cerere pentru lipsa de aparare motivata, consilierul societatii fiind in imposibilitate de a se prezenta . .......................

In speţã, deşi litigiul are caracter comercial şi presupune soluţionarea urgentã (a se vedea în acest sens prevederile art. 720 indice 1-art. 720 indice 9 Cod pr civilã) şi deşi de la data primirii citaţiei pânã la primul termen de judecatã a fost un interval de aproximativ o lunã şi jumãtate, pârâtul, citat cu menţiunea sã depunã întâmpinare sub sancţiunea decãderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii de ordine privatã (f. 27), nu numai cã nu a depus întâmpinare cu 5 zile înainte de termen, aşa cum se aratã expres în art. 720 indice 4 alin. (2) Cod pr civila, dar nu a depus întâmpinare nici la al doilea termen de judecatã. Faţã de aceastã situaţie, la al doilea termen de judecatã, instanţa, în temeiul art. 118 alin (1) Cod pr civilã, coroborat cu art. 114 indice 1 alin. (2) Cod pr civilã, art. 720 indice 4 alin. (2) Cod pr civila şi art. 103 Cod pr civila, a constatat decãderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe, a constatat cauza în stare de judecatã şi a trecut la judecarea cauzei în funcţie de probele din dosar. Dupã închiderea dezbaterilor în cauzã, s-a adus la dosar, de la registratura instanţei, o cerere trimisã pe fax o prin care avocatul pârâtului a solicitat amânarea judecãţii pe motiv cã are cauze la o altã instanţã. Instanţa a apreciat cã nu existã nici un temei legal care sã justifice repunerea cauzei pe rol având în vedere cã: - potrivit prevederilor art. 156 Cod pr civila, se poate acorda un singur termen pentru lipsã de aparare temeinic motivatã; - cauza a mai fost amânatã şi la primul termen tot la cererea pârâtului; - potrivit prevederilor art. 38 din Legea nr. 51/1995,

221 din Statutul profesiei de avocat. .avocatul este dator să se prezinte la fiecare termen la instanţele de judecata..... . pentru a nu prejudicia interesele celorlate pãrţi. .alegerea fãcutã de avocat cu privire la clientul pe care înţelege sã-l reprezinte într-o anumitã zi nu constituie motiv întemeiat de amânare... formulez prezenta CERERE prin care va rog sa dispuneti amanarea cauzei si acordarea unui termen pentru lipsa de aparare....pârâtul a solicitat amânarea dar nu a formulat nicio cerere de probaţiune în condiţiile art..06.. conform mandatului încredinţat iar potrivit prevederilor art. în cazul în care este împiedicat să îndeplinească serviciul profesional şi clientul i-a permis sã nu se prezinte la termenul de judecatã.. aparator ales al reclamantului____________... avocatul este obligat sã-şi asigure substituirea. Cerere amanare CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV DOSAR NR. .. Subsemnatul Avocat___________..2008 DOMNULE PRESEDINTE. 138 Cod pr civila şi nu a depus nici cel puţin întâmpinare._____/2008 TERMEN: 17...

sa sustina prezenta cerere. Avocat ______________ DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL BUCURESTI LA REGISTRATURA Registratura este biroul unde se depun cererile de chemare in judecata.2008. la usa acestui birou se formeaza doua randuri: unul al avocatilor si celAlalt al celorlalte persoane. In acest sens o deleg pe doamna Avocat__________. Tineti cont de urmatoarele: Cererile si orice alte acte se predau judecatorului de serviciu. Sa aiba asupra lor . Actele din dosar pot fi fotocopiate doar cu permisiunea presedintelui instantei. IN SEDINTA DE JUDECATA Reguli generale Accesul in sala de judecata incepe cu o jumatate de ora inaintea demararii proceselor.06. In acest timp. intampinarile si orice alta cerere sau act care are legatura cu dosarele aflate pe rolul instantei. prin delegatie de substituire. Aceasta se realizeaza prin intermediul unui angajat al arhivei.Mentionez ca subsemnatul nu ma pot prezenta la termenul din data de 17. intrucat nu ma aflu in Bucuresti. cei prezenti isi pot consulta dosarele.1 Cod procedura Civila. art. LA ARHIVA Aici se pot consulta dosarele personale (prezentand actul de identitate) si registrele instantei. Este interzisa sustragerea actelor sau parasirea arhivei cu dosarul. Persoanele prezente in sala de judecata trebuie Sa se ridice in picioare in momentul intrarii si iesirii completului de judecata. fiind necesara prezenta mea in provincie. De obicei. Programul de lucru afisat trebuie respectat. 156 alin. In drept.

ea trebuie sa furnizeze:1. Sa nu citeasca ziare sau reviste in timpul sedintelor. In cazul in care reclamantul nu cunoaste adresa paratului. trebuie sa respecte conditiile impuse de lege. Dupa finalizarea amanarilor incep procesele aflate pe rol. este obligat sa se adreseze in prealabil Serviciului de Evidenta Informatizata a Persoanei si sa prezinte instantei o dovada in acest sens. Sa raspunda calm si politicos la intrebarile adresate de catre instanta.2. Reclamantul este cel care pretinde ca i s-a incalcat un drept prevazut in Dreptul Civil.actele de identitate. revendicarea unui . de obicei intai are cuvantul reclamantul (sau partea vatamata in procese penale). In cadrul sedintelor. ci prin intermediul presedintelui completului (de ex. Sa pastreze linistea. este obligatoriu ca numele. sunt solutionate acestea. Astfel. Obiectul cererii si valoarea acestuiaObiectul cererii reprezinta pretentia concreta a reclamantului. PRINCIPALELE ACTIUNI JURIDICE Cererea de chemare in judecatA Cel care are un litigiu si doreste sa se adreseze instantei in vederea solutionarii acestuia demareaza un proces civil prin cererea de chemare in judecata. Formula de adresare catre instanta este: “domnule/doamna presedinte”. iar “paratul” este cel despre care se sustine ca este autorul incalcarii dreptului respectiv. “D-le/d-na presedinte va rog sa intrebati reclamantul/paratul/partea vatamata/inculpatul daca…” Sa nu fotografieze sau sa inregistreze sedintele de judecata fara acordul prealabil (eventual scris) al presedintelui completului de judecata. Persoanele care sunt implicate in proces trebuie: Sa se ridice in picioare in momentul in care grefierul anunta dosarul care ii priveste si sa ramana astfel pana cand se termina dezbaterile cu privire la cauza respectiva. de exemplu: obligatia de a face sau a nu face un anumit lucru. Pentru ca aceasta sa fie valida. Sa nu vorbeasca decat atunci cand li se da cuvantul. Sa se adreseze partii adverse doar prin intermediul instantei. in cazul in care in timpul sedintei survine o perioada de suspendare) In timpul procesului La inceputul sedintei grefierul noteaza cauzele care se propun pentru amanare. Orice intrebare nu se adreseaza direct partii adverse. in ordine. anularea unui act juridic. prenumele si adresa fiecaruia sa fie mentionate exact. Sa nu consume alimente sau bauturi (in timpul sedintelor).Partile se numesc “reclamant” si “parat”. In cazul in care exista mai multi reclamanti/parati. Numele. apoi. apoi paratul (sau inculpatul/invinuitul in procese penale). domiciliul sau resedinta partilor. SA paraseasca sala conform dispozitiilor presedintelui completului (in cazul in care nu mai sunt locuri libere si sala este prea aglomerata.

Poate fi depusa personal de reclamant. Proba cu martori . raspunde la acuzatiile care i se aduc.in cazul in care solutionarea cauzei depinde de o prevedere legala (existenta doar intr-o lege sau ordonanta) care contravine unui drept prevazut de Constitutie.cele mai frecvente sunt: prescriptia (cand cererea de chemare in judecata a fost initiata dupa trecerea termenului prevazut de lege in acest sens). de competenta sau de organizare judecatoreasca.bun. Se mentioneaza in cerere denumirea actelor. Aceasta poate contine: Exceptii procesuale Motivarea in fapt si in drept. Trebuie sa fie insotita obligatoriu de: Inscrisurile pe care se intemeiaza cererea (cate un exemplar pentru fiecare parat si unul pentru instanta) Chitanta prin care se dovedeste plata taxei judiciare de timbru (in cuantumul prevazut de lege pentru actiunea respectiva) Timbrul judiciar (conform valorii prevazute de lege)Taxa judiciara se plateste la CEC iar timbrul judiciar se achizitioneaza de la posta. Valoarea acestora se poate afla de la judecatorul de serviciu. constatarea nulitATii unui contract etc. desfacerea casatoriei. Se impart in doua categorii: exceptii de fond si exceptii de procedura.4.in cazul in care sunt persoane care pot dovedi adevarul prin marturia lor. Proba cu interogatoriul partii adverse. Semnatura reclamantului. persoana lezata de aceasta prevedere poate invoca exceptia de neconstitutionalitate. Proba cu inscrisuri . reclamantul va propune probe si va solicita instantei admiterea acestora. puterea lucrului judecat (cand cauza respectiva a mai fost judecata o data si s-a dat o sentinta definitiva si irevocabila). Se va indica numele si domiciliul fiecarui martor. Semnatura. Exceptii de fond . In acest sens.(este obligatorie) Exceptiile procesuale . Indicarea dovezilor. Exceptia de neconstitutionalitate . adica paratul. dar si prin mandatar sau trimisa prin posta. pe scurt.Cererea se redacteaza in atatea exemplare cati parati sunt plus un exemplar pentru instanta. lipsa de calitate (cand cel care a initiat actiunea in instanta nu avea acest drept). cum s-a ajuns la respectivul litigiu. Exceptii de procedura . Justificarea cererii in fapt si in dreptIn fapt .Existenta dreptului precum si incalcarea acestuia trebuie dovedita. Dovezile cu care se apara.5.In drept. reclamantilor sau a reprezentantului. 3.reclamantul trebuie sa povesteasca. In cazul in care reclamantul nu stie sa isi motiveze cererea in drept va reveni instantei de judecata aceasta sarcina. restituirea unei sume de bani.indicarea articolelor din lege pe care se bazeaza incalcarea dreptului si solutionarea acestuia. Intampinarea Intampinarea este actul prin care persoana chemata in judecata. ce s-a intamplat.sunt motivele juridice care pot sa duca la amanarea sau suspendarea judecatii. .orice act care poate dovedi cele sustinute.incalcarea unor reguli de procedura (citare cu mentionarea gresita a numelui sau a adresei). Martorii pot fi citati chiar si in cazul in care acestia refuza.

Cererea reconventionala se depune odata cu intampinarea sau. daca partea respectiva nu si-a angajat aparator. CondiTiiCererea reconventionala este o adevarata cerere de chemare in judecata. C. tergiversarea procesului prin amanari). Mai departe. lipsa unui martor.In cazul in care una dintre parti cauzeaza prejudicii celeilalte prin amanare (amanari succesive. etc. prestatorul se adreseaza justitiei. astfel ca trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii.reclamant si reclamant . necesitatea efectuarii unei expertize. chemand in judecata beneficiarul si solicitand achitarea sumei care i se datoreaza. Astfel. el poate sa faca cerere reconventionala. partea afectata (indiferent daca este parat sau reclamant) poate solicita despagubiri (art. In aceasta situatie. iar aceasta este posibil doar o singura data . 119. cel mai tarziu in prima zi de infatisare. Cand reclamantul si-a modificat cererea de chemare in judecata. 154 C. .Cererea reconventionalA Este o actiune prevazuta pentru situatiile in care paratul poate avea la randul sau pretentii fata de cele ale reclamantului.ulterior. Sa presupunem ca prestatorul nu se incadreaza in termenul stabilit.Daca cererea este acceptata. daca paratul nu este obligat la intampinare.parat. proc. cererea reconventionala va fi depusa cel mai tarziu pana la termenul ce se va incuviinta paratului. iar beneficiarul se obliga sa achite la o anumita data contravaloarea serviciului. nici beneficiarul nu achita la termen suma de bani stabilita in contract. Cererea trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chemare in judecata. paratul poate formula pe langa intampinare si o cerere reconventionala prin care solicita daune pentru calitatea inferioara a serviciului prestat de catre reclamant si pentru nerespectarea termenului stabilit in contract pentru executarea serviciului respectiv. “Daca paratul are pretentii in legatura cu cererea sau cu mijloacele de aparare ale reclamantului. paratul poate deveni la randul lui reclamant. spre acest sfarsit” (art. intre doua parti a fost incheiat un contract prin care o parte (prestatorul) se obliga sa execute un anumit serviciu in favoarea celeilalte parti (beneficiarul). partea interesata poate solicita amanare pentru lipsa aparator (avocat). pe parcursul procesului se vor numi parat . La prima infatisare. CEREREA DE AMANARE A JUDECATII Legea prevede posibilitatea amanarii judecatii in anumite situatii. civ). proc. Pe de alta parte. De exemplu. nu va mai putea solicita amanare pentru acest motiv. Alte motive sunt: probleme grave de sanatate (dovedite cu acte medicale) care impiedica prezenta partii la proces. civ.). iar rezultatul prestarii sale nu este de calitatea stabilita contractual. iar reclamantul va deveni parat. inclusiv achitarea taxei judiciare si taxei de timbru.

expertiza.proba nu este de fapt martorul. prevede cateva exceptii de la aceasta regula:”Dovezile care nu au fost cerute in conditiile art. etc). martori. iar in cazul este vorba de un “contract sinalagmatic” (care de la data perfectarii lui genereaza drepturi si obligatii pentru partile contractante) este necesar ca respectivul inscris sa fi fost intocmit in cate un exemplar pentru fiecare parte. “cel ce face o propunere in fata judecatii trebuie sa o dovedeasca”. 1191 . abrogat. declaratii. » sa fie verosimila » sa fie pertinenta (sa aiba legatura ca obiectul cauzei) » sa fie concludenta (sa duca la solutionarea cauzei). Pentru ca instanta sa incuviinteze proba propusa este nevoie de indeplinirea unor conditii: » sa fie legala. 115 si 132 nu vor mai putea fi invocate in cursul instantei. Pentru ca inscrisurile sa fie valabile este nevoie ca ele sa faca parte din una dintre aceste categorii: » autentice . registre. 1171 C..autentificat de notar sau “facut cu solemnitatile cerute de lege. de un functionat public. 138 C. 1169 C. dactilografiat. afara de cazurile:1. dupa caz. impreuna cu obiectul obligatiei (de exemplu. litografiat sau imprimat pe hartie sau orice alt material). De asemenea. se mai pot propune in prima zi de infatisare. care are drept de a functiona in locul unde actul s-a facut”. insa art. prezinta concluziile si. art. proc. » sub semnatura privata realizate si semnate obligatoriu de catre partile in conflict. Iar mijloacele prin care partea interesata poate demonstra adevarul poarta denumirea de “probe”. interogatoriul (partii adverse). Proba cu martori . Conform art. Atentie! Procesul este impartit in doua etape: 1. civ. tot ce tine de administrarea probelor trebuie efectuat inainte de a incepe dezbaterile pe fond. ci marturia pe care acesta o va sustine in fata instantei. cand administrarea dovezii nu pricinuieste amanarea judecatii. dezbaterile asupra fondului (pledoariile finale prin care partile fac un rezumat. conform. plata unei sume de bani .2.Despre probe Intr-un proces nu este suficient sa ai dreptate . Proba cu inscrisuri .se mentioneaza suma in cifre si litere). solicita admiterea sau respingerea actiunii).reprezinta orice declaratie cu privire la un act sau fapt juridic (scris cu mana. Conform art. In cazul in care nici cu aceasta ocazie nu se propun. Propunerea si administrarea probelor Daca probele nu au fost propuse instantei in cererea de chemare in judecata sau in intampinare. iar fiecare exemplar trebuie sa aiba o mentiune cu numarul contractelor originale intocmite in acel caz. cand dovada un a fost ceruta in conditiile articolelor mai sus-aratate din pricina nestiintei si lipsei de pregatire a partii”.trebuie sa o poti dovedi. inscrisurile sub semnatura privata care genereaza obligatii ale uneia dintre parti trebuie sa aiba o mentiune “bun si aprobat”. propunerea si administrarea probelor. 2. civ . Acestea pot fi: inscrisuri (acte. partea respectiva va pierde dreptul de a “administra” probe. chitante. Astfel. cand nevoia dovezii ar reiesi din dezbateri si partea un o putea prevedea3. 112. civ.

Lipsa dvs de reactie va este imputabila astfel incat nu puteti considera a fi data o sentinta nelegala pe acest motiv. persoanele condamnate pentru marturie mincinoasa. Lipsa intampinarii conduce la decaderea dvs de a mai propune probe INSA aveti dreptul de a discuta in fapt si drept temeinicia sustinerilor partii potrivnice.prin aceasta se incearca demonstrarea adevarului pe baza marturisirii partii adverse. detineti documente care sa conduca la respingerea cererii de chemare in judecata.. In acest scop. notarii.”. La imediat urmatorul termen trebuie sa depuneti intampinare ( adica va prezentati apararile in scris) .. este nevoie de o expertiza. va rog sa intrebati martorul daca. de altfel procedural.. daca nu le . nu se poate face decat sau prin act autentic.. Nu se va primi niciodata o dovada prin martori .. sau prin act sub semnatura privata. totusi. partea care a propus aceasta proba va depune la dosar lista cu intrebarile pe care instanta le va adresa partii adverse. adica daca la dosarul cauzei exista dovada ca ati fost citat). in practica si. Este adevarat ca procedura civila instituie obligativitatea depunerii intampinarii cu cel putin 5 zile inainte de termen insa in practica se admite depunerea ei direct la termen si astfel va fi comunicata si partii adverse. avocatii. disparitie etc. medicii si orice alta persoana a carei marturie ar tine de secret profesional. Un judecator nu are cum sa ghiceasca faptul ca dvs. Martorii nu pot fi inlocuiti decat in cazuri extreme: deces..C.Nu pot fi martori rudele si afinii pana la gradul 3 inclusiv. exceptie. partea interesata poate recurge la aceasta optiune cu conditia sa o faca in termenul prevazut pentru propunerea probelor si sa achite contravaloarea expertizei (cheltuieli ce vor fi incluse in cheltuielile de judecata). chiar pentru depozit voluntar.Proba cu interogatoriu . In primele doua cazuri se poate face. in cazul in care marturia acestora este importanta. la timpul sau in urma confectionarii actului. civ. in calitate de parat. “Este adevart ca. “Recunoasteti ca . Lipsa prezentei dvs la termenele stabilite nu va impiedica instanta sa judece cauza in baza probatoriului depus de reclamant deoarece procedura civila va ofera posibilitatea de a va apara . nici despre ceea ce se pretinde ca s-ar fi zis inaintea.”. de exemplu: “Domnule presedinte.”). Intrebarile se formuleaza intr-un stil direct (ex. “Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 lei.. Nu pot fi citati ca martori: preotii. sotul sau fostul sot. aveti dreptul la o singura amanare in baza unei cereri in vederea angajarii unui aparator ( de regula acesta este primul termen. daca procedura de citare este legal indeplinita.Proba prin expertiza . pentru demonstrarea adevarului.Partea adversa nu se poate adresa martorului decat prin intermediul instantei.in situatiile in care. chiar cu privire la o suma sau valoare cu nu depaseste 250 lei”. in contra sau peste ceea ce cuprinde actul.

str....... bloc .. exceptiile de procedura ce paratul ridica la cererea reclamantului. dovezile si toate mijloacele sale de aparare...../... nr.......... domiciliat in ..bloc .depuneti la dosar.... 2........... sa arate exceptiile.. DOSAR NR........... ei pot raspunde toti impreuna sau numai o parte din ei....Intampinarea va cuprinde: 1. in contradictoriu cu reclamantul ..... cu sediul profesional in .... despre care se va face vorbire in incheierea de sedinta... ... etaj ............ printr-o singura intampinare..... sector/judet .. ........................ la prima zi de infatisare........... se va depune la dosar pentru aceste parti cate o singura copie........ ......... presedintele ii va pune in vedere paratului. str. ele nu vor fi admise si in consecinta nu vi se vor admite amanarile solicitate....... Sectiunea a III-a Intampinarea Art... 115 Cod procedura civila............ Iar insusi faptul detinerii lor este un motiv temeinic in a nu dori sa prelungiti un proces la incheierea caruia ati avea de castigat...... ........ bloc ........ apart.... 116.... 115.. In cazul in care nu s-a depus intampinare...... Subsemnatul ......... apart. nr..................... Daca mai multi reclamanti au un singur reprezentant... ........ 118....................... ..... ..... etaj .. mai mult un rand de copii pentru instanta.......................... 3.... raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii..... str. nr. scara . ...... .. 4....... 117....... fara ca acest lucru sa constituie baza unei cai de atac ulterioare. ..... in conformitate cu dispozitiile art.......... scara ................. sau un reclamant sta in judecata in mai multe calitati juridice................ Codul de procedura civila................. domiciliat in ..... In ceea ce priveste aspectul unor eventuale viitoare amanari. etaj .Depunerea intampinarii nu este obligatorie... scara ..... .. sector/judet .......... ......... dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat din cerere. depinde de motivele invocate............. Art.... de asemenea se va alatura acelasi numar de copii certificate de pe inscrisurile pe care se sprijina... in termen legal formulez prezenta 2) .. cand va cere dovada cu martori.... Intampinare INSTANTA .............. sector/judet . parat in actiunea ce formeazaobiectul dosarului nr. Art. ... reprezentatprin avocat .......................... Daca acestea nu sunt procedurale si temeinice si nu tind decat sa tegiverseze solutionarea litigiului......... TERMEN ..... .../. .... paratul va arata numele si locuinta lor........ Art.. 1) Domnule Presedinte.... ........ .Cand sunt mai multi parati.. Semnatura................La intampinare se vor alatura atatea copii de pe intampinare cati reclamanti sunt....... apart. ..

� proba cu expertiza tehnica 4) 1) ..... (va invoc exceptia ....................... nr..... Intampinarea va cuprinde raspunsul la toate capetele de cerere ale actiunii reclamantului..... 3..... dovezile cu care paratul intelege sa se apere impotiva fiecarui capat de cerere...................... sector/judet ....... privind 5) ................ IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art...... .. 82.......................... Propun ca martori spre a fi audiati pe: 1......... .................. etaj . apart..... unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul. cercetare judecatoreasca etc........ Cererea se depune inaintea primei instante..... 4............. domiciliat in .. demonstrand ca .................... 274 Cod procedura civila.... Daca paratul locuieste in strainatate acesta va indica un domiciliu ales in Romania....... Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.............. scara ........ apart..... ..................... ..................... ............... alaturi de obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru. ....................... indiferent daca competenta materiala apartine judecatoriei. DOMNULUI PRESEDINTE AL 4) 3) ...... nr.. exceptiile de procedura pe care paratul le invoca impotriva reclamantului si a actiunii acestuia..... Va solicit de asemenea..................)..... . sa obligati reclamantul sa imi plateasca cheltuielile de judecata ocazionate de acest proces............. ... tribunalului........ onorariu expertize........ str....................... ........ in conformitate cu dispozitiile art. si va 2) solicit respingerea actiunii reclamantului ca .... 115-118 Cod procedura civila..... onorariu avocat........ bloc ....... .... sector/judet ............................INTAMPINARE impotriva sus-mentionatei actiuni pe care va solicit sa o respingeti........................ ........ cat si in drept........................ 2.... cheltuieli legate de audierea martorilor.. Pe cale de consecinta.............. bloc ..In dovedirea celor de mai sus inteleg sa solicit instantei incuviintarea administrarii urmatoarelor probe: � proba cu inscrisuri. str........... 1............. 2...... avand in vedere cele prezentate mai sus..... ...................... 274 3) Cod procedura civila si pe dispozitiile art.............. art........................... motivate atat in fapt.... pe care le depun instantei in 2 exemplare certificate conform cu originalul................ ...curtii de apel etc....................... � proba testimoniala cu 2 martori.. scara ...... probe cu ajutorul carora intentionez sa dovedesc caracterul neintemeiat al actiunii reclamantului. etaj .......... timbru judiciar... In realitate...... .................. domiciliat in ............................................. MOTIVELE PREZENTEI INTAMPINARI : IN FAPT: Subsemnatul am fost chemat in judecata de catre reclamant pentru .. situatia descrisa in actiune de catre reclamant nu corespunde realitatii intrucat ......

.... instanta insa putand dispune infatisarea inscrisului in intregime.......... 3.................. dintre care un exemplar pentru instanta si celalalt pentru comunicare reclamantului..... bunuri imobile....... alaturi de inscrisurile rezervate instantei....... ........ de ex..... 6...... Depun prezenta in doua exemplare....... copiile vor fi certificate de reclamant ca sunt la fel cu originalul....... 4.... exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului sau exceptia autoritatii de lucru judecat etc.......... ... Neintemeiata sau lipsita de interes sau gresit indreptata impotriva unei persoane ce nu are calitate procesual pasivain cauza etc.. Cand dovada se face prin inscrisuri............ 2. ANEXEZ6): 1....... Imputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica nr..... . medico-legala etc. Solicit de asemenea sa dispuneti citarea reclamantului la interogatoriu..... . SEMNATURA 1.... Se indica felul expertizei solicitate (bunuri mobile................. 2. Se arata obiectivele urmarite prin efectuarea lucrarii de specialitate..... Daca este cazul..... ........ certificate de parte... ... Daca inscrisurile sunt scrise intr-o limba straina sau cu litere vechi se vor depune traduceri sau copii cu litere latine. Se indica textul de lege ce justifica respingerea actiunii reclamantului.... contabila..) 5............ ..... .. 3.......... topometrica. se vor alatura la cerere atatea copii cate parti sunt.................... Se va putea de asemenea depune doar o parte a unui inscris relevanta in cauza.........