P. 1
Lucrare de Dizertatie

Lucrare de Dizertatie

|Views: 263|Likes:
Published by Laura Pirau

More info:

Published by: Laura Pirau on Apr 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Sections

  • INTRODUCERE
  • 1.1.ORIGINEA SAŞILOR DIN TRANSILVANIA
  • 2.3.3. Sculptura
  • 2.3.4. Pictura
  • 3.1. CONSIDERAŢII GENERALE
  • 4.1. DESPRE TRANSILVANIA
  • CONCLUZII
  • BIBLIOGRAFIE

CUPRINS INTRODUCERE ...................................................................................................... 3 CAPITOLUL I Saşii transilvăneni 1.1 Originea saşilor din Transilvania……………………………………………5 1.2 Aşezarea saşilor în Transilvania………….

…………………………….......8 1.3 Numărul saşilor………………….………………………………………...14 1.4. Lingvistica….……...………………………………………………………16 CAPITOLUL II Teritoriul sibian în veacurile XII-XIII 2.1 Colonizarea saşilor .......................................................................................... 19 2.2 Cibinum- prima aşezare rurală a saşilor în spaţiul sibian ............................... 22 2.3 Elemente de cultură şi artă în veacurile XIII şi XV………………………...30 2.3.1 Arhitectura urbană…………...……………………………………….32 2.3.2 Arhitectura bisericească……………………………………………...33 2.3.3 Sculptura……………………………………………………………..36 2.3.4 Pictura………………………………………………………………..36 CAPITOLUL III Deportarea minorităţii germane în Uniunea Sovietică 3.1. Consideraţii generale………….…………………………………………...38 3.2. Memorie şi traumă: mărturii ale supravieţuitorilor germani ai deportării în Uniunea Sovietică……………………………………………………………….45 CAPITOLUL IV Saşii şi românii în Transilvania 4.1.Despre Transilvania……………. ……………………………………….….59

1

4.2 Imagini de călătorie 4.2.1. Sibiu…………………………………………………………………62 4.2.2. Braşov……………………………………………………………….63 4.3. Diferenţe, împrumuturi, interferenţe culturale……………………………..65 4.3.1. Diferenţe etno-culturale……………………………………………..66 4.3.2. Împrumuturi reciproce………………………………………………68 4.3.3. Interferenţe culturale între români şi saşi…………………………....69 4.3.4. Lumea uitată a saşilor transilvaneni ………………………………...83 4.3.5 Trista poveste a ultimilor …………………………………………….84 CONCLUZII …………………………..………………………………………...87 BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………...88

2

INTRODUCERE

Cea mai veche grupă a populaţiei germane care s-a stabilit în Europa de Sud-Est a fost cea a saşilor transilvăneni. În secolul al XII-lea ei au dat curs chemării regelui ungar Geza al IIlea care a promovat colonizarea germanilor în Est în "Ţara de dincolo de păduri" (terra ultrasilvana) pentru a se proteja de invaziile mongolilor şi ale tătarilor. Denumirea de "saşi" nu reprezintă nici un indiciu cu privire la originea - din punct de vedere geografic - a primilor imigranţi. Originea lor nu poate fi stabilită clar şi cu exactitate. Probabil că ei sunt, totuşi, în majoritate originari din regiunea renano-franconă a imperiului. Ca şi celelalte etnii din acest colţ de lume, şi saşii au fost intens prezenţi în conştiinţa locuitorilor spaţiului transilvănian, dar şi a cercurilor politice şi culturale ale Europei creştine. Problematica originii, colonizării, numelui şi autonomiei saşilor este rezolvată în mod ştiinţific în istoriografia actuală, fapt datorat, în mare măsură, unei remarcabile cercetări istorice intreprinse de istoricii saşi ai ultimelor două secole. În secolele XV şi XVI, lucrurile stăteau cu totul altfel. Dezbaterea în rândul cărturarilor pe seama originii, numelui, limbii şi aşezării saşilor în Transilvania era destul de aprinsă, iar opiniile erau oarecum împărţite şi contradictorii. La aşezarea lor în Transilvania, coloniştii germani ajunseră la un nivel de cultură şi civilizaţie apreciabil pentru vremea aceea. Practicau o agricultură mai avansată ca tehnică şi mai raţională în ceea ce priveşte culturile; cunoşteau cele mai importante meşteşuguri, între care zidăritul, olăritul iar prelucrarea materialelor ocupa un loc de seamă. Dovada ar cetăţile construite, obiectele din metal descoperite în teritoriile de aşezare a saşiilor. În Romania exista în jur de 250 de cetăţi şi biserici fortificate construite de saşi începând din secoul al XIV-lea şi continuând până în secolul al XVIII-lea. Ele sunt o mărturie vie a modului de viaţă şi a organizării societăţii săseşti din perioada respectivă. Fiind consideraţi „germani din străinătate‖ de către guvernul german, saşii din Transilvania au primit dreptul la cetăţenie germană. Cei mai mulţi dintre ei au emigrat în
3

o mare parte dintre aceștia și-au dat seama de ceea ce aveau în comun și ce îi despărţea de semenii lor din ţara de origine. precum şi în Austria sau Statele Unite ale Americii. încă de când a început contactul nemijlocit al masei sașilor transilvăneni cu germanii din interiorul spaţiului german. În prezent o parte semnificativă a saşilor trăiesc în Germania. Saşii transilvăneni au o neîndoielnică contribuţie la acele componente care explică valoarea patrimoniului cultural din România. cât şi în primii ani de după 1989. Ca urmare a emigrărilor masive. care au influenţat decisiv evoluţia viitoare a acestei minorităţi etnice din Transilvania. Secolul al XIX-lea a reprezentat pentru saşii ardeleni o perioadă de schimbări majore în plan politic. Majoritatea saşilor rămaşi în Transilvania pot fi consideraţi adevăraţi urmaşi ai unei tradiţii culturale germane de 850 de ani în sud-estul Europei. fiecare de mare expresivitate şi configurând un habitat specific. numărul saşilor din România a scăzut foarte mult. atât înainte de căderea comunismului. căutând mereu legătura cu ţara de origine. ecleziale sau civile. sunt presărate în anumite aşezări din Transilvania. prin urmare de la începutul așa-numitei emigraţii din Transilvania de-a lungul ultimelor decenii. Mulţi dintre etnicii germani proveniţi din spaţiul transilvan se întrebau dacă este posibilă plasarea caracteristicilor comunităţii lor în cadrul întregii naţiuni germane de care aparţineau și în ce măsură erau acceptaţi pe plan spiritual în spaţiul central-european german. social şi administrativ. 4 . Sașii transilvăneni au susţinut timp de secole la rând ideea că sunt germani adevăraţi. Monumentele datorate lor. Aceştia sunt conştienţi de rădăcinile şi rolul lor în istorie şi mândri de ceea ce au realizat în decursul secolelor.Germania. Însă.

ORIGINEA SAŞILOR DIN TRANSILVANIA Problema care i-a preocupat cel mai mult pe saşii din Transilvania a fost aceea a provenienţei lor. pe care saşii au preluat-o de la umaniştii germani în frunte cu Philipp Melanchthon. această părere s-a impus abia în epoca isoriografiei critice din secolul XVIII-lea. 1 istorice în secolul al XVI-lea faptul că nimeni nu l-a contrazis pe Huet este Thomas Nägler. Pe lângă cele două păreri enumerate.1 Această identitate de geţi. el confundă acest neam germanic cu geţii tracici. Începând cu secolul al XVI-lea acest subiect a constituit tema de căpătâi a cercetării istorice a perioadei timpurii rămânând până azi o problemă de bază. Opinia cea mai răspândită era că strămoşii saşilor din Transilvania ar fi fost băştinaşii daci.1. Editura Kriterion. pe care acesta i-ar fi strămutat forţat în Transilvania. 73 5 . apără cu succes drepturile saşilor în cadrul dietei de la Alba Iulia din anul 1591 bazându-şi luarea de cuvânt pe această ereoare istorică. istoriograf got din secolul al VI-lea. deci cu dacii pe care grecii îi numeau geţi. 1992. Căutând ştiri despre goţi. Bucureşti.CAPITOLUL I SAŞII TRANSILVĂNENI 1. Este drept că această istorie nu a pătruns aproape deloc în conştiinţa poporului. Deşi încă din cel de al XVI-lea veac exista concepţia că germanii din Transilvania provin din colonişti medievali veniţi în această ţară. Aşezarea saşilor în Transilvania. p. istoriografia medievală mai conţinea şi teoria că saşii transilvănieni ar fi urmaşii saxonilor învinşi de Carol cel Mare. goţi şi saşi. Judele regal. Această idee se baza pe o eroare al lui Jordanes. Pentru stadiul informaţiei semnificativ. le-a furnizat argumente în lupta lor împotriva nobilimii maghiare şi a stării secuieşti din Transilvania: spre deosebire de aceste popoare saşii ar fi fost autohtoni. sibianul Albert Huet.

prezenţi în noua ambianţă. a căror interpretare nu este deloc uşoară. dată fiind concizia analelor medievale. Cea mai veche ştire despre prezenţa coloniştilor germani în spaţiul nostru datează din anul 1103. Luxemburg und Siebenbürgen. Unele caracteristici ale regiunii de baştină se pot păstra timp de veacuri. Originea coloniştilor din Ungaria. ultima dată de către Karl Kurt Klein. O altă categorie de izvoare importante a originii saşilor o constituie studierea diferitelor elemente de cultură meterială.2 Izvoarele scrise despre colonizarea germană în est sunt foarte numeroase. în acest domeniu mai sunt încă multe de făcut. în care diferitele componente iniţiale pot fi mai mult sau mai puţin recunoscute. Nu s-au putut semnala însă decât caracteristici generale. el să poată reprimi acest feud în schimbul restituirii cantităţii de argint menţionate. Este de ştiut că imigranţii aduc cu ei. purtători ai unor culturi diferite. K . Klein. op. restituia în an feudul Braz abaţiei imperiale Stablo din pădurea Ardennes (Belgia. Cu cât distanţa dintre patria veche şi cea nouă e mai mare. 1 . Transilvania şi în general din sud-estul Europei este amintită de numai foarte puţine izvoare scrise. lângă Malmédy) în schimbul sumei de 12½ mărci de arginţi. această constatare se referă însă numai la spaţiul sclav de colonizare. procedee tehnice şi obiceiuri. împreună cu fiii săi. în funcţie de raportul istorico-cultural dintre doi sau mai mulţi factori etnici.K. care informează suficient pe cititori în această problemă.3 S-a încercat încă de timpuriu identificarea prototipurilor vest-europene ale arhitecturii bisericilor. „liber de liberis genitus” [liber născut din liberi]. p. a caselor şi fortificaţiilor săseşti. Se mai stipula că.108 Thomas Nägler.cit.Ipoteze mai vechi despre originea saşilor au fost prezente în mai multe rânduri. sau are loc o simbioză. la aşezarea într-o regiune nouă.. 87. p. Anselm de Braz. În ultimul deceniu s-au 2 3 Apud. Castelanul din Logne. 6 . altele dispar încă în decurs de o generaţie. cu atât mai evidente sunt deosebirile dintre doi purtători ai culturii materiale. întrucât era pe cale de a emigra spre Ungaria. în cazul reîntoarcerii sale din Ungaria. Ni se pare deci necesar să apelăm în viitor mai mult la investigaţiile arheologice în vederea cercetării provienenţei saşilor. Construcţiile existente provin în majoritatea lor dintr-o vreme când prima generaţie de imigranţi nu mai era în viaţă şi se naşte întrebarea în ce măsură bisericile şi alte construcţii romanice din Transilvania oglindesc tipul de arhitectură din patria originară. numeroase obiecte specifice.

s-au aflat pe ultimul loc. p. s-a generalizat în Transilvania abia odată cu colonizarea săsească. Fragmentele ceramice păstrate aparţin unor oale simple. XIII. 88 7 . multe descoperiri din cadrul săpăturilor sistematice. străchinile şi farfuriile. În Transilvania s-au descoperit cu ocazia săpăturilor. pentru constatarea diferitelor etape de construcţie. Asemenea lucrări au fost interprinse de cele mai multe ori în cadrul restaurării monumentelor. se află încă în faza discuţiilor. erau răsplătite şi cănile cu toartă şi. Populaţia românească în sudul Transilvaniei si caracterul colonizării săseşti în sec. Arheologii sunt în general de acord să susţină că buzele cu profile mai simple aparţin unor vase mai vechi decât cele cu profile complicate. XII-XIII-lea. mai puţin frecvent. Aspectele. Ele au fost prelucrate fără excepţie la roata rapidă. Nägler. conţinând fragmente ceramice. Este vorba despre vase ceramice cu pereţi în general subţiri şi cu forme bine proporţionate. 181-186 5 Thomas. O asemenea oală este păstrată în colecţia muzeului Brukenthal.5 Caracteristica ceramicii săseşti este profilarea bogată a buzei vaselor prin diferite forme de curbură. Este dreptul însă că repertoriul formal nu s-a prea îmbogăţit în urma aşezării saşilor. ea provine de la Guşteriţa şi a putut fi prelucrată prin secolul al XIII-lea. fără toarte. Această părere. ca de exemplu la Cîlnic. care se deosebeşte prin câteva caracteristici atât de clar de cea locală încât poate fi considerată drept o categorie aparte. Cu toate acestea. dar şi multe obiecte descoperite întâmplător în trecut oferă câteva puncte de reper în legătură cu provenienţa coloniştilor saşi. deoarece dispunem de foarte puţine descoperiri ceramice datate prin descoperiri monetare. printre altele. Abia pentru a doua jumatate a secolului al XIII-lea cunoaştem straturi arheologice datate prin monede. la monumentele cercetate. Ele vor trebui reanalizate în viitor. in studii si articole de istorie. Până acum nu s-a investigat încă exhaustiv nicio aşezare timpurie săsească4. Pentru secolul al XII-lea nu există deloc ceramică datată cert. Aşezarea saşilor în Transilvania. 1992. S-au interprins mai ales săpături izolate în câteva biserici. pe baza unor săpături sistematice. Bucureşti. 1969. mari cantităţi de ceramică feudal-timpurie. Editura Kriterion. p. 4 Thomas. legate de istoria colonizării. Pe de altă parte. care deşi era deja cunoscută aici prin intermediul Bizanţului. mai rar în necropole sau în construcţii civile. Rezultatele acestor cercetări şi consideraţiile noastre nu trebuiesc în niciun caz privite ca definite. ca şi încercarea de a stabili serii tipologice. Pe lângă oale de diferite mărimi.semnalat rezultate destul de importante şi care se dovedesc a fi deschizătoare de drumuri pentru cercetările ce vor urma. Nägler.

Saşii transilvăneni între statornicie şi dezrădăcinare. normande şi maghiare. În România această ceramică este o marfă străină. aceasta din urmă a fost mai rar atestată. din jurul Bistriţei şi al Reghinului. Spre sfârşitul primului mileniu al erei noastre. datarea. 329 7 Thomas Nägler. se încheie şi migraţia popoarelor.cit. Corneliu Gaiu. între altele şi de relaţiile dintre diferitele state şi popoare. p. 8 . El a fost determinat de o serie de influenţe externe. chiar dacă anumite probleme de detaliu (ornamentul. ceramica cenuşie (din Germania. erau mai mici decât cele din sudul provinciei. ceramica cenuşie apare în Nordul Transilvaniei răspândită într-un spaţiu mai larg. Pentru Europa răsăriteană. Bucuresti. Ela Cosma. care au fost preluate de breslele de olari. în spaţiul mai mare al colonizării săseşti. Cu toate că enclavele germane din nordul Transilvaniei. ordinea medievală într-o multitudine de forme există deja în nucleu peste tot sau se află cel puţin în stadiul de geneză. ea a fost atribuită coloniştilor germani. chiar şi acolo unde nu a fost atestată o colonizare săsească. Transilvania de nord şi Moldova) populaţiei germane.2. p . cetăţile şi satele săseşti dovedeşte. Cehoslovacia. Invaziile arabe. Fiind vorba. în afară de ceramica roşie a apărut şi una cenuşie. chiar dacă păstrând anumite rezerve. proces care a cuprins toate popoarele continentului. La sfârşitul unei perioade de evoluţie de câteva veacuri ce au urmat dispariţiei imperiului roman. Polonia. până dincolo de limitele secolului al XV-lea. 7 1. Procesul acesta a adus cu sine un şir de înnoiri în cele mai diferite domenii. în mare. cu structura ei socială diferenţiată şi cu forma de stat corespunzătoare acestei structuri. o mare consecvenţă a formelor. 89. Cei mai mulţi arheologi atribuie. Editura Accent. 2006. căile de răspândire) încă mai trbuiesc lămurite. s-a făcut de mai multe ori constatarea că există o deosebire semnificativă între ceramica din nordul Transilvaniei şi cea din sudul acestei provincii. AŞEAZAREA SAŞILOR ÎN TRANSILVANIA Odată cu perioada feudalizării Europei. de spaţiul cronologic dintre secolele XIII – XV şi ceramica cenuşie fiind prezentă mai de timpuriu în Transilvania şi mai târziu în Moldova.6 În ceea ce priveşte provenienţa a saşilor. s-a format noua lume medievală. tătarilor şi cumanilor au zgudiut structura socială ce începuse să se înfiripe. la sud de Tîrnava Mare. op. 6 Volker Wollmann.ceramica descoperită în bisericile.. Dacă în nordul Transilvaniei. mai târziu cele ale pecenegilor.

8 Pentru cercetarea aşezării saşilor în Transilvania9. Perioada de trecere spre evul mediu nu a însemnat doar instalarea unui nou mod de viaţă ci în timpul acesta s-a încheiat şi procesul lent al formării popoarelor şi limbilor actuale ale Europei. care cuceriseră Transilvania înainte de aşezarea aici a saşilor.cit. cea mai mare deplasare etnică în Europa medievală o contituie cuceririle şi aşezarea în est a germanilor. datele cele mai importante sunt conţinute în izvoarele scrise: documente emise de cancelaria regală a Ungariei. Din punct de vedere cronologic. petrecut în liniile sale principale între secolele X şi XIV. în răsărit. o ordine stabilă. Aceasta deplasare a efectuat deopotrivă toate popoarele Europei centrale şi răsăritene. ca şi a istoriei maghiarilor şi secuilor.invaziile popoarelor asiatice de stepă s-au dovedit mai distrugătoare decât acelea ale neamurilor migratoare din perioada „clasică‖ a migraţiilor. Aşezarea saşilor în Transilvania constituie doar o parte a procesului colonizării germane. Uniunile de triburi ale îndepărtatei Asiei au dispărut însă rapid de pe aria istoriei sau curând noii oridini europene. a curiei papale şi a episcopiei Transilvaniei. 9. românii. p. Ibidem. pe continentul european. astfel că – disputată vehement şi astăzi încă– ea a devenit. op. totdeauna însă despre colonizări. tocmai prin consecinţele ei. de aceea a voievodului Transilvaniei. Totuşi. Aceste documente oglindesc cu precăderea anumitei relaţii juridice. constituind însă în acelaşi timp şi unul din capitolele istoriei populaţiei principale din Tansilvania. 10 9 . Trebuie menţionat de la bun început că doar în cazuri izolate putem vorbi despre cuceriri. evoluţia diferenţiată a ţărilor europene a avut drept urmare şi unele deplasări de populaţii spre regiuni străine de aria lor de formare. Călăreţii stepelor răsăritene au întâlnit. dar insuficient consolidată pentru a nu suferi urmările loviturilor lor. Dacă facem abstracţie de unele expediţii militare izolate. Cu toate evenimentele politice care au urmat. într-o anumită măsură chiar izbucnirea celor două războaie mondiale din secolul trecut. În consecinţă.. de cele mai multe ori singulare şi ale căror consecinţe istorice rămân limitate. popoarele europene au rămas în general stabile în spaţiile lor de formare. germanii au fost ultimul grup etnic important care s-a aşezat în Transilvania în evul mediu. p. ea aparţine de la bun început istoriei Germaniei. o problemă europeană ce a determinat. ca şi specificului relaţiilor dintre instituţii 8 9 Thomas Nägler.

Ele sunt puţin concludente şi în problema originii coloniştilor germani din Transilvania şi nici nu lămuresc chestiunea – vitală pentru cercetarea istorică a cauzelor emigraţiei. reglementările privind delimitarea provinciilor administrative şi hotărnicirile.11 Descoperirile arheologice constituie un punct de reper pentru istoria colonizării săseşti.similare sau diferite şi legăturile cu un anumit grup al coloniştilor germani. însă nu se pot constitui informaţii directe pentru aşezarea saşilor în Transilvania. cultură ce a fost reprodusă abia în forma şi tehnica tradiţională cel puţin de către prima generaţie a coloniştilor trebuiesc considerate drept 10 Ibidem. sau pentru istoria dreptului şi administraţiei în Transilvania furnizâdu-ne elemente importante referitoare la relaţiile coloniştilor cu instituţiile ţării şi cu celelalte populaţii ale acesteia.10 Prin urmare aceste elemente sunt concludente pentru întreaga istorie timpurie a Transilvaniei. la izvoarele germane referitoare la colonizarea înspre răsărit. ele sunt totuşi deosebit de valoroase în cercetarea istoriei economice şi sociale. Totuşi niciunul dintre aceste izvoare nu se referă nemijllocit la actul propriu zis al colonizării. fie că ele au fost redactate în patria de origine sau în regiunile de colonizare. ca izvoare suplimentare. Cele mai concludente dintre aceste documente sunt privilegiile. p. 10 . fireşte. Acestea nu conţin însă decât menţiuni aproximative în ceea ce priveşte problemele fundamentale ale colonizării săseşti. daniile. Dintre izvoare externe trebuie menţionate în primul rând însemnările germane din vremea colonizării. considerându-l ca un eveniment deja cunoscut. Datele scrise referitoare la Transilvania – atât cele germane cât şi cele provenind din alte surse central-europene – se înmulţesc abia în perioada ulterioară colonizării. sursele de informaţie locale. Deşi aceste documente permit puţine consideraţii referitoare la problema actului propriu-zis al colonizării. În aproape toate cazurile lipsesc datele despre provenienţa şi numărul coloniştilor ca şi acela despre epoca de colonizare. prezente totuşi în majoritatea izvoarelor referitoate la celelalte regiuni de colonizare germană în Europa de Răsărit. Urmele culturii materiale aduse de saşi în Transilvania. ele pot completa. 7 11 Ibidem. Se poate apela.

Unii filologi ai secolului al XIX-lea şi mai ales al secolului nostru au obţinut în acest sens rezultate remarcabile. chiar fără să apară elemente de datare absolută se poate presupune că aceste aşezări dispărute fuseseră locuite numai pe parcursul a una până la trei generaţii. 12 Apud. 12 11 .12 Deşi în ultimile decenii s-au efectuat cu consecvenţă săpături arheologice în Transilvania. Câteva din rezultatele – din acest punct de vedere – ale anilor trecuţi. Sibiu. Editura Hora. Contribuţiuni la istoria colonizărilor din Transilvania. ele se află în zonele actualmente nelocuite şi. 2001. 154 13 Apud. De mai veche tradiţie în Transilvania decât cercetarea arheorlogică este cercetarea monumentelor de arhitectură şi a vechilor nuclee ale aşezărilor rurale sau urbane ceea ce a contribuit la clarificarea răspândirii tipurilor de aşezări şi a stilurilor arhitectonice. deoarece vechile tradiţii nu au putut fi încadrate cronologic. p. Vasile Ciobanu. celei dedicate cercetării evului mediu se află ca pondere cu mult în urma cercetării staţiunilor antichităţii clasice. mai ales în vederea restaurării corecte a acestor monumente. Ar fi deci de dorit să se interprindă câteva cercetări organizate în aşezările timpurii ale coloniştilor.izvoare de primă mână atât pentru constatarea regiunilor de emigrare a coloniştilor cât şi pentru cunoaşterea organizării muncii specifică lor. Se pretează la asemenea cercetări mai ales aşezările săteşti părăsite în urma invaziei mongole. Contribuţii la cunoaşterea istoriei saşilor transilvăneni 1918-1944.13 S-au efectuat săpături cu precădere în perimetrul cetăţilor şi bisericilor. a aspectului vechilor construcţii în piatră. I. 1944. p. Mai puţin concludent decât cercetările dialectologice s-a dovedit a fi studiul folclorului. cercetarea referitoare la originea saşilor din Transilvania a început încă din secolul al XVI-lea. cât şi la delimitarea mai precisă a etapelor colonizării. În consecinţă. să descopere aşa numita „patrie de origine‖ a coloniştilor germani cu ajutorul lingvisticii comparate. ba chiar i-au încurajat pe istorici să aducă din nou în prim plan această problemă. În lipsa izvoarelor istorice. e drept doar parţial publicate. Naţională din Cluj— Sibiu. descoperirile şi observaţiile arheologice – mai mult întâmplătoare – oglindesc destul de incomplet nivelul de dezvoltare din vremea colonizării. permit afirmarea că arhiologia ne rezervă încă destule surprize. Moga. Institutul de Istorie.

Alţi învăţaţi au susţinut părerea că saşii transilvani ar fi urmaşii saxonilor înfrânţi de Carol cel Mare.K. Enumererea şi prezentarea pe scurt a tuturor contribuţiilor moderne şi contemporane la această problemă ar constitui ea singură un volum. această istoriografie nu pătrunde în detaliul discuţiilor cu privire la istoria provinciei noastre din 14 15 Thomas Nägler. 14. încă din epoca umanistă. în centrul atenţiei a numeroşi istorici saşi. p. 1. o altă parte importantă a lor se datorează.. fireşte. Unii umanişti germani şi saşi au căzut victimă acestei confuzii elaborând teoria identităţii daci-geţisaşi. ramură nord dunăreană a turcilor.K. O asemenea prezentare a fost făcută de K. în afară de acestea. idee care atunci însă nu era hotărâtoare. Luxemburg und Siebenbürgen. p. Klein. Klein. istoricilor germani. Numai în cazurile excepţionale istoriografia săsească a încercat să prezinte saşilor din Transilvania în contextul şi ca o parte componentă a colonizării germane în răsărit.14 Abia în periada de trecere spre o istoriografie mai critică. problema a mai fost tratată tangenţial in numeroase lucrări istorice cu caracter general. lămurirea unor elemente de jurisdicţie sau istorie administrativă. Mulţi dintre ei îşi consideră înaintaşii drept o populaţie autohtonă în Transilvania încă din timpul migraţiei germanice. 13. p.Aşezarea saşilor în Transilvania stă. Mulţi cronicari ai secolelor al XVI-lea şi al-XVII lea îşi încep operele cu epoca colonizării. maghiari. Vom renunţa. Apud. belgieni. luând drept adevăr eroarea istoriografului goţilor Jordanes. luxemburghezi etc. 15 Amintim doar în ultimile două veacuri au fost publicate peste trei sute de volume şi studii cu referiri detaliate la colonizarea saşilor şi că. 109 Ibidem. români. accentul căzând bineînţeles de fiecare dată asupra problemei relaţiilor dintre saşi şi popoarele respective. care-i confundă pe goţi cu geţii. problema colonizării a ieşit din sfera legendei.cit. 16 12 . Cu toate acestea încă din secolul al XVI-lea este formulată şi părerea că germanii din Transilvania sunt colonişti medievali. Majoritatea acestor lucrări aparţin unor saşi din Transilvania. Abia în al doilea rând s-a încercat stabilirea vechimii unor aşezări sau a unor grupuri de colonişti şi ocazional doar. De asemenea. în expunerea noastră la o prezentare mai detaliată a istoriografiei referitoare la această chestiune. op. K .. 16 Cercetarea originii saşilor din Transilvania a fost întotdeauna o problema de interes major. pe care acesta i-ar fi transmutat forţat în Transilvania.

veche de secole întregi şi în cadrul căreia a fost lăsată la o parte orice contribuţie pozitivă. odată cu începuturile epocii totuşi odată cu începuturile epocii moderne. care arareori se apropie de miezul problemei. şi sa pretins că fără această colonizare toate popoarele răsăritene ar fi rămas la stadiul barbariei. Cercetarea transilvană se interesează cu precădere de cunoaşterea detaliilor factologice. Procesul formării statelor pornind de la comunitatea de neam solicită din partea istoricului o optică naţională asupra acestui complex de probleme. Cercetarea germană şi cea maghiară sunt în această privinţă mult mai avansate. cuceririle germane. colonizarea sau aşezarea germanilor în regiunile de răsărit. iar istoricului îi revine sarcina de a le cerceta şi expune. în detrimetrul prelucrării bazelor teoretice ale problemei şi a cuprinderii istoriei proprii în cadrul general al istoriei altor popoare. eliberarea de sub dominaţia străină. op. Totuşi. sau oricum s-ar mai putea numi acest fenomen.epocile anterioare colonizării. Considerată din punct de vedere ştiinţific. polonezii. între istorici au izbucnit dispute violente.. aflate. ci formând şi enclave ale unui anumit grup etnic în cadrul unui stat de o altă etnie. românii şi alte popoare au cerut şi pe bună dreptate. deşi o asemenea cercetare ar fi permis consideraţia asupra caracterului şi importanţei acestei colonizări. enclave răspândite în aproape întreaga parte răsăriteană a Europei centrale. pe de alta parte. de fapt la marginea ştiinţei istorice. o „tendinţă de expansiune spre est‖ a germanilor. Am preferat termenul de „aşezare‖. colonizarea de est a fost ridicată la rangul de mare faptă germană. 39 13 . este considerat o astfel de problemă. diferite populaţii s-au aşezat pe mari teritorii europene nu numai alături unele de altele. Documentele şi cronicile medievale nu indică prezenţa vreunei idei „naţionale‖. cehii. Fiecare epocă istorică îşi are problemele ei de mare dificultate.17 Referitor la spaţiile cuprizând enclavele germane. A fost descoperită.cit. În privinţa cauzelor emigrării şi a colonizării în Transilvania se fac doar consideraţii generale. pe când o „cucerire‖ sau o „expansiune‖ nu include neapărat şi o stabilire de durată. dar în acelaşi timp unilaterală. 17 Thomas Nägler. Aşa s-a întâmplat şi în cazul colonizării germane în răsărit. De două secole. p. ea poate fi corectă. În etapa istorică a formării statelor naţionale. deoarece el poate desemna atât un proces de cucerire cât şi o deplasare paşnică. pe de o parte.

el deduce că „patria intermediară‖ a viitorilor saşi din Transilvania s-a 18 19 Thomas Nägler. parţial. p. unde nu a avut loc.În ultimele decenii. atât cea germană cât şi cea a ţărilor-gazdă. Atât cercetătorii marxişti cât şi cei nemarxişti din multe ţări caută să prezinte în mod obiectiv aşezarea germanilor în est. diferenţe cronologice ale modificărilor istorice s-au manifestat întotdeauna şi pretutindeni. a situaţiei de locuire şi a productivităţii muncii. Ultimul care s-a ocupat până acum de această problemă a fost Ernst Schwartz. În acest context. Ungariei. ale Poloniei Mari şi ale Poloniei Mici. Abia acum se procedează la cercetarea în detaliu a structurilor economice şi a formelor lor . a investigat cu precădere cauzele emigrării germanilor. şi care au dus la încheierea procesului exploatării întregului spaţiu statal.3. de exemplu. Din punct de vedere.19 1. în 1957. trebuie lămurită nu numai situaţia Germaniei cât şi cea a ţărilor-gazdă.. 14 . Faptul că aceste procese au avut loc în ţările menţionate mai devreme atât în răsărit nu justifica în nici un caz sloganul prea ades invocat al „diferenţei de nivel cultural‖ de la vest spre est. Pomeraniei. ale ţărilor baltice. în centrul atenţei nu trebuiesc plasate contradicţiile existente ci urmările aşezării germanilor trebuiesc cercetate pe baza unor comparaţii obiective. decât o foarte modestă colonizare germană a cunoscut o evoluţie proprie cu structuri şi forme tipice. nici discuţiile referitoare la popoarele „mai dotate‖ şi „mai puţin dotate‖ sau capabile ori nu de a avea o istorie. Moraviei. în decursul evului mediu.18 Istoriografia mai veche. Rusia. în Franţa. peste tot unde a avut loc un proces de colonizare germană. Transilvaniei. deşi o mare parte a investigaţiilor se caracterizează încă prin unilateralitate. Demonstrând că dialectul săsesc are contingenţe şi cu dialectul din Saxonia Superioară. Pentru a se putea obţine concluzii fundamentate ştiinţific. op. cercetarea istorică privind răsăritul Europei centrale s-a străduit să fie mai obiectivă. mai precis cu cel din Meissen. în Flandra şi. Sileziei.cit. NUMĂRUL SAŞILOR O altă problemă în legătură cu provenienţa coloniştilor este cea a „patriei intermediare‖. comparabile din toate punctele de vedere cu acelea ale altor ţări. 43 Ibidem. atât înainte de aşezarea germanilor cât şi după aceea. sunt importante structurile sociale şi suprastructurile politice ale Boemiei. Răspunsul la această problemă se poate găsi numai în schimbările structurilor tehnico-economice şi sociale petrecute mai timpuriu în Ţările de Jos.

Cifra medie de 40 de gospodării este. e drept. Această noţiune generează erori. iar numărul satelor din prepozitura Sibiului (cuprinzând capitlurile Sibiu. care. 20 21 Thomas Nägler. Până la stabilirea unor criterii parţial sigure pentru un teritoriu de colonizare lipsit de documente de locaţiune mai sunt multe de făcut dacă vrem să ajungem la calcularea unui număr verosimil de colonişti saşi. numărul mediu al gospodăriilor este 17. autorul înţelege o staţionare de scurtă durată pe care noi însă nu o putem accepta.a scris până acum. 103 22 Apud. nu mult. oricum mai puţin decât jumătatea cifrei presupuse de Walter Kuhn. a ajuns în Transilvania.22 Numărul coloniştilor din Transilvania la sfârşitul secolului al XII-lea şi la începutul secolului al XIII-lea este greu de apreciat şi pentru că nu se cunoaşte. nu mai poate fi vorba de o „patrie intermediară‖. adică 13 localităţi.. şi despre numărul coloniştilor. Dacă Ernst Schwarty este însă de părere că abia a doua sau a treia generaţie de colonişi sau eventual una sau mai târzie. deoarece cetele de colonişti nu ratăceau ca şi calfele călătoare. Majoritatea aprecierilor – căci nu este vorba despre calcule exacte – se referă la teritoriul provinciei sau prepoziturii Sibiului21. astfel că rezultatele sunt şi ele foarte diferite. condiţionat şi de sosirea noilor colonişti. Walther Kuhn apreciază mărimea a unei aşezări colonizate în timpul lui Géza II la 40 de gospodării şi presupune pentru perioada până la 1190 prezenţa a 520 familii de imigranţi. nu este sigur pentru ceva vreme.cit.aflat în acele regiuni. mult prea mare. pentru aceste locuri. Köln. p. Nocrich şi Cincu). Vergleichende Untersuchunger zur mittelaltterlichen Ostsieglund. intervalul de timp necesar dublării populaţiei. p. Prin „patrie intermediară‖. 221 15 .Kuhn.Wien. op. p. ia în considerare numai localităţile al căror nucleu iniţial se relevă clar din cadrul întregii aşezări. Cei mai mulţi cercetători pornesc de la factori total diferiţi. 102 Ibidem. W. ci ştiau exact în ce condiţii şi încotro se îndreaptă. pentru aşezările studiate de el. 1973. e adevărat. Niedermaier consideră că numărul iniţial se situează între 8 (Dobîrca) şi 54 (Cisnădie).20 S. Mai fundamentale sunt infomaţiile lui Paul Niedermaier.

cercetătorii ţinând seama şi de deplasările graniţelor dialectelor. aplica adesea cu totul alte metode şi principii de cercetare. Deşi în acest domeniu ea ar fi trebuit să fie doar o ştiinţă auxiliară istoriei. Pentru dialectologi.LINGVISTICĂ Menţiunile izvoarelor scrise fiind insuficiente pentru identificarea zonei de origine a saşilor. pentru unii dintre ei chiar ar fi primul.4. în secolele XIX şi XX cercetarea lingvistică a fost cea căreia i-a revenit rolul cel mai important în stabilirea provenienţei coloniştilor. chiar dacă urmărea în esenţă acelaşi ţel ca şi celelalte. un lucru e sigur: această emigrare a contribuit şi ea la faptul ca spaţiul de limbă germană şi-a pierdut în vest din teren şi că graniţa lingvistică s-a mutat spre răsărit în favoarea graiului franco-valon. Această opţiune a fost considerată. dialectologia săsească a preluat sarcina istoricilor. op. cercetarea originii saşilor a devenit cel de al doilea obiectiv – după redactarea dicţionarului graiurilor săseşti – iar. iar elementele de cultură materială fiind folosite abia târziu în clasificarea acestei probleme. Istoricii contemporani nu au putut aduce contraargumente.. Negăsind istoricii izvoare documentare şi 23 Thomas Nägler. 96 16 . Vom cita doar opiniile acceptate în general şi de istorici şi suntem de părere că trebuiesc continuate şi în viitor. până la începutul secolului trecut drept o demonstraţie ştiinţifică. Johann Wolf şi Georg Keinzel au „descoperit‖ în mai multe lucrări provenienţa saşilor şi anume di Luxembur şi din împrejurimile imediate23. Metodologia cercetării nu a fost niciodată unitară şi nu credem ca exagerăm afirmând că foarte mulţi cercetători au reprezentat fiecare o „şcoală‖ proprie care. Opiniile filologilor despre provenienţa saşilor sunt foarte diferite. deşi în ultimul timp pare să existe tendinţa de a se ajunge la un punct de vedere comun. ar fi deci vorba despre o mică parte a ducatului Lotharingiei superioare. p. Cauza diferenţelor de păreri rezidă în faptul că s-a încercat identificarea unor elemente de limbă arhaice în graiuri care între timp s-au dezvoltat mai departe. deoarece renunţaseră la cercetarea aceste chestiuni. Ei i se datorează o multitudine de scrieri.Oricare ar fi numărul germanilor emgraţi spre Transilvania. 1.cit. din punct de vedere istoric. În secolul al XIX-lea mai ales Georg Friedrich Marienburg.

p. între Luxemburg şi Transilvania este exclusă şi că dialectul transilvănian conţine caracteristici care împing spaţiul său de provenienţă dincolo de hotarele Luxemburgului. Astfel.25 Specialiștii deosebesc două dialecte:  cel vorbit în nordul Transilvaniei care este reprezentat de două zone distincte având ca centre regionale Bistrița și Reghin din Districtul Bistriței. Scaunul Cincului.Scaunul Sebeșului-Scaunul Miercurea împreună cu Podișul Secașelor.cit. Scaunul Sighișoarei și capitulii Băgaciu și Laslea. tot lingvistica a trebuit din nou să impulseze cercetarea. p. K. Scaunul Rupea. Brașov și Țara Bârsei. Două Scaune (Scaunul Mediașului și Scaunul Șeica) și capitulul Bălcaci. Fr. o o o o o o Scaunul Sibiului . 1963. Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. după cum urmează: o  Scaunul Orăștiei .C. p. Rein Der bairische Anteil am Siebenburgisch-Sachsischen nach den Karten des Siebenburgischsachsischen Sprachatlasses. în: Sudostdeutsches Archiv. op.Werner. 237 25 Apud.24 Încă spre sfârşitul secolului trecut.Scaunul Nocrich. timp de mai multe secole. Zimmermann. 193 26 Thomas Nägler.. volumul I Sibiu.26 24 Apud.date fiind contrazicirile dintre cronnicarii saşi. K. Așezarea geografică a localităților populate de sași precum și locul de origine al coloniștilor și-a pus amprenta asupra limbii localnicilor. Andreas Scheiner ajunge la concluzia că o dezvoltare paralelă. cel vorbit în sudul Transilvaniei având o diversitate accentuată de centrele administrative scăunale.Rein după lungi investigații a stabilit că influența limbii vorbite în sudul Germaniei asupra graiurilor din nordul Transilvaniei constituie diferența principală față de graiurile vorbite în sudul Transilvaniei. 176 17 .

cuvinte preluate din limba română și limba maghiară. cuvinte dialectale germane. B. volumul 8/1. 1965. Omogenitatea relativă a graiurilor săseşti – mai ales în consonante.. 1926.28 Deşi lingviştii au accentuat când una când alta din componentele dialectelor săseşti.Denkzeiten siebenburgisch-sachsischer Sprachgeschichte . Lexicul săsesc pe lângă fondul principal de cuvinte de proveniență germană mai conține și:      cuvinte care au înțeles diferit față de cuvintele din limba literară germană. dialectul săsesc a păstrat o mulțime de forme lingvistice medievale care sunt inexistente sau foarte rare în Germania. cuvinte specifice săsești..) 65 de asemenea variante. CAPITOLUL II 27 Apud. 72-77 28 Apud. p.este rezultatul27 evoluţiei unitare a mai multor graiuri al coloniştilor din regiuni diferite. p.Capesius Wesen und Werden des Siebenburgisch-Sachsischen. 18 . Ca și alte dialecte care s-au dezvoltat departe de teritoriile de origine. ceea ce este semnificativ nu numai pentru problema provienienţei ci şi pentru desfăşurarea istorică a evenimentelor. 19 și 22-25. A. S-a atras adesea atenţia asupra „policromiei‖ vocalismului graiurilor săseşti. în majoritatea lor. Între aceste condiţii se numără şi interacţiunea reciprocă cu limbile română şi maghiară.Graiurile vorbite azi de saşii din Transilvania sunt rezultatul unei evoluţii de opt secole. cuvinte dispărute din limba germană și din alte dialecte.în: Korrespondenzblatt des Vereins fur siebenburgische Landeskunde. Amintim numai ca adjectivul „grün‖ (verde) cunoaşte în 232 de localităţi 68 de variante fonetice. de acord să considere că acestea aparţin dialectelor Germaniei centrale cu amprente vestfrancone.49. ei au fost.Scheiner . iar prepoziţia „hinter‖ (îndărătul. începută în seculul al XII-lea şi continuând şi astăzi. care a avut loc în condiţii specifice. vol.

celebrul „Anonymus‖ vorbeste despre înverşunatele lupte ale „ducilor‖ români.1. Cluj-Napoca. iar o altă parte. Gesta Hungarorum scrisă de notarul „P‖ al regelui Ungariei Bella al III-lea. 1976. Editura Dacia ClujNapoca. ca urmare a adâncirii diviziunii sociale a muncii între agricultură şi meşteşuguri. multiple obstacole în Transilvania. din care au emigrat. a fost situată pe ţărâmurile Moselei. p. Trecerea de la sistemul economiei naturale la relaţiile marfă-bani. Tendinţa de emigrare a crescut spre răsărit cu cât condiţiile de viaţă oferite de noii stăpâni erau mai favorabile.Iorga este indicat numai ca autor al prefaţet. Cucerirea Transilvaniei de către regii unguri s-a făcut în etape dinspre N-V spre colţul sud-estic al Transilvaniei. 11 19 . N. în condiţiile în care mai puteau pleca de pe domenii. Iorga – sunt o „ginte‖ germană. că saşii ardeleni îşi trag obârşia din „gintea‖ germanică a franconilor de mijloc şi că patria lor. O parte din ţăranii germani au fost atraşi spre oraşele în formare. transformându-se în meşteşugari producând pentru piaţă. COLONIZAREA SAŞILOR În secolele XII – XIII se poate vorbi de o emigrare – ca fenomen specific german. Unii dintre ei. după cum este cunoscut. 29 Aurel Dumitrescu-Jippa.TERITORIUL SIBIAN ÎN VEACURILE XII -XIII 2. au emigrat aşezându-se chiar şi în afara Germaniei. rămasă pe domeniile feudale a fost ameninţată cu destămarea gospodăriilor şi cu pierderea libertăţii personale. a însemnat o restructurare economică. În orice caz prevalează cauzele de ordin social-economic. p. Adevăratele cauze ale emigrării spre răsărit trebuiesc căutate în esenţa feudalismului german. filologia a putut constata. încheindu-se la începutul secolului al XIII-lea odată cu aşezarea cavalerilor teutoni în Ţara Bârsei. Ea s-a produs în etapa finală a pătrunderii feudalismului maghiar în această ţară.Iorga „Ce sunt si ce vor Saşii din Ardeal” expunere de isvor competent. de fapt N. Sibiul şi ţinutul în lumina istoriei. Apătrunderea maghiară a întâmpinat. comparând idiomele.29 Saşii . Nicolae Nistor. cel mai puţin în unele regiuni a avut loc o evoluţie mai rapidă. un râu lateral al Rinului şi prin văile munţilor Eifel din Luxemburgul de azi. nefiind încă legaţi de glie printr-o constrângere extraeconomică. 23 30 Apud.ne spune N. Emigrarea germană în Transilvania a avut un anumit specific. Feudalismul în Germania. care a fost colonizată în Ardeal 30 în veacul al XII –lea şi al XIII-lea de regii unguri care stăpâneau pe vremurile acelea. 1919.

115-116. este cunoscut sub denumirea de saxoni. 1971. 3 Din prima etapă de colonizare provin şi grupurile aşezate în zona Sibiului. Victor Jinga. al cărui original se păstrază în arhivele Statului – Sibiu. Voievodatul Transilvaniei. confirmarea şi reconfirmarea privilegiilor iniţiale. Braşov. Cercetările mai noi bazate pe concluzii filologice şi istorice au constatat că un prim grup de colonişti germani ar fi venit din Flandra. alături de secui. se pare. era interesată să apere regatul spre răsărit împotriva invaziilor vrăjmaşe. Cluj. Românii reprezentat principalul obstacol în calea cuceririi maghiare. se trage. formele de organizare social-juridice între toţi coloniştii. a sosit în a doua etapă. regalitatea a 31 Ştefan Pascu.I.voievozi. p. Încrederea în populaţia românească autohtonă nu putea fi mai mare decât aceea acordată unor grupuri de străini pe care i-a adus în acest scop. De altfel. ultimul fiind autorul diplomei privilegiale din anul 1224 – Andreanum sau „ Bula de aur‖ a saşilor pe care se întemeiază toate celelalte). Saxonia. în cele mai vechi documente sunt pomeniţi ca „Flandresses‖ (flandrenzi). au fost colonizaţi începând cu mijlocul veacului a XII –lea şi saşii care şi-au părăsit locurile natale din Germania apuseană (Flandra. din partea primilor regi (Geza al II –la. De la acest grup.ului ne –a parvenit prin intermediul transumptului din anul 1317 al regelui Carol Robert. asigurându-le un mod de viaţă privilegiat. U. 32Conţinutul Andreanum. frânează cucerirea Transilvaniei de către unguri pentru o vreme. Bavaria. nr. 1995. (Saxones) originari din dreapta Rinului (provincia Saxonia). Pe măsură ce regalitatea maghiară a reuşit să cucerească întregul teritoriu al Transilvaniei. care şia impus modul de viaţă tradiţional. Probleme fundamentale ale Transilvaniei. ca dovadă. denumirea generică de saşi. dintre fluviile Rin şi Mosel)31. Astfel. Un alt grup. pericolul invaziei tătarilor până spre sfârşitul veacului al XIII-lea. probabil pe a mijlocul veacului a XII-lea sub domnia regelui Geza al II-lea (1141-1161). cunoscut în documente sub numele de teutoni – ţăranii şi meşteşugari din satele si oraşele regiunii dintre Rin şi Mosel. Bela al III-lea şi Andrei al II-lea. Pe de altă parte. sosit la sfârşitul veacului al XII-lea. 107 32 20 . incursiunile pecenegilor şi cumanilor pornite din nordul Dunării de jos care ajung şi în Transilvania. I. Grupul cel mai numeros. Ediţia a II-a. p. După anul 1206 expresia nominală de „saxones‖ se generalizează în aproape toate actele care se referă la acordarea. instituţiile. obiceiurile. Gelu Glad şi Monumerat cu ungurii cuceritori.

în schimbul obligaţiilor de pază a graniţei pe locurile unde s-au aşezat. Privilegiile acordate de regi acestei categorii de fruntaşi cu valeităţi nobiliare au fost cuprinse în curând într-un sistem de drept moştenit. au beneficiat de-a dreptul de a-şi întemeia aşezări rurale. în veacul al XIII-lea. Xenopol Istoria românilor. p. p. la aşezarea în perimetrul satului. în beneficiul lor. Aceştia aveau deja o autoritate asupra grupurilor. Regalitatea era interesată să pacteze cu greavii pentru a exploata împreună masa mare a coloniştilor. Obştea satului folosea în comun păşunea. de la început s-a creiat o inegalitate socială între obştenii de rând şi aceşti de rând şi aceşti fruntaşi ai satelor.D. 55 21 . au asigurat saşilor. s-au făcut colonizări secundare şi mai la nord. ceea ce dovedeşte scopul iniţial urmărit de a întări paza militară a graniţei de sud pe linia Carpaţilor Meridionali. după al lor. un loc de casă.. Conducătorul obştei avea insă un lot dublu sau mai mare de pământ. în unele cazuri. şi grădină. Greavii 33 34 Ştefan Pascu. chiar şi subsolul.ales un teritoriu cuprins aproximativ între Orăştie şi Baraolt. în părţile Sighişoarei şi Mediaşului. op. o treime le reveneau lor. cel puţin în primele veacuri ale feudalismului. Ulterior. În foarte multe cazuri grupurile de colonişti sosiţi şi-au păstrat alesul care l-au condus de la locurile de baştină până aici. În veacul al XIII-lea. apoi şi în alte părţi. o anumită ascensiune morală. cărora le dădeau numele. avea dreptul morăritului şi cârciumăritului şi alte avantaje de ordin juridic. Din pedepsele sale gloabele în natură şi în bani. acolo unde nu existau domenii ale nobililor unguri. Fiecărui colonist i se repartiza. 156 A. Ediţia a III-a. Aveau dreptul să-şi aleagă drăgătorii săseşti iar mai târziu şi în oraşe dreptul de a-şi organiza o biserică autonomă. alături de cetăţi regale de graniţă apărate pentru a-şi îndeplini aceeaşi misiune militară au construit nava Mică şi Olt. politică şi culturală. 1892. pe care şi-au păstrat-o şi după aceea în aşezările întemeiate. Coloniştii germani aşezaţi în Transilvania. a valorifica pământul ce le-a fost dăruit din acel „Fundus regius‖. Privilegiile date şi reînoite de regalitate în mai multe rânduri. Aşadar. Editura Dacia Traiană. cunoscut în documente sub numele de „ius grebiatus‖ (dreptul greavilor). fâţele şi pădurea. Pământul arabil din hotar a fost împărţit în loturi individuale cu drept de proprietate privată. din care foarte curând se va ridica pătura veleitară a greavilor ce va domine abştea sătească a saşilor. o viaţă liberă şi condiţii avantajoase de dezvoltare economică. era scutit de dări către fisc. 34 Greavii (în grai popular săsesc grew sau greb ) erau numiţi şi comiţii care îndeplineau şi atribuţii administrative şi judecătoreşti. de –a lungul oltului şi Hârtibaciului33. dar şi al regalităţii.cit.

de numele lor şi deci şi-au câştigat pe merit dreptul grebial. CIBINUM . o modestă aşezare de tip ţărănesc.. adevărată instituţie specifică stratificării sociale ale saşilor. Excepţie face aşezarea Cibinium.cit. op. ea se dezvoltă spre sfârşitul veacului al XII-lea.. administrativ şi ecleziastic. p. se pare. I. 199-200 22 . În documentele din 1911 şi mai cu seamă în cel din 1192-1196. patriciatul. invocând drept argument că satele ar depinde de ei. numai vârfurile conducătoare. iar în oraşe. 18-20 Apud. Acest „praepoisitum Cibiniensem‖ nu putea să existe decât într-o localitate bine închegată cu origini mai vechi. La începutul veacului următor s-a conturat o piaţă a satului pe 35 36 Thomas Nägler. era încă o aşezare cu caracter rural. Doc.36 Denumirea de Cibinium‖ va continua să fie folosită frecvent în mai toate actele oficiale până în veacul al XVIII-lea. 2. La început. Istoriografia germană mai veche a idealizat traiul coloniştilor saşi din primele veacuri de după colonizare.PRIMA AŞEZARE RURALĂ A SAŞILOR ÎN SPAŢIUL SIBIAN Cibinium Despre prezenţa primelor aşezări rurale în spaţiul sibian din veacul al XX-lea nu există informaţii documentare. ridicată pe malul drept al râului Cibin. C. Acest drept impus comunităţilor săseşti (în satele cu populaţie mixt româno-germană şi românilor) a devenit ereditar din tată în fiu mai multe generaţii până la dispariţia ultimului descendent al familiei35. Dar de sistemul privilegiilor colectiva acordate saşilor va profita. nobilii. după cum se va vedea. Primele locuinţe au fost înşirate. odată cu venirea primelor grupuri sub domnia regelui Geza al II-lea (1141-1161). prelaţii. Greavii.2. feudale şi bisericeşti ale obştei pe care o conduceau. gravii. În documentul din 1223 Sibiul apare sub numele de „Villa Hermanni‖. pe actualele străzi Faurului şi 9 Mai.. se vorbeşte de existenţa unei prepozituri a saşilor care îşi avea sediul în Cibinium (Sibiu). Trans. amintită în legătură cu prima etapă a colonizării săseşti. Cu timpul gravii au început să pretindă ţăranilor saşi din aşezări şi unele obligaţii cu caracter feudal. au ajuns cu timpul să subordoneze interesele lor pe toţi locuitorii saşi din aşezările de care răspundeau. Pentru merite faţă de coroana regală maghiară au fost deseori răsplătiţi prin danii de moşii din partea regilor. creând imaginea unei comunităţi unitare. cu tendinţa de a junge un centru politic.răspundeau oficial de îndeplinirea obligaţiilor fiscale. p. aşadar.

capela Sfântului Iacob. adăugându-i-se noi fortificaţii. care se desprindeau din artera principală (actuala stradă 9 Mai Fostă Guşteriţei). 28 Apud. români şi secui în expediţia de la Vidin. Doc. apar noi străzi. alături de celelalte privilegii întărite. Faptul că în documentul din 1210 este pomenit comitele Joachim din Cibinium care a condus oastea de saşi. C. Localitatea evoluează tot mai mult spre cerinţele unei vieţi social-economice de caracter urban. însă în a doua jumătate a veacului al XIII-lea s-a refăcut rapid. probabil. care aparţinea prepoziturii. pe care puterea centrală a început şă pună mare preţ. Trans.. Frângherilor. 208. I. 37 Cu prilejul invaziei tătarilor (1242) localitatea a avut mult de suferit.‖ sau mai departe: „ .locul numit mai tîrziu „Garda dragonilor‖ din care s-a mai desprins şi artera numită azi strada Karl Marx. Tăbăcarilor. prima clădire encleziastică a localităţii.. Pe platoul de sus (spre sud) a fost construită o bazilică romanică.. se mai menţionează: „ . În însăşi diploma andreană din 1224. Pielarilor. La sfârşitul veacului.. ne facem să credem că încă de mai înainte localitatea era considerată de regalitate ca un centru administrativ ca valeităţi urbane.. Blănarilor.. Străzile cu denumiri de meşteşuguri îşi au originea în veacul al XIII-lea (Pânzarilir.. Brutarilor etc). Nr. Perimetrul localităţii se extinde. 37 38 Apud.. 1394. L. Zidarilor. Fortificarea platoului de sus. Cojocarilor. cunoscut în documente sub „provincia Sibiului‖ sau „comitatul Sibiului‖. Prin diploma din 1224 localitatea Cibinium era pomenită ca un fel de capitală a teritoriului colonizat (între Orăştie şi Braolt). un centru important al producţiei de breaslă şi al comerţului din Transilvania. Mai adăugăm la susnumitele drepturi ca negustorii lor să poată să merge şi întorce liber şi fără vamă oriunde în regatul nostru. ceea ce ne face să admitem o precipitare a diviziunii sociale a muncii între agricultură şi meşteşuguri.. din jurul bazilicii amintite. nr.. cetatea se lărgeşte prin al doilea inel de fortificaţii în care a intrat şi actuala piaţă 6 Martie (fosta Piaţă Mică). Sib.. Pe scheletul vechii aşezări rurale se va dezvolta în secolul al XIV-lea cetatea Sibiului cu statutul de oraş. Încă de la începutul veacului al XIII-lea se poate afirma că în Cibinium a existat deja o categorie de meşteşugari şi negustori. Lit. Arh. Doc. poruncim ca toate târgurile lor să le ţină fără să plătească vamă. pare să se fi făcut tot la sfârşitul veacului al XII-lea. aproximativ pe locul actualei pieţei Griviţa. folosinduse cu adeevărat de dreptul lor. p. St. 157 23 .‖38 .

Prima Însemnare. Boiţa. Racoviţa şi Sebeşului. căutată şi în târguri. în Sibiu.39 Munţii Cibinului. apărută în acel timp. confecţionarea şindrilei. Turnu Roşu. Din acest timp. o ocupaţie complimentară a ţăranilor români era tăiatul lemnelor. toate aflate pe fir de apă şi pe terase subcarpatice. ţăranii angajaţi să lucreze. Răşinari. care atestă existenţa acestor români în Sibiu. Sibiu. 40 În satele de munte. a fost cărăuşia. pivele şi vâltorile înşirate pe apele de munte încep să apară în acestă perioadă. 40 24 . ultimul format din întrunirea colibarilor de origine câmpenească. aşezaţi în afara zidurilor. au creat condiţii favorabile dezvoltării unei vieţi pastoralede înălţime. Joagărele. pe baza unor privilegii acordate de voievozii Ţării Româneşti. mai puţin cei din Jina. Rod. în jumătatea a doua a secolului al XIV-lea. Cele mai multe sate din şesul Cibinului şi valea Hîrtibaciului cultivau pământul şi creşteau vite. 1997. s-au dezvoltat temeinic datorită economiei lor pastorale. O îndeletnicire nouă. Editura Thausib. înzestraţi cu păşuni întinse. p. Ea s-a dezvoltat la Ocna Sibiului. aşezaţi mai întâi pe larga vale a Dobrei cu bogatele suprafeţă de păşuni şi fâneţe alpine. Aşezări cu economie mixtă pastoral-agricolă erau comunele Sălişte. apărută încă din această perioadă. O îndeletnicire nouă. treptat. Sadu. şi în munţii Olteniei şi Munteniei.. se află în „Socotelile Sibiului‖. Păscutul turmelor oierilor din Munţii Cibinului era îngădiut. 39 Thomas Nägler. agricultura îndreptându-se spre meşteşuguri şi negustorie. îşi încep existenţa aşa zişii „măreieni‖. în prima jumătate a secolului al XIV-lea. a oieritului. atestat în acest spaţiu încă din vremuri străvechi. Rîul. Cerealele şi vitele satisfăceau nevoile locale dar în bună măsură şi piaţa Sibiului. p.O mare parte din locuitorii saşi ai Sibiului părăseau. morile. îndeletnicirea de căpetenie a rămas prin tradiţie creşterea bovinelor şi ovinelor. Galeş. Fîntînele. Românii şi saşii până la 1848. Tilişca. Satele Poiana şi Jina. pentru transportul pe Valea Oltului a mărfurilor negustorilor din Sibiu. Loturile agricole din afara cetăţii nu au fost înstrăinate. Transhumanţa a fost practicată de toţi păstorii mărgineni.40 40 Ibidem. proveniţi din iobagii români fugiţi de pe pământurile nobiliare. pământurile celor ce-şi schimbau vechile îndeletniciri agrare. Tălmăcel. poate şi mai timpuriu. Poplaca. Cele mai multe loturi erau lucrate cu slugi sau jeleri. Pentru locuitorii de la poalele Munţilor Cibinului.

Inst Ist. Aceelaşi monarh. a primei monetării din Transilvania. oriunde ar voi. „Anr. exercitarea meşteşugurilor etc. C. în 1383. Monetăria Ţării Româneşti . delicte şi ofense. acordă dreptul ca saşii din Sibiu să facă nestingheriţi comerţ cu orice fel de mărfuri. în greutate de 0. Dezvoltarea economică şi însemnătatea politică a Sibiului. După ce primeşte. înfiinţarea. Oficialii Sibiului erau interesaţi să sprijine regalitatea de la care puteau obţine privilegii vamale şi fiscale. dar în anii următori îi regăsim în documente ca săteni.41 Ludovic I (1342-1382) întăreşte şi el în 1366 Diploma Andreiană. libertatea circulaţiei mărfurilor. Monarhul a poruncit tuturor autorităţilor juridice din regat în 1367. iar în 1367. 126. întăresc şi lărgesc sfera privilegiilor economice şi comerciale ale coloniştlilor. în 1317. Praga. în 1412 şi confirmat apoi de Matei Corvin. Urmaşii arpadienilor. Matei Corvin în 1486 şi Vladislav al II-lea în 1493 confirmă şi ei diploma privilegiată din 1224. dă dreptul localităţii să-şi întocmească un statut orăşenesc (1326). la Sibiu. Monătăria regală din Sibiu bătea monedă de argint. Sigismund în 1387. p. le acordă dreptul de comerţ şi în această ţară. prin această măsură. în anul 1325. în 1458. cu toate că „oaspeţii saşi‖ se ridicaseră împotriva sa când a numit pe voievodul Toma al Transilvaniei şi în demnitatea de comite al Sibiului ( 1324). op.‖ 1924-1925. regatul Poloniei. documentul privilegial acordat coloniştilor saşi de regele Andrei al II-lea.42 Dreptul de depozit este acordat Sibiului de regina Maria.Moisil. danii de moşii. 41 Apud. având prioritate economică şi asupra Mediaşului43. confirmarea şi lărgirea drepturilor de autonomie. prin dieta din Seghedin. Locuitorii sunt pomeniţi întâia oară ca orăşeni în sigiliul lor din 1280. Nat. regii din familia Anjou. p. Zara şi Veneţia. p. sporind importanţa economică a oraşului. cit. la Viena. Regele Carol Robert ( 1308 – 1342) întăreşte. hotărăşte. Nicolae Nistor. ei urmând să fie traşi la răspundere numai în faţa instanţelor lor de judecată. 975 gr.Oficialităţile Sibiului au urmărit cu mare atenţie menţinerea şi neştirbirea privilegiilor obţinute de coloniştii saşi din partea regalităţii maghiare. în 1383. 41 42 25 . Regina Maria. 1406 şi 1414. în 1224. întărit de Sigismund. prin moştenire. 43 Aurel Dumitrescu-Jippa. ca negustorilor din Sibiu să nu li se sechestreze bunurile pentru datorii. 125 Ibidem.

acordându-se şi mici excepţii. decret în care se găsesc normele de organizare şi de conducere a tuturor breslelor săseşti din cele „Şapte Scaune‖ şi. se plăteşte o taxă.. Modeste începuturi de organizare a meşteşugarilor trebuie să fi existat chiar mai înainte de data decretului. Sebeş. emanat din cancelaria regelui Ludovic I al Ungariei. Nicolae Nistor. În 9 noiembrie. Juzii. că vor apăra interesele breslei. p.. sub jurământ. 4) Nimeni nu-şi poate face singur dreptate . bucurându-se de un statut. poate angaja calfe şi ucenici. 3) Nimeni nu poate exercita mai mult decât o singură meserie. calfe şi ucenici. 42 26 . la propunerea episcopului Goblinus al Transilvaniei şi al lui Ioan Scharfeneck. cojocarilor. ţesătorilor. 2) Meseriaşul poate exercita meseria sa cum îi place.. având interese comune . p. castelenul cetăţii Tălmaciu. Sibiu. op. dogarilor şi olarilor din Sibiu. Orăştie şi anume45: 1) Fiecare breaslă va alege anual. Temeiul legal pentru înfiinţarea şi dezvoltarea breslelor îl oferă textul unui decret44 din 1376. formată din meşteri patroni. odată cu nevoia încadrării vieţii meşteşugarilor în forme organizatorice noi. fără a se asocia cu alţii. obligându-se.După ce Sibiul devine oraş. însă. majoritatea populaţiei sale gravita în jurul activităţii meşteşugarilor şi a negutorilor. 6) Banii proveniţi din pedepse să fie utilizaţi pentru lumânări şi pentru acoperirea ajutoarelor de înmormântare pentru săraci. dacă cineva este neîndreptăţit. a celor din Scaunul Sibiului. mănuşarilor. cu următorul conţinut: „Anul 1376.‖ 44 45 Aurel Dumitrescu-Jippa. poate cere satisfacţie pe cale juridiciară. 41 Ibidem. care aparţineau aceleiaşi branşe sau înrudite . frângherilor. cuţitarilor. Ia fiinţă asociaţia de meşteşugari – breasla. la propunerea episcopului Transilvaniei Gobliinus şi a lui Ioan Scharfeneck. O reglementare a relaţiilor de producţie se făcea simţită.cit. 5) La intrarea în breaslă. noiembrie 9. consulii şi provincialii celor 7 scaune din Transilvania aduc la cunoştinţă tuturor că. castelanul Tălmacilor . croitorilor. se întocmesc la Sibiu statulele breslelor principale. doi maeştri care vor participa la adunările trimestriale ale cetăţenilor şi provincialiilor Scaunelor respective. se fixează statutele breslelor măcelarilor. între 25 decembrie şi 1 ianuarie. în special. acelaşi an. Sighişoara. pălărierilor.

subordonate puterii politice şi scaunului de judecată regnicolar săsesc. a celor 200 de meşteşugari patroni din Sibiu. Prosdusele breslelor sibiene se vindeau în toată Transilvania şi pe pieţele unor oraşe din Ungaria. cu 25 branşe de meşteşuguri. p. s-au dezvoltat meşteşugurile şi în unele localităţi mai mari din jurul Sibiului. În aceeaşi perioadă. împotriva concurenţei de care erau ameninţaţi din Cluj şi Târgul Mureş. numărul branşelor de meşteşugari trecuse de 40. Ulm cu 17 bresle. jude regal al Sibiului. 48 Aurel Dumitrescu-Jippa. Nicolae Nistor. Produsele trocului erau fie păstrate ca materii prime. Drepturile şi privilegiile meşteşugarilor şi negustorilor saşi din Sibiu ajunseră să fie invidiate de locuitorii altor ţinuturi din Transilvania. când breasla curelarilor sibieni s-a plâns de concurenţa mărfurilor aduuse din ţările dunărene. Biblioteca Arhivele Statului Brasov. s-a dispus oprirea importurilor din această parte. Manuscris. Universitatea săsească.Se mai specifică detaliat obligaţiile membrilor tuturor breslelor. dar separarea lor de agricultură nu era completă În Ocna Sibiului. olari etc. ca străinii să nu-şi depăşească drepturile în dauna breslelor locale47. Augsburg cu 18. ajungem la constatarea că organizarea din Sibiu era destul de înaintată. precum şi pedepsele aplicate acestora. de unde se aduceau alte produse. înainte de toate. se făcea apel la ocrotirea autorităţii de stat. obţinute de la rege. Colonia cu 22.48 care au făcut repetate intervenţii pe lângă 46 47 Apud. op. sunt cuprinse 19 bresle. ce începe să funţioneze la 1481. G. În noua organizare .cit. p. fie comercializau în Occident sau Orient. La fel. al XV-lea. cojocari. articole corespunzătoare nevoilor ţărăneşti ale acestori ţări. Desfacerea produselor lor era înlesnită de scutirile de vamă. 45 27 . pe lângă tăietorii de sare (salicisori) se statornicesc şi meşteşugari cismari. Pe la mijlocul sec.. Când breslaşii se simţeau ameninţaţi de concurenţa mărfurilor dinafară. condusă de un comite. Făurarii de seceri din Cisnădie. 15 „Universitatea‖. cu excepţia mărfurilor împodobite cu aur. La plângerea breaslaşilor pielari.Nussbächer. for reprezentativ al uniunii coloniştilor săseşti. în caz de nerespectarea statutelor.Comerţul s-a făcut întâi prin troc. deoarece şăranii nu aveau bani. Dacă se compară numărul breslelor din Sibiu cu acela al breslelor contemporane din alte centre ca. Ţara Românească şi Moldova. organ suprem de guvernare a celor 7 plus 2 scaune. ca urmare a adâncirii diviziunii muncii în sânul meşteşugarilor. În scopul câştigării acestor pieţe. dispune să se urmărească la târgurile de ţară sau anuale. breslele sibiene au produs. Strassburg cu 28. 1456 pentru întregul regat46. tăbăcari.

op. cu plată. s-a ivit un conflict între breasla postăvarilor sibieni şi între comercianţii între oraş. N. „Justa libertatem cibiniensium‖. 1925. Această măsură. cai. Ludovic al II-lea a poruncit judelui şi juraţilor Sibiului. să nu aibă drept a le transporta pe teritoriul Ţării Româneşti49. Însuşirile meşteşugarilor sibieni şi calitatea produselor lor se făcuseră cunoscute în întreagă ţară. în 1382. sibienii se plâng. la lucrările castelului din Odorhei.cit. fierari. 30 28 . iar în 1493. meşteşugarii şi negustorii sibieni importau în această perioadă peşte. folosesc. în mare măsură. în 1492. Istoria Comerţului Românesc. au contribuit şi priviegiile acordate larg de către domnitorii Ţării Româneşti şi Moldovei. care vindeau acolo mărfuri. Zimmermann. p. 274 Apud. domnitorul Ţării Româneşti. animale mari şi mici (boi. hotărârea ce nici un comerciant străin. ceară. rogojini etc50. Editura Tiparul Romnesc. Din Ţara Românească şi Moldova. În 1461. ai căror administratori erau. în repetate rânduri. 49 50 Fr. Relaţiile comerciale. Relaţiile de către domnitorii Ţării Româneşti şi Moldovei. Regele Matei Corvin a intervenit în favoarea breslei. împotriva negustorilor străini din Răsărit. Ludovic I al Ungariei luase. piei. Comerţul oraşului cu muntenii devenise un fel de monopol sibian. pe care meşteşugarii şi negustorii din Sibiu şi Cisnădie le stabilesc cu aceste ţări. Pentru ocrotirea legăturilor lor comerciale. meşteşugăreşti şi comerciale a Sibiului. În relaţiile dintre bresle au existat şi conflicte care impuneau intervenţia autorităţii orăşeneşti.Werner. p.autorităţi. aduse de peste Mare. printr-un decret regal. brânză. lână. este întărită mai târziu. căutate de negustorii români din târgurile de peste Carpaţi. în legătură cu vinderea şi cumpărarea păturilor de postav. Iorga. De la aceste foruri se putea face recurs la curtea regală. focul de apel era cele Şapte Scaune şi mai târziu Universitatea săsească.. Astfel. pentru a li se încuviinţa şi lor libertatea şi privilegiul de a munci şi de a putea propăşi potrivit cu libertatea sibienilor. care ar fi adus mărfuri până la Sibiu. magistratul. pietrari şi tâmplari din Sibiu lucrau la repararea cetăţii Severinului. dulgherii din Sibiu aunt folosiţi. porci şi berbeci). slănină.C. În anul 1382. vaci. La înflorirea vieţii economice. Relaţiile comerciale cu Ţara Românească şi cu Moldova au luat amploare. Când acesta nu reuşea să aplaneze conflictul. seu. să le plătescă munca în contul tricesimei. luată numai în profitul meşteşugarilor şi negustorilor sibieni. dezvoltării forţelor de producţie locale. cojoace. în primul rând contra negustorilor greci.

veţi pieri şi voi52. pe când al Braşovului. negustorii munteni cumpăraseră mărfuri în valoare de 26. înceepând de pe la anul 1360.000 florini51 . Braşovul începe să-şi câştige primatul faţă de Sibiu în relaţiile comerciale cu Ţara Românească. în anul 1503. nu s-ar fi putut manifesta de-a lungul veacurilor în proporţii atât de impunătoare. se ridica numai la la 4. al XV-lea. în timp ce de la Braşov. 93 Ilia Minea .000 florini. În timpul domniei lui Alexandru Aldea (1431 – 1435). 1919. p.Pentru acapararea pieţelor din Ţara Românească. Dar pe la jumătatea sec. valoarea produselor cumpărate de negustorii dinŢara Românească de pe piaţa Sibiului. În anul 1500. în anul 1500. se urcase la 12. în care le arăta: ‖ dacă s-ar întâmpla să piară Ţara Românească. numai la 7000 florini. 148 29 . Importul mărfurilor din Ţara Românească la Sibiu ajunsese. I. 51 52 Din istoria Transilvaniei. sibienii au căutat cu orice preţ să-i înlocuiască pe rivalii lor braşoveni în relaţiile cu comerciale cu Ţara Românescă. Dezvoltarea economică a Sibiului ca şi importanţa lui politică. Semnificativă este scrisoarea trimisă de către voievodul Alexandru Aldea sibienilor. în anul 1503. Bucureşti. negustorii saşi sibieni ajunseră în mare rivalitate cu negustorii saşi braşoveni. 1960. 500 florini. dacă nu ar fi existat drumul deschis spre comerţul Ţării Româneşti şi al Moldovei. Principatele Române şi politica orientală a împăratului Sigismund. p.

Preoţii ortodocşi erau singurii dascăli ai satelor româneşti. cu sprijinul domnilor de peste munţi a început să funcţioneze o şcoală în Şcheii Braşovului. modeste. Făgăraşul şi Amlaşul o mitropolie la Severin. Minerii nu aveau nici un fel de relaţii administrative cu saşii din Transilvania şi ne sunt cunoscute doar câteva legături de natură economică.. în condiţii destul de precare. ce erau meşteri în prelucrarea minereului de fier (ferri fabri. 221 56 pe lângă mănăstirea la care era. op. preoţi sau cantori.Biserica ortodoxă română din Ardeal şi Ungaria în veacul al XIV-lea.. ). 169. Drepturile minerilor proveniţi din Europa centrală constituiau o categorie deosebită şi aveau puţine asemănări cu privilegiile aşezărilor săseşti. pentru noile sale feude de peste munţi. ca de exemplu aceea a negustorilor din Sibiu cu localităţile miniere din Munţii Apuseni53. La sfârşitul sec.cit. p. Este posibil ca astfel de şcoli. aduşi din Austria de Sus (Eisenwurzel). şi mai ales în 53 54 Thomas Nägler. Ei erau consideraţi adevăraţi conducători ai satelor alături de cnezi. în „Mitropolia Ardealului‖. la Feleacul Clujului55. unde păstorea mitropolitul Antim. ELEMENTE DE CULTURĂ ŞI ARTĂ ÎN VEACURILE XIII – XV Prima menţiune documentară cu privire la existenţa unor ateliere de fierărie datează din anul 1291 şi vorbeşte despre privilegiile regelui Andrei III oferite oaspeţilor din Rimetea.54 După cum se ştie. Ştefan Lupşa. în 1931. 220 55 Ibidem. urburarii. p. şcoli de limbă slavonă pentru tinerii ce urau să devină slujitori ai bisericilor. Ştiinţa de carte însă nu s-a dezvoltat în aceeaşi măsură . în slavoneşte. XIV – XV (Iancu de Hunedoara. înfiinţează. Cărţile erau aduse. uneori şi pentru vlăstarele cnezilor şi ai celor mai înstăriţi.56 în Răşinari57. (De pildă dascălul Cristea conducător al răzvătiţior din 1382). Psaltirea şi ceaslovul erau „manualele‖ după care se învăţau slovele chirilice.2. românii reintrând sub incidenţa privilegiilor acordate de regatul apostolic. pag. egumen Stanciu 57 pe lângă ctitorial lui Radu I 30 . dinn Ţara Românească şi copiate de către preoţii din Transilvania. la început sub formă de manuscrise. Banatul.2. XV –lea. pe lângă ctitoria lui Vlad Călugărul. în locuinţele preoţilor. 1957. Vladislav-Iancu. să fi existat şi în Scorei. mitropolia a fost mutată de Severin a fost mutată în ultimul sfert al sec. al XV-lea.. Honnes Möller etc. carbonarii) şi turnarea fierului (ferri fusores. Fondul comun al literaturii epice româneşti şi săseşti dă la iveală şi astăzi ecouri de preamărire a eroilor legendari şi a faptelor de vijelie săvârşite în sec. Sub ocrotirea bisericii ortodoxe se înfiripează. în octombrie 1370.

a cărui lucrare liturgică. folosind limba maternă. însuşi voievodul Transilvaniei Ştefan Báthory. Numeroşi învăţaţi europeni s-au interesat de rezultatele cercetărilor alchimiştilor sibieni. Printre primii autori de manuscrise. prin a doua jumătate a veacului al XV-lea. renunţă la predarea în limba latină. Prima şcoală comunală din Sibiu este atestată în anul 1380. Spre sfârşitul sec. cărţi liturgice şi predici se numără duhovnicul Theodorik din Sibiu. Preoţii români din jurul Sibiului au păstrat legături strânse cu vlădicii şi stareţii mănăstirilor din Ţara Românească. şi un internat. Pentru plata salariului medicului. 58 în 1467. iar mai târziu. În 1431.lea şi începutul secolului al XV –lea. în frunte cu Nicolaus Melchior care s-a ocupat. dacă ne gândim la amintitul cărturar preot Bratu. cu directorul Alexius. Sunt amintite în 1494 spitalul orăşănesc şi infirmeria ce luaseră fiinţă în Sibiu. din 1359. tot mai multe la număr. Este pomenită la Sibiu pe la anul 1330 şi o bibliotecă de manuscrise. 1481 – 90). este amintită în anul 1394. Prin 1481. cele mai multe provenind din Veneţia. şcoala avea deja un local propriu.82) scria primarului Tomeş. a intervenit pe lângă Toma Altemberger. Pe la sfârşitul secolului al XIV. este atestată o biserică de lemn 31 . şi dascăli. O parte din tipărituri au fost aduse din Germania. Existenţa unei şcoli în Răşinari la sfârşitul veacului al XV-lea este posibilă. a costului medicamentelor şi a aparaturii aduse de la Viena. este întregită mai târziu de plebanul Nicolae Aurifaber din Şura Mică şi Ioan Zekel. din Sibiu. Ulterior. originar din Şcheii Braşovului. Mitropolitul Macarie (1480. unde găsim. biblioteca din Sibiu s-a îmbogăţit şi cu tipărituri (incunabile) aduse din apus de către negustorii saşi. adus de ţăranii răşinăreni în anul 1945. prin 1471. profesa medicina în Sibiu doctorul Iakob. şcolile saşilor. în special. la început. al XV-lea exista la Sibiu şi un centru de alchimişti. primarul oraşului. cu probleme de pirotehnie. prima şcoală. Au fost preferate lucrările clasice în limba latină. documentar.Splişte58. La Slimnic. de pildă cu obştea călugărilor din Cotmeana (1470 – 79. Că va trimite la Sibiu pe Popa Dumitru „pentru trebuinţele sfintei biserici‖ Ţăranii saşi au fost sprijiniţi oficial pentru organizarea de şcoli în unele comune. 1502. aparţinând ordinului călugăresc al dominicanilor.

mai spaţioase. patricienilor li se rezervă parcele pentru a-şi construi locuinţe pe laturile pieţii nou create (Piaţa Mare) şi pe străzile adiacente. unde scara pivniţei conduce. op. Casele au unul sau două caturi. manuscris în posesia familiei. fostă proprietatea breslei aurarilor. care reprezenta un mare progres tehnic şi artistic. aspectul localităţii era eminamente de tip rural. Clădirile menţionate. 14. în exteriorul cetăţii59. sunt conservate bine clădirile cu numerele 22. între care se remarcă cea de la nr. aparţinând acestei perioade. După înconjurarea oraşului de sus cu ziduri. săli de reuniuni ale breslelor. Dezvoltarea economică a oraşului. meşterilor constructori sibieni li se transmiseră secretele „armatei ogivale‖. În grupul caselor ce despart cele două pieţe. 25. Legătura intimă a pivniţelor cu sistemul de fortificaţie o constatăm în clădirea cu nr. aparţin stilului gotic. prin realizarea celui de al III-lea inel fortificat. dar şi creşterea demografică au determinat o extindere a incintelor cetăţii.3.1. În cele două pieţe (Griviţa şi 6 Martie). La primul nivel. ateliere. s-au grupat locuinţele patricienilor.cit. cu mici modificări stilistice sau de destinaţie. alături de altele ce ţin de Renaştere sau chiar de stilul romantic. I. printr-o poartă.18-20 Şt. un regim nou de construcţii de tip urban. Lupşa. mai vechi. 24 şi 25. Începând din sec. Dintre clădirile oraşului de sus. Toate clădirile aveau pivniţe.. De partea cealalaltă a pieţii (6 Martie). La nivelul străzii se se aflau încăperile destinate activităţii economice. p. s-au păstrat. Se întâmplă ca. în aceaşi clădire. în cea mai mare parte. şi 16 din actuala Piaţa 6 Martie. p. 24-25 32 . apar arcadele libere ce constituiau porticul către piaţă. Etajele erau ocupate de camerele de locuit. foarte puţine au fost executate într-un stil unitar. pretenţiile sporite de confort ale patriciatului conducător. pe zidurile centurilor de fortificaţie. care serveau ca depozite pentru mărfuri. clădiri sprijinite.Bedeus. casele cu numerele 12. Stilul şi decorarea acestor construcţii au constituit o preocupare constantă.2. Evoluţia locuinţei în oraşul şi regiunea Sibiu. 222. să aflăm porţiuni care aparţin stilului gotic. al XV-lea. poate chiar şi mai devreme. 60 59 60 Apud. Până în prima jumătate a veacului al XIV-lea. prăvălii. De acum însă apar clădiri solide cu elemente în stil. Arhitectura urbană .

la care bolţile sunt ridicate pe ogive. care se termină spre sfârşitul deceniului opt din sec. După ce Sibiul se extinde şi se urbanizează în veacul al XIV-lea.cit. aşezate pe console şi 14 stâlpi dispuşi pe două şiruri. Inscripţia „ 1431‖ săpată pe arcul de vest al clopotniţei . iar acoperişul se înalţă şi se leagă de clădirea cea mare. lucrate din piatră. nava centrală a fost prelungită către vest. În prima fază. aveau ferestre mici gotice. Lucrările au început prin anul 1370. Din pricina marilor sume de beni cerute de zidirea unei catedrale de proporţii. biserica trecând în administrarea oraşului.104 33 . Se supradimensionează laturile. ar părea că indică terminarea celei de a doua etape. la care au fost întrebuinţaţi şi pietrari aduşi din Praga. prins în faţada de sud. pentru realizarea unei catedrale de prestigiu61. s-au construit corul compus din trei nave. două dreptunghiulare şi una pentagonală. fosta bazilică romanică din prima incintă a fost supusă demolării.2. Din anul 1424. Nicolae Nistor. Strassburg şi Colonia. ridicându-se şi aici stâlpi ca la construcţia principală. al XIV-lea. Un turn mic. fiind terminate abia în anul 1520. iar capela de vest este prelungită cu nave de margine boltite. La începutul secolului al XVI-lea.2. poartă inscripţia construirii „1520‖. În 1448. pe măsura importanţei oraşului şi a valeităţilor patriciatului. prin construirea ferulei. 61 Aurel Dumitrescu-Jippa. după ce se hotărâse schimbarea proiectului. O nouă perioadă de lucrări de lucrări începe în anul 1474. se trece la o nouă şi ultimă perioadă de lucrări. p. Zidurile. În fruntea constructorilor din Praga se află meşterul Petru Parler. iar pereţii navelor laterale. dărâmaţi şi scoşi mai în afară. lucrările s-au desfăşurat eşalonat un timp îndelungat. Zidurile vechi sunt desfăcute. în arhitectura bisericească stilul gotic îşi spune cuvântul cu toată autoritatea. Pereţii navei centrale sunt ridicaţi cu 2.3. Turnul cel mare de formă prismatică. Spre deosebire de arhitectura laică.60 m. sfârşite triunghiular. se creează posibilitatea reactivării şantierului. În locul bolţilor a fost construit un plafon de bârne. op. La aceste lucrări. În locul ei s-a proiectat o catedrală impunătoare. Artitectură bisericească . Sacristia a fost mărită în anul 1471 prin înlăturarea pereţilor dinspre nord şi ridicarea altora. se pare că au fost folosiţi numai pietrari din Tansilvania. partea veche a sacristiei alipită spre nord şi un turn puternic de vest. Nava centrală nu a putut fi terminată în prima etapă. Faţada catedralei se prezintă cu 6 prizme aparente.

nr. liber prin tot regatul – Urkundenbuch I. având în vedere locurile de descoperire ale acestor piese ce se întinde pe o suprafaţă destul de mare a Transilvaniei. 16. înalt de 74 m. o cronică („Haec mamoriae sunt digna‖) notează evenimentele mai importante. al doilea din Transilvania. până la 1796 când s-au interzis înmormântările în biserică. regele Ungariei Emeric îi acordă lui Johannes Latinus din villa Ruetel dreptul de a călători. după cel din Bistriţa. cu mărfurile sale. 34 . comercianţi sau meşteşugari) şi circulaţia mărfurilor amintim aici doar două documente edificatoare. socotit ca înălţime. la foişor ajungându-se după urcuşul a 480 de trepte. al XV-lea. Înlăuntrul catredralei pe perete. este dominat. Turnul a fost folosit şi pentru veghe. În încercarea de monografiere a obiectelor liturgice din metal realizate în secolele XII-XIII în turnătoriile din Transilvania am ajuns la concluzia că acestea sunt produsele atelierelor locale specializate în prelucrarea metalelor (bronz. Leodegar de Montaignac. Printre cei înhumaţi se remarcă mormintele lui Mihnea Vodă. nr. domnitorul Ţării Româneşti. înhumat în mod excepţional. 63 La 1206. p. construită în sec. guvernatorul Transilvaniei. consilier al Franţei. şi care în acelaşi timp constituie indicii clare pentru o circulaţiei a mărfurilor pentru perioada în discuţie. aparţinând tot stilului gotic. întâmplate între anii 1409 şi 1566. monumente şi pietre funerare constituie un adevărat capitol din istoria Sibiului. cupru. de la mare înălţime de o galerie vastă. se îmbolnăveşte. inclus sistemului de apărare al cetăţii. este încoronat piramidal cu un acoperiş de ţigle colorate. În ceea ce priveşte mobilitatea populaţiei (negustori. fier). Interiorul impunător şi sobru. murind în cetate şi Samuel Brukenthal. în care valurile arhitecturii gotice impresionează. 32-33. din imediata apropiere a catedralei. 54. formată din patru balcoane rânduite între coloane. DIR I. 8-9. cel din 120462 63şi cel din 12246465. alese arbitrar. care în drumul de înapoiere dintr-o misiune la curtea otomană (1524). numai pe latura de sud.împodobit cu patru turnuleţe. în 1803. chiar şi în afara spaţiului crăiesc. Aici sunt înhumaţi . Casa parohială. cea mai mare parte a comiţilor şi primarilor sibieni. care se referă la dreptul de a exercita negoţ la mare distanţă. argint. pag. Peste 100 de inscripţii latineşti pe pietre comemorative.

Dar se poate spune că o parte a obiectelor de altar au fost produse după modele occidentale. Doar într-un singur caz cunoaştem cu certitudine locul de producţie a piesei – aquamanila de la Şelimbăr. Problema care se ridică este dacă aceşti meşteri au ajuns în Transilvania direct prin procesul de colonizare a saşilor sau au ajuns la solicitarea unei comunităţi săseşti din jurul Sibiului. nr. 66 G. Aquamanila din Şelimbăr. Cădelniţa din bronz de la Şeica Mare. Situaţia expusă aruncă o situaţie mai reală asupra contextului istoric al obiectelor descrise de către noi. p. Sfeşnic antropomorf din bronz (Bathyaneum – Alba-Iulia). Cruce procesională din Cisnădie. în Apulm. În această situaţie teza conform căreia aceste piese ar putea oferi informaţii cu privire la originea saşilor este puţin probabilă. Aquamanila din Boarta. Sfeşnic antropomorf din bronz (Muzeul Brukenthal). undeva în spaţiul de colonizare săsească din Transilvania – iar zona Sibiului fiind sigur unul dintre aceste centre – şi care puteau să fie în folosinţă în orice biserică catolică din Ardeal (de exemplu cădelniţa de la Odorheiu Secuiesc)66. 43. Cristelniţă din Sibiu. cercetarea lingvistică rămânând domeniul ce ar putea oferi soluţii mai certe în această privinţă. Vom aminti câteva dintre ele: Potirul de la Beriu. 34-35. 1980. 185-193. produsul atelierului local de la Şelimbăr ce aparţinea unor meşteri occidentali ajunşi în Transilvania şi care urmăreau formele bine cunoscute din teritoriile lor de origine. Sfeşnic animalier din bronz din Sibiu. nr. Crucifix din Dobârca. În ceea ce priveşte stabilirea locului de producţie pentru celelalte piese liturgice este imposibil de concretizat în stadiul actual al cercetărilor. Ferebczi Cădelniţa de bronz din perioada feudalismului timpuriu de la Odorheiu Secuiesc – „Cetatea Bud”.Numărul relativ mare al obiectelor liturgice de stil occidental.208-210. DIR I. Oricum numărul obiectelor de altar trebuie să fi fost mult mai mare în secolul al XIII-lea având în vedere numărul bisericilor romanice existente în aceea perioadă. Sfeşnic animalier din bronz (Muzeul din Cluj). 65 Diploma andreană confirmă saşilor dreptul de a ţine târguri scutite de taxe şi să călătorească fără vamă prin regat cu mărfurile lor – Urkundenbuch I. p. Cădelniţa din bronz de la Odorheiu Secuiesc. 157. de altfel consumatorul principal al acestor bunuri liturgice. au pledat pentru întocmirea unui catalog al pieselor. XVIII. Totodată situaţia expusă confirmă că saşii au fost propagatorul principal al acestor tipuri de piese pentru spaţiul transilvan din secolele XII-XIII. descoperite pe teritoriul Transilvaniei. 35 . p.imitaţie Sibiu. care se pare că este. totuşi. datate în secolele XII-XIII. Statueta unei Madone .

al XVIII-lea („Capela Crucii‖ există şi astăzi lângă gară)67.. 127 36 . 1934. Una din ele reprezintă călăul lui Isus. din iniţiativa Sfatului. p.129 Apud. în vecinătatea catedralei evanghelice.3. cândva pe locul din Piaţa Gării de azi. aparţinând stilului gotic. în bloc monolit. Nicolae Nistor.104 68 69 Apud. deasupra intrării în sacristie69. Tot în stil gotic. de mari proporţii este „Răstignirea‖. la comanda călugărilor deminicani din Sibiu . editura Heity. cu unele detalii specifice Renaşterii italiene este şi portalul ridicat. Strassburg. A fost regăsit în mlaştinile din jurul bălţii cojocarilor şi reînălţat sub un acoperiş de lemn. în 1445.4. în anul 1502. o alta înfăţişează pe Sf. se mai găsesc. p. este crucifixul austriacului Peter Landregen. care-i 67 Aurel Dumitrescu-Jippa. op.Roth. Alzel. patru chei de boltă. p. pe timpul asediului de şase luni al lui Gheorghe Rákóczy al II-lea. Iacob cu toiag. în 1417. Lucrarea executată de pictorul transilvănean Jahannes von Rosenau. Die Deutsche Kunst in Siebenbürger. aflată în catedrala saşilor. din 1474. la acelaşi muzeu.cit. După ce biserica şi clădirile mănăstirii. 1914.2. poate fi socotită drept o valoarea artistică remarcabilă. au fost folosite. aparţinând probabil meşterului Rudolfinum din Witingau-Praga şi grupul elegiac „Madona Pietá‖ (astăzi la Muzeul Brukenthal)68. aparţinând goticului târziu. V. crucifixul şi – a pierdut urma. Iacob. Pictura Una din manifestările picturii murale din Sibiu. În compoziţia pictorului se observă o concepţie umanistă. de către prelatul Johannes v. Printre ele se numără relieful înfăţişând pe Isus aflat pe Muntele Măslinilor.Roth. cu lucrări din secolul al XIV –lea şi începutul sec.3. al XV –lea. Sculptura. ca spital de contagioşi şi apoi distruse în 1659. atribute caracteristice pelerinului şi celelalte săpate cu rozete. în 1683. pe la mijlocul sec. Mai târziu a fost înconjurat cu zid sub o capelă. traistă şi pălărie.3. Sculptura din această epocă a fost executată. O lucrare de însemnată valoare artistică. pe latura de nord a cortului. pentru decorarea bisericilor săseşti. la casa capitolului din Sibiu. Sculptura gotică este prezentă şi în catedrala saşilor din Sibiu.Sibiu. în cea mai mare parte. 2. executat. V. Beiträge zur Kunst Geschicht Siebenbürger. De la fosta capelă a Sf.

37 . Maestrul a imprimat personajul principal suferinţă. unul dintre Vir Dolorum şi semnele Renaşterii transilvănene. localitate de lângă Braşov) şi prezintă una intermediul Tirol-ului.îmbogăţeşte conţinutul. El nu a fost singurul pictor sibian care executa altare în aceea perioadă. care păstrează cea mai amplă şi una dintre cele mai valoroase picturi murale din Transilvania. s-a făcut în anul 1650. dar şi maiestate. în condiţii ce nu s-au ridicat la nivelul operei. Pictorul Vincentius a avut continuatori care au lucrat în spiritul acestuia. Monumentala imagine având ca temă de bază Isus pe cruce a fost realizată în 1445 de pictorul Johannes de Rozenaw (probabil din Râşnov.A. Restaurarea ei. Lucrarea este deosebit de reprezentativă pentru varianta „internaţională de curte‖ a goticului prin complexitatea şi bogăţia imaginii şi prin calităţile ei plastice deosebite. Pentru a înţelege importanţa acordată decorării bisericilor şi nivelul calitativ înalt al artei Evanghelică C. de pictorul sibian Georg Hermann. din Sibiu. obţinând printr-o manieră sugestivă o puternică atmosferă realistă.

operaţia deportării s-a desfăşurat conform ordinelor Comisiei de Control. la Stalino‖. Dar e suficient să ne îndreptăm atenţia spre ele ca să ne dăm seama că obişnuinţele moderne au baze vechi care se manifestă în diverse stuaţii. CONSIDERAŢII GENERALE În afară de gravuri şi cărţi. nu le observăm.70 Deportarea în Rusia a etnicilor germani din România a reprezentat. Grila care se aplica era neiertătoare. Departe. 113 Fundaţia Friedrich Ebert. p. ce vârstă şi ce sex trebuiau să aibă. trecutul a lăsat numeroase alte urme în societatea de astăzi. Deportarea etnicilor germani este primul episod din cronologia gulagului care se extindea neiertător şi asupra ţării noastre. O cincime din ei au murit.7 38 . Discriminarea avea acum contururi precise: câţi trebuiau deportaţi din fiecare familie. „Culpabilitatea colectivă” se aplică acum germanilor din România: indiferent de faptul că o persoană sau familia ei făcuse politică nazistă sau nu. care încercau să-i limiteze proporţiile (să nu uităm că guvernul generalului Rădescu era neagreat de sovietici şi urma să fie înlăturat după două luni). 2007. în Rusia. pentru a reconstrui ceea ce fusese distrus de adevăraţii vinovaţi.CAPITOLUL III DEPORTAREA MINORITĂŢII GERMANE ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ 3. în ianuarie 1945. Editura InterGraf. Werner Kremm. era trimisă „departe. 2003. De obicei. indiferent că participase sau nu la război. sau în alte locuri. În trimiterea lor la „ muncă de reconstrucţie‖ în Ucraina Sovietică a intrat acum criteriul matematic. o tragedie în plus. urcaţi în trenuri şi duşi în URSS.71 70 71 Maurice Halbwachs. În ciuda demersurilor făcute de autorităţiile române. ceilalţi s-au întors după mai mulţi ani într-o Românie care devenise ea însăşi o mare închisoare. Trad. până la acoperirea „necesarului…‖. pe fundalul însângerat al celui de-al doilea război mondial. Nenorocirea a pătruns şi mai adânc în casele oamenilor. p.1.: Irinel Antoniu. Memoria colectivă. Institutul European. vizibile uneori şi pe care le percepem şi în expresia chipurilor. Oamenii au fost smulşi de lângă familiile lor. la Stalino. în limba română publicat de Hannelore Baier. trad. Iaşi. în aspectul locurilor şi chiar în modurile de a gândi şi a simţi păstrate înconştient şi reproduse de anumite persoane în anumite medii. Bucureşti.

cea mai mare parte a etnicilor germani din România a făcut parte din această organizaţie. cetăţenii români de naţionalitate germană sunt subsmaţi. 72 73 Este vorba despre legea nr. iar alta rămânând în România. România – Marele sacrificiu al celui de al doilea război mondial. transformă reîntregirea familiilor într-un comerţ cu oameni. Documente. inclusiv împotriva puţinilor social-democraţi şi comunişti germani care au luptat împotriva fascizmului. în baza originii lor etnice. 1994. Absenşa aberantă a lui N.830/1940. Arhivele Statului din România. b) Ca o consecinţă a războiului. 310 39 .275 din 21 noiembrie 1940 Marian Radu Mocanu. După semnarea Convenţiei de Armistiţiu din 12 septembrie 1944. Totuşi. nr. Tratamentul discriminatoriu la care sunt supuşi germanii până la mijlocul anilor 1950.Conform datelor istorice. multe familii de etnici germani au fost despărţite. Ceauşescu de a plăti datoria externă înainte de termen. Tratamentul punitiv aplicat întregii populaţii de etnie germană după 23 august 1944 avea ca argument legea pentru înfinţarea „Grupului Etnic German―din noiembrie 1940. articolele 2 şi 3 din legea susmenţionată aveau să ofere temeiul juridic pentru a-i încadra pe toţi etnicii germani în categoria celor care au colaborat cu Germania hitleristă. iar mai apoi presiunea de asimiare (de care sunt afectate toate minorităţiile naţionale) şi declinul economic al României socialiste accentuează dorinţa de a părăsi ţata. Aceasta conferea organizaţiei germanilor statutul de persoană juridică română de drept public. publicată în „Monitorul Oficial‖. naţiunii germane şi consideraţi co-răspunzători pentru război şi urmările acestiua. În perioada imediat următoare. Volumul I. În urma acestei schimbări. o parte ajungând în Germania. Bucureşti. semnată la 12 septembrie 1944 între Guvernul român şi Guvernele statelor aliate. În anii 1944-1946 sunt luate măsuri represive împotriva tuturor membrilor comunităţiilor etnice germane. nu stipula despăgubiri sub forma muncii de reconstrucţie 73. p. un motiv în plus ca etnicii germani să considere că statul comunist le desconsideră demnitatea umană. 72 Convenţia de Armistiţiu. cauzele pentru care problematica minorităţii germane din România în anii comunismului este diferită în comparaţie cu cea a celorlalte minorităţi etnice sunt: a) Trecerea României de partea Aliaţiilor la 23 august 1944.

Pierderea încrederii în statul român din partea unei întregi generaţii a celor care au trăit evenimentele – la care trebuie adăugate şi acele persoane. Subsecretariatul de Stat al Poliţiei. în ciopie . Este unul din documentele care atestă implicarea guvernului şi autorităţilor române în deportarea etnicilor gemani în Uniunea Sovietică. în limba română publicat în Hannelore Baier Deportarea etnicilor germani din România în Uniunea Sovietica. ordinul Preşedintelui Consiliului de Miniştri. . 1761 din 16 decembrie 1944. p. aflaţi pe teritoriile eliberate de Armata Roşie din România. Forumul Democratic al Germanilor din România.. ca urmare la ordinul telefonic din ziua de 19 Decembrie a. Prin adresa nr. teritoriu aflat în ianuarie 1945 sub administrarea Ungariei. indiferent de cetăţenie75‖. 41 77 Ibidem. Iugoslavia.185 40 . adresată Inspectoratelor Regionale de Poliţie. Sibiu. 1994. Ordinul secret al Comitetului de Stat pentru Apărare al Uniunii Sovietice nr. p. Ungaria.. plus 5 32477 de persoane din Crişana şi zona Satu-Mare (inclusiv Maramureş şi Sălaj). 32137 din 31 decembrie 1944 a Ministerului Afacerilor Interne. Pregătirile pentru mobilizare – întocmirea tabelelor nominale cu germani. adunarea în centre şi transportul în URSS au fost efectuate de organele locale şi regionale ale Poliţiei şi Jandarmeriei în baza ordinelor emise de Ministerul Afacerilor de Interne al României.031 din 6 ianuarie 1945 a comisiei Aliate de Control pentru România . semnat de Stalin. p. Direcţia Generală a Poliţiei şi Jandarmeria. se trimite „ . . (bărbaţii în vârstă de 17-45 ani şi femeile în vârstă de 18-30 de ani). adresată Preşedintelui Consiliului de Miniştri al României (Nicolae Rădescu). National Archives Washington. iar mai apoi operaţiunile de ridicare. care în acei ani erau la vârsta copilăriei – este un lucru de interes. Nota nr. respectiv Subsecretariatul de Stat al Poliţiei.40 76 Ibidem.c. Aceştia au fost ridicaţi de acasă. fără ca ei să fi ştiut pentru 74 75 Conform documentelor din Arhiva de la Moscova.. respectiv organizarea operaţiunii . solicita ca între 10 şi 20 ianuarie 1945 să fie „mobilizaţi pentru muncă toţi locuitorii germani apţi de muncă. 76 Din România au fost deportate 69 332 de persoane. Bulgaria şi Cehoslovacia. după primirea ordinului respectiv. şi trimiterea lor la muncă în URSS. prevedea mobilizarea şi internarea tuturor etnicilor germani capabili de muncă. comunicat direct şi personal inspectorilor de poliţie‖.subiectul a fost discutat de aliaţi74. în care se specifică date perivind cele trei faze de desfăşurare a operaţiunii de ridicare..

foşti la muncă obligatorie în URSS‖. În 1946-1947 transporturi de bolnavi au fost trimise de sovietici şi în zona sovietică de ocupaţie a Germaniei. de Crăciun 1949 – şi-au regăsit membrii familiei. respectiv reîntoarcerea în ţară a acelor deportaţi în ianuarie 1945. deseori chiar sugari.A şi ale Diocezei romano-catolice din Banat fiind considerate „bunuri inamice‖).7% s-au întors în România. Biroul Special al Direcţiei Generale a Poliţiei comunică Inspectoratelor Regionale de Poliţie că „a intrat în ţară primul transport de cetăţeni români de origine germană. Eliberarea din lagărele de muncă din URSS a civililor germani din România a avut loc la finele anului 1949. există despre cei circa 30 000 de saşi deportaţi din Transilvania79. ultimii. Iar acestora curând după aceea .78 Date statistice credibile privind rata mortalităţii. iar 7 persoane au în URSS80. Dintre cei deportaţi. Repatriaţii urmau să primească o dovadă care va purta menţiunea „Fost la muncă obligatorie în URSS‖.282 80 Ibidem. părinţii lor suferinzi. Op. Şi totuşi erau bcuroşi că au putut să se reîntoarcă în ţinuturile lor natale. din cauza unor boli.de data asta chiar în urma unei decizii a guvernului român – li s-a confiscat averea. 74. trăind în cea mai cruntă mizerie. p. de regulă. Organele de poliţie şi posturile de jandarmi erau obligate să întocmească o evidenţă specială a acestor cetăţenii. (La 20 octombrie 1945. iar Reforma agrară din 23 martie 1945 şi Regulamentul de aplicare îi vizează pe etnicii germani 78 79 National Archives Washington. Este confiscată propietatea care a aparţinut comunităţii (inclusiv propietăţiile Bisericii evanghelice C. Cei care se reîntorceau acasă – primii. restul în Austriei.cât timp erau duşi şi încotro. tot ce aveau. cei deportaţi au fost readuşi în ţară. 16. drept de asociere). Primele astfel de transporturi de bolnavi au sosit în octombrie 1945 la Sighet. Dintre aceştia. 2 643 au murit în Uniunea Sovietică. Au rămas în urma lor copii. 25% au fost duşi în Germania. p. rata mortalităţii fiind de 10%. Ibidem. Până în 1948. p. Pe măsură ce deveneau incapabili de muncă. cit.285 41 . încă în toamna lui 1945. iar alte 2 procente dintre cei ridicaţi au decedat în cursul repatrierii sau imediat după întoarcere . căci mulţi şi-au pierdut viaţa în Uniunea Sovietică. bolnavi incapabili de muncă. germanii au fost lipsiţi de drepturi politice (drep de vot.

444. Astfel.M. în 1953 doar 15. persoane fizice sau juridice. de unificarea familiilor s-a ocupat Crucea Roşie Internaţională. 42/1959.‖ În conformitate cu Regulamentul Legii pentru înfăptuirea reformei agrare nr. mare parte din două note din 18 şi 21 februarie 1959 asupre unor discuţii avute de reprezentanţi ai Agenţiei Economice Române – printre care se numără şi I. Decretul-lege nr. 25384 oferea posibilitatea repatrierii foştilor cetăţeni români şi deci a reunificării familiilor din România. de ambele părţi ale acesteia. 187 din 194582 şi cu „Instrucţiunile Comisiei centrale de reformă agrară privind modul de aplicare a legii de reformă agrară‖ din 28 februarie 1946. Emigration der Siebenbuerger Sachsen. problematica şi cazurile concrete de reunificare a familiilor au fost abordate cu ocazia tratativelor economice.. la 31 ianuarie 1967. Conform statisticilor oficiale germane. 2003. ff. precum şi simpli membrii cotizanţi ai GEG. 58 din 32 martie 1945 Publicat în „Monitorul Oficial‖. trec asupra statului pentru a fi împărţite plugarilor (. Studien zu Ost. La începutul anilor 1950. 18. multe familii de etnici germani trăiau despărţite. nr. 178/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare81 a fost singura lege emisă de guvernele comuniste care a avut caracter discriminatoriu în ceea ce îi priveşte pe etnicii germani. în 1951 din România au plecat 1 031 etnici germani.West. dosarul nr. În 1952 nu erau decât 26.Wanderung im 20. RFG îi recunoaşte ca 81 82 Publicată in „Monitorul Oficial‖ nr. de naţionalitate (origine etnică) germană. În 1955. p.) următoarele bunuri agricole cu inventarul viu şi mort afectat lor: pământurile şi propietăţile agrare de orice fel aparţinând cetăţenilor germani şi cetăţenilor români. dar de această posibilitate s-au folosit puţini. fond Ccal PCR. reuşind să scoată din România câteva rude de radul I ale celor aflaţi în Germania83..Relaţii Externe. Jahrhundert. Capitolul II stipula la Art. ANIC. La căderea Cortinei de Fier . Westdeutscher Verlag. decretul nr.) 84 Publicat în „Buletinul Oficial al RPR‖. erau consideraţi „colaboraţionişti‖ nu doar cei care făcuseră parte din trupele SS care care au avut funcţii în cadrul structurilor Grupului Etnic German (GEG). 3: „În scopul înfăptuirii reformei agrare .1-6 42 . Până la stabilirea relaţiilor diplomatice între România şi RFG. NR. 12 aprilie 1945 83 Apud. Georg Weber et. 85.30 iunie 1955 85 Apud. ci şi cei care s-au refugiat ori au fost evacuaţi peste graniţă şi au fost retrimişi în ţară.în mod explicit. care au colaborat cu Germania hitleristă. Al. numărul ajungând din nou la peste o mie (1 383) abia în 1958. Şi în această perioadă însă germanii au avut şcoli în limba maternă şi au existat publicaţii (conduse de social-democraţi) în limba germană. Pacepa – şi cei ai Ministerului Economiei şi de Externe al RFG sunt dedicate acestei teme85.

Erwin Wickert. Schmidt la Bucureşti. care au de suferit din cauza aprtenenţei lor etnice. România primea pentru 10 000 de germani plecaţi în RFG un bonus de un milion DM . Gh. Bucureşti. iar mulţi dintre cei plecaţi în RFG au refuzat şi se mai întoarcă. p. 1998. aceste îi comunică primului ministru I. se vor plăti 5 000 DM. În plus. 127 88 Interviul a fost luat în iulie 2006 de Tiberiu Stoichici şi Adrian Drăguşin 43 . în cazul că vor pleca 11 000 pe an. într-un volum de 700 milioane de DM. 87 Ibidem. 116 al. sumele „variau între 4 000 şi 10 000 de mărci. Willy Brandt îi spusese de un acord privind reunificarea familiilor. iar ulterior a aflat că pentru fiecare grup etnic german căruia i se permitea să plece în RFG se plătea o taxă. de la mijlocul anilor 1960. categoria B1: 5 500 DM (student). categoria D: 2 900 DM (tehnician sau muncitor calificat). Ceauşescu şi Securitatea. în funcţie de vârstă şi calificare profesională‖. Conform lui Deletant. categoria C: 11 000 DM (absolvent de facultate). la stbilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi RFG s-a semnat un cord secret „prin care RFG se obligă şă achite guvernului român o taxă pe cap de cetăţean contra aprobării de emigrare‖86. când au devenit posibile vizite reciproce. ambasadorul RFG la Bucureşti între 1971 şi 1976. Preţurile erau eşalonate: Categoria A: 1 800 DM (caz normal). cu ocazia vizitei cancelarului german H. şi plătea pentru fiecare german care pleca 4 000 DM. Dacă în anii 1950 se punea problema reunificării familiilor despărţite de evenimentele războiului. conform căruia România se angaja ca în fiecare an să se permită plecarea în RFG a 11 000 de minoritari germani. Într-un interviu88 Ştefan Andrei a afirmat că. partea română va găsi mereu argumente în favoarea măririi taxei pe cap etnic german căruia i se aprobă plecarea din ţară. Editura Humanitas. 125. în ianuarie 1978. iar RFG acorda în schimb credite Hermes (garantate de stat). Cu ocazia unei vizite efectuate de un secretar de stat german în România în mai 1965. p. În cazul că vor pleca 13 500 pe an. Constrângere şi disidenţă în România anilor 1965-1989.germani (potrivit art. În anii următori. a devenit acută problema reîntregirii familiilor astfel despărţite. 86 Dennis Deletant. categoria B2: 7 000 DM (student în ultimii doi anni de facultate). relatează că înainte de a-şi începe misiunea la Bucureşti. Taxa este mărită în anii 1980. Potrivit lui Dennis Deletant. 1 al Constituţiei RFG) şi pe etnicii germani de altă cetăţenie şi consideră că are o responsabilitate faţă de cei care trăiesc în ţările din sud-estul Europei. a fost semnat un acord secret. banii fiind transferaţi în contul guvernului României sub formă de credite87. Maurer şi ministrului de Externe Corneliu Mănescu disponibilitatea RFG de a recompensa financiar aprobările de emigrare.

se afirmă că reîntregirea familiilor este o chestiune umanitară. România să nu accepte negocieri. Rezultatele investigaţiiilor sale au fost prezentate la un simpozion pe tema răscumpărării germanilor din România care a avut loc la 11 iunie 2005 la Nürnberg. 109/1973. cu Societatea vest-germană de Cruce Roşie în chestiuni legate de reunirea familiilor. dar mai ales în anii 1980. Guvernul român a preferat diferiţi inermediari Societăţii de Cruce Roşie. În încercarea de a stoarce şi mai mulţi bani de la familiile celor care doreau să părăsească ţara. Pe de o parte. primele documente care atestă că s-au plătit bani pentru a înlesni plecarea din România a unor etnici germani datează din 1954.‖ Şi: „Examinarea cererilor în scopul reîntrgirii familiilor este o chestiune de competenţă exclusivă a organelor de stat române.‖ Aceste propuneri ale MAE au fost aprobate în şedinţa Prezidiului Permanent al CC al PCR din 18 iunie 197390. de niciun fel. La solicitarea Societăţii de Cruce Roşie din RFG. în 1973. 31-33. dosar nr. ANIC. Consiliul de Stat adoptă „Decretul privind obligaţiile persoanelor care cer şi li se aprobă să se stabileacă definitiv în străinătate de a plăti integral datoriile pe care le au faţă de stat. 90 Apud. pe de altă parte . care nu constituie obiect de negocieri. de a stabili întâlniri cu omologii români. iar în şedinţele Consiliului oamenilor muncii de naţionalitate germană trebuia combătută dorinţa de plecare din ţară. 2-3. ff. organizaţii socialiste şi persoane fizice. Ca intermediar între cele două guverne în anii 1960 apare deseori un avocat din Stuttgart. la taxele plătite oficial de guvernul german pe cap de persoană emigrată s-au adăugat bunuri sau sume de bani în valută plătite de membri de familie pentru a urgenta acordarea aprobării de plecare. MAE de la Bucureşti propune: „Societatea de Cruce Roşie din R. care să negocieze mărirea taxei plătite pentru cei lăsaţi să plece. 44 . respectiv de la RFG. Sumele exorbitante cerute prin aplicarea acestui decret au provocat proteste.Conform lui Ernst Meinhardt89. 89 Apud. Redactor la Deutsche Welle TV Berlin şi preşedinte al Asociaţiei Şvabilor Bănăţeni din Berlin – Brandenburg. Ceauşescu trimitea emisari la guvernul RFG.S. precum şi de a restitui unele cheltuieli suportate de stat cu şcolarizarea lor‖. Asemenea chestiuni cu caracter umanitar nu constituie obiect de negocieri. Încă din anii 1960. fond al CC al PCR – Cancelarie.

Când memoria unei suite de evenimente nu are ca sport un grup. e inutil să fie fixată în scris ori chiar fixată pur şi simplu. op. predate şi învăţate la şcoală. pe care aceste fapte nu le interesează. iar expresia „memorie istorică‖ nu este prea fericit aleasă.2. cum să fie istoria o memorie. scrierile rămân. care să fi asistat sau să fi ascultat o relatare directă de la primii actori sau spectatori.3. Dar. pierdute în societăţi noi. citate din cărţi. În general. Sau. deoarece asociază doi termeni care se opun în mai multe privinţe. când ea se dispersează în câteva spirite individuale. evenimente trecute sunt alese. au fost martori sau actori în evenimentele relatate? 91 Maurice Halbwachs. istoria este o culegere de fapte care au ocupat cel mai important loc în memoria oamenilor.92 Dacă. care să fi fost implicat sau să fi suferit consecinţele. atunci singurul mijloc de a salva astfel de amintiri este fixarea lor în scris. a unei societăţi şi chiar a unei persoane nu apare decât atunci când sunt prea îndepărtate în timp ca să mai existe martori care să păstreze vreo amintire. istoria nu începe decât în momentul în care încetează tradiţia. fiindu-le complet străine. Nevoia de a scrie istoria unei perioade.. căci. Dacă n-ar fi aşa. p. 128 92 45 .cit.. impersonale şi sobre?91 Memoria colectivă nu se confundă cu istoria. Fără îndoială. de vreme ce diluează continuitatea dintre societatea care citeşte această istorie şi grupurile care în trecut. Atât timp cât o amintire subzistă. în timp ce vorbele şi gîndurile mor. într-o naraţiune. grupate şi clasate după necesităţi sau reguli care nu se impuneau în cercurile de oameni care le-au păstrat atâta timp vii. op. când dispare sau se descompune memoria socială. am mai avea dreptul să vorbim de memorie colectivă? Şi la ce ne-ar fi de folos cadrele care nu subzistă decât ca noţiuni istorice. cit. pentru existenţa memoriei. MEMORIE ŞI TRAUMĂ: MĂRTURII ALE SUPRAVIEŢUITORILOR GERMANI AI DEPORTĂRII ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ Istoria nu înseamnă tot trecutul. dacă vrem. pe lângă istoria scrisă există o istorie vie care se perpetuează sau se reînoieşte de-a lungul timpului şi în care pot fi regăsite numeroase curente vechi care numai în aparenţă dispăruseră. dar nici tot ceea ce rămâne din trecut. condiţia necesară e ca subiectul care îşi aminteşte – individul sau grupul – să aibă sentimentul că ajunge la amintirile sale printr-o mişcare continuă. p. 112 Paul Ricoeur.

în dezvoltarea continuă a memoriei colective nu există linii de separaţie net trasate. aceeaşi acţiune se continuă de la un act la altul. ci doar limite neregulate şi incerte. două grupuri care se succed. dimensiunille exterioare. în vreme ce într-o piesă. sunt cele care subzistă. ea nu depăşeşte limitele acestui grup. precum şi din natura generală a societăţilor. acoperind o durată mai restrânsă. Nu se ştie dacă această memorie extinsă ar avea un conţinut mai bogat în cazul în care societatea legată prin atâtea tradiţii ar evolua cu mai mare dificultate. cit. e greu de spus în ce moment a dispărut o amintire colectivă şi dacă a ieşit cu siguranţă din 93 Paul Ricoeur. dacă viaţa omului ar fi mai scurtă. căci reţine din trecut numai ceea ce este încă viu sau capabil să trăiască în conştiinţa grupului pe care o întreţine.Memoria colectivă se distinge de istorie cel puţin prin două raporturi.. Dar. ca în istorie. p. 130 46 . de o continuitate deloc artificială. modurile de apreciere a oamenilor şi a evenimentelor. Căci trecutul nu mai există. Dacă durata vieţii omeneşti ar fi dublă sau triplă. cea care interesează societatea de astăzi) nu se opune trecutului aşa cum se disting două perioade istorice succesive. nume. câmpul memoriei colective. în realitate. în timp ce pentru istoric ambele perioade sunt la fel de reale. aşa cum conţinutul unei tragedii este distribuit în mai multe acte. nu ai fi prin asta mai săracă. de la o epocă la alta. deoarece. în aparenţă. astfel diminuată. De altfel. Este un curent de gândire continuu. reapar aceleaşi grupuri. op. Istoria împarte suita de secole în perioade. schimbările s-ar precipita. dacă. Memoria unei societăţi se întinde atât cât poate. Dar ansamblurile de oameni care constituie acelaşi grup în două perioade succesive sunt ca două părţi în contact prin extremităţile opuse. Când o perioadă încetează să mai intereseze perioada care-i urmează. În realitate. până la deznodământ. dar care nu se unesc altfel şi nu formează cu adevărat un singur corp93. tradiţiile şi perspectivele de viitor – şi că. ar fi mult mai vast. în istorie avem impresia că. rezultate din locuri. conforme cu caracterele lor şi ale căror sentimente şi pasiuni evoluează într-o mişcare neîntreruptă. La fel. adică până la memoria grupurilor care o alcătuiesc. măsurat în unităţi de timp. nu e vorba de acelaşi grup care uită: există. orientarea spiritelor. totul se reînnoieşte – interesele implicate. Prezentul (înţeles ca fiind pe o anumită durată. cu aceleaşi persoanaje care rămân. Prin definiţie.

op.. p. Şi tocmai prin abuz.96 Există o modalitate a actului de a ţine minte ce constituie o practică prin excelenţă. subiectul fiind scutit de a învăţa din nou pentru a răspunde solicitărilor din partea unor circumstanţe diferite. din perspectiva accestei mize. op.. uzul comportă posibitatea abuzului. sub dubla formă a evocării simple şi a recunoaşterii ce încheie procesul rapelului. sau pe cealaltă exterioară. În ce mod.memoria grupului. de spontaneitate. Sentimentul de facilitate reprezintă astfel latura pozitivă a 94 Ibidem. învăţat. Această trăsătură constituie pandantul pragmatic al recunoaşterii ce încheie rapelul pe plan epistemologic. Mai exact spus memorie autobiografică şi memorie istorică. Marca temporală a ceea ce a avut loc înainte constituie astfel trăsătura distinctivă a rememorării. Desigur. astfel încât acestea să fie fixate. Memoria este considerată ca fiind păstrătoare a profunzimii timpului şi a distanţei temporale. În termeni negativi. Între uz şi abuz se strecoară spectrul „mimeticii‖ rele. Prima s-ar putea ajuta de cea de-a doua. memorarea constă în anumite moduri de a învăţa ce au drept obiect cunoştinţe. posibilităţi de a face. accentul este pus pe reîntoarcerea. să rămâne disponibile pentru o efectuare marcată din punct e vedere fenomenologic printr-un sentiment de facilitate. p. şi anume memorarea. deprinderi. pe care le putem numi pe una interioară sau internă. e vorba de a face economie de efort. vicisitudinile memoriei exeersate sunt capabile să afecteze ambiţia veritativă a memoriei? S-o spunem într-un cuvânt: exersarea memoriei este uzul ei. perceput. or. sau memorie personală şi memorie socială. în timp ce memoria vieţii lor prezintă un tablou mai continuu şi mai dens95. 76 95 47 . Pe de altă parte. cea de-a doua este mult mai extinsă decât prima. căci istoria vieţii lor face parte din istorie în general. de uşurinţă. cit. în conştiinţa trează. a unui eveniment recunoscut a fi avut loc înaintea momentului când acesta declară a-l fi resimţit. poate fi oricând regăsită94. ea ne reprezintă trecutul doar sub formă rezumată şi schematică. În cazul rememorării. pe care e important s-o distingem riguros de rememorare. Ar trebui să se producă distingerea între două memorii. ambiţia veriativă a memoriei este serios ameninţată. 97 96 Paul Ricoeur. P 132 Maurice Halbwachs. În schimb.cit. tocmai pentru că ea se păstrază într-o parte limitată a grupului social.

cit. este de asemenea momentul naşterii arhivei. formă privilegiată a memoriei fericite. mărturia intră în zona critică unde este nu numai supusă confruntării severe între mărturii concurente. permiţând enunţului.efectuării reuşite a unei amintiri pe care Bergson ar numi-o „acţionată‖ mai degrabă decât „reprezentată‖. Însă specificul procesului de memorare constă în caracterul construit al modurilor de învăţare ce urmăresc o efectuare uşoară. La origine. depoziţia este condiţia posibilităţii unor instituţii specifice destinate adunării. auzită. În acest sens. 202 48 . punerea în intrigă a unei istorii povestite întăreşte autonomia semantică a unui text. ea este citită. p. La rândul ei. conservării. s – a urmărit mişcarea graţie căreia memoria declarativă se exteriorizează în mărturia sa. De altfel. consultată. mărturia poate fi scrisă. mărturia este orală. Este momentul când lucrurile spuse trec din câmpul oralităţii în câmpul scrierii. pe care istoria nu –l va mai părăsi niciodată de cum înainte. căreia alcătuirea în formă de operă îi conferă vizibilitatea lucrului scris97.. adunată. Se va pune atunci problema validităţii probei documentare. Dă o urmare narativă memoriei declarative. în sens strict. Arhiva este scriere.. Însă nici fenomenologia nu se lasă mai prejos: o ruptură subtilă se adânceşte între spunerea şi spusul oricărei enunţări. bipăstrată. Mărturia. să urmeze o traiectorie ce poate fi numită. Înaintea arhivei consultate. spusului lucrurilor spuse. Acestor trăsături de scripturalitate pe care le are în comun cu povestirea. op. Trecând de la formă la conţinut. există ahivarea. aceasta reprezintă o ruptură pe un traseu de continuitate. ci şi absorbită într-o masă de documente care nu repezintă toate nişte mărturii. constituite. clasării unei mase documentare în vederea consultării de către persoane abilitate98. O dată trecută poarta arhivelor. aşa cum arată cu insistenţă o critică literară influenţată de structuralism. Arhiva se prezintă astfel ca un loc fizic ce adăposteşte destinul acelui tip de 97 98 Paul Ricoeur. s-a spus. de la spaţiul-timp istoric la cuvintele rostite în trecut. Momentul arhivei este momentul intrării în scriere a operaţiei istoriografice. p. Or. Dar specificul povestirii constă în a purea fi despărţită de naratorul său. putem considera memorarea drept o formă de memorie – obişnuinţă. ea este ascultată. consultată. cea dintâi componentă a probei în istorie. literară. mărturia le adaugă unele trăsături specifice aparţinând structurii de schimb între cel care o depune şi cel care o primeşte: în virtutea caracterului reiterabil care îi conferă statutul de instituţie . depusă. 201 Ibidem.

rămâne uneori confruntarea între mărturii. Această înţelegere a fost edificată pe bazele unui simţ al asemănării umane în planul situaţiilor.urmă deosebit cu grijă de urma cerebrală şi de urma afectivă. p. 214 49 . a căror arhivare pune probleme. sentimentelor.. limitele inscripţiei şi ale arhivării se află deja în această situaţie.213 Ibidem. De aceea se poate vorbi de criza mărturiei. 99 100 Paul Ricoeur. Or. le-a fost victimă. op. şi anume problema reprezentării în istorie şi a limitelor sale. cu adevărat extraordinare – care îşi croiesc cu greu drum spre capacităţile de receptare limitate. spaţial. E vorba în esenţă de supravieţuitorii lagărelor precum acelea ale Primului război mondial sau ai lagărelor de exterminare ale Holocaustului. ci cu mărturia şi că. şi anume urma documentară. obişnuite ale unor auditori educaţi în spiritul unei înţelegeri împărtăşite. Tocmai în acest sens este vorba de experienţă la limită. dacă nu chiar singurul recurs. Dacă scrierile constituie partea principală a depozitelor de arhivă şi dacă prin scrieri mărturiile oamenilor din trecut constituie pentru noi un prim nucleu. oricât de mare ar fi lipsa principală de fiabilitate a mărturiei. experienţa de transmis este aceea a unei lipse de omenie fără nicio asemănare cu experienţa omului obişnuit99. O astfel de condiţie drastică nu este satisfăcută decât în cazul supravieţuitorilor.. Există cazuri limită al anumitor mărturii fundamentale orale. Nu va trebui să uităm că nu începe totul cu arhiva. actorul lor. O raţiune suplimentară a dificultăţii de comunicare ţine de faptul că martorul însuşi nu se află la distanţă faţă de evenimente: el nu a „asistat‖ la ele. ea este şi un loc social. p. în afara altor tipuri de documente. gândurilor. Pentru ca omul să accepte o mărturie. Se anticipează astfel o problemă care nu îşi va găsi expresia deplină decât la capătul traseului operaţiilor istoriografice. nu avem în ultimă instanţă altceva mai bun decât mărturia pentru a ne asigura ca s-a întâmplat un anumit lucru la care cineva atestă a fi asistat în persoană şi că principalul. Înainte ca limitele explicaţiei şi ale înţelegerii să fie puse la încercare . provocând o adevărată criză a memoriei. abia dacă a fost agentul. Însă arhiva nu este doar un loc fizic. adică să-i atenueze pe cât posibil caracterul straniu generat de oroare. deşi scrise în memorie. atunci toate felurile de urme sunt menite a fi arhivate. acţiunilor. Este vorba despre experienţele la limită. cit. trebuie să-şi însuşească. Cum „să-ţi povesteşti propria moarte?‖ întreabă Pimo Levi100.

Istoriografia ca ştiinţă câştigă infinită obiectivitate, când ea foloseşte, la momentul potrivit memoria oamenilor care au făcut şi au suportat istoria. Investigaţiile de istorie orală, făcute în interiorul generaţiei care reprezintă memoria vie a acelei epoci, completează documentele publicate anterior cu o multitudine de detalii. În faţa noastră se perindă ca într-un film scenele arestării, transportului, ajungerii la locul de pedeapsă101. Apoi – viaţa cotidiană, cu toate suferinţele, necazurile şi pierderile ei, ca şi disciplină şi solidaritatea, care au permis o reducere a dezastrului şi salvarea a ceea ce se mai putea salva.102 În nici unul din secolele precedente, în Europa nu s-a vorbit şi s-a scris mai mult despre drepturile omului decât în sec. al XX-lea. Totuşi, în nici unul din secolele precedente nu s-au călcat în picioare drepturile omului într-o atât de groaznică, prin state totalitare şi prin dictaturi, ca în secolul trecut. Foştii deportaţi în Rusia au fost constrânşi să afle acest lucru suferindu-l. De la începutul deportării la muncă silnică în Uniunea Sovietică au trecut 66 de ani, de la revenirea acasă 60. Chiar şi după un timp atăt de îndelungat, perioada aceea de suferinţă le este încă vie în minte, de parcă s-ar fi sfârşit adineaori. Astfel de experienţe amarnice nu pot fi şterse nici de ani, nici de decenii. Amintirile acelor ani, în care au fost lipsiţi de libertate şi speranţe, fiind expusi permanent foametei, bolilor şi morţii, le apasă sufletele ca un coşmar. Fiecăruia dintre ei li s-a întipărit foarte adesea, în perioada anilor petrecuţi în Uniunea Sovietică, întrebarea:„Când îmi va veni mie rându să mor, departe de cei dragi, în ţară străină?”. Pentru mulţi, această teamă a devenit realitate. Alţii au rămas marcaţi pentru tot restul vieţii lor de bolile contactate acolo, decedând înainte de vreme. Supravieţuitorii deportării au o singură dorinţă fierbinte: „ fie ca astfel de evenimente să nu se mai repere niciodată!” Din experienţa lor dureroasă au învăţat un lucru: drepturile omului şi demnitatea umană nu sunt asigurate decât atunci, când toţi cei aflaţi la pârghiile puterii nu se descotocesc de teama faţă de Dumnezeu.103 Pentru cei implicaţi direct nu a fost decât o consolare târzie faptul că în sfârşit putea avea loc un catharsis iar ei puteau depune marturie despre umilirile suferite în timpul ridicărilor şi transporturilor în vagoanele pentru animale, despre experienţa extremă a unei călătorii de zile şi zile spre o ţintă incertă, despre sosirea într-o ţară în care guvernul distrugea şi foametea extremă.
101 102

Fundaţia Friedrich Ebert, op.cit., p. 8 Op. cit. p. 8 Ibidem. p. 10

103

50

Aceia care, după suferinţele fizice şi psihice suportate au mai avut o dată puterea să-şi mai aducă aminte şi să reflecteze asupra celor trăite, relatează despre foametea şi despre bolile de acolo, despre o viaţă de lagăr şi în cea mai cruntă mizerie, despre munca grea, despre moartea ca însoţitoare permanentă, dar şi despre strădanie ca, în limitele posibile, să-şi modeleze traiul cotidian după propriile tradiţii, despre cum încercau să uite de lipsuri şi de situaţia fără de ieşire printr-o viaţă comunitară, cu activităţi culturale şi sportive. Facem apel la mărturii pentru a întări sau a infirma dar şi pentru a completa ceea ce ştim despre un eveniment asupra căruia suntem oarecum informaţi, dar multe circumstanţe ne sunt cunoscute. Astfel pentru a confirma sau provoca o amintire avem numaidecât nevoie de martori, în sensul obişnuit al cuvântului, adică de indivizi prezenţi în formă materială şi sensibilă. Se întâmplă ca una sau mai multe persoane reunindu-şi amintirile, să poată descrie foarte exact faptele pe care le-a trăit odată şi chiar să reconstituie toată suita actelor şi cuvintele lor în cirumstanţe diferite. 104 În ceea ce priveşte soarta celor implicaţi în mişcarea deportării germanilor în Rusia, s-au putut afla mai multe despre realitatea acelor timpuri. Aceştia şi-au amintit despre zilele petrecute acolo astfel încât au ales să povestească trauma trăită în timpul deportării. Următoarele relatări despre cele trăite în timpul deportării, au menirea de a prezenta evenimentele din punct de vedere al trăirilor individuale dar şi al faptelor istorice. Am propus să începem cu relatări cu privire la primele evenimente ce au avut loc înainte ca saşii să ajungă de pe teritoriul României în Rusia. Înainte de a fi transportaţi către Rusia, s-au întocmit anumite liste ale locuitorilor germani pentru a-i avea în evidenţă pe toţi cei care erau apţi pentru muncă în refacerea Rusiei. „ În toamna târzie a anului 1944, în toate comunele cu populaţie germană s-au alcătuit liste ale locuitorilor germani. Chiar dacă asupra acestui fapt se ordonase cea mai strictă secretomanie, ştirea s-a răspândit treptat-treptat. Iar când s-a mai răspândit cu viteza vântului zvonul despre trenurile care traversau România în direcţia răsărit, umplute cu germani din

104

Fundaţia Friedrich Ebert, op. cit. p. 49

51

Ungaria şi din Iugoslavia, mulţi se temeau că vor avea aceeaşi soartă‖ (Josef Hornyatschek, Karl Orner, Darowa, Villingen-Schwennigen, 1991, pag, 273)105 Încă din prima relatare redată mai sus se poate evidenţia ideea unei soarte necunoscute ce-i aştepta pe germanii din România în ceea ce priveşte deportarea în Rusia. Oamenii erau confuzi şi nu ştiau ce urma să se întâmple iar teama că vor fi nevoiţi să renunţe la viaţa lor pentru a înfrunta un destin tragic este evidentă. „În decembrie 1944, la Şura Mare, angajaţii Consiliului Comunal, ajutaţi şi de o fată săsoaică, treceau pe la saşi de la casă la casă, completând liste cu toţi adulţii de ambele sexe, pe care îi consemnau după anumite grupe de vârstă. Scopul pentru care se alcătuiau aceste liste nu-l cunoştea nimeni. „ ( Johanan Grau, Allgemeine Deutsche Zeitung Für Romäniein, din 18 ianuarie 1995)106. Saşii erau aleşi pentru a fi deportaţi în funţie de vârstă şi sex astfel încât ruşii să îşi poată forma o idee cu privire la „mâna de lucru‖ ce urma să-i scoată din necaz. Fără a cunoaşte cu adevărat scopul acestor liste minuţioase, saşii nu puteau face altceva decât să presupună ce va urma să se întâmple cu ei. Nu a durat mult şi în decembrie 1944 au aflat cu toţii motivul pentru care au fost supuşi unor astfel de interogatorii. „ În decembrie 1944 am fost cu toţii adunaţi. Dimineaţa a venit secretarul comunal cu gardiştii, care aveau flinte. Au mers de la casă la casă şi spuneau că toţi trebuie să vină la o şedinţă. (...) Ruşii sunt aici, spuneau, şi că ei vroiau să spună acum oamenilor ce e de făcut... Iam crezut. Am lăsat totul baltă. (...) Am fost închişi în şcoală, iar când sosiseră toţi, ne.au spus că trebuie să plecăm în Rusia. Timp de trei ani va trebui să lucrăm acolo, trebuia să reclădim acolo ceea ce germanii distruseseră.‖(Anton Czumbil/Socond, în H. Berner, 1996, pag. 32.)107 Sunt ridicaţi, din ordinal Înaltului Comandament Sovietic, spre a fi duşi în lucurile unde se simte nevoia de braţe de muncă, următoarele categorii de cetăţeni deorigine etnică germană: o Barbaţii între 16-45 de ani

105 106

Fundaţia Friedrich Ebert, op.cit p. 34 Ibidem, p. 35 107 Ibidem, p. 42

52

Între timp. p. în Allgemeine Deutsche Zeitung Für Romäniein. Arhiva Serviciului Român de Informaţii.) Această triere nu a avut loc.‖ ( Din: Nota din 26 ianuarie 1945 cu privire la ridicarea germanilor din Sibiu. din 18 ianuarie 1995)108.o Femeile între 18-30 ani.‖(Johann Grau. În apropiere de Galaţi am ami văzut o dată Dunărea largă. Zile întregi nu le deschidea nimeni. iar toţi cei ridicaţi în ziua de 13 ianuarie a.57. Făcând apel la mărturiile acestora nu pot spune decât că astfel de momente rămân adânc înrădăcinate în memoria suprevieţuitorilor. „Aproximativ 100 de camioane sovietice au stat la dispoziţia autorităţilor sovietice în vederea ridicării minoritarilor germani.. toboşarul a anunţat că toţi feciorii şi bărbaţii saşi între 17 şi 45 de ani şi toate fetele şi femeile între 18 şi 30 de ani se vor prezenta imediat cu valiza. 155-165)109. „internaţii civili‖ au fost transportaţi cu camioanele în afara comunei. în 85 de vagoane de marfă. nu s-au prezentat la şcoală aşa cum suna ordinul. pag. „Am stat înghesuiţi în vagoanele de marfă.c. După o şedere intermediară în câteva săli de clasă încălzite şi 108 109 Fundaţia Friedrich Ebert. de unde au fost trimişi în Uniunea Sovietică. În zorii zilei. au fost îmbarcaţi în automobile sovietice şi transportaţi noaptea.. Uşile erau închise. (. fond documentar. prevăzute cu sobe. cu îmbrăcăminte se iarnă şi cu rezerve de hrană la Şcoala germană.30 la gara Sibiu. din rândul persoanelor nominalizate. Cei care. Unele au ajuns la apartenenţii noştri. op. cit. În memoria supravieţuitorilor a rămas pe lângă drama trăită în Rusia şi drumul până acolo. După câteva zile am ajuns la Iaşi. În noaptea de 12 spre 13 ianuarie. Pe unde vedeam ţărani români. dosar 3260. capitala Moldovei româneşti. 44 Ibidem. le-am aruncat cărţi poştale cu sume mari de bani. afară de cele ce au copii ce nu au îndeplinit vârsta de un an. toate ieşirile din comună au fost ocupate de patrule. „La 11 ianuarie 1945 a sosit apoi şi la Şura Mare momentul. aceia au fost ridicaţi de acasă de soldaţii sovietici şi români şi jandarmi. la orele 2. p. 53 . iar în gara Sibiu aşteptau de câteva zile o serie de garnituri de tren goale destinate transportării celor ridicaţi pentru Uniunea sovietică.

cu o masă caldă am fost transbordaţi în vagoanele ruseşti. Abia că am simţit frigul. Extrem de puternica sirenă sovietică ne-a făcut pentru prima dată să ne cutremurăm. Locomotiva avea o stea sovietică şi era împodobită cu bentiţe roşii. În marile vagoane sovietice trebuiau să se înghesuie ca să-şi găsească loc până la 112 persoane. Din nou au fost închise uşile, dar ni s-a dat voie, vagon după vagon, să ieşim o dată pe zi, în câmp deschis(...). La noduri de cale ferată mai mari se întâlneau nenumărate trenuri cu acelaşi conţinut din Transilvania, din Banat, din Satu Mare, din Slovacia şi Budapesta.‖(Hans Juchum, în Deportat în Uniunea Sovietică), Munchen 1991, pag. 207)110. Saşii îşi reamintesc primele momente petrecute în Rusia. Astfel primele lor impresii legate de ruşi au fost legate de nivelul de trai al acestora din urmă. „După ce am trecut de Iaşi, zona ne era necunoscută. Din când în când am primit alimente. Am primit pâine rusească şi carne de capră afumată. Pe atunci, nu am putut gusta nici una din acestea. Oricum, mai aveam mâncare de acasă. Am remarcat imediat un lucru. Trenul staţiona într-o localitate mai mare şi nu puţini dintre noi aveam câte ceva stricat, pe care, prin anumite deschideri ale vagonului, le arunca. Şi imediat veneau ruşii şi le luau pe cele aruncate şi le şi mâncau. În Raiul rusesc domnea deci foametea.‖ (Nikolaus Schwarz/Rusca Montană, în Groaznicul an 1945, Reşiţa, 1996, pag. 10) 111. „Nu numai noi o duceam rău, ci şi populaţia rusă. Şi ei abia că aveau alimente, câştigau puţin şi trăiau în mare mizerie. Vara copiii umblau aproape goi, şi când începea să se facă frig trebuiau să rămână în case, căci haine nu aveau. Abia când le venea tatăl acasă îmbrăcau hainele acestuia şi puteau ieşi în stradă. La lagărul nostru, copiii nu puteau cerşi pâine decât atunci când tatăl lor era acasă şi ei îi puteau îmbrăca hainele.(...) Ruşi erau săraci, dar cu suflet bun şi săritor. Mulţi dintre aceia care lucrau în lagărul nostru lăsaseră în urma lor o soartă grea, căci înainte de a veni noi în lagăr

110 111

Fundaţia Friedrich Ebert, op. cit. p. 59 Ibidem, p. 66

54

acesta fusese un gulag pentru cetăţeni ruşi. Nu-mi pot închipui ce o fi făcut sau ce crime or fi săvârşit, căci erau toţi- cu excepţia câtorva dintre ofiţeri- foarte cunsecade.‖112. În mod evident traiul în lagărele ruse era unul cât se poate de modest astfel încât traiul în astfel de condiţii nu era benefic nici pentru deportaţii germani nici pentru ruşi. Din relatările supravieţuitorilor deportării reiese faptul că germanii au fot duşi acolo pentru a scoate populaţia rusă din sărăcie. Documentele din arhivele moscovite dovedesc faptul că încă din anul 1943 guvernul sovietic luase în considerare posibilitatea utilizării „muncii germane‖, adică folosirea unor persoane care se simţeau ca aparţinători la poporul german sau erau privaţi ca atare, chiar dacă erau cetăţenii altor ţări. Planurile detaliate pentru „mobilizarea pentru muncă‖ a unor „germani‖ din Europa Centrală sau de Sud-Est s-au elaborat însă abia în toamna târzie a anului 1944, după ce aceste spaţii au ajuns sub cuntrolul Armatei Roşii şi astfel a devenit posibilă o transpunere în practică a acestei acţiuni. „După trei zile am fost repartizaţi la muncă. Toţi au trebuit să coboare în puţurile de cărbune. Eu şi prietena mea am ajuns la <Puţul cincisprezece>. Aici activitatea era mai demult întreruptă, puţul fiind inundat. Apa a fost scoasă cu ajutorul unor pompe, încă înainte de a sosi noi. Puţul nu avea decât 75 m adâncime, dar era degradat în cel mai înalt grad. Nu ni s-a permis nici măcar să folosim maşina de extracţie. Totul era putred şi alunecos. Bârnele care susţineau galeriile erau frânte, la scara pe care urcam şi coboram zilnic, lipseau multe trepte. Iluminat electric nu exista decât în faţă, la maşina de extracţie, unde era scos cărbunele la suprafaţă. (...) Un timp a trebuit să car stâlpi de sprijin. Apoi am ajuns la vagoneţi. Un vagonet era de o tonă. De regulă, în doi, trebuia să împingem 80 de vagoneţi până la linia pricipală. (...) În zilele de sărbătoare trebuia să muncim 10 ore şi mai bine. (...) Dacă aveam ghinion, atunci, în zilele noastre libere, eram trimişi la un alt puţ care nu-şi îndeplinise norma.(...) În unele locuri stăteam pănă la genunchi în apă. Dacă mergeam iarna până la lagăr, ciorapii de bumbac se lipeau de îngheţ de cizmele noastre de gumă. Nu le puteam descălţa, de aceea, decât în doi. Existau locuri unde nu puteai încărca cărbunele cu lopata decât în poziţia

112

Fundaţia Friedrich Ebert, op. cit., p. 69

55

şezând. Atât de jos era tavanul galeriei. Ne temeam de zilele în care maşina de extracţie intra în revizie. Atunci trebuia să facem pe jos toate drumurile la şi de la locul de muncă. Erau drumuri de nedescris. De multe ori rămâneam prinşi undeva. După două ore ajungeam la lumină, plini de imală şi mizerie. Eram de mult timp întoarsă acasă, dar aceste drumuri mă mai urmăreau ani de zile în visele mele cele mi urâte. „ (Anna Stiber/ Reşiţa, Această ţară nu o voi mai călca niciodată, benevol în Ştiu că-mi eşti tată, dar nu te cunosc, Reşiţa 1995, pag. 44-45)113. Nici munca nici epuizarea de pe urma acesteia nu a marcat viaţa deportaţilor ci moartea. Drama de a vedea cum cei dragi se sting din cauza condiţiilor inumane din timpul petrecut în Rusia. Saşii nu mai sperau la supraviţuire având în vedere că zilnic îşi priveau rudele, prietenii sau cunoscuţii murind din cauza tifosului sau a înfometării. Circa 12% dintre deportați (3.076 de persoane) au murit, raportul fiind de 3 bărbați morți la o femeie moartă „Înainte de Predeal am auzit câteva împuşcături şi trenul s-a oprit brusc, (...). Ne-am înghesuit la crăpăturile vagonului, pentru a vedea ceva. Trei santinele ruseşti cărau un bărbat care sărise din vagonul din spate şi încercase să fugă. Lui îi erau adresate împuşcăturile. Era mort...‖ (Walter Peter Plazer, Timpul vieţii, disperarea vieţii, München, pag. 20)114. „Catastrofa a venit în vara lui 1945. Mulţi sufereau de distrofie, de pe urma păduchilor şi a proastelor condiţii igienice, de pe urma neglijenţei oaamenilor, din care cauză tifosul s-a răspândit incredibil de repede. Ne amaninţa moartea prin înfometare. Ne simţeam ca nişte condamnaţi la moarte, care-i numără zilele şi ştiu sigur că moartea vine să-i ia. Această teamă pur şi simplu i-a înnebunit pe unii dintre noi. Numărul morţilor creştea de la o zi la alta, teama şi disperarea s-au extins tot mai mult, tremuram la gândul distrofiei, furam, săvârşeam lucruripe care în adâncul sufletului nostru le repingeam, dar pe care, pentru a putea supravieţui, eram constrânşi să le facem. Numărul morţilor creştea de la zi la zi. Îmi aduc aminte acea zi când, doar în camera noastră, am numărat 16 morţi. „ (Ludwing Rittinger în: H. Berner, D. Radosav, op. cit., pag. 135)115

113 114

Fundaţia Friedrich Ebert, op. cit. p. 80 Idem, p. 99 115 Ibidem, p. 100

56

„Groaznicele situaţii din timpul şederii de cinci ani pentru reconstrucţia uzinelor şi minelor de cărbune distruse din Rusia Sovietică nu sunt pentru supravieţuitori doar nişte amintiri faţă de o perioadă de groaznice trăiri. pe 12 decembrie am fost cu toţii acasă‖. Berner. Un ofiţer rus ne-a ţinut o scurtă cuvântare. relatate ca trăiri individuale. Am fost căutaţi cu mare atenţie şi stricteţe la buzunare. uşile au rămas deschise.S. călugăriţe şi mireni dispuşi de a face sacrificii. călcându-li-se demnitatea umană în picioare. Dar drama etnicilor germani nu s-a încheiat odată cu cei cinci ani petrecuţi în deportare. luând totul: animalele. întorşi acasă din deportare.. 153 118 Ibidem. Pe 8 decembrie am sosit la Sighet. au fost hrăniţi şi îgrijiţi cu multă dragoste. Radosav. 116 117 Fundaţia Friedrich Ebert. nu şi-au mai regăsit nici casele în care intrasera românii. Viaţa trebuia să meargă mai departe. după care cu toţii a trebuit să semnăm o hârtie. PLECAM ACASĂ. ferestrele nu au fost bătute în cuie. Întorşi acasă nu şi-au mai regăsit pământurile date prin reforma agrară din 1946 celor care au luptat pe front împotriva Germaniei hitleriste. în: H. persoane civile au fost făcute sclavi de muncă într-un stat al muncitorilor. Ziua următoare. p. pag. cum spuneam.145 Ibidem. p. Starea lor făcea imposibilă o muncă în continuare în U. ignorând total demnitatea umană. Dar. p. Glogovăţ/Vladimirescu în comitatul de Arad. Supravieţuitorii nu mai erau decât o umbră a acelora care au fost deportaţi cu nouă luni în urmă din Glogovăţ/Vladimirescu. Mai târziu am aflat că fusese o scrisoare de mulţumire adresată lui Stalin. dormeam direct pe fundul vagonului. op. Dar nu toţi au ajuns vii în localităţi lor natale. dar mai ales rromi. 156)116.‖ (Kurt Stephani.S. Au fost primiţi la Sighetu Marmaţiei de preoţi. Nu s-a mai dormit pe priciuri. cit. „Pe 6 decembrie 1949 am urcat din nou în vagoane pentru animale. care ne „adăpostise cu atâta amabilitate‖. dau de ştire şi despre faptul că. De data asta.‖ (Hans Gehl. chiar şi după sfârşitul războiului. op. cit. 158 57 . în Karpatenrundschau 24 octombrie – 28 noiembrie 1991)118. Ele. începând cu octombrie 1945 primii deportaţi s-au întors acasă cu aşanumitele transporturi cu bolnavi.R. cam 100 de bărbaţi a trebuit să ne aliniem din nou. Înainte de a trece graniţa românească a trebuit să coborâm. (Josef Wonbas/Petreşti. D. 132)117. 1988.„Slabiţi şi bolnavi. pag. fapt pentru care erau trimişi înapoi în România. Scrisoare de mulţumire către tovarăşul Stalin.

totul fiind jefuit ca la drumul mare. în schimb au ştiut să profite. graţie seriozităţii şi a harniciei au ajuns chiar să conducă unele dintre noile unităţi economice. au fost impuşi cu cote şi taxe tot mai mari. a contribuit indirect. pentru că ei. şi-au revenit din năuceala suferită. pe măsură ce trecea timpul. românii s-au considerat traşi pe sfoara de istorie. astfel că în foarte scurt timp. fie în adăpostul animalelor. acum. Înghesuiţi. potrivit cărora mulţi dintre cei plecaţi consideră şi acum meleagurile părăsite după 800 de ani ca fiind patria lor adevărată. şi de trecerea la industrializarea ţării. cred. asigurându-şi astfel hrana şi pentru ei şi pentru noii proprietari. Comuniştii strângeau şurubul de la an la an pregătind terenul pentru trecerea la colectivizare. veniturile lor le depăşeau cu mult pe cele ale ţăranilor.uneltele agricole. 58 . ceea ce le face cinste. acareturi. având acum pământ. sau şuri nu s-au lasat doborâţi de soartă şi curând. S-au trezit deodată din nou muritori de foame. în interesul lor. angajându-se pe toate şantierele. să emigreze în masă în ţara de origine. Mulţi dintre ei. Aceasta. de ei în parte. Saşii şi şvabii. bunurile etc. Numai ca. în toate fabricile din zona lor de locuire. case. ceea ce. suprafeţe întinse de terenuri agricole. Dar sunt şi mărturii legate de acest aspect trist. lucrate. animale. luând în primire de la cei împroprietăriţi cu pământul lor. Ea rămâne încă pentru câteva generaţii o rană deshisă care a creat o ruptură greu de definit în sufletul şi inima oamenilor. fie într-o cameră mică de cei ce au devenit peste noapte proprietari pe bunurile şi casele lor. ca după atatea umilinţe îndurate. şi-au suflecat mânecile şi au trecut la asalt.

În 1822 a dobândit titlul de doctor în filozofie. consilier al direcţiei landului Bavaria. cercetarea şi interpretate în mod critic. Nu şi-a mai putut îndeplin această dorinţă. să obţină transferul la liceul din Bamberg. acelaşi nume ca şi tatăl său. datorită caracterului lor multilateral. Schneidawind s-a străduit. şi. la 25 august 1799. Bucureşti.119 Dispunând de cunoştinţe remarcabile şi cu totul neobişnuite. cuprins de dorul oraşului natal. după obiceiul vremii. Purtând. unde a încercat să-şi aline suferinţele pricinuite de boala de inimă. mai cu seamă celor de istorie. după care a adunat. cursurile Facultăţii de Medicină şi Filozofie de la Universitatea din Würzburg. Dar cercetarea 119 Paul Cernovodeanu. 63 59 . Renunţând la cariera de medic. p. Daniela Buşă. Relatările sale oferă o abordare diferită a ceea ce înseamnă Transilvania în ochii străinilor. la 26 iulie 1857. în urma susţinerii publice a tezei intitulate : Momente principale ale istoriei filosofiei. el a urmat şcoala medie la Bamberg. statistician cunoscut. în numa cercetărilor sale neîntrerupte în arhivele şi bibliotecile din Germania şi din străinătate. Robespierre. unde a funcţionat cu succes până în mai 1856. de istoria Revoluţiei franceze. despre care a publicat o serie de studii întocmite cu grijă. primite favorabil de cititori. DESPRE TRANSILVANIA Pentru a avea o imagine asupra Transilvaniei din punct de vedere obiectiv am ales să apelez la experienţa lui Franz Joseph Adolph Schneidawind în călătoria sa prin Tansilvania. cu predilecţie. Schneidawind s-a dedicat studiilor de filozofie şi. apoi. din cele mai însemnate. Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea.CAPITOLUL IV SAŞI ŞI ROMÂNI ÎN TRANSILVANIA 4. şi a murit la Marienbad (Mariánské Lážne). eitura Academiei Române. 2006. Numai la 5 august 1827 profesor de istorie la liceul regal din Aschaffenburg. chiar beletristică. Cu ajutorul izvoarelor adunate. Franz Joseph Adolph Schneidawind s-a distins printr-o activitate publicistică bogată. murind la 26 iulie 1857 la Marienbad (Mariánské Lážne). Franz Joseph Adolph Schneidawind s-a născut la Bamberg. o mulţime impresionantă de informaţii istorice. El s-a ocupat. insuficient slectate. Mirabeau etc. Schneidawind a prezentat o măiestrie incontestabilă personalităţile lui Napoleon.1.

1832. iar autorităţiile otomane nu ar fi întreprins astfel de lucrări de teama înlesnirii expansiunii Austriei în ţările române. artileria cea mai grea. în ciuda străbaterii deosebit de anevoioase a trecătorilor lor.critică insuficientă a izvoarelor amintite nu trebuie să fie considerată drept vină. dealurile subcarpatice roditoare şi Carpaţii l-au fascinat pe călătorul german prin peisajele lor romantice şi prin splendoarea sălbatică a munţilor. oferindu-i. cit. alcătuită de Mehrer şi editată de Joachim Heinrich Jäck. tocmai această caracteristică geopolitică a Ţărilor Române este cauza înapoierii lor.120 La fel ca mulţi dintre contemporanii săi germani. vol. delimitarea hotarelor şi a suprafeţei lor globale. care a fost spaţiul de desfăşurare a numeroaselor războaie ruso-turce „ acest spaţiu strâmt este presărat cu cadavre ruseşti şi turceşti‖.4. publicându-şi amintirile din Serbia. privelişti frumoase asemănătoare cu cele din Alpi. Servien. Moldau. op. După parerea sa. de asemenea a mlaştinilor de la câmpie şi de modificare. de care domnii nu au dispus. Lui Schneidawind. Mit Landkarten. prin iernile aspre şi lungi. Wallachei. Bosnien und Roumanien. Schneidawind începe relatarea călătoriei sale prin ţările române cu precizarea situării geografice a Moldovei şi Ţării Române. a climei nesănătoase. pe această cale. Paul Cernovodeanu. 60 . bibliotecar regal din Bamberg. datorită faptului că îngheţau toate râurile şi peste Dunărea îngheţată putea trece. cu cea din Rusia. Daniela Buşă. Îmbunătăţirea drumurilor a presupus investirea unor sume mari de bani. 64 122 Ibidem. p. a lipsei oricărei voinţe şi iniţiative de deschidere şi construire a căilor de comunicaţie. Moldova şi Ţara Românească în colecţia Taschen-Bibliothek der Wichtigsten Reisendurch Siebenbürgen. Nüengerg. când se dezlănţuiau furtuni şi vijelii cumplite. Planen und anderen Abbildungen. Schneidawind a călătorit în Europa Centrală şi de Sud-Est.121 Spre deosebire de şes.122 120 121 Ibidem. Bessarabien. vreme de şase săptămâni. ci numai limita autorului şi a modului de cercetare a istoriei în epoca sa. p 479-493. clima ţărilor române i s-a părut a fi foarte schimbătoare datorită vântului care bătea din direcţia nord-est chiar şi în zilele de vară. Această climă cu caracter excesiv s-a asemănat.

Moldova şi Ţara Românească. aceeaşi limbă românească.65 61 . Exploatarea şi administrarea moşiilor s-a făcut fie prin sistemul arendării. datorită gingăţiei şi armoniei sale sonore. pretutindeni. Daniela Buşă op. care au dat proprietarului o parte a recoltei. principatele au fost caracterizate drept ţări agrare. Schneidawind remarcă vocaţia poetică şi muzicală a limbii române.Urmând drumul deschis de renumitul său înaintaş Johann Gottfried Herder şi de Vuk Stefanović în literatura sârbă. şi prin Moldova. ce priveşte trecerea lui Franz Joseph Adolph Schneidawind prin Ţara Românească. „un amestec de latină şi slavonă‖ şi este vorbită de un popor care-şi afirmă necontenit originea sa romană şi pentru care „latina constituie aproape limba maternă‖. Moldova şi Basarabia. în care pâmântul a fost lucrat şi cultivat adesea. Schneidawind consacră. Dar în ciuca afirmaţiilor nedrepte şi răuvoitoare despre cultura română. Limba română este. grâul s-a cultivat în cantităţi suficiente pentru consumul intern. nu a mai fost publicat până acum în traducerea românească. în mod îndreptăţit. Schneidawind insistă. Pasajul din Imagini de călătorie din Serbia. Acelaşi simţ al poeziei şi cântecului il caracrerizează pe românul de rând din Ţara Românească. fie prin cedarea unor parcele de pământ ţăranilor. toată atenţia cântecelor populare româneşti. tot atât de dulce ca limba italiană. iar porumbul a constituit hrana de căpetenie a ţăranilor. Dacă orzul s-a folosit numai la hrana vitelor şi a păsărilor. asupra simţului muzical deosebit al românului. 123 Paul Cernovodeanu.În ceea ce priveşte dezvoltarea economică. întocmai ca şi contemporanii săi germani. în viziunea lui Schneidawind123. p. în acelaşi mod cu cel din Europa.cit. în timp ce aceasta din urmă a asigurat avansurile băneşti necesare şi a plătit impozitele. care-şi transpune în cântec stările sale sufleteşti. aşa cum el vorbeşte..

pe când câmpiile de la şes se întindeau de-a lungul acestui perete de munţi. fiind reşedinţa generalului comandant al Transilvaniei.. Sibiul cel prietenos. dintre care unele sunt aranjate cu gust. în sfârşit.J. ci numai un patriciat format din saşi bogaţi. Ei mai era încă acoperit cu zăpadă.126 Sibiul. Dar în general. are o garnizoană însemnată. unul din munţii cei mai înalţi din Transilvania. Când am sosit.2.A. [. îşi întinde spre cer //creştetul său pleşuv de stâncă <ieşind> dintre pădurile întunecoase de brazi.2. ca aproape toate vărfurile munţilor vecini.4. Reisebilder aus Serbien. 128 Gasthos des rómischen Kaisers 62 . miau placut mult mai mult locuitorii de la ţară decât orăşenii. totuşi negoţul trebuie să fi fost mult mai însemnat în vremurile de demult decât acum. ne-a fost greu să găsim adăpost. Casele sunt în general frumoase şi clădite confortabil. Stăpânul hanului „Împăratul Romanilor‖128 ne-a deschis în sfârşit cu bunăvoinţă 124 Traducerea s-a facut după textul german publicat de F. Mulţimea posturilor de gardă răspândite prin oraş arată în chip vădit existenţa autorităţilor militare. Teama de ciumă pare să neliniştească foarte <mult> pe bunii sibieni. der Moldau und Walachei. Daniela Buşă op. ţi se pare că te-ai strămutat într-un vechi orăşel din imperiul german..479-493 125 Hermannstadt 126 Paul Cernovodeanu.. Schneidawind. Piaţa principală oferă o privelişte deosebit de plăcută. întrucât ne întrebau cu cea mai mare suspiciune dacă nu venim de la carantină. Sibiu125 În ziua a patra a călătoriei noastre de la Timişoara am ajuns.] De altfel. cinstit şi primitor. Lanţul de munţi se întindea în faţa noastră <năzuind să ajungă până la cer astfel că> aici formează un zid despărţitor de neînfrânt.1.cit. editura Heinrich Haubenstricker. Surul cel enorm. saşii aceştia sunt un popor muncitor. O mulţime de prăvălii. dovedesc un un comerţ vioi. p.volumul IV Nürngerg. IMAGINI DE CĂLĂTORIE124 4. prin care castelul trecătoarei Turnul Roşu domină singura legătură posibilă cu Ţara Românească.78 127 Alle Nobili dersächsischen Nation. asemenea unui bogat covor ţesut cu aur. p. <acoperite> de o verdeaţă proaspătă şi de mii de flori de primăvară. În realitate nu a existat o nobilime săsească. tot aici locuiesc toţi patricienii de neam sas127. în acea vale frumoasă şi roditoare în mijlocul căreia este aşezat <într-o poziţie> foarte atrăgătoare. străzile sunt regulate şi bine pavate.

2. şi nu era de băut. se prefăcuse în oţet. tot timpul. Ploaia care a survenit ne-a împiedicat să cunoaştem mai îndeaproape plăcerile Sibiului şi împrejurimile sale. 1925. a devenit sediul unei garnizoane imperiale. Deoarece drumul direct prin trecătoarea Turnu-Roşu era însă greu de trecut. p. Cum timpul nostru era prea scurt ca să-l petrecem închişi în odaia unui han prost. Primul nostru popas de noapte a fost la Făgăraş. de care nu puţin neam mirat. totuşi am constatat că aşteptările noastre au fost înşelate în chip ruşinos. vezi Fr. Localitatea este foarte întinsă şi are în mijlocul ei un castel vechi133. Firma părea să ne făgăduiască foarte mult şi apoi hanul acesta era socotit ca primul din oraş. O sticlă de Tokay.. în pivniţa acestui hangiu.2. ce întreţine continuu relaţiile cele mai vii cu Bucureştii şi care trebuie să fie socotit ca antrepozitul comerţului spre Turcia. pe dreapta noastră lanţul înalt de munţi de la graniţa Ţării Române.131 4. comandant general imperial al Transilvaniei (1833-1834) Kronstadt 131 Paul Cernovodeanu. Comandamentul general129 ne-a vizat cu cea mai mare amabilitate paşapoartele <pentru a trece> în Ţara Românească. am preferat să ne îndeptăm spre Braşov130. fiind stricat de apele de munte şi întrucât nu găsisem acolo tovarăşii de călătorie <pe care i-am fi> dorit. pe locul unui bastion de lemn(1524). Şi celelalte vinuri ale sale // nu ne-au putut în nici un chip împinse la excese. Teutsch. p. capitala circumscripţiei militare grănicereşti132 cu acelaşi nume. Vremea rea care ţinea mereu ne-a îngreunat foarte mult călătoria. Geschicgte der Siebenbürgen Sachsen für das sachsiche Volk. Odăile era proaste iar <serviciul> şi mai prost. 129 130 Emmanuel conte Mensdorf-Pouilly. Hermannstadt. În timpul domniei Mariei Tereza. Braşov Tot drumul de la Sibiu până la Braşov am avut. Cetăţuie. 220 63 . pe care gândeam să o golim în sănătatea transilvănienilor. volumul II. Daniela Buşă op.cit. 132 Militargrenzbezirkes 133 Apud. numai bucătăria hangiţei era <demnă de a fi> lăudată.odăile sale. precum şi arta deosebită de a calcula a soţului ei. 79. clădită în 1624. ne-am urmat chiar a doua zi călătoria mai departe. deoarece aici drumurile nu se află pretutindeni în cea mai bună stare.

Poziţia sa este foarte romantică. Un munte izolat137. Mulţimea de ţărani care veniseră aici cu toţii. te afli ca printr-o lovitură de baghetă magică în mijlocul unui animat. pe cavalerii ordinului german „Crucifer de Hospitali S. Impunătoarea biserică catedrală 138. care au dat ajutor puternic regelui Emeric139 al Ungariei. iar partea dinspre apus. bine populat. jud. unde tocmai se ţinea târgul sâptămânal. ca 134 135 Perşani-sat. domină mulţimea caselor şi dă întregului <ansamblu>. Mariae‖.construită în cursul anilor 1385-1425 139 Emeric. O jumătate de cerc de munţi deosebit de înalţi care se ridică. ca întemeietor ai acestui oraş. pag. presărată cu sate şi păduri mici. am ajuns la Braşov. fiind închis de jur-înprejur de ziduri. comuna Şinca. 80 137 Tâmpa 138 Biserica Neagră. împreună cu turnuleţul porţii oraşului. Între înălţimile acestora şi castelul izolat de pe munte se desfăşuară o privelişte încântătoare asupra unei cămpii bogate. deosebit de pictorească <este> acoperită cu grădini vesele şi cu chioşcuri ce folosesc ca reşedinţă de vară locuitorilor bogaţi din Braşov.136 Nu zăreşti oraşul decât când te afli foarte aproape de zidurile lui.Ne-am întâlnit şi cu mai multe patrule militare care străbăteau ţinutul pentru asigurarea călătorilor. clădită în întregime în stilul vechi gotic. se ascunde de privirile călătorului care vine din patrea aceasta. cu un castel pe culme. Dacă coteşti după colţul acestui munte. al căror orizont este învăluit iarăşi de dunga violetă a acelui lanţ de munţi care formează hotarul spre Moldova. Andrei140 şi. Braşov Codlea (Feketehalom)-oraş. fiul lui Bela al III-lea 140 Viitorul Andrei al II-lea(1205-1235) 64 . foarte aproape de zidurile oraşului. alcătuieşte planul din fund. în anul 1199. Cu greu ne-am putut deschide drumul şi trăsura noastră înainta încet pe sub poarta veche. o înfăţişare arhaică. animaţia şi îmbulzeala erau neobişnuite. Jumătatea sudică a acestor munţi este abruptă şi acoperită cu o pădure deasă de fagi. între Perşani134 şi Codlea135. Istoria ne arată. Brasov 136 Ibidem.În ziua a doua am trecut printr-o pădure însemnată. Braşovul însuşi nu este mare. jud. care tocmai atunci avea un renume rău din pricina unei cete de tâlhari. dar suburbiile se întind în afara <oraşului pe o suprafaţă> însemnată. către orele 10. rege al Ungariei (1196-1204). În dimineaţa zilei a treia. împotriva fratelui acestuia.

cavalerii teutoni au fost chemaţi de regele Andrei al II-lea. proiecte de viaţă luând ca model pe vecinii lor saşi. INTERFERENŢE CULTURALE O perspectivă istorică asupra schimbului cultural între comunităţi cu structuri etnice mixte relevă. deşi în cele din urmă. încât ne-am hotătât cu dragă inimă să mai zăbovim câteva zile.DIFERENŢE. de pildă. unde au început în anul 1203 să clădească Braşovul. 2006. să ne putem urma călătoria cu o mai mare siguranţă. Raportul dominant / dominat sau subordonat. gospodarii bine organizate în care românii erau slugi. din filosofia lui Leibniz 65 . Românii la contactul dintre culturi (Relaţiile interetnice). Aici în colţul cel mai îndepărtat al Transilvaniei. de o tehnică de producţie mai bună şi mai productivă. 142 4. la hotarul de astăzi al Ţării Româneşti. Având în vedere că saşii aveau gospodării cu case şi acareturi mari.101 143 tip monadă închisă.răsplată a vitejiei lor. Superioritatea modului de viaţă economică. care se bucurau de un nivel înalt de viaţă. chiar în colţul mai îndepărtat al civilizaţiei europene ne-am simţit tot ca acasă <iar> viaţa orăşenească şi viaţa socială <am găsito> atât de plăcută. Cu toate acestea. pământuri foarte bune şi fertile. au căpătat în doar o bucată de pământ. Bucuresti. sluga rămâne tot slugă şi stăpânul tot stăpân.aşezaţi în Ţara Bârsei în anul 1211 şi apoi alungaţi în 1225 142 Maria Ciobanu – Băcanu. atunci idealul slugilor era să atingă şi ei o oarecare bunăstare. o tehnologie mai avansată de cultivare a plantelor tehnice şi de creştere a animalelor. ÎMPRUMUTURI.143 cirezi mari de animale. românii îşi construiau vise. spaţioase.3. 141 În realitate. aşa numita Ţară a Bârsei141. cu porţi înalte şi ermetice. socială a stăpânului se impune şi slugii care încearcă să-l imite. că în ponderea preluării de trăsături culturale de la un grup de către altul nu trebuie să fie omise tipul de relaţii ce domină în modul de muncă şi de viaţă al acestora. p. imprimă un anumit sens şi o anumită semnificaţie schimbului cultural dintre oameni. aşteptând să plece o caravană spre Bucureşti. editura România pur şi simplu. deşi acest lucru se întâmpla destul de rar.

• îşi păstrează datinile şi obiceiurile: 144 145 Maria Ciobanu – Băcanu. manifestând destul de puţină deschidere. oameni de ştiinţă. • românii sunt mai inteligenţi în muncă decât saşii. ospitalieri.3. pe când saşii se rezumă la cele tehnice. 144 Diferenţele.. Ele sunt cauze. • românii sunt ambiţioşi. • familia românească este mai deschisă spre lume ca cea săsească. 102 Ibidem.1. mai comunicabilă. de aceea această trăsătură culturală este preluată şi de saşi. DIFERENŢE ETNO-CULTURALE 1. perseverenţi. iar în lume populari. Românii se deosebesc de saşi prin: • năzuinţa părinţilor ca odraslele lor să atingă statute sociale superioare lor. ei îşi propun să facă din copiii lor doctori. mai spontani. de aceea. toate profesiile posibile. copiii românilor sunt în majoritate premianţi. • românii sunt mai romantici în orientarea profesională.Relaţiile de muncă. practice de nivel mediu. • „ospitalitatea românilor este de neînlocuit‖. împrumuturile şi interferenţele sunt pilonii pe care se sprijină contactul dintre culturi. 66 . ingineri. Organizarea socială. artişti. Ca efecte ale contactului dintre culturi diferenţele. mai sociabilă. după aprecierea unei săsoaice. balurile şi festivităţile lor laice sau religioase erau inaccesibile tinerilor români cărora nu li se dădea voie nici să intre. 145 4. dacă nu o totală rezistenţă la schimb faţă de români. iar o dată ce are loc el duce la împrumuturi şi se finalizează cu interferenţe. p. ei deţineau locul de vioara întâi şi în viaţa culturală. profesori. energici. de subordonare a românilor faţă de saşi s-au impus în viaţa socială unde saşii rămâneau claustraţi între ei. dar şi efecte ale contactului dintre culturi. dar mai dezordonaţi şi mai puţin consecvenţi. nu s-au lăsat mai prejos de cât saşii când condiţiile social-economice le-au fost şi lor prielnice (după împroprietărirea cu pământ). Seratele. amabili. pentru care le-au insuflat ambiţia de a învăţa. În calitate de cauze relevă că nici un contact între culturi nu are loc dacă culturile nu sunt diferite. op. cit. • românii sunt în familie mai calzi. administrativă a satului fiind apanajul saşilor. creativi. împrumuturile şi interferenţele exercită acţiune asupra lui accentuându-l.

. la şezătoare. . • respectul întregii familii pentru ora meselor. • au tradiţia confirmării la 14 ani. polcă. • îşi păstrează limba. • lucrează bine. „nu fuşeresc‖. romanţe bogate în expresie artistică.. 146 Maria Ciobanu – Băcanu.. serios. tangou. botezul numai în cerc etnic restrâns. onomastica.Saşii se deosebesc de români prin: • manifestă o puternică solidaritate de grup. . dansează vals. • serbează Carnavalul vecinătăţii. • iarna. • au baluri specifice grupului: . . se adună toţi la un spectacol de teatru din spirit de coeziune etnică. op.hora în faţa satului. 120 67 . • au o muzică ritmică. botezuri. înmormântări. • îşi conservă tradiţiile religioase specifice ortodoxiei. foxtrot. femeile torc lâna. • ştiu să se distreze o dată pe săptămână. „la bătrâni peste tot le e bine. adică nu sunt superficiali. • „nu s-au prea întrecut pe la şcoli înalte‖. pag. tradiţiile de la nunţi. • bărbatul nu-şi bate nevasta. • dau zestre la fete numai un recamier şi bani. • au o conştiinţă de grup etnic foarte avansată. • au cântece. în februarie.bal mascat.zestre mare la fete. doine. dar mai bine le este acasă‖. pregătind o masă mare cu adulţi şi copii.hora în faţa şcolii la Rotbav. • sunt mai conservatori.146 2.sărbătoarea onomasticii. cit.

a soiei şi mentei. la cimitir şi la parastase. – trasul clopotului la moartea saşilor. – relaţii sociale mai apropiate. pomana după înmormântare. creşterea animalelor cu pregătire şcolară. – modul de organizare al gospodăriei.. 123.147 4. friptură din bucătăria românească. cit. – ţesutul de covoare şi torsul de către femei. – ieşitul la stradă din „cetate‖. Ibidem. – ospitalitatea.2. – cultivarea pământului. – cultivarea sfeclei de zahăr. CAP etc.De la români la saşi: – in limbă: chioşc. sarmale.148 2. • îşi văd trecutul fără viitor. op.balul pompierilor. – ciorbă. „vecinule‖ ca formulă de adresare. – obiceiul de a merge cu sorcova şi copiii de saşi. cooperativă.. De la saşi la români: – vecinătatea. devenită circumscripţie electorală. 68 . munca la pădure. stilul de casă. – aprinsul lumânărilor la morţi. cositul de către bărbaţi. p.3. – generozitatea românilor în relaţiile interpersonale. dar cu funcţionalitatea tradiţională de formă de întrajutorare între vecini. ÎMPRUMUTURI RECIPROCE 1. borş. 147 148 Maria Ciobanu – Băcanu. • consideră că misiunea lor s-a încheiat.

3. • cântatul fanfarei. la nunţi şi înmormântări. care sunt mai puţin predispuse la schimb. op. sistematizarea mormintelor în cimitir. ritualul se face şi pentru saşi.. De pildă. • mersul cu sorcova. – „furau‖ meseria de la stăpân şi apoi munceau mai bine ca el. • familia ca grup de întrepătrundere a valorilor şi modelelor culturale. – în domeniul culinar: supa şi şniţelul. român şi sas.3 INTERFERENŢE CULTURALE ÎNTRE ROMÂNI ŞI SAŞI • utilizarea limbii române de către saşi şi învăţarea de către copiii români a limbii germane. – formarea de grupuri de români pentru a cumpăra unelte în comun. • sărbătorirea în familiile mixte a sărbătorilor româneşti şi săseşti. IAS şi în fabrică. • balul brigăzii de Anul Nou. Saşii. • sărbătoarea armindenilor. • căsătoriile mixte: români cu săsoaice. 69 . La Rotbav. Maialul sau 1 Mai. 4. nemairespectând prea mult menu-urile tradiţionale şi obiceiurile specifice. punctualitate.– ordine. au început să facă nunţile la restaurant. dar acum. • chemarea ambilor preoţi. • munca în comun la CAP. Carnavalul primăverii. cit. – influenţă în dimensiunea familiei la 2 copii. ca şi românii. disciplină. Au început să aprindă şi 149 Maria Ciobanu – Băcanu. au avut loc unele împrumuturi. ni s-a relatat că obiceiul de a trage clopotul când moare cineva este specific românesc. – disciplina în biserică şi ordonarea. • invitarea reciprocă a românilor şi saşilor la onomastici şi nunţi. • brigada de muncă. 130. şi copiii de saşi şi maghiari au început să meargă cu sorcova prin sat. Şi în aspectele religioase ale vieţii sociale. p. • dansul modern este comun tuturor tinerilor.149 Împrumuturile de la români au apărut şi în zona obiceiurilor.

românii au învăţat de la saşi deprinderea de a face ordine în cimitir. credinţă. la cimitir. de la nivelul primar la cel naţional. valori. pătrunderea saşilor în organele de conducere locală este organizată. sărbători ale satului ca 1 Mai. de voie bună se 70 . ca şi demersul lung pe care îl urmează o valoare. Asimilarea de ordin structural organizatoric a saşilor nu a fost impietată de români. cu aceleaşi mijloace de existenţă. instituţională. ca şi în grupurile şi micro-grupurile informale din care ei făceau parte. organizatorică în structurile sociale româneşti a saşilor este un fapt neîndoielnic. ci mai degrabă saşii au ridicat bariere pentru români cărora le era interzis să intre în organizaţiile. în ultima vreme. nunţi. ea realizându-se proporţional cu numărul lor. Deşi pe acelaşi teritoriu. Preluarea este diferenţială. ca aceea de ospitalitate. cum este Consiliul Oamenilor Muncii de Naţionalitate Germană. prin reţeaua densă a relaţiilor interpersonale în care identitatea etnică şi conştiinţa de grup etnic fiind puternice impun o amalgamare redusă pentru conservarea grupului. totuşi oamenii trăiesc în lumi diferite şi manifestă diferenţe marcante în modul de comportare. se desfăşoară o seamă de evenimente la care românii şi saşii sunt împreună. Vechiul „zid chinezesc‖ de netrecut impus de severele coduri ale saşilor a fost înlocuit cu o convieţuire normală. Astăzi. de ziua morţilor. ci pe măsură ce a corespuns unei nevoi şi a constituit o compensaţie. obiceiuri. pune în discuţie compatibilitatea valorilor pe baza cărora funcţionează cele două grupuri. în aceeaşi organizare social-economică. ca si în organismele de la nivel central. pentru a se impune în ambele grupuri. Aculturaţia sau contactul dintre culturi paralele cu preluări reciproce presupune şi pătrunderea grupului minoritar în organizaţiile formale şi informale ale ţării gazdă. înmormântări românii şi saşii pot fi văzuţi împreună. evenimente personale. un avantaj. în cultura materială. Fac şi ei pomană după ce se îngroapă mortul. corespunzător principiului utilităţii. în modul în care percep şi îşi organizează viaţa. La nivelul comunităţii săteşti însă. că se face o adevărată masă în memoria celui dispărut. Ocaziile de distracţie. Dar viaţa se scurge. de a-l îngriji şi a sistematiza mormintele. în limbă. mai ales. ca între grupuri cu nevoi sociale comune.ei lumânările la morţi. 23 August. pentru că vin şi români la care. Preluarea unei trăsături sau a alteia nu s-a făcut la întâmplare. În schimb. selectivă. Integrarea structural-formală. eficienţei. este ştiut. La baluri.

Balul brigăzii de muncă. atât flăcăii români cât şi saşi bat armindeni în poarta fetelor. mănâncă. p. Cu toate acestea. botez. joacă cărţi. O altă trăsătură specifică saşilor este ordinea la biserică. op. de activităţile organizate. De pildă. Fiind transmis din generaţie în generaţie. cu multiple efecte de relaxare. este şi rămâne o tradiţie a grupului care se repetă ori de câte ori oamenii simt nevoia. Carnavalul vecinătăţii. obiceiurilor şi. este jocul care dă bună dispoziţie şi tonifică grupul. au rămas încă suficiente evenimente care specifică. de delimitare a sinelui ca subiect istoric. în portul popular sau bisericesc care se îmbracă la nunţi. se diferenţiază. de asemenea. Procesul etnicizării nu este altceva decât acest proces de integrare în sine şi. ştiut fiind că alergarea pe aceeaşi pistă cultivă solidaritatea socială. jocul ca mod de întâlnire şi de bucurie în comun. Aniversările copiilor. însă începe să se rărească pentru că nu mai sunt meseriaşi care să-l confecţioneze. dezinteresată. rămâne domeniul sărbătorilor de familie şi religioase. al jocului ca activitate liberă. Întâlnirile de sâmbăta seara între 5-6 familii de saşi în timpul cărora ascultă muzică. înmormântări. ci îi uneşte. al relaţiilor interpersonale unde caracterul privat etnic este puternic menţinut. la sărbătoarea Rusaliilor. 150 Maria Ciobanu – Băcanu. individualizează grupul de saşi. botezul sunt evenimente familiale la care participă numai saşii. în acelaşi timp. Mai exact spus. Specificul săsesc continuă să se menţină în port. compartimentul mai „pur‖ sub aspect etnic sau mai puţin amalgamat este cel al tradiţiilor. jocul ca fenomen cultural specific grupului. Dincolo de nevoile vieţii imediate. onomasticile au un caracter social destul de restrâns la care copiii de români nu sunt invitaţi. sărbătorirea zilelor onomastice.. discută sunt forme de distracţie specific săseşti şi numai între saşi 150. tradiţiile la înmormântare şi la nuntă Dacă prin împrumuturi şi activităţi social-culturale în comun cu românii saşii se integrează. Chiar dacă munca şi şcoala sunt principalele locuri unde românii şi saşii stau cot la cot. beau. mai ales. confirmări. Confirmarea la 14 ani. De pildă. dar toţi laolaltă‖. de întărire a conştiinţei şi unităţii de grup. balul de Anul Nou nu mai diferenţiază oamenii.cit. Cu timpul. prin trăsăturile specifice ei se delimitează. 103 71 . anume.organizează după principiul „fiecare în felul său.

Fără să conducă la o asimilare totală. încheie arcul proceselor aculturative. personalitatea socială şi culturală. ceea ce este normal. în sensul împrumutului a ceea ce este considerat valoros. căsătoriile reciproce nu sunt frecvente. schimbul de modele culturale. modele recreaţionale. 151 Maria Ciobanu – Băcanu. p. specifice grupurilor care si-au păstrat identitatea etnică. iar identitatea etnică este un complex cu triple ipostaze. dar ea n-a mers prea departe. aptitudini de muncă. va continua. îndemânare.. ceea ce nu este în interesul nici unei părţi. părţile păstrându-şi specificul. Prin participarea cu eforturi. totuşi. Vor rămâne. ştiut fiind că saşii au permis numai până la un punct amestecul cu românii. trăsături mult apreciate de români. în calitate de subcultură sau cultură-parte. cu acceptare şi respingere. contradictoriu.Se poate conchide că în procesele aculturative dintre saşi şi români există o amplă reţea organizată de asigurare a integrării lor în societatea românească. decurge logic că naţionalitatea germană şi-a conservat personalitatea culturală. adică au fost asimilate numai anumite modele culturale şi comportamentale ale românilor de către saşi. 72 . Lipsa unor prejudecăţi. este un proces stadial. aspiraţii de viaţă. al căror rezultat final este păstrarea obiceiurilor. le oferă condiţii pentru manifestarea potenţialităţii lor culturale distinctive. tradiţiilor şi a intimităţii de grup. O anumită mixtură socială. de viitor. Subliniind ca la indicatorii analizaţi mai sus aculturaţia este numai parţială. ce caracterizează grupurile etnice. 106. constituite din limbă.151 Asimilarea civică – expresie a lipsei unui conflict de valori şi de putere. în cazul nostru. valori etice. culturală s-a realizat. saşii evidenţiindu-se prin disciplină. a unor discriminări la nivelul politicii de stat. Adaptarea la societatea şi cultura română a saşilor se produce după toate regulile teoretice. simţul trecutului şi credinţe religioase. tenacitate şi seriozitate. op. a unei participări fireşti la activităţile civice ale comunităţii de viaţă locale şi naţionale. la viaţa culturală a societăţii româneşti cu propria lor cultură. gusturi muzicale.cit. profesionalism la realizarea dezideratelor personale şi implicit sociale se poate vorbi şi de integrare civică. saşii manifestă în continuare tendinţa de autocentrare – expresie a unei puternice coeziuni interne. trăsăturile şi complexele culturale intrinseci. literatură. dar la nivelul relaţiilor comunitare săteşti. cu preluări şi integrări.

părinţii interesaţi de realizarea copiilor lor în societatea românească. care definesc un grup etnic sau altul. Mama chema pe Cornel. Un individ care si-a însuşit un set de modele de comportament social complex. în cele din urmă. frumuseţea sau orice alt criteriu care îl face necesar. Trăsăturile culturale intrinseci. sunt externe. după cum este dotat cu capacitatea de a răspunde adecvat prin comportamentul său la corpul de aşteptări valide ale celor din jur. săsoaică. op. 55 ani 73 . în curgerea lor continuă. vecin român. asemeni vecinilor români. în măsura în care acesta îşi confirmă utilitatea. ele au mai mare stabilitate şi. 23 ani Ibidem. ceea ce se împrumută sunt mai mult elementele decât complexele şi modelele pentru că elementele sau trăsăturile sunt mai simplu de adoptat. i-a dus la înţelegerea. îmbrăcămintea. După cum se vede. cit. Rezistenţa la schimbare nu presupune niciodată o totală respingere. ea conduce. cât şi deschiderile posibile spre noi terenuri de cunoaştere şi apropiere necucerite încă de cele două grupuri etnice aflate în contact direct..Fiind componente vitale şi esenţiale ale moştenirii culturale. săsoaică. modelelor şi trăsăturilor culturale. Perspectiva vieţii şi muncii în viitor alături de români. vor manifesta mai mare rezistenţă la schimbare. În transferul dintre culturi. Înţeleasă dinamic. la acceptarea noului. Interferenţele culturale examinate exprimă atât graniţele. Manierele. în primul rând. extrinseci. unii saşi şiau însuşit atât de bine limba română că vorbesc în dialectul ardelenesc. trebuie înţelese în procesualitatea lor. să ne jucăm şi să învăţăm să vorbim româneşte‖152. continuu şi de lungă durată. dar şi în modificarea lor în anumite limite. „Fiul meu a făcut şcoala în limba română după patru clase şi i-o căz’t bine că acum lucrează la CFR Braşov‖153. în consecinţă. eficienţa. Echiparea copiilor de saşi cu modelele comportamentale. implicând modificări mai puţine în cultura celor care împrumută decât ar fi presupus complexele 152 153 Maria Ciobanu – Băcanu. modelele de expresie emoţională. mai ales. utilizând şi elidările din cuvinte. a unor valori fundamentale. la necesitatea învăţării limbii române. variat este pregătit să facă faţă unor situaţii de viaţă cât se poate de diversificate. nu prea ştiam româneşte. „Când eram mici. cu habitusurile de acţiune şi de gândire şi orientarea valorică cerută de societate este cheia succesului lor de mai târziu şi acest lucru l-au înţeles.

El implică o îndelungată experienţă în comun pentru a-i da celuilalt grup posibilitatea să observe beneficiul lui şi uneori nu este sigur nici că după o astfel de perioadă transferul are loc. editura Polirom.157 Asemenea „schimburi de copii‖. comportamentul intra-familial. despre care am mai vorbit înainte. 156 Prin relaţiile dintre copiii de aceeaşi vârstă . hrăniţi şi uneori adăpostiţi de către prietenii de familie‖. Este o formă de organizare. op. Întreg satul era împărţit în 5-6 vecinătăţi în care erau cuprinşi toţi saşii în vederea ajutorării în problemele individuale şi de grup şi a soluţionării problemelor legate de înmormântare. aceştia putând să fi primiţi. atât de îndrăgite în antropologia socială. generează adevărate structuri de vecinătate. De pildă. „endogame‖ s-ar putea spune. un motiv de cusătură. Trimiterea la această problematică nu este nici întâmplătoare şi nici lipsită de acoperire. Tot prin intermediul copiilor. op. faţă de copii. care merg până la „adopţiunea‖ despre care vorbeam. o parafrază la problematica „schimburilor de femei‖ şi a „structurilor de rudenie‖.şi comportamentele. p. pag. Iaşi. Schimburi de copii şi structuri de vecinătate. mai complex: atitudinea faţă de femeie. 113 Vintilă Mihăilescu. familiile părinţilor pot să treacă de la statutul de vecinii la cel de „prieteni de familie‖ : ei sunt integraţi sociabilităţii familiale.155 Titlul este. de regulă de aceeaşi vârstă.. un fel de mâncare. Transferul de modele de comportament este mai dificil.sau pur şi simplu prin intermediul copiilor . ea are în vedere faptul că există adevărate structuri de vecinătate generate şi dezvoltate prin „circulaţia copiilor‖. o băutură. participă la sărbători şi aniversări etc. deoarece aceste structuri de vecinătate sunt în acelaşi timp structuri de ajutorare reciprocă pentru părinţii care pot să-şi asume. evident. partenerii sunt aleşi astfel dintr-un cerc mai 154 155 Maria Ciobanu – Băcanu. responsabilitatea supravegherii şi îngrijirii copiilor. 45 74 . 154 O altă „instituţie‖ de prestigiu specifică a fost şi este încă „vecinătatea‖. saşii şi românii au împrumutat uşor unul de la celălalt o unealtă.cit. 44 156 Ibidem 157 Vintilă Mihăilescu. între familiile părinţilor lor. Avantajele economice nu sunt nici ele de neglijat. extra-familial sau în societate. 2009.cit. Etnografii urbane. o asociaţie liberă de ajutor reciproc a celor din aceeaşi vecinătate. pe rând. pag. Există de asemenea un fel de adopţie reciprocă a copiilor. ele evoluând în interiorul comunităţii.

unde tinerii şi copiii se dăruiesc cu toată generozitatea. ci o sinteză a celor două culturi. începând cu cele sportive. este trăită prin multiple manifestări în comun. vizite. şi anume că „relaţiile simple‖ (de întrajutorare.159 Viaţa comunităţii săteşti ca tot. fără nici o barieră . cu adaptări mutuale ce permit celor două grupuri etnice să trăiască în relaţii simbiotice. pentru un motiv sau altul. indiferent de structurile etnice componente. Reţelele „endogame‖. Dar atâta timp cât cele două culturi îşi păstrează propria identitate. De altfel. muncim împreună şi trăim pe acelaşi pământ este normal să împrumutăm unii de la alţii”. Şcoala în comun. alături de români. La acest nivel.larg şi mai ales dintr-un mediu colectiv. căminul cultural sunt instituţiile care favorizează şi cultivă schimbul cultural reciproc. cultural-sportive date de elevi. naţională. fără s-o excludă pe cea maternă a saşilor. saşii înşişi afirmau că „dacă stăm împreună. Din procesele de schimb nu va rezulta o cultură nouă. atrage de obicei excluderea sau autoexcluderea. săniuşul. a căror motivaţie. „Viaţa ne obligă să fim împreună şi să ne ajutăm‖. schiul. Cea mai importantă o constituie copiii. omogenă. schimbă mentalitatea saşilor. apropierea între români şi saşi. Pe de altă parte. limbă comună. jocurile de iarnă.158 Dispunerea relaţiilor de vecinătate pe grade de intensitate şi proximitate pare să confirme o constatare destul de obişnuită. A face parte din această reţea elementară de sociabilitate presupune participarea la astfel de practici obişnuite. Ne-am bizuit pe dorinţa lor 158 159 Ibidem Ibidem 75 . care se stabilesc mai degrabă între persoane de acelaşi sex. Şcoala. al „simplelor relaţii de bună vecinătate‖. cedează locul reţelelor „exogame‖. Le oferă posibilitatea de schimbare.) sunt mai degrabă de genul „uşă-n uşă‖. există totdeauna şi canale relaţionale care fac legătura între vecinătăţile restrânse. există o anumită ritualizare a întâlnirilor. este de reconstituire a diferenţelor sociale. Refuzul de a participa. ele vor păstra şi anumite diferenţe şi procesul este firesc. declarată sau nu. fac excursii. Saşii vor să se mişte. Şcoala oferă modele comune de comportament. o întâlnire la o cafea din când în când etc. locul de muncă de zi cu zi. care se împrietenesc la joacă şi sfârşesc adesea a apropia familiile părinţilor lor. impuse prin intermediul teritorialitatea comunităţii .

La saşi. La Căminul Cultural corul este mixt. Germana este grea. 1 Mai.cit. Locul de veci se moşteneşte şi se cumpără. op. Şcoala i-a deschis pe toţi la schimb. Acum e ordine şi curăţenie şi la ei. 107 Ibidem 162 Ibidem. deci bi-lingvă. fiind slugi la saşi. merg împreună cu ei. Prin plecarea saşilor se pierd unele valori. în deosebi. comerţ şi chiar în viaţa de toate zilele. la români. Preotul are încă influenţă asupra familiei şi copiilor la ora de religie. Acum 15-20 de ani. de asemenea. de aceea dansul se realizează mai greu.de a se mişca. este un centru etnografic care se ocupă de limba germană. Este îngrijit din timp. când eram copil. Nu le vede oricine. Şi numai atât. La obiceiurile spirituale. În cultură. Televiziunea îi interesează şi îi reţine mai mult acasă. românii sunt mai ordonaţi. Germana o cunosc. piesele în limba germană se vizionează de cadrele didactice. Limba se învaţă bine în şcoală. să aibă zestre162. Copiii români învaţă nemţeşte. serbările şcolare sunt sărbători comune.La cimitirul românilor. 76 . Modul de viaţă s-a uniformizat între cele două comunităţi. merg toţi. mai ales.161 Activitatea culturală este locul de schimb între cele două grupuri etnice. în excursie. Există o literatură săsească specifică. să fie om. Şi bătrânii români ştiu săseasca. Profesoara de germană este româncă şi săsoaică. Organistul sas dă lecţii de flaut şi acordeon tuturor copiilor. Saşii în vârstă ştiu şi maghiara şi româna. reviste de peste graniţă. Copiii noştri. în scris. nu era aşa. dar rămân în cercul lor. Germana este limba oficială în grădiniţă şi în şcoală. Copiii saşi învaţă cântece şi jocuri comune cu cei de români. nu era ordine. Adulţii împrumută cuvinte româneşti în administraţie. îmbrăcaţi ca cei de saşi. dar deprind şi ordinea şi disciplina lor. rămâne fiecare grup el însuşi. nici îngrijire deosebită. 160 161 Maria Ciobanu – Băcanu. La film. ci se dorea să fie din acelaşi neam şi. Limba săsească este un dialect care diferă de la comună la comună. La un necaz. negustorii care fac ruta România-Germania.. Saşii primesc ziare. Nu se ţinea cont de avere. fata la căsătorie trebuia să fie bogată. La noi era. Vecinătăţile se destramă160. Copiii de saşi nu au probleme cu limba la şcoală. La 23 August. La o piesă românească merge şi populaţia săsească. În Sibiu. mai ales. Trăind sub influenţa austriacă şi germană. iar în cadrul activităţilor şcolare se învaţă modelele de comportament şi tradiţiile. p.

Că lucrurile stau aşa. dar ele pot ilustra stări de lucruri semnificative. 2-3 copii / an. ies în timpul slujbei. se căsătoresc fără probleme. Bătrânii care fuseseră acolo nu se sfiiau să spună că ‖pentru bătrâni peste tot e bine. unii se hotărăsc. Astfel. se destăinuiesc ei. Dar ajunsă acolo. câţi vor mai fi?‖ şi atunci. Înainte. s-au amestecat. Copiii merg la şcoală. se căsătoreau dacă se plăceau..163 La coruri se cântă cântece săseşti şi germane. legăturile de grup. La români. iar natalitatea este tot mai scăzută. Desigur că unul-două cazuri nu pot fi generalizate. Nu este deosebire acum între copii. în Feldioara se cunoştea cazul unei bătrâne săsoaice dintr-o altă localitate care dorise foarte mult să plece în Germania şi căreia. Românii şi germanii nu erau în contact direct. în ‖ sau „lasă pomul să rodească unde l-ai sădit‖ Ceea ce le lipseşte cel mai mult saşilor când ajung în Germania este modul de viaţă comunitar. se restrânge numărul saşilor. copiii se deosebeau că nu locuiau împreună. Când merg în urma unui car mortuar în care defunctul este un sas şi se uită înapoi. rezultă nu din spusele celor care au plecat şi s-au stabilit în Germania care. în ideea ca sunt măcar între ai „lor‖. totuşi. pag. Tinerii saşi în jur de 30 de ani şi peste sunt necăsătoriţi. Înainte nu se admitea căsătoria între tinerii de etnii diferite. bătrânii trec la cele veşnice. bătrânii se întreabă: „Dar după mine. în România. bătrâna a vrut să intre în casă la o „vecină‖ să 163 164 Maria Ciobanu – Băcanu. Acum. Între vecini se învaţă limba germană fără şcoală. că nu-şi mai găsesc partenere după preferinţele lor. „sunt şi nu sunt o soluţie.111 Ibidem. op. Pe centrul satului stăteau numai saşii. viaţa în vecinătate. văzând cât de puţini au mai rămas „de-ai lor‖. la distracţii. solidaritatea şi unitatea acestuia în muncă. nu este ordine. i se dăduse avizul. Înainte. Un copil de sas de 6 ani ştie bine româneşte. deşi le este greu să plece. de obicei. dar fără voia părinţilor.164 Emigrările în Germania. fiecare are locul său şi stă jos. ci din afirmaţiile celor care s-au întors de acolo definitiv. 77 . în viaţă.. la saşi. în cele din urmă. dar e mai bine la ei acasă. jucându-se cu copiii români. ei devin tot mai conştienţi că puterea lor ca grup etnic este tot mai scăzută. În acest sens. Pe zi ce trece. Acum.locul este sigur. Frica de a rămâne tot mai puţini îi domină tot mai mult şi îi determină pe unii să-şi „caute‖ rude în Germania.cit. vorbesc numai de latura bună a realităţii. Nu este uşor nici acolo‖. În biserică.. la oraş. Saşii au de furcă. Toţi copiii sunt la fel trataţi.

După premiere. bătrâna s-a aşezat cu scaunul – ca în sat la ea – în faţa casei. de comunicare între consăteni a saşilor din Feldioara este tocmai „necunoscuta noastră naţională‖. În 165 Maria Ciobanu – Băcanu.. op. de care vorbea Iorga. dansuri şi multă veselie. bătrâna disperată a cerut să fie re-primită în ţară şi să-i mai dea măcar o cameră din casa ei. crezând că a ieşit să cerşească. tradiţiile şi obiceiurile acestora s-au menţinut şi datorită rolului important pe care îl are preotul evanghelic Peter Klein. În faţa acestei realităţi crude. La acest eveniment participă cetăţeni din comuna indiferent de etnie. începe petrecerea cu dans şi cântece în compania fanfarei comunale. pag. Ziua recoltei (Erntedankfest) Fie că este vorba de culegerea roadelor. fie de sosirea unui nou anotimp.165 Nu cumva nevoia de vecini. Carnavalul începe cu o mică paradă a măştilor. Premierea măştilor se face în funcţie de câte inimioare a primit fiecare mască. doar-doar va găsi pe cineva cu care să stea de vorbă. pe al cărei prag să stea liniştită. trecătorii au început să-i pună bani în mână. Masca cu numărul cel mai mare de inimioare. plecând în Germania la rudele lor. primeşte premiul cel mare. timp în care inimioarele cumpărate de invitaţi sunt prinse pe costumele lor. invitată la acest eveniment trezeşte şi ea în sufletele celor prezenţi. 112 78 . ca şi la români ―ziua recoltei‖ este un prilej de bucurie transformat în cântece. respectiv tortul pregătit în acest scop. Dezamăgită. Aceasta i-a trântit uşa în faţă spunându-i că n-are ce discuta cu ea. pe care le-am transmis-o de-a lungul secolelor de convieţuire? Cu toate că cea mai mare parte a saşilor a părăsit rând pe rând ţara.stea de vorbă puţin cu ea. sentimentul de bucurie şi mulţumire pentru programul prezentat. Printre aceste tradiţii. alături de oficialităţile comunei şi invitaţi de onoare din ţară şi străinătate. un loc de frunte îl ocupă ―fasching-ul‖ – marele carnaval ce simbolizează sfârşitul iernii şi are loc în luna februarie a fiecarui an. Formaţia de dansuri populare germane ―Das Gruppe Zeiden’ din Codlea.cit. Văzând-o.

primind în schimb făină. oferind clătite trecătorilor şi gospodarilor care vor ieşi la porţi. ouă. tinerii se întâlnesc să-şi pregătească măştile pentru a doua zi. În ritmul muzicii de fanfară. va porni duminică din centrul comunei la ora 10. După slujba religioasă. „Caravana Clătitelor―. după mai bine de 5 ore în care va trece pe toate străzile comunei. în centrul Prejmerului localnicii şi turiştii vor avea parte de un alt spectacol. cete de feciori mascaţi colindă satul.30. pregătite doar cu umpluturi tradiţionale. însoţită de fanfară. toboşari. fiind numerotate în vederea organizării unei tombole. sărbătoarea continuă în sala festivă a comunităţii săseşti. 79 . fac atmosfera din sală să fie una din cele mai plăcute. urmând să revină în acelaşi loc. Din alai fac parte acordeonişti. Şi acolo vor putea mânca pe pofta inimii fel de fel de clătite. zahăr. vin sau bani pe care le folosesc la prepararea gogoşilor servite la Balul Mascat. prevestirea soarelui primăverii şi alungarea iernii Cu o seară înaintea Carnavalului. în atmosfera tradiţională a cântecelor şi dansurilor populare germane. un moment de bucurie. potrivit calendarului Bisericii Evanghelice fiind un bun prilej pentru reunirea comunităţii. cântecele şi dansul. În plus.această zi biserica evanghelică din cetate este împodobită cu diferite recolte aduse de enoriaşi. Ca în fiecare an. dans şi „voie bună‖. trompetişti mascaţi şi o căruţă cu sobă în care se pregătesc clătitele pe care tinerii le oferă localnicilor. În acest timp. dar şi reprezentaţii susţinute de elevii şcolilor din comună. cu toţi cei prezenţi la această sărbătoare. cu tradiţionalele dansuri şi cântece săseşti. Dimineaţa. ritualul are rădăcini adânci în lumea satului săsesc simbolizând triumful luminii asupra întunericului. Festivalul clătitelor la Prejmer Carnavalul se organizează înainte de intrarea în Postul Paştelui. Aici se găsesc expuse cele mai frumoase produse agricole.

ul Fasching-ul saşilor este o sărbătoarea care încheie simbolic iarna şi face intrarea în Postul Paştelui. la clasele IIV a secţiei germane de la Şcoala cu clasele I-VIII nr. Ecologic şi Cultural (ANTREC) au decis organizarea acestui eveniment important în tradiţia săsească. 80 . oamenii se îmbracă urât. înaintea postului catolic şi reformat. reformaţi şi ortodocşi. primăria comunei împreună cu Autoritatea Naţională pentru Turism Rural. de la mic la mare. înainte de lăsarea postului la saşii de religie evanghelică. sunt surse de putere chiar şi-n momentele grele ale vieţii şi că ele trebuie să-l însoţească pe om înaintea şi după perioadele cu semnificaţie religioasă din cursul unui an. Cu timpul. Este momentul care anunţă sărbătorile pascale. în care smerenia şi evlavia trebuie să le ia locul. Această sărbătoare se ţine la Sebeş. Denumirea de Fasching provine de la vastschang (fastschank). Sfintele Sărbători ale Paştelui nimeresc în aceeaşi perioadă . reformaţi. în traducere liberă „ultima băută‖ (ultima petrecere) înainte de lăsatul postului. greco-catolici. Urarea saşilor de Fashing este aşadar „Post uşor şi cu puţine ispite‖! Urare valabilă pentru catolici. Este o tradiţie veche de secole.Fasching . şi cu cele sfinte. Sibiu.2 şi la Parohia Evanghelică. Semnificaţia acestei distracţii ar fi că buna dispoziţie şi veselia sunt foarte importante pentru viaţa omului. Aşadar. plăcute.Duminica Paştelui este în 24 aprilie şi pentru toţi credincioşii: ortodocşi. se maschează pentru a alunga iarna şi a uita toate cele rele. Prejmer şi nu numai în aceste localităţi. romano-catolici. În acest sfârşit de săptămână la Sebeş. Deoarece sute de ani comunitatea majoritară în localitatea Prejmer au fost saşii. până la Miercurea Cenuşii (care va pica în data de 17 februarie): conform tradiţiei. Carnavalul a fost evenimentul major la Grădiniţa Germană „Evelyne‖. În plan spiritual numai trăind o astfel de viaţă – cu lucrurile vesele. saşii împreună cu prietenii lor români s-au mascat şi au petrecut conform tradiţiei. locul măştilor hidoase a fost luat de costumaţii care de care mai bine realizate (ca la carnaval – aşadar şi cu personaje frumoase şi cu măşti plăcute) care pun la încercare imaginaţia creatorilor. pentru că în acest an 2011. în care reţinerea predomină – ne găsim echilibrul.

ornate cu flori. fructe şi coji de copac. fiecare gospodar concentrându-se asupra curățeniei în casă şi în curte. femeile începeau să coacă pâinea. Începând cu Joia Mare ger. În Sâmbăta Paştelui se tăia mielul şi găinile din care se preparau bucate gustoase pentru masa de Paşte. fiecare credincios îşi dăruia reciproc câte un ou pe care îl ducea apoi acasă. În această zi. crezând că sunetul lor alungă spiritele rele. scrise cu diferite zicale pe care feciorii le dăruiau iubitelor. sau desenate cu motive inspirate din ciclul vieţii. Clopotele de la biserică încetau să mai bată. spice de grâu. Ouăle golite pe dinăuntru erau atârnate în tufele din curte.cucului urmau să se căsătorească anul acela cu alesul inimii. cozonacul şi hencleşul – o plăcintă tradiţională săsească numită „Hanklich " în dialectul săsesc. rude şi prieteni după care se mergea la slujba de împărtăşanie. Vopsitul ouălor -se foloseau culori naturale obţinute din diferite plante.Paştele de altadată sărbatorit de saşii din Transilvania Din ciclul sărbătorilor de peste an. după care. ce se încheia cu ritualul de sfinţire a ouălor. căci se credea că sunt aducătoare de grindină şi furtuni care pot strica recolta. cu diverse practici ritualice. Flăcăii îşi ciopleau fluiere din crengi de alun. pe care femeile ştiau să le îmbine cu un simţ artistic deosebit. la ora 6 dimineaţa. iar conţinutul era scos printr-o gaura mică făcută cu un ac la capătul fiecărui ou şi turnat apoi într-un vas. și zeamă de varza doar după asfinţitul soarelui. în săptămâna Paștelui. fetele de măritat aveau prilejul să-şi aleagă logodnicul în funcţie de frumuseţea oului primit. De dimineață. Karwoche. 81 . Cele mai spectaculoase ouă erau cele din zona Bistriţei. frunze de viţă-de-vie. Gründonnerstag încetau toate muncile agricole. derulate de la o zonă la alta cu precădere în Săptămâna Patimilor ger. fanfara satului vestea Învierea Mântuitorului. obiceiurile legate de sărbătoarea Pascală ocupa un rol important în viaţa spirituală şi socială a comunitătii saşilor din Transilvania. Ouăle folosite la gătit nu se spărgeau. se practică obiceiul de împăcare între vecini. După-amiază. Vinerea Mare ger. Cu această ocazie. se mâncau în special fructe uscate. În Duminica Paştelui. după care avea loc la ora 9 slujba de dimineață. Fetele care găseau în pădure flori galbene de ciuboţica . a mâncării şi a vinului. pentru ca totul să fie curat în ziua de Paşte.Karfreitag era singura zi din an în care se postea. toata comunitatea mergea la cimitir unde împodobeau mormintele cu crengi de salcie sau brad.

fiecare copil primea câte un ou şi o turtă dulce în formă de iepuraş din partea mamelor din vecinătate. se adună tot satul în jurul bisericii unde fanfara satului cântă diferite melodii îndrăgite. Acest obicei era venerat de către popoarele germanice în amintirea zeiţei primăverii şi a fertilităţii. ca să nu se ofilească ". Tot aceştia aveau rolul de a intra primii în casele fetelor. Stropitul – a doua zi de Paşte Obiceiurile din cea de-a doua zi de Paşte sunt foarte variate. de creştere. de distracţie. În unele sate. La sat. După terminarea slujbei. iar cel care reuşea să prindă în acelasi timp mai multe oua deodată era declarat invingator. Spre seară avea loc un bal la care participa întreaga comunitate. am venit să-l udam . Cu acest prilej. tinerii confirmaţi erau primiţi în grupul feciorilor şi a fetelor confirmate. avându-şi originea încă din perioada precreştină.Mersul la liturghia de la ora doisprezece se făcea în alai. iar după terminarea slujbei era dus pe umeri acasa de catre doi flăcăi puternici. urmată fiind de obiceiul stropitului. Duminica Paştelui reprezintă ziua cea mai importantă din punct de vedere spiritual şi familial. Fiecare băiat stropea fata cu parfum după care era răsplătit cu băutură. naşele dăruiau finilor ouă şi bani. prăjituri şi câte un ou. păstrat în lada de zestre timp de un an. În anul 1740 s-a interzis la Braşov stropitul cu apă deoarece deteriora hainele. Ostara. „Stropitul " este păstrat şi azi şi reprezintă un bun prilej pentru o reîntâlnire cu prietenii. începând cu dăruirea ouălor şi ciocnitul. de sănătate şi fertilitate. 82 . iar cu această ocazie. în care strângeau ouăle primite. Acestea se rostogoleau de pe un deal. iar după participarea la slujba religioasă fiecare petrecea în familie. reprezină un act de purificare. Stropitul cu apă. barbaţii și feciorii confirmaţi îmbrăcau cojoacele brodate. baieţii mergeau în grup la stropit în funcţie de vârstă. La sfârşitul secolului al XIX-lea a pătruns apa de colonie. a concursurilor cu ouă şi se încheia cu o petrecere la care participa tot satul. preotul era condus la biserică de fanfara satului. iar femeile se găteau cu hainele cele mai frumoase de sărbătoare. apa reprezentând simbolul vieţii şi fertilităţii. Tot în această zi. În fruntea fiecărui grup se aflau doi băieţi care duceau un coş frumos împodobit. şi. Pentru cei mici se desfăşurau o serie de jocuri cu ouăle cunoscut sub denumirea de rostogolirea ouălor Eierlaufen. cerându-le voie părinţilor fetei să o stropească folosind formula: „ Am auzit că aveţi un trandafir. În jurul după-amiezii. în fond. ca semn de mare cinste a întregii comuniăți. petrecerea ţinând până dimineaţa. Până la sfârşitul secolului al XVIII-lea se stropea cu apă chiar şi în familiile aristocrate.

Are loc o uniformizare pe undeva. individual şi social. Din contactul cu lumea ar fi bine să se aducă numai exemple bune. germani. dar aceştia. nici nu poate munci de unul singur. dintre etnii. şi îi udau din belşug. Este mai generos. în ceea ce se poate numi cea mai uimitoare migraţie etnică modernă din Europa. Ca oamenii de diferite etnii să realizeze un fructuos schimb cultural trebuie să aibă încredere unii în alţii.evz. În contactul dintre culturi câştigul este benefic de ambele părţi. reprezentându-ne bine. de aceea el trebuie promovat şi cultivat prin toate mijloacele. într-un comentariu. Ieşind din cadrul naţional în afară.html 83 . jumătate de milion de saşi au plecat din România spre Germania de Vest. Petrecerea dura până în zorii zilei următoare. Tinerii sunt mai deschişi la contactul dintre culturi. Oamenii se îmbogăţesc uman şi moral.În ce-a de-a treia zi de Paşte. scrie cotidianul britanic The Guardian. Omul nu poate trăi izolat. LUMEA UITATĂ A SAŞILOR TRANSILVĂNENI166 Atenta conservare a satelor preindustriale din Transilvania. maghiari braţ la braţ pe stradă fără nici o problemă. băieţii erau stropiţi de către fete. Schimbul de experienţă este bine-venit şi la producătorii direcţi. Azi. mai evoluat. progresăm în acord cu lumea. unde relicvele sunt păstrate în diversitatea lor. Între căderea regimului Ceauşescu din decembrie 1989 şi primăvara anului 1990. înseamnă moştenirea culturală europeană în deplinătatea sa. 166 http://www. nu prea pleacă. vezi tineri români. mai înţelegător. din păcate. Se avea grijă ca toate fetele să fie invitate la dans în funcţie de varstă. Iar trăind alături de alţii dă ce e mai bun din el şi ia ce este mai bun. Schimburile sincere dintre oameni aduc progres şi civilizaţie. Acestea se furişau în camerele unde dormeau băieţi. un nivel ridicat de cultură şi de viaţă. Sărbătoarea Paştelui se încheia cu un bal organizat de tineri în sala festivă a satului.ro/detalii/stiri/lumea-uitata-a-sasilor-transilvaneni-870129.

În timp ce aproape toţi oamenii au plecat. sunt aşezate mici sate medievale. din Transilvania. şcoli şi case semeţe. nu mai puţin de 90% dintre etnicii germani şi-au făcut bagajele şi au lăsat în urmă opt secole de istorie. Aproape un milion de etnici romi ocupă această parte din Transilvania. saşii au lăsat un peisaj pustiu. căutând rădăcinile naţiilor care i-au format cultura şi civilizaţia acestui ţinut. iar din curţile sobre ale saşiilor de altădată. transformând-o într-o provincie a lor. în 1990.În cele şapte oraşe şi 250 de case din Ţinutul Săsesc. Johann Schaas din Richis. colonizate de romii din ţară. Aici se află şi casa legendarului Dracula. Dacă străbaţi Podişul Transilvaniei la ceas de toamnă. TRISTA POVESTE A ULTIMILOR SASI DIN TRANSILVANIA167 De ce nu a reuşit România să umple golul lăsat de saşi nici dupa 20 de ani? Şi acum satele săseşti din Transilvania sunt aproape goale. Din loc în loc. 167 http://www. populat de păşuni bogate cu flori de câmp. pe saşi nu o să-i mai găseşti. se aude astăzi vorbindu-se ţigăneşte. Această întoarcere a fost metaforic numită „revenire la pământul patern‖ de către politicianul german Hans-Dietrich Genscher. Ce au lăsat în urmă? În urma lor. luând drumul spre vest. către o ţară pe care foarte puţini o cunoşteau.ro/stiri-esential-5077721-trista-poveste-ultimilor-sasi-din-transilvania-fabula-lui-hans- despre-iezenul-fugarit-vulpe. spune într-o fabulă istoria întreagă a unei etnii fugărite din România. însă. saşii de aici şi-au păstrat tradiţiile intacte. unul dintre ultimii saţi din Transilvania. De 800 de ani. cu biserici luterane. cândva dichisite.htm 84 .hotnews. satele rămân în picioare. în acest ţinut. de dimensiunea Ţării Galilor. vorbind o limbă germană similară cu vechiul dialect din Luxemburg şi au reuşit să se opună comunismului. Casele. păduri şi urşi. stau să cadă. Totul s-a încheiat.

În ’45. Hans şi Johanna sunt bătrâni. şi animalele. vorbeşte puţin. înainte de înfiinţarea CAP-urilor.” „Când ies dimineaţa în poarta casei. Johanna îi cântăreşte în curte. trebuie să ştiţi. Johanna pune gogonele pe iarnă. A treia lovitură. Nu mai prea au cu cine vorbi limba lor. nu mai aveau ce preţuiau ei foarte mult: proprietatile lor! În perioada comunista am muncit în construcţii la IAS Mediaş. ochi inteligenţi. S-a facut ceva întelegere cu statul german şi au început să-i trimită în concedii acasă.Am descoperit cu greu ultimii saşi din Richis. îl seamănă şi culege roadele. A plecat. fuseseră primii europeni împroprietariti. deşi toate neamurile din singele ei sunt dincolo. (tocmai pentru ca li s-au dat pământuri au venit în Transilvania). în timp ce Johann povesteşte despre plecarea fraţilor lui în Germania. S-au dat pământurile inapoi. Îmi plac pământurile. pe motiv că erau consideraţi colaboraţionişti au fost complet expropriaţi. Au venit comuniştii şi saşii care. Cum îi trimiteau. Dar armata germană le tatua grupa sanguină pe mina. apoi or intrat cu el in 85 . Cazul lor nu se încadra în lege! A câta lovitură? Saşii nu au mai putut răbda. Asta a fost a patra lovitura în care nemţi au suferit. A venit revoluţia şi democraţia. Eu am avut noroc. Le-a fost confiscat totul. A doua lovitură. şi pământurile. Şi alta care nu a plecat niciodata. Mă întorc şi mă urc pe tractorul meu. sunt uscativi. De la el cumpără vecinii cartofi cu un leu kilogramul. Asta a fost prima lovitură. gainile în voia sorţii. îi încorporau în armata germană. dar nici timp de vorbit nu prea au. am mâncat salam cu soia ca toată lumea. cu fete luminoase. nu mai recunosc lumea. Ai mei nu au intabulat pământul inainte de ’45 şi nu le-a fost confiscat. ’46 şi ’47. o familie care a plecat în Germania şi s-a întors. saşii nostri au fost trimişi în Crimeea să lupte. Johann Schaas din Richis cultiva pământul singur: îl ară. totul! Doar femeile le-au mai rămas. bolnavi sau răniţi îi trimiteau direct în Germania. Amândoi trebaluiesc continuu pe lângă casă. A plecat lăsând casa lui de-o viaţa. Pe alţii. porcii în coteţe. de la ei au început saşii să mai afle despre rudele de acolo. îi pune în plasă. ia banii şi-i pune în şort. face lăturile pentru cei doi porci. Dar saşilor le fuseseră confiscate proprietaţile cu alt decret. De ce au plecat saşii de la noi? „În al doilea război mondial. plec şi muncesc. saşii erau recunoscuţi după însemnul de pe braţ şi considerţi colaboraţionişti. După ce s-au întors armele. Muncesc până cad de oboseală. înalţi. cele cu care se intrase în CAP. au mâinile bătătorite. în trupele SS. saşii.

doar gâtul i se mai vedea din pământ. în ploaie. Cât mi-l dorisem! El e camaradul meu.” 86 . pe pământurile mele. e al asociaţiei! Mă duc la Mediaş şi-l cer. după operaţie. fără multe.CAP şi l-am putut recupera. Am hotărât. Al meu ajunge fără roţi. ma tot duc să-l vad. Celelalte dispăruseră cu totul. ştie cum s-a făcut reforma lutherană. La ei vin de toate. Am doi copii. Curgea o straşina pe el. Am fost în vizită la ei. la Richis. nu-l foloseste nimeni. Hans ştie istorie. aici. Trec anii. ma cheamă. fara volan. Cunosc Germania. la conducerea Asociaţiei vine un neamţ deştept. iar eu as fi putut munci pamintul cu el! Într-o zi. Află de insistentele mele. Acolo au descoperit că am cancer. nu şi nu! Mă duc la Bucureşti şi-l cer. S-a întâmplat ca. tractoraşul stă în şopron. nemţii au zis că ne dau ajutoare dacă facem asociaţie. e minunat! Nu mai pot după el! Îl cer. Eu nu vreau să mai aud de asociaţie si nu fac! Dar alţii fac. Zic. Îl aduc acasă: era terminat. Nu vreau să spun cuvinte mari. Nu are rost să vă spun mai multe: cred că astazi sunt în viaţă pentru că trăiesc unde m-am născut. în ’93. Nu se poate! Între timp. îmi dă delegaţie să iau tractorul şi-l iau. dupa ’90. intre dealurile astea grozave. Le muncesc cu tractorul meu. L-am refacut bucăţică cu bucăţică. Am multe rude. Mai multe întelegeţi domniile voastre şi singuri. Îmi venea să plâng de mila lui! Ce pacat imi spuneam. vin şi trei tractorase. Tractoraşul tot mai prăpădit. amândoi cu rostul lor acolo. dar despre ea vrea sa pastreze tăcerea… Hans nu este nici al Germaniei nici al României. Sase hectare. cine era regele Geza sau cu cine a fost coleg la scoala Honterus. Il vedeţi? E un Ferguson! Aproape că e facut de mâinile mele. De ce nu a plecat şi Johann? „Sunt citeva motive. Are şi o inventie. au trecut 10 ani şi rugineşte acolo. Îl vizitez aproape în fiecare zi. Dar am să vă spun concentrat. că vreau să vin acasă la mine. Hans este un mecanic pasionat. nu mi se dă. Cu el vorbesc nemteşte. mă înţelege…“. superbe! Eu ma duc şi-l văd pe cel de faţă. La un moment dat nu mai au loc de el şi-l scot din şopron afară. Hans este un om care s-a eliberat de istorie.

de totalitate de valori materiale şi spirituale. cristalizate de-a lungul timpului. Cultura saşilor în sensul ei de mod de viaţă sau modele de comportament. dansul şi cântecul. posibilitatea de a rămâne în continuare modele culturale exclusive unui grup sau altuia. personalitatea culturală prin care se deosebeşte de ceilalţi şi se recunoaşte ca parte integrantă a naţiunii germane. Ele îşi pot păstra identitatea. pentru creşterea posibilităţii de a rezolva în comun problemele de interes comunitar. economice la care au fost expuşi. dobândind astfel trăsături proprii. cele două culturi aflate în contact au simultan o dimensiune istorică în fiecare perioadă. în tipurile de răspuns date de oameni condiţiilor naturale. obiceiurile şi tradiţiile. Creşterea schimburilor interetnice conduce la crearea unei zone mai largi de interferenţe culturale. politice. Crearea unei zone de interferenţă constituie baza pentru o cooperare mai strânsă în calitate de membrii ai comunităţii săteşti. în modul acestuia de viaţă sau produs o seamă de schimbări. bun. în funcţie de perioada istorică şi de statutul social-economic pe care l-au avut membrii lui. sociale. Acest fenomen nu exclude. dar în acelaşi timp pot creşte şi împrumuturile reciproce în ceea ce este necesar. 87 . În al doilea rând din convieţuirea saşilor cu poporul român. nu poate fi tratată în afara vieţii social-politice şi economice a ţării gazdă Ca moduri de viaţă specifice. bineînţeles. folclorul. schimb şi imitaţie pentru români şi maghiari. după cum acelaşi mod de viaţă a constituit motiv de influenţă. cultura orală şi scrisă. conştiinţa de grup etnic.CONCLUZII Istoria seculară a grupului etnic german alături de români se caracterizează din punct de vedere cultural prin anumite trăsături fundamentale. Au avut loc împrumuturi. influenţe şi imitaţii reciproce mai mult sau mai puţin sensibile. În primul rând acest grup şi-a păstrat identitatea etnică. util. frumos.

2006 • Ciobanu – Băcanu. 1919 • Iorga. 1980 • Fundaţia Friedrich Ebert. Nicolae Ţara Bârsei.Iorga este indicat numai ca autor al prefaţei. 2003 • Halbwachs. Nicolae. Sibiu. Institutul European. Contribuţii la cunoaşterea istoriei saşilor transilvăneni 1918-1944. Editura Tiparul Românesc. în Apulm.: Irinel Antoniu. în Rusia.a. Ardealul pământ românesc (problema Ardealului văzută de un american) Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.. Ediţia a II. Ce sunt şi ce vor Saşii din Ardeal expunere de izvor competent. Köln. Editura România pur şi simplu.. Nistor. Probleme fundamentale ale Transilvaniei . Românii la contactul dintre culturi (Relaţiile interetnice). Vasile. 1957 88 . Bucureşti.BIBLIOGRAFIE • Cernovodeanu. 1925 • Iorga. Bucureşti. Nicolae.W. 1989 • Lupşa. Iaşi. Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIXlea.. Milton G. Aurel. 1976 • Dunăre.Monografie Etnografică. de fapt N. Editura Dacia Cluj –Napoca.Wien. Maria. 1995 • Kuhn. Nicolae. Victor. în limba română publicat de Hannelore Baier. Werner Kremm. Sibiul şi ţinutul în lumina istoriei. volumul III (1831-1840). 2007 • Iorga. Braşov. 2001 • Dumitrescu-Jippa. Cădelniţa de bronz din perioada feudalismului timpuriu de la Odorheiu Secuiesc – „Cetatea Bud”. Departe. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Paul. Monografia Comunei Feldioara • Ferebczi. Editura Academiei Române. Istoria Comerţului Românesc . 1989 • Jinga. Editura Hora. Editura InterGraf. Bucureşti. Vergleichende Untersuchunger zur mittelaltterlichen Ostsieglund. 1973 • Lehrer. Nicolae. în „Mitropolia Ardealului‖. Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria . trad. 1972. Biserica ortodoxă română din Ardeal şi Ungaria în veacul al XIV-lea. Maurice. Trad. Memoria colectivă. volumul I. Ştefan. XVIII. 2006 • Ciobanu. Buşă Daniela. la Stalino. Editura Academiei. G. Bucuresti.

Editura Heity. 1994 • Moga. 1971 Pascu. Contribuţiuni la istoria colonizărilor din Transilvania. uitare. Beiträge zur Kunst Geschicht Siebenbürger. Documente. Volumul I.D. Istoria românilor. Cluj. istorie. Hermannstadt. Thomas.1-3. XII-XIII-lea. Strassburg. volumul II. Vintilă. Institutul de Istorie Naţională din Cluj—Sibiu. 2009 • Minea. Principatele Române şi politica orientală a împăratului Sigismund. 2001 Roth. vol. Editura Kriterion. Timişoara. Arhivele Statului din România. 1897 89 . Manuscris.. volumul I. Marian Radu. 1942-1944). Editura Amarcord.Der bairische Anteil am Siebenburgisch-Sachsischen nach den Karten des Siebenburgisch-sachsischen Sprachatlasses. 1942 Ricoeur. România – Marele sacrificiu al celui de al doilea război mondial. 1944 • Nägler. Paul. . Făurarii de seceri din Cisnădie. 1914. 1919 • Mocanu. Memorie. volumul I.. Bucureşti. Bucureşti. 1892 Zimmermann Fr..-Ladislaus-Propstei. XIII. în (Deutsche Forschungen im Südosten. Românii şi saşii până la 1848. Ştefan.în: Korrespondenzblatt des Vereins fur siebenburgische Landeskunde. Thomas. Iaşi. G. Editura Dacia.. Ediţia a II-a. cotidianul văzut de aproape. Die freie königliche St. Bucureşti. 1992 Nägler. 1969 Nägler..49. Werner. Editura Thausib. Voievodatul Transilvaniei. Biblioteca Arhivele Statului Braşov Pascu. Cluj. 1972 Rein. Thomas. volumul II. vol.• Mihăilescu. Editura Dacia Traiană. editia a III-a.I.. 1963 Reinerth.. în studii şi articole de istorie. Populaţia românească în sudul Transilvaniei şi caracterul colonizării săseşti în sec. Ilia. V. K. în: Sudostdeutsches Archiv. Stefan. Etnografii urbane. 1997 Nussbächer. A. traducere de Ilie Gyurcsik şi Margareta Gyurcsik. Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. 1926 Xenopol. vol. K. Aşezarea saşilor în Transilvania. Scheiner A. C.. I. Editura Dacia. Voievodatul Transilvaniei.. Sibiu. Sibiu. Denkzeiten siebenburgisch-sachsischer Sprachgeschichte . Editura Polirom.

acsm.ro/index.php/2011/04/prin-cenusa-micii-germanii-din-transilvania-denord/ http://www.htm http://www.ro/detalii/stiri/lumea-uitata-a-sasilor-transilvaneni-870129.php?option=com_content&view=article&id=61:sasii-din-sudultransilvaniei&catid=17:minoritati&Itemid=65 http://www.septemcastra.evz.ro/stiri-esential-5077721-trista-poveste-ultimilor-sasi-din-transilvaniafabula-lui-hans-despre-iezenul-fugarit-vulpe.http://www.septemcastra.ro/cultura/aldine/adevarata-libertate-193856.html http://www.romanialibera.ro/main/index.hotnews.html 90 .ro/sm/eveniment/65-de-ani-de-la-deportarea-etnicilor-germani-in-uniuneasovietica/ http://www.informatia-zilei.ro/index.php/2011/04/prin-cenusa-micii-germanii-din-transilvania-de-nord/ http://www.

91 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->