ANTET UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anexă- Model Fişă de activitate

FIŞĂ DE ACTIVITATE
1. Titlul activităţii:
_________________________________________________________________
2. Coordonatorul/Coordonatorii
activităţii:_____________________________________________
3. Data desfăşurării:
________________________________________________________________
4. Durata activităţii:
________________________________________________________________
5. Grupul ţintă:
____________________________________________________________________
6. Parteneri implicaţi:
_______________________________________________________________
7. Obiectivele (2, max. 3):
a. _______________________________________
b. _______________________________________
c. _______________________________________
8. Resursele:
a. umane
b. materiale

_______________________________________
_______________________________________

9. Descrierea activităţii (max. 5 fraze):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
10.
a.
b.
c.
d.
e.

Rezultate aşteptate:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

11.Modalităţi de evaluare a activităţii:
a. _______________________________________
b. _______________________________________
c. _______________________________________
d. _______________________________________
e. _______________________________________
Şanse europene la educaţie şi formare

c. Rezultate înregistrate: _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ a. Sugestii. d.12. c. e. Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Şanse europene la educaţie şi formare . recomandări: _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ 13. b. a. e. b. d.