Sunteți pe pagina 1din 56

Regulamentul de Organizare si Functionare Regulamentul de Organizare si Functionare prescurtat - ROF este instrumentul de organizare folosit pentru descrierea detaliata

a structurii organizatorice a unui sistem economico-social, in vederea cunoasterii si analizei sale aprofundate. De regula ROF este structurat in doua subdiviziuni principale: Partea I cuprinde: - informatii privind baza legala a constituirii si functionarii sistemului respectiv; - o succinta prezentare a obiectului de activitate; - organigrama generala; - organigrame partiale ale principalelor componente ale organizarii structurale (daca este necesar); - prezentari detaliate ale principalelor caracteristici organizationale (obiective specifice sau individuale, sarcini, autoritate si responsabilitati ale conducerii colective si individuale). Partea a II-a cuprinde descrierea in detaliu a compartimentelor si a functiilor incorporate, pentru primele prezentandu-se obiectivele si atributiile acestora. Descrierile organizatorice ale compartimentelor se efectueaza potrivit succesiunii lor in organigrama, acestea grupandu-se pe module corespunzator subordonarii conducerii superioare a sistemului economico-social respectiv. Generic ROF-ul unei organizatii se prezinta dupa cum urmeaza, modelul putiand fi aplicat in special in organizatiile private. Este evident insa, ca exista un astfel de document si in administratia publica cu specificitatile domeniului la cere se refera.

Regulament

de

organizare

si

functionare

al S.C. .............................. S.R.L.

I. Introducere: 1. .............................. este o societate cu capital privat guvernata de principiile economiei de piata si de cele ale profitabilitatii investiei in concordanta cu legile in vigoare din Romania. 2. Obiectul principal de activitate il reprezinta comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al altor produse neclasificate in alta parte cu excceptia celor nepermise de lege, cod CAEN... 3 . Acest document cu valoare "interna " va fi insusit si respectat de catre toti angajatii .............................. SRL si este guvernat de legile si principiile mai sus amintite, cat si de prevederile statutului A.G.A. 4. Viziunea, misiunea si valorile organizatiei. Viziunea Societatii noastre este de a efectua la standarde moderne lucrarile de ................, acoperind cererile clientilor. Misiunea Societatii este de a dezvolta toate aceste deziderate utilizand tehnologie de inalta clasa. Valorile ..............................sunt: situarea clientului pe primul plan parteneriatul in afaceri perfomanta bazata pe calitate spiritul de inovare spiritul de echipa

5 . Sediile .............................. Sediul social este in str................................... Punctele de lucru: - ..........................................

In aceasta cladire se gasesc urmatoarele compartimente: (de ex:Tehnnic - montaj, Financiar-Contabil, Comercial, Resurse Umane, Administrativ , Relatii cu Clientii, Depozitul central de materii prime, materiale auxiliare, accesorii etc.) - str. ............................., unde se regaseste magazinul. 6. Programul de lucru este de luni pana vineri de la ora .................cu 60 minute pauza de masa pentru angajatii care isi desfaoara activitatea la S. C .............................. SRL.. Departamentul tehnic plus angajatii afectati acestei activitati isi desfasoara activitatea in schimbul II, avand programul oara ............cu 30 minute pauza de masa, numai in cazuri extreme de ordin tehnic. Departamentul operatiuni are program de lucru de la ora ..................cu 60 min. pauza de masa. Pentru a acoperi nevoile de securitate si derulare a afacerilor Societatii anumite departamente (de ex: PSI, Tehnic-montaj, Comercial, Administrativ etc) funtioneaza in schimburi si/sau lucreaza sambata si duminica) 7 . Accesul in incinta Societatii. Accesul in Societate va fi agreat numai pentru angajatii ..............................si numai pe parcursul orarului impus de activitatea acestora. Persoanele care au statut de angajat ..............................vor avea accesul permis in incinta Societatii cu respectarea urmatoarelor proceduri: 8. Sistemul de angajare si salarizare Societatea plateste fiecarui angariat cu contract permanent sau partial al acesteia in

moneda nationala leul romanesc, salariul fiecaruia stabilindu-se prin negociere. Salariul negociat pentru fiecare angariat ..............................nu poate fi mai mic decat salariul minim pe economie impus de catre guvernantii Romaniei. Plata salariului se face personal fiecarui angajat de catre casierul societatii/pe card.

Plata salariului se face o data pe luna, la inceputul fiecarei luni, pana pe data de 5 pentru luna anterioara. Avand in vedere specificul activitatii de baza al Societatii, angaiatii ..............................vor primi salariile in functie de realizarile acestora, realizari care influenteeza in mod direct eficienta societatii. 9 . Beneficiile oferite de companie angajatilor sai: Una dintre cele mai importante beneficii oferite de .............................. SRL angajatilor sai sunt conditiile in care se desfasoara munca. In zilele lucratoare compania asigura plata deplasarii angajatilor sai de la domiciliu la sediul firmei si retur. Cursurile de specializare oferite de companie angajatilor sai contribuie la ridicarea nivelului de profesionalism al acestora sau specializarea pe diverse posturi. 10. Documente necesare angajarii: Cerere tip angajare Copie B.l./ C.I. Cazier (unde este cazul) Adeverinta medicala tip Fisa individual a de protectia muncii Acordul de confidentialitate Adeverinta de sistare a ajutorului de somaj Foto color (unde este cazul) Carnet de conducere (unde este cazul) II. Reguli de ordine interioara: Scrisoare de la ADMINISTRATOR; Stimate Angajat, Consideram ca una dintre cele mai insemnate realizari profesionale care le avem pe piata romaneasca este standardul la care prestam serviciile, reputatia Societatii .............................. SRL.

Deoarece suntem o Societate relativ tanara este de datoria noastra sa ne protejam reputatia prin adoptarea unui Cod Etic si a unor Reguli de Ordine Interioara. Scopul acestui R.O.F. este de a oferi fiecarui angajat posibilitatea de a cunoaste standardele la care trebuie sa ne mentinem in activitatile noastre profesionale zilnice. Pentru ca, Societatea noastra sa fie o societate de succes, toti angajatii trebuie sa aiba un comportament demn si plin de loialitate. De accea, doresc ca fiecare angajat sa-si asume raspunderea de a proteja integritatea societatii prin asigurarea confidentialitatii tuturor activitatilor pe care le desfasoara. Daca intelegeti si respectati acest R.O.F. inseamna ca putem dovedi ca toti angajatii SC..............................actioneaza conform acelorasi principii.

................................................ Administrator

1 Introducere: Convingerea noastra este ca aici, la .............................. avem deopotriva multe drepturi si responsabilitati. Avem dreptul de a lucra in siguranta intr-un mediu propice cresterii productivitatii. Avem dreptul de a fi tratati cu raspundere si cu demnitate. Avem responsabilitatea de a face tot ce ne sta in putinta pentru a ajuta compania .............................. sa aiba succes pe piata romanesca si in lume. Regulamentul de Organizare si Functionare constituie baza unui comportament adecvat pentru toti angajatii, iar nerespectarea lui atrage dupa sine masuri severe, pe care compania le va lua in vederea remedierii unor asfel de situatii. Pentru orice nelamuriri sau intormatii suplimentare, va recomandam sa va consultati intai cu directorul dvs.

Consilier general .............................. Preambul Avand in vedere specificul activitatii cat si localizarea departamentelor operative Compania va functiona bazata pe urmatoarea organigrama:

ORGANIGRAMA Activitatea propriu-zisa este coordonata de catre departamentul operatiuni, iar aplicarea in practica va fi efectuata de catre directorul fiecarui departament impreuna cu angajatii acestuia. Societatea va fi reprezentata de catre directorii departamentelor operative reuniti sub forma unui Consiliu Directoral, iar dreptul de repezentativitate va fi atribuit Directorului ... Atributiunile si responsabilitatile Consiliului Directoral, Directorilor departamentelor si a celorlalti angajati provin din prezentul Regulament, cat si din fisele de post aferente fiecarui angajat. Orice angajat va avea una din formele legale de angajare (contract de munca permanent sau partial) la care este anexata fisa postului. Fluxul informational (decizii, instructiuni etc) si al documentelor se va efectula in dublu sens Departament operatiuni - Consiliu Director, acesta din urma reunindu-se zilnic dupa terminarea programului de lucru. n vederea analizei activitatii fiecarui departament din ziua respectiva si planificarii relative a zilei urmatoare si/sau orice alte comentarii pe marginea evenimentelor cu caracter operativ din perioada precedenta si/sau viitoare. Consiliu Director are functie generica si, deci nu este un organism intern de conducere colectiva care are atributii si responsabilitati colective in cadrul ............................... Atributiile si responsabilitatile au caracter individual in compania .............................. si sunt explicate in fisele de post ale fiecarui angajat.

R.O.F. va fi completat periodic sau ori de cate ori este nevoie cu diverse proceduri si/sau instructiuni, decizii, dispozitii cu privire la: noi activitati, reglementari legale impuse de legislatia din Romania, mijloace de inlormare si/sau raportare etc Aceste completari si/sau modificari la R.O.F. vor fi efectuate sub forma unor anexe la R.O.F. si expediate prin fax sau e-mail in atentia Departamentului care este vizat de respetiva modificare. Directorul Departamentului are obligatia de informare a tuturor subordonatilor sai, referitor la reglementarile aduse ulterior. Sedinta de informare cu scop lucrativ (se vor efectua acolo unde cazul diverse simulari de aplicare a respectivelor reglemetari-proceduri) va fi tinuta in ziua receptiei anexei. In acceasi zi, la sedinta operativa, respectivul director va informa membrii Consiliului Director in legatura cu respectiva anexa, va organiza o sedinta de dupa insusirea acestora. Atributele fiecarui director de departament sunt : a)Specifice domeniului de activitate al Societatii - cunostinte profesionale temeinice aptitudini de munca energica - inteligenta - capacitate de conducere - perspicacitate b ) Specifice activitatii de conducere - capacitate decizionala - spirit organizatoric - abilitate de a lucra cu oamenii - creativitate

- receptivitate fata de nou - suplete intelectulala - stabilitate emotionala - spirit de disciplina si de raspundere - perseverenta - fermitate

Functiile managementului specifice fiecarui cadru de conducere sunt: - previziune - organizare - coordonare - antrenare - evaluare si control

Tipul managementului practicat in aceasta Societate este cel Participativ

1. CONDUITA PROFESIONALA Conduita Profesionala desemneaza comportamentul si atitudinile, la nivel colectiv, si angajatii, la nivel individual, fiind in acelasi timp, o reflectare pozitiva a misiunii si valorilor Societatii.

Relatiile interpersonale la locul de munca trebuie sa se bazeze pe incredere reciproca si loialitate fata de colegi si fata de societate. Demnitatea si respectul reciproc constituie una dintre cele mai importante responsabilitati pe care le avem atat fata de noi insine, cat si fata de firma.

1. 1.Atitudinea la locul de munca

Oamenii sunt resursa noastra cea mai valoroasa. Locul de munca nu trebuie sa fie un mediu ostil si neplacut. SC...................... nu va tolera nici unui angajat sa aiba un comportament abuziv, amenintator, recalcitrant, violent sau obscen. In timpul orelor de lucru, indiferent ca va aflati la birou sau reprezentati .............................. in alta parte, va trebui ca in relatiile cu ceilalti sa adoptati intotdeauna o atitudine profesionista. Aici, la SC........................., ne mandrim cu devotamentul puternic al oamenilor nostri si cu excelentele rezultate care decurg firesc din acesta. Insa acest nivel de colaborare nu poate fi atins decat intr-un climat de incredere si respect reciproc. Toate relatiile cu ceilalti angajati - indiferent ca sunt colegi, subordonati sau directori trebuiesc tratate ca un parteneriat in care comportamentul individual este guvernat de angajamentul colectiv pentru succesul S.C. .............................. SRL.

1.2. Tratament egal .............................. ofera posibilitati egale de angajare a tuturor salariatilor si candidatilor. Compania incurajeaza si sprijina diversitatea fortei de munca actuale si a celei potentiale, si si-a luat angajamentul sa garanteze oferte egale. .............................. nu va face nici un fel de discriminare indiferent de: Varsta Apartenenta etnica

Sex Stare civila Invaliditate Starea sanatatii Rasa Religie Orientare sexuala Nationalitate descendenta

SC.............................. se angajeaza sa trateze corect toti salariatii, respectandu-le dreptul la intimitate, siguranta la locul de munca, dreptul de a se exprima liber si de a lucra intr-un mediu profesional lipsit de favoritisme. Va reveni astfel fiecaruia obligatia de asigura un mediu profesional nediscriminatoriu in raport cu ceilalti membri ai organizatiei.

1.3 Hartuirea sexuala SC.............................. interzice orice forma de hartuire sexuala - verbala, fizica sau vizuala. Aici sunt incluse atat imaginile obscene importante de pe lnternet, cat si fisierele de aceeasi natura trimise prin e-mail. SC.............................. nu va tolera nici un fel de amenintare sau insinuare de acest gen, indiferent ca este implicita sau explicita. Un exemplu poate fi amenintarea unui angajat cu refuzul de a accepta un astfel de comportament ii poate afecta grav contractul de munca, evaluarea rezultatelor profesionale, salariul, avansarea, atributiile, programul de lucru, dezvoltarea unei cariere sau alte conditii legate de locul de munca.

Hartuirea sexuala poate aparea intre director si salariat, intre colegi sau intre un angajat al SC.............................. si cineva din afara Societatii.

1.4 Droguri si bauturi alcoolice Sunt strict intezise folosirea, vanzarea sau posedarea ilegala de droguri sau abuzul de medicamente. Sunt de asemenea, strict interzise consumarea de bauturi alcoolice si prezenta la locul de munca sub inf1uenta alcoolului.

1.5 Masuri de protectie a muncii Exemple: Planurile firmei, studiile si staticile de piata, planurile sau informatiile despre vanzari, informatiile despre actionari, rezultatele sau previziunile financiare, falimentul iminent sau probleme legate de lichiditatile societatii, lansarea unui produs nou, codurile de acces in cladiri sau procedurile de securitate, locatia unor echipamente importante, a unor planuri sau registre, informatiile despre planurile si procedurile tehnice sau de proiectare. Cum se procedeaza: pastrati aceste documente in dulapuri, birouri, sau seifuri incuiate atunci cand nu le folositi, respectati politica firmei pentru reproducerea si controlul acestor informatii.

Informatii cu acces limitat. Dezvaluirea neatorizata a acestor informatii ar putea constitui un avantaj pentru concurenta sau un dezavantaj pentru o persoana fizica. La aceste informatii au acces un numar limitat de angajati, iar in situatii extraordinare, acestea pot fi comunicate si altora. SC.............................. se angajeaza sa ofere tuturor salariatilor siguranta la locul de munca si sa respecte toate legile si reglementarile in domeniu. Va revine obligatia de a respecta toate

prevederile legale referitoare la sanatatea si siguranta la locul de munca, precum si politicile si practicile SC.............................. specifice acestui subiect, inclusiv siguranta in mijloacele de transport ale Societatii. Este interzis fumatul in sediile si masinile SC.............................. SRL, deoarece reprezinta un factor de risc pentru sanatate, pentru siguranta la locul de munca si deoarece poate provoca incendii. Fumatul este permis numai in afara cladirilor si a masinilor . Este datoria dvs. sa va anuntati directorul general sau seful ierarhic superior despre orice situatii care ar periclita siguranta la locul de munca.

2 . CONFIDENTIALITEA INFORMATIILOR

Anumite

informatii

ale

Societatii

sunt

atat

de

importante

pentru

succesul

SC.............................. SRL si al angajatilor incat trebuiesc protejate printr-un sistem special de securitate. Daca aceste informatii nu sunt protejate, ar putea pune Societatea sau angajatii acesteia in pericol, le-ar putea aduce prejudicii sau daune si ar putea constitui un avantaj pentru concurenta. In calitate de angajat SC.............................. SRL, trebuie sa intelegeti mai intai importanta protejarii informatiilor secrete si dupa aceea sa respectati politica SC.............................. SRL pentru protejarea acestora. Toate informatiile sunt cuprinse in una dintre urmatoarele cinci categorii.

2 .1 . Definitii: INFORMATII SECRETE Sunt informatii detinute de SC.............................. SRL si care nu pot fi folosite de nimeni, indiferent de scop. Pentru alte detalii asupra examenelor si procedurilor referitoare la acest subiect, va rugam sa consultati Departamentul de Securitate al Societatii.

INFORMATII STRICT CONFIDENTIALE Dezvaluirea neatorizata a acestor informatii poate aduce daune grave Organizatiei sau poate constitui un avantaj important pentru concurenta. La aceste informatii au acces un numar limitat de angajati, iar in situatii extraordinare, acestea pot fi comunicate si altora. Exemple: Informatii despre clienti, studii economice, informatii contractuale despre furnizori si personal, dosarele angajatilor, organigrame, state de plata, practicile si instructiunile Societatii, programe de computer si informatii din bazele de date, parole pentru utilizarea computerelor. Cum se procedeaza: Utilizati si distribuiti aceste documente in asa fel incat sa fiti siguri ca numai angajatii SC.............................. vor intra in posesia lor. Cand le distrugeti, folositi mai intai aparatul de tocat hartie inainte de a le arunca la cos sau intr-un container destinat materialelor refolosibile. INFORMATII CONFIDENTIALE Orice informatii care nu intra in categoria celor strict confidentiale sau cu acces limitat, dar care, de asemenea, nu sunt destinate publicului. Exemple : Programele de instruire si perfectionare, numerele de teleton, procedurile de securitate, obiectele de inventar, precum si politicile Societatii. Cum se procedeaza : Aceste informatii nu trebuiesc lasate la vedere. Trebuiesc pastrate in dulapuri, birouri sau seifuri care se incuie dupa orele de lucru. INFORMATII PUBLICE Informatiile publice tin de domeniul public si pot fi comunicate oricui. Informatii publicate. Sunt documente integral publicate si distribuite unui segment larg de public, cum ar fi clientii si mass media. Aceste documente pot fi identificate usor deoarece Departamentul de Relatii Publice le-a autorizat spre publicare, de ex. Brosurile despre produse si comunicatele de presa.

Informatii accesibile. Societatea decide caror organizatii sau persoane sa le distribuie sau le poate incredinta la cerere.

2.2 Informatii secrete. Reguli pentru noii angajati: SC.............................. nu utilizeaza informatiile secrete ale altora decat daca are autorizarea sa o faca.Daca ati fost angajat la concurenta inainte de a veni la .............................., va trebui sa protejati informatiile secrete de la fostul loc de munca si sa nu le folositi. Noii angajati trebuie sa respecte urmatoarele reguli: Nu aduceti in incinta SC.............................. nici un fel de documente de la fostul loc de munca Nu folositi la SC .............................. informatiile secrete de la fostul loc de munca Nu dezvaluiti si nu incredintati altor angajati ai SC .............................. spre dezvaluire nici un fel de informatii secrete de la fostul loc de munca

Angajatii actuali sau superiorii acestora nu au dreptul sa le ceara noilor sau potentialilor angajati sa divulge informatii secrete de la fostul loc de munca decat daca persoana in cauza isi manifesta deschis aceasta dorinta si da o declaratie scrisa ca este de acord sa dezvaluie astfel de informatii.

2.3 Informatii secrete. Reguli pentru fostii angajati:

Cand parasiti organiatia SC.............................., veti avea in continuare obligatia legala de a nu folosi si de a nu divulga informatiile secrete in a caror posesie ati intrat pe durata anagajarii la ............................... Nu aveti dreptul sa luati cu dvs. nici un fel de document care contine informatii secrete.

In cazul in care nu respectati aceste instructiuni, atat dvs, cat si cel care v-a angajat la noul loc de munca veti suporta rigorile legii. Pentru orice intrebari referitoare la aceasta obligatie, va recomandam sa discutati cu fostul dvs. director sau cu reprezentantii Departamentului Juridic.

2.4 Informatii secrete. Reguli pentru angajatii cu norma redusa:

Toti directorii trebuie sa se asigure ca accesul salariatilor cu norma redusa sau al colaboratorilor la astfel de informatii este limitat, in functie de necesitati. Daca aveti intrebari referitoare la cazurile de incalcare a acestor instructiuni, va rugam sa discutati cu directorul dvs. sau cu reprezentantii Departamentului de Resurse Umane. 3. ACTIVITATEA PROFESIONALA SC.............................. pune oamenii in legatura prin reteaua sa de comunicatii. De asemenea, pune in legatura angajatii, actionarii, clientii si comunitatea prin activitatile pe care le desfasoara. Toti angajatii sunt deopotriva raspunzatori pentru rezultatele Organizatiei. Fiecare angajat raspunde pentru activitatile care creeaza identitatea si reputatia Organizatiei.

3.1 Conflictul de interese Conflictul de interese reprezinta orice activitate sau asociere care intra sau pare sa intre in conflict cu capacitatea dvs. de va exercita dreptul la o judecata personala independenta pentru binele Organizatiei. Conflictele de interese duc la o deformare a judecatii. Judecata personala este una dintre cele mai valoroase bunuri ale dvs. Trebuie sa evitati orice activitate sau interes financiar personal care va poate influenta negativ independenta sau obiectivitatea judecatii personale. Conflictele pot aparea in diverse situatii. Este imposibil sa le mentionam pe toate aici si nu va fi mereu usor sa facem o distinctie clara intre activitati oneste si neoneste. De aceea, va recomandam

ca, in cazurile cand apar indoieli, sa discutati cu directorul dvs., cu Responsabilul cu Probleme Etice sau cu Departamentul de Resurse Umane inainte de a lua vreo masura. 3.1.1 Relatia cu clientii si cu furnizorii Urmatoarele instructiuni se vor aplica in cele mai multe cazuri de aparitie a conflictelor de interese: Angajatii nu au dreptul sa aiba nici un fel de interes sau drepturi de proprietate asupra furnizorilor, clientilor sau concurentei, cu exceptia detinerii a mai putin de 1 % din pachetul de actiuni al societatilor comerciale ale caror actiuni sunt cotate la bursa. Angajatii nu au dreptul sa incerce sa obtina profit din informatiile confidentiale sau din posibilitatile de afaceri despre care alta pe durata angajarii la SC............................... Avem datoria de a cumpara produse numai pe baza consideratiunilor de calitate, termen de livare si pret. Angajatii nu au dreptul sa primeasca imprumuturi, cadouri sau favoruri de la fumizori sau de alte persoane cu care Compania colaboreaza pentru desfasurarea activitatii.

3.1. 2 Activitati colaterale Cele mai importante obligatii profesiona1e a1e oricarui angajat al SC..............................sunt acelea fata de Companie, fata de clientii si actionarii acesteia, (stakeholderi). De aceea, orice activitate externa, cum ar fi, o a doua slujba sau o activitate de liber profesionist trebuie sa fie separate complet de postul ocupat la SC............................... Pentru evitarea oricarui risc, angajatii trebuie sa aiba acordul manangerului si al reprezentantului legal din SC.............................. inainte de a se implica in astfel de activitati exteme care pot duce la conf1icte de interese. Daca obtine aceasta aprobare, angajatul nu are dreptul sa desfasoare astfel de activitati in timpul programului de lucru la SC.............................. .

3.1. 3 Interese financiare Angajatii nu au dreptul sa actioneze in ca1itate de director, reprezentant, asociat, angajat, agent, sau consultant pentru vreun fumizor, client sau pentru concurenta. In plus, poate aparea un conf1ict

de interese cand un membru al familiei are drepturi majoritare de proprietate, fir direct, fie indirect, asupra unei organizatii care concureaza cu SC.............................. sau care este un partener de afaceri actual sau potential al Organizatiei.

Pe de alta parte, daca pur si simplu recomandati cuiva din Companie, ale carei decizii sunt independente, o ruda care ar putea deveni fumizor de produse si servicii, in acest caz nu exista nici un conf1ict de interese deoarece decizia este absolut obiectiva.

3.1. 4. Relatiile familiale si personale

Toate deciziile cu privire la personalul Organizatiei trebuie sa se bazeze pe practici directoriale solide si nu trebuie inf1uentate de relatiile personale. Nu trebuie sa luam in considerare relatiile familiale sau personale cand luam hotarari referitoare la angajati.

De aceea, trebuie sa va asigurati ca aceia cu care aveti relatii personale mai apropiate nu intra in sfera dvs. de lucru sau supraveghere si nu va alecteaza puterea de decizie asupra anumitor aspecte profesionale, cum ar fi: incredintarea postului, evaluarea rezultatelor, promovarea sau compensatiile.

3.1. 5. Potentiale conflicte de interese Angajatii SC .............................. trebuie sa trateze cu foarta multa delicatete relatiile cu anumite companii.Inainte de a va angaja in relatii personale sau protesionale cu salariati sau asociati ai anumitor companii, inclusiv in practici de recrutare, tranzactii comerciale sau alt gen de relatii legate de activitatea .............................., trebuie sa discutati cu directorul dvs. sau cu Departamentul de Resurse Umane.

3. 2 Registrele contabile ale Organizatiei Capacitatea SC .............................. de a-si respecta obligatiile finaciare, legale si directoriale depinde de acuratetea si fiabilitatea evidentelor sale contabile. Intocmirea unui raport ori registru fals sau eronat va duce imediat la incetarea contractului de munca.

3.3 Proprietatea Organizatiei Angajatii trebuie sa ia cunostinta ca resursele Organizatiei - indiferent daca este vorba de timp, materiale, echipamente sau informatii - se tolosesc numai in scopuri legale si etice spre beneficiul direct a1 organizatiei SC.............................. si al actionarilor sai. Angajatii nu au dreptul sa ia, sa vanda, sa imprumute, sa dea sau sa instraineze pe alta cale proprietatea Organizatiei, indiferent de starea sau valaoarea acesteia, cu exceptia cazurilor in care au autorizatia necesara. Vehiculele Organizatiei trebuiesc utilizate conform instructiunilor cu privire la utilizarea proprietatii Organizatiei. Pentru aceasta consultati politica specifica acestui subiect elaborata de Departamentul Administrativ.

3.4. Sistemul informatic si de telecomunicatii Activitatile interne desfasurate de SC.............................. se bazeaza pe retele de computere si de telecomunicatii, inclusiv fisiere si baze de date, robot telefonic, e-mail, Internet, Intranet. Reteaua SC.............................. trebuie folosita numai pentru probleme profesionale.Angajatii trebuie sa aiba acordul directorului sai al vicepresedintelui pentru a adresa un mesaj tuturor salariatilor SC.............................. Angajatii nu au dreptul sa foloseasca reteaua in scopuri comerciale externe sau intr-un mod care i-ar putea jigni pe ceilalati salariati sau ar incalca politicile sau regulamentul organizatiei.

3. 4.1. Acces autorizat/Utilizare/ldentijicare

Este interzisa utilizarea sau copierea neautorizata de catre angajati a parolelor, codurilor de acces, a logo-urilor sau a programelor de computer asupra carora organizatia detine dreptul de licenta sau de proprietate. Angajatii nu au dreptul sa transmita mesaje electronice prin utilizarea altei parole, astfel incat sa para ca altcineva este autorul. Angajatii nu au dreptul sa utilizeze computerele, programele de computere sau alte componente ale retelei in alta parte decat in birourile SC.............................. decat daca au aprobarea scrisa a directorului. Angajatii au dreptul sa codifice materiale numai prin utilizarea unor programe adecvate si daca ii comunica directorului sau sefului ierarhic superior care este parola. 3. 4. 2. Instructiuni privind utilizarea adecvata a sistemelor de comunicatii Angajatii nu au dreptul sa utilizeze retelele pentru a comite acte de inselaciune, hartuire sau calomnie, pentru a incalca dreptul de proprietate intelectula sau de alt gen sau pentru a incalca politicile firmei.Angajiatii nu au dreptul da distribuie, sa solicite sau sa copieze imagini sau mesaje care pot fi considerate jignitoare sau controversate. Un continut jignitor cuprinde: comentarii sau imagini sexuale care i-ar putea jigni pe altii din cauza varstei, a sexului, rasei, orientarii sexuale, credintelor politice sau religioase, originii nationale sau incapacitatii fizice or mintale. Un continut controversat include comentariile si imaginile care nu au legatura cu activitatea SC.............................., cu care alti angajati nu ar fi de acord sau care ar putea duce la tulburari la locul de munca.

3.5. Confidentialitatea comunicatiilor clientilor SC.............................. ofera servicii pe care clientii nostri le folosesc in relatiile personale si protesionale. Clientii nostri au incredere in faptul ca, noi le asiguram confidentialitatea comunicatiilor. Violarea dreptului la confidentialitate poate constitui o infractiune si poate atrage raspunderea civila sau penala atat a firmei, cat si a angajatului in cauza. Toti angajatii trebuie sa protejeze confidentialitatea tuturor formelor de comunicatii ale clientilor, indiferent ca sunt transmisii de voce, de date sau de imagini. Pentru a asigura confidentialitatea comunicatiilor clientilor, trebuie sa respectam cu strictete urmatoarele instructiuni:

Angajatii nu au dreptul sa intercepteze comunicatiile clientilor Angajatii nu au acces si nu au dreptul sa divulge informatii despre comunicatiile sau datele personale ale clientilor, cu exceptia cazurilor in care este necesar prin cursul normal al activitatii si in masura permisa de lege.

Angajatii nu au dreptul sa foloseasca informatii din sau referitoare la comunicatiile ori datele personale ale clientilor, cu exceptia cazurilor in care este necesar prin cursul normal al activitatii si in masura permisa de lege.

Angajatii nu au dreptul sa revizuiasca sau sa dezvaluie informatii despre comunicatiile clientilor sau despre prelucrarea informatiilor - inclusiv numere secrete de telefon sau informatii despre sistemul de facturare, despre retea sau despre echipamente - decat daca exista un argument profesional solid.

Angajatii nu au dreptul sa divulge informatii despre comunicatiile clientilor sau informatii aferente nici macar ca raspuns la o citatie in instanta, cu exceptia cazurilor in care trebuie respectate procedurile de rigoare. De asemenea, angajatii nu au dreptul da divulge informatii despre emiterea unei citatii referitoare la comunicatii, impozite sau alte date personale ale clientilor cu exceptia cazurilor in care trebuie respectate procedurile de rigoare.

Fara aprobare speciala, nu aveti dreptul sa dezvaluiti nici una dintre informatiile descrise mai sus nici macar unei organizatii legislative sau altei autoritati. Daca nu aveti o astfel de aprobare, si o organizatie legislativa sau o alta autoritate guvernamentala va solicita informatii confidentiale, trebuie sa contactati neintarziat Departamentul Juridic sau pe directorul dvs.

3.6 Cazuri de coruptie sau frauda Angajamentul luat de SC.............................. SRL pentru incurajarea unei.competitii loiale presupune nepracticarea coruptiei si a fraudei. De aceea, angajatii SC..............................nu au dreptul: Sa dea sau sa promita ca dau mita sau alte plati necuvenite pentru a obtine profituri. sau retine

Sa prezinte in mod voluntar eronat faptele sau sa comita fraude in tranzactii Sa falsifice

incheierea

unei

registrele si evidentele contabile ale firmei sau sa ascunda activitati

necorespunzatoare sau care nu reflecta adecvat activitatile organizatiei. Pentru a asigura respectarea politicilor organizatiei si a prevederilor legale impotriva darii si luarii de mita, trebuie sa consultati Departamentul de Resurse Umane sauvf Departamentul Juridic.

3. 7 Informatii despre concurenta

Aveti dreptul sa obtineti informatii despre domeniul dvs. de activitate, inclusiv despre concurenta despre produsele si serviciile oferite de aceasta. Informatiile referitoare Ia concurenta pot fi insa acceptate numai in cazul in care exista certitudinea ca acceptarea si folosirea lor se insclud in limitele perevederilor legale. Nu aveti dreptul sa obtineti informatii strict secrete, privitoare la companiile concurente, prin mijloace ilegale sau care contravin principiilor etice precum furtul, spionajul sau incalacarea contractelor de confidentialitate. In cadrul anumitor operatiuni initiate de SC..............................puteti fi autorizat sa intrati in contact cu personalul companiilor potential concurente.

4. RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE Angajamentul Organizatiei de a respecta cele mai inalte standarde etice si legale se rasfrange asupra tuturor activitatilor efectuate. Activitatea Organizatiei se inscrie intr-un cadru legal extrem de Iarg. Aceasta trebuie sa respecte prevederi referitoare la politica antitrust, relatiile de afaceri, protectia consumatorilor, drepturile angajatilor, protectia mediului inconjurator, precum si la tranzactiile bursiere bazate pe informatii obtinute din interior. Incalcarea acestor prevederi poate aduce grave prejuducii organizatiei si reputatiei acesteia.

4.1 Prevederi referitoare la practicile neloiale

Prevederile privitoare la practicile neloiale interzic acceptarea platilor necuvenite. Aceste plati includ mita, cadourile si promisiunile de acordare a informatiilor sau favorurilor in vedearea obtinerii de beneficii.Pentru detalii sau sfaturi privitoare la subiecte specifice ale acestor legi, angajatii pot consulta reprezentanti ai Departamentului Juridic.

4.2 Plati necuvenite si cadouri

In privinta acestui subiect SC........................, respecta legislatia romaneasca. Politica SC..............................permite acordarea de cadouri nominale ori plati pentru cheltuieli de afaceri care se justifica, atata vreme cat acest lucru se inscrie in limita legii. Platile necuvenite reprezinta obiecte sau informatii de valoare date sau primite de catre un cadru de conducere, angajat sau reprezentant, in schimbul unor beneficii, avansari sau contracte de afaceri. Exemplele includ dar nu se limiteaza numai la sume de bani, cadouri, distractii, activitati promotionale, cu caracter excesiv, rambursarea nejustificata a cheltuielilor, precum si plati nejustificate catre orice persoana sau organizatie. Cadourile nesemnificative pot fi acordate sau primite, daca se inscriu in limita obiceiurilor traditionale sau legale.

6. RELATIILE CU COMUNITATEA

Departamentul de Relatii Publice poarta responsabilitatea legaturilor oficiale, in numele organizatiei, cu mijloacele mass-media, precum si alte organizatii. In cazul in care sunteti contactati de catre persoane din afara organizatiei in vederea obtinerii de informatii referitoare la

companie, fostii sau actualii angajati ai acesteia, sfatuiti-l sa se adreseze departamentului de Relatii Publice si/sau celui de Resurse Umane pentru a obtine informatii autorizate. Este firesc ca angajatii organizatiei sa fi implicati, alaturi de alti membri ai comunitatii in care traiesc, in diferite activitati care nu au nici o legatura cu pozitia ocupata in SC................................ In aceste conditii nu aveti nevoie de obtinerea unui acord oficial din partea organizatiei pentru a va exprima parerile personale, in calitate de cetatean, si nu de angajat al organizatiei. In cazul in care sunteti contactat direct de catre un reporter cu un subiect ce poate fi legat de SC.............................., luati legatura imediat cu departamentul de Relatii Publice inainte de a raspunde oricaror intrebari, de a acorda vreun interviu sau de a da relatii care sa se constituie in subiect de presa, ori de a initia orice activitate in care afirmatiile dvs. pot fi interpretate ca reprezentand SC...........................................

7 . PROTECTIA MEDIULUI

Societatea .............................. SRL actioneaza in spiritul protejarii mediului inconjurator si a comunitatilor in mijlocul carora isi desfasoara activitatea. In acest sens, respectam intocmai prevederile si dispozitiile legale in domeniu. Respectarea acestor prevederi de catre angajatii SC..............................este esentiala pentru protectia mediului. Instiintati imediat directorul dvs. in momentul descoperirii unor depozite nesigure de materiale toxice ori potential toxice, precum si in momentul descoperirii dovezilor referitoare la depozitarea, imprastierea sau deversarea unor astfel de deseuri in natura in conditii de totala insecuritate. Respectati mereu prevederile referitoare la protectia mediului in toate activitatile desfasurate. Fara a fi exhaustiva, lista de mai jos cuprinde numai cateva exemple: Cumpararea sau inchirierea de imobile, inclusiv terenuri pentru amplasarea celulelor de transmisie si a cladirilor aferente.

Utilizarea, intretinerea sau dezafectarea echipamentelor comunicatii cum ar fi centralelede comutatie sau generatoarele. Folosirea, depozitarea sau distrugerea deseurilor, echipamentelor, continand materiale potential radioactive, precum acumulatorii.

Completand cu toate informatiile specifice organizatiei respective in modelul de mai sus vom avea un Regulament de Organizare si Functionare pentru domeniul privat. In continuare vom exemplifica cu un ROF al unui Consiliu Local pentru domeniul public.

CONSILIUL LOCAL VLADENI JUDETUL IALOMITA REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

Art. 1 . Potrivit art. 36 alin.(2) litera ,,a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata in anul 2007 , Consiliul local aproba la propunerea primarului statul de functii , organigrama si numarul de personal si ,, Regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului stabileste competentele si atributiile personalului , in conditiile prevazute de lege .

Art. 2 Conform art. 63 alin. e litera ,,u din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , modificata si completata , numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se face de catre primar cu exceptia secretarului , in conditiile legii .

Art. 3 Prin Hotararea nr.________din ___________200____consiliul local a aprobat statul de functii si organigrama aparatului prpropriu , cu ajutorul caruia se indeplinesc atributiile autoritatilor publice locale . Aparatul este structurat pe urmatoarele functii : FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE : - SECRETAR - 1 POST

FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE : - INSPECTOR CONTABIL - REFERENT AGENT AGRICOL - REFERENT CASIER - REFERENT OPERATOR ROL - REFERENT URBANISM - REFERENT ( ASISTENTI SOCIALI ) - 1 POST - 1 POST - 2 POSTURI - 2 POSTURI - 1 POST - 2 POSTURI

PERSONAL CONTRACTUAL

- BIBLIOTECAR

- 1 POST

- REFERENT CULTURAL - GUARD - SOFER - OP. INSAMANTATOR - MUNCITOR CALIFICAT - ASISTENTI PERSONALI - REFERENT OPERATOR CALCULATOR

- 1 POST - 2 POSTURI - 2 POSTURI - 1 POST - 5 POSTURI - 20 POSTURI - 1 POST

(2) Personalul aparatului de specialitate al primarului este structurat in functionari publici si personal contractual angajat pe baza contractului de munca individual , de conducere si de executie , in functie de postul pe care il ocupa .Functionarii publici se supun in ceea ce priveste nasterea , derularea si incetarea relatiilor de serviciu , drepturile si obligatiile precum si raspunderii materiale si disciplinare , reglementarilor Statutului functionarilor publici , iar personalul angajat cu contract de munca individual , se supune prevederilor legislatiei muncii . (3) Personalul din aparatul de specialitate al primarului isi desfasoara activitatea in limitele legii si cu respectarea atributiilor stabilite in fisa postului pe care il ocupa . Dupa aprobare un exemplar al fisei postului va fi inmanata sub semnatura persoanei care ocupa postul respectiv , un exemplar va ramane la seful structurii in care este prevazut postul iar al treilea exemplar se pastreaza la secretarul localitatii. (4) Structura si competentele aparatului de specialitate al primarului se stabilesc prin prezentul Regulament . (5) Organigrama aparatului de specialitate al primarului se aproba de catre Consiliul local .

Art. 4 Relatiile dintre personalul cu functii de conducere si personalul cu functii de executie se bazeaza pe respect reciproc , fiind interzisa jignirea , discriminarea de orice natura si hartuirea .

Art. 5 Fluxul informational si circuitul documentelor in cadrul aparatului de specialitate al primarului se bazeaza pe condica de expediere interna , prin grija secretarului localitatii , care are obligatia sa coordoneze si sa urmareasca rezolvarea lucrarilor repartizate in termenul dispus de conducere , sau lipsa acestuia , in termenul prevazut de lege.

Art. 6 Aparatul de specialitate al primarului este coordonat de catre primar . Primarul conduce serviciile publice locale , asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara , supravegheaza realizarea masurilor de asistenta sociala . Numeste si elibereaza din functie , in conditiile legii personalul din aparatul de specialitate al primarului cu exceptia secretarului Viceprimarul conduce si coordoneaza serviciul public de alimentare cu apa , paza si activitatea desfasurata de beneficiarii Legii 416/2001 Secretarul coordoneaza activitatea de la registrul agricol , asistenta sociala , activitati cu caracter juridic si de stare civila .

Art. 7 In exercitarea atributiilor aparatului de specialitate al primarului isi desfasoara activitatea pe baza de programe lunare si daca se impune , saptamanale , aprobate de catre conducatorul direct .

Art. 8 Aparatul de specialitate al primarului colaboreaza cu comisiile de specialitate ale consiliului local , in vederea realizarii atributiilor stabilite de lege si prin regulamentul propriu de functionare .

Art.9 Saptamanal si lunar primarul va analiza activitatea desfasurata de aparatul de

specialitate al primarului si va stabili obiectivele ce trebuie realizate in perioada urmatoare .

Art. 10 (1) Functionarii din aparatul de specialitate al primarului structurat pe posturile prevazute la art. 4 alin .(1) din prezentul Regulament , colaboreaza pentru realizarea atributiilor care le revin autoritatilor administratiei publice locale . (2) In scopul realizarii sarcinilor ce le revin , salariatii din aparatul de specialitate al primarului comunei Vladeni , pot stabili relatii cu directiile din cadrul Consiliului judetean si al Prefecturii judetului Ialomita , cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor , informand primarul, viceprimarul si secretarul care le coordoneaza activitatea .

CAPITOLUL II . ATRIBUTIILE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VLADENI , JUDETUL IALOMITA

Art. 11 SECRETARUL indeplineste in conditiile legii , urmatoarele atributii principale : - participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local ; - avizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local asumandu-si raspunderea pentru legalitatea acestora , contrasemnand pentru legalitatea acestora ; - avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului ; - primeste si inregistreaza corespondenta consiliului local ; - primeste si inregistreaza cererile , reclamatiile si sesizarile cetatenilor , urmareste solutionarea lor la termenele stabilite si expediaza raspunsul la acestea

- organizeaza primirea cetatenilor in audienta , inregistreaza problemele cu care acestia vin , se adreseaza celor care acorda audienta si urmareste solutionarea lor atunci cand raspunsul nu a putut fi dat pe loc ; - asigura comunicarea catre autoritatile , institutiile si persoanele interesate , a actelor emise de consiliul local sau de catre primar , daca legea nu prevede altfel in termen de cel mult 10 zile , daca legea nu prevede altfel ; - asigura afisarea la sediul consiliul local si in alte locuri stabilite de conducere, hotarari ale consiliului local , legi , hotarari ale guvernului sau acte cu caracter normativ, ori extrase din acestea care prezinta interes cetatenesc ; - elibereaza unele certificate sau adeverinte cat si copii dupa actele oficiale , la cererea celor interesati ; - asigura primirea , inregistrarea si urmareste solutionarea scrisorilor adresate de cetateni ; - organizeaza activitatea de selectionare si pastrare a fondului arhivistic ; - raspunde , verifica si coordoneaza activitatea de completare si pastrare a registrelor agricole , coordoneaza si verifica intocmirea si transmiterea raportarilor statistice cu privire la datele ce fac obiectul registrului agricol ; - asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat ; - pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local in afara celor cu caracter secret , potrivit legii ; - legalizeaza semnaturi de pe inscrisuri prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale in conditiile legii ; - coordoneaza compartimente si activitatea cu caracter juridic , de stare civila , autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului ; - secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului de specialitate al primarului al autoritatilor administratiei publice locale stabilite de catre acesta ;

- conlucreaza cu organele de politie in actiunile de identificare si ocrotire a minorilor parasiti , a celor care practica vagabondajul si comit fapte antisociale si prezinta propuneri comisiei judetene pentru ocrotirea minorilor ; - trimite in termen comunicarile de mentiuni la D.J.E.P. si la alte comisii locale din tara ; - urmareste inaintarea registrelor de stare civila dupa completare in termen de 30 de zile la exemplarul 2 la D.J.E.P. Ialomita - inainteaza in termen buletinele statistice si de identitate , livretele militare si la organele de specialitate ; - intocmeste rapoarte si informari cu privire la activitatea de stare civila ; - pastreaza in conditii corespunzatoare arhiva ce priveste activitatea de stare civila ; - secretarul indeplineste si alte atributii stabilite de catre primar sau insarcinari date de catre consiliul local ;

CAPITOLUL III Compartimentul contabilitate referent ( contabil ) , referent ( casier ) referent (operator rol ) are urmatoarele atributii : CONTABILUL

intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului financiar pentru a fi supuse aprobarii consiliului local ; ia masuri de realizarea prevederilor bugetului local atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli prezentand periodic informari la conducerea primariei , privind stadiul realizarii lor ;

analizeaza necesitatea si oportunitatea unor modificari in structura bugetului in perioada executiei si le supune spre aprobare consiliului local ;

conduce evidenta contabila a administratiei publice locale , asistenta sociala , invatamant , sanatate , ajutoare sociale , intocmeste rapoarte lunare , dari de seama trimestriale ; raspunde de efectuarea inventarierii mijloacelor materiale si banesti aflate in gestiunea consiliului ; indeplineste si alte atributii stabilite prin dispozitia primarului sau insarcinari date de catre consiliul local .

OPERATOR ROL

opereaza la rolurile cetatenilor bunurile proprietate si debitele ce reies din aplicarea impozitelor si taxelor locale ; intocmeste registrul de evidenta nominala ,, rol unic pentru populatie ce intra in evidenta fiscala a comunei Vladeni ; inregistreaza in evidenta nominala rol unic debitele si borderourile din scaderi , incasari si lista de ramasita in conformitate cu prevederile contabilitatii ; conduce evidenta debitelor insolvabile ; intocmeste si centralizeaza la sfarsitul anului lista de ramasita din anul precedent ; inregistreaza nominal incasarile efectuate in numerar de catre casier si incasarile efectuate prin trezorerie ; verifica soldurile nominale din rolul unic si efectueaza propuneri de virari si compensari conform prevederilor legale inregistreaza numai pe baza de documente justificative veniturile la bugetul local efectueaza punctaj cu extrasul de cont semestrial si ori de cate ori este nevoie cu scopul de a urmari indeaproape lichidarea si incasarea debitelor tine evidenta analitica a impozitelor si taxelor datorate la bugetul local de catre agenti economici , conform datoriilor stabilite de organele fiscale sau alte organe cu scopul urmaririi silite a obligatiilor neachitate

tine evidenta platii ajutoarelor sociale gestioneaza confirmari de debite , adrese , instiintari de plata , somatii , documente privind executarea contraventiilor si a altor debite .

REFERENT INFORMATICIAN asigur interfata cu furnizorii de servicii tip service in timpul garantiei ai post garantie , reparatii , testari si pune in functiune a echipamentelor informatice ; cand administrarea informatiilor si a datelor trec de pe suportul de hartie pe support informatioc , asigura : accesul la continutul documentelor ai al datelor pentru aplicare ai instruire sa se faca fara posibilitatea de a face modificari ; arhivarea pe suport informatic astfel incat sa se poata reface istoria documentelor care sunt la revizie in vigoare ; asigura securitatea , integritatea ai actualizarea continutului bazelor de date ; gestioneaza accesul la bazele de date ; gestioneaza , impreuna cu celelalte compartimente ale societatii , codificarile ; marcile ( codificarea ) personalului ; codificarea structurilor organizatorice ; codificarea normelor tehnice ; alte codificari necesare activitatii ; evalueaza periodic ai propune achizitionarea necesarului de : produse software , Up grade uri aplicabile , tehnica de calcul ( se include in aceasta denumire suportul hard ai orice aparatura implicata in prelucrarea , transmiterea , stocarea , tiparirea , etc. a datelor ai a informatiilor ) ; asigura inventarierea tehnicii de calcul ai a produselor soft ; administreaza serverul de telecomunicatii ; administreaza legaturile dintre distribuitorul Internet ai sediul central ai dintre unitatile teritoriale ai provider ii de Internet ; asigura suportul tip retea , comunicatii , legaturi , provider- ii Internet ; evalueaza traficul pe retele , defineate ai propune solutii pentru imbunatatire ; administreaza ai dezvolta Site-ul , conform cerintelor ai politicii societatii PETROAS S.A.

Administreaza Internet ale societatii ; Asigura colaborand cu celelalte structuri organizatorice , elaborarea specificatiilor pentru dezvoltarea unitara aplicatiilor informtice ; Dezvolta aplicatii informatice conform specificatiilor elaborate in regie proprie sau cu firme de specialitate ; Creeaza / dezvolta scheme functionale / modele in vederea optimizarii fluxului datelor / documentelor ; Executa alte sarcini repartizate de conducerea unitatii .

CASIERUL

asigura integritatea mijloacelor banesti , pe care conform reglementarilor legale le gestioneaza efectueaza incasari numerar din banca , direct de la cetateni sau unitate platitoare catre primarie efectueaza plati de salarii sau alte drepturi banesti pe baza de documente legal intocmite evidentiaza zilnic pe baza de documente incasarile si platile efectuate si le preda la contabilitate asigura gestionarea formularelor si documentelor cu valoare precum si a inventarului domeniului public si privat al comunei urmareste si executa silit impozitele si taxele restante tine evidenta citirii apometrelor

AGENTUL AGRICOL INDEPLINESTE URMATOARELE ATRIBUTIUNI

inscrierea datelor in registrul agricol si tinerea acestora la zi ; pastrarea registrelor agricole in buna stare iar dupa expirarea termenului de folosire preda acestea la arhiva , sigilate , numerotate , cusute ;

aducerea la cunostinta secretarului a tuturor greselilor pentru rectificarea de catre acesta a erorilor existente ;

de inscriere in registrul agricol ,

pregatirea datelor pentru inscrierea in centralizatorul agricol si in darile de seama statistice ; dactilografierea adeverintelor si certificatelor care contin date din registrul agricol ; gestioneaza registrul de evidenta a titlurilor de proprietate procesele-verbale de constatare ale comisiei locale de fond funciar Legea 18/1991 ; registrul de evidenta cereri adresate comisiei locale de fond- funciar contracte de vanzare-cumparare teren apartinand primariei ; registrul de evidenta certificatelor de producator eliberate ; contracte arendare teren ; biletele de adeverire a proprietatii animalelor ; corespondenta cu proprietarii de albine privind luarea de masuri de protejare a acestora ; inventarele anuale cu documentele create de compartiment si procesele verbale de predare-primire la depozitul de arhiva.

ASISTENTI SOCIALI

tine evidenta minorilor problema a persoanelor cu handicap si a altor persoane care necesita ocrotire , efectueaza anchete sociale la domiciliul acestora la cerere ori din oficiu ; intocmeste rapoarte si informari cu privire la activitatea de asistenta sociala si de autoritate tutelara conlucreaza cu delegatii asistentii sociali din cadrul D.G.A.S .P.C Ialomita si Organele de Politie in actiunile de identificare si ocrotire a minorilor parasiti , a celor care practica vagabondajul si comit fapte antisociale si prezinta propuneri D.J.A.S.P.C

primeste documentele si intocmeste dosarele de beneficiari de ajutor social , alocatii complementare , monoparentale , indemnizatie de insotitor persoana cu handicap , indemnizatie copil nou-nascut , alocatii de stat , ajutor de incalzire

supravegheaza si acorda sprijin familiilor si persoanelor care au primit in incredintare sau plasament copii , precum si parintii copilului aflat in dificultate , dupa revenirea acestuia in mediul familial

pastreaza inventarele anuale cu documentele create de compartiment si procesele verbale de predare preluare la depozitul de arhiva Asistentul personal indeplineste urmatoarele atributiuni : participa in mod obligatoriu la instruirile anuale efectuate de catre Consiliul Local si Directia Judeteana de asistenta sociala Ialomita ; efectueaza raporturile anuale de activitate impreuna cu asistentul social ; ingrijeste si supravegheaza persoanele asistate ; conlucreaza cu medicul de familie al persoanei cu handicap in vederea administrarii medicamentatiei .

REFERENT

TEHNICIAN

PE

PROBLEME

DE

URBANISM

INDEPLINESTE

URMATOARELE ATRIBUTIUNI :

urmareste asigurarea elaborarii regulamentului local de urbanism si a documentelor de urbanism si amenajarea teritoriului si propune supunerea acestora aprobarii de catre consiliului local ;

verifica documentatiile prevazute in vederea eliberarii certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire/desfiintare ; intocmeste si propune eliberarea certificatelor si autorizatiilor de construire/desfiintare pentru lucrari de competenta primariei ; intocmeste si propune emiterea avizului pentru lucrarea la care se emite certificatul de urbanism si autorizatia de construire /desfiintare , decatre Consiliul Judetean ; intocmeste procesul-verbal de predare a amplasamentului pentru lucrarile autorizate de primarie ; stabileste prin certificatul de urbanism avizele necesare in vederea eliberarii autorizatiilor de construire /desfiintare ; tine la zi registrul unic de certificate de urbanism in conditiile prevazute de Ordinul MLPAT nr. 91/1991 ; tine la zi registrul unic de autorizatii de construire /desfiintare in conditiile prevazute de Ordinul MLPAT nr. 91/1991

primeste , inregistreaza si urmareste autorizatiile emise de Consiliul Judetean ; urmareste respectarea in termen a amplasamentelor si a documentatiei pe baza careia sa eliberat autorizatia de construire /desfiintare ; asigura controlul in teren a disciplinei in constructii in vederea inlaturarii incalcarii prevederilor legale in domeniu ; intocmeste procese-verbale de controlul disciplinarii constructiei ; urmareste regularizarea taxei pentru autorizatia in construire la terminarea lucrarilor autorizate ; urmareste lucrarile de intretinere a drumurilor publice din comuna si implantarea semnelor de circulatie ; urmareste lucrarile de intretinere si reparatii la scoli , dispensare si sediul administrativ ; verifica situatia de lucrari si participa la receptia reparatiilor executate la scoli , dispensare si sediul administrativ ; urmareste imbunatatirea continua a aspectului localitatii , incurajeaza pastrarea specificului local traditional in materie de arhitectura ; asigura registrul unic de control , contrasemneaza rezultatul controalelor efectuate in teren , pune la dispozitia inspectorilor judeteni si rezolva masurile depuse de acestia ; pune la dispozitia inspectorilor judeteni registrele unice de evidenta a certificatelor de urbanism , autorizatiilor de construire si control la dosarelor cu documentatiile pe baza carora s-au emis autorizatiile sau ii insoteste pe acestia in teren pentru verificare ;

urmareste protectia mediului inconjurator de catre agentii economici , indiferent de forma de proprietate de institutiile publice si populatie pe teritoriul comunei sesizarea Agentiei de protectie a mediului si colaboreaza cu comunele vecine in situatia cand apar pe teritoriul acestora cazuri de incalcare a normelor de protectie a mediului ;

intocmirea documentatiei de punere in posesie a persoanelor beneficiare potrivit Legii 18/1991 si Legea 1/2000 a fondului funciar .

OPERATORUL INSAMANTATOR INDEPLINESTE URMATOARELE ATRIBUTIII :

va tine evidenta bovinelor la gospodariile populatiei sa intocmeasca registrul unic de evidenta a bovinelor insamantate ; sa elibereze adeverinte care sa ateste ca animalul a fost insamantat artificial sau la monta a fost folosit taur de reproductie testat ; raspunde de obiectele de inventar din cadrul postului de insamantari ; sa efectueze impreuna cu medicul veterinar activitatile sanitar-veterinare inscrise in program la fermele de reproductie .

CULTURA Art. 14 . Bibliotecarul va exercita urmatoarele atributiuni : colectioneaza , dezvolta , organizeaza , conserva si pune la dispozitia utilizatorilor colectii enciclopedice reprezentative de carti , documente practice si audiovizuale precum si alte materiale de informatii , in functie de dimensiunile si structura socioprofesionala a populatiei din localitatea noastra , de cerintele reale si potentiale ale acestora ; intocmeste cataloagele si alte instrumente de valorificare si comunicare a colectiilor in sistem traditional , asigura servicii de informare bibliografica si documentare de interes local si dupa caz de interes national si international ; ofera utilizatorilor atat servicii pentru lectura , studiu , informare si documentare la sediu cat si de imprumut la domiciliu , sunt gratuite ; efectueaza in scopul valorificarii colectiilor , bibliografii , studii si cercetari in bibliologie , sociologia lecturii , stiintei informarii actionand pentru aplicare pe plan teoretic a cercetarilor proprii sau a altor institutii de profil ; initiaza , organizeaza sau participa la realizarea unor programme informative de cercetare si cu caracter bibliografic , de valorificare a traditiilor culturale , de animatie culturala , de promovare a creatiei stiintifice , istorice si cultural artistice ;organizeaza un sistem de actaloage , pe fise sau in regim automatizat compus in principal din cataloage generale de serviciu , cataloage alfabetice si sistematice pentru public , cataloage pe sectii sau pe tipuri de colectii , precum si cataloage colective locale , nationale si internationale realizate in colaborare cu alte institutii de profil ;

biblioteca comunala organizeaza cel putin un catalog general alfabetic si unul sistematic ; organizeaza , conserva si prelucreaza colectiile de patrimoniu , protectie si valorificare , conditii de conservare a acestora care trebuie asigurate in conformitate cu normele stabilite de Ministerul Culturii , cu legislatia in domeniu ;

elimina periodic din colectiile uzuale , cu respectarea prevederilor legale in vigoare , publicatiile care nu au circulatie catre utilizatori sau care prezinta un grad avansat de uzura fizica ;

colectiile periodice curente , constituie anual , se pastreaza cel putin 2 ani in gestiunea bibliotecii publice comunale , dupa care pot fi predate unitatilor abilitate sa le preia si sa le valorifice ;

imprumuta utilizatorilor pentru studiu si lectura la domiciliu , documente din fondul uzual pe o perioada de 14 zile , care poate fi prelungita cu acordul bibliotecarului pana cel mult 30 de zile ;

asigura conditii pentru studiu si informare in sali de lectura , potrivit cerintelor utilizatorilor si specificului din colectiile de baza ; asigura potrivit solicitarilor primite imprumutul interbibliotecar , in conformitate cu prevederile legale in vigoare ; efectueaza in conditiile legii , operatiunile de recuperare fizica si a contravalorii publicatiilor degradate ori nerestituite de catre cititori ; efectueaza operatiuni de conservare , igiena si patologie a cartii si a celorlalte documente ; indeplineste si alte sarcini date de sefii ierarhici ;

Art.15. REFERENTUL CULTURAL INDEPLINESTE URMATOARELE ATRIBUTIUNI :

organizeaza activitati culturale , stiintifice , economice , juridice , agricole , agrozootehnice etc, in cadrul Caminului Cultural cu locuitorii comunei indiferent de varsta , profesie etnie , credinta religioasa si politica , antrenand in acest sens specialisti cu pregatire si experienta ;

coordoneaza intreaga viata culturala a satului contribuind la educarea economica si

profesionala a locuitorilor prin informarea lor cu notiunile si legislatia specifica economiei de piata , metode agrozootehnice moderne si cu noi tehnologii ale micii industrii in sprijinul eficientei economice a gospodariilor particulare sia exploatatiilor agricole care functioneaza in cadrul comunei ; asigura familiarizarea locuitorilor cu notiuni de baza din domeniile managementului si marketingului prin antrenarea unor specialisti cu experienta in domeniul agricol ; revitalizarea meseriilor si indeletnicirilor traditionale specifice comunitatii in acest scop va colabora cu factorii economici si administrativi ai comunei ; educarea tinerilor in spiritul respectului pentru munca , al dragostei pentru tinuturile stramosesti pentru datinile si obiceiurile locurilor natale ; educatia juridica prin popularizarea si explicarea legilor , hotararilor indeosebi a celor cu aplicabilitate expresa la intreaga activitate din domeniul rural ; educatia artistica si stimularea creatiei populare corespunzatoare traditiilor etnografice locale , intensificarea schimburilor interculturale prin manifestari specifice ; educatia pentru valorile fundamentale si a credintelor religioase ortodoxe , antreneaza celelalte institutii educative in prevenirea manifestarilor antisociale asigurand un climat normal de convietuire si activitate , potrivit mediului cultural traditional ; asigurarea conditiilor de petrecere a timpului liber potrivit diverselor interese si preocupari ale locuitorilor , valorificand in acest sens , domeniul si obiceiurile traditionale din comuna Vladeni ; initierea unor actiuni de educatie ecologica permanenta a locuitorilor satului pentru cunoasterea , ocrotirea si intretinerea de catre intreaga comunitate a mediului natural de viata si de munca ; In acest sens va organiza : activitati artistice si tehnico aplicative in cadrul unor cercuri stiintifice tehnice si formatii artistice , in functie de cerintele beneficiarilor si posibilitatilor reale organizatorice ale unitatii ; prin asemenea cercuri se va urmari cu prioritate , transmiterea unor traditii si tehnici de arta populara neglijate si aflate in pericol de adispare ( sculptura in lemn,impletitura , tesaturi diverse si cusaturi populare , instrumente populare traditionale ) , pot fi organizate dupa nevoile locale si in functie de specialistii disponibilizati , cursuri si scoli de gospodarie taraneasca care sa modeleze aptitudini creatoare tinerilor ;

organizarea unor activitati culturale si artististice prilejuite de marile sarbatori nationale , religioase , comemorari ale marilor personalitati spirituale romanesti ; initierea unor actiuni care sa reinvie traditii populare romanesti , nationale , locale si perpetueaza elemente perene ale creatiei folclorice ( sezatori , hore ) ;

In realizarea activitatilor specifice referentul cultural colaboreaza cu societati , institutii , sindicate , organizatii de tineret precum si cu persoane fizice fara a exprima interesele nici unei formatiuni sau grupari politice.

Referentul cultural se va preocupa de schimburile culturale cu institutii similare din tara si din strainatate : elaboreaza programme de activitate , avizate de catre primar si Inspectoratul pentru Cultura Ialomita ; participa la formele organizate in plan judetean si national de perfectionare profesionala si de instruire ; angajeaza institutia in raporturile cu persoanele juridice si fizice precum si in fata organelor jurisdictionale ;

Semneaza dupa caz , stampileaza documentele oficiale pe care le intocmeste in numele caminului cultural in relatiile cu persoanele fizice si juridice ; indeplineste si alte sarcini transmise de catre sefii ierarhici ;

CAPITOLUL VI . Compartimentul administrativ (guard , sofer , muncitor gospodarie de apa ) vor indeplini urmatoarele atributiuni :

Art. 16 Guardul comunei : asigura curatenia si intretinerea localului si dependintele consiliului local

difuzeaza cetatenilor din localitate , instiintari sau comunicari din partea primariei ; asigura permanenta la telefon ; asigura paza primariei ; indeplineste si alte atributii incredintate de primar

Art. 17 Muncitorii de la gospodaria de apa a comunei : se ingrijesc de distribuirea apei potabile in comuna conform programului stabilit ; intervine oro de cate ori este nevoie pentru remedierea defectiunilor la statia de pompare sau la coloana de aductiune a apei ; respecta normele de protectia muncii si prevenirea stingerii incendiilor ; indeplineste si alte atributiuni incredintate de catre sefii ierarhici superiori ;

Art. 18 Soferul indeplineste urmatoarele atributiuni : asigura curatenia si intretinerea mijlocului de transport din dotarea consiliului local ; conduce mijlocul de transport din dotarea consiliului local deservind personalul din aparatul de specialitate al primarului cu diferite probleme ale administratiei publice locale in afara localitatii ; indeplineste si alte atributiuni incredintate de sefii ierarhici superiori ;

Art. 19 Muncitorii calificati ( paza comunei ) asigura paza bunurilor din domeniul public si privat al comunei si bunurile cetatenilor localitatii ziua si noaptea raporteaza orice eveniment primarului si organelor de politie din localitate respecta normelor de protectia muncii

CAPITOLUL VII

Modalitatea de ocupare a posturilor

Art. 20. (1) Ocuparea functiilor publice vacante se face prin concurs , promovare , transfer , redistribuire . (2) Conditiile de participare si procedura de organizare vor fi stabilite in conditiile Legii nr. 188/1999 republicata privind Statutul functionarilor publici iar concursul va fi organizat si gestionat , astfel : de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru ocuparea functiilor publice de conducere vacante cu exceptia functiilor publice de sef de birou sau serviciu si a secretarului comunei; de catre consiliul local pentru functiile publice de conducerede secretar de comuna de sef de birou si sef de serviciu precum si pentru ocuparea functiilor publice de executie si respectiv functiilor publice specifice vacante , cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici ; (3) Concursul are la baza principiul competitiei deschise , transparentei meritelor profesionale si competentei precum si cel al egalitatii accesului la functiile publice pentru fiecare cetatean care indeplineste conditiile legale ; (4) Conditiile de desfasurare a concursului , procedura de organizare si desfasurare a concursurilor in conditiile prezentului articol sunt stabilite conform legislatiei in vigoare privind functionarii publici . Art. 21. Ocuparea posturilor cu salariati incadrati cu contract de munca individual , se face prin concurs , pe un post vacant . La concurs pot participa persoane de institutie sau din afara institutiei conform legislatiei in vigoare referitoare la salarizarea personalului din unitatile bugetare .

CAPITOLUL VIII

DEPUNEREA JURAMANTULUI DE CATRE FUNCTIONARII PUBLICI

Art. 22. Conform art. 62 din Legea nr. 188/1999 republicata , privind Statutul functionarilor publici ,la intrarea in corpul functionarilor publici , functionarul public depune juramantul de credinta in termen de 3 zile de la emiterea actului de numire in functia publica definitiva . Juramantul are urmatoarea formula : ,, JUR SA RESPECT CONSTITUTIA , DREPTURILE SI LIBERTATILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI , SA APLIC IN MOD CORECT SI FARA PARTINIRE LEGILE TARII , SA INDEPLINESC CONSTIINCIOS INDATORIRILE CE SECRETUL PROFESIONAL SI SA RESPECT NORMELE DE CONDUITA PROFESIONALA SI CIVICA . ASA SA-MI AJUTE DUMNEZEU ! Formula religioasa de incheiere v-a respecta libertatea convingerilor religioase . Refuzul depunerii juramantului se consemneaza in scris si atrage revocarea actului administrativ de numire in functie .

A. Norme de conduita profesionala a functionarilor publici

Functionarii publici au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica , in scopul realizarii competentelor , autoritatilor si ale institutiilor publice

In exercitarea functiei publice , functionarii publici au obligatia de a avea un compartiment profesionist , precum si de a asigura in conditiile legii , transparenta administrativa , pentru a castiga sia mentine increderea publicului in integritatea , impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice

Functionarii publici au obligatia ca prin actele si faptele lor sa respecte Constitutia , legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale , in conformitate cu

atributiile ce le revin , cu respectarea eticii profesionale Functionarii publici au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea , precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora .

Functionarilor publici le este interzis : a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea , cu politicile si strategiile acesteia ori cu prioritate de acte cu caracter normativ sau individual ; b) sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea are calitatea de parte ; c) sa dezvaluie informatii care nu au carcter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege ; d) sa dezvaluie informatii la care au acces in exercitarea functiei publice , daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor functionari publici , precum si ale persoanelor fizice si juridice ; e) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii ori institutiei publice in care isi desfasoara activitatea ; In indeplinirea atributiilor de serviciu , functionarii publici au obligatia de a respecta demnitatea functiei publice in care isi desfasoara activitatea ; In exercitarea functiei publice , le este interzis : a ) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice ; b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica ;

c ) sa colaboreze , in afara relatiilor de serviciu , cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice ; d ) sa afiseze in cadrul institutiilor si autoritatilor publice , insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora ; In relatiile cu personalul din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea precum si cu persoanele fizice sau juridice , functionarii publici sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect , buna credinta , corectitudine si amabilitate ; Functionarii publici au obligatia de a nu aduce onoarei , reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea precum si a persoanelor cu care intra in legatura cu exercitarea functiei publice prin : a - intrebuintarea unor expresii jignitoare b dezvaluirea unor aspecte ale vietii private c formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase

B Norme de conduita profesionala a persoanelor contractual

Asigurarea unui serviciu public de calitate (1) Personalul contractual are obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor , prin participaraea activa la luarea deciziilor si la transpunerea in practica , in scopul realizarii competentelor autoritatilor si ale institutiilor publice , in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului . Respectarea Constitutiei si a Legilor Angajatii contractuali au obligatia ca prin actele si faptele lor sa respecte Constitutia , legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale in conformitate cu atributiile care le revin , cu respectarea eticii profesionale .

Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice Personalul contractual are obligatia de a apara cu loialitate prestigiul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea , precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora . Libertatea opiniilor In indeplinirea atributilor de serviciu angajatii contractuali au obligatia de a respecta demnitatea functiei publice, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii sau institutiei publice , in care isi desfasoara activitatea . Activitatea politica In exercitarea functiei detinute , personalului contractual ii este interzis : a) sa participe la Colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice b) sa colaboreze , atat in cadrul relatiilor de serviciu cat si in afara acestora , cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice c) sa afiseze in cadrul autoritatii sau institutiilor publice insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora .

In relatiile cu personalul contractual si functionari publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea , precum si cu persoanele fizice si juridice , angajatii contractuali sunt obligati sa aiba un compartiment bazat pe respect , buna credinta , corectitudine si amabilitate .

Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei , reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea , precum sia persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei prin :

a) intrebuintarea unor expresii jignitoare b) Dezvaluirea activitatii vietii private c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase

C Masuri privind protectia persoanelor care au reclamat ori sesizat incalcari ale Legii in cadrul autoritatilor publice , institutiior publice , savarsite de catre persoane cu functii de conducere sau de executie din autoritatile , institutiile publice si din celelalte unitati bugetare

Principiile care genereaza protectia avertizarii in interes public sunt urmatoarele : a) principiul legalitatii , conform caruia autoritatile publice , institutiile publice au obligatia de a respecta drepturile si libertatile cetatenilor , normele procedurale , libera concurenta si tratament egal acordat beneficiarilor serviciilor publice potrivit legii .

b) Principiul suprematiei interesului public, conform caruia , in interesul prezentului regulament ordinea de drept , integritatea , impartialitatea si eficienta autoritatilor publice si institutiilor publice sunt ocrotite si promovate de lege .

Avertizarea privind fapte de incalcare a Legii Semnalarea unor fapte de incalcare a legii de catre persoanele p[revazute de Lege cafiind abateri disciplinare , contraventii sau infractiuni , constituie avertizare in interes public si priveste : infractiuni de coruptie , infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie , infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie , infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciu . incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese folosirea abuziva a resurselor materiale si umane incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice incompetenta sau neglijenta in serviciu sesizarea privind incalcarea legiisau a normelor deontologice si profesionale poate fi facuta alternativ sau cumulativ a) seful ierarhic al persoanei carea incalcat prevederile legale b) conducatorului autoritatii publice , institutiei publice din care face parte persoana carea aincalcat prevederile legale sau in care se semnaleaza practica legala chiar daca nu se poate identifica faptasul

c) comisiilor de disciplina d) organului judetean etc

Avertizarea privind fapte de incalcare a legii Semnalarea unor fapte de incalcare a legii de catre persoanele prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare , contraventii sau infractiuni , constituie avertizare in interes public si priveste : - infractiuni de coruptie , infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie , infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie , infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciu ; - incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese ; - folosirea abuziva a resurselor naturale si umane ; - incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice ; - incompetenta sau neglijenta in serviciu - sesizarea privind incalcarea legii sau a normelor deontologice si profesionale poate fi facuta alternativ sau cumulativ; a) sefului ierarhic al persoanei carea incalcat prevederile legale b) conducatorului autoritatii publice , institutiei publice din care face parte persoana care a incalcat prevederile legale sau in care se semnaleaza practica legala chiar daca nu se poate identifica faptasul ; c) comisiilor de disciplina ; d) organului judetean etc.

Avertizarea privind fapte de incalcare a legii Semnalarea unor fapte de incalcare a legii de catre persoanele prevazute de lege ca fiind abateri disciplinare , contraventii sau infractiuni , constituie avertizare in interes public si priveste :

infractiuni de coruptie , infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie , infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie , infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciu ;

incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese ; folosirea abuziva a resurselor naturale si umane ; incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice ; incompetenta sau neglijenta in serviciu ; sesizarea privind incalcarea legii sau a normelor deontologice si profesionale poate fi facuta alternativ sau cumulativ ;

a) sefului ierarhic al persoanei care a incalcat prevederile legale ; b) conducatorul autoritatii publice , institutiei publice din care face parte persoana care a incalcat prevederile legale sau in care se semnaleaza practica ilegala , chiar daca nu se poate identifica faptasul ; c) comisia de disciplina ; d) organele judiciare ;

Protectia functionarilor publici , a personalului contractual si a altor categorii de personal In fata comisiei de disciplina sau a altor organe similare , avertizarii beneficiaza de protectie dupa cum urmeaza : a) avertizorii in interes public beneficiaza de prezumtia de buna credinta pana la proba contrara ; b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare , comisiile de disciplina sau a altor organisme similare din cadrul autoritatilor publice sau institutiilor publice au obligatia de a invita presa si un reprezentat al sindicatului sau al asociatiei profesionale . Anuntul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autoritatii publice , institutiei publice sau a unitatii bugetare cu cel putin 3 zile lucratoare inaintea sedintei , sub sanctiunea nulitatii raportului si a sanctiunii disciplinare aplicate . in situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este sef ierarhic , direct sau indirect ori are atributii de control , inspectie si evaluare a avertizorului , comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului , ascunzandu-i identitatea .

CAPITOLUL IX DISPOZITII DE ORDINE INTERIOARA SUBCOMISIA I COMISIA PARITARA

Art. 23 . In cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vladeni se va constitui o comisie paritara prin act administrativ al conducatorului institutiei publice in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 833/2007 privind organizarea si functionarea comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective . Art. 24 . Comisia paritara are atributii in conformitate cu prevederile H.G. nr. 833/2007 . Art. 25. Comisia paritara are urmatoarele atributiuni : (1) Comisia paritara este consultata in situatiile prevazute la art. 74 , alin. 1 din Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici , republicata . In acest sens , comisia paritara are urmatoarele atributiuni principale : a) analizeaza si avizeaza planul annual de perfectiomnare profesionala , precum si orice masura privind pregatirea profesionala a functionarilor publici in conditiile in care aceasta implica utilizarea fondurilor bugetare ale autoritatii publice b) propune periodic masuri de imbunatatiore a activitatii institutiei publice c) analizeaza si daca este cazul , formuleaza propuneri privind flexibilitatea programului de lucru al functionarilor publici pe care le supune spre aprobare conducatorului institutiei publice ; d) participa cu rol coconsultativla negocierea acordurilor colective de catre institutia publica cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau reprezentatii acestora si elaboreaza proiectul acordului colectiv e) urmareste permanent realizarea acordurilor colective incheiate intre institutia publica cu sindicatele sau cu reprezentatii functionarilor f) intocmeste rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor incheiate in

conditiile legii , pe care le comunica conducerii institutiei publice precum si conducerii sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici sau reprezentatilor functionarilor publici g) indeplineste si alte atributii prevazute de lege ; (2) in exercitarea atributiunilor sale , comisia paritara emite avize consultative . Avizul se adopta cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor comisiei paritare ; (3) Comisia paritara adopta avize cu unanimitate de voturi (4) Avizul comisiei paritare este intotdeauna scris si motivat . Avizul poate fi favorabil cu mentiuni sau infavorabil .

SUBCOMISIA II COMISIA DE DISCIPLINA

Art. 26. In cadrul aparatului de sapecialitate al primarului comunei Vladeni se constituie o comisie de disciplina prin act administrativ al conducatorului autoritatii publice in conformitate cu dispozitiile H. G. nr. 1344 / 2007 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina . Art. 27 . Comisia de disciplina are atributii si functioneaza in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1344 / 2007 privind comisille de disciplina . Art. 28 . a) Prezumtia de nevinovatie conform caruia functionarul public este considerat nevinovat pentru fapta sesizata ca abatere disciplinara atat timp cat vinovatia nu a fost dovedita b) Garantarea dreptului la aparare , conform caruia functionarul public are dreptul de a fi audiat , de a prezenta dovezi in apararea sa si de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare administrativa c) Contradictorialitatea conform caruia comisia de disciplina are obligatia de a asigura persoanele aflate pe pozitii divergente posibiliotatea de a se exprima cu privire la orice act

sau fapt care are legatura cu abaterea disciplinara pentru carea fost sesizata comisia de disciplina ; d) Proportionalitatea conform caruia trebuie respectat un raport corect intre gravitatea abaterii disciplinare , circumstantele savarsirii acesteia si sanctiunea disciplinara propusa sa fie aplicata ; e) Legalitatea sanctiunii , conform caruia comisia de disciplina nu poate propune decat sanctiunile disciplinare prevazute de lege ; f) Unicitatea sanctiunii conform caruia pentru o abatere disciplinara are obligatia de a proceda fara intarziere la sanctionarea cauzei cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a procedurilor prevazute de lege ; g) - celeritatea procedurii conform caruia comisia de disciplina are obligatia de a proceda fara intarziere la solutionarea cauzei , cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a procedurilor prevazute de lege h) obligativitatea opiniei , conform caruia fiecare membru al comisiei de disciplina are obligatia de a se pronunta pentru fiecare sesizare aflataa pe rolul comisiei de disciplina ;

Art. 29. Comisia de disciplina indeplineste urmatoarele atributii functionale : a) efectueaza procedura de cercetare administrativa a faptei sesizata ca abatere disciplinara ; b) propune sanctiunea disciplinara aplicabila sau , dupa caz , propune clasarea sesizarii in conditiile prezentei hotarari cu votul majoritatii membrilor comisiei ; c) propune mentinerea sau anularea sanctiunii disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. a din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici republicata in cazul in care aceasta a fost contestata la conducatorul autoritatii sau institutiei publice .

CAPITOLUL X PROGRAMUL DE ACTIVITATE

Art. 30 . Programul de activitate al aparatului de specialitate al primarului comunei Vladeni este de

(8) ore pe zi respectiv 40 ore saptamanal orarul zilnic de desfasurare a programului este : Luni marti miercuri de la 8,00 12,00 ; Joi de la ora 8,00 la ora 14,00 Vineri de la 8,00 la 14,00 Pentru bibliotecar Zilnic de la ora 8,00 la ora 12,00 ; vineri de la ora 8,00 la ora 14,00 de la ora 13,00la ora 17,00 de la 13,00 la ora 17,00 de la ora 13,00 la ora 18,00

Pentru referent cultural luni si marti orele 15,00 19,00 program administrativ miercuri orele 15,00 19,00 repetitii grup vocal joi 15,00 19,00 repetitii solisti vocali vineri 15,00 19,00 repetitii dansuri populare .

Pentru soferi si muncitorii de la statia de apa si auxiliari programul zilnic este de 8,00 ore in functie de necesitatile comunitatii locale Pentru operator insamantator : luni-vineri orele 6,00 - 10,00 si 15,00 19,00 duminica de la 6,00 la 18,00

Guard duminica 6,00 18,00 sediu primarie Culina Viorel : - Luni vineri orele 8,00 12,00 ; 13,00 17,00 Dinu Rodica 6,00- 14,00 luni vineri Dima Gabriel si Petre Marian asigura paza de noapte la sediul primariei prin rotatie dupa urmatorul program : Luni duminica inclusiv orele 18,00 6,00 Art. 31. Functionarii publici vor desfasura un program cu publicul , astfel :

Luni, marti , miercuri de la ora 8,00 la ora 12,00 si 13,00- 17,00 Joi de la ora 8,00 la ora 12,00 si de la ora 13,00 la ora 18,00 Vineri de la ora 8,00 la ora 14,00. Fiecare functionar public va efectua acest program potrivit graficului intocmit pentru fiecare luna a anului de activitate ; In functie de natura atributiilor profesionale a unor categorii de personal , primarul comunei Vladeni poate stabili , prin dispozitie un program diferentiat in cazul inregistrarii unor temperaturi extreme , se vor aplica prevederile legale in materie . Art. 32. In cursul programului de lucru se acorda femeilor care si-au intrerupt activitatea pentru cresterea copilului pana la 2 ani , pauze pentru alimentarea si ingrijirea copilului de de ora la intervalle de cel mult 3 ore la aceste pauze se adauga si timpul necesar deplasarii la si de la locul unde se afla copilul . Pauzele se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 9 luni putandu-se prelungi pana la 12 luni in cazul copiilor prematuri , distrofici si ai celor care necesita masuri deosebite de ingrijire pe baza recomandarilor medicale . La cererea mamei pauzele pentru ingrijirea si alaptarea copilului vor fi inlocuite cu reducerea programului de lucru cu 2 ore zilnic . Pauzele si reducerea programului de lucru acordate in scopul alimentarii si ingrijirii copilului se include in timpul de lucru si nu au consecinte asupra salarizarii sau acordarii altor drepturi salariale. Art.33. Evidenta prezentei la program si la orele prestate peste durata programului de lucru , se asigura prin semnatura la sosirea si plecarea zilnica a salariatului in condica de prezenta . Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de functionarii publici numiti in functii publice de executie si in functii publice de conducere se vor plati cu un spor din salariul de baza , dupa cum urmeaza : 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru ;

100% din salariul de baza pentru orele urmatoare . Cu spor de 100% se platesc orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care , in conformitate cu reglementarile in vigoare nu se lucreaza . Munca prestata potrivit dispozitiilor alin. 2 poate fi compesata si cu timp liber corespunzator , la cererea functionarului public , in conditiile in care orele nu au fost platite . Munca peste durata normala a timpului de lucru si sporurile mentionate mai sus se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa in scris de seful ierarhic , fara a depasi 360 ore anual . Art. 34. Personalul din aparatul de specialitate al primarului care urmeaza a efectua deplasari in intersul serviciului ,m in afara localitatii , va mentiona in condica de prezenta, pe baza ordinului de deplasare , localitatea unde se face deplasarea . Mentiunea se va face la sfarsitul zilei precedente celei in care se face deplasarea . Art.35. Corespondenta adresata Consiliului local Vladeni , se inregistreaza intr-un registru special de intrare-iesire , care se tine la secretarul comunei spre repartizarea la personalul de specialitate in vederea rezolvarii .

CAPITOLUL XI DISPOZITII FINALE

Art. 36. Salariatii primariei indeplinesc si alte sarcini stabilite de Consiliul local si de catre primar precum si cele prevazute in actele normative in vigoare .

Art. 37. Evaluarea activitatii salariatilor din aparatul de specialitate al primarului va face de catre conducatorul compartimentului si avizate de catre primar anual , la inceputul anului pentru activitatea depusa in anul anterior , pentru care se vor acorda calificative .

Art. 38. Prevederile prezentului regulament se vor aduce la cunostinta tuturor angajatilor primariei in termenul legal . In termen de 30 de zile de la adoptarea prezentului regulament se vor intocmi fisele posturilor angajatilor , de catre sefii ierarhici .

Art. 39. Modificarea si completarea prezentului regulament se va face in cazurile in care din actele normative aparute dupa aprobarea lui , rezulta noi structuri organizatorice si noi sarcini . Modificarea si completarea prezentului regulament se face si in cazul aprobarii de catre Consiliul local al unei noi organigrame . Modificarea si completarea prezentului regulament se hotaraste cu votul majoritatii simple . Art.40. Prevederile prezentului regulament se completeaza cu regulamentarile legale in materie .