Sunteți pe pagina 1din 12

Impozitele n Moldova n conformitate cu Codul Fiscal din Moldova, se colecteaza impozite si taxe de stat generale, precum si impozite si plati

locale. n sistemul fiscal sunt incluse urmatoarele impozite si taxe de stat: Impozitul pe venit; TVA; Accizele; Impozitul pe privatizare; Taxa vamala; Taxa rutiera. Sistemul de impozite si taxe locale include: Impozitul pe bunurile imobiliare; Taxa pe resursele naturale; Taxa pentru amenajarea teritoriului; Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor; Taxa de publicitate; Taxa pentru dreptul de a folosi simbolica locala; Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii; Taxa de piata; Taxa pentru cazare; Taxa balneara; Taxa pentru prestarea serviciilor auto de calatori; Taxa pentru parcarea automobilelor; Taxa de la posesorii de cini; Taxa pentru amenajarea localitatilor din zona de frontiera care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale. Drepturile si obligatiile contribuabilului Stabilirea oricarui impozit sau taxe genereaza anumite drepturi si obligatii pentru contribuabil.Conform Codului Fiscal, contribuabilul are dreptul: La tratament corect din partea administratiei fiscale; Sa primeasca cu titlu gratuit informatie privind impozitele si taxele curente; Sa obtina amnari, esalonari, credite fiscale n termenele si conditiile stabilite de acest Cod; Sa-si reprezinte interesele personal sau prin reprezentantul sau; Sa prezinte explicatii catre administratia fiscala;

Sa conteste deciziile administratiei fiscale n modul stabilit, chiar si n instantele de judecata; Sa beneficieze de scutiri prevazute n legislatia fiscala. Pe scurt, contribuabilul, conform Codului, are garantii ca drepturile si interesele lui sunt protejate si ca toate nentelegerile ce apar n procesul de aplicare a legislatiei fiscale suntterpretate n favoarea lui. n acelasi timp, se pare ca contribuabilii nu considera ca aceste Garantii le sunt acordate lor n procesul de aplicare n practica a acestui Cod Suplimentar la drepturile lui, platitorul de impozite are si un numar de obligatii, n special de: a se nregistra la administratia fiscala; a mentine registre adecvate n formatul cerut de lege; a acorda informatie veridica si documente de confirmare; a plati la timp suma impozitelor si taxelor; a se conforma cu deciziile administratiei fiscale; a asigura accesul oficialilor administratiei fiscale pentru efectuarea controlului documentelor si a ncaperilor comerciale unde sunt stocate marfuri impozabile.

Impozite directe Impozitele pe venit Principii Impozitul pe venit este reglementat de Titlurile I si II ale Codului Fiscal si de Legea cu privire la administrarea impozitului pe venit si aplicarea Titlului I si II ale Codului Fiscal. Impozitul pe venit anterior a fost reglementat de un sir de acte legislative pna la intrarea n vigoare a Codului Fiscal la 1 ianuarie 1998. Urmatoarele principia ghideaza cadrul actual al impozitului pe venit: Elaborarea unui regim fiscal unic care trateaza toti contribuabilii n mod echitabil; Aplicarea principiului impozitarii voluntare; Crearea mecanismelor de stimulare pentru anumite categorii: grupuri vulnerabile, ntreprinderi agricole, investitori straini etc.; Conformitatea fiscala trebuie sa fie simplificata; Sistemul fiscal trebuie sa contribuie la cresterea economica. Subiectii impozitarii sunt persoane juridice si fizice, excluznd unele companii , care obtin venit n perioada anului fiscal din orice sursa din Republica Moldova, precum si persoane juridice, care obtin venit din orice sursa din afara Republicii Moldova. Suplimentar, investitiile Si veniturile financiare castigate n afara Republicii Moldova de catre rezidenti sunt, la fel, impozabile. Ratele impozitelor sunt stabilite n Codul Fiscal si ratele actuale sunt prezentate mai jos.

Legislatia fiscala permite scutiri pentru categorii speciale de contribuabili. Asadar, impozitul pe venit nu se aplica n cazul: Autoritatilor publice si institutiilor finantate din bugetul national public; Institutiilor publice si private medical-sanitare pentru implementarea Programului de asigurare obligatorie de asistenta medicala; Organizatiilor non-profit n cazul n care ele nu desfasoara activitati impozabile. Ele includ institutii medicale, organizatii din domeniul sanatatii, educatiei, stiintei si culturii;asociatii de persoane cu dizabilitati, veterani, fonduri, organizatii de binefacere;organizatii religioase, asociatii de business (afaceri) etc.; colegii si uniuni ale avocatilor si notarilor; partide politice si alte organizatii politice publice; Organizatiilor de stiinta si inovatii n cazul n care ele corespund anumitor exigente; ntreprinderilor create de societati ale orbilor si surzilor, precum si ale persoanelor cu dizabilitati; Asociatiilor de economii si credit ale cetatenilor; Sindicatelor; Organizatiilor statelor straine, organizatiilor internationale (misiunilor diplomatice si celor asemanatoare lor) si personalului acestora. Fiecare contribuabil are dreptul la scutire personala anuala de 8100 lei moldovenesti(MDL). O scutire de 12000 MDL se aplica persoanelor care: Sufera de boli cauzate de avaria de la Cernobl; Au devenit invalizi din cauza avariei de la Cernobl;

Sunt unul din parintii sau sotia (sotul) persoanei decedate sau disparute n timpul razboiului pentru integritatea nationala si independenta a Moldovei si a actiunilor militare din Afganistan; Au devenit invalizi n urma razboiului pentru integritatea nationala si independenta a Moldovei sau a actiunilor militare din Afganistan; Sunt invalizi de razboi, invalizi din copilarie sau invalizi de gradul I sau II; Sunt pensionari sau victime reabilitate ale represiunilor politice. Diferenta dintre venitul brut (total) cstigat pe parcursul anului fiscal si reducerile si scutirile la care are dreptul contribuabilu formeaza venitul impozabil dupa cum prevede legislatia fiscala. Venitul total include toate veniturile (Articolul 18 al Codului Fiscal), cu exceptia veniturilor care nu sunt impozabile, ce includ, dar nu se limiteaza la: Compensatia de asigurare; Indemnizatia pe perioada bolii; Bursele studentesti; Ajutorul acordat de organizatii de binefacere; Contributiile la capitalul unui agent economic. Depunerea declaratiei fiscale si plata impozitelor Termenul-limita pentru plata impozitelor corespunde cu termenul-limita pentru prezentarea declaratiei fiscale, adica 31 martie a anului imediat urmator dupa anul impozabil de raportare. Orice persoana cu venit impozabil este obligata sa completeze declaratia fiscala, chiar daca el/ea crede ca nu are obligatii fiscale. Legislatia fiscala prescrie unele sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor fiscale. Acestea includ penalitati si amenzi, prevazute, inter alia, n Titlul V al Codului Fiscal. Codul Penal prevede un numar de penalitati (o amenda de pna la 6000 unitati conventionale) si privatiune de libertate pna la 3 ani ce pot fi impuse pentru evaziuni fiscale. Trebuie de mentionat ca n cazul supraplatii impozitului pe venit, suma supraplatita va fi restituita contribuabilului la o rata de interes (dobnda) pentru mprumuturile acordate de catre Banca Nationala a Moldovei la ultima licitatie organizata pna la sfrsitul lunii noiembrie a anului calendaristic anterior. Impozitarea anumitor categorii de contribuabili este reglementata de sectiuni separate ale Codului Fiscal: ntreprinderile mici si mijlocii (MM), fermierii, cooperativele din agricultura si de servicii,rezidentii zonelor economice libere, rezidentii parcurilor stiintifico-tehnologice sirezidentii incubatoarelor inovationale (Articolul 49 al Codului Fiscal); Companiile de investitii (Articolul 49 (2); Companiile si fondurile de investitii (Capitolul 9 al Codului Fiscal); Fondurile private de pensii (Capitolul 10); Notarii privati (Capitolul 10 (1); Organizatiile stiintifice si de inovatii (Articolul 49 (1); non-rezidentii si prevederile speciale ale tratatelor internationale (Capitolul 11). Urmatoarele tabele indica tendintele din evolutia ratelor impozitului pe venit, contributiilor de asigurare sociala si a ndemnizatiilor fiscale n anii recenti n Moldova.

Impozitele directe Impozitul pe privatizare

Impozitul pe privatizare este un impozit direct tipic ntr-o economie de tranzitie. n Moldova acest impozit este reglementat prin Legea bugetului anual. Actualmente impozitul pe privatizare este stabilit la nivel de 1% din valoarea averii de stat procurate. Subiectii impozitarii de privatizare sunt persoanele juridice si persoanele fizice din Republica Moldova,precum si persoanele juridice si fizice straine care obtin, n procesul de privatizare, avere publica n proprietate privata. Aceste personae fizice, care sunt rezidenti ai Moldovei si nu sunt implicate n activitati antreprenoriale, nu sunt subiecti ai impozitului pe privatizare . Acest impozit va disparea treptat odata cu ncheierea procesului de privatizare. Impozitele directe Impozitul pe bunurile imobiliare Impozitul pe bunurile imobiliare reprezinta o plata ad valorem pe proprietatea imobiliara, inclusiv pamntul (pamnt agricol, pamnturi utilizate n scopuri industriale, de transport,telecomunicatii si altele), cladirile; constructiile,apartamentele si alte edificii, precum si mbunatatirile finalizate la nivel de 50% sau mai mult aflate n constructive pentru mai mult de 5 ani de la nceputul lucrarilor de constructie Rata maximala a impozitului este stabilita de Codul Fiscal si reprezinta 0,25% din valoarea bazei impozabile. Rata actuala este stabilita de autoritatile publice locale,nsa nu poate fi mai mica dect 0,02% din baza impozabila. Rata impozitului va creste de 3 ori, daca suprafata proprietatii impozabile depaseste 100 m , n timp ce pentru cele ce depasesc 200 m2 de 28 ori. Contribuabilii sunt persoane juridice si fizice rezidenti si nerezidenti care au bunuri impozabile n proprietate sau drepturi patrimoniale de posesie asupra proprietatii imobiliare publice. Arendasii si chiriasii sunt subiecti de impozitare a proprietatii arendate imobiliare a autoritatilor publice sau a institutiilor financiare ale Bugetelor de toate nivelurile . Proprietatile imobiliare pot fi scutite de impozitare n functie de valoarea lor si de amplasare. Valorile scutite variaza de la 14000 MDL (n Cainari, Iargara si Frunza) pna la 380000 MDL n Chisinau. Impozite directe Taxe locale Taxele locale constituie o alta categorie de impozite directe. Spre deosebire de alte impozite si taxe, acestea sunt puse n aplicare de catre administratia publica locala,n conformitate cu bugetul lor anual, bazndu-se pe ratele maximale impuse de Codul Fiscal. Taxele sunt clasificate dupa cum urmeaza : taxa pentru amenajarea teritoriului; taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor n unitatea teritorial-administrativa; taxa de plasare a publicitatii (n redactia Legii nr.108-XVI din 16 mai 2008); taxa pentru dreptul de a folosi simbolica locala; taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala; taxa de piata; taxa pentru cazare; taxa balneara; taxa pentru prestarea serviciilor auto de calatori pe rutele municipale, orasenesti si satesti (ale comunelor) (Legea nr. 177-XVI din 20 iulie 2007, n vigoare de la 1 ianuarie 2008); taxa pentru parcarea automobilelor; taxa de la posesorii de cini; taxa pentru amenajarea localitatilor din zona de frontiera care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale. Autoritatile locale asigura plata taxelor locale prin intermediul administrarii fiscale,avnd, de asemenea, dreptul sa stabileasca nlesniri fiscale pentru anumite categorii de contribuabili. Mai mult dect att, autoritatile publice

locale pot aplica toate sau numai o parte de taxele locale n functie de necesitatile unitatii administrativ-teritoriale respective. Organele autoritatilor locale nu au dreptul sa aplice alte taxe locale dect cele prevazute de Codul Fiscal sau sa stabileasca o rata mai mare dect ratele maximale stabilite. n practica, taxele locale sunt aplicate, modificate sau anulate de catre organele autoritatilor publice locale n procesul adoptarii sau modificarii bugetului unitatii administrativ-teritoriale. Autoritatea executiva a fiecarei administratii publice locale monitorizeaza deciziile autoritatilor locale referitoare la aplicarea taxelor locale si este obligata sa le prezinte spre aprobare Serviciului Fiscal de Stat si sa informeze contribuabilii despre aceste taxe. n 2009 taxa bazei impunerii pentru terenul de parcare s-a schimbat prin trecerea de la baza impozabila calculata pe baza venitului provenit din asigurarea locurilor de parcare la dimensiunile suprafetei de parcare. Rata maximala a impozitului, baza impozabila, termenii platii impozitului si aranjamentele de raportare fiscala referitoare la taxele locale sunt prezentate n urmatorul tabel.

Un sir de amendamente au fost introduse relativ recent de Legea pentru modificarea si completarea unor acte legislative din 17 decembrie 2009. Amendamentele principale sunt dupa cum urmeaza: Cota maxima a impozitului funciar a fost dublata; Cota maxima a taxei pentru unitatile comerciale si de prestari servicii sociale a fost majorata cu 50%; Cota maxima a taxei pentru amenajarea localitatilor din zona de frontiera care dispun de birouri (posturi) vamale pentru trecerea autobuzelor, microbuzelor, camioanelor,tractoarelor cu remorca a fost majorata de la 10 la 40 lei, taxa n cauza fiind anulata pentru autoturisme, tractoare si alte masini agricole, motociclete si scutere; Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele nmatriculate n Republica Moldova a fost majorata proportional; Taxa pentru licenta ncaperilor destinate jocurilor de noroc a fost dublata. Impozite directe Taxa pe resursele naturale Taxa pe resursele naturale este reglementata de Codul Fiscal , iar sistemul include urmatoarele : taxa pentru apa; rata impozitului variaza de la 0,3 pna la 16 MDL pe metru cub; taxa pentru efectuarea explorarilor geologice; rata impozitului este stabilita la nivel de 2% din pretul convenit al lucrarilor; taxa pentru efectuarea prospectiunilor geologice ale mineralelor utile; rata impozitului este 5% din pretul convenit al lucrarilor; taxa pentru extragerea mineralelor utile; aceasta implica taxele pentru mineralele utile n functie de pretul materialelor extrase, spectrul de cote ale taxei n cauza variind de la 6 pna la 20%. taxa pentru folosirea spatiilor subterane n scopul constructiei obiectivelor subterane, altele dect cele destinate extractiei mineralelor utile; impusa la nivel de 3% din pretul convenit al lucrarilor;

taxa pentru exploatarea constructiilor subterane n scopul desfasurarii activitatii de ntreprinzator, altele dect cele destinate extractiei mineralelor utile; impozitul stabilit la nivel de 0,2% din pretul de bilant al facilitatii subterane; taxa pentru lemnul eliberat pe picior; rata impozitului pentru padure depinde de tipul de lemne, grupul de material forestier si scopurile functionale ale padurii. Rata impozitului pentru lemn lung este ntre 2 si 3 MDL pe metru cub. Impozitul pentru lemnul de vnzare este ntre 3 si 52 MDL pentru metru cub (nucul fiind cel mai scump). Impozite directe Taxa rutiera Impozitele rutiere reprezinta taxele colectate pentru folosirea drumurilor si/sau zonelor de protectie a drumurilor din extravilanul localitatilor. Suplimentar, exista taxe speciale rutiere.Acestea sunt impuse proprietarilor vehiculelor si persoanelor care folosesc drumurile. Scopul acestor taxe este de a stabili o baza administrativa si financiara pentru Fondul rutier care are menirea sa asigure mentinerea, repararea, reconstruirea si protectia drumurilor nationale si locale, precum si sa creeze propria infrastructura, bazata pe materiale de constructie si promovarea activitatilor de cercetare stiintifica n acest domeniu.

Sistemul impozitelor rutiere include: Impozitul pentru folosirea drumurilor de catre vehiculele nregistrate n Republica Moldova; Impozitul pentru folosirea drumurilor de catre vehiculele nenregistrate n Republica Moldova; Impozitul pentru folosirea drumurilor de vehiculele cu masa totala, ncarcatura pe osie sau dimensiunile care depasesc limitele admise; Impozitul pentru folosirea zonelor de protectie a drumurilor din afara localitatilor pentru efectuarea lucrarilor de constructie sau instalare; Impozitul pentru folosirea zonelor de protectie a drumurilor din afara limitelor localitatilor pentru amplasarea publicitatii; Impozitul pentru folosirea zonelor de protectie a drumurilor din afara limitelor localitatii pentru amplasarea obiectelor serviciilor de pe marginea drumului. Ratele sunt stabilite n Codul Fiscal n conformitate cu categoria, capacitatea vehiculului si tipul de lucrari si servicii asigurate n zona de protectie a drumului. Aceste taxe pot fi plati forfetare sau taxe anuale. De obicei ele se calculeaza n salarii minime, nsa pot fi evaluate si n valuta straina. Introducere 5. EVALUARE GENERALA Accentul acestui Capitol se pune pe evaluarea masurii n care legile si politicile identificate n Capitolul 4 au fost/necesita sa fie aproximate n Moldova, fiind urmate de comentariile si recomandarile de rigoare. Aproximarea n domeniul impozitelor directe Pe baza listei de verificare prezentate mai sus, discutam aici ntrebarile cheie de armonizare ce se refera la impozitele directe n contextul Republicii Moldova. 1. Exista legislatia necesara? Codul Fiscal reprezinta un efort vrednic de lauda de codificare a tuturor legilor ntrun singur document. Codul este ntr-o masura mare compatibil cu cerintele UE si are nevoie de modificari numai n cteva domenii. Aspectul problematic principal se refera la necesitatea de a stipula scutirea pentru dividendele platite de filialele din Moldova societatilor-mama din statele membre ale UE fara a retine impozitul la sursa.

n plus, Codul ar necesita unele prevederi ce stipuleaza cooperarea cu statele member ale UE n impozitarea dobnzii si a asistentei reciproce n domeniul colectarii fortate si referitor la inspectia si controlul transfrontalier. Aceste doua probleme sunt ntr-un fel probleme minore care pot fi solutionate la o etapa mai trzie a procesului de integrare a Republicii Moldova n UE. Suplimentar la prevederile cu privire la cooperarea administrativa stipulata n cadrul ADI, procesul de armonizare necesita oferirea asistentei reciproce internationale n domeniile de colectare fortata si inspectiile si controalele fiscale transfrontaliere. Atunci cnd, eventual, este necesar de ndeplinit pe deplin standardele UE cu privire la administrarea fiscala, este, de asemenea, solicitata aplicarea standardelor avansate n relatiile cu tarile cu care exista o cooperare economica strnsa. Astfel, se sugereaza ca Directiva UE cu privire la cooperarea administrativa si asistenta reciproca sa fie folosita ca un model pentru negocieri n primul rnd, cu alte parti la CEFTA, si, n al doilea rnd, cu alte tari ce au legaturi economice strnse cu Moldova. n acelasi timp, exista anumite dubii referitoare la eficienta si potrivirea procedurilor aplicate de catre IFPS. n acest context, se recomanda ca n loc de adoptarea unei legi separate cu privire la procedurile fiscale, mai bine de inclus prevederile de procedura considerate necesare n Codul Fiscal, n special, prevederile din legea generala administrativa, pentru a evita confuzia si incertitudinea legala. 2. Diferentierea dintre local si strain: Face legislatia diferenta ntre cetatenii locali si straini n ceea ce priveste impozitul pe venit? Dar diferentierea ntre companiile locale si straine sau ntre afaceri cu companii straine? Legislatia fiscala din Moldova nu stipuleaza ca atare un tratament diferit pentru cetatenii locali si cei straini. De notat n aceasta ordine de idei, ca rezidentii straini pot beneficia de tratamentul prevazut pentru rezidenti n cazul n care acestia au resedinta permanenta n RM sau se afla pe teritoriul RM cel putin 183 zile n decursul unui an fiscal. Mai mult dect att, Articolul 71 din Codul Fiscal prevede tipurile de venituri impozabile conexe nerezidentilor. Concomitent, un nerezident poate fi tratat ca un rezident n cazul n care acesta are o reprezentanta permanenta n RM. Serviciile prestate unui nerezident care are reprezentanta permanenta n RM sunt considerate servicii prestate unui rezident. n plus, Codul Fiscal nu stipuleaza nici un tratament diferit fata de companiile locale si cele straine. 3. Sunt profiturile distribuite de la filiale la societatile-mama impozitate (Directiva societatilormama/filialelor)? Se pare ca n Codul Fiscal profiturile distribuite de la filiale unei societati-mama sunt impozitate. Impozitarea n baza Codului Fiscal (15%) este micsorata n ADI, unde, de exemplu, acordul cu Olanda stipuleaza un impozit de 5% retinut din dividendele achitate societatilor-mama ntr-un alt stat. Aceasta situatie nu este consistenta cu Directiva societatilor-mama/filialelor. nainte de aderare sau atunci cnd Moldova va adera la UE, legislatia trebuie sa fie schimbata pentru a permite achitarea dividendelor efectuata de catre filialele moldovenesti fara a retine impozitele pentru societatile-mama n alte state membre ale UE. Pna atunci, pare destul de sensibila abordarea de reglementare a problemei n ADI. 4. Sunt rezervele ascunse impozabile n cazul fuziunilor sau circulatiei activelorn afara tarii (Directiva privind fuziunea)? Este evident ca rezervele ascunse se impoziteaza n cazul fuziunilor sau miscarilor de active n afara tarii si, prin urmare, Codul Fiscal nu se conforma cu Directiva UE privind fuziunea.

Prin urmare, Codul Fiscal trebuie, de asemenea, sa fie modificat pentru a ndeplini cerintele Directivei UE privind fuziunea, deoarece n baza Directivei, nu este permis sa impozitezi rezervele ascunse n cazul unei fuziuni. Aceasta este o problema care necesita sa fie solutionata la o etapa mai trzie a procesului de integrare a Republicii Moldova n UE. 5. Sunt veniturile sub forma de dobnzi distribuite de persoanele fizice straine n tara supuse impozitarii; exista vreun schimb de informatii cu tarile de resedinta? (n contextul Directivei privind veniturile din economii)? Toate platile de dobnda sunt supuse impozitarii, inclusiv cele ale persoanelor straine. ADI contin prevederi referitor la schimbul de informatii, dar nici o informatie nu este disponibila la aplicarea posibilitatii schimbului spontan de informatii cu alte tari. Codul Fiscal al Republicii Moldova impoziteaza toata dobnda la sursa. Aceasta se aplica, de asemenea, la dobnda achitata persoanelor nerezidente si este nevoie de creat un system n baza Codului pentru a permite schimbul de informatii cu privire la dobnda, care este obligatoriu n cadrul Directivei UE privind veniturile din economii. Acesta este, de asemenea, un punct care, n mod strict, necesita armonizare nainte de aderare. 6. Exista vreo schema de promovare a investitiilor sau afacerilor ce ncearca sa atraga investitii straine sau alte companii straine? Pot unele dintre aceste masuri sa fie percepute ca masuri fiscale daunatoareimplicnd: Reducerea nejustificata a bazei de impozitare pentru companiile straine; Posibilitatile nerealiste de deducere a costurilor; Cote ale impozitelor nejustificat de joase; Scheme speciale de impozitare n zone de comert liber etc.? n prezent nu exista scheme de promovare a investitiilor sau a companiilor n cadrul legislatiei fiscale. Odata cu introducerea ratei zero la impozitul pe venitul persoanelor juridice, scutirile si reducerile fiscale selective anterioare au fost anulate. Dupa cum s-a mentionat mai devreme, anumite elemente ale Codului Fiscal care au ridicat semne de ntrebare vis--vis de Codul UE de Conduita cu privire la impozitarea n companii au fost incluse n aceste anulari legislative. Odata cu posibila anularea a sistemului cotei zero n 2012, este important ca masurile fiscale daunatoare potentiale sa nu fie introduce sau reintroduse. ntr-adevar, este discutabil faptul daca masurile fiscale ofera cele mai eficiente instrumente de atragere a investitiilor locale sau straine. Este clar, ca impozitarea mica este un parametru luat n considerare atunci cnd companiile iau decizii cu privire la investitii. Cu toate acestea, sistemul fiscal din Moldova este deja competitiv n ceea ce priveste cotele n comparatie cu tarile vecine. Prin urmare, orisice politici noi pentru solutionarea neajunsurilor referitoare la politica investitiilor interne si dezvoltarea companiilor locale trebuie, probabil, cautate n afara legislatiei fiscale. n acelasi timp, un mediu pozitiv de afaceri este un avantaj important si atractiv pentru dezvoltarea att a investitiilor interne, ct si a afacerilor locale. Dezvoltarea continua a sistemului de administrare fiscala si a IFS ntr-o directie prietenoasa afacerilor poate astfel sa aduca o contributie importanta investitiilor. 7. Exista alte probleme juridice care urmeaza a fi solutionate? Codul Fiscal contine unele prevederi care trebuie sa fie ajustate pentru a permite implementarea politicilor, proceselor si procedurilor moderne de administrare fiscala. Acestea include prevederi ce-i vor permite Guvernului si altor organe publice sa se implice nejustificat n domeniul fiscal prin intermediul schemelor de aprobare. De exemplu: Unele cheltuieli sunt deductibile numai n baza Articolului 24 n limitele stabilite de catre Guvern. Conform Articolului 36 (3), sponsorizarea si donatia de caritate sunt doar deductibile daca sunt aprobate de catre Guvern. Criteriile pentru aprobare trebuie sa fie stabilite cel putin n lege, deoarece de altfel acestea ar putea fi cauza unui arbitraj. Au existat cteva prevederi de aprobare similare n cadrul schemelor de stimulare n baza Articolului 49 (1) anterior. n mod discret, Guvernul stabileste limite pentru deducerea pentru rezervele de asigurare ale companiilor.

Institutiile private care au contracte cu Compania Nationala de Asigurari n Medicina sunt scutite. Doar tratatele de asistenta aprobate de catre Guvern se pot califica pentru scutire . Exista multe prevederi stipulate n Articolul 20, dintre care unele sunt deformate n ceea ce priveste tipurile de impozite, n multe cazuri nlocuind, de altfel, venitul impozabil. Exista un numar destul de mare de organizatii non-profit care sunt scutite de impozite conform Articolului 50. Pentru a reglementa aceasta n mod regulat, asa ca acestea sa nu-si extinda activitatile lor n baza statutului scutirii fiscale, ar fi meritat sa le supunem impozitarii permitndu-le sa-si deduca cheltuielile folosite pentru scopul lor primordial. Astfel, acestea ar ajunge sub controlul IFS. Ca si n alte economii n tranzitie, exista inconsistente ntre modernizarea legislatiei fiscale si a cerintelor cu privire la persoanele fizice si juridice n cadrul legii civile. Corespunzator, reforma legislatiei civile trebuie sa fie accelerata. Masura n care legile identificate n capitolul 4 au fost sau trebuie sa fie armonizate n Moldova n domeniul impozitelor directe a fost discutata mai sus mai mult din punct de vedere legal, adica cnd anume n timp trebuie sa se conformeze Moldova cu cerintele respective. Aproximarea deplina nu este obligatorie din punct de vedere legal nainte de aderare. Totusi, aceasta nu trebuie sa distraga atentia de la faptul ca miscarea constanta n directia aproximarii are alte avantaje. Implementarea procesului pas cu pas va avea avantaje politice la obtinerea mai usoara a sustinerii reformelor de catre public, daca acestea sunt implementate treptat. Suplimentar, aceasta abordare poate fi folositoare, deoarece ofera oportunitatea de a planifica implementarea schimbarilor. De exemplu, la elaborarea noului sistem TI necesar pentru IFPS, trebuie sa se ia n considerare faptul ca sistemul va necesita sa fie n stare sa se conecteze la sistemele UE privind accizele si dobnda. n final, Moldova poate semnala promptitudinea sa pentru reforme prin ndeplinirea unor pasi spre armonizare; n acest fel va fi perceputa ca o tara care trebuie luata n serios ntr-un proces de integrare n UE si ntr-un context de aderare eventuala.

S-ar putea să vă placă și