Sunteți pe pagina 1din 41

1. (A.2.3) Cte hexine izomere neciclice se pot scrie i cte perechi de izomeri optici exist? a.

2 liniare i 5 ramificate, nici o pereche de izomeri optici; b. 4 liniare, 2 perechi de izomeri optici; c. 2 liniare i 3 ramificate, o pereche de izomeri optici; d. 3 liniare i 5 ramificate, o pereche de izomeri optici. Rspuns: d. Rezolvare:
Izomerii sunt:

HC C

CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 HC C

* CH CH3

CH2 CH3

HC C

CH2

CH CH3

CH3

(1)

(2,3)

(4)

CH3 HC C C CH3 CH3


(5) (6)

H3 C C C CH2

CH2 CH3

H3C C C CH CH3 CH3


(7)

H3 C CH2 C C CH2 CH3


(8) Sunt 3 izomeri cu caten liniar i 5 cu caten ramificat (rspuns: d). Doar compusul (2) conine un atom de carbon chiral, deci prezint o pereche de izomeri optici .

2. (A.2.7) Numrul de acizi carboxilici izomeri care au formula molecular C5H10O2 este: a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e. 6

Denumii substanele.

Rspuns: d. Rezolvare:
CH3

H3C

CH2 CH2 CH2 COOH acid pentanoic

(1)

H3C

CH

CH2 COOH

(4)

acid 3-metilbutanoic

H3C

* CH2 CH

CH3

(2,3)
H3C

CH3 C CH3 acid 2,2-dimetilpropanoic COOH (5)

COOH acid (+)-2-metilbutanoic acid (-)-2-metilbutanoic

3. (A.2.15) Ci dintre izomerii pe care i prezint hidrocarbura C5H8 formeaz prin reacia Kucerov metilizopropilcetona? Rspuns: Un izomer Rezolvare:
Izomerii cu formula C5H8 sunt:

HC C

CH2

CH2

CH3

- 1-pentin

H3 C

C C

CH2

CH3

- 2-pentin

HC C

CH CH3

CH3

- 3-metil-1-butin

H3 C

C O

CH CH3

CH3

- metilizopropilcetona

Metilizopropilcetona se obine n urma reaciei Kucerov de mai jos:

Hg2+ H3 C CH CH3 C CH + H2O H2SO4

H3 C

HC

CH2

tautomerie

H3 C

CH CH3

C O

CH3

CH3 OH

4. (A.2.10) Un acid carboxilic cu masa molecular 116 conine 41,29% C i 3,45% H. Se cere: a. formula molecular a acidului; b. numrul de grupe carboxil dac un mol de acid este neutralizat de 0,4 l NaOH 5N; c. formula structural a acidului i a izomerilor lui; d. s se indice dou posibiliti prin care se pot distinge izomerii si. Rezolvare:
a. C% :

41,39 3,44 12 3,45 3,45 1


55,26 3,45 16

3,45 1 3,44 3,44 1 3,44 3,45 1 3,44

H% :

O% :

Formula brut: CHO ; MCHO=29 Formula molecular: (CHO)n - masa molecular a acidului este 116 (CHO)n=116, n

116 4, 29

Formula molecular este: C4H4O4, NE = 3 b. 540 g NaOH 1000 ml x .. 400 ml x = 80 g NaOH = 2 moli

Acidul conine 2 grupe COOH, deoarece pentru neutralizarea unui mol de acid sunt necesari 2 moli de NaOH.

H C COOH
c.

H C COOH HOOC C H
acidul fumaric (izomerul trans)

H C COOH
acidul maleic (izomerul cis)

d. Acidul maleic formeaz anhidrid, acidul fumaric nu:

HC COOH HC COOH

- H2 O

HC

CO

HC CO

Prin determinarea momentului dipol se constat c acidul maleic are momentul dipol mult mai mare dect izomerul su trans.

5. (A.2.18) Prin arderea complet a 6 grame substan A, a crei densitate (n stare de vapori) n raport cu aerul este de 2,075, se obin 13,2 grame dioxid de carbon i 7,2 grame ap. Ci izomeri corespund formulei moleculare a substanei A? a. 2 Rspuns: b. Rezolvare:
M = 2,075 28,9 = 60

b. 3

c. 4

d. 5

e. 6

44 g CO2 ................................................ 12 g C 13,2 g CO2 ................................................ x x=

12 13,2 = 3,6 g C 44

18 g H2O ............................................... 2 g H 7,2 g H2O ............................................... y y=

7,2 2 = 0,8 g H 18

mO = 6 (3,6 + 0,8) = 6 4,4 = 1,6 g O C : H : O = 3,6 : 0,8 : 1,6 = 3 : 8 : 1 (C3H8O)n M = 60, n =1; formula molecular C3H8O

CH3CH2CH2OH

CH3OCH2CH3

CH3 CH CH3 OH
n-propanol izopropanol metil-etil-eter

6. (A.4.1) Indicai denumirile urmtoarelor hidrocarburi:

A:

H3 C C CH2 CH(CH3 )2 CH2

B:

H3C C = CH CH3 C2 H5

C:

C6 H5 CH = C

CH3

C2 H5

D:

CH3 (CH2 )2 C= CH CH3 CH=CH2

E:
CH(CH3 )2

F:

(CH3 )2 CH C C CH CH3 C2 H5

Rezolvare:

A:

H3C C CH2 CH CH3 CH2 CH3


2,4-dimetil-1-penten

B:

H3C C = CH CH3 CH2 CH3


3-metil-2-penten

C:

C6 H5 CH= C

CH3
1-fenil-2-metil-1-buten

CH2 CH3

D:

H3 C CH2 CH2 C= CH CH3 CH=CH2


3-propil-1,3-pentadien

E:

CH CH3 CH3

3-izopropilciclohexen

F:

H3 C CH C = C CH CH3 CH3 CH2 CH3

2,5-dimetil-3-heptin

7. (A.4.2) Cte din alchenele corespunztoare formulei moleculare C6H12 vor prezenta izomerie geometric? Rspuns: 4 compui prezint izomerie geometric. Rezolvare:
Nici o alchen marginal nu va prezenta izomerie geometric. Alchenele nemarginale care prezint izomerie geometric sunt:

CH3CH=CHCH2CH2CH3 2-hexen
H3C CH= C CH2 CH3 CH3

3-metil-2-penten
H3 C CH = CH CH CH3 CH3

4-metil-2-penten CH3CH2CH=CHCH2CH3 3-hexen

8. (A.4.8) Scriei reaciile urmtoarelor alchene: a. propen; b. 2-metil-2-buten; c. 3,3-dimetil-1-buten, cu: Br2; Br2 + H2O; HBr; O3 /mediu reductor; KMnO4 n H2O.

Rezolvare:

Br2

H3C CH CH2 Br Br

Br2 + H2O

H3C CH CH2 OH Br

a.

H3C CH = CH2 +

HBr O3 / red.

H3C CH CH3 Br H3C CH = O + H2C = O H3C CH CH2 OH OH

KMnO4 / H2O

Br Br2 H3C CH C CH3 Br Br2 + H2O CH3 OH H3C CH C CH3 Br Br b. H3C CH = C CH3 + CH3 O3 / red. HBr H3C CH2 C CH3 CH3 H3C CH = O + H3C C CH3 O OH KMnO4 / H2O H3C CH C OH CH3 CH3 CH3

Br2

H2C CH C(CH3)3 Br Br

Br2 + H2O CH3 c. CH2= CH C CH3 + CH3 O3 / red.

Br CH2 CH C(CH3)3 OH

HBr

H3C CH C(CH3)3 Br H2C = O + (CH)3C CHO

KMnO4 / H2O

H2C CH C(CH3)3 HO OH

9. (A.4.11) Scriei denumirile tiinifice ale urmtoarelor alchine:

a.
b.

(CH3)2CH C = C CH3
H2C = CH C = CH

c.

H3C CH2 C = C CH(C2H5)2

d.

C6H5-C = C C(CH3)3

Care din alchinele de mai jos pot forma acetiluri monosodice?

Rezolvare:

4-metil-2-butin a.

H3C

CH C = C CH3 CH3

(izopropilmetilacetilen)

b.

H2C = CH C = CH

1-buten-3-in (vinilacetilen)

c.

H3C CH2 C = C CH CH2 CH3 CH2 CH3


5-etil-3-heptin

CH3
d.

C6 H5 -C = C

C CH3

CH3

1-fenil-3,3-dimetil-1-butin (fenilterbutilacetilen)

Poate da acetilur monosodic doar alchina marginal b, conform reaciei:

H2C = CH C = CH

NaNH2

- + H2C = CH C = C :Na

+ NH3

10. (A.4.12) Pornind de la carbid, sintetizai urmtorii monomeri vinilici i scriei reaciile de polimerizare ale acestora.
a.
H2 C = CH O CH3

b. H2C = CH O CO CH3

c.

H2 C = CH Cl

Rezolvare:
CaC2 + 2 H2O
HC = CH + CH3 OH

C2H2
Hg2+/ H+

Ca(OH)2
O CH3

H2 C = CH

HC = CH + CH3COOH

Hg2+/ H+

H2C = CH O CO CH3

HC = CH + HCl
Reaciile de polimerizare:

HgCl2

H2C = CH Cl

n H2C = CH O CH3

CH2 CH

O CH3

n H2C = CH O CO CH3

CH2 CH

O CO CH3
n H2C = CH Cl CH2 CH Cl

11. (A.4.13) Scriei reaciile propinei cu urmtorii reactivi: a. H2 / Pd; b. H2 / Pd / (CH3COO)2Pb; c. Na / NH3 lichid; d. HCl; e. H2O, Hg2+/ H+; f. [Cu(NH3)2]OH g. C2H5MgCl, apoi CH3-CH2-Cl. Rezolvare:
H2 / Pd H3C CH2 CH3 H3C CH = CH2 H3C C = C :Na + Cl HCl / Hg2+ H3C C = CH + H2O; Hg2+/ H+ H3C C = CH2 Cl H3C C = CH2 OH [Cu(NH3)2]OH C2H5MgCl - C2H6 H3C C = C Cu+ HCl H3C C Cl H3C C CH3 O + 2NH3 + H2O CH3

H2 / Pd / Pb(OAc)2 Na / NH3 lichid

H3C C = C MgCl+ H3C CH2 Cl H C C = C CH CH 3 2 3 - MgCl2

12. (A.5.1) Completai reaciile i redai mecanismele corespunztoare:


NO2 + HNO3 H2SO4

a.

CH3

b.

+ 2 Cl2

C2H5

c.

+ 2 H2SO4

d.
CH3

+ CH2=CH-CH3

AlCl3

e.

+ 3 Cl2

toC

Rezolvare:
NO2
a.

NO2 + HNO3 H2SO4 NO2 + H2O

- mecanism de reacie: SE HNO3 + 2 H2SO4 NO2+ + 2 HSO4- + H3O+

H + NO2 NO2
+

NO2
+

NO2 rapid + NO2 H


+

lent

intermediar (ion benzenoniu)

NO2

HSO4- + H+

H2SO4

CH3
b.

CH3 Cl + 2 Cl2 +

CH3 + 2 HCl

Cl
- mecanism de reacie: SE
CH3 + Cl-Cl + FeCl3 lent
+

CH3

CH3

Cl..Cl..FeCl3
CH3 rapid + HCl + FeCl3 Cl

[FeCl4] Cl

C2H5

C2H5 + 2 H2SO4 SO3H +

C2H5 + 2 H 2O SO3H

c.
2

- mecanism de reacie: SE 4 H2SO4 2 SO3 + 2 HSO4- + 2 H3O+

C2 H5 2 + 2 SO3

C2 H5
+

C2 H5 H SO3 + H
+

SO3

C2 H5 SO3 H +

C2 H5

SO3 H
H3 C
d.

CH CH3

+ CH2=CH-CH3
- mecanism de reacie: SE

AlCl3

AlCl3 + 3 H2O
H2C=CH-CH3 + HCl

Al(OH)3 + 3 HCl
CH3-CH-CH3 Cl

CH3 -CH-CH3 Cl

+ AlCl3

CH3 -CH-CH3 + AlCl4

H
+

CH(CH3)2
+

H3C CH CH3 + H
+

+ CH3-CH-CH3

lent

AlCl4

+ H

AlCl3

HCl

CH3
e.

CCl3 + 3 Cl2 toC + 3 HCl

- mecanism de reacie: SR iniiere:

Cl2

2 Cl .

propagare:

CH3 + Cl .

CH2. + HCl

CH2. + Cl2

CH2Cl + Cl . clorur de benzil

CH2Cl + Cl .

. CHCl + HCl

. CHCl + Cl2

CHCl2 + Cl . clorur de benziliden

CHCl2 + Cl .

. CCl2

+ HCl

. CCl2 + Cl2

CCl3 + Cl . feniltriclormetan

ntrerupere:

Cl . + Cl .

Cl2

. CHCl + Cl .

CHCl2
etc.

13. (A.5.5) Folosind proprietile cunoscute ale benzenului i ale derivailor si, s se exprime procesele chimice prin care, pe calea cea mai scurt, se pot obine: benzoatul de etil, acidul o-, m- i p-aminobenzoic, pornind de la benzen. Rezolvare:
CH3 + CH3X AlCl3 + HX

CH3 oxid. - H2O

COOH C2 H5OH / H2SO4 - H2O

COOC2 H5

benzoat de etil

CH3 NO2 CH3 HNO3 - H2O CH3 oxid. - H2O NO2 oxid. - H2O

COOH NO2 red. -2 H2O

COOH NH2

acid o-aminobenzoic COOH red. -2 H2O NO2 NH2 acid p-aminobenzoic COOH

COOH HNO3 - H2O

COOH red. -2 H2O NO2

COOH

NH2 acid m-aminobenzoic

14. (A.5.8) Se d urmtoarea schem:


CO2 HCl C - NaCl

NaOH - Na2SO3

H2SO4 - H2O G

3[O] - H2O

HCl H - NaCl

D (CH3CO)2O - CH3COOH COOH OCOCH3

CH3Cl - HCl AlCl3 E 2 H2SO4 -2 H2O

3 NaOH - Na2SO3 -2 H2O F + F1

Precizai structura compuilor A, B, C, D, E, F, F1, G i H. Rezolvare:


SO3 H A: B: ONa C: OH COONa

OH COOH D: E:

CH3

CH3 SO3 H F: F1 :

CH3

SO3 H

CH3 ONa G: H:

COOH ONa

Schema este:

SO3 H NaOH - Na2SO3 H2SO4 - H2O

ONa CO2

OH COONa HCl - NaCl

OH COOH

CH3 ONa 3[O] - H2O

COOH ONa HCl - NaCl

COOH OH

CH3Cl AlCl3 - HCl CH3 2 H2SO4 -2 H2O

3 NaOH - Na2SO3 -2 H2O CH3 SO3 H + SO3 H CH3

(CH3CO)2O - CH3COOH COOH OCOCH3

15. (A.6.2) Scriei schema reaciilor de sintez pornind de la metan pentru: a. policlorur de vinil; b. cloropren; c. clorbenzen. Rezolvare:

a.

2 CH4

HCl 1500 oC CH= CH HgCl2 - 3 H2

CH2= CH Cl

polim.

CH2 CH Cl

b.

Cl HCl oC dimerizare 1500 CH2= CH C = CH2 CH= CH CH = C CH= CH2 2 CH4 Cu2 Cl2 -3H2 CuCl + NH4 Cl

c.

o 600 - 800 C 1500oC 6 CH4 3CH = CH - 9 H2 tuburi ceramice

Cl2/AlCl3 -HCl

Cl

16. (A.6.3) Scriei ecuaiile reaciilor bromurii de propil cu: a. b. c. d. e. f. NaCl / H2O; NaOH diluat; KOH alcoolic; CH3COOAg; KCN; C2H5OK.

d. Rezolvare:
e.

a.

CH3 CH2 CH2 Br

NaCl/H2 O -NaBr

CH3 CH2 CH2 Cl

b.

CH3 CH2 CH2 Br

NaOH dil -NaBr


KOH/EtOH -HBr

CH3 CH2 CH2 OH

c.

CH3 CH2 CH2 Br

CH2= CH CH3
CH3 COO CH2 CH2 CH3

d. e.

CH3 CH2 CH2 Br + CH3 COOAg -AgBr


CH3 CH2 CH2 Br + KCN

-KBr

CH3 CH2 CH2 CN

f.

CH3 CH2 CH2 Br + C2H5OK

-KBr

CH3 CH2 CH2 O CH2 CH3

17. (A.6.5) Care din urmtorii compui pot fi obinui direct i uor din compui halogenai? Artai reaciile ce au loc. a. b. c. d. e. f. g. h. HCOOH C6H5OH C6H5COOH CH3CHO (C2H5)2NH CH3OH CH3NO2 C6H5CH2OH

Rspuns: Pot fi obinui direct i uor din compui halogenai compuii a, c, d, e, f, g, h. Rezolvare:
a.

HCX3 + 2 H2O

HCOOH + 3HX

b. Fenolul se obine din halogeno-benzen doar n condiii foarte energice de temperatur i presiune.

c.

CX3 + 2 H2 O

COOH + 3HX

d.

CH3 CHX2 + H2 O

CH3 CHO + 2 HX
C2 H5X C2 H5NHC2 H5 -HX

e.

C2 H5X + NH3
CH3 X + H2 O

- HX

C2 H5NH2

f.

CH3 OH + HX

g.

CH3X + NaNO2

NaX + CH3NO2

h.

CH2 X + H2 O

CH2 OH + HX

18. (A.7.1) Scriei reaciile CH3CH2OH cu: a. Na b. NaOH c. C6H5 COCl / NaOH dil. d. HBr

Denumii compuii rezultai. Rezolvare:


a.

CH3 CH2 OH + Na

- + CH3 CH2 O Na + H2

etoxid de sodiu b. c. Nu reacioneaz.

NaOH dil. CH3 CH2 OH + C6 H5 COCl - HCl C6 H5 CO O CH2 CH3

benzoat de etil

d.

CH3 CH2 OH + HBr

-H2O

CH3 CH2 Br
bromur de etil

19. (A.7.5) Sintetizai glicerin pornind de la propen. Rezolvare:


CH2= CH CH3 + Cl2
a.

500 - HCl

CH2= CH CH2 Cl

H2O - HCl

CH2= CH CH2 OH

CH2= CH CH2 OH
sau:

Cl2

CH2 CH CH2 Cl Cl OH

+2 H2O -2 HCl

CH2 CH CH2 OH OH OH

b.

CH2= CH CH3

O2 / 300C / Cu - H2O
H2O2

= CH2 CH CH= O

H2 / ZnO / MgO

CH2= CH CH2 OH

CH2= CH CH2 OH

CH2 CH CH2 OH OH OH

20. (A.7.6) Sintetizai, pornind de la eten sau propen: a. etanol b. n-propanol e. alcool izobutilic Rezolvare:
CH2= CH2 + H2 O oxizi de wolfram i Zn CH3 CH2 OH 250 C , 300 atm

c. izopropanol

d. alcool n-butilic

a.

Co2(CO)8
b.

CH2= CH2 + CO + H2
sau

CH3 CH2 CH= O

H2 / cat.

CH3 CH2 CH2 OH

3 CH3 CH = CH2

BH3

(CH3 CH2 CH2 )3 B

3 H2 O2 / NaOH - B(OH)3

3 CH3 CH2 CH2 OH

c.

CH3 CH= CH2 + CO + H2

Co2 (CO)8

CH3 CH2 CH2 CHO CH3 CH CH3 CH= O

H2 / cat.

CH3 CH2 CH2 CH2 OH

H2 / cat.

CH3 CH CH3 CH2 OH

21. (A.7.7) Scriei i dai denumirile tiinifice ale alcoolilor aciclici izomeri cu formula C5H11OH i indicai numrul de perechi de izomeri optici. Rspuns: 11 compui izomeri, 3 perechi de izomeri optici. Rezolvare: NE = 0, numai legturi simple.

(1)

CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 OH


n-pentanol

(2)

OH CH2 CH2 CH CH3 CH3


3-metilbutanol (izopentanol)

(3,4)

* CH3 CH2 CH2 CH CH3 OH


2-pentanol

(5,6)

* CH3 CH2 CH CH2 OH CH3


2-metilbutanol

(7)

CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 OH


3-pentanol (8)

CH3 CH3 C CH2 OH CH3


2,2-dimetilpropanol (neopentanol)

OH * CH3 CH CH CH3
(9,10)

OH
(11)

CH3 CH2 C CH3 CH3


2-metil-2-butanol

CH3
3-metil-2-butanol

22. (A.7.8) Scriei i dai denumirile tiinifice ale alcoolilor ciclici izomeri cu formula C5H9OH i indicai numrul de perechi de izomeri geometrici. Rspuns: 17 compui izomeri, 5 perechi de izomeri geometrici. Rezolvare:

CH3 CH OH
(1)

OH
hidroxiciclopentan

(2) -ciclopropiletanol

CH2 OH
(4) ciclobutilmetanol

CH3 CH2 OH

(3)

1-hidroxi-1-etilciclopropan

CH3
(5,6)

OH C2 H5
(7,8) 1-hidroxi-2-etilciclopropan (cis i trans)

OH
1-hidroxi-2-metilciclobutan (cis i trans)

CH3 OH
1-hidroxi-3-metilciclobutan (cis i trans)

CH3 OH CH3
(11,12) 1-hidroxi-1,2-dimetilciclopropan (cis i trans)

(9,10)

CH3 OH
(13) (14) 1-hidroxi-1-metilciclobutan

CH3 CH2 OH

1-metil-1-metilolciclopropan

CH2 CH2 OH
(15) -ciclopropiletanol (16,17)

CH2 OH CH3
1-metilol-2-metilciclopropan (cis i trans)

23. (A.8.4) Completai ecuaiile reaciilor de mai jos i denumii produii de reacie:
a. CH3 CONHC2 H5
+ CH3 Br NaNH2

b. C6H5 NO2
c.

Fe/HCl
Na/etanol

C6 H5 CH2 CN

d. C6H5 CO NH2

LiAlH4

e.

CONH2

NaOCl

f. C2 H5
Rezolvare:

NH2

+ C2 H5NH3] Cl

a. CH3CONHC2 H5

CH3 Br
Fe/HCl

NaNH2 - HBr

CH3CON C2 H5 CH3

H2O - CH3COOH

C2 H5NHCH3 etilmetilamin

b.

C6 H5 -NO2 + 6 [H]

C6 H5 NH2 + anilin

2H2O

c.

C6 H5 CH2 CN

Na/EtOH

C6 H5 CH2 CH2 NH2 feniletilamin


C6H5 CH2 NH2 benzilamin

d.

C6H5 CO NH2

LiAlH4

e.

CONH2

NaOCl

NH2 ciclobutilamin

degradare Hofmann

f.

C2 H5 NH2

+ C2 H5 -NH3 ] Cl

(C2 H5 )2 NH dietilamin

NH4 Cl

24. (A.8.6) Cum se poate obine din benzen 4-clor-2-nitroanilin folosind numai substane anorganice i CH3COOH?
Rezolvare:

NO2 H2SO4 - H2O 6 [H] -2 H2O

NH2 + CH3COOH - H2O

NHCOCH3

+ HONO2

NHCOCH3 + HONO2 / H2SO4 - H2O NO2 +

NHCOCH3 + H2O - CH3COOH NO2

NH2 NO2 +

NH2

NO2
NH2

NH2 separare NO2 + Cl2 / FeCl3 - HCl

NO2

Cl

25. (A.8.8) S se determine substanele A, B, C i D din urmtorul ir de transformri:


A
Cl2 / h - HCl

KCN - KCl

2H2 /cat

tiind c D este o amin primar alifatic, care conine 31,11% N. a. metan, clorur de metil, acetonitril, etilamin; b. etan, clorur de etil, propionitril, n-propilamin; c. eten, dicloretan, propionitril, etilamin;

d. metan, clorur de etil, acetonitril, metilamin.


Rspuns: a. Rezolvare:

D are formula general R NH2 31,11 g N . 100 g amin 14 g N .. M

M = 45

=> R = 29

=> R = C2H5

D: C2H5-NH2 etilamin C: CH3CN acetonitril B: CH3 Cl clorur de metil A: CH4 metan

26. (A.9.1) Indicai nomenclatura corect pentru urmtorii compui:


O

a.

H3 C CH2 C CH=CH2 O

b.
CH3

c.

(H3C)3C C CH CH3 O C2H5

d.

C6 H5

C CH2 C6 H5 O

e. Rezolvare:
a. b. c. d. e. f.

CHO

f.

etilvinilceton sau 1-penten-3-on 2-metilciclohexanon; 2,2,4-trimetil-3-hexanon; benzilfenilceton; formilciclopentan; 2-ciclohexenon

27. (A.9.2) Scriei formulele urmtorilor compui: a. b. c. d. e. f. aldehid salicilic; diacetalul acetaldehidei; fenilhidrazona acetofenonei; oxima metiletilcetonei; cianhidrina acetonei; baza Schiff a benzaldehidei cu anilina.
OH CHO

Rezolvare:
O-CH3 H3C CH O-CH3
H3 C C N OH C2 H5

a. c. H3 C C N NH C6 H5
C6 H5

b. d.

OH

e.

H3 C C CN

CH3

f.

C6H5 CH = N C6H5

28. (A.9.3) Pornind de la substanele nscrise n paranteze i utiliznd reactivii necesari, propunei sinteza urmtorilor compui carbonilici: a. b. c. d. e. benzaldehid (benzen); acetofenon (benzen); acid benzoic (1-fenil-1-buten); propiofenon (acid benzoic); tricloracetaldehid sau cloral (etanol).

Rezolvare:
CH3 CHCl2 CHO

+ CH3Cl / AlCl3 - HCl


a.

+2 Cl2 /h -2 HCl

+ H2O -2 HCl benzaldehid

COCH3

+ CH3COCl / AlCl3 - HCl


b.

acetofenon
HC CH CH2 CH3

COOH K2Cr2O7 H2SO4 acid benzoic + CH3CH2COOH

+ 4 [O]
c.

COOH

COCl

COC3 H7

PCl5 - POCl3 - HCl


d.

C3 H7MgCl - MgCl2 propiofenona

e.

H3C CH2 OH

oxidare

H3C CHO

3 Cl2 / HOCl3C CHO -3 HCl cloral

29. (A.9.4) Artai produii de reacie ai acetaldehidei cu urmtorii reactivi: a. b. c. d. e. f. LiAlH4; CH3OH; H2O, catalizator H+; NH2OH; H2NNHC6H5; Br2 n acid acetic.

Rezolvare:
H3C CHO LiAlH4 H3C CH2 OH etanol
O-CH3 + H C OH 3 - H2O OH semiacetalul acetaldehidei H3C CH H3C CH O-CH3

a.

b.

H3C CHO + H3C OH

O-CH3 acetalul acetaldehidei

c.

H3C CHO + H2O

OH H3C CH OH hidratul acetaldehidei

d. e.

H3C CHO + H2N OH

- H2O

H3C CH=N OH oxima acetaldehidei


- H2 O H3 C CH3 N NH C6 H5 = fenilhidrazona acetaldehidei

H3 C CHO + H2 N NH C6 H5

f.

H3 C CHO

+ Br2 / CH3 COOH - HBr

H2 C CHO Br

30. (A.9.5) Scriei produii reaciilor de condensare aldolic i crotonic a urmtorilor compui: a. C6H5CHO + CH3CHO; b. CH3CH2CHO + CH3CH2CHO; Rezolvare:
C6 H5 CH CH2 CHO - H O 2 OH

a.

C6 H5 CHO + c.c.

H3C CHO c.m.

- H2O

C6H5 CH CH CHO
OH

b.

H3C CH2 CHO + H3C CH2 CHO c.c. c.m.


- H2O

H3C CH2 CH CH CHO - H O 2 CH3

H3C CH2 CH= C CHO CH3

31. (A.10.1) Denumii dup normele IUPAC urmtorii compui:


C2 H5

a.

(CH3)2 C CH CH2 COOH OH


CH3

b. c. d. Rspuns:

Br CH2 C CH2 C N NH2

HOOC-(CH2)4-COOH

HC C C C COOH

5 4 3

6 2 1

CH2 CH3
a.

(CH3)2 C CH CH2 COOH OH

acid 3-hidroxi-4,4-dimetilhexanoic

b.

Br CH2 C CH2 C N NH2


2 1 3 4 3-amino-4-brom-3-metilbutironitril

CH3

CH3

Br CH2 C CH2 C N NH2 HOOC-(CH2 )4 -COOH

c.

acid 1,6-hexandioic (acid adipic)


5 4
4

3
3

d.

HC C C C COOH
5 2 1

acid pentan-2,4-diinoic

HC C C C COOH

32. (A.10.4) Compuii izomeri (A i D) cu formula C8H10 prin oxidare energic cu o soluie de KMnO4, la cald, n mediu acid, dau urmtorii produi: - din A rezult B, care la nclzire cu P2O5 se transform n anhidrida C, cu formula C8H4O3. - din D se obine acidul E, C7H6O2 i compusul F. S se determine compuii. Rezolvare:

CH3 CH3 A
CH2 -CH3

6 [O] -2 H2O B
COOH

COOH COOH

P2O5 - H2O C

CO O CO

6 [O] -2 H2O D E

CO2 F

33. (A.10.5) Scriei o metod de obinere a acidului o-clorbenzoic pornind de la o-nitroclorbenzen. Rezolvare :
Cl NO2 Cl Cl NH2
+ N N]Cl

6 [H] -2 H2O

HNO2 / HCl -2 H2O

CuCN - CuCl2 - N2

Cl CN

Cl COOH

+2 H2O - NH3

34. (A.10.9) Scriei reaciile de transformare ale etanolului n propionamid i acetamid. Rezolvare :
a. CH3 -CH2 -OH

HCl - H2 O

CH3 -CH2 -Cl

Mg CH3 -CH2 -MgCl eter anh.

CO2

CH3 -CH2 -COOMgCl

H2O NH3 CH3 -CH2 -COOH Mg(OH)Cl - H2 O

CH3 -CH2 -COONH4


b. CH -CH -OH 3 2

- H2 O

CH3 -CH2 -CONH2

[O] - H2 O

CH3 -COOH

NH3

CH3 -COONH4

- H2 O

CH3 -CONH2

35. (A.10.10) Artai cum pot avea loc transformrile:


a. CH3-CN b.

CH3-CH2-CN

C6 H5-CN

c. CH 4

C6 H5-C-C6 H5 O ( CH2 CH )n
CN

Rezolvare :

c.

a. CH3-CN + 2 H2

cat

CH3-CH2-NH2

HNO2 / HCl - N2 - H2O

CH3-CH2-OH

CH3-CH2-OH

+ HCl - H2O

CH3-CH2-Cl

KCN - KCl

CH3-CH2-CN

b. C6 H5-CN

+2 H2O PCl5 C6H5-COOH - POCl C6H5-COCl - NH3 3

C6H5-COCl + C6 H5-MgCl
2 CH4 1500oC -3 H2

C6 H5-C-C6H5 + MgCl2 O
CH2 =CH CN polimerizare

c.

C2 H2 + HCN / Cu2Cl2 + NH4Cl

( CH2 CH )n CN

36. (A.13.1) Scriei produii de monoclorurare ai izopentanului, n prezen de peroxid de benzoil, indicnd produii majoritari. Scriei mecanismul acestei reacii. Rezolvare:
CH3 CH2 CH CH3 CH3 + Cl2 C6 H5 CO O O CO C6 H5 CH3 CH2 CH2 CH Cl CH3 CH3 CH Cl (2)
Mecanism: SR; de exemplu pentru compusul (1):

+ CH3

(1) CH3 CH2 Cl + CH3 CH2 CH CH3 (4)

CH CH3

+ CH3 CH2 C Cl CH3 (3)

O C6 H5 CO O O
Iniiere:

CO C6H5

2 C6 H5

C O

-2 CO2

C6H5

Propagare:

C6 H5

.+
2

CH3 CH2 CH(CH3)2

C6 H6 +

. CH

CH2 CH(CH3)2

ntrerupere:

.CH CH CH(CH ) + Cl Cl. + Cl. Cl . CH CH CH(CH ) + Cl. 2 . CH CH CH(CH )


2 3 2
2
2 2 3 2
2 2 3 2

Cl CH2 CH2 CH(CH3)2 + Cl

Cl CH2 CH2 CH(CH3 )2


(CH3 )2 CH CH2 CH2 CH2 CH2 CH(CH3 )2

37. (A.13.2) Scriei ecuaiile i mecanismele reaciilor dintre: a. b. c. d. e. Rezolvare:


Sunt reacii de substituie electrofil aromatic:
CH2 CH2 CH3

benzen i clorur de propil; etilbenzen i clor/FeCl3; nitrobenzen i clorur de acetil; benzoat de metil i HNO3/H2SO4; fenol i 1-buten/H+.

CH3 CH CH3

+ Cl CH2 CH2 CH3


a.

AlCl3

H3 C CH2 CH2 Cl + AlCl3

+ H3 C CH2 CH2 + [AlCl4 ]

+ H3C CH2 CH2

~ H

+ H3C CH CH3

+ H3C CH CH3 + + H3C CH CH3

H +

CH(CH3 )2 H C CH 3

CH3

- H+
H +
CH2 -CH2 -CH3 CH2 CH2 CH3

H2C CH2 CH3 + + H3C CH2 CH2

- H+

C2 H5

C2 H5

C2 H5 Cl

+ Cl2
b.

FeCl3

Cl
C2 H5

+ Cl

Cl + FeCl3

lent + ... Cl ... FeCl3 Cl - [FeCl4] -

C2 H5

C2 H5

+ H Cl

rapid - H+
Cl

NO2 O + CH3 C
c.

NO2 AlCl3 O C + HCl

Cl

CH3

O CH3 C Cl + AlCl3

+ CH3 CO + [AlCl]4

O N

O + + CH3 CO

N O + COCH3 H

NO2

- H+

COCH3

d.

HNO3 + 2 H2 SO4

+ + NO2 + H3 O + 2 HSO4

H3C O C = O + + NO2

H3C O C = O + NO2 H

H3C O C = O

- H+

NO2

e.

CH2= CH

CH2 CH3 + H+

+ CH3 CH

CH2 CH3

OH + CH2= CH H+

OH CH CH2 CH3 CH3

CH2 CH3

OH + CH3 + CH CH2 CH3

OH +

CH2 CH3 CH CH3 H - H+

OH CH CH2 CH3 CH3

Mecanismul este similar pentru substituia n para.

38. (A.13.3) Scriei mecanismele reaciilor de hidroliz ale clorurii de ter-butil i clorurii de sec-butil. Rezolvare:
a.

(CH3)3C Cl + H2O
Mecanism SN1

(CH3)3C OH + HCl

(CH3)3C Cl

lent

+ (CH3)3C + Cl
rapid (CH3 )3 C OH + H+

+ (CH3 )3 C + H2 O
v = k[(CH3)3C Cl]

b.

CH3 CH Cl CH2 CH3

HO

CH3 CH OH CH2 CH3

Fiind un derivat halogenat secundar, reacia poate decurge prin mecanism SN1 (asemntor rezolvrii de la punctul a.) sau SN2:

- H3C lent HO....... C Cl H H3C CH2

CH3 ....... C ....... Cl HO CH2 CH3 H S.T.

rapid - Cl -

CH3 HO C CH CH 2 3 H inversie de configuraie (inversie Walden)

39. (A.14.3) Completai reaciile de mai jos i precizai care dintre ele sunt regioselective sau stereoselective. Scriei mecanismele n aceste cazuri. a. propen + Cl2 b. ciclopenten + Br2 c. 2-buten + Br2 + CH3OH d. propen + Br2 + H2O

Rspuns: b este stereoselectiv iar d este regioselectiv. Rezolvare:


a CH CH = CH + Cl 2 2 3 .

CH3 CH CH2 Cl Cl

Adiia clorului nu este nici regio- nici stereoselectiv.

Br
b .

+ Br2
Br trans-1,2-dibrompentan
Reacia este stereoselectiv.

Br + Br2 Br Br + Br

Br Br

c .

CH3 CH= CH CH3 + Br2 + CH3OH

CH3 CH CH CH3 Br O CH3

Deoarece alchena este simetric, reacia nu este regioselectiv.

d .

CH3 CH= CH2 + Br2 + H2O

CH2 CH CH3 Br OH

Reacia este regioselectiv.

H2O CH3 CH= CH2 + Br2 CH3 CH= CH2


Br

- Br

CH3 CH CH2 Br +

-H

CH3 CH CH2 OH Br

Br

40. (A.15.4) Indicai care este produsul majoritar la dezhidratarea alcoolului neopentilic: a. nu se dezhidrateaz; b. 2-metil-1-butena; c. 2-metil-2-butena; d. trans-2-metil-2-butena.

Rspuns: c. Rezolvare:

Reacia decurge prin mecanism E1. Intermediarul carbocationic primar se transform prin migrare de carbanion n carbocation teriar:

CH3 CH3 C CH2 OH CH3

+ +H

+ CH3 C CH2 OH2 -H O 2 CH3


+ -H H3C C= C H3C CH3 H

CH3

+ CH3 C CH2 CH3

H3C

~ H3 C

+ CH3 C CH2 CH3 CH3