Sunteți pe pagina 1din 10

ALGEBRĂ

CAP. 1 MULŢIMI ŞI ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ

1. NUMERE REALE (naturale, întregi, raţionale, iraţionale)

A. EXERCIŢII DE FIXARE

1. a) Să se arate că nu există fracţii zecimale cu perioada 9.

b) Să se arate că suma (diferenţa) dintre un număr raţional şi un număr

iraţional este un număr iraţional.

c) Produsul dintre un număr raţional nenul şi unul iraţional este un număr

iraţional.

d) Opusul (inversul) unui număr iraţional este tot un număr iraţional.

e) Dacă suma (diferenţa, produsul, cîtul) a două numere reale este un număr

iraţional, atunci cel puţin unul din ele este iraţional. f) Dacă produsul a două numere reale este un număr raţional nenul, atunci sau ambele numere sunt raţionale sau ambele iraţionale. 2. Să se demonstreze următoarele implicaţii:

a) a ∈ N , a ∈Q ⇒ a ∈ N ; b) a ∈
a)
a ∈ N , a ∈Q ⇒ a ∈ N ;
b)
a ∈ Q ⇒
a ∈Q ;
*
*
c)
a + b ∈ Q , a,b ∈ Q ⇒ a, b ∈ Q
;
*
d)
a,b,c ∈ Q , a + b + c ∈Q ⇒ a , b, c ∈ Q
;
*
e)
a,b,c, d
∈Q , a + b + c + d ∈ Q ⇒ a, b, c, d ∈ Q
;
*
f)
a b ∈ Q
,
a
+
b
+
a + b +
a − b ∈ Q
;
m
m 1
g)
m n
,
N
,
7 >
⇒ 7 >
+
;
n n
n
m
1
h)
m n
,
N
2 −
>
.
2
n
3
n

3

CAP. 2 ECUAŢII ŞI INECUAŢII DE GRADUL I ŞI DE GRADUL II

A. EXERCIŢII DE FIXARE

1. Să se rezolve ecuaţiile:

a)

2x

3 = 0;

b)

2x = 7;

 

c)

3x = −1;

7

x

d)

 

=

0;

 

2

 

x

3

e)

2

= 5;

f)

x 3

= 2;

 

g)

x

2

4

− =

0;

h)

x

2

4

x =

0;

2. Să se arate că:

a)

− x = x ; 2 x = x ;
− x
=
x
;
2
x =
x
;
 

b)

c)

x, y R cu

x + y

x

+

y

3. Se consideră ecuaţia

a)

b)

c)

E

E

E

1

2

3

2

= x + x

1

2

3

= x + x

1

4

= x + x

1

2

2

2

3

4

;

;

;

2

x

x + =

4

1

i)

x

j)

k)

l)

x

m)

n)

x

2

2

2

6

2

o) (3

p) (3

x

1

2

+ =

4

0;

x + x − =

4

+ x + =

3

0;

0;

(1

0;

)

+ =

9

x

x

2

x

x

x + m m

=

4

+

4)

+

1

+

0;

x +

x

3)

2

3)

2

− =

2

4)

2

+

(4

(4

0;

=

=

25(

25(

x +

2

1)

x +

2

;

1).

1).

0

d)

e)

f)

cu rădăcinile , x . x 1 2 = x − x ; E 4
cu rădăcinile
,
x
.
x 1
2
= x − x
;
E 4
1
2
2
2
= x
+ x
;
E 5
1
2
2
2
= x − x
E 6
2 .
1

Să se calculeze:

4. Să se formeze ecuaţia de gradul II care are rădăcinile:

a) = x = −

1

b) = − a x = + a

x

x

1

1

1,

2

1;

1

2

,

;

c)

d)

4 30

1 2, 2 3 + 2,
1
2,
2
3
+
2,

= −

2; 3 − 2.
2;
3
2.

1

+

x =

2

x 1

x =

x

1

=

CAP. 3

FUNCŢII

1. CONSIDERAŢII GENERALE

A. EXERCIŢII DE FIXARE

1. Care din diagramele următoare reprezintă o funcţie?

1. Care din diagramele următoare reprezintă o funcţie? a) b) c) d) e) f) 2. Care
1. Care din diagramele următoare reprezintă o funcţie? a) b) c) d) e) f) 2. Care
1. Care din diagramele următoare reprezintă o funcţie? a) b) c) d) e) f) 2. Care
a) b) c) d) e) f)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2. Care din mulţimile A = (3, ), B = (− ∞,5],C = [8,3), D = (0,1]poate

fi domeniul de definiţie al funcţiei f , unde:

a)

f

(

x

) =

f

(

b) x

) =

f

(

c) x

) =

d) f

(

x

) =

x

;

x

;

x x ∈ −∞

2

x

2

x

2

x

)

(

,3

]

) ;

8,0

,

x

,

1,

(

3,

(

(

x

x

x =−

2,

x

3,

x

∈ −

8

0,2

]

]

.

39 5

CAP. 4 RADICALI DE ORDINUL 2

A. EXERCIŢII DE FIXARE

1. Calculaţi: 81 a) 16 b) ( x −1 ) 2 ( 2 ) 2
1. Calculaţi:
81
a)
16
b)
(
x −1
) 2
(
2
) 2
c)
− x
+ x −1
2. Să se simplifice expresiile: 2 + 2 − 1 a) = E 1 1
2. Să se simplifice expresiile:
2
+
2
− 1
a) =
E 1
1 1
2
2
+ 1
b) =
E
50
5
32
+
2
2

3. Să se determine valorile lui x pentru care sunt definite expresiile:

a)

b)

c)

x −1 2 x + 1 1 − x
x −1
2
x +
1
1 − x

4. Care din următorii radicali este mai mare?

a) 2 3,3 2 b) 2 6, 5 + 7 3 c) 2 a a
a) 2
3,3
2
b) 2
6,
5 +
7
3
c) 2
a
a
,
4
a
(
a >
5. Să se calculeze:

0)

a) ( 3 − 2)( 3 + 2) ) 2 b) ( 3 − 2
a) ( 3 − 2)( 3 + 2)
) 2
b) (
3 −
2
c) ( 3 + 2)(5 − 6)
d) ( 3 − 2)(5 + 6)

68

6

CAP. 5 EXERCITII RECAPITULATIVE Din aceste exerciţii se pot forma teste sau lucrări semestriale

EXERCIŢII LA CAP. 1

1.

a) Determinaţi x Z astfel încât numărul

5 − 2 6 + 18 + 8 2 + 28 − 10 3 ∈
5
2
6
+
18
+
8
2
+
28
10
3
∈ Z
.
x − 2
b) Dacă a ∈ N ,b ∈ Z / N calculaţi:
2
2 b
1
25
a −
(
a
+
1
)
2
(
b
a
)
2
2
.
2 +
− 2
4
(
a +
1 )
2.
Calculaţi suma:
2
2
2
1
2 1
n 1
*
S =
 x
 
+
 x
 
+
+
, x
R
/{ 1}
 x
 
±
.
2
n
x
x
x
1
1 1
*
3. Să se calculeze suma
+
+
+
, n
N
1 3
3
⋅ 5
(2
n
1)(2
n
+
1)

verifice rezultatul prin inducţie.

4. Să se arate că pentru

nN n ≥ ⇒

,

*

3

2

n

2

n +

1 .

şi să se

1

1

+

1

n ( n + 1)
n
(
n
+
1)

1

. n + 1
.
n + 1

5.

Să se arate că

n

∀ ∈

N

*

a) Fie numerele N

1

N 1

N

2

⇒ 1 ⋅ 2 2 n N = 3 ⋅ 5
1
2
2
n
N =
3
5

+

2,
2,

2, N

2

+

2 ⋅ 3 1 3 n + 1 + 2
2
3
1
3
n
+
1
+
2

= c + d

.

+

> −

1

6. Să se arate că numărul

7.

Să se arate că

divizibil 17, n N .

numărul 7. Să se arate că divizibil 17, ∀ n ∈ N . 2, a ,

2, a,b,c, d Q

.

= a + b

= p + q

p q Q

,

b) Să se arate că

n

∀ ∈

N

*

(a b

+

8. Să se arate că

n ∀ ∈ N * ⇒ ( a b + 8. Să se arate că 2

2

∈ N * ⇒ ( a b + 8. Să se arate că 2 − 3

3 R / Q .

2
2

) n

=

9. Să se rezolve sistemul de ecuaţii:

x

[] {}

[

y

y

]

{}

x

A

+

B

= 0,7

= 0,8

.

2,
2,

A B

,

Q .

75 7

INDICAŢII ŞI RĂSPUNSURI ALGEBRĂ

CAP. 1 MULŢIMI ŞI ELEMENTE DE LOGICĂ MATEMATICĂ

1. NUMERE REALE (naturale, întregi, raţionale, iraţionale)

A. EXERCIŢII DE FIXARE

1. a)

2

p p a = ( p q , ) = ⇒ = 1 a 2
p
p
a
=
(
p q
,
)
= ⇒ =
1
a
2
q
q

N

(

p,q =1p /

)

2

k = jm k = mp q m =

,

2

2

b)

p a =
p
a
=

q

⇒ =

a

2

p

q

2

Q .

1

p

2

=

k

2

q =

q

2

cum

1

1

q = ⇒

a = p∈N .
a = p∈N
.

c)

d)

a + b = r Q a = r b a =(r b) b Q

⇒ a = r − b ⇒ a = ( r − b ) ⇒ b

+

a = r − b ⇒ a = ( r − b ) ⇒ b ∈

a +

2 , bc ∈ Q, ac ∈ Q . ab + ac = r a
2
,
bc ∈ Q,
ac
∈ Q .
ab +
ac
=
r
a ⇒
a
∈Q .
b,
c ∈ Q.

a Q

.

a + b + c Qa + b + c = rQa + b = r c abQ.

+ c = r ∈ Q ⇒ a + b = r − c ⇒ ab

b +

= r ∈ Q ⇒ a + b = r − c ⇒ ab ∈ Q

În mod asemănător se

Din

În mod analog se arată

arată că

c = r a +

e) Se procedează ca la punctul d). f) Se poate da un contraexemplu.

g) 7

7 n

2

n

2

> m

2

;

se arată că nu putem avea

7

n

2

2

m = sau

1

2

m

= 2

7

2

n

2

m

3

2 2 m + 3 ≥ m + 1 7 ≥ . m mn
2
2
m
+ 3
≥ m + 1
7
.
m mn
m 1 h) fie q = . pentru n = ⇒ 1 2 − q
m
1
h) fie
q
=
.
pentru
n = ⇒
1
2 − q
=
2 − m
2
− >
1
n
3
m
3
1
n = ⇒
2
2 −
2
>
pentru
2
2
12
1
1
1
1
n ≥ ⇒
3
2 − q
2
≤ ≤
q
2
+
⇒ −
m
n
2
2
3 n
27
27
3 n

pentru

m +

1

3 n

.

81 8

GEOMETRIE

CAP. 1 VECTORI ÎN PLAN, OPERAŢII CU VECTORI

A. EXERCIŢII DE FIXARE

1. Fie ABCD un paralelogram. Arătaţi că AC + BD = AD + BC .

2. Se consideră punctul şi punctele A, B, M , N astfel încât

OA + OB = OM + ON . Să se arate că AMBN este paralelogram.

3. Se consideră triunghiul ABC .

Să se construiască un punct D astfel încât AD = AB + AC Să se demonstreze că dacă M este un punct oarecare al planului, atunci

MA + MD = MB + MC .

4.

Fie

O

centrul

paralelogramului

OA + OB + OC + OD .

ABCD .

se

calculeze

suma:

5. Fie patrulaterul ABCD . Să se arate că: BA+ CD+ CB+ DA = CA+ CA.

6. Exprimaţi mai simplu în funcţie de u, v :

1 a) − u + ( v + u ) ; 3 1 2 b)
1
a)
− u +
(
v + u
)
;
3
1
2
b)
(
u − v
)
+
(
u + v
)
;
3
3
c)
2 AB − 3BC, unde u = AB,v = AC .
7. Exprimaţi mai simplu expresiile:
1
a) 2u + (v + u) −
(
v − u
)
;
2
b) 5(2u + v) − 3(5u − v) ;
c) 2AB + 3AC − 2BA + BC , unde u = AB,v = AC .

148 9

INDICAŢII ŞI RĂSPUNSURI

GEOMETRIE

CAP. 1 VECTORI ÎN PLAN, OPERAŢII CU VECTORI

A. EXERCIŢII DE FIXARE

1. AC = BC BA; BD = AD AB .

2. Se exprimă vectorii OA OM ,ON OB .

4. 0 .

5. BA + AD + DC + CB = 0 . 1 1 6. a)
5. BA + AD + DC + CB = 0 .
1
1
6. a)
− +
u
v
+
u
=
u
(
− +
1
3
3
1 1 2 1 ) + v =− u + v 3 3 3 3
1
1
2
1
)
+
v
=−
u
+
v
3 3
3 3
1 1 2 2 1 2 1 2 1 b) − u + v +
1
1 2
2
1 2
1
2
1
b)
− u + v +
u +
v = u − +
(
)
+ v
(
+
)
= u + v
3
3
3
3
3
3
3 3
3
1
1
1
1
7
1
7. a) 2
u
+
v
+
u
v
+
u
=
u
(2
+ +
1
)
+
v
(1
) =
u
+
v
2 2
2
2
2 2

b) 10u + 5v 15u + 3v = u(10 15) + v(5 + 3) = −5u + 8v

B. EXERCIŢII DE ANTRENAMENT

2. a) EF = EB + BC + CF; EF = EA + AD + DF şi se adună;

b) se exprimă vectorii care unesc mijloacele a două laturi consecutive.

3.

AB + BC + CA AI + BJ + CK = = 0 .
AB
+
BC
+
CA
AI
+
BJ
+
CK
=
= 0
.

2

5. Se arată că patrulaterul AEFC este un paralelogram şi punctul D este

centrul sau.

162

10

TRIGONOMETRIE

CAP. 1 ELEMENTE DE TRIGONOMETRIE

A. EXERCIŢII DE FIXARE

1. Relaţii între sinusul şi cosinusul aceluiaşi unghi

3

 

π ,2

1. Se dă

2. Se dă

sin x

cos x

= ∈ 

5

,

x

4

= ∈

5

,

x

+ cos x =− 1 ⋅ cos x = 2
+ cos x
=−
1
cos
x
=
2

π Să se calculeze sin x ± cos x .

2

, π

.

 

3

2

1

5

,

x

π

 

. Să se calculeze sin x şi cos x .

π ,

2

π

3. sin x

Se dă

4.

Dacă

sin

x

. Să se calculeze sin x şi cos x .

. Se cere:

a) sin x + cos x , pentru

b) sin x + cos x , pentru

x

x

∈ 

0, π

2

π ,

2

π

.

5. Se dă

sin x

1

∈ 

=

E

(

2

x

,

) = sin

x

π , π

2

x

. Să se calculeze

cos

x

2 1 − sin x
2
1 − sin
x
2 1 − cos x
2
1 − cos
x

.

6. Se dă

7. Se dă

8. Se dă

cosx

sin x

=

4

5

,

x

=

3

5

,

x

sinx

=−

1

3

,

x

3

π ,2

2

π

π ,

2

π

. Să se calculeze:

. Să se calculeze

π ,2

∈ 

2

π

3

. Să se calculeze

sin +

x

cos

x

sin

2

x

cos

2

cos

x

.

cos +

x

cos

x

sin

x

x

sin

x

sin x

182 11

.

.

INDICAŢII ŞI RĂSPUNSURI CAP. 1 ELEMENTE DE TRIGONOMETRIE

A. EXERCIŢII DE FIXARE

1. Relaţii între sinusul şi cosinusul aceluiaşi unghi

3.

x


sin

sin

forma:

π

,
2

x

+

2

x

π

⇒

sin

x

1

cos x =−

5

+

cos

2

x

=

1

>

.

0, cos

x

Din rezolvarea sistemului obţinem:

4. a)

x ∈ 

0,

π

2

⇒ cos x = cos x

<

0

. Alcătuim sistemul în sin x, cos x de

3 4 sin x = , cos x = − . 5 5 1 ⇒
3
4
sin x =
, cos
x = −
.
5
5
1
sin
x
cos x
=
2

(sin x +

cos

x

)

2

=

= 2 sin x + cos x =

2
2

b)

E

x

∈ 

π

2

,

π

(

x

)

=

sin

sin

x

2

x +

⇒

cos x

3sin

cos x =−

cos ,2sin

x

x

cos

= 0

cos

x

1

=− ⇒

(sin

x

= 0 sin x + cos x

cos x sin x

=−

2sin

x

x − = ⇒

3

0

sin

2

x

3sin

x

=

2

3 .
3
.

2

0

5.

Observaţie: Pentru exerciţiile 6 – 9 se procedează ca mai înainte.

10. 1

x + = ⇒

+ cos

x

)

2

=

(sin x 1)(sin x 2) = 0 sin x = 1 sau sin x = 2 (fals).

11. Se procedează ca la ex.10.

12. i)

x

2 x = ( sin x − cos x) = a ( sin x +
2
x
=
( sin
x
cos
x)
=
a
(
sin
x
+
cos
)
2
= ⇒
x
217
12

a

2

sin

x

+

sin

cos

x)

2

x

cos

x

=

4sin

a

x

2 1

2

cos

x

(
(

sin

sin

x

x

+

cos

cos

Din

.