12.2002

1211

VENTER P ILEANA

BOROD445

21549

11.12.1997

504

SARCA DUMITRU

BOROD 454

8579

23.09.2002

994

PUP ECATERINA

BOROD392

4382

13.12.2002

1211

BOROD392

PUP ECATERINA

4382

13.12.2002

1211

POPA TEODOR

POPA ANA, POPA


TEODOR, POPA NICOLAE,
BOROD
POPA PETRU, SUCIU
ILEANA

12850

30.08.1999

741

POPA TEODOR

POPA ANA, POPA


TEODOR, POPA NICOLAE,
BOROD
POPA PETRU, SUCIU
ILEANA

12850

30.08.1999

741

POPA TEODOR

POPA ANA, POPA


TEODOR, POPA NICOLAE,
BOROD
POPA PETRU, SUCIU
ILEANA

12850

30.08.1999

741

POPA TEODOR

POPA ANA, POPA


TEODOR, POPA NICOLAE,
BOROD
POPA PETRU, SUCIU
ILEANA

12850

30.08.1999

741

VADU CRIULUI

4456

10.08.1995

212

BOROD

12850

30.08.1999

741

VADU CRIULUI

4456

10.08.1995

212

BOROD

12850

30.08.1999

741

VENTER P ILEANA

BOROD445

21549

11.12.1997

504

JURCU MARGARETA

BOROD 446

7912

VENTER CATITA

BOROD,449

6033

14.04.2003

1392

RAD NICOLAE

BOROD

11688

22.10.2003

1427

RAD NICOLAE

BOROD

11688

22.10.2003

1427

VENTER P ILEANA

BOROD445

21549

11.12.1997

504

JURCU MARGARETA

BOROD 446

7912

VENTER CATITA

BOROD,449

6033

14.04.2003

1392

RAD NICOLAE

BOROD

11688

22.10.2003

1427

RAD NICOLAE

BOROD

11688

22.10.2003

1427

VENTER P ILEANA

BOROD445

21549

11.12.1997

504

VENTER P ILEANA

BOROD445

21549

11.12.1997

504

VENTER CATITA

BOROD,449

6033

14.04.2003

1392

SUCIU ILEANA

POPA TEODOR

POPA ANA, POPA


TEODOR, POPA NICOLAE,
POPA PETRU, SUCIU
ILEANA

SUCIU ILEANA

POPA TEODOR

RAD NICOLAE

POPA ANA, POPA


TEODOR, POPA NICOLAE,
POPA PETRU, SUCIU
ILEANA

656

656

BOROD

11688

22.10.2003

1427

VENTER P ILEANA

BOROD445

21549

11.12.1997

504

VENTER P ILEANA

BOROD445

21549

11.12.1997

504

VENTER CATITA

BOROD,449

6033

14.04.2003

1392

22.10.2003

1427

RAD NICOLAE

BOROD

11688

JURCU MARGARETA

BOROD 446

7912

JURCU MARGARETA

BOROD 446

7912

SUCIU ILEANA

VADU CRIULUI

4456

10.08.1995

212

SUCIU ILEANA

VADU CRIULUI

4456

10.08.1995

212

SURDA DUMITRU

BOROD

37179

17.11.1995

258

SURDA DUMITRU

BOROD

37179

17.11.1995

258

SURDA DUMITRU

BOROD

37179

17.11.1995

258

SURDA DUMITRU

BOROD

37179

17.11.1995

258

SURDA DUMITRU

BOROD

37179

17.11.1995

258

SURDA DUMITRU

BOROD

37179

17.11.1995

258

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

SURDA DUMITRU

BOROD

37179

17.11.1995

258

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

SURDA DUMITRU

BOROD

37179

17.11.1995

258

SURDA DUMITRU

BOROD

37179

17.11.1995

258

SURDA DUMITRU

BOROD

37179

17.11.1995

258

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

SURDA DUMITRU

BOROD

37179

17.11.1995

258

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

SURDA DUMITRU

BOROD

37179

17.11.1995

258

656
656

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

SURDA DUMITRU

BOROD

37179

17.11.1995

258

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

SURDA DUMITRU

BOROD

37179

17.11.1995

258

POPA ANA, POPA


TEODOR, POPA NICOLAE,
BOROD
POPA PETRU, SUCIU
ILEANA

12850

30.08.1999

741

POPA TEODOR

SURDAS ILEANA

POPA TEODOR

SURDAS ILEANA

BOROD 474
POPA ANA, POPA
TEODOR, POPA NICOLAE,
BOROD
POPA PETRU, SUCIU
ILEANA

9749

12850

30.08.1999

BOROD 474

741

9749

POPA TEODOR

POPA ANA, POPA


TEODOR, POPA NICOLAE,
BOROD
POPA PETRU, SUCIU
ILEANA

12850

30.08.1999

741

POPA TEODOR

POPA ANA, POPA


TEODOR, POPA NICOLAE,
BOROD
POPA PETRU, SUCIU
ILEANA

12850

30.08.1999

741

SURDAS ILEANA

BOROD 474

9749

POPA TEODOR

POPA ANA, POPA


TEODOR, POPA NICOLAE,
BOROD
POPA PETRU, SUCIU
ILEANA

12850

30.08.1999

741

POPA TEODOR

POPA ANA, POPA


TEODOR, POPA NICOLAE,
BOROD
POPA PETRU, SUCIU
ILEANA

12850

30.08.1999

741

SURDAS ILEANA

BOROD 474

9749

SURDAS ILEANA

BOROD 474

9749

SURDAS ILEANA

BOROD 474

9749

SURDAS ILEANA

BOROD 474

9749

SURDAS ILEANA

BOROD 474

SURDA DUMITRU

BOROD

SURDAS ILEANA

BOROD 474

SURDA DUMITRU

BOROD

SURDAS ILEANA

BOROD 474

SURDA DUMITRU

BOROD

37179

17.11.1995

258

SURDA DUMITRU

BOROD

37179

17.11.1995

258

SURDA DUMITRU

BOROD 422

5328

671

POPA ANA

BOROD 460

6270

676

HAIS GHEORGHE

BOROD 459

6270

677

SURDA ILEANA

BOROD 434

5328

686

SURDA DUMITRU

BOROD 422

5328

671

POPA ANA

BOROD 460

6270

676

HAIS GHEORGHE

BOROD 459

6270

677

SURDA ILEANA

BOROD 434

5328

COHU NICOLAE

BOROD 442

7623

10.08.1995

211

COHU NICOLAE

BOROD 442

7623

10.08.1995

211

COHU NICOLAE

BOROD 442

7623

10.08.1995

211

COHU NICOLAE

BOROD 442

7623

10.08.1995

211

CABA PETRU

BOROD 478

18635

23.09.2002

980

CABA PETRU

BOROD 478

18635

23.09.2002

980

CABA PETRU

BOROD 478

18635

23.09.2002

980

CABA PETRU

BOROD 478

18635

23.09.2002

980

COHU PETRU

BOROD 482

8961

13.12.2002

1157

9749
37179

17.11.1995

258
9749

37179

17.11.1995

258
9749

686

COHU PETRU

BOROD 482

8961

VALICEC STEFAN

SERANI 80

582

VALICEC STEFAN

SERANI 80

582

COHU NICOLAE

BOROD 442

7623

10.08.1995

211

COHU NICOLAE

BOROD 442

7623

10.08.1995

211

COHU NICOLAE

BOROD 442

7623

10.08.1995

211

COHU NICOLAE

BOROD 442

7623

10.08.1995

211

COHU NICOLAE

BOROD 442

7623

10.08.1995

211

COHU NICOLAE

BOROD 442

7623

10.08.1995

211

BOROD450

10821

13.12.2002

1256

LIA GHEORGHE

VENTER AUREL

VENTER DUMITRU

1629

1689
32718

VENTER AUREL

VENTER DUMITRU

BOROD450

10821

13060
13.12.2002

BOROD 475

VENTER IOAN
BOROD

VENTER DUMITRU

BOROD 475

1256
1689

32718

HORGA GAVRIL

1157
1629

BOROD 475

VENTER IOAN
LIA GHEORGHE

13.12.2002

48663

13060
20.12.2002

1363
1689

VENTER IOAN

13060

HORGA GAVRIL

BOROD

VENTER DUMITRU

BOROD 475

48663

20.12.2002

1363
1689

VENTER IOAN

13060

FECHETE DUMITRU

FECHETE FLOARE

BOROD210

18862

VENTER IOAN

ANTONESCU FLOARE

CETEA

8448

VENTER DUMITRU

23.08.1995

239
1533

BOROD 475

1689

VENTER IOAN

13060

FECHETE DUMITRU

FECHETE FLOARE

BOROD210

18862

VENTER IOAN

ANTONESCU FLOARE

CETEA

8448

VENTER DUMITRU

23.08.1995

239
1533

BOROD 475

1689

VENTER IOAN

13060

FECHETE DUMITRU

FECHETE FLOARE

BOROD210

18862

23.08.1995

239

SUCIU IOAN

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA

BOROD

49799

19.01.2004

1491

VENTER IOAN

ANTONESCU FLOARE

CETEA

8448

1533

VENTER IOAN

13060

FECHETE DUMITRU

FECHETE FLOARE

BOROD210

18862

23.08.1995

239

SUCIU IOAN

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA

BOROD

49799

19.01.2004

1491

VENTER IOAN

ANTONESCU FLOARE

CETEA

8448

1533

VENTER IOAN

13060

LIA GHEORGHE

VENTER AUREL

BOROD450

10821

13.12.2002

1256

LIA GHEORGHE

VENTER AUREL

BOROD450

10821

13.12.2002

1256

FECHETE DUMITRU

FECHETE FLOARE

BOROD210

18862

23.08.1995

239

VENTER GHEORGHE

BOROD433

6528

655

VENTER IOAN

BOROD 436

5967

679

VENTER DUMITRU

BOROD 435

5967

684

BULZAN IOAN

BOROD 70

5967

COHU PETRU

BOROD 482

8961

13.12.2002

1157

23.08.1995

239

FECHETE DUMITRU

FECHETE FLOARE

685

BOROD210

18862

VENTER GHEORGHE

BOROD433

6528

655

VENTER IOAN

BOROD 436

5967

679

VENTER DUMITRU

BOROD 435

5967

684

BULZAN IOAN

BOROD 70

5967

COHU PETRU

BOROD 482

8961

13.12.2002

HORGA GAVRIL

BOROD

48663

20.12.2002

VENTER IOAN

685
1157
1363
13060

HORGA GAVRIL

BOROD

48663

20.12.2002

VENTER IOAN

1363
13060

VENTER IOAN

BOROD 436

5967

679

VENTER DUMITRU

BOROD 435

5967

684

BULZAN IOAN

BOROD 70

5967

685

VENTER IOAN

13060

VENTER IOAN

BOROD 436

5967

679

VENTER DUMITRU

BOROD 435

5967

684

BULZAN IOAN

BOROD 70

5967

685

VENTER IOAN

13060

SURDA DUMITRU

BOROD

SURDAS ILEANA

BOROD 474

37179

17.11.1995

VENTER IOAN

13060

SURDA DUMITRU

BOROD

SURDAS ILEANA

BOROD 474

37179

17.11.1995

13060
ANTONESCU FLOARE

VENTER DUMITRU

CETEA

8448

1533

BOROD 475

1689

VENTER IOAN
VENTER IOAN

258
9749

VENTER IOAN
VENTER IOAN

258
9749

13060
ANTONESCU FLOARE

VENTER DUMITRU

CETEA

8448

1533

BOROD 475

1689

VENTER IOAN

13060

MARUSCA PETRU

BOROD

27204

MARUSCA VALERIU

BOROD 468

8832

MARUSCA PETRU

BOROD

27204

MARUSCA VALERIU

BOROD 468

8832

MARUSCA PETRU

BOROD

27204

14.04.2003

1398

MARUSCA PETRU

BOROD

27204

14.04.2003

1398

TRIPON FLORICA

CORNIEL 58

17379

12.05.1998

549

TRIPON FLORICA

CORNIEL 58

17379

12.05.1998

549

SUCIU IOAN

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA

BOROD

49799

19.01.2004

1491

SUCIU IOAN

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA

BOROD

49799

19.01.2004

1491

CIOARA ARON

BOROD 76

30980

25.01.1996

280

CIOARA ARON

BOROD 76

30980

25.01.1996

280

RAD NICOLAE

BOROD

11688

22.10.2003

1427

BOROD

11688

22.10.2003

1427

BOROD

49799

19.01.2004

1491

BOROD

49799

19.01.2004

1491

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

49799

19.01.2004

1491

BOROD

130856

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

49799

19.01.2004

1491

RAD NICOLAE
SUCIU IOAN

SUCIU IOAN
SUCIU PETRU
SUCIU IOAN
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU IOAN

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA
SUCIU FLOARE, SUCIU
NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU FLOARE, SUCIU
NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU FLOARE, SUCIU
NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA

14.04.2003

1398
1647

14.04.2003

1398
1647

1527

SUCIU PETRU

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA FLOARE

121 BOT CATIA


121 BOT CATIA

BOROD

130856

1527

BOROD

700

3.06.1993

BOROD

700

3.06.1993

24

24

TRIPON FLORICA

CORNIEL 58

17379

12.05.1998

549

TRIPON FLORICA

CORNIEL 58

17379

12.05.1998

549

TRIPON FLORICA

CORNIEL 58

17379

12.05.1998

549

TRIPON FLORICA

CORNIEL 58

17379

12.05.1998

549

TRIPON FLORICA

CORNIEL 58

17379

12.05.1998

549

TRIPON FLORICA

CORNIEL 58

17379

12.05.1998

549

121 BONE NICOLAE


121 BONE NICOLAE

BOROD

3848

26.07.1994

77

BOROD

3848

26.07.1994

77

121 BONE NICOLAE


8 MARUSCA STEFAN

BOROD

3848

26.07.1994

77

BOROD,465

20468

22.06.1999

717

MARUSCA PETRU

BOROD

27204

14.04.2003

1398

MARUSCA PETRU

BOROD

27204

14.04.2003

1398

BOROD

3848

26.07.1994

77

BOROD,465

20468

22.06.1999

717

MARUSCA PETRU

BOROD

27204

14.04.2003

1398

MARUSCA PETRU

BOROD

27204

14.04.2003

1398

SURDA IRINA

BOROD512

15175

BOROD

49799

BOROD512

15175

BOROD

49799

BOROD512

15175

BOROD

49799

121 BONE NICOLAE


8 MARUSCA STEFAN

SUCIU IOAN

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA

SURDA IRINA
SUCIU IOAN

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA

SURDA IRINA
SUCIU IOAN

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA

SURDA IRINA

628
19.01.2004

1491
628

19.01.2004

1491
628

19.01.2004

1491

BOROD512

15175

SUCIU IOAN

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA

628

BOROD

49799

19.01.2004

1491

SUCIU IOAN

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA

BOROD

49799

19.01.2004

1491

SUCIU IOAN

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA

BOROD

49799

19.01.2004

1491

SUCIU IOAN

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA

BOROD

49799

19.01.2004

1491

SUCIU IOAN

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA

BOROD

49799

19.01.2004

1491

SUCIU IOAN

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA

BOROD

49799

19.01.2004

1491

SUCIU IOAN

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA

BOROD

49799

19.01.2004

1491

POPA LIVIU

BOROD 14

2149

21.11.1994

110

POPA LIVIU

BOROD 14

2149

21.11.1994

CORUND FLOAREA

BOROD 47

6442

14549

CORUND FLOAREA

BOROD 47

6442

14549

DOMOCO GELU CALIN

BRATCA 505

8848

1583

DOMOCO GELU CALIN

BRATCA 505

8848

1583

110

DAT ANA

BOROD 462

DOMOCO GELU CALIN

BRATCA 505

DAT ANA

BOROD 462

DOMOCO GELU CALIN

BRATCA 505

1583

DOMOCO GELU CALIN

BRATCA 505

1583

DOMOCO GELU CALIN

BRATCA 505

DAT ANA

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

DAT ANA

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

BOROD

8966

22.01.2004

1497

DAT ANA

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

DAT ANA

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

BOROD

8966

22.01.2004

1497

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

BOROD

8966

22.01.2004

1497

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

BOROD

8966

22.01.2004

1497

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

BOROD

8966

22.01.2004

1497

BOROD

8966

22.01.2004

1497

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

BOROD

8966

22.01.2004

1497

BOROD

8966

22.01.2004

1497

DAT ANA

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

CORUND NICOLAE

BOROD

7583

13.12.2002

1277

DAT ANA

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

CORUND NICOLAE

BOROD

7583

13.12.2002

1277

POPA LIVIU

BOROD 14

2149

21.11.1994

110

POPA LIVIU

BOROD 14

2149

21.11.1994

110

DAT ANA

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

DAT ANA

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

24614

13.12.2002

1174

BOT FLORIAN

BOT FLORIAN

BOT FLORIAN, BOT


MARIA, BOT ANA

BOT FLORIAN, BOT


MARIA, BOT ANA

DAT ANA
BOT FLORIAN

BOT FLORIAN, BOT


MARIA, BOT ANA

DAT ANA
BOT FLORIAN

BOT FLORIAN, BOT


MARIA, BOT ANA

DAT ANA
BOT FLORIAN
BOT FLORIAN

BOT FLORIAN, BOT


MARIA, BOT ANA
BOT FLORIAN, BOT
MARIA, BOT ANA

DAT ANA
BOT FLORIAN
BOT FLORIAN

CORUND NICOLAE

BOT FLORIAN, BOT


MARIA, BOT ANA
BOT FLORIAN, BOT
MARIA, BOT ANA

CORUND MARIA, CORUND


BOROD47
PETRU

24911

12.05.1998

542
1583

24911

12.05.1998

542

1583

DAT ANA

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

DAT ANA

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

24614

13.12.2002

1174

24614

13.12.2002

1174

CORUND NICOLAE
CORUND NICOLAE
CORUND NICOLAE

CORUND MARIA, CORUND


BOROD47
PETRU
CORUND MARIA, CORUND
BOROD47
PETRU
CORUND MARIA, CORUND
BOROD47
PETRU

24614

13.12.2002

1174

DAT ANA

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

CORUND MARIA, CORUND


BOROD47
PETRU

24614

13.12.2002

1174

CORUND NICOLAE
CORUND PETRU

BOROD 410

39053

13.12.2002

1216

CORUND PETRU
MERMEZE FLOARE
SANDA
MERMEZE FLOARE
SANDA

BOROD 410

39053

13.12.2002

1216

BOROD 410

7825

BOROD 410

7825

DAT ANA

BOROD 462

24911

12.05.1998

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

CORUND MARIA, CORUND


BOROD47
PETRU

24614

13.12.2002

1174

CORUND NICOLAE

542

CORUND PETRU

BOROD 410

39053

13.12.2002

1216

CORUND PETRU
MERMEZE FLOARE
SANDA
MERMEZE FLOARE
SANDA
DAT ANA

BOROD 410

39053

13.12.2002

1216

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

COCA NICOLAE

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

DAT ANA

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

COCA NICOLAE

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

BOROD,67

20233

22.06.1999

718

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE

26682

24.09.2002

1001

VENTER ANAMARIA

BOROD421

14457

26.09.2002

1013

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

BOROD,67

20233

22.06.1999

718

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE

26682

24.09.2002

1001

VENTER ANAMARIA

BOROD421

14457

26.09.2002

1013

POPA LIVIU

BOROD 14

2149

21.11.1994

110

MOCAN IOAN

BOROD 162

13679

MOCAN IOAN

BOROD 162

13679

POPA LIVIU

BOROD 14

2149

MOCAN IOAN

BOROD 162

13679

MOCAN IOAN

BOROD 162

13679

8 VENTER NICOLAE
COCA NICOLAE
VENTER CONSTANTIN

8 VENTER NICOLAE
COCA NICOLAE
VENTER CONSTANTIN

BOROD 410

7825

BOROD 410

7825

479
479
21.11.1994

110
479
479

TRIPON UMITRU

IVAN MARIA

BOROD

14396

21.04.1998

525

TRIPON UMITRU

IVAN MARIA

BOROD

14396

21.04.1998

525

TRIPON UMITRU

IVAN MARIA

BOROD

14396

21.04.1998

525

TRIPON UMITRU

IVAN MARIA

BOROD

14396

21.04.1998

525

BOROD,157

10811

30.04.1997

362

4 LUNG MARIA
MERMEZE FLOARE
SANDA
4 LUNG MARIA
MERMEZE FLOARE
SANDA
CORUND NICOLAE
CORUND NICOLAE

BOROD 410
BOROD,157

7825
10811

30.04.1997

BOROD 410
CORUND MARIA, CORUND
BOROD47
PETRU
CORUND MARIA, CORUND
BOROD47
PETRU

362
7825

24614

13.12.2002

1174

24614

13.12.2002

1174

CORUND PETRU

BOROD 410

39053

13.12.2002

1216

CORUND PETRU

BOROD 410

39053

13.12.2002

1216

SCURT IRINA
MERMEZE FLOARE
SANDA
MERMEZE FLOARE
SANDA

CORNITEL,177

5200

22.10.2003

1414

BOROD 410

7825

BOROD 410

7825

CORUND IOSIF , CORUND


ILEANA
CORUND NICOLAE
CORUND NICOLAE

BOROD
CORUND MARIA, CORUND
BOROD47
PETRU
CORUND MARIA, CORUND
BOROD47
PETRU

51011

9750

24614

13.12.2002

1174

24614

13.12.2002

1174

CORUND PETRU

BOROD 410

39053

13.12.2002

1216

CORUND PETRU

BOROD 410

39053

13.12.2002

1216

SCURT IRINA
MERMEZE FLOARE
SANDA
MERMEZE FLOARE
SANDA
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
CORUND PETRU

CORNITEL,177

5200

22.10.2003

1414

CORUND PETRU
MERMEZE FLOARE
SANDA
MERMEZE FLOARE
SANDA
CORUND PETRU

BOROD 410

39053

13.12.2002

1216

CORUND PETRU
MERMEZE FLOARE
SANDA
MERMEZE FLOARE
SANDA
121 SIMIONA FLOARE
121 SIMIONA FLOARE

BOROD 410

39053

13.12.2002

1216

BOROD 410

39053

BOROD 410

7825

BOROD 410

7825

BOROD

51011

9750

BOROD 410

39053

13.12.2002

1216

BOROD 410

39053

13.12.2002

1216

BOROD 410

39053

7825

BOROD 410

7825

7825

BOROD 410

7825

BOROD

3150

26.07.1994

78

BOROD

3150

26.07.1994

78

LUNG ANA, LUNG VIOREL,


BOROD,158
LUNG PETRU

10240

27.09.2000

850

SUCIU TRAIAN

BOROD 414

14484

13.12.2002

1222

SUCIU TRAIAN

BOROD 414

16837

LUNG ANA, LUNG VIOREL,


BOROD,158
LUNG PETRU

10240

27.09.2000

850

SUCIU TRAIAN

BOROD 414

14484

13.12.2002

1222

SUCIU TRAIAN

BOROD 414

16837

SUCIU TRAIAN

BOROD 414

14484

SUCIU TRAIAN

BOROD 414

16837

SUCIU TRAIAN

BOROD 414

14484

SUCIU TRAIAN

BOROD 414

16837

1526

SUCIU TRAIAN

BOROD 414

16837

1526

SUCIU TRAIAN

BOROD 414

16837

1526
462

LUNG PETRU

LUNG PETRU

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

SURDAS GAVRIL

GROZA ANA, SIMIONAS


FLOARE, STAN VIORICA

BOROD

25976

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

SURDAS GAVRIL

GROZA ANA, SIMIONAS


FLOARE, STAN VIORICA
GROZA ANA, SIMIONAS
FLOARE, STAN VIORICA
GROZA ANA, SIMIONAS
FLOARE, STAN VIORICA

1526

1526
13.12.2002

1222
1526

13.12.2002

22.10.2003

1222

1445
462

BOROD

25976

22.10.2003

1445

BOROD

25976

22.10.2003

1445

BOROD

25976

22.10.2003

1445

MOCAN IOAN

BOROD 162

13679

479

MOCAN IOAN

BOROD 162

13679

479

BOROD

25976

22.10.2003

1445

BOROD

25976

22.10.2003

1445

SURDAS GAVRIL
SURDAS GAVRIL

SURDAS GAVRIL
SURDAS GAVRIL

GROZA ANA, SIMIONAS


FLOARE, STAN VIORICA
GROZA ANA, SIMIONAS
FLOARE, STAN VIORICA

SURDAS GAVRIL

GROZA ANA, SIMIONAS


FLOARE, STAN VIORICA
GROZA ANA, SIMIONAS
FLOARE, STAN VIORICA
GROZA ANA, SIMIONAS
FLOARE, STAN VIORICA
GROZA ANA, SIMIONAS
FLOARE, STAN VIORICA
GROZA ANA, SIMIONAS
FLOARE, STAN VIORICA
GROZA ANA, SIMIONAS
FLOARE, STAN VIORICA
GROZA ANA, SIMIONAS
FLOARE, STAN VIORICA
GROZA ANA, SIMIONAS
FLOARE, STAN VIORICA

BOROD

25976

22.10.2003

1445

BOROD

25976

22.10.2003

1445

BOROD

25976

22.10.2003

1445

BOROD

25976

22.10.2003

1445

BOROD

25976

22.10.2003

1445

BOROD

25976

22.10.2003

1445

BOROD

25976

22.10.2003

1445

BOROD

25976

22.10.2003

1445

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

462

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

462

SURDAS GAVRIL
SURDAS GAVRIL
SURDAS GAVRIL
SURDAS GAVRIL
SURDAS GAVRIL
SURDAS GAVRIL
SURDAS GAVRIL

SURDAS GAVRIL

GROZA ANA, SIMIONAS


FLOARE, STAN VIORICA
GROZA ANA, SIMIONAS
FLOARE, STAN VIORICA

BOROD

25976

22.10.2003

1445

BOROD

25976

22.10.2003

1445

TOPAI FLORIAN

BOROD

14835

423

TOPAI FLORIAN

BOROD

14835

423

MOCAN IOAN

BOROD 162

13679

479

MOCAN IOAN

BOROD 162

13679

MARUCA CRCIUN

BOROD 56

15837

3.08.1999

736

MARUCA CRCIUN

BOROD 56

15837

3.08.1999

736

4 PUP ANA
4 PUP ALEXANDRU

BOROD,391

4629

31.10.1996

324

BOROD,392

2886

31.10.1996

325

4 DARSTEANU MARIA
4 PUP ANA

BOROD,391

3100

17.02.1997

338

BOROD,391

4629

31.10.1996

324

4 PUP ALEXANDRU
4 DARSTEANU MARIA

BOROD,392

2886

31.10.1996

325

BOROD,391

3100

17.02.1997

338

ALEXA ANA

BOROD

9974

13.06.1995

198

ALEXA ANA

BOROD

9974

13.06.1995

198

DUNE IOAN

DUNE PETRU

BOROD 113

34444

11.11.2002

1049

VENTER CONSTANTIN

POP FLOARE

ORADEA

9000

13.12.2002

1269

SURDAS GAVRIL

57180 VANCEA FLRIAN


57180 VANCEA FLRIAN

BRUDASCA PETRU
57180 VANCEA FLRIAN
57180 VANCEA FLRIAN

479

BOROD

1599

ALEXA ANA

BOROD

9974

13.06.1995

ALEXA ANA

BOROD

9974

13.06.1995

198

DUNE IOAN

DUNE PETRU

BOROD 113

34444

11.11.2002

1049

VENTER CONSTANTIN

POP FLOARE

ORADEA

9000

13.12.2002

1269

198

BRUDASCA PETRU

BOROD

OLAR PETRU

BOROD

26584

12.10.1995

251

OLAR PETRU

BOROD

26584

12.10.1995

251

OLAR PETRU

BOROD

26584

12.10.1995

251

OLAR PETRU

BOROD

26584

12.10.1995

251

OLAR PETRU

BOROD

26584

12.10.1995

251

OLAR PETRU

BOROD

26584

12.10.1995

251

OLAR PETRU

BOROD

26584

12.10.1995

251

OLAR PETRU

BOROD

26584

12.10.1995

251

IVAN IRINA

BOROD 211

15467

13.12.2002

1262

IVAN IRINA

BOROD 211

15467

13.12.2002

1262

CORUND GHEORGHE
CORUND ARON
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA

BOROD 406

11696

24.09.2002

997

BOROD

1599

9750

CORUND GHEORGHE
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
CORUND GHEORGHE
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
CORUND GHEORGHE
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
CORUND GHEORGHE

CORUND ARON

BOROD 406

11696

24.09.2002

11696

24.09.2002

BOROD
CORUND ARON

BOROD 406

9750

BOROD
CORUND ARON

BOROD 406

997
9750

11696

24.09.2002

BOROD
CORUND ARON

997

997
9750

BOROD 406

11696

24.09.2002

997

IVAN IRINA

BOROD 211

15467

13.12.2002

1262

VENTER PETRU
VENTER NICOLAE
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
CORUND GHEORGHE
CORUND ARON

BOROD

9487

20.12.2002

1364

BOROD 406

11696

24.09.2002

997

IVAN IRINA

BOROD 211

15467

13.12.2002

1262

VENTER PETRU
VENTER NICOLAE
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA PETRU
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD

9487

20.12.2002

1364

CHIRODEA PETRU
TEPELEA DUMITRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA
TEPELEA FLOARE, CABA
MARIA

VENTER LEONTIN DAN


TEPELEA DUMITRU

TEPELEA FLOARE, CABA


MARIA

BOROD

9750

BOROD

9750

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

BOROD

95006

30.07.2004

1518

BOROD 41

4862

1660

BOROD

95006

VENTER LEONTIN DAN

BOROD 41

4862

VENTER LEONTIN DAN

BOROD 41

VENTER LEONTIN DAN

BOROD 41

OLAR PETRU

BOROD

26584

12.10.1995

251

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD

26584

12.10.1995

251

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD

26584

12.10.1995

251

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD

87697

14.04.2003

1404

BOROD

26584

12.10.1995

251

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD

87697

14.04.2003

1404

JOLEA VICTORIA

TOPA DE CRI 18336216

25.01.1996

284

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

VENTER LEONTIN DAN

BOROD 41

JOLEA VICTORIA

TOPA DE CRI 18336216

25.01.1996

284

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

VENTER LEONTIN DAN

BOROD 41

OLAR PETRU

BOROD

26584

12.10.1995

JOLEA VICTORIA

TOPA DE CRI 18336216

25.01.1996

284

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

VENTER LEONTIN DAN

BOROD 41

9 LAL FLOARE
9 LAL FLOARE
OLAR PETRU
9 LAL FLOARE
9 LAL FLOARE
OLAR PETRU
9 LAL FLOARE
TEPELE PETRU
OLAR PETRU
9 LAL FLOARE
TEPELE PETRU

30.07.2004

1518
1660
1660
1660

1660

1660
251

1660

OLAR PETRU

BOROD

26584

12.10.1995

JOLEA VICTORIA

TOPA DE CRI 18336216

25.01.1996

284

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

VENTER LEONTIN DAN

BOROD 41

251

1660

9 LAL FLOARE
9 LAL FLOARE

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

9 TUS TRAIAN
9 LAL FLOARE

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

9 LAL FLOARE
9 TUS TRAIAN

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

9 TUS TRAIAN
9 TUS TRAIAN

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

9 TUS TRAIAN
9 TUS TRAIAN

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

9 TUS TRAIAN
9 TUS TRAIAN

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

9 TUS TRAIAN
9 TUS TRAIAN

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

9 TUS TRAIAN
TU DUMITRU

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

BOROD 396

13753

13.12.2002

1270

9 TUS TRAIAN
TU DUMITRU

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

BOROD 396

13753

13.12.2002

1270

9 TUS TRAIAN
9 TUS TRAIAN

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

4 VENTER GAVRIL
4 VENTER GAVRIL

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

462
488

VENTER TRAIAN

BOROD402

14892

VENTER TEFAN

BOROD50

47530

COCA NICOLAE

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

COCA NICOLAE

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

9 LAL FLOARE
9 LAL FLOARE

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

9 LAL FLOARE
9 CAMPIAN IRINA

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

BOROD,347

17837

25.01.2002

907

BOROD,347

17837

25.01.2002

907

VALEA MARE 5

26800

8.11.2002

1043

BOROD 113

34444

11.11.2002

1049

BOROD 396

13753

13.12.2002

1270

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

BOROD

48663

20.12.2002

1363

BOROD

106015

20.12.2002

1367

10 VENTER MIHAI
10 VENTER MIHAI
OLAR MARIA
DUNE IOAN

DUNE PETRU

TU DUMITRU
CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

HORGA GAVRIL
CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

489

BRUDASCA PETRU

BOROD

CRETU LIVIU VALERI

BOROD 361

MUNTEAN ILEANA

BOROD

8944

1719

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

462
488

LAL PETRU

1599
1687

VENTER TRAIAN

BOROD402

14892

VENTER TEFAN

BOROD50

47530

COCA NICOLAE

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

COCA NICOLAE

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

489

9 LAL FLOARE
9 LAL FLOARE

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

9 LAL FLOARE
9 CAMPIAN IRINA

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

BOROD,347

17837

25.01.2002

907

BOROD,347

17837

25.01.2002

907

VALEA MARE 5

26800

8.11.2002

1043

BOROD 113

34444

11.11.2002

1049

BOROD 396

13753

13.12.2002

1270

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

BOROD

48663

20.12.2002

1363

BOROD

106015

20.12.2002

1367

10 VENTER MIHAI
10 VENTER MIHAI
OLAR MARIA
DUNE IOAN

DUNE PETRU

TU DUMITRU
CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

HORGA GAVRIL
CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

BRUDASCA PETRU

BOROD

CRETU LIVIU VALERI

BOROD 361

MUNTEAN ILEANA

BOROD

8944

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

BOROD

106015

20.12.2002

1367

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

STANCE LIVIA

BOROD

8410

22.10.2003

1439

CRETU LIVIU VALERI

BOROD 361

EPELE IOAN
CHIRODEA PETRU
CRET LIVIU

EPELE IOAN

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA
CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA
CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

1599
1687
1719

1687

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

BOROD

106015

20.12.2002

1367

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

STANCE LIVIA

BOROD

8410

22.10.2003

1439

CRETU LIVIU VALERI

BOROD 361

EPELE MARIA

BOROD 383

46005

13.12.2002

1259

BOROD

106015

20.12.2002

1367

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

CRETU LIVIU VALERI

BOROD 361

EPELE MARIA

BOROD 383

46005

13.12.2002

1259

BOROD

106015

20.12.2002

1367

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

CRETU LIVIU VALERI

BOROD 361

CHIRODEA PETRU
CRET LIVIU

CRET LIVIU

CRET LIVIU

EPELE IOAN

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

1687

1687

1687

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD

106015

20.12.2002

1367

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

CRETU LIVIU VALERI

BOROD 361

CRET LIVIU

EPELE IOAN

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

1687

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD

106015

20.12.2002

1367

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

CRETU LIVIU VALERI

BOROD 361

CRET LIVIU

1687

121 LE T. PETRU
121 LE T. PETRU

BOROD

14523

4.06.1993

26

BOROD

14523

4.06.1993

26

121 LE T. PETRU
121 LE T. PETRU

BOROD

14523

4.06.1993

26

BOROD

14523

4.06.1993

26

121 LE T. PETRU
121 LE T. PETRU

BOROD

14523

4.06.1993

26

BOROD

14523

4.06.1993

26

121 LE T. PETRU
121 LE T. PETRU

BOROD

14523

4.06.1993

26

BOROD

14523

4.06.1993

26

FAUR GHEORGHE

FILIP ELISABETA, FAUR


AUREL, MDUA
FLORICA, MANEA ANA

BOROD

25680

25.11.1994

120

FAUR GHEORGHE

FILIP ELISABETA, FAUR


AUREL, MDUA
FLORICA, MANEA ANA

BOROD

25680

25.11.1994

120

BOROD

14523

4.06.1993

26

BOROD

14523

4.06.1993

26

BOROD

25680

25.11.1994

120

BOROD

25680

25.11.1994

120

BOROD

32953

ORADEA

25515

BOROD

32953

ORADEA

25515

BOROD

32953

ORADEA

25515

121 LE T. PETRU
121 LE T. PETRU
FAUR GHEORGHE

FAUR GHEORGHE
SUCIU FLORIAN

SUCIU DUMITRU
SUCIU FLORIAN

SUCIU DUMITRU
SUCIU FLORIAN

SUCIU DUMITRU

FILIP ELISABETA, FAUR


AUREL, MDUA
FLORICA, MANEA ANA
FILIP ELISABETA, FAUR
AUREL, MDUA
FLORICA, MANEA ANA
SUCIU ANA, GROZA
ILEANA, SUCIU LIVIU
SUCIU GAVRI, SUCIU
PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA
SUCIU ANA, GROZA
ILEANA, SUCIU LIVIU
SUCIU GAVRI, SUCIU
PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA
SUCIU ANA, GROZA
ILEANA, SUCIU LIVIU
SUCIU GAVRI, SUCIU
PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA

POP FLOARE

13.12.2002

13.12.2002

BOROD

32953

SUCIU DUMITRU

SUCIU GAVRI, SUCIU


PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA

ORADEA

25515

658

13.12.2002

1170

658

13.12.2002

ORADEA
SUCIU ANA, GROZA
ILEANA, SUCIU LIVIU
SUCIU ANA, GROZA
ILEANA, SUCIU LIVIU
SUCIU ANA, GROZA
ILEANA, SUCIU LIVIU
SUCIU ANA, GROZA
ILEANA, SUCIU LIVIU

1170

8372

SUCIU FLORIAN

POP FLOARE

1170
658

ORADEA
SUCIU ANA, GROZA
ILEANA, SUCIU LIVIU

SUCIU FLORIAN

658

1170
8372

BOROD

32953

658

BOROD

32953

658

BOROD

32953

658

BOROD

32953

658

PACALU CRCIUN

BOROD

5733

PASCALAU CRACIUN

BOROD 183

PACALU CRCIUN

BOROD

PASCALAU CRACIUN

BOROD 183

SUCIU FLORIAN
SUCIU FLORIAN
SUCIU FLORIAN

25.11.1994

118
1602

5733

25.11.1994

118
1602

SUCIU FLORIAN
SUCIU FLORIAN
SUCIU FLORIAN
SUCIU FLORIAN
SUCIU PETRU, SUCIU
MIHAI, SUCIU GAVRIL
SUCIU PETRU, SUCIU
MIHAI, SUCIU GAVRIL
SUCIU FLORIAN
SUCIU DUMITRU
SUCIU PETRU, SUCIU
MIHAI, SUCIU GAVRIL
SUCIU FLORIAN
SUCIU DUMITRU
SUCIU PETRU, SUCIU
MIHAI, SUCIU GAVRIL
TUS TEODOR

SUCIU ANA, GROZA


ILEANA, SUCIU LIVIU
SUCIU ANA, GROZA
ILEANA, SUCIU LIVIU
SUCIU ANA, GROZA
ILEANA, SUCIU LIVIU
SUCIU ANA, GROZA
ILEANA, SUCIU LIVIU

BOROD

32953

658

BOROD

32953

658

BOROD

32953

658

BOROD

32953

658

ORADEA

1684

ORADEA

1684

SUCIU ANA, GROZA


ILEANA, SUCIU LIVIU
SUCIU GAVRI, SUCIU
PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA
,
SUCIU ANA, GROZA
ILEANA, SUCIU LIVIU
SUCIU GAVRI, SUCIU
PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA

BOROD

32953

ORADEA

25515

658
13.12.2002

ORADEA

1684

BOROD

32953

ORADEA

25515

ORADEA

CIMPIAN VIOREL

1170

658
13.12.2002

1170
1684

BOROD 367

8103

9 CAMPIAN IRINA
9 CAMPIAN IRINA

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

9 CAMPIAN IRINA
9 CAMPIAN IRINA

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

9 CAMPIAN IRINA
9 CAMPIAN IRINA

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

9 VENTER PETRU

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE

26682

24.09.2002

1001

VENTER CONSTANTIN
9 VENTER PETRU

16558

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE

26682

24.09.2002

1001

9 VENTER PETRU
9 VENTER PETRU

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

9 VENTER PETRU
9 VENTER PETRU

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

SIMU TEFAN

VALEA MARE

45154

14.10.1999

746

MARUCA NICOLAE

VALEA MARE 164 38158

13.12.2002

1245

SIMU TEFAN

VALEA MARE

45154

14.10.1999

746

MARUCA NICOLAE

VALEA MARE 164 38158

13.12.2002

1245

PACALU CRCIUN

BOROD

5733

25.11.1994

118

PACALU CRCIUN

BOROD

5733

25.11.1994

PASCALAU CRACIUN

BOROD 183

5518

PASCALAU CRACIUN

BOROD 183

PACALU CRCIUN

BOROD

5733

25.11.1994

PACALU CRCIUN

BOROD

5733

25.11.1994

PASCALAU CRACIUN

BOROD 183

5518

PASCALAU CRACIUN

BOROD 183

TU DUMITRU

BOROD 396

VENTER CONSTANTIN

118
1602
1602
118
118
1602
1602

13753

13.12.2002

1270

TU DUMITRU

BOROD 396

13753

13.12.2002

1270

OLAR PETRU

BOROD

26584

12.10.1995

251

9 LAL FLOARE
OLAR PETRU

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD

26584

12.10.1995

251

9 LAL FLOARE
9 VENTER PETRU

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

BOROD

95006

30.07.2004

1518

TEPELEA DUMITRU

TEPELEA FLOARE, CABA


MARIA

CORUND IOSIF , CORUND


ILEANA
9 VENTER PETRU
TEPELEA DUMITRU

BOROD

TEPELEA FLOARE, CABA


MARIA

CORUND IOSIF , CORUND


ILEANA

9750

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

BOROD

95006

30.07.2004

1518

BOROD

9750

9 VENTER PETRU

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

9 VENTER PETRU

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

9 VENTER PETRU
9 VENTER PETRU

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

9 VENTER PETRU
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
9 VENTER PETRU
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA

BOROD,373

53304

06.04.2000

SUCIU FLOARE
SUCIU FLOARE

BOROD
BOROD,373

10 VENTER MIHAI
VENTER CONSTANTIN
POP FLOARE
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
10 VENTER MIHAI
VENTER CONSTANTIN
POP FLOARE
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
SUCIU ANA, GROZA
SUCIU FLORIAN
ILEANA, SUCIU LIVIU
POP FLOARE
SUCIU ANA, GROZA
SUCIU FLORIAN
ILEANA, SUCIU LIVIU
POP FLOARE
10 VENTER MIHAI
VENTER CONSTANTIN

POP FLOARE

POP FLOARE
10 VENTER MIHAI
VENTER CONSTANTIN

06.04.2000

POP FLOARE

BOROD 413

6491

13.12.2002

1185

BOROD 413

6491

13.12.2002

1185

BOROD,347

17837

25.01.2002

907

ORADEA

9000

13.12.2002

1269

BOROD

9750

BOROD,347

17837

25.01.2002

907

ORADEA

9000

13.12.2002

1269

BOROD
BOROD

9750
32953

658

ORADEA
BOROD

8372
32953

658

ORADEA

8372

BOROD,347

17837

25.01.2002

907

ORADEA

9000

13.12.2002

1269

BOROD,347

17837

25.01.2002

907

ORADEA

9000

13.12.2002

1269

8372

ORADEA
SUCIU GAVRI, SUCIU
PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA

814
9750

ORADEA

POP FLOARE

SUCIU DUMITRU

53304

BOROD
SUCIU PAVEL, HANGA
IOSIF
SUCIU PAVEL, HANGA
IOSIF

814
9750

ORADEA

8372

25515

13.12.2002

1170

SUCIU FLORIAN
SUCIU FLORIAN

SUCIU ANA, GROZA


ILEANA, SUCIU LIVIU
SUCIU ANA, GROZA
ILEANA, SUCIU LIVIU

658

BOROD

32953

658

SUCIU GAVRI, SUCIU


PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA

ORADEA

25515

13.12.2002

1170

SUCIU DUMITRU

SUCIU GAVRI, SUCIU


PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA

ORADEA

25515

13.12.2002

1170

SUCIU DUMITRU

SUCIU GAVRI, SUCIU


PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA

ORADEA

25515

13.12.2002

1170

POP FLOARE

ORADEA

POP FLOARE

ORADEA
LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

VENTER ANAMARIA
VENTER CONSTANTIN

POP FLOARE

0 MUNTEAN ILEANA
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
LAL PETRU

VENTER CONSTANTIN

POP FLOARE

0 MUNTEAN ILEANA
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
IVAN NICULAIE

IVAN ANA, IVAN AUREL,


IVAN IOAN, CUC MARIA
IVAN ANA, IVAN AUREL,
IVAN IOAN, CUC MARIA

8372
8372
38016

462

BOROD421

14457

26.09.2002

1013

ORADEA

9000

13.12.2002

1269

BOROD

1719

BOROD

9750

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

VENTER ANAMARIA

32953

SUCIU DUMITRU

LAL PETRU

BOROD

38016

462

BOROD421

14457

26.09.2002

1013

ORADEA

9000

13.12.2002

1269

BOROD

1719

BOROD

9750

BOROD

42467

03.02.1997

334

BOROD

42467

03.02.1997

334

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

SUCIU DUMITRU

SUCIU GAVRI, SUCIU


PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA

25515

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

IVAN NICULAIE

SUCIU DUMITRU
SUCIU FLORIAN

SUCIU GAVRI, SUCIU


PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA
SUCIU ANA, GROZA
ILEANA, SUCIU LIVIU

POP FLOARE
SUCIU FLORIAN

SUCIU ANA, GROZA


ILEANA, SUCIU LIVIU

POP FLOARE
SUCIU FLORIAN
SUCIU FLORIAN

SUCIU ANA, GROZA


ILEANA, SUCIU LIVIU
SUCIU ANA, GROZA
ILEANA, SUCIU LIVIU

ORADEA

462

13.12.2002

38016

1170
462

ORADEA

25515

BOROD

32953

658

ORADEA

8595

8372

BOROD

32953

658

ORADEA

8595

8372

BOROD

32953

658

BOROD

32953

658

POP FLOARE

ORADEA

POP FLOARE

ORADEA

13.12.2002

1170

8372
8372

10 VENTER MIHAI
10 VENTER MIHAI

BOROD,347

17837

25.01.2002

907

BOROD,347

17837

25.01.2002

907

10 VENTER MIHAI

BOROD,347

17837

25.01.2002

907

VENTER ANAMARIA
ZSEDO ANA

SUCIU FLOARE, VENTER


ALEXANDRU

10 VENTER MIHAI
VENTER ANAMARIA
ZSEDO ANA
SUCIU FLORIAN

SUCIU FLOARE, VENTER


ALEXANDRU
SUCIU ANA, GROZA
ILEANA, SUCIU LIVIU

9 CAMPIAN IRINA

BOROD421

14457

26.09.2002

1013

BOROD

50208

13.12.2002

1280

BOROD,347

17837

25.01.2002

907

BOROD421

14457

26.09.2002

1013

BOROD

50208

13.12.2002

1280

BOROD

32953

658

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

SUCIU DUMITRU

SUCIU GAVRI, SUCIU


PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA

ORADEA

25515

13.12.2002

1170

SUCIU DUMITRU

SUCIU GAVRI, SUCIU


PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA

ORADEA

25515

13.12.2002

1170

FAUR VIORICA

BOROD 535

15493

13.12.2002

1181

FAUR VIORICA

BOROD 535

15493

13.12.2002

1181

FAUR VIORICA

BOROD 535

15493

13.12.2002

1181

VENTER CONSTANTIN

POP FLOARE

ORADEA

9000

13.12.2002

1269

VENTER CONSTANTIN

POP FLOARE

ORADEA

9000

13.12.2002

1269

POP FLOARE
SUCIU FLORIAN

ORADEA
SUCIU ANA, GROZA
ILEANA, SUCIU LIVIU

9 CAMPIAN IRINA

8372

BOROD

32953

658

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

SUCIU DUMITRU

SUCIU GAVRI, SUCIU


PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA

ORADEA

25515

13.12.2002

1170

SUCIU DUMITRU

SUCIU GAVRI, SUCIU


PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA

ORADEA

25515

13.12.2002

1170

FAUR VIORICA

BOROD 535

15493

13.12.2002

1181

FAUR VIORICA

BOROD 535

15493

13.12.2002

1181

FAUR VIORICA

BOROD 535

15493

13.12.2002

1181

VENTER CONSTANTIN

POP FLOARE

ORADEA

9000

13.12.2002

1269

VENTER CONSTANTIN

POP FLOARE

ORADEA

9000

13.12.2002

1269

POP FLOARE
IVAN ANA, IVAN AUREL,
IVAN IOAN, CUC MARIA
IVAN ANA, IVAN AUREL,
IVAN IOAN, CUC MARIA

8372

BOROD

42467

03.02.1997

334

BOROD

42467

03.02.1997

334

9 VENTER PETRU
9 VENTER PETRU

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

9 VENTER PETRU
9 VENTER PETRU

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

4
4

IVAN NICULAIE

ORADEA

IVAN NICULAIE

FAUR PETRU

FAUR PETRU

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

FAUR PETRU

FAUR PETRU

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

FAUR PETRU

FAUR PETRU

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

FAUR PETRU

FAUR PETRU

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

FAUR PETRU

FAUR PETRU

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

FAUR PETRU

FAUR PETRU

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

9 VENTER PETRU
9 VENTER PETRU

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

9 VENTER PETRU
9 VENTER PETRU

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

FAUR PETRU

FAUR PETRU

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

FAUR PETRU

FAUR PETRU

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

FAUR NICOLAE

BUTIRI FLOARE

CONIEL 242

5378

15.10.1999

768

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

FAUR PETRU

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

BUTIRI FLOARE

CONIEL 242

5378

15.10.1999

768

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

FAUR PETRU

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

FAUR NICOLAE

BUTIRI FLOARE

CONIEL 242

5378

15.10.1999

768

FAUR NICOLAE

BUTIRI FLOARE

CONIEL 242

5378

15.10.1999

768

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

FAUR PETRU

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

FAUR NICOLAE

BUTIRI FLOARE

CONIEL 242

5378

15.10.1999

768

FAUR NICOLAE

BUTIRI FLOARE

CONIEL 242

5378

15.10.1999

768

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

OLAR MARIA

BOROD

5066

27.01.1995

175

OLAR MARIA

BOROD

5066

27.01.1995

175

9 LAL FLOARE
FAUR PETRU
FAUR NICOLAE
9 LAL FLOARE
FAUR PETRU

9 LAL FLOARE
FAUR PETRU

9 LAL FLOARE
FAUR PETRU

FAUR PETRU

SUCIU TEFAN

SUCIU FLOARE

BOROD

18565

28.11.1994

129

SUCIU TEFAN

SUCIU FLOARE

BOROD

18565

28.11.1994

129

SUCIU TEFAN

SUCIU FLOARE

BOROD

18565

28.11.1994

129

SUCIU TEFAN

SUCIU FLOARE

BOROD

18565

28.11.1994

129

SUCIU TEFAN

SUCIU FLOARE

BOROD

18565

28.11.1994

129

SUCIU TEFAN

SUCIU FLOARE

BOROD

18565

28.11.1994

129

SUCIU TEFAN

SUCIU FLOARE

BOROD

18565

28.11.1994

129

SUCIU TEFAN

SUCIU FLOARE

BOROD

18565

28.11.1994

129

9 VENTER PETRU
9 CAMPIAN IRINA

BOROD,373

53304

06.04.2000

814

BOROD,338

35889

10.07.2000

CMPIAN MIHAI

BOROD 375

6362

9 VENTER PETRU
9 CAMPIAN IRINA

BOROD,373

53304

06.04.2000

BOROD,338

35889

10.07.2000

CMPIAN MIHAI

BOROD 375

6362

9 VENTER PETRU
9 CAMPIAN IRINA

BOROD,373

53304

06.04.2000

BOROD,338

35889

10.07.2000

CMPIAN MIHAI

BOROD 375

6362

9 VENTER PETRU
9 CAMPIAN IRINA

BOROD,373

53304

06.04.2000

BOROD,338

35889

10.07.2000

CMPIAN MIHAI

BOROD 375

6362

9 VENTER PETRU
9 CAMPIAN IRINA

BOROD,373

53304

06.04.2000

BOROD,338

35889

10.07.2000

CMPIAN MIHAI

BOROD 375

6362

9 VENTER PETRU
9 CAMPIAN IRINA

BOROD,373

53304

06.04.2000

BOROD,338

35889

10.07.2000

CMPIAN MIHAI

BOROD 375

6362

835
1532
814
835
1532
814
835
1532
814
835
1532
814
835
1532
814
835
1532

9 CAMPIAN IRINA
CMPIAN PAC

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

CMPIAN FLORIAN

BOROD 371

9629

4.10.2002

959

CMPIAN PAC

CMPIAN FLORIAN

BOROD 371

9629

4.10.2002

959

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

9 CAMPIAN IRINA
CMPIAN PAC

CMPIAN FLORIAN

BOROD 371

9629

4.10.2002

959

CMPIAN PAC

CMPIAN FLORIAN

BOROD 371

9629

4.10.2002

959

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

BOROD 371

9629

4.10.2002

959

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

BOROD 371

9629

4.10.2002

959

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

BOROD 371

9629

4.10.2002

959

9 CAMPIAN IRINA
CMPIAN PAC
9 CAMPIAN IRINA
CMPIAN PAC
9 CAMPIAN IRINA
CMPIAN PAC

CMPIAN FLORIAN
CMPIAN FLORIAN
CMPIAN FLORIAN

9 CAMPIAN IRINA
CMPIAN PAC

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

BOROD 371

9629

4.10.2002

959

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

BOROD 371

9629

4.10.2002

959

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

BOROD 371

9629

4.10.2002

959

9 CAMPIAN IRINA
9 CAMPIAN IRINA

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

9 CAMPIAN IRINA
9 CAMPIAN IRINA

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

9 CAMPIAN IRINA
9 CAMPIAN IRINA

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

9 CAMPIAN IRINA
9 CAMPIAN IRINA

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

9 CAMPIAN IRINA
9 CAMPIAN IRINA

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

BOROD,338

35889

10.07.2000

835

SUCIU DUMITRU

SUCIU GAVRI, SUCIU


PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA

ORADEA

25515

13.12.2002

1170

SUCIU DUMITRU

SUCIU GAVRI, SUCIU


PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA

ORADEA

25515

13.12.2002

1170

SUCIU DUMITRU

SUCIU GAVRI, SUCIU


PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA

ORADEA

25515

13.12.2002

1170

SUCIU DUMITRU

SUCIU GAVRI, SUCIU


PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA

ORADEA

25515

13.12.2002

1170

SUCIU DUMITRU

SUCIU GAVRI, SUCIU


PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA

ORADEA

25515

13.12.2002

1170

VENTER PETRU

VENTER NICOLAE

BOROD

9487

20.12.2002

1364

SUCIU DUMITRU

SUCIU GAVRI, SUCIU


PETRU, SUCIU MIHAI,
SUCIU CORNELIA

ORADEA

25515

13.12.2002

1170

VENTER PETRU

VENTER NICOLAE

9 CAMPIAN IRINA
CMPIAN PAC
9 CAMPIAN IRINA
CMPIAN PAC

CMPIAN FLORIAN
CMPIAN FLORIAN
CMPIAN FLORIAN

BOROD

9487

20.12.2002

1364

BORZ ANA

BOROD 179

9265

10.09.2002

942

BORZ ANA

BOROD 179

9265

10.09.2002

942

BORZ ANA

BOROD 179

9265

10.09.2002

942

BORZ ANA

BOROD 179

9265

10.09.2002

942

IOJE ILEANA

BOROD 339

7217

13.12.2002

1127

IOJE ILEANA

BOROD 339

7217

13.12.2002

1127

IOJE ILEANA

BOROD 339

7217

13.12.2002

1127

IOJE ILEANA

BOROD 339

7217

13.12.2002

1127

CONIEL 242

5378

15.10.1999

768

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD 339

7217

13.12.2002

1127

CONIEL 242

5378

15.10.1999

768

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD 339

7217

13.12.2002

1127

JOFNEAC ELISABETA

BOROD,176

365

20.11.2003

1476

JOFNEAC ELISABETA

BOROD,176

365

20.11.2003

1476

9 JOFNEAC ELISABETA
9 JOFNEAC ELISABETA

BOROD,176

250

27.09.2000

846

BOROD,176

250

27.09.2000

846

17412

13.12.2002

1255

FAUR NICOLAE

BUTIRI FLOARE

9 LAL FLOARE
IOJE ILEANA
FAUR NICOLAE
9 LAL FLOARE
IOJE ILEANA

CRET ANTON

BUTIRI FLOARE

CERNAIANU IRINA,
CSENTER MARGARETA,
ORADEA
CRE VIRGIL, CRE IOAN,
NEGRU ANA

CRET ANTON

VENTER NICOLAE
SILAGHI TEODOR
VENTER NICOLAE
SILAGHI TEODOR

CERNAIANU IRINA,
CSENTER MARGARETA,
ORADEA
CRE VIRGIL, CRE IOAN,
NEGRU ANA
VENTER VALER, COCA
MARIA
SILAGHI IOAN
VENTER VALER, COCA
MARIA
SILAGHI IOAN

9 MERMEZE DUMITRU
9 MERMEZE DUMITRU
10 SUCIU NICOLAE
CTAN VASILE

CONDROVICI TEFAN

HOBLE IRINA

13.12.2002

1255

BOROD 326

9564

13.12.2002

1192

BOROD 368

4242

13.12.2002

1193

BOROD 326

9564

13.12.2002

1192

BOROD 368

4242

13.12.2002

1193

BOROZEL,236

65695

22.02.2001

871

BOROZEL,236

65695

22.02.2001

871

BOROD,365

11913

18.04.2001

888

TOPA DE CRI 90 28606

23.09.2002

BOROZEL 188

9 MERMEZE DUMITRU
9 MERMEZE DUMITRU
10 SUCIU NICOLAE
CTAN VASILE

17412

CONDROVICI TEFAN

HOBLE IRINA

990
1553

BOROZEL,236

65695

22.02.2001

871

BOROZEL,236

65695

22.02.2001

871

BOROD,365

11913

18.04.2001

888

TOPA DE CRI 90 28606

23.09.2002

BOROZEL 188

990
1553

4 VENTER GAVRIL
4 VENTER GAVRIL

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

4 VENTER GAVRIL
4 VENTER GAVRIL

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

4 VENTER GAVRIL
4 VENTER GAVRIL

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

4 VENTER GAVRIL
4 VENTER GAVRIL

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

9 JOFNEAC ELISABETA
JOFNEAC ELISABETA

BOROD,176

250

27.09.2000

846

BOROD,176

365

20.11.2003

1476

9 JOFNEAC ELISABETA
JOFNEAC ELISABETA

BOROD,176

250

27.09.2000

846

BOROD,176

365

20.11.2003

1476

4 VENTER GAVRIL
4 VENTER GAVRIL

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

4 VENTER GAVRIL
4 VENTER GAVRIL

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

4 VENTER GAVRIL
4 VENTER GAVRIL

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

4 VENTER GAVRIL
4 VENTER GAVRIL

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

4 VENTER GAVRIL
4 VENTER GAVRIL

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

4 VENTER GAVRIL
4 VENTER GAVRIL

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

4 VENTER GAVRIL
4 VENTER GAVRIL

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

4 VENTER GAVRIL
4 VENTER GAVRIL

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD

8220

17.01.1994

44

CIHEI,65

33810

09.08.2001

894

CIHEI,65

33810

09.08.2001

894

CIHEI,65

33810

09.08.2001

894

CIHEI,65

33810

09.08.2001

894

BOROD 320

33381

10.09.2002

937

121 TOPAI PETRU


10
10
10
10

MARUSCA IOAN
MARUSCA IOAN
MARUSCA IOAN
MARUSCA IOAN
GRZ IOAN

MARUSCA TRAIAN,
MARUSCA NICOLAE
MARUSCA TRAIAN,
MARUSCA NICOLAE
MARUSCA TRAIAN,
MARUSCA NICOLAE
MARUSCA TRAIAN,
MARUSCA NICOLAE
MARUCA NICOLAE

MADAR ALEXANDRU
BODEA IOAN
BODEA IOAN

BODEA MARIA, BODEA


ILEANA, BODEA FLORIAN
BODEA MARIA, BODEA
ILEANA, BODEA FLORIAN

10
10
10

31171

23.09.2002

989

TOPA DE CRI

14007

24.09.2002

1007

TOPA DE CRI

14007

24.09.2002

1007

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

TOPAI PETRU TOPAI


LIVIA
121 TOPAI PETRU
10

BOROD 282

MARUSCA IOAN
MARUSCA IOAN
MARUSCA IOAN
MARUSCA IOAN
GRZ IOAN

MARUSCA TRAIAN,
MARUSCA NICOLAE
MARUSCA TRAIAN,
MARUSCA NICOLAE
MARUSCA TRAIAN,
MARUSCA NICOLAE
MARUSCA TRAIAN,
MARUSCA NICOLAE
MARUCA NICOLAE

MADAR ALEXANDRU
BODEA IOAN
BODEA IOAN

BODEA MARIA, BODEA


ILEANA, BODEA FLORIAN
BODEA MARIA, BODEA
ILEANA, BODEA FLORIAN

BOROD

8631

7832

BOROD

8220

17.01.1994

44

CIHEI,65

33810

09.08.2001

894

CIHEI,65

33810

09.08.2001

894

CIHEI,65

33810

09.08.2001

894

CIHEI,65

33810

09.08.2001

894

BOROD 320

33381

10.09.2002

937

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

TOPA DE CRI

14007

24.09.2002

1007

TOPA DE CRI

14007

24.09.2002

1007

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

TOPAI PETRU TOPAI


LIVIA
121 TOPAI PETRU
121 TOPAI PETRU

BOROD

8631

BOROD

8220

17.01.1994

BOROD

8220

17.01.1994

44

BOROD 320

33381

10.09.2002

937

TOPA DE CRI

14007

24.09.2002

1007

BOROD

8220

17.01.1994

44

BOROD

8220

17.01.1994

44

BOROD 320

33381

10.09.2002

937

TOPA DE CRI

14007

24.09.2002

1007

MADAR ALEXANDRU

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

MADAR ALEXANDRU

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

GRZ IOAN
BODEA IOAN

MARUCA NICOLAE
BODEA MARIA, BODEA
ILEANA, BODEA FLORIAN

121 TOPAI PETRU


121 TOPAI PETRU
GRZ IOAN
BODEA IOAN

MARUCA NICOLAE
BODEA MARIA, BODEA
ILEANA, BODEA FLORIAN

7832
44

GRZ IOAN

MARUCA NICOLAE

BOROD 320

33381

10.09.2002

937

GRZ IOAN

MARUCA NICOLAE

BOROD 320

33381

10.09.2002

937

MADAR ALEXANDRU

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

MADAR ALEXANDRU

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

TOPA DE CRI

14007

24.09.2002

1007

BODEA IOAN

BODEA MARIA, BODEA


ILEANA, BODEA FLORIAN

OPRE ANCUTA

BOROD

500

RAD IOANA

BOROD336

3713

BOROD 320

33381

GRZ IOAN

MARUCA NICOLAE

1627
1628
10.09.2002

937

GRZ IOAN

BOROD 320

33381

10.09.2002

937

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

MADAR ALEXANDRU

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

TOPA DE CRI

14007

24.09.2002

1007

BODEA IOAN

10

MARUCA NICOLAE

MADAR ALEXANDRU
BODEA MARIA, BODEA
ILEANA, BODEA FLORIAN

OPRE ANCUTA

BOROD

500

1627

RAD IOANA

BOROD336

3713

1628

CIHEI,65

33810

MARUSCA IOAN

MARUSCA TRAIAN,
MARUSCA NICOLAE

RAD IOANA

10

MARUSCA IOAN

09.08.2001

BOROD336

MARUSCA TRAIAN,
MARUSCA NICOLAE

RAD IOANA

CIHEI,65

894
1628

33810

09.08.2001

BOROD336

894
1628

121 TOPAI PETRU


121 TOPAI PETRU

BOROD

8220

17.01.1994

44

BOROD

8220

17.01.1994

44

121 TOPAI PETRU

BOROD

8220

17.01.1994

44

CIHEI,65

33810

09.08.2001

894

BOROD

8220

17.01.1994

44

CIHEI,65

33810

09.08.2001

894

MADAR ALEXANDRU

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

MADAR ALEXANDRU

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

MARUSCA IOAN

MARUSCA TRAIAN,
MARUSCA NICOLAE

MARUSCA IOAN

MARUSCA TRAIAN,
MARUSCA NICOLAE

10
121 TOPAI PETRU
10

10

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

MADAR ALEXANDRU

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

MADAR ALEXANDRU

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

MARUSCA IOAN

MARUSCA TRAIAN,
MARUSCA NICOLAE

CIHEI,65

33810

09.08.2001

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA
10

MARUSCA IOAN

894

1594
MARUSCA TRAIAN,
MARUSCA NICOLAE

CIHEI,65

33810

09.08.2001

894

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

10

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

MARUSCA IOAN

MARUSCA TRAIAN,
MARUSCA NICOLAE

CIHEI,65

33810

09.08.2001

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA
10

MARUSCA IOAN

894

1594
MARUSCA TRAIAN,
MARUSCA NICOLAE

CIHEI,65

33810

09.08.2001

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

894

1594

GRZ IOAN

MARUCA NICOLAE

33381

10.09.2002

937

VENTER IOAN

VENTER FLOARE,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
RODICA, VENTER MARIA

7988

13.12.2002

1209

GRZ IOAN

MARUCA NICOLAE

33381

10.09.2002

937

VENTER IOAN

VENTER FLOARE,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
RODICA, VENTER MARIA

7988

13.12.2002

1209

31171

23.09.2002

989

7988

13.12.2002

1209

31171

23.09.2002

989

7988

13.12.2002

1209

MADAR ALEXANDRU
VENTER IOAN

BOROD 320

BOROD 282
VENTER FLOARE,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
RODICA, VENTER MARIA

MADAR ALEXANDRU
VENTER IOAN

BOROD 320

BOROD 282
VENTER FLOARE,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
RODICA, VENTER MARIA

MADAR ALEXANDRU

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

MADAR ALEXANDRU

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

7988

13.12.2002

1209

VENTER IOAN

VENTER FLOARE,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
RODICA, VENTER MARIA

MADAR ALEXANDRU

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

MADAR ALEXANDRU

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

VENTER IOAN

VENTER FLOARE,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
RODICA, VENTER MARIA

7988

13.12.2002

1209

GRZ IOAN

MARUCA NICOLAE

BOROD 320

33381

10.09.2002

937

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

MADAR ALEXANDRU

VENTER IOAN

VENTER FLOARE,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
RODICA, VENTER MARIA

7988

13.12.2002

1209

GRZ IOAN

MARUCA NICOLAE

BOROD 320

33381

10.09.2002

937

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

BOROD

7988

13.12.2002

1209

BOROD

21284

13.12.2002

1169

BOROD

21284

13.12.2002

1169

BOROD

21284

13.12.2002

1169

BOROD

21284

13.12.2002

1169

MADAR ALEXANDRU

GARZ NICOLAAE

VENTER FLOARE,
VENTER PETRU, VENTER
RODICA, VENTER MARIA
TIRODEA ILEANA, BORZ
MARIA
TIRODEA ILEANA, BORZ
MARIA
TIRODEA ILEANA, BORZ
MARIA
TIRODEA ILEANA, BORZ
MARIA
AE

GARZ NICOLAAE

AE

VENTER IOAN
BORZ FLORIAN
BORZ FLORIAN
BORZ FLORIAN
BORZ FLORIAN

BOROD 284

7839

BOROD 284

7839

BORZ IOAN

BORO288

13683

22.06.1999

BORZ IOAN

BORO288

13683

22.06.1999

GARZ NICOLAAE

AE

BOROD 284
BORO288

13683

22.06.1999

BORZ IOAN

BORO288

13683

22.06.1999

GARZ NICOLAAE

AE

BOROD 284

GARZ NICOLAAE

AE

BOROD 284

10451

GARZ NICOLAAE

AE

BOROD 284

10451

BORZ IOAN

BORO288

13683

TIRODEA IOAN

BOROD

22950

AE

BOROD 284

GARZ NICOLAAE

AE

BOROD 284

719
7839

BORZ IOAN

GARZ NICOLAAE

719

719
719
7839
7839
7839

22.06.1999

719
7048
7839
7839

BORZ IOAN

BORO288

13683

TIRODEA IOAN

BOROD

22950

22.06.1999

719
7048

GARZ NICOLAAE

AE

BOROD 284

7839

GARZ NICOLAAE

AE

BOROD 284

7839

BOROD

7048

BOROD 284

7839

BOROD

7048

TIRODEA IOAN
GARZ NICOLAAE

AE

TIRODEA IOAN
GARZ NICOLAAE

AE

BOROD 284

7839

LAL TRAIAN

BOROD

1198

20.12.1994

LAL TRAIAN

BOROD

1198

20.12.1994

150

UNGUR ILEANA

BALNACA,352

5755

26.03.2003

1408

UNGUR ILEANA

BALNACA,352

5755

26.03.2003

1408

UNGUR ILEANA

BALNACA,352

5755

26.03.2003

1408

UNGUR ILEANA

BALNACA,352

5755

26.03.2003

1408

UNGUR ILEANA

BALNACA,352

5755

26.03.2003

1408

UNGUR ILEANA

BALNACA,352

5755

26.03.2003

1408

CATANA IOAN

BOROZEL,40

20164

22.10.2003

1454

CATANA IOAN

BOROZEL,40

20164

22.10.2003

1454

LAL TRAIAN

BOROD

1198

20.12.1994

150

LAL TRAIAN

BOROD

1198

20.12.1994

PUP TOMA

BOROD 346

1592

PUP TOMA

BOROD 346

1592

PUP TOMA

BOROD 346

1592

PUP TOMA

BOROD 346

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

646

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

646

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

646

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

646

150

150

1592

BRUDAC MARIA

BOROD402

41203

636

BOROD 293

63134

1535

BOROD402

41203

636

BOROD 293

63134

1535

BOROD

21284

13.12.2002

1169

BOROD

21284

13.12.2002

1169

BRUDAC MARIA

BOROD402

41203

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

745

VENTER PETRU

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

820

OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA

BOROD 293

OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA

BRUDAC MARIA
OLAR TRAIAN
BORZ FLORIAN
BORZ FLORIAN

TOPAI MARIA
TIRODEA ILEANA, BORZ
MARIA
TIRODEA ILEANA, BORZ
MARIA

636
668

63134

1535

TIRODEA IOAN

BOROD

BRUDAC MARIA

BOROD402

41203

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

745

VENTER PETRU

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

820

OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA

BOROD 293

7048
636
668

63134

1535

TIRODEA IOAN

BOROD

10 VENTER TEODOR
OLAR MARIA

BOROD

58100

23.07.2001

892

VALEA MARE 5

26800

8.11.2002

1043

VALEA MARE 5

26800

8.11.2002

1043

BOROD

58100

23.07.2001

892

VALEA MARE 5

26800

8.11.2002

1043

VALEA MARE 5

26800

8.11.2002

1043

BOROD

58100

23.07.2001

892

BOROD

21284

13.12.2002

1169

BOROD

58100

23.07.2001

892

13.12.2002

1169

OLAR MARIA
10 VENTER TEODOR
OLAR MARIA
OLAR MARIA
10 VENTER TEODOR
BORZ FLORIAN

TIRODEA ILEANA, BORZ


MARIA

10 VENTER TEODOR
BORZ FLORIAN

TIRODEA ILEANA, BORZ


MARIA

7048

BOROD

21284

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

745

BOROZEL,236

65695

22.02.2001

871

BOROD

58100

23.07.2001

892

TOPA DE CRI 90 28606

23.09.2002

990

VALEA MARE 5

26800

8.11.2002

1043

9 MERMEZE DUMITRU
10 VENTER TEODOR
CTAN VASILE

CONDROVICI TEFAN

OLAR MARIA
OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA

668

BOROD 293

63134

1535

HOBLE IRINA

BOROZEL 188

81586

1553

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

745

BOROZEL,236

65695

22.02.2001

871

BOROD

58100

23.07.2001

892

TOPA DE CRI 90 28606

23.09.2002

990

VALEA MARE 5

26800

8.11.2002

1043

9 MERMEZE DUMITRU
10 VENTER TEODOR
CTAN VASILE

CONDROVICI TEFAN

OLAR MARIA
OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA

668

BOROD 293

63134

HOBLE IRINA

BOROZEL 188

81586

LAL TRAIAN

BOROD

1198

20.12.1994

150

LAL TRAIAN

BOROD

1198

20.12.1994

150

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

BOROD

58100

23.07.2001

892

VALEA MARE 5

26800

8.11.2002

1043

10 VENTER TEODOR
OLAR MARIA

1535
1553

668
745

TEPELE PETRU

BOROD

87697

BOROD 293

63134

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

BOROD

58100

23.07.2001

892

VALEA MARE 5

26800

8.11.2002

1043

BOROD

87697

14.04.2003

1404

BOROD 293

63134

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

745

BOROZEL,236

65695

22.02.2001

871

BOROD

58100

23.07.2001

892

VALEA MARE 5

26800

8.11.2002

1043

BOROD

87697

14.04.2003

1404

BOROD 293

63134

OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA

10 VENTER TEODOR
OLAR MARIA
TEPELE PETRU
OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA

9 MERMEZE DUMITRU
10 VENTER TEODOR
OLAR MARIA
TEPELE PETRU
OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA

14.04.2003

1404
1535
668
745

1535
668

1535

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

745

BOROZEL,236

65695

22.02.2001

871

BOROD

58100

23.07.2001

892

VALEA MARE 5

26800

8.11.2002

1043

BOROD

87697

14.04.2003

1404

BOROD 293

63134

9 MERMEZE DUMITRU
10 VENTER TEODOR
OLAR MARIA
TEPELE PETRU
OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA

668

1535

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

TIRODEA IOAN

BOROD

TIRODEA IOAN

BOROD

10 VENTER TEODOR
10 VENTER TEODOR

BOROD

58100

23.07.2001

892

BOROD

58100

23.07.2001

892

10 VENTER TEODOR
10 VENTER TEODOR

BOROD

58100

23.07.2001

892

BOROD

58100

23.07.2001

892

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

7048
7048

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

1594

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

ATILEU

4477

13.12.2002

1158

OSTVAT ANA

BOROD 318

4000

13.12.2002

1217

OSTVAT ANA

BOROD 318

4000

13.12.2002

1217

OSTVAT ANA

BOROD 318

4000

13.12.2002

1217

GRZ MINA

ONICIUC ANA

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

40308

1594

ATILEU

4477

13.12.2002

1158

OSTVAT ANA

BOROD 318

4000

13.12.2002

1217

OSTVAT ANA

BOROD 318

4000

13.12.2002

1217

OSTVAT ANA

BOROD 318

4000

13.12.2002

1217

GRZ MINA

ONICIUC ANA

MARUSCA, ANA,
MARUSCA ANCUTA. RAD
IOANA , MARUSCA
MARIANA

40308

1594

668

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

745

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

745

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

745

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

745

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

BOER VALERIA

668

668
28.09.1999

4087

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

BOER VALERIA

745
1617
668

28.09.1999

4087

745
1617

10 VENTER TEODOR
10 VENTER TEODOR

BOROD

58100

23.07.2001

892

BOROD

58100

23.07.2001

892

10 VENTER TEODOR
10 VENTER TEODOR

BOROD

58100

23.07.2001

892

BOROD

58100

23.07.2001

892

10 VENTER TEODOR
10 VENTER TEODOR

BOROD

58100

23.07.2001

892

BOROD

58100

23.07.2001

892

10 VENTER TEODOR
10 VENTER TEODOR

BOROD

58100

23.07.2001

892

BOROD

58100

23.07.2001

892

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD

58100

23.07.2001

892

7285

13.12.2002

1210
1210

4 VENTER GAVRIL
4 VENTER GAVRIL
10 VENTER TEODOR
ANTONESCU NICOLAE

ANTONESCU IOSIF

BOROD 332

ANTONESCU NICOLAE

ANTONESCU IOSIF

BOROD 332

7285

13.12.2002

BOROD

58100

23.07.2001

892

7285

13.12.2002

1210

10 VENTER TEODOR
ANTONESCU NICOLAE

ANTONESCU IOSIF

BOROD 332

ANTONESCU NICOLAE

ANTONESCU IOSIF

BOROD 332

7285

13.12.2002

1210

BOROD

58100

23.07.2001

892

BOROD

58100

23.07.2001

892

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

7285

13.12.2002

1210

10 VENTER TEODOR
10 VENTER TEODOR
4 VENTER GAVRIL
4 VENTER GAVRIL
ANTONESCU NICOLAE

ANTONESCU IOSIF

BOROD 332

ANTONESCU NICOLAE

ANTONESCU IOSIF

BOROD 332

7285

13.12.2002

1210

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

7285

13.12.2002

1210

4 VENTER GAVRIL
4 VENTER GAVRIL
ANTONESCU NICOLAE

ANTONESCU IOSIF

BOROD 332

ANTONESCU NICOLAE

ANTONESCU IOSIF

BOROD 332

7285

13.12.2002

1210

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

4 VENTER GAVRIL
4 VENTER GAVRIL

TOPAI GAVRIL

MUNTEAN STEFAN

MUNTEAN STEFAN,
MUNTEAN AUREL,
MUNTEAN CONSTANTIN,
MUNTEAN VASILE

TOPAI GAVRIL

BOROZEL 44

49559

11.11.2002

1048

BOROD

25023

16.04.2004

1508

BOROZEL 44

49559

11.11.2002

1048

MUNTEAN STEFAN

MUNTEAN STEFAN,
MUNTEAN AUREL,
MUNTEAN CONSTANTIN,
MUNTEAN VASILE

BOROD

25023

16.04.2004

1508

CMPIAN PAC

CMPIAN FLORIAN

BOROD 371

9629

4.10.2002

959

BOROZEL 44

49559

11.11.2002

1048

TOPAI GAVRIL
BORZ FLORIAN

TIRODEA ILEANA, BORZ


MARIA

BOROD

21284

13.12.2002

1169

MUNTEAN STEFAN

MUNTEAN STEFAN,
MUNTEAN AUREL,
MUNTEAN CONSTANTIN,
MUNTEAN VASILE

BOROD

25023

16.04.2004

1508

CMPIAN PAC

CMPIAN FLORIAN

BOROD 371

9629

4.10.2002

959

BOROZEL 44

49559

11.11.2002

1048

TOPAI GAVRIL
BORZ FLORIAN

TIRODEA ILEANA, BORZ


MARIA

BOROD

21284

13.12.2002

1169

MUNTEAN STEFAN

MUNTEAN STEFAN,
MUNTEAN AUREL,
MUNTEAN CONSTANTIN,
MUNTEAN VASILE

BOROD

25023

16.04.2004

1508

MUNTEAN STEFAN

MUNTEAN STEFAN,
MUNTEAN AUREL,
MUNTEAN CONSTANTIN,
MUNTEAN VASILE

BOROD

25023

16.04.2004

1508

MUNTEAN STEFAN

MUNTEAN STEFAN,
MUNTEAN AUREL,
MUNTEAN CONSTANTIN,
MUNTEAN VASILE

BOROD

25023

16.04.2004

1508

CMPIAN PAC

CMPIAN FLORIAN

BOROD 371

9629

4.10.2002

959

BOROZEL 44

49559

11.11.2002

1048

BOROD

21284

13.12.2002

1169

BOROD 371

9629

4.10.2002

959

BOROZEL 44

49559

11.11.2002

1048

TOPAI GAVRIL
BORZ FLORIAN
CMPIAN PAC

TIRODEA ILEANA, BORZ


MARIA
CMPIAN FLORIAN

TOPAI GAVRIL
BORZ FLORIAN

TIRODEA ILEANA, BORZ


MARIA

BOROD

21284

13.12.2002

1169

MUNTEAN STEFAN

MUNTEAN STEFAN,
MUNTEAN AUREL,
MUNTEAN CONSTANTIN,
MUNTEAN VASILE

BOROD

25023

16.04.2004

1508

MUNTEAN STEFAN

MUNTEAN STEFAN,
MUNTEAN AUREL,
MUNTEAN CONSTANTIN,
MUNTEAN VASILE

BOROD

25023

16.04.2004

1508

GRZ IOAN
CUC IRINA , CUC
NICOLAE
VENTER ANA

MARUCA NICOLAE

BOROD 320

33381

10.09.2002

937

BOROZEL 31

23576

BOROD

24288

9748

MARUSCA ANA

MARUSCA NICOLAE

BOROD 320

5428

15938

GRZ IOAN
CUC IRINA , CUC
NICOLAE
VENTER ANA

MARUCA NICOLAE

BOROD 320

33381

BOROZEL 31

23576

BOROD

24288

GRZ IOAN

MARUCA NICOLAE

BOROD 320

33381

9747

10.09.2002

937
9747
9748

10.09.2002

937

CUC IRINA , CUC


NICOLAE
VENTER ANA
GRZ IOAN
CUC IRINA , CUC
NICOLAE
VENTER ANA

BOROZEL 31

9747

BOROD
MARUCA NICOLAE

BOROD 320

9748
33381

10.09.2002

BOROZEL 31

937
9747

BOROD

9748

TIRODEA NICOLAE

CETEA 35

10878

4.06.1998

567

TIRODEA NICOLAE

CETEA 35

10878

4.06.1998

567

BOROD

21284

13.12.2002

1169

BOROD327

24710

13.12.2002

1220

BOROD

21284

13.12.2002

1169

BOROD327

24710

13.12.2002

1220

BOROD 304

10970

13.12.2002

1172

BOROD 10 A

1674

BOROD 304

10970

SABOU VIORICA

BOROD 10 A

1674

GHEMAN LIVIA

BOROD

425

30.07.2004

1517

GHEMAN LIVIA

BOROD

425

30.07.2004

1517

TIRODEA NICOLAE

CETEA 35

10878

4.06.1998

567

TIRODEA NICOLAE

CETEA 35

10878

4.06.1998

TIRODEA IOAN

BOROD

7048

TIRODEA IOAN

BOROD

7048

TIRODEA IOAN

BOROD

7048

TIRODEA IOAN

BOROD

BORZ FLORIAN

TIRODEA ILEANA, BORZ


MARIA

PIZLEA CATIA
BORZ FLORIAN

TIRODEA ILEANA, BORZ


MARIA

PIZLEA CATIA
BOR TEODOR

BOR NICOLAE, OPREA


ILEANA

SABOU VIORICA
BOR TEODOR

SILAGHI TEODOR

BOR NICOLAE, OPREA


ILEANA

SILAGHI IOAN

1663
13.12.2002

1172
1663

567

7048

BOROD 368

4242

13.12.2002

1193

PIZLEA CATIA

BOROD327

24710

13.12.2002

1220

TIRODEA IOAN

BOROD
BOROD 368

4242

13.12.2002

1193

PIZLEA CATIA

BOROD327

24710

13.12.2002

1220

TIRODEA IOAN

BOROD

SILAGHI TEODOR

BORZ FLORIAN

SILAGHI IOAN

TIRODEA ILEANA, BORZ


MARIA
TIRODEA ILEANA, BORZ
MARIA

7048

7048

BOROD

21284

13.12.2002

1169

BOROD

21284

13.12.2002

1169

SILAGHI TEODOR

BOROD 297

9400

13.12.2002

1180

SILAGHI TEODOR

BOROD 297

9400

13.12.2002

1180

SILAGHI TEODOR

BOROD 297

9400

13.12.2002

1180

SILAGHI TEODOR

BOROD 297

9400

13.12.2002

1180

SILAGHI TEODOR

BOROD 297

9400

13.12.2002

1180

SILAGHI TEODOR

BOROD 297

9400

13.12.2002

1180

TIRODEA IOAN

BOROD

TIRODEA IOAN

BOROD

BORZ FLORIAN

7048
7048

ANTONESCU NICOLAE

ANTONESCU IOSIF

BOROD 332

7285

13.12.2002

1210

ANTONESCU NICOLAE

ANTONESCU IOSIF

BOROD 332

7285

13.12.2002

1210

ANTONESCU NICOLAE

ANTONESCU IOSIF

BOROD 332

7285

13.12.2002

1210

ANTONESCU NICOLAE

ANTONESCU IOSIF
BOR NICOLAE, OPREA
ILEANA
BOR NICOLAE, OPREA
ILEANA
BOR NICOLAE, OPREA
ILEANA
BOR NICOLAE, OPREA
ILEANA

BOROD 332

7285

13.12.2002

1210

BOROD 304

10970

13.12.2002

1172

BOROD 304

10970

13.12.2002

1172

BOROD 304

10970

13.12.2002

1172

BOROD 304

10970

13.12.2002

1172

BOR TEODOR
BOR TEODOR
BOR TEODOR
BOR TEODOR

BOR TEODOR
BOR TEODOR
VENTER NICOLAE
VENTER NICOLAE
VENTER NICOLAE
VENTER NICOLAE
VENTER NICOLAE
VENTER NICOLAE
VENTER NICOLAE
VENTER NICOLAE
VENTER CONSTANTIN

VENTER CONSTANTIN

121

121

121
121

MARTIN ALEXANDRU

121

121

10970

13.12.2002

1172

BOROD 304

10970

13.12.2002

1172

BOROD 326

9564

13.12.2002

1192

BOROD 326

9564

13.12.2002

1192

BOROD 326

9564

13.12.2002

1192

BOROD 326

9564

13.12.2002

1192

BOROD 326

9564

13.12.2002

1192

BOROD 326

9564

13.12.2002

1192

BOROD 326

9564

13.12.2002

1192

BOROD 326

9564

13.12.2002

1192

BOROD 385

26682

24.09.2002

1001

26682

24.09.2002

1001

9288

30.09.1992

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE
MARTIN FLOARE, BUIBA
ORADEA
VIORICA
BOROD327

24710

13.12.2002

1220

MARUSCA MARIA

VALEA MARE,158 17346

13.12.2002

1354

9288

30.09.1992

MARTIN ALEXANDRU

MARTIN FLOARE, BUIBA


ORADEA
VIORICA

PIZLEA CATIA

BOROD327

24710

13.12.2002

1220

MARUSCA MARIA

VALEA MARE,158 17346

13.12.2002

1354

9288

30.09.1992

9288

30.09.1992

BOROD327
MARTIN FLOARE, BUIBA
ORADEA
VIORICA
MARTIN FLOARE, BUIBA
ORADEA
VIORICA

24710

13.12.2002

1220

9288

30.09.1992

9288

30.09.1992

BOROD327
MARTIN FLOARE, BUIBA
ORADEA
VIORICA
MARTIN FLOARE, BUIBA
ORADEA
VIORICA

24710

13.12.2002

1220

9288

30.09.1992

9288

30.09.1992

BOROD

8220

17.01.1994

44

BOROD

8220

17.01.1994

44

IOJE TEODOR

BOROD 339

1150

13.12.2002

1155

PIZLEA CATIA

BOROD327

24710

13.12.2002

1220

IOJE TEODOR

BOROD 339

1150

13.12.2002

1155

PIZLEA CATIA

BOROD327

24710

13.12.2002

1220

IOJE TEODOR

BOROD 339

1150

13.12.2002

1155

PIZLEA CATIA

BOROD327

24710

13.12.2002

1220

IOJE TEODOR

BOROD 339

1150

13.12.2002

1155

PIZLEA CATIA

BOROD327

24710

13.12.2002

1220

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

646

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

646

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

646

MARTIN ALEXANDRU
MARTIN ALEXANDRU

MARTIN ALEXANDRU
MARTIN ALEXANDRU
PIZLEA CATIA

121

BOROD 304

PIZLEA CATIA

PIZLEA CATIA
121

BOR NICOLAE, OPREA


ILEANA
BOR NICOLAE, OPREA
ILEANA
VENTER VALER, COCA
MARIA
VENTER VALER, COCA
MARIA
VENTER VALER, COCA
MARIA
VENTER VALER, COCA
MARIA
VENTER VALER, COCA
MARIA
VENTER VALER, COCA
MARIA
VENTER VALER, COCA
MARIA
VENTER VALER, COCA
MARIA
VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER
NICOLAE

MARTIN ALEXANDRU
MARTIN ALEXANDRU

121 TOPAI PETRU


121 TOPAI PETRU

MARTIN FLOARE, BUIBA


ORADEA
VIORICA
MARTIN FLOARE, BUIBA
ORADEA
VIORICA

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

BOROD

25023

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

646

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

646

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

646

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

646

BOROD

25023

MUNTEAN STEFAN

MUNTEAN STEFAN

MUNTEAN STEFAN,
MUNTEAN AUREL,
MUNTEAN CONSTANTIN,
MUNTEAN VASILE

MUNTEAN STEFAN,
MUNTEAN AUREL,
MUNTEAN CONSTANTIN,
MUNTEAN VASILE

646

16.04.2004

16.04.2004

1508

1508

PUP TOMA

BOROD 346

1592

PUP TOMA

BOROD 346

1592

CABA NICOLAE

BOROD 333

7844

PUP TOMA

BOROD 346

1592

PUP TOMA

BOROD 346

1592

CABA NICOLAE

BOROD 333

7844

CABA NICOLAE

BOROD 333

7844

CABA NICOLAE

BOROD 333

7844

PUP TOMA

BOROD 346

1592

CABA NICOLAE

BOROD 333

7844

CABA NICOLAE

BOROD 333

7844

PUP TOMA

BOROD 346

1592

CABA NICOLAE

BOROD 333

7844

CABA NICOLAE

BOROD 333

7844

PUP TOMA

BOROD 346

1592

CABA NICOLAE

BOROD 333

7844

PUP TOMA

BOROD 346

1592

CABA NICOLAE

BOROD 333

7844

PUP TOMA

BOROD 346

1592

CABA NICOLAE

BOROD 333

7844

PUP TOMA

BOROD 346

1592

CABA NICOLAE

BOROD 333

7844

PUP TOMA

BOROD 346

1592

CABA NICOLAE

BOROD 333

7844

PUP TOMA

BOROD 346

1592

CABA NICOLAE

BOROD 333

LUNG IRINA

BOROD 149

29311

490

LUNG IRINA

BOROD 149

29311

490
600

7844

MODOG IOAN

MODOG ILEANA

BOROZEL 49

16240

MODOG IOAN

MODOG ILEANA

BOROZEL 49

16240

VENTER TRAIAN

BOROD402

14892

6.11.1997

488

VENTER TRAIAN

BOROD402

14892

6.11.1997

488

OLAR GAVRIL

BOROD

38140

14.10.1999

OLAR GAVRIL

BOROD

41787

OLAR GAVRIL

BOROD

38140

OLAR GAVRIL

BOROD

41787

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

LAL PETRU
MICLOVAN FLOARE
LAL PETRU

BOROD116
LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

600

14.10.1999

747
1542

3.09.1997

31188
38016

747
1542

462
1722

3.09.1997

462

MICLOVAN FLOARE

BOROD116

31188

1722

PUP TOMA

BOROD 346

17826

1592

FOLMAN FLOAREA

BOROD 105

1666

CABA NICOLAE

BOROD 333

36637

7844

PUP TOMA

BOROD 346

17826

1592

FOLMAN FLOAREA

BOROD 105

CABA NICOLAE

BOROD 333

36637

RAD FLOARE

BOROD 311

2800

15.06.1998

571

RAD FLOARE

BOROD 311

2800

15.06.1998

571

BOROZEL 49

16240

DELURENI 405

5700

13.11.2002

1064

MODOG IOAN

MODOG ILEANA

BOTOC MIHAI
VENTER NICOLAE

VENTER VICTOR

1666
7844

600

BOROD 359

12339

25.11.2000

1085

VENTER MARIA

BOROD 312

11092

13.12.2002

1179

VENTER MARIA

BOROD 312

11092

13.12.2002

1179

VENTER MARIA

BOROD 312

11092

13.12.2002

1179

MODOG GAVRIL

BOROD

10155

13.12.2002

1218

MODOG GAVRIL

BOROD

10155

13.12.2002

1218

OPREA MIHAI CALIN

BOROD 335

1400

OPREA MIHAI CALIN

BOROD 335

RAD FLOARE

BOROD 311

2800

15.06.1998

571

RAD FLOARE

BOROD 311

2800

15.06.1998

571

BOROZEL 49

16240

DELURENI 405

5700

13.11.2002

1064

MODOG IOAN

MODOG ILEANA

BOTOC MIHAI
VENTER NICOLAE

VENTER VICTOR

1607
1607

600

BOROD 359

12339

25.11.2000

1085

VENTER MARIA

BOROD 312

11092

13.12.2002

1179

VENTER MARIA

BOROD 312

11092

13.12.2002

1179

VENTER MARIA

BOROD 312

11092

13.12.2002

1179

MODOG GAVRIL

BOROD

10155

13.12.2002

1218

MODOG GAVRIL

BOROD

10155

13.12.2002

1218

OPREA MIHAI CALIN

BOROD 335

1400

OPREA MIHAI CALIN

BOROD 335

VENTER IRINA

BOROD

15786

14.04.2003

1397

VENTER IRINA

BOROD

15786

14.04.2003

1397

VENTER TEFAN

BOROD50

47530

BOROD 467

22903

BOROD50

47530

BOROD 467

22903

13.12.2002

1152

BOROZEL,195

25435

25.08.2002

921

BOROD 305

250

7.11.2002

1039

BOROD 305

5500

7.11.2002

1041

BOROZEL,195

MARUCA DUMITRU

MARUCA FLOARE,
MARUCA VALERIU

VENTER TEFAN
MARUCA DUMITRU
10 VENTER ANA
VENTER PETRU
VALERIAN
VENTER PETRU
VALERIAN
10 VENTER ANA
VENTER PETRU
VALERIAN
VENTER PETRU
VALERIAN
CHIRODEA MARIA
CHIRODEA MARIA
4 BRUDASCA ANA
4 BRUDASCA ANA

MARUCA FLOARE,
MARUCA VALERIU
CHIRODEA MARIA

CHIRODEA MARIA

1607
1607

489
13.12.2002

1152
489

25435

25.08.2002

921

BOROD 305

250

7.11.2002

1039

BOROD 305

5500

7.11.2002

1041

BOROZEL 195

1699

BOROZEL 195

1699

BOROD ,475

23543

31.10.1996

327

BOROD ,475

23543

31.10.1996

327

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

VENTER CONSTANTIN

VENTER ILEANA, VENTER


MIRON, VENTER
BOROD,ARAD,BUC.29398
OCTAVIAN

07.02.2000

805

VENTER CONSTANTIN

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE

24.09.2002

1001

COCA NICOLAE

CHIRODEA MARIA

BOROZEL 195

26682
2108

1699

COCA NICOLAE

14.101.1999

750

VENTER CONSTANTIN

VENTER ILEANA, VENTER


MIRON, VENTER
BOROD,ARAD,BUC.29398
OCTAVIAN

07.02.2000

805

VENTER CONSTANTIN

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE

24.09.2002

1001

BOROD 400

26682

CHIRODEA MARIA

BOROZEL 195

2108

MARUCA PETRU

BOROZL 77

25557

15.01.1999

761

MARUCA PETRU

BOROZL 77

25557

15.01.1999

761

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

BOROD50

47530

BOROD 467

22903

13.12.2002

1152

BOROD 467

22903

13.12.2002

1152

BOROD

38932

23.01.1995

165

BOROD

38932

23.01.1995

165

BOROD50

47530

BOROD 467

22903

13.12.2002

1152

BOROD 467

22903

13.12.2002

1152

BOROD ,475

23543

31.10.1996

327

BOROD ,475

23543

31.10.1996

327

BOROD 95

51435

VENTER TEFAN
MARUCA DUMITRU
MARUCA DUMITRU
VENTER MIHAI

VENTER MIHAI

MARUCA FLOARE,
MARUCA VALERIU
MARUCA FLOARE,
MARUCA VALERIU
VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA
VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

VENTER TEFAN
MARUCA DUMITRU
MARUCA DUMITRU

MARUCA FLOARE,
MARUCA VALERIU
MARUCA FLOARE,
MARUCA VALERIU

4 BRUDASCA ANA
4 BRUDASCA ANA
SRCU NICOLAE
VENTER MIHAI
8

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

VENTER CONSTANTIN
9
10 VENTER ANA
VENTER AVRAM
VENTER CONSTANTIN

1699

489

489

642

BOROD,ORADEA,TM
38932

22.06.1999

710

BOROD,53

21180

22.06.1999

715

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

VENTER ILEANA, VENTER


MIRON, VENTER
BOROD,ARAD,BUC.29398
OCTAVIAN

07.02.2000

805

CHIRODEA MARIA

8 VENTER GAVRIL
COCA NICOLAE

BOROZEL,195

25435

25.08.2002

921

BOROD 299

36521

24.09.2002

998

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE

26682

24.09.2002

1001

30255

13.12.2002

1219

VENTER NICOLAE

BOROD

MICLOVAN FLOARE

BOROD116

1722

MICLOVAN FLOARE
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
VENTER PETRU
VALERIAN
SRCU NICOLAE

BOROD116

1722

BOROD

9750

VENTER MIHAI
8

28701

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

7210

14556

BOROD 95

51435

642

BOROD,ORADEA,TM
38932

22.06.1999

710

8 VENTER GAVRIL
COCA NICOLAE
VENTER CONSTANTIN
9
10 VENTER ANA
VENTER AVRAM
VENTER CONSTANTIN

BOROD,53

21180

22.06.1999

715

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

VENTER ILEANA, VENTER


MIRON, VENTER
BOROD,ARAD,BUC.29398
OCTAVIAN

07.02.2000

805

CHIRODEA MARIA

BOROZEL,195

25435

25.08.2002

921

BOROD 299

36521

24.09.2002

998

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE

26682

24.09.2002

1001

30255

13.12.2002

1219

VENTER NICOLAE

BOROD

MICLOVAN FLOARE

BOROD116

1722

MICLOVAN FLOARE
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
VENTER PETRU
VALERIAN
MARUCA PETRU

BOROD116

1722

BOROD

9750

SIMUT FLORIAN
VENTER PETRU
VALERIAN
MARUCA PETRU
SIMUT FLORIAN
VENTER PETRU
VALERIAN
4 BRUDASCA ANA
4 BRUDASCA ANA

BOROD

7210

14556

BOROZL 77

25557

15.01.1999

761

BOROD

59961

13.12.2002

1278

BOROD 322

747

7818

BOROZL 77

25557

15.01.1999

761

BOROD

59961

13.12.2002

1278

BOROD 322

747

BOROD ,475

23543

31.10.1996

327

BOROD ,475

23543

31.10.1996

327

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER PETRU

VENTER TRAIAN,
TEACIUC ANA, OLAR
ILEANA

CETEA 163

15531

3.09.1997

464

BOROD50

47530

BOROD 467

22903

13.12.2002

1152

BOROD 467

22903

13.12.2002

1152

BOROD

38932

23.01.1995

165

CETEA 163

15531

3.09.1997

464

BOROD50

47530

BOROD 467

22903

13.12.2002

1152

BOROD 467

22903

13.12.2002

1152

BOROD ,475

23543

31.10.1996

327

BOROD ,475

23543

31.10.1996

327

SRCU NICOLAE

BOROD 95

51435

COCA NICOLAE

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

MARUCA PETRU

BOROZL 77

25557

15.01.1999

761

VENTER ILEANA, VENTER


MIRON, VENTER
BOROD,ARAD,BUC.29398
OCTAVIAN

07.02.2000

805

CHIRODEA MARIA

25.08.2002

921

VENTER TEFAN
MARUCA DUMITRU
MARUCA DUMITRU
VENTER MIHAI

VENTER PETRU

MARUCA FLOARE,
MARUCA VALERIU
MARUCA FLOARE,
MARUCA VALERIU
VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA
VENTER TRAIAN,
TEACIUC ANA, OLAR
ILEANA

VENTER TEFAN
MARUCA DUMITRU
MARUCA DUMITRU

MARUCA FLOARE,
MARUCA VALERIU
MARUCA FLOARE,
MARUCA VALERIU

4 BRUDASCA ANA
4 BRUDASCA ANA

VENTER CONSTANTIN
9
10 VENTER ANA

BOROZEL,195

25435

7818

489

489

642

VENTER AVRAM
VENTER CONSTANTIN

BOROD 299

36521

24.09.2002

998

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE

26682

24.09.2002

1001

VENTER NICOLAE

BOROD

30255

13.12.2002

1219

SIMUT FLORIAN

BOROD

59961

13.12.2002

1278

MICLOVAN FLOARE

BOROD116

SIMIONAS FLORICA

GROSI 213

SIMIONAS FLORICA
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
SRCU NICOLAE

GROSI 213

8361

BOROD

9750

BOROD

9750

BOROD 95

51435

COCA NICOLAE

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

MARUCA PETRU

BOROZL 77

25557

15.01.1999

761

VENTER ILEANA, VENTER


MIRON, VENTER
BOROD,ARAD,BUC.29398
OCTAVIAN

07.02.2000

805

CHIRODEA MARIA

VENTER CONSTANTIN
9
10 VENTER ANA
VENTER AVRAM
VENTER CONSTANTIN

1722
16909

8361

642

BOROZEL,195

25435

25.08.2002

921

BOROD 299

36521

24.09.2002

998

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE

26682

24.09.2002

1001

VENTER NICOLAE

BOROD

30255

13.12.2002

1219

SIMUT FLORIAN

BOROD

59961

13.12.2002

1278

MICLOVAN FLOARE

BOROD116

SIMIONAS FLORICA

GROSI 213

SIMIONAS FLORICA
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
CIOARA ARON

GROSI 213

8361

BOROD

9750

BOROD

9750

BOROD 76

30980

25.01.1996

280

CIOARA ARON

BOROD 76

30980

25.01.1996

280

MADAR ALEXANDRU

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

7988

13.12.2002

1209

31171

23.09.2002

989

7988

13.12.2002

1209

VENTER IOAN
MADAR ALEXANDRU
VENTER IOAN

VENTER FLOARE,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
RODICA, VENTER MARIA
BOROD 282
VENTER FLOARE,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
RODICA, VENTER MARIA

1722
16909

8361

LUNG IRINA

BOROD 149

29311

490

LUNG IRINA

BOROD 149

29311

490

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

745

MODOG GAVRIL

BOROD

10155

13.12.2002

1218

MODOG PETRU FLORIN

BOROD 302

1100

MODOG PETRU FLORIN

BOROD 302

MODOG GAVRIL

BOROD

10155

MODOG PETRU FLORIN

BOROD 302

1100

MODOG PETRU FLORIN

BOROD 302

7037

MODOG ILEANA

BOROD

7036

MODOG VIOREL

BOROD 300

7039

668
28.09.1999

745
668

7037
7037
13.12.2002

1218
7037

MODOG VIOREL

BOROD 300

MODOG ILEANA

BOROD

MODOG VIOREL

BOROD 300

MODOG VIOREL

BOROD 300

2000

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

745

4477

13.12.2002

1158

2000

7039
7036
7039
7039
668
28.09.1999

745
668

GRZ MINA

ONICIUC ANA

ATILEU

GRZ MINA

ONICIUC ANA

ATILEU

4477

13.12.2002

1158

BOROD

20365

3.06.1993

25

BOROD

20365

3.06.1993

25

VENTER ANUA

BOROD 392

24936

13.12.2002

1163

VENTER ANUA

BOROD 392

24936

13.12.2002

1163

VENTER MIHAI

BOROD 91

6885

10.09.2002

950

ANULAT R1504

37721

10.09.2002

953

VALEA MARE,107 39703

25.03.2004

1504

BOROD 91

6885

10.09.2002

950

ANULAT R1504

37721

10.09.2002

953

VALEA MARE,107 39703

25.03.2004

1504

121 LE PETRU
121 LE PETRU

VENTER PETRU

VENTER IOANA

VENTER IOANA
VENTER MIHAI
VENTER PETRU

VENTER IOANA

VENTER IOANA
CIOARA ARON

BOROD 76

30980

25.01.1996

280

FAUR PETRU

FAUR PETRU

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

FAUR PETRU

FAUR PETRU

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

BOROD 76

30980

25.01.1996

280

CIOARA ARON
FAUR PETRU

FAUR PETRU

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

FAUR PETRU

FAUR PETRU

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

CIOARA ARON

BOROD 76

30980

25.01.1996

280

CIOARA ARON

BOROD 76

30980

25.01.1996

280

BRUDAC MARIA

BOROD402

41203

VENTER PETRU
9

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

BRUDAC MARIA
VENTER PETRU

BOROD,67,210,20936185
BOROD402

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

636
06.04.2000

41203

820
636

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

820

10 VENTER AUREL

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

10 VENTER AUREL
MADAR ALEXANDRU

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

7988

13.12.2002

1209

31171

23.09.2002

989

7988

13.12.2002

1209

VENTER IOAN
MADAR ALEXANDRU
VENTER IOAN

VENTER FLOARE,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
RODICA, VENTER MARIA
BOROD 282
VENTER FLOARE,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
RODICA, VENTER MARIA

MADAR ALEXANDRU

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

MADAR ALEXANDRU

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

7988

13.12.2002

1209

VENTER IOAN

VENTER FLOARE,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
RODICA, VENTER MARIA

MADAR ALEXANDRU

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

MADAR ALEXANDRU

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

7988

13.12.2002

1209

VENTER IOAN

VENTER FLOARE,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
RODICA, VENTER MARIA

BRUDAC MARIA
VENTER PETRU
9

BOROD402
STURZ LIVIA, VENTER
NICOLAE, VENTER
FLOARE

BRUDAC MARIA
VENTER PETRU

BOROD,67,210,20936185
BOROD402

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

41203

636
06.04.2000

41203

820
636

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

820

VENTER MIHAI

BOROD 91

6885

10.09.2002

950

VENTER MIHAI

BOROD 91

6885

10.09.2002

950

VENTER MIHAI

BOROD 91

6885

10.09.2002

950

ANULAT R1504

37721

10.09.2002

953

VALEA MARE,107 39703

25.03.2004

1504

BOROD 91

6885

10.09.2002

950

ANULAT R1504

37721

10.09.2002

953

VENTER IOANA

VALEA MARE,107 39703

25.03.2004

1504

VENTER ANUA

BOROD 392

24936

13.12.2002

1163

VENTER EMIL TRAIAN

BOROD 254

17712

VENTER ANUA

BOROD 392

24936

VENTER EMIL TRAIAN

BOROD 254

17712

VENTER ANUA

BOROD 392

24936

13.12.2002

1163

VENTER ANUA

BOROD 392

24936

13.12.2002

1163

ANULAT R1504

37721

10.09.2002

953

VALEA MARE,107 39703

25.03.2004

1504

ANULAT R1504

VENTER PETRU

VENTER IOANA

VENTER IOANA
VENTER MIHAI
VENTER PETRU

VENTER PETRU

VENTER IOANA

VENTER IOANA

VENTER IOANA
VENTER PETRU

VENTER IOANA

1620
13.12.2002

1163
1620

37721

10.09.2002

953

VENTER IOANA

VALEA MARE,107 39703

25.03.2004

1504

CHIRODEA GHEORGHE
PUP FLOARE PUP
NICOLAE
CHIRODEA GHEORGHE
PUP FLOARE PUP
NICOLAE
EPELEA FLORIAN

CETEA 126

DELURENI

24767

22.01.1995

160

EPELEA FLORIAN

DELURENI

24767

22.01.1995

160

8 VENTER AUGUSTIN
10 VENTER AUREL

BOROD,236

30939

22.06.1999

716

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

8 VENTER AUGUSTIN
10 VENTER AUREL

BOROD,236

30939

22.06.1999

716

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

121 BULZAN DUMITRU


BULZAN IOSIF

BOROD

7202

14.03.1994

55

BOROD 251

7000

25.01.1996

278

9 CABA FLOARE
121 BULZAN DUMITRU
BULZAN IOSIF

CORNITEL,55

47456

06.04.2000

816

BOROD

7202

14.03.1994

55

BOROD 251

7000

25.01.1996

278

CORNITEL,55

47456

06.04.2000

816

BOROD

50208

13.12.2002

1280

BOROD

50208

13.12.2002

1280

BOCHI ILEANA

BOROD 102

16413

13.12.2002

1240

BOCHIS ILEANA

CETEA 108

8790

BOCHI ILEANA

BOROD 102

16413

BOCHIS ILEANA

CETEA 108

8790

KATONA FLOARE

BOROZEL 218

KATONA FLOARE

BOROZEL 218

CIOARA IOAN

BOROZEL 41

23827

MADAR GHEORGHE

CETEA 188

20634

CIOARA IOAN

BOROZEL 41

23827

MADAR GHEORGHE

CETEA 188

20634

ZSEDO ANA

618

CETEA 23
CETEA 126

1552
25855

618

CETEA 23

9 CABA FLOARE
ZSEDO ANA

25855

SUCIU FLOARE, VENTER


ALEXANDRU
SUCIU FLOARE, VENTER
ALEXANDRU

1552

1613
13.12.2002

1240
1613
1590
1590
631

13.12.2002

1102

13.12.2002

1102

631

TEPELEA MARIA

ORADEA

21509

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

TEPELE PETRU
PUP FLOARE PUP
NICOLAE
TEPELEA MARIA

BOROD

87697

ORADEA

21509

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

BOROD

87697

601
646
14.04.2003

CETEA 23

TEPELE PETRU
PUP FLOARE PUP
NICOLAE
121 LE PETRU
121 LE PETRU

1404
1552
601
646

14.04.2003

CETEA 23

1404
1552

BOROD

20365

3.06.1993

BOROD

20365

3.06.1993

25

VENTER IOAN

BOROD 362

26004

2.11.1999

782

SIMUT FLORIAN

BOROD

59961

13.12.2002

1278

VENTER IOAN

BOROD 362

26004

2.11.1999

782

SIMUT FLORIAN

BOROD

59961

13.12.2002

1278

ANULAT R1504

37721

10.09.2002

953

BOROD

59961

13.12.2002

1278

VENTER PETRU

VENTER IOANA

SIMUT FLORIAN
VENTER PETRU

VENTER IOANA

25

ANULAT R1504

37721

10.09.2002

953

SIMUT FLORIAN

BOROD

59961

13.12.2002

1278

SIMUT FLORIAN

BOROD

59961

13.12.2002

1278

SIMUT FLORIAN

BOROD

59961

13.12.2002

1278

EPELEA FLORIAN

DELURENI

24767

22.01.1995

160

EPELEA FLORIAN

DELURENI

24767

22.01.1995

160

BOROD

50208

13.12.2002

1280

BOROD

50208

13.12.2002

1280

GURA HUMORULUI23316

3.08.1999

734

BOROD

13.12.2002

1280

GURA HUMORULUI23316

3.08.1999

734

BOROD

50208

13.12.2002

1280

CETEA 188

20634

13.12.2002

1102

CETEA,175

64697

13.12.2002

1281

BOCHIS PETRU

CETEA,164

29871

13.12.2002

1311

VENTER MARIA

CETEA 58

2500

MADAR GHEORGHE

CETEA 188

20634

13.12.2002

1102

CETEA,175

64697

13.12.2002

1281

BOCHIS PETRU

CETEA,164

29871

13.12.2002

1311

VENTER MARIA

CETEA 58

2500

10 BUZLE DUMITRU
MADAR GHEORGHE

BOROZEL,123

25182

21.03.2001

887

CETEA 188

20634

13.12.2002

1102

10 BUZLE DUMITRU
MADAR GHEORGHE

BOROZEL,123

25182

21.03.2001

887

CETEA 188

20634

13.12.2002

1102

ZSEDO ANA
ZSEDO ANA

SUCIU FLOARE, VENTER


ALEXANDRU
SUCIU FLOARE, VENTER
ALEXANDRU

ARDELEAN IRINA
ZSEDO ANA

SUCIU FLOARE, VENTER


ALEXANDRU

ARDELEAN IRINA
ZSEDO ANA

SUCIU FLOARE, VENTER


ALEXANDRU

MADAR GHEORGHE
MODOG GHEORGHE

MODOG GHEORGHE

STANCE FLORICA

STANCE FLORICA

50208

1576

1576

VENTER FLORIAN

VENTER PETRU

CETEA

47730

13.12.2002

1109

VENTER FLORIAN

VENTER PETRU

CETEA

47730

13.12.2002

1109

VENTER FLORIAN

VENTER PETRU

CETEA

47730

13.12.2002

1109

BOROD

2921

CETEA

47730

BOROD

2921

MODOG ILEANA
VENTER FLORIAN

VENTER PETRU

MODOG ILEANA

7036
13.12.2002

1109
7036

VENTER FLORIAN

VENTER PETRU

CETEA

47730

13.12.2002

1109

FAUR PETRU

FAUR PETRU

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

VENTER FLORIAN

VENTER PETRU

CETEA

47730

13.12.2002

1109

FAUR PETRU

FAUR PETRU

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

3.08.1999

734

ARDELEAN IRINA

GURA HUMORULUI23316

FAUR PETRU

FAUR PETRU

ARDELEAN IRINA
FAUR PETRU

FAUR PETRU

TON ILEANA

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

GURA HUMORULUI23316

3.08.1999

734

BOROD 343

26817

13.12.2002

1252

VALEA MARE 1

11500

15.0.1997

398

VENTER FLORIAN

VENTER PETRU

CETEA

47730

13.12.2002

1109

TON IOAN

VENTER ALEXANDRU

BOROD 350

8100

13.12.2002

1196

VALEA MARE 1

11500

15.0.1997

398

47730

13.12.2002

1109

13.12.2002

1196

TON ILEANA
VENTER FLORIAN

VENTER PETRU

CETEA

TON IOAN

VENTER ALEXANDRU

BOROD 350

8100

MERMEZE IRINA

BOROZEL 114

20925

617

MERMEZE IRINA

BOROZEL 114

20925

617

MERMEZE IRINA

BOROZEL 114

20925

617

MERMEZE IRINA

BOROZEL 114

20925

617

TON ILEANA

VALEA MARE 1

11500

398

TON ILEANA

VALEA MARE 1

11500

MODOG GAVRIL

BOROD

10155

13.12.2002

1218

BOROD

10155

13.12.2002

1218

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 383

46005

13.12.2002

1259

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

EPELE MARIA

BOROD 383

46005

13.12.2002

1259

LUNG IRINA

BOROD 149

29311

490

LUNG IRINA

BOROD 149

29311

490

LUNG IRINA

BOROD 149

29311

490

LUNG IRINA

BOROD 149

29311

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

CETEA

4639

10.05.1994

71

CETEA

4639

10.05.1994

71

BOROD384

23758

12.11.2002

1057

BOROD384

23758

12.11.2002

1057

BOROD384

23758

12.11.2002

1057

MODOG GAVRIL
EPELE IOAN
EPELE IOAN
EPELE IOAN

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA
EPELE GAVRI, EPELE
MARIA
EPELE GAVRI, EPELE
MARIA

EPELE MARIA
EPELE IOAN

EPELE IOAN
EPELE IOAN
EPELE IOAN
EPELE IOAN
EPELE IOAN
EPELE IOAN

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA
EPELE GAVRI, EPELE
MARIA
EPELE GAVRI, EPELE
MARIA
EPELE GAVRI, EPELE
MARIA
EPELE GAVRI, EPELE
MARIA
EPELE GAVRI, EPELE
MARIA

121 BUTIRI ALEXANDRU


121 BUTIRI ALEXANDRU
VENTER ZENOVI
VENTER ZENOVI
VENTER ZENOVI
VENTER ZENOVI

VENTER MARIA, VENTER


SAVETA
VENTER MARIA, VENTER
SAVETA
VENTER MARIA, VENTER
SAVETA
VENTER MARIA, VENTER
SAVETA

398

490

BOROD384

23758

12.11.2002

1057

TOPAI GAVRIL

BOROZEL 44

49559

11.11.2002

1048

TOPAI GAVRIL

BOROZEL 44

49559

11.11.2002

1048

121 BUTIRI ALEXANDRU


121 BUTIRI ALEXANDRU

CETEA

4639

10.05.1994

71

CETEA

4639

10.05.1994

71

121 BUTIRI ALEXANDRU


121 BUTIRI ALEXANDRU

CETEA

4639

10.05.1994

71

CETEA

4639

10.05.1994

71

MUREAN IOAN

BOTICI IRINA
BUCURETEI, MUREAN
IOAN, MUREAN TEODOR,
BUCURETI
MUREAN PETRU,
MUREAN VASILE,
MUREAN DUMITRU

34476

8.11.1993

35

MUREAN IOAN

BOTICI IRINA
BUCURETEI, MUREAN
IOAN, MUREAN TEODOR,
BUCURETI
MUREAN PETRU,
MUREAN VASILE,
MUREAN DUMITRU

34476

8.11.1993

35

BOROD384

23758

12.11.2002

1057

BOROD384

23758

12.11.2002

1057

BOROD384

23758

12.11.2002

1057

BOROD384

23758

12.11.2002

1057

TOPAI GAVRIL

BOROZEL 44

49559

11.11.2002

1048

TOPAI GAVRIL

BOROZEL 44

49559

11.11.2002

1048

BIRI FLOARE

BOROD

22316

14.10.1999

748

BIRI FLOARE

BOROD

22316

14.10.1999

748

TOPAI GAVRIL

BOROZEL 44

49559

11.11.2002

1048

121

121
VENTER ZENOVI
VENTER ZENOVI
VENTER ZENOVI
VENTER ZENOVI

VENTER MARIA, VENTER


SAVETA
VENTER MARIA, VENTER
SAVETA
VENTER MARIA, VENTER
SAVETA
VENTER MARIA, VENTER
SAVETA

TOPAI GAVRIL

BOROZEL 44

49559

11.11.2002

1048

VENTER IOAN

VENTER IOSIF

BOROD

25886

13.06.1995

200

VENTER IOAN

VENTER IOSIF

BOROD

25886

13.06.1995

200

VENTER FLORIAN

VENTER IOAN

BOROZEL 60

24933

9 VENTER FLORIAN
VENTER DUMITRU

VENTER IOAN

BOROZEL,60

25205

21.03.2001

880

VENTER TRAIAN

TOPA DE CRI 56 7904

13.12.2002

1147

VENTER FLORIAN

VENTER IOAN

BOROZEL 60

24933

9 VENTER FLORIAN
VENTER DUMITRU

VENTER IOAN

BOROZEL,60

25205

21.03.2001

880

VENTER TRAIAN

TOPA DE CRI 56 7904

13.12.2002

1147

GHEGHIE,13

10000

31.07.1996

317

GHEGHIE,13

10000

31.07.1996

317

4 POPA IRINA
4 POPA IRINA

645

645

TIRODEA IOAN

BOROD

7048

TIRODEA IOAN

BOROD

7048

EPELEA FLORIAN

DELURENI

24767

22.01.1995

160

EPELEA FLORIAN

DELURENI

24767

22.01.1995

160

121 CRE ELISABETA


121 CRE ELISABETA

BOROD

1000

14.04.1993

21

BOROD

1000

14.04.1993

21

121 CRE ELISABETA


121 CRE ELISABETA

BOROD

1000

14.04.1993

21

BOROD

1000

14.04.1993

21

121 CTANA PETRU


121 CTANA PETRU

BOROD

1000

13.07.1993

30

BOROD

1000

13.07.1993

30

121 CTANA PETRU


121 CTANA PETRU

BOROD

1000

13.07.1993

30

BOROD

1000

13.07.1993

30

EPELEA FLORIAN

DELURENI

24767

22.01.1995

160

EPELEA FLORIAN

DELURENI

24767

22.01.1995

160

121 CRE ELISABETA


121 CRE ELISABETA

BOROD

1000

14.04.1993

21

BOROD

1000

14.04.1993

21

121 CTANA PETRU


121 CTANA PETRU

BOROD

1000

13.07.1993

30

BOROD

1000

13.07.1993

30

BOROD

4114

13.06.1995

195

LINGURAR VERONICA

LINGURAR VERONICA

BOROD

4114

13.06.1995

195

VENTER NICOLAE

BOROD 134

29267

22.08.1995

236

LINGURAR VERONICA

BOROD

4114

13.06.1995

195

LINGURAR VERONICA

BOROD

4114

13.06.1995

195

VENTER NICOLAE

BOROD 134

29267

22.08.1995

236

VENTER NICOLAE

BOROD 134

29267

22.08.1995

236

VENTER NICOLAE

BOROD 134

29267

22.08.1995

236

PIZLE MIHAI

BOROD

45970

5.12.1995

271

PIZLE MIHAI

BOROD

45970

5.12.1995

271

ASOCIATIA
URBARIALISTILOR DIN
CORNITEL CORNITANA

CORNITEL

1552320

16568

VENTER NICOLAE

BOROD 134

29267

22.08.1995

236

VENTER NICOLAE

BOROD 134

29267

22.08.1995

236

VENTER NICOLAE

BOROD 134

29267

22.08.1995

236

VENTER NICOLAE

BOROD 134

29267

22.08.1995

236

VENTER IOANA

VALEA MARE,107 39703

25.03.2004

1504

VENTER IOANA

VALEA MARE,107 39703

25.03.2004

1504

VENTER NICOLAE

BOROD 134

29267

22.08.1995

236

VENTER NICOLAE

BOROD 134

29267

22.08.1995

236

MARUCA MARIA

SIMU ANA

CORNIEL 177

22063

10.08.1995

214

MARUCA MARIA

SIMU ANA

CORNIEL 177

22063

10.08.1995

214

AROI AMALIA

AROI IOZSEF

BOROD 160

4500

21.07.1998

578

AROI AMALIA

AROI IOZSEF

BOROD 160

4500

21.07.1998

578

MARUCA MARIA

SIMU ANA

CORNIEL 177

22063

10.08.1995

214

MARUCA MARIA

SIMU ANA

CORNIEL 177

22063

10.08.1995

214

AROI AMALIA

AROI IOZSEF

BOROD 160

4500

21.07.1998

578

AROI AMALIA

AROI IOZSEF

BOROD 160

4500

21.07.1998

578

CUC TEODOT

BCAL ILEANA

BOROD 492

3017

25.01.1996

277

CUC TEODOT

BCAL ILEANA

BOROD 492

3017

25.01.1996

277

CUC TEODOT

BCAL ILEANA

BOROD 492

3017

25.01.1996

277

CUC TEODOT

BCAL ILEANA

BOROD 492

3017

25.01.1996

277

BORZ PETRU

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

BORZ PETRU

BOROD

41931

01.03.2004

1500

BORZ PETRU

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

BORZ PETRU

BOROD

41931

01.03.2004

1500

SZKIPALA SIMION
FRANCA IOSIF

5137

15472

BORZ PETRU

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

BORZ PETRU

BOROD

41931

01.03.2004

1500

BORZ PETRU

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

BORZ PETRU

BOROD

41931

01.03.2004

1500

BORZ IOAN

BOROD 140

5000

16.05.1995

187

BORZ IOAN

BOROD 140

5000

16.05.1995

187

BORZ PETRU

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

BORZ PETRU

BOROD

41931

01.03.2004

1500

BORZ IOAN

BOROD 140

5000

16.05.1995

187

BORZ IOAN

BOROD 140

5000

16.05.1995

187

BORZ PETRU

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

BORZ PETRU

BOROD

41931

01.03.2004

SEGHECI PAVEL

SERANI 26

13903

SEGHECI PAVEL
MACHALA ALEXANDRU
MACHALA MARIA
SEGHECI PAVEL
MACHALA ALEXANDRU
MACHALA MARIA
SEGHECI PAVEL

SERANI 26

13903

SERANI 24

13128

SERANI 26

13903

SERANI 24

13128

SERANI 26

1500

13903

PANTIS VASILE

PANTIS ILEANA

CORNITEL 188

19199

15940

IUHANIAC ANDREI

MONDEK KAROLY

SERANI 22

23890

16800

SZEGECS ANA

SERANI 25

19766

14945

SZEGECS ANA

SERANI 25

19766

14945

SERANI 24

52003

13128

MACHALA ALEXANDRU
MACHALA MARIA
MACHALA ALEXANDRU
MACHALA MARIA
MACHALA ALEXANDRU
MACHALA MARIA
MACHALA ALEXANDRU
MACHALA MARIA
MACHALA ALEXANDRU
MACHALA MARIA
MACHALA ALEXANDRU
MACHALA MARIA
MACHALA ALEXANDRU
MACHALA MARIA
MACHALA ALEXANDRU
MACHALA MARIA
MACHALA ALEXANDRU
MACHALA MARIA
MACHALA ALEXANDRU
MACHALA MARIA

SERANI 24

SERANI 24

13128

52003

13128

SERANI 24

13128

SERANI 24

13128

SERANI 24

13128

SERANI 24

13128

SERANI 24

13128

SERANI 24

13128

SERANI 24

13128

MACHALA ALEXANDRU
MACHALA MARIA
SEGHECI PAVEL
MACHALA ALEXANDRU
MACHALA MARIA
SEGHECI PAVEL
MACHALA ALEXANDRU
MACHALA MARIA
MACHALA ALEXANDRU
MACHALA MARIA
SARCA FLOARE
BOOC AUREL
VENTER MARINEL
VENTER ILEANA AURICA
SARCA FLOARE
BOOC AUREL
VENTER MARINEL
VENTER ILEANA AURICA
BRUDACA IOAN

9
9

SERANI 26

13903

SERANI 24

13128

SERANI 26

13903

SERANI 24

13128

SERANI 24

13128

IMLEU SILVANIEI 5125


BOROD

15.10.1999

5125

IMLEU SILVANIEI 5125


BOROD

5125

773
1578

15.10.1999

773
1578

BOROD 424

20740

23.08.1995

242

BOROD 424

20740

23.08.1995

242

BRUDACA IOAN

BOROD 424

20740

23.08.1995

242

BRUDACA IOAN

BOROD 424

20740

23.08.1995

242

10240

27.09.2000

850

10240

27.09.2000

850

LUNG PETRU
LUNG PETRU

LUNG ANA, LUNG VIOREL,


BOROD,158
LUNG PETRU
LUNG ANA, LUNG VIOREL,
BOROD,158
LUNG PETRU

CIOARA ARON

BOROD 76

30980

25.01.1996

280

GRZ NICOLAE

BOROD 275

6395

12.05.1998

543

BOOC AUREL
IMLEU SILVANIEI 5125
LUNG ANA, LUNG VIOREL,
BOROD,158
10240
LUNG PETRU

15.10.1999

773

27.09.2000

850

LUNG PETRU
LUNG VIOREL
VENTER MARINEL
VENTER ILEANA AURICA
CIOARA ARON

BOROD 158

BOROD 76

30980

25.01.1996

280

GRZ NICOLAE

BOROD 275

6395

12.05.1998

543

BOOC AUREL
IMLEU SILVANIEI 5125
LUNG ANA, LUNG VIOREL,
BOROD,158
10240
LUNG PETRU

15.10.1999

773

SARCA FLOARE
9

13128

BRUDACA IOAN

SARCA FLOARE
9

SERANI 24

LUNG PETRU

3713

1571

BOROD

1578

27.09.2000

850

LUNG VIOREL
VENTER MARINEL
VENTER ILEANA AURICA
PANTIS IOAN

BOROD 158

PANTIS IOAN

SERANI 21

PANTIS IOAN

SERANI 21

PANTIS IOAN

SERANI 21

PANTIS IOAN

SERANI 21

PANTIS IOAN

SERANI 21

7836

SEGHECI PAVEL

SERANI 26

13903

SEGHECI CAROL

SERANI

SEGHECI PAVEL

SERANI 26

SEGHECI CAROL

SERANI

SEGHECI PAVEL

SERANI 26

13903

SEGHECI PAVEL

SERANI 26

13903

SEGHECI PAVEL

SERANI 26

13903

3713

BOROD
SERANI 21

1571
1578

14320

7836
7836
7836

14320

7836
7836

13907

14557

13903
13907

14557

SEGHECI PAVEL

SERANI 26

13903

SEGHECI PAVEL

SERANI 26

13903

SEGHECI PAVEL

SERANI 26

SEGHECI PAVEL

SERANI 26

46843

13903

SEGHECI PAVEL

SERANI 26

46843

13903

CRISAN MARIA

SERANI 28

1628

14555

CRISAN MARIA

SERANI 28

1628

14555

9 LUNG GHEORGHE
9 LUNG GHEORGHE
9

LUNG PETRU

9 LUNG GHEORGHE
9 LUNG GHEORGHE
9

LUNG PETRU

12739

13.12.1999

789

12739

13.12.1999

789

10240

27.09.2000

850

12739

13.12.1999

789

LUNG ILEANA
BOROD,151
LUNG ANA, LUNG VIOREL,
BOROD,158
LUNG PETRU

12739

13.12.1999

789

10240

27.09.2000

850

BOROD

13904

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN

BOROD

13904

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN

BOROD

13904

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN

BOROD

13904

LUNG PETRU

9 LUNG GHEORGHE
9

BOROD,151

LUNG ILEANA
BOROD,151
LUNG ANA, LUNG VIOREL,
BOROD,158
LUNG PETRU
LUNG ILEANA
BOROD,151

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN

9 LUNG GHEORGHE
9

LUNG ILEANA

13903

LUNG PETRU

LUNG ILEANA
LUNG ANA, LUNG VIOREL,
LUNG PETRU
LUNG ILEANA
LUNG ANA, LUNG VIOREL,
LUNG PETRU

BOROD,151

12739

13.12.1999

789

BOROD,158

10240

27.09.2000

850

BOROD,151

12739

13.12.1999

789

BOROD,158

10240

27.09.2000

850

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN

BOROD

13904

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN

BOROD

13904

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN

BOROD

13904

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN

BOROD

13904

MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
TEPELEA MARIA
9 LUNG GHEORGHE

LUNG ILEANA

CORNITEL

60274

8135

CORNITEL

60274

8135

ORADEA

21509

BOROD,151

12739

601
13.12.1999

789

LUNG PETRU
TEPELEA MARIA

9 LUNG GHEORGHE
9

LUNG PETRU

LUNG ANA, LUNG VIOREL,


BOROD,158
LUNG PETRU
ORADEA
LUNG ILEANA
BOROD,151
LUNG ANA, LUNG VIOREL,
BOROD,158
LUNG PETRU

10240

27.09.2000

21509

850
601

12739

13.12.1999

789

10240

27.09.2000

850

14.10.1999

SARCA VASILE

BOROD 80

41664

SIMU PETRU

CORNIEL 33

2757

SARCA VASILE

BOROD 80

41664

SIMU PETRU

CORNIEL 33

2757

SARCA VASILE

BOROD 80

41664

14.10.1999

757

FAUR TRAIAN

BOROD

513

22.10.2003

1421

SIMU PETRU

CORNIEL 33

SARCA VASILE

BOROD 80

41664

14.10.1999

757

FAUR TRAIAN

BOROD

513

22.10.2003

1421

SIMU PETRU

CORNIEL 33

757
1573

14.10.1999

757
1573

1573

1573

121 CUC MARIA


121 CUC MARIA

BOROD

3893

15.03.1994

67

BOROD

3893

15.03.1994

67

121 CUC MARIA


121 CUC MARIA

BOROD

3893

15.03.1994

67

BOROD

3893

15.03.1994

67

BULZAN DINU SALA


MARIA, TOSE IRINA,
PANTIS NICOLAE,
VENTER IULIANA, IVAS
SALONICA, CABA
TRAIAN, BULZAN IOSIF,
BULZAN ILEANA, BULZAN
IOAN, BULZAN PETRU

BOROD

3285

1651

BULZAN DINU SALA


MARIA, TOSE IRINA,
PANTIS NICOLAE,
VENTER IULIANA, IVAS
SALONICA, CABA
TRAIAN, BULZAN IOSIF,
BULZAN ILEANA, BULZAN
IOAN, BULZAN PETRU

BOROD

3285

1651

BULZAN DINU SALA


MARIA, TOSE IRINA,
PANTIS NICOLAE,
VENTER IULIANA, IVAS
SALONICA, CABA
TRAIAN, BULZAN IOSIF,
BULZAN ILEANA, BULZAN
IOAN, BULZAN PETRU

BOROD

1651

BULZAN DINU SALA


MARIA, TOSE IRINA,
PANTIS NICOLAE,
VENTER IULIANA, IVAS
SALONICA, CABA
TRAIAN, BULZAN IOSIF,
BULZAN ILEANA, BULZAN
IOAN, BULZAN PETRU

BOROD

1651

121 CUC MARIA


IVAN AUREL

BOROD

3893

15.03.1994

67

BOROD 154

7170

14.10.1999

752

121 CUC MARIA


IVAN AUREL

BOROD

3893

15.03.1994

67

BOROD 154

7170

14.10.1999

752

SZEGHECI IOSIF

SERANI 79

8134

SZEGHECI IOSIF

SERANI 79

SZEGHECI IOSIF

SERANI 79

SZEGHECI IOSIF

SERANI 79

SZEGHECI IOSIF

SERANI 79

SZEGHECI IOSIF

SERANI 79

8134

SZEGHECI IOSIF

SERANI 79

8134

SZEGHECI IOSIF
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOAREA
SZEGHECI IOSIF

SERANI 79

8134

BOROD 429

1618

SERANI 79

8134

BOROD 429

1618

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA FLOAREA
SZEGHECI IOSIF

8134
16139

8134
8134

16139

8134

SERANI 79

8134

121 CUC MARIA


IVAN AUREL

BOROD

3893

15.03.1994

67

BOROD 154

7170

14.10.1999

752

121 CUC MARIA


IVAN AUREL

BOROD

3893

15.03.1994

67

BOROD 154

7170

14.10.1999

752

IVAN AUREL

BOROD 154

7170

14.10.1999

752

IVAN AUREL

BOROD 154

7170

14.10.1999

752

IVAN AUREL

BOROD 154

7170

14.10.1999

752

IVAN AUREL

BOROD 154

7170

14.10.1999

752

BOROD

1452

21.02.1994

50

BOROD

1452

21.02.1994

50

IVAN AUREL

BOROD 154

7170

14.10.1999

752

FAUR NICOLAE

BOROD 563

1250

10.09.2002

944

BOROD

1452

21.02.1994

50

BOROD

1452

21.02.1994

50

IVAN AUREL

BOROD 154

7170

14.10.1999

752

FAUR NICOLAE

BOROD 563

1250

10.09.2002

SABAU TEODOR

SERANI 93

SABAU TEODOR

SERANI 93

RAD IOAN

BOROD 180

RAD IOAN

BOROD 180

8358

RAD IOAN

BOROD 180

8358

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

SABAU IOAN

SERANI 88

SABAU IOAN

SERANI 88

13113

SABAU IOAN

SERANI 88

13113

SABAU TEODOR

SERANI 93

8357

SABAU TEODOR

SERANI 93

RAD IOAN

BOROD 180

RAD IOAN

BOROD 180

8358

RAD IOAN

BOROD 180

8358

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

SABAU IOAN

SERANI 88

SABAU IOAN

SERANI 88

13113

SABAU IOAN

SERANI 88

13113

SABAU IOAN

SERANI 88

13113

SABAU IOAN

SERANI 88

MARUCA TEFAN

BOROD

24586

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

BOROD

17895

448

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

BOROD

17895

448

121 SURDA PETRU


121 SURDA PETRU

121 SURDA PETRU


121 SURDA PETRU

944
8357
8357

46148

8358

8364
60172

13113

8357
46148

8358

8364
60172

13113

13113
12.10.1995

252

PANTI PETRU

BOROD 512

3895

20.07.1998

575

BORZ PETRU

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

BORZ PETRU

BOROD

41931

01.03.2004

1500

MARUCA TEFAN

BOROD

24586

12.10.1995

252

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

BOROD

17895

448

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

BOROD

17895

448

PANTI PETRU

BOROD 512

3895

20.07.1998

575

BORZ PETRU

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

BORZ PETRU

BOROD

41931

01.03.2004

1500

RAD IOAN

BOROD 180

8358

SABAU IOAN

SERANI 88

13113

RAD IOAN

BOROD 180

8358

SABAU IOAN

SERANI 88

13113

RAD IOAN

BOROD 180

8358

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

SABAU IOAN

SERANI 88

13113

RAD IOAN

BOROD 180

8358

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

SABAU IOAN

SERANI 88

13113

SABAU IOAN

SERANI 88

13113

SABAU IOAN

SERANI 88

13113

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN

BOROD

13904

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN

BOROD

13904

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA FLOAREA

BOROD 429

1618

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA FLOAREA

BOROD 429

1618

VENTER PETRU

VENTER VICTORIA,
VENTER GAVRIL, VENTER
BOROD53
NICOLAE, VENTER LIVIU,
VENTER MIHAI

22917

13.12.2002

1251

VENTER PETRU

VENTER VICTORIA,
VENTER GAVRIL, VENTER
BOROD53
NICOLAE, VENTER LIVIU,
VENTER MIHAI

22917

13.12.2002

1251

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA FLOAREA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOAREA
VALICEC ANA

BOROD 429

1618

BOROD 429

1618

SERANI 80

8376

VALICEC ANA

SERANI 80

MARUCA TEFAN

BOROD

24586

12.10.1995

252

MARUCA TEFAN

BOROD

24586

12.10.1995

252

BOROD

17895

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

8376

448

PANTI PETRU

BOROD 512

3895

20.07.1998

575

BOROD,561

2468

25.08.2002

917

BOROD,561

2468

25.08.2002

917

FAUR NICOLAE

BOROD 563

1250

10.09.2002

944

BORZ PETRU

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

VENTER PETRU

BOROD

23828

13.12.2002

1279

BORZ PETRU

BOROD

41931

01.03.2004

1500

MARUCA TEFAN

BOROD

24586

12.10.1995

252

MARUCA TEFAN

BOROD

24586

12.10.1995

252

BOROD

17895

BOROD 512

3895

20.07.1998

575

BOROD,561

2468

25.08.2002

917

BOROD,561

2468

25.08.2002

917

FAUR NICOLAE

BOROD 563

1250

10.09.2002

944

BORZ PETRU

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

VENTER PETRU

BOROD

23828

13.12.2002

1279

BORZ PETRU
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOAREA
VALICEC ANA

BOROD

41931

01.03.2004

1500

10 SURDAS VASILE
10 SURDAS VASILE

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

PANTI PETRU
10 SURDAS VASILE
10 SURDAS VASILE

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA FLOAREA
VALICEC ANA

448

BOROD 429

1618

SERANI 80

8376

BOROD 429

1618

SERANI 80

8376

VALICEC ANA

SERANI 80

8376

VALICEC ANA

SERANI 80

8376

VALICEC ANA

SERANI 80

8376

VALICEC ANA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOAREA
VALICEC ANA

SERANI 80

8376

BOROD 429

1618

SERANI 80
BUTIRI EMIL PETRU IOAN
BUTIRI OCTAVIAN IOSIF

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA FLOAREA
VALICEC ANA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOAREA
VALICEC ANA

BOROD 429

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA FLOAREA
VALICEC ANA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOAREA
VALICEC ANA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOAREA
VALICEC ANA
4 SARACUT IOAN
4 SARACUT IOAN

38646

8376
38646

15474

38646

1618

SERANI 80

8376

BOROD 429

1618

SERANI 80

8376

BOROD 429

1618

SERANI 80

8376

BOROD 429

1618

SERANI 80

8376

BOROD 429

1618

SERANI 80

8376

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

312

SRCU PETRU

BOROD 555

18427

13.12.2002

1164

SRCU PETRU
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOAREA
VALICEC ANA

BOROD 555

18427

13.12.2002

1164

BOROD 429
SERANI 80

312

1618
52330

8376

VALICEC ANA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOAREA
VALICEC ANA

SERANI 80

8376

BOROD 429

1618

SERANI 80

VALICEC ANA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOAREA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOAREA
VALICEC ANA

52330

8376

SERANI 80

8376

BOROD 429

1618

BOROD 429

1618

SERANI 80

8376

VALICEC ANA

SERANI 80

8376

VALICEC ANA

SERANI 80

8376

VALICEC ANA

SERANI 80

4 SARACUT IOAN
4 SARACUT IOAN

8376

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

312

BOROD 555

18427

13.12.2002

1164

13.12.2002

SRCU PETRU
SRCU PETRU

312

BOROD 555

18427

KURK STEFAN

SERANI 136

53549

4 SARACUT IOAN
4 SARACUT IOAN

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

312

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

312

4 SARACUT IOAN
4 SARACUT IOAN

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

312

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

312

SRCU PETRU

BOROD 555

18427

13.12.2002

1164

SRCU PETRU

BOROD 555

18427

13.12.2002

1164

SRCU PETRU

BOROD 555

18427

13.12.2002

1164

SRCU PETRU

BOROD 555

18427

13.12.2002

1164

COSTINA NICOLAE,
COSTINA PETRU, CUC
PETRU, CUC IRINA

BOROD

19897

1683

COSTINA NICOLAE,
COSTINA PETRU, CUC
PETRU, CUC IRINA

BOROD

19897

1683

COSTINA NICOLAE,
COSTINA PETRU, CUC
PETRU, CUC IRINA

BOROD

1683

IVAN IRINA

BOROD

13108

COSTINA NICOLAE,
COSTINA PETRU, CUC
PETRU, CUC IRINA

BOROD

1683

BOROD

13108

MAREC MARTIN

IVAN IRINA

1164
16796

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

BOROD

17895

448

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

BOROD

17895

448

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

BUTIRI ANA

BOROD 551

3621

13.12.2002

1213

BUTIRI ANA

BOROD 551

3621

13.12.2002

1213

COSTINA NICOLAE,
COSTINA PETRU, CUC
PETRU, CUC IRINA

BOROD

1683

IVAN IRINA

BOROD

13108

245

COSTINA NICOLAE,
COSTINA PETRU, CUC
PETRU, CUC IRINA

BOROD

IVAN IRINA

BOROD

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

BUTIRI ANA

BOROD 551

3621

13.12.2002

1213

BUTIRI ANA

BOROD 551

3621

13.12.2002

1213

BUTIRI ANA

BOROD 551

3621

13.12.2002

1213

BUTIRI ANA

BOROD 551

3621

13.12.2002

1213

VERES IOSIF

SERANI 46

VERES IOSIF

SERANI 46

VERES IOSIF

SERANI 46

56866

8132

VERES IOSIF

SERANI 46

56866

8132

VERES IOSIF

SERANI 46

8132

VERES IOSIF

SERANI 46

8132

VERES IOSIF

SERANI 46

8132

VERES IOSIF

SERANI 46

8132

VERES IOSIF

SERANI 46

8132

VERES IOSIF

SERANI 46

8132

VERES IOSIF

SERANI 46

8132

VERES IOSIF

SERANI 46

8132

VERES IOSIF

SERANI 46

8132

VERES IOSIF

SERANI 46

8132

VERES IOSIF
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
VERES IOSIF

SERANI 46

8132

CORNITEL

8135

SERANI 46

8132

VERES IOSIF

SERANI 46

8132

VERES IOSIF

SERANI 46

8132

VERES IOSIF

SERANI 46

8132

VERES IOSIF
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA

SERANI 46

8132

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135

BONTE PETRU

BOROD 498

1683
13108
245

8132
8132

1972

VENTER IOAN

14820

13060

VENTER IOAN

13060

MALITA GHEORGHI

SACADAT 94

21500

7034

MALITA GHEORGHI

SACADAT 94

21500

7034

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN

BOROD

13904

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN
4 SARACUT IOAN

BOROD

DUMITER ILEANA

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN
4 SARACUT IOAN

20415

31.07.1996

BOROD

DUMITER ILEANA

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN
4 SARACUT IOAN
4 SARACUT IOAN

BOROD,509

13904

BOROD,509

312

13904

20415

31.07.1996

BOROD

312

13904

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

312

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

312

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN

BOROD

13904

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN

BOROD

13904

PASCAR IOAN

SERANI 20

84804

10799

PASCAR IOAN

SERANI 20

84804

10799

PUP ILEANA

BOROD 172

1520

PASCAR IOAN

SERANI 20

PUP ILEANA

BOROD 172

PASCAR IOAN

SERANI 20

10799

PASCAR IOAN

SERANI 20

10799

PASCAR IOAN

SERANI 20

10799

PASCAR IOAN

SERANI 20

10799

PASCAR IOAN

SERANI 20
FOLMAN ILEANA

SERANI 19

8131
10799

1520

8131

10799
15125

15470

PASCAR IOAN

SERANI 20

10799

PASCAR IOAN

SERANI 20

10799

4 PASCALAU IOAN
4 PASCALAU IOAN

BOROD,409

4658

07.05.1997

BOROD,409

4658

07.05.1997

374

PUP ECATERINA

BOROD392

4382

13.12.2002

1211

PUP ECATERINA

BOROD392

4382

13.12.2002

1211

BUTIRI ANA

BOROD 551

3621

13.12.2002

1213

4 PASCALAU IOAN
4 PASCALAU IOAN

BOROD,409

4658

07.05.1997

374

BOROD,409

4658

07.05.1997

374

PUP ECATERINA

BOROD392

4382

13.12.2002

1211

PUP ECATERINA

BOROD392

4382

13.12.2002

1211

BUTIRI ANA

BOROD 551

3621

13.12.2002

PASCAR IOAN

SERANI 20

10799

PASCAR IOAN

SERANI 20

10799

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN

BOROD

13904

374

1213

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN

BOROD

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN

BOROD

22387

13904

DUMITER ILEANA
SARACUT VASILE
SARACUT PETRU
SARACUT IOAN

BOROD

22387

13904

BOROD,409

4658

07.05.1997

BOROD,409

4658

07.05.1997

374

BOROD 503

3908

13.12.2002

1261

BOROD 503

3908

13.12.2002

OLAR NICOLAE

VALEA MARE 58

1766

OLAR NICOLAE

VALEA MARE 58

1766

VENTER ANA

BOROD 503

3908

13.12.2002

1261

VENTER ANA

BOROD 503

3908

13.12.2002

1261

VENTER ANA

BOROD 503

3908

13.12.2002

1261

VENTER ANA

BOROD 503

3908

13.12.2002

1261

BUTIRI ALEXANDRU

BOROD

4538

12.10.1995

255

BUTIRI ALEXANDRU

BOROD

4538

12.10.1995

4 PASCALAU IOAN
4 PASCALAU IOAN
VENTER ANA

13904

BUTIRI ALEXANDRU

374

7838

VENTER ANA
BUTIRI ALEXANDRU

1261
7838
1657
1657

255

BUTIRI ALEXANDRU

7838

BUTIRI ALEXANDRU

7838

BUTIRI ALEXANDRU

7838

BUTIRI ALEXANDRU

7838

BUTIRI ALEXANDRU

BOROD

4538

12.10.1995

BUTIRI ALEXANDRU

BOROD

4538

12.10.1995

BUTIRI ALEXANDRU

255
255
7838

BUTIRI ALEXANDRU

BOROD

4538

12.10.1995

BUTIRI ALEXANDRU

BOROD

4538

12.10.1995

BUTIRI ALEXANDRU

255
255
7838

DUMITER ILEANA
SARACUT IOAN,
SARACUT VASILE,
SARACUT PETRU

SERANI

9922

13115

DUMITER ILEANA
SARACUT IOAN,
SARACUT VASILE,
SARACUT PETRU

SERANI

9922

13115

TOPA DE CRIS

4085

1641

BOROD

4085

1652

BOROD

8169

1653

4085

13581

BODEA ECATERINA
GECZI FLORIAN
VENTER IULIANA , IVAS
SALONICA
VENTER DUMITRU,
VENTER IULIANA, IVAS
SALONICA , BODEA
ECATERINA, GECZI
FLORIAN, VENTER
FLORIAN
VENTER IULIANA IVAS
SALONICA CACUCI
TRAIAN CACUCI
DUMITRU, CACUCI
AUREL, BARZ FLOARE

BODEA ECATERINA
GECZI FLORIAN
VENTER IULIANA , IVAS
SALONICA
VENTER DUMITRU,
VENTER IULIANA, IVAS
SALONICA , BODEA
ECATERINA, GECZI
FLORIAN, VENTER
FLORIAN

TOPA DE CRIS

4085

1641

BOROD

4085

1652

BOROD

8169

1653

4085

13581

VENTER IULIANA IVAS


SALONICA CACUCI
TRAIAN CACUCI
DUMITRU, CACUCI
AUREL, BARZ FLOARE
BODEA ECATERINA
GECZI FLORIAN
VENTER IULIANA , IVAS
SALONICA
VENTER DUMITRU,
VENTER IULIANA, IVAS
SALONICA , BODEA
ECATERINA, GECZI
FLORIAN, VENTER
FLORIAN

TOPA DE CRIS
BOROD

1641
4085

1652

BOROD

1653

VENTER IULIANA IVAS


SALONICA CACUCI
TRAIAN CACUCI
DUMITRU, CACUCI
AUREL, BARZ FLOARE

13581

BODEA ECATERINA
GECZI FLORIAN
VENTER IULIANA , IVAS
SALONICA
VENTER DUMITRU,
VENTER IULIANA, IVAS
SALONICA , BODEA
ECATERINA, GECZI
FLORIAN, VENTER
FLORIAN

TOPA DE CRIS
BOROD

1641
4085

1652

BOROD

1653

VENTER IULIANA IVAS


SALONICA CACUCI
TRAIAN CACUCI
DUMITRU, CACUCI
AUREL, BARZ FLOARE

13581

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

BOROD 113

34444

11.11.2002

1049

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

BOROD 113

34444

11.11.2002

1049

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

UNGUR MIHAI

BOROD 568

43138

23.08.1995

245

CIOAR IOAN

NUCET

4436

CIOAR IOAN

NUCET

4436

PASCAR IOAN

SERANI 20

DUNE IOAN

DUNE PETRU

UNGUR MIHAI
DUNE IOAN

DUNE PETRU

PASCAR IOAN
4 SARACUT IOAN
4 SARACUT IOAN
VENTER DUMITRU

VENTER IOAN

625
10799

SERANI 20

10799

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

BOROD 475

VENTER IOAN
VENTER DUMITRU

625

312
312
1689
13060

BOROD 475

1689
13060

4 SARACUT IOAN
4 SARACUT IOAN
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
4 SARACUT IOAN

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

312

4 SARACUT IOAN
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
MARUSCA VICTORIA
IVAN ILEANA
4 SARACUT IOAN

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

312

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

4 SARACUT IOAN
IVAN IRINA

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

312
312

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135

CORNITEL

8135
312
312

BOROD

13108

IVAN IRINA

BOROD

13108

IVAN IRINA

BOROD

13108

IVAN IRINA

BOROD

13108

IVAN IRINA

BOROD

13108

IVAN IRINA

BOROD

13108

IVAN IRINA

BOROD

13108

IVAN IRINA

BOROD

4 SARACUT IOAN
4 SARACUT IOAN

13108

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

312

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

312

SRCU NICOLAE

BOROD 95

51435

SRCU NICOLAE

BOROD 95

51435

IVAN IRINA

BOROD

IVAN IRINA

BOROD

IVAN IRINA

BOROD

115985

13108

IVAN IRINA

BOROD

115985

13108

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

DUMITER ILEANA

BOROD,509

20415

31.07.1996

4 SARACUT IOAN
4 SARACUT IOAN

642
642
13108
13108

312
312

IVAN IRINA

BOROD

13108

IVAN IRINA

BOROD

13108

SARCA VALER

SERANI 83

8367

SARCA VALER

SERANI 83

8367

IVAN IRINA

BOROD

13108

IVAN IRINA

BOROD

13108

IVAN IRINA

BOROD

13108

IVAN IRINA

BOROD

SARCA VALER

SERANI 83

SARCA VALER

SERANI 83

SARCA VALER

SERANI 83

SARCA VALER

SERANI 83

13108
1614

8367
8367

1614

8367
8367

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

BOROD

17895

448

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

BOROD

17895

448

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

BOROD

17895

448

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

BOROD

17895

448

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

BOROD

17895

448

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

BOROD

17895

448

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

BOROD

17895

448

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

BOROD

17895

448

SRCA VALER

SERANI

6500

13107

SRCA VALER

SERANI

6500

13107

MARUSCA CONSTANTIN

SERANI 97

13116

MARUSCA CONSTANTIN

SERANI 97

13116

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

MARUSCA CONSTANTIN

SERANI 97

13116

MARUSCA CONSTANTIN

SERANI 97

13116

MARUSCA CONSTANTIN

SERANI 97

13116

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

MARUSCA CONSTANTIN

SERANI 97

13116

MARUSCA CONSTANTIN

SERANI 97

13116

MARUSCA CONSTANTIN

SERANI 97

13116

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

MARUSCA CONSTANTIN

SERANI 97

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

MARUSCA CONSTANTIN

SERANI 97

8374
20443

13116

20443

13116

8374

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

BOROD

17895

448

FODOR TEODOR

FODOR ILEANA, FODOR


NICOLAE, PIROCA
FLOARE, FODOR MARIA

BOROD

17895

448

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

SABAU TEODOR

SERANI 93

SABAU TEODOR

SERANI 93

8357

SABAU TEODOR

SERANI 93

8357

SABAU TEODOR

SERANI 93

8357

SABAU TEODOR

SERANI 93

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

SABAU TEODOR

SERANI 93

SABAU TEODOR

SERANI 93

8357

SABAU TEODOR

SERANI 93

8357

SABAU TEODOR

SERANI 93

8357

SABAU TEODOR

SERANI 93

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

PESTELEU MIHAI

SERANI 92

8364

8364
23731

8357

8357
122158

8364
8364

23731

8357

8357
122158

8364

4 PASCALAU IOAN
BORZ PETRU

BOROD,409

4658

07.05.1997

374

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

BOROD

41931

01.03.2004

1500

BOROD,409

4658

07.05.1997

374

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

BORZ PETRU

BOROD

41931

01.03.2004

1500

SABAU TEODOR

SERANI 93

8357

SABAU TEODOR
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA

SERANI 93

8357

SERANI 102

8373

SERANI 102

8373

SERANI 102

8373

SERANI 102

8373

SERANI 102

8373

SERANI 102

8373

BORZ PETRU
4 PASCALAU IOAN
BORZ PETRU

MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
BORZ PETRU

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

BORZ PETRU

BOROD

41931

01.03.2004

1500

BORZ PETRU

ANULAT R1500

41931

13.12.2002

1224

BORZ PETRU
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA

BOROD

41931

01.03.2004

1500

SERANI 102

8373

MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA

SERANI 102

8373

RAD ANDREI

SERANI 100

8359

RAD ANDREI

SERANI 100

8359

RAD ANDREI

SERANI 100

8359

RAD ANDREI

SERANI 100

8359

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

RAD ANDREI

SERANI 100

8359

RAD ANDREI

SERANI 100

8359

RAD ANDREI

SERANI 100

8359

RAD ANDREI

SERANI 100

8359

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

RAD ANDREI

SERANI 100

8359

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

RAD ANDREI

SERANI 100

8359

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

HEXAN FLOARE

SERANI 99

51965

8356

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

39835

8374

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

HEXAN IOAN

SERANI 95

HEXAN FLOARE

SERANI 99

51965

8356

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

39835

8374

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

HEXAN FLOARE

SERANI 99

8356

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

8374

8374
8375

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

HEXAN FLOARE

SERANI 99

8356

PESTELEU NICOLAE

SERANI 96

8374

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

VERSAN IOAN

SERANI

7046

HEXAN FLOARE

SERANI 99

HEXAN IOAN

SERANI 95

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

VERSAN IOAN

SERANI

7046

HEXAN FLOARE

SERANI 99

HEXAN IOAN

SERANI 95

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

HEXAN IOAN

SERANI 95

121 VENTER GHEORGHE


121 VENTER GHEORGHE

8356
60727

8375

8356
60727

8375

8375

BOROD

26283

145.03.1994

BOROD

26283

145.03.1994

56
56

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

STIOP ANA ILEANA

DAMIS

4000

VENTER DUMITRU

BOROD 475

1689

SURDAS ILEANA

BOROD 474

9749

SURDAS ILEANA

BOROD 474

STIOP ANA ILEANA

DAMIS

VENTER DUMITRU

BOROD 475

1689

SURDAS ILEANA

BOROD 474

9749

SURDAS ILEANA

BOROD 474

VENTER IOAN

BOROD

11167

POPA DANIEL

BOROD 155

3507

VENTER IOAN

BOROD

11167

POPA DANIEL

BOROD 155

3507

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

VERSAN IOAN

SERANI

7046

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

VERSAN IOAN

SERANI

7046

HEXAN IOAN

SERANI 95

8375

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

FERIC IOSIF

SERANI

80857

12623

FERIC IOSIF

SERANI

80857

12623

MALITA GHEORGHI

SACADAT 94

7034

MALITA GHEORGHI

SACADAT 94

7034

MALITA GHEORGHI

SACADAT 94

7034

MALITA GHEORGHI

SACADAT 94

7034

MALITA GHEORGHI

SACADAT 94

7034

573
1624

9749
4000

1624

9749
22.10.2003

1425
1577

22.10.2003

1425
1577

MALITA GHEORGHI

SACADAT 94

7034

MALITA GHEORGHI

SACADAT 94

7034

MALITA GHEORGHI

SACADAT 94

7034

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

SARCA VASILE

BOROD 80

41664

14.10.1999

SARCA VASILE

BOROD 80

41664

14.10.1999

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

VERSAN IOAN

SERANI

VERSAN IOAN

SERANI

VERSAN IOAN

SERANI

VERSAN IOAN

SERANI

SARCA VASILE

BOROD 80

41664

14.10.1999

757

SARCA VASILE

BOROD 80

41664

14.10.1999

757

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

4 IVAN GAVRIL
IVAN IOAN

BOROD,127

11955

30.07.1996

308

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

4 IVAN GAVRIL
IVAN IOAN

BOROD,127

11955

30.07.1996

308

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

7046
757
757

7046
119230

7046
7046

119230

7046
7046

GRZ IOAN

FIREZAR FLOARE

CORNIEL 226

1500

12.05.1996

556

GRZ ILEANA

VENTER MARIA

BOROD

2798

21.07.1998

577

GRZ ILEANA

VENTER MARIA

BOROD

2798

21.07.1998

577

GRZ IOAN

FIREZAR FLOARE

CORNIEL 226

1500

12.05.1996

556

GRZ ILEANA

VENTER MARIA

BOROD

2798

21.07.1998

577

GRZ ILEANA

VENTER MARIA

BOROD

2798

21.07.1998

577

CETEA

204

UNGUR IOAN, UNGUR


IOAN, UNGUR ANA,
NEAGA IRINA, CIUCUR
ELISABETA, CACUCI
VIRORICA

1654

UNGUR IOAN, UNGUR


IOAN, UNGUR ANA,
NEAGA IRINA, CIUCUR
ELISABETA, CACUCI
VIRORICA

CETEA

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

SARACUT IOAN

SERANI 8

SARACUT IOAN

SERANI 8

SARACUT IOAN

SERANI 8

SARACUT IOAN

SERANI 8

SARACUT IOAN

SERANI 8

SARACUT IOAN

SERANI 8

SARACUT IOAN

SERANI 8

13112

SARACUT IOAN

SERANI 8

13112

SARACUT IOAN

SERANI 8

13112

SARACUT IOAN

SERANI 8

13112

SARACUT IOAN

SERANI 8

13112

SARACUT IOAN

SERANI 8

13112

SARACUT IOAN

SERANI 8

13112

SARACUT IOAN

SERANI 8

4 IVAN GAVRIL
4 IVAN GAVRIL

204

1654

573
13112
13112

23684

13112
13112
13112

23684

13112

13112

BOROD,127

11955

30.07.1996

BOROD,127

11955

30.07.1996

308
308

PASCAR IOAN

SERANI 20

10799

PASCAR IOAN

SERANI 20

10799

PASCAR IOAN

SERANI 20

10799

PASCAR IOAN

SERANI 20

10799

PASCAR IOAN

SERANI 20

10799

PASCAR IOAN

SERANI 20

10799

PASCAR IOAN

SERANI 20

10799

PASCAR IOAN

SERANI 20

10799

PASCAR IOAN

SERANI 20

10799

PASCAR IOAN

SERANI 20

9 CABA FLOARE
9 CABA FLOARE

121 VENTER GHEORGHE


121 VENTER GHEORGHE

10799

CORNITEL,55

47456

06.04.2000

816

CORNITEL,55

47456

06.04.2000

816

BOROD

26283

145.03.1994

56

BOROD

26283

145.03.1994

56

STIOP ANA ILEANA

DAMIS

1624

SURDAS ILEANA

BOROD 474

9749

STIOP ANA ILEANA

DAMIS

1624

SURDAS ILEANA

BOROD 474

9 CABA FLOARE
9 CABA FLOARE
MACHALA TOMA GROZE
GLIGOR

GROZE IRINA

9749

CORNITEL,55

47456

06.04.2000

816

CORNITEL,55

47456

06.04.2000

816

SERANI 52

52092

MARUSCA VALERIU

BOROD 468

MARUSCA VALERIU

BOROD 468

LINGURAR VERONICA

BOROD

16803

1647

1647
4114

13.06.1995

195

TOPAI NICOLAE

TOPAI ONITA, TOPAI


STEFAN, TOPAI NICOLAE

LINGURAR VERONICA

13.07.2000

842

BOROD

4114

13.06.1995

195

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

4 IVAN GAVRIL
4 IVAN GAVRIL

BOROD,127

11955

30.07.1996

308

BOROD,127

11955

30.07.1996

308

4 IVAN GAVRIL
4 IVAN GAVRIL

BOROD,127

11955

30.07.1996

308

BOROD,127

11955

30.07.1996

308

IVAN IRINA

BOROD 211

15467

13.12.2002

1262

4 IVAN GAVRIL
4 IVAN GAVRIL

BOROD,127

11955

30.07.1996

308

BOROD,127

11955

30.07.1996

308

IVAN IRINA

BOROD 211

15467

13.12.2002

1262

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

TOPAI NICOLAE

TOPAI ONITA, TOPAI


STEFAN, TOPAI NICOLAE

BOROD,431,432,43325657

IUHANIAC ANTON

SCHIPALA CAROL

SERANI 69

83772

15941

VERSAN IOAN

SERANI

7046

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

VERSAN FRANCISCA

SERANI 110

7045

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

VERSAN FRANCISCA

SERANI 110

7045

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

VERSAN FRANCISCA

SERANI 110

7045

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

VERSAN FRANCISCA

SERANI 110

7045

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

VERSAN FRANCISCA

SERANI 110

7045

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN FRANCISCA

SERANI 110

7045

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

HEXAN FLOARE

SERANI 99

8356

VERSAN IOAN

SERANI

7046

VERSAN IOAN

SERANI

7046

HEXAN FLOARE

SERANI 99

8356

VERSAN IOAN

SERANI

7046

HEXAN FLOARE

SERANI 99

8356

HEXAN FLOARE

SERANI 99

8356

HEXAN FLOARE

SERANI 99

8356

HEXAN FLOARE

SERANI 99

8356

HEXAN FLOARE

SERANI 99

8356

RAD ANDREI

SERANI 100

8359

RAD ANDREI

SERANI 100

8359

VERSAN IOAN

SERANI

7046

HEXAN FLOARE

SERANI 99

8356

HEXAN FLOARE

SERANI 99

8356

HEXAN FLOARE

SERANI 99

8356

HEXAN FLOARE

SERANI 99

8356

HEXAN FLOARE

SERANI 99

8356

RAD ANDREI

SERANI 100

8359

RAD ANDREI

SERANI 100

8359

RAD ANDREI

SERANI 100

8359

RAD ANDREI
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA

SERANI 100

8359

SERANI 102

82520

8373

SERANI 102

8373

SERANI 102

8373

RAD ANDREI

SERANI 100

8359

RAD ANDREI
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
RAD ANDREI

SERANI 100

8359

SERANI 100

37183

8359

RAD ANDREI
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA

SERANI 100

37183

8359

MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA

SERANI 102

82520

8373

SERANI 102

8373

SERANI 102

8373

SERANI 102

8373

SERANI 102

8373

SERANI 102

8373

SERANI 102

8373

SERANI 102

8373

SERANI 102

8373

MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
TROIAC IOAN

SERANI 102
RAD MIHAI

MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
MARICEAC IGNATIU,
MARICEAC ROZALIA
VERSAN FRANCISCA

NUSFALAU

8373
83908

15955

SERANI 102

8373

SERANI 102

8373

SERANI 102

8373

SERANI 102

8373

SERANI 102

8373

SERANI 110

7045

VERSAN FRANCISCA

SERANI 110

7045

VERSAN FRANCISCA

SERANI 110

7045

VERSAN FRANCISCA

SERANI 110

VERSAN FRANCISCA

SERANI 110

52328

VERSAN FRANCISCA

SERANI 110

52328

SURDA PETRU

BOROD 120

23109

23.08.1995

SURDA PETRU

BOROD 120

23109

23.08.1995

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS PETRU

BOROD 503

SURDA PETRU

BOROD 120

23109

23.08.1995

244

SURDA PETRU

BOROD 120

23109

23.08.1995

244

SURDA PETRU

BOROD 120

23109

23.08.1995

244

SURDA PETRU

BOROD 120

23109

23.08.1995

244

SURDA PETRU

BOROD 120

23109

23.08.1995

244

SURDA PETRU

BOROD 120

23109

23.08.1995

244

STANCEA GHEORGHE

BOROD

1550

25.03.2004

1501

STANCEA GHEORGHE

BOROD

1550

25.03.2004

1501

PUCU AUREL

BOROD 129

16041

3.08.1999

733

PUCU AUREL

BOROD 129

16041

3.08.1999

733

SURDA PETRU

BOROD 120

23109

23.08.1995

244

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

TOPAI NICOLAE

TOPAI ONITA, TOPAI


STEFAN, TOPAI NICOLAE

7045
7045
7045
244
244

1685

IVAN FLOARE

BOROD

SURDA PETRU

BOROD 120

23109

23.08.1995

244

IVAN IOAN

BOROD 99

20033

20.07.1998

573

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

TOPAI NICOLAE

TOPAI ONITA, TOPAI


STEFAN, TOPAI NICOLAE

IVAN FLOARE

1672

BOROD

1672

SCHIPALA PAUL

SERANI 107

1000

14940

SCHIPALA PAUL

SERANI 107

1000

14940

SCHIPALA PAUL

SERANI 107

41910

14551

SCHIPALA PAUL

SERANI 107

41910

14551

SERANI 108

13136

15942

ZETOCA IOAN

SCHIPALA IOAN

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

MARECEC AGNESA

SERANI 109

MARECEC AGNESA

SERANI 109

MARECEC AGNESA

SERANI 109

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370
81933

8370
8370

81933

8370

8370

SZKIPALA SIMION

SERANI

1000

14941

SZKIPALA SIMION

SERANI

1000

14941

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

MARECEC AGNESA

SERANI 109

8370

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

121 VENTER GHEORGHE


121 VENTER GHEORGHE

BOROD

26283

145.03.1994

56

BOROD

26283

145.03.1994

56

121 VENTER GHEORGHE


121 VENTER GHEORGHE
4 MANEA IUSTINA
STANCEA GHEORGHE
STANCEA GHEORGHE
4 MANEA IUSTINA
STANCEA GHEORGHE

BOROD

26283

145.03.1994

BOROD

26283

145.03.1994

56
56

BOROD,142

336

31.10.1996

333

BOROD

1550

25.03.2004

1501

BOROD

1550

25.03.2004

1501

BOROD,142

336

31.10.1996

333

BOROD

1550

25.03.2004

1501

STANCEA GHEORGHE

BOROD

1550

25.03.2004

1501

PUCU AUREL

BOROD 129

16041

3.08.1999

733

PUCU AUREL

BOROD 129

16041

3.08.1999

733

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

9 COCA PETRU
9 COCA PETRU

BOROD,116

27684

22.02.2001

870

BOROD,116

27684

22.02.2001

870

COHU IRINA

BOROD 129

2880

20.09.2002

973

COHU IRINA

BOROD 129

2880

20.09.2002

IVAN FLOARE

BOROD

462

PUCU AUREL

BOROD 129

16041

3.08.1999

733

PUCU AUREL

BOROD 129

16041

3.08.1999

733

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

9 COCA PETRU
9 COCA PETRU

BOROD,116

27684

22.02.2001

870

BOROD,116

27684

22.02.2001

870

COHU IRINA

BOROD 129

2880

20.09.2002

973

COHU IRINA

BOROD 129

2880

20.09.2002

IVAN FLOARE

BOROD

462

PUCU AUREL

BOROD 129

16041

3.08.1999

733

PUCU AUREL

BOROD 129

16041

3.08.1999

733

ZISSIS VALERIA

BOROD

5057

13.06.1995

197

ZISSIS VALERIA

BOROD

5057

13.06.1995

197

COSTINA NICOLAE

BOROD 140

31966

637

COSTINA NICOLAE

BOROD 140

31966

637

COSTINA NICOLAE

BOROD 140

31966

ZISSIS VALERIA

BOROD

5057

13.06.1995

197

ZISSIS VALERIA

BOROD

5057

13.06.1995

197

COSTINA NICOLAE

BOROD 140

31966

637

COSTINA NICOLAE

BOROD 140

31966

637

COSTINA NICOLAE

BOROD 140

31966

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

1692

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

1692

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

1692

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

1692

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

1692

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

1692

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

1692

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

1692

VALICEC FRANCISC

SERANI

13907

VALICEC FRANCISC

SERANI

13907

VALICEC FRANCISC

SERANI

13907

VALICEC FRANCISC

SERANI

13907

VALICEC FRANCISC

SERANI

13907

VALICEC FRANCISC

SERANI

13907

VALICEC FRANCISC

SERANI

13907

VALICEC FRANCISC

SERANI

13907

VALICEC FRANCISC

SERANI

13907

VALICEC FRANCISC

SERANI

13907

TOPAI NICOLAE

TOPAI NICOLAE

TOPAI ONITA, TOPAI


STEFAN, TOPAI NICOLAE

TOPAI ONITA, TOPAI


STEFAN, TOPAI NICOLAE

973
1672

973
1672

637

637

VALICEC FRANCISC

SERANI

13907

VALICEC FRANCISC

SERANI

13907

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

DULOVET IOAN

BOROD 525

VALICEC FRANCISC

SERANI

VALICEC FRANCISC

SERANI

VALICEC FRANCISC

SERANI

VALICEC FRANCISC

SERANI

13907

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS VERONICA

BOROD 562

1686

SURDAS VERONICA

BOROD 562

1686

SURDAS VERONICA

BOROD 562

1686

SURDAS VERONICA

BOROD 562

1686

SURDAS VERONICA

BOROD 562

1686

SURDAS VERONICA

BOROD 562

1686

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

1692

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

SURDAS VERONICA

BOROD 562

SURDAS VERONICA

BOROD 562

SURDAS VERONICA

BOROD 562

SURDAS VERONICA

BOROD 562

1686

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS PETRU

BOROD 503

SURDAS PETRU

BOROD 503

SURDAS PETRU

BOROD 503

SURDAS PETRU

BOROD 503

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS VERONICA

BOROD 562

1686

SURDAS VERONICA

BOROD 562

1686

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

SURDAS VERONICA

BOROD 562

1686

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

SURDAS VERONICA

BOROD 562

1686

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS PETRU

BOROD 503

DULOVET IOAN

BOROD 525

DULOVET IOAN

BOROD 525

DULOVET IOAN

BOROD 525

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

SURDAS VERONICA

BOROD 562

1686

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

SURDAS VERONICA

BOROD 562

1686

SURDAS VERONICA

BOROD 562

1686

SURDAS VERONICA

BOROD 562

1686

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

SURDAS PETRU

BOROD 503

1685

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

1610
32965

13907
13907

32965

13907

1692
400137

1686
1686

400137

1686

1685
83915

1685
1685

83915

1685

1685
72900

1610
1610

72900

1610

ZISSIS VALERIA

BOROD

5057

13.06.1995

ZISSIS VALERIA

BOROD

5057

13.06.1995

VENTER DUMITRU

BOROD 475

1689

VENTER DUMITRU

BOROD 475

1689

VENTER DUMITRU

BOROD 475

1689

VENTER DUMITRU

BOROD 475

1689

DULOVET IOAN

BOROD 525

VENTER DUMITRU

BOROD 475

DULOVET IOAN

BOROD 525

VENTER DUMITRU

BOROD 475

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

VENTER DUMITRU

BOROD 475

1689

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

VENTER DUMITRU

BOROD 475

1689

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

DULOVET IOAN

BOROD 525

1610

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

1692

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

79264

1692

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

79264

1692

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

1692

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

1692

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

1692

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

1692

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

1692

OLAR FLORIAN

VALEA MARE 36

197
197

1610
57337

1689
1610

57337

1689

1692

1692

MRONG ANDREI

DULOVET STEFAN

SERANI 116

66322

16801

CRIVAC GHEORGHE

SKIPALA CRACIUN

BOROD 505

13442

16567

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

SZKIPALA SIMION

SERANI

SZKIPALA SIMION

SERANI

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

SZKIPALA SIMION

SERANI

SZKIPALA SIMION

SERANI

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

SZKIPALA SIMION

SERANI

10806

10806
60500

10806

10806
60500

10806

VERSAN MARIA

SERANI 120

1000

14939

VERSAN MARIA

SERANI 120

1000

14939

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

VALICEC MARTIM

SERANI 124

VALICEC MARTIM

SERANI 124

VALICEC MARTIM

SERANI 124

VALICEC MARTIM

SERANI 124

VALICEC MARTIM

SERANI 124

10800

POPA PETRU

SERANI 143

1697

POPA PETRU

SERANI 143

1697

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

GUBANI STEFAN

SERANI 126

8366

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

GUBANI STEFAN

SERANI 126

8366

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

GUBANI STEFAN

SERANI 126

8366

GUBANI STEFAN

SERANI 126

8366

GUBANI STEFAN

SERANI 126

8366

GUBANI STEFAN

SERANI 126

8366

GUBANI STEFAN

SERANI 126

8366

GUBANI STEFAN

SERANI 126

8366

POPA PETRU

SERANI 143

1697

POPA PETRU

SERANI 143

1697

POPA PETRU

SERANI 143

1697

POPA PETRU

SERANI 143

1697

RANDIS VINTE

SERANI 118

7032

RANDIS VINTE

SERANI 118

7032

10800
81918

10800
10800

81918

10800

CUC IOSIF CUC VETURIA

BOROD

12865

15471

VALICEC FRANCISCA

SERANI 157

34221

13906

VALICEC FRANCISCA

SERANI 157

13906

VALICEC FRANCISCA

SERANI 157

13906

VALICEC FRANCISCA

SERANI 157

VALICEC FRANCISCA

SERANI 157

VALICEC FRANCISCA

SERANI 157

13906

VALICEC FRANCISCA

SERANI 157

13906

VALICEC FRANCISCA

SERANI 157

13906

RANDIS VINTE

SERANI 118

7032

RANDIS VINTE

SERANI 118

7032

VALICEC FRANCISCA

SERANI 157

13906

VALICEC FRANCISCA

SERANI 157

RANDIS VINTE

SERANI 118

RANDIS VINTE

SERANI 118

RANDIS VINTE

SERANI 118

RANDIS VINTE

SERANI 118

RANDIS VINTE

SERANI 118

7032

RANDIS VINTE

SERANI 118

7032

RANDIS VINTE

SERANI 118

7032

RANDIS VINTE

SERANI 118

7032

RANDIS VINTE

SERANI 118

7032

RANDIS VINTE

SERANI 118

7032

RANDIS VINTE

SERANI 118

7032

RANDIS VINTE

SERANI 118

13906
34221

13906

13906
53960

7032
7032
7032

53960

7032

7032

MAREC IOSIF

SERANI

91002

14562

MAREC IOSIF

SERANI

91002

14562

VENTER NICOLAE

BOROD 134

29267

22.08.1995

VENTER NICOLAE

BOROD 134

29267

22.08.1995

CACUCI PETRU LIVIU

BOROD

35071

1682

CACUCI PETRU LIVIU

BOROD

35071

1682

CACUCI PETRU LIVIU

BOROD

1682

CACUCI PETRU LIVIU

BOROD

1682

CACUCI PETRU LIVIU

BOROD

1682

CACUCI PETRU LIVIU

BOROD

9 SIMUT DUMITRU
9 SIMUT DUMITRU

236
236

1682

CORNITEL,223

37220

27.09.2000

847

CORNITEL,223

37220

27.09.2000

847

FRINCA FRANCISCA

SERANI

32825

14818

FRINCA FRANCISCA

SERANI

32825

14818

IURCSIK STEFAN

SERANI 149

37341

14817

IURCSIK STEFAN

SERANI 149

37341

14817

SRAPEC AGNETA
STRAPEC IOSIF
SRAPEC AGNETA
STRAPEC IOSIF
SRAPEC AGNETA
STRAPEC IOSIF
SRAPEC AGNETA
STRAPEC IOSIF
SRAPEC AGNETA
STRAPEC IOSIF
SRAPEC AGNETA
STRAPEC IOSIF
SRAPEC AGNETA
STRAPEC IOSIF
SRAPEC AGNETA
STRAPEC IOSIF
SRAPEC AGNETA
STRAPEC IOSIF
SRAPEC AGNETA
STRAPEC IOSIF
SRAPEC AGNETA
STRAPEC IOSIF
SRAPEC AGNETA
STRAPEC IOSIF

RANDIS VINTE, ROSIAN


IOAN
RANDIS VINTE, ROSIAN
IOAN
RANDIS VINTE, ROSIAN
IOAN
RANDIS VINTE, ROSIAN
IOAN
VALICEAC IOAN

SERANI 148

8363

SERANI 148

8363

SERANI 148

8363

SERANI 148

8363

SERANI 148

8363

SERANI 148

8363

SERANI 148

8363

SERANI 148

8363

SERANI 148

24035

8363

SERANI 148

24035

8363

SERANI 148

8363

SERANI 148

8363

IURCIC ANA

SERANI 147

33590

14819

IURCIC ANA

SERANI 147

33590

14819

SERANI 118

53439

7033

SERANI 118
SERANI 118

7033
53439

SERANI 118
SERANI 145

7033
7033

32888

14957

VALICEAC IOAN

SERANI 145

32888

14957

CORITIAC FRANTISCA

SERANI

45639

14944

CORITIAC FRANTISCA

SERANI

45639

14944

CACUCI PETRU LIVIU

BOROD

1682

CACUCI PETRU LIVIU


RANDIS VINTE, ROSIAN
IOAN
RANDIS VINTE, ROSIAN
IOAN
RANDIS VINTE, ROSIAN
IOAN
RANDIS VINTE, ROSIAN
IOAN
RANDIS VINTE, ROSIAN
IOAN
RANDIS VINTE, ROSIAN
IOAN
BUBELA IOAN

BOROD

1682

SERANI 118

7033

SERANI 118

7033

SERANI 118

7033

SERANI 118

7033

SERANI 118

7033

VALICEC SIMION

SERANI 139

19422

16573

BUBELA IOAN

VALICEC SIMION

SERANI 139

19422

16804

CHOIS ANDREI CHOIS


STEFAN

FILIPCIC IOSIF

SERANI 138

31209

16799

CUREC MATEAS

MAREC IGNATIU

SERANI 137

18802

16798

SERANI 118

7033

POPA PETRU

SERANI 143

1697

POPA PETRU

SERANI 143

1697

POPA PETRU

SERANI 143

1697

POPA PETRU

SERANI 143

1697

POPA PETRU

SERANI 143

1697

POPA PETRU

SERANI 143

POPA PETRU

SERANI 143

POPA PETRU

SERANI 143

POPA PETRU

SERANI 143

POPA PETRU

SERANI 143

1697
71612

1697
1697

71612

1697
1697

POPA PETRU

SERANI 143

1697

POPA PETRU

SERANI 143

1697

VALICEC FRANCISCA

SERANI 157

13906

VALICEC FRANCISCA

SERANI 157

13906

POPA PETRU

SERANI 143

1697

VALICEC FRANCISCA

SERANI 157

13906

VALICEC FRANCISCA

SERANI 157

13906

POPA PETRU

SERANI 143

1697

VALICEC FRANCISCA

SERANI 157

13906

VALICEC FRANCISCA

SERANI 157

13906

4 BRUDASCA ANA
4 BRUDASCA ANA
MARUCA DUMITRU

MARUCA FLOARE,
MARUCA VALERIU

BRUDACA TEFAN
VENTER IOAN
MARUCA DUMITRU

10
10

OLAR ANA
OLAR ANA

23543

31.10.1996

327

BOROD ,475

23543

31.10.1996

327

BOROD 467

22903

13.12.2002

1152

BOROD 463

19738

13.12.2002

1272

64438

14.04.2003

1401

22903

13.12.2002

1152

19738

13.12.2002

1272

14.04.2003

1401

06.03.2002

912

06.03.2002

912

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU
MARUCA FLOARE,
BOROD 467
MARUCA VALERIU

BRUDACA TEFAN
VENTER IOAN

BOROD ,475

BOROD 463

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
64438
DUMITRU
OLAR PETRU, MUNTEAN
CORNITEL,138,ORADEA
38300
DOINA
OLAR PETRU, MUNTEAN
CORNITEL,138,ORADEA
38300
DOINA

POPA PETRU

SERANI 143

1697

POPA PETRU

SERANI 143

1697

KUREK ROZALIA

SERANI 136

8369

KUREK ROZALIA

SERANI 136

8369

CROMEC SIMION

SERANI

1000

14937

CROMEC SIMION

SERANI

1000

14937

RANDIS VINTE, ROSIAN


IOAN
RANDIS VINTE, ROSIAN
IOAN
KUREK ROZALIA

SERANI 118

7033

SERANI 118

7033

SERANI 136

20429

8369

KUREK ROZALIA

SERANI 136

KUREK ROZALIA

SERANI 136

KUREK ROZALIA

SERANI 136

8369

GUBANI STEFAN

SERANI 126

8366

GUBANI STEFAN
MARICEC IOAN RANDIS
ANDREI

SERANI 126

8366

SKIPALA IOSIF SKIPALA


FRANTISCA

SERANI

8369
20429

45424

8369

16794

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

PISEK MARIA

SERANI 127

PISEK MARIA

SERANI 127

7845
96265

7845

10
10

PISEK MARIA

SERANI 127

GUBANI STEFAN

SERANI 126

PISEK MARIA

SERANI 127

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

GUBANI STEFAN

SERANI 126

8366

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

PISEK MARIA

SERANI 127

GUBANI STEFAN

SERANI 126

GUBANI STEFAN

SERANI 126

8366

GUBANI STEFAN

SERANI 126

8366

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

PISEK MARIA

SERANI 127

GUBANI STEFAN

SERANI 126

GUBANI STEFAN

SERANI 126

8366

GUBANI STEFAN

SERANI 126

8366

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

GUBANI STEFAN

SERANI 126

8366

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

GUBANI STEFAN

SERANI 126

8366

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

PISEK MARIA

SERANI 127

7845

PISEK MARIA

SERANI 127

OLAR ANA
OLAR ANA

7845
8366
96265

7845

7845
34463

8366

7845
34463

8366

7845

SKIPALA IOSIF

SERANI

1000

14938

SKIPALA IOSIF
OLAR PETRU, MUNTEAN
DOINA
OLAR PETRU, MUNTEAN
DOINA

SERANI

1000

14938

CORNITEL,138,ORADEA
38300

06.03.2002

912

CORNITEL,138,ORADEA
38300

06.03.2002

912

PODHORA CAROL

SERANI

PODHORA CAROL

SERANI

PODHORA CAROL

SERANI

55464

PODHORA CAROL

SERANI

55464

13889
13889
13889
13889
13889
13889

PODHORA IOSIF

PODHORA IOSIF

SERANI 153

47980

16795

SKIPALA AGNETA

SERANI

48947

14552

SKIPALA AGNETA

SERANI

48947

14552

SERANI 158

31752

15469

FAUR CRISTIAN

PODHORA CAROL

SERANI

13889

PODHORA FRANCISC

SERANI 163

13891

PODHORA CAROL

SERANI

13889

PODHORA FRANCISC
STRAPEC ANA

PNEACEC STEFAN

10
10

10
10

OLAR ANA
OLAR ANA

SERANI 163

13891

LIGYAK STEFAN

SERANI 159

35909

16569

TROYAK IOAN

SERANI

1000

14936

TROYAK IOAN

SERANI

1000

14936

IUHANEAC IOSIF

SERANI 154

61536

16802

OLAR PETRU, MUNTEAN


DOINA
OLAR PETRU, MUNTEAN
DOINA

CORNITEL,138,ORADEA
38300

06.03.2002

912

CORNITEL,138,ORADEA
38300

06.03.2002

912

VARSAN ANA VARSAN


CAROL

SERANI

127876

14561

VARSAN ANA VARSAN


CAROL

SERANI

127876

14561

OLAR ANA
OLAR ANA

OLAR PETRU, MUNTEAN


DOINA
OLAR PETRU, MUNTEAN
DOINA

CORNITEL,138,ORADEA
38300

06.03.2002

912

CORNITEL,138,ORADEA
38300

06.03.2002

912

CSAJAN ANA

SERANI

40500

14553

CSAJAN ANA

SERANI

40500

14553

BOROD 467

22903

MARUCA DUMITRU

MARUCA FLOARE,
MARUCA VALERIU

13.12.2002

1152

VENTER IOAN
MARUCA DUMITRU
VENTER IOAN

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU
MARUCA FLOARE,
BOROD 467
MARUCA VALERIU
VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

22903

13.12.2002

1152

64438

14.04.2003

1401

CALIANCO IOAN

SULIAN IOAN SULIAN ANA SERANI 164

36029

16569

GUBANI STEFAN

SERANI 160

8365

GUBANI STEFAN

SERANI 160

8365

GUBANI STEFAN

SERANI 160

8365

GUBANI STEFAN

SERANI 160

8365

GUBANI STEFAN

SERANI 160

8365

GUBANI STEFAN

SERANI 160

8365

GUBANI STEFAN

SERANI 160

8365

GUBANI STEFAN

SERANI 160

8365

GUBANI STEFAN

SERANI 160

8365

GUBANI STEFAN

SERANI 160

8365

CUREC IOAN

SERANI 165

8368

CUREC IOAN

SERANI 165

CUREC IOAN

SERANI 165

CUREC IOAN

SERANI 165

CUREC IOAN

SERANI 165

CUREC IOAN

SERANI 165

8368

CUREC IOAN

SERANI 165

8368

CUREC IOAN

SERANI 165

8368

CUREC IOAN

SERANI 165

8368

CUREC IOAN

SERANI 165

8368

CUREC IOAN

SERANI 165

8368

CUREC IOAN

SERANI 165

GUBANY FRANCISC

SERANI

18362

14554

GUBANY FRANCISC

SERANI

18362

14554

BIRES IOAN

SERANI 170

7835

BIRES IOAN

SERANI 170

7835

CUREC IOAN

SERANI 165

8368

BIRES IOAN

SERANI 170

7835

BIRES IOAN

SERANI 170

7835

CUREC IOAN

SERANI 165

8368

GUBANI STEFAN

SERANI 160

GUBANI STEFAN

SERANI 160

GUBANI STEFAN

SERANI 160

GUBANI STEFAN

SERANI 160

8368
42867

8368
8368

42867

8368

8368

36044

8365
8365

36044

8365
8365

BIRES IOAN

SERANI 170

BIRES IOAN

SERANI 170

7835

PODHORA FRANCISC

SERANI 163

13891

PODHORA FRANCISC
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
PISEK IANOS

SERANI 163

13891

SERANI 172

7047

SERANI 172

7047

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

BIRES IOAN

SERANI 170

BIRES IOAN
RANDIS STEFAN,
PAVELKA ANA
RANDIS STEFAN,
PAVELKA ANA
RANDIS STEFAN,
PAVELKA ANA
BIRES IOAN

SERANI 170

BIRES IOAN
RANDIS STEFAN,
PAVELKA ANA
RANDIS STEFAN,
PAVELKA ANA
RANDIS STEFAN,
PAVELKA ANA
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
RANDIS STEFAN,
PAVELKA ANA
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
RANDIS STEFAN,
PAVELKA ANA
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
PISEK IANOS
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
PISEK IANOS
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
PISEK IANOS

SERANI 170

PISEK IANOS
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
PISEK IANOS

SERANI 174

8371

SERANI 172

7047

PISEK IANOS

SERANI 174

SERANI

7835

8371
38393

7835
7835

54722

13901

SERANI

13901

SERANI

13901

SERANI 170

SERANI

38393

7835
7835

54722

13901

SERANI

13901

SERANI

13901

SERANI 172

7047

SERANI

13901

SERANI 172

7047

SERANI

13901

SERANI 172

74929

7047

SERANI 172

7047

SERANI 172

7047

SERANI 172

7047

SERANI 174

8371

SERANI 172

74929

7047

SERANI 172

7047

SERANI 172

7047

SERANI 172

7047

SERANI 174

8371

SERANI 172

7047

SERANI 174

SERANI 174

82681

82681

8371

8371
8371

BIRES IOAN

SERANI 170

7835

BIRES IOAN

SERANI 170

7835

BIRES IOAN

SERANI 170

7835

BIRES IOAN

SERANI 170

7835

BIRES IOAN

SERANI 170

7835

BIRES IOAN

SERANI 170

7835

BIRES IOAN

SERANI 170

7835

BIRES IOAN

SERANI 170

7835

PODHORA FRANCISC

SERANI 163

13891

PODHORA FRANCISC

SERANI 163

13891

PODHORA FRANCISC

SERANI 163

SUBA ANDREI

IUNANEAC IOAN

BOROD 362

13891
4000

16797

PODHORA FRANCISC

SERANI 163

MORONG IANOS

FAGET 20

MORONG IANOS

FAGET 20

MORONG IANOS

FAGET 20

MORONG IANOS

FAGET 20

MORONG IANOS

FAGET 20

10795

MORONG IANOS
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
MORONG IANOS

FAGET 20

10795

SERANI 172

7047

SERANI 172

7047

FAGET 20

10795

MORONG IANOS
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA

FAGET 20

10795

SERANI 172

7047

SERANI 172

7047

MORONG IANOS

FAGET 20

10795

MORONG IANOS

FAGET 20

10795

MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
FATURA PAVEL

13891
15401

10795
10795
10795

15401

10795

MORAFCSIK FRANCISC

SERANI 175

27238

14942

MORAFCSIK FRANCISC

SERANI 175

27238

14942

SERANI 172

7047

SERANI 172

7047

SERANI 77

7827

FATURA PAVEL
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
FATURA PAVEL

SERANI 77

7827

SERANI 172

7047

SERANI 172

7047

SERANI 77

7827

FATURA PAVEL

SERANI 77

7827

FATURA PAVEL

SERANI 77

7827

FATURA PAVEL

SERANI 77

7827

FATURA PAVEL

SERANI 77

7827

FATURA PAVEL

SERANI 77

FATURA PAVEL

SERANI 77

FATURA PAVEL

SERANI 77

7827
64675

7827
7827

FATURA PAVEL

SERANI 77

FATURA PAVEL

SERANI 77

FATURA PAVEL

SERANI 77

FATURA PAVEL

SERANI 77

7827

FATURA PAVEL

SERANI 77

7827

FATURA PAVEL

SERANI 77

VALICEC AGNETA

SERANI 179

VALICEC AGNETA

SERANI 179

VALICEC AGNETA

SERANI 179

VALICEC AGNETA

SERANI 179

13114

SERANI 172

7047

SERANI 172

7047

SERANI 77

7827

FATURA PAVEL

SERANI 77

7827

FATURA PAVEL

SERANI 77

7827

FATURA PAVEL
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
PISEK IANOS

SERANI 77

7827

SERANI 172

7047

SERANI 174

8371

PISEK IANOS
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
PISEK IANOS

SERANI 174

8371

SERANI 172

7047

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

CSAIAN IMRE

SERANI

CSAIAN IMRE

SERANI

CSAIAN IMRE

SERANI

CSAIAN IMRE

SERANI

CSAIAN IMRE

SERANI

13905

CSAIAN IMRE

SERANI

13905

CSAIAN IMRE

SERANI

13905

CSAIAN IMRE
RANDIS STEFAN,
PAVELKA ANA
RANDIS STEFAN,
PAVELKA ANA
RANDIS STEFAN,
PAVELKA ANA
RANDIS STEFAN,
PAVELKA ANA
RANDIS STEFAN,
PAVELKA ANA
RANDIS STEFAN,
PAVELKA ANA
RANDIS STEFAN,
PAVELKA ANA
RANDIS STEFAN,
PAVELKA ANA
PODHORA FRANCISC

SERANI

13905

SERANI

13901

SERANI

13901

SERANI

13901

SERANI

13901

SERANI

13901

SERANI

13901

SERANI

13901

SERANI

13901

PODHORA FRANCISC

SERANI 163

PODHORA FRANCISC

SERANI 163

PODHORA FRANCISC

SERANI 163

13891

PODHORA FRANCISC

SERANI 163

13891

PODHORA FRANCISC

SERANI 163

MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
MONDEC STEFAN
NMONDEC AGNESA
FATURA PAVEL

121 SANDOR VASAILE

SERANI 163

PACALU FLOARE

BOROD

7827
7827
64675

7827

7827
12916

13114
13114

12916

13114

8371
25500

13905
13905
13905

25500

13905

27658

13891
13891

27658

13891

13891
5760

8.11.1993

36

121 SANDOR VASAILE


121 RADOVICI TEODOR

PACALU FLOARE

BOROD

5760

8.11.1993

36

RADOVICI ECATERINA

BOROD

7847

15.03.1994

61

121 RADOVICI TEODOR


121 RADOVICI TEODOR

RADOVICI ECATERINA

BOROD

7847

15.03.1994

61

RADOVICI ECATERINA

BOROD

7847

15.03.1994

61

121 RADOVICI TEODOR


121 RADOVICI TEODOR

RADOVICI ECATERINA

BOROD

7847

15.03.1994

61

RADOVICI ECATERINA

BOROD

7847

15.03.1994

61

121 RADOVICI TEODOR


121 RADOVICI TEODOR

RADOVICI ECATERINA

BOROD

7847

15.03.1994

61

RADOVICI ECATERINA

BOROD

7847

15.03.1994

61

121 RADOVICI TEODOR


121 RADOVICI TEODOR

RADOVICI ECATERINA

BOROD

7847

15.03.1994

61

RADOVICI ECATERINA

BOROD

7847

15.03.1994

61

121 RADOVICI TEODOR


121 SANDOR VASAILE

RADOVICI ECATERINA

BOROD

7847

15.03.1994

61

PACALU FLOARE

BOROD

5760

8.11.1993

36

121 SANDOR VASAILE


121 SANDOR VASAILE

PACALU FLOARE

BOROD

5760

8.11.1993

36

PACALU FLOARE

BOROD

5760

8.11.1993

36

121 SANDOR VASAILE


VENTER ILEANA

PACALU FLOARE

BOROD

5760

8.11.1993

36

BOROD 112

21255

11.08.1995

222

VENTER ILEANA

BOROD 112

21255

11.08.1995

222

VENTER ILEANA

BOROD 112

21255

11.08.1995

222

VENTER ILEANA

BOROD 112

21255

11.08.1995

222

VENTER ILEANA

BOROD 112

21255

11.08.1995

222

VENTER ILEANA

BOROD 112

21255

11.08.1995

222

FARCALU CATALINA

BOROD

4229

27.01.1995

166

FARCALU CATALINA

BOROD

4229

27.01.1995

166

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

LEUCE GHEORGHE

BOROD

1588

22.10.2003

1420

LEUCE GHEORGHE

BOROD

1588

22.10.2003

1420

COHU NICOLAE TRAIAN

BOROD 469

1418

COHU NICOLAE TRAIAN

BOROD 469

FARCALU CATALINA

BOROD

4229

27.01.1995

166

FARCALU CATALINA

BOROD

4229

27.01.1995

166

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

LEUCE GHEORGHE

BOROD

1588

22.10.2003

1420

LEUCE GHEORGHE

BOROD

1588

22.10.2003

1420

COHU NICOLAE TRAIAN

BOROD 469

1418

COHU NICOLAE TRAIAN

BOROD 469

VENTER IOAN

VENTER IOAN

121 LAL MIRON


121 LAL MIRON

1575
1575

1575
1575

BOROD

1518

26.07.1994

BOROD

1518

26.07.1994

76

9 SIMUT DUMITRU
SIMU DUMITRU SIMU
FLOAREA
BUTIRI NICOLAE

CORNITEL,223

37220

27.09.2000

847

9 SIMUT DUMITRU
SIMU DUMITRU SIMU
FLOAREA
BUTIRI NICOLAE

CORNITEL,223

CORNITEL

76

1556

BOROD 90

1720
37220

27.09.2000

847

CORNITEL

1556

BOROD 90

1720

BUTIRI NICOLAE

BOROD 90

1720

BUTIRI NICOLAE
SIMU DUMITRU SIMU
FLOAREA
SIMU DUMITRU SIMU
FLOAREA

BOROD 90

1720

CORNITEL

1556

CORNITEL

1556

BUTIRI NICOLAE

BOROD 90

1720

BUTIRI NICOLAE

BOROD 90

1720

BUTIRI NICOLAE

BOROD 90

1720

BUTIRI NICOLAE

BOROD 90

BUCI OANA
MIHANCE IOAN,
MARUSCA IRINA
MIHANCE IOAN,
MARUSCA IRINA
CUC PETRU

BOROD

3705

13111

VALEA MARE 31

196

1658

VALEA MARE 31

196

1658

BOROZEL 92

14300

3.08.1999

735

CUC PETRU

BOROZEL 92

14300

3.08.1999

735

CUC PETRU

BOROZEL 92

14300

3.08.1999

735

9 SIMUT DUMITRU
SIMU DUMITRU SIMU
FLOAREA
CUC PETRU

CORNITEL,223

37220

27.09.2000

847

BOROZEL 92

14300

3.08.1999

735

9 SIMUT DUMITRU
SIMU DUMITRU SIMU
FLOAREA
CROMEC MARGARETA
CROMEC VINTI

CORNITEL,223

37220

27.09.2000

847

1720

CORNITEL

1556

CORNITEL

CROMEC MARGARETA
CROMEC VINTI

FARCALU CATALINA

1556

SERANI 186

27000

14956

SERANI 186

27000

14956

BOROD

4229

27.01.1995

166

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

BOROD

4229

27.01.1995

166

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

BOROD,110

22766

21.03.2001

885

BOROD,110

22766

21.03.2001

885

MARC CATALINA

MARC BERTA, MARC


PETRU, MARC NICOLAE,
MARC MIHAI, CHIRODEA
DUMITRU

BOROD

2514

20.09.1999

964

MARC CATALINA

MARC BERTA, MARC


PETRU, MARC NICOLAE,
MARC MIHAI, CHIRODEA
DUMITRU

BOROD

2514

20.09.1999

964

VENTER IOAN
FARCALU CATALINA
VENTER IOAN
10 CIOARA STEFAN
10 CIOARA STEFAN

PODSTAVEK ANTON

SERANI 180

PODSTAVEK ANTON

SERANI 180

10 CIOARA STEFAN
10 CIOARA STEFAN

7035
7035

BOROD,110

22766

21.03.2001

BOROD,110

22766

21.03.2001

885
885

PODSTAVEK ANTON

SERANI 180

7035

PODSTAVEK ANTON

SERANI 180

7035

PODSTAVEK ANTON

SERANI 180

7035

PODSTAVEK ANTON

SERANI 180

7035

PODSTAVEK ANTON

SERANI 180

7035

PODSTAVEK ANTON

SERANI 180

7035

PODSTAVEK ANTON

SERANI 180

7035

PODSTAVEK ANTON

SERANI 180

7035

PODSTAVEK ANTON

SERANI 180

PODSTAVEK ANTON

SERANI 180

PODSTAVEK ANTON

SERANI 180

PODSTAVEK ANTON

SERANI 180

7035

VALICEC AGNETA

SERANI179

7044

VALICEC AGNETA

SERANI179

PODSTAVEK ANTON

SERANI 180

PODSTAVEK ANTON

SERANI 180

7035

VALICEC AGNETA

SERANI179

7044

VALICEC AGNETA

SERANI179

7044

VALICEC AGNETA

SERANI179

7044

VALICEC AGNETA

SERANI179

7044

VALICEC AGNETA

SERANI179

7044

VALICEC AGNETA

SERANI179

7044

VALICEC AGNETA

SERANI179

7044

VALICEC AGNETA

SERANI179

7044

VALICEC AGNETA

SERANI179

7044

VALICEC AGNETA

SERANI179

VALICEC AGNETA

SERANI179

VALICEC AGNETA

SERANI179

VALICEC AGNETA

SERANI179

VALICEC AGNETA

SERANI179

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

7842

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

7842

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

7842

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

7842

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

7842

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

7842

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

7842

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

7842

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

7842

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

7842

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

7842

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

7842

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

7842

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

7842

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

7842

LABAI MARGARETA

SERANI 178`

7842

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

CROMEC IOAN

SERANI

CROMEC IOAN

SERANI

CROMEC IOAN

SERANI

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

7035
7035
29986

7035

7044
29986

7035

7044
99224

7044
7044

99224

7044
7044

81929

7842
7842
7842

81929

7842

10798
88324

10798
10798

88324

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

DANIEL CAROL

STRAPEC MARGARETA

SERANI216

26360

16563

LABAI IULIANA

MONDEC MARIA

SERANI 216

16587

16570

PISEK IANOS

SERANI 174

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

PISEK IANOS
PENIAC MARGARETA,
PENIAC SIMION

SERANI 174

8371

PISEK IANOS

SERANI 174

8371

PISEK IANOS
PENIAC MARGARETA,
PENIAC SIMION

SERANI 174

8371

SERANI

SERANI

8371

27631

27631

14550

14550

CALIANCO IOAN

PENIAC MARGARETA
TROIAC ANA CALIANCO
IOAN

SERANI

6434

16559

SMITEC STEFAN

SERANI 199

1693

SMITEC STEFAN

SERANI 199

1693

SMITEC STEFAN

SERANI 199

1693

CROMEC IOAN

SERANI

10798

SMITEC STEFAN

SERANI 199

1693

CROMEC IOAN

SERANI

10798

SMITEC STEFAN

SERANI 199

1693

SMITEC STEFAN

SERANI 199

1693

SMITEC STEFAN

SERANI 199

1693

SMITEC STEFAN

SERANI 199

1693

SMITEC STEFAN

SERANI 199

1693

SMITEC STEFAN

SERANI 199

1693

SMITEC STEFAN

SERANI 199

1693

SMITEC STEFAN

SERANI 199

1693

SMITEC STEFAN

SERANI 199

1693

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

SMITEC STEFAN

SERANI 199

1693

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

SMITEC STEFAN

SERANI 199

1693

SMITEC STEFAN

SERANI 199

SMITEC STEFAN

SERANI 199

SMITEC STEFAN

SERANI 199

SMITEC STEFAN

SERANI 199

SMITEC STEFAN

SERANI 199

SMITEC STEFAN

SERANI 199

1693

SMITEC STEFAN

SERANI 199

1693

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

POLACEC IOAN

SERANI 183

70830

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

70830

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

1693
105261

1693
1693
1693

105261

1693

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

7840

POLACEC IOAN

SERANI 183

VALICEC MILAN

SERANI 188

124320

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

124320

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

VALICEC MILAN

SERANI 188

7843

MICLOVAN FLOARE

BOROD 116

1721

MICLOVAN FLOARE

BOROD 116

1721

7840

SPAN VOICHITA,
CIOCARLAN RODICA
MUNTEAN IULIANA ,
MUNTEAN FLOAREA
TATAR GHEORGHE ,
BUZGUTA IRINA,
MUNTEAN STEFAN,
FAUR MIHAI , FAUR
MIRCEA, FAUR IOAN,
MUNTEAN DOINA, CUC
LIVIA, CATONA MIHAI
BULZAN RODICA ,
MUNTEAN AUREL,
MONENCIU MARIANA

BOROD

3289

1691

SPAN VOICHITA,
CIOCARLAN RODICA
MUNTEAN IULIANA ,
MUNTEAN FLOAREA
TATAR GHEORGHE ,
BUZGUTA IRINA,
MUNTEAN STEFAN,
FAUR MIHAI , FAUR
MIRCEA, FAUR IOAN,
MUNTEAN DOINA, CUC
LIVIA, CATONA MIHAI
BULZAN RODICA ,
MUNTEAN AUREL,
MONENCIU MARIANA

BOROD

3289

1691

MARUSCA PETRU

BOROZEL 94

572

1655

MARUSCA PETRU

BOROZEL 94

572

1655

17400

16566

CROMEC FRANCISC

SULAN FRANCISC SULAN


SERANI 190
MARIA

CATANA ARON, MARTIN


FLOARE, HOBLE CALIN,
HOBLE BARLAU LUCIA,
CATANA PETRU,
MERMEZE ANA, ZISSIS
VALERIA

BOROZEL 270

2286

1678

CATANA VICTOR

TIMISOARA

2286

7031

CATANA ARON, MARTIN


FLOARE, HOBLE CALIN,
HOBLE BARLAU LUCIA,
CATANA PETRU,
MERMEZE ANA, ZISSIS
VALERIA

BOROZEL 270

2286

1678

CATANA VICTOR

TIMISOARA

2286

BULZAN PETRU

BOROD

12233

27.01.1995

BULZAN PETRU

BOROD

12233

27.01.1995

MENDE HORIA PAUL

VALEA MAREA 186 898

1656

MENDE HORIA PAUL

VALEA MARE DE CRIS


899

13104

MENDE HORIA PAUL

VALEA MAREA 186 898

1656

MENDE HORIA PAUL

VALEA MARE DE CRIS


899

13104

MENDE HORIA PAUL

VALEA MARE 186

1656

MENDE HORIA PAUL

VALEA MARE DE CRIS

13104

MENDE HORIA PAUL

VALEA MARE 186

1656

MENDE HORIA PAUL

VALEA MARE DE CRIS

13104

121 MARUCA GAVRIL


121 MARUCA GAVRIL

7031
171
171

STANCEA AUREL

CETEA

30557

9.11.1994

97

STANCEA AUREL

CETEA

30557

9.11.1994

97

121 MARUCA GAVRIL


121 MARUCA GAVRIL

STANCEA AUREL

CETEA

30557

9.11.1994

97

STANCEA AUREL

CETEA

30557

9.11.1994

97

121 MARUCA GAVRIL


121 MARUCA GAVRIL

STANCEA AUREL

CETEA

30557

9.11.1994

97

STANCEA AUREL

CETEA

30557

9.11.1994

97

SPAN VOICHITA,
CIOCARLAN RODICA
MUNTEAN IULIANA ,
MUNTEAN FLOAREA
TATAR GHEORGHE ,
BUZGUTA IRINA,
MUNTEAN STEFAN,
FAUR MIHAI , FAUR
MIRCEA, FAUR IOAN,
MUNTEAN DOINA, CUC
LIVIA, CATONA MIHAI
BULZAN RODICA ,
MUNTEAN AUREL,
MONENCIU MARIANA

BOROD

1691

SPAN VOICHITA,
CIOCARLAN RODICA
MUNTEAN IULIANA ,
MUNTEAN FLOAREA
TATAR GHEORGHE ,
BUZGUTA IRINA,
MUNTEAN STEFAN,
FAUR MIHAI , FAUR
MIRCEA, FAUR IOAN,
MUNTEAN DOINA, CUC
LIVIA, CATONA MIHAI
BULZAN RODICA ,
MUNTEAN AUREL,
MONENCIU MARIANA

BOROD

1691

SPAN VOICHITA,
CIOCARLAN RODICA
MUNTEAN IULIANA ,
MUNTEAN FLOAREA
TATAR GHEORGHE ,
BUZGUTA IRINA,
MUNTEAN STEFAN,
FAUR MIHAI , FAUR
MIRCEA, FAUR IOAN,
MUNTEAN DOINA, CUC
LIVIA, CATONA MIHAI
BULZAN RODICA ,
MUNTEAN AUREL,
MONENCIU MARIANA

BOROD

1691

SPAN VOICHITA,
CIOCARLAN RODICA
MUNTEAN IULIANA ,
MUNTEAN FLOAREA
TATAR GHEORGHE ,
BUZGUTA IRINA,
MUNTEAN STEFAN,
FAUR MIHAI , FAUR
MIRCEA, FAUR IOAN,
MUNTEAN DOINA, CUC
LIVIA, CATONA MIHAI
BULZAN RODICA ,
MUNTEAN AUREL,
MONENCIU MARIANA

BOROD

1691

SPAN VOICHITA,
CIOCARLAN RODICA
MUNTEAN IULIANA ,
MUNTEAN FLOAREA
TATAR GHEORGHE ,
BUZGUTA IRINA,
MUNTEAN STEFAN,
FAUR MIHAI , FAUR
MIRCEA, FAUR IOAN,
MUNTEAN DOINA, CUC
LIVIA, CATONA MIHAI
BULZAN RODICA ,
MUNTEAN AUREL,
MONENCIU MARIANA

BOROD

1691

SPAN VOICHITA,
CIOCARLAN RODICA
MUNTEAN IULIANA ,
MUNTEAN FLOAREA
TATAR GHEORGHE ,
BUZGUTA IRINA,
MUNTEAN STEFAN,
FAUR MIHAI , FAUR
MIRCEA, FAUR IOAN,
MUNTEAN DOINA, CUC
LIVIA, CATONA MIHAI
BULZAN RODICA ,
MUNTEAN AUREL,
MONENCIU MARIANA

BOROD

1691

BONTE PETRU

VENTER ANAMARIA
MARUCA DUMITRU
MARUCA DUMITRU

MARUCA FLOARE,
MARUCA VALERIU
MARUCA FLOARE,
MARUCA VALERIU

MARUSCA VALERIU

MARUCA DUMITRU

1972

14820

BOROD421

14457

26.09.2002

1013

BOROD 467

22903

13.12.2002

1152

BOROD 467

22903

13.12.2002

1152

BOROD 468

VENTER ANAMARIA
MARUCA DUMITRU

BOROD 498

MARUCA FLOARE,
MARUCA VALERIU
MARUCA FLOARE,
MARUCA VALERIU

1647

BOROD421

14457

26.09.2002

1013

BOROD 467

22903

13.12.2002

1152

BOROD 467

22903

13.12.2002

1152

MARUSCA VALERIU

BOROD 468

1647

FOLMAN FLOAREA

BOROD 105

1666

FOLMAN FLOAREA

BOROD 105

1666

10 CIOARA STEFAN
10 CIOARA STEFAN

BOROD,110

22766

21.03.2001

885

BOROD,110

22766

21.03.2001

885

10 CIOARA STEFAN
10 CIOARA STEFAN

BOROD,110

22766

21.03.2001

885

BOROD,110

22766

21.03.2001

885

PUP IOAN

BOROD

4200

PUP IOAN

BOROD

4200

CHIRODEA DUMITRU

BOROD 108

6421

PUP IOAN

BOROD

4200

PUP IOAN

BOROD

4200

CHIRODEA DUMITRU

BOROD 108

6421

PUP GAVRIL

BOROD 107

4846

473

PUP GAVRIL

BOROD 107

4846

473

PUP GAVRIL

BOROD 107

4846

473

476
476
13.12.2002

1177
476
476

13.12.2002

1177

PUP GAVRIL

BOROD 107

SPAN VOICHITA,
CIOCARLAN RODICA
MUNTEAN IULIANA ,
MUNTEAN FLOAREA
TATAR GHEORGHE ,
BUZGUTA IRINA,
MUNTEAN STEFAN,
FAUR MIHAI , FAUR
MIRCEA, FAUR IOAN,
MUNTEAN DOINA, CUC
LIVIA, CATONA MIHAI
BULZAN RODICA ,
MUNTEAN AUREL,
MONENCIU MARIANA

BOROD

1691

SPAN VOICHITA,
CIOCARLAN RODICA
MUNTEAN IULIANA ,
MUNTEAN FLOAREA
TATAR GHEORGHE ,
BUZGUTA IRINA,
MUNTEAN STEFAN,
FAUR MIHAI , FAUR
MIRCEA, FAUR IOAN,
MUNTEAN DOINA, CUC
LIVIA, CATONA MIHAI
BULZAN RODICA ,
MUNTEAN AUREL,
MONENCIU MARIANA

BOROD

1691

IUHANIAC MARTIN ,
IUHANIAC AGNETA
IUHANIAC MARTIN ,
IUHANIAC AGNETA
IUHANIAC MARTIN ,
IUHANIAC AGNETA
IUHANIAC MARTIN ,
IUHANIAC AGNETA
IUHANIAC MARTIN ,
IUHANIAC AGNETA
IUHANIAC MARTIN ,
IUHANIAC AGNETA
IUHANIAC MARTIN ,
IUHANIAC AGNETA
IUHANIAC MARTIN ,
IUHANIAC AGNETA
IUHANIAC MARTIN ,
IUHANIAC AGNETA
IUHANIAC MARTIN ,
IUHANIAC AGNETA
IUHANIAC MARTIN ,
IUHANIAC AGNETA
IUHANIAC MARTIN ,
IUHANIAC AGNETA
IUHANIAC MARTIN ,
IUHANIAC AGNETA
IUHANIAC MARTIN ,
IUHANIAC AGNETA
POLACEAC VINTE
POLACEAC ROZALIA
POLACEAC VINTE
POLACEAC ROZALIA
POLACEAC VINTE
POLACEAC ROZALIA

4846

473

SERANI

13129

SERANI

13129

SERANI

13129

SERANI

13129

SERANI

13129

SERANI

13129

SERANI

13129

SERANI

13129

SERANI

28803

13129

SERANI

13129

SERANI

28803

13129

SERANI

13129

SERANI

13129

SERANI

13129

SERANI

17200

13105

SERANI
SERANI

13105
17200

13105

POLACEAC VINTE
POLACEAC ROZALIA

SERANI

13105

CUBINET IOSIF

SERANI

13890

CUBINET IOSIF

SERANI

RAD MARIA

TIMISOARA

15232

RAD MARIA

TIMISOARA

15232

1696

CUBINET IOSIF

SERANI

12416

13890

CUBINET IOSIF

SERANI

12416

13890

SULYAN SIMION

SERANI 206

SULYAN SIMION

SERANI 206

7828

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

CROMEC IOAN

SERANI

10798

SULYAN SIMION

SERANI 206

7828

SULYAN SIMION

SERANI 206

SULYAN SIMION

SERANI 206

77245

SULYAN SIMION

SERANI 206

77245

7828

SUSLAK AGNETA

SERANI

3529

13106

SUSLAK AGNETA

SERANI

3529

13106

SULYAN SIMION

SERANI 206

SULYAN SIMION

SERANI 206

7828

CUBINET IOSIF

SERANI

13890

CUBINET IOSIF

SERANI

13890

SULYAN SIMION

SERANI 206

7828

SULYAN SIMION

SERANI 206

7828

CUBINET IOSIF

SERANI

13890

CUBINET IOSIF

13890
1696

7828

7828
7828

7828

SERANI

13890

BULZAN GHEORGHE

MANCI ILEANA

BOROD

2543

19.12.1994

135

BULZAN GHEORGHE

MANCI ILEANA

BOROD

2543

19.12.1994

135

BULZAN IOAN

BOROD 78

8707

14.10.1999

751

BULZAN IOAN

BOROD 78

8707

14.10.1999

751

ILE FLOARE

GROSI,43

17742

27.09.2000

844

ILE FLOARE

GROSI,43

17742

27.09.2000

9 HORGA TRAIAN
9 HORGA TRAIAN

844

SZEKACI ANTON

SERANI 207

8377

SZEKACI ANTON

SERANI 207

8377

SULYAN SIMION

SERANI 206

7828

SULYAN SIMION

SERANI 206

7828

SULYAN SIMION

SERANI 206

7828

SULYAN SIMION

SERANI 206

7828

SULYAN SIMION

SERANI 206

7828

SULYAN SIMION

SERANI 206
SULYAN SIMION

SERANI 206

SULYAN SIMION

7828
1000

14943

SERANI 206

1000

14943

SZEKACI ANTON

SERANI 207

62219

8377

SZEKACI ANTON

SERANI 207

8377

SZEKACI ANTON

SERANI 207

8377

SZEKACI ANTON

SERANI 207

SZEKACI ANTON

SERANI 207

SZEKACI ANTON

SERANI 207

8377

SZEKACI ANTON

SERANI 207

8377

SZEKACI ANTON

SERANI 207

8377

SZEKACI ANTON

SERANI 207

8377

SZEKACI ANTON

SERANI 207

8377

8377
62219

8377

SZEKACI ANTON

SERANI 207

8377

SZEKACI ANTON

SERANI 207

8377

SZEKACI ANTON

SERANI 207

8377

SZEKACI ANTON

SERANI 207

8377

SZEKACI ANTON

SERANI 207

8377

SZEKACI ANTON

SERANI 207

POLACEAC IOSIF

SERANI218

10800

8129

POLACEAC IOSIF

SERANI218

10300

8129

POLACEAC IOSIF

SERANI218

10800

8129

POLACEAC IOSIF

SERANI218

10300

8129

POLACEC IOAN

SERANI

4200

7042

POLACEC IOAN

SERANI

4200

7042

121 VENTER GHEORGHE


121 VENTER GHEORGHE

BOROD

26283

145.03.1994

BOROD

26283

145.03.1994

56

BOROD 78

8707

14.10.1999

751

BOROD

49799

19.01.2004

1491

BULZAN IOAN
SUCIU IOAN

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA

BULZAN IOAN

8377

56

BOROD 78

8707

14.10.1999

751

SUCIU IOAN

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA

BOROD

49799

19.01.2004

1491

STRAPEC IOSIF

STRAPEC MARTIN

SERANI 216

99804

16564

SERANI

13129

SERANI

13129

IUHANIAC MARTIN ,
IUHANIAC AGNETA
IUHANIAC MARTIN ,
IUHANIAC AGNETA
VENTER CRACIUN,
4 VENTER FLOARE
BRUDACA TEFAN
VENTER CRACIUN,
4 VENTER FLOARE
BRUDACA TEFAN
DUNIES TRAIAN
DUNIES TRAIAN
VENTER CRACIUN,
4 VENTER FLOARE
VENTER CRACIUN,
4 VENTER FLOARE
BRUDACA TEFAN
BRUDACA TEFAN

BOROD,468

11245

30.07.1996

309

BOROD 463

19738

13.12.2002

1272

BOROD,468

11245

30.07.1996

309

BOROD 463

19738

13.12.2002

1272

VALEA MARE 22

2036

1644

VALEA MARE 22

2036

1644

BOROD,468

11245

30.07.1996

309

BOROD,468

11245

30.07.1996

309

BOROD 463

19738

13.12.2002

1272

BOROD 463

19738

13.12.2002

1272

VENTER MARTA

SUCIU NICOLAE-TRAIAN

BOROD

27411

22.01.1995

158

VENTER MARTA

SUCIU NICOLAE-TRAIAN

BOROD

27411

22.01.1995

158

CABA LIVIU

BOROD55

5949

30.08.1999

742

CABA LIVIU

BOROD55

5949

30.08.1999

742

CABA LIVIU

BOROD55

5949

30.08.1999

742

CABA LIVIU

BOROD55

5949

30.08.1999

742

CABA LIVIU

BOROD55

5949

30.08.1999

742

CABA LIVIU

BOROD55

5949

30.08.1999

742

CABA LIVIU

BOROD55

5949

30.08.1999

742

CABA LIVIU

BOROD55

5949

30.08.1999

742

MARUCA CRCIUN

BOROD 56

15837

3.08.1999

736

MARUCA CRCIUN

BOROD 56

15837

3.08.1999

736

MARUCA CRCIUN

BOROD 56

15837

3.08.1999

736

MARUCA CRCIUN

BOROD 56

15837

3.08.1999

736

VENTER MARTA

SUCIU NICOLAE-TRAIAN

BOROD

27411

22.01.1995

158

VENTER MARTA

SUCIU NICOLAE-TRAIAN

BOROD

27411

22.01.1995

158

121 GHERMAN TEODOR


121 GHERMAN TEODOR

BOROD

1000

17.01.1994

43

BOROD

1000

17.01.1994

43

121 GHERMAN TEODOR


OLAR MARIA

BOROD

1000

17.01.1994

43

VALEA MARE 5

26800

8.11.2002

1043

121 GHERMAN TEODOR


OLAR MARIA

BOROD

1000

17.01.1994

43

VALEA MARE 5

26800

8.11.2002

1043

121 CABA ANA


121 CABA ANA

BOROD

27057

3.06.1993

23

BOROD

27057

3.06.1993

23

121 CABA ANA


121 CABA ANA

BOROD

27057

3.06.1993

23

BOROD

27057

3.06.1993

23

CABA LIVIU

BOROD55

5949

30.08.1999

742

CABA LIVIU

BOROD55

5949

30.08.1999

742

CABA LIVIU

BOROD55

5949

30.08.1999

742

CABA LIVIU

BOROD55

5949

30.08.1999

742

121 CABA ANA


121 CABA ANA

BOROD

27057

3.06.1993

23

BOROD

27057

3.06.1993

23

121 CABA ANA


121 CABA ANA

BOROD

27057

3.06.1993

23

BOROD

27057

3.06.1993

23

121 CABA ANA


121 CABA ANA

BOROD

27057

3.06.1993

23

BOROD

27057

3.06.1993

CICORT MARIA

BOROD52

3358

CICORT MARIA

BOROD52

3358

CICORT MARIA

BOROD52

3358

6.11.1997

CICORT MARIA

BOROD52

3358

6.11.1997

475

BRUDACA TEFAN

BOROD 463

19738

13.12.2002

1272

BRUDACA TEFAN

121
121
121

23
475
475
475

BOROD 463

19738

13.12.2002

1272

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

VENTER TEFAN

BOROD50

47530

489

VENTER TEFAN

BOROD50

47530

489

VENTER TEFAN

BOROD50

47530

489

VENTER TEFAN

BOROD50

47530

489

VENTER TEFAN

BOROD50

47530

489

VENTER TEFAN

BOROD50

47530

489

VENTER TEFAN

BOROD50

47530

489

VENTER TEFAN

BOROD50

47530

489

BOROD

79324

18.01.1994

46

BOROD

79324

18.01.1994

46

BOROD

79324

18.01.1994

FODOR DUMITRU
FODOR DUMITRU
FODOR DUMITRU
VENTER ANA

FODOR ILEANA, FODOR


FLORIAN
FODOR ILEANA, FODOR
FLORIAN
FODOR ILEANA, FODOR
FLORIAN

BOROD

46
9748

121

FODOR DUMITRU

FODOR ILEANA, FODOR


FLORIAN

VENTER ANA
SINUT IOAN

VENTER NICOLAE

CABA PETRU
VENTER NICOLAE

CABA PETRU

BOROD

7089

22.10.2003

BOROD

7089

22.10.2003

46
9748
1423
9748

BOROD

CTAN TEFAN,
121 CTAN MARIA
CTAN TEFAN,
121 CTAN MARIA

18.01.1994

BOROD

VENTER ANA

SINUT IOAN

79324

BOROD
VENTER NICOLAE

VENTER ANA
SINUT IOAN

BOROD

1423
9748

BOROD

4637

30.09.1992

BOROD

4637

30.09.1992

BOROD 478

18635

23.09.2002

980

BOROD

7089

22.10.2003

1423

BOROD 478

18635

23.09.2002

980

SINUT IOAN

VENTER NICOLAE

BOROD

7089

22.10.2003

1423

BOTIS FLOARE

MARZA MIHAI

BOROD 41

1055

HORGA GAVRIL

BOROD

48663

20.12.2002

16572
1363

HORGA GAVRIL

BOROD

48663

20.12.2002

1363

HORGA GAVRIL

BOROD

48663

20.12.2002

1363

HORGA GAVRIL

BOROD

48663

20.12.2002

1363

HORGA GAVRIL

BOROD

48663

20.12.2002

1363

HORGA GAVRIL

BOROD

48663

20.12.2002

1363

DUNE IOAN

DUNE PETRU

BOROD 113

34444

11.11.2002

1049

DUNE IOAN

DUNE PETRU

BOROD 113

34444

11.11.2002

1049

MUNTEAN DUMITRU

BOROD 14

53812

10.11.1994

104

MUNTEAN DUMITRU

BOROD 14

53812

10.11.1994

104

VENTER ELISABETA

BOROD 279

12448

13.12.2002

1253

CRET AUGUSTIN

BOROD

37569

16.04.2004

1507

CRET AUGUSTIN

BOROD

37569

16.04.2004

1507

VENTER ELISABETA

BOROD 279

12448

13.12.2002

1253

CRET AUGUSTIN

BOROD

37569

16.04.2004

1507

CRET AUGUSTIN

BOROD

37569

16.04.2004

1507

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN TEODOR

MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR
BICA ROMANCUTA

MUNTEAN NICOLAE

BOROD,207

4901

07.02.2000

803

SERBAN GAVRIL

BOROD,34

250

21.03.2001

881

CTAN MARIA

BOROD 32

12723

20.07.1998

574

CTAN MARIA

BOROD 32

12723

20.07.1998

574

CTAN MARIA

BOROD 32

12723

20.07.1998

574

CTAN MARIA

BOROD 32

12723

20.07.1998

574

VENTER TRAIAN

BOROD,31

2173

14.05.1997

381

VENTER TRAIAN

BOROD,31

2173

14.05.1997

381

VENTER TRAIAN

BOROD,31

2173

14.05.1997

381

VENTER TRAIAN

BOROD,31

2173

14.05.1997

381

DUNE IOAN

DUNE PETRU

BOROD 113

34444

11.11.2002

1049

DUNE IOAN

DUNE PETRU

11.11.2002

1049

BOROD 113

34444

IVAN PETRU

BOROD

29643

19.01.2004

1490

IVAN PETRU

BOROD

29643

19.01.2004

1490

IVAN PETRU

BOROD

29643

19.01.2004

1490

IVAN PETRU

BOROD

29643

19.01.2004

1490

SUCIU AURICA

BOROD

4202

4.05.1995

183

SUCIU AURICA

BOROD

4202

4.05.1995

183

SUCIU AURICA

BOROD

4202

4.05.1995

183

SUCIU AURICA

BOROD

4202

4.05.1995

183

SUCIU AURICA

BOROD

4202

4.05.1995

183

SUCIU AURICA

BOROD

4202

4.05.1995

183

SUCIU AURICA
VERE IOAN
SUCIU AURICA
VERE IOAN

9
9

BOROD
VERE DUMITRU, VERE
VCORNIEL 75
MARIANA, VERE PETRU
BOROD
VERE DUMITRU, VERE
VCORNIEL 75
MARIANA, VERE PETRU

4202

4.05.1995

183

56486

13.12.2002

1118

4202

4.05.1995

183

56486

13.12.2002

1118

BUTIRI UMITRU

BOROD 25

2506

23.11.2002

1094

BUTIRI UMITRU

BOROD 25

2506

23.11.2002

1094

BUTIRI UMITRU

BOROD 25

2506

23.11.2002

1094

BUTIRI UMITRU

BOROD 25

2506

23.11.2002

1094

BUTIRI UMITRU

BOROD 25

2506

23.11.2002

1094

BUTIRI UMITRU

BOROD 25

2506

23.11.2002

1094

VENTER PETRU

BOROD

28522

14.04.2003

1403

VENTER PETRU

BOROD

28522

14.04.2003

1403

MUNTEAN DUMITRU

BOROD 14

53812

10.11.1994

104

MUNTEAN DUMITRU

BOROD 14

53812

10.11.1994

104

VENTER PETRU

BOROD

28522

14.04.2003

1403

VENTER PETRU

BOROD

28522

14.04.2003

1403

VENTER PETRU

BOROD

28522

14.04.2003

1403

VENTER PETRU

BOROD

28522

14.04.2003

1403

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

GUI PETRU

BOROD14

42382

23.08.1995

241

GUI PETRU

BOROD14

42382

23.08.1995

241

GUI PETRU

BOROD14

42382

23.08.1995

241

GUI PETRU

BOROD14

42382

23.08.1995

241

TOPAI NICOLAE
TOPAI NICOLAE

TOPAI ONITA, TOPAI


STEFAN, TOPAI NICOLAE
TOPAI ONITA, TOPAI
STEFAN, TOPAI NICOLAE

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

BUTIRI MARIA

BOROD,12

62931

18.02.1997

339

BUTIRI MARIA

BOROD,12

62931

18.02.1997

339

BUTIRI MARIA

BOROD,12

62931

18.02.1997

339

BUTIRI MARIA

BOROD,12

62931

18.02.1997

339

MUNTEAN DUMITRU

BOROD 14

53812

10.11.1994

104

MUNTEAN DUMITRU

BOROD 14

53812

10.11.1994

104

OPRE DUMITRU

BOROD 9

2100

7.11.2002

1035

MUNTEAN DUMITRU

BOROD 14

53812

10.11.1994

104

MUNTEAN DUMITRU

BOROD 14

53812

10.11.1994

104

OPRE DUMITRU

BOROD 9

2100

7.11.2002

1035

BUTIRI MARIA

BOROD,12

62931

18.02.1997

339

BUTIRI MARIA

BOROD,12

62931

18.02.1997

339

121 SIMIONA TRAIAN


121 SIMIONA TRAIAN

BOROD

5877

14.03.1994

57

BOROD

5877

14.03.1994

57

121 SIMIONA TRAIAN

BOROD

5877

14.03.1994

57

121 SIMIONA TRAIAN


MUNTEAN DUMITRU
MUNTEAN DUMITRU

BOROD

5877

14.03.1994

57

BOROD 14

53812

10.11.1994

104

BOROD 14

53812

10.11.1994

104

MUNTEAN DUMITRU

BOROD 14

53812

10.11.1994

MUNTEAN DUMITRU

BOROD 14

53812

10.11.1994

104
104

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

MICLOVAN IOAN STEFAN

ORADEA

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

MICLOVAN IOAN STEFAN

ORADEA

MICLOVAN PETRU

BOROD

18415

14.04.2003

1399

MICLOVAN PETRU

BOROD

18415

14.04.2003

1399

MICLOVAN IOAN STEFAN

ORADEA

MICLOVAN PETRU

BOROD

18415

14.04.2003

1399

MICLOVAN PETRU

BOROD

18415

14.04.2003

1399

MICLOVAN IOAN STEFAN

ORADEA

1648

1648

1648

1648

MICLOVAN IOAN STEFAN

ORADEA

1648

MICLOVAN IOAN STEFAN

ORADEA

1648

CUC IRINA, CUC IOAN,


CUC DUMITRU
CUC NICOLAE

BOROD

23709

25.11.2002

1086

BOROD 250

2300

13.12.2002

1212

CUC NICOLAE
CUC IRINA, CUC IOAN,
CUC DUMITRU
CUC NICOLAE

BOROD 250

2300

13.12.2002

1212

BOROD

23709

25.11.2002

1086

BOROD 250

2300

13.12.2002

1212

CUC NICOLAE

BOROD 250

2300

13.12.2002

1212

10 STANCE ANA
10 STANCE ANA

BOROD,497

1791

25.08.2002

918

BOROD,497

1791

25.08.2002

918

STANCE NICOLAE

BOROD 496

2182

10.09.2002

956

STANCE NICOLAE

BOROD 496

2182

10.09.2002

956

PUP ECATERINA

BOROD392

4382

13.12.2002

1211

BOROD,497

1791

25.08.2002

918

BOROD,497

1791

25.08.2002

918

STANCE NICOLAE

BOROD 496

2182

10.09.2002

956

STANCE NICOLAE

BOROD 496

2182

10.09.2002

956

PUP ECATERINA

BOROD392

4382

13.12.2002

1211

CTAN FLOARE

BOROD 405

11939

634

CTAN FLOARE
CUC IRINA, CUC IOAN,
CUC DUMITRU

BOROD 405

11939

634

BOROD

23709

25.11.2002

1086

GEZ MARIA, CUC AUREL

BOROZEL

21351

13.12.2002

1159

GEZ MARIA, CUC AUREL

BOROZEL

21351

13.12.2002

1159

BOROD 250

2300

13.12.2002

1212

BOROD

23709

25.11.2002

1086

BOROZEL

21351

13.12.2002

1159

10 STANCE ANA
10 STANCE ANA

CUC NICOLAE
CUC IRINA, CUC IOAN,
CUC DUMITRU
GEZ MARIA, CUC AUREL

GEZ MARIA, CUC AUREL

BOROZEL

21351

13.12.2002

1159

CUC NICOLAE

BOROD 250

2300

13.12.2002

1212

VENTER EMIL TRAIAN

BOROD 254

VENTER EMIL TRAIAN

BOROD 254

1620
1620

BOCHI NICOLAE

BOCHI GAVRIL

BOROD 248

1802

12.05.1998

561

BOCHI NICOLAE

BOCHI GAVRIL

BOROD 248

1802

12.05.1998

561

BOCHI NICOLAE

BOCHI GAVRIL

BOROD 248

1802

12.05.1998

561

BOCHI NICOLAE

BOCHI GAVRIL

BOROD 248

1802

12.05.1998

561

VENTER EMIL TRAIAN

BOROD 254

1608

VENTER EMIL TRAIAN

BOROD 254

1608

VENTER EMIL TRAIAN

BOROD 254

1620

VENTER EMIL TRAIAN

BOROD 254

CTANA FLOARE

BOROD 256

9115

14.10.1999

749

CTANA FLOARE

BOROD 256

9115

14.10.1999

749

CTANA FLOARE

BOROD 256

9115

14.10.1999

749

CTANA FLOARE

BOROD 256

9115

14.10.1999

749

BOROD

18267

20.11.2003

1461

1620

VENTER IOAN

VENTER AUREL,
MURESAN VIORICA, BUDPOPA FLORICA

VENTER IOAN

VENTER AUREL,
MURESAN VIORICA, BUD- BOROD
POPA FLORICA

18267

20.11.2003

1461

VENTER IOAN

VENTER AUREL,
MURESAN VIORICA, BUD- BOROD
POPA FLORICA

18267

20.11.2003

1461

VENTER IOAN

VENTER AUREL,
MURESAN VIORICA, BUD- BOROD
POPA FLORICA

18267

20.11.2003

1461

BODEA MARIA-FLOAREA

BOROD

1673

25.11.1994

119

BODEA MARIA-FLOAREA

BOROD

1673

25.11.1994

119

CTAN FLOARE

BOROD 405

11939

634

CTAN FLOARE

BOROD 405

11939

634

BODEA MARIA-FLOAREA

BOROD

1673

25.11.1994

119

BODEA MARIA-FLOAREA

BOROD

1673

25.11.1994

119

BOROD 256

9115

14.10.1999

749

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

BOROD 256

9115

14.10.1999

749

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

BOROD 120

23109

23.08.1995

244

BOROD

26909

3.08.1999

729

BOROD 120

23109

23.08.1995

244

BOROD

26909

3.08.1999

729

BOROD 120

23109

23.08.1995

244

BOROD

26909

3.08.1999

729

BOROD

26909

3.08.1999

729

BOROD 120

23109

23.08.1995

244

BOROD

26909

3.08.1999

729

BOROD

26909

3.08.1999

729

CORNIEL 191

30661

12.05.1998

547

CTANA FLOARE
VENTER IOSIF

VENTER VERONICA

CTANA FLOARE
VENTER IOSIF

VENTER VERONICA

SURDA PETRU
VENTER PETRU

VENTER FLOARE,
VENTER NICOLAE

SURDA PETRU
VENTER PETRU

VENTER FLOARE,
VENTER NICOLAE

SURDA PETRU
VENTER PETRU
VENTER PETRU

VENTER FLOARE,
VENTER NICOLAE
VENTER FLOARE,
VENTER NICOLAE

SURDA PETRU
VENTER PETRU
VENTER PETRU
VENTER TEODOR

VENTER FLOARE,
VENTER NICOLAE
VENTER FLOARE,
VENTER NICOLAE

VENTER TEODOR

CORNIEL 191

30661

12.05.1998

547

VENTER TEODOR

CORNIEL 191

30661

12.05.1998

547

VENTER TEODOR

CORNIEL 191

30661

12.05.1998

547

BOROD,

65400

16.01.2004

1485

BOROD,

65400

16.01.2004

1485

SARCA MIHAI
SARCA MIHAI

SARCA IOAN

BOROD,

65400

16.01.2004

1485

SARCA MIHAI

SARCA IOAN

BOROD,

65400

16.01.2004

1485

SARCA MIHAI

SARCA IOAN

BOROD,

65400

16.01.2004

1485

SARCA MIHAI

BOROD,

65400

16.01.2004

1485

BOROD

16288

935

BOROD

16288

935

BOROD

16288

935

BOROD

16288

935

FECHETE DUMITRU

SARCA IOAN
BICA MARGARETA,
UNGUR ANA
BICA MARGARETA,
UNGUR ANA
BICA MARGARETA,
UNGUR ANA
BICA MARGARETA,
UNGUR ANA
FECHETE FLOARE

BOROD210

18862

23.08.1995

239

FECHETE DUMITRU

FECHETE FLOARE

BOROD210

18862

23.08.1995

239

COSTA IOAN
CATANAARDELEAN
ALEXANDRU

COSTA ELISABETA

BOROD

1000

14.09.1994

79

COSTA ELISABETA

BOROD

1000

14.09.1994

79

BOROD

16288

BOROD

1000

14.09.1994

79

COSTA ELISABETA

BOROD

1000

14.09.1994

79

BICA MARGARETA,
UNGUR ANA

BOROD

16288

935

SRCA FLOARE

BOROD442

36614

635

SRCA FLOARE

BOROD442

36614

CLONDA ANA
CLONDA ANA
CLONDA ANA

121

CLONDA ANA
121
121

SARCA IOAN

SARCA MIHAI

CLONDA ANA

121

SARCA IOAN

COSTA IOAN
CATANAARDELEAN
ALEXANDRU
CLONDA ANA

BICA MARGARETA,
UNGUR ANA
COSTA ELISABETA

935

635

JIGOVICI IOSIV

MEHES ALEXANDRU

BOROD

10635

13.12.2002

1275

JIGOVICI IOSIV

MEHES ALEXANDRU

BOROD

10635

13.12.2002

1275

JIGOVICI IOSIV

MEHES ALEXANDRU

BOROD

10635

13.12.2002

1275

JIGOVICI IOSIV

MEHES ALEXANDRU

BOROD

10635

13.12.2002

1275

JIGOVICI IOSIV

MEHES ALEXANDRU

BOROD

10635

13.12.2002

1275

JIGOVICI IOSIV

MEHES ALEXANDRU

BOROD

10635

13.12.2002

1275

JIGOVICI IOSIV

MEHES ALEXANDRU

BOROD

10635

13.12.2002

1275

JIGOVICI IOSIV

MEHES ALEXANDRU

BOROD

10635

13.12.2002

1275

JIGOVICI IOSIV

MEHES ALEXANDRU

BOROD

10635

13.12.2002

1275

JIGOVICI IOSIV

MEHES ALEXANDRU

BOROD

10635

13.12.2002

1275

LUNG ANA

MOLDOVAN FLORA

BUCURETI

4254

27.01.1995

169

LUNG ANA

MOLDOVAN FLORA

BUCURETI

4254

27.01.1995

169

10

VENTER AUREL

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

10

VENTER AUREL

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

10

VENTER AUREL

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

10

VENTER AUREL

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

10

VENTER AUREL

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

10

VENTER AUREL

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

10

SRCA FLOARE

BOROD442

36614

SRCA FLOARE

BOROD442

36614

VENTER AUREL

BOROD,203

46144

635
635
25.01.2002

906

10

VENTER AUREL
SIMUT TEODOR
SIMUT TEODOR
SIMUT TEODOR
SIMUT TEODOR
SIMUT TEODOR
SIMUT TEODOR
SIMUT TEODOR
SIMUT TEODOR

CRET LIVIU

BOROD,203
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

46144

25.01.2002

906

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD

106015

20.12.2002

1367

VENTER MARIANA IOANA

BOROD 229

1688

VENTER MARIANA IOANA

BOROD 229

1688

CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

BOROD

106015

20.12.2002

1367

VENTER MARIANA IOANA

BOROD 229

1688

VENTER MARIANA IOANA

BOROD 229

1688

CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

VENTER MARIANA IOANA

CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

VENTER MARIANA IOANA

20.12.2002

BOROD

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

BOROD

106015

20.12.2002

BOROD

1367
1688

106015

20.12.2002

BOROD 229

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

1367
1688

BOROD 229

VENTER MARIANA IOANA

CRET LIVIU

106015

BOROD 229

VENTER MARIANA IOANA

CRET LIVIU

BOROD

1367
1688

106015

20.12.2002

BOROD 229

1367
1688

9 TUS TRAIAN
9 TUS TRAIAN

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

9 TUS TRAIAN
9 TUS TRAIAN

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

9 TUS TRAIAN
9 TUS TRAIAN

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

BOROD,393

20816

04.02.2000

795

SARCOZI MARIA

BOROD 456

7598

24.09.2002

1000

SARCOZI MARIA

BOROD 456

7598

24.09.2002

1000

BISERICA BAPTIST
BOROD
BISERICA BAPTIST
BOROD
BISERICA BAPTIST
BOROD
BISERICA BAPTIST
BOROD
VENTER GAVRIL

4
4

10
10
10
10

VENTER GAVRIL
BISERICA BAPTIST
BOROD
SARCA SANDU, SARCA
FLORICA ANGELA
BISERICA BAPTIST
BOROD
SARCA SANDU, SARCA
FLORICA ANGELA
MIHAIASA DORIN,
MIHAIESI MIHAI
MIHAIASA DORIN,
MIHAIESI MIHAI
MIHAIASA DORIN,
MIHAIESI MIHAI
MIHAIASA DORIN,
MIHAIESI MIHAI
GUI DUMITRU

305

20.09.1999

963

305

20.09.1999

963

305

20.09.1999

963

305

20.09.1999

963

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

305

20.09.1999

963

BOROD

8355
305

20.09.1999

BOROD

963
8355

BUCURESTI,ORADEA
989

11.03.2002

913

BUCURESTI,ORADEA
989

11.03.2002

913

BUCURESTI,ORADEA
989

11.03.2002

913

BUCURESTI,ORADEA
989

11.03.2002

913

BOROD 215

GUI DUMITRU
MIHAIASA DORIN,
10 MIHAIESI MIHAI
DEJEU GAVRIL
MIHAIASA DORIN,
10 MIHAIESI MIHAI
DEJEU GAVRIL

BOROD 215

GUI DUMITRU

7847
7847

BUCURESTI,ORADEA
989

11.03.2002

913

BOROD 216

580

23.11.2002

1098

BUCURESTI,ORADEA
989

11.03.2002

913

BOROD 216

580

23.11.2002

1098

BOROD 215

450

7847

GUI DUMITRU

BOROD 215

450

7847

GUI DUMITRU

BOROD 215

7847

GUI DUMITRU

BOROD 215

7847

GUI DUMITRU

BOROD 215

7847

GUI DUMITRU

BOROD 215

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

745

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

745

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

7847
668
668

668
668
745
745

IVAN IRINA

BOROD 211

15467

13.12.2002

1262

IVAN IRINA

BOROD 211

15467

13.12.2002

1262

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

668
28.09.1999

745
668

28.09.1999

745

TEPELEA MARIA

ORADEA

21509

601

TEPELEA MARIA

ORADEA

21509

601

BOROD,220

6455

9 VALICEC STEFAN

04.02.2000

797

9 VALICEC STEFAN
9 VALICEC STEFAN

BOROD,220

6455

04.02.2000

797

BOROD,220

6455

04.02.2000

797

9 VALICEC STEFAN

BOROD,220

6455

04.02.2000

797

REME IOAN

REME FLOARE, SILAGHI


MIHAI, SILAGHI ANTONIA, BOROD
TMA SANDA

20708

15.10.1999

769

REME IOAN

REME FLOARE, SILAGHI


MIHAI, SILAGHI ANTONIA, BOROD
TMA SANDA

20708

15.10.1999

769

REME IOAN

REME FLOARE, SILAGHI


MIHAI, SILAGHI ANTONIA, BOROD
TMA SANDA

20708

15.10.1999

769

REME IOAN

REME FLOARE, SILAGHI


MIHAI, SILAGHI ANTONIA, BOROD
TMA SANDA

20708

15.10.1999

769

OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA

BOROD 293

63134

OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA

BOROD 293

63134

BOROD

58100

BOROD 293

63134

BOROD

58100

BOROD 293

63134

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD

58100

23.07.2001

BOROD 293

63134

BOROD

58100

BOROD 293

63134

10 VENTER TEODOR
OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA

10 VENTER TEODOR
OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA

4 VENTER GAVRIL
4 VENTER GAVRIL
10 VENTER TEODOR
OLAR TRAIAN
10 VENTER TEODOR
OLAR TRAIAN
9
9
9
9

MUNTEAN TEODOR

TOPAI MARIA
TOPAI MARIA
MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR

1535
1535
23.07.2001

892
1535

23.07.2001

892
1535

892
1535

23.07.2001

892
1535

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

SARCOZI MARIA

BOROD 456

7598

24.09.2002

1000

SARCOZI MARIA

BOROD 456

7598

24.09.2002

1000

SARCOZI MARIA

BOROD 456

7598

24.09.2002

1000

SARCOZI MARIA
GABOR ALEXANDRU,
GABOR RUXANDA

BOROD 456

7598

24.09.2002

1000

BOROD

5381

21.11.1994

111

MUNTEAN PETRU,
BOROD,207,ORADEA 52810
MUNTEAN TEODOR

07.02.2000

804

26.09.2002

1013

MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN TEODOR
MUNTEAN TEODOR

MUNTEAN TEODOR
VENTER ANAMARIA

BOROD421

14457

VENTER ANAMARIA

BOROD421

14457

26.09.2002

1013

VENTER ANAMARIA

BOROD421

14457

26.09.2002

1013

PUP ANA

BOROD,391

4629

31.10.1996

324

PUP ANA

BOROD,391

4629

31.10.1996

324

PUP ANA

BOROD,391

4629

31.10.1996

324

4 PUP ANA
4 PUP ANA

BOROD,391

4629

31.10.1996

324

BOROD,391

4629

31.10.1996

324

4 PUP ANA
4 PUP ANA

BOROD,391

4629

31.10.1996

324

BOROD,391

4629

31.10.1996

324

4 DARSTEANU MARIA
4 DARSTEANU MARIA

BOROD,391

3100

17.02.1997

338

BOROD,391

3100

17.02.1997

338

4 DARSTEANU MARIA
4 DARSTEANU MARIA

BOROD,391

3100

17.02.1997

338

BOROD,391

3100

17.02.1997

338

4 DARSTEANU MARIA
4 DARSTEANU MARIA

BOROD,391

3100

17.02.1997

338

BOROD,391

3100

17.02.1997

338

4 DARSTEANU MARIA
4 DARSTEANU MARIA
4

PUP ALEXANDRU

3100

17.02.1997

338

BOROD,391

3100

17.02.1997

338

BOROD,392

2886

31.10.1996

325

4 PUP ANA
4 PUP ALEXANDRU

BOROD,391

4629

31.10.1996

324

BOROD,392

2886

31.10.1996

325

4 DARSTEANU MARIA
4 PUP ANA

BOROD,391

3100

17.02.1997

338

BOROD,391

4629

31.10.1996

324

4 PUP ALEXANDRU
4 DARSTEANU MARIA

BOROD,392

2886

31.10.1996

325

BOROD,391

3100

17.02.1997

FODOR ANA

BOROD 425

11204

13.12.2002

338
1258

FODOR ANA

BOROD 425

11204

13.12.2002

1258

FODOR ANA

BOROD 425

11204

13.12.2002

1258

FODOR ANA

BOROD 425

11204

13.12.2002

1258

FODOR ANA

BOROD 425

11204

13.12.2002

1258

FODOR ANA

BOROD 425

11204

13.12.2002

1258

FODOR ANA

BOROD 425

11204

13.12.2002

1258

BOROD450

10821

13.12.2002

1256

BOROD 463

19738

13.12.2002

1272

NEGRUT ALEXANDRU

BOROD

17659

22.10.2003

1422

NEGRUT ALEXANDRU

BOROD

17659

22.10.2003

1422

GRZ ARON

BOROD 319

2572

13.12.2002

1166

GRZ ARON

BOROD 319

2572

13.12.2002

1166

BRUDASCA ANA

BOROD ,475

23543

31.10.1996

GROZE AURICA

SERANI 50

4046

SIMUT FLORIAN

BOROD

59961

13.12.2002

1278

NEGRUT ALEXANDRU

BOROD

17659

22.10.2003

1422

LIA GHEORGHE

VENTER AUREL

BRUDACA TEFAN

BOROD,391

CTAN TEFAN,
121 CTAN MARIA
CTAN TEFAN,
121 CTAN MARIA
CTAN TEFAN,
121 CTAN MARIA
CTAN TEFAN,
121 CTAN MARIA
SIMUT FLORIAN

327
1621

BOROD

4637

30.09.1992

BOROD

4637

30.09.1992

BOROD

4637

30.09.1992

4637

30.09.1992

BOROD

BOROD

59961

13.12.2002

1278

SIMUT FLORIAN

BOROD

59961

13.12.2002

1278

NEGRUT ALEXANDRU

BOROD

17659

22.10.2003

1422

BOROD 211

15467

13.12.2002

1262

IVAN IRINA
ILEA ILEANA

BOROD65

20480

OLAR VALENTIN

BOROD 111

25382

13.12.2002

1215

OLAR VALENTIN

BOROD 111

25382

13.12.2002

1215

ILEA ILEANA

BOROD65

20480

OLAR VALENTIN

BOROD 111

25382

13.12.2002

1215

OLAR VALENTIN

BOROD 111

25382

13.12.2002

1215

ILEA ILEANA

BOROD65

20480

COHUT DUMITRU

BOROD

22.10.2003

1416

GROZE TEODOR

SERANI 52

500

ILEA ILEANA

BOROD65

20480

COHUT DUMITRU

BOROD

GROZE TEODOR

SERANI 52

500

1636

ILEA ILEANA

BOROD65

20480

648

ILEA ILEANA

BOROD65

20480

648

SUCIU PETRU

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA

BOROD

500

500

130553

648

648

648
1636
648
22.10.2003

13.12.2002

1416

1171

DAT IOAN

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
DAT MARIA

BOROD

1310

20.12.1994

143

DAT IOAN

DAT MARIA

BOROD

1310

20.12.1994

143

DAT IOAN

DAT MARIA

BOROD

1310

20.12.1994

143

OPREA DUMITRU

BOROD

8928

13.12.2002

1263

OPREA DUMITRU

BOROD

8928

13.12.2002

1263

OPREA DUMITRU

BOROD

8928

13.12.2002

1263

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

130856

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

130856

BOROD

20708

SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU

SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
REME IOAN

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
REME FLOARE, SILAGHI
MIHAI, SILAGHI ANTONIA,
TMA SANDA

CTAN TEFAN,
121 CTAN MARIA
CTAN TEFAN,
121 CTAN MARIA
REME IOAN
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU

REME FLOARE, SILAGHI


MIHAI, SILAGHI ANTONIA,
TMA SANDA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE

BOROD

130856

BOROD

130553

BOROD

130856

1527
13.12.2002

1171
1527

1527

1527
15.10.1999

769

BOROD

4637

30.09.1992

BOROD

4637

30.09.1992

BOROD

20708

15.10.1999

769

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

130856

BOROD

130553

BOROD

130856

BOROD

130553

BOROD

130856

BOROD

130553

BOROD

130856

BOROD

130553

BOROD

130856

BOROD

130553

BOROD

130856

BOROD

130553

BOROD

130856

1527
13.12.2002

1171
1527

13.12.2002

1171
1527

13.12.2002

1171
1527

13.12.2002

1171
1527

13.12.2002

1171
1527

13.12.2002

1171
1527

SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

130856

1527

BOROD

130856

1527

BOROD

130553

BOROD

130856

13.12.2002

1171
1527

SARCA DUMITRU

BOROD 454

8579

23.09.2002

SARCA DUMITRU

BOROD 454

8579

23.09.2002

994
994

SUCIU TRAIAN

BOROD 414

14484

SUCIU TRAIAN

BOROD 414

16837

VENTER GAVRIL

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD

21246

22.10.2003

1446
1446

ALB IOAN

ALB NICOLAE

ALB IOAN

ALB NICOLAE

13.12.2002

1222
1526

BOROD

21246

22.10.2003

BOROD,294

99999

31.10.1996

326

BOROD

21246

22.10.2003

1446

BOROD 414

14484

13.12.2002

1222

BOROD

21246

22.10.2003

1446

SUCIU TRAIAN

BOROD 414

16837

SUCIU TRAIAN

BOROD 414

14484

13.12.2002

1222

BOROD

21246

22.10.2003

1446

BOROD 414

16837

BOROD 413

6491

VENTER GAVRIL
ALB IOAN

ALB NICOLAE

SUCIU TRAIAN
ALB IOAN

ALB IOAN

ALB NICOLAE

ALB NICOLAE

SUCIU TRAIAN
SUCIU FLOARE

SUCIU PAVEL, HANGA


IOSIF

1526

1526
13.12.2002

1185

BRUDACA IOAN

BOROD 424

20740

23.08.1995

242

BRUDACA IOAN

BOROD 424

20740

23.08.1995

242

BRUDACA IOAN

BOROD 424

20740

23.08.1995

242

BRUDACA IOAN

BOROD 424

20740

23.08.1995

242

SUCIU FLOARE

SUCIU PAVEL, HANGA


IOSIF

BOROD 413

6491

13.12.2002

1185

SUCIU TRAIAN

BOROD 414

14484

13.12.2002

1222

SUCIU TRAIAN

BOROD 414

16837

DAT ANA

BOROD 462

24911

12.05.1998

542

BOROD 413

6491

13.12.2002

1185

CORUND PETRU

BOROD 410

39053

13.12.2002

1216

SUCIU TRAIAN

BOROD 414

14484

13.12.2002

1222

BOROD 414

16837

57180

SUCIU TRAIAN
MERMEZE FLOARE
SANDA
VANCEA FLRIAN

ALEXA ANA

BOROD

9974

13.06.1995

198

57180

VANCEA FLRIAN

ALEXA ANA

BOROD

9974

13.06.1995

198

57180

VANCEA FLRIAN

ALEXA ANA

BOROD

9974

13.06.1995

198

57180

VANCEA FLRIAN

ALEXA ANA

BOROD

9974

13.06.1995

198

57180

VANCEA FLRIAN

ALEXA ANA
CORUND MARIA, CORUND
PETRU
CORUND MARIA, CORUND
PETRU
CORUND MARIA, CORUND
PETRU
CORUND MARIA, CORUND
PETRU
CORUND MARIA, CORUND
PETRU

BOROD

9974

13.06.1995

198

BOROD47

24614

13.12.2002

1174

BOROD47

24614

13.12.2002

1174

BOROD47

24614

13.12.2002

1174

BOROD47

24614

13.12.2002

1174

BOROD47

24614

13.12.2002

1174

SUCIU FLOARE

CORUND NICOLAE
CORUND NICOLAE
CORUND NICOLAE
CORUND NICOLAE
CORUND NICOLAE

SUCIU PAVEL, HANGA


IOSIF

1526

1526

BOROD 410

7825

BRUDACA TEFAN

BOROD 463

19738

13.12.2002

1272

BRUDACA TEFAN

BOROD 463

19738

13.12.2002

1272

BRUDACA TEFAN

BOROD 463

19738

13.12.2002

1272

BRUDACA TEFAN

BOROD 463

19738

13.12.2002

1272

ALB IOAN

ALB NICOLAE

BOROD

21246

22.10.2003

1446

ALB IOAN

ALB NICOLAE

BOROD

21246

22.10.2003

1446

ALB IOAN

ALB NICOLAE

BOROD

21246

22.10.2003

1446

ALB IOAN

ALB NICOLAE

BOROD

21246

22.10.2003

1446

ALB IOAN

ALB NICOLAE

BOROD

21246

22.10.2003

1446

ALB IOAN

ALB NICOLAE

BOROD

21246

22.10.2003

1446

ALB IOAN

ALB NICOLAE

BOROD

21246

22.10.2003

1446

ALB IOAN
ALB NICOLAE
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
CORUND GHEORGHE
CORUND ARON

BOROD

21246

22.10.2003

1446

BOROD

9750

BOROD

9750

BOROD

9750

BOROD 406

11696

24.09.2002

997

CORUND GHEORGHE
CORUND ARON
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
CORUND GHEORGHE
CORUND ARON

BOROD 406

11696

24.09.2002

997

BOROD 406

11696

24.09.2002

997

CORUND GHEORGHE
CORUND ARON
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
REME FLOARE, SILAGHI
REME IOAN
MIHAI, SILAGHI ANTONIA,
TMA SANDA
TEPELEA FLOARE, CABA
TEPELEA DUMITRU
MARIA
VENTER LEONTIN DAN

BOROD 406

11696

24.09.2002

997

VENTER ARON

BOROD

9750

BOROD

9750

BOROD

9750

BOROD

9750

BOROD

9750

BOROD

9750

BOROD

9750

BOROD

20708

15.10.1999

769

BOROD

95006

30.07.2004

1518

60934

22.10.2003

1447

95006

30.07.2004

1518

BOROD 41
BOROD

1660

VENTER PETRU

TEPELEA FLOARE, CABA


BOROD
MARIA
VENTER NICOLAE
BOROD

9487

20.12.2002

1364

VENTER PETRU

VENTER NICOLAE

BOROD

9487

20.12.2002

1364

VENTER PETRU

VENTER NICOLAE

BOROD

9487

20.12.2002

1364

BOROD

60934

22.10.2003

1447

BOROD

9487

20.12.2002

1364

BOROD

60934

22.10.2003

1447

TEPELEA DUMITRU

VENTER ARON
VENTER PETRU

VENTER NICOLAE

VENTER ARON
VENTER PETRU

VENTER NICOLAE

BOROD

9487

20.12.2002

1364

VENTER PETRU

VENTER NICOLAE

BOROD

9487

20.12.2002

1364

BRUDACA TEFAN

BOROD 463

19738

13.12.2002

1272

BRUDACA TEFAN

BOROD 463

19738

13.12.2002

1272

JOLEA VICTORIA
SIMUT FLORIAN
JOLEA VICTORIA
SIMUT FLORIAN

TOPA DE CRI 183 36216

25.01.1996

284

59961

13.12.2002

1278

TOPA DE CRI 183 36216

25.01.1996

284

13.12.2002

1278

BOROD
BOROD

59961

SIMUT FLORIAN

BOROD

59961

13.12.2002

1278

CORUND NICOLAE

BOROD

7583

13.12.2002

1277

CORUND NICOLAE

BOROD

7583

13.12.2002

1277

CORUND NICOLAE

BOROD

7583

13.12.2002

1277

VENTER PETRU

VENTER NICOLAE

BOROD

9487

VENTER IOAN ROMICA

BOROD 404

1187

VENTER IOAN ROMICA

BOROD 404

1364
13054
13054

VENTER EMIL PETRU

BOROD

VENTER EMIL PETRU

BOROD

VENTER EMIL PETRU

BOROD

KELA MARIA

BOROD

4412

20.12.1994

KELA MARIA

BOROD

4412

20.12.1994

BOROD 463

19738

13.12.2002

1272

BOROD 463

19738

13.12.2002

1272

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE

26682

24.09.2002

1001

BRUDACA TEFAN
BRUDACA TEFAN
VENTER CONSTANTIN
CUC VETURIA SAVETA

BOROD 478

VENTER CONSTANTIN

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE

CUC VETURIA SAVETA

BOROD 478

VENTER CONSTANTIN

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE

CUC VETURIA SAVETA

BOROD 478

VENTER CONSTANTIN

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE

CUC VETURIA SAVETA

10

20.12.2002

1676

13063
13063
13063
144
144

1638
26682

24.09.2002

1001
1638

26682

24.09.2002

1001
1638

26682

24.09.2002

BOROD 478

1001
1638

VENTER CONSTANTIN

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER
NICOLAE

BOROD 385

26682

24.09.2002

1001

VENTER CONSTANTIN

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER
NICOLAE

BOROD 385

26682

24.09.2002

1001

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

VENTER AUREL

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

OLAR ALEXANDRU
CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

VENTER AUREL

BOROD 232

1834

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

1572

VENTER AUREL

BOROD 232

1834

10

VENTER AUREL

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

10

VENTER AUREL

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

VENTER CONSTANTIN

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER
NICOLAE

BOROD 385

26682

24.09.2002

1001

VENTER CONSTANTIN

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER
NICOLAE

BOROD 385

26682

24.09.2002

1001

VENTER AUREL

BOROD,203

46144

25.01.2002

CUC VETURIA SAVETA

BOROD 478

1665

VENTER AUREL

BOROD,203

46144

CUC VETURIA SAVETA

BOROD 478

1665

10

VENTER AUREL

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

10

VENTER AUREL

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

JOLEA VICTORIA

TOPA DE CRI 183 36216

25.01.1996

284

JOLEA VICTORIA

TOPA DE CRI 183 36216

25.01.1996

10
10

BRUDASCA PETRU
BRUDASCA PETRU

1572

906
1638

25.01.2002

906
1638

284

BOROD

1599

BOROD

1599

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

RAD NICOLAE

BOROD

11688

22.10.2003

1427

RAD NICOLAE

BOROD

11688

22.10.2003

1427

BOROD

25680

25.11.1994

120

BOROD

87697

14.04.2003

1404

BOROD

25680

25.11.1994

120

FAUR GHEORGHE

FILIP ELISABETA, FAUR


AUREL, MDUA
FLORICA, MANEA ANA

TEPELE PETRU
FAUR GHEORGHE

FILIP ELISABETA, FAUR


AUREL, MDUA
FLORICA, MANEA ANA

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

CHIRODEA MARIA

BOROD 399

3927

1559

CHIRODEA MARIA

BOROD 399

3927

1559

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

CUC IRINA, CUC IOAN,


CUC DUMITRU

BOROD

23709

25.11.2002

1086

GEZ MARIA, CUC AUREL

BOROZEL

21351

13.12.2002

1159

CHIRODEA MARIA
CUC IRINA, CUC IOAN,
CUC DUMITRU

BOROD 36

3927

BOROD

23709

25.11.2002

1086

GEZ MARIA, CUC AUREL

BOROZEL

21351

13.12.2002

1159

CHIRODEA MARIA

1554

BOROD 36

3927

FAUR GHEORGHE

FILIP ELISABETA, FAUR


AUREL, MDUA
FLORICA, MANEA ANA

1554

BOROD

25680

25.11.1994

120

FAUR GHEORGHE

FILIP ELISABETA, FAUR


AUREL, MDUA
FLORICA, MANEA ANA

BOROD

25680

25.11.1994

120

FAUR GHEORGHE

FILIP ELISABETA, FAUR


AUREL, MDUA
FLORICA, MANEA ANA

BOROD

25680

25.11.1994

120

FAUR GHEORGHE

FILIP ELISABETA, FAUR


AUREL, MDUA
FLORICA, MANEA ANA

BOROD

25680

25.11.1994

120

FAUR GHEORGHE

FILIP ELISABETA, FAUR


AUREL, MDUA
FLORICA, MANEA ANA

BOROD

25680

25.11.1994

120

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

BOROD

106015

20.12.2002

1367

CRET LIVIU
CRETU LIVIU VALERI
FAUR GHEORGHE

CRET LIVIU

BOROD 361
BOROD

25680

25.11.1994

120

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

BOROD

106015

20.12.2002

1367

CRETU LIVIU VALERI


CRET LIVIU

BOROD 361
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

CRETU LIVIU VALERI


CRET LIVIU

1687

FILIP ELISABETA, FAUR


AUREL, MDUA
FLORICA, MANEA ANA

BOROD

1687
106015

20.12.2002

BOROD 361
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

BOROD

1367
1687

106015

20.12.2002

1367

CRETU LIVIU VALERI

BOROD 361

TU DUMITRU

BOROD 396

13753

13.12.2002

1270

TU DUMITRU

BOROD 396

13753

13.12.2002

1270

TU DUMITRU

BOROD 396

13753

13.12.2002

1270

TU DUMITRU

BOROD 396

13753

13.12.2002

1270

TU DUMITRU

BOROD 396

13753

13.12.2002

1270

TU DUMITRU

BOROD 396

13753

13.12.2002

1270

TU DUMITRU

BOROD 396

13753

13.12.2002

1270

TU DUMITRU

BOROD 396

13753

13.12.2002

1270

BOROD

106015

20.12.2002

1367

BOROD 361

64201

BOROD

106015

CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

CRETU LIVIU VALERI


CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

1687

1687
20.12.2002

1367

CRETU LIVIU VALERI


CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

CRETU LIVIU VALERI


CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

CRET LIVIU

BOROD

BOROD

BOROD

BOROD

BOROD

106015

20.12.2002

1367
1687

106015

20.12.2002

1367
1687

106015

20.12.2002

1367
1687

106015

20.12.2002

106015

20.12.2002

1367
1687

BOROD 361
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

1367
1687

BOROD 361
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

CRETU LIVIU VALERI


CRET LIVIU

20.12.2002

BOROD 361
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

CRETU LIVIU VALERI


CRET LIVIU

106015

BOROD 361
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

CRETU LIVIU VALERI


CRET LIVIU

BOROD

1687

BOROD 361
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

CRETU LIVIU VALERI


CRET LIVIU

64201

BOROD 361

CRETU LIVIU VALERI


CRET LIVIU

BOROD 361

1367
1687

BOROD

106015

20.12.2002

1367

BOROD

106015

20.12.2002

1367

CRETU LIVIU VALERI

BOROD 361

1687

CRETU LIVIU VALERI

BOROD 361

1687

CRET LIVIU
CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

BOROD

106015

20.12.2002

1367

BOROD

106015

20.12.2002

1367

CRETU LIVIU VALERI

BOROD 361

1687

CRETU LIVIU VALERI

BOROD 361

1687

CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

CRETU LIVIU VALERI


CRET LIVIU

BOROD

106015

BOROD 361
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

CRETU LIVIU VALERI

BOROD

106015

20.12.2002

BOROD 361
38016

CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

106015

CRETU LIVIU VALERI

462
20.12.2002

BOROD 361

1367
1687

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

106015

BOROD

1367
1687

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD


BOROD

1367
1687

LAL PETRU

CRETU LIVIU VALERI

20.12.2002

BOROD 361

462
20.12.2002

1367
1687

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

462

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

462

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

462

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

462

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

462

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

462

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

462

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

462

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

462

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

462

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

462

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

MARUCA TEFAN

BOROD

24586

12.10.1995

462
252

TU TEODOR

BOROD 329

36031

19.07.1999

725

TU TEODOR

BOROD 329

36031

19.07.1999

725

TU TEODOR

BOROD 329

36031

19.07.1999

725

MUNTEAN PETRU

BOROD 358

1200

13.12.2002

1154

MADAR ECATERINA

VALEA MARE 54

4204

MADAR ECATERINA

VALEA MARE 54

MARUCA TEFAN

BOROD

24586

12.10.1995

252

TU TEODOR

BOROD 329

36031

19.07.1999

725

TU TEODOR

BOROD 329

36031

19.07.1999

725

TU TEODOR

BOROD 329

36031

19.07.1999

725

MUNTEAN PETRU

BOROD 358

1200

13.12.2002

1154

MADAR ECATERINA

VALEA MARE 54

4204

MADAR ECATERINA

VALEA MARE 54

1574
1574

1574
1574

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

462

LAL PETRU

LAL NICOLAE, LAL ILEANA BOROD

38016

462

MUNTEAN PETRU

BOROD 358

1200

13.12.2002

1154

MUNTEAN PETRU

BOROD 358

1200

13.12.2002

1154

MARUCA TEFAN

BOROD

24586

12.10.1995

252

MARUCA TEFAN

BOROD

24586

12.10.1995

252

CUC IOANA

BOROD

22185

13.12.2002

1223

CUC IOANA

BOROD

22185

13.12.2002

1223

121 POPA TEODOR


121 POPA TEODOR

BOROD

3168

16.12.1992

12

BOROD

3168

16.12.1992

12

CABA ALEAXANDRU

BOROD316

8100

13.12.2002

1271

CABA ALEAXANDRU

BOROD316

8100

13.12.2002

1271

CABA ALEAXANDRU

BOROD316

8100

13.12.2002

1271

CABA ALEAXANDRU

BOROD316

8100

13.12.2002

1271

CABA ALEAXANDRU

BOROD316

8100

13.12.2002

1271

CABA ALEAXANDRU

BOROD316

8100

13.12.2002

1271

CABA ALEAXANDRU

BOROD316

8100

13.12.2002

1271

CABA ALEAXANDRU

BOROD316

8100

13.12.2002

1271

CABA ALEAXANDRU

BOROD316

8100

13.12.2002

1271

CABA ALEAXANDRU

BOROD316

8100

13.12.2002

1271

CABA ALEAXANDRU

BOROD316

8100

13.12.2002

1271

CABA ALEAXANDRU

BOROD316

8100

13.12.2002

1271

CABA ALEAXANDRU

BOROD316

8100

13.12.2002

1271

CABA ALEAXANDRU

BOROD316

8100

13.12.2002

1271

BOROD

1219

15.03.1994

64

BOROD

1000

15.03.1994

68

BOROD

1000

15.03.1994

68

BOROD

1219

15.03.1994

64

BOROD

1000

15.03.1994

68

BOROD

1000

15.03.1994

68

BOROD

1219

15.03.1994

64

BOROD

1000

15.03.1994

68

121 GHEII TEFAN


121 BUTIRI IOAN
121 BUTIRI IOAN
121 GHEII TEFAN

GHEII IOAN

GHEII IOAN

121 BUTIRI IOAN


121 BUTIRI IOAN
121 GHEII TEFAN
121 BUTIRI IOAN

GHEII IOAN

121 GHEII TEFAN


121 BUTIRI IOAN

GHEII IOAN

BOROD

1219

15.03.1994

BOROD

1000

15.03.1994

64
68

CUC IOANA

BOROD

22185

13.12.2002

1223

CUC IOANA

BOROD

22185

13.12.2002

1223

CUC IOANA

BOROD

22185

13.12.2002

1223

CUC IOANA

BOROD

22185

13.12.2002

1223

VENTER NICOLAE

VENTER VICTOR

BOROD 359

12339

25.11.2000

1085

VENTER NICOLAE

VENTER VICTOR

BOROD 359

12339

25.11.2000

1085

CABA ALEAXANDRU

BOROD316

8100

13.12.2002

1271

CABA ALEAXANDRU

BOROD316

8100

13.12.2002

1271

PASCAR ECATERINA

BOROD 494

2905

10.09.2002

957

PASCAR ECATERINA

BOROD 494

2905

10.09.2002

957

SARCA DUMITRU

BOROD 454

8579

23.09.2002

994

PASCAR ECATERINA

BOROD 494

2905

10.09.2002

957

PASCAR ECATERINA

BOROD 494

2905

10.09.2002

957

SARCA DUMITRU

BOROD 454

8579

23.09.2002

994

121 POPA TEODOR


121 POPA TEODOR

BOROD

3168

16.12.1992

12

BOROD

3168

16.12.1992

12

121 POPA TEODOR


121 POPA TEODOR

BOROD

3168

16.12.1992

12

BOROD

3168

16.12.1992

12

OLAR GAVRIL

BOROD

38140

14.10.1999

747

OLAR GAVRIL

BOROD

41787

OLAR GAVRIL

BOROD

38140

OLAR GAVRIL

BOROD

41787

VENTER ANAMARIA

BOROD421

14457

26.09.2002

1013

VENTER ANAMARIA

BOROD421

14457

26.09.2002

1013

CUC IOANA

BOROD

22185

13.12.2002

1223

CUC IOANA

BOROD

22185

13.12.2002

1223

MUNTEAN ILEANA

BOROD

1719

MUNTEAN ILEANA

BOROD

1719

MUNTEAN ILEANA

BOROD

1719

MUNTEAN ILEANA

BOROD

9 LAL FLOARE
9 LAL FLOARE

1542
14.10.1999

747
1542

1719

BOROD,380

29928

13.12.1999

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD

15786

14.04.2003

1397

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

VENTER IRINA

BOROD

15786

14.04.2003

1397

MUNTEAN ILEANA

BOROD

MUNTEAN ILEANA

BOROD

BULZAN IOAN

BOROD 78

8707

14.10.1999

751

BULZAN IOAN

BOROD 78

8707

14.10.1999

751

VENTER IRINA
9 LAL FLOARE
9 LAL FLOARE

MADAR ALEXANDRU
VENTER IRINA
MADAR ALEXANDRU
VENTER IRINA
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
121 POPA TEODOR
121 POPA TEODOR

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE

787

1719
1719

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

BOROD

15786

14.04.2003

1397

BOROD 282

31171

23.09.2002

989

BOROD

15786

14.04.2003

1397

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

130856

BOROD

130553

BOROD

130856

BOROD

3168

16.12.1992

12

BOROD

3168

16.12.1992

12

1527
13.12.2002

1171
1527

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

STANCE LIVIA

BOROD

8410

22.10.2003

1439

STANCE LIVIA

BOROD

8410

22.10.2003

1439

STANCE LIVIA

BOROD

8410

22.10.2003

1439

STANCE LIVIA

BOROD

8410

22.10.2003

1439

STANCE LIVIA

BOROD

8410

22.10.2003

1439

STANCE LIVIA

BOROD

8410

22.10.2003

1439

BRUDASCA PETRU

BOROD

1599

BRUDASCA PETRU

BOROD

1599

BRUDASCA PETRU

BOROD

1599

BRUDASCA PETRU

BOROD

PUCA ILEANA

BOROD 386

7876

13.12.2002

1176

PUCA ILEANA

BOROD 386

7876

13.12.2002

1176

PUCA ILEANA

BOROD 386

7876

13.12.2002

1176

PUCA ILEANA

BOROD 386

7876

13.12.2002

1176

VENTER CONSTANTIN

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE

26682

24.09.2002

1001

VENTER CONSTANTIN

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE

26682

24.09.2002

1001

VENTER CONSTANTIN

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE

26682

24.09.2002

1001

VENTER CONSTANTIN

VENTER TEFAN,
VENTER ILEANA, VENTER BOROD 385
NICOLAE

26682

24.09.2002

1001

PUCA ILEANA

BOROD 386

7876

13.12.2002

1176

PUCA ILEANA

BOROD 386

7876

13.12.2002

1176

BOROD

3168

16.12.1992

12

BOROD

3168

16.12.1992

12

PUCA ILEANA

BOROD 386

7876

13.12.2002

1176

PUCA ILEANA

BOROD 386

7876

13.12.2002

1176

VENTER TRAIAN

BOROD402

14892

488

VENTER TRAIAN

BOROD402

14892

488

VENTER TRAIAN

BOROD402

14892

488

VENTER TRAIAN

BOROD402

14892

121 POPA TEODOR


121 POPA TEODOR

646
646

1599

488

VENTER NICOLAE

VENTER VICTOR

BOROD 359

12339

25.11.2000

1085

VENTER NICOLAE

VENTER VICTOR

BOROD 359

12339

25.11.2000

1085

VENTER NICOLAE

VENTER VICTOR

BOROD 359

12339

25.11.2000

1085

BOROD 392

24936

13.12.2002

1163

BOROD 359

12339

25.11.2000

1085

BOROD 392

24936

13.12.2002

1163

BOROD 359

12339

25.11.2000

1085

BOROD 392

24936

13.12.2002

1163

BOROD 359

12339

25.11.2000

1085

BOROD 392

24936

13.12.2002

1163

BOROD 359

12339

25.11.2000

1085

BOROD 392

24936

13.12.2002

1163

BOROD 359

12339

25.11.2000

1085

VENTER ANUA

BOROD 392

24936

13.12.2002

1163

VENTER ANUA

BOROD 392

24936

13.12.2002

1163

VENTER ANUA

BOROD 392

24936

13.12.2002

1163

VENTER ANUA
VENTER NICOLAE

VENTER VICTOR

VENTER ANUA
VENTER NICOLAE

VENTER VICTOR

VENTER ANUA
VENTER NICOLAE

VENTER VICTOR

VENTER ANUA
VENTER NICOLAE

VENTER VICTOR

VENTER ANUA
VENTER NICOLAE

VENTER VICTOR

VENTER NICOLAE

VENTER VICTOR

BOROD 359

12339

25.11.2000

1085

VENTER NICOLAE

VENTER VICTOR

BOROD 359

12339

25.11.2000

1085

121 BRUDACA IOAN


VENTER PETRU LIVIU

ORADEA

691

11.03.1994

51

BOROD 387

9797

13.12.2002

1178

121 BRUDACA IOAN


VENTER PETRU LIVIU

ORADEA

691

11.03.1994

51

BOROD 387

9797

13.12.2002

1178

121 BRUDACA IOAN


121 BRUDACA IOAN

ORADEA

691

11.03.1994

51

ORADEA

691

11.03.1994

51

VENTER PETRU LIVIU

BOROD 387

9797

13.12.2002

1178

VENTER PETRU LIVIU

BOROD 387

9797

13.12.2002

1178

ORADEA

691

11.03.1994

51

ORADEA

691

11.03.1994

51

VENTER PETRU LIVIU

BOROD 387

9797

13.12.2002

1178

VENTER PETRU LIVIU

BOROD 387

9797

13.12.2002

1178

VENTER PETRU LIVIU

BOROD 387

9797

13.12.2002

1178

VENTER PETRU LIVIU

BOROD 387

9797

13.12.2002

1178

VENTER LIVIU PETRU

BOROD 387

8247

1521

VENTER LIVIU PETRU

BOROD 387

8247

1521

VENTER LIVIU PETRU

BOROD 387

8247

1521

VENTER LIVIU PETRU

BOROD 387

8247

1521

VENTER LIVIU PETRU

BOROD 387

8247

1521

VENTER LIVIU PETRU

BOROD 387

8247

1521

VENTER LIVIU PETRU

BOROD 387

8247

1521

VENTER LIVIU PETRU

BOROD 387

8247

VENTER IOAN

BOROD 362

26004

2.11.1999

782

VENTER IOAN

BOROD 362

26004

2.11.1999

782

VENTER IOAN

BOROD 362

26004

2.11.1999

782

VENTER IOAN

BOROD 362

26004

2.11.1999

782

VENTER IOAN

BOROD 362

26004

2.11.1999

782

VENTER IOAN

BOROD 362

26004

2.11.1999

OLAR GAVRIL

BOROD

41787

OLAR GAVRIL

BOROD

41787

VENTER IOAN

BOROD 362

26004

2.11.1999

782

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 362

26004

2.11.1999

782

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

POPA FLOARE

CVALEA MARE

19999

6.08.1997

428

POPA FLOARE

CVALEA MARE

19999

6.08.1997

428

VENTER IOAN

BOROD 362

26004

2.11.1999

782

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 362

26004

2.11.1999

782

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

EPELE MARIA

BOROD 383

46005

13.12.2002

1259

EPELE MARIA

BOROD 383

46005

13.12.2002

1259

EPELE MARIA

BOROD 383

46005

13.12.2002

1259

EPELE MARIA

BOROD 383

46005

13.12.2002

1259

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

121 BRUDACA IOAN


121 BRUDACA IOAN

EPELE IOAN

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA

VENTER IOAN
EPELE IOAN

EPELE IOAN

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA

VENTER IOAN
EPELE IOAN

EPELE IOAN

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA

1521

782
1542
1542

EPELE IOAN

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

EPELE MARIA

BOROD 383

46005

13.12.2002

1259

EPELE MARIA

BOROD 383

46005

13.12.2002

1259

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 293

63134

1535

BOROD 293

63134

1535

BOROD 383

84293

BOROD 293

63134

BOROD 383

84293

EPELE IOAN
EPELE IOAN
EPELE IOAN
EPELE IOAN
EPELE IOAN
EPELE IOAN
OLAR TRAIAN
OLAR TRAIAN
EPELE IOAN
OLAR TRAIAN
EPELE IOAN
OLAR TRAIAN

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA
EPELE GAVRI, EPELE
MARIA
EPELE GAVRI, EPELE
MARIA
EPELE GAVRI, EPELE
MARIA
EPELE GAVRI, EPELE
MARIA
EPELE GAVRI, EPELE
MARIA
TOPAI MARIA
TOPAI MARIA
EPELE GAVRI, EPELE
MARIA
TOPAI MARIA
EPELE GAVRI, EPELE
MARIA
TOPAI MARIA

13.12.2002

1183
1535

13.12.2002

1183

BOROD 293

63134

FAUR MIHAI

BOROD

1838

25.11.1994

1535
122

FAUR MIHAI

BOROD

1838

25.11.1994

122

FAUR MIHAI

BOROD

1838

25.11.1994

122

FAUR MIHAI
SUCIU PETRU, SUCIU
MIHAI, SUCIU GAVRIL
SUCIU PETRU, SUCIU
MIHAI, SUCIU GAVRIL
VENTER TEFAN

BOROD

1838

25.11.1994

122

ORADEA

5048

1684

ORADEA

5048

1684
489

BOROD50

47530

VENTER TEFAN

BOROD50

47530

BRUDASCA PETRU

BOROD

BRUDASCA PETRU

BOROD

MADAR NICOLAE

BOROD

1368

22.01.1995

159

MADAR NICOLAE
SUCIU PETRU, SUCIU
MIHAI, SUCIU GAVRIL
MADAR NICOLAE

BOROD

1368

22.01.1995

159

MADAR NICOLAE
SUCIU PETRU, SUCIU
MIHAI, SUCIU GAVRIL
MADAR NICOLAE

489
1599
1599

ORADEA

1684

BOROD

1368

22.01.1995

159

BOROD

1368

22.01.1995

159

ORADEA

1684

BOROD

1368

22.01.1995

159

MADAR NICOLAE

BOROD

1368

22.01.1995

159

CHIRODEA PETRU

BOROD 324

5794

23.09.1999

744

CHIRODEA PETRU

BOROD 324

5794

23.09.1999

744

CHIRODEA PETRU

BOROD 324

5794

23.09.1999

744

CHIRODEA PETRU

BOROD 324

5794

23.09.1999

744

LINGURAR VERONICA

BOROD

4114

13.06.1995

195

FECHETE FLOARE

BOROD

5401

22.06.1995

207

VENTER IOAN

LARIU IOAN

HUNEDOARA

6769

10.08.1995

215

SIMU TEODOR

HOBLE RODICA

ORADEA

4765

10.09.2002

936

SIMU TEODOR

HOBLE RODICA

ORADEA

4765

10.09.2002

936

LINGURAR VERONICA

BOROD

4114

13.06.1995

195

FECHETE FLOARE

BOROD

5401

22.06.1995

207

VENTER IOAN

LARIU IOAN

HUNEDOARA

6769

10.08.1995

215

SIMU TEODOR

HOBLE RODICA

ORADEA

4765

10.09.2002

936

SIMU TEODOR

HOBLE RODICA

ORADEA

4765

10.09.2002

936

VENTER IOAN

LARIU IOAN

HUNEDOARA

6769

10.08.1995

215

SIMU TEODOR

HOBLE RODICA

ORADEA

4765

10.09.2002

936

VENTER IOAN

LARIU IOAN

HUNEDOARA

6769

10.08.1995

215

SIMU TEODOR

HOBLE RODICA

ORADEA

4765

10.09.2002

936

VENTER IOAN

LARIU IOAN

HUNEDOARA

6769

10.08.1995

215

VENTER IOAN

LARIU IOAN

HUNEDOARA

6769

10.08.1995

215

VENTER IOAN

LARIU IOAN

HUNEDOARA

6769

10.08.1995

215

VENTER IOAN

LARIU IOAN

HUNEDOARA

6769

10.08.1995

215

VENTER IOAN

LARIU IOAN

HUNEDOARA

6769

10.08.1995

215

VENTER IOAN

LARIU IOAN

HUNEDOARA

6769

10.08.1995

215

BOROD 320

1060

13.12.2002

1156
215

RADU IOAN
VENTER IOAN

LARIU IOAN

HUNEDOARA

6769

10.08.1995

VENTER IOAN

LARIU IOAN

HUNEDOARA

6769

10.08.1995

215

RADU IOAN

BOROD 320

1060

13.12.2002

1156

RADU IOAN

BOROD 320

1060

13.12.2002

1156

RADU IOAN

BOROD 320

1060

13.12.2002

1156
938

BUTIRI MARIA

MUREAN ROZALIA

BOROZEL 62

11393

10.09.2002

BOTICI ANA

MARUCA VERONICA

BOROZEL 113

7352

10.09.2002

OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA

BOROD 293

63134

BUTIRI MARIA

MUREAN ROZALIA

BOROZEL 62

11393

10.09.2002

BOTICI ANA

MARUCA VERONICA

BOROZEL 113

7352

10.09.2002

OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA

BOROD 293

63134

BOROD

1000

17.01.1995

261

BOROZEL 113

7352

10.09.2002

939

BOROD

1000

17.01.1995

261

FAUR ALEXANDRU
BOTICI ANA

MARUCA VERONICA

FAUR ALEXANDRU

121
121

939
1535
938
939
1535

BOTICI ANA

MARUCA VERONICA

BOROZEL 113

7352

10.09.2002

939

BUTIRI MARIA

MUREAN ROZALIA

BOROZEL 62

11393

10.09.2002

938

BUTIRI MARIA

MUREAN ROZALIA

BOROZEL 62

11393

10.09.2002

938

BUTIRI MARIA

MUREAN ROZALIA

BOROZEL 62

11393

10.09.2002

938

BUTIRI MARIA

MUREAN ROZALIA

BOROZEL 62

11393

10.09.2002

938

BUTIRI MARIA

MUREAN ROZALIA

BOROZEL 62

11393

10.09.2002

938

BUTIRI MARIA

MUREAN ROZALIA

BOROZEL 62

11393

10.09.2002

938

CICORT MARIA

BOROD52

3358

CICORT MARIA

BOROD52

3358

BOROD

79324

18.01.1994

46

BOROD

79324

18.01.1994

46

BOROD

38932

23.01.1995

165

FODOR DUMITRU
FODOR DUMITRU
VENTER MIHAI

FODOR ILEANA, FODOR


FLORIAN
FODOR ILEANA, FODOR
FLORIAN
VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

475
475

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER NICOLAE

BOROD

30255

13.12.2002

1219

VENTER NICOLAE

BOROD

30255

13.12.2002

1219

BUCURESTI,ARAD 17007

07.02.2000

806

HOBLE IRINA, VENTER


MIRON, VENTER
9 OCTAVIAN
OLAR TRAIAN
TOPAI MARIA
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
HOBLE IRINA, VENTER
MIRON, VENTER
9 OCTAVIAN

BOROD 293

63134

1535

BOROD

9750

BUCURESTI,ARAD 17007

07.02.2000

806

OLAR TRAIAN
TOPAI MARIA
CORUND IOSIF , CORUND
ILEANA
VENTER AVRAM

BOROD 293

BOROD 299

36521

24.09.2002

998

VENTER AVRAM

BOROD 299

36521

24.09.2002

998

VENTER AVRAM

BOROD 299

36521

24.09.2002

998

VENTER AVRAM

BOROD 299

36521

24.09.2002

998

BULZAN ALEXANDRU

VALEA MARE

98575

3/8.1999

738

BULZAN ALEXANDRU

VALEA MARE

98575

3/8.1999

738

FECHETE FLOARE

BOROD

5401

22.06.1995

207

FECHETE FLOARE

BOROD

5401

22.06.1995

207

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

BOROD 95

51435

BOROD

38932

BOROD 95

51435

SRCU NICOLAE

VENTER MIHAI
SRCU NICOLAE

HOBLE IRINA, VENTER


MIRON, VENTER
9 OCTAVIAN

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

63134

1535

BOROD

9750

BUCURESTI,ARAD 17007

642

23.01.1995

165
642

07.02.2000

806

HOBLE IRINA, VENTER


MIRON, VENTER
9 OCTAVIAN
OLAR PETRU

BUCURESTI,ARAD 17007

07.02.2000

806

BOROD

26584

12.10.1995

251

BOROD

26584

12.10.1995

251

BUCURESTI,ARAD 17007

07.02.2000

806

BUCURESTI,ARAD 17007

07.02.2000

806

OLAR PETRU

BOROD

26584

12.10.1995

251

OLAR PETRU

BOROD

26584

12.10.1995

251

BUCURESTI,ARAD 17007

07.02.2000

806

BUCURESTI,ARAD 17007

07.02.2000

806

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD

79324

18.01.1994

46

BOROD 293

63134

BOROD

79324

BOROD 293

63134

BOROD

95006

30.07.2004

1518

BOROD

95006

30.07.2004

1518

OLAR PETRU
HOBLE IRINA, VENTER
MIRON, VENTER
9 OCTAVIAN
HOBLE IRINA, VENTER
MIRON, VENTER
9 OCTAVIAN

HOBLE IRINA, VENTER


MIRON, VENTER
9 OCTAVIAN
HOBLE IRINA, VENTER
MIRON, VENTER
9 OCTAVIAN
EPELE IOAN
EPELE IOAN
121

FODOR DUMITRU
OLAR TRAIAN

121

FODOR DUMITRU
OLAR TRAIAN
TEPELEA DUMITRU
TEPELEA DUMITRU

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA
EPELE GAVRI, EPELE
MARIA
FODOR ILEANA, FODOR
FLORIAN
TOPAI MARIA
FODOR ILEANA, FODOR
FLORIAN
TOPAI MARIA
TEPELEA FLOARE, CABA
MARIA
TEPELEA FLOARE, CABA
MARIA

MICLOVAN FLOARE

BOROD116

MICLOVAN FLOARE

BOROD116

OLAR GAVRIL

BOROD

41787

OLAR GAVRIL

BOROD

41787

OLAR GAVRIL

BOROD

38140

OLAR GAVRIL

BOROD

41787

OLAR GAVRIL

BOROD

38140

OLAR GAVRIL

BOROD

41787

1535
18.01.1994

46
1535

1722
1722
1542
1542
14.10.1999

747
1542

14.10.1999

747
1542

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

OLAR GAVRIL

BOROD

41787

OLAR GAVRIL

BOROD

41787

OLAR GAVRIL

BOROD

38140

OLAR GAVRIL

BOROD

41787

OLAR GAVRIL

BOROD

38140

OLAR GAVRIL

BOROD

41787

BOROD

38932

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

1542
1542
14.10.1999

747
1542

14.10.1999

747
1542

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA

BOROD 293

63134

1535

OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA
TEPELEA FLOARE, CABA
MARIA
TOPAI MARIA
TEPELEA FLOARE, CABA
MARIA
TOPAI MARIA

BOROD 293

63134

1535

BOROD

95006

BOROD 293

63134

BOROD

95006

BOROD 293

63134

TEPELEA DUMITRU
OLAR TRAIAN
TEPELEA DUMITRU
OLAR TRAIAN

23.01.1995

30.07.2004

165

1518
1535

30.07.2004

1518
1535

MICLOVAN FLOARE

BOROD116

1722

MICLOVAN FLOARE

BOROD116

1722

TEPELEA DUMITRU
TEPELEA DUMITRU

TEPELEA FLOARE, CABA


MARIA
TEPELEA FLOARE, CABA
MARIA

BOROD

95006

30.07.2004

1518

BOROD

95006

30.07.2004

1518

MICLOVAN FLOARE

BOROD116

MICLOVAN FLOARE

BOROD116

1722
1722

VENTER IOAN

VENTER IOSIF

BOROD

25886

13.06.1995

VENTER IOAN

VENTER IOSIF

BOROD

25886

13.06.1995

BOROD

41787

OLAR GAVRIL

200
200
1542

VENTER IOAN

VENTER IOSIF

BOROD

25886

13.06.1995

VENTER IOAN

VENTER IOSIF

BOROD

25886

13.06.1995

OLAR GAVRIL

BOROD

41787

OLAR GAVRIL

BOROD

38140

14.10.1999

OLAR GAVRIL

BOROD

38140

14.10.1999

OLAR GAVRIL

BOROD

41787

OLAR GAVRIL

BOROD

38140

14.10.1999

OLAR GAVRIL

BOROD

38140

14.10.1999

OLAR GAVRIL

BOROD

41787

200
200
1542
747
747
1542
747
747
1542

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA

BOROD 293

63134

1535

OLAR TRAIAN

TOPAI MARIA

BOROD 293

63134

1535

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER MIHAI

VENTER FLORIAN,
VENTER MIHAI, VENTER
ANA

BOROD

38932

23.01.1995

165

VENTER TEFAN

BOROD50

47530

6.11.1997

489

VENTER TEFAN

BOROD50

47530

6.11.1997

489

VENTER ANAMARIA

BOROD421

14457

26.09.2002

1013

VALEA MARE 5

26800

8.11.2002

1043

BOROD 113

34444

11.11.2002

1049

VENTER ANAMARIA

BOROD421

14457

26.09.2002

1013

OLAR MARIA

VALEA MARE 5

26800

8.11.2002

1043

BOROD 113

34444

11.11.2002

1049

COCA NICOLAE

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

COCA NICOLAE

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

ILEA ILEANA

BOROD65

20480

COCA NICOLAE

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

CORUND MARIA, CORUND


BOROD47
PETRU

24614

13.12.2002

1174

ILEA ILEANA

BOROD65

20480

COCA NICOLAE

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

24614

13.12.2002

1174

OLAR MARIA
DUNE IOAN

DUNE IOAN

CORUND NICOLAE

CORUND NICOLAE

DUNE PETRU

DUNE PETRU

CORUND MARIA, CORUND


BOROD47
PETRU

648

648

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

VENTER TRAIAN

BOROD 213

66194

28.09.1999

745

VENTER ILEANA, VENTER


MIRON, VENTER
BOROD,ARAD,BUC.29398
OCTAVIAN

07.02.2000

805

VENTER CONSTANTIN
9
VENTER TRAIAN

668

66194

28.09.1999

745

VENTER CONSTANTIN

VENTER ILEANA, VENTER


MIRON, VENTER
BOROD,ARAD,BUC.29398
OCTAVIAN

07.02.2000

805

CONDROVICI LEONTIN

TOPA DE CRI 95 15627

10.09.2002

943

CONDROVICI LEONTIN

TOPA DE CRI 95 15627

10.09.2002

943

CONDROVICI LEONTIN

TOPA DE CRI 95 15627

10.09.2002

943

CONDROVICI LEONTIN

TOPA DE CRI 95 15627

10.09.2002

943

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

VENTER ELISABETA

BOROD 279

12448

13.12.2002

1253

BOROD 213

668

VENTER PETRU

SUCIU FLOARE

BOROD,449

11884

20.11.2003

1481

VENTER PETRU

SUCIU FLOARE

BOROD,449

11884

20.11.2003

1481

BOROD 279

12448

13.12.2002

1253

VENTER ELISABETA
VENTER PETRU

SUCIU FLOARE

BOROD,449

11884

20.11.2003

1481

VENTER PETRU

SUCIU FLOARE

BOROD,449

11884

20.11.2003

1481

VENTER PETRU

SUCIU FLOARE

BOROD,449

11884

20.11.2003

1481

VENTER PETRU

SUCIU FLOARE

BOROD,449

11884

20.11.2003

1481

VENTER PETRU

SUCIU FLOARE

BOROD,449

11884

20.11.2003

1481

VENTER PETRU

SUCIU FLOARE

BOROD,449

11884

20.11.2003

1481

VENTER PETRU

SUCIU FLOARE

BOROD,449

11884

20.11.2003

1481

VENTER PETRU

SUCIU FLOARE

BOROD,449

11884

20.11.2003

1481

VENTER ELISABETA

BOROD 279

12448

13.12.2002

1253

VENTER ELISABETA

BOROD 279

12448

13.12.2002

1253

BOROD,449

11884

20.11.2003

1481

VENTER ELISABETA

BOROD 279

12448

13.12.2002

1253

VENTER ELISABETA

BOROD 279

12448

13.12.2002

1253

BOROD,449

11884

20.11.2003

1481

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

VENTER PETRU

VENTER PETRU

SUCIU FLOARE

SUCIU FLOARE

VENTER PETRU

SUCIU FLOARE

BOROD,449

11884

20.11.2003

1481

VENTER PETRU

SUCIU FLOARE

BOROD,449

11884

20.11.2003

1481

CHERESI PETRU

CORNITEL139

1609

CHERESI PETRU

CORNITEL139

1609

CHERESI PETRU

CORNITEL139

1609

CHERESI PETRU

CORNITEL139

1609

ZSEDO ANA
ZSEDO ANA
ZSEDO ANA
ZSEDO ANA

SUCIU FLOARE, VENTER


ALEXANDRU
SUCIU FLOARE, VENTER
ALEXANDRU
SUCIU FLOARE, VENTER
ALEXANDRU
SUCIU FLOARE, VENTER
ALEXANDRU

BOROD

50208

13.12.2002

1280

BOROD

50208

13.12.2002

1280

BOROD

50208

13.12.2002

1280

BOROD

50208

13.12.2002

1280

COCA NICOLAE

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

COCA NICOLAE

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

COCA NICOLAE

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

COCA NICOLAE

BOROD 400

28701

14.101.1999

SUCIU FLOAREA

BOROD 277

2586

SUCIU FLOAREA
ZSEDO ANA
ZSEDO ANA
ZSEDO ANA
ZSEDO ANA
ZSEDO ANA
ZSEDO ANA
ZSEDO ANA
ZSEDO ANA

SUCIU FLOARE, VENTER


ALEXANDRU
SUCIU FLOARE, VENTER
ALEXANDRU
SUCIU FLOARE, VENTER
ALEXANDRU
SUCIU FLOARE, VENTER
ALEXANDRU
SUCIU FLOARE, VENTER
ALEXANDRU
SUCIU FLOARE, VENTER
ALEXANDRU
SUCIU FLOARE, VENTER
ALEXANDRU
SUCIU FLOARE, VENTER
ALEXANDRU

750
1637

BOROD 277

2586

BOROD

50208

13.12.2002

1637
1280

BOROD

50208

13.12.2002

1280

BOROD

50208

13.12.2002

1280

BOROD

50208

13.12.2002

1280

BOROD

50208

13.12.2002

1280

BOROD

50208

13.12.2002

1280

BOROD

50208

13.12.2002

1280

BOROD

50208

13.12.2002

1280

ARDELEAN IRINA

GURA HUMORULUI23316

3.08.1999

734

ARDELEAN IRINA

GURA HUMORULUI23316

3.08.1999

734

ARDELEAN IRINA

GURA HUMORULUI23316

3.08.1999

734

ARDELEAN IRINA

GURA HUMORULUI23316

3.08.1999

734

8100

13.12.2002

1196

TON IOAN

VENTER ALEXANDRU

BOROD 350

TON IOAN

VENTER ALEXANDRU

BOROD 350

8100

13.12.2002

1196

COCA NICOLAE

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

COCA NICOLAE

BOROD 400

28701

14.101.1999

750

BOROD 383

84293

13.12.2002

BOROD

2877

EPELE IOAN
BICA GAVRIL

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA
BICA MARGARETA

1183
16668

EPELE IOAN

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA
EPELE GAVRI, EPELE
MARIA

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

BOROD

2144

17.01.1994

41

BOROD

2144

17.01.1994

41

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

OLAR ALEXANDRU

BOROD 242

47237

12.05.1998

544

5200

9.11.1994

100

EPELE IOAN

EPELE IOAN

EPELE IOAN
EPELE IOAN

121 ALEXA MIHAI


121 ALEXA MIHAI

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA
EPELE GAVRI, EPELE
MARIA
EPELE GAVRI, EPELE
MARIA

MIHOCA MARIA
GRZ NICOLAE

BOROD 275

6395

12.05.1998

543

GRZ NICOLAE

BOROD 275

6395

12.05.1998

543

5200

9.11.1994

100

MIHOCA MARIA
GRZ NICOLAE

BOROD 275

6395

12.05.1998

543

GRZ NICOLAE

BOROD 275

6395

12.05.1998

543

BOROD,199

97000

19.05.1999

704

BOROD,199

97000

19.05.1999

704

ILEA ILEANA

BOROD65

20480

648

ILEA ILEANA

BOROD65

20480

648

8 CRET IOAN
8 CRET IOAN

8 CRETU ELISABETA
8 CRETU ELISABETA

COSMA LUCRETIA

ORADEA

46119

19.05.1999

705

COSMA LUCRETIA

ORADEA

46119

19.05.1999

705

VENTER ANA

BOROD

VENTER ANA

BOROD

9748
9748

TOE ANA

VENTER LEONTIN

BOROD 281

5754

TOE ANA

VENTER LEONTIN

BOROD 281

5754

VENTER ANA

480
480

BOROD

9748

TOE ANA

VENTER LEONTIN

BOROD 281

5754

TOE ANA

VENTER LEONTIN

BOROD 281

5754

VENTER ANA

480
480

BOROD

4 BUTIRI MARIA
4 BUTIRI MARIA

9748

BOROD,12

62931

18.02.1997

339

BOROD,12

62931

18.02.1997

339

121 LE PETRU
121 LE PETRU

BOROD

20365

3.06.1993

25

BOROD

20365

3.06.1993

25

121 SIMIONA TRAIAN


121 SIMIONA TRAIAN

BOROD

5877

14.03.1994

57

BOROD

5877

14.03.1994

57

121 SIMIONA NICOLAE


121 SIMIONA NICOLAE

BOROD

2877

14.03.1994

58

BOROD

2877

14.03.1994

58

121 CABA IOAN


121 CABA IOAN

BOROD

2876

15.03.1994

66

BOROD

2876

15.03.1994

BOROD 405

11939

121 LE PETRU
121 LE PETRU

BOROD

20365

3.06.1993

25

BOROD

20365

3.06.1993

25

121 SIMIONA TRAIAN


121 SIMIONA TRAIAN

BOROD

5877

14.03.1994

57

BOROD

5877

14.03.1994

57

121 SIMIONA NICOLAE


121 SIMIONA NICOLAE

BOROD

2877

14.03.1994

58

BOROD

2877

14.03.1994

58

121 CABA IOAN


121 CABA IOAN

BOROD

2876

15.03.1994

66

BOROD

2876

15.03.1994

BOROD 405

11939

POPA ANA

BOROD,262

6476

10.07.2000

POPA ANA

BOROD,262

6476

10.07.2000

CABA IOAN

CTAN FLOARE

CABA IOAN

CTAN FLOARE
9 SIMIONAS TEODOR
9 SIMIONAS TEODOR

66
634

66
634
839
839

CIORBA VICTORIA

JOSANI 30

1630

MICLOVAN IOAN STEFAN

ORADEA

1648

BOROD ORADEA

7837

BOROD ORADEA

7837

MICULA GHEORGHE
UNGUR LIVIA
MICULA GHEORGHE
UNGUR LIVIA
9 SIMIONAS TEODOR
9 SIMIONAS TEODOR

POPA ANA

BOROD,262

6476

10.07.2000

POPA ANA

BOROD,262

6476

10.07.2000

839
839

CIORBA VICTORIA

JOSANI 30

1630

MICLOVAN IOAN STEFAN

ORADEA

1648

BOROD ORADEA

7837

BOROD ORADEA

7837

MICULA GHEORGHE
UNGUR LIVIA
MICULA GHEORGHE
UNGUR LIVIA
BRUDAC MARIA

BOROD402

41203

636

ILEA ILEANA

BOROD65

20480

648

BRUDAC MARIA

BOROD402

41203

636

ILEA ILEANA

BOROD65

20480

648

BOTI FLOARE

BOROD 161

8685

23.03.1998

517

BOTI FLOARE

BOROD 161

8685

23.03.1998

517

BOTI FLOARE

BOROD 161

8685

23.03.1998

517

BOTI FLOARE

BOROD 161

8685

23.03.1998

517

IVAN VIORICA

FAUR EUGENIA, MIHALCA


ORADEA
ANGELA

31014

5.08.1998

589

CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

106015

20.12.2002

1367

VENTER MARIANA IOANA

BOROD
BOROD 229

1688

IVAN VIORICA

FAUR EUGENIA, MIHALCA


ORADEA
ANGELA

31014

5.08.1998

589

CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

106015

20.12.2002

1367

VENTER MARIANA IOANA

BOROD
BOROD 229

4 BUTIRI MARIA
4 BUTIRI MARIA

1688

BOROD,12

62931

18.02.1997

339

BOROD,12

62931

18.02.1997

339

CTAN FLOARE

BOROD 405

11939

634

SRCA FLOARE

BOROD442

36614

635

CTAN FLOARE

BOROD 405

11939

634

SRCA FLOARE

BOROD442

36614

BOROD,12

62931

18.02.1997

339

BOROD,12

62931

18.02.1997

339

5.08.1998

589

07.02.2000

805

4 BUTIRI MARIA
4 BUTIRI MARIA
IVAN VIORICA
VENTER CONSTANTIN
9
JIGOVICI IOSIV
CRET LIVIU

FAUR EUGENIA, MIHALCA


ORADEA
31014
ANGELA
VENTER ILEANA, VENTER
MIRON, VENTER
BOROD,ARAD,BUC.29398
OCTAVIAN
MEHES ALEXANDRU
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

VENTER MARIANA IOANA


IVAN VIORICA
VENTER CONSTANTIN
9
JIGOVICI IOSIV
CRET LIVIU
VENTER MARIANA IOANA
4 BUTIRI MARIA
4 BUTIRI MARIA
IVAN VIORICA
VENTER CONSTANTIN
9
VENTER CONSTANTIN
9
DUNIES ANA
IVAN VIORICA

635

BOROD

10635

13.12.2002

1275

BOROD

106015

20.12.2002

1367

BOROD 229

1688

FAUR EUGENIA, MIHALCA


ORADEA
31014
ANGELA
VENTER ILEANA, VENTER
MIRON, VENTER
BOROD,ARAD,BUC.29398
OCTAVIAN
MEHES ALEXANDRU
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

5.08.1998

589

07.02.2000

805

BOROD

10635

13.12.2002

1275

BOROD

106015

20.12.2002

1367

BOROD 229

1688

BOROD,12

62931

18.02.1997

339

BOROD,12

62931

18.02.1997

339

5.08.1998

589

07.02.2000

805

07.02.2000

805

17772

06.04.2004

1505

31014

5.08.1998

589

FAUR EUGENIA, MIHALCA


ORADEA
31014
ANGELA
VENTER ILEANA, VENTER
MIRON, VENTER
BOROD,ARAD,BUC.29398
OCTAVIAN
VENTER ILEANA, VENTER
MIRON, VENTER
BOROD,ARAD,BUC.29398
OCTAVIAN
VALEA MARE
FAUR EUGENIA, MIHALCA
ORADEA
ANGELA

VENTER CONSTANTIN

VENTER ILEANA, VENTER


MIRON, VENTER
BOROD,ARAD,BUC.29398
OCTAVIAN

07.02.2000

805

VENTER CONSTANTIN

VENTER ILEANA, VENTER


MIRON, VENTER
BOROD,ARAD,BUC.29398
OCTAVIAN

07.02.2000

805

9
DUNIES ANA

VALEA MARE
FAUR EUGENIA, MIHALCA
ORADEA
ANGELA
FAUR EUGENIA, MIHALCA
ORADEA
ANGELA

17772

06.04.2004

1505

31014

5.08.1998

589

31014

5.08.1998

589

DUNIES ANA

VALEA MARE

17772

06.04.2004

1505

DUNIES ANA

VALEA MARE

17772

06.04.2004

1505

DUNIES ANA

VALEA MARE

17772

06.04.2004

1505

DUNIES ANA

VALEA MARE

17772

06.04.2004

1505

BOROD,12

62931

18.02.1997

339

BOROD,12

62931

18.02.1997

339

31014

5.08.1998

589

IVAN VIORICA
IVAN VIORICA

4 BUTIRI MARIA
4 BUTIRI MARIA
IVAN VIORICA
SRCA FLOARE
IVAN VIORICA
SRCA FLOARE
IVAN VIORICA
IVAN VIORICA

FAUR EUGENIA, MIHALCA


ORADEA
ANGELA
BOROD442
FAUR EUGENIA, MIHALCA
ORADEA
ANGELA

36614

BOROD442
FAUR EUGENIA, MIHALCA
ORADEA
ANGELA
FAUR EUGENIA, MIHALCA
ORADEA
ANGELA

36614

4 BUTIRI MARIA
4 BUTIRI MARIA
IVAN VIORICA

31014

5.08.1998

589

BOROD,12

62931

18.02.1997

339

BOROD,12

62931

18.02.1997

339

31014

5.08.1998

589

BOROD442
BOROD
FAUR EUGENIA, MIHALCA
ORADEA
ANGELA

SRCA FLOARE

BOROD442

CHEREGI RENATA LIA

BOROD

IVAN VIORICA
IVAN VIORICA
IVAN VIORICA
FAUR IRINA
CRET LIVIU

635
589

FAUR EUGENIA, MIHALCA


ORADEA
ANGELA

FAUR EUGENIA, MIHALCA


ANGELA
FAUR EUGENIA, MIHALCA
ANGELA
FAUR EUGENIA, MIHALCA
ANGELA
FAUR EUGENIA, MIHALCA
ANGELA
FAUR ALEXANDRU, GRZ
MARIA
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

589

5.08.1998

CHEREGI RENATA LIA

IVAN VIORICA

5.08.1998

31014

SRCA FLOARE

IVAN VIORICA

31014

635

36614

635
1623

31014

5.08.1998

36614

589
635
1623

ORADEA

31014

5.08.1998

589

ORADEA

31014

5.08.1998

589

ORADEA

31014

5.08.1998

589

ORADEA

31014

5.08.1998

589

BOROD

38802

13.12.2002

1153

BOROD

106015

20.12.2002

1367

GRZ MARIA FAUR


ALEXANDRU

BOROD

1561

VENTER MARIANA IOANA

BOROD 229

1688

FAUR IRINA
CRET LIVIU

FAUR ALEXANDRU, GRZ


MARIA
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

BOROD

38802

13.12.2002

1153

BOROD

106015

20.12.2002

1367

GRZ MARIA FAUR


ALEXANDRU

BOROD

1561

VENTER MARIANA IOANA

BOROD 229

1688

BULZAN IOSIF

BOROD 251

7000

25.01.1996

278

BULZAN IOSIF

BOROD 251

7000

25.01.1996

278

MARUCA NICOLAE

MARUCA MARIA,
MARUCA PETRU,
MARUCA IOSIF

BOROD 285

41131

13.12.2002

1173

MARUCA NICOLAE

MARUCA MARIA,
MARUCA PETRU,
MARUCA IOSIF

BOROD 285

41131

13.12.2002

1173

121 BULZAN DUMITRU


121 BULZAN IOAN

BOROD

7202

14.03.1994

55

BOROD

6000

15.03.1994

59

121 BULZAN IOAN


BULZAN IOSIF

BOROD

6000

15.03.1994

59

BOROD 251

7000

25.01.1996

278

4 BULZAN PETRU
121 BULZAN DUMITRU
121 BULZAN IOAN

VADU-CRISULUI,8584000

30.07.1996

305

BOROD

7202

14.03.1994

55

BOROD

6000

15.03.1994

59

121 BULZAN IOAN


BULZAN IOSIF

BOROD

6000

15.03.1994

59

BOROD 251

7000

25.01.1996

278

VADU-CRISULUI,8584000

30.07.1996

305

4 BULZAN PETRU
SUCIU FLORIAN

SUCIU ANA, GROZA


ILEANA, SUCIU LIVIU
SUCIU ANA, GROZA
ILEANA, SUCIU LIVIU
VENTER CATITA, SIMUT
FLORICA, SZABO IRINA
VENTER CATITA, SIMUT
FLORICA, SZABO IRINA
MARUCA MARIA,
MARUCA PETRU,
MARUCA IOSIF

BOROD

32953

658

BOROD

32953

658

BOROD

17672

20.12.2002

1369

BOROD

17672

20.12.2002

1369

BOROD 285

41131

13.12.2002

1173

BOROD 285

41131

13.12.2002

1173

SURDA GAVRIL

BOROD 234

13560

12.05.1998

546

SURDA GAVRIL

BOROD 234

13560

12.05.1998

546

MARUCA NICOLAE

MARUCA MARIA,
MARUCA PETRU,
MARUCA IOSIF

BOROD 285

41131

13.12.2002

1173

MARUCA NICOLAE

MARUCA MARIA,
MARUCA PETRU,
MARUCA IOSIF

BOROD 285

41131

13.12.2002

1173

MARUCA NICOLAE

MARUCA MARIA,
MARUCA PETRU,
MARUCA IOSIF

BOROD 285

41131

13.12.2002

1173

SURDA GAVRIL

BOROD 234

13560

12.05.1998

546

SURDA GAVRIL

BOROD 234

13560

12.05.1998

546

MARUCA NICOLAE

MARUCA MARIA,
MARUCA PETRU,
MARUCA IOSIF

BOROD 285

41131

13.12.2002

1173

MARUCA NICOLAE

MARUCA MARIA,
MARUCA PETRU,
MARUCA IOSIF

BOROD 285

41131

13.12.2002

1173

MARUCA NICOLAE

MARUCA MARIA,
MARUCA PETRU,
MARUCA IOSIF

BOROD 285

41131

13.12.2002

1173

BOROD 87

2900

15.10.1999

764

DERNIOARA

2900

15.10.1999

771

BOROD 87

2900

15.10.1999

764

DERNIOARA

2900

15.10.1999

771

CORNITEL,55

47456

06.04.2000

816

CORNITEL,55

47456

06.04.2000

816

SUCIU FLORIAN
VENTER ALEXANDRU
VENTER ALEXANDRU
MARUCA NICOLAE

MARUCA NICOLAE

MARUCA MARIA,
MARUCA PETRU,
MARUCA IOSIF

GROZE IRINA
CUC TEODOR

FILIP ANA

GROZE IRINA
CUC TEODOR
9 CABA FLOARE
9 CABA FLOARE

FILIP ANA

9 SZABO IOAN
9 SZABO IOAN
VENTER ALEXANDRU

VENTER CATITA, SIMUT


FLORICA, SZABO IRINA

9 SZABO IOAN
9 SZABO IOAN
VENTER ALEXANDRU
VENTER ALEXANDRU
VENTER ALEXANDRU
VENTER ALEXANDRU
VENTER ALEXANDRU
VENTER ALEXANDRU
VENTER ALEXANDRU
VENTER ALEXANDRU
VENTER ALEXANDRU

VENTER CATITA, SIMUT


FLORICA, SZABO IRINA
VENTER CATITA, SIMUT
FLORICA, SZABO IRINA
VENTER CATITA, SIMUT
FLORICA, SZABO IRINA
VENTER CATITA, SIMUT
FLORICA, SZABO IRINA
VENTER CATITA, SIMUT
FLORICA, SZABO IRINA
VENTER CATITA, SIMUT
FLORICA, SZABO IRINA
VENTER CATITA, SIMUT
FLORICA, SZABO IRINA
VENTER CATITA, SIMUT
FLORICA, SZABO IRINA
VENTER CATITA, SIMUT
FLORICA, SZABO IRINA

VENTER ELISABETA

CRET ANTON

BOROD,256/A

1000

07.02.2000

BOROD,256/A

1000

07.02.2000

802

BOROD

17672

20.12.2002

1369

BOROD,256/A

1000

07.02.2000

802

BOROD,256/A

1000

07.02.2000

802

BOROD

17672

20.12.2002

1369

BOROD

17672

20.12.2002

1369

BOROD

17672

20.12.2002

1369

BOROD

17672

20.12.2002

1369

BOROD

17672

20.12.2002

1369

BOROD

17672

20.12.2002

1369

BOROD

17672

20.12.2002

1369

BOROD

17672

20.12.2002

1369

BOROD

17672

20.12.2002

1369

BOROD 279

12448

13.12.2002

1253

17412

13.12.2002

1255

37569

16.04.2004

1507

12448

13.12.2002

1253

17412

13.12.2002

1255

37569

16.04.2004

1507

CERNAIANU IRINA,
CSENTER MARGARETA,
ORADEA
CRE VIRGIL, CRE IOAN,
NEGRU ANA

CRET AUGUSTIN

BOROD

VENTER ANA

BOROD

VENTER ELISABETA

BOROD 279

CRET ANTON

CERNAIANU IRINA,
CSENTER MARGARETA,
ORADEA
CRE VIRGIL, CRE IOAN,
NEGRU ANA

CRET AUGUSTIN

BOROD

VENTER ANA

BOROD

802

9748

9748

CRET ANTON

CERNAIANU IRINA,
CSENTER MARGARETA,
ORADEA
CRE VIRGIL, CRE IOAN,
NEGRU ANA

17412

13.12.2002

1255

CRET ANTON

CERNAIANU IRINA,
CSENTER MARGARETA,
ORADEA
CRE VIRGIL, CRE IOAN,
NEGRU ANA

17412

13.12.2002

1255

BRUDAC MARIA

BOROD402

41203

636

BRUDAC MARIA

BOROD402

41203

636

ILEA ILEANA

BOROD65

20480

648

BRUDAC MARIA

BOROD402

41203

636

BRUDAC MARIA

BOROD402

41203

636

ILEA ILEANA

BOROD65

20480

648

BOROD

106015

CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

VENTER MARIANA IOANA


CRET LIVIU
VENTER MARIANA IOANA

20.12.2002

BOROD 229
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

BOROD
BOROD 229

1367
1688

106015

20.12.2002

1367
1688

CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

VENTER MARIANA IOANA


CRET LIVIU

BOROD

106015

20.12.2002

BOROD 229
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

BOROD

1367
1688

106015

20.12.2002

1367

VENTER MARIANA IOANA

BOROD 229

BIRI FLOARE

BOROD

22316

14.10.1999

748

BOROD

5641

15.10.1999

772

BOROD

22316

14.10.1999

748

BOROD

5641

15.10.1999

772

BOROD

22316

14.10.1999

748

BOROD

5641

15.10.1999

772

BOROD

22316

14.10.1999

748

PUCU TEODOR

PUCO ALEXANDRU

BIRI FLOARE
PUCU TEODOR

PUCO ALEXANDRU

BIRI FLOARE
PUCU TEODOR

PUCO ALEXANDRU

BIRI FLOARE

1688

PUCU TEODOR

PUCO ALEXANDRU

BOROD

5641

15.10.1999

772

PUCU TEODOR

PUCO ALEXANDRU

BOROD

5641

15.10.1999

772

PUCU TEODOR

PUCO ALEXANDRU

BOROD

5641

15.10.1999

772

BIRI FLOARE

BOROD

22316

14.10.1999

748

BIRI FLOARE

BOROD

22316

14.10.1999

748

BIRI FLOARE

BOROD

22316

14.10.1999

748

BIRI FLOARE

BOROD

22316

14.10.1999

748

BIRI FLOARE

BOROD

22316

14.10.1999

748

BIRI FLOARE

BOROD

22316

14.10.1999

748

BIRI FLOARE

BOROD

22316

14.10.1999

748

BIRI FLOARE

BOROD

22316

14.10.1999

748

BIRI FLOARE

BOROD

22316

14.10.1999

748

BIRI FLOARE

BOROD

22316

14.10.1999

748

BIRI FLOARE

BOROD

22316

14.10.1999

748

BIRI FLOARE

BOROD

22316

14.10.1999

748

SUAR GAVRIL

BOROD

4000

21.02.1994

49

SUAR GAVRIL

BOROD

4000

21.02.1994

BOROD 40

10501

121 BITER CRCIUN


121 BITER CRCIUN
VENTER MARIA
VENTER MARIA

49
667

BOROD 40

10501

121 BITER CRCIUN


121 BITER CRCIUN

SUAR GAVRIL

BOROD

4000

21.02.1994

667
49

SUAR GAVRIL

BOROD

4000

21.02.1994

49

121 BITER CRCIUN


121 BITER CRCIUN

SUAR GAVRIL

BOROD

4000

21.02.1994

49

SUAR GAVRIL

BOROD

4000

21.02.1994

49

121 BITER CRCIUN

SUAR GAVRIL

BOROD

4000

21.02.1994

49

121 BITER CRCIUN

SUAR GAVRIL

BOROD

4000

21.02.1994

49

121 BITER CRCIUN


121 BITER CRCIUN

SUAR GAVRIL

BOROD

4000

21.02.1994

49

SUAR GAVRIL

BOROD

4000

21.02.1994

49

121 BITER CRCIUN


121 BITER CRCIUN

SUAR GAVRIL

BOROD

4000

21.02.1994

49

SUAR GAVRIL

BOROD

4000

21.02.1994

49

56486

13.12.2002

1118

TOE NICOLAE

VERE DUMITRU, VERE


VCORNIEL 75
MARIANA, VERE PETRU
VENTER MARIA BOROD 1 BOROD1

10031

13.12.2002

1254

TOE NICOLAE

VENTER MARIA BOROD 1 BOROD1

10031

13.12.2002

1254

CHIRODEA NICOLAE

53356

22.10.2003

1441

56486

13.12.2002

1118

TOE NICOLAE

MARUSCA ANA
BOROZEL,5
VERE DUMITRU, VERE
VCORNIEL 75
MARIANA, VERE PETRU
VENTER MARIA BOROD 1 BOROD1

10031

13.12.2002

1254

TOE NICOLAE

VENTER MARIA BOROD 1 BOROD1

10031

13.12.2002

1254

VERE IOAN

VERE IOAN

CHIRODEA NICOLAE
BUTIRI IOAN EUGEN,
BUTIRI ILEANA
BUTIRI IOAN EUGEN,
BUTIRI ILEANA
BUTIRI IOAN EUGEN,
BUTIRI ILEANA
BUTIRI IOAN EUGEN,
BUTIRI ILEANA
OLAR MARIA

MARUSCA ANA

OLAR MARIA
121 GIRZ NICOLAE
121 GIRZ NICOLAE
OLAR MARIA
PIZLEA GHEORGHE

PIZLEA MARIA, PIZLEA


MIHAI

OLAR MARIA
PIZLEA GHEORGHE

PIZLEA MARIA, PIZLEA


MIHAI

121 GIRZ NICOLAE


121 GIRZ NICOLAE
GARZ NICOLAE

53356

22.10.2003

1441

BOROD2

55942

24.09.2002

1008

BOROD2

55942

24.09.2002

1008

BOROD2

55942

24.09.2002

1008

BOROD2

55942

24.09.2002

1008

BOROD

5066

27.01.1995

175

BOROD

5066

27.01.1995

175

BOROD 4

1000

13.07.1992

BOROD 4

1000

13.07.1992

BOROD

5066

27.01.1995

175

BOROD

8835

13.12.2002

1285

BOROD

5066

27.01.1995

175

BOROD

8835

13.12.2002

1285

BOROD 4

1000

13.07.1992

BOROD 4

1000

13.07.1992

BOROD

GARZ NICOLAE
VENTER IOAN

BOROZEL,5

BOROD
VENTER IOSIF

2
1679
1679

BOROD

25886

13.06.1995

200

BOROD

38140

14.10.1999

747

BOROD2

55942

24.09.2002

1008

BOROD

41787

BOROD

25886

13.06.1995

200

OLAR GAVRIL
BUTIRI IOAN EUGEN,
BUTIRI ILEANA
OLAR GAVRIL

BOROD

38140

14.10.1999

747

BOROD2

55942

24.09.2002

1008

BOROD

41787

1542

VENTER MARIA

BOROD 40

10501

667

VENTER MARIA

BOROD 40

10501

667

VENTER MARIA

BOROD 40

10501

667

VENTER MARIA

BOROD 40

10501

BOROD 281

5754

6.11.1997

480

BOROD

22316

14.10.1999

748

BOROD 285

41131

13.12.2002

1173

OLAR GAVRIL
BUTIRI IOAN EUGEN,
BUTIRI ILEANA
OLAR GAVRIL
VENTER IOAN

TOE ANA

VENTER IOSIF

VENTER LEONTIN

BIRI FLOARE

1542

667

MARUCA NICOLAE

MARUCA MARIA,
MARUCA PETRU,
MARUCA IOSIF

TOE NICOLAE

VENTER MARIA BOROD 1 BOROD1

10031

13.12.2002

1254

CRET ANTON

CERNAIANU IRINA,
CSENTER MARGARETA,
ORADEA
CRE VIRGIL, CRE IOAN,
NEGRU ANA

17412

13.12.2002

1255

GARZ ELISABETA

BOROD,285

11234

22.01.2004

1496

CRET AUGUSTIN

BOROD

37569

16.04.2004

1507

GARZ NICOLAE

BOROD

GARZ IOAN

BOROD

TOE ANA

VENTER LEONTIN

BIRI FLOARE

1679
1680

BOROD 281

5754

6.11.1997

480

BOROD

22316

14.10.1999

748

BOROD 285

41131

13.12.2002

1173

10031

13.12.2002

1254

MARUCA NICOLAE

MARUCA MARIA,
MARUCA PETRU,
MARUCA IOSIF

TOE NICOLAE

VENTER MARIA BOROD 1 BOROD1

CRET ANTON

CERNAIANU IRINA,
CSENTER MARGARETA,
ORADEA
CRE VIRGIL, CRE IOAN,
NEGRU ANA

17412

13.12.2002

1255

GARZ ELISABETA

BOROD,285

11234

22.01.2004

1496

CRET AUGUSTIN

BOROD

37569

16.04.2004

1507

GARZ NICOLAE

BOROD

GARZ IOAN

BOROD

CRE IOAN
CRET LIVIU

CRE MARGARETA
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

GARZ IOAN

CRET LIVIU

1680

BOROD

3850

21.11.1994

117

BOROD

106015

20.12.2002

1367

BOROD

VENTER MARIANA IOANA


CRE IOAN

1679

CRE MARGARETA
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

1680

BOROD 229

44653

BOROD

3850

21.11.1994

117

BOROD

106015

20.12.2002

1367

GARZ IOAN

BOROD

VENTER MARIANA IOANA

BOROD 229

44653

1688

1680
1688

CRE IOAN

CRE MARGARETA

BOROD

3850

21.11.1994

117

CRE IOAN

CRE MARGARETA

BOROD

3850

21.11.1994

117

CRET ANTON

CERNAIANU IRINA,
CSENTER MARGARETA,
ORADEA
CRE VIRGIL, CRE IOAN,
NEGRU ANA

17412

13.12.2002

1255

BOROD

106015

20.12.2002

1367

BOROD

106015

20.12.2002

1367

CRET LIVIU
CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

GARZ NICOLAE

BOROD

1679

VENTER MARIANA IOANA

BOROD 229

1688

CRE IOAN

CRE MARGARETA

BOROD

3850

21.11.1994

117

CRE IOAN

CRE MARGARETA

BOROD

3850

21.11.1994

117

CRET ANTON

CERNAIANU IRINA,
CSENTER MARGARETA,
ORADEA
CRE VIRGIL, CRE IOAN,
NEGRU ANA

17412

13.12.2002

1255

BOROD

106015

20.12.2002

1367

BOROD

106015

20.12.2002

1367

CRET LIVIU
CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA
CRET LIVIU, VENTER
MARIANA

GARZ NICOLAE

BOROD

1679

VENTER MARIANA IOANA

BOROD 229

1688

GARZ NICOLAE

BOROD

GARZ NICOLAE

BOROD

GARZ IOAN

BOROD

GARZ IOAN

BOROD

1680

VENTER MARIANA IOANA

BOROD 229

1688

GARZ NICOLAE

BOROD

GARZ NICOLAE

BOROD

GARZ IOAN

BOROD

GARZ IOAN

BOROD

1680

VENTER MARIANA IOANA

BOROD 229

1688

121 GIRZ IOAN


121 GIRZ IOAN

4285

1679
1679

4286

1680

4285

1679
1679

4286

1680

BOROD 4

1000

13.07.1992

BOROD 4

1000

13.07.1992

121 GIRZ NICOLAE


121 GIRZ NICOLAE

BOROD 4

1000

13.07.1992

BOROD 4

1000

13.07.1992

2
2

121CREU IOAN

BENEDEC ANA

BOROD

2175

14.09.1994

80

121CREU IOAN
121 CREU IOAN

BENEDEC ANA

BOROD

2175

14.09.1994

80

FAUR TEFAN

BOROD

2175

14.09.1994

81

FAUR TEFAN

BOROD

2175

14.09.1994

BOROD50

47530

489

VENTER TEFAN

BOROD50

47530

489

FAUR CORNELIA

BOROD8

36240

607

FAUR CORNELIA

BOROD8

36240

607

FAUR CORNELIA

BOROD8

36240

VENTER EMIL TRAIAN

BOROD 254

121 CREU IOAN


VENTER TEFAN

81

607
1608

121CREU IOAN

BENEDEC ANA

BOROD

2175

14.09.1994

80

121CREU IOAN
121 CREU IOAN

BENEDEC ANA

BOROD

2175

14.09.1994

80

FAUR TEFAN

BOROD

2175

14.09.1994

81

FAUR TEFAN

BOROD

2175

14.09.1994

BOROD50

47530

489

VENTER TEFAN

BOROD50

47530

489

FAUR CORNELIA

BOROD8

36240

607

FAUR CORNELIA

BOROD8

36240

607

FAUR CORNELIA

BOROD8

36240

VENTER EMIL TRAIAN

BOROD 254

121 CREU IOAN


VENTER TEFAN

VENTER TEFAN

ALBITER OANA

VENTER EMIL TRAIAN


VENTER TEFAN

VBUCEA

607
1608

13023

27.01.1995

BOROD 254
ALBITER OANA

VENTER EMIL TRAIAN

VBUCEA

81

170
1620

13023

27.01.1995

BOROD 254

170
1620

ASOCIATIA URBARIALA
SI PADURIT MASCA,
GROAPA LARGA,
MANAIA, SUPURITU,
10 VALEA RACHITII

328637

22.05.2001

889

ASOCIATIA URBARIALA
SI PADURIT MASCA,
GROAPA LARGA,
MANAIA, SUPURITU,
10 VALEA RACHITII

328637

22.05.2001

889

ASOCIATIA URBARIALA
SI PADURIT MASCA,
GROAPA LARGA,
MANAIA, SUPURITU,
10 VALEA RACHITII

328637

22.05.2001

889

ASOCIATIA URBARIALA
SI PADURIT MASCA,
GROAPA LARGA,
MANAIA, SUPURITU,
10 VALEA RACHITII

328637

22.05.2001

889

ASOCIATIA URBARIALA
SI PADURIT MASCA,
GROAPA LARGA,
MANAIA, SUPURITU,
10 VALEA RACHITII

328637

22.05.2001

889

106015

20.12.2002

1367

CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

BOROD

ASOCIATIA URBARIALA
SI PADURIT MASCA,
GROAPA LARGA,
MANAIA, SUPURITU,
10 VALEA RACHITII

328637

22.05.2001

889

BOROD

106015

20.12.2002

1367

BOROD,399

29188

10.05.1996

298

BOROD,399

29188

10.05.1996

298

CIOARA FLOARE

BOROD

8934

12.10.1995

253

CIOARA FLOARE

BOROD

8934

12.10.1995

253

ASOCIATIA URBARIALA
SI PADURIT MASCA,
GROAPA LARGA,
MANAIA, SUPURITU,
10 VALEA RACHITII

328637

22.05.2001

889

ASOCIATIA URBARIALA
SI PADURIT MASCA,
GROAPA LARGA,
MANAIA, SUPURITU,
10 VALEA RACHITII

328637

22.05.2001

889

ASOCIATIA URBARIALA
SI PADURIT MASCA,
GROAPA LARGA,
MANAIA, SUPURITU,
10 VALEA RACHITII

328637

22.05.2001

889

CRET LIVIU

CRET LIVIU, VENTER


MARIANA

4 BRUDASCA DUMITRU
4 BRUDASCA DUMITRU

ASOCIATIA DE PASUNAT
MAGURA PIATRA
CRAIULUI

1227081

18114

ASOCIATIA URBARIALA
SI PADURIT MASCA,
GROAPA LARGA,
MANAIA, SUPURITU,
10 VALEA RACHITII

328637

22.05.2001

889

ASOCIATIA URBARIALA
SI PADURIT MASCA,
GROAPA LARGA,
MANAIA, SUPURITU,
10 VALEA RACHITII

328637

22.05.2001

889

ASOCIATIA URBARIALA
SI PADURIT MASCA,
GROAPA LARGA,
MANAIA, SUPURITU,
10 VALEA RACHITII

328637

22.05.2001

889

ASOCIATIA URBARIALA
SI PADURIT MASCA,
GROAPA LARGA,
MANAIA, SUPURITU,
10 VALEA RACHITII

328637

22.05.2001

889

328637

22.05.2001

889

10.05.1996

298

ASOCIATIA URBARIALA
SI PADURIT MASCA,
GROAPA LARGA,
MANAIA, SUPURITU,
10 VALEA RACHITII
4 BRUDASCA DUMITRU

BOROD,399

29188

BRUDAC MARIA

BOROD402

41203

4 BRUDASCA DUMITRU

BOROD,399

29188

636
10.05.1996

298

BRUDAC MARIA

BOROD402

41203

636

ASOCIATIA URBARIALA
SI PADURIT MASCA,
GROAPA LARGA,
MANAIA, SUPURITU,
10 VALEA RACHITII

328637

22.05.2001

889

ASOCIATIA URBARIALA
SI PADURIT MASCA,
GROAPA LARGA,
MANAIA, SUPURITU,
10 VALEA RACHITII

328637

22.05.2001

889

TEPELEA MARIA

ORADEA

21509

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

TEPELEA MARIA

ORADEA

21509

BOROD 383

84293

13.12.2002

1183

BOROD

87697

14.04.2003

1404

BOROD,399

29188

10.05.1996

298

BOROD,399

29188

10.05.1996

298

EPELE IOAN

EPELE IOAN
TEPELE PETRU

4 BRUDASCA DUMITRU
4 BRUDASCA DUMITRU

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA

EPELE GAVRI, EPELE


MARIA

601

601

TU FLOARE

VALEA MARE 87

22933

12.05.1998

551

TU FLOARE

VALEA MARE 87

22933

12.05.1998

551

BRUDACA IOAN

BOROD 424

20740

23.08.1995

242

BOROD,399

29188

10.05.1996

298

BOROD402

41203

4 BRUDASCA DUMITRU
BRUDAC MARIA

636

BRUDASCA PETRU

BOROD

BRUDACA IOAN

BOROD 424

20740

23.08.1995

242

BOROD,399

29188

10.05.1996

298

BOROD402

41203

4 BRUDASCA DUMITRU
BRUDAC MARIA

1599

636

BRUDASCA PETRU

BOROD

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

BEZNEA,81

14322

25.08.2002

920

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BEZNEA 38

10528

13.12.2002

1250

10 OPRE TEODOR
SUCIU PETRU
CORDI TEODOR

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA
CORDI FLOARE

VENTER GAVRIL

BEZNEA 40

UNGUR MARIA, CIUCUR


ELISABETA , UNGUR
ANA, UNGUR IOAN,
NEAGA IRINA, CACUCI
VALERIA

CETEA 129

UNGUR GHEORGHE
RAD IOAN GAVRIL
10 OPRE TEODOR
SUCIU PETRU
CORDI TEODOR
VENTER GAVRIL

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA
CORDI FLOARE

1599

646

1566

14781

12071

BEZNEA 550

2800

12073

BOROD 304

34567

BEZNEA,81

14322

25.08.2002

920

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BEZNEA 38

10528

13.12.2002

1250

BEZNEA 40

646

1566

UNGUR MARIA, CIUCUR


ELISABETA , UNGUR
ANA, UNGUR IOAN,
NEAGA IRINA, CACUCI
VALERIA

CETEA 129

14781

BEZNEA 550

2800

DELURENI

3589

15.09.1994

89

BLNACA

3300

25.11.1999

121

DELURENI

8116

19.12.1994

138

DELURENI

8116

20.12.1994

142

8700

12.10.1995

254

BEZNEA,7

22025

07.02.2000

799

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

130553

13.12.2002

1171

ONICA GHEORGHE

BEZNEA 553

10500

13.12.2002

1187

ONICA GHEORGHE

BEZNEA 553

10500

13.12.2002

1187

BEZNEA 38

10528

13.12.2002

1250

BEZNEA,55

4700

20.11.2003

1480

BEZNEA

6600

19.01.2004

1488

BOROD

130856

1527

BOROD

130856

1527

UNGUR GHEORGHE
121 UNGUR FLORIAN
GROZA CRCIUN

UNGUREANU AUREL

UNGUR IOAN
UNGUR IOAN

UNGUR MIHAI

UNGUR FLORIAN

CACUCI ELISABETA

9 BODEA IOAN
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU

CORDI TEODOR
BUTIRI GASPAR

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA

CORDI FLOARE
BUTIRI GHEORGHE,
BUTIRI FLOARE

NEGRUT ANA
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE

12071

12073

VENTER ANA

BEZNEA 61

1563

VENTER VASILE

BEZNEA 5

1565

VENTER GAVRIL

BEZNEA 40

1566

VENTER GAVRIL

BEZNEA 40

UNGUR TRAIAN

BEZNEA 151

3600

1659

UNGUR GHEORGHE

BEZNEA 161

1800

1662

UNGUR MARIA, CIUCUR


ELISABETA , UNGUR
ANA, UNGUR IOAN,
NEAGA IRINA, CACUCI
VALERIA

CETEA 129

121 UNGUR FLORIAN


GROZA CRCIUN

UNGUREANU AUREL

1566

12071

DELURENI

3589

15.09.1994

89

BLNACA

3300

25.11.1999

121

DELURENI

8116

19.12.1994

138

DELURENI

8116

20.12.1994

142

8700

12.10.1995

254

BEZNEA,7

22025

07.02.2000

799

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

130553

13.12.2002

1171

ONICA GHEORGHE

BEZNEA 553

10500

13.12.2002

1187

ONICA GHEORGHE

BEZNEA 553

10500

13.12.2002

1187

BEZNEA 38

10528

13.12.2002

1250

BEZNEA,55

4700

20.11.2003

1480

BEZNEA

6600

19.01.2004

1488

BOROD

130856

1527

BOROD

130856

1527

UNGUR IOAN
UNGUR IOAN

UNGUR MIHAI

UNGUR FLORIAN

CACUCI ELISABETA

9 BODEA IOAN
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU

CORDI TEODOR
BUTIRI GASPAR

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA

CORDI FLOARE
BUTIRI GHEORGHE,
BUTIRI FLOARE

NEGRUT ANA
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE

VENTER ANA

BEZNEA 61

1563

VENTER VASILE

BEZNEA 5

1565

VENTER GAVRIL

BEZNEA 40

1566

VENTER GAVRIL

BEZNEA 40

UNGUR TRAIAN

BEZNEA 151

3600

1659

UNGUR GHEORGHE

BEZNEA 161

1800

1662

UNGUR MARIA, CIUCUR


ELISABETA , UNGUR
ANA, UNGUR IOAN,
NEAGA IRINA, CACUCI
VALERIA

CETEA 129

BRUDACA IOAN

BOROD 424

20740

23.08.1995

242

BRUDACA IOAN

BOROD 424

20740

23.08.1995

242

BRUDAC MARIA

BOROD402

41203

POPA TEODOR

POPA FLOARE, BOLOJAN


VADU CRIULUI
TEODOR

1566

12071

636

58675

23.09.1999

743

VENTER PETRU

BOROD

28522

14.04.2003

1403

VENTER PETRU

BOROD

28522

14.04.2003

1403

BRUDAC MARIA

BOROD402

41203

POPA TEODOR

POPA FLOARE, BOLOJAN


VADU CRIULUI
TEODOR

636

58675

23.09.1999

743

VENTER PETRU

BOROD

28522

14.04.2003

1403

VENTER PETRU

BOROD

28522

14.04.2003

1403

BRUDASCA PETRU

BOROD

BRUDASCA PETRU

BOROD

TU FLOARE

VALEA MARE 87

22933

12.05.1998

551

TU FLOARE

VALEA MARE 87

22933

12.05.1998

551

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

646

SIMIONA FLOARE

BEZNEA

6416

1567

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

646

SIMIONA FLOARE

BEZNEA

6416

1567

VENTER PETRU

VENTER VICTORIA,
VENTER GAVRIL, VENTER
BOROD53
NICOLAE, VENTER LIVIU,
VENTER MIHAI

VENTER VASILE

BEZNEA 5

VENTER PETRU

VENTER VICTORIA,
VENTER GAVRIL, VENTER
BOROD53
NICOLAE, VENTER LIVIU,
VENTER MIHAI

VENTER VASILE

BEZNEA 5

TU FLOARE
TU FLOARE

1599
1599

22917

13.12.2002

1251

1565

22917

13.12.2002

VALEA MARE 87

22933

12.05.1998

551

VALEA MARE 87

22933

12.05.1998

551

22917

13.12.2002

1251

VENTER PETRU

VENTER VICTORIA,
VENTER GAVRIL, VENTER
BOROD53
NICOLAE, VENTER LIVIU,
VENTER MIHAI

VENTER VASILE

BEZNEA 5

VENTER PETRU

VENTER VICTORIA,
VENTER GAVRIL, VENTER
BOROD53
NICOLAE, VENTER LIVIU,
VENTER MIHAI

1251

1565

1565

22917

13.12.2002

1251

VENTER VASILE

BEZNEA 5

1565

MARUCA FLORIAN

TUNDUC MARIA

GROI

12233

19.12.1994

140

MARUCA FLORIAN

TUNDUC MARIA

GROI

12233

19.12.1994

140

VENTER PETRU

VENTER VICTORIA,
VENTER GAVRIL, VENTER
BOROD53
NICOLAE, VENTER LIVIU,
VENTER MIHAI

22917

13.12.2002

1251

VENTER VASILE

BEZNEA 5

VENTER PETRU

VENTER VICTORIA,
VENTER GAVRIL, VENTER
BOROD53
NICOLAE, VENTER LIVIU,
VENTER MIHAI

VENTER VASILE

BEZNEA 5

1565

22917

13.12.2002

BOROD

2144

17.01.1994

BOROD

2144

17.01.1994

41

TU FLOARE

VALEA MARE 87

22933

12.05.1998

551

TU FLOARE

VALEA MARE 87

22933

12.05.1998

551

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

MADAR ILEANA

CORNITEL 226

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

MADAR ILEANA

CORNITEL 226

121 ALEXA MIHAI


121 ALEXA MIHAI

1251

1565
41

646
646
13902
646
646
13902

VENTER PETRU

VENTER VICTORIA,
VENTER GAVRIL, VENTER
BOROD53
NICOLAE, VENTER LIVIU,
VENTER MIHAI

22917

13.12.2002

1251

VENTER PETRU

VENTER VICTORIA,
VENTER GAVRIL, VENTER
BOROD53
NICOLAE, VENTER LIVIU,
VENTER MIHAI

22917

13.12.2002

1251

TU FLOARE

VALEA MARE 87

22933

12.05.1998

551

TU FLOARE

VALEA MARE 87

22933

12.05.1998

551

VENTER PETRU

VENTER VICTORIA,
VENTER GAVRIL, VENTER
BOROD53
NICOLAE, VENTER LIVIU,
VENTER MIHAI

22917

13.12.2002

1251

VENTER PETRU

VENTER VICTORIA,
VENTER GAVRIL, VENTER
BOROD53
NICOLAE, VENTER LIVIU,
VENTER MIHAI

22917

13.12.2002

1251

SIMUT FLORIAN

BOROD

59961

13.12.2002

1278

SIMUT FLORIAN

BOROD

59961

13.12.2002

1278

SIMUT FLORIAN

BOROD

59961

13.12.2002

1278

SIMUT FLORIAN

BOROD

59961

13.12.2002

1278

SIMUT FLORIAN

BOROD

59961

13.12.2002

1278

SIMUT FLORIAN

BOROD

59961

13.12.2002

1278

SIMUT FLORIAN

BOROD

59961

13.12.2002

1278

SIMUT FLORIAN

BOROD

59961

13.12.2002

1278

SIMUT TEODOR
SIMUT TEODOR
SIMUT TEODOR
SIMUT TEODOR

SIMUT FLOARE, SIMUT


IOAN, SIMUT LEONTIN
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN

STANCE ECATERINA
SIMUT TEODOR

SIMUT FLOARE, SIMUT


IOAN, SIMUT LEONTIN

STANCE ECATERINA
SIMUT TEODOR
POPA TEODOR
POPA TEODOR
POPA TEODOR
FAUR IOAN
POPA TEODOR
FAUR IOAN

9
9

SIMUT FLOARE, SIMUT


IOAN, SIMUT LEONTIN
POPA FLOARE, BOLOJAN
TEODOR
POPA FLOARE, BOLOJAN
TEODOR
POPA FLOARE, BOLOJAN
TEODOR
FAUR PAC
POPA FLOARE, BOLOJAN
TEODOR
FAUR PAC

22.10.2003

1433

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD 276

4251

12.11.2002

1055

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD 276

4251

12.11.2002

1055

BOROD

51565

22.10.2003

1433

VADU CRIULUI

58675

23.09.1999

743

VADU CRIULUI

58675

23.09.1999

743

VADU CRIULUI

58675

23.09.1999

743

BOROD 553

28105

11.12.2002

1051

VADU CRIULUI

58675

23.09.1999

743

BOROD 553

28105

11.12.2002

1051

BEZNEA 61

1563

VENTER VASILE

BEZNEA 5

1565

VENTER ANA

BEZNEA 61

1563

VENTER VASILE

BEZNEA 5

1565

TOPAI NICOLAE
TOPAI NICOLAE

VENTER ANA
POPA TEODOR
VENTER ANA
POPA TEODOR

TOPAI ONITA, TOPAI


BOROD,431,432,43325657
STEFAN, TOPAI NICOLAE
TOPAI ONITA, TOPAI
BOROD,431,432,43325657
STEFAN, TOPAI NICOLAE
POPA FLOARE, BOLOJAN
VADU CRIULUI 58675
TEODOR
BEZNEA 61
POPA FLOARE, BOLOJAN
VADU CRIULUI
TEODOR
BEZNEA 61
POPA FLOARE, BOLOJAN
VADU CRIULUI
TEODOR
POPA FLOARE, BOLOJAN
VADU CRIULUI
TEODOR
POPA FLOARE, BOLOJAN
VADU CRIULUI
TEODOR

13.07.2000

842

13.07.2000

842

23.09.1999

743
1563

58675

23.09.1999

743
1563

58675

23.09.1999

743

58675

23.09.1999

743

58675

23.09.1999

743

18000

13.12.2002

1268

58675

23.09.1999

743

BOROD97

18000

13.12.2002

1268

BEZNEA 19

10465

23.02.1998

512

SIMU NICOLAE

BOROD 228

26751

12.05.1995

541

VENTER MIHAI

VALEA MARE 119A 6620

13.12.2002

1207

POPA TEODOR
POPA TEODOR
VENTER NICOLAE
POPA TEODOR

BOROD97
POPA FLOARE, BOLOJAN
VADU CRIULUI
TEODOR

VENTER NICOLAE
POPA TEODOR

POPA MARIA

BLAGA DUMITRU

VENTER VICTORIA

BOROD

22720

20.12.2002

1366

POPA TEODOR

POPA MARIA

BEZNEA 19

10465

23.02.1998

512

SIMU NICOLAE

BOROD 228

26751

12.05.1995

541

VENTER MIHAI

VALEA MARE 119A 6620

13.12.2002

1207

BOROD

22720

20.12.2002

1366

BOROD,ALESD

16644

07.04.2000

821

BOROD,ALESD

16644

07.04.2000

821

BOROD

16944

BLAGA DUMITRU

51565

VENTER ANA

POPA TEODOR

BOROD

MURESAN PETRU
MURESAN PETRU
MURESAN PETRU

VENTER VICTORIA
MURESAN PETRU,
MURESAN VIOREL
MURESAN PETRU,
MURESAN VIOREL

13058

MURESAN PETRU
9
9

MURESAN PETRU
MURESAN PETRU

MURESAN PETRU,
MURESAN VIOREL
MURESAN PETRU,
MURESAN VIOREL

13058

BOROD,ALESD

16644

07.04.2000

821

BOROD,ALESD

16644

07.04.2000

821

POPA FLOARE, BOLOJAN


VADU CRIULUI
TEODOR

58675

23.09.1999

743

VENTER PETRU

VENTER VICTORIA,
VENTER GAVRIL, VENTER
BOROD53
NICOLAE, VENTER LIVIU,
VENTER MIHAI

22917

13.12.2002

1251

BOROD

13058

POPA TEODOR

POPA FLOARE, BOLOJAN


VADU CRIULUI
TEODOR

58675

23.09.1999

743

VENTER PETRU

VENTER VICTORIA,
VENTER GAVRIL, VENTER
BOROD53
NICOLAE, VENTER LIVIU,
VENTER MIHAI

22917

13.12.2002

1251

BEZNEA 19

10465

23.02.1998

SIMU NICOLAE

BOROD 228

26751

12.05.1995

541

VENTER MIHAI

VALEA MARE 119A 6620

13.12.2002

1207

MURESAN PETRU
POPA TEODOR

BOROD
POPA MARIA

13058
512

BLAGA DUMITRU

VENTER VICTORIA

BOROD

22720

20.12.2002

1366

POPA TEODOR

POPA MARIA

BEZNEA 19

10465

23.02.1998

512

SIMU NICOLAE

BOROD 228

26751

12.05.1995

541

VENTER MIHAI

VALEA MARE 119A 6620

13.12.2002

1207

BOROD

22720

20.12.2002

1366

BLAGA DUMITRU

VENTER VICTORIA

POPA TEODOR

POPA FLOARE, BOLOJAN


VADU CRIULUI
TEODOR

58675

23.09.1999

743

VENTER PETRU

VENTER VICTORIA,
VENTER GAVRIL, VENTER
BOROD53
NICOLAE, VENTER LIVIU,
VENTER MIHAI

22917

13.12.2002

1251

MURESAN PETRU

BOROD

13058

POPA TEODOR

POPA FLOARE, BOLOJAN


VADU CRIULUI
TEODOR

58675

23.09.1999

743

VENTER PETRU

VENTER VICTORIA,
VENTER GAVRIL, VENTER
BOROD53
NICOLAE, VENTER LIVIU,
VENTER MIHAI

22917

13.12.2002

1251

MURESAN PETRU

16944

POPA TEODOR

MURESAN PETRU

BOROD

MURESAN PETRU
MURESAN PETRU
POPA TEODOR

BOROD
MURESAN PETRU,
MURESAN VIOREL
MURESAN PETRU,
MURESAN VIOREL
POPA MARIA

13058

BOROD,ALESD

16644

07.04.2000

821

BOROD,ALESD

16644

07.04.2000

821
512

BEZNEA 19

10465

23.02.1998

SIMU NICOLAE

BOROD 228

26751

12.05.1995

541

VENTER MIHAI

VALEA MARE 119A 6620

13.12.2002

1207

BLAGA DUMITRU

VENTER VICTORIA

BOROD

22720

20.12.2002

1366

POPA TEODOR

POPA MARIA

BEZNEA 19

10465

23.02.1998

512

SIMU NICOLAE

BOROD 228

26751

12.05.1995

541

VENTER MIHAI

VALEA MARE 119A 6620

13.12.2002

1207

BLAGA DUMITRU

VENTER VICTORIA

POPA TEODOR

VENTER PETRU

22720

20.12.2002

1366

POPA FLOARE, BOLOJAN


VADU CRIULUI
TEODOR

58675

23.09.1999

743

VENTER VICTORIA,
VENTER GAVRIL, VENTER
BOROD53
NICOLAE, VENTER LIVIU,
VENTER MIHAI

22917

13.12.2002

1251

MURESAN PETRU

BOROD

POPA FLOARE, BOLOJAN


VADU CRIULUI
TEODOR

58675

23.09.1999

743

VENTER PETRU

VENTER VICTORIA,
VENTER GAVRIL, VENTER
BOROD53
NICOLAE, VENTER LIVIU,
VENTER MIHAI

22917

13.12.2002

1251

BOROD

VENTER IOSIF

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

VENTER IOSIF

VENTER VERONICA

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

VENTER IOSIF

VENTER VERONICA

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

VENTER IOSIF

VENTER VERONICA

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

BUTIRI DUMITRU

CORNIEL 204

17737

26.09.2002

1022

BOROD

38802

13.12.2002

1153

BOROD

38843

MURESAN PETRU
MURESAN PETRU

FAUR ALEXANDRU, GRZ


MARIA

GRZ MARIA FAUR


ALEXANDRU
VENTER ANA

BOROD,ALESD

16644

07.04.2000

821

BOROD,ALESD

16644

07.04.2000

821

646

1561

BEZNEA 61

1563

RAD IOAN GAVRIL

BOROD 304

34567

BUTIRI DUMITRU

CORNIEL 204

17737

26.09.2002

1022

BOROD

38802

13.12.2002

1153

BOROD

38843

FAUR IRINA

FAUR ALEXANDRU, GRZ


MARIA

GRZ MARIA FAUR


ALEXANDRU
VENTER ANA

BUTIRI IOAN

BOROD 304
BUTIRI IRINA, SURDAS
FLORICA

BUTIRI DUMITRU
FAUR IRINA

FAUR ALEXANDRU, GRZ


MARIA

FODOR ANA
VENTER IOAN

646
23.02.2001

876

CORNIEL 204

17737

26.09.2002

1022

BOROD

38802

13.12.2002

1153

BOROD 425

11204

13.12.2002

1258

64438

14.04.2003

1401
1561

BEZNEA 61
BOROD 304
BUTIRI IRINA, SURDAS
FLORICA

BUTIRI DUMITRU

FODOR ANA

1563
34567

BOROD

RAD IOAN GAVRIL

FAUR IRINA

1561

BOROD,SACALAJ,TM
6515

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

GRZ MARIA FAUR


ALEXANDRU
VENTER ANA

BUTIRI IOAN

646

BEZNEA 61

RAD IOAN GAVRIL

13058

MURESAN PETRU,
MURESAN VIOREL
MURESAN PETRU,
MURESAN VIOREL
VENTER VERONICA

FAUR IRINA

13058

POPA TEODOR

MURESAN PETRU
9

BOROD

FAUR ALEXANDRU, GRZ


MARIA

1563
34567

646

BOROD,SACALAJ,TM
6515

23.02.2001

876

CORNIEL 204

17737

26.09.2002

1022

BOROD

38802

13.12.2002

1153

BOROD 425

11204

13.12.2002

1258

VENTER IOAN
GRZ MARIA FAUR
ALEXANDRU
VENTER ANA
POPA TEODOR
9

BUTIRI IOAN
VENTER IOSIF

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

FAUR ALEXANDRU, GRZ


MARIA

POPA TEODOR
9

BUTIRI IOAN
VENTER IOSIF

FAUR ALEXANDRU, GRZ


MARIA

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

TOPAI NICOLAE
TOPAI NICOLAE
TOPAI NICOLAE
TOPAI NICOLAE
TOPAI NICOLAE
TOPAI NICOLAE
TOPAI NICOLAE
TOPAI NICOLAE
TOPAI NICOLAE
TOPAI NICOLAE
TOPAI NICOLAE
TOPAI NICOLAE
TOPAI NICOLAE

23.02.2001

876

10.09.2002

952

26.09.2002

1022

BOROD

38802

13.12.2002

1153

BOROD 425

11204

13.12.2002

1258

64438

14.04.2003

1401
1561

23.09.1999

743

23.02.2001

876

10.09.2002

952

CORNIEL 204

17737

26.09.2002

1022

BOROD

38802

13.12.2002

1153

BOROD 425

11204

13.12.2002

1258

64438

14.04.2003

1401

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

GRZ MARIA FAUR


ALEXANDRU

743

BOROD

FODOR ANA
VENTER IOAN

23.09.1999

17737

POPA FLOARE, BOLOJAN


VADU CRIULUI 58675
TEODOR
BUTIRI IRINA, SURDAS
BOROD,SACALAJ,TM
6515
FLORICA
VENTER VERONICA
BOROD 33
37753

BUTIRI DUMITRU
FAUR IRINA

1563

CORNIEL 204

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

GRZ MARIA FAUR


ALEXANDRU

BOROD

TOPAI ONITA, TOPAI


STEFAN, TOPAI NICOLAE
TOPAI ONITA, TOPAI
STEFAN, TOPAI NICOLAE
TOPAI ONITA, TOPAI
STEFAN, TOPAI NICOLAE
TOPAI ONITA, TOPAI
STEFAN, TOPAI NICOLAE
TOPAI ONITA, TOPAI
STEFAN, TOPAI NICOLAE
TOPAI ONITA, TOPAI
STEFAN, TOPAI NICOLAE
TOPAI ONITA, TOPAI
STEFAN, TOPAI NICOLAE
TOPAI ONITA, TOPAI
STEFAN, TOPAI NICOLAE
TOPAI ONITA, TOPAI
STEFAN, TOPAI NICOLAE
TOPAI ONITA, TOPAI
STEFAN, TOPAI NICOLAE
TOPAI ONITA, TOPAI
STEFAN, TOPAI NICOLAE
TOPAI ONITA, TOPAI
STEFAN, TOPAI NICOLAE
TOPAI ONITA, TOPAI
STEFAN, TOPAI NICOLAE

1401
1561

BEZNEA 61
POPA FLOARE, BOLOJAN
VADU CRIULUI 58675
TEODOR
BUTIRI IRINA, SURDAS
BOROD,SACALAJ,TM
6515
FLORICA
VENTER VERONICA
BOROD 33
37753

FODOR ANA
VENTER IOAN

14.04.2003

BOROD

BUTIRI DUMITRU
FAUR IRINA

64438

1561

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

9
9
9

TOPAI NICOLAE
TOPAI NICOLAE
TOPAI NICOLAE
VENTER IOAN

VENTER IOAN
POPA TEODOR
FAUR IRINA
GRZ MARIA FAUR
ALEXANDRU
RADU STELA FLORICA
POPA TEODOR
FAUR IRINA
GRZ MARIA FAUR
ALEXANDRU
RADU STELA FLORICA
POPA TEODOR
FAUR MIHAI
POPA TEODOR

TOPAI ONITA, TOPAI


STEFAN, TOPAI NICOLAE
TOPAI ONITA, TOPAI
STEFAN, TOPAI NICOLAE
TOPAI ONITA, TOPAI
STEFAN, TOPAI NICOLAE
VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER
DUMITRU

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

BOROD,431,432,43325657

13.07.2000

842

BOROD

64438

14.04.2003

1401

64438

14.04.2003

1401

58675

23.09.1999

743

38802

13.12.2002

1153

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU
POPA FLOARE, BOLOJAN
VADU CRIULUI
TEODOR
FAUR ALEXANDRU, GRZ
BOROD
MARIA
BOROD
BOROD 346
POPA FLOARE, BOLOJAN
VADU CRIULUI
TEODOR
FAUR ALEXANDRU, GRZ
BOROD
MARIA

BOROD 346
POPA FLOARE, BOLOJAN
VADU CRIULUI
TEODOR
BOROD 195
POPA FLOARE, BOLOJAN
VADU CRIULUI
TEODOR
BOROD 195

RADU STELA FLORICA

BOROD 346

POPA TEODOR
BUTIRI DUMITRU
POPA TEODOR

BOROD 346
POPA FLOARE, BOLOJAN
VADU CRIULUI
TEODOR

POPA TEODOR
POPA TEODOR
POPA TEODOR
POPA TEODOR
POPA TEODOR
POPA TEODOR
POPA TEODOR
POPA TEODOR
FODOR ANA
POPA TEODOR
FODOR ANA

1584

58675

23.09.1999

743

38802

13.12.2002

1153
1561

1977

1584

58675

23.09.1999

743

27825

14.10.1999

759

58675

23.09.1999

743

27825

14.10.1999

759
1584
1584

58675

23.09.1999

743

17737

26.09.2002

1022

58675

23.09.1999

743

CORNIEL 204

17737

26.09.2002

1022

VADU CRIULUI

58675

23.09.1999

743

VADU CRIULUI

58675

23.09.1999

743

VADU CRIULUI

58675

23.09.1999

743

VADU CRIULUI

58675

23.09.1999

743

VADU CRIULUI

58675

23.09.1999

743

VADU CRIULUI

58675

23.09.1999

743

VADU CRIULUI

58675

23.09.1999

743

VADU CRIULUI

58675

23.09.1999

743

VADU CRIULUI

58675

23.09.1999

743

BOROD 425
POPA FLOARE, BOLOJAN
VADU CRIULUI
TEODOR

11204

13.12.2002

1258

58675

23.09.1999

743

11204

13.12.2002

1258

CORNIEL 204
POPA FLOARE, BOLOJAN
VADU CRIULUI
TEODOR

BUTIRI DUMITRU
POPA TEODOR

1977

BOROD

FAUR MIHAI
RADU STELA FLORICA

1561

POPA FLOARE, BOLOJAN


TEODOR
POPA FLOARE, BOLOJAN
TEODOR
POPA FLOARE, BOLOJAN
TEODOR
POPA FLOARE, BOLOJAN
TEODOR
POPA FLOARE, BOLOJAN
TEODOR
POPA FLOARE, BOLOJAN
TEODOR
POPA FLOARE, BOLOJAN
TEODOR
POPA FLOARE, BOLOJAN
TEODOR
POPA FLOARE, BOLOJAN
TEODOR

BOROD 425

POPA TEODOR

POPA FLOARE, BOLOJAN


VADU CRIULUI
TEODOR

FODOR ANA

BOROD 425

PUP IOAN

BOROD 172

POPA TEODOR

POPA FLOARE, BOLOJAN


VADU CRIULUI
TEODOR

FODOR ANA

BOROD 425

PUP IOAN

BOROD 172

POPA TEODOR
POPA TEODOR
BLAGA DUMITRU

POPA FLOARE, BOLOJAN


VADU CRIULUI
TEODOR
POPA FLOARE, BOLOJAN
VADU CRIULUI
TEODOR
VENTER VICTORIA
BOROD

58675

23.09.1999

743

11204

13.12.2002

1258
1570

58675

23.09.1999

743

11204

13.12.2002

1258
1570

58675

23.09.1999

743

58675

23.09.1999

743

22720

20.12.2002

1366

BOROD

60934

22.10.2003

1447

BOROD

22720

20.12.2002

1366

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

FAUR MIHAI

BOROD 195

27825

14.10.1999

759

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

FAUR MIHAI

BOROD 195

27825

14.10.1999

759

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

FAUR MIHAI

BOROD 195

27825

14.10.1999

759

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

FAUR MIHAI

BOROD 195

27825

14.10.1999

759

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

BOROD8

36240

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD8

36240

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD

51565

22.10.2003

1433

BOROD 424

20740

23.08.1995

242

BOROD,399

29188

10.05.1996

298

BOROD402

41203

BOROD 424

20740

23.08.1995

242

BOROD,399

29188

10.05.1996

298

BOROD402

41203

BOROD 424

20740

23.08.1995

242

BOROD,399

29188

10.05.1996

298

BOROD402

41203

BRUDACA IOSIF

TIMIOARA

14037

VENTER EMIL TRAIAN

BOROD 254

20344

VENTER ARON
BLAGA DUMITRU

VENTER VICTORIA

FAUR CORNELIA
SIMUT TEODOR
SIMUT TEODOR

SIMUT FLOARE, SIMUT


IOAN, SIMUT LEONTIN
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN

FAUR CORNELIA
SIMUT TEODOR
SIMUT TEODOR
SIMUT TEODOR
SIMUT TEODOR
SIMUT TEODOR
SIMUT TEODOR
SIMUT TEODOR
SIMUT TEODOR
BRUDACA IOAN
4 BRUDASCA DUMITRU
BRUDAC MARIA
BRUDACA IOAN
4 BRUDASCA DUMITRU
BRUDAC MARIA
BRUDACA IOAN
4 BRUDASCA DUMITRU
BRUDAC MARIA

SIMUT FLOARE, SIMUT


IOAN, SIMUT LEONTIN
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN
SIMUT FLOARE, SIMUT
IOAN, SIMUT LEONTIN

607

607

636

636

636
3.08.1999

728
1608

SURDAS ILEANA

BOROD 474

25300

BRUDACA IOAN

BOROD 424

20740

23.08.1995

242

BOROD,399

29188

10.05.1996

298

BOROD402

41203

BRUDACA IOSIF

TIMIOARA

14037

VENTER EMIL TRAIAN

BOROD 254

20344

SURDAS ILEANA

4 BRUDASCA DUMITRU
BRUDAC MARIA

BOROD 474

25300

4 BRUDASCA DUMITRU
BRUDASCA PETRU

BOROD,399

29188

4 BRUDASCA DUMITRU
BRUDASCA PETRU

BOROD,399

9749

636
3.08.1999

728
1608
9749

10.05.1996

BOROD

298
1599

29188

10.05.1996

BOROD

298
1599

MICLOVAN PETRU

BOROD

18415

14.04.2003

MICLOVAN PETRU

BOROD

18415

14.04.2003

BOCHIS GAVRIL

BOROD 248

4583

BOCHIS GAVRIL

BOROD 248

4583

FAUR MIHAI

BOROD 195

27825

14.10.1999

BOROD,21

34027

04.02.2000

796

BOROD

28522

14.04.2003

1403

VENTER PETRU

BOROD

28522

14.04.2003

1403

FAUR STEFAN

BOROD

53677

22.10.2003

1426

FAUR STEFAN

BOROD

FAUR MIHAI

BOROD

FAUR IOAN

BOROD 195

FAUR MIHAI

BOROD 195

27825

14.10.1999

BOROD,21

34027

04.02.2000

796

BOROD

28522

14.04.2003

1403

VENTER PETRU

BOROD

28522

14.04.2003

1403

FAUR STEFAN

BOROD

53677

22.10.2003

1426

FAUR STEFAN

BOROD

FAUR MIHAI

BOROD

FAUR IOAN

BOROD 195

9 POPA FLORIAN
VENTER PETRU

9 POPA FLORIAN
VENTER PETRU

1399
1399
13119
13119
759

8046
4250

13123
13125
759

8046
4250

13123
13125

9 MERMEZE DUMITRU
9 MERMEZE DUMITRU

BOROZEL,236

65695

22.02.2001

871

BOROZEL,236

65695

22.02.2001

871

9 POPA FLORIAN
9 VALICEC STEFAN

BOROD,21

34027

04.02.2000

796

BOROD,220

6455

04.02.2000

797

VENTER PETRU

VENTER IOANA

ANULAT R1504

37721

10.09.2002

953

CICORT FLOARE

CIOARA TEODOR

BOROD

13182

13.12.2002

1208

CICORT FLOARE

CIOARA TEODOR

BOROD

13182

13.12.2002

1208

CICORT FLOARE

CIOARA TEODOR

BOROD

13182

13.12.2002

1208

CICORT FLOARE

CIOARA TEODOR

BOROD

13182

13.12.2002

1208

VALEA MARE,107 39703

25.03.2004

VENTER IOANA
FAUR GAVRIL

BORZ FLOAREA

9 POPA FLORIAN
9 VALICEC STEFAN

1504

BOROD 156

5755

16805

BOROD,21

34027

04.02.2000

796

BOROD,220

6455

04.02.2000

797

VENTER PETRU

VENTER IOANA

ANULAT R1504

37721

10.09.2002

953

CICORT FLOARE

CIOARA TEODOR

BOROD

13182

13.12.2002

1208

CICORT FLOARE

CIOARA TEODOR

BOROD

13182

13.12.2002

1208

CICORT FLOARE

CIOARA TEODOR

BOROD

13182

13.12.2002

1208

CICORT FLOARE

CIOARA TEODOR

BOROD

13182

13.12.2002

1208

VALEA MARE,107 39703

25.03.2004

1504

BOROD,21

34027

04.02.2000

796

BOROD,21

34027

04.02.2000

796

VENTER IOANA
9 POPA FLORIAN
9 POPA FLORIAN

CUC IRINA, CUC IOAN,


CUC DUMITRU
FAUR STEFAN

BOROD

23709

25.11.2002

1086

BOROD

53677

22.10.2003

1426

FAUR STEFAN

BOROD

53677

22.10.2003

1426

MICLOVAN IOAN STEFAN

ORADEA

16984

1648

FAUR STEFAN

BOROD

52673

8046

FAUR STEFAN

BOROD

9 POPA FLORIAN
9 POPA FLORIAN
CUC IRINA, CUC IOAN,
CUC DUMITRU
FAUR STEFAN

8046

BOROD,21

34027

04.02.2000

BOROD,21

34027

04.02.2000

796
796

BOROD

23709

25.11.2002

1086

BOROD

53677

22.10.2003

1426

FAUR STEFAN

BOROD

53677

22.10.2003

1426

MICLOVAN IOAN STEFAN

ORADEA

16984

1648

FAUR STEFAN

BOROD

52673

8046

FAUR STEFAN

BOROD

8046

FAUR STEFAN

BOROD

8046

FAUR STEFAN

BOROD

FAUR CORNELIA

BOROD8

36240

FAUR CORNELIA

BOROD8

36240

DOMOCO MARIA

BRATCA

13000

20.12.1994

BOROD

27411

22.01.1995

158

BOROD 111

25382

13.12.2002

1215

BRATCA

13000

20.12.1994

148

BOROD

27411

22.01.1995

158

BOROD 111

25382

13.12.2002

1215

BOROD

8837

17.01.1994

42

BOROD

27411

22.01.1995

158

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

BOROD

8837

17.01.1994

42

BOROD

27411

22.01.1995

158

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

BOROD

8837

17.01.1994

42

BOROD

27411

22.01.1995

158

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

BOROD

8837

17.01.1994

42

BOROD

27411

22.01.1995

158

VENTER IOAN

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

VENTER MARTA

SUCIU NICOLAE-TRAIAN

BOROD

27411

22.01.1995

158

VENTER IOAN

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

VENTER MARTA

SUCIU NICOLAE-TRAIAN

BOROD

27411

22.01.1995

158

VENTER IOAN

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

VENTER MARTA

SUCIU NICOLAE-TRAIAN

27411

22.01.1995

158

VENTER MARTA

SUCIU NICOLAE-TRAIAN

OLAR VALENTIN
DOMOCO MARIA
VENTER MARTA

SUCIU NICOLAE-TRAIAN

OLAR VALENTIN
121 MARIAN FLOARE
VENTER MARTA
VENTER IOAN
121 MARIAN FLOARE
VENTER MARTA
VENTER IOAN
121 MARIAN FLOARE
VENTER MARTA
VENTER IOAN
121 MARIAN FLOARE
VENTER MARTA

SUCIU NICOLAE-TRAIAN

SUCIU NICOLAE-TRAIAN

SUCIU NICOLAE-TRAIAN

SUCIU NICOLAE-TRAIAN

BOROD

8046
607
607
148

VENTER IOAN

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

VENTER MARTA

SUCIU NICOLAE-TRAIAN

BOROD

27411

22.01.1995

158

VENTER IOAN

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

MICLOVAN MARIA

BOROD

16185

21.02.1994

47

121

MICLOVAN PETRU, GUI


FLOARE, MARUCA
DUMITRU, MARUCA
NICOLAE, CIOAR ANA,
NOJE IRINA

MICLOVAN MARIA

BOROD

16185

21.02.1994

47

121

MICLOVAN PETRU, GUI


FLOARE, MARUCA
DUMITRU, MARUCA
NICOLAE, CIOAR ANA,
NOJE IRINA

VENTER IOAN

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

MICLOVAN MARIA

BOROD

16185

21.02.1994

47

121

MICLOVAN PETRU, GUI


FLOARE, MARUCA
DUMITRU, MARUCA
NICOLAE, CIOAR ANA,
NOJE IRINA

MICLOVAN MARIA

BOROD

16185

21.02.1994

47

121

MICLOVAN PETRU, GUI


FLOARE, MARUCA
DUMITRU, MARUCA
NICOLAE, CIOAR ANA,
NOJE IRINA

VENTER IOAN

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

TEPELEA MARIA

ORADEA

21509

TEPELEA MARIA

ORADEA

21509

DOMOCO MARIA

BRATCA

13000

SUCIU FLORIAN

SUCIU ANA, GROZA


ILEANA, SUCIU LIVIU

BOROD

32953

SUCIU TEODOR

SUCIU MIHAI, SUCIU


GAVRIL, SUCIU MIHAI,
SUCIU PETRU, CABA
PETRU, GABOR SILVIA,
SUR IRINA

BOROD,ORADEA,BV,SB
11600

31.05.1999

708

MANEA FLORIAN

MANEA ANA, SLJAN


MARIANA, MANEA
VICTOR, MANEA VIOREL,
GABOR SILVIA

BOROD

5800

13.12.2002

1182

20.12.1994

148

DOMOCO MARIA

601
601
20.12.1994

148
658

BRATCA

13000

SUCIU FLORIAN

SUCIU ANA, GROZA


ILEANA, SUCIU LIVIU

BOROD

32953

SUCIU TEODOR

SUCIU MIHAI, SUCIU


GAVRIL, SUCIU MIHAI,
SUCIU PETRU, CABA
PETRU, GABOR SILVIA,
SUR IRINA

BOROD,ORADEA,BV,SB
11600

31.05.1999

708

MANEA FLORIAN

MANEA ANA, SLJAN


MARIANA, MANEA
VICTOR, MANEA VIOREL,
GABOR SILVIA

BOROD

5800

13.12.2002

1182

GUI PETRU

BOROD14

42382

23.08.1995

241

TOPAI FLORIAN

BOROD

14835

6.08.1997

423

GUI PETRU

BOROD14

42382

23.08.1995

241

658

TOPAI FLORIAN
121 CABA IOAN
SRCA FLOARE
MARUCA NICOLAE
121 CABA IOAN
SRCA FLOARE
MARUCA NICOLAE

MUNTEAN TEODOR

BOROD

14835

6.08.1997

REIA

4316

12.10.1992

BOROD442

36614

MARUCA MARIA,
MARUCA PETRU,
MARUCA IOSIF

BOROD 285

41131

13.12.2002

CABA PETRONELA

REIA

4316

12.10.1992

BOROD442

36614

BOROD 285

41131

13.12.2002

1173

BOROD,207,ORADEA
52810

07.02.2000

804

CABA PETRONELA

MARUCA MARIA,
MARUCA PETRU,
MARUCA IOSIF
MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR

CUC LIVIA
9

MUNTEAN TEODOR

BOROD 255
MUNTEAN PETRU,
MUNTEAN TEODOR

CUC LIVIA

11
635
1173
11
635

11455

BOROD,207,ORADEA
52810

423

13103
07.02.2000

804

BOROD 255

11455

BOROD

79324

18.01.1994

46

MUNTEAN DUMITRU

BOROD 14

53812

10.11.1994

104

MUNTEAN DUMITRU

BOROD 14

53812

10.11.1994

104

UNGUR MARIAN

BOROD

19262

24.09.2002

999

BOROD

79324

18.01.1994

46

MUNTEAN DUMITRU

BOROD 14

53812

10.11.1994

104

MUNTEAN DUMITRU

BOROD 14

53812

10.11.1994

104

UNGUR MARIAN

BOROD

19262

24.09.2002

999

BOROD

79324

18.01.1994

46

FAUR MIHAI

BOROD 195

27825

14.10.1999

759

VENTER IOAN

BOROD 362

26004

2.11.1999

782

9 POPA FLORIAN

BOROD,21

34027

04.02.2000

796

121

121

121

FODOR DUMITRU

FODOR DUMITRU

FODOR DUMITRU

FODOR ILEANA, FODOR


FLORIAN

FODOR ILEANA, FODOR


FLORIAN

FODOR ILEANA, FODOR


FLORIAN

13103

BOROD

79324

18.01.1994

46

FAUR MIHAI

BOROD 195

27825

14.10.1999

759

VENTER IOAN

BOROD 362

26004

2.11.1999

782

9 POPA FLORIAN
GUI PETRU

BOROD,21

34027

04.02.2000

796

BOROD14

42382

23.08.1995

241

POPA GHEORGHE

PITETI

46279

13.12.2002

1161

FAUR STEFAN

BOROD

53677

22.10.2003

1426

STANCE LIVIA

BOROD

8410

22.10.2003

1439

MURESAN DORU RARES

BOROD

46279

FAUR STEFAN

BOROD

GUI PETRU

BOROD14

42382

23.08.1995

241

POPA GHEORGHE

PITETI

46279

13.12.2002

1161

FAUR STEFAN

BOROD

53677

22.10.2003

1426

STANCE LIVIA

BOROD

8410

22.10.2003

1439

MURESAN DORU RARES

BOROD

46279

FAUR STEFAN

BOROD

8046

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

VENTER IOANA

VALEA MARE,107 39703

MURESAN MARIA

BOROD

VENTER IOANA

VALEA MARE,107 39703

MURESAN MARIA

BOROD

VENTER IOANA

VALEA MARE,107 39703

MURESAN MARIA

BOROD

121

FODOR DUMITRU

FODOR ILEANA, FODOR


FLORIAN

6236
8046

6236

7357
25.03.2004

1504
7357

25.03.2004

1504
7357

25.03.2004

1504
7357

VENTER IOANA

VALEA MARE,107 39703

MURESAN MARIA

BOROD

VENTER IOANA

VALEA MARE,107 39703

25.03.2004

1504

VENTER IOANA

VALEA MARE,107 39703

25.03.2004

1504

SRCA FLOARE

BOROD442

36614

ANULAT R1504

37721

10.09.2002

953

POPA GHEORGHE

PITETI

46279

13.12.2002

1161

MURESAN DORU RARES

BOROD

VENTER PETRU

VENTER IOANA

SRCA FLOARE

25.03.2004

1504
7357

635

6236

BOROD442

36614

ANULAT R1504

37721

10.09.2002

953

POPA GHEORGHE

PITETI

46279

13.12.2002

1161

MURESAN DORU RARES

BOROD

6236

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

GUI PETRU

BOROD14

MURESAN MARIA

BOROD

GUI PETRU

BOROD14

MURESAN MARIA

BOROD

GUI PETRU

BOROD14

MURESAN MARIA

BOROD

GUI PETRU

BOROD14

MURESAN MARIA

BOROD

COSTINA NICOLAE

BOROD 140

31966

637

COSTINA NICOLAE

BOROD 140

31966

637

COSTINA NICOLAE

BOROD 140

31966

637

COSTINA NICOLAE

BOROD 140

31966

PANC VIORICA

BOROD 191

1830

20.09.2002

972

PANC VIORICA

BOROD 191

1830

20.09.2002

972

PANC VIORICA

BOROD 191

1830

20.09.2002

972

PANC VIORICA

BOROD 191

1830

20.09.2002

972

FODOR FLORIAN

ORADEA

2160

11.08.1995

223

CTAN FLOARE

BOROD 405

11939

FODOR FLORIAN

ORADEA

2160

CTAN FLOARE

BOROD 405

11939

GUI PETRU

BOROD14

42382

23.08.1995

241

SURDA PETRU

BOROD 120

23109

23.08.1995

244

GUI PETRU

BOROD14

42382

23.08.1995

241

SURDA PETRU

BOROD 120

23109

23.08.1995

244

GUI PETRU

BOROD14

42382

23.08.1995

241

OLAR ILEANA

ORADEA

7027

21.07.1998

582

GUI PETRU

BOROD14

42382

23.08.1995

241

OLAR ILEANA

ORADEA

7027

21.07.1998

582
215

VENTER PETRU

VENTER IOANA

635

7357
42382

23.08.1995

241
7357

42382

23.08.1995

241
7357

42382

23.08.1995

241
7357

42382

23.08.1995

241
7357

637

634
11.08.1995

223
634

VENTER IOAN

LARIU IOAN

HUNEDOARA

6769

10.08.1995

VENTER IOAN

LARIU IOAN

HUNEDOARA

6769

10.08.1995

215

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

FECHETE DUMITRU

FECHETE FLOARE

BOROD210

18862

23.08.1995

VENTER IOSIF

VENTER VERONICA

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

BOROD

37569

16.04.2004

1507
239

CRET AUGUSTIN

239

FECHETE DUMITRU

FECHETE FLOARE

BOROD210

18862

23.08.1995

VENTER IOSIF

VENTER VERONICA

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

CRET AUGUSTIN

BOROD

37569

16.04.2004

1507

CRET AUGUSTIN

BOROD

37569

16.04.2004

1507

CRET AUGUSTIN

BOROD

37569

16.04.2004

1507

VERE NICOLAE

CORNIEL 132

35730

13.12.2002

1260

VERE NICOLAE

CORNIEL 132

35730

13.12.2002

1260

MURESAN MARIA

BOROD

MURESAN MARIA
TEPELEA FLORIAN
9 POPVICI VOICHITA
9 POPVICI VOICHITA

7357

BOROD
TEPELEA GAVRIL

7357

BUCURESTI

6744

16789

SUNCUIUS

9190

07.02.2000

SUNCUIUS

9190

07.02.2000

801
801

MURESAN MARIA

BOROD

MURESAN MARIA

BOROD

VENTER MIHAI

BOROD 91

6885

10.09.2002

950

VENTER MIHAI

BOROD 91

6885

10.09.2002

950

VENTER MIHAI

BOROD 91

6885

10.09.2002

950

VENTER MIHAI

BOROD 91

6885

10.09.2002

950

SUNCUIUS

9190

07.02.2000

801

SUNCUIUS

9190

07.02.2000

801

9 POPVICI VOICHITA
9 POPVICI VOICHITA

7357
7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

POPUE MARIA

BOROD 22

MURESAN MARIA

BOROD

POPUE MARIA

BOROD 22

MURESAN MARIA

BOROD

POPUE MARIA

BOROD 22

4730

25.11.2002

1078

POPUE MARIA

BOROD 22

4730

25.11.2002

1078

BOROD,380

29928

13.12.1999

787

18267

20.11.2003

1461

29928

13.12.1999

787

18267

20.11.2003

1461

9 LAL FLOARE
VENTER IOAN
9 LAL FLOARE
VENTER IOAN

VENTER AUREL,
MURESAN VIORICA, BUD- BOROD
POPA FLORICA
BOROD,380
VENTER AUREL,
MURESAN VIORICA, BUD- BOROD
POPA FLORICA

4730

25.11.2002

4730

25.11.2002

1078
7357
1078
7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA
VENTER GHEORGHE

BOROD
RIF GEORGINA
VOICULESCU LIA

30728

16790

47900

7357

BOROD

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

7357

MURESAN MARIA

BOROD

CRET AUGUSTIN

BOROD

MURESAN MARIA

BOROD

CRET AUGUSTIN

BOROD

MURESAN MARIA

BOROD

7357
37569

16.04.2004

1507
7357

37569

16.04.2004

BOROD210

18862

23.08.1995

239

BOROD

37569

16.04.2004

1507

BOROD210

18862

23.08.1995

239

BOROD

37569

16.04.2004

1507

BOROD

42467

03.02.1997

334

BOROD

42467

03.02.1997

334

IVAN PETRU

BOROD

29643

19.01.2004

1490

IVAN PETRU

BOROD

29643

19.01.2004

1490

MUNTEAN DUMITRU

BOROD 14

53812

10.11.1994

104

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

18267

20.11.2003

1461

BOROD 14

53812

10.11.1994

104

BOROD,366

28052

13.12.2002

1274

FECHETE FLOARE

CRET AUGUSTIN
FECHETE DUMITRU

FECHETE FLOARE

CRET AUGUSTIN

7357

MURESAN MARIA

FECHETE DUMITRU

47900

IVAN NICULAIE
IVAN NICULAIE

IVAN ANA, IVAN AUREL,


IVAN IOAN, CUC MARIA
IVAN ANA, IVAN AUREL,
IVAN IOAN, CUC MARIA

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

VENTER IOAN

VENTER AUREL,
MURESAN VIORICA, BUD- BOROD
POPA FLORICA

MUNTEAN DUMITRU

1507
7357

CHIRODEA PETRU

CHIRODEA MARIA,
CHIRODEA ILEANA, IGEA
VICTORIA

VENTER IOAN

VENTER AUREL,
MURESAN VIORICA, BUD- BOROD
POPA FLORICA

18267

20.11.2003

1461

OROS MARIA

ORADEA

41097

13.07.1993

33

OROS MARIA

ORADEA

41097

13.07.1993

33

BOROD

23709

25.11.2002

1086

BOROD

53677

22.10.2003

1426

121 FODOR MIHAI


121 FODOR MIHAI
CUC IRINA, CUC IOAN,
CUC DUMITRU
FAUR STEFAN
FAUR STEFAN
121 FODOR MIHAI
121 FODOR MIHAI
CUC IRINA, CUC IOAN,
CUC DUMITRU
FAUR STEFAN

BOROD
ORADEA

41097

13.07.1993

33

OROS MARIA

ORADEA

41097

13.07.1993

33

BOROD

23709

25.11.2002

1086

BOROD

53677

22.10.2003

1426

BOROD
BOROD
BOROD 113

27057
34444

3.06.1993
11.11.2002

8046
23
1049

BOROD

27057

3.06.1993

23

BOROD 113

34444

11.11.2002

1049

121 FAUR STEFAN


CABA ANA
DUNE IOAN

DUNE PETRU

121 CABA ANA


DUNE IOAN

DUNE PETRU

VERES MIRCEA VIOREL


VERES NICOLAE
OCTAVIAN
VERES MIRCEA VIOREL
VERES NICOLAE
OCTAVIAN
CABA IOANA

8046

OROS MARIA

CORNITEL

13062

CORNITEL 131

13127

CORNITEL

13062

CORNITEL 131

13127

BOROD

1718

CABA IOANA

BOROD

VENTER PETRU

BOROD

8000

12.10.1995

250

BOROZEL,34

12504

13.12.1999

788

MUREAN ROZALIA

BOROZEL 62

11393

10.09.2002

938

MARUCA VERONICA

BOROZEL 113

7352

10.09.2002

939

BOROD

8000

12.10.1995

250

BOROZEL,34

12504

13.12.1999

788

MUREAN ROZALIA

BOROZEL 62

11393

10.09.2002

938

MARUCA VERONICA

BOROZEL 113

7352

10.09.2002

939

SUCIU MARIA

CETEA,155

11589

26.06.2001

891

SUCIU MARIA

CETEA,155

11589

26.06.2001

891

9 CABA FLOARE
10 VENTER AUREL
HORGA DUMITRU

CORNITEL,55

47456

06.04.2000

816

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

CORNIEL 43

48457

13.12.2002

1205

HORGA DUMITRU

CORNIEL 43

48457

13.12.2002

1205

9 CABA FLOARE
10 VENTER AUREL
HORGA DUMITRU

CORNITEL,55

47456

06.04.2000

816

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

CORNIEL 43

48457

13.12.2002

1205

HORGA DUMITRU

9 CATONA MIHAI
BUTIRI MARIA
BOTICI ANA
VENTER PETRU
9 CATONA MIHAI
BUTIRI MARIA
BOTICI ANA
10 SUCIU NICOLAE
10 SUCIU NICOLAE

1718

CORNIEL 43

48457

13.12.2002

1205

9 CABA FLOARE
9 CABA FLOARE

CORNITEL,55

47456

06.04.2000

816

CORNITEL,55

47456

06.04.2000

816

9 CABA FLOARE
10 VENTER AUREL

CORNITEL,55

47456

06.04.2000

816

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

9 CABA FLOARE
10 VENTER AUREL
CABA NICOLAE

CORNITEL,55

47456

06.04.2000

816

BOROD,203

46144

25.01.2002

906

BOROD 333

7844

CABA NICOLAE

BOROD 333

7844

CABA NICOLAE

BOROD 333

7844

CABA NICOLAE

BOROD 333

121 CABA IOAN


121 CABA ANA

VENTER PETRU

VUCAN VIORICA

VENTER FLOARE,
VENTER NICOLAE

CABA NICOLAE
121 CABA IOAN
121 CABA ANA

VENTER PETRU

7844

ORADEA

7458

12.10.1992

10

BOROD

27057

3.06.1993

23

BOROD

26909

3.08.1999

729

ORADEA

7458

12.10.1992

10

BOROD

27057

3.06.1993

23

BOROD

26909

3.08.1999

BOROD 333
VUCAN VIORICA

VENTER FLOARE,
VENTER NICOLAE

7844

729

CABA NICOLAE

BOROD 333

7844

CABA NICOLAE

BOROD 333

7844

CABA NICOLAE

BOROD 333

CTAN FLOARE

BOROD 405

11939

BOROD

26909

BOROD 405

11939

VENTER PETRU

VENTER FLOARE,
VENTER NICOLAE

CTAN FLOARE
VENTER PETRU

VENTER FLOARE,
VENTER NICOLAE

7844
634
3.08.1999

729
634

BOROD

26909

CTAN FLOARE

BOROD 405

11939

3.08.1999

729

CTAN FLOARE

BOROD 405

11939

BRUDASCA PETRU

BOROD

1599

BRUDASCA PETRU

BOROD

1599

634
634

BRUDASCA PETRU

BOROD

BRUDASCA PETRU

BOROD

1599
1599

9 PANTIS-SIMUT COSMA
9 PANTIS-SIMUT COSMA

VALEA MARE DE CRIS,189


87493

10.07.2000

830

VALEA MARE DE CRIS,189


87493

10.07.2000

830

9 PANTIS-SIMUT COSMA
SVAB RODICA
FLOTENTINA
9 PANTIS-SIMUT COSMA

VALEA MARE DE CRIS,189


87493

10.07.2000

830

VALEA MARE DE CRIS,189


87493

10.07.2000

830

9 PANTIS-SIMUT COSMA
9 PANTIS-SIMUT COSMA
SVAB RODICA
FLOTENTINA
9 PANTIS-SIMUT COSMA

VALEA MARE DE CRIS,189


87493

10.07.2000

830

VALEA MARE DE CRIS,189


87493

10.07.2000

830

VALEA MARE DE CRIS,189


87493

10.07.2000

830

9 PANTIS-SIMUT COSMA
9 PANTIS-SIMUT COSMA

VALEA MARE DE CRIS,189


87493

10.07.2000

830

VALEA MARE DE CRIS,189


87493

10.07.2000

830

9 PANTIS-SIMUT COSMA
VENTER IOSIF

VALEA MARE DE CRIS,189


87493

10.07.2000

830

VENTER VERONICA

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

VENTER IOSIF

VENTER VERONICA

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

VENTER IOSIF

VENTER VERONICA

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

VENTER IOSIF

VENTER VERONICA

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

10 UNGUR TRAIAN
10 UNGUR TRAIAN

BEZNEA

17502

26.08.2002

926

BEZNEA

17502

26.08.2002

926

10 UNGUR TRAIAN
10 UNGUR TRAIAN

BEZNEA

17502

26.08.2002

926

BEZNEA

17502

26.08.2002

926

SUNCUIUS

SUNCUIUS

3376

1713

3376

1713

VENTER IOSIF

VENTER VERONICA

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

VENTER IOSIF

VENTER VERONICA

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

BOROD

19262

24.09.2002

999

UNGUR MARIAN
VENTER IOSIF

VENTER VERONICA

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

VENTER IOSIF

VENTER VERONICA

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

BOROD

19262

24.09.2002

999

UNGUR MARIAN
9 PANTIS-SIMUT COSMA
9 PANTIS-SIMUT COSMA

VALEA MARE DE CRIS,189


87493

10.07.2000

830

VALEA MARE DE CRIS,189


87493

10.07.2000

830

9 PANTIS-SIMUT COSMA

VALEA MARE DE CRIS,189


87493

10.07.2000

830

20.11.2003

1461

10.07.2000

830

18267

20.11.2003

1461

BEZNEA

17502

26.08.2002

926

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

BEZNEA 98

7041

13.12.2002

1199

BEZNEA

17502

26.08.2002

926

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

BEZNEA 98

7041

13.12.2002

1199

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

BOROD

19262

24.09.2002

999

BOROD 33

37753

10.09.2002

952

BOROD

19262

24.09.2002

999

VENTER IOAN

VENTER AUREL,
MURESAN VIORICA, BUD- BOROD
POPA FLORICA

9 PANTIS-SIMUT COSMA
VENTER IOAN
10 UNGUR TRAIAN
VENTER IOSIF

VALEA MARE DE CRIS,189


87493
VENTER AUREL,
MURESAN VIORICA, BUD- BOROD
POPA FLORICA
VENTER VERONICA

PUP DUMITRU
10 UNGUR TRAIAN
VENTER IOSIF

VENTER VERONICA

PUP DUMITRU
VENTER IOSIF

VENTER VERONICA

UNGUR MARIAN
VENTER IOSIF

18267

VENTER VERONICA

UNGUR MARIAN
SARCA MIHAI

SARCA IOAN

BOROD,

65400

16.01.2004

1485

SARCA MIHAI

SARCA IOAN

BOROD,

65400

16.01.2004

1485

BOROD,399

29188

10.05.1996

298

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

130856

BOROD,399

29188

4 BRUDASCA DUMITRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
4 BRUDASCA DUMITRU

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE

1527
10.05.1996

298

SUCIU PETRU
SUCIU PETRU

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE

121 CABA ANA


JOLEA VICTORIA

130553

BOROD

130856

BOROD

27057

13.12.2002

1171
1527

3.06.1993

23

TOPA DE CRI 18336216

25.01.1996

284

BOROD,399

29188

10.05.1996

298

BOROD402

41203

BOROD 89

15773

13.12.2002

1165

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

BOROD

27057

4 BRUDASCA DUMITRU
BRUDAC MARIA
VENTER FLORIAN
VENTER IOAN

BOROD

121 CABA ANA


JOLEA VICTORIA
4 BRUDASCA DUMITRU
BRUDAC MARIA
VENTER FLORIAN

636

3.06.1993

23

TOPA DE CRI 18336216

25.01.1996

284

BOROD,399

29188

10.05.1996

298

BOROD402

41203

BOROD 89

15773

13.12.2002

1165

636

VENTER IOAN

VENTER ECATERINA,
VENTER PETRU, VENTER BOROD
DUMITRU

64438

14.04.2003

1401

SARCA MIHAI

SARCA IOAN

BOROD,

65400

16.01.2004

1485

SARCA MIHAI

SARCA IOAN
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SARCA IOAN

BOROD,

65400

16.01.2004

1485

BOROD

130856

1527

BOROD

130856

1527

BOROD,

65400

16.01.2004

1485

SARCA IOAN
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA

BOROD,

65400

16.01.2004

1485

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

28522

14.04.2003

1403

BOROD

130553

13.12.2002

1171

VENTER PETRU

BOROD

28522

14.04.2003

1403

VENTER PETRU
MICULA IOAN, MICULA
ANA
TOPAI PETRU TOPAI
LIVIA
VENTER PETRU
MICULA IOAN, MICULA
ANA
TOPAI PETRU TOPAI
LIVIA
BRUDACA TEFAN

BOROD

28522

14.04.2003

1403

BRUDASCA PETRU

BOROD

BRUDACA TEFAN

BOROD 463

BRUDASCA PETRU

BOROD

SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SARCA MIHAI
SARCA MIHAI
SUCIU PETRU
VENTER PETRU
SUCIU PETRU

SUCIU PETRU
SUCIU PETRU

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA

1681

BOROD

7832

BOROD

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE

JOLEA VICTORIA
121 CABA ANA
121 CABA ANA
JOLEA VICTORIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA

28522

14.04.2003

1403

BOROD 126

1681

BOROD

7832

BOROD 463

121 CABA ANA


121 CABA ANA

SUCIU PETRU

BOROD 126

19738

13.12.2002

19738

13.12.2002

1272
1599
1272
1599

BOROD

130856

1527

BOROD

130856

1527

BOROD

27057

3.06.1993

BOROD

27057

3.06.1993

23

TOPA DE CRI 18336216

25.01.1996

284

BOROD

27057

3.06.1993

23

BOROD

27057

3.06.1993

23

TOPA DE CRI 18336216

25.01.1996

284

BOROD

13.12.2002

1171

130553

23

SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE

VENTER PETRU
MICULA IOAN, MICULA
ANA
TOPAI PETRU TOPAI
LIVIA
VENTER PETRU
MICULA IOAN, MICULA
ANA
TOPAI PETRU TOPAI
LIVIA
121 CABA ANA
121 CABA ANA

BOROD

130856

BOROD

130553

BOROD

130856

BOROD

28522

1527
13.12.2002

1171
1527

14.04.2003

1403

BOROD 126

1681

BOROD

7832

BOROD

28522

14.04.2003

1403

BOROD 126

1681

BOROD

7832

BOROD

27057

3.06.1993

BOROD

27057

3.06.1993

23

TOPA DE CRI 18336216

25.01.1996

284

121 CABA ANA


121 CABA ANA

BOROD

27057

3.06.1993

23

BOROD

27057

3.06.1993

23

JOLEA VICTORIA
MICULA IOAN, MICULA
ANA
MICULA IOAN, MICULA
ANA
TOPAI PETRU TOPAI
LIVIA
MICULA IOAN, MICULA
ANA
MICULA IOAN, MICULA
ANA
TOPAI PETRU TOPAI
LIVIA
121 LAL MIRON
121 LAL MIRON

TOPA DE CRI 18336216

25.01.1996

284

121 LAL MIRON


121 LAL MIRON

JOLEA VICTORIA

23

BOROD 126

1681

BOROD 126

1681

BOROD

7832

BOROD 126

1681

BOROD 126

1681

BOROD

7832

BOROD

1518

26.07.1994

76

BOROD

1518

26.07.1994

76

BOROD

1518

26.07.1994

76

BOROD

1518

26.07.1994

76

COHU NICOLAE

BOROD 442

7623

10.08.1995

211

COHU NICOLAE

BOROD 442

7623

10.08.1995

211

FARCALU CATALINA

BOROD

4229

27.01.1995

166

FARCALU FLOARE

VALEA MARE 114 2767

23.11.2002

1100

FARCALU CATALINA

BOROD

4229

27.01.1995

166

VALEA MARE 114 2767

23.11.2002

1100

BOROD,126

6277

27.09.2000

851

BOROD

23828

13.12.2002

1279

BOROD,126

6277

27.09.2000

851

FARCALU FLOARE
MICULA ANA; MICULA
9 IOAN
VENTER PETRU
MICULA ANA; MICULA
9 IOAN
VENTER PETRU

BOROD

23828

13.12.2002

1279

VENTER PETRU

BOROD

23828

13.12.2002

1279

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

VENTER PETRU

BOROD

23828

13.12.2002

1279

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

BOROD

130553

13.12.2002

1171

SUCIU PETRU

SUCIU ILEANA, BODEA


MARIA

SUCIU IOAN
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU IOAN
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU IOAN
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU IOAN
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU IOAN
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU IOAN
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU IOAN
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU IOAN
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU IOAN
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU FLOARE, SUCIU
NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU FLOARE, SUCIU
NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU FLOARE, SUCIU
NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU FLOARE, SUCIU
NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU FLOARE, SUCIU
NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU FLOARE, SUCIU
NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU FLOARE, SUCIU
NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU FLOARE, SUCIU
NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA

BOROD

49799

19.01.2004

1491

BOROD

130856

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

49799

19.01.2004

1491

BOROD

130856

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

49799

19.01.2004

1491

BOROD

130856

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

49799

19.01.2004

1491

BOROD

130856

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

49799

19.01.2004

1491

BOROD

130856

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

49799

19.01.2004

1491

BOROD

130856

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

49799

19.01.2004

1491

BOROD

130856

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

49799

19.01.2004

1491

BOROD

130856

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

49799

19.01.2004

1491

BOROD

130856

BOROD

130553

1527

1527

1527

1527

1527

1527

1527

1527

1527
13.12.2002

1171

SUCIU IOAN
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU IOAN
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU IOAN
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
SUCIU PETRU
VENTER IOAN
VENTER IOAN
VENTER IOAN
VENTER IOAN
VENTER IOAN
VENTER IOAN

SUCIU FLOARE, SUCIU


NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU FLOARE, SUCIU
NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA
SUCIU FLOARE, SUCIU
NICOLAE-IOAN, SUCIU
NICOLETA IRINA
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
SUCIU ILEANA, BODEA
MARIA FLOARE
VENTER PETRU,
ANTONESCUM ILEANA
VENTER PETRU,
ANTONESCUM ILEANA
VENTER PETRU,
ANTONESCUM ILEANA
VENTER PETRU,
ANTONESCUM ILEANA
VENTER PETRU,
ANTONESCUM ILEANA
VENTER PETRU,
ANTONESCUM ILEANA

MICULA ANA; MICULA


9 IOAN
MICULA ANA; MICULA
9 IOAN
VENTER ARON

BOROD

49799

19.01.2004

1491

BOROD

130856

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

49799

19.01.2004

1491

BOROD

130856

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

130553

13.12.2002

1171

BOROD

49799

19.01.2004

1491

BOROD

130856

1527

BOROD

130856

1527

BOROD

130856

1527

BOROD

26627

13.12.2002

1249

BOROD

26627

13.12.2002

1249

BOROD

26627

13.12.2002

1249

BOROD

26627

13.12.2002

1249

BOROD

26627

13.12.2002

1249

BOROD

26627

13.12.2002

1249

BOROD,126

6277

27.09.2000

851

BOROD,126

6277

27.09.2000

851

1527

1527

BOROD

60934

22.10.2003

1447

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

VENTER ARON

BOROD

60934

22.10.2003

1447

VENTER TEODOR

CORNIEL 191

30661

12.05.1998

547

BRUDACA TEFAN

BOROD 463

19738

13.12.2002

1272

VENTER TEODOR

CORNIEL 191

30661

12.05.1998

547

BRUDACA TEFAN

BOROD 463

19738

13.12.2002

1272

JOLEA VICTORIA

TOPA DE CRI 18336216

25.01.1996

284

JOLEA VICTORIA

TOPA DE CRI 18336216

25.01.1996

284

TU FLOARE

VALEA MARE 87

22933

12.05.1998

551

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

TU FLOARE

VALEA MARE 87

22933

12.05.1998

551

TEPELE PETRU

BOROD

87697

14.04.2003

1404

TU FLOARE

VALEA MARE 87

22933

12.05.1998

551

TU FLOARE

VALEA MARE 87

22933

12.05.1998

551

BLAGA DUMITRU

VENTER VICTORIA

BOROD

22720

20.12.2002

1366

BLAGA DUMITRU

VENTER VICTORIA

BOROD

22720

20.12.2002

1366

VENTER GAVRIL

BEZNEA 40

1566

VENTER GAVRIL

BEZNEA 40

1566

TRIPON PETRU

CORNITEL

1676

TRIPON PETRU

CORNITEL

1676

VENTER PETRU
9

STURZ LIVIA, VENTER


NICOLAE, VENTER
FLOARE

10 SUCIU NICOLAE
MERMEZE VIRGINICA
VENTER PETRU

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

BOROD,365

18.04.2001

11913

CORNITEL 47
STURZ LIVIA, VENTER
NICOLAE, VENTER
FLOARE

820
888
13122

BOROD,67,210,20936185

06.04.2000

10 SUCIU NICOLAE
MERMEZE VIRGINICA

BOROD,365

18.04.2001

10 SUCIU NICOLAE
VENTER GAVRIL

BOROD,365

10 SUCIU NICOLAE
VENTER GAVRIL

BOROD,365
BEZNEA 40

1566

VENTER ANA

BEZNEA 61

1563

VENTER ANA

BEZNEA 61

1563

VENTER ANA

BEZNEA 61

1563

VENTER VASILE

BEZNEA 5

1565

VENTER ANA

BEZNEA 61

1563

VENTER VASILE

BEZNEA 5

MARTIN TEODOR

BOROD 183

1683

24.09.2002

1004

MARTIN TEODOR

BOROD 183

1683

24.09.2002

1004

MARTIN TEODOR

BOROD 183

1683

24.09.2002

1004

MARTIN TEODOR

BOROD 183

1683

24.09.2002

1004

DELURENI

1400

13.03.1995

178

BOROD 195

27825

14.10.1999

759

BEZNEA

2533

23.09.2002

996

BOROD 553

28105

11.12.2002

1051

DELURENI

1400

13.03.1995

178

BOROD 195

27825

14.10.1999

759

BEZNEA

2533

23.09.2002

996

BOROD 553

28105

11.12.2002

1051

BOROD 553

28105

11.12.2002

1051

8919

13.12.2002

1175

BEZNEA,72

6083

20.11.2003

1472

BOROD 553

28105

11.12.2002

1051

8919

13.12.2002

1175

BEZNEA,72

6083

20.11.2003

1472

BEZNEA

17502

26.08.2002

926

BEZNEA

17502

26.08.2002

926

BOROD 14

53812

10.11.1994

104

CABA GHEORHHE

CABA IOANA, CABA


VIOREL, CABA DUMITRU,
CABA IONEL, CABA
TRAIAN, BURU
MANGHIOIU

FAUR IOAN

CABA GHEORHHE

CABA IOAN , CABA


FLORIAN
FAUR PAC
CABA IOANA, CABA
VIOREL, CABA DUMITRU,
CABA IONEL, CABA
TRAIAN, BURU
MANGHIOIU

FAUR MIHAI

FAUR IOAN

CABA IOAN , CABA


FLORIAN
FAUR PAC

FAUR IOAN

FAUR PAC

OPRE TEODOR

OPRE IOAN, SUCIU


TEFAN, CACUCI
BOROD
FLOARE, CHIRLUA IRINA

CABA DUMITRU

IVAN DUMITRU
FAUR IOAN

FAUR PAC

OPRE TEODOR

OPRE IOAN, SUCIU


TEFAN, CACUCI
BOROD
FLOARE, CHIRLUA IRINA

IVAN DUMITRU
10 UNGUR TRAIAN
10 UNGUR TRAIAN
MUNTEAN DUMITRU

888
13122

11913

18.04.2001

BEZNEA 40

FAUR MIHAI
CABA DUMITRU

11913

CORNITEL 47

820

888
1566

11913

18.04.2001

888

1565

MUNTEAN DUMITRU

BOROD 14

53812

10.11.1994

104

CORDI FLOARE

BEZNEA 44

14832

26.09.2002

1014

CORDI FLOARE

BEZNEA 44

14832

26.09.2002

1014

VALEA MARE DE CRIS,189


87493

10.07.2000

830

VALEA MARE DE CRIS,189


87493

10.07.2000

830

10 OPRE TEODOR
CORDI FLOARE

BEZNEA,81

14322

25.08.2002

920

BEZNEA 44

14832

26.09.2002

1014

10 OPRE TEODOR
CORDI FLOARE

BEZNEA,81

14322

25.08.2002

920

BEZNEA 44

14832

26.09.2002

1014

BEZNEa 5

17080

4.06.1998

569

BEZNEA 122

2900

13.12.2002

1194

BEZBNEA 535

12000

13.12.2002

1195

9 PANTIS-SIMUT COSMA
9 PANTIS-SIMUT COSMA

BODEA NICOLAE
CABA SIMION
UNGUR PETRU

CABA TEODOR
UNGUR GHEORGHE,
UNGUR MIHAI

UNGUR GHEORGHE

BEZNEA 550

BODEA NICOLAE

BEZNEa 5

17080

4.06.1998

569

BEZNEA 122

2900

13.12.2002

1194

BEZBNEA 535

12000

13.12.2002

1195

CABA SIMION
UNGUR PETRU

CABA TEODOR
UNGUR GHEORGHE,
UNGUR MIHAI

12073

UNGUR GHEORGHE

BEZNEA 550

UNGUR IOAN

DELURENI

8116

19.12.1994

138

DELURENI

8116

20.12.1994

142

DLURENI

2900

20.12.1994

146

BEZNEA,7

22025

07.02.2000

799

CORNITEL,172

42476

13.12.2002

1276

UNGUR IOAN

UNGUR MIHAI

CABA CORNEL
9 BODEA IOAN
GROZE NICOLAE

GROZE MIHAI, GROZE


DUMITRU, BOCA ANA

12073

UNGUR MARIA, CIUCUR


ELISABETA , UNGUR
ANA, UNGUR IOAN,
NEAGA IRINA, CACUCI
VALERIA

CETEA 129

IONOI MARIA

ORADEA

2164

UNGUR IOAN

DELURENI

8116

19.12.1994

138

DELURENI

8116

20.12.1994

142

DLURENI

2900

20.12.1994

146

BEZNEA,7

22025

07.02.2000

799

CORNITEL,172

42476

13.12.2002

1276

UNGUR IOAN

UNGUR MIHAI

CABA CORNEL
9 BODEA IOAN
GROZE NICOLAE

GROZE MIHAI, GROZE


DUMITRU, BOCA ANA

12071

12072

UNGUR MARIA, CIUCUR


ELISABETA , UNGUR
ANA, UNGUR IOAN,
NEAGA IRINA, CACUCI
VALERIA

CETEA 129

IONOI MARIA

ORADEA

2164

EPELEA TEODOR

BRATCA

4050

4.05.1995

184

FECHETE FLOARE

BOROD

5401

22.06.1995

207

EPELEA TEODOR

BRATCA

4050

4.05.1995

184

FECHETE FLOARE

BOROD

5401

22.06.1995

207

BEZNEA,329

2960

21.03.2001

883

BEZNEA 134

2960

13.12.2002

1190

BEZNEA 90

5560

13.12.2002

1198

BEZNEA,329

2960

21.03.2001

883

BEZNEA 134

2960

13.12.2002

1190

CACUCI IOSIF

BEZNEA 90

5560

13.12.2002

1198

BUCI ADINA DANA

BOROD

1053

1631

TEPELE MARIA