Capitolul 2 Limbaje de programare şi tehnologii web

2.1. Introducere
Tehnologiile web reprezintă de fapt tehnologiile folosite pentru crearea site-urilor web complexe, al căror concept presupune cunoşterea unor limbaje de programare şi baze de date. În această categorie se pot include limbaje de programare cum ar fi PHP, JavaScript, ASP, iar ca baze de date pot fi utilizate Acces, MySQL, MsSQL, etc. Dintre tehnologiile folosite mai des în programarea aplicaţiilor dinamice fac parte: − − − − − − HTML – limbaj universal, apărut la începutul anilor ’90, a contribuit la dezvoltarea spectaculoasă a Internetului; XHTML (Extensible Hyper Text MarkUp Language) - un înlocuitor modern al limbajului HTML; CSS (Cascading Style Sheet) – utilizat pentru a defini stiluri pentru paginile HTML; CGI (Common Gateway Interface) – scripturi scrise în orice limbaj de programare, care sunt executate de server; ISAPI (Internet Server API)- alternativa Microsoft la CGI rulabilă pe platforme Windows; JavaScript – limbaj de scripting dezvoltat iniţial de NetScape, care permite scrierea de secvenţe de program ce se execută la apariţia unui eveniment utilizator; Flash – mediu de lucru dezvoltat de Macromedia, cu ajutorul căruia pot fi realizate pagini web cu conţinut interactiv, animaţii profesionale, design de calitate; MySQL - sistem de gestiune a bazelor de date relaţionale, fiind o componentă importantă a limbajului PHP; PHP şi ASP – limbaje apărute în 1994, respectiv 1996, care oferă suport şi pentru lucrul cu baze de date (MySQL, Oracle, etc.) generând script-uri care pot fi combinate cu HTML, date de tip text, etc.; principalul dezavantaj îl constituie viteza;

− −

1

JSP (Java Server Pages) –tehnologie de design a aplicaţiilor web care se bazează pe limbajul de programare Java şi marcatori XML, permiţând crearea de aplicaţii independente de platformă; ASP.NET - o nouă tehnologie pentru aplicaţii web elaborată de Microsoft, care păstrează compatibilitatea cu ASP.

2.2. HTML
2.2.1. Introducere HTML (Hyper Text Markup Language) nu este un limbaj de programare propriu-zis, ci unul de descriere, care conţine elemente ce permit crearea paginilor web. Limbajul HTML, creat în 1990 de către Tim Berners –Lee şi Daniel Connoly provine din limbajul standard internaţional SGML (Standard Generalized Markup Language), aprobat în 1986. De aceea, HTML prezintă următoarele caracteristici specifice limbajelor descriptive: - documentele HTML sunt exclusiv de tip text (cod ASCII – American Standard Code for Information Interchange), ele putând fi editate direct, prin programe specifice sistemului de operare instalat (Wordpad, Notepad, sau orice alt editor de texte); - documentele descrise în HTML sunt independente de platforma de lucru, putând fi vizualizate cu ajutorul browser-elor care lucrează pe diferite sisteme de calcul; - HTML utilizează pentru pentru descrierea documentelor web etichete marcaje (tag-uri), care stabilesc atât structura cât şi aspectul acestuia. Deşi HTML este un format text uşor de citit şi editat de utilizatori, scrierea şi modificarea paginilor în acest mod necesită cunoştinţe solide de HTML. Diferite editoare grafice (Macromedia Dreamweaver, Microsoft FrontPage, etc.) permit tratarea paginilor web asemănător documentelor Word, în schimb, codul HTML generat este adesea de slabă calitate. HTML poate fi generat direct utilizând tehnologii de codare din partea serverului, cum ar fi PHP, JSP sau ASP. De asemenea, aplicaţii ca sistemele de gestionare a conţinutului, wiki-uri şi forumuri web generează pagini HTML. Structura unui document HTML are trei nivele de bază: 1. Primul se referă la structurarea documentului în secţiuni mari, în funcţie de scop, de exemplu: antet, corp, script (scriptul reprezintă o metodă de a interacţiona cu utilizatorul prin folosirea unui limbaj de programare simplificat);

2

2. Al doilea nivel se referă la divizarea în cadrul secţiunilor mari şi se aplică antetului şi corpului documentului, fiecare dintre acestea având propriul conţinut (de exemplu titluri, metadate, diviziuni, paragrafe, formulare); 3. Al treilea nivel se regăseşte în corpul documentului, referindu-se la infrastructura elementelor cum ar fi liste şi liste de obiecte, formulare şi elemente de formular şi tabele de date. Un document HTML este delimitat de perechea de etichete <html> şi </html>. O etichetă (marcaj, tag) este un identificator care furnizează browser-ului instrucţiuni de formatare a documentului. Termenul tehnic pentru textul marcat este element, acesta fiind componenta structurală a unui document. Fiecare element trebuie specificat explicit, prin inserarea unui marcaj la începutul elementului (tag de început) şi a unuia la sfârşitul lui (tag de sfârşit), ambele purtând numele asignat elementului. Un element poate fi vid, când nu conţine decât tag-urile de început şi de sfârşit, sau poate conţine text şi/sau alte elemente. Mai multe elemente de acelaşi tip pot fi imbricate. Unele elemente HTML admit atribute care specifică informaţii suplimentare despre conţinutul elementului. Atributele unui element se precizează în cadrul tag-ului de început şi se aplică doar elementului curent. Atributele sunt separate prin spaţiu, iar specificarea lor presupune precizarea numelui atributului şi a valorii acestuia, sub forma:

atribut =

valoare

Unele atribute admit orice valoare numerică sau şiruri de caractere, în concordanţă cu semnificaţia atributului, altele admit doar valori predefinite (de exemplu atributul align admite doar valori predefinite: top, middle, bottom). Un document HTML este constituit din: • Antetul documentului, delimitat de etichetele <head> respectiv </head>, care conţine informaţii generale cum ar fi: titlul documentului, autorul, etc. • Corpul documentului, care conţine textul propriu-zis al documentului precum şi elemente specifice de descriere a formatului acestuia. Astfel, un document HTML marcat de tag-uri are următoarea formă generală:
<html> începutul documentului html început antet antetul documentului sfârşit antet

<head> ....... </head>

3

formatul fişierului.<body> ... Proprietăţile care se pot defini pentru un document nu sunt standard. dar el va fi trunchiat la lungimea barei de titlu a browser-ului.. Corp document </body> </html> În antet pot fi specificate şi alte informaţii suplimentare (autorul documentului. dar specificarea autorului şi a cuvintelor cheie poate fi utilă motoarelor de căutare. fără a consuma timp suplimentar cu încărcarea şi citirea întregului document... Acestea pot descărca numai antetul documentului.... Exemplul următor ilustrează modul în care se specifică titlul documentului: <html> <head> <title> Titlul paginii web </title> </head> <body> .. De exemplu..... setul de caractere utilizat implicit). Titlul poate fi oricât de lung... din care pot extrage informaţii de bază despre pagină... data creării. prin intermediul etichetei <meta>... între tag-urile <title> şi </title> va fi afişat în bara de titlu a ferestrei browserului. În cadrul acestei etichete se specifică o proprietate a documentului căreia i se asociază o valoare. </body> </html> început corp document corpul documentului sfârşit corp document sfârşitul documentului html Titlul documentului. care se recomandă a fi precizat în antet.. cum ar fi titlul.. pentru specificarea autorului unui document sintaxa folosită este de forma: <meta name=”author” content = ”student architect”> Se observă că eticheta meta admite atributele: name – care conţine un şir de caractere ce reprezintă numele proprietăţii content – care conţine valoarea asociată proprietăţii respective Cuvintele cheie şi descrierea pot fi specificate astfel: <meta name=”keywords” content=”html document”> <meta name=”description” content=”proiectare pagini web”> 4 . data la care a fost efectuată ultima modificare.

De exemplu. maroon. ea va fi multiplicată sub forma unui mozaic. green. black. silver. când afişează rezultatele căutării unui utilizator. În limbajul html culorile pot fi specificate folosind sintaxa bgcolor = ”culoare” în două moduri: 1. Eticheta body Scopul principal al etichetei <body> este de a determina partea principală a documentului. Ca valoare a atributului background. albastru. purple. a zonei din fereastra browser-ului în care e vizualizat documentul. Ea admite următoarele atribute: background=”url” URL (Uniform Resource Locator) este formatul standard în care se specifică locaţia documentelor sau surselor de informaţie într-o reţea. blue. url indică imaginea care va fi utilizată de către browser ca fundal pentru document. navy. el reprezentând avertismentul oficial al copyright-ului pentru pagina creată. trei valori hexazecimale cuprinse între 00 şi FF. verde. valoarea completă devenind #rrggbb. Dacă imaginea specificată nu ocupă întreaga zonă din fereastra broser-ului destinată vizualizării paginii respective. etc). utilizând denumiri predefinite. asociate unor culori (red. gray. este adăugat caracterul # la început. Description oferă o explicaţie relativ la pagină şi la utilizarea sa şi este folosit de motoarele de căutare pentru a furniza un sumar al paginii.Keywords sunt specificate sub forma unei liste de cuvinte separate prin spaţii. corpul acestuia. Pentru a specifica html-ului că urmează o valoarea hexazecimală şi nu un nume. Alt atribut des utilizat este copyright. 2. white. indicând în ordinea roşu. câte una pentru fiecare culoare de bază. recunoscute de html. se pot specifica culori în cele două moduri astfel: roşu – bgcolor=”red” sau bgcolor=”#FF0000” alb– bgcolor=”white” sau bgcolor=”#FFFFFF” negru – bgcolor=”black” sau bgcolor=”#000000” 5 . yellow. Aceste valori precizează contribuţia fiecărei culori de bază la culoarea creată. olive. care e folosită de motoarele de căutare pentru a clasifica documentul în vederea unei regăsiri mai rapide. Atributul bgcolor (BackGroundColor) stabileşte culoarea fundalului. El include tipul protocolului şi numele resursei solicitate.

Valoarea asociată atributului lang e un cod de limbă. de exemplu: lang=”en” Atributul dir specifică direcţia de scriere a textului. 6 .Atributul text stabileşte culoarea textului text=”culoare” Atributul link determină culoarea cu care vor fi marcate în text link-urile nevizitate link=”culoare” Atributul vlink determină culoarea cu care vor fi marcate în text link-urile vizitate vlink=”culoare” Atributul alink determină culoarea cu care va fi marcat în text link-ul activ alink=”culoare” Atributul lang specifică limba în care a fost redactat documentul. Gruparea e utilă deoarece permite aplicarea aceluiaşi stil de formatare a textului elementelor din grupurile de nivel bloc sau caracter.se termină cu --> şi pot fi inserate oriunde în document. Formatarea textului Formatarea textului inclus în corpul unui document html se poate face la nivel de bloc sau la nivel de caracter. elementele de formatare la nivel de bloc sunt afişate pe o linie nouă. Comentariile html încep cu caracterele <!-. programelor de verificare gramaticală şi lexicală şi nu influenţează modul de vizualizare a documentului. Mai multe elemente dintr-un bloc pot fi grupate la nivel de caracter prin etichetele <span> şi </span>. Gruparea mai multor elemente html într-un bloc se realizează cu marcatorii <div> şi </div>. în timp ce elementele de formatare la nivel de caracter conţin doar text sau alte elemente de formatare la nivel de caracter. El poate avea valorile ltr (left to right) sau rtl (right to left). De obicei. ele fiind utile celor care citesc sau editează documentul. Comentariile html nu vor fi afişate. Specificarea explicită a limbii poate fi utilă motoarelor de căutare. Elementele de formatare la nivel de bloc pot conţine la rândul lor alte elemente de formatare (la nivel de bloc sau caracter).

În limbajul HTML delimitarea paragrafelor se realizează cu ajutorul etichetei <p> (eticheta </p> fiind opţională). ”tab”. ce reprezintă distanţa în pixeli. acest text trebuie inclus într-un bloc marcat de etichetele <pre> şi </pre>.Stabilirea marginilor paginii web Amplasarea marginilor paginii web faţă de marginile ferestrei browserului se face prin intermediul atributelor etichetei <body> : 1.numere întregi pozitive. <html> <head> <title> Exemplu stabilire margini document </title> </head> <body leftmargin="150" topmargin="50%"> text incadrat in pag </body> </html> Blocuri de text preformatate Pentru ca browser-ul să interpreteze corect caracterele ”spaţiu”. rightmargin – stabileşte distanţa dintre marginea din dreapta a ferestrei browser-ului şi marginea din dreapta a conţinutului paginii. <html> <head> <title> Exemplu paragrafe </title> 7 . respectiv înălţimea ferestrei browser-ului. leftmargin – stabileşte distanţa dintre marginea din stânga a ferestrei browser-ului şi marginea din stânga a conţinutului paginii.un procent din lăţimea. sau cu ajutorul etichetei <br> (break). ”CR/LF” (Carriage Return/Line Feed) ce apar în cadrul unui text. 2. Ambele atribute admit ca valori: . sau . <html> <head> <title> Exemplu blocuri preformatate </title> </head> <body> <pre> Marginea stanga a documentului O pozitie indentare Doua pozitii indentare </pre> </body> </html> Formatarea paragrafelor Prin paragraph desemnăm o zonă de text cuprinsă între două caractere de trecere la linie nouă (Enter – CR/LF).

8 . astfel: . . Valoarea implicită a modului de aliniere a textului depinde de direcţia acestuia. De obicei. care admite valorile predefinite: . Pentru a insera o linie vidă într-un document html se recomandă utilizarea etichetei <br>.dacă textul este scris de la stânga la dreapta. la o anumită distanţă faţă de marginea paginii.right – când textul e aliniat la marginea din dreapta . <html> <head> <title> Exemplu utilizare paragrafe </title> </head> <body> Paragraful 1 <br> Paragraful 2 <p>Paragraful 3 aliniat implicit <p align="center"> Paragraful 4 centrat </p> <p align="right"> Paragraful 5 aliniat la dreapta </p> </body> </html> Indentarea unui bloc Indentarea. valoarea implicită a modului de aliniere e right. înainte şi după această etichetă browser-ul adaugă o linie suplimentară.left – când textul e aliniat la marginea din stânga . • inserarea unui spaţiu suplimentar după blocul paragraf atunci când se foloseşte eticheta opţională </p>. se realizează în limbajul HTML cu ajutorul etichetelor <blockquote> şi </blockquote>. • alinierea textului cu ajutorul atributului align.</head> <body> Paragraf 1 <br> Paragraf 2 <br> Paragraf 3 </body> </html> Utilizarea etichetei <p> permite în plus faţă de <br> următoarele: • inserarea unui spaţiu suplimentar înainte de blocul paragraf. valoarea implicită a modului de aliniere e left.dacă textul este scris de la dreapta la stânga.center – când textul e centrat. deplasarea marginiii din stânga a textului spre dreapta.

</h2>. <html> <head> <title> Exemplu blocuri titlu </title> </head> <body> <h1 align="center"> Titlu centrat. Etichetele pentru paragrafele titlu admit atributele: align. Deşi programele de navigare în Internet folosesc diferite mărimi şi stiluri de caractere pentru cele 6 nivele de titluri. Acestea pot fi introduse cu ajutorul etichetelor <h1>. </h4>. <h3>. marimea 1 </h1> <h2 align="left"> Titlu aliniat la stanga. lang. <h5>. <h4>. <h6>.<html> <head> <title> Exemplu indentare </title> </head> <body> Text aliniat la stanga <blockquote> Text indentat </blockquote> </body> </html> Blocuri de titlu – Utilizarea paragrafelor de tip titlu Limbajul HTML permite utilizarea a şase stiluri de titluri (de capitole) de diferite dimensiuni. Toate browserele introduc un spaţiu suplimentar înainte de a afişa un titlu. </h5>. fiecare browser respectă regula de bază de a atribui stilul cu caracterele cele mai mari şi mai îngroşate pentru <h1> şi caracterele cele mai mici pentru </h6>. <h2>. </h6>. </h3>. însoţite de către o etichetă de incheiere similară </h1>. marimea 2 </h2> <h3> Titlu marimea 3 </h3> <h4> Titlu marimea 4 </h4> <h5> Titlu marimea 5 </h5> <h6> Titlu marimea 6 </h6> </body> </html> Culoarea fondului unei pagini web <html> <head> <title> Exemplu culoare de fond </title> </head> <body bgcolor="#000000"> Pagina web cu fond negru </body> </html> 9 . dir.

.fontul poate fi unul generic (serif. culoare. sau un font specific instalat pe calculatorul client (Times New Roman. 1 pentru fontul cel mai mic şi 7 pentru fontul cel mai mare. etc). culoarea negru şi fontul Times New Roman. folosind sintaxa: <body text="culoare" > unde culoarea textului se specifică în acelaşi mod ca şi culoarea de fond.culoarea este specificată prin nume sau specificaţie RGB. monospace). Arial.Culoarea textului unei pagini web e definită de atributul text al etichetei body. . folosind sintaxa: <basefont size=”număr” color=”culoare” style=”font”> în care . de exemplu mărime. <html> <head> <title> Exemplu atribute multiple </title> </head> <body bgcolor="black" text="red"> Pagina web cu fondul negru si textul rosu </body> </html> Caracteristicile de bază ale textului. <html> <head> <title> Exemplu caracteristici de baza text </title> </head> <body> <basefont size="5" color="red"> 10 . font se stabilesc cu atributele etichetei basefont.număr poate lua valori între 1 şi 7. <html> <head> <title> Exemplu culoare text </title> </head> <body text="violet"> Text culoare mov </body> </html> Atribute multiple O etichetă poate avea mai multe atribute. Valorile implicite ale atributelor sunt: mărimea 3.

<html> <head> <title> Exemplu caractere bold. strike </title> </head> <body> Text cu caractere normale<br> <b> Caractere aldine (bold)</b><br> <i> Caractere inclinate (italic)</i><br> <u> Caractere subliniate (underline)</u><br> <strike> Caractere strike </strike><br> </body> </html> Etichetele corespondente <big> </big> şi <small> </small> măresc. faţă de mărimea curentă. Mărimea fontului este stabilită de atributul size. respectiv micşorează cu o unitate caracterele specificate. putând fi specificată în două moduri: . sau . tip sau stil (atributul face). iar -n micşorează fontul cu n mărimi. cursive (încadrate între etichetele <i> şi </i>). <html> 11 .relativ la dimensiunea curentă a caracterelor: +n măreşte fontul cu n mărimi. mărime (atributul size). underline. italic.absolut. sau secţionate cu o linie (încadrate între etichetele <strike> şi </strike>). folosind un număr cuprins între 1 şi 7. <html> <head> <title> Exemplu marime font </title> </head> <body> Text cu caractere normale<br> <basefont size="4"> Text marime 4<br> <font size="-2">Text marime 2<br> <font size="+3">Text marime 7<br> </body> </html> Textul poate fi scris cu caractere aldine (încadrate între etichetele <b> şi </b>).Text marime 5 culoare rosu <basefont color="black" size="6"> Text marime 6 culoare negru </body> </html> Configurarea fonturilor Un font este caracterizat de culoare (atributul color). subliniate (încadrate între etichetele <u> şi </u>).

Afişarea pe o singură linie a unui text este posibilă dacă acesta e inclus între <nobr> şi </nobr>. subliniate. 12 . prin utilizarea etichetei <hr>. <html> <head> <title> Exemplu imbricare etichete </title> </head> <body> Text cu caractere normale <br> <b> bold <br> <i> bold si italic <br> <u><big> Caractere ingrosate. care admite următoarele atribute: . inclinate. marite </b></u></i></big> </body> </html> Centrarea unui bloc de text poate fi realizată cu etichetele <center> şi </center>. .align. prin procedeul denumit imbricarea etichetelor.. Liniile orizontale pot fi folosite în pagini web. <html> <head> <title> Exemplu indici si exponenti </title> </head> <body> Text cu caractere normale <sub> Caractere indici </sub> <sup> Caractere exponent </sup><br> Exemplu formula f<sub>x</sub>=(x<sub>1</sub>+x<sub>2</sub>)<sup>2</sup> </body> </html> Mai multe stiluri pot fi folosite în acelaşi timp.<head> <title> Exemplu caractere marite si micsorate </title> </head> <body> Text cu caractere normale<br> <big> Caractere marite cu o unitate </big><br> <small> Caractere micsorate cu o unitate </small><br> </body> </html> Indicii sunt marcaţi în html cu delimitatorii <sub> şi </sub> iar exponenţii cu <sup> şi </sup>.width. aliniază linia în modul indicat: left. center şi right. reprezintă lungimea liniei în pixeli. sau în procente din lăţimea paginii.

O adresa URL este compusă din trei părţi: 1. adresa calculatorului care stochează resursa (nume_calculator. <img> nu necesită etichetă de sfârşit. defineşte culoarea liniei. Specificarea imaginilor şi formatarea acestora se face prin intermediul atributelor. noshade.- size. specificatorul fişierului (numele fişierului şi structura de directoare corespunzătoare). 13 . etc. pcx (PC Paintbrush). Atributul src (source) stabileşte adresa URL a fişierului care conţine imaginea. 2. cu umbra <hr align="right" width="400" size="20" noshade> <hr align="center" color="red" width="50%" size="10"> </body> </html> Inserarea imaginilor în documente html Soluţia generală pentru inserarea imaginilor. URL (Uniform Resource Locator) reprezintă un standard de identificare şi accesare a resurselor din Internet. bmp (Bit Map). care poate fi de la o mică pictogramă până la o hartă de imagine ce ocupă fereastra browser-ului. Dacă imaginea se află în acelaşi director cu fişierul html care face referire la aceasta. latime 100%. grosime 2. png (Portable Network Graphics). protocolul utilizat pentru accesarea resursei (http. aliniata stanga. 3. reprezintă grosimea liniei prin valori numere întregi pozitive (valoarea implicită este 2).domeniu Internet). dib (Device Independent Bitmap). etc.). <html> <head> <title> Exemplu linii orizontale </title> </head> <body> <center>Linii orizontale</center> <hr> linie implicita. ftp. dar şi a informaţiilor multimedia în documente html o constituie eticheta <img>. Folosită pentru o singură imagine inline. tiff (Tagged Image File Format). jpg (Joint Photographic Experts Group). atunci adresa URL a imaginii e formată doar din numele şi extensia fişierului. defineşte o linie fără umbră. Dintre formatele de fişiere grafice care pot fi utilizate fac parte: gif (Graphic Interchange Format). Xbp (X BitMap). xmp (X PixMap). color.

şi a conexiunilor client server ce nu oferă viteze adecvate. pe perioada încărcării acesteia. în paralel cu încărcarea imaginii. care poate avea următoarele valori: . atunci cănd mouse-ul e poziţionat pe suprafaţa alocată imaginii. care reprezintă numărul de pixeli. timpul de încărcare a paginii web creşte semnificativ. nu prin decupare.numere de la 1 la 100 urmate de %.org/wikipedia/ro/6/61/Vestigii_Cap_de_coloa na. în timp ce la micşorarea unei imagini va creşte timpul de descărcare.left – imaginea e aliniată la marginea din stânga a paginii. respectiv înălţimea spaţiului disponibil pe orizontală şi verticală din pagina web. datorită mărimii ineficiente a fişierului. care poate fi descărcată şi afişată. În aceste situaţii se pot utiliza două atribute care înlocuiesc imaginea pe perioada încărcării: 1.top – marginea de sus a imaginii e aliniată în raport cu linia superioată a rândului curent.right – imaginea e aliniată la marginea din dreapta a paginii. Dimensiunile unei imagini pot fi modificate prin intermediul atributelor width şi height ale etichetei <img>. Specificarea dimensiunilor spaţiului destinat unei imagini într-o pagină web conduce la creşterea vitezei de încărcare a paginii.În cazul fişierelor de dimensiuni mari. lowsrc admite ca valoare adresa URL a unei imagini cu rezoluţie mică. Redimensionarea imaginii se realizează prin scalare. deoarece browser-ul rezervă spaţiul în pagină şi continuă afişarea celorlalte elemente ale acesteia. . la mărirea unei imagini calitatea poate fi deficitară.JPG" alt="cap de coloana" height="600" width="50%"> </body> </html> Alinierea unei imagini este stabilită de atributul align.numere întregi pozitive. . 2. 14 . sau . alt admite ca valoare textul care va fi afişat în locul imaginii. care reprezintă procente din lăţimea. Astfel. ce conţin imagini cu rezoluţie înaltă. <html> <head> <title> Exemplu inserare imagini </title> </head> <body> <img src="http://upload. chiar în condiţiile unor conexiuni de viteză insuficientă. care pot avea ca valori: .wikimedia.

Inserarea link-urilor în documente html Link-urile sunt definite ca zone active într-o pagină web. vlink şi alink. <html> <head> <title> Exemplu inserare imagini </title> </head> <body> <img src="http://upload. Legături către alte pagini web Pentru a preciza pagina indicată de link se utilizează atributul href al etichetei <a>. Valorile acestora reprezintă numărul de pixeli pe orizontală respectiv pe verticală.wikimedia.- bottom– marginea de jos a imaginii e aliniată în raport cu linia de bază a textului. cu legături între ele.org/wikipedia/ro/6/61/Vestigii_Cap_de_coloa na. 15 . care determină spaţiul liber inserat. etc). Link-urile sunt folosite adesea pentru a împărţi un site web în mai multe pagini html. atunci atributul href are ca valoare numele fişierului html care va înlocui pagina curentă. inclusiv calea de directoare. . pentru care timpul de încărcare creşte considerabil. imagini.JPG" alt="cap de coloana" align="right" height="500" width="30%"> </body> </html> Alinierea textului în jurul unei imagini Distanţa dintre o imagine şi elementele din pagină este stabilită de atributele hspace şi vspace. Dacă legătura se face către: . secvenţe video sau audio. Legăturile se inserează prin intermediul etichetei <a> (anchor. cea care activează link-ul la selecţie. programe. care fac posibilă conexiunea cu alte resurse (pagini web. Atributul border permite încadrarea imaginii într-un chenar cu grosimea specificată în număr de pixeli. soluţie utilă în cazul paginilor mari.o pagină aflată în acelaşi director. Textul cuprins între eticheta de început <a> şi cea de sfârşit </a> va fi evidenţiat în fereastra browser-ului în funcţie de valorile atributelor link. atunci atributul href are ca valoare specificatorul complet al fişierului html.o pagină aflată pe acelaşi calculator. este formată din textul cuprins între cele două etichete. Zona activă. ancoră).

atributul href are valoarea de forma „numefisier.html"> <img src="alfa1.html#nume_ancora”. Pentru a insera o legătură către ”ancora1”. Revenirea la pagina anterioară se face cu butonul Back al browswer-ului. care are ca valoare numele atribuit ancorei. Ancore În cazul paginilor web mari pot exista puncte de reper. definită în aceeaşi pagină.- un alt site web.microsoft.jpg"> </a><br> </body> </html> Se observă că ambele fişiere specificate în exemplul anterior se găsesc în directorul curent. <html> <head> <title> Exemplu zona activa imagine </title> </head> <body> <a href="ex23. <html> <head> <title> Exemplu inserare ancore </title> </head> 16 . <html> <head> <title> Exemplu inserare link </title> </head> <body> <a href="ex18.html">Link catre o pagina web/fisier html din acelasi folder </a><br> <a href="http://www.com"> Link catre site-ul Microsoft </a> </body> </html> Utilizarea unei imagini ca zonă activă Rolul de zonă activă poate fi preluat de o imagine specificată între etichetele <a> şi </a>. Pentru a identifica ancora se utilizează atributul name al etichetei <a>. către care se pot defini legături numite ancore. eticheta <a> . cu atributul href are sintaxa: <a href=”#ancora1”> Pentru a insera o legătură către o ancoră definită în alt document aflat în acelaşi folder. atunci atributul href are ca valoare adresa URL care încarcă pagina nouă.

paginile indicate de acestea se vor încărca în aceeaşi fereastră a browser-ului. 17 . Pentru afişarea într-o fereastră nouă se poate folosi atributul target al etichetei <a>. Acestea sunt: • link – pentru link-urile nevizitate • vlink – pentru link-urile vizitate • alink – pentru link-urile active Instanţe multiple pentru un browser La realizarea unei legături către o pagină nouă aceasta va fi încărcată în mod implicit în fereastra curentă a browser-ului.<body> <a href="#ancora1"> Link catre ancora1 </a><br> <a href="#ancora2"> Link catre ancora2 </a><br> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <a name="#ancora1"> Prima ancora <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> <a name="#ancora2"> A doua ancora </body> </html> Alegerea culorii pentru afişarea link-urilor se face cu ajutorul a trei atribute ale etichetei body.html" target="fereastra1"> Incarca pagina din ex10 in prima fereastra </a><br> </body> </html> În cazul în care mai multe link-uri folosesc aceeaşi valoare pentru atributul target.html" target="fereastra2"> Incarca pagina din ex9 in alta fereastra noua </a><br> <a href="ex10. care va avea ca valoare un nume pentru fereastra în care se va încărca noua pagină. <html> <head> <title> Exemplu instante multiple </title> </head> <body> <a href="ex8.html" target="fereastra1"> Incarca pagina din ex8 in fereastra noua </a><br> <a href="ex9.

al cărei atribut href trebuie să indice adresa URL a fişierului de sunet sau a clip-ului. src precizează adresa fişierului care conţine sunetul. Fondul sonor al unei pagini web Fondul sonor pentru o pagină web se stabileşte cu jutorul etichetei <bgsound>. Aceasta admite două atribute: 1. Pe redarea acestora.ro"> Trimite mesaj </a><br> </body> </html> Videoclipuri in-line 18 . loop indică numărul de repetiţii. e necesar ca pe calculatorul clientului să fie instalat software-ul capabil să interpreteze corect fişierul indicat.Expedierea mesajelor e-mail Pentru a insera un link care permite lansarea în execuţie a aplicaţiei de expediere a mesajelor se utilizează serviciul Internet mailto: urmat de o adresă de mail. <html> <head> <title> Exemplu expediere mesaj </title> </head> <body> <a href="mailto:student@tuiasi.ro"> Trimite mesaj </a><br> </body> </html> Inserarea sunetelor şi a video clipurilor Legăturile către fişiere de sunet sau videoclipuri se realizează cu eticheta <a>. sunetul se va repeta la nesfârşit. pentru ”-1” sau ” infinite”.mp3" loop="2"> <a href="mailto:student@tuiasi. <html> <head> <title> Exemplu fond sonor </title> </head> <body> <bgsound src="Sleep Away. În acest caz e necesar ca un program de expediere a mesajelor electronice să fie instalat pe calculatorul utilizatorului. 2.

start stabileşte momentul în care începe redarea clipului: odată cu încărcarea paginii web de către browser (start=”fileopen”). iar atributul alt permite specificarea unui text alternativ.Pentru inserarea in-line a videoclipurilor într-o pagină web. de exemplu: − ”circle” pentru ο − ”disc” pentru ● − ”square” pentru Lista va fi indentată faţă de restul paginii web şi fiecare element e afişat pe un rând nou. . nelimitată în timp a clipului. Atributul type al etichetelor <ul> şi <li> specifică forma caracterului afişat în faţa elementelor listei.dynsrc (dynamic source) specifică adresa URL a fişierului care conţine clipul. Fiecare element al listei e iniţiat de eticheta <li> (list item).loop indică numărul de repetiţii ale clipului. <html> <head> <title> Exemplu videoclip </title> </head> <body> <img dynsrc="Wildlife. Când nu se află în rulare. Listele neordonate pot fi imbricate pe mai multe nivele.jpg"> <a href="mailto:student@yahoo. pentru care se pot utiliza următoarele atribute: .com">Trimite mesaj </a></br> </body> </html> Utilizarea listelor în html Liste neordonate Un bloc de text delimitat de perechea de etichete <ul> şi </ul> (unordered list) formează o listă neordonată.loopdelay permite specificarea intervalului de timp (în număr de milisecunde) între două reluări succesive ale clipului. . se foloseşte o extensie a etichetei <img>. .wmv" start="mouseover" src="alfa1. ”-1” şi ”infinite” au ca efect repetiţia continuă. sau la deplasarea cursorului mouse-ului peste imaginea iniţială a clipului (start=”mouseover”). printr-o valoare întreagă pozitivă. în fereastra destinată clipului este afişată implicit prima imagine din videoclip. Atributul src permite specificarea unei imagini alternative ca primă imagine afişată. 19 .

4… Stabilirea valorii iniţiale a secvenţei de ordonare e realizată de atributul start al etichetei <ol>. Valorile posibile sunt: − ”A” pentru ordonarea de tipul A.IV… − ”i” pentru ordonarea de tipul i.3.C.ii. Listele ordonate pot fi imbricate între ele sau cu liste neordonate. Fiecare element al listei e precedat de eticheta etichete <li> şi e afişat pe un rând nou. Lista este indentată faţă de marginea stângă a paginii web. a cărui valoare trebuie să fie un număr întreg pozitiv.b.c.II.2.B. <html> <head> <title> Exemplu liste ordonate </title> </head> <body> <ol type="A"> Textul e caracterizat de:<br> <li> marime <li> culoare 20 .iii.iv… − ”1” pentru numerotarea 1.d… − ”I” pentru ordonarea de tipul I. Atributul type al etichetelor <ol> şi <li> stabileşte tipul de ordonare a listei.III.<html> <head> <title> Exemplu liste neordonate </title> </head> <body> Culorile pot fi specificate prin: <ul> <li>nume de culori <ul type="square"> <li> white <li> red <li> blue </ul> <li>numere hexazecimale <ul type="square"> <li> #FF0000 <li> #FFFFFF </ul> </ul> </body> </html> Liste ordonate Un bloc de text delimitat de perechea de etichete <ol> şi </ol> (ordered list) constituie o listă ordonată.D… − ”a” pentru ordonarea de tipul a. care trebuie să fie un număr întreg pozitiv. Valoarea afişată pentru un element al listei poate fi indicată de atributul value (al etichetei <li>).

</dl> (definition list).jpg"> elementul 2 <br> <img src="alfa3. iar definiţia termenului e iniţiată de eticheta <dd> (definition description).</ol> <li> font <ol type="1" start=3> Fonturile pot fi: <li> Arial <li> Courier </ol> </body> </html> Liste de definiţii O listă de definiţii e formată dintr-o succesiune de termeni. Definiţia unui termen începe pe o linie nouă şi e indentată. Lista de definiţii se încadrează între perechea de etichete <dl>. Un termen al listei e iniţiat de eticheta <dt> (definition term). Liste de imagini şi texte <html> <head> <title> Exemplu liste imagini si texte </title> </head> <body> <ul>Elemente combinate de grafica si text <br> <img src="alfa1. <html> <head> <title> Exemplu lista de definitii </title> </head> <body> <dl>Atributele ce definesc culoarea:<br><br> <dt>color <dd>culoarea textului <dt>bgcolor <dd>culoarea de fond </dl> </body> </html> Utilizări speciale ale listelor A.jpg"> elementul 3 <br> 21 . fiecare urmat de definiţia sa.jpg"> elementul 1 <br> <img src="alfa2.

aliniere. iar eticheta <td> (table data) adaugă o celulă. etc. Liste de definiţii cu termeni multipli <html> <head> <title> Liste cu termeni multipli </title> </head> <body> <dl> <dt><b>termen1 </b> <dt><b>termen2 </b> <dt><b>ter men3 </b> <dd><i>definitia1 </i> <dd><i>definitia2 </i> <dd><i>definitia3 </i> </dl> </body> </html> Reţele rectangulare de domenii (tabele) Introducerea într-o pagină web a unui tabel format din rânduri care conţin mai multe celule este posibilă prin intermediul etichetelor <table> şi </table>. B. <html> <head> <title> Exemplu inserare tabel </title> </head> <body> <h3> tabel cu 2 linii si 3 coloane </h3> <table> <tr> <td>celula11 <td>celula12 <td>celula13 <td>celula21 <tr> 22 . a textului. Fiecare din domeniile definite poate avea setări proprii relativ la culoarea fondului. Eticheta <tr> (table row) inserează o linie în reţeaua rectangulară (</tr> fiind opţională).</ul> </body> </html> Observaţie: fişierele de tip jpg specificate în exemplul de mai sus se găsesc în acelaşi folder cu fişierul html al paginii web.

<tr> sau <td>. atunci prioritatea este <td>. valorile sunt numere întregi pozitive ce reprezintă pixeli (implicit cellspacing=”2” şi cellpadding=”1”). Definirea culorii de fond a tabelului sau a celulelor componente este permisă de atributul bgcolor. reprezentând pixeli. respectiv verticală. pe orizontală. Valorile permise sunt numere întregi pozitive. right sau center. care poate lua valorile left. <html> <head> <title> Tabel centrat cu chenar si diferite culori</title> </head> <body> <table align="center" border="7" bgcolor="yellow"> <tr> <td>celula11 <td>celula12 <tr bgcolor="red"> <td>celula21 <td bgcolor="cyan">celula22 </table> </body> </html> Dimensiunea unui tabel e determinată de valorile atributelor width şi height ale etichetei <table>. <table>. Atributele hspace şi vspace controlează distanţele dintre tabel şi restul elementelor din pagina web. Dacă în tabel sunt definite mai multe atribute bgcolor. sau numere din intervalul 1-100 urmate de %.<td>celula22 <td>celula23 </table> </body> </html> Chenarul reţelei rectangulare este determinat de atributul border al etichetei <table>. ataşat etichetelor <table>. Alinierea tabelului în pagina web este controlată de atributul align. cu un aspect tridimensional. iar distanţa dintre marginea şi conţinutul unei celule cu cellpadding. care printr-un număr întreg pozitiv stabileşte grosimea în pixeli a chenarului. <tr>. care stabilesc lăţimea respectiv înâlţimea tabelului. Distanţa dintre celulele alăturate se stabileşte cu atributul cellspacing. <html> 23 . reprezentând fracţiuni din lăţimea respectiv înălţimea totală a paginii.

care pot fi ataşate etichetelor <tr>. dacă align=”right” Capul de tabel e format de celulele introduse de eticheta <th> (table header). Dimensionarea exactă a celulelor unui tabel foloseşte aceleaşi atribute width şi heigh.la stânga tabelului. atributele permise de <td> putând fi folosite şi de <th>.la dreapta tabelului. În cazul în care dimensiunile precizate sunt mai mici decât cele necesare afişării informaţiilor în tabel. de data aceasta pentru etichetele <td> şi <th>. astfel: .deasupra tabelului. dacă align=”bottom”. dacă align=”left” . Conţinutul celulelor definite în acest mod e scris implicit cu caractere aldine şi centrat. <td> şi <th>. dacă align=”top” . dar nu interiorul etichetelor <tr> sau <td>. Conţinutul unei celule poate fi aliniat pe orizontală şi verticală cu atributele align respectiv valign. <html> <head> <title> Exemplu tabel 2 </title> </head> <body> <table border="3" width="80%" height="50%" > <caption align="top"> <b> Orar </b> <tr> <th width="20%">interval orar <th width="40%">luni <th width="40%">marti 24 .sub tabel. atunci tabelul va fi ajustat la dimensiunile necesare. . Titlul poate fi aliniat diferit. în loc de <td>. în funcţie de valoarea atributului align.<head> <title> Exemplu tabel </title> </head> <body> <table border="2" bgcolor="yellow" width="500" height="50%" cellspacing="5" cellpadding="10%"> <tr> <td>celula11 <td>celula12 <tr > <td>celula21 <td >celula22 </table> </body> </html> Titlul tabelului poate fi ataşat cu marcatorul <caption> plasat în interiorul etichetelor <table> şi </table>.

Atributul name ataşează un nume fiecărui element al formularului. Dacă atributul action include de asemenea şi o adresă de e-mail. câmpuri de editare. action – precizează ce se va întâmpla cu datele completate în formular când au ajuns la destinaţie. casete de selecţie. etc. expediază datele separat. Într-o pagină web formularele pot fi create cu ajutorul etichetelor <form> şi </form>. value permite atribuirea unei valori iniţiale unui element şi type precizează tipul elementului. La expedierea unui formular se trimit către server perechi de forma nume=valoare pentru fiecare câmp. operaţiile de citire. efectuează prelucrarea şi eventual expediază un răspuns utilizatorului. Utilizatorul completează formularul şi îl expediază unui server. care au două atribute esenţiale: 1. verificare. Valoarea acestui atribut este adresa URL a unui script aflat pe serverul www care primeşte datele completate în formular. În cazul câmpurilor de editare type are valoarea ”text”. Deoarece celulele fără conţinut nu au în mod implicit chenar.<tr > <td width="20%">8-10 <td width="40%"> matematica <td width="40%"> informatica </table> </body> </html> Într-o reţea rectangulară unirea celulelor pe orizontală şi verticală e realizată de atributele colspan respectiv rawspan ale etichetelor <td> şi <th>. Pe buton va fi afişat ”submit query” sau valoarea indicată de atributul value. fiind recomandată în cazul transferului volumelor mari de date. Dacă metoda este „get” (care e valoarea implicită). care executând o aplicaţie dedicată. 25 . O altă metodă. Formulare Formularul este un ansamblu de zone active alcătuit din butoane. datele sunt adăugate la adresa URL precizată de atributul „action”. „post”. prelucrare nefiind efectuate de serverul www. datele sunt expediate la adresa specificată. method – indică metoda utilizată de browser pentru expedierea datelor din formular. 2. Numele elementului este stabilit de atributul value. şi poate genera un răspuns utilizatorului. iar pentru un buton de expediere al formularului are valoarea ”submit”. stochează datele într-o bază de date dacă e cazul. care prin valori numere întregi pozitive definesc celulele ce se unesc. Elementele unui formular sunt definite în general de eticheta <input>. analizează formularul completat. pentru a afişa chenarul unei celule goale se foloseşte structura <td><br>.

Pentru câmpurile de editare eticheta input poate folosi atributele: . Textul ce va fi expediat serverului împreună cu numele familiei de butoane e indicat de atributul value. . În cazul în care atributul type nu e specificat în eticheta <input>. 26 . .30 <br> <form action="mailto:adresa@yahoo. caracterele introduse după depăşirea acestui număr sunt ignorate.submit – care transmit informaţiile completate în formular către server. definită de atributul checked.size . se consideră implicit un câmp de tip text. Fiecare casetă poate avea un nume definit de atributul name şi o valoare prestabilită selectată. c) Butoanele radio (cu excludere) permit alegerea unei singure variante din mai multe posibile.10 caractere <br> Numar maxim caractere admise . stabilit de atributul name.push – care execută o acţiune definită de autorul formularului. la depăşirea valorii indicate se realizează derularea în câmpul respectiv.reset – care resetează formularul.care specifică lăţimea câmpului de editare. <html> <head> <title> Exemplu formulare </title> </head> <body> <h1> Formular cu un camp de editare</h1><hr> Latime camp . b) Casetele de validare (checkboxes) permit selecţia unei singure opţiuni sau a mai multor opţiuni.com" method="post"> <input type="text" name="numele" value="Numele si prenumele" size="10" maxlength="30" <br> <input type="submit" value="expediaza"> </form> </body> </html> Elemente de control a) Butoanele de comandă pot fi de diferite tipuri: . Toate butoanele ce aparţin unei familii de butoane radio au acelaşi nume. Atributul checked permite selecţia prestabilită a unui buton dintr-o familie de butoane. câmpurile revenind la valorile iniţiale.maxlength – care specifică numărul maxim de caractere pe care le poate primi un câmp de editare. .

restul fiind afişate prin intermediul barei de derulare ataşate automat. Tipul image e utilizat pentru a afişa o imagine pe butonul Submit. .name – ataşează un nume listei. Spre deosebire de câmpurile de tip text. . Adresa URL a fişierului poate fi specificată în atributul value. Selecţia multiplă e posibilă prin folosirea atributului multiple. <html> <head> <title> Exemplu liste selectie </title> </head> <body> <h3> Completati formularul </h3><hr> <form action="mailto:adresa@yahoo.selected – permite selectarea prestabilită a unui element al listei. . poate fi tastată într-un câmp de editare al formularului. sau poate fi selectată prin intermediul unei casete de selecţie care e afişată la apăsarea butonului „browse” din formular. Tipul file permite transmiterea unui fişier prin intermediul formularului.Câmpurile destinate introducerii parolelor într-un formular sunt definite de tipul password. Liste de selecţie Listele de selecţie permit alegerea unor elemente dintr-o listă finită. inclusă în formular de etichetele corespondente <select> şi </select>.value – determină textul care va fi expediat în perechea nume=value.size – stabileşte numărul de elemente din listă vizibile pe ecran la un moment dat. Atributele permise sunt: . parolele sunt afişate sub forma caracterelor *.com" method="post"> Nume:<input type="text" name="nume" value="Numele si prenumele" <br><br> student la: <br> <select name="universitate" size="2"> <option value="B"> Universitatea din Bucuresti <option value="IS"> Universitatea din Iasi <option value="Tm"> Universitatea din Timisoara </select> <br><br> Limbi straine cunoscute: <br> <select name="limbi straine" multiple size="3"> <option value="f"> Franceza <option value="e"> Engleza <option value="i"> Italiana </select> <input type="reset" > <input type="submit" > </form> </body> 27 .

specifică numărul de linii afişate simultan. prin eticheta <frame>. . trebuie creat un document special. . poziţia şi conţinutul fiecărui cadru. denumit frameset.specifică numărul de caractere afişate pe o linie. astfel: . O subfereastră poate fi împărţită la rândul ei în alte subferestre (folosind frameset). Se pot utiliza următoarele atribute: .rows . care defineşte împărţirea în cadre a ferestrei browser-ului. . .name – permite ataşarea unui nume câmpului de editare multilinie. dimensiunea. o procente din dimensiunea ferestrei (1-99%).numărul de subferestre de tip coloană în cadrul unei ferestre e stabilit de atributul cols al etichetei frameset care descrie fereastra. </head> <frameset> …… </frameset> </html> Se observă că secţiunea <body> lipseşte. Structura acestui document este: <html> <head> ……. sau poate fi considerată un cadru în care se va încărca 28 . Elementele pot fi: o un număr întreg de pixeli. Pentru aceasta. Pentru atributele cols şi rows se admite o listă de elemente separate prin virgulă. care oferă posibilitatea de a structura în pagină informaţii diverse şi de a afişa simultan mai multe pagini web. fiind înlocuită de <frameset>.numărul de subferestre de tip linie în cadrul unei ferestre e stabilit de atributul rows. Cadre sau subferestre Fereastra browser-ului poate fi împărţită în mai multe cadre dreptunghiulare (frame).wrap – permite gestionarea modului în care textul este tratat la trecerea pe linia următoare.cols . care descrie modul în care e organizată fereastra browser-ului.</html> Câmpuri de editare multilinie Inserarea textului pe mai multe linii este permisă de eticheta <textarea>. o n părţi din spaţiul rămas liber (n*). Definirea cadrelor se face prin împărţirea ferestrelor în linii şi coloane. Între etichete de început şi sfârşit frameset sunt descrise cadrele din document.

html"> <frame src="ex42. Atributul documentului html care va fi iniţial afişat în cadru.html"> </frameset> </html> <html> <head> <title> Exemplul 3/cadre </title> </head> <frameset rows="*.html"> </frameset> </frameset> </html> 29 .html"> <frame src="ex40.un document html (folosind frame).html"> <frame src="ex41.html"> </frameset> </html> src specifică adresa <html> <head> <title> Exemplul 2/cadre </title> </head> <frameset cols="*.500"> <frame src="ex40.html"> <frame src="ex41.html"> <frame src="ex42. <html> <head> <title> Exemplul 1/cadre </title> </head> <frameset rows="200.*" cols="*.*"> <frame src="ex39.html"> <frame src="ex42.html"> <frame src="ex42.html"> <frame src="ex41.*"> <frame src="ex40.html"> <frameset rows="*.*"> <frame src="ex41.*.html"> </frameset> </html> <html> <head> <title> Exemplul 4/cadre </title> </head> <frameset cols="20%.*"> <frame src="ex40.20%.

Aspectul chenarului cadrelor poate fi personalizat prin intermediul atributelor: .bordercolor – stabileşte culoarea. . .border – stabileşte grosimea (valoarea implicită fiind de 5 pixeli).barele de derulare sunt întotdeauna adăugate.auto . care indică prin valorile introduse în pixeli sau în procente distanţa dintre conţinutul unui cadru şi marginile verticale respectiv orizontale ale cadrului.frameborder – dezactivează pentru valoarea ”0” sau ”no” afişarea chenarului. 30 . Adăugarea unei bare de derulare care permite navigarea în interiorul documentului afişat într-un cadru e determinată de atributul scrolling al etichetei frame.yes . Acesta poate avea valorile: . .barele de derulare nu sunt utilizate. Poziţionarea documentului în suprafaţa alocată unui cadru se realizează cu atributele marginheight şi marginwidth aplicate etichetei frame.barele de derulare sunt vizibile numai atunci când e necesar.no . .

. orientarea şi navigarea.) . reproduceri de ştiri. publicitate şi promovare produse.informaţii curente şi conţinut disponibil care merită să fie incluse în site (fotografii de produse şi ilustraţii. claritatea. plecând de la cerinţele imediate) La stabilirea publicului e necesar să se ţină cont de caracteristicile demografice şi de experienţa sau informaţiile dobândite în urma accesării site-ului. Principiile fundamentale ale proiectării interfeţei cu utilizatorul au la bază câteva concepte simple: metafora. cotidiene. adresa URL a unor site-uri cu informaţii din acelaşi domeniu de interes) . Detalierea scopului va permite identificarea direcţiilor de urmat pe termen scurt sau lung.Claritatea este obligatorie pentru o comunicare precisă. Pentru a stabili cât mai corect scopul proiectului e necesar să se ţină cont de următoarele considerente: .destinaţia site-ului (vanzare.Consecvenţa în proiectarea elementelor permite coeziunea în prezentare. Ea trebuie să utilizeze concepte comune. asistenţă tehnică. conferind un aspect unitar al site-ului. consecvenţa. ca un mijloc vizual familiar utilizatorilor.Orientarea poate fi realizată prin dotarea fiecărui site cu un antet care defineşte scopul paginii sau cu orice element familiar care identifică poziţia în site. la localizarea informaţiei sau întoarcerea la alte domenii importante din site. . pe care oricare vizitator al siteului sa le poată înţelege imediat. informaţii şi educaţie. . Elementele trebuie să fie simple şi clare la navigarea în site. . a interfeţelor cele mai adecvate. rapidă şi uşoară în site. 31 .Metafora e folosită pentru reprezentarea simbolică a structurii unei pagini web. a tipurilor de tehnologii utilizate la proiectare.Capitolul 3 Proiectarea paginilor web Analiza scopului unui site şi definirea publicului căruia se adresează constituie etape de început în proiectarea paginilor web.scopurile site -ului pe termen scurt şi lung (stabilirea unei strategii pe termen lung. documentaţii tehnice. artă. etc. . un element critic care trebuie să asigure tranziţia logică.Navigarea este o parte integrală a proiectării interfeţei.

• pagina de reacţie.Concepţia proiectului Paginile des întâlnite într-un site web sunt: • pagina de întâmpinare. • pagina de cuprins. Claritatea poate fi îmbunătăţită prin alinierea marginii din dreapta a câmpurilor de răspuns. Formularele de reacţie. grafică şi alte opţiuni multimedia. Echilibrul grafic de ansamblu şi organizarea paginii sunt foarte importante pentru a capta atenţia utilizatorilor asupra prezentării conţinutului. O pagină de întâmpinare poate să difere foarte mult de o pagină plină de conţinut. Unii proiectanţi preferă o pagină preponderent grafică. iar componentele noi pot fi adăugate folosind o diversitate de machete. asemănătoare cu coperta tradiţională a revistelor. cu grafică. forma. fonturi şi machete. iar paginile de conţinut sunt diferite de cele necesare pentru informarea inline. O a treia categorie de proiectanţi sunt de părere că pagina de deschidere e o pierdere de timp. Consecvenţa poate fi asigurată de particularităţi cum ar fi paletele de culori şi fonturile. Tendinţa actuală este de a include elementele comune şi aspectele specifice într-un singur format integrat. cum e de exemplu o prezentare video a unui produs. dar şi cu opţiuni de navigare. un document dominat de un design slab al elementelor grafice şi al textelor nu va captiva utilizatorii sofisticaţi care caută un conţinut plin de substanţă şi eleganţă. deoarece utilizatorii vor să ajungă rapid la informaţie. asemnea unei mase de gri nediferenţiat. tipografia şi textura.declară numele sau scopul paginii şi poate conţine text dar şi elemente de grafică. De asemnea. Prima pagină trebuie să reprezinte identitatea site -ului. Alţii preferă o pagină cu caracter funcţional. în ceea ce priveşte aspectul şi impresia pe care o produce. Elementele unei pagini standard sunt: 1. 32 . considerate şi ele parte a proiectului trebuie să păstreze aceleaşi culori. Antetul . Ceea ce se doreşte este asigurarea unui echilibru potrivit menit a atrage ochiul prin intermediul unui contrast vizual corespunzător. O pagină anostă abundând de text masiv va conduce la respingere. cum ar fi culoarea. Paginile de conţinut trebuie să ofere o combinaţie de consecvenţă şi caracteristici noi. introducând elemente de proiectare ale acestuia. determinând astfel un aspect curat şi ordonat.

element esenţial al designului. scopul e de a accesa orice informaţie prin maximum 3 click-uri de mouse.2. 4. mai există şi problema proiectării pe verticală şi orizontală. Datorită existenţei unei multitudini de platforme de calculatoare. imaginilor. Contactul – posibilitatea de a lua legătura cu proprietarul sau o persoană de contact prin crearea unei legături mailto pe fiecare pagină. Schemele mai sofisticate necesită de obicei intevenţia unui grafician. curate şi de mare calitate. Materialele sursă trebuie să fie clare. 3. deoarece pentru a vedea mai multe informaţii se foloseşte în mod natural defilarea în jos. care se găsesc de obicei în natură. cu diferite plăci video şi monitoare. Navigarea – se face prin intermediul butoanelor. Scanarea graficii inserate în site trebuie să ţină cont de calitatea materialului de scanat şi de rezoluţia de scanare. De asemenea. În etapele iniţiale ale proiectării unui site trebuie luate în considerarea navigarea şi machetarea. În acest ultim caz trebuie totuşi ca numărul de ecrane pe care e permisă defilarea să nu fie prea mare (mai mare de trei) iar imaginile sa nu depăşească mărimea unei pagini. se utilizează pentru accentuarea unor zone. Un rol important în focalizarea atenţiei îl reprezintă alegerea culorilor. împreună cu interfaţa utilizator. galben sau albastru – saturate. Identificarea sitului – se poate face în partea de sus a paginii (eticheta title) sau prin furnizarea de informaţii privind drepturile de autor. iar textul trebuie întotdeauna să contrasteze cu orice culoare a fundalului. constituie o provocare pentru proiectanţii de pagini web. sunt cea mai bună alegere. Uneori se scanează obiecte reale. Culorile primare roşu. astfel încât să nu fie forţată apariţia unei bare orizontale pentru defilare. 5. apar restricţii impuse de browser-e asupra spaţiului folosibil. mate. în josul paginii.trebuie să fie clar. Culorile şi grafica în paginile web Folosirea culorii. nuanţele de pastel. textului. Proiectarea pe verticală este ceva mai flexibilă. Pentru fundal şi pentru elementele minore. parte a 33 . Conţinutul mesajului (textul) . concis. Una din regulile de bază pentru machetarea pe orizontală este să se lucreze cu 600 pixeli pentru lăţimea site-ului. adecvat subiectului. Prin combinaţia reuşită a acestora se creează premiza pentru obţinerea celor mai eficiente site-uri.

Dimensionarea paginii trebuie să ţină cont de valorile uzuale afişabile pe ecranele calculatoarelor. umbre proiectate. Tehnologia GIF creată pentru elementele grafice de dimensiuni mici. o gradare mai mică a culorii. Cea mai populară şi mai eficientă metodă de randare progresivă o constituie folosirea fişierelor GIF întreţesute. generate cu diferite programe (de ex. care pesupune copierea elementelor care există în realitate şi folosirea lor pentru a inspira grafica pe calculator. Trebuie să se realizeze un echilibru agreabil între text. sau mai puţine variaţii de lumină. designul unei pagini trebuie să utilizeze interfeţe având preponderent informaţii text şi elemente grafice de dimensiuni reduse. conferindu-i un aspect profesional. formatul JPEG permite obţinerea unei culori cât mai apropiată de realitate pentru o dimensiune mai mică fişierului. filtre speciale. Se recomandă folosirea formatului GIF pentru grafica simplă şi a formatului JPEG pentru fotografii şi grafică în care este nevoie de rezoluţie mare şi fişiere mici. Randarea progresivă şi transparenţa sunt procedee care realizează maximizarea graficii simultan cu minimizarea fişierelor şi a problemelor inerente pentru ecranul calculatorului. alte imagini şi imaginea respectivă. Rezoluţia de scanare pentru web poate fi mai mare iniţial. reduce numărul culorilor folosind intercalarea pentru cele care nu se găsesc în paleta GIF standard de 256 de culori . pentru a produce fişiere de dimensiuni mai mici. Imaginea apare mai întâi înceţoşată. în mod progresiv devine mai clară. Randarea progresivă reprezintă apariţia gradată a graficii. yahoo).designului organic. iar apoi. O altă metodă este folosirea fişierelor GIF progresive. Pentru a fi eficient. Modul de salvare a fişierelor grafice utilizate într-o pagină web are efect asupra mărimii sale şi asupra aspectului. o metodă utilizată pentru a păstra atenţia utilizatorului. suporturi sau efecte de margine pot da viaţă şi dimensiune graficii unei pagini. dar în final trebuie să fie de 72 dpi (puncte pe inches). 34 . Prelucrări grafice cum ar fi adăugarea de surse de lumină. pentru a reduce pe cât posibil defilarea pe orizontală şi verticală în scopul vizualizării paginii. Transparenţa permite crearea unor fundaluri cu texturi şi imprimarea unui element grafic peste acestea. Acelaşi lucru e valabil dacă se doreşte printarea informaţiilor. Păstrarea proporţiilor faţă de alte elemente ale paginii are o importanţă deosebită. fără a întrerupe modelul fundalului. pe durata încărcării. Aceasta facilitează încărcarea rapidă a paginii în condiţiile în care impactul vizual este substanţial (de exemplu principalele motoare de căutare: google. Photoshop). Ea este potrivită pentru grafica cu mai puţine culori. Folosind comprimarea cu pierderi.

un format specific Windows. Zonele de pagină ce trebuie evidenţiate pot fi încadrate în diverse chenare (borders). animaţii. Multimedia presupune o combinaţie de mai multe medii. − WAV . utilizează fişiere de diferite formate: MPEG. spre deosebire de cazul anterior în care se percep după terminarea transferului. − Real Audio . Animaţiile sunt prezente în paginile web prin intermediul diferitelor fişiere.un format simplu. − MP3 . conţinut audio şi video. dintre care text.un format destinat difuzării de conţinut audio în timp real (streaming audio). prin stabilirea unor margini suficient de mari şi generoase între anteturi şi subsoluri şi textul adiacent. la calitate suficient de bună. asemănător în multe privinţe formatului Real Audio. Paginile trebuie să aibă acelaşi şablon (layout). Creşterea vitezei conexiunilor la Internet a permis adăugarea de facilităţi multimedia avansate pentru paginile web. Cele mai cunoscute formate audio care pot fi utilizate sunt: − MIDI (Musical Instrument Digital Interface) . Pentru textele mai lungi e preferabilă o afişare pe mai multe coloane spaţiate corespunzător. etc Secvenţele video. fişierele de acest tip având dimensiuni reduse. imagini statice.animaţii Flash.un format specific Apple. fişierele rezultate fiind de mărime apreciabilă. fiind adecvate pentru fundaluri sonore pentru o pagină web. Sunetele sunt percepute concomitent cu încărcarea paginii. format folosit mai ales de posturile de radio care emit pe web.unul dintre cele mai populare formate actuale poate fi utilizat pentru stocare de melodii de dimensiuni mai mari. de exemplu GIF animate – utilizate de obicei în cadrul afişelor publicitare. Real video sau Quick Time. script-uri Java . stocând informaţie audio fără nici o compresie. − QuickTime . iar designul paginilor trebuie să fie identic.Designul unui site de web trebuie să fie cât mai personalizat. AVI. O pagină realizată profesional are de obicei un aspect aerisit. în funcţie de scopul acestuia şi de beneficiari. 35 .

Nu se recomandă utilizarea unor imagini de fundal încărcate. a imaginilor de dimensiuni mari. galben pe fond negru. roşu pe fond alb. a fundalurilor sonore. datorită dificultăţilor de parcurgere. etc. Actualizarea informaţiilor trebuie făcută regulat.Consideraţii generale asupra realizării unui site web • • • Navigarea trebuie să fie facilă şi structurată. iar informaţiile de conţinut. Liniile de comentarii sunt utile pentru explicarea modului de marcare şi furnizarea unor detalii utile. verificându-se integritatea legăturilor. În ordine descrescătoare de intensitae a contrastelor cromatice pentru text. Dimensiunile paginii trebuie să minimizeze utilizarea tastelor scroll. Evaluarea a unui site web se face după următoarele criterii: -scop -continut -formă şi accesibilitate -cost • • • • • • • • 36 . în scopul evitării link-urilor eronate. la fel ca şi alinierea la dreapta sau centrată. alb pe fond roşu. diferite studii recomandă: negru pe fond galben. verde pe fond alb. Trebuie evitate liniile lungi de text. albastru pe fond alb. evitându-se pe cât posibil folosirea caracterelor specifice unei limbi. Dacă site -ul e în mai multe limbi. cuvinte cheie . verde pe fond roşu. Se recomandă utilizarea unui număr minim de fonturi. în fiecare pagină trebuie să existe meniuri şi arbori de parcurgere a legăturilor. roşu pe fond negru. Fiecare document HTML trebuie să aiba un titlu adecvat (precizat prin intermediul etichetei title). contraste cromatice mai reduse. S-a constat că în vederea îmbunătăţirii lizibilităţii cea mai bună soluţie este fundal alb pentru text negru. pentru fiecare limbă trebuie să fie documente separate. alb pe fond albastru. alb pe fond negru. alb pe fond verde. La elaborarea prezentărilor pe web informaţiile esenţiale ar trebui să utilizeze contraste mai puternice. pentru a permite unui număr cât mai mare de calculatoare să vizualizeze pagina. a animaţiei. Marcatorul META poate specifica informaţii referitoare la autor .

37 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful