P. 1
referat metodica

referat metodica

|Views: 162|Likes:
Published by Diana Olteanu

More info:

Published by: Diana Olteanu on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2012

pdf

text

original

Lectia de predare a citit - scrisului

Predarea – învăţarea integrată a impus modificări în structura lecţiei de limba şi literatura română. Nu se mai realizează lecţii distincte de citire, lecţii de scriere şi lecţii de comunicare. Fiecare lecţie de limba şi literatura română este o unitate didactică, un microsistem în care se îmbină comunicarea orală cu cea scrisă, elevii învaţă să citească ( să recepteze mesaje scrise), să scrie ( să emită mesaje scrise), să comunice oral şi scris. Lecţia I Încă din timpul conversaţiei se reţine un enunţ care contribuie la realizarea obiectivelor de referinţă ale lecţiei. Prin metoda fonetică analitico-sintetică se analizează şi se sintetizează propoziţia în care se află sunetul, respectiv, litera de învăţat. Demersul didactic cuprinde următoarele activităţi de învăţare:      Se delimitează propoziţia din vorbire; Se identifică toate cuvintele din propoziţie; Cuvintele se despart în silabe; Se stabileşte numărul de silabe din cuvântul respectiv; Se identifică sunetul în silaba/silabele cuvântului.

Învăţătorul demonstrează pronunţarea corectă a sunetului, explicând modul de articulare. Copiii pronunţă de câteva ori sunetul, apoi cuvântul respectiv. Dacă sunetul permite, se pot folosi onomatopee care ajută la pronunţarea corectă şi, în acelaşi timp, îi relaxează şi îi antrenează pe copii, în acest fel evitându-se monotonia lecţiei. Analiza fonetică este urmată de sinteză, prin refacerea unităţii cuvântului şi, respectiv a propoziţiei iniţiale. Cuvântul poate fi folosit la alcătuirea altor propoziţii de către elevi. Metodei fonetice analitico-sintetice i se adaugă metoda explicaţiei, metoda demonstraţiei sau a jocului didactic ( de exemplu, Jocul sunetelor, Jocul silabelor, Să compunem cuvinte noi etc.) şi chiar a jocurilor de mişcare, eventual, pe fond muzical, efectuat de copiii ale căror nume conţin sunetul de învăţat, în cele trei poziţii: iniţială, în interiorul şi la sfârşitul cuvântului. Elevilor li se cere să dea exemple de cuvinte care conţin sunetul respectiv în diverse poziţii, apoi să alcătuiască propoziţii cu acestea. Însuşirea sunetului este corelată cu învăţarea literei care îl redă. Elevii trebuie să recunoască litera în alfabetarul mare decupat şi în alfabetarul personal, apoi în abecedar. Din alfabetare, elevii alcătuiesc silabe şi cuvinte, la tablă şi în bancă. Elevii observă şi analizează ilustraţia din manual. În conversaţie, învăţătorul va orienta atenţia şi observaţia copiilor de la aspectele globale, esenţiale, spre acelea de detaliu semnificativ. În discuţii se vor folosi cuvinte care există în coloanele şi în textul din pagina manualului.

pasăre. a fiecărui deget. pentru a forma cuvinte noi: carte car – te ce – te cu . Pregătirea momentului scrierii se realizează prin exerciţii de mişcare prin care „se încălzesc” muşchii mici ai mâinii: „cântatul la pian”. din jetoanele cu silabele pa. „ploaia”. Copiii recitesc cu voce tare. litera de tipar ( întâi. conştient. să elevul poate forma următoarele cuvinte: pare.Se citesc titlul. citind fiecare în şoaptă. re. vor descifra întâi elevii. selectiv. pe sărite. învăţătorul trebuie să le citească elevilor pentru a le oferi un model. pe rând. apoi le va combina pentru a forma cuvinte şi le va citi ( de exemplu. apoi în pagina următoare. sapă. „grindina”. dar învăţătorul este obligat să-i antreneze în activităţi de învăţare individuală. pe rând. „evantaiul”. să compună şi să citească cuvinte din silabe date: copilul va primi 2-3 jetoane pe care sunt scrise diverse silabe din care va trebui să formeze cuvinte. audio – vizuale. mişcarea. În lecţiile următoare. de exemplu. „punerea şi scoaterea mănuşilor”. litera mare de tipar). după aceea coloanele de cuvinte.te par – te pe . Demonstrativ. în lanţ. Pe o planşă cu imaginea unui obiect a cărui denumire începe cu litera care trebuie învăţată este desenată această literă şi alături elementele grafice care o compun. Întâi va citi silabele. să înlocuiască fiecare silabă cu altele. În etapa în care s-a format deprinderea cititului. Învăţătorul explică scrierea literei arătând pe planşă atât litera respectivă. alternând exerciţiul cititului cu jocul didactic. motric. urmate de cuvintele întregi. La vârsta şcolarităţii mici. elevii vor ajunge să citească lecţia. Sau se poate desfăşura următorul joc didactic: pe un jeton este scris cuvântul „carte”. cât şi ele moderne.val În asemenea situaţii / activităţi de învăţare sunt foarte importante mijloacele de învăţământ. în ritm propriu. datorită caracterului concret intuitiv al gândirii şcolarului mic. 2 . atât cele tradiţionale. particularităţilor memoriei şi celorlalţi factori psihologici implicaţi în învăţare. în timp ce verbalizează gesturile grafice. În primele lecţii de citire.te sa – te se – te si – te su –te car – ne car – tof car – ti – er car – na . cât şi elementul grafic. va scrie pe tablă litera de 2-3 ori. Însuşirea sunetului este corelată cu litera de tipar şi de mână.te fe –te fra . În fiecare lecţie trebuie să citească fiecare copil câte o unitate logică. pentru formarea deprinderii cititului corect trebuie să participe mai mulţi analizatori: vizual. auditiv. conştient. pasă. descompuse în silabe. prin efort îndelungat. iar elevul trebuie să despartă în silabe cuvântul „car-te” şi. prin efort propriu. litera mică. resapă). Copiii care nu au reuşit să-şi formeze câmpul vizual de o silabă vor citi pe litere. „frământatul pâinii”. să-i cuprindă în curriculumul de aprofundare.

Captarea atenţiei trebuie să valorifice aspecte realizate în lecţia anterioară sau să constituie surpriza cu ajutorul căreia elevii să fie motivaţi pentru învăţare. în funcţie de creativitatea învăţătorului. cât şi a scrisului. iar corpul literelor va fi suficient de mare. evaluarea stimulativă: pentru a crea motivaţia învăţării. pentru a preîntâmpina instalarea monotoniei şi a plictiselii. în timp ce învăţătorul supraveghează şi controlează aplicarea şi respectarea regulilor tehnice şi grafice. La sfârşitul activităţii se realizează lectura sau conversaţia de încheiere: copiii primesc titluri decupate din ziare în care trebuie să recunoască şi să încercuiască litera de tipar învăţată. Sunt benefice recomandările şi aprecierile stimulative care le dau copiilor încredere în sine. de obicei.după ce au fost reactualizate regulile tehnice şi cele grafice. imitând mişcările executate de învăţător. scrierea pe bancă. scrierea cu creionul pe o foaie de hârtie la dimensiuni mai mari decât spaţiul grafic din caiet. o invitaţie. Suportul scris oferit va avea un număr redus de cuvinte. această lecţie urmând după cea descrisă anterior. cât şi exerciţiile de scriere sunt urmate de discuţii sau jocuri didactice pentru a li se permite elevilor să se odihnească şi să se relaxeze după efortul intelectual şi fizic depus. cu care elevii sunt familiarizaţi şi care le plac. de exemplu. cu unele modificări de dozare a timpului. „Să-l ajutăm pe iepuraş” / … pe Martinică!”: personajele ( animale îndrăgite de copii) au primit o scrisoare. dar ele nu au învăţat încă alfabetul şi au nevoie de ajutorul copiilor. Învăţătorul controlează cu atenţie modul în care scrie fiecare copil. apoi face aprecieri. atât în însuşirea cititului.citirea textului din abecedar Această lecţie conţine aceleaşi evenimente didactice ca şi cea precedentă. în podul palmei cu stiloul închis. recomandări. Climatul educaţional este deja asigurat. Scrierea individuală în caiet. pozitiv al fiecărui copil. se poate audia un fragment muzical agreat de copii. În clasa I se folosesc unele jocuri practicate şi la grădiniţă. Lecţia a II-a . Fiecare copil scrie trei litere. la comanda/ explicarea acestuia. demonstrează cum trebuie scris. Forma literelor trebuie să fie asemănătoare cu a celor din abecedar. un premiu pe care trebuie să le citească. de accea se poate realiza un moment atractiv: se poate efectua un joc de mişcare. Încheierea activităţii trebuie să asigure odihna şi relaxarea copiilor. Copiii vor scrie alte trei litere sau chiar un rând. 3 . oferă explicaţii şi. acolo unde este nevoie. Controlul final. Atenţia cadrului didactic trebuie focalizată pe începutul bun. unde există modelul exterior – litera de mână.Simularea scrierii literei: scrierea în aer. Atât exerciţiile de citire. vor fi lăudaţi copiii care au scris corect şi frumos şi vor fi încurajaţi aceia care întâmpină dificultăţi.

până la 75 de cuvinte în total. treptat. După secvenţa pregătitoare a cititului. Secvenţele de citire vor fi urmate de o conversaţie prin care:        Se consolidează însuşirea conţinutului textului de către elevi. Prin aceste jocuri didactice li se formează acestor elevi câmpul vizual de o silabă şi de un cuvânt. Cu aceste cuvinte vor alcătui propoziţii. Se înlătură monotonia. Recitirea de către elevi alternează cu exerciţiul cititului şi cu povestirea sau dialogul / conversaţia euristică pentru că elevii trebuie dirijaţi spre desprinderea învăţăturii pentru viaţă a mesajului transmis de autor. prin efort propriu. Se stimulează imaginaţia prin raportarea textului la aspecte din experienţa de viaţă a elevilor. după aceea li se diminuează interesul. Dacă există elevi cu dificultăţi de pronunţie. se ajunge la citirea unor texte formate din 3-4 propoziţii. numeşte un elev să continue lectura. în care există jetoane cu imagini de obiecte. Învăţătorul trebuie să se asigure că fiecare copil descifrează textul conştient. prin efort propriu. de către aceştia. Se utilizează şi citirea alternativă sau citirea cu voce tare. se păstrează motivaţia învăţării. Urmează recitirea textului cu voce tare de către copii. Momentul scrierii: în funcţie de etapa din procesul de însuşire a citit – scrisului în care se află elevii. Familiarizarea cu textul se face prin analiza lexicală. după ce a citit o propoziţie. a mesajului textului. Condiţia însuşirii corecte. se procedează cum am arătat în prima lecţie: se creează şi alte posibilităţi de realizare a performanţelor minimale sau sunt cuprinşi în proiectul curriculumului de aprofundare. citire sau scriere. prin explicarea unor cuvinte şi expresii. în ordinea aşezării în bancă prezintă dezavantajul că unii elevi sunt atenţi numai la fragmentul pe care îl vor citi. în ritm propriu. Se pregăteşte descoperirea. citire selctivă. citirea de tip „ştafetă”. în care un elev. Cu literele de pe aceste jetoane copiii alcătuiesc silabele şi cuvintele formate. urmată de citirea în şoaptă sau în gând. Se consolidează deprinderea de comunicare orală şi de receptare a mesajului scris. prin citire în lanţ. Cu aceşti elevi se pot organiza jocuri didactice precum: „Săculeţul” / „Caseta cu surprize”. citire de tip ştafetă. elevii descifrează textul. Citirea în lanţ. exerciţiul de scriere poate consta din redarea de litere. cuvinte sau propoziţii simple din 4 .Citirea textelor din manual se dezvoltă progresiv: întâi. silabe. iar pe verso litera de tipar sau de mână cu care începe sau care se află în structura cuvântului – denumire a imaginii. se citeşte o propoziţie simplă. dacă este cazul prin întrebări şi răspunsuri. citire a unei unităţi logice ca răspuns la o întrebare sau ca o întrebare pentru un răspuns al învăţătorului sau al altui elev. conştiente a cititului de către elevi este exersarea citirii în fiecare lecţie de limba şi literatura română de către fiecare copil. Se încurajează spontaneitatea şi originalitatea. Cu cât textul este mai complex. Se exersează memoria. citind fiecare în şoaptă. Se practică diversele forme de citire: citire „pe sărite”. apoi. cu atât mai multe activităţi formative pot fi create.

Editura Humanitas. Elevii trebuie să citească şi să scrie acasă pentru a-şi consolida deprinderile formate şi pentru a se asigura continuitatea învăţării şi în alt climat educaţional decât cel instituţionalizat. Să alterneze metoda exerciţiului cu alte metode formative. Să asigure începutul bun şi continuitatea în activitatea conştientă. Bucureşti. Lecţia de limba şi literatura română se poate încheia printr-un joc de relaxare sau prin alt mod de interacţiune comunicativă. bi . explicaţii. 5 . învăţătorul va avea în permanenţă grijă:     Să controleze şi să îndrume individual elevii prin aprecieri. În etapa postalfabetară copiii pot scrie un proverb adecvat textului.. apoi din trei şi patru – cinci cuvinte. un enunţ din text care le-a plăcut cel mai mult. Florica Mitu ( 2006) – „ Didactica predării – învăţării integrate a limbii şi literaturii române în învăţământul primar. care relevă nivelul de performanţă al fiecărui elev.două cuvinte.sau trisilabice. demonstrare şi evaluare stimulativă. Să îi ajute pe şcolari să se relaxeze după un efort intelectual şi fizic mare. BIBLIOGRAFIE: 1. Cuvintele pot fi mono . În timpul desfăşurării activităţii. În fiecare lecţie trebuie realizat feedbackul care direcţionează activitatea didactică în continuare şi asigură evaluarea curentă. formativă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->