Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. _______________ S.R.L.

CUI - ____________________

DECIZIA NR. ____________________


din ____________________________

pentru numirea persoanei autorizate pentru completarea si transmiterea Registrului general


de evidenta a salariatilor

Art.1.
In conformitate cu prevederile _________________ incepand cu data de
_______________, se desemneaza ca persoana autorizata pentru completarea si
transmiterea
Registrului
general
de
evidenta
a
salariatilor
la
S.C.
________________________________________
SRL/SA,
domul/na
______________________________________________________.
Art.2. Atributiile si resposabilitatile acestei persoane sunt: conform HG 500/2011 - privind
ntocmirea i completarea registrului general de eviden a salariailor, publicata in MO
372/2011

Art. 3. Prezenta decizie se va comunica ITM ____________, si salariatului in cauza.

Exemplarele deciziei se semneaza si se stampileaza in original de reprezentantul legal al


societatii, iar pesoana nominalizata semneaza de luare la cunostinta pe exemplarul care se
arhiveaza la Serviciul Personal.

Administrator,
_____________________________________

Model postat pe www.cabinetexpert.ro

S-ar putea să vă placă și