Sunteți pe pagina 1din 2

Aspecte teoretice privind performanta financiara La modul general, prin performanta se intelege o realizare sau un rezultat intr-un domeniu

de activitate1. Rezultatul poate fi unul bun sau unul slab asa cum si performanta poate fi ori buna ori slaba. La baza acesti afirmatii sta urmatoarele trei notiuni2: - economicitatea - procurarea resurselor necesare la cel mai mic cost; - eficienta - maximizarea rezultatelor obtinute in urma utilizarii resurselor; - eficacitatea - rezultatele obtinute sa atinga obiectivele prestabilite. In domeniul economic , avem asa-numita performanta economica care poate fi tradusa in termeni de rentabilitate si productivitate. Multi autori adauga productivitatii, eficacitatea ca parte integranta a performantei. La nivelul unei entitati, performanta include abilitatile de a avea acces la resurse (umane, materiale si financiare) si de a le utiliza optim in domeniul ei de activitate. Performanta = productivitate + eficacitate Informatiile despre performanta unei entitati sunt utile pentru a aprecia modul in care resursele sunt consumate pentru a genera rezultate. Daca consumul resurselor se face in mod eficient atunci efectele generate, rezultatele, vor acoperi costurile si vor propulsa entitatea pe traiectoria unei dezvoltari viitoare durabile. In literatura de specialitate intalnim trei acceptiuni ale performantei si anume: perfomanta economica, perfomanta economico-financiara si performanta financiara. Performanta economica este multi-dimensionala. Ea acopera, printre altele, aspecte legate de profitatbilitate si de inovare. Performanta economico-financiara se apreciaza cu ajutorul indicatorilor economicofinanciari gen: cifra de afaceri, productivitatea muncii, profitul brut, profitul net, etc. Ultimul tip de performanta, performanta financiara, se refera la relatia dintre veniturile si cheltuielile unei entitati, ca structuri ale contului de profit si pierdere. Structurile acestea sunt legate in mod direct de evaluarea performantei unei entitati. Performanta financiara se refera si la a anticipa capacitatea de a genera fluxuri de trezorerie cu resursele existente dar si la eficienta cu care o entitate poate angaja si utiliza noi resurse. in practica curenta, informatiilr privind performanta financiara sunt oferite, in primul rand, de contul de profit si pierdere. Performanta este mai importanta decat banii. Banii exprima o posesie, performanta exprima capacitatea de a valorifica posesia. Contul de profit si pierdere, sau contul de rezultate, a fost considerat modul adecvat de raportare a performantei financiare.

1 2

Conform Dictionarului Explicativ al Limbii Romane Ristea Mihai Contabilitate rezultatului intreprinderii, Editura Tribuna Economica, Bucuresti

De-a lungul timpului, performanta financiara s-a masurat atat prin marimea entitatii cat si prin rentabilitate si profitul obtinut. S-a luat ca reper rentabilitatea, datorita faptului ca reprezinta masura profitului si pentru ca ne spune mai multe despre eficienta si performanta unei entitati. Nu trebuie insa neglijat nici celalalt reper, deoarece arata randamentul si performanta veniturilor iar prin indicatorii de profitabilitate se poate face o analiza comparativa a performantelor unei entitati, atat pe baza indicilor cat si la nivel de ramura sau industrie. In acceptiunile IAS/IFRS, prin performanta financiara se inteleg veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale unei entitati economice. Pe langa informatii furnizate de structurile contului de profit si pierdere mai este nevoie si de informatii din notele explicative. In general, toate notele explicative furnizeaza informatii despre performanta unei entitati dar cele care fac referire directa si sunt obligatorii in analiza sunt Nota 3 Reprezentarea profitului (fig 1 din Anexa 2), Nota 4 Analiza rezultatelor din exploatare (fig 2 din Anexa 2) si Nota 9 Exemple de calcul si analiza a prncipalilor indicatori economico-financiari (fig 3 din anexa 2).