cerere pentru lipsa de aparare motivata, consilierul societatii fiind in imposibilitate de a se prezenta . .......................

In speţã, deşi litigiul are caracter comercial şi presupune soluţionarea urgentã (a se vedea în acest sens prevederile art. 720 indice 1-art. 720 indice 9 Cod pr civilã) şi deşi de la data primirii citaţiei pânã la primul termen de judecatã a fost un interval de aproximativ o lunã şi jumãtate, pârâtul, citat cu menţiunea sã depunã întâmpinare sub sancţiunea decãderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii de ordine privatã (f. 27), nu numai cã nu a depus întâmpinare cu 5 zile înainte de termen, aşa cum se aratã expres în art. 720 indice 4 alin. (2) Cod pr civila, dar nu a depus întâmpinare nici la al doilea termen de judecatã. Faţã de aceastã situaţie, la al doilea termen de judecatã, instanţa, în temeiul art. 118 alin (1) Cod pr civilã, coroborat cu art. 114 indice 1 alin. (2) Cod pr civilã, art. 720 indice 4 alin. (2) Cod pr civila şi art. 103 Cod pr civila, a constatat decãderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe, a constatat cauza în stare de judecatã şi a trecut la judecarea cauzei în funcţie de probele din dosar. Dupã închiderea dezbaterilor în cauzã, s-a adus la dosar, de la registratura instanţei, o cerere trimisã pe fax o prin care avocatul pârâtului a solicitat amânarea judecãţii pe motiv cã are cauze la o altã instanţã. Instanţa a apreciat cã nu existã nici un temei legal care sã justifice repunerea cauzei pe rol având în vedere cã: - potrivit prevederilor art. 156 Cod pr civila, se poate acorda un singur termen pentru lipsã de aparare temeinic motivatã; - cauza a mai fost amânatã şi la primul termen tot la cererea pârâtului; - potrivit prevederilor art. 38 din Legea nr. 51/1995,

aparator ales al reclamantului____________. conform mandatului încredinţat iar potrivit prevederilor art.pârâtul a solicitat amânarea dar nu a formulat nicio cerere de probaţiune în condiţiile art. 221 din Statutul profesiei de avocat... în cazul în care este împiedicat să îndeplinească serviciul profesional şi clientul i-a permis sã nu se prezinte la termenul de judecatã.. formulez prezenta CERERE prin care va rog sa dispuneti amanarea cauzei si acordarea unui termen pentru lipsa de aparare.. ..... 138 Cod pr civila şi nu a depus nici cel puţin întâmpinare._____/2008 TERMEN: 17. avocatul este obligat sã-şi asigure substituirea..alegerea fãcutã de avocat cu privire la clientul pe care înţelege sã-l reprezinte într-o anumitã zi nu constituie motiv întemeiat de amânare..2008 DOMNULE PRESEDINTE... pentru a nu prejudicia interesele celorlate pãrţi.06....avocatul este dator să se prezinte la fiecare termen la instanţele de judecata. . .. .. Subsemnatul Avocat___________.. Cerere amanare CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV DOSAR NR.

Persoanele prezente in sala de judecata trebuie Sa se ridice in picioare in momentul intrarii si iesirii completului de judecata. sa sustina prezenta cerere. In acest sens o deleg pe doamna Avocat__________. cei prezenti isi pot consulta dosarele. fiind necesara prezenta mea in provincie. In drept.1 Cod procedura Civila. De obicei. LA ARHIVA Aici se pot consulta dosarele personale (prezentand actul de identitate) si registrele instantei. Sa aiba asupra lor .06.Mentionez ca subsemnatul nu ma pot prezenta la termenul din data de 17. intampinarile si orice alta cerere sau act care are legatura cu dosarele aflate pe rolul instantei. Este interzisa sustragerea actelor sau parasirea arhivei cu dosarul.2008. art. 156 alin. Aceasta se realizeaza prin intermediul unui angajat al arhivei. Programul de lucru afisat trebuie respectat. Avocat ______________ DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL BUCURESTI LA REGISTRATURA Registratura este biroul unde se depun cererile de chemare in judecata. Tineti cont de urmatoarele: Cererile si orice alte acte se predau judecatorului de serviciu. intrucat nu ma aflu in Bucuresti. prin delegatie de substituire. Actele din dosar pot fi fotocopiate doar cu permisiunea presedintelui instantei. In acest timp. IN SEDINTA DE JUDECATA Reguli generale Accesul in sala de judecata incepe cu o jumatate de ora inaintea demararii proceselor. la usa acestui birou se formeaza doua randuri: unul al avocatilor si celAlalt al celorlalte persoane.

anularea unui act juridic. in ordine. Sa raspunda calm si politicos la intrebarile adresate de catre instanta. Formula de adresare catre instanta este: “domnule/doamna presedinte”. In cadrul sedintelor. de obicei intai are cuvantul reclamantul (sau partea vatamata in procese penale). Dupa finalizarea amanarilor incep procesele aflate pe rol. apoi paratul (sau inculpatul/invinuitul in procese penale). apoi. In cazul in care reclamantul nu cunoaste adresa paratului. este obligatoriu ca numele. revendicarea unui .2. Sa se adreseze partii adverse doar prin intermediul instantei. Astfel. sunt solutionate acestea. “D-le/d-na presedinte va rog sa intrebati reclamantul/paratul/partea vatamata/inculpatul daca…” Sa nu fotografieze sau sa inregistreze sedintele de judecata fara acordul prealabil (eventual scris) al presedintelui completului de judecata.Partile se numesc “reclamant” si “parat”.actele de identitate. Obiectul cererii si valoarea acestuiaObiectul cererii reprezinta pretentia concreta a reclamantului. Pentru ca aceasta sa fie valida. Persoanele care sunt implicate in proces trebuie: Sa se ridice in picioare in momentul in care grefierul anunta dosarul care ii priveste si sa ramana astfel pana cand se termina dezbaterile cu privire la cauza respectiva. Sa nu vorbeasca decat atunci cand li se da cuvantul. iar “paratul” este cel despre care se sustine ca este autorul incalcarii dreptului respectiv. ea trebuie sa furnizeze:1. Sa nu citeasca ziare sau reviste in timpul sedintelor. Sa nu consume alimente sau bauturi (in timpul sedintelor). Reclamantul este cel care pretinde ca i s-a incalcat un drept prevazut in Dreptul Civil. Numele. de exemplu: obligatia de a face sau a nu face un anumit lucru. trebuie sa respecte conditiile impuse de lege. Sa pastreze linistea. Orice intrebare nu se adreseaza direct partii adverse. domiciliul sau resedinta partilor. este obligat sa se adreseze in prealabil Serviciului de Evidenta Informatizata a Persoanei si sa prezinte instantei o dovada in acest sens. ci prin intermediul presedintelui completului (de ex. In cazul in care exista mai multi reclamanti/parati. SA paraseasca sala conform dispozitiilor presedintelui completului (in cazul in care nu mai sunt locuri libere si sala este prea aglomerata. PRINCIPALELE ACTIUNI JURIDICE Cererea de chemare in judecatA Cel care are un litigiu si doreste sa se adreseze instantei in vederea solutionarii acestuia demareaza un proces civil prin cererea de chemare in judecata. prenumele si adresa fiecaruia sa fie mentionate exact. in cazul in care in timpul sedintei survine o perioada de suspendare) In timpul procesului La inceputul sedintei grefierul noteaza cauzele care se propun pentru amanare.

(este obligatorie) Exceptiile procesuale . constatarea nulitATii unui contract etc.indicarea articolelor din lege pe care se bazeaza incalcarea dreptului si solutionarea acestuia. In cazul in care reclamantul nu stie sa isi motiveze cererea in drept va reveni instantei de judecata aceasta sarcina.in cazul in care solutionarea cauzei depinde de o prevedere legala (existenta doar intr-o lege sau ordonanta) care contravine unui drept prevazut de Constitutie.bun. Exceptia de neconstitutionalitate .5. restituirea unei sume de bani. Semnatura reclamantului. raspunde la acuzatiile care i se aduc.in cazul in care sunt persoane care pot dovedi adevarul prin marturia lor.sunt motivele juridice care pot sa duca la amanarea sau suspendarea judecatii.In drept.orice act care poate dovedi cele sustinute. Intampinarea Intampinarea este actul prin care persoana chemata in judecata.Existenta dreptului precum si incalcarea acestuia trebuie dovedita. reclamantul va propune probe si va solicita instantei admiterea acestora.cele mai frecvente sunt: prescriptia (cand cererea de chemare in judecata a fost initiata dupa trecerea termenului prevazut de lege in acest sens). Exceptii de fond . lipsa de calitate (cand cel care a initiat actiunea in instanta nu avea acest drept). Valoarea acestora se poate afla de la judecatorul de serviciu. Proba cu martori .Cererea se redacteaza in atatea exemplare cati parati sunt plus un exemplar pentru instanta. Se impart in doua categorii: exceptii de fond si exceptii de procedura. desfacerea casatoriei. adica paratul. persoana lezata de aceasta prevedere poate invoca exceptia de neconstitutionalitate. cum s-a ajuns la respectivul litigiu. Proba cu inscrisuri . In acest sens. Semnatura. puterea lucrului judecat (cand cauza respectiva a mai fost judecata o data si s-a dat o sentinta definitiva si irevocabila).4. Indicarea dovezilor. de competenta sau de organizare judecatoreasca. Se va indica numele si domiciliul fiecarui martor. pe scurt. Poate fi depusa personal de reclamant. dar si prin mandatar sau trimisa prin posta. Proba cu interogatoriul partii adverse.reclamantul trebuie sa povesteasca. . Exceptii de procedura . reclamantilor sau a reprezentantului. Justificarea cererii in fapt si in dreptIn fapt . Se mentioneaza in cerere denumirea actelor. 3. ce s-a intamplat. Trebuie sa fie insotita obligatoriu de: Inscrisurile pe care se intemeiaza cererea (cate un exemplar pentru fiecare parat si unul pentru instanta) Chitanta prin care se dovedeste plata taxei judiciare de timbru (in cuantumul prevazut de lege pentru actiunea respectiva) Timbrul judiciar (conform valorii prevazute de lege)Taxa judiciara se plateste la CEC iar timbrul judiciar se achizitioneaza de la posta. Dovezile cu care se apara. Aceasta poate contine: Exceptii procesuale Motivarea in fapt si in drept. Martorii pot fi citati chiar si in cazul in care acestia refuza.incalcarea unor reguli de procedura (citare cu mentionarea gresita a numelui sau a adresei).

CondiTiiCererea reconventionala este o adevarata cerere de chemare in judecata. cererea reconventionala va fi depusa cel mai tarziu pana la termenul ce se va incuviinta paratului. necesitatea efectuarii unei expertize. iar aceasta este posibil doar o singura data . De exemplu. partea afectata (indiferent daca este parat sau reclamant) poate solicita despagubiri (art.Cererea reconventionalA Este o actiune prevazuta pentru situatiile in care paratul poate avea la randul sau pretentii fata de cele ale reclamantului. etc. 154 C. chemand in judecata beneficiarul si solicitand achitarea sumei care i se datoreaza. La prima infatisare.). 119. nici beneficiarul nu achita la termen suma de bani stabilita in contract. intre doua parti a fost incheiat un contract prin care o parte (prestatorul) se obliga sa execute un anumit serviciu in favoarea celeilalte parti (beneficiarul). C.parat. CEREREA DE AMANARE A JUDECATII Legea prevede posibilitatea amanarii judecatii in anumite situatii. paratul poate formula pe langa intampinare si o cerere reconventionala prin care solicita daune pentru calitatea inferioara a serviciului prestat de catre reclamant si pentru nerespectarea termenului stabilit in contract pentru executarea serviciului respectiv. iar rezultatul prestarii sale nu este de calitatea stabilita contractual. el poate sa faca cerere reconventionala. proc. prestatorul se adreseaza justitiei. iar beneficiarul se obliga sa achite la o anumita data contravaloarea serviciului. daca paratul nu este obligat la intampinare. . Cand reclamantul si-a modificat cererea de chemare in judecata. lipsa unui martor. iar reclamantul va deveni parat.reclamant si reclamant . Mai departe. partea interesata poate solicita amanare pentru lipsa aparator (avocat). In aceasta situatie. pe parcursul procesului se vor numi parat . Cererea trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chemare in judecata. tergiversarea procesului prin amanari). civ. Pe de alta parte. inclusiv achitarea taxei judiciare si taxei de timbru. Cererea reconventionala se depune odata cu intampinarea sau. Astfel. “Daca paratul are pretentii in legatura cu cererea sau cu mijloacele de aparare ale reclamantului. Alte motive sunt: probleme grave de sanatate (dovedite cu acte medicale) care impiedica prezenta partii la proces. spre acest sfarsit” (art. cel mai tarziu in prima zi de infatisare. Sa presupunem ca prestatorul nu se incadreaza in termenul stabilit. paratul poate deveni la randul lui reclamant. astfel ca trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii. civ). proc. nu va mai putea solicita amanare pentru acest motiv. daca partea respectiva nu si-a angajat aparator.In cazul in care una dintre parti cauzeaza prejudicii celeilalte prin amanare (amanari succesive.Daca cererea este acceptata.ulterior.

dupa caz. prezinta concluziile si. de un functionat public. 138 C. afara de cazurile:1. conform. 2. 112. plata unei sume de bani . civ . proc.se mentioneaza suma in cifre si litere). art. se mai pot propune in prima zi de infatisare. 1171 C. dactilografiat. registre. Proba cu inscrisuri . martori. partea respectiva va pierde dreptul de a “administra” probe. chitante. solicita admiterea sau respingerea actiunii). “cel ce face o propunere in fata judecatii trebuie sa o dovedeasca”.. Pentru ca inscrisurile sa fie valabile este nevoie ca ele sa faca parte din una dintre aceste categorii: » autentice . dezbaterile asupra fondului (pledoariile finale prin care partile fac un rezumat. impreuna cu obiectul obligatiei (de exemplu. interogatoriul (partii adverse). In cazul in care nici cu aceasta ocazie nu se propun. care are drept de a functiona in locul unde actul s-a facut”. Conform art.autentificat de notar sau “facut cu solemnitatile cerute de lege. » sa fie verosimila » sa fie pertinenta (sa aiba legatura ca obiectul cauzei) » sa fie concludenta (sa duca la solutionarea cauzei). etc). Propunerea si administrarea probelor Daca probele nu au fost propuse instantei in cererea de chemare in judecata sau in intampinare. tot ce tine de administrarea probelor trebuie efectuat inainte de a incepe dezbaterile pe fond. iar in cazul este vorba de un “contract sinalagmatic” (care de la data perfectarii lui genereaza drepturi si obligatii pentru partile contractante) este necesar ca respectivul inscris sa fi fost intocmit in cate un exemplar pentru fiecare parte. cand administrarea dovezii nu pricinuieste amanarea judecatii.proba nu este de fapt martorul. expertiza. litografiat sau imprimat pe hartie sau orice alt material). 115 si 132 nu vor mai putea fi invocate in cursul instantei.2. De asemenea. abrogat. Atentie! Procesul este impartit in doua etape: 1. insa art. 1191 . propunerea si administrarea probelor. Iar mijloacele prin care partea interesata poate demonstra adevarul poarta denumirea de “probe”. Conform art. iar fiecare exemplar trebuie sa aiba o mentiune cu numarul contractelor originale intocmite in acel caz. ci marturia pe care acesta o va sustine in fata instantei.Despre probe Intr-un proces nu este suficient sa ai dreptate . Astfel. » sub semnatura privata realizate si semnate obligatoriu de catre partile in conflict. cand dovada un a fost ceruta in conditiile articolelor mai sus-aratate din pricina nestiintei si lipsei de pregatire a partii”. inscrisurile sub semnatura privata care genereaza obligatii ale uneia dintre parti trebuie sa aiba o mentiune “bun si aprobat”.reprezinta orice declaratie cu privire la un act sau fapt juridic (scris cu mana. Acestea pot fi: inscrisuri (acte. cand nevoia dovezii ar reiesi din dezbateri si partea un o putea prevedea3.trebuie sa o poti dovedi. Proba cu martori . civ. declaratii. civ. 1169 C. Pentru ca instanta sa incuviinteze proba propusa este nevoie de indeplinirea unor conditii: » sa fie legala. prevede cateva exceptii de la aceasta regula:”Dovezile care nu au fost cerute in conditiile art.

... Intrebarile se formuleaza intr-un stil direct (ex. In primele doua cazuri se poate face. Martorii nu pot fi inlocuiti decat in cazuri extreme: deces. in contra sau peste ceea ce cuprinde actul. Nu pot fi citati ca martori: preotii. Este adevarat ca procedura civila instituie obligativitatea depunerii intampinarii cu cel putin 5 zile inainte de termen insa in practica se admite depunerea ei direct la termen si astfel va fi comunicata si partii adverse. “Recunoasteti ca . este nevoie de o expertiza. chiar pentru depozit voluntar. “Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 lei. daca procedura de citare este legal indeplinita. detineti documente care sa conduca la respingerea cererii de chemare in judecata. sau prin act sub semnatura privata.Partea adversa nu se poate adresa martorului decat prin intermediul instantei. Lipsa prezentei dvs la termenele stabilite nu va impiedica instanta sa judece cauza in baza probatoriului depus de reclamant deoarece procedura civila va ofera posibilitatea de a va apara .prin aceasta se incearca demonstrarea adevarului pe baza marturisirii partii adverse.”).C. in cazul in care marturia acestora este importanta. notarii. sotul sau fostul sot. Nu se va primi niciodata o dovada prin martori . In acest scop. civ..Proba cu interogatoriu . adica daca la dosarul cauzei exista dovada ca ati fost citat). daca nu le . partea interesata poate recurge la aceasta optiune cu conditia sa o faca in termenul prevazut pentru propunerea probelor si sa achite contravaloarea expertizei (cheltuieli ce vor fi incluse in cheltuielile de judecata).Proba prin expertiza .”. pentru demonstrarea adevarului.in situatiile in care. medicii si orice alta persoana a carei marturie ar tine de secret profesional. de exemplu: “Domnule presedinte.”. Lipsa intampinarii conduce la decaderea dvs de a mai propune probe INSA aveti dreptul de a discuta in fapt si drept temeinicia sustinerilor partii potrivnice. Un judecator nu are cum sa ghiceasca faptul ca dvs. in practica si. in calitate de parat. chiar cu privire la o suma sau valoare cu nu depaseste 250 lei”.. partea care a propus aceasta proba va depune la dosar lista cu intrebarile pe care instanta le va adresa partii adverse. disparitie etc.. avocatii. La imediat urmatorul termen trebuie sa depuneti intampinare ( adica va prezentati apararile in scris) . va rog sa intrebati martorul daca. totusi. “Este adevart ca. de altfel procedural..Lipsa dvs de reactie va este imputabila astfel incat nu puteti considera a fi data o sentinta nelegala pe acest motiv. exceptie. persoanele condamnate pentru marturie mincinoasa.Nu pot fi martori rudele si afinii pana la gradul 3 inclusiv. la timpul sau in urma confectionarii actului. nici despre ceea ce se pretinde ca s-ar fi zis inaintea. aveti dreptul la o singura amanare in baza unei cereri in vederea angajarii unui aparator ( de regula acesta este primul termen. nu se poate face decat sau prin act autentic.

. ./..................... str. scara ..... scara ...... 115 Cod procedura civila.Intampinarea va cuprinde: 1...... ........ bloc ... la prima zi de infatisare. Codul de procedura civila....... . .............. ...... .. sector/judet .. Art.................. ei pot raspunde toti impreuna sau numai o parte din ei.............Cand sunt mai multi parati.......... domiciliat in . etaj ...... raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii. se va depune la dosar pentru aceste parti cate o singura copie. apart. depinde de motivele invocate......... apart....... In cazul in care nu s-a depus intampinare. etaj ...... DOSAR NR............. ele nu vor fi admise si in consecinta nu vi se vor admite amanarile solicitate.. Art. presedintele ii va pune in vedere paratului. TERMEN ....... sau un reclamant sta in judecata in mai multe calitati juridice.... sa arate exceptiile............. fara ca acest lucru sa constituie baza unei cai de atac ulterioare......La intampinare se vor alatura atatea copii de pe intampinare cati reclamanti sunt.. mai mult un rand de copii pentru instanta........ in conformitate cu dispozitiile art....... de asemenea se va alatura acelasi numar de copii certificate de pe inscrisurile pe care se sprijina...........depuneti la dosar..... ... 1) Domnule Presedinte. 118......Depunerea intampinarii nu este obligatorie.. str.......... 117........... ........ In ceea ce priveste aspectul unor eventuale viitoare amanari..... cand va cere dovada cu martori.... 115........ .......... domiciliat in ..... 3............ . Daca mai multi reclamanti au un singur reprezentant........ nr... printr-o singura intampinare............ parat in actiunea ce formeazaobiectul dosarului nr... paratul va arata numele si locuinta lor...... despre care se va face vorbire in incheierea de sedinta.. 4................ .... apart. . Daca acestea nu sunt procedurale si temeinice si nu tind decat sa tegiverseze solutionarea litigiului.. ................... nr. sector/judet . in termen legal formulez prezenta 2) . in contradictoriu cu reclamantul .... ............./........ sector/judet . ..................bloc .. etaj ... 2......... dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat din cerere......... Art...... 116. bloc ......... ..... str. scara ...... Intampinare INSTANTA ......... Semnatura.......... Subsemnatul ...... exceptiile de procedura ce paratul ridica la cererea reclamantului........ ............ cu sediul profesional in .......... nr................ Sectiunea a III-a Intampinarea Art...... Iar insusi faptul detinerii lor este un motiv temeinic in a nu dori sa prelungiti un proces la incheierea caruia ati avea de castigat.. dovezile si toate mijloacele sale de aparare.. reprezentatprin avocat ........ .......

........ 1.... Propun ca martori spre a fi audiati pe: 1........................ ........ alaturi de obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru.In dovedirea celor de mai sus inteleg sa solicit instantei incuviintarea administrarii urmatoarelor probe: � proba cu inscrisuri............... 274 3) Cod procedura civila si pe dispozitiile art........ privind 5) . scara ... Intampinarea va cuprinde raspunsul la toate capetele de cerere ale actiunii reclamantului...............)........ 274 Cod procedura civila.................................... apart....................... motivate atat in fapt.... str. MOTIVELE PREZENTEI INTAMPINARI : IN FAPT: Subsemnatul am fost chemat in judecata de catre reclamant pentru . probe cu ajutorul carora intentionez sa dovedesc caracterul neintemeiat al actiunii reclamantului... sector/judet ..... sa obligati reclamantul sa imi plateasca cheltuielile de judecata ocazionate de acest proces................................ IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art.. .....curtii de apel etc... Va solicit de asemenea......... indiferent daca competenta materiala apartine judecatoriei.. In realitate... domiciliat in ... apart................ si va 2) solicit respingerea actiunii reclamantului ca ................................... nr..... .... DOMNULUI PRESEDINTE AL 4) 3) .................... unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul............... 115-118 Cod procedura civila... 2... avand in vedere cele prezentate mai sus................... tribunalului.... cat si in drept.......... sector/judet . exceptiile de procedura pe care paratul le invoca impotriva reclamantului si a actiunii acestuia...... bloc ....... ... nr.. Pe cale de consecinta. Daca paratul locuieste in strainatate acesta va indica un domiciliu ales in Romania.................. .............. ..... in conformitate cu dispozitiile art........... scara ................... ........................... . ........ (va invoc exceptia .. situatia descrisa in actiune de catre reclamant nu corespunde realitatii intrucat ............... ...INTAMPINARE impotriva sus-mentionatei actiuni pe care va solicit sa o respingeti.......... � proba testimoniala cu 2 martori.... ........ bloc ................................. domiciliat in .. 82.......... pe care le depun instantei in 2 exemplare certificate conform cu originalul......................................... 4......... demonstrand ca .. 2...... onorariu avocat... str........... onorariu expertize.... Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza........ Cererea se depune inaintea primei instante.... etaj . etaj .. ....... art. timbru judiciar........... ............................................... 3.............. � proba cu expertiza tehnica 4) 1) .... dovezile cu care paratul intelege sa se apere impotiva fiecarui capat de cerere..... cercetare judecatoreasca etc..................... cheltuieli legate de audierea martorilor...... .........................

....... exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului sau exceptia autoritatii de lucru judecat etc....... Neintemeiata sau lipsita de interes sau gresit indreptata impotriva unei persoane ce nu are calitate procesual pasivain cauza etc. .......... ... copiile vor fi certificate de reclamant ca sunt la fel cu originalul. ....... 4. .......... alaturi de inscrisurile rezervate instantei.... medico-legala etc. Cand dovada se face prin inscrisuri. 2..... Daca inscrisurile sunt scrise intr-o limba straina sau cu litere vechi se vor depune traduceri sau copii cu litere latine....... ANEXEZ6): 1......................... 3. Depun prezenta in doua exemplare......... Imputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica nr... SEMNATURA 1.... instanta insa putand dispune infatisarea inscrisului in intregime. contabila.. .... se vor alatura la cerere atatea copii cate parti sunt..................) 5....... Solicit de asemenea sa dispuneti citarea reclamantului la interogatoriu................... topometrica........... . 3..... .......... bunuri imobile..... 6... 2................ certificate de parte.. Se indica felul expertizei solicitate (bunuri mobile.... Daca este cazul.... Se va putea de asemenea depune doar o parte a unui inscris relevanta in cauza..... Se indica textul de lege ce justifica respingerea actiunii reclamantului. dintre care un exemplar pentru instanta si celalalt pentru comunicare reclamantului............. de ex... ... Se arata obiectivele urmarite prin efectuarea lucrarii de specialitate....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful