Sunteți pe pagina 1din 5

Progrese in implementarea directivelor europene privind apa

Directiva 76/464/CEE si Directivele fiice 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE si 86/280/CEE, modificate prin 88/347/CEE si 90/415/CEE privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase deversate in mediul acvatic al Comunitatii Referitor la poluarea cauzata de anumite substante periculoase deversate in mediul acvatic al Comunitatii, s-a emis Ordinul Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 31/13.01.2006 pentru aprobarea Manualului pentru modernizarea si dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din Romania (SMIAR) in care s-au stabilit atat Lista de substante periculoase care fac obiectul monitoringului minim anual, cat si Lista de baza de substante periculoase care fac obiectul monitoringului periodic extins la fiecare 6 ani. S-au finalizat, de comun acord cu unitatile industriale care intra sub incidenta Directivei 76/464/CEE (HG nr. 351/21.04.2005) si corelate cu cerintele Directivei 96/61/CEE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC), planurile de masuri privind retehnologizarea, reorganizarea si evaluarea financiara a masurilor agreate pentru anul 2005. Din cele 719 unitati analizate, pentru stabilirea planurilor de masuri privind retehnologizarea au fost luate in considerare numai unitatile industriale pentru care s-a constatat depasirea valorilor limita de emisie din HG nr. 351/2005 si care au impus stabilirea de masuri de retehnologizare si reorganizare. S-a realizat actualizarea inventarului cu sursele de poluare punctiforma din Lista I*. S-a efectuat monitorizarea metalelor din Lista II* la evacuarile industriale si s-a realizat monitorizarea calitatii apelor de suprafata din Lista I. * Mentionam ca, dupa efectul daunator asupra mediului acvatic, substantele periculoase provenite din activitatile industriale au fost clasificate ca fiind prioritar periculoase (cuprinse in Lista I) si periculoase (cuprinse in Lista II).

Directiva uman

98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului

Au fost adoptate: HG Nr. 662/07.07.2005 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie s le ndeplineasc apele de suprafa utilizate pentru potabilizare i a Normativului privind metodele de msurare i frecvena de prelevare i analiz a probelor din apele de suprafa destinate producerii de ap potabil (care amendeaz HG nr. 100/2002). La randul sau, HG nr. 100/2002 a fost amendata prin HG nr. 567/2006 privind modificarea Normelor de calitate pe care trebuie s le ndeplineasc apele de suprafa utilizate pentru potabilizare NTPA013, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.100/2002. HG Nr 930/11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica, care amendeaz HG nr. 101/2002 (publicata in Monitorul Oficial nr. 800/02.09.2005). A fost aprobat Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1276/28.11.2005 (publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.1090/5.12.2005) privind modificarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 764/15.07.2005 (publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.729/11.08.2005) pentru aprobarea procedurii de inregistrare la Ministerul Sanatatii a laboratoarelor care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile. De asemenea, a fost elaborat si semnat Protocolul de cooperare intre autoritatile implicate in implementarea directivelor de apa potabila si de imbaiere: Ministerul Sanatatii, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si Ministerul Administratiei si Internelor, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarire Comunala si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane Referitor la epurarea apelor uzate urbane, au fost aprobate in noiembrie 2005 trei proiecte ISPA: Reabilitarea si modernizarea sistemului de furnizare a apei potabile si a sistemului de canalizare din judetul Suceava, Modernizarea sistemului de apa si canalizare si constructia unei noi statii de epurare a apelor uzate in orasul

Galati si Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in orasele Deva si Hunedoara, in valoare totala de 150,5 milioane de euro. In vederea intaririi capacitatii institutionale in domeniul epurarii apelor uzate urbane in perioada noiembrie decembrie 2005 au fost organizate doua seminarii cu asistenta TAIEX, in cadrul carora s-a realizat instruirea personalului de specialitate al directiilor de ape ale Administratiei Nationale Apele Romane. La seminarii au participat si operatori ai statiilor de epurare din aglomerarile umane cu peste 100.000 de locuitori echivalenti. Realizarea unor proiecte prioritare In luna februarie 2006, Guvernul Romaniei a aprobat print-un Memorandum realizarea, de catre Ministerul Finantelor, a unui imprumut pentru finantarea a 10 proiecte prioritare de mediu in valoare de 1.141 milioane de euro. O parte din acestea, in valoare de 162 milioane de euro se adreseaza modernizarii infrastructurii de apa si apa uzata in bazinul Crisuri, in 4 orase din judetul Vaslui si in municipiul Ploiesti. Proiectul privind Reabilitarea si realizarea facilitatilor pentru alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate in bazinul hidrografic al Crisurilor, in valoare de circa 60 milioane de euro, se va aplica la 6 orase mijlocii si mici din bazinul Crisurilor si are drept scop atat realizarea angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana, cat si a obligatiilor asumate de Romania in cadrul colaborarii bilaterale cu Ungaria. S-a continuat finantarea de la Banca Mondiala a proiectelor de infrastructura de apa in mediul rural, in care sunt implicate 16 comune din judetul Tulcea, 9 comune din judetul Calarasi, 4 comune din Dolj si 5 comune din judetul Salaj. Proiectele din cadrul Programului SAMTID privind dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare pentru o serie de orasele mici si mijlocii si pentru cresterea performantelor operationale si financiare a societatilor care furnizeaza servicii de apa au fost demarate in toate cele 16 judete. Sunt in faza avansata de pregatire 5 proiecte (pentru faza de consolidare a programului SAMTID) in judetele Maramures (7 localitati), Suceava (7 localitati), Mures (6 localitati), Arad (7 localitati) si Prahova (13 localitati). Au inceput sa se constituie, pe criterii geografice si tehnico-economice, asociatii de orase si comune reprezentate de un operator unic. In prezent, acesti operatori unici sunt in curs de licentiere. Pe baza acestei asocieri se are in vedere furnizarea de servicii apa-canal mai eficiente, la tarife acceptabile. Totodata va creste atractivitatea acestui tip de servicii

pentru potentialii investitori interesati de crearea de parteneriate publicprivate.

Directiva 91/676/CEE privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitratii din surse agricole Referitor la protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitratii din surse agricole, a fost finalizata revizuirea si completarea Codului de Bune Practici Agricole si s-a realizat si aprobat Programul tehnic cadru de actiune pentru realizarea programelor de actiune in zonele vulnerabile, ambele prin emiterea de ordine comune ale ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, respectiv Ordinul comun al MMGA nr.2296/11.04.2005 si al MAPDR nr.216/13/04.05 (Monitorul Oficial Partea I, nr.529/22.06 2005) privind aprobarea Programului - cadru de actiune tehnic pentru realizarea programului de actiune in zonele vulnerabilela poluarea cu nitrati; Ordinul comun al MMGA nr.1182/22.11.2005 si al MAPDR nr.1270/30.11.2005 privind aprobarea Codului bunelor practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati. La sfarsitul anului 2005, au avut loc sedinte ale Comitetelor de Bazin, avand ca scop informarea autoritatilor locale cu privire la cerintele legislatiei in vigoare, precum si stabilirea de grupuri de lucru la nivel de bazin hidrografic alcatuite din reprezentanti ai administratiei publice locale, directiilor agricole si dezvoltare rurala, organizatiilor profesionale agricole si zootehnice, directiilor de sanatate publica, directiilor de apa/sistemelor de gospodarire a apelor, oficiilor judetene de studii pedologice si agrochimie, agentiilor si asociatiilor de protectia mediului si consumatorilor. A continuat activitatea de dotare a laboratorelor si a retelei de flux informatizat din cadrul Monitoringului suport national integrat de monitorizare, supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole in apele subterane si de suprafata. Astfel, prin HG 964/2005 (Monitorul Oficial nr. 793/31.08.2005) a fost aprobata alocarea din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005, pentru MMGA a sumei de 41 miliarde ROL din care, o parte serveste:realizarii sistemului de monitoring integrat pentru ape si sol, a retelelor de flux informatizat si a retelelor de monitorizare pentru zonele vulnerabile In luna februarie 2006, Guvernul Romaniei a aprobat finantarea unui proiect vizand extinderea proiectului Controlul poluarii in agricultura (dezvoltat de Banca Mondiala in judetul Calarasi) la nivel national (valoare estimata: 50 de milioane USD). Proiectul are

drept obiectiv implementarea Directivei privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitratii din surse agricole si a componentei legata de activitatile agricole din Directiva Cadru pentru Apa.

Directiva 78/659/CEE privind calitatea apelor dulci ce necesita protectie sau imbunatatire pentru a sustine viata pestilor Referitor la calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii pestilor, a fost recent adoptat si publicat HG 563/2006 privind modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafa care necesit protecie i ameliorare n scopul susinerii vieii piscicole. Au fost identificate si catalogate apele salmonicole (unde calitatea apelor este favorabila cresterii pastravilor) si ciprinicole (unde calitatea apelor este favorabila cresterii crapilor), dupa care au fost realizate hartile zonelor ciprinicole.

Directiva 79/923/CEE privind calitatea apelor pentru moluste In ceea ce priveste calitatea apelor pentru moluste, a fost recent adoptata HG nr. 467/2006 privind modificarea Normelor Tehnice privind calitatea apelor pentru moluste, aprobate prin HG 201/2002 (care a transpus Directiva 79/923/CEE). Au fost identificate 4 zone marine, care prin conditiile de mediu pe care le au, ofera posibilitatea cresterii si exploatarii molustelor. A fost, de asemenea, stabilita reteaua de monitoring si elaborate hartile pentru aceste zone.