P. 1
Cultivarea Lucernei Pentru Furaj

Cultivarea Lucernei Pentru Furaj

|Views: 585|Likes:
Published by aurelianul

More info:

Published by: aurelianul on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

www.sapard-romania.

info

Cultivarea lucernei pentru furaj
Introducere
Lucerna este o plantã furajerã multianualã cu o valoare nutritivã excepþionalã. Avantajele acestei culturi sunt urmãtoarele: · Conþine o cantitate mare de vitamine, calciu ºi potasiu fiind un nutreþ excelent pentru animalele tinere (viþei, miei) în perioada de creºtere, pentru reproducãtorii masculi ºi femelele gestante; · Durata de folosinþã 4-5 ani, necesitînd investiþii pentru infiinþare numai în primul an; · Se pot obþine producþii mari de masã verde, de pînã la 40-50 tone/ha sau 8-12 tone/ha fîn; · În caz de irigare producþiile de masã verde ajung la 70-100 tone/ha sau 20-25 tone/ha fîn; · Plantaþiile din anul 2 ºi 3 suportã bine seceta (are rãdãcini de peste la 2-3 metri); · Îmbunãtãþeºte fertilitatea solului prin fixarea azotului ºi înãbuºã buruienile; · Este un bun premãrgãtor pentru multe culturi ºi în special pentru grîul de toamnã, culturile legumicole etc.
3

Pagina 1 din 4

http://www.afaceri-ok.com

Se deosebeºte prin creºterea intensivã primãvara. cultu ile p ã- Pregãtirea terenului: Toamna se face dezmiriºtirea terenului la Soiurile de lucernã înregistrate în republica Moldova (pentru toate zonele): Altuna – Soi de precocitate medie.www. Câmpul se arã la adâncimea de 27-30 cm. de la prima pânã la a doua – 28-31 zile. plante de nutreþ. gradul înalt de înfrunzire.afaceri-ok. de la a doua pânã la a treia 28-31 zile. Avanta AS – Perioada de vegetaþie de la începutul vegetaþiei pânã la maturizare deplinã – 124-129 zile.2 q/ha substanþã uscatã. conþinutul înalt de albuminã în masã uscatã. Important! Înainte de semãnat încredinþaþi-vã de cali- tatea seminþelor.sapard-romania. De la începutul dezvoltãrii ºi pânã la seceriº a primei coase – 68-70 zile. adâncimea de 5-7 cm. Semãnatul.9 q/ha substanþã uscatã. Folosiþi numai sãmânþã certificatã. Înainte de semãnat seminþele se trateazã cu ROYALFLO – 2 kg la 10 litre apã la 1 t seminþe sau 20 gr. Raduga – Perioada de vegetaþie de la începutul vegetaþiei de primãvarã pânã la prima coasã 52-68 zile. nainte de arat se recomandã sã se introducã în dependenþã de fertilitatea solului 4-5 q (1 q (chintal) = 100 kg) de superfosfat ºi 2 qhentale de sare de potasiu la hectar. Numãrul. Atacul de boli este mai jos de nivelul mediu. Productivitatea medie pe republicã este 80. selectatã. Nu se recomandã de cultivat lucernã dupã tutun. rezistenþã înaltã la iernare. re-zistenþã la secetã – bunã. E rezistent la iernare ºi secetã. 4 Pagina 2 din 4 http://www. Primãvara devreme se înfãptuieºte boronitul. Prem rg orii de bazã pent u luce nã sunt pãioasele. Mai apoi înainte de semãnat se face afânarea solului în douã direcþii la o adâncime de 5-6 cm. Productivitatea medie pe republicã este 75. floarea soarelui ºi lucernã. Rezistenþã la iernare – înaltã.info ºitoare.com . tratatã ºi purificatã. de acest preparat la 10 kg seminþe.4 q/ha substanþã uscatã. maxim 4. Productivitatea medie pe republicã este 78. coaselor – 2-3.

5-2 o i. deoarece cantitatea de seminþe este necesar de dublat ºi semãnãtura nu este uniformã. Masa vegetalã cositã se usucã. numã ul de coase spo eºte de 1. Spo eºte oada ºi la efectua ea în comun a i igã ii cu fe tiliza ea solului. care asigurã atragerea mai bunã a apei din straturile de mai jos a solului. A enþie! I iga ea luce nei în pe ioada de ege aþie aduce la spo i ea oadei. Îngrijirea semãnãturilor. Nu se recomandã semãnatul manual. Focarele se cosesc înainte de înflorirea buruienilor.5 cm Pentru ca plantele de lucerna se rãsarã uniform.www. Pentru nimicirea focarelor în mod chimic local se foloseºte azotat de amoniu. Solul se arã ºi se trateazã cu soluþie de azotat de amoniu 1520% 500 l/ha.info Lucerna se seamãnã p imãva a dev eme 10-30 ma tie sau 20-30 august în condiþii de irigare. se scoate din câmp ºi se arde. plantele tãindu-se la înãlþimea de 3-4 cm de la suprafaþa solului. care asigurã acoperirea buruienilor. cantitatea seminþelor de lucernã rãmânând aceiaºi. 5 Pagina 3 din 4 http://www.sapard-romania. Se practicã de asemenea semãnatul lucernei cu ovãz.. Denumirea culturii Lucerna la furaj Cantitatea de seminþe la 1 ha 21-23 kg Distanþa Adâncimea dintre rânduri optimã 12-12.afaceri-ok. dupã semãnat se recomandã de fãcut tãvãlugitul solului. Adeseori pe suprafeþele irigabile se depisteazã planta parazitã cuscuta. Norma de însãmânþare a ovãzului în cazul dat este de 70-80 kg/ha.com .5 cm 2-2. Principalã mãsurã de combatere a cuscutei este depistarea la timp a focarelor ºi distrugerea lor.

Se recomandã dupã fiecare coasã de introdus ca hranã suplimentarã 30 kg/ha de salpetru amoniacal. Consultaþie suplimentarã pentru utilizarea erbicidelor puteþi obþine de la specialiºtii staþiilor de protecþie a plantelor regionale. Combaterea buruienilor cu erbicide se alege în conformitate cu recomandãrile savanþilor.com . Brazdele cosite se întind în strat subþire pentru ca plantele sã se usuce repede. (246) 2 58 74 6 Centrul Informaþional AGROinform Edineþ Tatiana Finic Tel. Treflan 24% Doza 2. În primul an de culturã se coseºte 1-2 ori în stadiul în care lucerna este toatã înfloritã.sapard-romania.info Comba erea buruienilor cu erbicide * Obiectivul de tratare Buruieni dicotilidonate ºi graminee anuale Buruieni dicotilidonate ºi graminee Denumirea erbicidelor Eptam 72% e. Cositul se recomandã de efectuat dimineaþa dupã ce s-a ridicat roua. Lucerna poate fi consumatã pe tot parcursul anului: vara – verde ºi iarna – fîn.8-5.5-2. Se coseºte lucerna la o înãlþime de 6-8 cm. Recomandãrile de mai sus sunt actuale pînã în anul 2001.c.6 l/ha 4 l/ha Modul ºi termenul de tratare Prin tratarea solului (cu încorporarea imediatã) pînã la semãnat Prin stropire în faza 1-2 frunze a culturii Bazagran 48% s. În al 2-lea. al 3-lea. 1. când lucerna este doar pe jumãtate înfloritã. Recoltarea lucernei la furaj.a.www. (246) 2 43 84 Pagina 4 din 4 http://www.afaceri-ok. în perioada de mai tãrziu pentru folosirea corectã ele necesitã actualizare în corespundere cu cercetãrile în acest domeniu. al 4-lea an se coseºte de 2-3 ori. Numai cultivând lucernã puteþi obþine producþii ºi sporuri mari la animalele dumneavoas rã! Autori: Valentina Gheþu Agronom la staþia de Protecþie a plantelor Edineþ Tel.0 l/ha * Notã.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->