Sunteți pe pagina 1din 15
.C. RIG SERVICE S.A. ‘ CONSTANTA a APROB S.C/RIG SERVI DIRECTOR GENE) oh wour Ing. Florin Carstoc: lyoour SRL PLAN TEMATIC a PENTRU DESFASURAREA INSTRUCTAJULUI PERIODIC PRIVIND SITUATIL! URGENTA CU PERSONALUL DE LA S.C.RIG SERVICE S.A., CONFORM ORDINULUI 712/23.06.2005, MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN ORDINUL 786/02.09.2005 -Aplicabil incepand cu data de 29.04.2007 pana la modificarea legislatiei- IANUARIE - Legea protectiei civile nr.481/2004 (in continuare Legea 481/2004)art.1-9 Dispozitii Generale. art. 10-16 Organizarea protectiei civile Tema 1 din Manualul pentru pregatirea populatici, salariatilor, elevilor si studentilor in caz de dezastre sau alte situatii de urgenta/2005 publicat de col.ing.(r) Barsan Ovidiu si dr.Barsan Monica (in continuare Manualul SU); = Legea 307/2006 Obligatile generale si specifice care revin categoriilor de salariati- = Ordinul 712/205, modificat si completat prin Ordinul 786/2005, pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, art.1-4 si Anexa lart.- 5 Scopul si domeniile de aplicare ; art.6-9.Cerinte specifice si categorii de instructaje; = Ordimul nr.163/2007 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor: ~Cap.4.Norme generale de aparare impotriva incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor, “Sectiunea I.Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor, art. 80-94, = D.GP.S.1. 004/2001 art. 1-8. Reducerea riscurilor generate de incarcari electrostatice. - Legea 349/2002. Fumatul. FEBRUARIE ~ Legea 481/2005 art. 17-20 Drepturile si obligatiile cetatenilor.Temele nr.2,3,si 4 din Manualul $.U. = Ordinul nr.163/2007 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor: -Cap.1.Dispozitii generale, art.1-4; “Cap 2 Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor. -Sectiunea 1 Continutul organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, art. 5 si Anexa 1 la Normele generale de aparare impotriva incendiilor: -Sectiunea 2.Structuri cu atributii de aparare impotriva incendiilor, art.6-9. -Cap.4.Norme generale de aparare impotriva incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor: “Sectiunea a 2-aMasuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis, art. 97-105 si Anexa 4 la Normele generale; Reglementarea fumatului, art.106; ~ Ord.712/2005, modificat si completat prin Ord.786/2005 art.32-34.Instructajul pe schimb ; art.35- 37Anstructajul special pentru lucrari periculoase; art38-39 Instructajul la recalifiearea profesionala. aH, 24 DGPS. 004/2001 art. 9-27. Riscuri sau pericole de explozie si/sau de incendiu determinate de electricitatea statica — masuri de prevenire MARTIE Legea 48 1/2004 art.32-38 Pregatirea pentru protectia civila, Tema nr.5 din Manualul $.U. Ordinul nr.163/2007 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor: -Cap-4.Norme generale de aparare. impotriva incendiilor la exploatarea constructiilor, instal amenajarilor: Sectiunea a 2-a.Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc art.97-105 si Anexa 4 la Normele generale;Reglementarea fumatului, art.106, D.GP SL 004/2001 art, 28-39, Masuri tehnico-organizatorice. lor si APRILIE Legea 481/204 art,39-44Protectia populatiei si a bunurilor materiale.Instiintarea,avertizarea si alarmarea Temele nr.6,7 si 8 din Manualul S.U. Ordinul nr.163/2007 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor: -Cap.4.Norme generale de aparare impotriva incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor: ~Sectiunea a 2-aMasuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis, art.97-105 si Anexa 4 la Normele generale; Reglementarea fumatului, art.106; ~Sectiunea a 3-a Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea cailor de acces si evacuare, art.107-115; ‘Legea 349/2002. Fumatul, D.G.P.S.I. 04/2001 art. 40-52. Masuri tehnico-organizatorice. MAI Legea 481/2004 art. 45-46. Adapostirea, Tema nr.9 din Manualul .U. Ordinul nr.163/2007 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor: -Cap.1 Dispozitii generale, art.1-4; -Cap.2. Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor. -Sectiunea I.Continutul organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, art, 5 si Anexa 1 la Normele generale -Sectiunea 2.Structuri cu atributii de aparare impotriva incendiilor, art 6-9. -Cap.4.Norme generale de aparare impotriva incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor -Sectiunea a 2-aMasuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc art.97-105 si Anexa 4 la Normele generale;Reglementarea fumatului, art.106; D.GPS.I, 004/2001 art. 53-61 ; 62-67. Masuri de prevenire la vehicularea si depozitarea lichidelor inflamabile masuri de prevenire la separarea substantelor lichide si solide ; masuri de prevenire la vopsire si/sau la lacuirea prin pulverizare TUNIE Legea 481/2004 art.47—S1.Asanarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata.Temele nr.10 si 11 din Manualul $.U. Ordinul nr.163/2007 al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor: MA, ~Sectiunea a 3-a.Actele de autoritate, documentele specifice si evidente privind apararea impotriva incendiilor, art.10~ 11,Actele de autoritate privind apararea impotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei, art.17 -20, Masuri speciale pe timpul secetos, art.95 -Cap.4.Norme generale de aparare impotriva incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor: ~Sectiunea a 3-a. Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea cailor de acces si evacuare, art.107-115; - D.G.PS.1. 004/200] art.69-71 Masuri de prevenire la ansambluri si subansambluri aflate in miscare. IULIE ~ Legea 481/204 art.52-55.Protectia nucleara, radiologica si biologica, Temele nr.12 si 13 din Manualul S.U ~ Ordinul nr.163/2007al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor: -Cap.3.Sectiunea a 4 -aOrganizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca, art.21-36; Masuri speciale pe timpul secetos, art.95. ~Cap.4.Norme generale de aparare impotriva incendi amenajatilor. ~Sectiunea a 4-a Masuri generale de prevenire a incendiilor in locuintele unifamiliale / multi- familiale/gospodariile populatiei, ar.116-119; ~Sectiunea a 5-2. Masuri generale de prevenire a incendiilor in spatii destinate persoanelor cu dizabilitati/solicitantilorde azil, art.120-122 DGPS. 04/2001 art. 79.Unele masuri de prevenire a rampele auto si de cale ferata pentru incarcarea produselor petroliere(pentru sectia Terminal Midia) - Legea 349/202, Fumatul. r la exploatarea constructiilor, instalatiilor si AUGUST = Legea 481/2004 art.56-59.Evacuarea.Tema nr.14 din Manualul S.U. = Ordinul nr.163/2007al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor: -Cap.3.Norme generale de aparare impotriva incendiilor la proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor;- informativ -Sectiunea | Indeplinrea cerintei esentiale ,,Securitate la incendiu”, art. 37-47, -Cap.4.Norme generale de aparare impotriva incendiilor la exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor: ~Sectiunea a 2-aMasuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foe deschis, art.97-105 si Anexa 4 la Normele generale; Reglementarea furnatului, art.106, —Cap 5 Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, art.123 -140 si Anexa 6 la Normele generale D.GPS1L 004/2001 art 98.anexele 1 si 2.Exemple de operatiuni si procese pe parcursul carora pot sa apara incarcari electrostatice.Aspecte referitoare la pericolul de explozie si/sau incendiu in cazul unor operatiuni si procese tehnologice care genereaza electricitate statica. SEPTEMBRIE ~ Legea 481/2004 art,60-63.Limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta.Temele nr.15 , 16 si 17 din Manualul .U. = Ordinal nr.163/2007al ministrului administratiei si intemelor pentru aprobarea Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor: