cerere pentru lipsa de aparare motivata, consilierul societatii fiind in imposibilitate de a se prezenta . .......................

In speţã, deşi litigiul are caracter comercial şi presupune soluţionarea urgentã (a se vedea în acest sens prevederile art. 720 indice 1-art. 720 indice 9 Cod pr civilã) şi deşi de la data primirii citaţiei pânã la primul termen de judecatã a fost un interval de aproximativ o lunã şi jumãtate, pârâtul, citat cu menţiunea sã depunã întâmpinare sub sancţiunea decãderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii de ordine privatã (f. 27), nu numai cã nu a depus întâmpinare cu 5 zile înainte de termen, aşa cum se aratã expres în art. 720 indice 4 alin. (2) Cod pr civila, dar nu a depus întâmpinare nici la al doilea termen de judecatã. Faţã de aceastã situaţie, la al doilea termen de judecatã, instanţa, în temeiul art. 118 alin (1) Cod pr civilã, coroborat cu art. 114 indice 1 alin. (2) Cod pr civilã, art. 720 indice 4 alin. (2) Cod pr civila şi art. 103 Cod pr civila, a constatat decãderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe, a constatat cauza în stare de judecatã şi a trecut la judecarea cauzei în funcţie de probele din dosar. Dupã închiderea dezbaterilor în cauzã, s-a adus la dosar, de la registratura instanţei, o cerere trimisã pe fax o prin care avocatul pârâtului a solicitat amânarea judecãţii pe motiv cã are cauze la o altã instanţã. Instanţa a apreciat cã nu existã nici un temei legal care sã justifice repunerea cauzei pe rol având în vedere cã: - potrivit prevederilor art. 156 Cod pr civila, se poate acorda un singur termen pentru lipsã de aparare temeinic motivatã; - cauza a mai fost amânatã şi la primul termen tot la cererea pârâtului; - potrivit prevederilor art. 38 din Legea nr. 51/1995,

.. avocatul este obligat sã-şi asigure substituirea.avocatul este dator să se prezinte la fiecare termen la instanţele de judecata.. Subsemnatul Avocat___________. formulez prezenta CERERE prin care va rog sa dispuneti amanarea cauzei si acordarea unui termen pentru lipsa de aparare..._____/2008 TERMEN: 17.pârâtul a solicitat amânarea dar nu a formulat nicio cerere de probaţiune în condiţiile art. . pentru a nu prejudicia interesele celorlate pãrţi. 221 din Statutul profesiei de avocat..06. în cazul în care este împiedicat să îndeplinească serviciul profesional şi clientul i-a permis sã nu se prezinte la termenul de judecatã... Cerere amanare CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV DOSAR NR.. 138 Cod pr civila şi nu a depus nici cel puţin întâmpinare.alegerea fãcutã de avocat cu privire la clientul pe care înţelege sã-l reprezinte într-o anumitã zi nu constituie motiv întemeiat de amânare. ...... aparator ales al reclamantului____________.2008 DOMNULE PRESEDINTE.. ... . conform mandatului încredinţat iar potrivit prevederilor art..

De obicei. Este interzisa sustragerea actelor sau parasirea arhivei cu dosarul. Actele din dosar pot fi fotocopiate doar cu permisiunea presedintelui instantei. In acest timp. 156 alin. Tineti cont de urmatoarele: Cererile si orice alte acte se predau judecatorului de serviciu. Persoanele prezente in sala de judecata trebuie Sa se ridice in picioare in momentul intrarii si iesirii completului de judecata. fiind necesara prezenta mea in provincie. intampinarile si orice alta cerere sau act care are legatura cu dosarele aflate pe rolul instantei. LA ARHIVA Aici se pot consulta dosarele personale (prezentand actul de identitate) si registrele instantei.06.1 Cod procedura Civila. Aceasta se realizeaza prin intermediul unui angajat al arhivei. Sa aiba asupra lor . prin delegatie de substituire. In acest sens o deleg pe doamna Avocat__________. sa sustina prezenta cerere.2008. Avocat ______________ DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL BUCURESTI LA REGISTRATURA Registratura este biroul unde se depun cererile de chemare in judecata. la usa acestui birou se formeaza doua randuri: unul al avocatilor si celAlalt al celorlalte persoane. cei prezenti isi pot consulta dosarele. IN SEDINTA DE JUDECATA Reguli generale Accesul in sala de judecata incepe cu o jumatate de ora inaintea demararii proceselor. art. Programul de lucru afisat trebuie respectat.Mentionez ca subsemnatul nu ma pot prezenta la termenul din data de 17. In drept. intrucat nu ma aflu in Bucuresti.

Sa raspunda calm si politicos la intrebarile adresate de catre instanta. de exemplu: obligatia de a face sau a nu face un anumit lucru. in ordine. In cadrul sedintelor. PRINCIPALELE ACTIUNI JURIDICE Cererea de chemare in judecatA Cel care are un litigiu si doreste sa se adreseze instantei in vederea solutionarii acestuia demareaza un proces civil prin cererea de chemare in judecata. Astfel. Sa pastreze linistea.2. Persoanele care sunt implicate in proces trebuie: Sa se ridice in picioare in momentul in care grefierul anunta dosarul care ii priveste si sa ramana astfel pana cand se termina dezbaterile cu privire la cauza respectiva. Reclamantul este cel care pretinde ca i s-a incalcat un drept prevazut in Dreptul Civil. prenumele si adresa fiecaruia sa fie mentionate exact. anularea unui act juridic. revendicarea unui . In cazul in care exista mai multi reclamanti/parati. Sa nu citeasca ziare sau reviste in timpul sedintelor. ci prin intermediul presedintelui completului (de ex. Numele. Sa se adreseze partii adverse doar prin intermediul instantei. Orice intrebare nu se adreseaza direct partii adverse. este obligatoriu ca numele. Formula de adresare catre instanta este: “domnule/doamna presedinte”. Pentru ca aceasta sa fie valida. Sa nu consume alimente sau bauturi (in timpul sedintelor). Sa nu vorbeasca decat atunci cand li se da cuvantul. este obligat sa se adreseze in prealabil Serviciului de Evidenta Informatizata a Persoanei si sa prezinte instantei o dovada in acest sens. SA paraseasca sala conform dispozitiilor presedintelui completului (in cazul in care nu mai sunt locuri libere si sala este prea aglomerata. apoi. “D-le/d-na presedinte va rog sa intrebati reclamantul/paratul/partea vatamata/inculpatul daca…” Sa nu fotografieze sau sa inregistreze sedintele de judecata fara acordul prealabil (eventual scris) al presedintelui completului de judecata. trebuie sa respecte conditiile impuse de lege. domiciliul sau resedinta partilor. Obiectul cererii si valoarea acestuiaObiectul cererii reprezinta pretentia concreta a reclamantului. ea trebuie sa furnizeze:1.actele de identitate. sunt solutionate acestea. In cazul in care reclamantul nu cunoaste adresa paratului. in cazul in care in timpul sedintei survine o perioada de suspendare) In timpul procesului La inceputul sedintei grefierul noteaza cauzele care se propun pentru amanare. iar “paratul” este cel despre care se sustine ca este autorul incalcarii dreptului respectiv.Partile se numesc “reclamant” si “parat”. de obicei intai are cuvantul reclamantul (sau partea vatamata in procese penale). Dupa finalizarea amanarilor incep procesele aflate pe rol. apoi paratul (sau inculpatul/invinuitul in procese penale).

constatarea nulitATii unui contract etc. Semnatura. pe scurt. Justificarea cererii in fapt si in dreptIn fapt .bun.orice act care poate dovedi cele sustinute. Proba cu interogatoriul partii adverse.4. Trebuie sa fie insotita obligatoriu de: Inscrisurile pe care se intemeiaza cererea (cate un exemplar pentru fiecare parat si unul pentru instanta) Chitanta prin care se dovedeste plata taxei judiciare de timbru (in cuantumul prevazut de lege pentru actiunea respectiva) Timbrul judiciar (conform valorii prevazute de lege)Taxa judiciara se plateste la CEC iar timbrul judiciar se achizitioneaza de la posta. de competenta sau de organizare judecatoreasca.in cazul in care solutionarea cauzei depinde de o prevedere legala (existenta doar intr-o lege sau ordonanta) care contravine unui drept prevazut de Constitutie. lipsa de calitate (cand cel care a initiat actiunea in instanta nu avea acest drept).Cererea se redacteaza in atatea exemplare cati parati sunt plus un exemplar pentru instanta. reclamantilor sau a reprezentantului. Intampinarea Intampinarea este actul prin care persoana chemata in judecata.sunt motivele juridice care pot sa duca la amanarea sau suspendarea judecatii. Poate fi depusa personal de reclamant. Se impart in doua categorii: exceptii de fond si exceptii de procedura. In cazul in care reclamantul nu stie sa isi motiveze cererea in drept va reveni instantei de judecata aceasta sarcina. Exceptii de fond . reclamantul va propune probe si va solicita instantei admiterea acestora. 3.reclamantul trebuie sa povesteasca. Indicarea dovezilor. Proba cu inscrisuri . Dovezile cu care se apara. Se mentioneaza in cerere denumirea actelor.(este obligatorie) Exceptiile procesuale .incalcarea unor reguli de procedura (citare cu mentionarea gresita a numelui sau a adresei).indicarea articolelor din lege pe care se bazeaza incalcarea dreptului si solutionarea acestuia. Semnatura reclamantului.In drept. dar si prin mandatar sau trimisa prin posta. ce s-a intamplat. Proba cu martori . .5. puterea lucrului judecat (cand cauza respectiva a mai fost judecata o data si s-a dat o sentinta definitiva si irevocabila). cum s-a ajuns la respectivul litigiu.cele mai frecvente sunt: prescriptia (cand cererea de chemare in judecata a fost initiata dupa trecerea termenului prevazut de lege in acest sens). Martorii pot fi citati chiar si in cazul in care acestia refuza. adica paratul. Se va indica numele si domiciliul fiecarui martor.Existenta dreptului precum si incalcarea acestuia trebuie dovedita. Valoarea acestora se poate afla de la judecatorul de serviciu. In acest sens. Exceptii de procedura . Aceasta poate contine: Exceptii procesuale Motivarea in fapt si in drept. restituirea unei sume de bani. raspunde la acuzatiile care i se aduc. persoana lezata de aceasta prevedere poate invoca exceptia de neconstitutionalitate.in cazul in care sunt persoane care pot dovedi adevarul prin marturia lor. Exceptia de neconstitutionalitate . desfacerea casatoriei.

119. civ). iar rezultatul prestarii sale nu este de calitatea stabilita contractual. nu va mai putea solicita amanare pentru acest motiv. Cand reclamantul si-a modificat cererea de chemare in judecata. inclusiv achitarea taxei judiciare si taxei de timbru. Alte motive sunt: probleme grave de sanatate (dovedite cu acte medicale) care impiedica prezenta partii la proces. pe parcursul procesului se vor numi parat . . etc. necesitatea efectuarii unei expertize. Sa presupunem ca prestatorul nu se incadreaza in termenul stabilit.In cazul in care una dintre parti cauzeaza prejudicii celeilalte prin amanare (amanari succesive. daca partea respectiva nu si-a angajat aparator. lipsa unui martor. intre doua parti a fost incheiat un contract prin care o parte (prestatorul) se obliga sa execute un anumit serviciu in favoarea celeilalte parti (beneficiarul).Daca cererea este acceptata. In aceasta situatie. “Daca paratul are pretentii in legatura cu cererea sau cu mijloacele de aparare ale reclamantului. Cererea reconventionala se depune odata cu intampinarea sau. tergiversarea procesului prin amanari). CondiTiiCererea reconventionala este o adevarata cerere de chemare in judecata. Mai departe. proc. CEREREA DE AMANARE A JUDECATII Legea prevede posibilitatea amanarii judecatii in anumite situatii. daca paratul nu este obligat la intampinare. iar aceasta este posibil doar o singura data . civ. iar reclamantul va deveni parat. proc. C. partea interesata poate solicita amanare pentru lipsa aparator (avocat). La prima infatisare. Pe de alta parte.). 154 C. nici beneficiarul nu achita la termen suma de bani stabilita in contract.ulterior. Cererea trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chemare in judecata. spre acest sfarsit” (art. el poate sa faca cerere reconventionala. prestatorul se adreseaza justitiei.reclamant si reclamant . astfel ca trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii. iar beneficiarul se obliga sa achite la o anumita data contravaloarea serviciului. partea afectata (indiferent daca este parat sau reclamant) poate solicita despagubiri (art. Astfel. cererea reconventionala va fi depusa cel mai tarziu pana la termenul ce se va incuviinta paratului. paratul poate deveni la randul lui reclamant.Cererea reconventionalA Este o actiune prevazuta pentru situatiile in care paratul poate avea la randul sau pretentii fata de cele ale reclamantului. cel mai tarziu in prima zi de infatisare. chemand in judecata beneficiarul si solicitand achitarea sumei care i se datoreaza. paratul poate formula pe langa intampinare si o cerere reconventionala prin care solicita daune pentru calitatea inferioara a serviciului prestat de catre reclamant si pentru nerespectarea termenului stabilit in contract pentru executarea serviciului respectiv.parat. De exemplu.

proc. registre. etc). “cel ce face o propunere in fata judecatii trebuie sa o dovedeasca”. cand dovada un a fost ceruta in conditiile articolelor mai sus-aratate din pricina nestiintei si lipsei de pregatire a partii”. solicita admiterea sau respingerea actiunii). care are drept de a functiona in locul unde actul s-a facut”. Pentru ca inscrisurile sa fie valabile este nevoie ca ele sa faca parte din una dintre aceste categorii: » autentice . 1169 C. litografiat sau imprimat pe hartie sau orice alt material). impreuna cu obiectul obligatiei (de exemplu. conform. 112. tot ce tine de administrarea probelor trebuie efectuat inainte de a incepe dezbaterile pe fond. plata unei sume de bani . chitante.proba nu este de fapt martorul. ci marturia pe care acesta o va sustine in fata instantei. expertiza. 2. civ. De asemenea. interogatoriul (partii adverse).Despre probe Intr-un proces nu este suficient sa ai dreptate .. cand nevoia dovezii ar reiesi din dezbateri si partea un o putea prevedea3. dupa caz. 1171 C. Conform art. dactilografiat. partea respectiva va pierde dreptul de a “administra” probe. Propunerea si administrarea probelor Daca probele nu au fost propuse instantei in cererea de chemare in judecata sau in intampinare. iar in cazul este vorba de un “contract sinalagmatic” (care de la data perfectarii lui genereaza drepturi si obligatii pentru partile contractante) este necesar ca respectivul inscris sa fi fost intocmit in cate un exemplar pentru fiecare parte. Pentru ca instanta sa incuviinteze proba propusa este nevoie de indeplinirea unor conditii: » sa fie legala. dezbaterile asupra fondului (pledoariile finale prin care partile fac un rezumat. Astfel. afara de cazurile:1. cand administrarea dovezii nu pricinuieste amanarea judecatii. » sa fie verosimila » sa fie pertinenta (sa aiba legatura ca obiectul cauzei) » sa fie concludenta (sa duca la solutionarea cauzei). abrogat. Acestea pot fi: inscrisuri (acte. prevede cateva exceptii de la aceasta regula:”Dovezile care nu au fost cerute in conditiile art. 115 si 132 nu vor mai putea fi invocate in cursul instantei. prezinta concluziile si.reprezinta orice declaratie cu privire la un act sau fapt juridic (scris cu mana. civ. Atentie! Procesul este impartit in doua etape: 1. se mai pot propune in prima zi de infatisare. declaratii. 138 C.2. de un functionat public. civ . 1191 . martori. propunerea si administrarea probelor. » sub semnatura privata realizate si semnate obligatoriu de catre partile in conflict.se mentioneaza suma in cifre si litere). Proba cu inscrisuri . inscrisurile sub semnatura privata care genereaza obligatii ale uneia dintre parti trebuie sa aiba o mentiune “bun si aprobat”. Iar mijloacele prin care partea interesata poate demonstra adevarul poarta denumirea de “probe”. iar fiecare exemplar trebuie sa aiba o mentiune cu numarul contractelor originale intocmite in acel caz.autentificat de notar sau “facut cu solemnitatile cerute de lege. art.trebuie sa o poti dovedi. Proba cu martori . In cazul in care nici cu aceasta ocazie nu se propun. insa art. Conform art.

in practica si. daca procedura de citare este legal indeplinita. este nevoie de o expertiza. Un judecator nu are cum sa ghiceasca faptul ca dvs. de altfel procedural. In primele doua cazuri se poate face. La imediat urmatorul termen trebuie sa depuneti intampinare ( adica va prezentati apararile in scris) . medicii si orice alta persoana a carei marturie ar tine de secret profesional. nu se poate face decat sau prin act autentic.. pentru demonstrarea adevarului.”).Partea adversa nu se poate adresa martorului decat prin intermediul instantei.Lipsa dvs de reactie va este imputabila astfel incat nu puteti considera a fi data o sentinta nelegala pe acest motiv. Este adevarat ca procedura civila instituie obligativitatea depunerii intampinarii cu cel putin 5 zile inainte de termen insa in practica se admite depunerea ei direct la termen si astfel va fi comunicata si partii adverse.”. Intrebarile se formuleaza intr-un stil direct (ex...prin aceasta se incearca demonstrarea adevarului pe baza marturisirii partii adverse. Nu pot fi citati ca martori: preotii.. exceptie. va rog sa intrebati martorul daca..Nu pot fi martori rudele si afinii pana la gradul 3 inclusiv. in contra sau peste ceea ce cuprinde actul. partea interesata poate recurge la aceasta optiune cu conditia sa o faca in termenul prevazut pentru propunerea probelor si sa achite contravaloarea expertizei (cheltuieli ce vor fi incluse in cheltuielile de judecata). civ. disparitie etc. “Este adevart ca. partea care a propus aceasta proba va depune la dosar lista cu intrebarile pe care instanta le va adresa partii adverse. sotul sau fostul sot. “Recunoasteti ca . In acest scop.”. chiar cu privire la o suma sau valoare cu nu depaseste 250 lei”. de exemplu: “Domnule presedinte. Nu se va primi niciodata o dovada prin martori . daca nu le . notarii. chiar pentru depozit voluntar.C. persoanele condamnate pentru marturie mincinoasa. detineti documente care sa conduca la respingerea cererii de chemare in judecata. Martorii nu pot fi inlocuiti decat in cazuri extreme: deces. totusi. in cazul in care marturia acestora este importanta. in calitate de parat. adica daca la dosarul cauzei exista dovada ca ati fost citat). sau prin act sub semnatura privata. nici despre ceea ce se pretinde ca s-ar fi zis inaintea. la timpul sau in urma confectionarii actului.. avocatii.Proba cu interogatoriu . Lipsa prezentei dvs la termenele stabilite nu va impiedica instanta sa judece cauza in baza probatoriului depus de reclamant deoarece procedura civila va ofera posibilitatea de a va apara . “Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 lei.Proba prin expertiza .in situatiile in care.. Lipsa intampinarii conduce la decaderea dvs de a mai propune probe INSA aveti dreptul de a discuta in fapt si drept temeinicia sustinerilor partii potrivnice. aveti dreptul la o singura amanare in baza unei cereri in vederea angajarii unui aparator ( de regula acesta este primul termen.

printr-o singura intampinare. etaj ................. nr.. ... la prima zi de infatisare.. etaj ......... ....... scara ..... ... parat in actiunea ce formeazaobiectul dosarului nr....... . cu sediul profesional in . raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii..... 4... Intampinare INSTANTA .. Semnatura...... in conformitate cu dispozitiile art. depinde de motivele invocate. sector/judet .......................... reprezentatprin avocat .. Sectiunea a III-a Intampinarea Art......... despre care se va face vorbire in incheierea de sedinta.......... sector/judet ...... cand va cere dovada cu martori.......... 1) Domnule Presedinte..... sa arate exceptiile.... ...... in termen legal formulez prezenta 2) . etaj ..... in contradictoriu cu reclamantul .. ele nu vor fi admise si in consecinta nu vi se vor admite amanarile solicitate........Intampinarea va cuprinde: 1..../.. In cazul in care nu s-a depus intampinare.......... . Daca acestea nu sunt procedurale si temeinice si nu tind decat sa tegiverseze solutionarea litigiului... 118..... Art.. str......./.... 2................. presedintele ii va pune in vedere paratului.Depunerea intampinarii nu este obligatorie.......... DOSAR NR......... Art............ apart... nr..... str..... exceptiile de procedura ce paratul ridica la cererea reclamantului... ... ......... sau un reclamant sta in judecata in mai multe calitati juridice............. scara .. fara ca acest lucru sa constituie baza unei cai de atac ulterioare.......... 115... TERMEN .......... sector/judet ..... 116............. ..depuneti la dosar.......... dovezile si toate mijloacele sale de aparare................ Art....... se va depune la dosar pentru aceste parti cate o singura copie......Cand sunt mai multi parati. Iar insusi faptul detinerii lor este un motiv temeinic in a nu dori sa prelungiti un proces la incheierea caruia ati avea de castigat....... apart. ... ....... scara ... ...... Subsemnatul .......... Codul de procedura civila.................. 117................. ..... paratul va arata numele si locuinta lor........ bloc .... .... In ceea ce priveste aspectul unor eventuale viitoare amanari......... ei pot raspunde toti impreuna sau numai o parte din ei. ..... 3..... str............ 115 Cod procedura civila..bloc ....... de asemenea se va alatura acelasi numar de copii certificate de pe inscrisurile pe care se sprijina... nr............... mai mult un rand de copii pentru instanta. apart. domiciliat in .... ...... bloc ............ dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat din cerere....................... . .La intampinare se vor alatura atatea copii de pe intampinare cati reclamanti sunt... domiciliat in ...... Daca mai multi reclamanti au un singur reprezentant....

.. domiciliat in ...... str......... cercetare judecatoreasca etc......... sa obligati reclamantul sa imi plateasca cheltuielile de judecata ocazionate de acest proces................ apart.... bloc ..................... � proba cu expertiza tehnica 4) 1) .... str.............. cat si in drept......... in conformitate cu dispozitiile art.... motivate atat in fapt............. apart...... ........... Intampinarea va cuprinde raspunsul la toate capetele de cerere ale actiunii reclamantului. nr.. � proba testimoniala cu 2 martori.................................... ...................... ............................. timbru judiciar........ dovezile cu care paratul intelege sa se apere impotiva fiecarui capat de cerere. ........ privind 5) .......In dovedirea celor de mai sus inteleg sa solicit instantei incuviintarea administrarii urmatoarelor probe: � proba cu inscrisuri. scara ... probe cu ajutorul carora intentionez sa dovedesc caracterul neintemeiat al actiunii reclamantului...... exceptiile de procedura pe care paratul le invoca impotriva reclamantului si a actiunii acestuia....INTAMPINARE impotriva sus-mentionatei actiuni pe care va solicit sa o respingeti.. si va 2) solicit respingerea actiunii reclamantului ca .................. Cererea se depune inaintea primei instante. (va invoc exceptia ....... .................................... Se indica instanta competenta material si teritorial sa judece cauza.......... 2........... unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul... .................. 3...... art. nr... cheltuieli legate de audierea martorilor.......... 115-118 Cod procedura civila...... 4.............................. indiferent daca competenta materiala apartine judecatoriei............ pe care le depun instantei in 2 exemplare certificate conform cu originalul.. bloc ....... alaturi de obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces (taxa de timbru............... tribunalului.... domiciliat in ................... sector/judet .. Pe cale de consecinta. ........ .. onorariu expertize.... In realitate.. onorariu avocat.... Propun ca martori spre a fi audiati pe: 1....................................... 82.... .)... avand in vedere cele prezentate mai sus........... .. ................... Daca paratul locuieste in strainatate acesta va indica un domiciliu ales in Romania..... DOMNULUI PRESEDINTE AL 4) 3) ..... .. 274 3) Cod procedura civila si pe dispozitiile art...... etaj .................. situatia descrisa in actiune de catre reclamant nu corespunde realitatii intrucat ..................... demonstrand ca ........................ etaj ............. scara ........................................... 274 Cod procedura civila.......... ... IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art.curtii de apel etc........... Va solicit de asemenea............... 2...... ............................ sector/judet . MOTIVELE PREZENTEI INTAMPINARI : IN FAPT: Subsemnatul am fost chemat in judecata de catre reclamant pentru .......... 1..

......... Cand dovada se face prin inscrisuri.............. ...... Se va putea de asemenea depune doar o parte a unui inscris relevanta in cauza.......... se vor alatura la cerere atatea copii cate parti sunt. 6... exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului sau exceptia autoritatii de lucru judecat etc. Se indica felul expertizei solicitate (bunuri mobile........... ......... Imputernicirea avocatiala si contractul de asistenta juridica nr.............. ....... certificate de parte. Daca inscrisurile sunt scrise intr-o limba straina sau cu litere vechi se vor depune traduceri sau copii cu litere latine...... ..... Depun prezenta in doua exemplare. 2...................... Se arata obiectivele urmarite prin efectuarea lucrarii de specialitate..... SEMNATURA 1. dintre care un exemplar pentru instanta si celalalt pentru comunicare reclamantului......... copiile vor fi certificate de reclamant ca sunt la fel cu originalul.......... ..... 2... ........ bunuri imobile.. Solicit de asemenea sa dispuneti citarea reclamantului la interogatoriu. ANEXEZ6): 1. alaturi de inscrisurile rezervate instantei. 3. contabila. 4..) 5............ 3..................... medico-legala etc..... instanta insa putand dispune infatisarea inscrisului in intregime... .. . topometrica.... Se indica textul de lege ce justifica respingerea actiunii reclamantului... Daca este cazul........ de ex....... Neintemeiata sau lipsita de interes sau gresit indreptata impotriva unei persoane ce nu are calitate procesual pasivain cauza etc............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful