P. 1
Referat Copii Cu CES

Referat Copii Cu CES

|Views: 1,265|Likes:
Published by Vio Condrei

More info:

Published by: Vio Condrei on Apr 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” ARAD FACULTATEA DE STIINTE ALE EDUCATIEI, PSIHOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA MASTER: PEDAGOGIE INTERACTIVA DISCIPLINA

: EDUCAREA ŞI INTEGRAREA COPIILOR CU CES CONF. DR. OLGA MOLDOVAN

Dificultati de invatare. Caracteristicile elevilor cu dificultati de invatare. Intarzierea mintala

MASTERAND: SZABO – CONDREI MARIA

Unul dintre inconvenientele acestui demers este acela cã dificultãţile de învãţare nu au întotdeauna cauze bine determinate. Depistarea elevilor cu dificultãţi de învãţare : Existã douã orientãri principale pentru depistarea dificultãţilor de învãţare.E.le lipseşte deseori maturitatea şi au un comportament narcisist şi egocentric. deficienţã mintalã.deseori. Va trebui deci sã studiem continuu toate aspectele dezvoltãrii elevului.S.uneori sunt copleşiţi de sarcinile pe care trebuie sã le execute. impulsivitate. În afarã de asta. elevii care au o deficienţã mintalã nu au cu toţii aceleaşi aptitudini intelectuale. . diferenţele ce se remarcã de obicei la majoritatea elevilor cu C. o înţelegere greoaie sau un handicap cultural).S. fizicã. vizualã. unii elevi cu dificultãţi de învãţare prezintã deseori simptomele unui comportament ce indicã tulburãri afective (agitaţie. dar sunt incapabili sã rãspundã la întrebãri.E. Ei au capacitatea de a înţelege. dar colegii îi pot ajuta sã depãşeascã aceastã fricã. precum şi diverşi factori afectivi. 2 . Primul este criteriul excluziunii. inclusiv acuitatea vizualã şi auditivã. dar nu o pot rezolva practic. ele reflectã nu numai perturbarea activitãţii. numitã de Asociaţia psihiatrilor americani „tulburãri de atenţie însoţite sau nu de hiperactivitate”. etc. De exemplu.). Caracteristicile elevilor cu dificultãţi în învãţare : Ceea ce îi deosebeşte pe toţi elevii cu dificultãţi de învãţare este caracterul unic al deficienţei. . Din aceastã cauzã. Cauzele instalãrii unei astfel de impas sunt de ordin personal. Alte caracteristici ale elevilor cu C. aceleaşi simptome descriu în egalã mãsurã o dificultate de învãţare. deficienţi i auditiv nu au cu toţii aceleaşi incapacitate. la fel ca şi deficienţii de vedere. adulţii îi trateazã ca pe nişte copii. cei handicapaţii psihic. iar elevii surzi nu au toţi aceleaşi aptitudini şi cerinţe educative speciale. familial şi social. auditivã sau afectivã. Dacã este adevãrat cã aceşti elevi pot fi grupaţi dupã caracteristici comune. şcolar. Cu ajutorul lui se determinã dacã un elev are o anumitã dificultate de învãţare sau dacã dificultãţile sunt asociate altor afecţiuni (de exemplu. este la fel de adevãrat cã fiecare elev nu se încadreazã perfect într-o anumitã categorie. Sau. ci a întregului sistem. ei sunt speriaţi de şcoalã. sunt atât de mari încât profesorii nu pot stabilii criterii ferme pentru fiecare categorie de dificultãţi „clasice”.: . De exemplu. dar le lipseşte posibilitatea de a reda cele ştiute. . bazate pe cerinţele educative speciale.Dificultãţile în învãţarea şcolarã reprezintã manifestãri ale dereglãrii procesului de învãţare. indiferent de vârsta lor.este posibil sã înţeleagã informaţiile. Ei pot şti sã rezolve o problemã.

hipoglicemie. incapacitate de a urmãri indicaţiile orale. accese colerice sau de ostilitate. se ia în considerare aceastã abatere pentru stabilirea profilului elevului. dar sã prezinte grave deficienţe în limbajul scris. nu poate sãri coarda. forţã de strângere. profesorului îi revine sarcina de a studia mai profund dificultãţile de învãţare şi de a determina modificãrile programului elevului. d) Dificultãţi ce pot fi asociate cu unele de ordin social: tendinţa de a se juca cu copii mult mai mici decât el.simptome de tensiune vizualã. Dificultãţile în învãţarea şcolarã sunt cauzate de mai mulţi factori Factorii primari care influenţeazã procesul învãţãrii sunt factorii personali ce ţin de rata dezvoltãrii individuale: înãlþime. nivelul maturitãţii emoþionale. dificultãţi de a sta într-un picior. îşi freacã des ochii. În general. greutate. evitarea situaţiilor sociale noi. vârsta educaţionalã. prinde greu o minge şi o loveşte greu cu piciorul.capul foarte aplecat. îi fug ochii. închidere în sine sau dezorientare. clipeşte des. este anhidextru (dupã vârsta de 8 ani). Indicatori ai dificultãţilor de învãţare : a) caracteristicile generale ce pot indica o dificultate de învãţare:hiperactivitate. incapacitate de a sãri. 3 . vârstã mentalã. orientare confuzã în spaţiu şi timp.O caracteristicã comunã a elevilor cu dificultãţi de învãţare este prãpastia ce existã între aptitudini şi realizãrile lor. pentru ca acesta sã corespundã cerinţelor sale. De exemplu. a) determinãri anatomo-fiziologice malformaţii corporale sau deficienţe senzoriale – sunt susceptibile de a da naştere unor complexe de inferioritate sau inhibiţii accentuate cu efect de diminuare a energiei psiho-nervoase şi a potenţialului intelectual.dificultãţi la închiderea nasturilor. slabã capacitate de a fi atent. b) Caracteristici ce pot indica dificultãţi vizuale la elevi: . poftã necontrolatã de dulce. Aceastã diferenţã este al doilea criteriu tradiţional de depistare a dificultãţilor de învãţare. inverseazã literele sau cuvintele. Dacã un elev corespunde acestor douã criterii generale. eşecuri frecvente. dificultãţi la legarea şireturilor. mers dificil. de exemplu: strabism. vârsta pentru matematicã. dificultãţi în a merge cu bicicleta sau de-a lungul unei linii. etc. . îşi apropie foarte mult capul de paginã când scrie sau citeşte. în schimb. dificultatea de a stabili raporturi cu colegii. stângãcie. cum sunt diferenţele cele mai importante dintre elevii ce prezintã dificultãţi de învãţare şi cei care au alte probleme. sare cuvinte sau rânduri când citeşte. c) Simptome ce indicã tulburãri afective sau de comportament: imagine greşitã despre sine. face constant greşeli ortografice. caligrafie mediocrã. cei cu dificultãţi de învãţare nu au dificultãţi decât în anumite domenii. nivelul maturitãţii sociale. impulsivitate excesivã. De exemplu. vârsta lecturii. un elev poate avea aptitudini superioare la nivelul limbajului vorbit. elevii cu deficienţe mintale au în general aptitudini scãzute în aproape toate domeniile. mod defectuos de a ţine creionul în mânã.

rigiditatea ritmurilor de învãţare. . fãcându-i pe elevi sã acorde situaţiilor şi evenimentelor şcolare curente valenţe afective exagerate. stilul de educaţie şi situaţiile şi evenimentele ce se ivesc în familie. acordã prioritate clasei sau obiectivelor generale ale predãrii.eterogenitatea clasei de elevi din punctul de vedere al vârstei înfrâneazã elevii cu aptitudini sau ritmuri intelectuale superioare în dezvoltarea lor intelectualã. respectiv asupra valorii şi importanţei pe care statul şi diferite alte instituţii o acordã învãţãmântului în ceea ce priveşte integrarea. . La aceştia se adaugã starea de alertã şi hiperprotecţie din partea unuia sau altuia dintre pãrinţi precum şi situaţii când apar îmbolnãviri sau decese care produc frãmântãri de duratã în familia copilului. relaţiile dintre pãrinţi. . Factorii familiali favorizeazã/defavorizeazã copilul prin climatul din familie. c) factorii psihologici individuali de origine exogenã pun elevul în situaţii severe de conflict şi frustrare. care individualizeazã actul perceperii şi predãrii informaţiilor. dar nu acordã importanţã particularitãţilor psihologice ale elevilor.abordãrile educative de tip exclusiv frontal. . autismul infantil.sprijinul insuficient acordat pentru îmbunãtãţirea stadiului individual (planificarea şi organizarea învãţãrii). dar şi faţã de problemele lui personale. Factorii sociali atrag atenţia asupra rolului contextului social în care se face educaţia.volumul sarcinilor şcolare (dimensionarea/subdimensionarea lor accentuatã).obiectivitatea calificativelor.lipsa de obiectivitate în apreciere. .b) factori psihologici individuali de origine endogenã cum ar fi: nivelul redus al inteligenþei individuale.mãrimea clasei de elevi: .diferenţele semnificative existente între profesori şi chiar şcoli în ceea ce priveşte nivelul exigenţelor cognitive manifestate faţã de elevi.timpul afectat altor preocupãri obligatorii. FORME DE MANIFESTARE A DEFICIENŢEI DE ÎNVÃŢARE 1. copiii cu ritmuri lente întâmpinând dificultãţi în învãţare. În această categorie intră şi factorii şcolari : .numãrul mare de elevi frâneazã obţinerea capacitãţii elevilor la procesul predãrii. relaţiile copilului care învaţã cu ceilalţi membrii ai familiei. . elevul fiind astfel expus realizãrii unor stãri depresive şi de insecuritate (anxietate). . atitudinea acestora faţã de activitatea lui. punându-se frecvent în situaţii de conflict cu profesorii şi colegii. . . succesul profesional şi social al elevilor. Tulburari în domeniul cognitiv: *Experienţa perceptivã redusã 4 . . hiperexcitabilitatea.diferenţe privind resursele şcolare şi managementul general al învãţãmântului.

ceea ce împiedicã altã percepere. care contã în abaterea de la pronunþia obişnuitã. . . . bâlbâiala tonicã. Dificultãþile de înşelegere sunt în relaþie directã cu distanţa dintre stocul de cunoştinţe de care un elev dispune şi caracterul noilor informaţii pe care el trebuie sã le explice la nivel empiric sau teoretic. parţialã sau totalã. iar când fenomenul este mai accentuat refuzul se extinde faţã de toate persoanele. reglãri scãzute ale semnificaţiilor verbale care concura la formarea unor reprezentãri schematice la care.-acuitatea discriminativã scãzutã a analizatorului. -neatenţia faţã de un anumit fel de activitate. * Schematismul reprezentãrii: Dificultãţile care se nasc în procesul reprezentãrii şi influenţeazã învãţarea şcolarã provin din influenţa proceselor psihice care intervin în desfãşurarea procesului de reprezentare. * Limitele gândirii: Elevii întâmpinã dificultãţi în înţelegerea şi explicarea fenomenelor. Copiii refuzã sã comunice pe o anumitã perioadã de timp. numai cu unele persoane. adãugiri. -bâlbâiala este o tulburare mai gravã ce apare mai frecvent la bãieţi. dacã se adãugã atributul de static.spirit de observaţie redus. omisiuni. când apare un blocaj la nivelul primului cuvânt din propoziţie prin prezenta unui spasm articulator de lungã duratã şi forma mixtã. 5 . Existã trei forme: bâlbâiala cronicã – întreruperi ale cursivitãţii vorbirii determinate de prelungirea sau repetarea unor sunete şi silabe.perceptia neclarã a identitãţii şi nonidentitãţii figurilor care nu-i permit copilului sã diferenţieze clar. de exemplu.mutismul electiv (voluntar) apare frecvent la copiii hipersensibili şi se manifestã printr-o muşenie temporarã.capacitate selectivã redusã. au ca rezultat împiedicarea desfãşurãrii raþionamentului. între ceea ce a fost întipãrit şi ceea ce este actualizat.incapacitatea de a percepe cu exactitate configuraţiile spaţiale. adãugiri de cuvinte şi chiar propozitii. inversãri de sunete.nestãpânirea raporturilor spaţiale. -neatenţia provocatã de lipsã de concentrare. -neatenţia faţã de orice ocupatie. inversiuni.şcolarul face confuzii constante şi repetate între sunete şi litere. inversiuni. * Instabilitatea perceptivã -neatenţia provocatã de o concentrare prea intensã asupra unui singur obiect. * Infidelitatea vorbirii – este o disfuncie generatã de mai mulţi factori şi constã în neconcordanţa dintre conţinut şi semnificaţie. înlocuirea unor sunete cu altele. . Astfel o primã dificultate se concretizeazã într-o slaba analizã şi sintezã senzorialã. fixist. . neputinţa emiterii sunetelor sau omiterea lor. grafemele. * Slabe aptitudini verbale -dislalia. -dislexia şi disgrofia – sunt incapacitatea de a învãţa citirea şi scrierea. .

4. defensivitate”. motiv pentru care fuge spre acea situaţie în care îşi poate pãstra imaginea eului amplificatã în mod ireal.negativismul. neafectând echilibrul fundamental al persoanei cu mediul extern.nervozitatea. reacţie de apãrare.refulare 6 . atunci este vorba de o fricã simbolicã normalã. capacitate care poate influenţa negativ procesul învãţãrii. fie actualã. Domeniul personalitãţii a) Tulburãri caracteriale-formarea tulburãrilor de caracter apare atunci când are loc dereglarea mecanismelor de apãrare. 3. iar dacã intensitatea manifestãrilor este moderatã ea poate fi uşor corectatã prin mijloace obişnuite educative. Copilul îşi supraapreciazã aptitudinile. La baza ei gãsim o relaţie mamã-copil prea puternicã de care mama se cramponeazã mai mult. capriciile. instabilitatea psihomotorie.anxietatea-caracteristica cea mai importantã a copilului anxios este faptul cã el trãieşte ca periculoasã orice situaţie în care este implicat şi anticipeazã eşecul propriei sale activitãţi. iar şcoala ameninţã aceastã stare. . Ea poate fi pasagerã. 2. furia. Tulburări în domeniul afectiv: . fie anticipatã. ezitare. El gãseşte aceastã situaţie în relaţia mamã-copil. Dacã odatã. dar a cãrei menţinere influenţeazã negativ aceastã dezvoltare. puterea. performanţele. numitã fobie şcolarã. tulburãri în alimentaţie şi tulburãri ale somnului. .frica de şcoalã este cea mai fireascã şi frecventã formã de fricã de separaţie. lipsa de perseverenţã 5. Domeniul volitiv. Domeniul motivaţional-absenţa intenţiei de a învãţa.grad redus de toleranţã la frustrare.mobilitate afectivã. de încredere în sine. vulnerabilitate. teamã. Pentru ea şcoala începe sã slãbeascã relaţia de dependenţã care a jucat un rol important pânã la vârsta şcolarizãrii în dezvoltarea copilului. la bazã aflându-se subaprecierea „eului” autoevaluarea scãzutã. deoarece elevul poate fantaza pornind de la aspectul legat de trebuinţele fizice sau afective ale acestuia. mutismul reactiv. Ea rezultã dintr-o ameninţare a respectului de sine. crize isteroide. Formele de manifestare: iritabilitatea. perturbându-i astfel atenţia de la cursul procesului instinctiv. .hiperemotivitate. prin lipsa de îndrãznealã. cu trecerea primelor luni frica separaţiei nu scade ci dimpotrivã se intensificã şi ia forma de groazã având un caracter de panicã.o modalitate de reacţie faţã de condiţiile şi relaþiile de viaţã şi educaţie ale copilului.* Fantazarea – fantazarea la copil se manifestã prin capacitatea acestuia de a transforma realul în ireal. depresie.timiditatea – este frecvent definitã drept „forma de comportare caracterizatã prin lipsa de siguranţã. . . ostilitatea. . În aceastã dereglare existã douã tentative:de a pune la distanţã realitãţile neplãcute) prin: .

III. debilitate mintala. . b) Tulburari temperamentale c) Tulburari atitudinale -atitudinea negativa fata de invatatura Intarzierea mintala Handicapul mintal este un simptom complex. caracterizat printr-o limitare substantiala a functiilor psihicului. este o auto-agresiune sub forma melancoliei. Din acest motiv se poate imparti in trei subgrupe: a. nu numai prin uitare. Intarzierea mintala profunda. deficienta mintala usoara. intelectul de limita propriu-zis. c. ce se caracterizeaza printr-un nivel semnificativ scazut al intelectului si coexistenta corelativa a cel putin 2 sau mai multe deprinderi aplicative limitate: comunicare. însusita academica. admiraţie ce genereazã o atitudine provocatoare prin identificare. fie din încercarea de a învinge teama pe care o inspirã. a frecventei cu care se manifesta si alte tulburari pe langa cele psihice. * formaţiile reacţionale– se produc pentru a apãra eul. intelectul de limita prezinta un QI cuprins intre 70-85. Intarzierea mintala usoara. b. * identificarea – sublimarea – este admiraţia pentru un coleg care îndrãzneşte sã înfrunte pe oamenii mari.. deprinderi sociale. nu presupune practic viata psihica. ci doar vegetativa. ICD-10. c. sanatate si securitate. QI<20. Retardul mintal se manifesta sub vârsta de 18 ani Ca notiune relativ recenta. aliniatele F 70-79. corespunde imbecilitatii inferioare. aparuta odata cu incarcarea programelor scolare. QI=20-34. Clasificarea actuala. arieratie mintala usoara. 1994).izolare. mecanism ce izoleazã faptele de contextul lor emoţional. auto directionare. înclinaţii spre eşecuri în viaţã. b. deficienta mintala. ci şi înlocuind mai târziu trecutul neplãcut cu versiuni imaginare Tulburari afective-transformarea afectelor: * introiecţia – constã în a lua asupra sa faptele altora fie din admiraţie. Intarzierea mintala usoara. * transformarea în contrariul sãu – subiectul transformã impulsurile în contrariul lor sau se ia pe el însuşi drept ţintã pentru a cruţa pe un altul. Intarzierea mintala severa. cu coeficientul intelectual (QI) care oscileaza intre 50 si 69. inapoiere mintala (reala sau aparenta). IV. Frecventa 7 . corespunde imbecilitatii superioare din vechea clasificare. QI=35-49. care constã în a nega ceea ce este neplãcut. odihna si munca. dar reapare sub o formã deghizatã).anulare rectroactivã. pe care OMS doreste sa o impuna tuturor tarilor europene (CIM. copiii rãspund unei impresii neplãcute devenind neplãcuţi. autoîngrijire. utilitate în comunitate. II. Intarzierea mintala moderata. viata la domiciliu. Aceasta categorie este neomogena sub raportul posibilitatilor de instructie. codifica retardarea mintala la capitolul F (9). Se subimparte in: a. realizând un compromis între apãrare şi agresiune (elementul intolerabil este înlãturat în forma sa iniţialã. a capacitatii de socializare. cu urmatoarele subgrupe: I.

cele de ritm şi fluenţă nu îmbracă un caracter atât de complex – bâlbâiala nu se transformă în logonevroză. deformări de foneme şi dislalii polimorfe care duc la alterarea inteligibilităţii.V.In urma cercetarilor OMS si UNESCO a fost gasita in populatia infantila o frecventa a intelectului de limita de 7%. 1996). 1995). autorul constată că nu există nici un elev cu deficienţă mintală care să nu prezinte întârzieri în dezvoltarea limbajului. La copilul cu handicap mintal între aspectul gramatical şi aspectul de conţinut există anumite disocieri care se menţin până mai târziu Deficienţii mintal recurg la reproducerea unor şabloane verbale sau la imitaţii care nu au valoare în diferite situaţii – apărând întârzieri în activizarea vocabularului. Încă de la 4 luni copii urmăresc traseul privirii 8 . indica o distributie putin diferita: 80% pentru intervalul 50-70 al QI. 0. 64). contopiri. Popovici.1994). Calitatea expreimării depinde şi de caracteristicile individuale ale proceselor nervoase: copiii cu predominantă puternică a excitaţiei – vorbire tahilalică. De foarte timpuriu copii pot iniţia interacţiunea cu adultul prin contact ochi în ochi şi la fel o pot încheia prin evitarea privirii. 12% pentru QI de 35-49. riscul primului copil de a se naste cu insuficienta psihica este de 20% si creste pana la 40% cand ambii parinti sunt afectati (Takei. Raportat la totalul retardelor psihice. 15% din copiii cu deficit intelectual nespecific sindromologic au unul sau ambii parinti cu deficit mintal. 7% pentru intervalul 2034 si 1% pentru QI sub 20. E. înlocuiri.3% retardul mintal grav (0. adăugiri. pag.06% retardul mintal profund). Tulburările limbajului scris – inclusiv dislexo-disgrafie. insuficienta psihica afecteaza aproximativ 5-8% din totalul populatiei . 20% pentru cel moderat si sever si 5% pentru cel profund.5-3% retardul mintal usor. 2002. Componentele interactive sunt social orientate şi reciproc adresate fie natura lor verbală sau nonverbală. Date mai noi (Gelder. Comunicarea ca schimb de informaţii de manieră verbală sau nonverbală face ca expresia verbală să fie doar una din componentele comunicării. Tulburarile de comunicare la copii Cercetările pun în evidenţă o competenţă de comunicare timpurie a copiilor care pare a fi pregătită biologic. frecventa lor este de 75% pentru retardul psihic usor. Printre cele mai frecvente tulburări se enumeră: Tulburări de pronunţie – dislaliile simple care constau în omisiuni. 1996. 0. deoarece ei nu sunt conştienţi de handicapul lor şi nu trăiesc în mod dramatic fenomenul. lacunar şi cu forme pasive. Primele încercări de comunicare ale copilului sunt de natură nonverbală şi se produc în secvenţe interactive între copil şi un adult (Tourrette şi Guideti. Vocabularul deficientului mintal este sărac. inversări Tulburări de ritm şi fluenţă a vorbirii – spre deosebire de tulburările de pronunţie. omisiuni de grafeme.24% retardul mintal mediu si sever. adică mari dificultăţi în a se exprima logico-gramatical. Limbajul Întârzierea în dezvoltarea limbajului reprezintă una dintre cele mai cunoscute caracteristici ale copilului cu deficienţă mintală. Daca unul din parinti este cu retard mintal. Într-un studiu făcut de D. Tendinta de agregare familiala a cazurilor de insuficienta psihica usoara este accentuata de tendinta de mariaj asortativ. Apar înlocuiri sau substituiri de foneme sau grafeme. Dalgard. Pe plan mondial (Cederblad. iar riscul de recurenta este de circa 20% cand in familie exista un singur caz (printre rudele de rangul I) si creste progresiv cu numarul cazurilor (ajunge la 40-60% dupa 2-3 cazuri). Verza evidenţiază fragilitatea şi labilitatea comportamentului verbal al deficienţilor mintal. 2. iar cei cu predominanţă puternică a inhibiţiei – vorbire bradilalică.

1976) diferenţa între masa vocabularului folosit de copii şi cel înţeles de aceştia. incepand de la dereglarea diferitelor componente ale cuvantului si pana la imposibilitatea totala de comunicare orala sau scrisa” (M. Există ipoteza conform căreia această abilitate este cea care ajută la spargerea codului lingvistic al limbii vorbite în preajma lor ( Berk. Este însă necesară o distincţie între ceea ce copii înţeleg din limbaj ( comprehensiune) şi ceea ce copii produc ( limbajul pe care ei îl folosesc). Tulburarile de limbaj oral si scris “Prin tulburarile limbajului intelegem toate abaterile de la limbajul normal. în timp 9 . Gândirea reprezintă un proces psihic fundamental pentru cunoaştere. Gândirea . judecăţilor şi raţionamentelor. 1975) . extrage şi prelucrează informaţii despre relaţiile categoriale şi determinative în forma conceptelor. Ea a evidenţiat faptul că. Majoritatea studiilor privind limbajul se axează pe ceea ce produce copilul de la sunete pana la cuvinte. 1989. Copii pot răspunde unor instrucţiuni complicate ca de exemplu: “Adu-mi jucăria “. atat sub aspectul reproducerii cat si al perceperii. Deoarece producerea cuvintelor este mult mai dificilă şi mai complexă eşecul în a produce cuvinte nu demonstrează lipsa înţelegerii cuvântului. Cercetările au demonstrat ( Goldin – Meadow. “Pune jucăria pe masă “ mult înainte de a fi capabili să construiască singuri propoziţiile respective sau chiar înainte de a pronunţa acele cuvinte fie şi separat. Seligman. Gutu. Cu timpul . Mama şi copilul sunt uniţi de foarte devreme într-un comportament comun sau împărtăşit de comunicare demonstrat de desele comentarii verbale ale mamei privind ceea ce copilul observă (Bruner. Cercetările au pus în evidenţă faptul că sugarii sunt capabili de a diferenţia între sunetele limbii vorbite mult mai bine decât adulţii. 374). (copiii cu deficienţă mintală patologică) Una dintre caracteristicile importante ale dezvoltării psihice şi a gândirii în general o reprezintă vâscozitatea genetică – fenomen pus în evidenţă de Barbel Inhelder. Aceasta atrage atenţia în evaluarea competenţelor de limbaj ale copilului să fie luate în consideraţie ambele aspecte atât cel al producerii limbajului cât şi cel al comprehensiuni care poate cuprinde decalaje foarte mari la unii copii care manifestă în mod spontan o mai mare rezervă sau precauţie în a pronunţa cuvinte. 1974). în jurul vârstei de 10/11 luni această abilitate se diminuează pe măsură ce copilul este axat pe producerea limbajului. de la manifestarile verbale tipizate. Comunicarea preverbală se bazează printre altele pe receptivitatea copiilor la sunetele vocii umane.proces cognitiv de însemnătate centrală în definirea rolului care prin intermediul abstractizării coordonate în acţiuni mintale. Este principala pârghie psihică prin care individul uman realizează mai mult sau mai puţin adaptarea conştientă la condiţiile mediului. copii înţeleg semnificaţia unui cuvânt mult înainte de a fi capabili să-l şi pronunţe sau utilizeze.mamei şi foarte repede transformă comportamentul de observare în comportament preverbal de comunicare. standardizat. respectiv. unanim acceptate in limba uzuala. Dar producerea limbajului nu arată o imagine completă a cea ce poate copilul în zona comunicării şi a limbajului. Gândirea deficientului mintal Cele mai evidente caracteristici ale gândirii sunt întâlnite la copiii a căror deficienţă este consecinţa nemijlocită a lezării cortexului. Comportamentul preverbal este eşafodajul pe care se clădeşte comportamentul lingvistic. pag.

Datorită acestui fapt. sărăcia exemplelor originale lipsa de iniţiativă O altă caracteristică a gândirii copiilor cu deficienţă mintală este inconsecvenţa gândirii (lipsa de coerenţă) mai ales la formele etiologice ale deficienţei mintale. inclusiv întreaga paletă a gândirii reversibile. Dezvoltarea intelectuală a deficientului mintal este caracterizată printr-o evoluţie încetinită. Vâgotski a demonstrat în studiile sale comparative. adică în dereglarea accentuată a mobilităţii proceselor de excitaţie şi inhibiţie. că la deficientul mintal „zona proximei dezvoltări” este limitată. de situaţia trăită în momentul dat. Luria (1960). fără a putea ajunge la nivelul gândirii formale. cu atât mai restrânsă cu cât gravitatea deficitului intelectual este mai mare. prin slaba manifestare a interesului cognitiv. de a face generalizări. Bibliografie 10 . deficientul mintal face paşi mici. Gândirea copilului deficient mintal este rigidă datorită incapacităţii sau dificultăţilor accentuate în realizarea transferului. cauza acestui fenomen se găseşte într-o neobişnuită inerţie patologică. După A. deficientul mintal stagnează adesea în dezvoltarea sa intelectuală. şi de a verbaliza propria experienţă.ce adolescentul normal atinge cu uşurinţă stadiul operaţilor intelectuale formale. La nivelul gândirii. O altă trăsătură a gândirii la handicapaţii mintal o reprezintă rigiditatea reacţiilor şi a comportamentului adaptativ. Copiii cu deficienţă mintală se caracterizează printr-un scăzut spirit de observaţie. nesiguri în evoluţia sa intelectuală. După Rubinstein (1979) una dintre cele mai frecvente manifestări ale simptomului central (adică al dificultăţilor de abstractizare şi generalizare) constă în concretismul excesiv al gândirii (în incapacitatea accentuată a elevilor handicapaţi mintal de a se desprinde de concretul nemijlocit. pe care se bazează activitatea nervoasă superioară. numeroase stereotipii prezente în comportament şi vorbire. greoaie inconsistentă şi neterminată. lenţi. printr-o insuficientă curiozitate – influenţează negativ antrenarea copilului în activitate. Aşa sunt: ntoarea operaţiilor mintale. simptom care după Pevzner constă în dificultăţi accentuate de abstractizare şi generalizare. inerţia patologică este în strânsă legătură cu simptomul central al sindromului oligofrenic. rămâne la nivelul unor trepte intermediare. acestea găsindu-şi explicaţia în diminuarea capacităţii corticale de analiză şi sinteză. repetarea fără discernământ a unor şabloane însuşite mecanic. În activitatea şcolară întâlnim frecvente manifestări ale inerţiei patologice la elevii handicapaţi mintal. atât în gândirea lor cât şi la nivelul altor procese şi funcţii psihice.

Timpul. Kulcsar. 2. 3. 1998. Evaluarea copiilor cu CES în perspectiva integrării. 2008. Gherghina. Cozma. 11 . Reşiţa.1. Boici. Adrian . Tiberiu . Psihopedagogia comunicării la copii cu dizabilităţi mintale. Factorii psihologici ai reuşitei şcolare. Editura RAR. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Stănică Ilie . 1978.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->