cerere pentru lipsa de aparare motivata, consilierul societatii fiind in imposibilitate de a se prezenta . .......................

In speţã, deşi litigiul are caracter comercial şi presupune soluţionarea urgentã (a se vedea în acest sens prevederile art. 720 indice 1-art. 720 indice 9 Cod pr civilã) şi deşi de la data primirii citaţiei pânã la primul termen de judecatã a fost un interval de aproximativ o lunã şi jumãtate, pârâtul, citat cu menţiunea sã depunã întâmpinare sub sancţiunea decãderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii de ordine privatã (f. 27), nu numai cã nu a depus întâmpinare cu 5 zile înainte de termen, aşa cum se aratã expres în art. 720 indice 4 alin. (2) Cod pr civila, dar nu a depus întâmpinare nici la al doilea termen de judecatã. Faţã de aceastã situaţie, la al doilea termen de judecatã, instanţa, în temeiul art. 118 alin (1) Cod pr civilã, coroborat cu art. 114 indice 1 alin. (2) Cod pr civilã, art. 720 indice 4 alin. (2) Cod pr civila şi art. 103 Cod pr civila, a constatat decãderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe, a constatat cauza în stare de judecatã şi a trecut la judecarea cauzei în funcţie de probele din dosar. Dupã închiderea dezbaterilor în cauzã, s-a adus la dosar, de la registratura instanţei, o cerere trimisã pe fax o prin care avocatul pârâtului a solicitat amânarea judecãţii pe motiv cã are cauze la o altã instanţã. Instanţa a apreciat cã nu existã nici un temei legal care sã justifice repunerea cauzei pe rol având în vedere cã: - potrivit prevederilor art. 156 Cod pr civila, se poate acorda un singur termen pentru lipsã de aparare temeinic motivatã; - cauza a mai fost amânatã şi la primul termen tot la cererea pârâtului; - potrivit prevederilor art. 38 din Legea nr. 51/1995,

conform mandatului încredinţat iar potrivit prevederilor art.. ... aparator ales al reclamantului____________.. 138 Cod pr civila şi nu a depus nici cel puţin întâmpinare.avocatul este dator să se prezinte la fiecare termen la instanţele de judecata.. . avocatul este obligat sã-şi asigure substituirea.. formulez prezenta CERERE prin care va rog sa dispuneti amanarea cauzei si acordarea unui termen pentru lipsa de aparare. .. pentru a nu prejudicia interesele celorlate pãrţi... Cerere amanare CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV DOSAR NR._____/2008 TERMEN: 17.... Subsemnatul Avocat___________.2008 DOMNULE PRESEDINTE.. 221 din Statutul profesiei de avocat... ..alegerea fãcutã de avocat cu privire la clientul pe care înţelege sã-l reprezinte într-o anumitã zi nu constituie motiv întemeiat de amânare.06...pârâtul a solicitat amânarea dar nu a formulat nicio cerere de probaţiune în condiţiile art. în cazul în care este împiedicat să îndeplinească serviciul profesional şi clientul i-a permis sã nu se prezinte la termenul de judecatã.

LA ARHIVA Aici se pot consulta dosarele personale (prezentand actul de identitate) si registrele instantei. sa sustina prezenta cerere.Mentionez ca subsemnatul nu ma pot prezenta la termenul din data de 17. 156 alin. intrucat nu ma aflu in Bucuresti. Programul de lucru afisat trebuie respectat. Actele din dosar pot fi fotocopiate doar cu permisiunea presedintelui instantei. Aceasta se realizeaza prin intermediul unui angajat al arhivei. De obicei.1 Cod procedura Civila. Este interzisa sustragerea actelor sau parasirea arhivei cu dosarul. Sa aiba asupra lor . intampinarile si orice alta cerere sau act care are legatura cu dosarele aflate pe rolul instantei.2008. IN SEDINTA DE JUDECATA Reguli generale Accesul in sala de judecata incepe cu o jumatate de ora inaintea demararii proceselor. la usa acestui birou se formeaza doua randuri: unul al avocatilor si celAlalt al celorlalte persoane. Avocat ______________ DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL BUCURESTI LA REGISTRATURA Registratura este biroul unde se depun cererile de chemare in judecata. fiind necesara prezenta mea in provincie. Tineti cont de urmatoarele: Cererile si orice alte acte se predau judecatorului de serviciu. In acest sens o deleg pe doamna Avocat__________. cei prezenti isi pot consulta dosarele.06. Persoanele prezente in sala de judecata trebuie Sa se ridice in picioare in momentul intrarii si iesirii completului de judecata. In acest timp. In drept. prin delegatie de substituire. art.

Sa raspunda calm si politicos la intrebarile adresate de catre instanta. Persoanele care sunt implicate in proces trebuie: Sa se ridice in picioare in momentul in care grefierul anunta dosarul care ii priveste si sa ramana astfel pana cand se termina dezbaterile cu privire la cauza respectiva. Obiectul cererii si valoarea acestuiaObiectul cererii reprezinta pretentia concreta a reclamantului. in cazul in care in timpul sedintei survine o perioada de suspendare) In timpul procesului La inceputul sedintei grefierul noteaza cauzele care se propun pentru amanare. In cazul in care reclamantul nu cunoaste adresa paratului. de obicei intai are cuvantul reclamantul (sau partea vatamata in procese penale). sunt solutionate acestea. ci prin intermediul presedintelui completului (de ex. apoi. Astfel.2. Numele. iar “paratul” este cel despre care se sustine ca este autorul incalcarii dreptului respectiv. apoi paratul (sau inculpatul/invinuitul in procese penale). Sa nu consume alimente sau bauturi (in timpul sedintelor). Sa nu vorbeasca decat atunci cand li se da cuvantul.Partile se numesc “reclamant” si “parat”. Dupa finalizarea amanarilor incep procesele aflate pe rol. ea trebuie sa furnizeze:1. este obligatoriu ca numele. Pentru ca aceasta sa fie valida. in ordine. de exemplu: obligatia de a face sau a nu face un anumit lucru. “D-le/d-na presedinte va rog sa intrebati reclamantul/paratul/partea vatamata/inculpatul daca…” Sa nu fotografieze sau sa inregistreze sedintele de judecata fara acordul prealabil (eventual scris) al presedintelui completului de judecata. domiciliul sau resedinta partilor. este obligat sa se adreseze in prealabil Serviciului de Evidenta Informatizata a Persoanei si sa prezinte instantei o dovada in acest sens. Sa pastreze linistea. revendicarea unui . Sa nu citeasca ziare sau reviste in timpul sedintelor. Orice intrebare nu se adreseaza direct partii adverse. SA paraseasca sala conform dispozitiilor presedintelui completului (in cazul in care nu mai sunt locuri libere si sala este prea aglomerata. In cadrul sedintelor. trebuie sa respecte conditiile impuse de lege.actele de identitate. prenumele si adresa fiecaruia sa fie mentionate exact. Reclamantul este cel care pretinde ca i s-a incalcat un drept prevazut in Dreptul Civil. anularea unui act juridic. Sa se adreseze partii adverse doar prin intermediul instantei. In cazul in care exista mai multi reclamanti/parati. PRINCIPALELE ACTIUNI JURIDICE Cererea de chemare in judecatA Cel care are un litigiu si doreste sa se adreseze instantei in vederea solutionarii acestuia demareaza un proces civil prin cererea de chemare in judecata. Formula de adresare catre instanta este: “domnule/doamna presedinte”.

pe scurt. Proba cu martori . Se va indica numele si domiciliul fiecarui martor. Exceptii de procedura . Dovezile cu care se apara. Semnatura reclamantului.5. Proba cu interogatoriul partii adverse. reclamantul va propune probe si va solicita instantei admiterea acestora. Trebuie sa fie insotita obligatoriu de: Inscrisurile pe care se intemeiaza cererea (cate un exemplar pentru fiecare parat si unul pentru instanta) Chitanta prin care se dovedeste plata taxei judiciare de timbru (in cuantumul prevazut de lege pentru actiunea respectiva) Timbrul judiciar (conform valorii prevazute de lege)Taxa judiciara se plateste la CEC iar timbrul judiciar se achizitioneaza de la posta. ce s-a intamplat. de competenta sau de organizare judecatoreasca. restituirea unei sume de bani.bun.cele mai frecvente sunt: prescriptia (cand cererea de chemare in judecata a fost initiata dupa trecerea termenului prevazut de lege in acest sens).Cererea se redacteaza in atatea exemplare cati parati sunt plus un exemplar pentru instanta.in cazul in care solutionarea cauzei depinde de o prevedere legala (existenta doar intr-o lege sau ordonanta) care contravine unui drept prevazut de Constitutie. . constatarea nulitATii unui contract etc.Existenta dreptului precum si incalcarea acestuia trebuie dovedita. Intampinarea Intampinarea este actul prin care persoana chemata in judecata. In cazul in care reclamantul nu stie sa isi motiveze cererea in drept va reveni instantei de judecata aceasta sarcina. reclamantilor sau a reprezentantului. Exceptii de fond . Justificarea cererii in fapt si in dreptIn fapt . Poate fi depusa personal de reclamant. desfacerea casatoriei.sunt motivele juridice care pot sa duca la amanarea sau suspendarea judecatii. cum s-a ajuns la respectivul litigiu. Proba cu inscrisuri .indicarea articolelor din lege pe care se bazeaza incalcarea dreptului si solutionarea acestuia. Valoarea acestora se poate afla de la judecatorul de serviciu. Exceptia de neconstitutionalitate . 3. dar si prin mandatar sau trimisa prin posta.in cazul in care sunt persoane care pot dovedi adevarul prin marturia lor.orice act care poate dovedi cele sustinute. lipsa de calitate (cand cel care a initiat actiunea in instanta nu avea acest drept).incalcarea unor reguli de procedura (citare cu mentionarea gresita a numelui sau a adresei). In acest sens. Se impart in doua categorii: exceptii de fond si exceptii de procedura. Indicarea dovezilor. adica paratul. Martorii pot fi citati chiar si in cazul in care acestia refuza. Semnatura. puterea lucrului judecat (cand cauza respectiva a mai fost judecata o data si s-a dat o sentinta definitiva si irevocabila).(este obligatorie) Exceptiile procesuale . raspunde la acuzatiile care i se aduc. Se mentioneaza in cerere denumirea actelor. persoana lezata de aceasta prevedere poate invoca exceptia de neconstitutionalitate.reclamantul trebuie sa povesteasca. Aceasta poate contine: Exceptii procesuale Motivarea in fapt si in drept.In drept.4.

CondiTiiCererea reconventionala este o adevarata cerere de chemare in judecata. civ. Cererea trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chemare in judecata. partea interesata poate solicita amanare pentru lipsa aparator (avocat). proc. Astfel. iar beneficiarul se obliga sa achite la o anumita data contravaloarea serviciului. iar rezultatul prestarii sale nu este de calitatea stabilita contractual. Mai departe. nu va mai putea solicita amanare pentru acest motiv. tergiversarea procesului prin amanari). necesitatea efectuarii unei expertize. 119. prestatorul se adreseaza justitiei. el poate sa faca cerere reconventionala. daca paratul nu este obligat la intampinare. daca partea respectiva nu si-a angajat aparator. inclusiv achitarea taxei judiciare si taxei de timbru. cererea reconventionala va fi depusa cel mai tarziu pana la termenul ce se va incuviinta paratului.Cererea reconventionalA Este o actiune prevazuta pentru situatiile in care paratul poate avea la randul sau pretentii fata de cele ale reclamantului. iar aceasta este posibil doar o singura data . Sa presupunem ca prestatorul nu se incadreaza in termenul stabilit. Cand reclamantul si-a modificat cererea de chemare in judecata. chemand in judecata beneficiarul si solicitand achitarea sumei care i se datoreaza.ulterior.reclamant si reclamant . In aceasta situatie. intre doua parti a fost incheiat un contract prin care o parte (prestatorul) se obliga sa execute un anumit serviciu in favoarea celeilalte parti (beneficiarul). cel mai tarziu in prima zi de infatisare. iar reclamantul va deveni parat. paratul poate deveni la randul lui reclamant. Cererea reconventionala se depune odata cu intampinarea sau. pe parcursul procesului se vor numi parat .Daca cererea este acceptata. La prima infatisare. C. .parat. “Daca paratul are pretentii in legatura cu cererea sau cu mijloacele de aparare ale reclamantului. CEREREA DE AMANARE A JUDECATII Legea prevede posibilitatea amanarii judecatii in anumite situatii.In cazul in care una dintre parti cauzeaza prejudicii celeilalte prin amanare (amanari succesive. lipsa unui martor. Pe de alta parte. proc. spre acest sfarsit” (art. De exemplu. partea afectata (indiferent daca este parat sau reclamant) poate solicita despagubiri (art. etc. 154 C. astfel ca trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii.). civ). Alte motive sunt: probleme grave de sanatate (dovedite cu acte medicale) care impiedica prezenta partii la proces. nici beneficiarul nu achita la termen suma de bani stabilita in contract. paratul poate formula pe langa intampinare si o cerere reconventionala prin care solicita daune pentru calitatea inferioara a serviciului prestat de catre reclamant si pentru nerespectarea termenului stabilit in contract pentru executarea serviciului respectiv.

Atentie! Procesul este impartit in doua etape: 1. 1171 C. solicita admiterea sau respingerea actiunii). iar in cazul este vorba de un “contract sinalagmatic” (care de la data perfectarii lui genereaza drepturi si obligatii pentru partile contractante) este necesar ca respectivul inscris sa fi fost intocmit in cate un exemplar pentru fiecare parte. art. martori. civ.Despre probe Intr-un proces nu este suficient sa ai dreptate . ci marturia pe care acesta o va sustine in fata instantei. » sub semnatura privata realizate si semnate obligatoriu de catre partile in conflict. prezinta concluziile si. de un functionat public.. care are drept de a functiona in locul unde actul s-a facut”. Iar mijloacele prin care partea interesata poate demonstra adevarul poarta denumirea de “probe”.se mentioneaza suma in cifre si litere). iar fiecare exemplar trebuie sa aiba o mentiune cu numarul contractelor originale intocmite in acel caz. De asemenea. inscrisurile sub semnatura privata care genereaza obligatii ale uneia dintre parti trebuie sa aiba o mentiune “bun si aprobat”. etc). In cazul in care nici cu aceasta ocazie nu se propun. se mai pot propune in prima zi de infatisare. insa art. 112. Acestea pot fi: inscrisuri (acte. civ . tot ce tine de administrarea probelor trebuie efectuat inainte de a incepe dezbaterile pe fond. Astfel. dezbaterile asupra fondului (pledoariile finale prin care partile fac un rezumat.2.proba nu este de fapt martorul. Pentru ca instanta sa incuviinteze proba propusa este nevoie de indeplinirea unor conditii: » sa fie legala. proc.autentificat de notar sau “facut cu solemnitatile cerute de lege. interogatoriul (partii adverse). expertiza. dactilografiat. plata unei sume de bani . “cel ce face o propunere in fata judecatii trebuie sa o dovedeasca”. cand nevoia dovezii ar reiesi din dezbateri si partea un o putea prevedea3. Proba cu inscrisuri . prevede cateva exceptii de la aceasta regula:”Dovezile care nu au fost cerute in conditiile art. Proba cu martori . 115 si 132 nu vor mai putea fi invocate in cursul instantei. Propunerea si administrarea probelor Daca probele nu au fost propuse instantei in cererea de chemare in judecata sau in intampinare. conform. registre. 138 C. dupa caz.trebuie sa o poti dovedi.reprezinta orice declaratie cu privire la un act sau fapt juridic (scris cu mana. impreuna cu obiectul obligatiei (de exemplu. chitante. » sa fie verosimila » sa fie pertinenta (sa aiba legatura ca obiectul cauzei) » sa fie concludenta (sa duca la solutionarea cauzei). cand administrarea dovezii nu pricinuieste amanarea judecatii. Conform art. cand dovada un a fost ceruta in conditiile articolelor mai sus-aratate din pricina nestiintei si lipsei de pregatire a partii”. declaratii. propunerea si administrarea probelor. partea respectiva va pierde dreptul de a “administra” probe. civ. litografiat sau imprimat pe hartie sau orice alt material). 1169 C. Pentru ca inscrisurile sa fie valabile este nevoie ca ele sa faca parte din una dintre aceste categorii: » autentice . abrogat. 1191 . 2. Conform art. afara de cazurile:1.

de exemplu: “Domnule presedinte. Lipsa prezentei dvs la termenele stabilite nu va impiedica instanta sa judece cauza in baza probatoriului depus de reclamant deoarece procedura civila va ofera posibilitatea de a va apara . nici despre ceea ce se pretinde ca s-ar fi zis inaintea.Nu pot fi martori rudele si afinii pana la gradul 3 inclusiv. va rog sa intrebati martorul daca. totusi. in contra sau peste ceea ce cuprinde actul. La imediat urmatorul termen trebuie sa depuneti intampinare ( adica va prezentati apararile in scris) . sau prin act sub semnatura privata. in cazul in care marturia acestora este importanta. pentru demonstrarea adevarului. Martorii nu pot fi inlocuiti decat in cazuri extreme: deces. “Recunoasteti ca .Lipsa dvs de reactie va este imputabila astfel incat nu puteti considera a fi data o sentinta nelegala pe acest motiv. Intrebarile se formuleaza intr-un stil direct (ex. de altfel procedural. exceptie. chiar pentru depozit voluntar. In acest scop. este nevoie de o expertiza. “Este adevart ca. la timpul sau in urma confectionarii actului. in practica si.. sotul sau fostul sot. Este adevarat ca procedura civila instituie obligativitatea depunerii intampinarii cu cel putin 5 zile inainte de termen insa in practica se admite depunerea ei direct la termen si astfel va fi comunicata si partii adverse. Nu se va primi niciodata o dovada prin martori . avocatii. aveti dreptul la o singura amanare in baza unei cereri in vederea angajarii unui aparator ( de regula acesta este primul termen. civ.”.. Lipsa intampinarii conduce la decaderea dvs de a mai propune probe INSA aveti dreptul de a discuta in fapt si drept temeinicia sustinerilor partii potrivnice. “Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 lei..”..Proba cu interogatoriu . detineti documente care sa conduca la respingerea cererii de chemare in judecata.in situatiile in care.”). In primele doua cazuri se poate face.. Nu pot fi citati ca martori: preotii. nu se poate face decat sau prin act autentic.Proba prin expertiza . partea interesata poate recurge la aceasta optiune cu conditia sa o faca in termenul prevazut pentru propunerea probelor si sa achite contravaloarea expertizei (cheltuieli ce vor fi incluse in cheltuielile de judecata). chiar cu privire la o suma sau valoare cu nu depaseste 250 lei”. daca nu le .Partea adversa nu se poate adresa martorului decat prin intermediul instantei..C. adica daca la dosarul cauzei exista dovada ca ati fost citat). partea care a propus aceasta proba va depune la dosar lista cu intrebarile pe care instanta le va adresa partii adverse. notarii. Un judecator nu are cum sa ghiceasca faptul ca dvs. disparitie etc. in calitate de parat.prin aceasta se incearca demonstrarea adevarului pe baza marturisirii partii adverse. daca procedura de citare este legal indeplinita.. medicii si orice alta persoana a carei marturie ar tine de secret profesional. persoanele condamnate pentru marturie mincinoasa.

.. 1) Domnule Presedinte........ 115....... la prima zi de infatisare.............. se va depune la dosar pentru aceste parti cate o singura copie........ Daca mai multi reclamanti au un singur reprezentant.. ........ Intampinare INSTANTA ................................................ ......./....... cand va cere dovada cu martori............ In cazul in care nu s-a depus intampinare.... Art. ...................... Subsemnatul . 3....... fara ca acest lucru sa constituie baza unei cai de atac ulterioare................. .......... parat in actiunea ce formeazaobiectul dosarului nr.... ele nu vor fi admise si in consecinta nu vi se vor admite amanarile solicitate... apart..... domiciliat in ...... scara .... ei pot raspunde toti impreuna sau numai o parte din ei............ dovezile si toate mijloacele sale de aparare......... .......La intampinare se vor alatura atatea copii de pe intampinare cati reclamanti sunt......... ... presedintele ii va pune in vedere paratului. sa arate exceptiile. etaj ..depuneti la dosar... sau un reclamant sta in judecata in mai multe calitati juridice........bloc ................ scara ................ . Art...... ........ sector/judet .. in contradictoriu cu reclamantul ... apart. mai mult un rand de copii pentru instanta...Intampinarea va cuprinde: 1. domiciliat in .... despre care se va face vorbire in incheierea de sedinta. nr. Art.............. . cu sediul profesional in ........ etaj .... str........ raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii. 118.... Codul de procedura civila....... ............. scara .. nr...... . 115 Cod procedura civila... 4... TERMEN .......... Semnatura.Depunerea intampinarii nu este obligatorie. str.. bloc ...... reprezentatprin avocat ....../.. ... In ceea ce priveste aspectul unor eventuale viitoare amanari............. 2............. etaj . de asemenea se va alatura acelasi numar de copii certificate de pe inscrisurile pe care se sprijina.......... dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat din cerere.... ... printr-o singura intampinare... Daca acestea nu sunt procedurale si temeinice si nu tind decat sa tegiverseze solutionarea litigiului.. ..... ... .............. ..... Iar insusi faptul detinerii lor este un motiv temeinic in a nu dori sa prelungiti un proces la incheierea caruia ati avea de castigat.......... in termen legal formulez prezenta 2) . 116.. in conformitate cu dispozitiile art..............Cand sunt mai multi parati. 117........ bloc ........ nr...... apart.... paratul va arata numele si locuinta lor... depinde de motivele invocate.............. Sectiunea a III-a Intampinarea Art... sector/judet ... DOSAR NR... sector/judet . str..... exceptiile de procedura ce paratul ridica la cererea reclamantului....

.... sector/judet ................... ............ etaj ................................... 274 3) Cod procedura civila si pe dispozitiile art...... demonstrand ca ............... ........... Propun ca martori spre a fi audiati pe: 1........................ si va 2) solicit respingerea actiunii reclamantului ca . Va solicit de asemenea.... nr............INTAMPINARE impotriva sus-mentionatei actiuni pe care va solicit sa o respingeti.. . apart.......... art.. . Daca paratul locuieste in strainatate acesta va indica un domiciliu ales in Romania................... IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art...... str... exceptiile de procedura pe care paratul le invoca impotriva reclamantului si a actiunii acestuia....... .. etaj .. in conformitate cu dispozitiile art.... 1............................. cat si in drept............................... indiferent daca competenta materiala apartine judecatoriei........................ alaturi de obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru.................... situatia descrisa in actiune de catre reclamant nu corespunde realitatii intrucat .................. ............ Cererea se depune inaintea primei instante................. In realitate...................... ..................... Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza...... ............... 82............... pe care le depun instantei in 2 exemplare certificate conform cu originalul..... nr. scara . MOTIVELE PREZENTEI INTAMPINARI : IN FAPT: Subsemnatul am fost chemat in judecata de catre reclamant pentru .......................... bloc .................. 2............. timbru judiciar...... tribunalului. domiciliat in ... cercetare judecatoreasca etc....In dovedirea celor de mai sus inteleg sa solicit instantei incuviintarea administrarii urmatoarelor probe: � proba cu inscrisuri...).......... str.............. 115-118 Cod procedura civila.... privind 5) .... � proba cu expertiza tehnica 4) 1) .... sa obligati reclamantul sa imi plateasca cheltuielile de judecata ocazionate de acest proces. cheltuieli legate de audierea martorilor............................ motivate atat in fapt.................... 3........... scara .... domiciliat in .. ........... .............. onorariu expertize..... ................ bloc ........ Pe cale de consecinta............ .. .... apart....... dovezile cu care paratul intelege sa se apere impotiva fiecarui capat de cerere. � proba testimoniala cu 2 martori....... DOMNULUI PRESEDINTE AL 4) 3) ..curtii de apel etc.................... sector/judet .. ...... 2................. unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul... Intampinarea va cuprinde raspunsul la toate capetele de cerere ale actiunii reclamantului.. (va invoc exceptia ... onorariu avocat. probe cu ajutorul carora intentionez sa dovedesc caracterul neintemeiat al actiunii reclamantului................................ 274 Cod procedura civila..... 4...... avand in vedere cele prezentate mai sus..

.... Depun prezenta in doua exemplare.. alaturi de inscrisurile rezervate instantei..................... Daca inscrisurile sunt scrise intr-o limba straina sau cu litere vechi se vor depune traduceri sau copii cu litere latine........ ANEXEZ6): 1.....) 5........ .... topometrica.......... Neintemeiata sau lipsita de interes sau gresit indreptata impotriva unei persoane ce nu are calitate procesual pasivain cauza etc..... Cand dovada se face prin inscrisuri.. ........ .............. de ex. .... .. instanta insa putand dispune infatisarea inscrisului in intregime... Solicit de asemenea sa dispuneti citarea reclamantului la interogatoriu.... Se va putea de asemenea depune doar o parte a unui inscris relevanta in cauza... 2...... medico-legala etc........ 2............. 3. Imputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica nr...... exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului sau exceptia autoritatii de lucru judecat etc.. Daca este cazul... se vor alatura la cerere atatea copii cate parti sunt. bunuri imobile. dintre care un exemplar pentru instanta si celalalt pentru comunicare reclamantului............ certificate de parte......... 4....... SEMNATURA 1..... 3.... contabila...................... Se arata obiectivele urmarite prin efectuarea lucrarii de specialitate.. copiile vor fi certificate de reclamant ca sunt la fel cu originalul.... Se indica textul de lege ce justifica respingerea actiunii reclamantului.. 6.... .. ...... ........... Se indica felul expertizei solicitate (bunuri mobile.........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful