Sunteți pe pagina 1din 1

Indaco Lege4

Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C.

Pagina 1 din 1

Ordin nr. 595/2007


din 06/08/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 10/09/2007

pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier

Avand in vedere prevederile art. 1 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., aprobata cu modificari prin Legea nr. 707/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, si ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 272/1994, in temeiul art. 5 pct. 24 si 28-29 si al art. 13 pct. 1-2 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 147/2007, inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii emite prezentul ordin. Art. 1. - Se aproba Procedura de autorizare a dirigintilor de santier, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. - Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Art. 4. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului general de stat nr. 257/2005 privind aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.058 din 26 noiembrie 2005, isi inceteaza aplicabilitatea. Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii, Dorina Nicolina Isopescu Bucuresti, 6 august 2007. Nr. 595. ANEX PROCEDURA de autorizare a dirigintilor de santier

Copyright (c)Indaco Systems 1999-2005. Toate drepturile rezervate.

19.09.2007