P. 1
1_CRR_Electronist Aparate Si Echipamente de Automatizari

1_CRR_Electronist Aparate Si Echipamente de Automatizari

|Views: 127|Likes:
Published by Iancu Ciocioi

More info:

Published by: Iancu Ciocioi on Apr 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2014

pdf

text

original

Sections

  • Modulul I
  • Modulul II
  • Modulul III
  • Modulul IV
  • Modulul V
  • Modulul VI

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Program Phare TVET RO 0108.

01

CURRICULUM pentru clasa a XI-a
Şcoala de Arte şi Meserii
Domeniul: Electronică şi automatizări Specializarea: Electronist aparate şi echipamente de automatizări

- REVIZUIT-

februarie 2005

Lista autorilor: Dumitriu Lupan Nuşa - prof. Ing. Gr.I – Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui Ilie Mihaela - prof. ing.gr. I - Grup Şc.Ind. “Al. Ioan Cuza”, Bîrlad

Colectiv de revizuire:

Dumitriu Lupan Nuşa - prof. Ing. Gr.I – Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui Ilie Mihaela - prof. ing.gr. I - Grup Şc.Ind. “Al. Ioan Cuza”, Bîrlad Chivu Aurelian- prof. ing.gr. I - Grup Şc Ind. Energetic Craiova

Asistenţă UIP PHARE TVET RO 0108.03 Dr. ing. Roşu Dorin

2

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Anul de completare clasa a XI-a Aria curriculară Tehnologii Domeniul: Electronică şi automatizări Calificarea: Electronist pentru aparate şi echipamente de automatizări Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală Modulul I: Dispozitive electronice Modulul II: Circuite electronice digitale Total ore/an din care: Total ore/an din care : 377 ore 116 29 29 145 58 58 116 87

laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică

Modulul III: Total ore/an Elemente componente ale unui sistem de reglare din care: automată Total ore/an:13 ore/săptămână x 29 săptămâni = 377 ore Stagii de pregătire practică Modulul IV: Circuite electronice analogice Modulul V: Remedierea defectelor Total ore/an din care: Total ore/an din care:

240 ore laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică 120 30 90 120 30 90 60

Practica de proiect

(în cadrul orelor de laborator tehnologic pentru M IV,V). Total ore/an: 30 ore/săptămână x 8 săptămâni/an= 240 ore Curriculum în dezvoltare locală Modulul VI: Măsurări specifice în instalaţii de automatizare 116 ore Total ore/an din care: laborator tehnologic instruire practică TOTAL 733 ore/an

116 58 -

Total ore/an: 4 ore/săptămână x 29 săptămâni =116 ore

3

2.ALCĂTUIREA MODULELOR
Unitatea de competenţe Competenţa
Dispozitive electronice Circuite electronice digitale Elemente componente ale unui sistem de reglare automată Circuite electronice Remedierea analogice defectelor Modulul CDL Măsurări specifice în instalaţii de automatizăre Verificare

Comunicare şi 3. Citeşte şi numeraţie utilizează documente 0,5 credite scrise în limbaj de specialitate. 4. Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată. Asigurarea 1. Aplică normele de calităţii calitate în domeniul 0,5 credite de activitate. 2. Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii. Igiena şi 1. Aplică legislaţia şi securitatea reglementările muncii privind securitatea şi 0,5 credite sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor. 2. Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă. Lucrul în 1. Identifică sarcinile echipă şi resursele necesare 0,5 credite pentru atingerea obiectivelor. 2. Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă. 3. Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor. Utilizarea 1. Identifică dispozitivelor dispozitivele electronice electronice discrete. discrete 2. Selectează 2 credite dispozitivele electronice discrete.

 3

 3

 3  3  3

 3  3

 3

 3

 3

 3

 3  3  3  3  3

 3  3  3  3  3

4

Identifică aparatemăsurătorilor le de măsură şi specifice în control  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 5  3  3 . discrete 3. Realizarea de 1. Interconectează circuite integrate logice în montaje 4. Identifică circuite circuitelor integrate logice. Determină funcţionalitatea dispozitivelor discrete într-un montaj 4 . Verifică funcţionarea montajelor Utilizarea 1. Realizează surse circuite stabilizate de electronice cu tensiune. Supraveghează funcţionarea unui sistem de reglare automată Executarea 1. Specifică mărimile automată caracteristice ale 2 credite traductoarelor 3. Identifică elementele elementelor componente ale unui componente ale sistem de reglare unui sistem de automată reglare 2. Verifică funcţionalitatea dispozitivelor electronice discrete.Specifică mărimile caracteristice ale elementelor de execuţie 4. dispozitive 2. Realizează 2 credite oscilatoare.Unitatea de competenţe Competenţa Dispozitive electronice Circuite electronice digitale Elemente componente ale unui sistem de reglare automată Circuite electronice Remedierea analogice defectelor Modulul CDL Măsurări specifice în instalaţii de automatizăre Verificare 3. 4. Realizează electronice amplificatoare. Implementează logice funcţii binare 2 credite simple cu circuite integrate logice 3. integrate 2. Realizează circuite de impulsuri Utilizarea 1.

Elimină defectul Dispozitive electronice Circuite electronice digitale Elemente componente ale unui sistem de reglare automată Circuite electronice Remedierea analogice defectelor Modulul CDL Măsurări specifice în instalaţii de automatizăre Verificare  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 Remedierea defectelor în echipamente de automatizare 1 credit 6 . Stabileşte modulul sau blocul funcţional defect 3.Unitatea de competenţe instalaţiile de automatizare 1 credit Competenţa 2. Identifică defectul după simptome 2. Întreţine starea de funcţionare a aparatelor de măsură şi control 1. Utilizează aparatele de măsură şi control în efectuarea măsurătorilor 3.

Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: • orientarea asupra celui care învaţă. Proiectarea curriculară s-a realizat pe baza unităţilor de competenţă din Standardul de Pregătire Profesională validat conform OMECT nr.02.2004 şi aprobat prin OMECT nr. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere:  Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat prin: ⇒ gradarea sarcinilor de la uşor la dificil pe fişele de lucru. • permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale. 7 . elevii se vor familiariza cu: asigurarea calităţii în domeniul de activitate. utilizarea dispozitivelor electronice discrete. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei:  Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor. La nivelul doi. Prin programul de la nivelul doi. respectiv asupra disponibilităţilor sale. Ei învaţă în moduri diferite. realizarea de circuite electronice cu dispozitive electronice discrete şi realizarea montajelor electronice cu circuite integrate. cu viteză diferită şi din experienţe diferite. domeniul Electronică şi automatizări.01. noi mijloace sau resurse didactice. Unităţile de competenţă tehnice din cadrul programului de la nivelul doi îl vor înzestra pe elev cu o gamă mai largă de abilităţi practice şi creative. elevii vor dobândi suficiente abilităţi şi cunoştinţe care le vor permite să continue pregătirea la nivelul trei. cât şi în plan vertical. prin unităţile de competenţă tehnice generale. în care nici din punct de vedere profesional nu există răspunsuri "unice" sau "cele mai bune". Şcoala de Arte şi Meserii. • Planul cadru de învăţământ pentru Şcoala de Arte şi Meserii – an de completare. În elaborarea strategiei didactice. specific domeniului electronică şi automatizări. Parcurgerea conţinuturilor şi adecvarea strategiilor didactice vor viza şi formarea capacităţii de analiză a nivelului de competenţe dobândite prin învăţare.NOTĂ DE PREZENTARE Modululele din prezenta curriculă se studiază pe parcursul clasei a XI-a. folosind un limbaj specializat. calificarea Electronist aparate şi echipamente automatizări corespunzătoare nivelului doi din cadrul Sistemului Naţional de Calificări Profesionale. • Curriculum parcurs de elevi in clasele a IX-a si a X-a. în scopul orientării spre o anumită carieră profesională şi dezvoltarea capacităţii de comunicare. De asemenea curriculum calificarii Electronist aparate şi echipamente de automatizări sa elaborat ţinand cont şi de: • Competenţele dobândite de absolvenţii nivelului I de calificare in domeniul Electronică şi Automatizări.  Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. 3257 din 19. Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev.3. urmând să le pună mai bine în valoare. deşi unii dintre aceştia ar putea alege să îşi găsească un loc de muncă. • oferă deschidere maximă atât în plan orizontal.  Elevii învaţă cel mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”. datorită structurii sale elastice.2004.  Elevii au stiluri unice de învăţare. 3106 din 22.  Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare. Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini de rutină şi predictibile. în orice moment al procesului educativ. elevii vor trebui pregătiţi pentru a evolua în situaţii adaptative complexe. Şcoala de Arte şi Meserii (SAM). Prin natura activităţilor de învăţare. • modulul poate încorpora.

Acesta trebuie să includă discuţii cu elevul în legătură cu motivele care au dus la insucces şi identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare. alături de rezultatele de la celelalte discipline de cultură de specialitate şi de la disciplinele de cultură generală. în funcţie de abilităţi. Dobândirea competenţelor pentru nivelul doi de calificare se va certifica pe baza rezultatelor obţinute în urma aplicării instrumentelor de evaluare a competenţelor. discuţie.  Diferenţierea răspunsului prin: ⇒ utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor de a-şi stabili obiective.⇒ fixarea unor sarcini deschise. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi de comportament (utilizarea de programe individualizate. ⇒ fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. grafic). Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregătire Profesională.  Utilizarea calculatorului pentru obţinerea de informaţii şi utilizarea unor softuri educaţionale specifice domeniului. În cazul unei încercări nereuşite.  Diferenţierea cunoştinţelor elevilor prin: ⇒ abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv. Pentru fiecare modul se evaluează numai competenţele corespunzătoare. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie. învăţământ obligatoriu şi an de completare. deşi locul de desfăşuare a evaluării poate fi modificat. Foaia matricolă va atesta absolvirea celor 3 (trei) ani ai Şcolii de Arte şi Meserii.  Utilizarea unor metode active-interactive (învăţare prin descoperire. asigură orice susţinere necesară ca fiind un drept şi acceptă că fiecare copil este diferit). probe practice). vizual. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. Pentru recuperare se poate propune o perioadă de către evaluator sau de către elev.  Fixarea de sarcini diferenţiate pentru indivizi sau grupuri diferite. ⇒ formarea unor grupe de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc. în funcţie de abilităţi. Rezultatele evaluării continue vor fi consemnate în foaia matricolă a elevului. practic). O competenţă se evaluează o singură dată. deoarece elevii mai buni le interpretează într-un mod mai solicitant. La încheierea cu succes a unei evaluări. discuţie sau grafic). 8 . simulare). este esenţială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. probe orale. În scopul invăţării centrate pe elev .  Fixarea unor sarcini deschise. dar numai în limitele orarului şcolar. precum şi a sprijinului suplimentar de care elevul are nevoie.  Vizite la expoziţii tehnice şi agenţi economici din domeniul de pregătire Plecând de la principiul incluziunii (şcoala primeşte orice copil în sistem. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. iar la şfârşitul lui se realizează evaluare sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. învăţare prin cooperare. Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. practic) şi să diferenţieze sarcinile şi timpul alocat rezolvării lor prin:  Gradarea sarcinilor de la simplu la complex utilizand fişe de lucru. vizual. este suficient un feedback de felicitare. joc de rol. pe care elevii să le abordeze la niveluri diferite. ⇒ utilizarea verificării de către un coleg sau de către îndrumător. profesorul trebuie să adapteze strategiile de predare la stilurile de învăţare ale elevilor (auditiv. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. învăţare problematizată. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). prin aplicarea instrumentelor de evaluare continuă prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională (probe scrise.  Prezentarea temelor în mai multe moduri (raport. ⇒ prezentarea temelor în mai multe moduri (raport. Pe parcursul modulului se realizează evaluare continuă.

TEC-MOS ) • Structură internă şi principiu de funcţionare. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). II. 9 . CC. PREZENTAREA MODULELOR CULTURĂ DE SPECIALITATE ŞI INSTRUIRE PRACTICĂ SĂPTĂMÂNALĂ Modulul I Dispozitive electronice I. marcaj. BC. aria curriculară Tehnologii şi are alocate 116 ore din care 58 ore de instruire practică care se vor desfăşura pe parcursul întregului an şcolar şi 29 ore de laborator tehnologic. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). GC. marcaj.  Diacul • Structură internă şi principiu de funcţionare. marcaj.curriculum diferenţiat al culturii de specialitate. Notă introductivă Modulul « Dispozitive electronice » face parte din CD . DC.  Tiristorul • Structură internă şi principiu de funcţionare. • Simbol. • Tipuri de conexiuni: EC.  Triacul • Structură internă şi principiu de funcţionare. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională.  Tranzistoare cu efect de câmp ( TEC-J. • Tipuri de conexiuni: SC. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). • Simbol. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unitate de competenţă Utilizarea dispozitivelor electronice Competenţe Identifică dispozitivele electronice discrete Conţinuturi tematice  Tranzistorul bipolar • Structură internă şi principiu de funcţionare. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). marcaj. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). • Simbol. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul  Utilizarea dispozitivelor electronice discrete III. marcaj.4. documente care stau la baza Sistemului Naţional de Calificări Profesionale. • Simbol. • Simbol.

dispozitivelor • Circuite echivalente.  Tranzistoare cu efect de câmp ( TEC-J. dispozitivelor • Regimuri de funcţionare.Unitate de competenţă Competenţe Selectează dispozitive electronice discrete Conţinuturi tematice  Tranzistorul bipolar • Parametri specifici. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare: Modulul « Dispozitive electronice » poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice pe care beneficiarii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii lor. Determină  Tranzistorul bipolar funcţionalitatea • Tipuri de conexiuni. TEC-MOS ) • Parametri specifici.  Triacul • Caracteristica I= f (U). punct static de Verifică funcţionalitatea funcţionare. • Valori limită ale parametrilor tiristorului. • Valori limită ale parametrilor tranzistorului. IV. • întreruperea joncţiunilor.  Diacul • Parametri specifici. • Circuite de polarizare.  Tiristorul • Caracteristica I= f (U). 10 . • Valori limită ale parametrilor diacului. electronice discrete  Tranzistoare cu efect de câmp ( TEC-J. dependenţa de temperatură a parametrilor tranzistorului.  Triacul • Parametri specifici. • modificarea parametrilor electrici. • Dreaptă de sarcină statică.  Măsurarea parametrilor dispozitivelor electronice discrete. TEC-MOS ) • Tipuri de conexiune. un montaj • Caracteristici statice. • Valori limită ale parametrilor tranzistorului.  Tiristorul • Parametri specifici.  Defecte ale dispozitivelor electronice discrete: • străpungerea joncţiunii. electronice discrete într• Circuite de polarizare.  Diacul • Caracteristica I= f (U).. • Dreaptă de sarcină statică. • Valori limită ale parametrilor triacului. • Caracteristici statice. • Regimuri de funcţionare.

CC. sunt prezentate mai jos: Tema 1: Tranzistorul bipolar • Structură internă şi principiu de funcţionare. • Valori limită ale parametrilor tranzistorului. complex. întreruperea joncţiunii. cu respectarea legislaţiei în vigoare. Ca instrumente de evaluare se pot elabora fişe de observare sistematică în care să se precizeze tipurile de componente electronice verificate.F.prin care se evaluează metodele de lucru. modificarea parametrilor electrici. În momentul în care au fost bifate toate căsuţele. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. – ului. Tema 2: Tranzistorul cu efect de câmp ( TEC-J. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. puteri. V. integrator. corectitudinea verificării precum şi referate ale lucrării de laborator. • Parametri specifici. • Parametri specifici: tensiuni. acurateţea tehnică. curenţi. Sugestii metodologice: Conţinuturile modulului sunt proiectate pentru 116 ore . 11 . • Dependenţa de temperatură a parametrilor tranzistorului. TEC-MOS ) • Principiul de funcţionare. pe grupe de elevi. • Dreaptă de sarcină statică. • Măsurări de parametri. Conţinuturile ce urmează a fi parcurse. întrebări cu alegere multiplă. • Regimuri de funcţionare. parametrii verificaţi. întrebări cu răspuns extins. modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport • portofoliul. în ordine cronologică. • fişe de autoevaluare • fişe cu întrebări tip grilă. susţinute de desfăşurare de activităţi practice de măsurare a parametrilor de catalog ai componentelor electronice. • Simbol. materialelor şi echipamentelor. evaluarea s-a încheiat cu succes. recunoaşterea tipului de conexiune în care lucrează şi calcularea P. • Caracteristici statice. Probele orale propuse: prezentări orale. • Simbol. • Tipuri de conexiuni: EC.Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • interviul • proiectul sau miniproiectul . BC. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). defalcate după cum urmează: 29 ore – instruire teoretică (1 oră/ săptămână ) 29 ore – laborator tehnologic (1 oră/ săptămână ) 58 ore – instruire practică (2 ore / săptămână ) Instruirea practică se va desfăşura în spaţii special amenajate. întrebări de completare • fişe de lucru Lista de verificare nu presupune decât bifarea unei căsuţe de fiecare dată când s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini. marcaj. • Tipuri de conexiuni. ca instrument de evaluare flexibil. dotate corespunzător.S. Probele scrise pot fi: rezolvări de probleme în care se va solicita elevilor recunoaşterea componentelor după simbol. • Circuite echivalente. Probele practice pot fi lucrări de laborator. punct static de funcţionare. • Defecte: străpungerea joncţiunii. • Circuite de polarizare. marcaj.

triac. 4. 5. Lucrări practice de identificare a defectelor componentelor: tranzistor bipolar. modificarea parametrilor electrici. modificarea parametrilor electrici. tiristorului. • Simbol. • Valori limită ale parametrilor triacului. marcaj. diac. Ridicarea caracteristicilor curent – tensiune ale dispozitivelor electronice. întreruperea joncţiunii. • Valori limită ale parametrilor diacului. Tema 3: Tiristorul • Structură internă şi principiu de funcţionare. Recomandări pentru lucrări de laborator 1. tranzistorului cu efect de câmp. Recomandări pentru aplicaţii practice 1. 2. • Caracteristica I= f (U). tranzistor cu efect de câmp. triac. diac. marcaj. Tema 4: Triacul • Principiul de funcţionare. • Parametri specifici. întreruperea joncţiunii. Utilizarea cataloagelor pentru selectarea componentelor electronice.• Valori limită ale parametrilor tranzistorului. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). • Caracteristica I= f (U). Tema 5: Diacul • Principiul de funcţionare. • Defecte: străpungerea joncţiunii. marcaj. Lucrări practice de polarizare a tranzistoarelor cu efect de câmp. Măsurarea parametrilor specifici ai tranzistorului bipolar. modificarea parametrilor electrici. • Caracteristica I= f (U). • Defecte: străpungerea joncţiunii. întreruperea joncţiunii. • Circuite de polarizare. tranzistor cu efect de câmp. diac. tiristor. • Defecte: străpungerea joncţiunii. tiristor. tiristor. • Defecte: străpungerea joncţiunii. întreruperea joncţiunii. Lucrări practice de polarizare a tranzistoarelor bipolare. 3. tranzistor cu efect de câmp. • Regimuri de funcţionare. • Dreaptă de sarcină statică. triacului şi diacului. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). 3. Lucrări practice de verificare a componentelor: tranzistor bipolar. modificarea parametrilor electrici. 2. • Parametri specifici. triac. aspect fizic (dispunerea terminalelor pe capsulă ). • Valori limită ale parametrilor tiristorului. 12 . • Simbol. • Parametri specifici. • Simbol. Lucrări practice de identificare a componentelor: tranzistor bipolar. • Caracteristici statice.

13 .

Axiomele şi teoremele algebrei Boole (comutativitatea. ŞI-NU. idempotenţa. forme canonice). NU. NU. tPHL. • • Conţinuturi tematice Porţi logice (ŞI. SAU EXCLUSIV). Parametrii circuitelor integrate logice (VIH. Multiplexoare. Notă introductivă: Programa este menită să dezvolte abilităţi. Demultiplexoare Comparatoare Date de catalog. pe întreaga durată a anului şcolar (cu excepţia săptămânilor de instruire practică comasată ). Codificatoare. nefiind condiţionat sau dependent de celelalte module din curriculum: Repartizarea orelor pe forme de activitate este următoarea: Total ore / an 145 din care: laborator tehnologic 58 instruire practică 58 II. distributivitatea. SAU. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Modulul Circuite electronice digitale este construit pe baza unităţii de competenţă tehnică generală Utilizarea circuitelor integrate logice conform tabelului următor: Unităţi de competenţă Utilizarea circuitelor integrate logice Competenţe Identifică circuite integrate logice. pentru a se putea adapta la tehnologiile şi la practicile de muncă în schimbare. teorema lui De Morgan) Implementează funcţii binare simple cu circuite integrate logice. Funcţii logice: ŞI. VIL. SAU. SAU EXCLUSIV. Dobândirea acestor abilităţi este esenţială în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă. dublă negare. Forme de reprezentare a funcţiilor logice (tabel de adevăr. IIL. IIH. SAU-NU. regulile lui unu şi zero. ŞI-NU. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul  Utilizarea circuitelor integrate logice. • • • • • • • • • 14 . Acest modul va fi predat în clasa a XI-a a Şcolii de Arte şi Meserii şi cuprinde un număr total de 145 de ore care se parcurg în mod constant.Modulul II Circuite electronice digitale I. III. asociativitatea. tPLH). SAU-NU. Decodificatoare. absorbţia.

de montaj. cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare. vizite de documentare la agenţii economici. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. studii de caz. Realizarea montajelor cu circuite integrate logice (cu porţi logice. Montaje pentru implementarea unor funcţii logice (funcţii de 2. V. itemi de completare. întrebări cu răspuns scurt. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat. vizual. IV. teste de evaluare etc. rezolvare de exerciţii de simplificare a funcţiilor logice. Pentru aplicarea metodei de învăţare centrată pe elev. exerciţii de citire a inscripţionărilor de pe capsulele circuitelor integrate logice. întrebări de tipul adevăratfals. exerciţii de scriere a funcţiilor logice sub formă de tabel de adevăr şi forme canonice. prezentare orală pregătită sub forma unei adresări sau unei opinii. vizionări de materiale înregistrate pe casete video şi CD-uri. exerciţii de citire a foilor de catalog. multiplexoare şi demultiplexoare). competenţele determină conţinuturile tematice. profesorul trebuie să cunoască stilurile de învăţare ale elevilor (auditiv. proiect de implementare a unor funcţii binare simple cu circuite integrate logice.Unităţi de competenţă Competenţe Interconectează circuite integrate logice în montaje • • • • Verifică funcţionarea montajelor • • • Conţinuturi tematice Tipuri de circuite integrate logice (porţi logice. proprii grupului instruit. descrieri.predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. • instrumente de evaluare: fişe de observare sistematică prin care se urmăresc etapele realizării montajului. pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice: referate interdisciplinare. 3 şi 4 variabile). scurtcircuite). multiplexoare şi demultiplexoare). Măsurarea nivelurilor de tensiune în punctele de măsură stabilite. Utilizarea cataloagelor de circuite integrate logice pentru identificarea terminalelor. Sugestii metodologice: Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. proiecte. Pentru atingerea competenţelor dorite. Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi. exerciţii de realizare a schemelor electrice corespunzătoare funcţiei logice folosind simboluri. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Procesul de predare . afectivi şi performativi). întreruperi. în funcţie de dificultatea acesteia. 15 . activităţile de învăţare . de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor. Interpretarea rezultatelor măsurărilor. etapele verificării funcţionalităţii montajului şi remedierii defectelor. practic) aplicând iniţial chestionare sociometrice şi să folosească teoria inteligenţelor multiple. Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. a competenţelor prevăzute. interactiv şi centrat pe elev. întrebări tip grilă. documentarea cu ajutorul Internetului. se recomandă utilizarea următoarelor metode: • probe orale: prezentări orale. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. decodificatoare. decodificatoare.învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. • probe scrise: itemi de asociere. Remedierea eventualelor defecte în montaje cu circuite integrate logice (de componente. întrebări cu răspuns structurat.

SAU. 1.4.Utilizări. NU.ŞI. demultiplexoare şi comparatoare). Conducerea şcolii va identifica surse financiare pentru dotarea acestora. tabela de adevăr.Date de catalog. Minimizarea funcţiilor logice. 2. Tema 5: Multiplexoare. Funcţii logice. Tema 6: Comparatoare 6. 3.3.2.2. 1.Definiţie. 6. 5.3.Date de catalog.Definiţie.1. 2. 3. 3. ŞI-NU. Evaluarea cantitativă a parametrilor specifici ai circuitelor integrate digitale. Recomandări pentru lucrări de laborator: 1.4. simbol. 2. Tipuri de porţi logice . CMOS) – parametri limită. 6. Coduri numerice Tema 2: Elemente de algebră Boole 2. Forme de exprimare a funcţiilor logice.Date de catalog.3.1. Recomandăm în continuare conţinuturile ce urmează a fi parcurse în ordine cronologică: Tema 1: Sisteme de numeraţie. zecimal – BCD. Proprietăţile algebrei Boole. simbol.3. 2.2. 3. SAU EXCLUSIV (simbol. Sinteza funcţiilor logice cu porţi logice.5. 5. demultiplexoare 5. coduri numerice 1. utilizarea cataloagelor 4. binar. Verificarea funcţionării montajelor cu circuite integrate logice (codificatoare. Identificarea circuitelor integrate digitale după aspect fizic şi simbol.1. 4. Recomandări pentru aplicaţii practice: 16 - . Sisteme de numeraţie: zecimal.Instruirea se va realiza în laboratoare tehnologice şi ateliere cu o bună dotare materială. Verificarea funcţionării porţilor logice. hexazecimal.Utilizări. Familii de circuite logice (TTL. tabela de adevăr. Aplicaţii cu circuite integrate logice Tema 4: Codificatoare. tabela de adevăr.1. simbol. decodificatoare 4.1. tabela de adevăr). fără de care nu este posibilă atingerea competenţelor menţionate în programă.Definiţie. SAU-NU. Date de catalog.2.1.2.Utilizări. conform criteriilor de performanţă din SPP. multiplexoare.3. binar-zecimal ( BCD). Conversia zecimal – binar. 4.2.3. Tema 3: Porţi logice 3. decodificatoare.funcţia logică îndeplinită. 3.

de montaj.1. întreruperi. Lucrări practice de identificare a circuitelor integrate digitale în montaje. 5.după aspect fizic şi marcare. 2. 3. Lucrări practice de montare / demontare a circuitelor integrate digitale. 4. scurtcircuite). Lucrări practice de organizare şi gestionare a unei magazii de circuite integrate.utilizarea soclurilor. Lucrări practice de identificare şi remediere a defectelor în montaje cu circuite integrate digitale (defecte: de componente. Lucrări practice de utilizare a circuitelor integrate digitale în montaje. 17 .

folosind un limbaj specializat. în vederea obţinerii calificării Electronist aparate şi echipamente de automatizări.R. specific domeniului electronică. prin unităţile de competenţă tehnice specializate.. schema bloc a unui S..R.A. corespunzătoare nivelului II din cadrul Sistemului Naţional de Calificări Profesionale. TABELUL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR: 18 . I.A. Notă introductivă: Modulul « Sisteme de reglare automată » se studiază pe parcursul clasei a XI-a. rolul şi locul unui traductor în sistemele automate.Modulul III Elemente componente ale unui sistem de reglare automată I. regimuri de funcţionare ale unui S.R. studierea documentaţiei tehnice specifice pentru asigurarea funcţionarii unui sistem de reglare automată Parcurgerea conţinuturilor modulului « Sisteme de reglare automată » şi adecvarea strategiilor didactice vor viza şi formarea capacităţii de analiză a nivelului de competenţe dobândite prin învăţare.R. mărimile caracteristice ale traductoarelor şi elementelor de execuţie. La nivelul II. rolul şi locul unui element de execuţie în sistemele automate. . domeniul Electronică. automatizări. locul şi rolul regulatorului într-un S. elevii se vor familiariza cu: rolul şi obiectul unui S.A. în scopul orientării spre o anumită carieră profesională şi dezvoltarea capacităţii de comunicare.A. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ RELEVANTE PENTRU MODUL :  Utilizarea elementelor componente ale unui sistem de reglare automată II. automatizări. Şcoala de Arte şi de Meserii.

R.Regimul tranzitoriu  Performanţele unui S. .natura fizică a mărimilor de intrare şi ieşire .regulatorul automat . Mărimi de intrare/ieşire specifice elementelor componente ale S.puterea consumată .A.A.traductoarul Descrierea funcţionării după schema bloc.A. Principalele tipuri de semnale utilizate în automatică : .sensibilitatea .Regimul staţionar .elementul de comparaţie .R. .Performanţe tranzitorii Rolul şi locul unui traductor în sistemele automate Mărimile caracteristice ale traductoarelor: .instalaţia tehnologică .elementtul de execuţie .caracteristica statică .R.domeniul de măsurare Clasificarea traductoarelor Părţi componente constructive ale traductoarelor .Performanţe staţionare .treaptă unitară .A.A. la variaţia mărimii de intrare. Rolul elementelor componente : .  Clasificarea S.R.adaptoare 19 .A.rampă unitară Regimuri de funcţionare ale unui S.Unităţi de competenţă Utilizarea elementelor componente ale unui sistem de reglare automată Competenţe Identifică elementele componente ale unui sistem de reglare automată Conţinuturi tematice  Rolul şi obiectul unui S. .R.R.elemente sensibile .    Descrie caracteristicile traductoarelor     Schema bloc a unui S.

• probe scrise: fişe de evaluare cu itemi de completare.motoare de execuţie (servomotoare) . 20 .proporţional integral derivativ (PID)  Răspunsul regulatoarelor la semnal treaptă. . întrebări cu răspuns scurt. prezentare orală pregătită sub forma unei adresări sau unei opinii. cu întrebări de tipul adevărat-fals.proporţional integral (PI) . se recomandă utilizarea următoarelor metode: • probe orale: prezentări orale.electromagneţi .proporţional (P) . .11.proporţional derivativ (PD) . a competenţelor prevăzute.  Tipuri de regulatoare electronice liniare realizate cu amplificatoare operaţionale: .Unităţi de competenţă Competenţe Descrie caracteristicile elementelor de execuţie Conţinuturi tematice  Rolul şi locul unui element de execuţie în sistemele automate  Părţi componente constructive ale elementelor de execuţie: .  Studierea documentaţiei tehnice specifice pentru asigurarea funcţionarii unui sistem de reglare automată.organe de execuţie  Tipuri constructive de elemente de execuţie: .  Modul de utilizare a diferitelor tipuri constructive de elemente de execuţie  Acţionarea electrică a elementelor de execuţie . 59.R.A. Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi.4 Supraveghează funcţionarea unui sistem de reglare automată III. . descrieri. CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ ŞI DE EVALUARE: Modulul « Sisteme de reglare automată » este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care beneficiarii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii. întrebări cu răspuns structurat. afectivi şi performativi).  Părţile componente ale regulatoarelor automate.pneumatice.electrice.motoare electrice  Elemente de semnalizare acustică şi optică. studii de caz.  Legi de reglare. întrebări tip grilă sau proiecte simple.mixte electro hidraulice electro pneumatice  Locul şi rolul regulatorului într-un S.hidraulice.

• Proiectul prin care se evaluează metodele de lucru.Regimul staţionar.• probe practice: reglări de parametri.A.A. pe grupe de elevi. realizarea unor machete funcţionale. . Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Evaluarea poate fi asociată cu autoevaluarea şi coevaluarea. capacităţilor. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei.Rolul şi obiectul unui S. proprii grupului instruit.R. Autoevaluarea urmăreşte ca elevii să devină capabili să-şi verifice fişele de lucru şi să conştientizeze că o bună pregatire profesională îi va avantaja în realizarea sarcinilor. IV. . .A. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Instruirea practică se va desfăşura în spaţii special amenajate. precum şi asupra numărului de ore de instruire practică în funcţie de dificultatea temei.R. • Investigaţia. în următoarea succesiune: TEMA NR.performanţe staţionare . .R. . TEMA NR.A. cu respectarea legislaţiei în vigoare. noţiuni generale: . dotate corespunzător.Descrierea funcţionării după schema bloc.Tipuri de S.performanţe tranzitorii 21 . • Autoevaluarea prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune un program propriu de învăţare. acurateţea tehnică. SUGESTII METODOLOGICE: Conţinuturile modulului sunt proiectate pentru 116 ore . grupate pe teme. evaluarea s-a încheiat cu succes. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor.3 Performaţele unui S.R.A. În momentul în care au fost bifate toate căsuţele.: . Fişa de verificare nu presupune decât bifarea unei căsuţe de fiecare dată când s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini.2 Regimurile de funcţionare ale unui S. • Portofoliul care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor. Evaluarea continuă este condiţionată de precizările conţinute de criteriile de performanţă şi de probele de evaluare introduse în standarul de pregătire profesională.Regimul tranzitoriu. activităţile extraşcolare etc. modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport.R. materialelor şi echipametelor. defalcate după cum urmează: Total ore / an 116 Din care ore de: teorie 29 laborator tehnologic instruire practică 87 Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme.Mărimi de intrare/ieşire.1 Sisteme de reglare automată.Schema bloc a unui S. . comunicării.Rolul blocurilor componente : . TEMA NR. • instrumente de evaluare: fişe de observare sistematică. Se recomandă parcurgerea conţinuturilor. supravegherea unui sistem de reglare automată. atitudinilor faţă de o sarcină dată.

Simularea reglării P. 22 . Mărimile caracteristice ale traductoarelor. Traductoare: Rolul şi locul unui traductor în sistemele automate. Regulatoare: .Elemente de semnalizare optică. Elemente de execuţie: Rolul şi locul unui element de execuţie în sistemele automate. 8. 9.Elemente de semnalizare acustică. D cu amplificatoare operaţionale. TEMA NR. Reglarea turaţiei unui motor asincron. 6. 3. Părţi componente constructive ale elementelor de execuţie. D cu componente discrete de circuit. 4. I.R.4 TEMA NR.Noţiuni generale. Semnal treaptă unitară. I. . Teme propuse pentru lucrări de instruire practică 1. . .Locul şi rolul regulatorului în sistemele automate. 10. Semnal rampă unitară. . 5. Simularea funcţiilor P. Reglarea turaţiei unui motor de c. Realizarea legii de reglare I pentru procese lente. Realizarea legii de reglare P pentru procese lente. Realizarea unei machete funcţionale cu bimetal şi releu. Clasificarea traductoarelor.A. Tipuri constructive de elemente de execuţie. TEMA NR 6.7 Aparate auxiliare utilizate în automatizări: .5 - Tipuri de semnale utilizate la stuudiul S. Realizarea unei machete funcţionale pentru ilustrarea funcţionării limitatoarelor de cursă. 2. 7. Acţionarea electrică a elementelor de execuţie. Utilizarea diferitelor tipuri constructive de elemente de execuţie.Tipuri de regulatoare.c. Supravegherea unui sistem de reglare industrială.TEMA NR. Părţi componente constructive ale traductoarelor.Răspunsul regulatoarelor la semnal treaptă. Realizarea legii de reglare D pentru procese lente.

23 .

3. care va constitui instrument de evaluare în vederea certificării competenţelor obţinute în urma parcurgerii programului de la nivelul II. derivaţie. Realizare practică. folosite pentru îndrumarea în scopul elaborării unui proiect. Stabilizatoare cu compensare: serie.schema electrică şi funcţionarea. Stabilizatoare: Schema bloc. AO neinversor – schema electrică şi amplificarea. Schema electrică şi funcţionare. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul  Utilizarea circuitelor electronice de putere. 30 sunt de laborator tehnologic. Din cele 120 ore. Stabilizatoare cu reacţie. Verificarea funcţionalităţii montajului. Amplificatoare 1. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitate de competenţă Realizarea circuitelor cu dispozitive electronice discrete Competenţe Realizează surse stabilizate de tensiune    • • •  Realizează amplificatoare • •  • • Conţinuturi tematice Schema bloc a unei surse stabilizate de tensiune Redresoare. cuprinde un număr total de 120 de ore şi se va parcurge în patru săptămâni de instruire practică comasată. Filtre de netezire. 24 . Notă introductivă: În conceperea programei pentru modulul Circuite electronice analogice s-a avut în vedere necesitatea ca elevii să dobândească un set de competenţe tehnice specializate care să le ofere posibilitatea de a activa într-un domeniu în care componentele şi sistemele electronice au căpătat un rol foarte important . 2. Schema electrică şi funcţionare. II.STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ Modulul IV Circuite electronice analogice I. Verificarea funcţionalităţii montajului. Acest modul va fi predat în clasa a XI a a Şcolii de Arte şi Meserii. III. Amplificator de putere: cu tranzistoare identice . cu tranzistoare complementare . Amplificator de semnal mic (conexiune EC). Schema electrică şi funcţionare. Realizare practică. Amplificatoare operaţionale: AO inversor – schema electrică şi amplificarea.schema electrică şi funcţionarea.

prezentare orală pregătită sub forma unei adresări sau unei opinii. Realizare practică. exerciţii de citire a foilor de catalog. 6. întrebări cu răspuns scurt. Verificarea funcţionalităţii montajului.schemă electrică şi funcţionarea. forma de undă a tensiunii de ieşire. Oscilatoare RC – scheme funcţionale. 7. • probe scrise: fişe de evaluare cu itemi de completare. • instrumente de evaluare: fişe de observare sistematică prin care se urmăresc etapele realizării montajului şi verificării funcţionalităţii lui. se recomandă utilizarea următoarelor metode: • probe orale: prezentări orale. Limitatoare derivaţie: cu un prag de limitare şi cu două praguri de limitare . oscilatorul Colpitts cu cuarţ schema electrică.schema electrică funcţională.schema electrică funcţională. Realizare practică. Circuite de impulsuri Circuite RC: de derivare . • probe practice: montaje electronice. Circuite basculante monostabile . exerciţii de citire a inscripţionărilor de pe capsulele circuitelor integrate logice. Circuite basculante bistabile . Oscilatoare cu cuarţ: proprietăţile cristalului de cuarţ. a competenţelor prevăzute. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare: Modulul « Circuite electronice analogice » este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care beneficiarii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii. afectivi şi performativi). de integrare . cu întrebări de tipul adevărat-fals. forma de undă a tensiunii de ieşire. întrebări cu răspuns structurat. 5. Circuite de limitare.schemă electrică şi funcţionarea. Oscilatoare LC în trei puncte: scheme funcţionale.schema electrică funcţională. condiţia de derivare.Unitate de competenţă Competenţe Realizează oscilatoare Conţinuturi tematice Oscilatoare 4. frecvenţa de oscilaţie. descrieri. Circuite basculante: Circuite basculante astabile . 25 . Verificarea funcţionalităţii montajului.schema electrică. Fişa de verificare nu presupune decât bifarea unei căsuţe de fiecare dată când s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini. Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi. evaluarea s-a încheiat cu succes. întrebări tip grilă sau proiecte simple. În momentul în care au fost bifate toate căsuţele. studii de caz. Realizează circuite de impulsuri  • •  • •  • • •  IV.schema electrică. condiţia de integrare. Limitatoare serie: cu un prag de limitare şi cu două praguri de limitare .

Oscilatoare LC în trei puncte: scheme de principiu. Conducerea şcolii va identifica surse financiare pentru dotarea acestora. 9.V. • Stabilizatoare cu reacţie.  Amplificatoare operaţionale: • A. O variantă posibilă de dezvoltare logică a conţinuturilor se poate prezenta astfel: Tema 1: Schema bloc a unei surse stabilizate de tensiune  Redresoare. Tema 4: Circuite de impulsuri  Circuite RC: • de derivare . frecvenţa de oscilaţie. Amplificator de semnal mic (conexiune EC). 26 . forma de undă a tensiunii de ieşire. în funcţie de dificultatea acesteia. .schema electrică şi amplificarea Tema 3: Oscilatoare 10.scheme de principiu. derivaţie.  Circuite de limitare.schema electrică şi funcţionarea.transpunerea proiectului în activităţi de învăţare concretă .O.  Stabilizatoare: • Schema bloc. inversor . Acolo unde este posibil instruirea se poate realiza şi în ateliere ale agenţilor economici. condiţia de derivare.  Filtre de netezire. • cu tranzistoare complementare . Schema electrică şi funcţionare. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Instruirea se va realiza în laboratoare tehnologice şi ateliere cu o bună dotare materială.schema electrică. privit global. Oscilatoare cu cuarţ: proprietăţile cristalului de cuarţ. condiţia de integrare.schema electrică..proiectarea de la Curriculum-ul Naţional – la planificarea anuală – la proiectarea unităţilor de învăţare . conform criteriilor de performanţă din SPP. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. proprii grupului instruit. Sugestii metodologice Procesul de formare/ învăţare/ instruire. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor. 11. • Factorii de stabilizare.schemă electrică şi funcţionarea. Tema 2: Amplificatoare  Clasificarea amplificatoarelor. Schema electrică şi funcţionare.  Oscilatoare RC .schema electrică. • de integrare .evaluarea procesului care se desfăşoară în clasă în vederea reglării lui prin analiza feedbackului obţinut. neinversor . Schema electrică şi funcţionare. la nivelul clasei.schema electrică şi amplificarea • A. presupune: .schema electrică şi funcţionarea. fără de care nu este posibilă atingerea competenţelor menţionate în programă. Amplificator de putere: • cu tranzistoare identice . • Stabilizatoare cu compensare: serie. 8.oscilatorul Colpitts cu cuarţ . .O. • Limitatoare serie: cu un prag de limitare şi cu două praguri de limitare .

 • Limitatoare derivaţie: cu un prag de limitare şi cu două praguri de limitare .schema electrică şi funcţionarea. • Circuite basculante bistabile . Vizualizarea tensiunilor de la intrarea şi ieşirea unui stabilizator. Aplicaţii ale circuitelor de impulsuri. Utilizarea cataloagelor pentru selectarea circuitelor integrate liniare. 5. forma de undă a tensiunii de ieşire.. 5. 27 . Circuite basculante: • Circuite basculante astabile . 6.schemă electrică şi funcţionarea. 3. Vizualizarea semnalelor de la intrarea şi ieşirea unor circuite de derivare şi de integrare. Vizualizarea semnalelor de la intrarea şi ieşirea unui limitator serie şi derivaţie. Lucrări practice de realizare a unei surse stabilizate de tensiune. 7. Vizualizarea semnalelor de la intrarea şi ieşirea unui amplificator. 2. Recomandări pentru lucrări de laborator: 1. 3. • Circuite basculante monostabile . Lucrări practice de realizare a circuitelor RC de derivare şi integrare. 2. Lucrări practice de realizare a circuitelor basculante. Recomandări pentru aplicaţii practice: 1.schema electrică şi funcţionarea. 4. Lucrări practice de realizare a unui amplificator de semnal mic (conexiune EC). 4. Utilizarea cataloagelor pentru selectarea componentelor electronice. Lucrări practice de realizare a limitatoarelor serie şi derivaţie.schema electrică şi funcţionarea.

integritatea mijloacelor de protecţie). Notă introductivă: În conceperea programei pentru modulul Remedierea defectelor s-a avut în vedere necesitatea ca elevii să dobândească un set de competenţe tehnice specializate care să le ofere posibilitatea de a depana sisteme de reglare automată. Unităţi de competenţă Igiena şi securitatea muncii 28 .  Situaţii care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă (absenţa mijloacelor de protecţie. folosite pentru îndrumarea în scopul elaborării unui proiect. prevenirea şi stingerea incendiilor. TABELUL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR: Competenţe Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.Modulul V Remedierea defectelor I. II. cuprinde un număr total de 120 de ore şi se va parcurge în patru săptămâni de instruire practică comasată. Conţinuturi tematice  Drepturi şi responsabilităţi la locul de muncă în funcţie de normele prevăzute la instructajele de protecţia muncii  Mijloace de protecţie la locul de muncă. care va constitui instrument de evaluare în vederea certificării competenţelor obţinute în urma parcurgerii programului de la nivelul II. Acest modul va fi predat în clasa a XI a a Şcolii de Arte şi Meserii. Din cele 120 ore. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul (din care au fost selectate competenţele individuale agregate în modul):  Igiena şi securitatea muncii  Lucrul în echipă  Remedierea defectelor în echipamente de automatizare III. 30 sunt de laborator tehnologic.

implicare. atingerea obiectivelor. organizatorice. încurajare. bacterii.) 29 . umiditate. raportarea rezultatelor. Îşi asumă rolurile care îi Activităţi de lucru în echipă cu obiective revin în echipă. interes. Conţinuturi tematice Lucrul în echipă  Factori de risc la locul de muncă (substanţe periculoase. raportor). zgomote.  Mijloace de raportare a prezenţei factorilor de risc (rapoarte orale şi scrise). acţionale cu tematică specifică remedierii defectelor în instalaţii de automatizare prin care elevii să identifice:  Sarcini specifice membrilor unei echipe care are ca obiectiv obţinerea unor informaţii privind remedierea defectelor în instalaţii de automatizare. supravegherea finalizării unor operaţiuni. exclus.  Metode de înlăturare a factorilor de risc (remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele de protecţie. respectarea normelor de protecţie).  atitudini în grup (sprijin. viruşi. informaţionale organizatorice şi acţionale specifice remedierii defectelor în instalaţii de automatizare prin care elevii să stabilească şi să aprecieze:  poziţii individuale în grup (inclus. motivare. solidarizare)  participarea la derularea acţiunilor grupului (finalizare sarcini proprii. Identifică sarcinile şi Activităţi de lucru în echipă pentru resursele necesare pentru atingerea unor obiective informaţionale. vibraţii. radiaţii). curenţi de aer.Unităţi de competenţă Competenţe Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă. iniţiator. temperatură. coordonator.  Obiective şi sarcini specifice echipei care asigură întreţinerea şi repararea instalaţiilor de automatizare  Resurse necesare atingerii obiectivelor. ventilaţie. distribuire sarcini în echipă. subordonat.

încadrare în timp.  Modalităţi de protecţie ale echipamentelor de automatizare . interese)  Corelare a sarcinilor individuale cu cele ale echipei (explicaţii de sarcini.  Verificarea blocurilor funcţionale: . Remedierea defectelor în echipamente de automatizare Identifică defectul după simptome  Scheme de semnalizare şi interblocare în instalaţiile electrice. Conţinuturi tematice Activităţi de lucru în echipă cu obiective informaţionale. poziţia faţă de grup. respectarea unui plan comun. pierderi de fluide)  Valori nominale ale parametrilor de intrare.comparatorul .  Măsurători de mărimi electrice şi neelectrice specifice instalaţiei conform documentaţiei tehnice. corecţii şi adaptări ale planului comun. Stabileşte modulul sau blocul funcţional defect 30 .  Studierea documentaţiei tehnice specifice instalaţiilor tehnologice cuprinse în S. ieşire.R.traductorul . comandă şi acţionare indicate în documentaţia tehnică. asigurarea echilibrului de sarcini în echipă.A. scurtcircuite.  Adoptare a unor măsuri de eficientizarea a lucrului în echipă (verificări ale calităţii sarcinilor.regulatorul . atitudini.elementul de execuţie  Defecte posibile ale blocurilor funcţionale şi modalităţi de identificare ( întreruperi de circuite. organizatorice şi acţionale specifice remedierii defectelor în instalaţii de automatizare prin care elevii să dobândească abilităţi de:  Recunoaştere a competenţelor membrilor echipei (pregătire profesională.Unităţi de competenţă Competenţe Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor. recunoaşterea meritelor). secţionări ale izolaţiei. grad de motivare. pătrunderi de agenţi corozivi. negocierea sarcinilor).

CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ ŞI DE EVALUARE: Modulul « Remedierea defectelor » este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care beneficiarii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii. Pe parcursul modulului se realizează evaluare formativă. a competenţelor prevăzute. identificări de defecte. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. executarea măsurătorilor specifice în instalaţiile de automatizare. asigurarea calităţii. pentru verificarea atingerii competenţelor. afectivi şi performativi). Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. În cadrul modulului se exersează şi alte competenţe din unităţile de competenţă pentru abilităţi cheie şi tehnice: comunicare şi numeraţie. Fişa de verificare nu presupune decât bifarea unei căsuţe de fiecare dată când s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini. 31 . Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. • probe scrise: fişe de evaluare cu itemi de completare. Se recomandă adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale. O competenţă se evaluează o singură dată. evaluarea acestora făcându-se la respectivele module. simularea. • instrumente de evaluare: fişe de observare sistematică prin care se urmăresc etapele remedierii defectelor şi verificarea funcţionalităţii . întrebări tip grilă sau proiecte simple. prezentare orală pregătită sub forma unei adresări sau unei opinii. • probe practice:operaţii necesare protejării instalaţiei tehnologice. . evaluarea s-a încheiat cu succes. proiectul. studii de caz.  Înlocuirea consumabilelor ( lubrifianţi sau alte fluide. înlocuirea consumabilelor. utilizarea dispozitivelor electronice discrete. utilizarea elementelor componente ale unui sistem de reglare automată.Unităţi de competenţă Competenţe Elimină defectul.  de dotarea atelierelor de instruire practică si/sau a secţiilor de producţie ale agenţilor economici parteneri. Se recomandă următoarele metode: demonstraţia. cu întrebări de tipul adevărat-fals. În momentul în care au fost bifate toate căsuţele. Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi. prin fişe individualizate. materii prime specifice)  Verificarea calităţii lucrării de remediere a defectului ( asigurarea parametrilor standard de exploatare). se recomandă utilizarea următoarelor metode: • probe orale: prezentări orale. Se evaluează numai competenţele din acest modul. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. întrebări cu răspuns structurat. întrebări cu răspuns scurt. IV. în funcţie:  de dificultatea acesteia. măsurarea parametrilor.  de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. Conţinuturi tematice  Selectarea modulului necesar pentru înlocuire  Alegerea metodei şi a mijloacelor optime pentru remedierea defectului. SUGESTII METODOLOGICE: Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme.înlocuirea modulelor defecte.. descrieri. V.

Defecte simulate.R. competenţele determină conţinuturile tematice. Defecte simulate 8. 2. 7. Studiul caracteristicilor de funcţionare a regulatoarelor. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite.D într-un S. Studiul caracteristicilor de funcţionare a regulatoarelor. Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de parcurgerea modulului Remedierea defectelor în echipamentele de automatizare. În acest cadru.. a presiunii.I. Acordarea parametrilor regulatorului într-un sistem de reglare a presiunii.A. activităţile de învăţare/instruire utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ.c.Defecte simulate. 4. Defecte simulate.  joc de rol. recomandăm ca în acest proces să se utilizeze metode bazate pe acţiune. 1. Teme propuse pentru lucrări de laborator şi instruire practică . cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare. Studiul traductoarelor pentru măsurarea presiunii.R. Supravegherea unui sistem de reglare industrială.  particularităţile de vârstă ale grupului instruit. Studiul elementelor de execuţie cu acţionare mixtă.A.Defecte simulate. 3.A. Instruirea se va realiza în ateliere de instruire practică cu o bună dotare materială / secţii de productie ale agenţilor economici parteneri. Defecte simulate 13. a temperaturii. Studiul caracteristicilor de funcţionare a regulatoarelor. Realizarea legii de reglare P pentru procese lente. Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. efectelor P. Studiul traductoarelor pentru măsurarea temperaturii.I. efectelor P. efectelor P. Studiul elementelor de execuţie acţionate pneumatic şi hidraulic. Defecte simulate 10. a debitului. 5. Realizarea legii de reglare D pentru procese lente. Defecte simulate 14. Acordarea parametrilor regulatorului într-un sistem de reglare a temperaturii 12. Realizarea legii de reglare I pentru procese lente.I.D într-un S. Reglarea turaţiei unui motor de c. ritmul de asimilare a cunoştinţelor/ formarea deprinderilor proprii grupului instruit. 6.  efectuarea de lucrări de laborator. Reglarea turaţiei unui motor asincron. pe activităţi practice şi mai puţin pe cele teoretice. cum ar fi:  efectuarea de lucrări practice. 11.  simulare.R. Defecte simulate 9.D într-un S. interactiv şi centrat pe elev.Defecte simulate 15. Defecte simulate.Defecte simulate 32 .

33 .

pe structura unităţilor de competenţă pentru abilităţi cheie şi de competenţă tehnică şi profesională. gândirea critică. dar şi adâncirea compeţentelor cheie.CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ Modulul VI Măsurări specifice în instalaţii de automatizare I.  dobândirea cunoştintelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare. atingerea de către elev a acestor competenţe. asumarea responsabilităţilor. laborator tehnologic 58 2 ore / săpt II. lucrul în echipă.  promovarea valorilor democratice în curriculum. alături de celelalte module din trunchiul comun. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul  Comunicaţie şi numeraţie  Asigurarea calităţii  Executarea măsurătorilor specifice în instalaţiile de automatizare 34 . în totalitatea lor. Acest modul va fi predat în clasa a XI a a Şcolii de Arte şi Meserii şi cuprinde: Total ore / an 116 Din care: ore de teorie 58 2 ore / săpt. Având în vedere că pentru Şcoala de Arte şi Meserii curriculumul are la bază Standardele de Pregătire Profesională şi este construit modular. creativitatea şi sprijinul antreprenorial. alături de competenţele personale şi cele sociale: comunicarea. care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise. Notă introductivă: Scopul curriculumului de dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:  lărgirea domeniului ocupaţional. curriculumul de dezvoltare locală va viza. În conceperea programei pentru modulul Măsurări specifice în instalaţii de automatizare s-a avut în vedere necesitatea ca elevii să dobândească un set de competenţe tehnice specializate care să le ofere posibilitatea de a activa într-un domeniu în care sistemele de calcul au căpătat un rol extrem de important.

Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Modulul Măsurări specifice în automatizări este construit pe baza unităţii de competenţă tehnică specializată 59. ieşiri). bonuri evidenţe simple. Formule şi algoritmi de calcul pentru determinarea parametrilor de măsurare.12. autoevaluare şi controlul calităţii lucrărilor efectuate • Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată • • • • Asigurarea calităţii Aplică normele de calitate în domeniul de activitate • • • Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii • • • • • 35 . Mijloace grafice de reprezentare şi interpretare a rezultatelor măsurărilor în circuitele şi echipamentele de automatizare (grafice. Proceduri specifice metodelor standardizate de asigurare a calităţii. Documentaţia specifică pentru sarcini de lucru: registre. dezvoltare. executarea măsurătorilor specifice în instalaţiile de automatizare agregată conform tabelului următor : Unităţi de competenţă Comunicare şi numeraţie Competenţe Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate • Conţinuturi tematice Documente din surse specializate (manuale. reviste. documentaţii tehnice) în legătură cu evoluţia aparatelor de măsurare a mărimilor electrice şi neelectrice. europeni şi internaţionali specifici lucrărilor măsurare a mărimilor electrice şi neelectrice. Reprezentarea grafică corecta a rezultatelor (scara. acurateţea. norme interne. studii. diagrame). corespondenţa oficială.instrucţiuni de lucru. Mijloace grafice de reprezentare a circuitelor de măsurare (scheme bloc. articole. Internet. jurnale.III. Indicatori şi criterii specifice privind calitatea lucrărilor de măsurare. Norme de calitate specifice măsurărilor în instalaţiile de automatizare. Metode standardizate de asigurare a calităţii. Modele de management al calităţii. caiete de sarcini. scheme electrice). Etapele şi acţiunile de evaluare. Cerinţe de calitate impuse de normative care reglementează activitatea de măsurare a mărimilor electrice şi neelectrice ca proces (intrări. toleranta). Criterii şi indicatori de calitate naţionali.

Manometre .Termometre . • 36 . Aplicarea procedurii de lucru.c şi c.termometre cu termorezistenţă . • Aparate de măsură pentru mărimi neelectrice .Aparate înregistratoare .a.Ampermetre .Osciloscop Selectarea aparatului şi precizarea procedurii de lucru. Compararea rezultatelor măsurătorii cu valorile nominale.Voltmetre . .voltmetre de c.termometre cu termocuplu • Măsurarea electrică a presiunii fluidelor .termometre cu termistor . efectuarea măsurătorilor .Debitmetre Selectarea aparatului şi precizarea procedurii de lucru.c.Vacuummetre • Măsurarea electrică a debitului .Aparate indicatoare Noţiuni generale despre sistemele de măsurare automată. • Aparate de măsură pentru mărimi electrice : .(tensiunea electrică.ampermetre de c.Vacuummetre .osciloscopul • Măsurarea electrică a temperaturii . • Aparate de prelucrare şi prezentare a mărimilor neelectrice: . şi c.Executarea măsurătorilor specifice în instalaţiile de automatizare Identifică aparatele de măsură şi control Unităţile de măsură fundamentale şi derivate ale mărimilor electrice şi neelectrice. temperatura. Utilizează aparatele de • Măsurarea mărimilor electrice: măsură şi control în .debitul). intensitatea curentului electric.Manometre .Debitmetre Efectuarea reglajelor iniţiale. presiunea .a.

37 . În momentul în care au fost bifate toate căsuţele.. termometru. vacuummetru. • probe scrise: fişe de evaluare cu itemi de completare.c.prezentarea temelor în mai multe moduri (raport .. Executarea măsurătorilor specifice în instalaţiile de automatizare COMPETENŢA: 59. Fişa de verificare nu presupune decât bifarea unei căsuţe de fiecare dată când s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini. Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi. în funcţie de abilităţi. exerciţii de citire a inscripţionărilor de pe aparatele de măsură.Întreţine starea de funcţionare a aparatelor de măsură şi control • • • • Studierea documentaţiei tehnice specifice pentru întreţinerea. • probe practice: montaje de măsurare. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat prin: • gradarea sarcinilor de la uşor la dificil. prezentare orală pregătită sub forma unei adresări sau unei opinii. studii de caz. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare: Modulul « Măsurări specifice în automatizări » este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care beneficiarii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii. osciloscop. depozitarea aparatelor de măsură pentru mărimile electrice şi neelectrice. voltmetru de c. şi c. aparate de prezentare şi prelucrare a mărimilor neelectrice.12.1 Identifică aparatele de măsură şi control NUME ŞI PRENUME ELEV: …………………………………………. -raport privind expirarea valabilităţii buletinelor de verificare şi etalonare Transmiterea documentelor de evidenţă şi raportare către persoanele abilitate Verificarea stării de funcţionare a aparatelor de măsură.a. utilizând în acest sens fişe de lucru.c. afectivi şi performativi). evaluarea s-a încheiat cu succes. şi c. întrebări tip grilă sau proiecte simple. a competenţelor prevăzute. • fixarea unor sarcini deschise. manipularea. • fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi.învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev.a. Conţinutul documentelor de evidenţă şi raportare: -fişă de evidenţă a verificării periodice.12. exerciţii de citire a indicaţiilor aparatelor. întrebări cu răspuns scurt. manometru şi debitmetru. întrebări cu răspuns structurat. În continuare se prezintă un model de instrument de evaluare pentru certificarea unei competenţe tehnice din cadrul modulului Măsurări specifice în automatizări. • instrumente de evaluare: fişe de observare sistematică prin care se urmăresc etapele realizării montajului şi verificării funcţionalităţii lui. se recomandă utilizarea următoarelor metode: • probe orale: prezentări orale. pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. cu întrebări de tipul adevărat-fals. FIŞĂ DE EVALUARE UC: 59.. Se pun la dispoziţia elevului următoarele aparate: ampermetru de c. IV. descrieri. Procesul de predare .discuţie sau grafic).

debit Specifică multiplii şi submultiplii unităţilor de măsură fundamentale pentru temperatură. multipli şi submultipli. Specifică multiplii şi submultiplii unităţilor de măsură fundamentale pentru intensitatea curentului electric şi pentru tensiunea electrică Face transformări între unităţile de măsură fundamentale şi derivate pentru intensitatea curentului electric şi pentru tensiunea electrică. Identifică aparatele de măsură pentru tensiunea electrică. presiune. Identifică aparatele de măsură pentru temperatură. Precizaţi unităţile de măsură fundamentale şi derivate pentru temperatură. Identifică aparate înregistratoare de prelucrare şi prezentare a mărimilor neelectrice. Precizaţi unităţile de măsură fundamentale şi derivate pentru intensitatea curentului electric. presiune.a. şi c. Specifică procedura de lucru pentru măsurarea presiunii. 4. Selectaţi aparatele cu care se poate măsura intensitatea curentului electric şi explicaţi procedeul de lucru atât pentru c. multiplii şi submultiplii lor. 2. multipli şi submultipli. Specifică unităţile de măsură fundamentale şi derivate pentru temperatură. Dintre aparatele de prezentare şi prelucrare a mărimilor neelectrice selectaţi aparatele indicatoare şi aparatele înregistratoare şi descrieţi modul de afişare respectiv de înregistrare. Specifică procedura de lucru pentru măsurarea intensităţii curentului electric continuu şi curentului electric alternativ. Specifică procedura de lucru pentru măsurarea temperaturii Identifică aparatele de măsură pentru presiune. 6. Descrie tipul de înregistrare Data Semnătura evaluatorului 38 . Specifică procedura de lucru pentru măsurarea debitului. Crt. 3. presiune şi debit.1. cât şi pentru c.a. cât şi pentru c.c. multiplii şi submultiplii acestora şi relaţiile dintre unităţi.c. Selectaţi aparatele cu care se poate măsura tensiunea electrică şi explicaţi procedeul de lucru atât pentru c. Selectaţi aparatele cu care se pot măsura temperatura. Selectează aparate indicatoare pentru prelucrarea şi prezentarea mărimilor neelectrice. Identifică aparatele de măsură pentru intensitatea curentului electric. Descrie modul de afişare a aparatelor indicatoare. Identifică aparatele de măsură pentru debit. Nr.a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Operaţia Specifică unităţile de măsură fundamentale şi derivate pentru intensitatea curentului electric şi pentru tensiunea electrică. presiunea şi debitul şi explicaţi procedeul de lucru.c. 5. multiplii şi submultiplii acestora şi relaţiile dintre unităţi. Specifică procedura de lucru pentru măsurarea tensiunii electrice în c. pentru tensiunea electrică.. debit şi relaţiile de transformare.

Rezultatul final: COMPETENŢA A FOST DOBÂNDITĂ DA NU Nume şi prenume evaluator …………………………………. 39 .

. Recomandăm în continuare conţinuturile ce urmează a fi parcurse în ordine cronologică: Tema nr. . teste de evaluare etc. interactiv şi centrat pe elev. . manipularea şi depozitarea voltmetrelor. Tema nr. • Când aţi terminat.Montarea în circuit. . . . proprii grupului instruit. . cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare. Pentru atingerea competenţelor dorite. . manipularea şi depozitarea ampermetrelor. . înmânaţi evaluatorului toate fişele relevante pentru această probă şi montajele realizate. în funcţie de dificultatea acesteia. asiguraţi-vă că dispuneţi de toate materialele şi instrumentele necesare.Extinderea domeniului de măsurare pentru ampermetrele analogice.Întreţinerea.Efectuarea reglajelor iniţiale şi alegerea domeniului de măsurare.Întreţinerea.Ampermetre analogice şi digitale.predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. documentarea cu ajutorul Internetului. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite.Citirea indicaţiilor . şi data susţinerii probei. . . pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice: referate interdisciplinare. V. aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului înainte de a începe proba.Montarea în circuit. . • Completaţi pe fişa de evaluare numele dvs.Consemnarea rezultatelor măsurării. .Unităţi de măsură pentru intensitate. Tema nr. Instruirea se va realiza în laboratoare tehnologice cu o bună dotare materială. .Extinderea domeniului de măsurare pentru voltmetrele analogice. .Verificarea stării de funcţionare.Multipli şi submultipli. Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă.Consemnarea rezultatelor măsurării. competenţele determină conţinuturile tematice.Verificări periodice. 1 Unităţi de măsură fundamentale şi derivate pentru mărimi electrice: . vizionări de materiale înregistrate pe casete video şi CD-uri. activităţile de învăţare . • Înainte de începerea evaluării.Verificări periodice.Unităţi de măsură pentru tensiune. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor. Sugestii metodologice: Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. • Rezolvaţi toate sarcinile cuprinse în fişa de evaluare. 40 .Verificarea stării de funcţionare.Citirea indicaţiilor . vizite de documentare la agenţii economici.Efectuarea reglajelor iniţiale şi alegerea domeniului de măsurare. proiecte. 2 Ampermetre: . de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. 3 Voltmetre: . .Voltmetre analogice şi digitale.Instrucţiuni pentru candidaţi Citiţi aceste observaţii înainte de a începe evaluarea: • Citiţi cu atenţie toate cerinţele înainte de a încerca să le rezolvaţi • Dacă observaţi vreo problemă la una din cerinţe. . . .Multipli şi submultipli.

Termometre cu termistor.Verificarea stării de funcţionare. Măsurarea electrică a temperaturii: . Unităţi de măsură fundamentale şi derivate pentru mărimi neelectrice: .Efectuarea reglajelor iniţiale şi alegerea domeniului de măsurare. noţiuni generale.Unităţi de măsură pentru temperatură. . manipularea şi depozitarea osciloscoapelor.Schema bloc.Manometre.Multipli şi submultipli. .Înregistrarea .Consemnarea rezultatelor măsurării. . .Efectuarea reglajelor iniţiale şi alegerea domeniului de măsurare. .Efectuarea reglajelor iniţiale şi alegerea domeniului de măsurare. Măsurarea electrică a debitului: .Montarea în circuit. . .Consemnarea rezultatelor măsurării. manipularea şi depozitarea manometrelor şi a vacuummetrelor. .Citirea indicaţiilor . .Întreţinerea. .Montarea în circuit.Consemnarea rezultatelor măsurării. .Verificarea stării de funcţionare.Metode de măsurare a debitului. .Multipli şi submultipli. . . principiul de funcţionare.Caracteristici metrologice. procedee de înregistrare.Întreţinerea.Citirea indicaţiilor .Vacuummetre. . 41 Tema nr. principiul de funcţionare. Măsurarea electrică a presiunii: . .9 . . Aparate de prelucrare şi prezentare a mărimilor neelectrice: .6 Tema nr. tipuri de aparate înregistratoare. . rol şi principiul de funcţionare. domenii de valori ale presiunii măsurate. .Verificarea stării de funcţionare. .Măsurarea tensiunii.Debitmetrul cu diafragmă.8 Tema nr. .Verificarea stării de funcţionare. manipularea şi depozitarea termometrelor. domenii de valori ale presiunii măsurate. .Generatorul „ bază de timp” . . rol şi principiul de funcţionare. .Termometre cu termorezistenţă. .Afişarea. 7 Tema nr.Sisteme de măsurare automată.Citirea indicaţiilor . .Unităţi de măsură pentru debit. . . . .5 Tema nr. . . .Termometre cu termocuplu. .Multipli şi submultipli.Măsurarea intensităţii.Unităţi de măsură pentru presiune.Întreţinerea. . . tipuri de afişaje ale aparatelor de măsură.Tema nr.Aparate indicatoare.Efectuarea reglajelor iniţiale şi alegerea domeniului de măsurare. 4 Osciloscopul: .Debitmetrul rotametric.

3. . 42 .ampermetre . Lucrări practice de măsurare a mărimilor electrice folosind: . manipularea şi depozitarea debitmetrelor. Consemnarea rezultatelor măsurării.10 Citirea indicaţiilor .Tema nr. Recomandări pentru lucrări de laborator 1. Lucrări practice de identificare a senzorilor de presiune. .termocuplu . Măsurarea presiunii unui gaz cu un aparat indicator pneumatic. Alegerea senzorilor termici pentru o aplicaţie dată în funcţie de caracteristicile acestora. Lucrări practice de identificare a senzorilor de temperatură.termistor 2. Documente de evidenţă şi raportare utilzate în urmărirea stării tehnice a aparatelor de măsurat: .raport privind expirarea valabilităţii buletinelor de verificare şi etalonare. Întreţinerea.osciloscop 2.termorezistenţă . Executarea de măsurători de temperatură furnizate de senzori de temperatură ( termocuplu.fişă de evidenţă a verificării periodice.voltmetre . 4. termorezistenţă) 5.

22. 33. 23. Măsurări specifice în instalaţii de automatizare teorie: 2 ore/sapt. 29. Stagii de pregătire practică Modulul IV Circuite electronice analogice 120 ore Stagii de pregătire practică Modulul V Remedierea defectelor 120 ore CD – curriculum diferenţiat. 16. 12. instruire practică: 3 ore/sapt. 34. 31. 35. 37. 18. 24. 19. instruire practică: 2 ore/sapt. Elemente componente ale unui SRA teorie: 1ore/sapt. ca în tabelul de corelare. 2. 17. 6. 21. 20. CDL – curriculum în dezvoltare locală Observaţie: Instruirea practică comasată se desfăşoară timp de 8 săptămâni care vor fi planificate fie la sfârşitul anului şcolar. 9. instruire practică: 1 ore / săpt. Modul I (CD) Modul II (CD) Modul III (CD) Modul VI (CDL) Dispozitive electronice Circuite electronice digitale teorie: 1 oră / săpt. 43 . 3. 5. 32. 8. laborator tehnologic: 2 ore/sapt. 28. laborator tehnologic: 2 ore / săpt. 27. laborator tehnologic: 1 oră / săpt. 13. 10. 25. 14. 36. 11. 26. 7. fie în timpul anului la decizia şcolii şi în parteneriat cu agenţii economici. teorie: 2 ore / săpt. 4. 30.Tabel de corelare a modulelor: Săptămâna 1. 15.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->