P. 1
Proiect - Actionari Hidraulice Si Pneumatice

Proiect - Actionari Hidraulice Si Pneumatice

|Views: 1,787|Likes:
Published by Amarioarei Marius

More info:

Published by: Amarioarei Marius on Apr 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

Tema: Acţionări hidraulice şi pneumatice

1

CUPRINS Capitolul 1 Schema bloc a acţionarilor hidraulice si pneumatice : identificarea pârtilor componente, rol funcţional 1.1. Sisteme hidrulice de acţionare 1.2. Sisteme pneumatice de acţionare 1.3. Sisteme electropneumatice Capitolul 2 Elemente de execuţie specifice acţionarilor hidraulice si pneumatice 2.1. Elemente de execuţie Capitolul 3 Exemple de acţionari hidraulice si pneumatice\ 3.1. Scheme hidraulice 3.2. Scheme pneumatice 3.3. Scheme electropneumatice

2

în funcţie de tipul motorului de acţionare.hidraulice .mixte 3 . acţionările pot fi: .Introducere Acţionarea reprezintă operaţiunea prin care se comandă şi se urmăreşte regimul de funcţionare al diverselor instalaţii de lucru sau procese tehnologice.electrice .pneumatice .

anumite fluide de lucru fîid practic incompresibile fata de legătura prin câmp magnetic care este mult mai elastica. uzura m ica a e lementelor h idraulice datorita funcţionarii acestora i n mediu lubrifiant. permiţând frecvente de lucru superioare. fapt care asigura o mare flexibilitate in soluţionarea problemelor de automatizare. sistemele hidraulice au un raport putere-greutate cu mult mai mare. inversarea uşoara a sensului de mişcare fara efecte si solicitări dinamice mari.1. realizarea tipizării. caracteristica mecanica relativ rigida. ROL FUNTIONAL 1.CAPITOLUL 1 SCHEMA BLOC A ACŢIONARILOR HIDRAULICE SI PNEUMATICE: IDENTIFICAREA PÂRTILOR COMPONENTE. - - - - - 4 . posibilitatea amplasării comode a elementelor hidraulice in locuri accesibile. vitezei si forţei intr-un domeniu larg de valori si cu precizie ridicata. In general sistemele hidraulice au următoarele caracteristici: - posibilitatea reglării automate a poziţiei. Sisteme hidraulice de acţionare 1.1. Particularităţile sistemelor hidraulice de acţionare In comparaţie cu alte echipamente utilizate in mod frecvent in cadrul sistemelor automate. deci o mare densitate de putere si o viteza mare de răspuns. modularizării si unificării elementelor hidraulice la un preţ de cost si calitate competitive.1.

Reglarea poziţiei liniare sau unghiulare se intalneste la un număr mare de aplicaţii industriale: masini-unelte. roboti industriali. - - - Aceste deficiente pot fi eliminate in mare parte prin alegerea optima a structurii sistemelor hidraulice si prin proiectarea corespunzătoare a elementelor de circuit astfel incat sa nu influenţeze decât intr-o măsura redusa folosirea sistemelor hidraulice in cadrul structurilor de reglare automata.Dezavantajele principale ale acţionarilor hidraulice sunt: - pierderi depresiune liniare si locale in elementele hidraulice care sunt proporţionale cu pătratul vitezei de curgere a lichidului. pentru a stabiliza performantele dinamice ale sistemelor hidraulice. sistemele de poziţionare sunt prevăzute cu elemente de 5 . contaminarea fluidului de lucru. După cum regulatorul automat este realizat cu elemente mecanice. care afectează comportarea aparaturii de distribuţie si de reglare a debitului si a presiunii. forţei sau momentului. nave maritime. ceea ce conduce la adoptarea unor masuri corespunzătoare de compensare. autovehicule. legate de stabilitate si precizie in regim tranzitoriu si staţionar. influenta temperaturii asupra vascozitatii si compresibilitatii fluidului de lucru. vitezei. iar turaţia pompelor si motoarelor hidraulice la circa 5000 rot/min. tehnica aerospatiala. aceasta limitând viteza admisibila de curgere prin conducte. Sistemele hidraulice si electrohidraulice se folosesc ca sisteme de reglare a poziţie. hidraulice sau electronice se deosebesc doua categorii importante de sisteme de poziţionare si anume: sisteme mecanohidraulice si sisteme electrohidraulice. Cele mai răspândite sisteme de poziţionare sunt sistemele electrohidraulice care asigura performante dinamice superioare. ceea ce modifica vitezele elementelor de execuţie. la 10 m/s. pierderi volumice prin elementele de etansare sau prin comprimare. turbine hidraulice si termice etc. Pentru satisfacerea performantelor impuse.

pentru antrenarea locomotivelor cu tracţiune hidraulica. de variaţie a turaţiei arborelui condus. modificând starea energetica a lichidului de lucru prin variaţia volumului cuprins intre organele mobile si cele fixe ale pompei. 1.2. fiind folosite la maşinile unelte cu comanda numerica. Acţionările electrohidraulice cu motoare rotative asigura performante dinamice superioare. sisteme hidraulice de acţionare de tip hidredinamic. a maşinilor de ridicat si transportat. utilizabila la organul de lucru.1. denumite in mod uzual transmisii hidrodinamice sau turbotransmisii hidraulice.corecţie funcţionala realizate. sau de rotaţie se intalneste in mod curent in domeniul masinilor-unelte cu sisteme de copiere hidraulica si electrohidraulica. Reglarea automata a vitezei mişcărilor de translaţie. in industria siderurgica la antrenarea laminoarelor. Motorul hidrostatic (liniar sau rotativ) transforma energia hidrostatica primita in energie mecanica (forţa sau moment). Sistemele de acţionare de tip hidrodinamic. Clasificarea sistemelor de acţionare hidraulica a) După principiul de funcţionare distingem: sisteme hidraulice de acţionare de tip hidrostatic (volumic) care se bazează pe folosirea energiei potenţiale a lichidului. in care se foloseşte energie cinetica (de mişcare) a lichidului. sub forma de presiune hidraulica. fie cu elemente electronice. îndeplinesc doua funcţii: de cuplare a arborelui conductor cu cel condus (turbocuplaj). fie cu elemente mecanohidraulice. Pompa hidraulica este de tip volumic si realizează transformarea energiei mecanice primite in energie hidraulica. b) După mediul ambiant in care lucrează: 6 . deci funcţia de cutie de viteza (convertizor hidraulic).

maşini navale si aviatice. - maşini de subteran (miniere).maşini la sol (staţionare si mobile). 7 .

utilizând dispozitive simple. aspect important in cazul sculelor portabile. si viteza motoarelorpneumatice (rotative. de stocat si de transportat prin reţele. forţa. iar utilizarea lor in intreprinderi specializate reduce costurile. oscilante sau liniare) pot fi reglate in limite largi. Avantaje. momentul. durata operaţiilor este mica. dezavantaje. care le deosebesc de alte tipuri de acţionari si care explica aceasta tendinţa. - - - - - - - . simplifîcandu-se astfel proiectarea maşinilor si micşorând gabaritul acestora. motoarele pneumatice volumice sunt compacte si robuste. - intretinerea instalaţiilor pneumatice este uşoara. permiţând proiectarea optima a utilajelor respective. permiţând asigurarea unei calităţi ridicate.1. fara pericol de avarie: utilizarea acestor transmisii oferă posibilitatea tipizării si unificării elementelor respective. 8 . posibilitatea amplasării elementelor pneumatice in orice poziţie este un avantaj important.1. daca se dispune de personal calificat. datorita vitezelor de lucru si de avans mari. Avantajele oferite de utilizarea aerului comprimat ca agent de lucru sunt: - transmisiile pneumatice permit porniri/opriri dese. domenii de utilizare. precum si momentelor de inerţie mici.pericolul de accidentare este redus. Sisteme pneumatice de acţionare 1. aerul comprimat este relativ uşor de produs. elementele de comanda ale transmisiilor p neumatice s olicita eforturi mici.2.2. Acţionările si comenzile pneumatice isi găsesc o tot mai larga utilizare datorita unor caracteristici specifice. este nepoluant si neinflamabil.

miniera. exista tot mai multe situaţii când acţionările pneumatice se impunea fiind de neinlocuit sau chiar sunt mai avantajoase din punct de vedere economic. de prelucrare a lemnului. ambalare. a medicamentelor. fapt ce duce la uzura eroziva si abraziva. care oferă productivitate mare si repetabilitate. fara a lua in calcul raţiunile de securitate si siguranţa a operatorului/instalaţiei. De asemenea aerul nu poate fi destins complet pana la presiune atmosferica in timpul funcţionarii unui motor. in industriile cu pericol de contaminare: alimentara. 1. atunci când este stocat in rezervor aerul comprimat pierde o fracţiune din energia sa interna. Acţionarea pneumatica are si dezavantaje. asamblare.datorita limitării presiunii de lucru.realiza utilizând elemente logice sau convertoare electropneumatice se pot instalaţii cu funcţionare in ciclu automat. maşinile pneumatice sunt voluminoase. in toate domeniile unde se pot realiza linii automate de producţie. in anumite condiţii de mediu exista pericol de inghet.2. in termocentrale. - - . etc. manipulare. Acţionările si comenzile pneumatice se utilizează in industriile cu pericol de incendiu sau explozii: chimica. precum si la coroziunea componentelor. cu productivitate mare. Cu toate acestea. Este cunoscut faptul ca prin răcire. rezultând pierdere de energie. aerul nu poate fi complet purificat cu costuri rezonabile. Consideraţii economice asupra acţionarilor pneumatice.2.randamentul transmisiilor pneumatice este scăzut. - compresibilitatea aerului nu permite reglarea precisa a parametrilor de funcţionare. forţele si momentele oferite de motoarele pneumatice sunt reduse. 9 . acestea limitând performantele si domeniile de utilizare ale acestui tip de acţionare: . la puteri mari.

1. iar elementul de execuţie in partea superioara. lanţul de comandă Fig. 10 . Aceste patru nivele alcătuiesc lanţul de comanda. (fig.electropneumatic. In circuitele electrice curgerea semnalului se produce de sus in jos. care asigura curgerea semnalului de la sursa (sursele) de alimentare cu energie pana la elementele de acţionare. In circuitul hidraulic si pneumatic semnalul curge de jos in sus. Sisteme electropneumatice Un sistem de comanda . etc.1. deci sursa este plasata in partea de jos a schemei. 1) Fig. hidraulic. electronic.3. -poate fi privit ca o inlantuire a patru sectiunidistincte. astfel vom găsi elemente de comanda finala (de execuţie) in partea de jos a schemei. 2 arata principalele elemente ale circuitelor electropneumatice si electrohidraulice specifice nivelelor ce alcătuiesc lanţul de comanda.

Elementele de circuit 1. Semnalul electric nu este sensibil la variaţii de temperatura si la variaţii de direcţie ale suportului . se comanda puteri mari (in etajul de execuţie).Cu puteri mici. - Gabaritul si flexibilitatea suportului 11 pentru semnalul electric . deci cu consum energetic redus. 2.Fig. liniilor de fabricaţie etc. de multe ori. Echipamentele electrice sunt. Comenzile electrice utilizate in acţionările pneumatice si hidraulice au apărut din necesitatea de a minimiza timpul afectat prelucrării semnalelor de comanda. Avantajele si dezavantajele comenzilor electropneumatice. deci de a scurta ciclurile de funcţionare a instalaţiilor. aparatele electrice comuta mai repede decât cele pneumatice).1. Avantaje: - Utilizarea comenzilor electrice permite realizarea mai uşoara de instalaţii funcţionând in ciclu automat. Utilizarea semnalelor electrice conferă rapiditate etajului de comanda (semnalul electric circula mai repede decât cel pneumatic.3. mai ieftine decât cele - - pneumatice. deci cu productivitate mare. cu scopul eficientizarii proceselor de producţie.

in cazul apariţiei unui defect. in funcţie de complexitatea programului si a instalaţiei. Deci. combinarea comenzii electrice cu electronica oferă o mare flexibilitate circuitelor electro pneumatice. 12 . prin interpretarea (prelucrarea) unor parametri funcţionali in cadrul unui program special conceput. calitativ vorbind. - Instalaţiile echipate electropneumatic pot fi programate (comandate) prin intermediul programatoarelor electronice si/sau a calculatoarelor de proces. ţeava).(conductorul) sunt superioare. Sunt n ecesare i nstalatii s uplimentare specifice. precum si interpretarea lor. poate oferi informaţii si despre cauzele defectului. Aplicaţiile circuitelor electropneumatice sunt limitate datorita - - pericolului de incendiu sau explozie. De exemplu. permiţând modificarea rapida si facila a parametrilor funcţionali (in spaţiu si timp) afişarea si semnalizarea. - Exista pericol de accidentare prin elecrocutare. Dezavantaje: - Instalaţiile echipate electropneumatic depind de doua surse de energie: pneumatica si electrica. s cumpe si cu g abarit mare: transformatoare. tablouri electrice etc. gabaritului si flexibilităţii suportului semnalului pneumatic (furtun. instalaţia poate autodiagnostica defectului (aparat defect) si.

etc.1. enrgie electrica. asa cum este cazul proporţionării sculelor la maşinile uneltei. Elementele de execuţie sunt liniare.1.) sau ale unei poziţii. servomotoarele cele mai utilizate sunt cele pneumatice. Acţiunea efectiva a elementelor de execuţie se concretizează in final prin modificările debitului unei substanţe (gaze combustibile. neliniare si discrete.CAPITOLUL 2 ELEMENTELE DE EXECUŢIE SPECIFICE ACŢIONARILOR HIDRAULICE SI PNEUMATICE 2. In general. al energiei pe seama căreia se realizează deplasarea. Elemente de execuţie 2. Noţiuni generale. de asemenea. Servomotorul este elementul care pe baza comenzii primite genreaza o deplasare. Prin element de execuţie se intelege acea componenta a dispozitivului de automatizare care pe baza comenzii primite efectuează modificările unui debit de substanţa/energie sau ale unei poziţii. Elementele mecanice de reglare utilizate in mod obişnuit sunt robinetele de reglare si clapetele de reglare. Comenzile elaborate de dispozitivele de conducere automata. comenzile elaborate de operatori umani sunt finalizate. In perioadele de conducere manuala. Din punctul de vedere al comenzii. regulatoare convenţionale sau calculatoare de proces sunt implementate in proces cu ajutorul elementelor de execuţie. tot cu ajutorul elementelor de execuţie. hidraulice si electrice. abur. 13 . respectiv.1. elementul de execuţie este compus din doua parti: servomotorul si elemente mecanice de reglare.

I.1. hidraulice si mixte. Acţionarea elementelor de execuţie. a posibilităţii unei utilizări foarte variate si a simplităţii circuitelor de comanda. Cele bipozitionale lucrează intre doua limite (inchis sau deschis. elementului mecanic de reglare. de obicei de ordinul secundelor si considerata practic instantanee. După tipul mişcării imprimate de servomotor.1. acest motor este foarte intrebuintat in 14 . 2. Clasificarea elementelor de execuţie. elementele de execuţie sunt cu mişcare de rotaţie si de translaţie. trecerea de la una la alta facandu-se intr-un timp scurt.2. Elementele de execuţie discrete lucrează cu semnale sub forma unei succesiuni de impulsuri.Elementele de execuţie liniare sunt cu: acţiune proporţionala P. Elementele de execuţie discrete funcţionează prin impulsuri. Din cauza robustetei lui. In acest caz mărimea de execuţie are deci numai doua valori. integrala I sau aperiodica.Acţionarea electrica. aperiodice) si neliniare (bipozitionale si tripozitionale). b) c) 2. pneumatice. Se realizează cu electromagneti sau cu motoare electrice. După agentul purtător de semnal. .3. elementele de execuţie sunt continuea si discrete. a) După caracterul prelucrării semnalului. Elementele de execuţie continue sunt liniare (P. elementele de execuţie sunt: electrice. Elementele de execuţie neliniara sunt bipozitionale si tripozitionale. Daca elementul de execuţie necesita o acţionare continua de putere redusa. cel mai des intrebuintat este motorul de curent alternativ bifazat care se construieşte cu unele caracteristici speciale si anume pentru a avea un răspuns rapid si precis. Elementele de execuţie acţionate cu ajutorul electromagnetilor nu pot avea decât doua poziţii staţionare. tot sau nimic). iar cele tripozitionale intre trei limite (tot-putin-nimic).

In cazul motoarelor de curent continuu comanda se poate face in doua feluri: variind curentul de excitaţie si menţinând constant curentul in indusul motorului sau variind curentul in indusul motorului si menţinând constant curentul de excitaţie. in industria uşoara si alimentara etc. Prin aceasta se obţine o insemnata creştere a durabilităţii elementului sensibil si prin urmare creste siguranţa si durata de funcţionare a aparatului respectiv. unde de obicei se intalnesc procese lente si unde exista un mare pericol de incendiu si explozie. .Acţionarea pneumatica La baza funcţionarii elementelor convenţionale de acţionare pneumatica se afla cele doua principii fundamentale . Deplasările mici ale elementelor sensibile in sistemele cu compensarea forţelor asigura o caracteristica liniara de funcţionare. 15 .sistemul de reglare in care este necesar un motor cu putere mica si viteza de răspuns mare. datorita apariţiei forţei de frecare in părţile mobile si a neliniaritatii caracteristicii statistice a burdufului de reacţie si a variaţiei rigidităţii in timp a acestuia.principiul compensării deplasărilor si compensării forţelor .Principiul compensării deplasărilor consta in aceea ca deplasarea determinata de mărimea de intrare este compensata cu o deplasare determinata de mărimea de ieşire.Principiul compensării forţelor permite realizarea unor aparate cu inalte calităţi metrologice. Sistemele de reglare pneumatice s-au impus in special in industria extracţiei si prelucrării ţiţeiului. in chimie. . sensibilitate si viteza de acţionare mare etc. Metoda a doua este de obicei intrebuintata in sistemele de reglare automata pentru ca pierderile de energie sunt mai mici si mai ales pentru ca stabilitatea unui motor in care variază excitaţia nu este satisfăcătoare. Aparatele care au la baza principiul compensării deplasărilor nu pot avea o precizie mare.

16 . Elementele de execuţie cu acţionare hidraulica pot primi mărimea de comanda si de la un regulator pneumatic sau electronic prin intermediul unui convertor electric -hidraulic E/H sau pneumatic . Inconvenientele acţionarii hidraulice provin din prezenta conductelor hidraulice si din necesitatea ca o pompa sa funcţioneze continuu pentru a asigura alimentarea cu ulei la presiune mare. elementul de execuţie formează un singur ansamblu constructiv cu regulatorul si elemntul de măsurare. Constanta de timp a acţionarilor hidraulice este foarte mica. acţionarea hidraulica se prevede de obicei pentru sarcini grele. de obicei.hidraulic P/H. Tinand seama de aceste caracteristici.Acţionarea hidraulica. adică viteze si forte sau puteri mari. In asemena cazuri.. Avantajele undei asemena acţionari se datorează faptului ca energia transportata printr-un sistem de conducte cu ulei sub presiune inalta este foarte mare si ca aceasta energie se transforma in energie mecanica in motoare de dimensiuni mici.

Scheme hidraulice In anumite aplicaţii sistemele de reglare a foitei sunt sisteme cu reacţie de presiune. 3 se reprezintă un sistem de reglare a forţei care foloseşte ca semnal de reacţie presiune la motorul hidraulic. deoarece mărimea care se măsoară este căderea de presiune la motorul hidraulic. In acest sistem supapa Vi are rol de de protecţie a sistemului. In fig. in asa fel incat acesta urmăreşte variaţia semnalului electric de comanda cu electromagnetul proporţional EMP. proporţionala cu forţa pe care aceatsa o dezvolta. Schema hidraulica FESTO 17 . 3. iar supapa cu comanda proporţionala V2 reglează presiunea uleiului in camera din stânga a motorului hidraulic MHL. Fig.1.CAPITOLUL 3 EXEMPLE DE ACŢIONARI HIDRAULICE SI PNEUMATICE 3.

2. arhitectura schemei nu este in corelaţie cu arhitectura reala a instalaţiei. in activitatea practica. acest tip de reprezentare. intelegerea si interpretarea schemelor dar. deoarece rareori elementele pneumatice pot fi aşezate pe o instalaţie in structura 18 . la confruntarea cu instalaţia reala. Reprezentarea schematica a unui sistem pneumatic se intalneste in doua variante: 1) Reprezentarea pe nivele. in principiu. Elaborarea schemei pneumatice este al doilea pas făcut in proiectarea unui sistem pneumatic si. cu excepţia celor direct interconditionate cu cele pneumatice. este unul din instrumentele de baza pentru operaţiunile de punere in funcţiune. Fiind o reprezentare a sistemului pneumatic. produce dificultăţi in localizarea echipamentelor si urmărirea funcţionarii lor. cunoaşterea modului de dispunere a elementelor intr-o schema uşurează mult aplicarea algoritmilor de proiectare. schmea are o structura identica acestuia. obţinută prin utilizarea de simboluri si reguli de reprezentare a unui sistem pneumatic si descrie cu acurateţe funcţionarea cestuia. aceasta fiind cea rezultata din proiectare.3. Scheme pneumatice Schema pneumatica este reprezentarea grafica. diagnosticare si reparare. o data ce utilajul a fost realizat. de reglare a parametrilor de funcţionare. insa in ea nu sunt reprezentate elementele mecanice.

in documentaţia ce insoteste o instalaţie de intalneste un tip de reprezentare. se tine seama de poziţia de lucru a elemtelor de execuţie (orizontala. deşi este o schema simpla. 4 este reprezentata o schema pneumatica desenata in ambele variante.pe nivele. Din acest motiv. A doua 19 . luând diferite parti din instalaţie. verticala. in limitele posibilităţilor). astfel. Schemă pneumatică FESTO desenată în două variante stânga-dreapta In fig. Se poate constata ca. Fig. oblica). reprezentarea din stânga este mai uşor de interpretat la prima vedere. Pentru identificarea echipamentelor pe utilaj. reprezentarea din dreapta este mai facila. 2) Reprezentarea elementelor pneumatice se face tinand seama de poziţia lor reala pe utilaj (desigur. de poziţia si modul de grupare a celorlalte elemente. 4.

construcţia acestui tip de schema presupune in general existenta a doua elemente de semnalizare pentru fieare element de execuţie si schimbarea unui volum mai mare de informaţii intre 20 .observaţie ar fi ca. După natura lor. daca in reprezentarea din stânga nivelele schemei sunt clar reprezentate. schemele pneumatice se impart in trei categorii: 1) Scheme cu comanda spaţiala (cu coordonarea mişcărilor): aceste scheme sunt prevăzute cu elemente de semnalizare (limitatoare de cursa) care confirma atingerea anumitor puncte de către elemente de execuţie (de obicei capete de cursa) si care permit efectuarea unui pas numai ddupa ce s-a conformat efectuarea pasului anterior. in cea din dreapta nu se mai poate spune acest lucru.

schema nu poate verifica corectitudinea funcţionarii instalaţiei. schema are mai multa flexibilitate. 21 . Pentru a evita aceasta situaţie. fara a efectua verificarea execuţiei respectivului pas.schema este mai simpla. Avantajele oferite de acest tip de schema sunt: - siguranţa in funcţionare (nu exista pericolul suprapunerii paşilor) sunt sesizaţi paşii efectuaţi incorect.comanda este centralizata. care pot genera foarte uşor respectivele temporizări. acest tip de schema este uneori lenta. iar schema ia deciziile corespunzătoare. conform cu fig.etajul de execuţie si etajele de comanda si procesare. se obţine performanta de precizie si viteza ridicate.este fiabila si uşor de reţinut. De obicei aceste scheme sunt guvernate cu ajutorul automatelor programabile. prin posibilitatea de a poziţiona după dorinţa elementele de semnalizare. .vitezele elementelor de execuţie nu sunt precis cunoscute (din diferite cauze aceste viteze nu sunt constante in timp) si din acest motiv exista pericolul suprapunerii paşilor. Dezavantaje: . când comanda se face după timp. . - Dezavantaje: - datorita structurii sale.daca este optimizata. deci a blocării instalaţiei. Avantaje: . pentru fiecare pas se aloca un timp (o temporizare). 5. 2) Schemele cu comanda temporala. .prin structura ei. este relativ complicata si scumpa. timpul T alocat unui pas se măreşte cu o valoare t numita "zona de siguranţa". .

20 22 .

Localizarea „zonei de siguranţă” pe ciclograma de funcţionare 3) Schemele cu comanda combinata. Comanda acestor scheme este o combinaţie a tipurilor descrise mai sus si reprezintă s olutia optima pentru cele mai multe aplicaţii practice. după spaţiu si după timp. avantajele si dezavantajele descrise mai sus. aceste scheme imbina. 23 . desigur.

Este necesara comanda indirecta in cazul cilindrului cu viteza si/sau diametru mare. deci avansul tijei acestuia. adică forţa de comutare mare.3. distribuitorul revine in poziţia iniţiala (este monostabil). circuitul de alimentare a solenoidului Yi se inchide.complexitatea circuitului. determinând retragerea tijei cilindrului sub acţiunea arcului de revenire. permiţând alimentarea cilindrului. care este in funcţie de diametrul nominal al acestora. Scheme electropneumatice 3. . 24 .3. .mărimea solenoidului si tensiunea. Comanda unui cilindru cu simplu efect. deci distribuitoare cu diametrul nominal Dn mare. 6) la activarea intreruptorului Si.1. acesta din urma este activat si distribuitorul monostabil 3/2 normal inchis comuta. Comanda directa (fîg. Se poate observa ca in momentul eliberării tastei comutatorului Si circuitul de alimentare a solenoidului se deschide. Se poate face direct sau indirect. Criteriile de alegere a comenzii directe sau indirecte sunt: - forţa necesara comutării distribuitoarelor.3. in aceste situaţii este necesar un debit mare de aer. aceasta implica secţiuni de curgere mari.

Comanda directă a unui cilindru cu simplu efect Fig. de asemenea. 25 .3. iar deosebirea fata de cazul cilindrului cu simplu efect cu revenire cu arc este doar in circuitul pneumatic: in cazul de fata schema de comutare a distribuitorului monostabil este 4/2 sau 5/2 (fig. 7) se poate observa ca circuitele electrice sunt aceleaşi.Fig. Comanda unui cilindru du dublu efect.2. Comanda directă a unui cilindru cu dublu efect 3. 6. direct sau indirect. 7. Se poate face.

Nastase Bichir. Dr.Doinita Ghinea. Elemente de comanda si control pentru acţionari de reglare automata . Sabina Hilohi. Ing. Ing. acţionari si automatizări .BIBLIOGRAFIE 1.Dorel Damsker 26 . Maşini. Nastase Bichir. Corneliu Botan 2. Sabina Hilohi 3. aparate. Acţionarea electrica . Dr.Prof. Conf.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->