Sunteți pe pagina 1din 3

Cum sa redactezi o lucrare de licenta de nota 10

A. Formatul tezei B. Continutul tezei C. Stilul si limbajul de cercetare D. Citarea bibliografica A. Formatul tezei Licenta trebuie sa cuprinda urmatoarele parti: 1) Pagina de titlu 2) Cuprins 3) Continutul tezei 4) Bibliografie 5) Anexe Modul de redactare al tezei de licenta: Lucrarea trebuie redactata pe computer in format A4, in Times New Roman, marimea literelor fiind de 12 puncte iar distanta dintre randuri fiind de un rand si jumatate. Numerotarea paginilor se va face cu litere arabe, in partea de joc la mijlocul fiecarei pagini. Toate capitolele vor incepe pe o pagina noua spre deosebire de subcapitole si subpuncte care pot fi plasate oriunde in pagina. PAGINA DE TITLU TREBUIE SA CONTINA: 1) Numele universitatii, a facultatii si a catedrei; 2) Titlul tezei; 3) Nivelul de sustinere a tezei (teza de licenta); 4) Numele candidatului; 5) Anul realizarii; 6) Numele si titlul coordonatorului dar acestea vor fi trecute numai cu acordul sau si se vor scrie pe urmatoarea pagina, cea de dupa titlu.Toate lucrarile trebuie sa fie sustinute de un coordonator agrea, poate sa fie cercetator sau cadru didactic. CUPRINSUL este o parte importanta in redactarea lucrarii tale de licenta deoarece aici se vor intalnii capitolele, subcapitolele si subpunctele. Capitolele, subcapitolele si subpunctele vor fi numerotate cu numere arabe astfel: capitolele ex:(1, 2, 3 etc); subcapitolele ex:(1.1, 1.2, 1.3 etc) si subpunctele ex:(1.1.1, 1.1.2, sau 1.2.1, 1.2.2, etc). Titlurile capitolelor, subcapitolelor si subpunctelor vor fi scrise in bold. Aceasta parte va mai contine bibliografia si anexele, cu specificarea paginatiei corespunzatoare din text. BIBLIOGRAFIA va fi redactata conform standardelor APA (American Psychological Association), dar mai multe detalii aflati la punctul IV. ANEXELE vor cuprinde ilustratii suplimentare / scale, prelucrarile preliminarii, sau alte indicii si materiale care sa prezinte studiul intreprins. Sus

B. Continutul tezei Teza de licenta va trebui sa fie bine organizata, sistematizata si redactata logic,iar ea va trebui sa prezinte urmatoarele aspecte: 1) Introducere 2) Cadrul teoretic al problemei studiate 3) Obiectivele si ipoteza/ipotezele cercetarii 4) Metodologia cercetarii 5) Rezultatele cercetarii si interpretarea acestora 6) Concluzii si implicatiile cercetarii in practica psihologica 7) Rezumatul lucrarii, preferabil intr-o limba de circulatie internationala 1) INTRODUCEREA va trebui sa aduca un argument puternic al cercetarii realizate, iar ea o sa fie redactada in aproximativ 3 pagini. In introducere se va prezenta sintetic situatia cercetarilor relationate cu subiectul ales, motivatia alegerii temei, relatand foarte precis domeniile care nu au fost explorate sau care solicita investigatii suplimentare si reconsiderari. 2) CADRUL TEORETIC AL PROBLEMEI STUDIATE. Aici se va realiza o evaluare critica a literaturii de specialitate care sa fie relevanta temei tale de cercetare. Acest punct o sa fie redactat numai intr-un singur capitol (Capitolul 2) care va trebui sa prezinte cadrul teoretic al problemei studiate si nu va trebui sa depaseasca 50% din numarul paginilor tezei. Aici vei prezenta teoriile impreuna cu modele explicative, aratand dezvoltarea si stadiul recent al cercetarii, poti sa mentionezi si parerea ta despre posibilele lacune sau limite care au fost omise in procesul cercetarii. Literatura care ai mentionat-o o vei clasifica dupa un criteriu explicit mentionat si anume: cronologic, tematic, sau de alta natura. In aceasta parte a lucrari vei arata capacitatea ta de a selecta bibliografia corespunzatore, de a analiza critic, si puterea ta de a-ti forma propriului tau punct de vedere despre subiectul studiat. 3) OBIECTIVELE SI IPOTEZELE CERCETARII proprii, vor contine urmatoarele aspecte: a) Formularea coerenta a obiectivelor generale si specifice ale cercetarii; b) Formularea explicita a ipotezelor cercetarii (daca este cazul); 4) METODOLOGIA CERCETARII contine urmatoarele paragrafe: a) Subiectii (principalele date demografice) b) Instrumentul/instrumentele de investigare (descriere) c) Designul experimental (daca sunt experimente de laborator acesta va fi foarte amplu tratat)/procedura de lucru 5) REZULTATELE CERCETARII/INTERPRETAREA ACESTORA contine urmatoarele subcapitole: - 5.1. prezentarea si analiza datelor - 5.2. interpretarea rezultatelor In aceasta parte a lucrarii vei redacta figurile si tabelele care vor reda rezultatele cercetarii tale care trebuie sa decurga foarte clar si coerent. Se atribuie o interpretare psihologica la toate rezultatele numerice si la semnificatiile acestora si este de dorit sa dati unele explicatii contextuale si alternative impreuna cu implicatiile rezultatului discutat. Datele proprii trebuie interpretate prin raportarea la datele literaturii de specialitate, aratand diferentele si asemanarile.

6) CONCLUZII SI IMPLICATII. Acestea trebuie sa fie formulate foarte clar si limpede, iar redactarea obiectivelor cercetarii trebuie sa fie logica si coerenta. In acest capitol se va prezenta motivatia cercetarii. Concluziile cercetarii realizate impreuna cu implicatiile sale practice vor arata contributia ta adusa in domeniul ales, iar astfel concluziile vor reflecta raspunsuri si solutii la intrebarile cercetarii. Cand vei redacta concluziile trebuie sa eviti detaliile si argumentarile suplimentare. Sus C. Stilul si limbajul de cercetare O regula importanta in redactarea tezei de licenta este ca aceasta nu trebuie sa contina greseli gramaticale (punctuatie, lexic, acord). Lucrarea trebuie redactata intr-un limbaj academic impersonal, specific lucrarilor de cercetare.Relatia dintre idei trebuie sa fie clara, iar teza trebuie sa fie coerenta. Sus D. Citarea bibliografica Autorul tezei trebuie sa citeze in mod corect toate sursele incluse in teza, inclusiv figuri, tabele, ilustratii, diagrame deoarece toate sursele bibliografice, primare sau secundare, publicate sau nepublicate, sunt proprietate intelectuala a autorilor sau institutiilor care au realizat acele materiale. Tot ce inseamna preluare din diferite scrieri, fraze sau paragrafe vor fi citate prin indicarea inclusiv a paginii din sursa utilizata, dar si prin ghilimele si forma italica a literelor, iar toate acestea trebuie sa se regaseasca in bibliografia finala. Atunci cand sursa citata este indirecta, adica preluata de la un alt autor, se va scrie numele si initiala prenumelui autorului si anul publicatiei, cu indicarea in paranteza a autorului si anului aparitiei sursei indirecte din care s-a citat. Daca sursele preluate sunt de pe internet atunci vor fi notate adresele de pagina web,iar acestea vor fi bagate ultimele in cadrul bibliografiei. Exemple: 1) Horia C. Matei, Statele lumii. Mica Enciclopedie de Istorie, Ed. Meronia, Bucuresti,1999 2) Eugenio Garin, Umanismul italian, Ed. Univers, Bucuresti, 1982 3) G. Antoniu, C. Bulai, Practica judiciara penala, vol. III, parte speciala, Ed. Academiei, Bucuresti, 1992 4) Vasile Dobrinoiu, Gh. Nistoreanu, I. Pascu, I. Molnar, Al. Boroi, V. Lazar: Drept penal, partea speciala, Ed. Europa Nova, Bucuresti, 1999

S-ar putea să vă placă și