Sunteți pe pagina 1din 8
SISTEM CANALIZARE DIN BETON solu]ii pentru canaliz#ri profesioniste [i durabile
SISTEM CANALIZARE DIN BETON solu]ii pentru canaliz#ri profesioniste [i durabile
SISTEM CANALIZARE DIN BETON solu]ii pentru canaliz#ri profesioniste [i durabile
SISTEM CANALIZARE DIN BETON solu]ii pentru canaliz#ri profesioniste [i durabile
SISTEM CANALIZARE DIN BETON solu]ii pentru canaliz#ri profesioniste [i durabile
SISTEM CANALIZARE DIN BETON solu]ii pentru canaliz#ri profesioniste [i durabile
SISTEM CANALIZARE DIN BETON solu]ii pentru canaliz#ri profesioniste [i durabile
SISTEM CANALIZARE DIN BETON solu]ii pentru canaliz#ri profesioniste [i durabile
SISTEM CANALIZARE DIN BETON solu]ii pentru canaliz#ri profesioniste [i durabile
SISTEM CANALIZARE DIN BETON solu]ii pentru canaliz#ri profesioniste [i durabile

SISTEM CANALIZARE DIN BETON solu]ii pentru canaliz#ri profesioniste [i durabile

INFORMA}II GENERALE

INFORMA}II GENERALE TEHNOLOGIE {I INSTALA}II PEDERSHAAB DANEMARCA Sistemul de canalizare ELPRECO este format din toate

TEHNOLOGIE {I INSTALA}II PEDERSHAAB DANEMARCA

Sistemul de canalizare ELPRECO este format din toate elementele necesare realiz#rii unei canaliz#ri complete prin montaj uscat.

Sistemul de canalizare este realizat din beton vibropresat clasa C32/40. Rezisten]a caracteristic# la compresiune a betonului este > 40 MPa.

Elemente componente

Tuburi de canalizare

tuburi de canalizare cu muf# din beton simplu sau armat;

tuburi de canalizare cu muf# din beton simplu sau armat;tuburi de canalizare cu cep [i buz# din beton armat.

tuburi de canalizare cu cep [i buz# din beton armat.

tuburi de canalizare cu cep [i buz# din beton armat.tuburi de canalizare cu muf# din beton simplu sau armat;

Tuburi de conectare

cu cep [i buz# din beton armat. Tuburi de conectare tuburi cep-cep din beton simplu sau

tuburi cep-cep din beton simplu sau armat pentru racordarea tuburilor cu muf# la c#minele de vizitare.cu cep [i buz# din beton armat. Tuburi de conectare C#mine de vizitare cu trepte element

C#mine de vizitare cu trepte

element de baz# pentru racordare tuburi din beton sau PVC;

element de baz# pentru racordare tuburi din beton sau PVC;element de reduc]ie intermediar; elemente drepte; element de reduc]ie (cap tronconic); plac# de reduc]ie de

element de reduc]ie intermediar;

element de reduc]ie intermediar;element de baz# pentru racordare tuburi din beton sau PVC; elemente drepte; element de reduc]ie (cap

elemente drepte;

elemente drepte;tuburi din beton sau PVC; element de reduc]ie intermediar; element de reduc]ie (cap tronconic); plac# de

element de reduc]ie (cap tronconic);

element de reduc]ie (cap tronconic);sau PVC; element de reduc]ie intermediar; elemente drepte; plac# de reduc]ie de acoperire c#min; inel de

plac# de reduc]ie de acoperire c#min;

plac# de reduc]ie de acoperire c#min;elemente drepte; element de reduc]ie (cap tronconic); inel de ajustare; ansamblul ram# - capac din font#

inel de ajustare;

inel de ajustare;reduc]ie (cap tronconic); plac# de reduc]ie de acoperire c#min; ansamblul ram# - capac din font# (element

ansamblul ram# - capac din font# (element de acoperire).

ansamblul ram# - capac din font# (element de acoperire).intermediar; elemente drepte; element de reduc]ie (cap tronconic); plac# de reduc]ie de acoperire c#min; inel de

Garnituri de cauciuc pentru

asamblarea c#minelor de vizitare;

asamblarea c#minelor de vizitare;racordarea tuburilor din PVC la elementul de baz#.

racordarea tuburilor din PVC la elementul de baz#.

racordarea tuburilor din PVC la elementul de baz#.asamblarea c#minelor de vizitare;

Calitate

Tuburile de canalizare sunt în conformitate cu stan- dardul european armonizat SR EN 1916:2005; SR EN 1916:2005/AC:2008 “Tuburi [i accesorii de beton simplu, beton slab armat [i beton armat“.

C#minele de vizitare sunt în conformitate cu stan- dardul european armonizat SR EN 1917:2005; SR EN 1917:2005/AC:2008 “C#mine de vizitare [i c#mine de racord sau de inspec]ie de beton simplu, be- ton slab armat [i beton armat“.

Garan]ie: 10 ani \n condi]iile respect#rii instruc]iu- nilor de manipulare, depozitare, conservare, uti- lizare [i montaj.

Produsele Elpreco sunt realizate într-un sistem de mana- gement integrat calitate-mediu-securitate [i s#n#tate ocupa]ional#.

Sistemul de Management al Calit#]ii ISO 9001:2008, Sistemul de Management al Mediului ISO 14001:2004 [i Sistemul de Management al Securit#]ii [i S#n#t#]ii Ocu- pa]ionale OHSAS 18001:2007 sunt certificate de SGS, organism cu recunoa[tere interna]ional#.

certificate de SGS, organism cu recunoa[tere interna]ional#. Domenii de utilizare Tuburi de canalizare se utilizeaz# la
certificate de SGS, organism cu recunoa[tere interna]ional#. Domenii de utilizare Tuburi de canalizare se utilizeaz# la

Domenii de utilizare

Tuburi de canalizare

interna]ional#. Domenii de utilizare Tuburi de canalizare se utilizeaz# la transportul apelor uzate, apelor meteorice

se utilizeaz# la transportul apelor uzate, apelor meteorice [i apelor de [iroire prin curgere cu nivel liber sau ocazional sub presiune redus#, în re]elele de canalizare în general îngropate. Se recomand# utilizarea în medii umede sau medii chimice u[or agresive.interna]ional#. Domenii de utilizare Tuburi de canalizare C#mine de vizitare permit racordarea tuburilor la re]ele,

C#mine de vizitare

permit racordarea tuburilor la re]ele, schimbarea direc]iei [i/sau nivelului, accesul personalului [i/sau al materialului de control [i de \ntre]inere precum [i aerarea [i ventilarea acestora. C#minele de vizitare sunt recomandate pentru utilizare \n mediile umede sau chimice u[or agresive, pentru condi]ii normale \n cazul apelor uzate menajere [i a apelor uzate industriale epurate [i pentru marea majoritate a solurilor [i apelor subterane. Se monteaz# \n re]elele de canaliza- re sub p#r]ile carosabile, sub suprafe]ele de sta]ionare [i acostamentele stabilizate, la exteriorul cl#dirilor.umede sau medii chimice u[or agresive. C#mine de vizitare Avantaje tehnologie performant# permite controlul produc]iei

Avantaje

tehnologie performant#

la exteriorul cl#dirilor. Avantaje tehnologie performant# permite controlul produc]iei [i a parametrilor de calitate;
permite controlul produc]iei [i a parametrilor de calitate;

permite controlul produc]iei [i a parametrilor de calitate;gam# dimensional# larg#; capacitate de produc]ie mare; durat# lung# de via]#; garan]ie 10 ani.

gam# dimensional# larg#;

gam# dimensional# larg#;permite controlul produc]iei [i a parametrilor de calitate; capacitate de produc]ie mare; durat# lung# de via]#;

capacitate de produc]ie mare;

capacitate de produc]ie mare;controlul produc]iei [i a parametrilor de calitate; gam# dimensional# larg#; durat# lung# de via]#; garan]ie 10

durat# lung# de via]#;

durat# lung# de via]#;produc]iei [i a parametrilor de calitate; gam# dimensional# larg#; capacitate de produc]ie mare; garan]ie 10 ani.

garan]ie 10 ani.

garan]ie 10 ani.produc]iei [i a parametrilor de calitate; gam# dimensional# larg#; capacitate de produc]ie mare; durat# lung# de

\mbinarea cu garnituri elastice

etan[eitate la ap#, asigurat# de durabilitatea garnituri- lor de cauciuc;via]#; garan]ie 10 ani. \mbinarea cu garnituri elastice risc redus de deteriorare \n timpul instal#rii; u[or

ap#, asigurat# de durabilitatea garnituri- lor de cauciuc; risc redus de deteriorare \n timpul instal#rii; u[or
risc redus de deteriorare \n timpul instal#rii;

risc redus de deteriorare \n timpul instal#rii;u[or de montat;

u[or de montat;

u[or de montat;risc redus de deteriorare \n timpul instal#rii;

de deteriorare \n timpul instal#rii; u[or de montat; designul garniturii [i specifica]iile cauciucului ofer# o

designul garniturii [i specifica]iile cauciucului ofer# o durat# mare de via]# [i costuri reduse de \ntre]inere.de deteriorare \n timpul instal#rii; u[or de montat; domenii de utilizare diverse 2 elpreco ® |

domenii de utilizare diverse

de via]# [i costuri reduse de \ntre]inere. domenii de utilizare diverse 2 elpreco ® | SISTEM
ARMARE Tuburile se armeaz# cu carcas# din o]el sudat# care asigur# o rezisten]# optim#. Specifica]ii:

ARMARE

Tuburile se armeaz# cu carcas# din o]el sudat# care asigur# o rezisten]# optim#.

Specifica]ii:

distan]a maxim# dintre barele longitudinale <350 mm;o]el sudat# care asigur# o rezisten]# optim#. Specifica]ii: pasul fretei: 70÷155 mm; diametrul minim al barelor:

pasul fretei: 70÷155 mm;distan]a maxim# dintre barele longitudinale <350 mm; diametrul minim al barelor: 5 mm. Pentru tuburile cu

diametrul minim al barelor: 5 mm. Pentru tuburile cu Ø interior ≥1000 mm armarea este alc#tuit# din dou# carcase concentrice.

Armarea se poate realiza în func]ie de proiectul beneficiarului.

TUBURI

realiza în func]ie de proiectul beneficiarului. TUBURI Denumire Dimensiuni (mm)   M a s a produs
realiza în func]ie de proiectul beneficiarului. TUBURI Denumire Dimensiuni (mm)   M a s a produs
realiza în func]ie de proiectul beneficiarului. TUBURI Denumire Dimensiuni (mm)   M a s a produs
realiza în func]ie de proiectul beneficiarului. TUBURI Denumire Dimensiuni (mm)   M a s a produs

Denumire

Dimensiuni (mm)

 

Masa

produs

Ø

Ø

Ø

Lungime

nominal# Lungime

Lungime

total#

(kg)

interior

exterior

muf#

muf#

Tuburi cu muf# din beton simplu sau armat

300

430

532

295

2300

2380

459

400

550

645

287

2300

2390

679

500

670

748

256

2300

2390

929

 

600

800

884

267

2300

2390

1306

800

1060

1155

297

2300

2400

2254

Tuburi cu muf# din beton armat

 

1200

1480

1728

583

2500

2600

4202

1400

1720

1944

578

2500

2625

5451

4202 1400 1720 1944 578 2500 2625 5451 Denumire Dimensiuni (mm)   M a s a

Denumire

Dimensiuni (mm)

 

Masa

produs

Ø

Ø

Lungime

Lungime

(kg)

interior

exterior

nominal#

total#

Tuburi cu cep [i buz# din beton armat

1600

1980

2500

2645

6637

1800

2200

2500

2645

7809

2000

2440

2500

2645

9538

Denumire

Dimensiuni (mm)

 

Masa

produs

Ø

Ø

(kg)

interior

exterior

Lungime total#

 

300

430

2000

364

Tuburi de

 

conectare din

400

550

2000

540

beton simplu

500

 

670

2000

748

sau armat*

600

800

2000

1050

*Se utilizeaz# pentru racordarea tuburilor cu muf# la elementul de baz# al c#minelor de vizitare

TUBURI DIN BETON

Garnituri elastice integrate \n mufa tuburilor

Garnituri elastice integrate \n mufa tuburilor
Garnituri elastice integrate \n mufa tuburilor
Garnituri elastice integrate \n mufa tuburilor
Garnituri elastice integrate \n mufa tuburilor
cu muf# la elementul de baz# al c#minelor de vizitare TUBURI DIN BETON Garnituri elastice integrate

3

C~MINE DE VIZITARE CU TREPTE

Garniturile elastice pentru \mbinarea elementelor de c#min \nso]esc livrarea

pentru \mbinarea elementelor de c#min \nso]esc livrarea necarosabil carosabil Ansamblul ram# - capac din font#

necarosabil

carosabil

Ansamblul ram# - capac din font#

necarosabil carosabil Ansamblul ram# - capac din font# Inele(e) de ajustare Element de reduc]ie Øi 1000

Inele(e) de ajustare

Ansamblul ram# - capac din font# Inele(e) de ajustare Element de reduc]ie Øi 1000 mm /

Element de reduc]ie Øi 1000 mm / Øi 650 mm Øi 1200 mm / Øi 650 mm

reduc]ie Øi 1000 mm / Øi 650 mm Øi 1200 mm / Øi 650 mm Element(e)
reduc]ie Øi 1000 mm / Øi 650 mm Øi 1200 mm / Øi 650 mm Element(e)

Element(e) drept(e) Øi 1000 mm; Øi 1200 mm

mm / Øi 650 mm Element(e) drept(e) Øi 1000 mm; Øi 1200 mm Plac# de reduc]ie
mm / Øi 650 mm Element(e) drept(e) Øi 1000 mm; Øi 1200 mm Plac# de reduc]ie

Plac# de reduc]ie de acoperire c#min Øi 1000 mm; Øi 1200 mm

de reduc]ie de acoperire c#min Øi 1000 mm; Øi 1200 mm Element(e) drept(e) Øi 1000 mm;

Element(e) drept(e) Øi 1000 mm; Øi 1200 mm

mm; Øi 1200 mm Element(e) drept(e) Øi 1000 mm; Øi 1200 mm Elemente de baz# Øi

Elemente de baz# Øi 1000 mm; Øi 1200 mm

C~MIN DE VIZITARE

Øi 1000 mm; Øi 1200 mm

Øi 1200 mm C~MIN DE VIZITARE Øi 1000 mm; Øi 1200 mm Ansamblul ram#-capac din font#

Ansamblul ram#-capac din font# (elemente de acoperire)

 

Dimensiuni (mm)

Masa

(kg)

 

Ø

Ø

conform SR EN 124-96 (STAS 2308-81)

 

interior

exterior _n#l]ime

total#

necarosabil cls. B125 (IIA)

587

745

120

100

carosabil cls. D400 (IV)

(capac font#+beton)

610

738

120

90

cu siguran]# (capac font#)

610

750

100

76

Denumire

produs

 

Dimensiuni (mm)

Masa

(kg)

 

Ø

Ø

nominal# _n#l]ime

_n#l]ime

total#

interior

exterior

Inel de ajustare (element de supra\n#l]are)

 

620

865

84

104

65

Denumire

produs

 

Dimensiuni (mm)

Masa

(kg)

Ø

Ø

nominal# _n#l]ime

_n#l]ime

total#

 

interior

exterior

 

1000/650

1200/850

600

670

498

Element de reduc]ie (cap tronconic)

cu 2 trepte pentru scar# de acces

1200/650

1420/870

600

670

672

Denumire

produs

 

Dimensiuni (mm)

Masa

(kg)

 

Ø

Ø

nominal# _n#l]ime

_n#l]ime

total#

interior

exterior

 

1000

1200

250

316

209

1000

1200

500

566

425

1000

1200

750

816

641

Elemente drepte

 

cu trepte pentru scar# de acces

   

1200

1420

250

316

275

 

1200

1420

750

816

840

1200

1420

1000

1066

1124

Elementele drepte sunt prev#zute cu 1, 2, 3 sau 4 trepte \n func]ie de \n#l]imea nominal#. Element drept cu Hn=0,25m - 1 treapt#; Hn=0,5m - 2 trepte; Hn=0,75m - 3 trepte; Hn=1m - 4 trepte.

Denumire

Dimensiuni (mm)

produs

Ø Ø

nominal# _n#l]ime

_n#l]ime

total#

(kg)

interior

exterior

Masa

Element de baz#

1000

1490

1000

1125

max. 2200

cu treapt# pentru scar# de acces

1200

1690

1100

1225

max. 3000

Elementul de baz# al c#minului de vizitare se personalizeaz# \n func]ie de proiectul be- neficiarului.

La elementele de baz# cu Øi 1000 mm, Øi 1200 mm se pot racorda:

- tuburi din beton cu diametre interioare de: 250; 300; 400; 500; 600 mm

- tuburi din PVC cu diametre exterioare de: 110; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500 mm.

Plac# de reduc]ie de acoperire c#min Øi 1000 mm; Øi 1200 mm

Plac# de reduc]ie de acoperire c#min Øi 1000 mm; Øi 1200 mm
Plac# de reduc]ie de acoperire c#min Øi 1000 mm; Øi 1200 mm
Dimensiuni (mm)

Dimensiuni (mm)

Dimensiuni (mm)

Ø

interior

Ø

exterior

nominal# _n#l]ime

_n#l]ime

total#

necarosabil

650

1200

110

180

carosabil

650

1200

200

270

necarosabil

650

1420

120

190

carosabil

650

1420

200

270

Pentru alc#tuirea c#minelor cu \n#l]imi mici, elementul de baz# sau elementul drept se poate acoperi direct cu placa de reduc]ie de acoperire. Placa de reduc]ie de acoperire se execut# cu gol pentru inele de ajustare (capac de font#) sau poate \ngloba direct rama cu capac de font# carosabil# (necarosabil#).

SISTEM CANALIZARE

C#min vizitare Øi 1000 mm; Øi 1200 mm

1. element de baz#

2. elemente drepte

3. element de reduc]ie (cap tronconic)

4. inel de ajustare

5. ram# cu capac din font#

6. plac# de reduc]ie de acoperire

c#min Øi 1000 mm; Øi 1200 mm

7. tuburi cu muf#

8. tub de conectare

8
8
Ansamblul ram#-capac din font# (elemente de acoperire)   Dimensiuni (mm) M a s a (kg)

Ansamblul ram#-capac din font# (elemente de acoperire)

 

Dimensiuni (mm)

Masa

(kg)

Ø

interior

exterior _n#l]ime

Ø

total#

conform SR EN 124-96 (STAS 2308-81)

necarosabil cls. B125 (IIA)

587

745

120

100

carosabil cls. D400 (IV)

(capac font#+beton)

610

738

120

90

cu siguran]# (capac font#)

610

750

100

76

Denumire

produs

 

Dimensiuni (mm)

Masa

(kg)

 

Ø

Ø

nominal# _n#l]ime

_n#l]ime

interior

exterior

total#

Inel de ajustare (element de supra\n#l]are)

 

620

865

84

104

65

Plac# de reduc]ie de acoperire c#min Øi 800 mm

 

Dimensiuni (mm)

Masa

Ø

Ø

nominal# _n#l]ime

_n#l]ime

(kg)

interior

exterior

total#

necarosabil

650

985

100

170

132

carosabil

650

985

150

220

197

Denumire

produs

 

Dimensiuni (mm)

Masa

(kg)

Ø

Ø

nominal# _n#l]ime

_n#l]ime

total#

 

interior

exterior

Element de reduc]ie intermediar

1000/800

1180/985

500

566

322

cu 2 trepte pentru scar# de acces

Denumire

produs

 

Dimensiuni (mm)

Masa

(kg)

 

Ø

Ø

nominal# _n#l]ime

_n#l]ime

interior

exterior

total#

 

800

980

250

316

145

800

980

500

566

290

800

980

750

816

435

Elemente drepte

 
   

cu trepte pentru scar# de acces

 
 

1000

1200

500

566

425

1000

1200

1000

1066

856

Elementele drepte sunt prev#zute cu 1, 2, 3 sau 4 trepte \n func]ie de \n#l]imea nominal#. Element drept cu Hn=0,25m - 1 treapt# Hn=0,5m - 2 trepte Hn=0,75m - 3 trepte Hn=1m - 4 trepte.

Denumire

Dimensiuni (mm)

produs

Ø Ø

nominal# _n#l]ime

_n#l]ime

total#

(kg)

interior

exterior

Masa

Element de baz#

800

1200

500

625

max. 900

cu treapt# pentru scar# de acces

1000

1490

1000

1125

max. 2200

Elementul de baz# al c#minului de vizitare se personalizeaz# \n func]ie de proiectul be- neficiarului. La elementul de baz# cu Øi 800 mm se pot racorda:

- tuburi din PVC cu diametre exterioare de: 110; 125; 160; 200; 250; 315 mm.

C~MINE DE VIZITARE CU TREPTE

Garniturile elastice pentru

\mbinarea elementelor de c#min \nso]esc livrarea

pentru \mbinarea elementelor de c#min \nso]esc livrarea necarosabil carosabil Ansamblul ram# - capac din font#

necarosabil

carosabil

Ansamblul ram# - capac din font#

necarosabil carosabil Ansamblul ram# - capac din font# Inel(e) de ajustare Plac# de reduc]ie de acoperire

Inel(e) de ajustare

Ansamblul ram# - capac din font# Inel(e) de ajustare Plac# de reduc]ie de acoperire c#min Øi
Ansamblul ram# - capac din font# Inel(e) de ajustare Plac# de reduc]ie de acoperire c#min Øi

Plac# de reduc]ie de acoperire c#min Øi 800 mm

de ajustare Plac# de reduc]ie de acoperire c#min Øi 800 mm Element(e) drept(e) Øi 800 mm

Element(e) drept(e) Øi 800 mm

de acoperire c#min Øi 800 mm Element(e) drept(e) Øi 800 mm Element de reduc]ie intermediar Øi

Element de reduc]ie intermediar Øi 1000 /Øi 800 mm

800 mm Element de reduc]ie intermediar Øi 1000 /Øi 800 mm Element(e) drept(e) Øi 1000 mm

Element(e) drept(e) Øi 1000 mm

Øi 1000 /Øi 800 mm Element(e) drept(e) Øi 1000 mm Element de baz# Øi 1000 mm

Element de baz# Øi 1000 mm

C~MIN DE VIZITARE

Øi 1000 mm/Øi 800 mm

de baz# Øi 1000 mm C~MIN DE VIZITARE Øi 1000 mm/Øi 800 mm Element(e) drept(e) Øi
de baz# Øi 1000 mm C~MIN DE VIZITARE Øi 1000 mm/Øi 800 mm Element(e) drept(e) Øi

Element(e) drept(e) Øi 800 mm

DE VIZITARE Øi 1000 mm/Øi 800 mm Element(e) drept(e) Øi 800 mm Element de baz# Øi

Element de baz# Øi 800 mm

C~MIN DE VIZITARE

Øi 800 mm

SISTEM CANALIZARE

C#min Øi 800 mm

7
7

1. element de baz# Øi 800 mm

2. elemente drepte Øi 800 mm

3. plac# de reduc]ie de acoperire c#min Øi 800 mm

4. inel de ajustare

5. ram# cu capac din font#

C#min Øi 1000/ Øi 800 mm

6.

element de baz# Øi 1000 mm

7.

element de reduc]ie intermediar

8.

elemente drepte Øi 800 mm

9.

plac# de reduc]ie de acoperire

c#min Øi 800 mm

10.

inel de ajustare

11.

ram# cu capac din font#

12. tub de conectare

13. tuburi cu muf#

GARNITURI DE ETAN{ARE

GARNITURI DE ETAN{ARE GARNITURI f103 INTEGRATE, PENTRU TUBURI CANALIZARE {I ELEMENTE DE BAZ~ C~MINE DE VIZITARE

GARNITURI f103 INTEGRATE, PENTRU TUBURI CANALIZARE {I ELEMENTE DE BAZ~ C~MINE DE VIZITARE

Garniturile Forsheda F103 „\mbrac#” mufa \n timpul procesului tehnologic. Se simplific# instalarea [i se asi- gur# o \mbinare etan[#, eliminându-se astfel proble- mele tradi]ionale asociate cu garniturile separate. Protec]ia suplimentar# din polistiren previne p#trun- derea prafului [i pietrelor \n aria de etan[are.

Montaj

se cura]# interiorul mufei tubului de montat de eventualele impurit#]i cu ajutorul unei perii;derea prafului [i pietrelor \n aria de etan[are. Montaj înainte de \mbinare se \ndep#rteaz# protec- ]ia

de montat de eventualele impurit#]i cu ajutorul unei perii; înainte de \mbinare se \ndep#rteaz# protec- ]ia

înainte de \mbinare se \ndep#rteaz# protec- ]ia din polistiren a garniturii de cauciuc (se trage cu mâna de cap#tul benzii roşii pân# la înl#turarea total# a polistirenului); trage cu mâna de cap#tul benzii roşii pân# la înl#turarea total# a polistirenului);

se cur#]# [pi]ul (cepul) tubului urm#tor cu peria [i se aplic# un strat lubrifiant rezistent la ploaie [i \nghe] (nu este ne- cesar# uscarea, nu este toxic [i nu deterioreaz# cauciucul);roşii pân# la înl#turarea total# a polistirenului); se centreaz# tuburile [i se realizeaz# îmbinarea. GARNITURI

se centreaz# tuburile [i se realizeaz# îmbinarea.cesar# uscarea, nu este toxic [i nu deterioreaz# cauciucul); GARNITURI f910 PENTRU CONECTAREA TUBURILOR DIN PVC

se centreaz# tuburile [i se realizeaz# îmbinarea. GARNITURI f910 PENTRU CONECTAREA TUBURILOR DIN PVC LA
se centreaz# tuburile [i se realizeaz# îmbinarea. GARNITURI f910 PENTRU CONECTAREA TUBURILOR DIN PVC LA
se centreaz# tuburile [i se realizeaz# îmbinarea. GARNITURI f910 PENTRU CONECTAREA TUBURILOR DIN PVC LA
se centreaz# tuburile [i se realizeaz# îmbinarea. GARNITURI f910 PENTRU CONECTAREA TUBURILOR DIN PVC LA
se centreaz# tuburile [i se realizeaz# îmbinarea. GARNITURI f910 PENTRU CONECTAREA TUBURILOR DIN PVC LA
se centreaz# tuburile [i se realizeaz# îmbinarea. GARNITURI f910 PENTRU CONECTAREA TUBURILOR DIN PVC LA
se centreaz# tuburile [i se realizeaz# îmbinarea. GARNITURI f910 PENTRU CONECTAREA TUBURILOR DIN PVC LA
se centreaz# tuburile [i se realizeaz# îmbinarea. GARNITURI f910 PENTRU CONECTAREA TUBURILOR DIN PVC LA

GARNITURI f910 PENTRU CONECTAREA TUBURILOR DIN PVC LA C~MINELE DE VIZITARE

Garniturile Forsheda F910 ofer# o metod# simpl# [i economic# de racordare a tuburilor din PVC la c#minele de vizitare asigur@nd o \mbinare perfect# chiar \n cazul unei alinieri gre[ite. Garniturile se pot folosi [i pentru racordarea tuburilor din beton la c#minele de vizitare.

Montaj

se cura]# golul elementului de baz# al c#mi- nului de eventualele bavuri de beton;tuburilor din beton la c#minele de vizitare. Montaj se preseaz# garnitura \n acest gol f#r# a

se preseaz# garnitura \n acest gol f#r# a folosi lubrifiant;de baz# al c#mi- nului de eventualele bavuri de beton; se aplic# lubrifiant pe cap#tul tubului

se aplic# lubrifiant pe cap#tul tubului de montat;se preseaz# garnitura \n acest gol f#r# a folosi lubrifiant; se introduce tubul \n elementul de

se introduce tubul \n elementul de baz#.se aplic# lubrifiant pe cap#tul tubului de montat; GARNITURI f116 PENTRU ASAMBLAREA ELEMENTELOR CARE COMPUN

tubului de montat; se introduce tubul \n elementul de baz#. GARNITURI f116 PENTRU ASAMBLAREA ELEMENTELOR CARE
tubului de montat; se introduce tubul \n elementul de baz#. GARNITURI f116 PENTRU ASAMBLAREA ELEMENTELOR CARE
tubului de montat; se introduce tubul \n elementul de baz#. GARNITURI f116 PENTRU ASAMBLAREA ELEMENTELOR CARE
tubului de montat; se introduce tubul \n elementul de baz#. GARNITURI f116 PENTRU ASAMBLAREA ELEMENTELOR CARE
tubului de montat; se introduce tubul \n elementul de baz#. GARNITURI f116 PENTRU ASAMBLAREA ELEMENTELOR CARE
tubului de montat; se introduce tubul \n elementul de baz#. GARNITURI f116 PENTRU ASAMBLAREA ELEMENTELOR CARE
tubului de montat; se introduce tubul \n elementul de baz#. GARNITURI f116 PENTRU ASAMBLAREA ELEMENTELOR CARE
tubului de montat; se introduce tubul \n elementul de baz#. GARNITURI f116 PENTRU ASAMBLAREA ELEMENTELOR CARE

GARNITURI f116 PENTRU ASAMBLAREA ELEMENTELOR CARE COMPUN C~MINELE DE VIZITARE

Garniturile Forsheda F116 pre-lubrifiate permit centra- rea cu u[urin]# a elementelor de c#min [i realizarea unei \mbin#ri etan[e.

Montaj

se cur#]# cepul şi buza elementelor care urmeaz# a se îmbina de eventualele bavuri de beton; a se îmbina de eventualele bavuri de beton;

se potrive[te garnitura pe cepul c#minului;care urmeaz# a se îmbina de eventualele bavuri de beton; se fixeaz# prin tragere în c@teva

se fixeaz# prin tragere în c@teva puncte;bavuri de beton; se potrive[te garnitura pe cepul c#minului; se centreaz# elementul urm#tor [i se asambleaz#.

se centreaz# elementul urm#tor [i se asambleaz#.cepul c#minului; se fixeaz# prin tragere în c@teva puncte; Garniturile de etan[are forsheda sunt confec]ionate din

puncte; se centreaz# elementul urm#tor [i se asambleaz#. Garniturile de etan[are forsheda sunt confec]ionate din
puncte; se centreaz# elementul urm#tor [i se asambleaz#. Garniturile de etan[are forsheda sunt confec]ionate din
puncte; se centreaz# elementul urm#tor [i se asambleaz#. Garniturile de etan[are forsheda sunt confec]ionate din
puncte; se centreaz# elementul urm#tor [i se asambleaz#. Garniturile de etan[are forsheda sunt confec]ionate din

Garniturile de etan[are forsheda sunt confec]ionate din cauciuc sintetic cu o rezisten]# de 40 ±5 IRH, ma- terial care satisface complet cerin]ele standardelor europene (EN 681-1).

care satisface complet cerin]ele standardelor europene (EN 681-1). 6 elpreco ® | SISTEM CANALIZARE DIN BETON
INSTALA}II {I TEHNOLOGIE PEDERSHAAB DANEMARCA INSTALA}IA MASTERMATIC RC120 pentru tuburi cu diametre interioare ce variaz#
INSTALA}II {I TEHNOLOGIE PEDERSHAAB DANEMARCA INSTALA}IA MASTERMATIC RC120 pentru tuburi cu diametre interioare ce variaz#
INSTALA}II {I TEHNOLOGIE PEDERSHAAB DANEMARCA INSTALA}IA MASTERMATIC RC120 pentru tuburi cu diametre interioare ce variaz#

INSTALA}II {I TEHNOLOGIE PEDERSHAAB DANEMARCA

INSTALA}IA MASTERMATIC RC120

pentru tuburi cu diametre interioare ce variaz# \ntre 300÷800 mm

[i lungimi nominale de 2,3 [i 2,5 m corespunde tuturor standardelor

interna]ionale garant@nd fabricarea produselor de calitate cu durat# mare de via]#, f#r# costuri mari de \ntre]inere. Tehnologia unic# de compresare permite cicluri de produc]ie de numai dou# minute, instala]iile Mastermatic fiind cele mai eficiente [i avansate de pe pia]#.

fiind cele mai eficiente [i avansate de pe pia]#. INSTALA}IA MULTICAST SC250 este solu]ia perfect# pentru

INSTALA}IA MULTICAST SC250

este solu]ia perfect# pentru producerea tuburilor de canalizare [i a c#minelor de vizitare. Instala]ia poate fi u[or reglat# pentru a executa produse cu dimensiuni diferite f#r# a compromite calitatea acestora. Av@nd 2 posturi de turnare, pe instala]ia Multicast SC250 se produc tuburi cu diametre interioare ce variaz# \ntre Ø1000÷Ø2000 mm [i lungimi nominale de 2,5 m la postul 1 [i c#mine de vizitare cu diametre interioare de 800; 1000 [i 1200 mm la postul 2.

cu diametre interioare de 800; 1000 [i 1200 mm la postul 2. ECHIPAMENTELE DE MANEVRARE {I

ECHIPAMENTELE DE MANEVRARE {I TESTARE

Pedershaab garanteaz# procesul complet de produc]ie pentru fiecare tub de la amestecul de beton, la timpul de înt#rire, m#surarea îmbin#rilor

[i testare hidrostatic#.

Particularit#]ile de siguran]# precum dispozitivele de protec]ie [i un opri- tor de urgen]# sunt incluse în toate utilajele, îmbun#t#]ind astfel siguran]a opera]ional#.

de protec]ie [i un opri- tor de urgen]# sunt incluse în toate utilajele, îmbun#t#]ind astfel siguran]a
Elpreco v# propune un SISTEM DE CANALIZARE format din toate elementele necesare realiz#rii unei canaliz#ri

Elpreco v# propune un SISTEM DE CANALIZARE format din toate elementele necesare realiz#rii unei canaliz#ri complete prin montaj uscat. Tuburile de canalizare [i c#minele de vizitare sunt produse cu instala]ii [i tehnologie modern# Pedershaab Danemarca, \n conformitate cu standarde europene armonizate. Capacitatea de produc]ie mare, tehnologia de ultim# or#, u[urin]a mont#rii [i durata mare de via]# sunt avantajele principale ale sistemului de canalizare Elpreco.

avantajele principale ale sistemului de canalizare Elpreco. S.C. ELPRECO S.A. Craiova Calea Severinului nr. 44 august
avantajele principale ale sistemului de canalizare Elpreco. S.C. ELPRECO S.A. Craiova Calea Severinului nr. 44 august
avantajele principale ale sistemului de canalizare Elpreco. S.C. ELPRECO S.A. Craiova Calea Severinului nr. 44 august

S.C. ELPRECO S.A. Craiova Calea Severinului nr. 44

august 2011

Tel.: 0251-307.763 - servicii clienţi Tel.: 0251-307.754 - vânzări Fax: 0251-307.777 - servicii clienţi

E-mail: office@elpreco.ro www.elpreco.ro Infoline: 0800-800-103