Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect nr: 15763/58613/2009 Beneficiar: Municipiul Oradea Lucrare: Reabilitare i modernizare imobil de pe str. Louis Pasteur nr.

42 pentru Centru de zi IEDERA pentru copii cu sindrom DOWN i familiile lor Faza: P.T + C.S + D.E

BREVIAR DE CALCUL AP + CANAL Prezentul proiect tehnic trateaz lucrrile exterioare de ap canal, prin branarea la reeaua de distribuie existent, respectiv racordarea la reeaua de canalizare menajer i pluvial existent, la Centrului de zi Iedera. Necesarul de apa potabil n incint este calculat pentru cele 3 grupuri sanitare (pe sexe) att pentru elevi, ct i pentru personal i un grup sanitar pentru persoane cu dizabiliti i oficiu instituiei. 1 brans. = 120 pers. Conform STAS 1343/1 95 necesarul de ap este : qs = 180 l/om,zi kzi = 1,35; coeficient de variatie zilnic ko = 1,15; coeficient de varieie orar.
Q zimed q s N 180 120 21,60m 3 / zi 0,25l / s 1000 1000 Q zi max k o 29,16 1,15 1,40m 3 / h 0,39ls 24 24

Q zi max Q zimed k zi 21,60 1,35 29,16m 3 / zi 0,34l / s


Qorar max

Alimentarea cu ap va fi realizat printr-o extindere a reelei de ap existent Pe Hd 32 mm =>Conform Nomogramei pentru dimensionarea conductelor din polietilen, extinderea conductei de ap va fi de tot de PE HD Dn = 32 mm. Conform SR 1846 2006 Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare. Prescriptii de proiectare. avem : Qu Qs Quzimed Qszimed 21,60m 3 / zi Quzi max Qszi max 29,16m 3 / zi Quor max Qsor max 1,40m 3 / h 0,39l / s Quor min p Quzi max 0,18 29,16 5,24m 3 / zi 0,060l / s unde p = 0,18; coeficient adimensional

Tinand seama de prevederile SR 1846 2006 Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare. Prescriptii de proiectare. calcul pentru reeaua de canalizare a apelor uzate se determin la Quormax. Conform Nomogramei pentru determinarea conductelor din PVC, avnd panta de 2 , viteza de autocurire v = 0,70 m/s i inndu-se cont de faptul ca reelele se vor ngloba n sistemului canalizare menajer, alegem noua conduct de ape uzate menajere => DN = 200 mm BREVIAR DE CALCUL CANALIZARE PLUVIALA
Conform STAS 1846-2/2007:
Q pl m S i

unde: m = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care tine seama de capacitatea de inmagazinare, in timp, a canalelor si de durata ploii de calcul t; = coeficient de scurgere aferent ariei S; S = aria bazinului de canalizare aferent sectiunii de calcul, in hectare; i = 130 -- > intensitatea ploii de calcul, in functie de frecventa 1/1, si de durata ploii de calcul, t, conform STAS 9470-73, in litri pe secunda - hectar. S = 225 mp = 0,025 ha Calculul debitelor pluviale
Qp m S i

0,95 m 0,8 i 130 l / s, ha Q p m S i 0,8 0,025 0,95 130 2,21l / s

Se alege canal din PVC avand: D = 300 mm v = 0,7 m/s i = 0,003

Intocmit ing. Andreea Mihi

Verificat ing. Laviniu Mihi