P. 1
descrierea metodelor

descrierea metodelor

|Views: 366|Likes:

More info:

Published by: Cuciureanu Ciprian-Marius on Apr 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2014

pdf

text

original

2. 4. DESCRIEREA UNOR METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2.4.1.

Metodele de comunicare orală Vom aborda în cuprinsul acestui capitol metodele expozitive, în Capitolul 3 al prezentei lucrări urmând a fi tratate metodele interactive bazate pe învăţarea prin cooperare, iar în Capitolul 4, metodele interactive bazate pe declanşarea conflictului socio-cognitiv, deşi metodele moderne de interacţiune educaţională nu reprezintă o unitate de sine stătătoare a metodologiei instruirii, ci ele sunt o componentă a acesteia. Conform taxonomiei redate mai sus, metodele interactive fac parte din categoria metodelor de comunicare orală bazate pe conversaţie. S-a apelat la demarcaţia metodologia instruirii – metodologia interactivă bazată pe învăţarea prin cooperare şi colaborare – metodologia interactivă bazată pe declanşarea conflictului socio-cognitv, doar din considerente de organizare a conţinutului. Datorită diversităţii, numărului şi frecvenţei metodelor interactive de învăţământ, s-a recurs la tratarea acestora în capitole distincte. Metodele expozitive permit transmiterea ordonată a informaţiei, conferind cadrului didactic spontaneitate şi putere de adaptare la specificul temei şi la nivelul intelectual al ascultătorilor. Apelând la sursele bibliografice reprezentate de ediţiile din 1980, 1997 şi 2006 ale lucrării „Metode de învăţământ”, în care profesorul Ioan Cerghit a sintetizat rezultatele anilor de cercetare sistematică în domeniul metodologiei didactice, vom prezenta următoarele metode expozitive: 2.4.1.1. Explicaţia Este o cale uşoară, rapidă şi eficientă de dezvăluire, pe baza unei argumentaţii deductive, a unor date noi. Se enunţă mai întâi un concept, o definiţie, o regulă, un principiu etc. sau se prezintă un fenomen, un cuvânt nou, o expresie, o situaţie etc. şi numai după aceea se analizează şi exemplele sau argumentele (adică premisele, cauzele, relaţiile, aplicaţiile posibile etc. care conduc la înţelegerea şi confirmarea celor explicate). În funcţie de obiectivele dezvăluirii, se disting tipuri diferite de explicaţii, cum sunt: - explicaţia cauzală (de ce?), cu accentul pe relevarea cauzelor care justifică apariţia, manifestarea unui fenomen; - explicaţia normativă - de analiză, după criterii stabilite, a caracteristicilor esenţiale, a asemănărilor şi deosebirilor etc.; - explicaţia procedurală (cum?, care?), de evidenţiere a operaţiilor necesare pentru producerea unui lucru; - explicaţia teleologică (pentru ce?), în vederea justificării unei acţiuni prin referinţe la scop; - explicaţia consecutivă (care?), de prezentare în sens enumerativ a evenimentelor, ce conduc la o situaţie finală; - explicaţia prin mecanism (cum ?), de prezentare a principiilor funcţionării ş. a. 2.4.1.2. Naraţiunea (povestirea) Naraţiunea, care poate lua forma povestirii sau a basmului, este o metodă de mare succes, deoarece ea răspunde unei înclinaţii fireşti şi puternic resimţite la copii, aceea spre imaginar, miraculos, fantastic şi istorisire. Cu ajutorul povestirii, copiii pătrund cu uşurinţă în lumea basmelor şi a fabulelor, gustă farmecul legendelor şi al miturilor, trăiesc episoade sau fapte istorice petrecute demult, iau cunoştinţă de întâmplări spectaculoase şi de mare semnificaţie din viaţa unor personaje, eroi etc.

dar cel mai frecvent în cel universitar (cursul magistral). ori teoriile abstracte cu ajutorul unor definiţii. totuşi. 2. participarea sa directă şi afectivă la conţinutul povestirii trezesc un registru larg de trăiri emotive „răscolitoare” în sufletul copiilor. Este o fundamentare. Importantă este şi activitatea de repovestire. Aceasta întreţine dorinţa copilului de a se afirma.4.4.4. să schiţeze cadrul natural şi uman în care se desfăşoară un eveniment. de compătimire sau de bucurie. şi mai influentă atunci când îşi asociază un material ilustrativ şi sugestiv (desene. 2. proiecţii de diapozitive sau diafilme. ea se înfăţişează ca o expunere formată din enunţuri. stăruind asupra aspectelor pregnante de formă. Prelegerea Prelegerea (lat. Descrierea rămâne. comun. dimensiune.5. admirabil şi respingător. acestea sunt prezentate de către profesor. de a-şi manifesta capacitatea creativă. de a fi în centrul atenţiei. prin recurgere la operaţii mintale de abstractizare şi generalizare. Descrierea lasă cadrului didactic posibilitatea să redea verbal imaginea unui obiect.O povestire atractivă. prin raţionament logic. Utilizarea acesteia dezvoltă spiritul de observaţie al elevilor şi capacitatea lor de a sesiza şi descrie ceea ce este general. nobleţe şi josnicie în conduita unor personaje. Este utilizată în învăţământul secundar. imagini. Caracterul nuanţat şi emoţional al exprimării celui care povesteşte. fapt care explică valoarea educativă deosebită a acestei metode.1. „citesc ceva în faţa unui auditoriu”) ocupă un loc însemnat în activitatea de predare (mai ales în cea de tip clasic). descrierea este cuprinsă în judecăţi şi se exprimă în proprietăţi de tipul „obiectul X este voluminos” sau „persoana Y este supărată” etc. 2. Practic. a unui adevăr. filme etc. caracteristicile unui personaj. de indignare şi durere. faptele fundamentale şi generalizările. Motiv pentru care este bine ca el să fie încurajat şi antrenat să povestească independent.4. „legere” = citire. o observare adeseori mult prea dirijată şi interpretată din cauza intervenţiilor cadrului didactic preocupat să direcţioneze atenţia spre aspectele esenţiale şi importante. stare de spirit. frumos şi urât.1. „prae” = în faţa cuiva. context de relaţii etc. a unor propoziţii urmate de demonstraţie. teoriile. dar şi specific lucrurilor avute în vedere. să înfăţişeze direct aspectele realităţii înconjurătoare etc. Are caracterul unei înlănţuiri logice de raţionamente prin intermediul cărora se comunică un material informaţional nou sau puţin cunoscut care face obiectul unei teme din programă. altele detestate de aceştia. de la cele de iubire. Demonstraţia teoretică sau logică Demonstraţia logică este o cale deductivă care operează la nivelul raţionalului.3. Cu atât mai mult povestirea poate să devină şi mai activizantă. desene animate. Într-o asemenea situaţie. unui fapt. conceptele. redată cu talent. unele îndrăgite. Metoda descrierii Este o metodă de cunoaştere prin atribuire de proprietăţi. până la cele de ură. de confirmare prin exemple a celor afirmate. în loc să fie elaborate de către elevi prin structurări şi restructurări succesive. este întotdeauna urmărită cu încordare şi participare afectivă intensă. prin intermediul cărora profesorul prezintă noţiunile. principiile.1. oferind un bun prilej copiilor să descopere ceea ce este bine şi rău.). . înregistrări sonore. În acest sens.

2. student. concomitent cu mersul expunerii. datelor controversate. iar în partea finală.6. de asemenea. nerezolvate. implicaţiile socio-practice etc. să conceapă şi să realizeze dialoguri.8.1.4. lucrări şi reviste de specialitate. exemplele semnificative. aşadar. subliniindu-se cu atenţie. Cursul magistral În învăţământul universitar. în formă verbală (orală sau scrisă) ori a unor simboluri foarte specializate (cele din domeniul matematicii şi al ştiinţelor naturii. seria de prelegeri ia forma cursului magistral. care ia oarecum forma unui „spectacol didactic”. Metoda expunerii Metoda instruirii prin expunere se realizează cu ajutorul unor simboluri care pot fi cuvinte. pretinzând profesorului şi oponentului său să „joace roluri”. în măsura în care logica expunerii este capabilă să inducă o logică corespunzătoare actului de învăţare.1. ideile subordonate. se încearcă o înviorare a expunerii. În măsura în care s-au dezvoltat tehnicile (autoeducaţiei. analizei şi interpretării critice a acestora etc. Expunerea cu oponent Expunerea cu oponent se prezintă ca o nouă variantă dramatizată a expunerii. înregistrări electromagnetice de cursuri şi manuale. relevării unor probleme rămase încă deschise. autoînvăţării) şi s-au înmulţit sursele de informare (manuale şi cursuri tipărite. teoriilor proprii unui domeniu al cunoaşterii. ton şi accent trecerea de la o idee la alta. Şi. Folosirea acestei modalităţi de expunere. orientării de ansamblu a studenţilor. formulând observaţii.a. Ea se deosebeşte de prelegerea obişnuită prin prezenţa celui de-al doilea cadru didactic sau a unui membru (elev. prezintă unele avantaje. destinat prezentării într-o formă vie a ideilor. ea îşi va asigura eficienţa dorită. ponderea prelegerilor universitare s-a diminuat în raport cu utilizarea altor metode.1. cursant bine informat. Realizarea unei prelegeri necesită o grijă deosebită de acordat esenţializării informaţiei. transmiterii terminologiei specifice. La sfârşitul fiecărei secvenţe principale se recomandă să se formuleze concluzii parţiale. Scrierea pe tablă sau pe folia de retroproiector a schemei. mai ales). care intervine în timpul expunerii. ierarhizării stricte a ideilor şi coerenţei acestora. întrucât imprimă un curs mai dinamic gândirii logice a clasei de elevi sau grupelor de studenţi. prin intermediul expunerii este prezentată substanţa învăţării. orientează mai precis atenţia acestora în jurul ideilor esenţiale şi ajută la fixarea lor mai temeinică în memorie. cu deosebire . Planul de structurare a materiei se aduce la cunoştinţa elevilor/ studenţilor fie la începutul lecţiei (cursului). cu spirit critic şi simţ psihologic) din rândurile auditorului. dezvăluirii argumentaţiei ştiinţifice. complexe multimedia ş. enunţării unor ipoteze şi teorii. punând întrebări. solicită anumite calităţi artistice (de actor). Deşi a făcut obiectul celor mai acerbe critici.1. cu grijă dozate şi regizate. să se dirijeze participarea grupului auditor. prin formulări. să se concentreze interesul asupra argumentaţiei folosite. Prin asemenea intervenţii. bine echilibrat. concluzii generale. cerând lămuriri.4. 2.7. ca modalitate de prezentare cu anticipaţie a structurii logice a materiei care urmează a fi studiată (prelegerea introductivă) sau de sintetizare a unui conţinut mai vast deja parcurs (prelegerea de sinteză). se intenţionează să se sublinieze dificultăţile conceptuale.Se utilizează. utilizarea prezentărilor Power Point. fie pe parcursul acesteia.). survenite în momente oportune.4. stimulând întreţinerea unui dialog cu profesorul de la catedră. cursanţilor etc. 2. chimiei şi fizicii.

Aşa cum spune S. interpretarea şi eventual aplicarea celor expuse. a condiţiilor şi regulilor de ordine şi disciplină. în scopul precizării şi clarificării sarcinilor de îndeplinit. oferă posibilitatea combinării expunerii mai lungi cu dezbaterile mai scurte. comenzi. 2. precum şi capacitatea de a realiza un acord perfect între calitatea dramatizării şi calitatea conţinuturilor de prezentat. Panţuru (2007. Trecerea de la expunere la dezbatere îi permite profesorului o oarecare detaşare de materialul prezentat. 25-30 de minute) în cadrul căreia înfăţişează principalele teze. prin mimică şi gestică.1. după un plan prestabilit. este o enumerare de acţiuni care urmează a fi efectuate într-o anumită succesiune. Prelegerea-dezbatere (discuţie) Prelegerea-dezbatere (discuţie). de durată medie. de mai mulţi „oponenţi” .4. Instructajul Precede sau însoţeşte desfăşurarea unei activităţi practice. de a mijloci raportarea noţiunilor noi la propria experienţă teoretică şi practică câştigată deja de participanţi. instrucţiuni cu privire la modul în care este necesar să se acţioneze în condiţii de maximă eficienţă. menirea ei este să-i ajute pe participanţi să se clarifice mai profund şi sub multiple aspecte asupra ideilor şi punctelor de vedere exprimate. Dezbaterea nu trebuie să se poarte aidoma aceleia dintr-un seminar obişnuit. 2.. În cazul acesta. ca şi conferinţa-dezbatere. ceea ce creează o bază de dezbateri imediate cu scopul de a problematiza conţinutul de idei comunicat. puncte de vedere.10. Abia în seminarul care urmează prelegerii-dezbatere aceştia îşi vor aduce propriile contribuţii şi îşi vor dovedi puterea de raţionament în elucidarea problemelor respective. opinii etc. prin pauze. În cadrul instructajului se dau indicaţii obiective. Expunerea poate să capete o înfăţişare şi mai dramatizată atunci când este pregătită în cadrul unei echipe de profesori (după sistemul team-teaching).2. profesorul (lectorul sau conferenţiarul) rosteşte la început o alocuţiune mai lungă (de cca. al cărţii. Această metodă este valabilă îndeosebi în condiţiile în care participanţii dispun de un bagaj de cunoştinţe în legătură cu tema prezentată.9.4. Este o metodă practicată cu succes mai ales în cadrul cursurilor de perfecţionare. prescripţii. puterea de a sugera prin nuanţele vorbirii. discuţiile să devină superficiale. profesorul care va face expunerea propriu-zisă în faţa auditoriului se va vedea interpelat. asupra modului său de a gândi şi de a pune în valoare sursele de informaţie cunoscute în parte şi de respectivii participanţi. de specializare sau al altor acţiuni care ţin de educaţia adulţilor. fiind preferată unei separări a acestora în şedinţe greoaie. inconsistente.4. studiul manualului. de a prilejui noi asociaţii de idei şi de a găsi împreună căi de rezolvare a problemelor scoase în evidenţă. elevii trebuie învăţaţi să utilizeze manualul.profesori din aceeaşi echipă. deci . Metodele de comunicare scrisă Metodele de comunicare scrisă presupun munca. dezbaterea să nu-şi atingă scopul. a modului de comportare a elevilor sau. schimbul de idei şi opinii infructuos şi deci. 2. Persistă însă riscul ca atunci când profesorul nu se poate asigura de o participare substanţială din partea interlocutorilor săi. De data aceasta.1.aptitudinea de a şti să folosească adecvat procedeele şi mijloacele artei dramatice. Din partea celui care face expunerea se cere un real simţ al măsurii. îi dă posibilitatea să intre în dialog cu ascultătorii. să stabilească relaţii de cooperare. se poate spune. on line). de a adânci înţelegerea.

4. Cerghit. 195). rapidă şi eficientă (Neacşu. „reflexio” = „întoarcere”) Reflecţia este o formă superioară a activităţii intelectuale prin care aceasta se orientează recurent asupra propriului conţinut de imagini şi concepte şi îndeosebi asupra modalităţii de lucru.1. examinarea logico-abstractă a conţinuturilor intelectuale. educativ-formative. 1980. Reflecţia. p.3. continuă să rămână un simbol al memoriei vii a umanităţii şi un mijloc de păstrare şi transmitere a spiritualităţii omeneşti (Cerghit. Este adevărat că lectura şi studiul cu cartea sunt lucruri care se învaţă nu numai în primele patru clase. constituie una dintre principalele surse de obţinere a unor noi cunoştinţe (2006.2. 1988. 2. Panţuru (2008) descrie: 2. Metoda studiului cu manualul şi alte surse bibliografice Studiul individual bazat pe lectura textului scris este primordial în pregătirea „de acasă” a elevilor.2. graţie valenţelor cognitive. fiind un fel de meditaţie despre gândirea proprie. fireşte că duce la cunoaşterea de sine. pp. Abordând categoria metodelor de explorare directă şi indirectă a realităţii. lectura exploratorie). actul lecturii şi studiul pe baza lecturii este un exerciţiu intelectual cu deosebite valenţe informativ-formative. fie sub îndrumarea cadrului didactic. Este. deci.3. în sensul că ultima se poate concentra asupra lumii. Vlăsceanu.172-219). lectura lentă. Ideea de autoinstruire şi autoeducaţie nu poate fi separată de stăpânirea şi utilizarea eficientă a acestei metode. de tehnici de lectură activă. ci de-a lungul întregii perioade şcolare şi chiar după aceea. Se vorbeşte în prezent de strategia lecturii. În acelaşi timp. 2. Trebuie făcută distincţia între reflectare şi meditaţie. în ciuda unei concurenţe crescânde din partea tehnologiilor moderne de comunicare. prin care aceasta se autoreglează conştient şi se autocontrolează deliberat. cu substitutele realităţii. 2.2. a face noi legături. În această ipostază. în scopul sesizării şi descifrării unor noi aspecte ale realităţii şi îmbogăţirii cunoaşterii despre aceasta. a desluşi natura propriilor cunoştinţe. experienţa proprie care derivă din contactul direct cu realiatea sau indirect.4.4. Cartea. ca tendinţă de a analiza critic. ca reîntoarcerea gândirii asupra ei înseşi. termenul este apropiat de cel de introspecţie. Metodele de explorare a realităţii După cum remarcă I. S.4. afectivmotivaţionale. Această investigaţie cu „deschidere” prin percepţie intenţionată constă în urmărirea atentă de către elevi a unor obiecte şi fenomene. estetice. metodologia lecturii şi studiului eficient. Observaţia sistematică Observaţia sistematică şi independentă face parte din categoria metodelor care favorizează însuşirea unei experienţe deduse din contactul nemijlocit cu lumea reală a obiectelor şi fenomenelor.trebuie familiarizaţi cu tehnicile de lectură (lectura rapidă. volitive ale metodei studiului cu manualul şi cu alte surse bibliografice. . fie în mod autonom. Metoda reflecţiei (originea: lat. p. Reflecţia este nivelul cel mai înalt al gândirii. lectura problematizată. Prin observaţie se urmăresc descifrarea. gândirea despre gândire. pe când prima se întoarce asupra înseşi proceselor intelectuale. lectura critică.1. a verifica şi asigura validitatea terminologică şi coerenţa logică a propriei construcţii mintale.192).

ştiinţele tehnice şi ştiinţele socioumane. cărora li se asociază capacitatea de a combina diversele ipoteze şi de a verifica experimental (cf. tabele. în caz de reuşită. grafice. Caracteristic acestei metode îi este faptul că ea permite elevilor o confruntare directă cu o situaţie reală.47). Studiul de caz Este o metodă de instruire şi de învăţare activă prin cercetarea unor evenimente ce se abat de la normal. observaţia are o autentică valoare participativă. Metoda experimentului „Când observaţia ia un caracter intenţionat . a cărei structurare este dată de parcurgerea unei suite de acţiuni: crearea unei justificări (motivaţia acţiunii). desene. considerată ca reprezentativă pentru o clasă de fenomene. experimentul negativ (de corectare a unor reprezentări greşite ale elevilor despre un fenomen sau proces). prelucrarea datelor şi elaborarea concluziilor provizorii.193). se formulează concluzia generală a experimentului). receptivitatea şi acuitatea discriminativă a elevilor. autentică. management şi chiar în ştiinţele tehnice. devenind ieşite din comun. 2. înregistrări etc. procesul se reia de la capăt. extrem de util cultivării creativităţii ştiinţifice şi spiritului de invenţie” (Cerghit. observarea şi consemnarea rezultatelor obţinute. emit ipoteze şi explică esenţa acestui fenomen). etică. De obicei. 2.3. pe care aceştia urmează să o analizeze . drept. explicarea şi interpretarea unor fenomene din perspectiva unor sarcini concrete de învăţare. efectuarea experimentului propriu-zis. După scopul didactic urmărit. se însuşesc anumite instrumente intelectuale necesare experimentării propriu-zise. elaborarea planului de cercetare. p. în sens pozitiv sau negativ. 1988. de susţinere a explicaţiei). Învăţarea prin metoda experimentului dobândeşte o configuraţie cu o anumită specificitate. identificarea şi formularea explicită a problemei de rezolvat. deci. psihologie. p. deoarece în această perioadă se structurează gândirea formală. a substanţelor).3.). unde pot fi modificate anumite variabile pentru a le sesiza. devenind „cazuri”. Această metodă de instruire/autoinstruire se foloseşte mai mult în ştiinţele naturii. rezultatele observaţiei sunt prezentate şi interpretate cu ajutorul unor rapoarte. aceasta devine un act experimental. Activitatea experimentală poate îmbrăca mai multe forme. o stare de lucruri mai generală. Piaget. variantele experimentului sunt: experimentul cu caracter de cercetare. experimentul destinat formării deprinderilor psiho-motorii (realizat şi repetat de elevi pentru formarea abilităţilor sportive. 1980. Iniţierea în cercetarea experimentală e potrivit să înceapă la vârsta de 12-15 ani. referate. pedagogie. spune J. lăsând elevilor posibilitatea să intervină ei înşişi în determinarea şi variaţia condiţiilor de desfăşurare a unui fenomen sau proces. Această metodă se foloseşte mult în medicină. fotografii. experimentul aplicativ (verificarea unor idei teoretice. sociologie.3. formularea ipotezei de cercetare.descrierea.2. raportarea concluziilor la ipoteze şi validarea sau invalidarea acestora (în caz de nereuşită. istorie. dar şi în economie. experimentul demonstrativ (de ilustrare. principii de funcţionare etc. menit să familiarizaze elevii cu demersul investigaţiei ştiinţifice (elevii observă fenomenul produs. Neacşu. formând şi dezvoltând spiritul de observaţie.4.provocat. Vlăsceanu. măsura şi evalua influenţa. Studiul de caz s-a născut din necesitatea găsirii unor căi noi de apropiere a procesului de învăţare de modelul vieţii şi practicii. cum ar fi judecata ipotetică şi raţionamentul ipotetico-deductiv. de mânuire a aparatelor. Ca acţiune exploratorie intenţionată.4. structurile perceptivexploratorii.

gradului de periculozitate etc. se recurge la substituenţi sau la diferite materiale ajutătoare. descoperirii şi găsirii de răspunsuri în soluţionarea unor cazuri mai mult sau mai puţin similare. Aşa cum subliniau M. după cum nu trebuie să impună necondiţionat soluţia proprie. să le selecteze. un diagnostic sau şi un diagnostic şi o decizie. d) stabilirea diferitelor variante. Ionescu şi V. Există evenimente ce deja aparţin trecutului. „studierea unei situaţii tipice. 2.4. ci potenţează rolul profesorului drept coordonator al studiului de caz. Discret şi cu tact. prin participarea directă la soluţionarea sau optimizarea cazului. În cazul acestei metode nu cantitatea (numărul cazurilor studiate) contează. înţelegerea. există procese ce se produc în timp îndelungat sau în fracţiuni de secundă. Funcţionalitatea sa se referă atât la procesul achiziţiei de noi informaţii cu caracter teoretic. chiar poate sugera cât mai multe variante de soluţionare. b) studiul analitic şi aprofundat al cazului (întrebări puse profesorului. să le valorifice şi să elaboreze decizii în mod argumentat. studiul de caz devine un autentic exerciţiu al căutării. organizează şi conduce întregul proces de analiză a acestuia. Metoda stimulează şi dezvoltă capacitatea de examinare critică a diferitelor variante de soluţionare sau optimizare. În cazul acestei metode. M. în schimb nu trebuie să anticipeze el ipotezele. căutarea şi găsirea mai multor variante de soluţionare a problemelor au un rol formativ deosebit”. elevul se obişnuieşte să-şi argumenteze ipotezele şi explicaţiile proprii. Chiş (2001). să le compare cu ale celorlalţi şi să facă evaluări corecte. care permit o explorare indirectă a realului. documentare practică.4.sub toate aspectele. care cere o decizie. profesorul prezintă cazul. b) să fie o situaţie-problemă. Numai respectând aceste exigenţe. este important să se stabilească de fiecare dată funcţia instructiv-educativă a fiecărui caz. Studiul unui caz este un demers ce parcurge mai multe etape: a) identificarea cazului. pe care elevii să o adopte pentru că este a profesorului. este necesar să se asigure cadrul teoretic corespunzător analizei şi să se valorifice funcţia de model pentru întreaga clasă de fenomene din care face parte cazul cercetat. Ionescu şi V. Metoda demonstraţiei Desigur. Mai mult. cât şi la studierea unor situaţii concrete luate din viaţa şi practica umană. e) verificarea experimentală a soluţiei. antrenează capacitatea de a anticipa evoluţia evenimentelor şi adoptarea unor decizii eficiente. există spaţii geografice îndepărtate. c) organizarea sistemului de cunoştinţe necesare rezolvării cazului.3. caracterul ei activizator nu diminuează. dirijează dezbaterile. ci calitatea. Chiş (2001) consideră că un caz selecţionat în vederea utilizării sale trebuie să întrunească anumite condiţii: a) să fie autentic. numai că în practică lucrul acesta nu este totdeauna posibil. intenţia de a pune elevul în contact direct cu realitatea a fost şi va fi unul din dezideratele majore ale didacticii. De aceea. rarităţii. Mai mult. soluţiile la care pot ajunge elevii. . cu posibilitatea extrapolării şi transferului experienţei şi strategiei utilizate în analiza. În aceste condiţii. În cazurile acestea. rezolvarea sau optimizarea altor cazuri. fenomene inaccesibile unei abordări directe din cauza dimensiunilor lor. elevii se obişnuiesc să adune informaţii. a unui caz din unghiuri de vedere diferite. studierea unor surse etc). confruntarea lor şi alegerea celei optime. respectiv să conţină toate datele necesare. c) cazul să fie o situaţie „totală”. există obiecte.

187).4. demonstraţia cu ajutorul modelelor. hărţi în relief etc. din perceperea şi analiza cărora să se decanteze elementele fundamentale ale cunoaşterii. 2.). constatări. serveşte drept mijloc pentru a studia indirect proprietăţile şi transformările sistemului original.). de la care se pleacă şi se construiesc reprezentări. În funcţie de materialul intuitiv utilizat. ce au la bază asemănarea fizică cu obiectul reprezentat (miniaturi cu structură foarte asemănătoare cu a originalului mulaje. Aplicând modelul. după formă. Modelarea Este metoda de a cerceta (studia) obiecte şi fenomene din natură şi societate.pornind de la raportul cu originalul. stimulează cunoaşterea euristică şi uşurează structurarea operaţiilor mintale pe baza interiorizării acţiunilor cu obiectele. . utilizată. figurativ sau simbolic. modelele materiale pot fi structurate în trei grupe: a) modele ce reproduc relaţiile spaţiale ale obiectelor (machete. modelele pot fi: explicative (cele care vizează şi susţin înţelegerea) şi predictive (cele care dezvăluie transformările care vor surveni pe parcurs în obiectul sau procesul cercetat. la matematică.5. modelele se împart în: materiale (reale) şi ideale (mintale).3.). care va confirma consistenţa unor adevăruri sau va facilita execuţia corectă a unor acţiuni ce stau la baza unor comportamente practice. La baza demonstraţiei cu caracter inductiv se află un suport material natural. proprietăţile şi legile lor de funcţionare. Aşa cum o indică şi latinescul „demonstro”. cunoaşterea devine mai uşoară. elaborat cu scopul de a înlocui originalul care de obicei este un sistem mai complex. acţiuni în starea lor naturală de existenţă şi manifestare. schema reflexului condiţionat etc. b) modele similare sau identice.în funcţie de rolul îndeplinit. . p. cu ajutorul modelelor. Analogia se referă la formă. figurativ sau simbolic. demonstraţia cu ajutorul imaginilor audio-vizuale etc. funcţionarea în ansamblu sau a unor componente ale sistemului. modelarea didactică familiarizează elevii cu raţionamentul analogic. demonstraţia figurativă (cu ajutorul reprezentărilor grafice). a prezenta obiecte. interpretări (Cerghit. figurative şi simbolice. Modelul este un sistem obiectual. Modelele ideale se se exprimă prin idei sau ecuaţii logicomatematice de diferite grade de generalitate. . c) modele materiale analogice (structura atomului. structură. cristalelor etc. De asemenea. pe baza analogiei lui cu sistemul original. a demonstra înseamnă a arăta. 1980. Demonstraţia inductivă (demonstraţia bazată pe intuiţie) trebuie diferenţiată de demonstraţia deductivă. teoretică. demonstraţia se particularizează în: demonstraţia pe viu a unor obiecte. modele spaţiale ale moleculelor. şi care. La rândul lor. mai rapidă şi mai consistentă.după natura lor.Demonstraţia didactică constă în prezentarea structurală şi funcţională a unor obiecte. Scopul didactic al modelării unui sistem complex este creşterea eficienţei cunoştinţelor elevilor. procese. Multitudinea ipostazelor realităţii a impus reproductiv-analogic o mare varietate de modele. de exemplu. fenomene sau substitute ale acestora în scopul asigurării unui suport concretsenzorial. fenomene. există modele obiectuale. Diversitatea acestora a impus mai multe criterii de clasificare: . acţiuni reale sau artificiale.

dar mai ales studenţii efectuează o cercetare orientată spre obiective practice şi finalizată într-un produs ce poate fi un obiect. 242). ordonate într-o succesiune de „paşi” ce se repetă întocmai (cf. Dintre metodele de acţiune reală şi simulată abordate de către S. Trebuie făcută şi precizarea că exerciţiul presupune o suită de acţiuni ce se reiau relativ identic şi care se finalizează prin formarea unor componente automatizate ale comportamentelor elevilor. deprinderi. „exercitium” din „exercere” = acţiune repetată în vederea dobândirii unei îndemânări. on line). ci recurge la aplicarea cunoştinţelor teoretice în practică. cât şi de strategia şi contextul în care se foloseşte. Metodele de acţiune (practice) Învăţământul nu poate să rămână numai la teoretizări. până la deprinderea calculului matematic sau mânuirea corectă a instrumentaţiei de cunoaştere ori de practicare a unei profesiuni (1988. p. după disciplinele de învăţământ unde sunt practicate. Panţuru (2007.4.187). asigurând. combinate. p. numite de psihologi interferenţe. exerciţiile sunt: individuale. aşa cum spunea I. de creaţie. există exerciţii gramaticale. de la învăţarea vorbirii corecte a limbii materne. exerciţiul poate realiza şi alte sarcini: adâncirea înţelegerii unor concepte. vom descrie aici: 2. Proiectul sau tema de cercetare-acţiune Proiectul este o modalitate de instruire/autoinstruire prin intermediul căreia elevii. efort. p. exerciţiul se poate adapta tuturor formelor de activitate şi oricărui nivel de instruire sau de formare. pot fi: exerciţii introductive (de iniţiere). producerea unor stări afective pozitive generate de satisfacţia reuşitei şi. Astfel. Mai mult.1. principii şi teorii învăţate. semidirijate. priceperi.2. după gradul de intervenţie a cadrului didactic. exerciţii de evaluare. în sensul că presupune anumite secvenţe riguroase. a unor motivaţii necesare învăţării. după funcţiile îndeplinite. Specific pentru această metodă este faptul că ea este o cale de . artistice. există exerciţii . Cerghit. un aparat. consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite. exerciţiile pot fi: de comunicare. în acest fel. ca metodă sau procedeu. 2006. „încheierea unui ciclu complet al procesualităţii învăţării” (Cerghit. sportive. prevenirea/combaterea uitării şi evitarea interacţiunilor negative. exerciţii de bază. matematice. reguli. o culegere tematică. ce pot fi clasificate după anumite criterii. dezvoltarea operaţiilor mintale şi articularea lor în structuri operaţionale. Metoda exerciţiului (lat. Cucoş. libere (autodirijate).dirijate.4. după obiectivul pedagogic vizat. exerciţii de consolidare. de echipă.196). de comportament în situaţii specifice. de cacul mintal. de formare a deprinderilor practice.4. o lucrare ştiinţifică etc.2. prescrise. Marea varietate a situaţiilor în care se practică această metodă a dus la apariţia mai multor variante ale exerciţiului. tehnice etc. 2. dezvoltarea unor trăsături de voinţă şi caracter. după numărul subiecţilor participanţi. prin aceasta. un album. Pe lângă formarea şi consolidarea unor deprinderi. de autocunoaştere. de dezvoltare a funcţiilor şi capacităţilor psihice. literare. colective. Metoda exerciţiului devine cu atât mai productivă şi eficientă cu cât se cunosc şi se respectă anumite cerinţe ce ţin atât de subiectul ce utilizează această metodă.4.4. Metoda exerciţiului are în principiu un caracter algoritmic. o instalaţie. exercitarea funcţiilor) reprezintă o modalitate de efectuare conştientă şi repetată a unor operaţii și acţiuni mintale sau motrice în vederea dobândirii şi/sau consolidării unor cunoştinţe şi abilităţi.4. 1994.

învăţarea rolurilor impuse de anumite statusuri profesionale. diferite funcţii. trăirilor şi aspiraţiilor altora prin transpunerea în situaţia lor. Asumându-şi anumite roluri. deprinderea. lucrări ştiinţifice pe o temă dată. În jocurile didactice se îmbină cu bune rezultate instructive spontanul şi imaginativul din structura psihicului infantil. cu efortul programat şi solicitant de energii intelectuale şi fizice. elevii sunt puşi să simuleze acţiuni. îmbogăţeşte. permite un autocontrol eficient al conduitelor achiziţionate datorită interacţiunii participanţilor.4. în mod artificial. simţire şi acţiune specifice unui anumit status. Proiectul poate lua forme variate. Metoda jocului didactic Folosită mai mult la clasele mici.198). se pot simula ipostaze veridice din viaţa şi activitatea adulţilor ce ţin de acţiuni. proiectul îmbină munca teoretică (investigaţia ştiinţifică) cu acţiunea practică a elevului sau a studentului. 1988. afectiv. în funcţie de tema şi natura sarcinii urmărite. sporind gradul de înţelegere şi participare activă a elevilor/studenţilor. stimulează efortul de autodepăşire şi autoperfecţionare. prin aceasta. de exersare a gândirii experimentalconstructive.4. activităţi. 2. nuanţează şi flexibilizează conduita şi. să evalueze situaţii şi rezultate. p.4. De fapt. este vorba de zona de interferenţă dintre joc şi învăţare sau. Deci. participări la elaborarea şi punerea în practică a unor proiecte industriale. Astfel. 2. conduite. activităţi de conducere etc. Produsele obţinute prin această metodă sunt rodul cercetării. Prin ea se reproduc.învăţare bazată pe anticiparea mintală a unei acţiuni şi executarea ei în mod independent sau în echipă. operaţia. metoda nu este lipsită de anumite dezavantaje sau. ocupaţii. instalaţii. dezvoltarea spiritului de observaţie şi a capacităţii de a surprinde. fapte. proiectării şi acţiunii practice. comerciale. să adopte decizii. formarea experienţei şi a capacităţii de a rezolva probleme de viaţă etc. mai exact spus. ca şi fenomene ce se produc în natură şi care intră în obiectivele pedagogice ale diferitelor discipline de învăţământ.3. Vlăsceanu. relaţii.. înţelege şi evalua orientările valorice ale partenerilor de interacţiune. motivaţional şi acţional. social-culturale etc.4. are drept specific faptul că informaţia. Metoda jocului de simulare Este o modalitate activă de predare-învăţare. conduita. printro participare efectivă prin joc. Între avantajele metodei se înscriu următoarele: activizează elevii cognitiv. chiar lucrări de diplomă cu finalizare practică. conduite etc. Ca obiective generale vizate prin această metodă se pot evidenţia: învăţarea modurilor de gândire. de învăţare prin cooperare şi de formare a unor calităţi social-morale. de folosirea jocului ca pretext pentru a face învăţarea mai antrenantă şi mai plăcută. Realizarea proiectului este un prilej de obiectivare a pregătirii teoretice. dezvoltarea capacităţii de înţelegere a opiniilor.4. strategia de lucru care trebuie însuşite sunt transpuse prin simulare într-o situaţie de joc. poate fi utilizat în diverse activităţi şi concretizat în diverse domenii: efectuarea de investigaţii în mediul înconjurător. proiectarea şi confecţionarea unor aparate.. asigurând problematizarea graţie dramatizării. machete. proprii învăţării şcolare (Cerghit. Desigur. mai exact spus. pentru că ea . comunicarea şi cooperarea interumană etc. Împrejurările variate de viaţă au impus jocuri de simulare variate ca tipuri. de anumite dificultăţi în sens de aplicare: nu este o metodă uşor de aplicat. exersarea capacităţii de opţiune şi decizie. să formuleze şi să experimenteze strategii de acţiune.

construit prin analogie cu un sistem tehnic original.interpretarea rolurilor. „O astfel de situaţie analoagă uşurează studierea şi explicarea acţiunilor complexe. astfel încât să existe o corespondenţă biunivocă între elementele structurale şi funcţionale ale acestora. jocul de-a ghidul şi vizitatorii. jocul de arbitraj (ştiinţe juridice. jocul de competiţie (sport. 2. ştiinţe juridice. la economie). Pentru evitarea unor asemenea situaţii. socio-profesional (la istorie. Având în vedere gama largă de posibilităţi de aplicare la obiectele de învăţământ. simulare pentru pilotarea avionului etc. p. economie.183).4. facilitează observarea părţilor şi funcţionalitatea lor. Cucoş. simulatorul încorporează în structura sa sau i se ataşează o serie de auxiliare impuse de specificul didactic al învăţării: înregistratori ai timpilor de reacţie. .4. greşite.jocuri de rol cu caracter specific: jocul de simulare didactică. . ai mişcărilor corecte. se urmăreşte realizarea unei ambianţe cât mai asemănătoare cu cea reală în care se desfăşoară acţiunea bazată pe folosirea sistemului respectiv. Învăţarea pe simulatoare se practică mai ales la disciplinele ce-şi propun ca obiective dobândirea unor abilităţi şi competenţe acţionalpractice (simulare pentru conducere auto. . Utilizând o instalaţie de simulare. jocul de negociere. specialiştii propun.selectarea partenerilor şi instruirea lor cu privire la specificul şi exigenţele jocului de rol.5.învăţarea individuală a rolului de către fiecare „actor” prin studiul fişei rolului. . sonore etc. pe care specialiştii le grupează astfel: . jocurile de rol dobândesc variante (tipologii) diferite. socio-cultural. avertizoare luminoase. cu invitarea chiar a unor observatori. pedagogie. formarea unor abilităţi specifice etc. simulare pentru mecanic de locomotivă. tehnică). .).jocuri de rol cu caracter mai general: jocuri de reprezentare a structurilor. evaluarea rezultatelor în funcţie de care se stabilesc intenţii de viitor. într-o structură etapizată. demersul pregătirii şi folosirii jocului de rol: .4. ştiinţe juridice.modelarea situaţiei şi proiectarea scenariului. teatru. în absenţa unei proiectări şi pregătiri serioase. jocuri de decizie (ştiinţa conducerii. Mai mult. execuţia operaţiilor. ci şi aptitudini regizorale şi actoriceşti. jocul de rol în asistenţă medicală etc. cunoştinţe solicitate ulterior într-un context de activitate reală” (cf.presupune din partea profesorului nu numai aptitudini pedagogice. banalizarea şi chiar vulgarizarea unor roluri serioase şi complicate. aparţinând unui sistem socio-economic. financiar-contabile). simulare pentru operator centrală electrică. ai omisiunilor. istorie). un sistem tehnic.dezbaterea cu toţi participanţii a rezultatelor. jocuri ce ajută înţelegerea funcţionării unor structuri organizatorice. jocul de rol specific într-un service. prin simplificarea.5. . 2. Metodele de raţionalizare a conţinuturilor şi operaţiilor de predare/învăţare reprezintă acea categorie de metode care permit „organizarea învăţării în . se pot verifica priceperi. literatură.identificarea situaţiei interumane care se pretează la simulare prin joc de rol. 1994. există riscul devalorizării jocului şi inducerea în eroare a participanţilor. Învăţarea pe simulatoare Simulatorul este o variantă de model obiectual. În acelaşi timp. artificial. proiectarea şi pregătirea simulării de rol cere timp şi efort considerabil din partea cadrului didactic. deprinderi.

on line). s-a impus instruirea programată. parcurgerea integrală a programei în succesiunea paşilor ei.5. prin aceasta. rămâneri în urmă. p. Această metodă şi în acelaşi timp tehnică modernă constituie o consecinţă şi o aplicaţie a ciberneticii în procesul de învăţământ. formarea.evaluare. evidenţiază două aspecte complementare: instrumentul tehnic utilizat în instruire şi metodologia instruirii în cazul folosirii acestuia. I.1.4. 2006.învăţare . ci a metodologiei didactice. aplicarea instruirii programate a evidenţiat o serie de avantaje dar şi unele limite şi chiar dezavantaje. 277. 2. aspect care interesează în mod expres şi motiv pentru care pedagogii tratează această problemă nu în categoria mijloacelor de învăţământ.4. procesele cibernetice pe care se bazează instruirea programată valorifică doar parţial procesul natural de învăţare. astfel. Instruirea programată are. p. sau transmiterea într-o formă . neînţelegerile se cumulează. în această variantă. reducerea timpului de însuşire a cunoştinţelor. Ca o reacţie la limitele modelului clasic de instruire. Privind lucrurile analitic. Vorbind despre IAC. 2. calculatorul poate fi utilizat în toate componentele şi momentele procesului didactic . În rândul avantajelor se pot consemna: însuşirea cunoştinţelor în ritm propriu (conform posibilităţilor individuale). Ca atare. profesorul nu are posibilitatea să constate operativ (în timp optim) dacă fiecare dificultate întâlnită de elevi în lecţie a fost sau nu depăşită.2. diminuări şi chiar „stingeri” ale intereselor de cunoaştere (Panţuru. autocontrolat etc. asigurarea unui feed-back operativ. consideră că din punct de vedere pedagogic calculatorul se poate utiliza: • în predare: o prezentarea „informatizabilă” a conţinutului. Instruirea asistată de calculator Nevoia de depăşire a limitelor instruirii programate şi nu numai. devin bariere în înţelegerea cunoştinţelor viitoare.termeni de algoritmi şi de buclă de retroacţiune (feed-back = control imediat) sau structurări riguroase (conţinut şi operaţii de învăţare). artificializând procesul de învăţământ. I.5. totuşi. între care s-ar număra: fărâmiţarea materiei conform principiului paşilor mici şi parcurgerea secvenţelor într-o ordine prestabilită limitează înţelegerea şi gândirea elevului. Instruirea programată În modelul clasic de instruire. întărirea imediată a răspunsurilor şi. instruirea programată şi-a lărgit şi adâncit baza ei teoretică şi a căpătat mari virtuţi aplicative.proiectare .predare . El nu are informaţii operative şi de aceea nu poate interveni prompt şi optim pentru înlăturarea posibilelor neînţelegeri parţiale sau totale ale unor elevi. prin programare se vizează aspectul instructiv al educaţiei şi mai puţin sau deloc aspectul formativ. Prin interpretarea procesului de învăţământ ca sistem cu comandă şi control şi prin aplicarea conexiunii inverse ca principiu al oricărei acţiuni eficiente în organizarea procesului de învăţare. Cerghit (1988. condiţii pentru blocări în învăţare. şi unele dezavantaje. Aceasta reprezintă o adevărată revoluţie pentru metodologia şi tehnologia didactică. on line). a unui stil de muncă activ. Cum era de aşteptat. succesiuni stricte (…)” – Cerghit. Panţuru (2007. 209). 2007. creându-se. Teoretic vorbind. a impus în ultimele decenii ale secolului al XX-lea instruirea asistată de calculator.

2006. urmărirea frecvenţei. Dintre criticile şi limitele aduse IAC. venind în sprijinul promovării învăţământului deschis şi la distanţă. ci.facilitează angajarea cognitivă a elevului. o ajutarea elevilor în rezolvarea unor probleme cu un grad mare de complexitate.transmiterea sau prezentarea unor noi conţinuturi. . o antrenarea elevilor în jocuri didactice de întreprindere. .posibilitatea unui feed-back imediat. cazuri. . .prezentarea noilor informaţii într-o manieră interactivă. .încorporarea unei excelente baze de demonstraţii. Cerghit enumeră (2006. IAC îşi dovedeşte avantajele.antrenarea subiecţilor în jocuri pedagogice/educational gaming. înregistrarea altor date privind evoluţiile elevilor. o ameliorarea aspectului obiectiv al evaluării cunoştinţelor însuşite. în evaluare-autoevaluare o creşterea autocontrolului la elevi. creativitate. situaţii. o organizarea şi ghidarea învăţării independente (tutorial model). perspicacitate. o individualizarea şi flexibilizarea instruirii. nu numai tehnologice. de mare efect dovedindu-se a fi simularea unor procese şi fenomene naturale. prin (Cerghit.contribuţia notabilă la pregătirea individului pentru învăţarea continuă.. . experienţe de laborator. imposibilitatea înlocuirii experimentelor de laborator şi cercetărilor. atenţie şi creativitate. fizice. mai ales. o evaluarea cu rapiditate şi mult mai detaliată a rezultatelor învăţării şi a calităţii proceselor de instruire. care solicită inteligenţă.. o simularea unor fenomene fizice şi sociale. 299-301): . din punct de vedere al contribuţiei apreciabile la îmbunătăţirea calitativă a activităţilor şcolare.administrarea unor forme noi de evaluare şi de urmărire a progreselor înregistrate de elevi. I.• • o reprezentarea (demonstrarea) modelelor cantitative sau structurale.posibilitatea tratării interdisciplinare a conţinuturilor date. de exemplificare şi concretizare a cunoştinţelor fundamentale. . de gestiune etc.individualizarea instruirii. în învăţare: o facilitarea accesului la informaţii.deschidere către utilizarea Internetului şi a altor surse multimedia. perspicacitate. o efectuarea unor exerciţii şi activităţi aplicative. ce solicită inteligenţă. o diversificarea strategiilor didactice pe baza interacţiunii crescute între elev şi maşină etc. . pp. sociale etc. adaptarea nivelului de instruire la nivelurile individuale determinate de calitatea rezultatelor la învăţătură.. . . pp. 301-302): costurile ridicate. o favorizarea unui mod conversativ de lucru prin punerea de întrebări şi retroacţiuni specifice. .

Iaşi.ro/cursuri/pedagogie/teoria_si_metodologia_instruirii-8400. costuri şi eforturi umane. Iaşi Editura Polirom Panţuru. S... Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice. (2006). Iaşi. Nu se pune problema înlocuirii profesorului. Teoria şi metodologia instruirii. (2008). IAC reprezintă o inovaţie complexă şi totuşi firească. Braşov. în Pregătirea psihopedagogică. ediţia a IV – a. BIBLIOGRAFIE Cerghit. Cristea. Editura Didactică şi Pedagogică R. (2007). izolarea elevului de colegii şi profesorii săi. (2008). Editura Polirom Cucoş.riscul de reducere a capacităţii de exprimare verbală a elevilor. de a argumenta şi contraargumenta. I. „Metodologia procesului de învăţământ”. 303). S. a dezvoltării în rândul cadrelor didactice a unei autentice „culturi informatice” (Cerghit. Pânişoară. Cerghit.. Bucureşti. (coord. Editura Universităţii „Transilvania” . dar a cărei generalizare necesită timp. I. Teoria şi metodologia instruirii. p.html Panţuru. Manual pentru definitivat şi gradul didactic II. riscul pierderii obişnuinţei de a discuta.-O. la toate stilurile cognitive etc. (1997). Metode de învăţământ. neadaptarea la toate tipurile de elevi. Metode de învăţământ. revăzută şi adăugită. C. Teoria şi metodologia evaluării. 2006.regielive. D. S.) (2008). Editura Polirom Cerghit. Necşoi. http://facultate. revăzută şi adăugită.5. I. ediţia a III – a. - 2.A. I. ci a modificării unora dintre rolurile şi funcţiile lui.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->