P. 1
Teze de Doctorat in Geologie Si Geofizica

Teze de Doctorat in Geologie Si Geofizica

5.0

|Views: 2,191|Likes:
Published by oana_onutu

More info:

Published by: oana_onutu on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2015

pdf

text

original

Titus Brustur

TEZE DE DOCTORAT ÎN GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ 1905 - 2010
CONTRIBUŢII ROMÂNEŞTI ŞI STRĂINE LA CUNOAŞTEREA GEOLOGIEI ROMÂNIEI

București, 2011

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ – GeoEcoMar NATIONAL INSTITUTE OF MARINE GEOLOGY AND GEOECOLOGY Str. Dimitrie Onciul 23-25, 024053, P.O.Box 34-51, București, România Tel./Fax: (+4) 021 252 25 94

Editori șefi: Prof. dr. Nicolae PANIN, Membru corespondent al Academiei Române, GeoEcoMar, România Prof. dr. Marian-Traian GOMOIU, Membru corespondent al Academiei Române, GeoEcoMar, România Dr. Dan C. JIPA, GeoEcoMar, Romania Editori: Prof. dr. H.K. WONG, Hamburg, Germania Dr. Jean-Marie MARTIN, Varese, Italia Dr. Gilles LERICOLAIS, Brest, Franța Dr. Franco MARABINI, Bologna, Italia Dr. Georg UMGIESSER, Venice, Italia Dr. Andrew PETTER, Minnesota, SUA Dr. Claudia STRECHIE, Peachtree City, SUA Dr. Cornel OLARIU, Austin, SUA Dr. ing. Gheorghe OAIE, București, România Dr. Adrian STĂNICĂ, București, România Dr. Silviu RĂDAN, București, România Dr. Sorin-Corneliu RĂDAN, București, România Dr. Constantin Ştefan SAVA, București, România Dr. Dan SECRIERU, Constanța, România Dr. Titus BRUSTUR, București, România Mulțumiri speciale Domnului Dr. Sorin-Corneliu RĂDAN pentru contribuția critică la editarea volumului Coperta: Formaţiunea de Vineţişu, Paltin, Vatra Moldoviţei (Bucovina). Foto © 2009 T. Brustur Diector editorial: Cristina POENARU Tehnoredactare: Carmen BIRIŞ office@perfectpixel.ro Tel.: (+4) 0727 844 737 Tipar www.smartprint.ro Contact: Matei FOTIADE print@smartprint.ro Str. Jean Texier 17, 011901, București, România Tel: (+4) 021 233 43 63; (+4) 021 233 43 53; (+4) 0722 217 170 Fax: (+4) 021 233 43 53

Mulțumiri S.C. PROEXTRA S.R.L. pentru sponsorizarea tehnoredactării
© 2011 GEOECOMAR All rights reserved Geo-Eco-Marina figurează în Index Copernicus Articolele din Geo-Eco-Marina apar selectiv în CAB Abstracts and Environmental Impact databases Articolele din Geo-Eco-Marina pot fi citite gratuit (textul complet) și pe website DOAJ: http://www.doaj.org/ Vă rugăm să trimiteți toată corespondența - articolele și cererile pentru exemplarele gratuite pe adresa: cristina.poenaru@geoecomar.ro Adresa: Str. Dimitrie Onciul 23-25, 024053, P.O.Box 34-51, București, România Tel./Fax: (+4) 021 252 25 94; Tel: (+4) 021 252 55 12 Tipărit în 300 de exemplare August 2011 (se distribuie gratuit)

...................... 9 Teze anterioare secolului XX (1889 – 1900) ..................................................................................................................................................................................................11 Lista tezelor de doctorat (1905 – 2010) .........................................................................................................................................................................................13 Date statistice ................................................................... 5 Abrevieri ....................63 Teze de doctorat de autori români privind teritorii străine ......... 2 3 ...........................................................95 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr........................................................................................................................................................................................................................................................................73 Index tematic ...........................................77 Index geografic ..................................................Cuprins Cuvânt înainte ......................................................................... 7 Argument ..................................................................................................................................................................................................................................................................89 Bibliografie selectivă ...............

.

eminent geolog. este lăudabilă și pozitivă. Se desprind două perioade de vârf. Dar. Desigur. Mircea Săndulescu GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Dr. comunitatea geoștiinţelor din România reprezintă un element important pentru zestrea intelectuală a ţării. nu puţine teze de doctorat ale autorilor români au fost susţinute în universităţi străine. dezvoltarea cunoașterii alcătuirii geologice și a structurii scoarţei terestre în spaţiul Carpatic și a Forlandului. 2 5 . de a face investigaţie informatică și statistică privind evoluţia tezelor de doctorat din domeniul geologiei și geofizicii. în intervalul de timp care cuprinde secolul XX și primul deceniu al secolului XXI. Prof. de-a lungul timpului. care coincid cu dezvoltarea a două generaţii de cercetători în domeniile geologiei și geofizicii. inclusiv Platforma Continentală a părţii vestice a Mării Negre. valoarea intrinsecă a tezelor de doctorat este inegală.Cuvânt înainte Iniţiativa Domnului Dr. și că autori străini au susţinut teze de doctorat privind teritoriul românesc. dar trebuie remarcat faptul că. Această contribuţie ne permite să apreciem. fără a uita interesul unor cercetători străini pentru problemele alcătuirii și evoluţiei teritoriului românesc. Foarte interesant este studiul statistic-evolutiv al elaborării tezelor de doctorat. Titus Brustur. Acad. în interiorul Ştiinţelor Pământului. Se remarcă faptul că.

.

Geologie-Geografie ale Academiei RPR ICGM IF IFA IGG IGR Institutul de Cercetări Geologice Moscova Institutul de Fizică al Academiei RPR Institutul de Fizică Atomică Institutul de Geologie și Geofizică Institutul Geologic al României RMGMUC Revista Muzeului Geologic-Mineralogic al Universtăţii din Cluj RTD Rezumatul tezei de doctorat RTD(pdf) Rezumatul tezei de doctorat (format electronic) RTDH STE Rezumatul tezei de doctor habilitat Studii tehnico-economice. Institutul Geologic IGSSSAR Institutul de Geodinamică “Sabba S. Gaze și Geologie Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” Institutul Politehnic Timișoara LSCBGGS Lucrările Staţiunii de Cercetări Biologice. Cluj (=Muzeumi Füzetek) MMPG MS MSR Ministerul Minelor. Petrolului și Geologiei Teză de masterat Miscellanea Speologica Romaniae BSSBAGG Buletin Ştiinţific – Secţiile Biologie-Agricole. Budapest MMGSSNM Mitteilungen aus der mineralogisch-geologischen Sammlung des siebenbürgischen National-Museums.abrevieri ACG AICCFR AIG AIGG AIGR ASUI AUI BGBC BGP BS BSS Anuarul Comitetului Geologic Anuarul Institutului de Cercetări al Căilor Ferate Române Anuarul Institutului Geologic Anuarul Institutului de Geologie și Geofizică Anuarul Institutului de Geologie al României Analele Ştiinţifice ale Universităţii din Iași Analele Universităţii Iași Buletinul Grădinii Botanice din Cluj Biblioteca de Geologie și Paleontologie Buletinul Ştiinţific Buletinul Societăţii de Ştiinţe IPGG ISER IPT Institutul de Petrol. Geologice și Geografice „Stejarul” Pângăraţi MIGG MIGR Memoriile Institutului de Geologie și Geofizică Memoriile Institutului Geologic al României MJKUGA Mitteilungen aus dem Jahrbuche der königlich ungarischen geologischen Anstalt. Ştefănescu” al Academiei Române IPB IPGP Institutul Politehnic București Institutul de Petrol și Gaze Ploiești (Universitatea Petrol-Gaze Ploiești) TMHNGA Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa“ UTCB Universitatea Tehnică de Construcţii București 7 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 2 .

.

lista cuprinde peste 800 de titluri – multe dintre acestea nepublicate – având drept autori geologi și geofizicieni români și străini. În cadrul acestui imens efort. se detașează numeroasele teze de doctorat. ocazie cu care s-au adus importante precizări de ordin litostratigrafic. 1938. publicată în AIGR. regionale și de sinteză. Lucrarea tratează geologia terminaţiei sudice a Carpaţilor Mici pe teritoriul Austriei. Netolitzky.” Ion Simionescu. online. 2004. precum și a numeroaselor studii locale. dar și lucrări care se referă la zăcăminte minerale și puncte fosilifere. Ed. com. spre a şti cât s-a făcut în vederea progresului de mai târziu. Iași-Suceava). sub conducerea lui Fr.164-286. pe cât posibil exhaustivă. necesare pentru explicarea genezei acumulărilor de substanţe minerale utile (solide. p.Sbiera”. – Enciclopedia Bucovinei. Iași și Cluj-Napoca sau ai altor prestigioase instituţii de învăţământ superior sau de cercetare 1 Cu ocazia documentării. existente în arhivele universităţilor și în Biblioteca Naţională a României sau disponibile pe Internet1. În realitate. pentru mulţi geologi români. la Universitatea din Cernăuţi (v. aparţinând cercetătorilor români și străini. p. intitulată „Contribuţii la cunoaşterea cerealelor cultivate în regiunea montană a Ţinutului Sucevei şi istoricul ei”. fluide și gazoase) și pentru fundamentarea și orientarea lucrărilor miniere și de foraj. 2000). O chestiune nelămurită privește teza geologului și paleobotanistului bucovinean Liviu Coroamă (1910 -?). exploatării și valorificării acestora. G. situate în marile unităţi structurale ale României. H. în anul 1923. a tezelor de doctorat în geologie și geofizică referitoare la teritoriul naţional. cu precizarea titlului și a referinţelor bibliografice (cazul lucrărilor publicate). 267-268. Princeps-Biblioteca Bucovinei „I. I. 1906 Cerinţele tot mai mari de materii prime minerale au impulsionat cercetarea detaliată a diferitelor regiuni ale ţării. multe dintre ele. 29 febr. absolvenţi ai universităţilor din București. la sud de Bratislava (Dr. la diferite scări. precum și a rezumatelor tezelor de doctorat [RTD și RDT(pdf )]. era monografia „Das Kristalline Massiv von Rodna (Ostkarpathen)”. susţinută în anul 1940. Th. a fost lămurită și problema tezei de doctorat a lui Theodor Kräutner (1899 -1945) care. în vederea explorării. vol. În volumul de faţă se realizează o trecere în revistă. 2 9 . GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Kräutner. Krautner și-a susţinut teza „Die geologischen Verhaltnisse der Heinburger Berge” la Universitatea din Viena. lucrări regionale care privesc teritorii întinse. Satco E. Imensul bagaj de date astfel obţinut a stat la baza întocmirii hărţilor geologice și tectonice ale ţării. biostratigrafic și structural. în care să nu se arunce din vreme în vreme câte o ochire îndărăt.G. XIX. întocmite după anul 1901.arGuMent Motto: “Nu există activitate omenească. Consacrată unui interval de timp de peste un secol de cunoaștere geologică și geofizică a teritoriului naţional prin teze de doctorat.

311. Răzvan Givulescu. Consiliului Ştiinţific și conducerii GeoEcoMar din București întreaga mea recunoștință pentru interesul și sprijinul necondiţionat arătate permanent pentru apariţia acestei lucrări. de sprijinul și ajutorul substanţial al unor personalităţi cărora le adresez întreaga gratitudine: acad. 132. 815) şi chimişti (250. 500. dar cu impact semnificativ în geoştiinţe (botanişti – 73. Cornel Olariu (SUA). prof.IPGG. dr. Rodica Macaleţ (Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor). mulţumiri pentru promptitudinea ajutorului si semnalarea mai multor titluri de teze. ingineri constructori (7). * * * Dificultăţile cu care ne-am confruntat în activitatea de informare și de sistematizare a acestor date nu ar fi fost depășite. Dan Grinea (Universitatea “Al. Dragomir Romanescu. 681. Nicolae Panin. membru de onoare al Academiei Române. 1 În listă am adăugat şi unele teze de doctorat elaborate de specialişti din alte domenii. Institutul Geologic al României. prof. Radu Dimitrescu. Marian Palcu (SC Geo Aqua Consult SRL). iar indexul tematic și indexul geografic de la sfârșitul lucrării constituie un instrument util în găsirea rapidă a titlurilor și subiectelor.)1. deoarece: a) prezintă o listă aproape exhaustivă a tezelor de doctorat din cele două domenii.  Haino Uwe Kasper (Germania). dr. prof. din Institutul Naţional de Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar). conf. SC „Prospecţiuni” SA etc. dacă nu am fi beneficiat. Mihai Brânzilă. precum și celor din străinatate – dr. dr. Colegilor din ţară – CS Lucian Stanciu. susţinute sau publicate la cele trei universităţi și la fostul IPGG. acad. Ştefan Nicolescu (Suedia). 626). de-a lungul mai multor ani.  Hans Georg Kräutner. dr. Gaze și Geologie . 10 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. SorinCorneliu Rădan. 582. 770). 2 . Emanoil Ştiucă (Institutul de Speologie „Emil Racoviţă”). Teodosia Mânecan și dr. membru corespondent al Academiei Române (Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca) și dr. 234. 274.Titus Brustur aplicată (de exemplu. 19. membru corespondent al Academiei Române. Mulţumiri alese Domnilor prof. I. Simon Pauliuc. 641. Răzvan Damian (Universitatea din Bucureşti). dr. prof. 760). Rezultat al unor investigaţii asidue. Bogdan Popescu. geografi (71. dr. 776. Theodor Neagu (Academia Română). și dr. fostul Institut de Petrol. precum și la diferite centre/institute de cercetare. prof. fizicieni (9. Ioan Mârza. Un scurt capitol de date statistice permite cititorului observarea dinamicii elaborării tezelor de doctorat. dr. dr. acad. 600. biologi (648. Mircea Săndulescu. Constantin Grasu. lucrarea este binevenită. 783). Bucur. b) oferă cadrelor universitare și/sau cercetătorilor știinţifici conducători de doctorate o imagine clară asupra tematicii abordate de-a lungul unui secol. Eugen Grădinaru. Viorel Erhan. prof. Ioan I. Silviu Rădan. Hann Horst Peter. dr. derulate de-a lungul mai multor ani. prof. care a beneficiat de sprijinul permanent și atent al doamnei Cristina Poenaru. Árpád Szabó (Institutul de Tehnologie Izotopică şi Moleculară din Cluj-Napoca). dr. Cuza” din Iaşi). director editorial al revistei Geo-Eco-Marina. Mircea Mureșan (Institutul Geologic al României). pentru recomandările călduroase fără de care nu s-ar fi putut finanţa tipărirea lucrării. O teză de MS a unui autor american reprezintă o valoroasă contribuţie la cunoaşterea crustaceelor decapode din olistolitele tithonice de la Purcăreni (708) prof. prof. dr. Corneliu Dinu. prof. dr.  Micu Mihai Codru (Zeta Petroleum LTD).

Jahrb. Bayerischen Ludwig Maximilians Universität zu München1. der K. Munteanu-Murgoci Gheorghe (1900)g Über die Einschlüsse von Granat-Vesuvianfels in dem Serpentin des Parîngu-Masiv’s – Rumäniens (mit 4 Taffeln.k. 178 p. Jahrb. cu o lucrare privind chihlimbarul românesc (1903) GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Thèse no 658. 2 geologischen Karten und 25 Textbildungen). Popovici-Hatzeg Valeriu (1898)d Étude géologique des environs de Câmpulung et de Sinaia. 218 p.1900 Buţureanu Vasile (1889)a Recherches sur les sélénites. Gauthier-Villars et fils. d.. Paris. Wien. Simionescu Ion (1898)e Über die Geologie des Quellengebietes der Dâmbovicioara (Rumänien). 9-51. Wien. Section. 133 p. Anastasiu Victor (1898)c Contribution à l’étude géologique de la Dobrogea. k. XLVIII....-A.-A. Lille. Imprimeurs-libraires du Bireau des longitudes de l’École Polytechnique. Paris. R.. Athanasiu Sava (1899)f Geologische Studien in den nordmoldauischen Karpathen. Paris. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde an der Hohen Philosophischen Facultät. Carré et Naud. harta Dobrogei 1: 800 000. Univ.k. XLIX. II. Ştefănescu Sabba (1897)b Étude sur le terrain tertiaire de Roumanie. Ed. 429-492. 69 p.teze anterioare seColului XX 1889 . 1 Primul docent universitar în mineralogie din Romania. 2 11 .. Şaabner Tuduri Alexandru (1889) Studiu asupra apelor minerale din judeţul Neamţu. R. d. k. Contribution a l’étude stratigraphique.

.

Alexandrescu Mioara (1993) Model planetar pentru variaţia seculară a câmpului geomagnetic și prelungirea la nivelul nucleului. Univ. 24 p. Alexe Elena Veronica (2009) Studiul comparativ al tehnicilor de spectrometrie atomică în cazul probelor geologice.. Univ. (1975) Studiul unor mișcări gravitaţionale nestaţionare ale apei prin medii poroase. (2002) Evaluarea hazardului seismic din sursa Vrancea în condiţiile de teren specifice teritoriului României. “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. 26 p. Airinei Şt. (1967) Interpretarea anomaliilor gravimetrice și magnetice cu privire la structura adâncă a unei zone petrolifere gazeifere dintre valea Buzăului și valea Prahovei. 2.. 6. București. 4. București. Aldea Al. Univ. 9. RTD. UTC.. Alec Andreea (2010) Interrelaţia între substratul geologic și populaţiile unor specii de halofile rare din Bazinul Transilvaniei. Albu Elena (1977) Evoluţia geologică a Depresiunii precarpatice în neogen cu privire la structuri majore de fundament și cuvertură și delimitarea în timp și spaţiu a avanfosei pe teritoriul României. București. București. 26 p. Alexandrescu Gr. 6 p. Aplicaţie în regiunea Iași. 10. 43 p.. RTD. București. Univ. (1971) Studiul flișului cretacic intern și extern dintre valea Bistricioarei și valea Moldovei (Carpaţii Orientali). Abd Eldaiem Soleiha Mohamed (1961) Contribuţii la interpretarea anomaliilor gravimetrice. 43 p. Univ. București. 13 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. RTD(pdf ). RTD. 7. RTD. RTD(pdf ). 5. București. RTD.. 19 p. 11.. Albu M. 41 p. Abdo Sharaf Galeb (1984) Caracterele geochimice și mineralogice ale zăcămîntului polimetalic de la Brusturi-Luncșoara (Munţii Apuseni). 2 . IPGG. 3... RTD. Adel Waheed Felesteen (1985) Studiul geologic complex al neogenului din zona vestică a Platformei Moesice. 8. București. IPGG.lista tezelor De DoCtorat 1905 – 2010 Notă: Titlurile tezelor sunt conform cu originalul 1. Univ. Univ. București. București. sectorul Brădești-Iancu Jianu-Craiova cu privire specială asupra formării acumulărilor de petrol și gaze. Univ.

. București (Masivul granitoid Ogradena – studiu petrografic şi geochimic. 341-375. 163 p. Cuza”. 68. I. I. (1996) Studiul geochimic asupra sedimentelor actuale din lacul de baraj Bicaz. București. București). Bragadiru. Univ. 14. AIGG. Iași. IFA. București. București.. AIGG.Titus Brustur 12. 3  p. 22. RTD. Univ. XVII. 20. Univ. Cuza”. Evolution of peraluminous magma. 2003. Ali Saleh Bukutayan (2004) Contribuţii ale metodelor magnetice de prospecţiune – sol și aero – la descifrarea petrografiei. Univ. Univ. (The Pienides in Maramureş – sedimentation. Novaci-Dumitrana. petrografic și mineralogic al formaţiunilor metamorfice din zona Bălan (Carpaţii Orientali). Bălăceanca) cu privire specială asupra condiţiilor de formare și de acumulare a hidrocarburilor. Androhovici Anca (2000) Studiul geologic complex al formaţiunilor purtătoare de cărbuni din zona Anina. 25 p. 1976. 17-114. 2001. Aroldi C. Tehnopress. 203 p. București. Univ. Univ. (2009) Geoconservarea. Univ “Al. 14 19. Ed. Cluj University Press). Apetroaei Al.. București. XLIX. aplicaţii. (2000) Lithofacial analysis of the formations from the allochtonous units of the Transcarpathian Flysch area (Maramureș) for palispastic paleogeography reconstruction. 38 p. (1974) Masivul granitoid Ogradena – studiu petrografic și geochimic. tectonics and paleogeography. Andăr P. RTD. “Al. Iași]... Anton O. geochemical and isotopic study of Mt. RTD. 25. Apostoae L. 17. Iași (pro parte in: Sedimentele din lacul de baraj Izvorul Muntelui-Bicaz. 5-151. București. IGG București. 23. GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. “Babeș-Bolyai”. 2 . Anton Dana Corina (1999) Petrographical. Anastasiu N. Apostol L. Andrășanu Al. “Al.. 24. Androne Delia Anne-Marie (2004) Geochimia și potenţialul metalogenetic al câmpului pegmatitic Conţu-Negovanu (Munţii LotruCibin). (1998) Model de organizare a structurii materiei la presiuni înalte. București). 27 p. Academiei Române. 259  p. cu privire specială asupra petrografiei cărbunilor. 21. Ali Hussain Tahir Al-Naffakh (1979) Studiul geologic complex al depozitelor mio-pliocene din partea central-sudică a Platformei Moesice (structurile Grădinari. Apostu Claudia (2004) Structura geologică a regiunii dintre Moinești și Târgu Ocna cu privire specială asupra limitelor Oligocenului. București. Univ. Anghel M. Cuza”. Univ. I. (1976) L’étude morphometrique des mammiferes fossiles quaternaires de la Plaine Roumaine et leur distribution paléozoo-géographique. Univ. RTD(pdf ). București. North Apuseni Mountains. Mare granitoids. (1971) Studiul mineralelor argiloase din roci vulcanice neogene de la Cavnic. 13. 18. cu aplicaţii în arealul Baia de Arieș-Munţii Metaliferi. Aplicaţii la fizica procesului de seismogeneză. 15. Geoconservarea depozitelor de vârstă Cretacic inferior din Bazinul Dâmboviciora. (1991) Geochemistry of the granitoid rocks in the Ţarcu Mountains. 156 p. (1998) Studiul geologic. Iași [integral in: Geochimia şi potenţialul metalogenetic al câmpului Conţu-Negovanu (Munţii Lotru-Cibin). structurii și potenţialului metalogenetic al unei zone cu erupţiuni neogene. metodologie. București.. Concepte. 26. 2005. 16. Univ.. TMHNGA. Cluj-Napoca. RTD.

RTD. I. AIGG. Iași. 41. 146 p. Univ. 1971. 146 p. Babskow Al. I. 67 p. Ed. Case studies from the Tethys. sectorul central și nordic. district Neamţ. (2003) Contributions for establishing geological deep structure on Pannono-Carpathian geotransect through magnetotelluric and geomagnetic sounding. Baciu C. Baciu D.. Bandrabur T. Museums. P. București). Univ. 2003.R. “Al. (1970) Geologia Cîmpiei dunărene dintre Jiu și Olt. Univ. 2007. Ed. București (pro parte in: Studiul petrogenetic comparativ al unor migmatite din Munţii Făgăraş şi Sebeş. Balintoni I. 23 p.. V. Univ. 33. 2 . București. 28. Atudorei N. București. STE. 35. (1999) Studiu paleontologic asupra Charophytelor din formaţiunile paleogene din nord-vestul Bazinului Transilvaniei. 31. Univ.. LIV. Balica C. 27 p. (1993) Formaţiunea de Somova (Dobrogea de nord). Univ. 1975. Cuza”. 40. (1906) Die längs des Drăgan-Beches befindliche eruptive Masse der Vlegyásza zwischen dem Kecskés und Bulzuc-Bache. J9. XLIV. 160 p. în vederea elucidării mecanismului proceselor petrogenetice. Balint Iolanda (1968) Contribuţii la studiul mineralelor argiloase din solurile R. Univ. București. (1980) Prelucrarea automată a diagrafiei cu aplicaţii la rezolvarea unor probleme directe și indirecte ale geofizicii de sondă. Munţii Făgăraș. 34. Baltres A. 39.. cu privire specială asupra celor din Carpaţii Meridionali. I. Univ. Heft 1/2.. 133-179. 116 p. (1928) Cercetări geologice în împrejurimile Tulgheşului.. Naturwiss. 42. RTD. Bandi Şt. (1970) Studiul comparativ al migmatitelor din RSR. Balogh E. Vergiliu. IGG București). 198 p.. Balaban Aneta (1989) Studiul mineralogic și petrografic al formaţiunilor cristalofiliene și magmatitelor din regiunea Poiana Mărului.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . 5-152. „BabeșBolyai”.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României 27. Cuza”. 32.S. (2007) Vârsta și originea unităţilor metamorfice din Carpaţii Meridionali și Munţii Apuseni cu posibile implicaţii asupra evoluţiei termotectonice prealpine. București). 23 p. Hefte. 36. Cluj-Napoca). “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (Charophytele paleogene din nord-vestul Depresiunii Transilvaniei. Univ. 29. București. Univ. RTD. București. Univ. 15 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Studiu sedimentologic. XIII. Atanasiu I. (1998) Constraints on the Upper Permian to Upper Triassic marine carbon isotope curve. B. “Al. 37. București. 38. București. Cluj. 165-371. Cluj-Napoca. (1980) Stratigrafia regiunii pasului Predeluş. AIGG.. București (pro parte in: Aplicaţii ale metodei magnetotelurice în descifrarea structurii geologice profunde. Asimopolos L. Univ. Casa Cărţii de știinţă. București. AIGR. RTD. Avram E. RTD. 30. Iași (Geologia cîmpiei dunărene dintre Jiu şi Olt. Atanasiu Ligia-Narciza (1998) Cercetări geofizice la descifrarea structurii litosferei din sectorul nordic al Carpaţilor Orientali. Lausanne.. (1999) Dezvoltarea metodelor de investigare geofizică în sonde și interpretarea diagrafiilor pentru descoperirea și evaluarea rezervelor zăcămintelor de gaze naturale. (2001) Studiul ihtiofaunei fosile din Oligocenul și Miocenul inferior al pânzelor de Tarcău și Vrancea. Univ.S.

Beju D. București). Univ. 56. Ed. Univ. 10 p. Ed. 5-189. 47. 2005.. Barbu V. XXVII. București. București. București. București. RTD(pdf ). RPR. 45. GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 58. Barbu Virginia (1959) Contribuţii la cunoaşterea genului Hipparion. Acad. 57. Batistatu M. 60. (2002) Petrogeneza rocilor metamorfice cu grafit. (1973) Geologia depozitelor neozoice de pe bordura de est și sud-est a Munţilor Trascău. 48. RTD. Centre SPIN. RTD. Economică. “Babeș-Bolyai”. (1971) Contribuţii la studiul palinoprotistologic al Paleozoicului din Platforma Moesică. București. 173 p. Iași. 52. 44. București. 43 p. (1998) Investigarea geologică și geofizică a formaţiunilor premiocene din zona cutelor diapire prin foraje de mare adâncime. V.Titus Brustur 43. (1941) Étude géologique dans les monts Hăghimaş-Ciuc (Carpathes Orientales). Univ. Băluţă Cr. 49. (1971) Zeoliţii din Munţii Apuseni și fenomenul de zeolitizare. III.. 62.. Băncilă I. Banat). 23 p. Univ. Băcăran Gh. IPGG. București.. BGP. 46. Szeged. I. 2 . (2009) Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen și Buzău. RTD. XXI. Univ. 5-76. Batki Aniko (2009) Petrogenesis of lamprophyres from the Ditrău alkaline massif.. Barbu Alexandrina (1959) Analiza structurală petrologică a masivului eruptiv de la Iacobdeal-Turcoaia (Dobrogea de nord). RSR. ”BabeșBolyai”. 1-118. RSR. Beldean Claudia Mariana (2010) Relaţia dintre asociaţiile de foraminifere fosile și mediile depoziţionale din Formaţiunea de Hida (nordvestul Bazinului Transilvaniei). Univ. București. “Al. RTD(pdf ). București.. 16 53. 32 p. Bârzoi S. 10 p. Iași. 50. 51. Bădăluţă-Năstăseanu Aurelia (1965) Geologia regiunii Anina cu privire specială asupra Jurasicului (zona Reșiţa.. Berbeleac I. (2007) Limita Jurasic-Cretacic pe baze biostratigrafice și sedimentologice în versantul vestic al masivului Bucegi. Acad. RTD(pdf ). cu referiri la situaţiile din Carpaţi. Bălan M.. București & École Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne. Acad. 54. XIX+66 p. (1973) Structura adâncă a părţii de est a Platformei Moesice (teritoriul RSR) cu privire la zonele de acumulare pentru petrol și gaze ale Paleozoicului. I. București. Bedelean I.Z. Cluj-Napoca. Barbu C. Cluj. Univ. Univ. 55. V. (1954) Flora fosilă din terţiarul Olteniei. C. AIGR. ACG. (Evoluţia tectono-stratigrafică a Carpaţilor Orientali în decursul Mezozoicului şi Neozoicului. Univ. RTD(pdf ). 87 p. Univ. (1975) Studiul petrografic şi metalogenetic al regiunii Vălişoara (Porcurea) (Munţii Metaliferi). București. Univ. București. 48 p. 61. București. (1976) Mineralogia zăcămintelor manganifere de la Iacobeni. Bădescu D. AIGG. Cuza”.. Ed.. XLVI. France. Univ. 307 p. Barbu I. 27 p. Ungaria. 59. Univ. Ed.. Băceanu I. (2002) Analiza influenţei deformărilor tectonice asupra ambianţei sedimentogenetice: modelul Subcarpaţilor Orientali Centrali. (1999) Modelul structural al Carpaţilor Orientali (partea centrală și nordică) și paleogeografia palinspastică la nivelul Senonianului și Paleogenului. Cuza”. 123  p. Bărbulescu Aurelia (1974) Stratigrafia Jurasicului din vestul Dobrogei centrale. RTD. București. ”Al.

I. Univ. Cuza”. assessment by Algal bioassays. (1992) Stratigrafia depozitelor neojurasice și cretacice din partea vestică a Munţilor Metaliferi. Bomboe P. Univ. 74. I. 75. Bombiţă Gh. 24 p. 72.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . 76. Berza T. (1974) Morfologia carstică. STE. 2 . București. Bostan I. Berghes Şt. 24 p. Cuza”. Boroși Viorica (2004) Microfaciesuri carbonatice din Neogenul Depresiunii Pannonice. București. Univ. 36 p.București. RTD. S. 81. (1970) Cercetări de microtermometrie geologică cu privire specială asupra unor procese metalogenetice și petrogenetice din Romania. Masivul Făgăraș și Carpaţii Orientali. IGG. Bordea D. 46 p. Borcoș M. (1978) Studiul mineralogic şi petrografic al masivului granitoid de Tismana. ”Al. RTD. 17 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 64. Beșuţiu L. 5-176. 70. Bleahu M. (2010) Valorificarea resurselor minerale și protecţia populaţiei împotriva dezastrelor în contextul implementării conceptului de dezvoltare durabilă. AIG. Univ. Cluj-Napoca. Iași... Cluj. Terre & Environnement. Univ. I. Iași. 66.. 80. 69. (1995) Zăcămintele de “caolin” din Munţii Harghita. Botez Cornelia (1963) Distribuţia clarkeică a fosforului în unele tipuri de roci din R. Studiu de caz – zăcămintele metalifere din judeţul Maramureș. ”Al.. Univ. 68. stiinţifică. (1975) Metamorfitele din partea centrală şi de sud a masivului Godeanu (Carpaţii Meridionali). I. București. I. 34 p. (1999) Geologia regiunii SoloneţSuceviţa-Moldoviţa și perspectivele în resurse minerale utile. Laboratoire d’Ecologie Terrestre. (1972) Studii geologice în Munţii Lăpuşului. 77. (2006) Studiul palinostratigrafic al formaţiunilor metamorfice din bazinul Putnei (Munţii Bistriţei). “Babeș-Bolyai”. București. București. XVIII+191 p. I12. 73. 7-108. ”Al. Bilanici A. (1967) Studiul litologic comparativ al formaţiunilor permiene din Banat. 79. (1975) Studiul mineralogic și petrografic al zăcămintelor de talc din Poiana Ruscă. Univ.. ”Babeș-Bolyai”. Univ. pe baza interpretării datelor geofizice cu ajutorul modelelor de simulare. 159 p.P.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României 63. ”Al.. RDT(pdf ). IPGG. 67. Genève. RTD. Univ.-G. Bindea G. 26. Paul Sabatier Toulouse III. I. Cuza”.-V. Bîrlea Lidia (1976) Studiul mineralelor accesorii din masivul granitoid de Şicheviţa (Munţii Almajului). LIII. (1998) Studiul transformărilor apărute în structura și compoziţia feldspaţilor plagioclazi pe parcursul proceselor de metamorfism.. Univ.. 19  p. Condiţionarea geologică şi geografică a procesului de carstificare. București.. București. Univ. Ed. Roumanie) – étude palynologique. R. RTD. Bîtă O. Boboș I. Iași.. Iași. RTD. 78. RTD. 21 p. (2000) Histoire holocène de la végétation des Monts Apuseni (Carpates Occidentales. Univ. 65. Studiul geologic și metalogenetic. RTD. 590 p.. RTD. Univ.. Cuza”. 71. București. XXXIX. București. ”Al. Cuza”. Iași. (2001) Bioavailability of nutrients associated with sediment and suspension of the Danube Delta. cu privire specială asupra zonelor Munţii Căpăţâna. 27  p. Univ. Bodnariuc A. Bercia I. (1997) Contribuţii la elaborarea unui model al zonei de tranziţie de la uscatul nord-dobrogean la platoul continental al Mării Negre. AIGG. 28 p. Bogatu L.R.

București. Brișan N. 214  p. București. (2002) Aspecte geochimice ale procesului de zeolitizare a unor tufuri vulcanice din România. Univ. Univ. Freiberg.Munţii Aninei şi estul Munţilor Locvei. (1998) Studiul mineralogic al zăcământului Ghezuri (Munţii Oaș). Clujeană. mineralogic și petrografic al formaţiunilor neogene din zona Dorohoi-Hudești-Miorcani (Platforma Moldovenească). 83. București. “Al. Ed. Ed. (1930) Untersuchungen über die Sichtbarmachung des feinstverteilten Goldes mit besonderer Berucksichtigung der goldführenden Pyrite Brads in Siebenbürgen. 90. Univ.. Cuza”. 18 91. I. “Babeș-Bolyai”. Cuza”.. Univ. Tehnică. București. între valea Minișului și valea Nerei (compartimentul central al zonei Reșiţa.. Univ. IGG. Iași. Bürg G. “Al. V. Bulgariu D. Buia Gr. 92. 1-289 p. “Al. 219 p. (1995) Studiul paleoichnologic al formaţiunilor cretacic-miocene din Moldavidele externe. RTD. analiza morfologică a stratelor și a zăcămintelor de cărbune din sectorul Motru-Gilort și implicaţiile lor genetice. Cuza”. Univ. I. Univ. Cluj-Napoca. I. Cuza”. Corson. Cluj (pro parte in: Formaţiunile mezozoice din zona Reşiţa-Moldova Nouă . Presa Univ. ClujNapoca. AIGG. Bucur I. Iași). 2005. “Al. LV. Aspecte geochimice. Univ. 36  p. STE. 93.C. (1987) Cercetări palinologice în depozitele precuaternare și cuaternare în regiunea Sovata-Praid-Dealu. 1999. Bulgaru Luciana (1999) Structura geologică a bazinului Dornei.. Brânzilă M. 85. Ed. București (pro parte in: Prospectarea geochimică a zăcămintelor de minereuri. RTD. (2004) Palinologia formaţiunii cu sare din Badenianul Bazinului Transilvaniei. Modelarea teoretică şi experimentală a procesului de zeolitizare. (2000) Sinonimizarea. (1996) Analiza sistemelor acvifere subterane prin modelare matematică în scopul evaluării resurselor de apă. 94. “Babeș-Bolyai”. Univ. 2005. Ed. Buracu O. (1998) Studiul geologic al Câmpiei Moldovei între Bârnova-Mădârjac și Ştefănești-Botoșani. Univ. Bretotean M. Univ. 24 p. Buzgar N. Bradac Maria (2002) Aplicaţii ale metodei carotajului neutronic în regim de impulsuri în zona Prahova. 89. Univ... 310 p. Iași. Dissertation Bergakademie. 282 p. vol. 84. „Babeș-Bolyai”. vol. I. & Bulgariu Laura – Procesul de zeolitizare a tufurilor vulcanice din România. 2 . Cluj-Napoca). Univ. București. 1978. Ed. 86. București. Botezatu R. 428 p. 97. 96. Bucur I. Iași). (1971) Interpretarea anomaliilor gravimetrice şi magnetice cu ajutorul funcţiilor periodice. (1980) Studiu stratigrafic şi tectonic al flişului cretacic şi paleogen dintre valea Turia şi valea Caşinului (nord Târgu Secuiesc).  87. Banat).. IGR București. II. 97-205. Univ. Cluj-Napoca. (1974) Studiul comparativ asupra aureolelor de dispersie secundară asociate zăcămintelor polimetalice din România. 88. Univ. 1997. Bulinschi Paula Daniela (2006) Studiul geologic. (1991) Studiul Jurasicului și Cretacicului din unele perimetre de prospecţiuni pentru cărbuni liasici. L. 95. I. 98. București).Titus Brustur 82. (1998) Studiul mineralogic și petrografic al intruziunilor de Codru dintre Bistra și GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Buliga S. Iași (Geologia părţii sudice a Câmpiei Moldovei. „Al. D8. Buz Z. “Babeș-Bolyai”.. Brustur T. Cuza”.I. Iași (pro parte in: Bulgariu D.

. (1993) Geologia șelfului românesc din prelungirea platformei sud-dobrogene și a masivului nord-dobrogean. 227-260. Maftei A. Catană C. 15 p. București). Catrina Virginia (2008) Studiul hidrogeochimic al cursului inferior al râului Bahlui. 1-160. Cantuniari Şt. Cătuneanu O. 112. Cuza”. Iași. București & Univ. București. București. Cuza”. Ed. 1. 100. Corson. Constanţa).. RTD(pdf ). Ex-Ponto. (1982) Studiul sedimentologic al depozitelor din zona de plajă și a șelfului intern din faţa ţărmului românesc între Portiţa și Tuzla. 25 p. Catolică Louvain. “Al. Bi. Marseille-Luminy. Univ. cu implicaţii asupra perspectivelor sale petrolifere. Iași (Studiul mineralogic şi petrografic al intruziunilor de Codru dintre Bistra şi Gârda. Univ. Univ. Univ. RTD. RTD(pdf ). (v. Iași. 105. Iași. Univ. sud-vestul Masivului Leaota. Tulcea. I. Cădere D. 111. 103. p. – Şelful românesc al Mării Negre.. Cuza”. (1924) Rocile eruptive de la Camena-Dobrogea. Co. Calotă S. București. I. 107. C. Caraivan G. Cuza”. Iași). RTD. AIGR. 2 . Cuza”. Univ. petrografic și chimic.. Studiu geologic. jud. 101. 106. Catianis Irina (2007) Studiul indicatorilor geochimici ai calităţii apei și al toxicităţii potenţiale în apele de suprafaţă din zona Râmnicu Vâlcea (lacurile Băbeni. 25 p. RTD. Căpriţă D. 2010. 19 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. (1980) Les formation quaternaire de la Dépression de Braşov (Roumanie). București (Studiul sedimentologic al depozitelor de plajă şi de pe şelful intern românesc al Mării Negre între Portiţa şi Tuzla. (1976) Studiul complex al Tortonianului din partea de nord a Bazinului Transilvaniei cuprins între Cluj și Bistriţa Bârgăului. (1980) Aplicarea modelării la prelucrarea și interpretarea anomaliilor gravimetrice utilizînd analiza de frecvenţă. Ed. 113. Univ. 108. București. As din perimetrul Valea Badeanca. Evolution post-sédimentaire des dépôts. Cazacu Elena (2001) Studiul biostratigrafic și de paleomediu asupra solurilor fosile din bazinul râului Elan.. Ed. Tehnică. 110. Univ. ”Al.. Cătuneanu O. in Ionesi L. București]. I.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . (1914) Masivul eruptiv Muntele Carol-Piatra Roşie (jud. Univ. (1994) Geologia unităţilor de platformă şi a orogenului nord-dobrogean.. 99. Univ. Iași [Rocile eruptive dela Camena (Dobrogea). 26 p. București. Govora). Cadicheanu Nicoleta (2008) Studiu asupra influenţelor gravimetrice induse de mareele terestre în activitatea seismică intermediară din zona Vrancea. Univ. RTD. Univ. (1989) Studiul mineralogic și petrografic al unităţii gnaiselor de Rarău-Hăghimaș. București. (1993) Contribuţii la modelarea câmpurilor curenţilor continuu în prospecţiunea electrometrică. CNRS. 109. d’Aix-Marseille II. Tulcea). București. 102. ”Al. Univ. București. cu privire specială asupra posibilităţilor de utilizare a rocilor tufacee din Complexul Tufului de Dej. Facies sédimentaires et conditions de dépôts. Univ. 171 p. Casta L.. 256 p. Nature et origine de l’alimentation detritique.. 56 p. VI. I. petrografic şi chimic. 121240. Caracaș Ema Felicia Roxana (2004) Studiul mineralizaţiei de Ni.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României Gârda. Univ. I. 104. 1925.. Căsuţă Ana (1999) Studiul molasei dintre văile Cozieni și Sărăţel (Buzău) și disponibilităţile producerii fenomenelor de hazard natural. Studiul geologic. Caraman V. X. 15 p. AIGR. 2000. 129 p. “Al. ”Al.

Cetatea de Scaun. 143  p. Acad. 168 p. Cuza”. 127. Univ. RTD. Univ. 37 p. Romania. 4 p.. Cluj-Napoca) 123. Ciceu St. Cheșu Mioara (1983) Elemente minore în minereuri neferoase din România. Cluj-Napoca. “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (pro parte in: 20 Nannoplancton calcaros şi moluşte miocene din Transilvania.sectorul Şuncuiuș. 183 p. Mureș-Sovata-Cristuru Secuiesc).Titus Brustur 114. Cluj-Napoca. 120. 126. București. G. Univ.. Studiu biostratigrafic.. ACG. București. 1937. XXIII. 122. (1952) Zona internă a flişului dintre valea Moldovei şi valea Bistriţei. Chintăuan O. Munţii Metaliferi. “Babeș-Bolyai”.. Chiriac M. RTD(pdf ). Jassy). Paleoecology and biostratigraphy. București... Cetean Valentina-Maria (2009) Studii sedimentologice si petrografice în cursul mijlociu al râului Ialomiţa: evaluări hidrodinamice și economice. Chira Carmen (1996) Geologia și stratigrafia formaţiunilor neogene și cuaternare din perimetrul Borzești-Turda-Aiton-Comșești pe baza studiului de moluște și nannplancton. Univ. Univ. seconde partie. 118. Univ. Univ. 129. I. Carpatica. Chiţescu Mădălina Nicoleta (2006) Evoluţia geologică a Culoarului Dâmbovicioara. ”Babeș-Bolyai”. XXIV. Cuza”. (1999) Structura geologică din partea de nord a Platformei Moldovenești. Univ. I. 128. Univ. Iași (Gisments métallifères de Tulgheş. Chitea Florina Mihaela (2010) Utilizarea metodelor geofizice în strategia măsurilor de protecţie a solului și subsolului.. Chirilă G. Cluj-Napoca. București. 265-393. 120 p. 125. Studiu de caz: contaminarea cu hidrocarburi a terenurilor și apelor subterane. RTD(pdf ). 117. RTD. Univ. (2008) Studiul paleofloristic al Volhinianului din bazinul văii Râșca (Platforma Moldovenească).. 2. București 119. 115. București. 19 p. 23 p. I. Târgoviște). București. București. 2 . RTD(pdf ). ”Al. RSR. Univ. Ed. RTD(pdf ). București. 2000. (1973) Stratigrafia neogenului din regiunea văii Nirajului și a bazinului superior al Tîrnavei Mici (Tg. “Al. 116. 130. Univ. Ed. Ed. Iași. (1981) Amoniţi cretacici din Dobrogea de sud. 3794. Cetean C. GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Cehlarov Aura (1999) Studii mineralogice și litologice ale depozitelor neogene dintre valea Milcovului și valea Putnei.. Chelărescu Al. (1975) Studiul mineralogic și tehnic al argilelor refractare din Munţii Pădurea Craiului . Chiţimuș V. (1994) Stratigrafia și paleontologia Neogenului din regiunea Bistriţa-Budac. București. Univ. Cernea G. cu privire specială asupra acumulării de celestină de pe pârâul Valea Sării. București. 121. judeţul Vrancea. 314 p.Evoluţia geologică a Culoarului Dâmbovicioara. tehnică. 2010. ASUI. (2009) Cretaceous foraminifera from the southern part of the eastern Carpathians between Stoenești and Cetăţeni. Cho-Man-Gil (1987) Studiul comparativ al metodelor de interpretare fizico-matematică a anomaliilor magnetice produse de corpuri intrusive.. (pro parte in: Fânculeasa-Chiţescu Mădălina . 38 p. Ed. Univ. RTD. “BabeșBolyai”. 222  p.. (1936) Studiul zăcămintelor metalifere din regiunea Tulgheș. Căta V. Cioacă Mihaela-Elena (2007) Studiul mineralizaţiei de cupru și aur tip “porphyry” de la Bolcana. 124.

(1999) Studiul stratigrafic al depozitelor mezozoice din sud-vestul Pădurii Craiului. 1-424. A. Cocîrţă C. București. Cuza”.. Clichici O. Cluj (Rinoceri şi tapiri terţiari din România. 15 p. 143. (1973) Studiul geologic și petrografic al zonei Deva. Univ. Iași. XV. 43  p. 148.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . 178  p. Codrea V. București.. București. semnificaţiile stratigrafice și descrierea monografică a Ceratomorfelor din România. 145. Codarcea-Dessila Marcela (1965) Studiul geologic şi petrografic al regiunii Răşinari Cisnădioara . Caraş-Severin. 1977. Ciobanu Rodica (2002) Selacienii paleogeni din România. RTD. petrografic și geochimic al porfiroidelor din cristalinul Carpaţilor Orientali. Ciobotaru V. 144. MIGG. Ciulavu D. Ed. Cioflica G. ACG. 257-423.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României 131. București. ”Al. Cuza”. (1950) Le Néogène de la partie méridionale du département de Putna. Vrije Universiteit. Presa Univ. 159 p. București. 21 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. RTD(pdf ). IGG. Cirimpei Claudia (2010) Studiul litostratigrafic al depozitelor de vârstă jurasic și cretacic din Depresiunea Bârladului. (1973) Stratigrafia neogenului din estul bazinului Şimleu. XXXII.Sadu. jud. 2000. Cioflica Giannina (1969) Studiul palinologic al depozitelor pliocene dintre Teleajen și Dîmboviţa. 3  p.. Amsterdam. VI. Cluj-Napoca. (1974) Studiul mineralogic. București. Univ. I. Ciulavu Magda-Cristina (2001) Condiţiile fizice ale metamorfismului alpin și acumulărilor de substanţe minerale utile asociate acestuia din pânzele Danubiene și de Severin. Iași (Fauna fosilă din Oligocenul de la Piatra Neamţ. “Babeș-Bolyai”. (1994) Evoluţia. 132. Univ. Cuza”. Univ. Ed. București. Acad. (1948) Analize de polen în turba Masivului Semenic din Banat. Ciocârdel R. 140. (1962) Studiu petrografic al formaţiunilor eruptive din regiunea CăzăneştiCiungani (Munţii Drocea). 142. 150... 2 .. 139. Ed. Ed. ”Babeș-Bolyai”. AIGR. Laboratorului de anatomie și fiziologie vegetală. RTD. Cluj-Napoca). (2001) Structura geologică și geochimia formaţiunilor geologice din zona nord-estică a Republicii Moldova. RTD(pdf ). 147. Codarcea Al. 137. “Lucian Blaga”. (1975) Fauna fosilă din Oligocenul de la Piatra Neamţ. București. Acad.. 66  p.. Sibiu. Univ. 146. Univ. 216  p. Ciobanu M. (1977) Studiul geologic al turbăriilor oligotrofe dintre rîul Dorna şi pîrîul Teşna (Carpaţii Orientali). ACG. Ciobanu Cristiana Liana (1999) Studiul mineralizatiilor din skarnele de la Ocna de Fier. Tipografia “Cartea Românească”.. Univ. 149. RTD. Univ. Univ. Ciocănelea R. 133. A12. 78 p. Iași. Codarcea Fl. 13-55. 144 p. București). IPGG. “Al. Clujeană. Univ. Univ. STE. 134. RSR. București. Cluj. 136.. Ciobanu I. Univ. XXIII.. 135. Banat. RSR. Ed. București. 5-119. București. 141. “Al. (1998) Tertiary tectonics of the Transylvanian basin. București. 32 p. Ciocârdel M. 138. (1931) Studiu geologic şi petrografic al regiunii Ocna de Fier-Bocşa Montană. I. 174 p. (2010) Studiul petrografic și mineralogic al clastelor endogene din Conglomeratele de Bucegi.. I. VIII+152  p. Cociuba I.

RSR. géochimie et analyses structurales du complexe gabbro-éclogite de zona Topolog-Cumpana (Mts. 157. România. București. de la sud de linia Pecineaga-Camena și implicaţiile de ordin ecologic (zona litoralului românesc al Mării Negre între Lacul Sinoe și Vama Veche). S.. Univ. Costin N. IV. (1981) Studiul geologic al regiunii dintre vârful Mîndra Săcel. Iași. București. (1980) Mineralogeneza skarnelor de la Sasca Montană. Univ. 1970. Acad. 235 p. 161. RSR. RTD. mineralogia și geochimia sistemului epitermal din zăcământul Văratec-Băiuţ. România. IPGG. 156. 153. 167. “Babeș-Bolyai”. Constantinescu P. București. L. Polovragi și Poiana Paltinului. București. 154. Cluj-Napoca. (1969) Studiul micropaleontologic al Cretacicului inferior din regiunea centrală a Platformei Moesice. 1. Univ. cu privire specială asupra mineralelor cu valoare gemologică. Cluj-Napoca. Saint Etienne. R. Univ. 163. (1999) Geologia litoralului românesc al Mării Negre. Univ. 164. Fagaras): implications pour l’évolution métamorphique du socle des Carpates Méridionales). Costan Camelia (2010) Riscuri naturale și tehnologice în bazinul mijlociu al râului Arieș. (2005) Petrologia. București. București. RTD. 158 p. Costăchescu N. (1906) Les gas contenus dans le sel gemme et dans les volcans de boue de la Roumanie. (2003) Evoluţii paleoclimatice în Cuaternar pe baza speleotemelor din carstul Munţilor Banatului și Mehedinţi. Costin G. Conea Ana (1968) Formaţiuni pedogenetice și depozite cuaternare în Dobrogea centrală și de sud. 159. “Babeș-Bolyai”. 3-59. Univ. Cluj-Napoca [pro parte in: Formaţiuni cuaternare în Dobrogea (loessuri şi paleosoluri). 155. V. Costache P. (1999) Studiul geostructural al Domeniului Getic-Supragetic din sud-vestul Carpaţilor Meridionali.. 2 . implicaţii privind evoluţia metamorfică a fundamentului Carpaţilor Meridionali (Pétrologie. Conovici M. „Babeș-Bolyai”. (1973) Contribuţii la cercetarea seismică a limitelor de profunzime cu privire specială asupra studiului scoarţei terestre pe teritoriul R. (1994) Contribuţii la estimarea contrastului geomecanic de calitate între roca de bază și formaţiunea acoperitoare. Cluj-Napoca. Reducerea vulnerabilităţii comunităţilor locale. Costea I.. București]. 165. RTD. ”Al. I. Constantin S. 23 p.-Fl. Acad. Constantin P. (2000) Petrologia. 152. 162. 19  p. București. Cluj-Napoca. (1980) Complexul banatitic de la Oraviţa-Ciclova. Univ.. Univ. Constantinescu S. Cuza”. (2008) Studiul complexului vulcanoclastic paleocen din regiunea SârbiGurasada-Burjuc (Valea Mureșului).D. Univ. “BabeșBolyai”. Univ. Constantinof D. 40 p. Univ. București. 22  p..Titus Brustur 151. 158. București.  GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. România & Univ. Constantina C. Univ. Ed. București. (1989) Contribuţii la modelarea câmpului gamma în cercetările radiometrice. (2000) Studiul ichtiofaunei oligocene dintre valea Trotușului și valea Ialomicioarei. ASUI. Ed. Corduneanu I. Constantinescu E. 22 160. geochimia și analiza structurala a complexului gabbro-eclogitic din zona Cumpăna-Topolog. RTD(pdf ). Coman M. Iași.. France. Univ. Univ. “Babeș-Bolyai”. 166.

Dabu E. (1988) Studiul unor capcane nestructurale din Platforma Moesică pe baza datelor geologice și geofizice. “Al. Univ. Damian R. RTD. Univ. 1922. Univ. la sud de sinclinalul Slănic. Demetrescu E. Damian Floarea (1999) Studiul mineralogic. 178. M. Czier Z. (2005) Sistematica. București. I. Crihan Ileana-Monica (1999) Lito-biostratigrafia Miocenului mediu dintre valea Prahovei și valea Teleajenului. București. Oradea).. Şt. 111 p. RTD. (1994) A Körös-vidék és a Bánság liász flórája. “Babeș-Bolyai”. (1977) Contribuţii la studiul undelor elastice prin medii fisurate. Crahmaliuc R. 49-232. 175.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . 21 p. Damian A. RTD. 24  p. Univ. București. 29 p. Danchiv Al. tafonomia și paleoecologia microvertebratelor și dinozaurilor saurischieni din Maastrichtianul Bazinului Haţeg. (1997) Relaţii între unele particularităţi ale undelor seismice provocate de cutremure puternice și structura geologică a României. (1919) Cercetări geologice în Podișul Moldovenesc. Iași). Iași (Cercetări geologice în Podişul moldovenesc. 171. Patriche C.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României 168. I. reeditare: Cercetări geologice în Podişul moldovenesc cu o schiţă geologică pe 1: 200 000 – ediţie îngrijită de Donisă I. București.. 173. Univ. București. 24 p. 22 p.. Univ. București. 24 p. București (Geologia depozitelor neogen superioare dintre Dâmboviţa şi Prahova.. “Eötvös Lorand”. 179. 69-208.. geochimic și genetic al zăcământului polimetalic de la Herja. Univ. 2 . București. David T. 260  p.. Brânzilă M. 182. M. (1984) Studiul mineralogic al depozitelor bentonitice de la Gurasada. Ed. Cuza”.. 2010. Budapest (pro parte în: Macroflorialistica din România cu privire specială asupra Pădurii Craiului.. (2009) Studiul micropaleontologic și paleoecologic al faunelor de foraminifere din Complexul Marnelor de Gura Beliei de pe Valea Prahovei.. Univ. Univ. geochimic și genetic al mineralizaţiilor de sulfuri din regiunea Nistru-Baia Mare. RTD. 23 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. “Al. Delamou Pépé (1989) Criterii geologice pentru optimizarea exploatării și valorificării zăcămintelor de bauxită. Univ. (1974) Cercetări petrologice în formaţiunea cristalinului de Cozia. 174.. Cziki Z.. 169. Cristea P. (1999) Studiul geologic complex al depozitelor neogen superioare dintre Dâmboviţa și Prahova cu privire specială asupra cărbunilor. Univ. RTD. Danci G. Cluj. București. 177. (1999) Studiul structural metalogenetic al magmatitelor neogene din Munţii Oaș-Gutâi cu ajutorul modelelor magnetice și gravimetrice de simulare. 183. 180. Interpretări geochimice. 170. David M. Univ. Ed. (1994) Studiul palinosedimentologic și palino-stratigrafic: potenţial și aplicabilitate (cazul formaţiunilor pliocene din avanfosa Carpaţilor Meridionali). “Babeș-Bolyai”. București. București. București.. 2000. Univ. Ed. AIGR. 176. Crăciun C. 23  p.V. Univ. Univ. T. Univ. Univ. în “Collectio Excellentia”. București. Imprimeria de Vest. Damian Gh. IX. (1987) Contribuţii la aplicarea seismometriei în domeniul minier. 23 p. RTD.. Cluj-Napoca. (1996) Studiul mineralogic. 181. 2003. RTD. București. 172. Universităţii din București). Cuza”. 184. Univ. RTD.

București (Groundwater flow.. 193. Cluj-Napoca. București. 191. (1966) Cercetări geologice și petrografice în cristalinul Munţilor Făgăraș între valea Oltului și vîrful Surul. Univ. AIGG. Vergiliu. ISER. 192. București. Dimitrescu Mihaela (1998) Studiul petrologic al metaconglomeratelor paleozoice din Munţii Bihor. București. București. 7-135. 197. București (Studiul geologic al regiunii Voroneţ-Suha Mică-Plotoniţa. Bucuresti. (1968) Studiul geologic al regiunii Voroneţ-Suha Mică-Plotoniţa cu privire specială asupra perspectivelor de hidrocarburi. Univ. Univ. 200. 199. “Al. 202. București. Univ. RTD. Dordea D. Dragastan O. 190. Ed. izotopes and transport of pollutants in the aquifer system from the lower Olt basin. București). 189. 99-173. RTD. 198. (2002) Modele de simulare geofizică a structurii geologice a zonei de tranziţie de la uscatul dobrogean la domeniul marin..-Gh.. (1975) Upper Jurassic and Lower Cretaceous microfacies from the Bicaz Valley GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Cuza”. Diaconu G. “Babeș-Bolyai”. XXXI. București. (1998) Caracterizarea structurii geologice Ţicău cu privire specială asupra petrologiei metamorfitelor. Univ. Partea de vest.  321 p.  Editura Universitaria Craiova. 162 p. Dobrescu Anca (2001) Magmatitele acide slab-potasice din Masivul Sebes-Cibin (Domeniul Getic): petrologia si rolul lor in formarea crustei continentale. (1990) Cloşani Cave. 2004. 38 p. I. IGG. 5-142. RTD. MSR.. (1985) Geologic study of the Cretaceous flysch deposits in the upper course of the Trotus Valley (East Carpathians). 24 p. București. 188. Donos I. 218 p. 187. J11. 2 . 7 p. 2. Dica P.Titus Brustur 185. Iași. Univ. Dinu C. Dincă Al. 186. (2008) Studiul faunei de microvertebrate meoţiene din partea de sud a Republicii Moldova. STE. 196. 2008. Univ. Univ. (1977) Studiul geologic al depozitelor paleogene din regiunea Săcel-Borșa cu privire specială asupra perspectivelor de hidrocarburi. Univ. Univ. (1977) Geologia bazinului Rusca Montană. Delinschi A. București. 35  p. Diaconu Florina (2005) Reconstituirea paleomediilor de formare a zăcămintelor de cărbuni plioceni dintre Dunare și Motru. LXV. 1974. 201. Denuţ I. București. geofizice și de teledetecţie. izotopic și de transport de poluanţi în sistemul acvifer din bazinul inferior al râului Olt. Mineralogical and genetic study of carbonates and clays. 195. București. RTD(pdf ). Dimitriu R.. București). Cluj. IGG. Dinu Irina Mihaela (2003) Studiu hidrodinamic. 24 194. (2006) Studii paleoambientale în formaţiunile paleogene din NV-ul Depresiunii Transilvaniei pe baza asociaţiilor ichtiologice. Univ. „Babeș-Bolyai”. Dobrică Venera (2007) Contribuţii la studiul proprietăţilor magnetice și electrice ale interiorului globului prin cercetări asupra variaţiilor geomagnetice de perioada lunga.. ACG. (1958) Studiul geologic şi petrografic al regiunii dintre Gârda şi Lupşa (bazinul superior al Arieşului). Univ. Dimofte C. Univ. LII. 51-149.. București. Dicea O. DrobetaTurnu Severin).  (2009) Structura geologică a Munţilor Oaș și Gutâi obţinută din prelucrarea datelor geologice. AIGG. (Reconstituirea mediilor carbogeneratoare pliocene dintre Dunare şi Motru. G. Dimitrescu R.

Univ. Univ. Univ. Drivaliari A. 204.. Univ. 209. Univ. P. București. Cuza”. Univ. Iași) 205.. (1993) Images polliniques et paléoenvironnements au Néogène supérieur en Mediterranée Orientale. 217. 305 p. Dumitrașcu Carmen (2001) Studiul metalogenetic.. București & École Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne. București (pro parte in: Originea sării şi geneza masivelor de sare. (1970) Cercetări geologice în regiunea dintre valea Buzăului și valea Sărăţelu-Berca.. Iași. 2010. Ed. (1969) Stratigrafia depozitelor mezozoice şi terţiare de la Căprioara-Coşteiu de Sus.. 215. Dragoș V. Genève. 87 p. București.. (1905) Recherches sur la composition chimique de quelques roches de Carpathes roumains (Vallée du Jiu). Dragomir S. 211.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . “Al. București. RSR. Enache C. București. București. (1998) Geochimia apelor subterane din judeţul Iași. IPGG. 159 p. (2002) Procedee moderne de simulare fizico-matematică a anomaliilor geoelectrice. Dumitrică P. București. Ploiești) 208. Montpellier II. Univ. (1974) Geologia și hidrogeologia regiunii dintre Jiu și Motru cu privire specială asupra zăcămîntului de cărbune. 2 . XXI. Univ. Univ. Enăchescu M. RTD. ACG. Univ. 21 p. Univ. Tipar la SC Grafica Prahoveană SA. 195-270. El Ghendy Hussein Ali Khalaf Ali (1975) Studiul geologic și petrografic al rocilor calcaroase din regiunea Moldova Nouă. (1978) Condiţii de formare și procedee de atenuare a reflexiilor multiple. I. I. București.. Univ. Univ. Dumitru I. (1990) Studiul geologic complex al depozitelor cretacice din sectorul nordvestic al Dobrogei de sud cu privire specială asupra corelării cu depozitele purtătoare de hidrocarburi din zona estică a Platformei Moesice.. RTD. 207. 26 p. Aplicaţii în prospecţiunea seismică a structurilor de platformă. București. “Al. 216. 206. mineralogic și petrografic al versantului drept al Bistriţei între Ciocănești și Iacobeni. 220. Dragoș I. 203. Dușa A. RTD(pdf ). Ed. Thèse. Cuza”.. 212. RTD. IGG. RTD. 41 p. 25 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 213. Acad. RTD. Dumitrescu Loreta Virginia (2006) Studiul mineralogic și geochimic al prafului din Baia Mare: implicaţii asupra mediului. 49 p. 218..2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României basin (East Carpathians). MIGG. I. 333  p. XXIV. București. București.. (1998) Studiul geologic complex al masivului de sare Slănic-Prahova cu privire specială la geneza și distribuţia substanţelor bituminoase și cărbunoase. Dumitrescu I. 214. Drăgănescu L. București. Dragomir B. (1952) Studiul geologic al regiunii dintre Oituz şi Coza. 210. France. 219. 22 p. Aspects climatiques et paléogéographique d’un transect longitudinal (de la Roumanie au delta du Nil). Dumitraș Delia-Georgeta (2009) Asociaţii mineralogice în sedimentele Peșterii Cioclovina Uscată. Univ. 24 p. (1974) Silicoflagelatele miocene din România. 1997. Iași (pro parte in: Geochimia apelor subterane din judeţul Iaşi. București. (1971) Fauna și flora cretacică din regiunea Vlădeasa (Munţii Apuseni). „Al. (1995) Amplitude interpretation of three-dimensional seismic reflection data. Dumitrescu G. București.. RTD. Cuza”. 20 p. Ebed Atef A. Bucarest. Univ. 226 p.

. Univ. București. 2009. Stratigrafie şi evoluţie paleogeografică. Academiei Române. 230. Univ. 34 p. Univ. I10.. STE. 222. dissertations.. Univ. 226. Univ. RTD. București. București]. 228  p. Stratigraphy and paleogeography evolution.. Göbl. 2 . Feurdean Angelica (2004) Palaeoenvironment in Romania during last 15. 20 p. București]. Cluj-Napoca. București. Libre de Bruxelles. (1975) Studiul litologic-petrografic al formaţiunilor paleozoice din anticlinalul Natra-Gîrliște-Banatul de vest. Cuza”. Enculescu P.. Univ. Filipescu M. București. 167 p. 233. 225. Cuza”. 229. 231. București. 251  p. Prahova). Ed.. Enescu B. București. Univ. C. Iași. (1924)1 Zonele de vegetaţie lemnoasă din România în raport cu condiţiunile oro-hidrografice.D. București.D.. RTD(pdf ). Academiei Române). Ed. 47 p. RTD. Féménias O. “Al. Fechet Roxana Magdalena (2003) Geologia regiunii Slănic (Prahova)-Aluniș și relaţiile geostructură-morfostructură-mediu. climaterice. I. MIGR. Iași. 224. 20  p. (2001) Contribuţii la cunoașterea seismotectonicii zonei Vrancea și la predicţia cutremurelor din această zonă. (1998) Studiul Pliocenului și Cuaternarului dintre Jiu și Desnăţui. flexurale și stratigrafice pentru hidrocarburi. Enescu N. I. (1998) Contribuţii la soluţionarea problemelor hidrogeologice implicate de optimizarea exploatărilor de lignit din zona Motru.000 years. Univ. 166  p. 1936. XVII. G. (Pliocenul şi Cuaternarul din vestul Bazinului Dacic. Univ. Stockholm. 223. http://www. Erhan V. 234. Univ.. Feru A. 228. Cluj (Stratigraphy of the Neogene from the wes- Prima teză de geologia mediului din România 26 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. ”Al. Tipografia Curţii Regale. Univ. Enciu P. București [Recherches géologiques entre la Vallée du Teleajen et la Vallée de la Doftana (district de Prahova). 227. Falk Isabela (2007) Evoluţia terţiară a Depresiunii Transilvaniei cu privire la geneza capca1 nelor rupturale. Cluj-Napoca. Fati V. ”Babes-Bolyai”. RTD. folosind date seismologice și alte date geofizice. studiu de caz: zăcământul hidromineral Borsec.. I. RTD. de sol şi de subsol.Titus Brustur 221. (1998) Evolutia microflorelor la limita Eocen-Oligocen în nord-vestul Transilvaniei. De sa source à sa mise en place en sub-surface: exemples régionaux de l’essai de filons du Motru (Roumanie) et du complex lité profond sous Beaunit (France). 2007.. [Studiul geologic al regiunii valea PutneiGiumalău (Carpaţii Orientali). Feroiu M.à postorogénique. 35 p. (1970) Studiul geologic al regiunii Valea Putnei-Giumalău. 1974. (2004) Metode și tehnici specifice utilizate în studiul apelor minerale naturale.se/dissertation/c3d5d44d09/ 235. 236. AIGR. RTD. Ene I. București. 29 p. 545-648. “Babeș-Bolyai”. (1995) Studiul petrografic al rocilor metamorfice din masivul Cibin (Carpaţii Meridionali) cu privire specială asupra formaţiunilor migmatice. 1-268. (2003) Contribution à l’étude du magmatisme tardi. Univ. Univ. Univ. (1934) Cercetări geologice între valea Teleajenului şi valea Doftanei (jud. IGG. (1996) Stratigrafia Neogenului de pe bordura estică a Munţilor Trascău între Valea Arieșului și Valea Teiușului. Filipescu S. Fabian C. Pliocene and Quaternary of the western part of the Dacian Basin. (1961) Studiul și aplicaţiile undelor seismice secundare înregistrate la unele cutremure din Vrancea. 232.

Univ. 192 p. Reconstituiri paleovulcanologice şi paleosedimentologice. RTD(pdf ). Cluj-Napoca). Univ. 251. București. 242. Studia Universitatis Babeș-Bolyai. 1996. Cuza”. Florea M... Florea F.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României tern border of the Transylvanian Basin. Arbeiten (TGA). (1999) Studiul flișului paleogen dintre Suceviţa și Putna. I. 248. 243. petrografic şi geochimic al eruptivului mezozoic din Munţii Trascău. Romania. 5-121. București. 2003. Dacia. (1975) Geologia bazinului Iara cu privire specială asupra depozitelor neogene. Gandrabura E. RDT. “Al. “Al. Gârbacea R. Iași (Studiul mineralogic. L. 252. 27 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 52 p. Cluj-Napoca [Geochemistry of the environment in the areas of mining works from Arieş Valley. Univ. București. IGG București. 244. Frunzescu D. “Babes-Bolyai”. București. (1924) Beiträge zur Geologie des Bihargebirges. RTD. Apuseni Mts. Iași. 247. ”Al.. 39(12). Bern. 1981. Univ. (2002) Geochimia mediului în ariile exploatărilor miniere de pe Valea Arieșului (Munţii Apuseni). reconstituiri paleovulcanice și paleosedimentologice. petrografic și geochimic al eruptivului mezozoic din Munţii Trascău. p. 123 p. Cluj-Napoca).1372-1384. 30 p.. București (Miocenul din partea de sud a Carpaţilor Orientali – Megasecvenţe evaporitice. 2000. I. (1972) Studiul geochimic al apelor naturale mineralizate din Câmpia Română de nord-est (dintre râurile Cricov-Ialomiţa și Milcov-Putna-Siret). Ed. Fisch W. Fl. Găbudeanu B. (1970) Studiul terenurilor sedimentare din zona Viperești-Cislău. Univ. 250. Folea I.. (1997) The Pliocene to Recent tectonic evolution of the Eastern Carpathians (Romania). 249. C. 31 p. N. XLI. Dissertation. 136 p. (1972) Contribuţii la studiul metodelor de determinare a structurii și compoziţiei chimice a mineralelor argiloase din soluri și sedimente. I. Găgeanu Maia (2000) Litostratigrafia formaţiunilor jurasic superioare-cretacic inferioare din platforma continentală a Mării Negre (sectorul dintre faliile Peceneaga-Camena și Capidava-Ovidiu). Forray F. Springer-Verlag]. Ed. Tübinger Geowiss. București. (1976) Studiul mineralogic. Geologia. Cuza”. 2002. Univ. și appendix din: Environmental Geology.. Tübingen. (2000) Aspecte calitative și cantitative privind specificitatea metalogenetică a principalelor etape de evoluţie alpine cu privire specială asupra proceselor endogene. Univ. STE. 240.. RTD. Iași. (1980) Orientarea cercetărilor geologice şi tehnologice pentru valorificarea raţională a potenţialului de minereuri neferoase din România. 2002. 3-77.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . LVIII. Valea Buzăului în vederea realizării unui lac de acumulare. Univ.. Cuza”. Univ. 2 . Florei N. AIGG. Gaboș L. Florea N. Univ. București. 24 p. 237. (2000) Studiul stratigrafic și sedimentologic al evaporitelor miocene dintre valea Buzăului și valea Teleajenului. (1972) Stratigrafia și fauna Neogenului de pe bordura nordică și nord-vestică a Munţilor Semenic (regiunea Zorlenţu MareDelinești-Rugi).. A-35. București). Univ. București (Debutul vulcanismului în Munţii Gutâi. 238. Univ. 241. Fülop Alexandrina (2000) Analiza secvenţială a piroclastitelor acide din baza complexului vulcanic al Munţilor Gutâi. Gâţă Gh. 233  p. Florea Irina-Elena (2010) Geochimia mediului în aria de prelucrare a petrolului din bazinul Trotușului (judeţul Bacău). 2. 239. A14. 245. IPB. Gh. Universităţii din Ploiești) 246. București.

. Ploiești. RTD. STE.. Georgescu M. Georgescu P.. 2 . București. XVI. 267. cu privire specială asupra condiţiilor de formare a zăcămintelor de hidrocarburi. Gheorghiţă Ioana (1975) Studiul mineralogic şi petrografic al regiunii Moldova Nouă (zona Suvorov-Valea Mare). Univ. Univ. Harvard Univ. 1-78. Eastern Europe). Ghenea C. 1975. 22 p.. ACG. (1954) Studiul geologic al văii Mureşului între Deva şi Dobra. D. cu privire specială la caracterele mineralogopetrografice ale colectoarelor. 261. 28 259. București.. 255.. (1969) Cercetarea hidrogeologică a zăcămintelor de lignit în etapa de explorare. I11. 21 p. GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. București. București. 266. RTD. XXVII. (1937) Etude géologique et pétrographique dans les Monts Godeanu et Ţarcu (Carpathes Meridionales). (1968) Studiul depozitelor pliocene dintre valea Prutului şi valea Bîrladului. XVIII. București. 264. Univ. București. 23 p. (1934) Etudes géologiques et pétrographiques dans les Munţii Lotrului. 1-110. 262. J6.. București. VII. 263. 257. 419480. 256. “Al. STE. RTD. IPGP. (1994) Studiul micropaleontologic al foraminiferelor planctonice din Jurasicul superior și Cretacicul platformei continentale românești a Mării Negre. 55 p. Univ. Gherman J.. 137 p. București). București. Geary Dana Helen (1986) The evolutionary radiation of Melanopsid Gastropods in the Pannonian Basin (Late Miocene. RTD. (1989) Studiul posibilităţilor de punere în evidenţă de noi zăcăminte de hidrocarburi lichide și gazoase în depozitele sedimentare și ale fundamentului fisurat productiv din perimetrul cuprins între valea Barcău și valea Tur din Depresiunea Pannonică. Gherasi N. 268. București. RTD. Univ. 254. 35 p. ”Al. (1977) Contribuţii la interpretarea datelor prospecţiunii electrice în curent continuu. IGG. RMGMUC. (Studii geologice şi petrografice între valea Sadului şi vîrful Reci cu privire specială asupra proiectării construcţiilor hidrotehnice. București. 260. F9. Gheorghian M. Univ. AIGR. 258. Cambridge.. AIGR. (1980) Mineralogia și geneza skarnelor și a mineralizaţiilor cuprifere asociate de la Vărad (Moldova Nouă). RTD. IGG. USA. Cluj.Titus Brustur 253. 188 p. STE.. 1-2. 221  p. Univ. (1972) Studii geologice și petrografice în valea Sadului-Gorj cu privire specială asupra amplasării construcţiilor hidrotehnice. I. 23 p. Georgescu Al.. Iași. Gheorghiţescu D. Ghaleb Ibrahim Mohammed Essa (1982) Studiul geologic complex al depozitelor cretacice și neogene din sectorul nord estic (Bordei Verde) al Platformei Moesice. București. Gheorghe Al. 77174. Iași. Carpates Meridionales roumaines. RTD.. Gheorghian Doina Mihaela (1976) Studiul foraminiferelor din depozitele tortoniene și sarmaţiene din regiunea cuprinsă între valea Şteaza și valea Cîlnicului (sudul Bazinului Transilvaniei). 265. Cuza”. Georgescu M. Massachusetts. Ghika-Budești Şt. O. 181  p.. I. 23 p. IPGG. Gheorghiu C. (1976) Microfauna depozitelor burdigaliene și helveţiene din regiunea cuprinsă între valea Sebeș-Olt și valea Cisnădioara (partea de sud a Bazinului Transilvaniei. Cuza”. RTD. 21 p. (1943) Cercetări geologice în colţul de SV al depresiunii Transilvaniei între valea Stremţului şi valea Ampoiului.

Grigoraș N. Cuza”. Univ. Univ.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României 269. Grigore D. VIII. (1937) Analiza chimică. LSCBGGS. mecanică și microscopică a loessului românesc. 1/2. 42 p. Gräf I. 281. ”Al. Univ. I. Ghiţă G. I.. 52 p. 99-158. Grasu C.. 284. Iași (Analiza chimică. (2006) Imagini structurale ale Dobrogei de Nord deduse din date geofizice. ACG. Cuza”. București (Petrologia Semenicului de nord-est. 271. Haghimaș–Carpaţii Orientali) posibil hipostratotip al limitei Kimmeridgian-Tithonic. Imprimeria Naţională. RTD. Ed. Goga I. Acad. 1981. Laboratorul de Mineralogie Generală 49. Grigorescu D. Givulescu R. (1972) Flișul cretacic din regiunea Zizin-Vama Buzăului. București. M. ”Al. 58 p. Paleontologie. 259  p. geogr. Gillet H. “Al. (1973) Caracteristicile geologo-structurale ale zăcămîntului de molibden Băiţa-Bihor și legătura mineralizaţiei cu intruziunile mici. Univ. XLIV. Gorie J. Cuza”. (1970) Geologia bazinului neogen Baia Mare. RTD. Iași.. O. Stud. Cuza”. (1999) Studiul geologic complex al formaţiunilor pliocen superioare din zona Mihăiţa-Peșteana sud cu privire specială asupra stratelor de cărbuni. IPGG. geol. în special gravimetrice. Univ. (2004) La stratigraphie tertiaire et la surface d’érosion messinienne sur le marge occidentale de la Mer Noire: stratigraphie. 91 p. Cuza”. Iași [Recherches géologiques dans le sédimentaire mesozoique du bassin supérieur de Bicaz (Carpates Orientales). RTD. București). București. 280. 279. (1969) Mezozoicul din bazinul superior al Bicazului (Tulgheș-Hăghimaș). 277. Grădianu I. cerc. (2002) Formaţiunea cu acanthicum din regiunea Lacu Roșu (Msv. Pîngăraţi-Neamţ]. București).Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . 1971. mecanică şi microscopică a loessului românesc. București.. Univ. Univ. XXVIII. Cluj. 273. 99-219.str.. 194 p. 270. Univ. RSR. I. 274. Cuza”. “Al. AIGG. Univ. București. RPR (Cluj). Grinea D. 5-132.. “Al. (1998) Studiul mineralogic și geochimic al rocilor eruptive bazice mezozoice din Munţii Hăghimaș și Munţii Tulgheș.. 29 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. (2000) Studiul complex al formaţiunilor triasice și jurasice din zona Peceneaga-Camena în aria Dobrogei de Nord și a platformei continentale a Mării Negre. Acad. (1971) Studiu stratigrafic al formaţiunii “Şisturilor negre” (s.) în perimetrul valea Covasna-valea Zăbrătău (“Unitatea Şisturilor negre”) prin metoda microfacială. (1979) Studiul petrografic al părţii de nord-est a masivului Semenic. Brest [http://tel. RTD. Oradea).archives-ouvertes. (2010) Studiul peștilor fosili din flișul terţiar dintre valea Moldovei și valea Sucevei (Carpaţii Orientali). Univ.. Iași. Iași. 276. 1975. I. București. Univ. Grădinaru E. 283. Ghiurcă V. Univ. 282. I. Gridan T. sismique haute résolution. (1957) Cercetări geologice în bazinul neogen al Borodului (Reg. 7-55. 278. 4. de Bretagne Occidentale. (1955) Studiul comparativ al faciesurilor paleogenului dintre Putna şi Buzău. I. București). 275. 1939. “Al. Gogălniceanu S. Facultatea de Ştiinţe din Iași. Stratigrafie. Iași (Studiul geologic al flişului cretacic din regiunea Zizin-Vama Buzăului.fr/docs/00/04/77/79/PDF/tel00008559/pdf ] 272. I. București. 2 . București. Univ.

Petrology. VIII. 27 p. 299. Iași. Rom. I. Iași. (1974) Studiul geologic structural și genetic al zăcămîntului de sulfuri polimetalice de la Muncelul Mic. (1933) Beiträge zur Kenntnis der Golderzgänge am Ungarberge und am Fericsel bei Stănija im Siebenbürgischen Erzgebirge.. I. Heredea N. 127 p. STE. Hârtopanu Paulina (2002) Mineralogia și geneza zăcămintelor de Mn din Munţii Bistriţei. RTD. Hanganu Elisabeta (1966) Studiul stratigrafic al pliocenului dintre văile Teleajenului şi Prahova (regiunea Ploiesti). 47 p. Mineral genesis of the manganese belt in the Bistriţa Mountains. 319 p. Univ. Leipzig. 295. Gușă Popescu Carmen Teodora (2006) Studiul palinologic și microfaunistic al Badenianului din Platforma Moldovenească și Dobrogea de Sud. AIGG. 352  p. 35 p. Grujinschi C.. Univ. 298. București. Hadnagy Á. Hann H. Cluj-Napoca) 297.. 292. București. Univ. 2001. Ed. D. 286. AIGR. Ed.. Univ. andaluzit. (1982) Semnificaţia rocilor cu minerale Al2SiO5 (disten. sillimanit) în cristalinul Carpaţilor Meridionali. București. Hanu D. București]. Halga S. GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Univ. 289. 76A. Cartea universitară. București. București).. Univ. (1983) Studiul petrografic al pegmatitelor dintre Teregova și Marga. (1998) Studiul comparativ al unor structuri mineralizate din districtul metalifer Baia Mare. J. 30 București [Petrographic investigation of pegmatites located between Teregova and Marga (Eastern Banat. Cuza”. “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca (pro parte in: Andezite bazaltice alpine din Munţii Apuseni.Titus Brustur 285. Gurău A. „Al. Cluj (parţial in: Microtectonica. IGG. 67. 2 . Guzman A. IGR. “Al. 1982. 214 p. B. 293. (1987) Studiul aluviunilor recente din bazinul hidrografic al Crișului Negru și al posibilităţilor lor de valorificare. Ed. Hârtopanu I. București. București. București). 288. 300. București [Polymetamorphic evolution of the Sebeş-Lotru series (South Carpathians) as result of the aluminium silicate-bearing metapelites study. RTD. 294. Hannich K. 290. Har N. (1999) Magmatismul calco-alcalin al ciclurilor banatitic și neogen din Munţii Apuseni (petrografie. 1994.. Casa Cărţii de Ştiinţă. Univ. (1997) Aportul prospecţiunii magnetometrice la descifrarea structurii geologice a regiunii Oaș-Gutâi.. (1918) Geologia regiunii subcarpatice din partea de nord a districtului Bacău. Univ. partea de nord-est a masivului Poiana Ruscă. ”BabeșBolyai”. RTD. Helke A. București (Mineralogeneza centurii manganifere din Munţii Bistriţei. 296. Univ. (1999) Posibilităţi și limitări ale metodei magnetometrice în descifrarea structurii fundamentului cristalin al Platformei Moldovenești din perimetrele N-Iași și S-Iași. București).. issue. J2. 291. București. Carlos (2001) Studiul sedimentologic al secvenţelor siliciclastice din Miocenul inferior: Valea Doftanei-Valea Teleajen (avanfosa carpatică). 287. 118-211. 104 p. Univ. Univ.. (2000) Contribuţii radiometrice la cunoașterea unor structuri geologice ale masivului alcalin de la Ditrău. Ed. 26 p. București. Academiei RSR. spec. South Carpathians]. 1987.. Grozescu H. Univ. petrogeneză) și condiţii structurale. 144  p. P. RTD. IPGG. Dissertation. 2004. Tehnică. București (pro parte in: Pegmatitele din Carpaţii Meridionali. 5-80. Cuza”. (1972) Studiul complex al Gresiei de Tarcău.

Iași (Datări şi corelări pe baza asociaţiilor palinologice în formaţiunile metamorfice din bazinul inferior al văii Vaserului. Iamandei S.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . Univ. 303. 315. 314. 174 p. București. 310. 308. Ed. (1943) Contribuţiuni la cunoaşterea Cretacicului superior din sudul Munţilor Apuseni între valea Geoagiului şi valea Vinţii. Timișoara.. 1-101.. RTD. (2001) L’influence de la géologie sur la karstification. in Wien. “Babeș-Bolyai”. (1999) Arhitectura sedimentaţiei depozitelor eocene din nord-vestul Depresiunii Transilvaniei. diageneză. Masivul cristalin al Maramureşului şi Carpaţii Orientali. Ed. Horaicu N. 309. Iakab G. Univ. Univ.. Iași (pro parte in: Geologia masivului alcalin de la Ditrău. Depozitele carbonatice sarmaţiene din Bazinul Şimleu. 2. (1982) Studiu mineralogic și geochimic al mineralizaţiilor metalifere dintre Voșlobeni și Corbu. 1998. „Al. Geol. Hotz W. 312. Wien. Berliner geowiss. (1977) Studiul geologic al depozitelor miocene şi pliocene dintre valea Sohodol şi valea Blahniţa. petrografic și metalogenetic al bazinului inferior al Vaserului. Basel. Cluj-Napoca. I. Hicham Abou-Ayach (1978) Hidrogeologia bazinului Rîmncu Sărat. RTD. Abh. 53 p. Toulouse III-Paul Sabatier. Riffe und Sedimentologie im Oxfordium der Zentralen Dobrogea (Ost-Rumänien). București. Humă I. 306. Cluj-Napoca. IPGG. 316. 17 p. Berlin. 130 p. Taxodioxylon und Glyptostroboxylon. C. Univ. 313. Hyam Daoud (2006) Calcare microbiale din unele depozite mezozoice si terţiare din România: facies. 297  p.. (1909) Die Magnetiterzlagerstätten von Vaspatak im Komitat Hunyad (jud. Iamandei Eugenia-Puica (2004) Studiul lemnelor fosile din depozitele cretacic-paleogene (?) din România. (2002) Lemne fosile din Neogenul Bazinului Zarand.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României 301. Clujeană. Humml H.. 1.. Cuza”. 302. Univ. Calcarele Cretacicului inferior din Pădurea Craiului. V. Corelări și datări pe baza asociaţiilor palinologice în formaţiunile metamorfice din masivul cristalin al Maramureșului. Univ. I. Univ. Disert. 311. 304. II. Étude comparative entre le Massif Obârşia Cloşani-Piatra Mare (Roumanie) et le Massif d’Arbas (France). Hosu Al. Ianăș M. Univ. Horoi V. București. Heft 1. Iași). 307. 31 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 2000. 25  p. București.. (1929) Die fossile Flora Rumäniens. 305. VIII. Bd. d. “Al. E19. Miercurea-Ciuc). 317. Graz. Hoffer A. (1909) Die geologischen Verhältnisse des Gebietes zwischen Kiskapus (Căpușu Mic) und Gyerövásárhely (Oșorhei). (1999) Cercetări asupra genezei și implicaţiilor tectonice ale fisuraţiei cărbunilor în Depresiunea Getică.. Cuza”. Presa Univ. Iacob D. I Teil nebst Beiträgen zur dieser und zur Kenntnis rezenter Hölzer von Typus Cupressiroxylon. RTD. București. 224  p. Ed. judeţul Gorj (Depresiunea Getică). 1. Mitt. Hunedoara). 2 . RMMGUC. 203-228. Pallas-Akadémia. Univ. Ges. Herrmann Regina (1996) Entwicklung einer oberjurassischen Karbonat-plattform: Biofazies. Cluj. Austria. Univ. (1969) Contribuţii la analiza cantitativă a datelor gravimetrice. 5-68. (1998) Studiul geologic. Univ. București. AIGG. Hobincu R. 25-80. Sedcom Libris. București. (1971) Studiul geologic al zonei de fliș paleogen dintre valea Bistriţa și valea Iapa cu privire specială asupra perspectivelor de petrol și gaze. Huică I. LI.

Univ. RTD(pdf ). Ioane D. Iași (Petrogeneza insulei cristaline Buziaş-Sacoşu Mare (NV Munţilor Semenic). 329-466. RTD(pdf ). București. Ion Jana (1983) Étude micropaléontologique (formanifères planctoniques) du Crétace supérieur de Ţara Bârsei (Carpates Orientales). clasificarea și geneza acestor roci. Iași. Univ. (1957) Celestina în rocile terţiare din Transilvania. București. 143  p. Univ. București. București. București. cu realizarea unui sistem expert pentru analiza. Univ. Univ. Univ. București. (1936) Recherches géologiques dans les Monts du Trascău et dans le bassin de l’Arieş. MIGG.. “Al. XXXI. RMGMUC. 332. Imreh J. spectrometrică gama și mercurometrică a mineralizaţiilor hidrotermale asociate eruptivului neogen din România. București. 333. 319. 329. București. I. (1998) Studiul geologic și petrografic al insulei cristaline Buziaș-Sacoș (NV Munţilor Semenic). 331. Univ. 2 . Ianovici V. 27 p. XVII. 325. Ilieș Dorina Camelia (2001) Biostratigrafia regiunii Derna-Voivozi-Suplacu de Barcău. Univ. 321. IGG. 2000. “Al. Univ. Al Jhadanfari (1980) Studiul mineralogic și petrografic al masivului eruptiv de la Cerbia (Munţii Drocea). AIGR. Ion D. O. Munţii Metaliferi. Iași [Étude sur le massif syenitique de Ditrău. région Jolotca. Cuza”. Cuza”. Univ. I. Iancu Viorica (1998) Relaţii între granitoide și metamorfite pre-alpine în Carpaţii Meridionali.Titus Brustur 318.. M. Univ. București. 334. I. RTD. RTD. Iași). Cluj]. distr. București. București. “Al. Ilinca G. 320. 53 p. Ilie (Dima) Simona Marilena (2008) Resurse minerale în complexul ofiolitic din Platoul Mehedinţi. Ilham F. (1999) Cristalochimia sulfosărurilor de bismut din provincia banatitică. Cuza”. Iași. RTD. regiunea Jolotca. Iliescu Daniela (2004) Soluţii structurale și informaţii metalogenetice obţinute prin interpretarea datelor magnetice de detaliu din zona de nord-est a Munţilor Bihor. Ciuc (Transylvanie). ”Al. magnetometrică. Iancu G. (2000) Studiul petrologic al granitoidelor din masivul Cherbelezu. I. (1929) Studiul masivului sienitic de la Ditrău. 328. N. ”Al. Univ. Ilie D. Univ. district Ciuc.. Ion G. Cuza”.. Univ. București. București. 58 p. 18 p. Iatan Luisa Elena (2008) Relaţia dintre magmatism și metalogeneză în aria zăcămintelor Roșia Montană și Roșia Poieni. 326. 324. Univ. Univ. Ed. 25 p. 323. Ibrahim Khalil Ghazal (1980) Studiul hidrogeologic al bazinului superior al rîului Motru cu privire specială asupra resurselor de apă. I. Ionescu Alissa Larisa (2007) Evaluarea formaţiunilor prin analiza integrată a datelor geologice și geofizice de sonda: studii de caz pe GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. (1998) Contribuţii metodologice și de interpretare la cercetarea gravimetrică. 17 p. 1934. RTD. (2001) Aplicarea seismicii multifrecvenţă cu sursă controlată în cercetarea sedimentelor marine: posibilităţi și limitări.. Univ. 322. Cuza”.. 330. Ignat T.. 335. 336. București.. 2. (2004) Consideraţii asupra unor mineralizaţii cu oxizi de fier din România în legătură cu posibilităţile lor de valorificare. 5-176. Idris Guirreh Farah (1980) Studiul mineralogic și geochimic al zăcămîntului Herja (Baia Mare).. 32 327. 46 p.

348. C. RTD. România). AIGR.. 341. D. 5-144. Ionescu Bujor D. Buc. 115-222. 21 p. Cuza”. București. (1909) Contribuţiuni la studiul petrografic şi geologic al Carpaţilor Meridionali. Ionescu G. Iași (Flişul paleogen din bazinul văii Moldovei. Univ. Univ. Ionescu L. Fac. VIII.. RSR.. de știinţe. Iordache S. 352. (1974) Condiţiile acumulării hidrocarburilor naturale în capcane lito-stratigrafice și posibilităţile seismometriei la detectarea zăcămintelor de acest tip. mineralogic. (2002) Studiul geologic. Ionesi V. 33 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. (1918) Pliocenul din Oltenia. Ed. 1999.. București). “Al. Ed.. Iași (Sarmaţianul dintre valea Siretului şi valea Şomuzului Mare.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României structurile ce aparţin platformei continentale a Mării Negre. 5-222. Munţii Metaliferi. pe șelfuri. folosite ca terenuri de fundare și ecrane impermeabile. 261-350. București. (1976) Studiul geologic. cu privire specială la Banat (România). Univ. Iorgulescu Th. Univ. 107  p. Ionescu I. IGG. București. Cluj-Napoca [pro parte în. RSR. Gh. (1969) Flișul paleogen din bazinul văii Moldovei. Ionesi Bica (1968) Stratigrafia depozitelor miocene de platformă dintre valea Siretului şi valea Moldovei. MIGG. RTD. mineralogic și petrologic al zonei Bilbor-Tulgheș (Carpaţii Orientali). Cuza”. (1970) Studiul geologic și mineralogic al regiunii Biharia. I. București. RTD.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . XXVI. 36 p. sur les shelves. București. D13. Univ. Inst. Univ. Zăcăminte de brucit din România. 343. Ionescu Corina (1997) Studiul metalogenetic al intruziunilor banatitice de la Budureasa și Pietroasa (Munţii Bihor..P. București. București.. Mineralogie şi mineralogeneză.. RTD. 2 . 156 p. București]. București). (1953) Contribuţiuni la studiul micropaleontologic al Miocenului superior din Muntenia de E (Prahova şi Buzău). (1966) Înregistrator de oscilaţii electrice. ACG.. Iași). Univ. Ionesi L. București (Les conditions de l’accumulation des hydrocarbures dans le pièges lithostratigraphiques et les posibilités de la séismometrie pour la prospection des gisements de ce type. IPGG. concernant surtout le Banat. Univ. Univ. N. T. “Al. arte grafice “Carol Göbl”. București. 350. I.. (2000) Modele faciale ale formaţiunilor paleogene pe șelful nord-vestic al Mării Negre. 1971. Acad.. București. RTD. 44 p. Iași (Study of Silurian and Devonian faunas from the eastern part of Moesian Platform. 344. 1981. IGG. XXX. 346. 24  p. Ionescu C. Univ. “Babes-Bolyai”. 397 p.. 25 p. 349. cu privire specială asupra Grupului de Tulgheș. 30  p. București. 338. Univ. I. RTD. Univ. 342. geochimic și genetic al zăcămîntului aurifer și polimetalic Haneș. Iași. 340. (1999) Optimizarea calităţilor geomecanice ale rocilor moi. ”Al. 250  p. I. 339. 238  p. I. Iordan Magdalena (1977) Studiul faunelor Silurianului și Devonianului din partea de est a Platformei Moesice. Brucitul-Mg(OH)2. Cuza”. Acad. București. M. Ionescu M. 337. “Al. 345. Ionescu L. 1981. Ed. Cuza”. “Al. Ionescu Ana (1998) Studiul sistematic și biostratigrafic al dinoflagelatelor eocene și oligocene din flișul extern al Carpaţilor Orientali. Univ. Editura didactică și pedagogică. 347. Univ. Ionescu-Argetoaia I. București). (2003) Sarmaţianul dintre valea Siretului și valea Şomuzului Mare (Platforma Moldovenească). 2006. Cuza”. 351. STE. Granitul de Şuşiţa.

Iași. 2 . Univ. “Al. 363. 364. (1986) Studiul mineralogic. XXIV. 222 p.. 359. C. Iurkiewicz A. I. (1952) Cercetări geologice între valea Râşcei şi valea Agapiei. 108 p. 1 Reproducere eronată a hărţii anexate lucrării. Ed. București). (1977) Geologia şi petrologia vulcanitelor neogene din nord-vestul zonei eruptive a munţilor Oaş (regiunea Tarna Mare-Turţ). Acad..1 360. MJKUGA. București. (Fauna Doggerului şi Malmului dela Braşov). 95-193. RSR. Univ. Jekelius E. 65-78. 177298. 137-168. A11. (1958) Contributions a l’étude de schistes disodiliques oligocène de Roumanie. 18 p. (1978) Petrologic study of the Vlădeasa massif (western part). 358. București (pro parte in: Sisteme hidrocarstice din Masivul Bucegi. XXIV.. & Iurkiewicz A. STE. Iași (Studiul geologic al sectorului vestic al bazinului Crişului Alb şi al ramei munţilor Codru şi Highiş. I. 47 p. 1971. p. 29-32. Juncu A. 2002. 105-120. IGG București). Lisboa.-A. S. Jude R. Budapest. de Prahova. București. Belvedere. Istocescu D. AICCFR. – Hydrogeological condition of the karst areas. Edit. cu aplicaţii practice. Masivul Bucegi. Cuza”. 22  p. deși primul autor o publicase corect: Harta geologică a Moldovei Centrale dintre Siret şi Prut.P. distr. pe baza datelor de regim al debitelor izvoarelor. Ed. 186 p. Târgoviște). Secţ. București). ”Al. Joja Th. Univ. Cuza”. La faune ichtiologique de Homorâciu. J8. 1995. b. Univ. petrografic și structural al cristalinului dintre Breaza și Cîrlibaba (Carpaţii Orientali). 356. Jeanrenaud P. București. 366. (2000) Hidrogeologia carstului din zona Cheile Tătarului-Scropoasa. RTD. Ed. 3. Isache C. București. Cuza”. 1986. (pro parte in : Proprietăţile tehnologice ale rocelor din R. AIGG. 1957. autori 34 Jeanrenaud P. CFR. (1970) Studiul geologic al bazinului Crișurilor între Şiria și Tinca.R. și Saraiman A.. (1993) Studiul influenţei reliefului în determinările gravimetrice și magnetice în scopul eliminării efectelor perturbante. ”Al. (1994) Studiul fenomenului de sedimentare laterală după exemple din Carpaţii românești. Oradea). RTD. ”Al. 23 p. 1971. RTD. Bucuresti (pro parte in: Iurkiewicz A. 2010. (1948) Relaţiuni între caracterele petrografice și tehnologice determinate asupra rocelor de construcţie din carierele din România. Cuza”. 365. II. Jonet A. (1916) A brassöi hegyek mezozóos faunája (= Fauna mezozoică a munţilor Braşovului). RTD. Iași. Ivan M. 111-174. STE. Ed. (1971) Geologia Moldovei Centrale dintre Siret și Prut. Univ. cu privire la evaluarea resurselor exploatabile de ape subterane. Iași (Publicată postum sub titlul “Geologia Moldovei Centrale dintre Siret şi Prut”. I. (2003) Analiza sistemică a investigaţiei hidrodinamice a acviferelor carstice (exemple semnificative din România). 201 p. 221-315. București.. Istrate Al.. Univ. ASUI (serie nouă).. 362.. LIII. 256-284. 357. Univ. IGG București (pro parte in: Metalogeneza asociată vulcanismului neogen din nord-vestul Munţilor Oaş. Univ. I. Jianu Denisa (2004) Controlul structural și rolul fluidelor în geneza mineralizaţiei aurifere din nordul Masivului Leaota. 354. Cetatea de Scaun. I. XVII.Titus Brustur 353. In: Orășeanu I. Jipa D. 444 p.. 128 p. Iași   GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. ACG.. Univ. “Al. 355. (Eds) Karst hydrogeology of Romania. Iași). Univ. Istrate Gh. Cuza”.. Geologie.  361.

Iași]. (2005) Contribuţii la proiectarea și construirea aparaturii utilizate în studiul câmpului geomagnetic. RTD. Jurca I. 374. In: D. Kim Zu Hen (1984) Contribuţii la prelucrarea și interpretarea diagrafiei geofizice în nisipuri argiloase. Kovács-Pálffy P. Die hercynische Geosynklinalerzbildung in den rumänischen Karpaten und ihre Beziehung zu der hercynischen Metallogenese Mitteleuropas.. 201  p. New York]. 373.D. 26 p. 24 p. RTD. București. București (Petrogeneza rocilor magmatice de subducţie din aria central-sud-estică a Munţilor Gutâi. (2005) Sedimentologia și arhitectura depozitelor pannoniene din estul Bazinului Transilvaniei. Heidelberg. Iași [Geologia regiunii dintre valea Sucevei şi valea Putnei (Carpaţii Orientali). 29 p. Univ. București. 28 p.. Kang Din Gon (1985) Studiul geologic complex al depozitelor paleogene din regiunea Ghelinţa-Ojdula-Breţcu-Oituz-Poiana Mare. 26  p. Time and strata-bound ore deposits. (1970) Zăcămintele de minereu de fier din formaţiunile epimetamorfice ale masivului Poiana Ruscă. 5/4.. 2002. ”BabeșBolyai”. RTD.. 2007. 379.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 .. RSR. I. Ţicău (România) – cu privire specială la studiul mineralelor argiloase caolinitice. (1994) Studiul mineralogic și geochimic al scoarţei de alteraţie a gnaiselor feldspatice de la Stejera. (2004) Geologia regiunii dintre valea Sucevei și valea Putnei (Carpaţii Orientali). 376. Ed. RTD. ClujNapoca). București. 372. (1973) Studiul mineralogic și geochimic al rocilor granatifere din cristalinul Carpaţilor Orientali și Meridionali. Berlin.-T. Kader Abbas Friadon (1985) Metodologia de evaluare a rezervelor de ape freatice cu ajutorul metodei bilanţurilor și utilizarea datelor din reţeaua hidrogeologică cu aplicaţie în zona de cîmpie a bazinului inferior al Oltului. 371. 377. Kasper U. Mineralium Deposita. RTD. 172 p. 319 p. 1977. Univ. Univ. Cuza”. 375. Kovacs M.). 232-253. 28 p. Iași. Krestel Svetlana (1970) Studiul micropaleontologic al diatomitelor din RSR. Klemm & Schneider H. Inău și Ţicău. 35 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 49 p. Kräutner G. (1998) Studiu petrologic al formaţiunilor magmatice din aria sud-estică a Munţilor Gutâi (între valea Firiza și valea Cavnic). (1973) Stratigrafia cristalinului masivelor Preluca.. București. Springer-Verlag. Univ.. ”Al. 381. Kissling Al.. 368. Univ. RTD. 18  p. ”Al. (eds.. Eötvös Loránd. Budapesta. Cuza”.. Ed. Khadiga Jama Noor (1983) Studiul formaţiunilor metamorfice purtătoare de mineralizaţii din regiunea Muncelu Mic. IPGG. București. Hydrothermal-sedimentary iron ores related to submarine volcanic rises: the Teliuc-Ghelartype as a carbonatic equivalent of the Lahn-Dill type. I. 21 p. Univ. 370. cu privire asupra formării zăcămintelor de hidrocarburi. București.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României 367. Univ. 378. J. 323-344. 1970. Cluj-Napoca. RTD.. Kalmar I. Dacia. RTD. Berlin. H. Univ. Univ. 2 . Khamphai Khounnala (1972) Studii mineralogice și petrografice în masivul eruptiv de la Greci. București [pro parte in: 1. Univ.. 369. 380. Casa editorială Demiurg. 27 p. RTD. Acad. RTD. IPGG. București. Univ. București.H. Juravle D. București. Univ. Krezsek C. 2. (1967) Studii mineralogice şi petrografice în zona de exoskarn de la Ocna de Fier (Banat).

. IGG. București. 217-240.. Iași (Studiul biostratigrafic al Neogenului superior GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr.. Le Canh Dai (1979) Structura terenurilor neogene pe marginea de nord a Platformei Moesice și raporturile lor cu substratul și cu molasa părţii interne a avanfosei carpatice în sectorul dintre Gilort și Olteţ cu privire la explorarea zăcămintelor de hidrocarburi naturale. RTD. Iași. 387. Univ. AIGG. Vrije Universiteit Amsterdam.. 386. 5-79. 397. 23 p. Lăzărescu V. (1928) Birefringenţa feldspaţilor din seria andesinei şi studiul microscopic al rocelor cu andesine din Transilvania. 384. București. 392. STE. Laţiu V. I. București). 389. (1999) Studiul geologic al structurii vulcanice din partea sudică a masivului Harghita. 398. 2. N. București. Controls on late orogenic sedimentary basin evolution and Paratethys paleogeography. 154-213. Lemne Marioara Mia (1970) Contribuţii la studiul răspândirii elementelor radioactive în formaţiunile cristalofiliene din Carpaţii Meridionali.. RMGMUC. Cluj (teză susţinută la 3 iunie 1925). București. Liteanu E. București. RTD. București. București. 29 p.L. IPGG. RTD. București. IPGG. Li Hak Ung (1984) Studiul sedimentologic și petrografic al rocilor posibil generatoare din formaţiunile paleogene din pintenii de Văleni și Homorâciu între văile Buzău și Teleajen. Laczkó Attila-A. 2006. Lubenescu Victoria (1976) Studiul macrofaunei pliocene de pe rama nordică a Munţilor Cibin între Mureș și Olt. Univ. 182 p. Ars Docendi.. Liu Cian Ci (1966) Studiul variaţiei litofaciesului prin analogii geologice și geofizice în mezozoicul Platformei Moesice (sud de Caracal) din R. “Babeș-Bolyai”. Leveer Karen Agneta (2007) Foreland of the Romanian Carpathians. XLIX. Lazăr F. Lazăr Alina Carmen (2006) Studiul palinologic și biostratigrafic al Devonianului din Dobrogea de Nord. 396. Lăcătușu R. Univ. geomorfologic. hidrogeologic și de geologie tehnică al carstului în regiunea Roșia-Zece Hotare (Munţii Pădurea Craiului). Cuza”. 395. (1976) Mineralogy and geochemistry of the neogene pyroxene andesites from the northern part of the Gutîi Mountains (Romania). București. Ed. Univ. Lang B. 28 p. (1953) Geologia ţinutului de cîmpie din bazinul inferior al Argeşului şi a teraselor Dunãrii. 49 p. E6. 27 p. România. la Moscova). 394. Univ. E2.Titus Brustur 382. S. Loc Ngoc Ly (1972) Studiul geologic. București (Disertaţie susţinută în 1955. (1963) Cercetări geologice tehnice asupra carstului din regiunea Anina (Banat). 390. Laszlo A. RTD.. STE. Lazăr Iuliana (2003) Studiul paleontologic și paleoecologic al moluștelor bivalve din depozitele jurasice situate în versantul vestic al Munţilor Bucegi. Univ. Univ. RTD. București (Jurasicul mediu din Bucegi – versantul vestic. Paleontologie şi paleoecologie. 383. Univ. (1966) Cercetări geologice între Someș și Lăpuș la NW de Dej. 24 p. “Al. 388. 1-79. 185 p. RTD.. 385. 36 391. RTD. (2007) Geochimia mediului în ariile exploatărilor miniere de la Sântimbru-Băi (judeţul Harghita) și influenţa acestora asupra gradului general de poluare. Cluj-Napoca. (1978) Studiul mineralogic și geochimic al argilelor apţiene din Dobrogea de sud. IPGG. Univ. “Al. 28 p. Cluj-Napoca. I. Univ. 393. Cuza”.. 2 . II. “Babeș-Bolyai”.

Univ. petrografic și metalogenetic al bazinului superior al văii Bârsa. Univ. I. 404. Maloș Ana (1973) Mineralizaţiile de pirită cupriferă din valea Motrului (Baia de Aramă . Mamulea A. 1 Prima teză de geologie susţinută în România. “Al.. 68. Aplicaţii pentru formaţiunile paleogene din Depresiunea Precarpatică din Muntenia.. 2 37 . Iași. Cluj-Napoca. Macarovici N. RTD. București.. 400. AIGG. Univ. Univ. pentru elucidarea tipurilor de reacţii minerale retrograde care au însoţit exhumarea corpurilor.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României din sud-vestul Transilvaniei. IGG.. 403. Iași (Geological and petrographical study of North Retezat Mountains. ASUI. Iași). 23 p. București. (1987) Studiul mineralogic. RTD(pdf ). 65 p. 115-222. III. W. 211-274. 411. Cuza”. București). București. séconde partie. Univ. XXVI.judeţul Mehedinţi) cu privire specială asupra folosirii metodei geobotanice în prospecţiune. 173  p. Iași. (1909)1 Geologia bazinului de la Bahna. Univ. I. Cluj. RTD. Mafteiu M. Cuza”. p. 412. 402. (1949) Contribuţii la studiul zăcămintelor aurifere din regiunea Stănija-Techereu. STE. 57-164. XXV. 123202. AIGR. I. (2000) Procese sedimentare și tectonice la baza paleopantei bazinului Histria. Maier O. București. 399.177-404. Jassy] (retipărită sub același titlu la Tipografia “Presa Bună”. Lupu Denisa (1975) Contribuţii la studiul faunei senoniene de rudiști din Munţii Apuseni. Univ... 410. Lupu M. la Universitatea din Iași GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 26 p. (1974) Studiul geologic şi petrografic al masivului cristalin Locva. 408. 20 p.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . Univ. 1909. (2001) Interpretarea integrată a datelor de prospecţiune geofizică în scopul cunoașterii structurilor geologice cu potenţial de acumulare a minereurilor radioactive. ”Babeș-Bolyai”. Univ. „Al.V. 1991. Man Livia Ecaterina (2007) Contribuţii la identificarea și evaluarea rocilor sursă de hidrocarburi pe baza diagrafiei geofizice. 228 p. Cluj. (1985) Studiul geologic și petrografic al părţii de nord a Munţilor Retezat. Cuza” Iași (Basenul terţiar de la Bahna. Macovei Gh. IPGG. Macovei Gh. “Al. (1953) Studii geologice în regiunea Sînpetru-Pui (Bazinul Haţegului). Lupei N.. ACG. București. București). Univ. AIGG. Lungu A. Iași [Recherches géologiques et paléontologiques dans la Bessarabie méridionale (Roumanie). IGG. 1981. 1939. (1969) Contribuţii la procesul măsurătorilor radiometrice in situ în cercetarea zăcămintelor de uraniu. I5. 18 p. Univ. 415. Macaleţ Rodica (1997) Studiul lito-biostratigrafic al formaţiunilor ponţiene de molasă dintre valea Buzăului și valea Dâmboviţei. București. 406. 414. 1940. Macaleţ V. (1997) Stratigrafia Terţiarului dintre Masivul Preluca și eruptivul neogen Baia Mare. 413. “Al. Univ. RTD. Cuza”. “Babeș-Bolyai”. Lupulescu M. RTD. București. 401. RTD. Luca Anca Cornelia (2007) Studiul petrografic al corpurilor eclogitice din Unitatea Porţile de Fier. (1939) Geologia sudului Basarabiei. Univ. Univ. Cuza”. I. Luţac D. 405. București. 56 p. 409. 407. București). (1972) Stratigrafia și structura formaţiunilor mezozoice din Munţii Trascău. București. LVIII. I.. “Al.

Titus Brustur

416. Man S. (2007) Evaluarea formaţiunilor oligocene din zona Proviţa-Runcu-Mislea-Buștenari, pe baza datelor geologice, geofizice și de foraj. RTD(pdf ), 18 p., Univ. București. 417. Manilici V. (1956) Studiul petrografic al rocelor eruptive mesozoice din regiunea Poiana Mărului-Şinca Nouă. ACG, XXIX, 5-75, București. 418. Manolescu Gh. (1937) Étude géologique et pétrographique dans les Monts Vulcan. AIGR, XVIII, 79-172, București. 419. Manoliu-Negreanu Eugenia (1969) Studiul geologic al regiunii Zărnești-Tohanul VechiVulcan-Codlea cu privire specială asupra Jurasicului și Cretacicului. RTD, 35 p., Univ. București. 420. Mantea Gh. (1981) Cercetări geologice în bazinul superior al Someșului Cald (Munţii Bihor). Univ. „Al. I. Cuza”, Iași [Geological studies in the upper basin of the Someşul Cald Valley and the Valea Seacă Valley region (Bihor-Vlădeasa Mountains). AIGG, 66, 5-89, 1985, București]. 421. Mareș-Marinescu Ioana (1964) Studiul depozitelor cu glauconit din regiunea cuprinsă între văile Doftana și Bîsca Chiojdului. RTD, 21 p., Univ. București. 422. Mariaș Z. Fr. (1996) Câmpul metalogenetic Cavnic, caracterizare geostructurală și petrometalogenetică. RTD, 109  p., Univ. “BabeșBolyai”, Cluj. 423. Marica Silviana (2009) Studii geologo-economice asupra vulcanitelor pliocen-cuaternare din România în vederea utilizării acestora la realizarea unor produse neconvenţionale. Univ. București. 424. Marin Cornelia (2002) Aplicarea metodei curenţilor telurici la descifrarea structurii funda38

mentului Platformei Moldovenești. Univ. București. 425. Marincaș Valeria (1965) Studii geologice în regiunea Sebeș-Cîlnic-Săsciori-Răchita-Pianu de Sus-Cioara cu privire specială asupra stratigrafiei depozitelor cretacice. Univ. București. 426. Marincea Şt. (1998) Cristallochimie et propriétés physiques des borates magnésiens des skarns de la province banatitique de Roumanie. École Nat. Sup. des Mines de Saint-Etienne & Univ. Bucarest. 427. Marinescu B. (1998) Studiul evolutiv al melanopsidelor miocen superioare și pliocene din domeniul Paratethysului Central. Univ. “BabeșBolyai”, Cluj-Napoca. 428. Marinescu Fl. (1978) Stratigrafia neogenului superior din sectorul vestic al Bazinului Dacic. 155 p., Ed. Acad.RSR, București. 429. Marinescu I. (1972) Studiul geologic al regiunii dintre valea Teleajenului (Cheia, Mănăstirea Suzana) și Munţii Bobu-Grohotișu-Rădila Mare. RTD, 37 p., Univ. București. 430. Marinescu M. (1998) Optimizarea exploatării și evaluării zăcămintelor de minereuri neferoase. Univ. București. 431. Marinescu N. (2004) Modele de corelare litologică a complexului cărbunos geţian din Bazinul Olteniei pe baza diagrafiei geofizice. Univ. București. 432. Mariș A. Cristina (2005) Mineralogia diferitelor materii prime cuarţo-feldspatice și influenţa lor asupra proprităţilor structurale și compoziţionale ale produselor ceramice. Univ. “Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca.  433. Marosi P. (1967) Originea mineralizării apelor freatice din cîmpia interfluviatilă BuzăuRîmnicu Sărat. STE, E7, 105-150, IGG, București.

GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 2

Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 - 2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României

434. Mastacan Gh. (1948) Studiul petrografic al regiunii cristaline dintre Ciocănești și Vatra Dornei. Univ. “Al. I. Cuza”, Iași. 435. Mârza I. (1967) Studiul geologic al formaţiunilor cristaline din zona de sud-est a Muntelui Mare. Univ. București (Evoluţia unităţilor cristaline din sud-estul Muntelui Mare. 167  p., 1969, Ed. Acad. RSR, București). 436. Mârza V.I. (1982) Conţinutul premonitoriu al fluctuaţiilor de seismicitate. Manifestări la scară globală cu particularizare și accent pe regiunea Vrancea. RTD, 26 p., Univ. București. 437. Mateescu I. (1932) Petrographische Untersuchungen der Kohlenflöze des liassichen Steinkohlenlagers von Anina-Steierdorf in Banat. Mitt. Inst. für Brennstoffgeologie an der Bergakademie, 78 p., Freiberg. 438. Mateescu Şt. (1927) Cercetări geologice în partea externă a curburii sudestice a Carpaţilor româneşti. Districtul Râmnicu Sărat. AIGR, XII, 67-324, București. 439. Matei L. (1983) Argilele panoniene din Transilvania. 160 p., Ed. Acad. RSR, București. 440. Matei V. (2000) Studiul stratigrafic al flișului paleogen din Semifereastra Slănic-Oituz dintre valea Dofteana și valea Oituzului. Univ. “Al. I. Cuza”, Iași. 441. Matyasi L. (1999) Studiul petrografic și geostructural al Bihorului central-estic. Univ. București. 442. Matyasi S. (1999) Studiul mineralogic, geochimic și genetic al mineralizaţiilor de uraniu din extremitatea de nord-vest a Munţilor Bihor. Univ. București. 443. Maţenco L. C. (1997) Tectonic evolution of the Outer Romanian Carpathians. Constraints from

kinematic analysis and flexural modelling. 160 p. Vrije Universiteit, Amsterdam. 444. Mason, P. R. D. (1995) Petrogenesis of subduction-related magmatic rocks from the East Carpathians, Romania. 264 p., Univ. London, 445. Maxim I. Al. (1936) Contribuţiuni la explicarea fenomenului de încălzire a apelor sărate din Transilvania. III. Lacurile sărate de la Turda. RMGMUC, VI, 209-320, Cluj.  446. Măldărescu I. C. (1970) Studiul mineralogic și geochimic al mineralizaţiilor de la Şuior. RTD, 27 p., Univ. București. 447. Mălureanu I. (1995) Contribuţii la interpretarea cantitativă a diagrafiei geofizice în condiţiile invaziei cu filtrat de noroi. Aplicaţii în formaţiunile meoţiene din zona cutelor diapire - Muntenia. Univ. București. 448. Mărgărit Gh. (1976) Geologia bazinului Almașului cu privire specială asupra zăcămintelor de cărbuni. RTD, 23 p., Univ. București. 449. Mărunţeanu C. (1987) Rolul factorilor petrografici și structurali asupra stabilităţii masivelor de roci cristaline. RTD., 20  p., Univ. București. 450. Mărunţeanu Mariana (1987) Studiul geologic al bazinului inferior al Tazlăului Mare. RTD, 19 p., Univ. București. 451. Mărunţiu M. (1987) Studiul geologic complex al rocilor ultrabazice din Carpaţii Meridionali. RTD, 23 p., Univ. București. 452. Mătreșu J. (2004) Evoluţia tectonică a Platformei Moesice. Univ. București. 453. Meilescu C. (2005) Evoluţia paleoclimatică în Neogenul superior din NV Olteniei pe baza analizelor palinologice. Univ.  “Babeș-Bolyai“, Cluj-Napoca.
39

GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 2

Titus Brustur

454. Melinte Carmen Mihaela (1997) Biostratigrafia Cretacicului superior din România pe baza nannofosilelor, aplicată în flișul din zona de curbură a Carpaţilor Orientali. Univ. București. 455. Memon Allah Dino (1977) Studiul efectelor diagenezei și tectogenezei asupra compoziţiei și structurii rocilor din Doggerul, Malmul, Neocomianul și Barremianul părţii centrale a Platformei Moesice, cu privire specială la condiţiile de geneză și de acumulare a petrolului. RTD, 29 p., Univ. București. 456. Meszaroș N. (1957) Fauna de moluşte a depozitelor paleogene din nord-vestul Transilvaniei. BGP, I, 174 p., Ed. Acad. RPR, București. 457. Miclăuș Crina Genoveva (2001) Geologia deltelor relicte extracarpatice sarmaţiene dintre văile Sucevei și Bistriţei. Univ. “Al. I. Cuza”, Iasi. 458. Micu M. C. (1987) Studiul geologic al flișului și molasei din regiunea valea Horaiţa-PîngăraţiSăvinești. RTD, 27 p., Univ. București. 459. Mihail Cr. (1981) Studiu geoelectric privind evidenţierea de noi mineralizaţii auro-argentifere și de sulfuri polimetalice în vulcanitele neogene din Munţii Gutîi și Oaș. RTD, 26 p., Univ. București. 460. Mihăilă N. (1971) Stratigrafia depozitelor pliocene şi cuaternare dintre valea Oltului şi valea Vâlsanului (sectorul Rîmnicu Vîlcea-Curtea de Argeş-Vîlsăneşti). STE, J7, 145 p., IGG, București. 461. Mihăilescu-Toderiţă Victoria (1966) Studiul geologic al bazinului Roşia (Munţii Pădurea Craiului). STE, J3, 111 p., IGG, București. 462. Milcoveanu D. (1941) Contribution à l’étude du rayonnement des substances naturelles. Application à la prospection géophysique par les ra40

diations pénétrantes. 166  p., Impr. Emmanuel Vitte, Lyon. 463. Milu Consuela (2005) Consideraţii privind contaminarea cu produse petroliere a formaţiunilor sedimentare pleistocene și a apei subterane în zona Oil Terminal Constanţa. Univ. București. 464. Milu Viorica (1999) Alteraţii hidrotermale asociate zăcămintelor de tip porphyry copper Bolcana și Roșia Poieni (Apusenii de sud). Univ. București. 465. Mitrofan H. (2005) Modificări episodice în cadrul unui acvifer plasat în crusta terestra superioară manifestate cu ocazia unor cutremure vrâncene majore: studiul informaţiilor furnizate de anomalii geotermometrice (Na-K-Mg) în izvoare de la Slănic Moldova. Univ. București. 466. Mînecan Teodosia (1985) Studiul mineralogic și petrografic al pegmatitelor din bazinul văii Lotrului. RTD, 25 p., Univ. București. 467. Mînzăraru Lidia (1965) Studiul mineralogic şi petrografic al corpurilor subvulcanice din partea de NW a munţilor Bîrgău. STE, I1, 93  p., București. 468. Mocanu V. (1996) Relaţii între mișcările crustale recente și structura adâncă a teritoriului românesc. Univ. București. 469. Möckel K. (1920)  Die petrographischen Verhaltnisse der sudlich Reschinar gelegenen Berggegend. Geologische Landkarte. Diss. Klausenburg, 1918. MMGSSNM, IV, Sibiu. 470. Mocuţa M. (2005) Contribuţii la înţelegerea cauzelor și evoluţiei proceselor de dezechilibru din câmpul II de sonde de la Ocnele Mari. Soluţii de dezamorsare. Univ. Bucuresti.

GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 2

2007. XIX.. 24 p. 230 p. RTD. 437467. București. Moroșan I. Univ. 484. Univ.1913. 475. Munteanu M. I. I. București. Univ. Morariu D. 477. 480. 25 p. (1999) Corelaţii între parametrii fizici ai rocilor rezervor din Platforma Valahă. Dissertation Doktor-Ingenieurs. Moldova). Momea Lucia (2000) Studiul geologic al rocilor sursă de hidrocarburi din Pânza de Tarcău și Pânza cutelor marginale între valea Tazlăului Sărat și Prahova cu privire specială asupra disodilelor. RTD. (1938) Le Pléistocène et le Paléolithique de la Roumanie du Nord-Est (les dépôts géologiques.. Univ. Univ. ein Beispiel der Epigenese. Iași. București. Tectonic-sedimentary evolution and hydrocarbon potential. Univ. AIGR. Oscar Print. I. 41 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. (2002) Contribuţiile metodelor geofizice la investigarea mediului geologic și evaluarea hazardului natural.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . Moldoveanu V. 478. Moser Fr. București (pro parte in: Romanian continental plateau of the Black Sea... (1998) Studiul litostratigrafic. Univ. 2 . tectonic si metalogenetic al zonei cuprinse între Dârmoxa și Dorna. 26 p. Moroșan N. 488. Muneer Mahmoud Sulejman Ahmad (1991) Studiul geologic complex al depozitelor neogene purtătoare de hidrocarburi cuprinse între valea Teleajenului și valea Lopatna. XLVII. Cluj-Napoca. AIGG. Muhawreq Mubarek Khamis (1983) Contribuţii la perfecţionarea metodelor de prospecţiune și explorare pentru substanţe minerale utile solide. Berlin). Univ. RPR. 481. București. Univ. flore et produits d’industrie). (1993) Tertiary deformation in the Romanian Southern Carpathians. București. “Al. Mounazih Mohammed (1988) Studiul geologic și petrografic al regiunii Cîrjelari (Dobrogea de nord). 473. București. I. 487. 482. 476. Ed. 474. Mosonyi Emilia (1998) Studiul geologicstructural al metamorfitelor de pe versantul sudic al Masivului Rodna. București. Cuza”.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României 471. 176  p. Moisescu V.  Iași. Moldoveanu Tr. Acad. Univ. 486. 479. ”Al. Cuza”. Univ. ”Al. Berlin (in Zeitschrift für praktische Geologie. 5-211. Iași.. Univ. Mogoșanu D. Cuza”. Univ. (2004) Cadrul structural-stratigrafic al Platoului continental românesc al Mării Negre evidenţiat prin prospecţiunea seismică și perspectivele de hidrocarburi. C. Cuza”. București. RTD. Tübingen. leur faune. Moisescu Gertrude (1955) Stratigrafia şi fauna de moluşte din depozitele tortoniene şi sarmaţiene din regiunea Buituri. Motaș C. 485. Muntean Viorica (2002) Sarmaţianul din regiunea Fălești-Bujor și Valea Prutului (R. Bucharest). “Babeș-Bolyai”. I. 483. (1975) Stratigrafia depozitelor paleogene şi miocen inferioare din regiunea Cluj-Huedin-Românaşi (NW-ul bazinului Transilvaniei). București. RPR. (1913) Die Tuffitzone der mittleren Dobrogea (Dobrudscha) und die Kieslagerstätte von Altan-Tepe. Iași. “Al. Univ. 1-160.. D. 472. (1999) Studiul condiţiilor hidrogeologice ale Dobrogei de sud pentru reevaluarea rezervelor exploatabile. București. (1998) Capcane subtile în sistemele petroliere din România. Munteanu Emilia (1998) Studiul faunei sarmaţiene din regiunea cuprinsă între valea Lopatna și valea Buzăului. 35  p.

Neacșu Antonela (2003) Studiul mineralogic. Univ. București. 495. Univ. 30 p. Neacșu Gh. RTD. AIGG. IGG. XVI. Univ. IGG. Iași (Studiul mineralogic. UTCB. 505. 47  p. geochimic și structural al pegmatitelor din Munţii Rodnei. 497. 501. I. 504. (1979) Géologie de Monts Cerna. București]. BGP. 19 p... 13  p. RPR.. Academiei Române. 490. Acad.. București. XLII. RTD. IPGG. București. (1965) Studiul stratigrafic și micropaleontologic al Cretacicului superior dintre Valea Buzăului și Rîul Negru.. 127  p. Ed. I.Moldova Nouă (Banat). 1970. IV. Mureșan I. 502. AIG. 108 p. AIGR. RTD. București [Formaţiunile epimetamorfice din partea de nord-vest a masivului Poiana Ruscă (Carpaţii Meridionali). geochimic şi structural al pegmatitelor din Munţii Rodna. Cluj. LIV. Murariu T. Univ. Iași. STE. Nacu V. 109  p. (1975) Studiul mineralogic. RTD. București. 153-280. Muţiu R. Munteanu T. 499. Mureșan M.Titus Brustur 489. 493. București. Nasser Aziz Ahmed (1977) Studiul geologicgeofizic al sectorului central din Podișul Moldovenesc cu privire la structura și perspectivele de hidrocarburi între Prut și linia localităţilor Rădăuţi-Bacău-Fălciu. 503. IPGG. RTD. (1969) Bentonitele din regiunea Alba Iulia-Ocna Mureşului. Naidu Dasaratha Bathala (1978) Studiul datelor de prospecţiune geochimică în sectorul cuprins între Valea Argeșului și Valea Ialomitei al Platformei Moesice. XI.. 2 .Al Ali (1978) Studii mineralogice și chimice ale rocilor banatitice din masivul Bocșa. 1973].. Nanii Elena (1982) Flora sporo-polinică și complexele cenologice de la Rovinari (jud. I15. (1994) Albianul din Platforma Moesică (studiul paleontologic si stratigrafic). Univ. (2006) Geologia părţii de sud a Platformei Covurlui. RTD. M. Acad. în vederea stabilirii condiţiilor de formare a zăcămintelor de hidrocarburi. București.. [Micropaleontological and stratigraphical study of the Upper Cretaceous deposits between the upper valleys of the Buzău and Rîul Negru rivers (Eastern Carpathians). RTD. RTD. Acad. București). București.. RSR. Cuza”. Myint Thein (1971) Geologia regiunii dintre Aluniș-Poiana Vărbilău-Vălenii de Munte-Bughea de Sus. București. Ed.. Mutihac V. 32  p. ”Al. “Babeș-Bolyai”. RSR. București. (1998) Măsurători geodezice și modele de calcul pentru determinarea parametrilor geodinamici ai mișcărilor crustale recente în 42 cadrul studiilor interdisciplinare de predicţie a cutremurelor de pământ.. Ed.. 25 p. (1959) Studii geologice în partea mediană a zonei Reşiţa . Neagu Th. București. Gorj) și corelaţia lor cu vegetaţia actuală. Univ.. Cuza”. București. (1934) La nappe interne du flysch dans les environs de Comarnic et de Teşila (Prahova). Univ. V. Univ. 264 p. 498.. Univ. 38  p. 500. Nagiub Abdel’. 27 p. 496. Murgeanu G. 281-326. 2004. GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 7-337. București. Năstăseanu S. fizico-chimic și gemologic al chihlimbarului de la Colţi. (1980) Geologia şi petrografia bordurii de nord-est a Munţilor Gilău. București). “Al. 92  p. 1979. 494. București (Albianul din Platforma Moesică. 205  p. Ed. 491. MIGG. (1972) Stratigrafia și tectonica terenurilor metamorfice din regiunea TomeștiLuncani (Poiana Ruscă de NW). 492.

Univ. Nicolae Eugenia (2001) Sisteme depoziţionale și modele de facies în depozitele badeniene din Depresiunea Pannonică. 519. București. București. 512. 508. 466  p. Câmpulung). 22  p. Negulescu Elena (2007) Semnificaţia mineralelor și a asociaţiilor minerale în determinarea istoriei metamorfice a Cristalinului Masivului Leaota. 515. M. Univ.. A. (1982) Estimarea parametrilor ce caracterizează regimul termic al formaţiunilor geologice în Muntenia și Oltenia.. 511. Univ.greencats. RTD.ro/). Nguyen Xuan Tung (1977) Studii mineralogice și petrogenetice în zona gnaisului ocular de Căpâlna-Lez (Munţii Sebeș). 1935. Niculescu B. Univ. RTD. 43 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 513. Univ. Univ. (2002) Contributions to the electrical modeling of stratified media. ISBN 978-973-0-07196-2. Göteborg.  disponibila la http://negulescu. RTD. Nicolescu Şt. Nguyen Thac Nhan (1978) Studiul petrografic al masivului granitoid Sfîrdinul. Neguţ I.. 197-314. 518. București.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României 506. Univ. București. Negoiţă V. în zona ChislazPoiana-Abram. 5 p. 509. Nguyen Van Cuong (2000) Contribuţii la evaluarea formaţiunilor fisurate de interes pentru hidrocarburi pe baza diagrafiei geofizice. Nicolae I. AIGG. 510. Univ. 514. RTD. București (Semnificaţia mineralelor şi a asociaţiilor minerale în determinarea istoriei metamorfice a cristalinului Masivului Leaota. Chileni-Suseni și Poiana Ilvei. 25  p. 143-205. Publ. București. (1994) Studiul petrografic al cărbunilor din România în vederea stabilirii gradului de carbonizare.. 516. Univ. București. 520. AUI. 35  p. C. A36. (1933) Studiul petrografic și chimic al regiunei văilor Neagra și Haita din masivul munţilor Călimani (jud. 24 p. Univ.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . 521. 20 p. variously paginated. Univ. 517. 65. (1998) Skarn genesis at Ocna de Fier-Dognecea. Univ. București.. Nguyen Van Lien (1981) Studiul proprietăţilor fizico-mecanice ale unor roci stîncoase din România (Corelaţii dintre caracteristicile petrografice-mineralogice și fizico-mecanice ale andezitelor din perimetrele Malnaș-Bicsad. Carpaţii Orientali). 507.. jud. Câmpulung. Nedelcu C. Univ.. Iași). RTD. Earth Sciences Centre. (1985) Ophiolites of the Trascău Mountains (South Apuseni Mountains). București. Nichita O. Neguţ Mihaela Liana (2003) Contribuţii la valorificarea diagrafiei geofizice pentru rezolvarea unor probleme geologice particulare în explorarea hidrocarburilor. București. 24  p. 2 . Niţă Şt. (2007) Procese geomecanice asociate evoluţiei golurilor de dizolvare rezultate ca urmare a exploatării zăcămintelor de sare gemă prin disoluţie. Iași (Studiul petrografic şi chimic al regiunii văilor Neagra şi Haita din Masivul Munţilor Călimani. București. Univ. (1979) Determinarea caracteristicilor petrofizice ale rocilor prin metode geofizice de sondă cu aplicaţie la zăcămintele carbonatice ale Platformei Moesice. Sweden. Univ. Cuza”. XXI/14. București.. I. RTD. București. București. Specific applications in borehole geophysics. Mădăraș. ”Al. Nguen Huu Duc (1978) Studiul magnetic și paleomagnetic al unor roci din regiunea Mehadia-Plugova-Iablaniţa (Banat). South-west Romania. RTD(pdf ).

(1984) The three dimensional velocity structure under the Carpathian Arc. Academiei Române. Cluj-Napoca. București). 42 pl. XXVII. 24  p. (1977) Studiul stratigrafic și micropaleontologic al depozitelor eocen-oligocene din regiunea Cluj-Mera-Săvădisla. Nopcsa F. Nicorici E.. Oaie Gh.. I. Onac B.. Cuza”. 535. Univ. 531. Univ. 159  p. 527. Cuza”. Univ. București). (1975) Studiul mineralogic. “Babeș-Bolyai”. 91-279. (1977) Condiţiile tectonice ale formării banatitelor cu privire specială asupra regiunii Bihorului. Oncescu N. XXII. 14. Iași (Cercetări asupra distribuţiei stratigrafice a microflorei în flişul paleogen dintre văile Bistriţa şi Trotuş. „Al. Ruszkabanya und der rumanischen Landesgrenze. 1998. Nitu Gh. Oday Habib Salha (1980) Studiul geologic al depozitelor cretacice din sectorul estic al Platformei Moesice cu privire specială asupra condiţiilor de formare a zăcămintelor de hidrocarburi din perimetrul Mărgineanu-Urziceni-Padina-Pogoanele. 532. (1985) Pînzele marginale din Carpaţii Orientali. 237-289. Univ. Iași. (2004) Contribuţii la cunoașterea calităţilor geomecanice ale loessului. Oniceanu I. București. Olteanu R. Ed. RSR. 525. Univ. 27 p. București). RTD. 538. Olaru L. AIGR. “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (pro parte in: Formaţiuni stalagmitice în peşterile Pădurii Craiului. 25  p. 5-111. 239 p. Academiei Române. 1-124. București.. MJKUGA. RTD. (1976) Cercetări asupra distribuţiei stratigrafice a microflorei în flișul paleogen dintre Bistriţa și Trotuș. Onofrei I. 528.. RTD. I. ACG.. Univ. Olteanu Fl. poziţia lor în tectonica majoră a României și rolul pe care l-au jucat în formarea zăcămintelor de hidrocarburi. București. Univ. ”Al. 1978. I. București. C. IFA. ”Al. Univ. petrografic și structural al cristalinului dintre vîrful Ineu și anticlinalul Bretila. 524. Iași (pro parte in: Monografia ostracodelor terţiare din arealul carpatic. Oancea V. M. Univ. Univ.. XXXIII. 523. (1999) Studiul mineralogic-petrografic al unor depozite de gipsuri din Ro44 mânia și posibilităţile lor de valorificare economică. Nicolescu Şt. Cuza“.C. (1971) Cercetări geologice și hidrogeologice în zona miocenă dintre valea Nechitu și valea Cuejdiu cu privire specială asupra perspectivelor de hidrocarburi și săruri de potasiu. Budapest. 534. MIGG. 529. GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 25 p. București. Oncescu M. Deva. Ed. (1972) Stratigrafia neogenului din sudul bazinului Şimleu. 175  p. 536. 537. Univ. București. (1996) Mineralogia speleotemelor din unele peșteri ale Munţilor Pădurea Craiului cu referiri asupra semnificaţiei lor paleo-climatice. RTD. P. 39 p. București. RTD. 526. București. M.. RTD. M. București.. București. (1999) Variaţii spaţio-temporale ale atenuării undelor seismice pe teritoriul României. (1905) Zur Geologie der Gegend zwischen Gyulafehervar. București. Univ. Ed. (1943) Région de Piatra CraiuluiBucegi.Titus Brustur 522. 2006.. Acad. Opran C. (1998) Sedimentologia și tectonica Seriei Şisturilor Verzi din Dobrogea centrală și prelungirea ei în acvatoriul Mării Negre. Olteanu Al. IGG. 533. 25 p. (1964) Studiul Miocenului şi Pliocenului din regiunea Cislău-Salcia-Lapoş. 530. 2 .

543. Osama Menwer Za’al Al Kofahi (1999) Geological and hydrochemical study for the groundwater wells around Glina landfill (Romania) and Al Akeder landfill (Jordan) with special regard to the environmental pollution. Paliuc Gh. 541. București.. Aluta-XXIV. 12). București. 45 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 548. Panaiotu C. 550.. Palcu M. Panaiotu Emilia Cristina (2000) Platforma carbonatică din zona masivelor Bucegi și Piatra Craiului. RTD. Ed.. 189 p. 444 p. 540. Pană Camelia (1997) Studiu biostratigrafic al formaţiunilor paleozoice superioare din Platforma Moesică. Szeged). Opreanu G. București. (2000) A Ditrói szienitmasszívum földtani felépítése és petrológiája. geochimică și dinamică a încărcăturii sedimentare a fluviului Dunărea. 2000. 551. 552. Ed. p. Opreanu Priscila-Ana (2006) Studiul populaţiilor de ostracode actuale și fosile de pe platforma continentală a Mării Negre. AIGR. 199-444. 544. București. 173-279. Univ.) (2010) Karst hydrogeology of Romania. (2008) Caracterizarea granulometrică. Ungaria (pro parte in: Hornblendites and diorites of the Ditró Syenite Massif. Univ. București.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României 539. București. Univ. Univ. Pál Molnár E. Belvedere. Pană D. București. Vîlcea). RSR.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . Univ. București. Univ. (2003) Modelarea comportarii acviferului regional din Dacianul inferior al Olteniei în condiţiile drenajului pentru exploatarea zacamintelor de lignit si asigurarea localitatilor cu apa.. 545. University of Szeged. Univ. Retipărit din: Orașeanu I. Acad. 546. Canada. 172 p. București. RTD. Szeged. București.. Univ. (1998) Petrogenesis and tectonics of the basement rocks in the Apuseni Mountains: significance for the alpine tectonics of the Carpathian-Pannonian region. mineralogică. Univ. XVIII. Orban T. Orbocea Marioara (1972) Stratigrafia depozitelor miocene și pliocene dintre valea Tărîia și valea Luncavăţului (jud. 24 p. București [pro parte in: Karst hydrogeology of Apuseni Mountains. Univ. & Iurkewicz A.. Univ. 553. Univ. Panaitescu C. 2 . 554. 542. “Ovidius”. Acta Hargitensia VII). (1997) Contribuţii teoretice și aplicative în domeniul seismicii inginerești. Analiza comparativă a sistemelor depoziţionale și a proceselor postdepoziţionale. (ed. De- partment of Mineralogy. București. Orășeanu I. București. Aurelia (1996) Studiul geologic complex al depozitelor cretacice și sarmaţiene din zona Videle-Bălăria cu privire specială asupra posibilităţii de creștere a rezervelor de hidrocarburi. RTD(pdf ) 161 p. (1999) Paleomagnetic studies in Romania: tectonophysic implications. Paghida-Trelea Natalia (1969) Microfauna miocenului dintre Siret şi Prut. 53 p. különös tekintettel a hornblenditek és dioritok kialakulására (Acta-2000. Panaitescu Paulina (2003) Biostratigrafia Miocenului din Banat pe baza cercetărilor micropaleontologice. 547. Univ. Geochemistry and Petrology. Ed. Sepsiszentgyörgy. (2000) Contribuții la cunoașterea hidrodinamicii sistemelor acvifere carstice din Munții Apuseni. 181-197. 549. Oradea]. University of Alberta. (1937) Étude géologique et pétrographique du massif du Parâng et des Munţii Cimpii (Carpathes Meridionales). Constanţa.

STE.. Pascu M. Paraschiv V. Iași. J12. (1909) A Gyalui havasok.. Cheruluj közötti részének. Paris. (2006) Flora sarmaţiană din Oltenia. 107213. (1974) Le Delta du Danube. Acad. Pandele N.. Iași (Geologia masivului Bucegi şi a culoarului Dîmbovicioara. Pavelescu L. RSR. 571. 569. XVI. RTD. (1934) Die fossile Fauna und Flora aus dem Oligozän von Suslăneşti-Muscel in Rumänien. J4. “Al. XXV. I. IPGG. Univ. Étude géodynamique et sédimentologique. (1956) Contribuţiuni la studiul susceptibilităţii magnetice a rocelor şi minereurilor din RPR.. Univ. “Al. Papp S. București.. București. IGG. 74 p. Cuza”. Iași. Marisel. 165 p. 14 p. 566. 2 . STE. (1972) Studiul stratigrafic al Devonian-Carboniferului din Platforma Moesică. ” Al. Ed. București. I. (1970) Studiul geologic al Perşanilor centrali cu privire specială la Cretacicul superior. (1953) Studiul geologic şi petrografic al regiunii centrale şi de SE a munţilor Retezatului. BSBAGG. Univ.Titus Brustur 555. Papiu C. J1. Paucă M. 133 p. IGG.. RTD. privite ca terenuri de fundare. București. Cuza”. București. 575-668.. București. Cuza”. Univ. 1.. RPR. GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Paucă M. (1972) Geologia masivului Bucegi și a culoarului Dîmbovicioara. RTD(pdf ). (1953) Cercetări geologice în masivul Drocea (Munţii Apuseni). Paraschiv D. Pârvu G. Cluj.. 1974. 557. V. Patrulius D. STE. I. 567. 568. AIGR. 565. București. Pântea A. Univ. București. 562. V. 558. (1999) Studii teoretice și aplicative privind caracteristicile dinamice ale undelor produse de explozii. 560. Univ. Univ. Univ. AIGR. 119-210. IGG București). Stief Jenö és Társa Könyvsajtója. 230  p. “Al. București. (1967) Contribuţii la determinarea rezistivităţii aparente de curent continuu. RTD. Pascariu Vieru Florentina (2010) Studiul argilelor sarmaţiene și al formaţiunilor acoperitoare din Municipiul Iași. Panin N. 57 p. Univ. A Kolozsvári Magyar Királi Tudományegyetem Mathematikai és Természettudományi Karához. Papaianopol I. (2002) Evaluarea presiunilor anormale și a gradienţilor de presiune și fisurare pe baza diagrafiei geofizice: aplicaţie pentru formaţiunile geologice cuprinse în arealul dintre Valea Buzăului și Valea Dâmboviţei. București. Közettani és geologiai viszonyai. Paris VI.. 77-122. 559. Univ. la vest de râul Argeş. B. 570. consumului și emisiei de gaze cu efect de seră din Delta Dunării. 27 p. Eine systematische und paläobiologische Studie. (1970) Studiul geologic complex al zăcămintelor de petrol și gaze din formaţiunile miocene dintre Olt și Olteţ cu privire specială asupra rocilor rezervor. Prizlop és a Vrf. Cuza”. București. 46 563. ACG. 29 p. Acad. București. Pauliuc S. (1992) Studiul stratigrafic al Neogenului din Molasa Pericarpatică (sectorul dintre valea Cricovului Sărat și valea Nișcovului). 561. XXIX. 324  p.. 1969. Pană Ioana (1966) Studiul depozitelor pliocene din regiunea cuprinsă între valea Buzău şi valea Bălăneasa. 564. 556. Iași (Studiul stratigrafic al Devonianului şi Carboniferului din Platforma Moesică.. I. 136 p. Cercul Dobrinului. 572. 26 p. Pavel Alina (2009) Dinamica producerii. RTD(pdf ). Kolozsvar (Die petrographischen und geologischen Verhältnisse der Gyuluer Berge). București.

Roumanie). 25  p. București). 586. (1967) Studiul geologic al formaţiunilor mezozoice din masivul Hăghimaș (între Lacul Roșu și Piatra Unică). Univ. Peltz S. STE. București. 113-184. XVI. Ed. Pham Huy Tien (1974) Studiul petrografic al rocilor generatoare și colectoare de hidrocarburi din depozitele paleogene dintre valea Buzăului și văile Slănic-Bîsca Mare. 575. Univ. București. RSR.. (1995) Studiul geologic complex al formaţiunilor triasice din vestul Platformei Moesice la nord de paralela municipiului Craiova cu privire specială asupra condiţiilor de formare a zăcămintelor de hidrocarburi.. RTD. (2010) Rezervaţii paleontologice plio-pleistocene din Oltenia. 584. 2007. Petrescu A. Univ. Pene C. R. Univ. 5-98.  583. Univ. Cristalografie. I4. (1999) Interpretarea informaţiilor magnetice utilizând măsurători la nivele diferite. Petrescu L. (1977) Studiul petrografic al șisturilor cristaline din partea estică a sinclina- lului Hăghimaș. 21 p. Acad.. RTD. bazinul văii Bicaz. 134 p. București. București. București.. București. Implicaţii asupra factorilor de mediu. 283 p. București. Petrulian N. Pătruţoiu T. 589. Pătruţ I. București (Pirita sedimentară. 2 . (2000). I.. 585. București.. RTD. 499-537. 580. 581. “Al. Pestrea Simona Ileana (1999) Diatomeele sarmaţiene din Romania. mineralogie. Mammalia) din peșterile Dobrogei centrale. Universităţii din București). 587. RTD. ISER. Univ. IGG. (2005) Arvicolidele cuaternare (Rodentia.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României 573. ACG.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . geochimie. București. București. Petculescu Al. Pelin M. Petreuș I. (1999) Geochimia unor metale grele și influenţa lor poluantă asupra mediului marin costier românesc al Mării Negre. (2004) Studiul mineralogic și geochimic al haldelor radioactive de la Crucea și Botușana (Munţii Bistriţei) cu privire specială asupra impactului poluant al acestora. (1934) Étude calcographique du gisement aurifère de Roşia Montană et du gisement de plomb et de zinc de Herja (Transylvanie. (2000) Studii și cercetări experimentale asupra corelaţiei între duritatea și cristalochimia sulfurilor și sulfosărurilor. Pătruţoiu I. București. Petrescu J. Univ.. XXVIII. 576. Petrescu M. Bucuresti (pro parte in: Haldele de minereuri de uraniu din Munţii Bistriţei. 588. Pham Duc Luong (1981) Studiul vulcanologic și petrologic al structurilor vulcanice din regiunea Săcărâmb (Munţii Apuseni). Univ. Iași. 577. AIGR. 582. 574. Cuza”. Pecheanu I. 28 p. București. Geologia Pliocenului cu ligniţi dintre Dunăre și Motru. IGG. 1976. XXVII. MIGG. 50 p. (1978) Studiul lemnelor fosile din Oligocenul din nord-vestul Transilvaniei. 578. I. 47 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. (1955) Geologia şi tectonica regiunii Vălenii de Munte-Cosminele-Buştenari. 590. N. Univ. Cluj-Napoca. Univ. Univ. “BabeșBolyai”. RTD(pdf ). (1974) Studiul cristalografic și mineralogic al piritei sedimentare. RTD. Univ. Pătruţi Al. Univ. 579. 24 p. Cluj-Napoca. (1969) Studiul petrografic al părţii de sud-est a Munţilor Călimani. București. C. 25  p.. 539-572. 206 p.. “Babeș-Bolyai”. Ed.

Popa Mirela (1998) Biostratigrafia depozitelor neogene din partea estică a bazinului Vad-Borod. RTD(pdf ). București.. Abstract. 203-282. (1987) Studiul nisipurilor cuarţoase caolinoase din Oligocenul superior al zonei Popești-Mihăiești-Cornești cu aspecte legate de valorificarea lor. Studii de caz semnificative din România. Acad. 51-105. 605. Pintea I. I. LVIII. 158 p. Utrecht. RTD. București. 41 p. București. Acad. 593. “Babes-Boyai”. 601.. Univ. (2003) Eficienţa hidrodinamică a forajelor hidrogeologice. Cuza”. Univ. București). Analiză comparată pentru elaborarea modelelor de facies.. Ed. 608. Iași.. Cuza”. 26 p. Pop E. litostratigrafic și petrologic al formaţiunilor cristaline din bazinul râului Bistriţa dintre Cârlibaba și Iacobeni (Carpaţii Orientali). 48 600. Popa I. Univ. I. Cluj-Napoca. București. RTD. BGBC. (2002) Studiul structural. (1973) Depozitele mezozoice din Munţii Vîlcan. 594. Ed. Univ. Cuza”. București. Popa M. (1996) Studiul incluziunilor fluide cu privire specială asupra imiscibilităţii fazelor fluide asociate genezei zăcămintelor porphyry cooper din Munţii Metaliferi. Plaviţă Ramona (1985) Modelări matematice și digitale ale unor procese și sisteme seismice. (2010) Asociații de mamifere pliocene și cuaternare din Oltenia (România). paleoecologie. 610. A. (1959) Termometrul geologic și aplicarea lui la unele minerale din R. XXX. 155 p. București & Univ.. (2000) Secvenţe siliciclastice și piroclastice în Neogenul inferior din forelandul Carpaţilor Orientali (zona de curbură). București.R. 592. Cluj-Napoca. București. AIGG. „Al.Titus Brustur 591. (2010) Petrologia și geochimia granitoidului Vinţa. IPGG. Iași. 1971. Popa Elena (1981) La biostratigraphie des formations mésozoiques de la partie orientale de Pădurea Craiului (Monts Apuseni). 595. București. I. Popescu A. Univ. (1957) Studiul geologic al bazinului Mehadiei. București. RSR. București. București. 2 . Pop Dana (1999) Mineralogical-petrographical study on the glauconitic formations in the Transylvanian basin. (2000) Flora continentală a Jurasicului inferior din Pânza Getică.M. 596. Pomârleanu V. paleogeografie. 597. “Babeș-Bolyai”. 31 p. 81-210. E. Univ. Pop E. 606. I.. „Al. “Al. 599. Pozdneakova Irina (1996) Studiul geochimic al depozitelor loessoide dintre Prut și Nistru (Republica Moldova). (1929) Analize de polen în turba Carpaţilor Orientali de la Dorna-Lucina. 607. Popa M. 602. “Al. GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 3-4. Popa M. (1980) Contribuţii la studiul mișcării apelor subterane în roci fisurate cu particularizare la complexele acvifere din zona litoralului.P. Univ. Podașcă I. 603. 598. Cluj. 604. Univ. V. RTD.. Phan Trung Dien (1973) Studiu litologic în formaţiunile mezozoice din bazinul Babadag (între Babadag-Ceamurlia de Jos și Lacul Razelm). 609. RSR. 32 p. biostratigrafie. RTD. I. 49 p. ACG. 9. Pintilei D.. Univ. Univ. Iași. Univ. Univ. Univ. Popa Valeria (1972) Flora oligocen-miocenă din bazinul Petroșani. București. Cuza”. 25 p. Piţu N. ISER. Iași (Geotermometria şi aplicarea ei la unele minerale din România. Univ. Univ. Pop Gr.

Univ.. 2 . “Al. Genève). 617. (2002) Studiul geologic al Formaţiunii de Gura Şoimului din Pânza de Vrancea (sectorul Valea Moldovei-Valea Tazlăului). (pro parte in: Lithostratigraphy of cyclic continental to marine Eocene deposits in NW Transylvania. București. 23 p.. 619. București. Iași. București. 120 p. T. Université Claude Bernard-Lyon 1. 618.. (1997) Experimentarea și aplicarea unor metode tridimensionale de prospecţiune seismică în România. 625. (1975) Étude de foraminifères du Miocèn inférieur et moyen du nord-ouest de la Transylvanie. “Al. XXIII. 37-73. 2008. 282 p. între Olt și Gilort. Popescu Gh. Univ. Popescu Speranţa-Maria (2001) Végétation. AIGR. C. Univ. Ed. 613. “Al. IFREMER Centre de Brest. 623. 1.. N. Sedcom Libris. 121  p. Popescu A. Popescu D. Iași [Studiul geologic al Formaţiunii de Gura Şoimului din Pânza de Vrancea (sectorul Valea Moldovei-Valea Tazlăului).. Cuza”. RTD. Sci. 615. 281-391. (1972) Studiul formaţiunilor cristaline cu sulfuri metalice din zona Bălan (Munţii Hăghimaș-Ciuc). Popescu Rodica (1987) Studiul elementelor minore din principalele sulfuri ale zăcămintelor din România. Popescu L. Popescu B. 27  p. București. Popescu Daniela Alexandra (2003) Geologia și microfaciesurile carbonatice triasice dintre valea Moldovei și valea Trotușului. 614. climat et cyclo-stratigraphie en Paratéthys centrale au Miocène supérieur et au Pliocène inférieur d’après la palynologie. București. Cuza”. (1983) Studiul petrografic al depozitelor pannoniene de pe versantul vestic al munţilor Călimani-Gurghiu cu privire specială asupra mineralelor grele din rocile detritice. București. (1979) Sedimentarea carbonatică în nord-vestul Transilvaniei în timpul Eocenului și Oligocenului. P. Popescu-Gîrlescu Mărioara C. Popescu Irina (2002) Analyse des processus sédimentaires récents dans l’éventail profond du Danube (Mer Noire). B. AIGR. 37.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . (2008) Studiul geologic complex al zăcămintelor de baritină din zona Ostra și Holdiţa. de Dolj). RTD. Univ. București. I. Sedcom Libris. 2005. 14 p.. Bucuresti.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României 611. Univ. 35 p. IFA.. Univ. 275-372. (1937) Dégradation des sols de steppe. 622. MIGG. I. (Geologia şi microfaciesurile depozitelor carbonatice triasice dintre Valea Moldovei şi Valea Trotuşului. 72 p. Univ. IGG. A. 626. I. Univ. RTD. 612. 621.. Gh. France. Impression Service TMSI/IDM/RIC. Popescu R. 221  p. București. Popescu V. (2002) Foraminiferele eocene din aria carpatică (Faciesul de Şotrile) și Platforma Moesică (prelungirea nordică a bazinului Lomului) – studiu comparativ. 616. 1984. București.. Cuza”. 14 p. 620. Iași. Iași). (1909) Contribution à l’étude stratigraphique du Nummulitique de la Depression Gétique (Roumanie occidentale). București. Popescu-Voitești I. 624. Univ.. 49 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. RTD. III. RTD. Iași]. RTD. Arch. Application à l’étude agrogéologique des environs de Perişorul (Distr. XVIII. Popescu Gh. Popescu Emilia (2007) Complex study of the seismic sequences on the Romanian territory. Romania. Popovăţ M. Université de Bretagne Occidentale & Université de Bucarest. Ed. (1998) Sursa primară și secundară a aurului din depozitele aluvionare ale Piemontului Getic. Genève. Univ.

IFA. Radu E. (1962) Studiul geologic al regiunii Roşia-Meziad (Munţii Pădurea Craiului). Prelipcean I. București. București. 637. Porof M. AIGR. (1974) Contribution à l’étude de la seismicité de la Roumanie et comparaison avec la séismicité du bassin méditerranéen et en particulier avec la séismicité du Sud-Est de la France.. Alina (1975) Cercetări geologice între Teșila și Cîmpina. Univ. București. Cuza“. STE. (2004) Studiul geochimic al apelor subterane și de suprafaţă din judeţul Suceava.. Pricăjan A. P. (2010) Studiul microbiostratigrafic al Cretacicului superior din perimetrul Zăbrătău-Crasna-Gura Harţagului (Valea Buzăului). București. București. Univ. RTD. (1922) Contribuţiuni la studiul faunei de foraminifere terţiare din România. NW Transilvaniei. Rahim Abdul Loutfi (1983) Studii geologice și geotehnice pentru construcţii rutiere. București. 108 p. GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Postolache C. Preda D. Univ. București 641. 647. 50 638. 38 p. Popovici L. Strasbourg (France). Privighetoriţă C. (1909) Der Erdrutsch von Frumosu in der Bukowina (Lunecările de teren de la Frumosu din Bucovina). Univ. 628. Univ. Răbăgia Annamaria (2009) Studii de stratigrafie secvenţială a părţii de nord a Bazinului Panonic pentru stabilirea evoluţiei tectonostratigrafice.. Radu D. 20 p. (2010) Rolul parametrilor sedimentologici și geochimici în evaluarea iazurilor de decantare. RTD.. “Babeș-Bolyai“ Cluj-Napoca. C. I. “Al. 45 p. (1961) Cercetări hidrogeologice în tinutul de cîmpie dintre Buzău şi Ialomiţa. 2 . Impact asupra mediului. 644. Viena. RTD. 635. Univ. 19 p. București. Protescu O. I. RTD(pdf ). IGG București. Preda I. Univ. Univ. Univ. 629. Studii de caz în România.. 633. M. Univ. (1997) Structura de adâncime a masivului alcalin Ditrău dedusă din date geofizice. 43 p. RTD(pdf ). “Al. M. Iași. 646. 640. București. Univ. București. 636. Rădan S. Univ. Univ. Iași. 643. 645. București. (1998) Contribuţii la studiul proprietăţilor magnetice ale rocilor în context geofizic și geologic. Univ. Cuza”. Univ. (2003) Evoluţia termobarică a rocilor metamorfice din masivele Preluca. București. Radulian M. Rădan S. (1979) Contribuţii gravimetrice la cunoașterea structurii geologice a Munţilor Harghita de Nord. Răducă V. (1917) Geologia regiunii subcarpatice din partea de sud a districtului Bacău. 642. 26 p. Rădășanu Smaranda (2002) Geochimia și geotermometria pegmatitelor din Munţii Preluca. VII. (1998) Dinamica falierii și implicaţiile sale asupra modelării proceselor seismice din regiunea Vrancea. M. (1978) Caracteristicile inginero-geologice și geotehnice ale rocilor metamorfice din cadrul amenajării hidrotehnice Lotru-Vidra. 221-369.. București. IX. RTD. 115-139. 332 p. Univ. Acad. Radu C. Prica Ioana-Codruţa (2004) Algele calcaroase (Rhodophyta) din depozitele paleogene de pe bordura nord-vestică a Depresiunii Transilvaniei. RPR. E5.. București. Ţicău și Codru.Titus Brustur 627. 631. în bazinele văilor Doftana și Cîmpiniţa. 632. 427-574. 630. Ed. (2000) Evoluţia mineralelor argiloase în procesele sedimentare. Proca A.. 634. AIGR. 639. București.

Reschke S. Univ. Paris. “Lomonosov”. Remeș I. 2. Thèse. RTD(pdf ). (1958) Studiul petrografic al formaţiunilor eruptive din regiunea Seini-IlbaNistru (Baia Mare). Rădulescu C. 655. Robu I. of Cambridge. 659.. “Babeș-Bolyai”. Roban R. București. (1968) Namagnicenost gornîh parod Gor Apuseni (România). (1999) Studiul tectonitelor legate de zonele de forfecare dintre Pânza Getică și unităţile superioare supragetice dintre Munţii Lotru și Cibin.-D. Iași. XXXI. București 663. 307409. (2009) Analiza sedimentologica a formaţiunilor paleogene din nord-estul Depresiunii Getice – reconstituiri paleoambientale. S. Răileanu M. Rădulescu Fl. (1978) Consideraţii tectonofizice privind Platforma Moesică în zona Slatina-Turnu Măgurele. 196 p. 1973). Hamburg.. Moscova. Univ. Ricman C. 18. IGR. București (A Dissertation submitted for the degree of PhD at the Univ. (1962) Contribuţiuni la studiul anatomic comparativ al Artriodactylelor actuale și fosile din ţara noastră și importanţa acestora pentru stratigrafia Pleistocenului superior. București. București. 652. Univ. RTD. Impactul asupra mediului datorat exploatării apelor geotermale din perimetrele Oradea și Săcuieni. Univ. 658. Răileanu Gr. Romanescu D. Robu Lucica (2002) Cristalochimia filosilicaţilor magnezieni din ultramafitele Carpaţilor Meridionali. „Al. 660. Univ.. serie A. Cuza”. Roșca Vl. 1904. 649. (2000) Studiul petrografic și mineralogic al rocilor eruptive neogene și mineralizaţiilor hidrotermale asociate din partea sudică a Munţilor Bârgăului. Univ. Geophysics. București 662. Univ. Roba Carmen-Andreea (2010) Fenomenul geotermic din vestul României. Univ. Peterhouse.. (1953) Cercetări geologice în regiunea Sviniţa-Faţa Mare. 661. I. J. Univ. 51 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Rech-Frollo Marguerite (1940) Étude pétrographique des séries sédimentaires de la vallée du Bicaz-Carpathes Orientales. Roman C. București. (2000) Morfologia și geochimia zirconului din granitoidele prealpine din Carpaţii Meridionali. 650. 654. RTD. (1979) Cercetări seismice privind structura crustei terestre în R. Univ. București. București. (1998) Biogeochimishe Variabilitäten in der Schwebstofffracht der Donau und deren Einfluss auf das Sedimenationsgeschehen im nordwestlichen Schwarzen Meer. 32 p.. Reyad Khassawneh (1980) Studiul condiţiilor de formare a zăcămintelor de hidrocarburi din sectorul estic al Platformei Moesice în perimetrul Cioceni-Micșunești-Urziceni-Mărgineanu. 653. V. România. RTD(pdf). Rădulescu D. (1971) Studiul geologic al regiunii Dedulești-Rîmnicul Vîlcea cu privire specială asupra deplasărilor de teren. no d’ordre 2771. (1998) Seismotectonics of the Carpathians and Central Asia. Dept. Semnificaţii petrogenetice și metalogenetice. Univ. 151-260. of Geodesy & Geophysics. 26 p. 183  p. 40 p. București. BSBAGG. 2 . 657. București. N.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . 17 p. București. Rom. Univ. 665. 664.. Cluj-Napoca. ACG. T. 656. Univ..2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României 648. București. Univ. RTD. Răileanu Adriana (2002) Arhitectura secvenţelor depoziţionale purtătoare de hidrocarburi din Jurasicul Platformei Moesice. Univ. no. 25 p. 651.

. cu privire specială asupra acumulărilor de hidrocarburi. București. Univ. 42 p. 670. Runceanu M. București. 683. D. București. M. Rusu A. STE. E. 682.. București. (2008) Contribuţii la simularea regimului de curgere al izvoarelor carstice cu aplicaţie la sistemul carstic Motru Sec-Baia de Aramă. România. Saleh Hasan Hussein (1983) Studiul mineralogic și petrografic al eruptivului bazic dintre valea Bogata și Racoș. publ. (1999) Tipuri barice de metamorfism în Cristalinul Getic – semnificaţii și implicaţii în interpretarea succesiunii litostratigrafice. București. docum. Univ. J5. Univ. (1917) Masivul eruptiv de la Greci. MMPG. Geol. Univ. RTD. București. Roma. 672. București. 673. 52 675. Univ. 7-146. 667. “Babeș-Bolyai”.. Saraiman A. 165-352. Saad Yanni Mishrigi (1981) Studiul geologic al depozitelor neogene superioare dintre văile Slănic de Buzău și Buzău cu privire specială asupra zăcămintelor de petrol și gaze. LI. Munţii Perșani. Univ. 182 p. București. 676.. București. 674. AIGR.. Univ. (1977) Stratigrafia depozitelor oligocene din nord-vestul Transilvaniei (regiunea Treznea-Hida-Poiana Blenchii). Ruben Borja Sanchez (1983) Contribuţii la cercetarea geofizică a acviferelor cantonate în terenuri fisurate și carstificate cu aplicaţii în România și aplicabilitate în Mexic. 23 p. RTD(pdf ). 26 p.. competitive forces in a compressive orogen. Univ. București. București. Rotman D. 183 p. Rotaru A. București. 19 p. (2005) Contribuţia evenimentelor tectonice din Terţiar în definirea structurii geologice și crearea condiţiilor necesare formării zăcămintelor de hidrocarburi în sectorul dintre văile Olt și Jiu al Depresiunii Getice. 91-248. (1999) Studiul geomecanic al unor roci stâncoase folosite ca piatră spartă la construcţia căii ferate.. 668. (1975) Les équides fossiles de Roumanie (Pliocène moyen-Pleistocène supérieur). Sagatovici Alexandra (1968) Studiul geologic al părţii de vest şi centrale a bazinului Oaş. 678. M. 669. IGG. Sami Omer Mohamed Kassem (1991) Perfecţionarea explorării și evaluarea zăcămintelor de calcar utilizate la fabricarea cimentului. Salem M. Rom. AIGG... Sandu D. (1998) Tectonics and erosion. The Netherlands. în regiunea cuprinsă între rîurile Olt și Teleorman. Sanders C. (1972) Probarea zăcămintelor filoniene polimetalice. 40 p. București. RTD. RTD. Univ. Vrije Universiteit. Ryer Mihaela (1998) Stratigrafie secvenţială și evoluţia geologică a formaţiunilor paleogene și miocen inferioare din estul Bazinului Getic. Cluj-Napoca. 20 p. Roșu V. teh. (1970) Studiul Sarmaţianului dintre Moldova și Bistriţa pe bază de microfa- GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Univ. (1979) Contribuţii la problema evaluării și îndepărtării efectelor de relief topografic în magnetometrie. 671. RTD. Samson P. (1979) Studiul geologic al depozitelor sarmaţiene din Platforma Moesică. Sabău G. VII. București. Univ. 677. Of. 679.. 680. Roth M. XIV. 684. A fission track study of the Romanian Carpathians. 681. 69223. RTD(pdf ). A. 2 . Rusz Ottilia (2010) Interpretări paleoclimatice în Badenianul salifer din zona Praid-Sovata și impactul sării asupra mediului înconjurător.Titus Brustur 666. București. Univ.

687. Univ. Tübingen. Univ. (1970) Studiul geologic și petrografic al părţii centrale din Munţii Codru-Moma cu privire specială asupra mineralizaţiei urano-molibdinifere. București (Recifs et facies detritiques du Sarmatien moyen de la partie centrale de la Bessarabie. (2005) Sedimentaţia carbonatică în Jurasicul superior și Cretacicul inferioar din Pânza de Bedeleu (Munţii Apuseni): faciesuri. RTD. Iași. Schuller V. Reihen A70. 693. Arb. cu privire specială asupra calcarelor: biostratigrafie. 2 . (2004) Evolution and geodynamic significance of the Upper Cretaceous Gosau Basin in the Apuseni Mountains (Romania). București. București). Univ. XII. Sava Dana Monica (2004) Studiul biostratigrafic al depozitelor miocene din estul Platformei Moesice. Univ. M. Cluj. Univ. 178 p.. Rumanien. (1984) Studiul geologic al regiunii cuprinse între localităţile Filia-Vîrghiș-Baraolt-Aita Mare-Malnaș Băi-Bicsad-Herculian cu privire specială asupra depozitelor de lignit (jud. Claushaler Geol. (1993) Optimizarea metodelor de explorare a zăcămintelor de lignit cu privire specială la bazinele din Oltenia. Univ. 26 p. (1995) Cercetări geofizice complexe în bazinul Streiului. 415-466. București. Univ. Univ. București). I. 690. 249 p. I. 696. 694. București. AIGR. Cuza“. (pro parte in: Stratigrafia depozitelor neogene de platformă dintre Moldova şi Bistriţa. 5-200. Sălăjan I.. ”Al. AIGG. VIII. Saulea Emilia (1946) Les recifs et les facies detritiques du Sarmatien moyen de la partie centrale du Plateau moldave. MIGR.  695. Univ. 5-98. Univ.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României ună. Presa Universitară. 686. (1980) Geologische und petrographische Untersuchungen im Danubikum der Sudkarpaten. Iași). 692. (1975) Studiul geologic al părţii centrale şi nordice a sinclinalului Hăghimaş (Carpaţii Orientali). ”Al. 260 p.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . București. biostratigrafie și evoluţie sedimentară. Tübingen. “BabeșBolyai”. Savul M. Scrădeanu D. 697. Univ. Cluj-Napoca. 691. I. Univ. 689. Districtul Câmpulung. (2000) Aplicarea metodei gravimetrice la cercetarea platoului continental românesc al Mării Negre. București. 38. 1994. Scurtu E. 699. Sava C. Savu H. “Al. 112 p. RTD. Săsăran E. București. București. Covasna)... XLV. 698.. microfaciesuri și reconstituirea paleomediului. (1965) Masivul eruptiv de la Bârzava (Munţii Drocea). Savu Gh. Tübinger Geowiss. Fl. Săsăran Liana Maria (2007) Depozitele Cretacicului superior în facies de Gosau de pe rama estică a Munţilor Gilău. 1927. 688. 53 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Schuster A. Şt... MIGG. Univ. 148 p. Cuza”. ”BabeșBolyai”. Cluj-Napoca (Calcarele Jurasicului superior-Cretacicului inferior din Munţii Trascău. Iași (Studiu asupra şisturilor cristaline şi a zăcămintelor de manganez din regiunea Şaru Dornei. 685.. 46  p. (1924) Studiul cristalinului și zăcămintelor de manganez din regiunea Şarul Dornei-Bistriţa (Districtul Câmpulung).. “Babeș-Bolyai”. 2006. Claushal-Zellerfeld. Săndulescu M. Parîng Gebirge. Cuza”. IGG. Seghedi Antoneta (1998) Studiul petrologic al formaţiunilor magmatice și metamorfice din zona Megina-Mircea Vodă (Dobrogea). Ed. 35. K. ClujNapoca). Univ. 1995. Abh. București.

Sethakul Noparat (1983) Studiul geologic complex al depozitelor neogene dintre valea Olteţului și valea Gilortului cu privire specială asupra condiţiilor de formare a zăcămintelor de hidrocarburi. Univ. “Al.. Romania: systematic arrangement and biogeographic perspective. LI. (1987) Studiul petrologic al calderei Călimani. 2 . Univ. Skirk Aubrey M. 712. Simionescu Teodora (1972) Studiul geologic al Sarmaţianului și Meoţianului dintre Bistriţa și valea Răcăciuni-Bacău.edu/send-pdf. Slăvoacă Ruxandra (2010) Contribuţii la determinarea proceselor de mineralizare a apelor subterane în condiţii naturale sau supuse influenţelor antropice. Univ. Kent State University. București. București. IF (secţia geofizică). (1977) Aplicarea seismometriei la prospectarea unor zone de acumulare a substanţelor minerale solide.. Univ.cgi/ Shirk%20Aubrey%20Mae. 191  p. 714. Soroiu M. Iași (Geologisch-Paläobotanische Untersuchungen im SO-Banater Danubikum. București]. Cluj-Napoca. ”Al. București. Soare Barbara (2006) Mineralogia argilelor din depozitele de vârstă mio-pliocenă din Bazinul Focșani. Iași [Studiul geologic al Sarmaţianului şi Meoţianului dintre valea Bistriţa şi valea 54 Răcăciuni (Bacău). Seghedi I. Acad. http://etd. București. 705. Sprînceană V. XI. RTD. 703. RTD. Purcăreni. “BabeșBolyai”.. 17 p. 708. “Babeș-Bolyai”. (2006) A novel assemblage of decapod Crustacea from a Tithonic coral reef olistolith.. RTD. București. Cluj-Napoca. Semaka Al. 1970. (1997) Stratigrafia și sedimentologia depozitelor clastice din exo. Iași. Univ. RTD(pdf ). MS Thesis. 20 p. I. 713. 45  p. 707. 9-71. Univ. Univ. I. 706.. RPR. Cuza”. Univ. (1960) Contribuţii la studiul radioactivităţii unor cărbuni din R. I. Univ. Univ. București. Silye L. 24 p. 225-262. Univ. 711. Cuza”. 1977. “Al.pdf?kent113901231 709.R. (2005) Cercetări asupra dinamicii spaţio-temporale a câmpului geomagnetic în scopul întocmirii unor imagini aeromagnetice sinoptice unitare pentru teritoriul României. Cluj-Napoca. București 701. 710. „Babeș-Bolyai“. (2003) Studiul petrologic al faciesurilor sedimentare cu implicaţii asupra generării și înmagazinării hidrocarburilor din Platforma continentală românească a Mării Negre. 19  p.și endocarstul zonei Padiș-Cetăţile Ponorului.Titus Brustur 700. RTD(pdf ). 715. 702.. Studiu de caz: zăcământul hidromineral Lipova. Silvestru E. (1936) Beiträge zur Klärung einiger Abbauprobleme bei den Rumänischen Salzgruben unter besonderer Berucksichtigung der geologischen Verhältnisse und der festigkeit- GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. București). 25 p. Cuza”. MIGG. SUA. Spănoche S.. AIGG. Senduleac C. Spulber Liana (2010) Emisii geogene de metan în Transilvania și implicaţiile lor asupra mediului înconjurător. (2010) Faciesuri sedimentare și asociaţii micropaleontologice în depozitele sarmaţiene din sudul Transilvaniei și implicaţiile acestora în cercetarea zăcămintelor de hidrocarburi. Shahwali Admadzoi (1982) Studiul geologic al depozitelor neozoice din regiunea UrseiVîrfuri-Vișinești cu privire specială asupra perspectivelor de petrol și gaze. 704. Univ. C.P. București. (1968) Studiul geologic și paleontologic al Danubianului din Banat. Stamatiu M.ohiolink. RTD. IGG. Univ.

Stoica M. 729. Stănescu R. 733. 732. Acad. Bucuresti). Univ. 5390. 717. Romania). București. Ed. 722. Cuza”.. București [Feldspatization processes in the crystalline Lainici-Păiuş Series (Vâlcan Mountains. 726. RTD. Univ. România. 39 p. Freiberg.. (2004) Caracterizarea geochimică a vulcanitelor neogene din Carpaţii Orientali în sectorul Călimani-Gurghiu-Harghita. 2 . 6-98. Rom. 724. 720. (1999) Studiul geologic al Autohtonului danubian din cursul superior al văii Motru în contextul general al Danubianului extern. 725. RTD. Stan N. judeţul Bacău. Stepan M. București. (1998) Contribuţii la metodica prospecţiunilor electrometrice cu curenţi tranzitorii. 55 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr.. București]. 718. Stanciu V. V. Univ. Univ. Ars Docendi.. 1922. Univ. Cluj (și în: An. București. 719. Ed. AIGG. București). „Al. Univ. cu aplicaţii în România. RPR. București. Stelea I. Stiopol Victoria (1962) Studiu mineralogic şi geochimic al complexului filonian din munţii Ţibleşului. (1996) Studiu geologic și geomecanic al amplasamentelor de baraje situate pe roci stâncoase. 1977. V. Univ. București. (2003) Ostracode purbeckiene din Dobrogea de Sud. Gheorghe și posibilităţi de predicţie. Stănescu V. 93 p. munţii Vâlcan. (1970) Studiul geologic și hidrogeologic de prognoză pentru hidrocarburi în Depresiunea Bîrladului. Stănică A. București. Stillă Al. București. (2003) Evoluţia geodinamică a litoralului românesc al Mării Negre din sectorul Sulina-Sf. București. 52. RTD. 15 p.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României mechanischen Eigen-schaften des Steisalzes. Univ. 727. 731. Stănoiu I. Univ. 721. București. 716. Stănciucu Mihaela (1997) Studiul geologicgeomecanic al stabilităţii iazurilor de decantare pe baza analizei de semnal.. Steclaci Livia (1962) Studiul mineralogic şi geochimic al regiunii Toroioaga-Baia Borşa. (1998) Studiul geologic-geomecanic privind fundarea construcţiilor pe terenuri compresibile. București. București. Univ. 66. I. 42 p. 91-179. RPR. 730.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . Univ.. Univ. (1985) Géologie de la région de HaţegCioclovina-Pui-Băniţa (Carpathes Meridionales). 2007. 22 p. (2004) Palinologia și biostratigrafia Miocenului inferior și a bituminelor asociate din Semifereastra Slănic-Oituz. Tipografia Ardealul. Univ. Min. (2000) Formaţiuni blastomilonitice în Munţii Sebeș. A. (1921) Determinarea feldspaţilor pe baza refrigerenţei lor. 218 p. Stănică D.. (1975) Procese de feldspatizare în seriile cristaline Lainici-Păiuș. Stoicescu Al. Iași. Cernăuţi. (1987) Contribuţii la descifrarea structurii geologice profunde a Platformei Moesice prin metoda curenţilor telurici. 723. IPGG. 728. București. 734. București. Univ. Ed. Bucuresti (Ostracode purbeckiene din Dobrogea de Sud. Stiopol A. București. Univ.131-240. cu privire specială asupra condiţiilor de formare a acumulărilor de hidrocarburi. Stănculescu Constanţa (1984) Studiul geologic al depozitelor miocene și premiocene din regiunea Ludaș-Luncani-Sărata-Tescani. AIGG. București. Stoica Negulescu Elena Rodica (2001) Studiu geologic complex al formaţiunilor neogene din zona de trecere de la Platforma Moldovenească la avanfosa Carpaţilor Orientali. Acad. Stoica I.

Iași] (rezumat in : http://geology. 114 p. Ed. București. 23 p. 741. Univ. (1974) Studiul geologic şi petrografic al bazinului superior al Crişului Negru-Băiţa Bihor cu privire specială asupra mineralizaţiei de bor şi a skarnelor magneziene. Szasz L. RPR. București. A. ”Al. Univ. Szakács A. 748. I. IGG. HTM). Ploiești (pro parte in: Sistemul petrolifer Histria. 267 p. (1998) Stratigrafia și paleontologia Cretacicului superior din regiunea Vânturariţa-Brezoi (Carpaţii Meridionali). Geo-Eco-Marina. Univ. 746.uaic. Stroia Ioana Florica (1988) Contribuţii la cercetarea hidrogeologică a amplasamentelor de construcţii hidrotehnice situate pe masive fisurate și fracturate. 747. I. Szöke Amalia (1962) Studiul geologic şi petrografic al regiunii Toroioaga . Iași. (2002) Studiul mineralogic și geochimic al sistemelor minerale prăfoase haldate și impactul lor cu mediul.. Univ. VI. 2 . (1936) Separaţiuni şi succesiuni magmatice în masivul eruptiv din regiunea cuprinsă între Ţara Oaşului şi Ţara Chioarului. Strutinschi C. 2004.ro/dani/P. Univ. I7. 26-62. Ed. “Babeș-Bolyai”. cu referire la formaţiunile proterozoic superioare-cambrian inferioare din Dobrogea centrală. Timișoara.. Superceanu C. (1970) Studiul chimico-mineralogic al minereurilor de Cu. IPT. București-Constanţa. 199 p. Şerban Delia Zemira (2002) Inversia datelor de temperatură obţinute prin măsurători în foraje pentru determinarea variatiei în trecut a temperaturii suprafeţei Pământului. 13/1. București. I.0-Index. RTD. Cuza”. Cuza».Baia Borşa. D. Suciu N. București.. “Babeș-Bolyai”. Univ. Cluj-Napoca [pro parte in : Geochimia pegmatitelor din cristalinul Gilăului (Munţii Apuseni). 25  p. “Al. Univ. (2001) Contribuţii la perfecţionarea metodelor de evaluare în condiţii de incertitudine a zonelor potenţiale și a acumulărilor noi de hidrocarburi. 740.Titus Brustur 735.. (1972) Studiul rocilor cuarţofeldspatice din cursul superior al văii Streiului. (1978) Studiul mineralogic și geochimic al rocilor bazice și ultrabazice din Dealul Ursului. (1998) Relaţii cauzale între sistemele transcurente crustale și metamorfismul regional. Cluj. «Al. Iași. Acad. Iași). Şaramet M. Stoicovici E. STE. Univ. IGSSSAR. Stoici S. (1998) Pegmatitele din cristalinul Gilăului (Munţii Apuseni). RTD. 9-128. Anca-Andreea (2005) Studiul depozitelor miocene din subasmentul municipiului Cluj și din împrejurimi. 751. Stumbea D. cu privire specială asupra conţinutului microfaunistic.. Susanu Georgeta (2008) Principii și aplicaţii ale bazelor de date în sedimentologie. 737. 738. Univ. București. Cuza”. Cluj-Napoca. Univ. Univ. 2001. Munţii Căpăţânii. Publ. GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 739. Strechie Claudia (2007) Changements environnementaux récents dans la zone de NordOuest de la Mer Noire. București. 270 p. Spec. 15 p. Junimea. București.. Şabliovschi V. 742. 736. Ed. 56 743. RTD.. Mo-Re din România în vederea valorificării industriale a reniului. RMGMUC. I. (2000) Studiul petrologic și tefrologic al tufurilor vulcanice din Badenianul inferior din nord-vestul bazinului Transilvaniei. 749. I. 750. București. Univ. Stoiciu Fl.. Şeclăman M. 745. 744. 1/2. București.

Iași. 36 p. 757. IPGG. D. RTD(pdf ). (2003) Recherches pollenanalytiques dans les Carpates Orientales (Roumanie). Univ. Univ. “Al. 754. 23  p. 753. (1971) Cercetări geologominiere privind zăcămîntul de antracit de la Schela. 49 p. București. Iași (pro parte in: Dealul Mare-Hârlău. Ştiucă E. Ed. 2 . Cuza”. I. 3D geometry and tectonic evolution of the Carpathians foreland basin. (1978) Stratigrafia și structura flișului cretacic și paleogen dintre valea Prahovei și valea Ialomiţei. 768. București. Şoigan P.. 25  p. Ştefan Stan Cristina Oana (2009) Studiul hidrogeochimic al apelor subterane din zona centrală a Platformei Moldovenești. Tămaș T. 766. 756. București (pro parte in: Stratigraphy and structure of Cretaceous and Paleogene flysch deposits between Prahova and Ialomiţa Valley. RTD(pdf ). (1970) Stratigrafia depozitelor terţiare din bazinul inferior al văii Almașului (NW Transilvaniei) cu privire specială asupra celor miocen inferioare. Tanţău I. 755. Paris Sud & Univ. Cluj-Napoca. 760. București.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României 752. 767. (1973) Asupra unor cazuri particulare de medii alfa utilizabile în prospecţiunea electrică a subsolului.. Univ.. RTDH. Suppl. Ed. 1997.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . J. București. Aix-Marseille III & Univ. 39 p. Şerbănescu T. 763. Ştefan P. I. Monografie geologică. 119 p. Ştefănescu Lucrinia (2010) Cercetări privind impactul asupra mediului la închiderea unor exploatări de aur din câmpul metalogenetic Roșia Montană. 758. Ştefârţă Ana (1997) Flora miocenă din interfluviul Nistru-Prut. jud. București. Vrije. Geol.. Cuza”. Cluj-Napoca. Institutul de Botanică. Univ. ”Babeș-Bolyai”. Univ.. “Al. Chișinău. RTD. (2010) Contribuţii privind geologia economică a aurului în România. Univ. RTD. 57 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Amsterdam. Univ.. București. 2006.. 207-325. Ştefan A. RTD. 762. Univ. 1995. Ştefănescu D. Univ. Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. BabeșBolyai Cluj-Napoca [pro parte in : Histoire de la végétation tardiglaciaire et holocène dans les Carpates Orientales (Roumanie). (1980) Petrographic study of the eastern part of the Vlădeasa eruptive massif. Tărăpoancă M. Tatu M. 765. (2004) Arhitecture.Gorj.pdf. București).. Iași). AIGG. 132 p. (1998) Le massif Highiș (Roumanie). Inst. Univ. 200  p. (http://www. 761. București. Univ. 76. 764. 759. București. RTD. (2000) Paleontologia carnivorelor neogene din Bazinul Dacic.. Histoires de la végétation et de l’impact humain. Univ.com/publications/Articole/Tarapoanca(2004)). RTD. ”Al.. Univ. 58 p. un exemple de l’évolution du magmatisme alcalin anorogénique. Presa Universitară Clujeană. Univ. Tămaș-Bădescu S. (1989) Geologia regiunii Dealului Mare-Hîrlău și perspectivele în resurse minerale utile.. Ştefănescu M.. LV. Şuraru Maria (1972) Studiul coralierilor senonieni din bazinul Borod. “BabeșBolyai”. I. Cluj-Napoca]. (2003) Mineralogia și geochimia speleotemelor din câteva peșteri din Munţii Bihor.danubianenergy. of Tectonics and Regional Geology. Rom. 41 p. București. 131  p. Univ. (1971) Studiul flișului cretacic intern și extern dintre valea Bicazului și valea Bistricioarei (Carpaţii Orientali). Cuza”. I.. Şuraru N.

Tran Nghi (1982) Studiul petrografic al rocilor colectoare de hidrocarburi din depozitele paleogene în regiunea cuprinsă între valea Oituzului și valea Slănicului. 2 . 23  p. (1991) Un model al sursei seismice bazat pe distribuţia asperităţilor și stăpungerea tensiunii tectonice.. Mîniom și Bocșa. 182 p. Trifulescu M. USA. IFA. különös tekintettel azok disszlokácioira (Rocile eruptive care formează fundamentul Munţilor Călimani). I. Univ. Univ. Vergiliu. Univ. ”Babeș-Bolyai”. 777.. Cuza”. București. 28 p. Teulade A. București.. Univ. 780.. 775. R. 225-260. RTD.Titus Brustur 769. Therrien F. GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Tudor G. Terzea Elena (1963) Contribuţiuni la studiul osteologic. București.. Ed... 770. Baltimore. Tiţă Rodica (2010) Studiul stratigrafic și paleontologic al depozitelor miocene din Bazinul Bahna (Carpaţii Meridionali). Spec. 27 p. publ. 23 p. Iași... 779. Tetișan (Smical) Ana-Irina (2010) Studii și cercetări privind utilizarea tufurilor zeolitice din zona Bârsana în tehnologii neconvenţionale de epurare a apelor uzate. București.). Cluj. ”Babeș-Bolyai”. (1989) Téphrologie des formations cendro-ponceuses en millieux lacustres quaternaires. RTD(pdf ).. 4. I. Tomescu L. RTD. Thamer A. I. (1982) Studiul geologic al regiunii dintre văile Adamclisi și Pietreni din Platforma sud-dobrogeanã cu privire specială la apele subterane. 783. Dawoud (1980) Litologia depozitelor sedimentare între Doman. (1972) Structura geologică și posibilităţile acumulării hidrocarburilor naturale în subsolul regiunii dintre valea Dîmboviţei și valea Buzăului la confinele zonei cutate a depresiunii subcarpatice cu platforma. 772. Cluj. 2005. Acad. 302 p. 365 p. RTD(pdf ). Todea Z. Univ. RTD. Iași. Cluj-Napoca. 54 p. Török Z. București). Univ. Tătărâm Niţa (1963) Stratigrafia Eocenului din regiunea de la sud-vest de Cluj. (1996) Magmatitele și metalogeneza zonei vestice a masivului Poiana Ruscă. 771. Ed. 773. 41  p. 774. (1944) A Kelemen havasok eruptiv tömegének talapzatát alkoto képzödményekrol. RTD. Fuz. 23 p. Tiron Laura (2010) Delta du Danube – Bras de St. 28 p. Cuza”. RTD. Univ. Trifu C. 776. cu aplicaţie în calculul seismogramelor teoretice. GeoEco-Marina. cu privire specială asupra zonei Slănic Moldova. Mobilité morphologique et dynamique hydro-sédimentaire depuis 150 ans. 784.. budinajul în regiunea Muntele Săcel-Valea Ierii sat-văile Rîșca-Someșul Rece. 4. Univ. ”Al. Trif Aurica (1968) Migmatitele. Univ.. 29  p. București. București. zoogeografic și filogenetic al carnivorelor din RPR. (S. 781. București. București. RTD. (2004) Paleoenvironmental reconstruction of Late Cretaceous (Maastrichtian) dinosaur-bearing formations of Romania. 24 p. Aix-Marseille II. RTD. RPR. “Al. 785. Méthode d’étude et applications au Massif Central français (Velay) et aux Carpathes orientales roumaines (dépression de Braşov).. The John Hopkins University.. 782. Univ. Muz. RTD. (1982) Cercetări petrografice în partea de est a Munţilor Parâng. granitizarea. 280 p. George. București (pro parte in: Monografia mondială a grafitului.N. București. I.. Univ. Tihulcă Ramona (2007) Studiul hidrogeochimic al apelor minerale din Carpaţii Orientali. Univ. 58 778..

J10.. (2006) Studiul palinologic al Basarabianului și Chersonianului din Platforma Moldovenească. 2 . Rumänien) und Ramsbeck (Westfalen. Ed. Cuza”.. Univ. București. (2004) Metalogeneza auriferă asociată zonelor de forfecare din Munţii Căpăţânii. 43 p. (1969) Stratigrafia depozitelor mio-pliocene de pe Argeș. “Al.. București. (1999) Studiul depozitelor din Pânza de Audia și din partea vestică a Pânzei de Tarcău din sectorul nordic al Carpaţilor Orientali. 87.. 796. Iași. aufgezeigt an den Beisielen Blazna-Tal (Ostkarpaten. gesamtfah. IGG. Implicaţii în generarea hidrocarburilor. 1971. cu referire specială asupra stratelor de cărbuni.. Acad.. “Al. București. 789. I. 787. “Al. 24 p. Iași [pro parte in: Sarmaţianul cu strate de cărbuni din zona Fălticeni-Boroaia (Platforma Moldovenească). Iași. S. Ungureanu G. RPR. Univ. RSR.. Cuza“.. Umesh Chandra Singh (1978) Contribuţii la fundamentarea petrologică și petrofizică a datelor prospecţiunilor gravimetrice și magnetice din zona Balș-Optași a Platformei Moesice. București. Tehno-press. București. Turculeţ I. “Al. (Cercetări geologice asupra depozitelor jurasice şi eocretacice din cuveta Rarău-Breaza. STE. Univ. București. Rumanien) und Ramsbach (Westfalen. RTD(pdf ). 2008. (1968) Cercetări geologice asupra depozitelor jurasice și eocretacice din cuveta Rarău-Breaza. Univ. Udubașa S. 794. Univ. Heidelberg]. Udubașa Gh. Univ. 795. RTD. 28p.. Tulucan Dana Alina (1999) Studiul geologic complex al sectorului românesc al Depresiunii Pannonice cu privire specială asupra capcanelor de hidrocarburi. V. Univ. București). (1999) Studiul geologic al depozitelor sarmaţiene din zona Fălticeni-SascaRăucești (judeţul Suceava) Platforma Moldo- venească. 788. I. Univ.D. 790. Abh. Cuza”. 1996. 300 p. Ed. (1981) Zăcămintele de ape hipertermale din nord-vestul României. I. ”Al. Cuza”. (2000) Structura și evoluţia sedimentelor recente din zona de șelf extern și taluz continental din nord-vestul Mării Negre. Turculeţ L.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . București. I. Cuza”. “Al. Cuza”. Ed. Univ. 2009.. Ţicleanu N. 792. (1972) Syngenese und Epigenese in metamorphen und nichtmetamorphen Pb-Zn Erzlagerstatten. I. București. 115 p. 797. Acad. 793. I. 208 p.. Ţicleanu M. 799. cu privire specială la Oltenia. Iași. 798. Heidelberg [Syngenesis und Epigenesis in metamorphen und nicht-metamorphen Pb-Zn – Erzlagerstätten.). Univ. Univ. 59 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Bd. Univ. Univ. București. B. 141 p. Iași (Palinologia Sarmaţianului mediu şi superior din Platforma Moldovenească. RTD. Ed. (1992) Studiu genetic al principalelor zăcăminte de cărbuni neogeni din România. aufgezeigt an den Beispilen Blazna-Tal (Ostkarpaten. 145 p. Ţabără D. 791. Iași]. 19 p. Iași). RTD. Ţibuleac P. Ţenu A. Diss.. BRD). naturwiss. Ţambrea Dorina (2007) Analiza de subsidenţă și evoluţia tectonică-termică a Depresiunii Istria (Marea Neagră). 800. Tudor Mira (1955) Stratigrafia şi fauna depozitelor tortoniene şi sarmaţiene dintre Jiu şi Olteţ. 313 p. Univ. (1999) Studiul structurii și evoluţiei geologice a părţii vestice a Bazinului Dacic (Oltenia) în etapa carbogeneratoare pliocen superioară (dacian-romaniană). Heidelberg Geowiss.R. Turturean N. pe baza paleofitocenozelor caracteristice.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României 786.

Varga Ildiko  Melinda (2010) Exploatările de cărbuni din Bazinul Văii Almașului . 809.. 805. 67 p. Văscăuţanu Th... Urban T. 425663. Univ. (1991) Carst în Munţii Apuseni și Rodnei – studiu comparativ cu consideraţii geomorfologice și stratigrafice. (2003) Analiza sedimentologică a secvenţelor ciclice de vârstă cretacic superior din Moldavide . Vancea A. S. Univ. 1988. 816.Titus Brustur 801. (1978) Aplicarea metodei seismometrice la cercetarea șelfului românesc al Mării Negre. Vaida Marioara (1999) Datarea și corelarea pe baza asociaţiilor palinologice a formaţiunilor cristalofiliene și mineralizaţiilor singenetice asociate din partea sudică a masivului cristalin al Carpaţilor Orientali și partea estică a Carpaţilor Meridionali. 807. ICGM. 189. van Vugt Nicole (2000) Orbital forcing in the Late Neogene lacustrine basins from the Mediterranean. 813. XV. (1929) Observaţiuni geologice în regiunea de SW a Cîmpiei ardelene – cu o privire generală asupra geologiei Basinului Transilvaniei și cu descrierea specială a domului de gaz natural de la Zăul de Câmpie (Moinești). București. RTD. Geologica Ultraiectina. Mediaș. (1997) Contribuţii teoretice aplicative în domeniul seismicii inginerești. RTD(pdf ). S. București. Univ.. Univ. București). (1978) Studiul geologic și petrografic al părţii de vest a muntelui Parîng. 802. Budapesta.. Iași. (1984) Contribuţii privind prospecţiunea geotermică a apelor termale și mineralizaţiilor cu aplicaţii în R. AIGR. 166 p. 28 p.. “Al. Vamvu V. Univ. L. Bibl. I. Cluj-Napoca. Moscova. 810.. Academiei RPR. IGG. Vinogradov C. Viehmann I. Cluj-Napoca. București). Univ. București.reconstituiri paleoambientale. Geologica Hungarica. 2 . ser. “Babeș-Bolyai”. Univ. 804. geol. A magnetostratigraphic and cyclostratigraphic study. București). 2 hărţi geologice. Vendl Al. 57 p. (1967) Studiul petrografic al stratelor de Sinaia din anticlinoriul Zamura. 803. 1931. “Babeș-Bolyai”. RTD. RTD. Contribuţiuni la studiul paleozoicului din basinul Moldo-Podolic. Cluj-Napoca. București. Univ. Cluj-Napoca (pro parte in: Neogenul 60 din Bazinul Transilvaniei. București (pro parte in: Contribuţii privind prospecţiunea geotermică a apelor termale cu aplicaţii în R. “BabeșBolyai”. Varodin V. Univ. Ureche I. 1960. Univ. Vâjdea Anca-Marina (1999) Studiul influenţei proprietăţilor spectrale ale rocilor asupra distribuţiei câmpului geotermic la suprafaţa solului cu aplicaţii pe teritoriul României. Gh. GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 25 p. 2 pl. 815. București. 85201. 2 profile.. 806.. Ungureanu N. Univ. STE. (1929) Formaţiunile siluriene din malul românesc al Nistrului. Univ.Impactul asupra mediului și reabilitarea terenurilor afectate. Utrecht. Univ. Veliciu Ş. (1932) Das Kristallin des Sebeser und Zibins-Gebirges. București. D15. 26 p. București (Formaţiunile siluriene din malul românesc al Nistrului. România. Vârban B. Ed. 812. 808. 814. 811. (1965) Metode de cercetare hidrogeologică și prognoză a afluxului de apă în lucrările miniere cu exemplificare la zăcământul Palazu Mare și comparare cu zăcământul Iakovlev din zona anomaliei magnetice Kursk. Cuza”. Univ. 262 p. România. IV. (1999) The petrology of the neogene magmatites from Bârgău Mountains.

2 . 146 p. Univ. 39 p. Wijsman J. RTD. (1949) Studiul micropaleontologic al părţii superioare a Oligocenului de pe flancul sudic al Cuvetei de Slănic între rîul Prahova și valea Vărbilăului. Acad.. Arbeiten. 19 p. București. București. între Cavnic și Seini. Zett G. Carpaţii Orientali. Univ. Olanda. judeţul Bacău. 3. 831. 830. Univ. Univ. 832. Zamfirescu Fl... Vodă Al. 826. 834. Vu-Chi-Hieu (1973) Studiul mineralogic și geochimic al zăcămîntului polimetalic de la Brusturi-Luncșoara (Munţii Bihor). ACG.. 40 p. București. Cluj. (1967) Anomaliile gravimetrice din Depresiunea pre-carpatică dintre valea Moldovei-valea Trotușului și studiul statistic al unor particularităţi ale lor. 20 p. RTD. RTD. (1986) Studiul geologic al flișului paleogen dintre valea Slănic-valea Ciunget cu privire asupra zăcămîntului de ape minerale și gaze (CO2) terapeutice Slănic Moldova. Vrije Universiteit. (1999) Studiul metalogenetic al zăcămintelor stratiforme de pirită Zn-Pb-Cu din Munţii Maramureșului. XXVI. RTD. Tübingen Geowiss. 223-264. 819. RTD. București). București. 25 p. Gh. 824. (1971) Studiul mineralogic al formaţiunilor de skarne de la Dognecea (Banat). 828.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României 817. Univ. ”Babeș-Bolyai”. Younes Soubhi Ali (1982) Studiul geologic complex al formaţiunilor sedimentare din regiunea promontoriului nord-dobrogean cu privire asupra formării acumulărilor de petrol și gaze. (1996) Evaluarea formaţiunilor geologice pe baza diagrafiei geofizice înregistrate în sonde tubate. RTD.. București (pro parte in: Studiul micropaleontologic al stratelor de Cornu de pe flancul sudic al cuvetei de Slănic între valea Prahovei şi valea Vărbilăului. București (Mineralogeneza skarnelor de la Dognecea. Amsterdam. (2000) Extension in collisional orogenic belts: the Late Cretaceous evolution of the Alps and Carpathians. Universität Hamburg. București. 158 p. (2001) Early diagenetic processes in northwestern Black Sea sediments. 1953. Univ. Vulpe Fl. Univ. M.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . 823. 825. România. Voiculescu L. 19 p. 34 p.. 821. IPGG. 61 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. RSR. Vlad Daniela (1997) Modele de facies în molasa carpatică cu privire specială asupra colectoarelor de hidrocarburi. (1976) Condiţiile de stabilitate a taluzelor naturale și artificiale construite din terenuri argiloase. 829. 25 p. București). Univ.. (1985) Contribuţii la studiul deformărilor globului terestru în R. 25  p. Univ. Winguth Cornelia (1998) Pleistozäne meerespiegelschwamkungen und sedimentation im nordwestlichen Schwarzen Meer. Zincenco D. Tübingen. București. Vlad Ş. 833. 827. Univ.. (1982) Studiul geologic al regiunii Broșteni-Borca. Univ. 119 p. (1997) The Tertiary tectonic evolution of the Eastern Carpathians (Romania): Orogenic arc formation in response to micro-plate movements. Willingshofer E. Rijkuniversiteit Groningen. 820.A.. (1973) Studii mineralogice asupra rocilor psamitice terţiare de pe rama nordică a bazinului sedimentar Baia Mare. București. Reiche D. București. București. Visarion P. 822. Vulc Ana-Maria (2008) Nannoplancton calcaros în depozitele Cretacicului inferior din Apusenii de Sud.. A33. 818. RTD.. Voicu Gh.. “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. S. 120  p. Berichte aus dem ZMK. Ed. 1974. Zweigel P. Univ. Zugrăvescu D. RTD. RTD.I. Univ. București.. RTD.

.

într-un interval de 105 ani (1905 .1967). s-au elaborat 834 teze de doctorat.2010 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Fig. etapa a II-a (1968 . 1. 2 63 . 1 Dinamica tezelor de doctorat din intervalul 1905 . după cum rezultă din reprezentarea grafică din fig. în cadrul următoarelor etape: etapa I (1905 . etapa a III-a (1988 .1993) și etapa a IV-a (1994 .2010).2010).Date statistiCe În secolul al XX-lea și în prima decadă a secolului al XXI-lea.1987).

petrologie metamorfică și geofizică.31%).84%). hidrogeologie. geologia mediului. Paleontologia (11 teze – 7. geologie de laborator și agrogeologie (22 teze – 15.1959). 2b). I.97%) este reprezentată prin lucrări consacrate vertebratelor.59%).70%). Fig. cu câte 6 teze fiecare (8. cristalografie. nevretebratelor și paleobotanicii.70%) și alte instituţii (12 teze – 8. geotehnică.22 teze/an). s-au elaborat 138 teze de doctorat (media 2. Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (12 teze – 8.44%).69%). se constată ponderea însemnată a tezelor de geologie regională (40. geomecanică și micropaleontologie. urmate de cele din străinătate (26 teze –18.32%). Desfășurată de-a lungul a șase decade. zăcăminte și mineralogie. urmate de cele de petrologie magmatică (12. Tezele publicate însumează 11307 de pagini. la care se adaugă 211 de pagini ale celor 23 de RTD (fig.Titus Brustur În etapa I. Universitatea “Al. 2a. scara 1: 500 000 (1936 . Cuza” din Iași (17 teze – 12. Urmărind graficul din fig. fiecare cu câte 10 teze (14. ceea ce reprezintă cca 80% din numărul total aferent etapei I. 2 .49%). Sunt prezente și lucrări de petrologie sedimentară. iar un grup de patru teze tratează probleme de geotermometrie. cu o durată de 62 de ani. Majoritatea tezelor au fost susţinute la Universitatea din București (71 teze – 51. 2 Teze de doctorat din etapa I: repartiţia pe discipline (a) şi pe numărul de teze publicate (b) 64 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Este remarcabil faptul că 110 teze de doctorat au fost publicate integral. această etapă este foarte importantă deoarece este marcată de publicarea unor teze de doctorat – pe drept cuvânt fundamentale – care se referă la descifrarea geologiei unor mari unităţi structurale ale ţării. rezultatele acestora servind la elaborarea hărţii geologice a României.94%).

15%) și zăcăminte (14 teze – 5.09%) . iar după război. 2 65 . Fig.37% din numărul total de teze din această etapă deosebit de productivă. hidrogeologie (10 teze – 3. într-o perioadă când regimul comunist a cunoscut o oarecare relaxare și aparentă liberalizare. petrologie magmatică (23 teze – 8. înaintea celui de-al Doilea Război Mondial. GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 3a) permite evidenţierea următoarelor aspecte: creșterea numărului de lucrări de geologie regională (97 teze – 34. Austria și Ungaria.24%) și metamorfică (17 teze – 6. specialiștii români au susţinut 23 de teze la universităţi din Elveţia. Dintre tezele elaborate după război de autorii străini. geologie economică.95 teze/an). dar și o creștere semnificativă a numărului de specialiști geologi și geofizicieni. În etapa a II-a. una se referă la anomaliile gravimetrice din regiunea Iași și o alta la peștii fosili din Oligocenul de la Homorâciu.88%). la Leningrad și Moscova. Apar tezele de doctorat de sedimentologie (10 teze – 3. triplarea lucrărilor de geofizică (34 teze – 12.76%).92%).Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . dublarea numărului lucrărilor de geochimie (6 teze – 2. cu o durată de numai 20 de ani. Germania. Examinarea graficului (fig. geologie de laborator.18%). un număr dublu raportat la etapa precedentă.58%) și micropaleontologie (7 teze – 2. Restul disciplinelor (petrologie sedimentară. Franţa.01%). geologia carstului și tectonică) reprezintă 13.58%) și crește numărul lucrărilor de paleontologie. geotermometrie. în fosta Uniune Sovietică. 3 Teze de doctorat din etapa a II-a: repartiţie pe discipline (a) şi pe numărul de teze publicate (b). s-au elaborat 279 teze de doctorat (media 13.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României În străinătate. mineralogie (22 teze – 7. geotehnică. mai ales al celor de paleobotanică. geomecanică.

) și Asia de SE (Vietnam.20%) au fost publicate. urmată.22%) și instituţii din străinătate (6 teze – 2.8 1 teze/an). petrologia sedimentară. cu menţinerea în top a lucrărilor de geologie regională (8 teze – 27. 4b). Institutul Geologic. urmată de Universitatea “Al. geofizică aplicată. în ceea ce privește numărul de teze susţinute în instituţiile organizatoare de doctorat (IOD). hidrogeologie. În străinătate. în această etapă este elaborată și o primă teză de doctorat referitoare la geologia șelfului românesc din prelungirea platformei sud-dobrogene și a masivului nord-dobrogean. s-au elaborat 29 de teze de doctorat (media 4. Universitatea din București (216 teze – 77. respectiv de tectonică terţiară a Carpaţilor Meridionali.58%). urmate de tezele cu subiect de geofizică (5 teze – 17. Două teze de doctorat – de sedimentologie și paleontologia nevertebratelor – au fost elaborate de cercetători din Franţa. se constată o creştere spectaculoasă a numărului de teze de doctorat.15%). 2 . majoritatea provenind din Orientul Apropiat (Siria. Notă introductivă. Se remarcă o reducere semnificativă a disciplinelor (fig. 3b). 4a). Şi în acest caz. zăcăminte de minereuri metalifere.42%) este. zăcăminte (4 teze – 13. care a urmat evenimentelor din Decembrie 1989. Tot acum. de departe. de universităţile din Iași. hidrogeologia. Un număr apreciabil de teze de doctorat (101 teze – 36.13%). geochimia. cu o durată de 17 ani. la Moscova și o alta în Germania. s-au concretizat în harta geologică a ţării. I. Gaze și Geologie. Aceștia s-au specializat în geologia zăcămintelor de hidrocarburi. Universitatea “BabeșBolyai” din Cluj-Napoca (17 teze – 6. din universităţi și unităţi de cercetare geologică. dintre IOD se detașează Universitatea din București cu 17 teze. Odată cu diminuarea embargoului asupra datelor geologice și geofizice privitoare la acvatoriul Mării Negre. mineralogia. În etapa a IV-a.. Iordania etc. (1968) Harta geologică 1: 200 000. iar 3 cercetători străini. Palestina. din străinătate și două institute de cercetare românești (IFA. la care se adaugă 3986 de pagini ale celor 142 de RTD (fig. Cuza” din Iași (31 teze – 11. alte instituţii din ţară (9 teze – 3. Practic. petrologie metamorfică și petrologie sedimentară. Cluj-Napoca.34%). însumând 16497 de pagini. Bleahu M.05%) au ca tematică petrologia metamorfică. În etapa a III-a. doi din Franţa și unul din Germania. O caracteristică a acestei perioade o constituie prezenţa masivă a doctoranzilor străini în România (45 teze – 16. timp în care s-au susţinut și publicat 388 Rădulescu D. Comitetul de Stat al Geologiei. la Paris și Lyon. iar cele 16 RTD totalizează 372 de pagini (fig. această etapă corespunde primilor ani ai tranziţiei. IPGP).11%). la distanţă. 20 p.79%) și petrologie magmatică (3 teze – 10.10%). una în fosta URSS. petrologie magmatică. paleobotanica. Restul de 9 teze (31. Este de remarcat faptul că 4 doctoranzi străini din Orientul Apropiat și Guineea și-au finalizat tezele în intervalul 1988 -1991. geologia carstului și tectonica. au fost susţinute 4 teze de doctorat: două în Franţa.. București 66 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Au fost publicate 6 teze de doctorat care însumează 1205 de pagini. scara 1: 200 000 (1964-1968)1. sedimentologia. respectiv SUA. la Heidelberg.24%). cu implicaţii asupra perspectivelor petrolifere. cu o durată foarte scurtă (6 ani). au tratat probleme de palinologie comparată și tefrologie a bazinelor lacustre din Depresiunea Brașov.Titus Brustur Rezultatele remarcabile obţinute în tezele de doctorat de specialiștii Institutului Geologic al României. fostul Institut de Petrol. Coreea de Nord). se aplică metoda seismometrică la cercetarea șelfului românesc al Mării Negre. prima.

în numai în doi ani (1998. În această perioadă. petrologie metamorfică (17 teze – 4. geotehnica. paleobotanică (27 teze – 6.95% din total (etapa a IV-a). metalogenia. au fost publicate 71 de teze care însumează 14398 de pagini.15%). 67 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. se poate constata. 2 . 5a). geologia economică și geologia de laborator însumează 58 de teze.06% din numărul total al tezelor de doctorat din această etapă. geologia carstului. de un cercetător american preocupat de reconstituirea paleomediului din Bazinul Haţeg. 42 de RTD în format electronic (1709 pagini) și 27 de RTD cu 1347 pagini (fig.63%). geoconservarea. la Universitatea din București și la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Din graficul repartiţiei pe discipline (fig.01%).82 teze/an). menţinerea în top a tezelor de geologie regională (66 teze – 17. restul de 18 teze fiind distribuite. Petrologia generală. 5b).2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României Fig. geochimia. urmate de cele de geofizică (61 teze – 15. mineralogiei. în mod egal. hidro-geologia. gemologia.95%).34%).72%).38%) și de geologia mediului (20 teze – 5.24%). sedimentologie (32 teze – 8. s-au înregistrat 105 teze. Un număr important de teze aparţin paleontologiei nevertebratelor și vertebratelor (18 teze – 4.63%). Dacă avem în vedere că. paleoichnologia. reprezentând 14. micropaleontologiei. Acestea din urmă au fost susţinute de un cercetător român în Elveţia. geomecanicii și tectonicii (45 teze – 11. 4 Teze de doctorat din etapa a III-a: repartiţie pe discipline (a) şi pe numărul de teze publicate (b) teze de doctorat (media 22. creșterea explozivă este evidentă. 1999).59%). ceea ce reprezintă 27. geochimie (18 teze – 4. petrologie magmatică și zăcăminte (44 teze – 11.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . petrologia sedimentară. ca și în cazul etapelor precedente.

geologia carstului (4 teze – 0. se menţine pe primul loc Universitatea din București.48%).6%). În străinătate. cuprinse în 34 de domenii (discipline) principale (tabelul 1. Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (58–14. geologie de laborator (5 teze – 0.834 teze de doctorat de geologie și geofizică pe diverse teme.Titus Brustur Fig. rezultă următoarele: • în intervalul 1905 . geofizică (112 teze – 13. au fost susţinute – și. fig. GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr.23%) și agrogeologie (1 teze – 0.99%).37%).63%).95%).76%) și tectonică (22 teze – 2.28%).80%). iar în cotutelă 9 teze (2.2010. geologia mediului (23 teze – 2.44%). Sintetizând cele expuse mai sus. mineralogie (43 teze – 5.71%). geoconservare (2 teze – 0. cristalochimie (4 teze – 0. gemologie (2 teze – 0. cristalografie (3 teze – 0. hidrogeologie (24 teze – 2.50%). Cuza” din Iași (62 teze – 15. zăcăminte (44 teze – 5.43%).20%). • cea mai mare parte a tezelor de doctorat (776 teze – 93. geologie economică (6 teze – 0. paleontologie și micropaleontologie (100 teze – 11.97%).05%) aparţin domeniilor geologie regională (220 teze – 26. unele dintre ele.84%). urmată de Universitatea “Al. metalogenie (6 teze – 0.71%). • cu mai puţin de 15 teze fiecare sunt domeniile geomecanică (12 teze – 1.35%).88%).16%). urmate de cele 68 de petrologie (115 teze – 13. ele totalizează 58 teze de doctorat (6. geochimie (32 teze – 3.48%).35%). I. 2 .94%) și alte instituţii din ţară (7 teze – 1.79%). 6). geologie tehnică (10 teze – 1. cu 219 de teze (56. s-au susţinut 33 de teze (8. 5 Teze de doctorat din etapa a IV-a: repartiţie pe discipline (a) şi pe numărul de teze publicate (b) În privinţa IOD.23%).92%). publicate .44%).11%). sedimentologie (41 teze – 4.

analize sedimente actuale paleontologie-sedimentologie relaţii metamorfite-eruptiv inclusiv microfaciesuri inclusiv mineralizaţii metalifere GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 2 69 . crt. analize loess.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României Tabelul 1 Discipline geologice abordate în tezele de doctorat Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Discipline Agrogeologie Cristalochimie Cristalografie Gemologie Geochimie Geoconservare Geofizică aplicată Geofizică globală Geofizică regională Geofizica zonei Vrancea Geologia carstului Geologia mediului Geologie economică Geologie laborator Geologie regională Geomecanică Geotehnică Hidrogeologie Metalogenie Micropaleontologie Mineralogie Paleobotanică Paleoichnologie Paleontologia nevertebratelor Paleontologia vertebratelor Paleontologie generală Petrologie generală Petrologie magmatică Petrologie metamorfică Petrologie sedimentară Sedimentologie Tectonică Geotermometrie Zăcăminte Total Teze 1 4 3 2 32 2 77 8 21 6 5 23 6 5 220 12 10 24 6 22 43 43 1 11 18 5 7 57 36 15 41 22 2 44 834 Observaţii inclusiv rezervaţii paleontologice hazarde.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . impact de mediu optimizare. resurse spetrometrie comparată. perfecţionare metode geofizice.

Suedia (2). 7a). 8a) și 93 de străini. iar în format electronic 1709 pagini (fig. Franţa (5). SUA (1). Germania (8). 7b). Elveţia (7). 208 teze au RTD. Ungaria (2) și Rusia (4) (fig.08%) (fig. Universitatea „BabeșBolyai” din Cluj-Napoca (89 teze – 10. alte instituţii (30 teze – 3. Orientul Apropiat (55). în universităţi și instituţii de învăţământ superior din România (fig. 8b). iar 93 de autori sunt străini (11. Canada (1). cele cu RTD au 5916 pagini.71%). în centre universitare din Europa și SUA – Austria (2).Titus Brustur Fig. iar 42 sunt accesibile pe Internet (fig. urmată de Universitatea “Al. distribuţia autorilor este următoarea: 37 români. Republica Moldova (4). SUA (1) și Ungaria (5). Austria (4). Cuza” din Iași (115 teze – 13.15%). Asia de SE (1). 7d). Italia (1). • tezele publicate conţin un număr de 42389 pagini.60%) și în cotutelă (9 teze – 1. 7c). 2 .85%).67%). 6 Distribuţia tezelor de doctorat pe domenii (discipline) • marea majoritate a tezelor de doctorat au fost susţinute la Universitatea din București (523 teze – 62.79%). provenind din Anglia (1). Franţa (10). străinătate (68 teze – 8. • pe ţări. Belgia (1). Portugalia (1).15%) (fig. 70 • cercetătorii români alcătuiesc marea majoritate a autorilor (741 teze – 88. Olanda (5). un număr de 296 sunt nepublicate. I. Germania (5). • au fost publicate 288 teze de doctorat. GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. Olanda (3).

pagini publicate (c) şi autori (d) Fig.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României Fig. numărul total de teze (b). 7 Instituţiile organizatoare de doctorat (a). 2 71 . 8 Autori români în Europa (a) şi autori străini în România (b) GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 .

.

2 73 . George1 (1910) Recherches sur quelques roches de l’Oural. Imprimerie F.. Dinu J. Genève. Taponnier. 1 Farmacist militar GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr.teze De DoCtorat De autori roMâni privinD teritorii străine Mrazec Ludovic (1892) La protogine du Mont-Blanc et les roches éruptives qui l’accompagnent. Jon (1912) Geologische Untersuchungen der Beziehungen zwischen den Gesteinsspalten. Pamfil P. 3 profile. Universitatea Heidelberg. 1 planșă cu imagini microscopice. Universitatea Geneva. 91 p. der Tektonik und dem hydrographischen Netz im östlichen Pfälzerwalde (Hardt).

Tectonics and Regional Geology.unclosuk. Ştefan (1998) Studiul petrologic și geochimic al sedimentelor abisale din zona centrală a Oceanului Pacific.  1 Primul român care a obţinut un doctorat în geofizică în Germania. IGR. University of Toronto (Canada). 2 . după cel din România Universitatea București (sursa imaginii: http://www. la Institutul Geologic din Berlin. Universitatea Basel [Deformation und metamorphose der mesozoischen metasedimente am west. Late Cretaceous-early Tertiary.  Morariu Dan (1985) Deformation und metamorphose der mesozoischen metasedimente am west.und südrand des Aarmassivs (Leukerbad/Ausserberg). California Institute of Technology. sub conducerea profesorului Hans Stille. Rom. 2 tabele). 31 p.pdf ) 74 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 77: 1-187. mineralogic și geochimic al magmatismului de vârstă triasică din sud-estul Catenei Iberice.. J. 1998.Titus Brustur Patriciu Valeriu (1929)1 Geologische und geophysikalische (radioaktive) Unter-suchungen am Werstrande de Göttinger Leinetalgrabens.org/posters/ISA_poster. Universitatea Göttingen (publicată sub același titlu. Dumitrescu Roxana (1997) Studiul petrografic. Universitatea București. 2 Al doilea doctorat. Szobotka A.und südrand des Aarmassivs (Leukerbad/ Ausserberg). Spania. California: Constraints on lithospheric composition beneath continental arcs and the origin of cordilleran batholiths. București] Cătuneanu Octavian (1996)2 Reciprocal architecture of Bearpaw and post-Bearpaw sequences. University of Oklahoma. în anul 1930. Ducea Mihai Nicolae (1998) A petrologic investigation of deep-crustal and upper-mantle xenoliths from the Sierra Nevada. cu privire specială asupra nodulilor polimetalici. Western Canada Basin. Crânganu Constantin (1997) Heat flow in Oklahoma.

terminal fan-dominated sequence architecture: A new.ohiolink.2 Universitatea din București. Olariu Cornel (2005) Quantitative study of delta front deposits. – Paleoceanographic significance of sediment color on western North Atlantic drifts: II. Flood R. Indiana University. Lazar Ovidiu Remus (2007) Redefinition of the New Albany Shale of the Illinois basin: An integrated. Arkansas. stratigraphic. offshore Louisiana through integration of sequence stratigraphy. Marine Geology. Universitatea din București. Ohio and Pennsylvania: an investigation into the early colonization of land. Utah. University of Western Ontario (Canada). Indiana University. Sava Diana (2004) Quantitative data integration for fracture characterization using statistical rock physics. University of Wyoming.. Giosan Liviu (2001) The use of sediment color in paleoceanography: Pliocene-Pleistocene sedimentation in the western North Atlantic. Marine Geology. D. Tomescu Al. SUA. Pop Nicole (2004) Studiul geologic și metalogenetic al arealului cu mineralizaţii cuprifere din partea estică a districtului Punta del Cobre (Copiapo. (2001) Detailed internal architecture of ancient distributary channel reservoirs using ground-penetrating radar. (2005)1 Sedimentology and stratigraphy of the Cenomanian-Turonian Kaskapau Formation. ODP Leg 198. University of Texas at Dallas. Grützner J. Universitatea din București. Aller R.cgl/Tomescu20%Alexandru. Utah. 189/1-2. 244 p. Chile). 2002. 1 2 Al doilea doctorat.. GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. outcrop-based model for the Lower Green River Formation. University of Ohio (http://etd. după cel din România. – Paleoceanographic significance of sediment color on western North Atlantic drifts: I. Constantinescu Iuliana (2010) Specific geotechnical problems for transportations ways on glacial deposits area associated with lacustrine deposits.. Plio-Pleistocene sedimentation. Chicago area.. 2002). 3D seismic. Sava Paul Constantin (2005) Migration and velocity analysis by wavefield extrapolation. D.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . northeast British Columbia and northwest Alberta.case studies: Cretaceous Ferron Sandstone. Origin of color. University of Texas at Austin. Giosan L. pdf?ohiou1108479418). Vârban Bogdan L.. 189. Fl. Dumitrescu Mirela (2006) High-resolution biogeochemical study of organic-rich sediments from the Early Aptian oceanic anoxic event at Shatsky Rise. Pușcă Victor Alexandru (2003) Wet/dry. State University of New York at Stony Brook (pro parte in: Giosan L.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României Corbeanu Rucsandra M.edu/send-pdf. University of Texas at Dallas. Mitru Daniela (2007) Controlul structural al bazinului Ptolemaida (Grecia) cu privire specială asupra zăcămintelor de cărbuni. C. sedimentologic. outcrop and borehole data . and well-log data. Bădescu Adrian Constantin (2002) Reservoir characterization of the Miocene Starfak and Tiger Shoal fields. Stanford University. Stanford University. 2 75 . (2004) Late Ordovician-Early Silurian terrestrial biotas of Virginia.. Mudie. P. and geochemical study. University of Texas at Dallas. Flood R. M. Olariu Mariana Iulia (2007) Development and testing of methods for analyzing high resolution 3-D digital outcrop geology: big rock quarry.

.

635. 825 Apă naturală mineralizată 233 Apă sărată 445 Apă subterană 204. 810 Analiză structural-petrologică 43 Andezit cu piroxeni 383 1 2 Anomalie geoelectrică 215 Anomalie geotermometrică 465 Anomalie gravimetrică 1. 775. 724 Avanfosă 5. 289. 710 Argilă refractară 129 Artriodactyla 648 Asociaţie ichtiologică 189 Asociaţie micropaleontologică 704 Asociaţie minerală 508 Asociaţie mineralogică 209 Aur 299. 594. 355.inDeX teMatiC 1 Acvifer regional1 5472 Agrogeologie 626 Albian 495 Alge calcaroase (Rhodophyta) 633 Alteraţie hidrotermală 464 Alunecare de teren 632. 701. 391. 709. 817 Anomalie magnetică 128 Apă freatică 433 Apă minerală 233. 767 Aureolă de dispersie secundară 95 Autohtonul danubian 696. 733 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 778 Apă hipertermală 793 Apă termală 813 Argilă 188. 709. 2 77 Bazat exclusiv pe titlurile tezelor Numărul de ordine al tezei din listă . 600 Analiză de semnal 718 Analiză de subsidenţă 792 Analiză integrată 336 Analiză litofacială 26 Analiză sedimentologică 660. 739 Analiză cinematică 443 Analiză de frecvenţă 100 Analiză de polen 132. 755. 655 Aluviuni recente 290 Ambianţă sedimentogenetică 48 Amoniţi cretacici 123 Amplasament baraj 727 Amplasament hidrotehnic 255. 439. 389.

2 Chihlimbar 503 Claste endogene 136 Complex cărbunos 431 Complex cenologic 500 Complex filonian 730 Complex gabbro-eclogitic 166 Complex vulcanoclastic 156 Compoziţie chimică 211 Condiţie de drenaj 547 Condiţii de stabilitate 830 Condiţii hidrogeologice 475 Condiţii tectonice 524 Conglomerate de Bucegi 136 Construcţii rutiere 642 Contaminare cu hidrocarburi 125. 426. 296. 331 Centură manganiferă 297 Centură orogenică 827 Ceratomorpha 150 Charophyta 33 78 Dacian 547 Deformare tectonică 48 Deformare terţiară 480 Deformarea globului terestru 833 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 398.Titus Brustur Badenian 86. 640. 553. 608. 552. 498. 570. 288. 454. 815 Carstificare 306 Cărbuni 178. 713 Câmp geotermic 805 Câmp metalogenetic 422. 225. 717 Boraţi magnezieni 413 Cai fosili 681 Calcare microbiale 312 Caldera Călimani 700 Câmp de curent continuu 113 Câmp gamma 159 Câmp geomagnetic 11. 673. 711 Celestină 115. 329. 335. 104. 123. 505. 303. 587. 504 Biofacies 301 Biostratigrafie 46. 787 Capcană nestructurală 175 Capcană subtilă 477 Caracteristici geotehnice 635 Caracterizare geochimică 729 Carbonaţi 188 Carnivore 761. 463 Contrast geomecanic 151 Conul abisal al Dunării 618 Corali 762 Corelare geologică 203 Corp subvulcanic 467 Cretacic 165. 758 Câmp pegmatitic 18 Capcană de hidrocarburi 228. 774 Cretacic-Paleogen 315 Cristalin de Cozia 182 Cristalochimie 330. 524 Bancă de date 744 Bazin de Gosau 695 Bazin lacustru 807 Bazinul Focșani 710 Bentonite 169. 650 Crustacea (Decapoda) 708 Cuaternar 24. 662 Cristalografie 384. 770 Carotaj neutronic 83 Carst 386. 269. 603. 117. 497 . 340. 745. 155. 368. 746. 454. 610. 717 Crusta continentală 198 Crusta terestră 465. 586. 610 Curent continuu 257 Curenţi telurici 424. 786 Banatite 160. 465. 687 Birefringenţa feldspaţilor 384. 723 Curenţi tranzitorii 731 Cutremur de pământ 180. 385. 314.

351. 653 Facies de Gosau 694 Facies de Şotrile 613 Facies sedimentar 105 Faciesuri comparate 281 Faciesuri sedimentare 702. 786 Faună ichtiologică 364 Faună mezozoică 360 Faună și floră 205. 621 Elemente radioactive 392 Emisie geogenă 714 Eocen 326. 284. 452.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României Degradarea solului de stepă 626 Deltă relictă 457 Depozit clastic 706 Depozit cuaternar 152 Depozit loessoid 598 Depozit de plajă 103 Depozite jurasic-cretacice 141 Depozite miocene 52 Depozite neogene 56. 384. 768 Evoluţie termobarică 639 Evoluţie termotectonică 36 Evoluţie terţiară 228 Exoskarn 376 Explorare 260. 472 Fauna sarmaţiană 487 Faună fosilă 133. 115 Devonian 385 Devonian-Carbonifer 562 Diageneză 455 Diagrafie geofizică 510. 476 Distribuţie clarkeică 81 Dom de gaz natural 808 Eclogit 399 Efect de relief 668 Efect perturbant 358 Elemente minore 120. 332. 556 Diagrafie geofizică în sondă tubată 831 Diatomee 581 Diatomit 380 Dinamica falierii 641 Dinamică hidrosedimentară 776 Dinoflagelate 337 Dinozauri saurischieni 173 Disodile 364. 2 79 Etapă carbogeneratoare 795 Evaluare geologică 416 Evaporite 245 Eveniment tectonic 666 Evoluţie alpină 251 Evoluţie cretacic superioară 827 Evoluţie geodinamică 722 Evoluţie geologică 5. 242. 568 Feldspat plagioclaz 68. 717 Fenomen de încălzire 445 Fenomen de zeolitizare 59 Fenomen geotermic 659 Filogenie 770 Filosilicaţi magnezieni 662 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 126. 769 Eocen-Oligocen 229 Epigeneză 797 Epurare ape uzate 772 Eroziune messiniană 271 Eruptiv bazic 678 Eruptiv mezozoic 248. 510 Exploatare de cărbune 809 Exploatare minieră 382 .Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . 600. 704 Fauna de moluște 456. 443. 795 Evoluţie paleoclimatică 155. 453 Evoluţie paleogeografică 221 Evoluţie postsedimentară 105 Evoluţie radiativă 253 Evoluţie tectonică 249. 417 Eruptiv neogen 13. 402.

391. 403. 702. 733 Geochimia apelor subterane și de suprafaţă 628 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 353. 425. 591. 528. 781 Formaţiuni paleogen-miocen inferioare 473. 690. 596. 279. 455. 577. 481. 226. 503 Geneză hidrocarburi 3. 372. 660. 216. 412. 635. 543. 341. 258. 456. 318. 676. 424. 705. 773. 699. 296. 805. 227. 611 Formaţiuni pedogenetice 152 Formaţiuni permiene 76 Formaţiuni pliocene 259. 687. 602. 196. 551. 434. 814 Formaţiuni mezozoice 88. 174 Foraminifere cretacice 117 Foraminifere planctonice 256 Foraminifere terţiare 637 Formaţiunea cu acanthicum 282 Formaţiunea de Gura Şoimului 619 Formaţiunea de Hida 61 Formaţiunea de Sinaia 816 Formaţiunea de Somova 40 Formaţiunea Şisturilor Negre 283 Formaţiuni blastomilonitice 726 Formaţiuni cretacice 203. 12. 415. 536. 555 Formaţiuni pliocen-cuaternare 460 Formaţiuni ponţiene 406 Formaţiuni premiocene și miocene 719 Formaţiuni proterozoic superior-cambrian inferioare 740 Formaţiuni sarmaţiene 679. 657. 590. 485. 189. 379. 247. 531. 373. 492. 703. 742. 529. 348. 371. 528. 564. 429. 777 Formaţiuni mio-pliocene 309. 797. 699 80 Gastropoda 253 Gaze cu efect de seră 571 Gemologie 156. 782 Fliș extern 337 Fliș intern 493 Fliș paleogen 238. 674 Formaţiuni paleozoice 223. 580. 200. 392. 633. 614 Formaţiuni ultrabazice 451 Fosfor 81 Fundament 254. 499. 469. 210. 370. 186. 616. 70.Titus Brustur Fission track 682 Fisuraţia cărbunilor 303 Fliș cretacic 10. 603 Formaţiuni miocene 347. 733 Formaţiuni oligocene 416. 553 Formaţiuni pannoniene 381. 640. 2 Formaţiuni meoţiene 447 Formaţiuni metamorfice 23. 675. 311 Floră miocenă 760 Floră oligocen-miocenă 609 Floră sarmaţiană 563 Foraj de mare adâncime 50 Foraj hidrogeologic 604 Foraminifere 61. 463 Formaţiuni de skarne 819 Formaţiuni eocene 307 Formaţiuni eocen-oligocene 532 Formaţiuni fisurate 515 Formaţiuni gipsifere 530 Formaţiuni jurasic-eocretacice 788 Formaţiuni magmatice 377. 194. 583. 763 Formaţiuni triasice 580. 371. 753 Fliș cretacic-paleogen 89. 435. 394. 825 Fliș și molasă 458 Fliș terţiar 278 Fliș transcarpatic 26 Floră continentală 607 Floră fosilă 45. 829 Formaţiuni siluriene 812 Formaţiuni terţiare 216. 672 Formaţiuni paleogene 33. 276. 304. 794 Formaţiuni sedimentare 240. 63. 35. 608. 716. 116. 789 Formaţiuni neogene 94. 440. 780 . 310. 824 Formaţiuni cu dinosauri 774 Formaţiuni cuaternare 105. 703.

168. 775 81 543. 788. 813. 220. 178. 81. 348. 597 Geotransect 31 Glauconit 421. 332. 267. 196. 44. 382. 268. 195. 420. 655. 591. 266. 448. 721. 549. 350. 314. 66. 650. 455. 809 Geologie economică 243. 74. 555. 559. 108. 502. 796. 756. 605. 703. 272. 767 Geologie laborator 9. 647. 109. 84. 392. 158. 510. 636 Gresia de Tarcău 286. 474 Hazard seismic 7 Hidrochimie 544. 575. 673. 511 Geofizică globală 11. 488. 414. 416. 784 Granitoid de Cherbelezu 324 Granitoid de Sfârdinu 514 Granitoid de Vinţa 593 Granitoide 15 Granit de Şușiţa 338 Gravimetrie 275. 659. 629. 501. 163. 478. 94. 688. 236. 787. 713.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . 113. 580. 269. 436. 656. 328. 230. 523. 458. 584. 631. 811. 570. 472. 736. 665. 411. 428. 161. 429. 497. 784. 309. 310. 336. 83. 190. 512. 126. 564. 831 Geofizică de sondă 32. 28. 292. 465. 511. 155. 450. 22. 138. 436. 358. 22. 566. 460. 32. 473. 485. 661. 601. 507. 790. 516. 645. 499. 241. 306. 342. 222. 354. 425. 657. 711. 221. 238. 363. 641 Geologia carstului 71. 626 Geoconservare 16. 215. 509. 696. 170. 612. 277. 733. 294. 470. 621. 719. 317. 274. 825. 343 Grupul Şisturilor Verzi 482. 772. 643. 242. 67. 728. 573. 494. 193. 635. 599 Glob terestru 199 Gnais de Rarău-Hăghimaș 106 Gnais ocular de Căpâlna-Lez 517 Gol de dizolvare 512 Grad de carbonizare 506 Grad de poluare 382 Gradient de presiune 556 Grafit 49. 104. 95. 474. 393. 368. 259. 265. 729. 371. 431. 738. 619. 204. 147. 698. 692. 116. 279. 433. 595. 684. 285. 175. 542. 522. 775 Geochimia loessului 579 Geochimia mediului 15. 212. 137. 400. 496. 727 Geostructură 153 Geostructură-morfostructură-mediu 230 Geotehnică 240. 513. 783. 805. 799. 347. 763. 121. 731. 213. 88. 534. 31. 317. 181. 462. 19. 206. 707. 82. 747. 2 . 145. 141. 293. 225. GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 57. 632. 445. 216. 258. 180. 211. 486. 720. 476. 724. 484. 334. 239. 359. 367. 413. 247. 192. 391. 397. 578. 705. 830 Geotermometrie 77. 224. 817 Geofizică Vrancea 7. 515. 107. 30. 463. 638. 410. 200. 779. 758. 571. 675. 663. 281. 602. 110. 29. 525. 56. 471. 112. 576 Geodinamică și sedimentologie 557 Geofizică aplicată 13. 535. 677. 802. 27. 201. 120. 41. 815 Geologia mediului 8. 333. 777. 76. 235. 801. 577. 461. 447. 50. 574. 544. 507. 628. 400. 386. 459. 423. 398. 179. 252. 80. 435. 4. 5. 417. 128. 339. 270. 370. 326. 10. 539 Geologie regională 3. 614. 751. 598. 755. 528. 250. 418. 233. 397. 670. 231. 829 Geomecanica loessului 537 Geomecanică 151. 438. 75. 203. 562. 199. 718. 217. 755. 255. 567. 551. 415. 668. 664. 396. 99. 26. 807. 53. 406. 794. 491. 493. 327. 468. 556. 100. 237. 226. 627. 349. 526 Haldă radioactivă 584 Hazard natural 113. 125. 646. 789. 642. 812. 753. 390. 159. 409. 299. 671. 759. 440. 537. 608. 548. 569. 686. 723. 58. 489. 197. 329. 91. 625. 757. 672. 375. 78. 712. 314. 795. 714. 114. 275. 144. 187. 479. 164. 630. 92. 652. 565. 615. 344. 135. 808. 236. 518. 403. 42. 558. 495. 560. 786. 774. 746. 424. 244. 127. 25. 679. 12. 603. 89. 674.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României Geochimie 15. 685. 276. 636. 527. 572. 366. 769. 419. 171. 162. 441. 408. 336. 477. 553. 257. 271. 820. 346. 304. 449. 715. 833 Geofizică regională 1. 395. 492.

607. 447. 369. 415. 431. 197. 714. 541. 77. 260. 210. 322. 736. 198. 604. 302. 673. 809 Impact poluant 584 Impact uman 764 Implicaţie ecologică 162 Implicaţie tectonofizică 549 Incluziune fluidă 592 Indicatori geochimici 107 Interpretare geochimică 178 Interpretare geofizică 4. 659. 673 Intruziunea de Codru 98 Istoria vegetaţiei 764 Istorie metamorfică 508 Izotopi 20. 406 82 Litofacies 396 Litologie 773 Litologie comparată 76 Litoralul românesc 162. 58. 197 Izvor carstic 667 Închidere exploatare 758 Jurasic 53. 574 Interpretare paleoclimatică 155. 538. 547. 667. 778. 387. 251. 355. 340. 29. 475. 328. 582. 722 Litosferă 28 Litostratigrafie 141. 128. 257. 41. 806 Hipparion 47 Holocen 73 Iaz de acumulare 240 Iaz de decantare 647. 422. 594. 803 Magnetometrie 668 Magnetostratigrafie 807 Mamifere 24. 232. 62. 82. 419 Kimmeridgian-Tithonic 282 Lamprofire 51 Lemne fosile 315. 251. 332. 610 Maree terestră 99 Marne de Gura Beliei 174 Masă eruptivă 39 Masiv de sare 207 Masiv eruptiv 43 Masiv granitoid 14 Masiv fisurat-fracturat 739 Materii prime cuarţo-feldspatice 432 Mecanica sării 715 Mediu alfa 757 Mediu carbogenerator 187 Mediu depoziţional 61 Mediu fisurat 179 Mediu geologic 474 Mediu poros 6 Mediul costier românesc 578 Melanopside 427 Meoţian 185. 585 Litobiostratigrafie 170. 765 Magmatite 35. 541 Hidrogeochimie 108 Hidrogeologie 6. 634. 328. 718 Ichtiofaună 34. 739. 154 Imagine structurală 275 Imagine aeromagnetică 713 Impact de mediu 213. 219. 709. 2 . 651 Jurasic-Cretacic 46. 758. 798 Metalogeneză 62. 78. 785 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 317. 647. 707 Metaconglomerat 191 Metale grele 578 Metalogenie 18. 340. 168. 537 Maastrichtian 173 Macrofaună 398 Magma peraluminoasă 20 Magmatism 231.Titus Brustur Hidrodinamică 6. 785. 252 Loess 274. 411. 85. 316. 168. 296. 220. 357. 375. 66. 100. 197. 233.

299. 743. 559. 115. 378. 824 Neogen 79. 613. 174. 243 Minereuri radioactive 411 Miocen 34. 810 Moluște 122 Morfologie carstică 71 Morfometrie 24 Nannoplancton 122.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . 68. 430 Orientarea cercetării geologice 243 Oscilaţie electrică 350 Osteologie 770 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 821 Optimizare 183. 819. 730. 552. 227. 508. Bi. 710. 289. 137. 822 Minereuri de Cu. 256. 606 Nisip cuarţos caolinos 605 Nisip argilos 396 Nutrienţi 80 .2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României Metalogeneză auriferă 798 Metamorfism alpin 143 Metoda bilanţurilor 369 Metoda geobotanică 413 Metoda gravimetrică 686 Metoda magnetometrică 293 Metodă geofizică 125 Metodă 3D 612 Metodă de evaluare 749 Metode de prospecţiune și explorare 484 Mezozoic 277. 545. 34. 337. 37. 439. 235. 532. 262. 250. 129. 133. 453. 766. 188. 687. 352. 732. 253. 519. 59. 209. 69. 818 Morfologie și geochimie 661 Molasă 113. 55. 821 Microvertebrate 173. 734 Mio-pliocen 427. 2 83 Mineralizaţii skarne 131 Mineralogeneză skarne 157 Mineralogie 21. 242. 121. 616. 185 Migmatit 38. 376. 742 Microfloră 229 Micropaleontologie 61. 264. 428. Co. 616. 202. 296. 261. 114. 352. 742. 372. 37. 710 Mișcări crustale 468. 335. 497 Mobilitate morfologică 776 Model de calcul 497 Model de simulare 66. 432. 523. Mo-Re 743 Minereuri neferoase 120. As 102 Mineralizaţie de sulfuri 177 Mineralizaţie urano-molibdiniferă 691 Mineralizaţii 813 Mineralizaţii aurifere 361 Mineralizaţii cuprifere 264 Mineralizaţii de bor 735 Mineralizaţii de oxizi de Fe 333 Mineralizaţii de uraniu 442 Mineralizaţii metalifere 314 Ofiolite 327. 704. 782 Mineral accesoriu 69 Mineral argilos 21. 559. 389. 605. 599. 96. 117. 157. 169. 620. 748. 644. 154. 298. 505. 250. 421. 316. 640. 398. 498. 614 Microfacies detritic 283 Microfaună 684. 396 Microbiostratigrafie 640 Microfacies carbonatic 79. 165. 595 Modele de facies 341. 263. 383. 552. 522. 208. 454. 520 Ogradena 14 Oligocen 25. 644 Minerale Al2SiO5 297 Minerale grele 611 Minerale prăfoase 736 Mineralizare 433 Mineralizaţie „porphyry” 130 Mineralizaţie hidrotermală 332. 245. 725. 653 Mineralizaţie Ni. 533. 818 Moldavide 87. 378. 568. 585. 168 Model structural 54 Modelare matematică 85. 611. 214. 504. 331. 637.

702.437. 353. 34. 191. 610 Pliocen-Cuaternar 221 Porfiroide 146 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 750. 596. 791. 223. 575. 278. 51. 617. 469. 804. 288. 745. 132. 791. 111. 364. 35. 657. 60. 550 Platou continental 686 Pleistocen 479. 258. 454. 387. 467. 476 Pânza de Vrancea 34. 669. 824 Paleocen 156 Paleoclimă 533 Paleoecologie 174.Titus Brustur Ostracoda 540. 150. 653. 173. 733. 466. 319. 582. 398. 639. 785. 97. 246. 194. 700. 427. 336. 466. 665. 373. 690. 816 Pirită auriferă 96 Pirită sedimentară 587 Piroclastite 246 Platforma continentală 252. 208. 166. 705. 536. 316. 529. 124. 568 Paleontologia nevertebratelor 123. 374. 279. 234 Paleomicologie 52 Paleontologie generală 122. 256. 654. 310. 318. 208. 343. 346. 351. 540. 227. 761. 182. 305. 253. 73. 407. 282. 47. 351. 622. 610 Paleofitocenoză 796 Paleofloristic 124 Paleogen 54. 529. 633. 517. 501. 554 Petrografia cărbunilor 17. 38. 134. 500. 60. 782. 134. 97. 678. 679. 676. 402. 780. 39. 396. 52. 293. 284. 229. 133. 590. 781. 453. 124. 737. 186. 140. 385. 804 Palinosedimentologie 184 Palinostratigrafie 70 Pânza Cutelor Marginale 476 Pânza de Audia 790 Pânza de Bedeleu 693 Pânza de Tarcău 34. 36. 701. 444. 106. 687. 324. 149. 73. 754. 338. 387. 726. 393 Paleoichnologie 87 Paleolitic 479 Paleomagnetism 513. 507. 585. 452. 427. 200. 202. 499. 553. 622. 791 Platforma sud-dobrogeană 110 Platforma Valaha 471 Platformă carbonatică 301. 549. 561. 760. 490. 540. 320. 248. 723. 136. 563. 625 Paleogeografie 610 Paleogeografie palinspastică 54. 562. 70. 139. 764. 44. 741. 234. 325. 538. 359. 554. 184. 580. 189. 649. 399. 799 Platforma Moldovenească 94. 306. 434. 478. 645. 65. 305. 391. 288. 146. 43. 254. 218. 49. 175. 583. 487. 315. 546. 734. 214. 622 Pegmatit 294. 210. 520. 771. 184. 702 Platforma Moesică 3. 86. 716. 734. 86. 377. 589. 292. 281. 656. 600. 762 Paleontologia vertebratelor 24. 231. 205. 412. 160. 356. 12. 404. 385. 619 Pânza Getică 607. 648 Pliocen 140. 646. 506. 143. 765. 579. 658 Pânze marginale 531 Parametri geodinamici 497 84 Parametri sedimentologici 647 Paratethys 393. 349. 60 Palinologie 60. 528. 172. 490. 664 Paleomediu 208. 741 Perspectivă de hidrocarburi 190. 455. 380. 530. 699 Petrologie magmatică 20. 581. 101. 514. 203. 360. 500. 521. 311. 280. 437. 451. 185. 478. 483. 610. 495. 708. 681. 779 Perspectivă de săruri de potasiu 538 Pești fosili 278 Petrogeneză 51. 648. 814 Petrologie sedimentară 17. 764. 63. 453. 607. 198. 755. 506 Petrologie generală 14. 732 Oxfordian 300 Paleobotanică 33. 388. 613. 689. 609. 593. 456. 365. 773. 296. 803 Petrologie metamorfică 23. 45. 770 Paleozoic 44. 296. 98. 127. 288. 337. 140. 2 . 444. 651. 154. 165. 424.

565. 671. 18 Praf 213. 564. 731 Prospecţiune geochimică 499 Prospecţiune geoelectrică 459 Prospecţiune geofizică 462 Prospecţiune geotermică 813 Prospecţiune gravimetrică 799 Prospecţiune magnetică 13. 486. 476. 707. 400 Recif coraligen 708 Recifi și faciesuri detritice 685 Reconstituire paleovulcanică 246 Reconstituire paleosedimentologică 246 Reconstrucţie paleogeografică 26 Reconstrucţie paleomediu 187. 618. 471. 349. 736 Predicţie 224. 799 Prospecţiune magnetometrică 295 Prospecţiune radiometrică 300 Prospecţiune seismică 217. 786. 612 Protecţia solului și subsolului 125 Provincia banatitică 330. 774 Reflexii multiple 217 Regim de curgere 667 Regim termic 509 Resurse de apă 85 Resurse minerale utile 74.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României Potenţial metalogenetic 13. 595 Produse ceramice 432 Prognoză geologică-hidrogeologică 721 Promontoriul nord-dobrogean 829 Proprietăţi spectrale ale rocilor 805 Prospecţiune electrică 257. 722 Prelucrare date 201 Presiune anormală 556 Probare 683 Probe geologice 9 Proces de carstificare 71 Proces de mineralizare 709 Proces de zeolitizare 91 Proces petrogenetic 38 Proces de dezechilibru 470 Proces de feldspatizare 716 Proces de metamorfism 68 Proces diagenetic 826 Proces endogen 251 Proces geomecanic 512 Proces postdepoziţional 550 Proces sedimentar 405. 426 Purbeckian 732 Sare gemă 164 Sarmaţian 312. 791 Schimbări recente ale mediului 738 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 590 Rocă vulcanică 21 Roci bazice și ultrabazice 748 Roci calcaroase 218 Roci cuarţo-feldspatice 750 Roci de fundament 554 Roci eruptive 111 Roci fisurate 594 Roci granatifere 372 Roci magmatice 444 Roci metamorfice 449 Roci psamitice terţiare 822 Roci stâncoase 516. 581. 757 Prospecţiune electrometrică 112. 684. 457. 704. 818 Rocă generatoare 394. 781.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . 478. 756 Rezervaţie paleontologică 576 Rezistivitate de curent continuu 569 Risc natural și tehnologic 163 Rocă metamorfică 49 Rocă colectoare 254. 644 Proces seismic 641. 2 85 Radiaţie penetrantă 462 Radioactivitate 711 Radiometrie 159. 551. 685. 727 Rudiști 402 .

621 Sursă aur aluvionar 623 Susceptibilitate magnetică 566 . 800. 292. 786. 457. 618. 370. 221. 746. 543. 216. 693. 776. 559. 312. 763. 405. 46. 810. 762 Serie sedimentară 654 Siliciclaste 289 Silicoflagelate 214 Silurian-Devonian 351 Simulare fizico-matematică 215 86 Şelf 103. 347. 242. 78.Titus Brustur Scoarţa terestră 158 Scoarţă de alterare 378 Secvenţă ciclică 810 Secvenţă depoziţională 651 Secvenţă seismică 615 Secvenţă siliciclastică 606 Secvenţă piroclastică 606 Sedimentare actuală 656 Sedimentare carbonatică 620. 341. 245. 706. 290. 121. 118. 606. 828 Seismică 3D 220 Seismică de înaltă rezoluţie 271 Seismică inginerească 542. 744. 152. Simulare geofizică 193 Sinclinalul Hăghimaș 583. 381. 802 Seismică multifrecvenţă 334 Seismicitate 436. 521. 58. 105. 235. 769. 144. 271. 660. 307. 44. 651. 629 Structură profundă 723 Structură vulcanică 589 Studiu statistic 817 Substanţă bituminoasă 207 Substrat geologic 8 Succesiuni magmatice 737 Sulfosăruri 330. 638 Seismicitate comparată 638 Seismogeneză 19 Seismograme 783 Seismometrie 171. 811 Seismotectonică 224. 712. 473. 692 Sinclinalul Slănic 170 Singeneză 797 Sinonimizare 93 Sistem acvifer carstic 541 Sistem depoziţional 519. 620. 460. 663 Selacieni 134 Semifereastra Slănic-Oituz 440. 672. 523. 533. 534. 693 Sedimentare laterală 362 Sedimentare pleistocenă 828 Sedimente actuale 22. 722. 425. 145. 826. 674 Structură adâncă 4. 245. 341. 342. 428. 818. 472. 289. 766 Spectrometrie comparată 9 Stabilitate 449 Stratigrafie 30. 789 Stratigrafie secvenţială 643. 362. 79. 550 Sistem expert 324 Sistem petrolier 477 Sistem seismic 595 Sistem transcurent crustal 740 Skarn 264. 617. 539 Sedimente marine 334 Sedimente recente 800 Sedimente și suspensii 80 Sedimentologie 40. 519. 286. 468. 301. 394. 550. 410. 800 Şelful Mării Negre 110. 694. 735 Sol 37 Sol fosil 109 Soluţie structurală 328 Specie halofilă 8 Speleotemă 155. 623. 811 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 734 Semnificaţie geodinamică 695 Senonian 54. 103. 557. 31. 562. 2 283. 526. 114. 586 Sulfuri 586.

792. 219. 442. 624. 524. 605. 531. 768 Vulcani noroioși 164 Vulcanite neogene 365. 119. 2 87 . 834 Tectonică alpină 554 Tectonică terţiară 142. 345. 588. 273. 119 Zăcământ polimetalic 2. 443. 823. 834 Tectonit 658 Tectonofizică 665 Tefrologie 771 Temperatură în foraj 751 Teren compresibil 720 Teren de fundare 565 Terţiar 45. 401. 249. 308. 740. 768. 547 Zăcământ de gaze naturale 41 Zăcământ de hidrocarburi 254. 302. 410. 72. 131. 446. 167. 666 Tethys 29 Tipuri barice de metamorfism 676 Toxicitate potenţială 107 Transport de poluanţi 197 Tuf de Dej 104 Tuf vulcanic 745 Tuf zeolitic 772 Turbă 600 Turbărie oligotrofă 148 Unitate metamorfică 36 Undă elastică 179 Undă seismică 527 Undă seismică provocată 180 Undă seismică secundară 225 Unde de explozii 558 Unitatea Porţilor de Fier 399 Valorificare 67. 682. 207. 54. 464. 430. 592. 823 Zăcăminte aurifere 401. 680. 148. 735. 130. 658. 102. 448. 90.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României Taluz continental 800 Taluz natural și artificial 830 Tectogeneză 455 Tectonică 48. 588 Zăcăminte carbonatice 507 Zăcăminte de baritină 624 Zăcăminte de brucit 340 Zăcăminte de calcare 680 Zăcăminte de cărbuni 187. 592 Zăcământ de aur 298 Zăcământ de bauxită 183 Zăcământ de caolin 72 Zăcământ de cărbune 93. 729 Vulcanite pliocen-cuaternare 423 Vulnerabilitate 163 Zăcăminte 2. 66. 95. 482. 793. 709 Zăcământ manganifer 55 Zăcământ metalifer 67. 796 Zăcăminte de fier 379 Zăcăminte de mangan 298. 321. 480. 683. 691. 690 Zăcăminte de sare gemă 512 Zăcăminte de uraniu 400 Zăcăminte filoniene polimetalice 683 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 832 Zăcământ «porphyry» 321. 452. 379. 464. 176. 695. 153. 183. 688. 752. 219. 666 Zăcământ de lignit 260. 290. 481. 827. 749. 743 Variabilitate biogeochimică 656 Variaţie geomagnetică 199 Variaţie de temperatură 751 Variaţie seculară 11 Vegetaţie lemnoasă 222 Volhinian 124 Vorland carpatic 393.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . 697 Zăcământ de magnetit 308 Zăcământ de molibden 273 Zăcământ de sulfuri polimetalice 287 Zăcământ de talc 64 Zăcământ hidromineral 233. 142. 697. 93. 459. 323. 177. 287. 228. 797. 530. 666. 291. 361.

447 Zona de tranziţie 66. 798 Zonă petrolifer-gazeiferă 4 Zone potenţiale de hidrocarburi 749 Zoogeografie 770 88 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr.Titus Brustur Zăcăminte metalifere 291 Zăcăminte neferoase 430 Zăcăminte stratiforme de pirită Zn-Pb-Cu 832 Zeoliţi 59 Zircon 661 Zona cutelor diapire 50. 2 . 193 Zona litorală 594 Zonă de forfecare 658.

376. 552. 437 Argeș-Dunăre 382 Bahlui 108 Baia de Aramă 413 Baia Mare 213. 601. 525. 745. 264. 324.2 Adamclisi-Pietreni 7781. 685 Banat 53. 53. 228. 795 Bazinul Dâmbovicioara 16 Bazinul Dornei 92 Bazinul Haţeg 173. 704. 456. 386. 76. 342. 448. 132. 599. 504. 267. 306. 142. 763. 312. 223. 398. 473. 532. 701. 620. 616. 521. 794 Bazinul Iara 247 Bazinul Mehadiei 601 Bazinul Oaș 677 Bazinul Pannonic 253. 414 Bazinul Histria (acvatoriu) 405.2 Alba Iulia-Deva-Rusca 525 Alba Iulia-Ocna Mureșului 504 Alpi și Carpaţi 827 Aluniș-Poiana Vărbilău-Vălenii de Munte-Bughea de Sus 496 Altân-Tepe 482 Anina 17. 822 1 2 Bazinul Borod 272. 819 Bazinul Almașului 448. 652. 439. 773. 2 89 S-a păstrat denumirea din titlul tezei de doctorat Bazat exclusixv pe titlurile tezelor . 262. 307. 236. 261. 104. 633. 323 Balș-Optași 799 Basarabia 408. 331. 412. 291. 114. 498. 386. 381. 714. 762 Bazinul Dacic 428. 769 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 122. 445. 121. 437. 513. 97. 425. 218. 809 Bazinul Babadag 591 Bazinul Bahna 409. 229. 86.inDeX GeoGrafiC 1. 263. 33. 777 Bazinul Baia Mare 270. 523 Bazinul superior al Bicazului 277 Bazinul Trotușului 239 Bazinul Vad-Borod 608 Bazinul Zarand 316 Băiţa-Bihor 273 Bazinul Transilvaniei 8. 643 Bazinul Petroșani 609 Bazinul Rusca Montană 195 Bazinul Streiului 698 Bazinul Şimleu 144. 61. 585. 189. 761. 672.

817 Derna-Voivozi-Suplacu de Barcău 329 Deva 138 Dognecea 819 Dorna-Lucina 600 Dunăre 539 Dunăre-Motru 187. 476. 313. 446. 302. 117. 38. 790. 787 Depresiunea Precarpatcă 5. 771 Depresiunea Getică 269. 413. 266. 764. 617 Biharia 339 Bihorul central-estic 441 Bolcana-Roșia Poieni 464 Bordei Verde 258 Borsec 232 Brădești-Iancu Jianu-Craiova 3 Breaza-Cârlibaba 353 Broșteni-Borca 820 Brusturi-Luncșoara 823 Bucegi 46. 337. 268. 834 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 297. 721 Depresiunea Brașov 105. 325. 434. 226. 282. 629. 392. 296. 299. 391. 249. 148. 480. 519. 2 . 210. 153. 466. 227. 776 Depresiunea Bârlad 141. 775. 254. 280. 362. 367. 278. 666. 372. 660. 658. 415. 263. 211. 667. 310. 322. 518. 454 Carpaţii Meridionali 36. 239. 429. 372.Titus Brustur Bălan 23. 584. 283. 276. 343. 57. 797. 804. 662. 619. 624. 281. 28. 820. 548. 602. 306. 531. 640. 54. 606. 238. 327. 625. 451. 146. 600. 804 Carpaţii Orientali 10. 654. 34. 318. 309. 90 Cavnic 422 Căprioara-Coșteiu de Sus 216 Căpușu Mic 303 Cheile Tătarului-Scropoasa 355 Chișlaz-Poiana-Abram 519 Ciocănești-Iacobeni 210 Ciocănești-Vatra Dornei 434 Cioceni-Micșunești-Urziceni-Mărgineanu 657 Cislău-Salcia-Lapoș 522 Cluj-Huedin-Românași 473 Cluj-Mera-Săvădisla 532 Colţi 503 Comarnic-Teșila (Valea Doftanei) 493 Constanţa (Oil Terminal) 463 Cricov-Ialomiţa. 68. 557. 277. 590. 23. 255. 571. 323. 304. 212. 338. 583. 353. 575 596. 241 Cârjelari 483 Cârlibaba-Iacobeni 596 Carpato-Pannonică (regiunea) 554 Carpaţi 49 Carpaţi-Asia Centrală 663 Carpaţii de Curbură 438. 825. 387 Bucegi-Culoarul Dâmbovicioara 548 Bucegi-Piatra Craiului 567 Budureasa-Pietroasa 340 Bilbor-Tulgheș 343 Buituri 472 Buzău-Ialomiţa 634 Buziaș-Sacoșu Mare 318 Camena 111 Câmpia ardeleană 808 Câmpia Buzău-Râmnicu Sărat 433 Câmpia dunăreană 42 Câmpia Moldovei 84 Câmpia Română 24. 636. 617. 319. 529. 661. 361. 632. 166. Milcov-Putna-Siret 241 Cricovul Sărat-Nișcov 559 Culoarul Dâmbovicioara 126 Cumpăna-Topolog 166 Cuveta de Slănic 821 Dealul Mare-Hârlău 756 Dedulești-Râmnicu Vâlcea 655 Delta Dunării 80. 614. 399. 335. 674 Depresiunea Histria (acvatoriu) 792 Depresiunea Pannonică 79. 184. 708.

Malnaș Băi -Bicsad Herculian 688 Frumosu (Bucovina) 632 Gârda-Lupșa 192 Ghelinţa-Ojdula-Breţcu-Oituz-Poiana Mare 371 Ghezuri 90 Glina 544 Gurasada 169 Haneș 345 Haţeg-Cioclovina-Pui-Băniţa 728 Herja 177. 722. 792.Someșul Rece 782 Muncelu Mic 373. 664. văile Râșca. 323 Homorâciu 364 Horaiţa-Pângăraţi-Săvinești 458 Hunedoara 308 Iacobeni 55 Ialomiţa 118 Iași 293 Ineu-Bretila 536 Jiu-Desnăţui 221 Jiu-Motru 219 Jiu-Olteţ 786 Lacul Roșu-Piatra Unică 577 Lipova 709 Ludaș-Luncani-Sărata-Tescani 719 Mândra Săcel-Polovragi-Poiana Paltin 161 Maramureș 26. 361.Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 . 304 Marea Neagră 103. 324 Munţii Aninei 88 Munţii Apuseni 36. 603. 686. 313. 524. 341. 237. 297. 415. 420. 478. 435 Muntele Parâng 801 Muntele Săcel-Valea Ierii.2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României Falia Pecineaga-Camena 162 Fălești-Bujor-Valea Prutului 486 Fălticeni-Sasca-Răucești 794 Fericel 298 Filia . 403. 340. 110. 402. 618. 508 Masivul Obârșia Cloșani-Piatra Mare 305 Masivul Preluca 410 Masivul Rodna 481 Masivul Sebeș-Cibin 198 Masivul Semenic 280 Masivul Vlădeasa 356 Mărgineanu-Urziceni-Padina-Pogoanele 528 Megina-Mircea Vodă 699 Mehadia-Plugova-Iablaniţa 513 Mehedinţi 155 Mihăiţa-Peșteana 269 Moldova Centrală 359 Moldova Nouă 218. 252. 800. 73. 578. 828 Marga 306 Masivele Preluca. 702. 67. 205. 803 Munţii Bihor 191. 295. 162. 826. 824 Munţii Banatului 155 Munţii Bârgăului 467. 629 Masivul Bocșa 498 Masivul Bucegi 355 Masivul Godeanu 63 Masivul Highiș 765 Masivul Leaota 102. 546. 766 Munţii Bistriţei 70. 656. 695. 579 91 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr.Vârghiș-Baraolt . 815 Munţii Apuseni de Sud 464. 59. 287 Muntenia 352. 589. 442. 447. 247. 320. 554. 653. 738. 328. 2 . 299. 263 Motru 231. 540. 279. 560. 322 Muntele Mare 20. 273. 314.Aita Mare . 541. 509 Munţii Almajului 69. 584 Munţii Brașovului 360 Munţii Călimani 518. 271. 256. 244. Ţicău și Codru 639 Masivul alcalin Ditrău 51. 336.

379. 431. 318 Munţii Trascău 56. 172. 492. 377. 383 Munţii Harghita 72 Munţii Harghita de Nord 636 Munţii Harghita de Sud 388 Munţii Hăghimaș 57. 678 Munţii Poiana Ruscă 287. 577 Munţii Hăghimaș-Ciuc 617 Munţii Lăpușului 75 Munţii Locvei 412 Munţii Lotru-Cibin 658 Munţii Lotrului 268 Munţii Maramureșului 832 Munţii Metaliferi 13. 294. 576. 201. 610. 62. 603. 397. 194 Munţii Gilău 491. 145. 2 Ocna de Fier 131. 130. 563. 509. 365 Munţii Oaș-Gutâi 168. 398 Munţii Codru-Highiș 354 Munţii Codru-Moma 691 Munţii Drocea 139. 547. 689 Munţii Făgăraș 35. 716 Munţii Vlădeasa 39 Munţii Vulcan 418 Mureș și Olt 398 . 345.Titus Brustur Munţii Călimani-Gurghiu 611 Munţii Căpăţânii 68. 376 Ocna de Fier-Bocșa Montană 147 Ocna de Fier-Dognecea 521 Ocnele Mari 470 Ogradena 14 Oituz-Coza 212 Oltenia 45. 282. 697. 785 Munţii Preluca 646 Munţii Retezat 407. 78. 784 Munţii Pădurea Craiului 129. 796 Olteţ-Valea Gilortului 703 Olt-Gilort 623 Olt-Jiu 666 Olt-Olteţ 564 Olt-Teleorman 679 Oradea-Secuieni 659 Oraviţa-Ciclova 160 Ostra-Holdiţa 624 Oșorhei 303 Natra-Gârliște 223 Nistru 812 Nistru-Baia Mare 176 Nistru-Prut 760 Munţii Vâlcan 602. 798 Munţii Cerna 502 Munţii Cibin 227. 520 Munţii Tulgheș 284 Munţii Ţarcu 15 Munţii Ţibleșului 730 92 Padiș-Cetăţile Ponorului 706 Palazu Mare 806 Parâng-Munţii Cimpii 548 Pasul Predeluș 30 Peceneaga-Camena 279 Peștera Cioclovina Uscată 209 Peștera Cloșani 188 Piatra Craiului-Bucegi 535 Piatra Neamţ 133 Piemontul Getic 623 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 748. 561. 572 Munţii Rodnei 490. 694. 326. 741 Munţii Godeanu-Ţarcu 266 Munţii Gutâi 246. 68. 592 Munţii Oaș 90. 346. 248. 325. 459 Munţii Parâng 696. 726 Munţii Sebeșului-Munţii Cibinului 814 Munţii Semenic 132. 815 Munţii Sebeșului 517. 575. 166. 631 Munţii Perșani 570. 312. 533. 298. 453. 560. 284. 242.

Teze de doctorat în geologie şi geofizică 1905 - 2010 – Contribuţii româneşti şi străine la cunoaşterea geologiei României Platforma Covurlui 489 Platoul Mehedinţi 327 Podișul Moldovenesc 181, 501 Poiana Mărului 35 Poiana Mărului-Şinca Nouă 417 Poiana Ruscă 64 Praid-Sovata 673 Preluca, Inău, Ţicău 370 Proviţa-Runcu-Mislea-Buștenari 416 Prut-Nistru 598 Purcăreni 708 Putna-Buzău 280 Racoș 678 Râmnicu Sărat 301 Râmnicu Vâlcea 107 Rarău-Breaza 788 Rădăuţi-Bacău-Fălciu 501 Rășinari 469 Rășinari-Cisnădioara-Sadu 149 Republica Moldova 135, 185, 598 Reșiţa-Moldova Nouă 88, 494 România 5, 7, 37, 44, 77, 81, 95, 134, 150, 158, 164, 172, 180, 208, 214, 222, 231, 234, 311, 332, 333, 340, 342, 357, 364, 380, 393, 423, 426, 468, 477, 479, 506, 516, 527, 530, 581, 615, 621, 637, 638, 644, 650, 659, 711, 767, 770, 774, 793, 805, 813, 833 Roșia Montană 321 Roșia Montană, Herja 588 Roșia Poieni 321 Roșia-Meziad 631 Rovinari 500 Sasca Montană 157 Sânpetru-Pui 414 Sântimbru-Băi 382 Săcărâmb 589 Săcel-Borșa 200 Ţara Bârsei 335 Ţara Oașului-Ţara Chioarului 737 Ţinutul de câmpie 395, 633 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 2 93 Şaru Dornei-Bistriţa 690 Şiria 354 Şuior 446 Tarna Mare-Turţ 365 Târnava Mică 114 Tazlăul Mare 450 Teșila-Câmpina 627 Teregova 306 Tinca 354 Tomești-Luncani 492 Toroioaga-Baia Borșa 725, 747 Transilvania 96 Tulgheș 27, 119 Schela 752 Sebeș-Câlnic-Săsciori-Răchita-Pianu de Sus-Cioara 425 Sebeș-Olt-Valea Cisnădioara 262 Seini-Ilba-Nistru 649 Siret-Prut 545 Slatina-Turnu Măgurele 665 Slănic Moldova 465, 775, 825 Slănic Prahova 207 Slănic Prahova-Aluniș 230 Someș-Lăpuș 390 Someșul Cald 420 Stănija 298 Stănija-Techereu 401 Stejera-Ţicău 378 Subcarpaţii Moldovei 285, 630 Subcarpaţii Orientali Centrali 48 Suceviţa-Putna 238 Suslănești-Muscel 568 Sviniţa-Faţa Mare 652

Titus Brustur Ursei-Vârfuri-Vișinești 705 Valea Almașului 763 Valea Argeșului-Valea Ialomiţei 499 Valea Arieșului 244 Valea Arieșului-Valea Teiușului 235 Valea Bădeanca 102 Valea Bârsa 404 Valea Bicazului 202, 277, 583, 654 Valea Bicazului-Valea Bistricioarei 753 Valea Bistriţei 116, 210 Valea Bistriţei-Valea Iapa 310 Valea Bistriţei-Valea Răcăciuni 707 Valea Bistriţei-Valea Sucevei 457 Valea Bistriţei-Valea Trotușului 529 Valea Blazna 797 Valea Bogata 678 Valea Buzăului 240 Valea Buzăului-Râul Negru 505 Valea Buzăului-Sărăţelu-Berca 206 Valea Buzăului-Valea Dâmboviţei 406, 556 Valea Buzăului-Valea Teleajenului 245 Valea Buzăului-văile Slănic-Bâsca Mare 590 Valea Buzău-Valea Bălăneasa 555 Valea Covasna-Valea Zăbrătău 283 Valea Dâmboviţei-Valea Buzăului 779 Valea Doftana-Bâsca Chijdului 421 Valea Doftana-Valea Câmpiniţa 627 Valea Doftana-Valea Teleajenului 289 Valea Firiza-Valea Cavnic 377 Valea Geoagiului-Valea Vinţii 313 Valea Lopatna-Valea Buzăului 487 Valea Lotrului 466 Valea Moldova-Valea Bistriţei 684 Valea Moldovei 116, 348 Valea Moldovei-Valea Sucevei 278 Valea Moldovei-Valea Tazlăului 619 Valea Moldovei-Valea Trotușului 514, 817 Valea Mureșului (Deva-Dobra) 265 94 Valea Neagra-Valea Haita 518 Valea Oituz-Valea Slănicului 781 Valea Oltului-Valea Vâlsanului 460 Valea Prahovei-Valea Ialomiţei 759 Valea Prutului-Valea Bârladului 259 Valea Putnei-Giumalău 226 Valea Râșca 124 Valea Râșcei-Valea Agapiei 363 Valea Sadului 255 Valea Sării (Vrancea) 115 Valea Siretului-Valea Moldovei 347 Valea Siretului-Valea Şomuzului Mare 349 Valea Slănic de Buzău-Valea Buzău 675 Valea Slănic-Valea Ciunget 825 Valea Sohodol-Valea Blahniţa 309 Valea Streiului 750 Valea Stremţului-Valea Ampoiului 25 Valea Sucevei-Valea Putnei 367 Valea Şteaza-Valea Câlnicului 261 Valea Tărâia-Valea Luncavăţului 543 Valea Teleajenului-Bobu-Grohotișu-Rădila Mare 429 Valea Teleajenului-Valea Doftanei 235 Valea Teleajenului-Valea Lopatna 485 Valea Teleajenului-Valea Prahovei 292 Valea Trotușului 196 Valea Vaserului 304 Vânturariţa-Brezoi 746 Vălenii de Munte-Cosminele-Buștenari 573 Vărad 264 Văratec-Băiuţ 167 Videle-Bălăria 551 Viperești-Cislău 240 Voroneţ-Suha Mică-Plotoniţa 190 Voșlobeni-Corbu 314 Vrancea 99. 224, 225, 436, 641 Zamura 816 Zăbrătău-Crasna-Gura Harţagului 640 Zăul de Câmpie 808 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 2

biblioGrafie seleCtivă

Roman D., Codarcea Al. (1926) Bibliografia geologică a României. I, 155 p., Cultura Naţională, București. Jekelius E. (1929) Bibliografia geologică a României. I-iul supliment, 103 p., Atelierele Grafice „Cultura Naţională”, București. Kräutner Th. (1939) Bibliografia geologică a României. Al II-lea supliment, 80 p., Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, București. Semaka Al., Atanasiu L., Gheorghiu C. (1962) Bibliografia geologică a Republicii Populare Romîne. Al IIIlea supliment, 211 p., Întreprinderea poligrafică nr. 4, București. Antonovici Suzana (1969) Bibliografia geologică a Republicii Socialiste România. Al IV-lea supliment, 394 p., Întreprinderea poligrafică „Informaţia”, București. Nica Ecaterina (1975) Bibliografia geologică a Republicii Socialiste România. Al V-lea supliment, 308 p., București. Pelz Margareta, Ştefănescu Marina, Stoica Maria, Dinu Laura (1981) Bibliografia geologică şi geofizică a Republicii Socialiste România. VI (1971-1975), 268 p., Întreprinderea poligrafică „Informaţia”, București. Peltz Margareta, Dinu Laura (1985) Bibliografia geologică şi geofizică a Republicii Socialiste România. VII (1976-1980), 263 p., Întreprinderea poligrafică „Informaţia”, București.

Dinu Laura, Peltz Margareta (1994) Bibliografia geologică şi geofizică a României. VIII (1981-1985), Partea I, 167 p., Institutul Geologic al României, București. Dinu Laura, Peltz Margareta (1994) Bibliografia geologică şi geofizică a României. VIII (1981-1985), Partea II, 347 p., Institutul Geologic al României, București. Dinu Laura (2004) Bibliografia geologică a României. IX (1986-1990), 345 p., Institutul Geologic al României, București.

***
Anastasiu N. (2010) Maeştri şi discipoli. 395 p., Ed. Universităţii din Bucureşti, Bucureşti. Bleahu M., Iancovici Br. (1957) Viaţa şi opera lui G.M. Murgoci. In: Protopopescu-Pache Em., Chiriţă C.D., Bleahu M., Iancovici Br. (red.), 335-401, Ed. Acad. RPR, Bucureşti. Edelstein O., Kovacs M. (coord.), 2008, Dicţionarul geologilor care au lucrat în zona Baia Mare şi în ariile adiacente. 425 p., Ed. Risoprint, Cluj-Napoca. Erhan V., Apostoae Liliana (2010) Istoricul învăţământului geologico-mineralogic şi geochimic la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1860-2010), 340 p., Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iași. 95

GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. 2

Dicţionar 1866-2003. Consideraţiuni generale asupra tectonicei şi stratigrafiei României. Ed. 323 p. Zoltán Török. (1984) Geotectonica României.. ser. Metalogenia hidrotermală. Geodezia. *** (2008) Bibliografia Naţională Română. Simionescu I. XVIII. revăzută și adăugită. Ed. Ed. Ed. Vergiliu. 516 p. Teze de doctorat. 96 GEO-ECO-MARINA 17/2011 – Supliment nr. București. Babeș-Bolyai. Iași.Valeriu Patriciu. 180 -191. Presa Universitară Clujeană. Fondului Vasile Adamachi.p. Cluj. 2. Mârza I. Mihăilescu V. Tehnică. (2007) Sculptori în piatra timpului. Pricăjan A. p. 795 p. Ziua Omega Press. 2 . 393 p.. 2-51.. Publ. a II-a. București. Enciclopedică/Ed. Ştiinţifică și Enciclopedică. (red. Olteneanu M. Universitatea din București. Geografia. Dorina (2003) Membrii Academiei Române.. Ed. București.. Geologia ieşeană şi alţi geologi români. 517 p. Ediţia a III-a.. Ed. (2007) Geologi şi destine. (1964) In memoriam: Prof.1999. Literatura geologică.. I. Bucureşti. București. Universităţii din București. Cluj-Napoca (referinţe bibliografice . Săndulescu M.... 4. Dr. Rusu N. II. București. Academiei RSR. Geologia. 447-505)...Titus Brustur Ionesi L.) (1977) Istoria ştiinţelor în România. Murgeanu G. Iași. Visarion M. I. geol. (1997) O semnătură pentru viitor . 1149 p. Universităţii „Al. (1985) Substanţele minerale terapeutice din România. Academiei Române. Ed. Ştefănescu S. 264 p. 246 p. (1906) Geologia României. (2004) Istoria geofizicii româneşti.. (2002) Geneza zăcămintelor de origine magmatică. Geofizica. Junimea. Ed. Cuza”. Ed.-geogr. Stud. 434 p. 214 p. 111113. 336 p. volum nepaginat. București. Univ. Mészáros N. Ed. Turculeţ I. *** (2000) Teze de doctorat 1990 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->