Sunteți pe pagina 1din 7

ORDIN nr.

756 din 3 noiembrie 1997

ANEXA: (1)Tabelul nr. 1 VALORI DE REFERINTA pentru urme de elemente chimice in sol

Compusi anorganici

(mg/kg substanta uscata)

Urme de element I. Metale: Antimoniu (Sb) Argint (Ag) Arsen (As) Bariu (Ba) Beriliu (Be) Bor solubil (B) Cadmiu (Cd) Cobalt (Co) Crom (Cr): Crom total Crom hexavalent

Valori normale

Praguri de alerta/ Tipuri de folosinte Sensibile Mai putin sensibile 20 20 25 1.000 7,5 5 5 100

Praguri de interventie/ Tipuri de folosinte Sensibile Sensibile 20 20 25 625 5 3 5 50 Mai putin sensibile 40 40 50 2.000 15 10 10 250

5 2 5 200 1 1 1 15

12,5 10 15 400 2 2 3 30

30 1 20 900 0,1 2 20 20 1 20 0,1 50 100

100 4 100 1.500 1 5 75 50 3 35 0,5 100 300

300 10 250 2.000 4 15 200 250 10 100 2 200 700

300 10 200 2.500 2 10 150 100 5 50 2 200 600

600 20 500 4.000 10 40 500 1.000 20 300 5 400 1.500

Cupru (Cu) Mangan (Mn) Mercur (Hg) Molibden (Mo) Nichel (Ni) Plumb (Pb) Seleniu (Se) Staniu (Sn) Taliu (Tl) Vanadiu (V) Zinc (Zn) II. Alte elemente:

ORDIN nr. 756 din 3 noiembrie 1997

Cianuri (libere) Cianuri (complexe) Sulfocianati Fluor (F) Brom (Br) Sulf (elementar) Sulfuri Sulfati

<1 <5 <0,1 -

5 100 10 150 50 400 200 2.000

10 200 20 500 100 5.000 400 5.000

10 250 20 300 100 1.000 1.000 10.000

20 500 40 1000 300 20.000 2.000 50.000

(2)Tabelul nr. 2 VALORI DE REFERINTA pentru urme de elemente chimice in soluri

Hidrocarburi aromatice si poliaromatice, hidrocarburi din petrol

(mg/kg substanta uscata)

Urme de poluant 1 I. Hidrocarburi aromatice mononucleare: Benzen Etilbenzen 1 Toluen Xilen

Valori normale 2

Praguri de alerta/ Tipuri de folosinte Sensibile 3 Mai putin sensibile 4

Praguri de interventie/ Tipuri de folosinte Sensibile Sensibile 5 Mai putin sensibile 6

<0,01 <0,05 2 <0,05 <0,05 <0,02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

0,25 5 3 15 7,5 5 5 2,5 2,5 2,5

0,5 10 4 30 15 10 10 5 5 5

0,5 10 5 30 15 10 10 5 5 5

2 50 6 100 25 40 20 10 10 10

II. Hidroxilbenzeni: Fenol Catechol Resorcina Hidrochinona Cresol Total

ORDIN nr. 756 din 3 noiembrie 1997

hidrocarburi aromatice (HA) Antracene Benzoantracen Benzofluorante n Benzoperilen Benzopiren Chrisen Fluoranten Indeno (1,2,3) piren Naftalina Fenantren Piren Total HAP: Total hidrocarburi din petrol <0,5 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,5 <0,1 <100 25 5 2 2 5 2 2 5 2 2 2 5 7,5 200 50 10 5 5 10 5 5 10 5 5 5 10 25 1.000 50 10 5 5 10 5 5 10 5 5 5 10 15 500 150 100 50 50 100 10 50 100 50 50 50 100 150 2.000 III. Hidrocarburi aromatice polinucleare(HAP):

IV. Hidrocarburi din petrol:

(3)Tabelul nr. 3 VALORI DE REFERINTA pentru urme de elemente chimice in soluri


Compusi organici organoclorurati (mg/kg substanta uscata)

Urme de poluant

Valori normale

Praguri de alerta/ Tipuri de folosinte Sensibile Mai putin sensibile 10 5 0,01 0,01

Praguri de interventie/ Tipuri de folosinte Sensibile Sensibile 10 5 0,01 0,01 Mai putin sensibile 30 10 0,05 0,05

I. Clorbenzeni, clorfenoli: Total clorbenzeni Total clorfenoli PCB 28 PCB 52 <0,1 <0,02 <0,0001 <0,0001 5 2,5 0,002 0,002

II. Bifenili policlorurati:

ORDIN nr. 756 din 3 noiembrie 1997

PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Total bifenili policlorurati

<0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,01

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,25

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 1

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 5

III. Policlordibenzdione (PCDD), policlordibenz- furani (PCDF): Total PCDD Total PCDF <0,0001 <0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,001 0,001 0,001 0,001

(4)Tabelul nr. 4 VALORI DE REFERINTA pentru urme de elemente chimice in soluri

Pesticide organoclorurate si triazinice

(mg/kg substanta uscata)

Urme de poluant I. Pesticide organoclorura te: ?DDT DDT DDE DDD HCH ?-HCH -HCH ?-HCH ?-HCH Total pesticide organoclorura

Valori normale

Praguri de alerta/ Tipuri de folosinte Sensibile Mai putin sensibile

Praguri de interventie/ Tipuri de folosinte Sensibile Mai putin sensibile

<0,15 <0,05 <0,05 <0,05 <0,005 <0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,2

0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,1 0,05 0,02 0,05 1

1,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,3 0,15 0,05 0,15 2

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1 0,05 0,1 2

4 2 2 2 2 0,8 0,4 0,2 0,4 5

ORDIN nr. 756 din 3 noiembrie 1997

te: II. Triazinice: Total triazina <0,1 1 2 2 5

(5)Lista poluantilor care vor fi raportati daca este depasita valoarea de prag

Poluanti/substante 1. Termeni de mediu Metan (CH4) Monoxid de carbon (CO) Dioxid de carbon (CO2) Hidrofluorocarburi (HFCs) Dioxidul de azot (N2O) Amoniac (NH3) Compusi porganici volatili non-metaniui (NMVOC) Oxizi de azot (NOx) Perfluorocarburi (PFCs) Hexafluorura de sulf (SF6) Oxizi de sulf (SOx) Azot total Fosfor total 2. Metale si componente Arsen si compusii Cadmiu si compusi Crom si compusi Cupru si compusi Mercur si compusi

Identificar e (13) x x x x x x x

Aer (11)

Apa (2)

Praguri pt.aer in kg/an 100.000 500.000 100.000.000 100 10.000 10.000 100.000

Praguri pt. apa in kg/an

ca NO2

x x x

100.000 100 50 150.000 x x (8) (8) x x x x x 20 10 100 100 10 5 5 50 50 1 50.000 5.000

ca SO2 ca N ca P (8) total, ca As total, ca Cd total, ca Cr total, ca Cu total, ca Hg

x x x x x

ORDIN nr. 756 din 3 noiembrie 1997

Nichel si compusi Plumb si compusi Zinc si compusi 3. Substante organice clorurate Dicloretan 1.2 (DCE) Diclormcten (DCM) Cloralcani (C 10- 13) Hcxaclorbenzen (HCB) Hcxaclorbutadiena (HCBD) Hexaclorciclohexan (HCH) Compusi organici halogenati Dioxine+furani (PCDD+PCDF)

total, ca Ni total, ca Pb total, ca Zn (15)

x x x (12) x x x

x x x (7) x x x x x x

50 200 200

20 20 100

1.000 1.000 10

10 10 1 1 1

10

1 1.000

ca AOX Teq - total echivalent i internatio nali de toxicitate

x 0.001

Pentaclorfenol (PCP) Tetracloretilena (PER) Tetraclormetan (TCM) Triclorbenzeni (TCB) Tricloretan- 1,1,1 (TCE) Tricloretilena (TRI) Triclormetan 4. Alti compusi organici Benzen Benzen, ca BTEX toluen,etilbenzen, xileni Bromati de difenileter Compusi organici ai staniului Hidrocarburi policiclice aromatice Fenoli ca total C ca total Sn x x x x x (7) (2) (6)

10 2.000 100 10 100 2.000 500 1.000 200 1 50 50 5 20

ORDIN nr. 756 din 3 noiembrie 1997

Carbon organic total (TOC) 5. Alte componente Cloruri Clor si compusi anorganici Cianuri Floruri Flor si compusi anorganici Acid cianhidric (HCN) PM 10 Numar poluanti

ca total C sau COD/3 (7) ca total CI ca HCl ca total CN ca total F ca HF x x x 50 37 x (4)

x (3) x 10.000 x x 5.000 200 50.000 26

50.000

2.000.000

50 2.000

*) Dispozitiile contrare cuprinse in Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului isi inceteaza aplicarea cu privire la poluantii atmosferici reglementati prin prezentul ordin.