Sunteți pe pagina 1din 6

1

Binecuvntrile Mari
De Petru Peloponesiu


i - ne eti cu - v - n - tat ,Doam - ne - e , n - va

a - ne pe noi - dre ep - t - - ri - le e Ta - - le.

o - bo - rul n ge - re - esc s-a spi mn ta - at v - z -

n -du Te n tre ce - ei mori so - co - ti - it fi - - - ind i -i

pu - te - rea mo - or - ii , Mn tu - i - to - - ru - le - e , stri - c-

- - nd i - i cu Ti - - i ne - e pe - e A - da - - am ri -

- di - c - nd i din iad pe to - o - i slo - bo - zi - - in du-i.
2

en tru ce mi - - ruri , prin mi los ti vi re e , cu

la - crimi, o u ce ni - - - e -e , a me es-te ca - ai n - ge-

rul cel ce a str lu ci - - it n mor m nt a zi is mi -

-ro no si - e - lo -or : Ve - de - ei vo -oi groa - - - pa -a i -i

-n - e - le - - gei c Mn - tu i to - - - ru - -ul a

- n vi a -at di - in mor - m - nt.

oa - ar te de di - mi - nea - mi ro no si - e -le au

a - le -er ga at la groa pa Ta - - -a t n gu i - in -du - se

-e i i - na - i - -in - te -e a st tut ln g dn - se le
3

n - ge ru ul i i a -a zi is : Vre - mea pl - n -ge rii a

n - ce - ta - at , nu u ma -ai pl - n gei , ci A po os

- to - li - lo -or spu - nei n vi e - - - rea.

i - ro - no - si - e le fe - me ei cu mi - - ruri

ve - ni - ind la groa -pa a Ta - - -a , Mn tu i to - ru - le -e ,

a- au pl - -ns ; ia r n ge rul c tre d n se le
'
a a gr it zi - c - - nd : Pen tru ce cu u ce ei mori pe

Ce - - -el vi - -iu so co ti - -ii ? C ci ca un Du um ne ze -

-eu a - - n vi a -at di - in mor - m - nt.

4

la v Ta t lui i i Fi u lui i Sf - - n -

-tu - lu -ui Du uh.

n - chi n - - mu - ne Ta - - t - lu - ui i

Fi - u - lui i Du - - - hu - lui Ce - lu ui Sf - nt , Sfi -
'
- - in te - ei Tre - i - imi - - n tru u o -o fi -

- - - - in - - - , cu Se ra fi - - -i - mi - ii stri - g -

- nd : Sf - - - nt , Sf - nt , Sf - nt e -eti , Doa - - am ne.

i a - cum i pu - ru - rea i n ve - ci -ii ve - ci - lo -or.

A - mi - -in.
5

e D - t - to - rul de - - - - e vi - a - - -

- n sc - -n - du-L Fe - cioa - - r - de p - ca -at pe -e

A - da am l-a - ai i - iz b vi - -it i bu - cu - ri - e - -e

E - - - ve- ei n lo cul n tri - st - rii a - ai d ru - i -

- -it i -i pe ce - -ei c zu - -ui din vi a - - - i-a

- n - dre-ep - ta - -at la -a a - ce - - -eai Ce -el ce s-a n -

-tru - pa - at din ti - - ne Dum- ne - ze - -eu i om.

A - li - lu - i - a - - a. A - li - lu - i - a. A li -

-lu - i - - a . Sla - v i - - e Dum ne ze - - u le .
6


A - li - lu - i - a - - a. A - li - lu - i - a. A li -

-lu - i - - a . Sla - v i - - e Dum ne ze - - u le .

a - li - lu - i - a - - - a . A - - li - - lu -
'
- u i - - a . A - - li - lu - i - a - a .

Sla v - i - - e -e Dum- ne - ze u le - - - -e .


Transcrise de Andrei Brsan,
Seminarul Teologic Sf. Ioan Gur de Aur - Hui