P. 1
Cultivarea Lucernei Pentru Furaj

Cultivarea Lucernei Pentru Furaj

|Views: 585|Likes:
Published by aurelianul

More info:

Published by: aurelianul on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

www.sapard-romania.

info

Cultivarea lucernei pentru furaj
Introducere
Lucerna este o plantã furajerã multianualã cu o valoare nutritivã excepþionalã. Avantajele acestei culturi sunt urmãtoarele: · Conþine o cantitate mare de vitamine, calciu ºi potasiu fiind un nutreþ excelent pentru animalele tinere (viþei, miei) în perioada de creºtere, pentru reproducãtorii masculi ºi femelele gestante; · Durata de folosinþã 4-5 ani, necesitînd investiþii pentru infiinþare numai în primul an; · Se pot obþine producþii mari de masã verde, de pînã la 40-50 tone/ha sau 8-12 tone/ha fîn; · În caz de irigare producþiile de masã verde ajung la 70-100 tone/ha sau 20-25 tone/ha fîn; · Plantaþiile din anul 2 ºi 3 suportã bine seceta (are rãdãcini de peste la 2-3 metri); · Îmbunãtãþeºte fertilitatea solului prin fixarea azotului ºi înãbuºã buruienile; · Este un bun premãrgãtor pentru multe culturi ºi în special pentru grîul de toamnã, culturile legumicole etc.
3

Pagina 1 din 4

http://www.afaceri-ok.com

de la prima pânã la a doua – 28-31 zile. conþinutul înalt de albuminã în masã uscatã. Avanta AS – Perioada de vegetaþie de la începutul vegetaþiei pânã la maturizare deplinã – 124-129 zile. maxim 4.9 q/ha substanþã uscatã. Se deosebeºte prin creºterea intensivã primãvara.www. Atacul de boli este mai jos de nivelul mediu. re-zistenþã la secetã – bunã. nainte de arat se recomandã sã se introducã în dependenþã de fertilitatea solului 4-5 q (1 q (chintal) = 100 kg) de superfosfat ºi 2 qhentale de sare de potasiu la hectar. plante de nutreþ. floarea soarelui ºi lucernã. adâncimea de 5-7 cm. Productivitatea medie pe republicã este 75. Nu se recomandã de cultivat lucernã dupã tutun. Câmpul se arã la adâncimea de 27-30 cm. tratatã ºi purificatã. de acest preparat la 10 kg seminþe.2 q/ha substanþã uscatã. Înainte de semãnat seminþele se trateazã cu ROYALFLO – 2 kg la 10 litre apã la 1 t seminþe sau 20 gr. Folosiþi numai sãmânþã certificatã.info ºitoare.4 q/ha substanþã uscatã. Numãrul. rezistenþã înaltã la iernare. Raduga – Perioada de vegetaþie de la începutul vegetaþiei de primãvarã pânã la prima coasã 52-68 zile. Important! Înainte de semãnat încredinþaþi-vã de cali- tatea seminþelor. cultu ile p ã- Pregãtirea terenului: Toamna se face dezmiriºtirea terenului la Soiurile de lucernã înregistrate în republica Moldova (pentru toate zonele): Altuna – Soi de precocitate medie. Primãvara devreme se înfãptuieºte boronitul. Semãnatul.com . selectatã.afaceri-ok.sapard-romania. 4 Pagina 2 din 4 http://www. De la începutul dezvoltãrii ºi pânã la seceriº a primei coase – 68-70 zile. Productivitatea medie pe republicã este 80. Prem rg orii de bazã pent u luce nã sunt pãioasele. E rezistent la iernare ºi secetã. Rezistenþã la iernare – înaltã. Mai apoi înainte de semãnat se face afânarea solului în douã direcþii la o adâncime de 5-6 cm. coaselor – 2-3. Productivitatea medie pe republicã este 78. gradul înalt de înfrunzire. de la a doua pânã la a treia 28-31 zile.

care asigurã acoperirea buruienilor. Nu se recomandã semãnatul manual. Pentru nimicirea focarelor în mod chimic local se foloseºte azotat de amoniu. Denumirea culturii Lucerna la furaj Cantitatea de seminþe la 1 ha 21-23 kg Distanþa Adâncimea dintre rânduri optimã 12-12. cantitatea seminþelor de lucernã rãmânând aceiaºi.afaceri-ok. Masa vegetalã cositã se usucã. Îngrijirea semãnãturilor. Focarele se cosesc înainte de înflorirea buruienilor. plantele tãindu-se la înãlþimea de 3-4 cm de la suprafaþa solului. Principalã mãsurã de combatere a cuscutei este depistarea la timp a focarelor ºi distrugerea lor..com . dupã semãnat se recomandã de fãcut tãvãlugitul solului. se scoate din câmp ºi se arde. care asigurã atragerea mai bunã a apei din straturile de mai jos a solului. Spo eºte oada ºi la efectua ea în comun a i igã ii cu fe tiliza ea solului.5-2 o i. A enþie! I iga ea luce nei în pe ioada de ege aþie aduce la spo i ea oadei. Solul se arã ºi se trateazã cu soluþie de azotat de amoniu 1520% 500 l/ha.sapard-romania.www. numã ul de coase spo eºte de 1.5 cm Pentru ca plantele de lucerna se rãsarã uniform. Se practicã de asemenea semãnatul lucernei cu ovãz.info Lucerna se seamãnã p imãva a dev eme 10-30 ma tie sau 20-30 august în condiþii de irigare. Norma de însãmânþare a ovãzului în cazul dat este de 70-80 kg/ha.5 cm 2-2. deoarece cantitatea de seminþe este necesar de dublat ºi semãnãtura nu este uniformã. 5 Pagina 3 din 4 http://www. Adeseori pe suprafeþele irigabile se depisteazã planta parazitã cuscuta.

Consultaþie suplimentarã pentru utilizarea erbicidelor puteþi obþine de la specialiºtii staþiilor de protecþie a plantelor regionale.5-2.info Comba erea buruienilor cu erbicide * Obiectivul de tratare Buruieni dicotilidonate ºi graminee anuale Buruieni dicotilidonate ºi graminee Denumirea erbicidelor Eptam 72% e. În primul an de culturã se coseºte 1-2 ori în stadiul în care lucerna este toatã înfloritã.sapard-romania. când lucerna este doar pe jumãtate înfloritã. Recomandãrile de mai sus sunt actuale pînã în anul 2001. Recoltarea lucernei la furaj.0 l/ha * Notã. Se recomandã dupã fiecare coasã de introdus ca hranã suplimentarã 30 kg/ha de salpetru amoniacal. În al 2-lea. Numai cultivând lucernã puteþi obþine producþii ºi sporuri mari la animalele dumneavoas rã! Autori: Valentina Gheþu Agronom la staþia de Protecþie a plantelor Edineþ Tel. Treflan 24% Doza 2. al 3-lea. în perioada de mai tãrziu pentru folosirea corectã ele necesitã actualizare în corespundere cu cercetãrile în acest domeniu.6 l/ha 4 l/ha Modul ºi termenul de tratare Prin tratarea solului (cu încorporarea imediatã) pînã la semãnat Prin stropire în faza 1-2 frunze a culturii Bazagran 48% s. Combaterea buruienilor cu erbicide se alege în conformitate cu recomandãrile savanþilor. (246) 2 58 74 6 Centrul Informaþional AGROinform Edineþ Tatiana Finic Tel. Lucerna poate fi consumatã pe tot parcursul anului: vara – verde ºi iarna – fîn. Cositul se recomandã de efectuat dimineaþa dupã ce s-a ridicat roua. (246) 2 43 84 Pagina 4 din 4 http://www.www.c. 1. Brazdele cosite se întind în strat subþire pentru ca plantele sã se usuce repede.a.com . Se coseºte lucerna la o înãlþime de 6-8 cm. al 4-lea an se coseºte de 2-3 ori.8-5.afaceri-ok.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->