cerere pentru lipsa de aparare motivata, consilierul societatii fiind in imposibilitate de a se prezenta . .......................

In speţã, deşi litigiul are caracter comercial şi presupune soluţionarea urgentã (a se vedea în acest sens prevederile art. 720 indice 1-art. 720 indice 9 Cod pr civilã) şi deşi de la data primirii citaţiei pânã la primul termen de judecatã a fost un interval de aproximativ o lunã şi jumãtate, pârâtul, citat cu menţiunea sã depunã întâmpinare sub sancţiunea decãderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii de ordine privatã (f. 27), nu numai cã nu a depus întâmpinare cu 5 zile înainte de termen, aşa cum se aratã expres în art. 720 indice 4 alin. (2) Cod pr civila, dar nu a depus întâmpinare nici la al doilea termen de judecatã. Faţã de aceastã situaţie, la al doilea termen de judecatã, instanţa, în temeiul art. 118 alin (1) Cod pr civilã, coroborat cu art. 114 indice 1 alin. (2) Cod pr civilã, art. 720 indice 4 alin. (2) Cod pr civila şi art. 103 Cod pr civila, a constatat decãderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe, a constatat cauza în stare de judecatã şi a trecut la judecarea cauzei în funcţie de probele din dosar. Dupã închiderea dezbaterilor în cauzã, s-a adus la dosar, de la registratura instanţei, o cerere trimisã pe fax o prin care avocatul pârâtului a solicitat amânarea judecãţii pe motiv cã are cauze la o altã instanţã. Instanţa a apreciat cã nu existã nici un temei legal care sã justifice repunerea cauzei pe rol având în vedere cã: - potrivit prevederilor art. 156 Cod pr civila, se poate acorda un singur termen pentru lipsã de aparare temeinic motivatã; - cauza a mai fost amânatã şi la primul termen tot la cererea pârâtului; - potrivit prevederilor art. 38 din Legea nr. 51/1995,

. ..pârâtul a solicitat amânarea dar nu a formulat nicio cerere de probaţiune în condiţiile art.avocatul este dator să se prezinte la fiecare termen la instanţele de judecata._____/2008 TERMEN: 17. Cerere amanare CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV DOSAR NR....2008 DOMNULE PRESEDINTE. 138 Cod pr civila şi nu a depus nici cel puţin întâmpinare..alegerea fãcutã de avocat cu privire la clientul pe care înţelege sã-l reprezinte într-o anumitã zi nu constituie motiv întemeiat de amânare. ... ... aparator ales al reclamantului____________. Subsemnatul Avocat___________..06. formulez prezenta CERERE prin care va rog sa dispuneti amanarea cauzei si acordarea unui termen pentru lipsa de aparare. conform mandatului încredinţat iar potrivit prevederilor art. pentru a nu prejudicia interesele celorlate pãrţi..... avocatul este obligat sã-şi asigure substituirea.. în cazul în care este împiedicat să îndeplinească serviciul profesional şi clientul i-a permis sã nu se prezinte la termenul de judecatã... . 221 din Statutul profesiei de avocat.

fiind necesara prezenta mea in provincie. Programul de lucru afisat trebuie respectat.2008. Sa aiba asupra lor . intrucat nu ma aflu in Bucuresti. intampinarile si orice alta cerere sau act care are legatura cu dosarele aflate pe rolul instantei. Este interzisa sustragerea actelor sau parasirea arhivei cu dosarul.Mentionez ca subsemnatul nu ma pot prezenta la termenul din data de 17. prin delegatie de substituire.06. Tineti cont de urmatoarele: Cererile si orice alte acte se predau judecatorului de serviciu.1 Cod procedura Civila. In acest sens o deleg pe doamna Avocat__________. De obicei. Persoanele prezente in sala de judecata trebuie Sa se ridice in picioare in momentul intrarii si iesirii completului de judecata. 156 alin. Aceasta se realizeaza prin intermediul unui angajat al arhivei. IN SEDINTA DE JUDECATA Reguli generale Accesul in sala de judecata incepe cu o jumatate de ora inaintea demararii proceselor. cei prezenti isi pot consulta dosarele. la usa acestui birou se formeaza doua randuri: unul al avocatilor si celAlalt al celorlalte persoane. Actele din dosar pot fi fotocopiate doar cu permisiunea presedintelui instantei. art. Avocat ______________ DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL BUCURESTI LA REGISTRATURA Registratura este biroul unde se depun cererile de chemare in judecata. LA ARHIVA Aici se pot consulta dosarele personale (prezentand actul de identitate) si registrele instantei. sa sustina prezenta cerere. In acest timp. In drept.

de exemplu: obligatia de a face sau a nu face un anumit lucru. apoi. de obicei intai are cuvantul reclamantul (sau partea vatamata in procese penale). Sa pastreze linistea. Sa se adreseze partii adverse doar prin intermediul instantei. Sa nu citeasca ziare sau reviste in timpul sedintelor.2. trebuie sa respecte conditiile impuse de lege. SA paraseasca sala conform dispozitiilor presedintelui completului (in cazul in care nu mai sunt locuri libere si sala este prea aglomerata. sunt solutionate acestea. Persoanele care sunt implicate in proces trebuie: Sa se ridice in picioare in momentul in care grefierul anunta dosarul care ii priveste si sa ramana astfel pana cand se termina dezbaterile cu privire la cauza respectiva. Sa nu consume alimente sau bauturi (in timpul sedintelor). Sa nu vorbeasca decat atunci cand li se da cuvantul. Formula de adresare catre instanta este: “domnule/doamna presedinte”. In cazul in care reclamantul nu cunoaste adresa paratului. Obiectul cererii si valoarea acestuiaObiectul cererii reprezinta pretentia concreta a reclamantului. Astfel. Pentru ca aceasta sa fie valida. Orice intrebare nu se adreseaza direct partii adverse. anularea unui act juridic. in cazul in care in timpul sedintei survine o perioada de suspendare) In timpul procesului La inceputul sedintei grefierul noteaza cauzele care se propun pentru amanare. Reclamantul este cel care pretinde ca i s-a incalcat un drept prevazut in Dreptul Civil. “D-le/d-na presedinte va rog sa intrebati reclamantul/paratul/partea vatamata/inculpatul daca…” Sa nu fotografieze sau sa inregistreze sedintele de judecata fara acordul prealabil (eventual scris) al presedintelui completului de judecata. iar “paratul” este cel despre care se sustine ca este autorul incalcarii dreptului respectiv.actele de identitate. In cadrul sedintelor. In cazul in care exista mai multi reclamanti/parati. Numele. ea trebuie sa furnizeze:1. apoi paratul (sau inculpatul/invinuitul in procese penale). este obligatoriu ca numele. domiciliul sau resedinta partilor. prenumele si adresa fiecaruia sa fie mentionate exact. ci prin intermediul presedintelui completului (de ex. in ordine. PRINCIPALELE ACTIUNI JURIDICE Cererea de chemare in judecatA Cel care are un litigiu si doreste sa se adreseze instantei in vederea solutionarii acestuia demareaza un proces civil prin cererea de chemare in judecata. este obligat sa se adreseze in prealabil Serviciului de Evidenta Informatizata a Persoanei si sa prezinte instantei o dovada in acest sens. revendicarea unui . Dupa finalizarea amanarilor incep procesele aflate pe rol. Sa raspunda calm si politicos la intrebarile adresate de catre instanta.Partile se numesc “reclamant” si “parat”.

Proba cu interogatoriul partii adverse. Se mentioneaza in cerere denumirea actelor.(este obligatorie) Exceptiile procesuale . . de competenta sau de organizare judecatoreasca. persoana lezata de aceasta prevedere poate invoca exceptia de neconstitutionalitate. pe scurt.orice act care poate dovedi cele sustinute. Intampinarea Intampinarea este actul prin care persoana chemata in judecata. Dovezile cu care se apara. reclamantilor sau a reprezentantului. desfacerea casatoriei.incalcarea unor reguli de procedura (citare cu mentionarea gresita a numelui sau a adresei). Aceasta poate contine: Exceptii procesuale Motivarea in fapt si in drept. Exceptia de neconstitutionalitate .In drept. Se impart in doua categorii: exceptii de fond si exceptii de procedura.5.reclamantul trebuie sa povesteasca. In cazul in care reclamantul nu stie sa isi motiveze cererea in drept va reveni instantei de judecata aceasta sarcina. raspunde la acuzatiile care i se aduc. restituirea unei sume de bani.Existenta dreptului precum si incalcarea acestuia trebuie dovedita. Trebuie sa fie insotita obligatoriu de: Inscrisurile pe care se intemeiaza cererea (cate un exemplar pentru fiecare parat si unul pentru instanta) Chitanta prin care se dovedeste plata taxei judiciare de timbru (in cuantumul prevazut de lege pentru actiunea respectiva) Timbrul judiciar (conform valorii prevazute de lege)Taxa judiciara se plateste la CEC iar timbrul judiciar se achizitioneaza de la posta. lipsa de calitate (cand cel care a initiat actiunea in instanta nu avea acest drept).sunt motivele juridice care pot sa duca la amanarea sau suspendarea judecatii. 3. Se va indica numele si domiciliul fiecarui martor. Justificarea cererii in fapt si in dreptIn fapt . Semnatura reclamantului. constatarea nulitATii unui contract etc. dar si prin mandatar sau trimisa prin posta. Martorii pot fi citati chiar si in cazul in care acestia refuza. Exceptii de fond . cum s-a ajuns la respectivul litigiu. ce s-a intamplat. Indicarea dovezilor. Exceptii de procedura .Cererea se redacteaza in atatea exemplare cati parati sunt plus un exemplar pentru instanta.4. Proba cu martori .cele mai frecvente sunt: prescriptia (cand cererea de chemare in judecata a fost initiata dupa trecerea termenului prevazut de lege in acest sens). reclamantul va propune probe si va solicita instantei admiterea acestora.in cazul in care solutionarea cauzei depinde de o prevedere legala (existenta doar intr-o lege sau ordonanta) care contravine unui drept prevazut de Constitutie. adica paratul. Valoarea acestora se poate afla de la judecatorul de serviciu.indicarea articolelor din lege pe care se bazeaza incalcarea dreptului si solutionarea acestuia.bun. puterea lucrului judecat (cand cauza respectiva a mai fost judecata o data si s-a dat o sentinta definitiva si irevocabila). Semnatura. Poate fi depusa personal de reclamant. In acest sens. Proba cu inscrisuri .in cazul in care sunt persoane care pot dovedi adevarul prin marturia lor.

proc. nici beneficiarul nu achita la termen suma de bani stabilita in contract. necesitatea efectuarii unei expertize. iar rezultatul prestarii sale nu este de calitatea stabilita contractual. inclusiv achitarea taxei judiciare si taxei de timbru. astfel ca trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii. Astfel. iar beneficiarul se obliga sa achite la o anumita data contravaloarea serviciului. Sa presupunem ca prestatorul nu se incadreaza in termenul stabilit.reclamant si reclamant . partea interesata poate solicita amanare pentru lipsa aparator (avocat). Pe de alta parte. partea afectata (indiferent daca este parat sau reclamant) poate solicita despagubiri (art. etc. chemand in judecata beneficiarul si solicitand achitarea sumei care i se datoreaza. La prima infatisare. Cand reclamantul si-a modificat cererea de chemare in judecata. C. . Mai departe. daca partea respectiva nu si-a angajat aparator. 154 C. cel mai tarziu in prima zi de infatisare. CondiTiiCererea reconventionala este o adevarata cerere de chemare in judecata. iar reclamantul va deveni parat. Cererea trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chemare in judecata. “Daca paratul are pretentii in legatura cu cererea sau cu mijloacele de aparare ale reclamantului.ulterior. prestatorul se adreseaza justitiei. civ. spre acest sfarsit” (art. el poate sa faca cerere reconventionala.parat. lipsa unui martor.Cererea reconventionalA Este o actiune prevazuta pentru situatiile in care paratul poate avea la randul sau pretentii fata de cele ale reclamantului. nu va mai putea solicita amanare pentru acest motiv. 119. daca paratul nu este obligat la intampinare. tergiversarea procesului prin amanari). iar aceasta este posibil doar o singura data . Alte motive sunt: probleme grave de sanatate (dovedite cu acte medicale) care impiedica prezenta partii la proces. pe parcursul procesului se vor numi parat . paratul poate formula pe langa intampinare si o cerere reconventionala prin care solicita daune pentru calitatea inferioara a serviciului prestat de catre reclamant si pentru nerespectarea termenului stabilit in contract pentru executarea serviciului respectiv.). cererea reconventionala va fi depusa cel mai tarziu pana la termenul ce se va incuviinta paratului.In cazul in care una dintre parti cauzeaza prejudicii celeilalte prin amanare (amanari succesive. Cererea reconventionala se depune odata cu intampinarea sau. paratul poate deveni la randul lui reclamant. In aceasta situatie. proc. civ). De exemplu. CEREREA DE AMANARE A JUDECATII Legea prevede posibilitatea amanarii judecatii in anumite situatii. intre doua parti a fost incheiat un contract prin care o parte (prestatorul) se obliga sa execute un anumit serviciu in favoarea celeilalte parti (beneficiarul).Daca cererea este acceptata.

“cel ce face o propunere in fata judecatii trebuie sa o dovedeasca”. care are drept de a functiona in locul unde actul s-a facut”. litografiat sau imprimat pe hartie sau orice alt material). Astfel. cand administrarea dovezii nu pricinuieste amanarea judecatii. registre. » sub semnatura privata realizate si semnate obligatoriu de catre partile in conflict.2. cand nevoia dovezii ar reiesi din dezbateri si partea un o putea prevedea3. solicita admiterea sau respingerea actiunii).. De asemenea. Proba cu martori . 2. dezbaterile asupra fondului (pledoariile finale prin care partile fac un rezumat. Pentru ca inscrisurile sa fie valabile este nevoie ca ele sa faca parte din una dintre aceste categorii: » autentice . insa art. 138 C. Pentru ca instanta sa incuviinteze proba propusa este nevoie de indeplinirea unor conditii: » sa fie legala. plata unei sume de bani . 115 si 132 nu vor mai putea fi invocate in cursul instantei. Propunerea si administrarea probelor Daca probele nu au fost propuse instantei in cererea de chemare in judecata sau in intampinare. se mai pot propune in prima zi de infatisare. declaratii. 112. Acestea pot fi: inscrisuri (acte.trebuie sa o poti dovedi. iar fiecare exemplar trebuie sa aiba o mentiune cu numarul contractelor originale intocmite in acel caz.proba nu este de fapt martorul. dupa caz.se mentioneaza suma in cifre si litere).autentificat de notar sau “facut cu solemnitatile cerute de lege.Despre probe Intr-un proces nu este suficient sa ai dreptate . cand dovada un a fost ceruta in conditiile articolelor mai sus-aratate din pricina nestiintei si lipsei de pregatire a partii”. 1191 . interogatoriul (partii adverse). Proba cu inscrisuri . tot ce tine de administrarea probelor trebuie efectuat inainte de a incepe dezbaterile pe fond. ci marturia pe care acesta o va sustine in fata instantei. chitante. afara de cazurile:1. propunerea si administrarea probelor. de un functionat public. expertiza.reprezinta orice declaratie cu privire la un act sau fapt juridic (scris cu mana. iar in cazul este vorba de un “contract sinalagmatic” (care de la data perfectarii lui genereaza drepturi si obligatii pentru partile contractante) este necesar ca respectivul inscris sa fi fost intocmit in cate un exemplar pentru fiecare parte. civ. abrogat. 1171 C. partea respectiva va pierde dreptul de a “administra” probe. dactilografiat. civ . impreuna cu obiectul obligatiei (de exemplu. etc). martori. » sa fie verosimila » sa fie pertinenta (sa aiba legatura ca obiectul cauzei) » sa fie concludenta (sa duca la solutionarea cauzei). Conform art. prezinta concluziile si. Iar mijloacele prin care partea interesata poate demonstra adevarul poarta denumirea de “probe”. prevede cateva exceptii de la aceasta regula:”Dovezile care nu au fost cerute in conditiile art. Conform art. proc. civ. conform. inscrisurile sub semnatura privata care genereaza obligatii ale uneia dintre parti trebuie sa aiba o mentiune “bun si aprobat”. 1169 C. In cazul in care nici cu aceasta ocazie nu se propun. Atentie! Procesul este impartit in doua etape: 1. art.

in cazul in care marturia acestora este importanta..in situatiile in care. de altfel procedural. In primele doua cazuri se poate face. Martorii nu pot fi inlocuiti decat in cazuri extreme: deces.”).”.Nu pot fi martori rudele si afinii pana la gradul 3 inclusiv..Proba prin expertiza . exceptie. Intrebarile se formuleaza intr-un stil direct (ex. medicii si orice alta persoana a carei marturie ar tine de secret profesional. chiar pentru depozit voluntar. Nu pot fi citati ca martori: preotii.. va rog sa intrebati martorul daca. sau prin act sub semnatura privata.Proba cu interogatoriu . Lipsa intampinarii conduce la decaderea dvs de a mai propune probe INSA aveti dreptul de a discuta in fapt si drept temeinicia sustinerilor partii potrivnice. In acest scop. partea care a propus aceasta proba va depune la dosar lista cu intrebarile pe care instanta le va adresa partii adverse. daca procedura de citare este legal indeplinita. la timpul sau in urma confectionarii actului.C..”. “Recunoasteti ca . “Este adevart ca. notarii. totusi.Partea adversa nu se poate adresa martorului decat prin intermediul instantei. aveti dreptul la o singura amanare in baza unei cereri in vederea angajarii unui aparator ( de regula acesta este primul termen. “Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 lei. detineti documente care sa conduca la respingerea cererii de chemare in judecata. Un judecator nu are cum sa ghiceasca faptul ca dvs. in practica si. in contra sau peste ceea ce cuprinde actul. persoanele condamnate pentru marturie mincinoasa. in calitate de parat. nici despre ceea ce se pretinde ca s-ar fi zis inaintea. nu se poate face decat sau prin act autentic. Nu se va primi niciodata o dovada prin martori . Este adevarat ca procedura civila instituie obligativitatea depunerii intampinarii cu cel putin 5 zile inainte de termen insa in practica se admite depunerea ei direct la termen si astfel va fi comunicata si partii adverse.. daca nu le . de exemplu: “Domnule presedinte. adica daca la dosarul cauzei exista dovada ca ati fost citat). partea interesata poate recurge la aceasta optiune cu conditia sa o faca in termenul prevazut pentru propunerea probelor si sa achite contravaloarea expertizei (cheltuieli ce vor fi incluse in cheltuielile de judecata). este nevoie de o expertiza.Lipsa dvs de reactie va este imputabila astfel incat nu puteti considera a fi data o sentinta nelegala pe acest motiv. avocatii. chiar cu privire la o suma sau valoare cu nu depaseste 250 lei”. Lipsa prezentei dvs la termenele stabilite nu va impiedica instanta sa judece cauza in baza probatoriului depus de reclamant deoarece procedura civila va ofera posibilitatea de a va apara .. pentru demonstrarea adevarului. sotul sau fostul sot. civ.. disparitie etc.prin aceasta se incearca demonstrarea adevarului pe baza marturisirii partii adverse. La imediat urmatorul termen trebuie sa depuneti intampinare ( adica va prezentati apararile in scris) .

depinde de motivele invocate. Daca acestea nu sunt procedurale si temeinice si nu tind decat sa tegiverseze solutionarea litigiului...La intampinare se vor alatura atatea copii de pe intampinare cati reclamanti sunt...... in termen legal formulez prezenta 2) .. ei pot raspunde toti impreuna sau numai o parte din ei. fara ca acest lucru sa constituie baza unei cai de atac ulterioare..... apart.. Codul de procedura civila.. in contradictoriu cu reclamantul .. .... str. ele nu vor fi admise si in consecinta nu vi se vor admite amanarile solicitate. DOSAR NR. nr..... dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat din cerere....../....... ... dovezile si toate mijloacele sale de aparare............. Art..... in conformitate cu dispozitiile art........ 118..Cand sunt mai multi parati.. cand va cere dovada cu martori. Art..................... .. presedintele ii va pune in vedere paratului.... 4. 115 Cod procedura civila....... reprezentatprin avocat . la prima zi de infatisare......... scara ..................... domiciliat in ......... paratul va arata numele si locuinta lor............ exceptiile de procedura ce paratul ridica la cererea reclamantului......................... 1) Domnule Presedinte...Depunerea intampinarii nu este obligatorie....... Iar insusi faptul detinerii lor este un motiv temeinic in a nu dori sa prelungiti un proces la incheierea caruia ati avea de castigat...... Daca mai multi reclamanti au un singur reprezentant.... sa arate exceptiile.... In cazul in care nu s-a depus intampinare........ mai mult un rand de copii pentru instanta............ .. .. despre care se va face vorbire in incheierea de sedinta.... TERMEN ...... apart........bloc .......... In ceea ce priveste aspectul unor eventuale viitoare amanari.. 116.. Intampinare INSTANTA ........ se va depune la dosar pentru aceste parti cate o singura copie. sector/judet .............................. ...... 115.............. 2........ nr.....depuneti la dosar.. .............. sector/judet ............. ..... .... etaj .................. bloc .. parat in actiunea ce formeazaobiectul dosarului nr. raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii. bloc ......................... sau un reclamant sta in judecata in mai multe calitati juridice..Intampinarea va cuprinde: 1.... 117.. str. ...... de asemenea se va alatura acelasi numar de copii certificate de pe inscrisurile pe care se sprijina......... ...... ... .. 3..... Semnatura................... nr............. etaj ......... Sectiunea a III-a Intampinarea Art.... printr-o singura intampinare.. .. .... sector/judet .... .... .... cu sediul profesional in ... apart......... scara ...... etaj ../....................... domiciliat in ... Subsemnatul ... str... scara ... ... Art..

........ demonstrand ca .. apart............................................. ...........................INTAMPINARE impotriva sus-mentionatei actiuni pe care va solicit sa o respingeti........... avand in vedere cele prezentate mai sus.... indiferent daca competenta materiala apartine judecatoriei........ privind 5) ....... . .. exceptiile de procedura pe care paratul le invoca impotriva reclamantului si a actiunii acestuia........ situatia descrisa in actiune de catre reclamant nu corespunde realitatii intrucat .. pe care le depun instantei in 2 exemplare certificate conform cu originalul......In dovedirea celor de mai sus inteleg sa solicit instantei incuviintarea administrarii urmatoarelor probe: � proba cu inscrisuri.. 2. .... .. si va 2) solicit respingerea actiunii reclamantului ca ............ scara . 274 Cod procedura civila.. tribunalului... bloc .. onorariu expertize....................... � proba testimoniala cu 2 martori.................................... nr.... domiciliat in ........ dovezile cu care paratul intelege sa se apere impotiva fiecarui capat de cerere....... str.............. IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art... .............. 82... � proba cu expertiza tehnica 4) 1) .. onorariu avocat.... ........ Intampinarea va cuprinde raspunsul la toate capetele de cerere ale actiunii reclamantului............ nr... cheltuieli legate de audierea martorilor... sa obligati reclamantul sa imi plateasca cheltuielile de judecata ocazionate de acest proces.. sector/judet ............. In realitate...... .. sector/judet ............ bloc ............ cercetare judecatoreasca etc.. Propun ca martori spre a fi audiati pe: 1......... str..... Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza............. domiciliat in .................... scara ............... Cererea se depune inaintea primei instante.................... 4.......... (va invoc exceptia .. ............ 274 3) Cod procedura civila si pe dispozitiile art................ art.. etaj ................................................. cat si in drept... 2......... 115-118 Cod procedura civila. ............... in conformitate cu dispozitiile art.......... alaturi de obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru................. timbru judiciar................ 1.... 3...... motivate atat in fapt...... Va solicit de asemenea........................curtii de apel etc......... DOMNULUI PRESEDINTE AL 4) 3) ...... . MOTIVELE PREZENTEI INTAMPINARI : IN FAPT: Subsemnatul am fost chemat in judecata de catre reclamant pentru ...... apart.. .....).. Pe cale de consecinta...................... ............ etaj ............................... Daca paratul locuieste in strainatate acesta va indica un domiciliu ales in Romania................. probe cu ajutorul carora intentionez sa dovedesc caracterul neintemeiat al actiunii reclamantului...... .. unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul.............................................

certificate de parte..... 4.. Daca inscrisurile sunt scrise intr-o limba straina sau cu litere vechi se vor depune traduceri sau copii cu litere latine......................... .. .. ......) 5.... ........ exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului sau exceptia autoritatii de lucru judecat etc... alaturi de inscrisurile rezervate instantei.. 2... Se va putea de asemenea depune doar o parte a unui inscris relevanta in cauza.... ANEXEZ6): 1..... Neintemeiata sau lipsita de interes sau gresit indreptata impotriva unei persoane ce nu are calitate procesual pasivain cauza etc.. Se indica textul de lege ce justifica respingerea actiunii reclamantului....... dintre care un exemplar pentru instanta si celalalt pentru comunicare reclamantului... medico-legala etc.......... 3....... se vor alatura la cerere atatea copii cate parti sunt. 3...... SEMNATURA 1............ Imputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica nr. Daca este cazul.. ..... Cand dovada se face prin inscrisuri.. de ex.... Se arata obiectivele urmarite prin efectuarea lucrarii de specialitate... instanta insa putand dispune infatisarea inscrisului in intregime. topometrica... ........ ................... copiile vor fi certificate de reclamant ca sunt la fel cu originalul.............. Se indica felul expertizei solicitate (bunuri mobile............. ........... bunuri imobile.............. 2.... contabila... Depun prezenta in doua exemplare.................. 6. Solicit de asemenea sa dispuneti citarea reclamantului la interogatoriu...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful