cerere pentru lipsa de aparare motivata, consilierul societatii fiind in imposibilitate de a se prezenta . .......................

In speţã, deşi litigiul are caracter comercial şi presupune soluţionarea urgentã (a se vedea în acest sens prevederile art. 720 indice 1-art. 720 indice 9 Cod pr civilã) şi deşi de la data primirii citaţiei pânã la primul termen de judecatã a fost un interval de aproximativ o lunã şi jumãtate, pârâtul, citat cu menţiunea sã depunã întâmpinare sub sancţiunea decãderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii de ordine privatã (f. 27), nu numai cã nu a depus întâmpinare cu 5 zile înainte de termen, aşa cum se aratã expres în art. 720 indice 4 alin. (2) Cod pr civila, dar nu a depus întâmpinare nici la al doilea termen de judecatã. Faţã de aceastã situaţie, la al doilea termen de judecatã, instanţa, în temeiul art. 118 alin (1) Cod pr civilã, coroborat cu art. 114 indice 1 alin. (2) Cod pr civilã, art. 720 indice 4 alin. (2) Cod pr civila şi art. 103 Cod pr civila, a constatat decãderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe, a constatat cauza în stare de judecatã şi a trecut la judecarea cauzei în funcţie de probele din dosar. Dupã închiderea dezbaterilor în cauzã, s-a adus la dosar, de la registratura instanţei, o cerere trimisã pe fax o prin care avocatul pârâtului a solicitat amânarea judecãţii pe motiv cã are cauze la o altã instanţã. Instanţa a apreciat cã nu existã nici un temei legal care sã justifice repunerea cauzei pe rol având în vedere cã: - potrivit prevederilor art. 156 Cod pr civila, se poate acorda un singur termen pentru lipsã de aparare temeinic motivatã; - cauza a mai fost amânatã şi la primul termen tot la cererea pârâtului; - potrivit prevederilor art. 38 din Legea nr. 51/1995,

...pârâtul a solicitat amânarea dar nu a formulat nicio cerere de probaţiune în condiţiile art..avocatul este dator să se prezinte la fiecare termen la instanţele de judecata.... pentru a nu prejudicia interesele celorlate pãrţi.._____/2008 TERMEN: 17. . 138 Cod pr civila şi nu a depus nici cel puţin întâmpinare.. aparator ales al reclamantului____________...alegerea fãcutã de avocat cu privire la clientul pe care înţelege sã-l reprezinte într-o anumitã zi nu constituie motiv întemeiat de amânare.. Subsemnatul Avocat___________.2008 DOMNULE PRESEDINTE.. . conform mandatului încredinţat iar potrivit prevederilor art. avocatul este obligat sã-şi asigure substituirea. 221 din Statutul profesiei de avocat..06. în cazul în care este împiedicat să îndeplinească serviciul profesional şi clientul i-a permis sã nu se prezinte la termenul de judecatã. . Cerere amanare CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV DOSAR NR. . formulez prezenta CERERE prin care va rog sa dispuneti amanarea cauzei si acordarea unui termen pentru lipsa de aparare.....

Sa aiba asupra lor . art.06. prin delegatie de substituire. In acest sens o deleg pe doamna Avocat__________. intampinarile si orice alta cerere sau act care are legatura cu dosarele aflate pe rolul instantei. In acest timp. De obicei. IN SEDINTA DE JUDECATA Reguli generale Accesul in sala de judecata incepe cu o jumatate de ora inaintea demararii proceselor. Avocat ______________ DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL BUCURESTI LA REGISTRATURA Registratura este biroul unde se depun cererile de chemare in judecata. Programul de lucru afisat trebuie respectat. sa sustina prezenta cerere.1 Cod procedura Civila. In drept. cei prezenti isi pot consulta dosarele. Tineti cont de urmatoarele: Cererile si orice alte acte se predau judecatorului de serviciu. Persoanele prezente in sala de judecata trebuie Sa se ridice in picioare in momentul intrarii si iesirii completului de judecata. Este interzisa sustragerea actelor sau parasirea arhivei cu dosarul.Mentionez ca subsemnatul nu ma pot prezenta la termenul din data de 17. fiind necesara prezenta mea in provincie. 156 alin. la usa acestui birou se formeaza doua randuri: unul al avocatilor si celAlalt al celorlalte persoane.2008. Actele din dosar pot fi fotocopiate doar cu permisiunea presedintelui instantei. Aceasta se realizeaza prin intermediul unui angajat al arhivei. intrucat nu ma aflu in Bucuresti. LA ARHIVA Aici se pot consulta dosarele personale (prezentand actul de identitate) si registrele instantei.

Orice intrebare nu se adreseaza direct partii adverse. trebuie sa respecte conditiile impuse de lege.2. Numele. Sa raspunda calm si politicos la intrebarile adresate de catre instanta. prenumele si adresa fiecaruia sa fie mentionate exact. PRINCIPALELE ACTIUNI JURIDICE Cererea de chemare in judecatA Cel care are un litigiu si doreste sa se adreseze instantei in vederea solutionarii acestuia demareaza un proces civil prin cererea de chemare in judecata. sunt solutionate acestea. este obligatoriu ca numele. “D-le/d-na presedinte va rog sa intrebati reclamantul/paratul/partea vatamata/inculpatul daca…” Sa nu fotografieze sau sa inregistreze sedintele de judecata fara acordul prealabil (eventual scris) al presedintelui completului de judecata. anularea unui act juridic. revendicarea unui . Sa pastreze linistea. Sa nu consume alimente sau bauturi (in timpul sedintelor). ci prin intermediul presedintelui completului (de ex. Sa nu citeasca ziare sau reviste in timpul sedintelor. este obligat sa se adreseze in prealabil Serviciului de Evidenta Informatizata a Persoanei si sa prezinte instantei o dovada in acest sens. Sa se adreseze partii adverse doar prin intermediul instantei. Obiectul cererii si valoarea acestuiaObiectul cererii reprezinta pretentia concreta a reclamantului. Astfel. apoi paratul (sau inculpatul/invinuitul in procese penale). Reclamantul este cel care pretinde ca i s-a incalcat un drept prevazut in Dreptul Civil. In cazul in care reclamantul nu cunoaste adresa paratului. ea trebuie sa furnizeze:1. Pentru ca aceasta sa fie valida. de obicei intai are cuvantul reclamantul (sau partea vatamata in procese penale). Sa nu vorbeasca decat atunci cand li se da cuvantul. SA paraseasca sala conform dispozitiilor presedintelui completului (in cazul in care nu mai sunt locuri libere si sala este prea aglomerata. Formula de adresare catre instanta este: “domnule/doamna presedinte”.actele de identitate. in cazul in care in timpul sedintei survine o perioada de suspendare) In timpul procesului La inceputul sedintei grefierul noteaza cauzele care se propun pentru amanare. In cazul in care exista mai multi reclamanti/parati. de exemplu: obligatia de a face sau a nu face un anumit lucru.Partile se numesc “reclamant” si “parat”. in ordine. domiciliul sau resedinta partilor. iar “paratul” este cel despre care se sustine ca este autorul incalcarii dreptului respectiv. Dupa finalizarea amanarilor incep procesele aflate pe rol. apoi. Persoanele care sunt implicate in proces trebuie: Sa se ridice in picioare in momentul in care grefierul anunta dosarul care ii priveste si sa ramana astfel pana cand se termina dezbaterile cu privire la cauza respectiva. In cadrul sedintelor.

Proba cu inscrisuri . Poate fi depusa personal de reclamant. constatarea nulitATii unui contract etc.In drept. cum s-a ajuns la respectivul litigiu. Proba cu interogatoriul partii adverse. Justificarea cererii in fapt si in dreptIn fapt . Exceptia de neconstitutionalitate . Se va indica numele si domiciliul fiecarui martor. desfacerea casatoriei. adica paratul. Martorii pot fi citati chiar si in cazul in care acestia refuza. reclamantul va propune probe si va solicita instantei admiterea acestora.(este obligatorie) Exceptiile procesuale . .orice act care poate dovedi cele sustinute. Intampinarea Intampinarea este actul prin care persoana chemata in judecata. ce s-a intamplat.cele mai frecvente sunt: prescriptia (cand cererea de chemare in judecata a fost initiata dupa trecerea termenului prevazut de lege in acest sens). restituirea unei sume de bani.in cazul in care solutionarea cauzei depinde de o prevedere legala (existenta doar intr-o lege sau ordonanta) care contravine unui drept prevazut de Constitutie. Se mentioneaza in cerere denumirea actelor. Valoarea acestora se poate afla de la judecatorul de serviciu. de competenta sau de organizare judecatoreasca. Exceptii de fond .5.incalcarea unor reguli de procedura (citare cu mentionarea gresita a numelui sau a adresei).reclamantul trebuie sa povesteasca. dar si prin mandatar sau trimisa prin posta.indicarea articolelor din lege pe care se bazeaza incalcarea dreptului si solutionarea acestuia. lipsa de calitate (cand cel care a initiat actiunea in instanta nu avea acest drept). Proba cu martori . raspunde la acuzatiile care i se aduc. persoana lezata de aceasta prevedere poate invoca exceptia de neconstitutionalitate.4. pe scurt. Semnatura reclamantului. Semnatura.sunt motivele juridice care pot sa duca la amanarea sau suspendarea judecatii. In cazul in care reclamantul nu stie sa isi motiveze cererea in drept va reveni instantei de judecata aceasta sarcina. puterea lucrului judecat (cand cauza respectiva a mai fost judecata o data si s-a dat o sentinta definitiva si irevocabila). Trebuie sa fie insotita obligatoriu de: Inscrisurile pe care se intemeiaza cererea (cate un exemplar pentru fiecare parat si unul pentru instanta) Chitanta prin care se dovedeste plata taxei judiciare de timbru (in cuantumul prevazut de lege pentru actiunea respectiva) Timbrul judiciar (conform valorii prevazute de lege)Taxa judiciara se plateste la CEC iar timbrul judiciar se achizitioneaza de la posta. Indicarea dovezilor. Dovezile cu care se apara. 3.bun. Aceasta poate contine: Exceptii procesuale Motivarea in fapt si in drept. Se impart in doua categorii: exceptii de fond si exceptii de procedura.Cererea se redacteaza in atatea exemplare cati parati sunt plus un exemplar pentru instanta. In acest sens.Existenta dreptului precum si incalcarea acestuia trebuie dovedita. Exceptii de procedura .in cazul in care sunt persoane care pot dovedi adevarul prin marturia lor. reclamantilor sau a reprezentantului.

inclusiv achitarea taxei judiciare si taxei de timbru. “Daca paratul are pretentii in legatura cu cererea sau cu mijloacele de aparare ale reclamantului. Cererea trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chemare in judecata. La prima infatisare. cererea reconventionala va fi depusa cel mai tarziu pana la termenul ce se va incuviinta paratului. partea afectata (indiferent daca este parat sau reclamant) poate solicita despagubiri (art. chemand in judecata beneficiarul si solicitand achitarea sumei care i se datoreaza.parat. CondiTiiCererea reconventionala este o adevarata cerere de chemare in judecata. 154 C. nu va mai putea solicita amanare pentru acest motiv. cel mai tarziu in prima zi de infatisare. partea interesata poate solicita amanare pentru lipsa aparator (avocat). Cand reclamantul si-a modificat cererea de chemare in judecata. . astfel ca trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii. daca partea respectiva nu si-a angajat aparator. iar reclamantul va deveni parat. Cererea reconventionala se depune odata cu intampinarea sau. etc. C. spre acest sfarsit” (art. In aceasta situatie. proc. Sa presupunem ca prestatorul nu se incadreaza in termenul stabilit. proc. De exemplu. prestatorul se adreseaza justitiei. Astfel.Cererea reconventionalA Este o actiune prevazuta pentru situatiile in care paratul poate avea la randul sau pretentii fata de cele ale reclamantului. iar rezultatul prestarii sale nu este de calitatea stabilita contractual. tergiversarea procesului prin amanari). paratul poate formula pe langa intampinare si o cerere reconventionala prin care solicita daune pentru calitatea inferioara a serviciului prestat de catre reclamant si pentru nerespectarea termenului stabilit in contract pentru executarea serviciului respectiv. Mai departe.Daca cererea este acceptata. Pe de alta parte. paratul poate deveni la randul lui reclamant. CEREREA DE AMANARE A JUDECATII Legea prevede posibilitatea amanarii judecatii in anumite situatii. intre doua parti a fost incheiat un contract prin care o parte (prestatorul) se obliga sa execute un anumit serviciu in favoarea celeilalte parti (beneficiarul). civ. lipsa unui martor. iar beneficiarul se obliga sa achite la o anumita data contravaloarea serviciului.). iar aceasta este posibil doar o singura data . el poate sa faca cerere reconventionala. daca paratul nu este obligat la intampinare. nici beneficiarul nu achita la termen suma de bani stabilita in contract.reclamant si reclamant . 119. Alte motive sunt: probleme grave de sanatate (dovedite cu acte medicale) care impiedica prezenta partii la proces. necesitatea efectuarii unei expertize.ulterior. pe parcursul procesului se vor numi parat .In cazul in care una dintre parti cauzeaza prejudicii celeilalte prin amanare (amanari succesive. civ).

prevede cateva exceptii de la aceasta regula:”Dovezile care nu au fost cerute in conditiile art. civ. tot ce tine de administrarea probelor trebuie efectuat inainte de a incepe dezbaterile pe fond. 1191 .trebuie sa o poti dovedi. abrogat. In cazul in care nici cu aceasta ocazie nu se propun. registre. martori. etc). cand nevoia dovezii ar reiesi din dezbateri si partea un o putea prevedea3.autentificat de notar sau “facut cu solemnitatile cerute de lege. 112. 138 C.proba nu este de fapt martorul. solicita admiterea sau respingerea actiunii). expertiza. iar in cazul este vorba de un “contract sinalagmatic” (care de la data perfectarii lui genereaza drepturi si obligatii pentru partile contractante) este necesar ca respectivul inscris sa fi fost intocmit in cate un exemplar pentru fiecare parte. cand dovada un a fost ceruta in conditiile articolelor mai sus-aratate din pricina nestiintei si lipsei de pregatire a partii”. Proba cu martori . iar fiecare exemplar trebuie sa aiba o mentiune cu numarul contractelor originale intocmite in acel caz. civ. Proba cu inscrisuri . litografiat sau imprimat pe hartie sau orice alt material).2. 1171 C. Pentru ca instanta sa incuviinteze proba propusa este nevoie de indeplinirea unor conditii: » sa fie legala.. dupa caz. art. 2. care are drept de a functiona in locul unde actul s-a facut”. Iar mijloacele prin care partea interesata poate demonstra adevarul poarta denumirea de “probe”. Conform art. 1169 C. Pentru ca inscrisurile sa fie valabile este nevoie ca ele sa faca parte din una dintre aceste categorii: » autentice . de un functionat public. De asemenea. » sub semnatura privata realizate si semnate obligatoriu de catre partile in conflict. Atentie! Procesul este impartit in doua etape: 1. insa art. plata unei sume de bani . conform. inscrisurile sub semnatura privata care genereaza obligatii ale uneia dintre parti trebuie sa aiba o mentiune “bun si aprobat”. Acestea pot fi: inscrisuri (acte. afara de cazurile:1. declaratii. Astfel. cand administrarea dovezii nu pricinuieste amanarea judecatii. dezbaterile asupra fondului (pledoariile finale prin care partile fac un rezumat.Despre probe Intr-un proces nu este suficient sa ai dreptate . interogatoriul (partii adverse).se mentioneaza suma in cifre si litere). 115 si 132 nu vor mai putea fi invocate in cursul instantei. se mai pot propune in prima zi de infatisare. chitante. impreuna cu obiectul obligatiei (de exemplu. Propunerea si administrarea probelor Daca probele nu au fost propuse instantei in cererea de chemare in judecata sau in intampinare. “cel ce face o propunere in fata judecatii trebuie sa o dovedeasca”. prezinta concluziile si. dactilografiat.reprezinta orice declaratie cu privire la un act sau fapt juridic (scris cu mana. » sa fie verosimila » sa fie pertinenta (sa aiba legatura ca obiectul cauzei) » sa fie concludenta (sa duca la solutionarea cauzei). propunerea si administrarea probelor. partea respectiva va pierde dreptul de a “administra” probe. proc. Conform art. ci marturia pe care acesta o va sustine in fata instantei. civ .

persoanele condamnate pentru marturie mincinoasa. Intrebarile se formuleaza intr-un stil direct (ex. In acest scop. In primele doua cazuri se poate face. in practica si. Nu se va primi niciodata o dovada prin martori . exceptie. “Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 lei. partea care a propus aceasta proba va depune la dosar lista cu intrebarile pe care instanta le va adresa partii adverse. partea interesata poate recurge la aceasta optiune cu conditia sa o faca in termenul prevazut pentru propunerea probelor si sa achite contravaloarea expertizei (cheltuieli ce vor fi incluse in cheltuielile de judecata). Lipsa prezentei dvs la termenele stabilite nu va impiedica instanta sa judece cauza in baza probatoriului depus de reclamant deoarece procedura civila va ofera posibilitatea de a va apara . disparitie etc. nici despre ceea ce se pretinde ca s-ar fi zis inaintea. in contra sau peste ceea ce cuprinde actul.. Lipsa intampinarii conduce la decaderea dvs de a mai propune probe INSA aveti dreptul de a discuta in fapt si drept temeinicia sustinerilor partii potrivnice.. in cazul in care marturia acestora este importanta.Proba prin expertiza . nu se poate face decat sau prin act autentic. notarii. chiar cu privire la o suma sau valoare cu nu depaseste 250 lei”. pentru demonstrarea adevarului. la timpul sau in urma confectionarii actului.. Un judecator nu are cum sa ghiceasca faptul ca dvs.Lipsa dvs de reactie va este imputabila astfel incat nu puteti considera a fi data o sentinta nelegala pe acest motiv.. va rog sa intrebati martorul daca. in calitate de parat. adica daca la dosarul cauzei exista dovada ca ati fost citat).in situatiile in care.”. avocatii. daca nu le . Este adevarat ca procedura civila instituie obligativitatea depunerii intampinarii cu cel putin 5 zile inainte de termen insa in practica se admite depunerea ei direct la termen si astfel va fi comunicata si partii adverse. civ. “Este adevart ca. chiar pentru depozit voluntar..”. La imediat urmatorul termen trebuie sa depuneti intampinare ( adica va prezentati apararile in scris) .Nu pot fi martori rudele si afinii pana la gradul 3 inclusiv. aveti dreptul la o singura amanare in baza unei cereri in vederea angajarii unui aparator ( de regula acesta este primul termen. sau prin act sub semnatura privata. “Recunoasteti ca . Nu pot fi citati ca martori: preotii. Martorii nu pot fi inlocuiti decat in cazuri extreme: deces. totusi. medicii si orice alta persoana a carei marturie ar tine de secret profesional.prin aceasta se incearca demonstrarea adevarului pe baza marturisirii partii adverse..”).Proba cu interogatoriu . detineti documente care sa conduca la respingerea cererii de chemare in judecata. sotul sau fostul sot.C. daca procedura de citare este legal indeplinita.Partea adversa nu se poate adresa martorului decat prin intermediul instantei.. de exemplu: “Domnule presedinte. de altfel procedural. este nevoie de o expertiza.

.. ... Intampinare INSTANTA ...... str......... ..................... ..... reprezentatprin avocat ........... ... . exceptiile de procedura ce paratul ridica la cererea reclamantului...... se va depune la dosar pentru aceste parti cate o singura copie... 115.... ele nu vor fi admise si in consecinta nu vi se vor admite amanarile solicitate......... depinde de motivele invocate.......................La intampinare se vor alatura atatea copii de pe intampinare cati reclamanti sunt...... str..................Intampinarea va cuprinde: 1.............. sau un reclamant sta in judecata in mai multe calitati juridice. presedintele ii va pune in vedere paratului... In cazul in care nu s-a depus intampinare...... nr. la prima zi de infatisare... sector/judet . ................... printr-o singura intampinare.... TERMEN ..... cu sediul profesional in ....... mai mult un rand de copii pentru instanta........ Subsemnatul .. apart.. fara ca acest lucru sa constituie baza unei cai de atac ulterioare. apart. cand va cere dovada cu martori.... ..... 116.. Iar insusi faptul detinerii lor este un motiv temeinic in a nu dori sa prelungiti un proces la incheierea caruia ati avea de castigat.. in conformitate cu dispozitiile art. raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii..................... Art. de asemenea se va alatura acelasi numar de copii certificate de pe inscrisurile pe care se sprijina... Sectiunea a III-a Intampinarea Art. apart.... DOSAR NR... scara . etaj ..... ei pot raspunde toti impreuna sau numai o parte din ei...................... In ceea ce priveste aspectul unor eventuale viitoare amanari............... domiciliat in ... 3............. Daca mai multi reclamanti au un singur reprezentant............. ../....... Daca acestea nu sunt procedurale si temeinice si nu tind decat sa tegiverseze solutionarea litigiului...bloc . Codul de procedura civila.... dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat din cerere...................... 4.............. 115 Cod procedura civila... . sector/judet ......... ..... despre care se va face vorbire in incheierea de sedinta.. str....... . 117.... bloc .. scara . . ... 1) Domnule Presedinte......... bloc ...... etaj ...../... domiciliat in ....... ..Depunerea intampinarii nu este obligatorie........ ..... ........... nr... nr.. sa arate exceptiile.. scara ...... 2.... sector/judet ..... . in termen legal formulez prezenta 2) ............. .............. etaj ..depuneti la dosar..................... Art... dovezile si toate mijloacele sale de aparare....... Art... in contradictoriu cu reclamantul ..... 118..Cand sunt mai multi parati............ parat in actiunea ce formeazaobiectul dosarului nr....... paratul va arata numele si locuinta lor... Semnatura.......

.......... DOMNULUI PRESEDINTE AL 4) 3) ............. demonstrand ca .... sa obligati reclamantul sa imi plateasca cheltuielile de judecata ocazionate de acest proces... bloc .. etaj .. sector/judet ......................... 3............................... Propun ca martori spre a fi audiati pe: 1..... dovezile cu care paratul intelege sa se apere impotiva fiecarui capat de cerere.......)... in conformitate cu dispozitiile art........................... unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul............ cheltuieli legate de audierea martorilor.. motivate atat in fapt......... apart.... probe cu ajutorul carora intentionez sa dovedesc caracterul neintemeiat al actiunii reclamantului................ ............. � proba cu expertiza tehnica 4) 1) ........ str.. nr..................................curtii de apel etc....................... alaturi de obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru..... domiciliat in . IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art.. Pe cale de consecinta.. 4................. ............................. .. cercetare judecatoreasca etc... apart.................... 274 Cod procedura civila........ str................................ etaj ................ art.......... bloc ........... exceptiile de procedura pe care paratul le invoca impotriva reclamantului si a actiunii acestuia......In dovedirea celor de mai sus inteleg sa solicit instantei incuviintarea administrarii urmatoarelor probe: � proba cu inscrisuri... onorariu avocat.... scara ..... MOTIVELE PREZENTEI INTAMPINARI : IN FAPT: Subsemnatul am fost chemat in judecata de catre reclamant pentru ............ ............... . ................. privind 5) ........................................... cat si in drept.......... Daca paratul locuieste in strainatate acesta va indica un domiciliu ales in Romania......... nr............ In realitate.. 1................... .. sector/judet .... pe care le depun instantei in 2 exemplare certificate conform cu originalul................ . indiferent daca competenta materiala apartine judecatoriei.................. .. 274 3) Cod procedura civila si pe dispozitiile art. situatia descrisa in actiune de catre reclamant nu corespunde realitatii intrucat ....................... scara ..... 115-118 Cod procedura civila..... .................... domiciliat in ... tribunalului... si va 2) solicit respingerea actiunii reclamantului ca ....... avand in vedere cele prezentate mai sus....... Intampinarea va cuprinde raspunsul la toate capetele de cerere ale actiunii reclamantului.. 2.....INTAMPINARE impotriva sus-mentionatei actiuni pe care va solicit sa o respingeti...... 82............................ timbru judiciar. ........... Va solicit de asemenea......... onorariu expertize.... ............ (va invoc exceptia ... 2........... . Cererea se depune inaintea primei instante.... � proba testimoniala cu 2 martori............... . Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza..

.. Daca este cazul. SEMNATURA 1....... 6.... de ex.... .... topometrica........ Se va putea de asemenea depune doar o parte a unui inscris relevanta in cauza... ... ..... Imputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica nr... Se arata obiectivele urmarite prin efectuarea lucrarii de specialitate.... Daca inscrisurile sunt scrise intr-o limba straina sau cu litere vechi se vor depune traduceri sau copii cu litere latine.. 4...... .. instanta insa putand dispune infatisarea inscrisului in intregime.) 5... se vor alatura la cerere atatea copii cate parti sunt...... ANEXEZ6): 1.............. .... Depun prezenta in doua exemplare..... . contabila............ bunuri imobile........... 2.......... Se indica textul de lege ce justifica respingerea actiunii reclamantului................. 3.................. medico-legala etc... Neintemeiata sau lipsita de interes sau gresit indreptata impotriva unei persoane ce nu are calitate procesual pasivain cauza etc.............. Se indica felul expertizei solicitate (bunuri mobile........... exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului sau exceptia autoritatii de lucru judecat etc.. Cand dovada se face prin inscrisuri.. .... copiile vor fi certificate de reclamant ca sunt la fel cu originalul.... certificate de parte............ 2.... ..... 3...... Solicit de asemenea sa dispuneti citarea reclamantului la interogatoriu.. alaturi de inscrisurile rezervate instantei............. dintre care un exemplar pentru instanta si celalalt pentru comunicare reclamantului......