Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa nr.

10 2012

CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE I ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

VENITURI Capitol Subcap Paragraf DENUMIREA INDICATORILOR

TOTAL VENITURI
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
12.10 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.10.08 12.10.50 14.10 14.10.02 14.10.03 14.10.12 14.10.13 15.10 15.10.01 15.10.50 16.10 16.10.01 16.10.03 16.10.05 modif denumire 16.10.09 2012 16.10.50 18.10 18 10.50 20.10 20.10.03

Venituri din cota pe cifra de afaceri n domeniul comunicaiilor electronice Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata Accize *) Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice *) Accize incasate din vanzarea produselor din tutun *) Accize ncasate n vam din importul de alcool, distilate i buturi alcoolice *) Accize ncasate n vam din importul de produse din tutun *) Taxe pe servicii specifice Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Taxe pentru jocurile de noroc Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe fiscale Alte impozite si taxe B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI Contributiile angajatorilor Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de angajatori C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din proprietate Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului Venituri din dividende *)
30.10.08.01 30.10.08.02 Venituri din dividende vrsate de Fondul Proprietatea Venituri din dividende de la ali pltitori

30.10 30.10.01 30.10.03 30.10.05 30.10.06 30.10.08

30.10.09 30.10.50 31.10 31.10.03 33.10 33.10.01 33.10.02

Venituri din utilizarea pasunilor comunale Alte venituri din proprietate Venituri din dobanzi Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII Venituri din prestari de servicii si alte activitati Taxe de metrologie Taxe consulare

Pagina 1

92273246.xls.ms_office

Capitol

Subcap
33.10.04 33.10.05 33.10.06 33.10.07 33.10.08 33.10.09 33.10.13 33.10.14 33.10.15 33.10.16 33.10.17 33.10.19 33.10.20 33.10.21 33.10.30 33.10.31 33.10.32 33.10.50

Paragraf

DENUMIREA INDICATORILOR
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare Taxe si alte venituri in invatamant Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale Venituri din prestari de servicii Taxe si alte venituri din protectia mediului Contributia de intretinere a persoanelor asistate Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine Contributia pentru tabere si turism scolar Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive Venituri din cercetare Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative, eliberari permise Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise Amenzi, penalitati si confiscari Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Alte amenzi, penalitati si confiscari
Diverse venituri

34.10 34.10.50 35.10 35.10.01 35.10.50


36.10

36.10.04 36.10.50 37.10 37.10.01 37.10.03 37.10.04 37.10.50 39.10 39.10.01 39.10.02 39.10.04 39.10.05 39.10.06 39.10.50 40.10 40.10.50

Venituri din producerea riscurilor asigurate Alte venituri Transferuri voluntare, altele decat subventiile Donatii si sponsorizari Vrsminte din seciunea de funcionare pentru finanarea seciunii de dezvoltare a bugetelui local Vrsminte din seciunea de funcionare Alte transferuri voluntare

II. VENITURI DIN CAPITAL


Venituri din valorificarea unor bunuri Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare Venituri din privatizare Incasari din valorificarea activelor bancare Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare Alte venituri din valorificarea unor bunuri

III. OPERATIUNI FINANCIARE


Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate Incasari din rambursarea altor mprumuturi acordate

IV. SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

42.10 42.10.11 42.10.38 42.10.39 42.10.43 43.10 43.10.09 43.10.10

Subventii de la bugetul de stat Subventii de la bugetul de stat pentru spitale Subvenii de la bugetul de stat pentru instituii i servicii publice sau activiti finanate integral din venituri proprii Subvenii de la bugetul de stat ctre instituii publice finanate parial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanate din FEN postaderare Sume primite de instituiile publice i activitile finanate integral sau parial din venituri proprii n cadrul programelor FEGA implementate de APIA SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii pentru institutii publice Subvenii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Pagina 2

92273246.xls.ms_office

Capitol

Subcap
43.10.14 43.10.15 43.10.16

Paragraf

DENUMIREA INDICATORILOR
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii Subvenii din bugetul local pentru finanarea camerelor agricole Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate

43.10.16.01 43.10.16.02 43.10.16.03

Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii n urgenta in sanatate Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale n sanatate Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii n sanatate

43.10.17
43.10.17.01 43.10.17.02 43.10.17.03

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii n urgenta n sanatate Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale n sanatate Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate

43.10.19 45.10 45.10.01 *)


45.10.01.01 45.10.01.02 45.10.01.03

Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare Sume primite de la UE/alti donatori n contul platilor efectuate si prefinantari Fondul European de Dezvoltare Regional
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinantare

45.10.02 *)
45.10.02.01 45.10.02.02 45.10.02.03

Fondul Social European


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinantare

45.10.03 *)
45.10.03.01 45.10.03.02 45.10.03.03

Fondul de Coeziune
Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinantare

45.10.04 *)
45.10.04.01 45.10.04.02 45.10.04.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinantare

45.10.05 *)
45.10.05.01 45.10.05.02 45.10.05.03

Fondul European pentru Pescuit


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinantare

45.10.07 *)
45.10.07.01 45.10.07.02 45.10.07.03

Instrumentul de Asisten pentru Preaderare


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinantare

45.10.08 *)
45.10.08.01 45.10.08.02 45.10.08.03

Instrumentul European de Vecintate i Parteneriat


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinantare

45.10.15 *)
45.10.15.01 45.10.15.02 45.10.15.03

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinantare

45.10.16 *)
45.10.16.01 45.10.16.02 45.1016.03

Alte facilitati si instrumente postaderare


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Prefinantare

45.10.17 *)
45.10.17.01 45.10.17.02 45.10.17.03

Mecanismul financiar SEE


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori Sume primite in avans

45.10.18 *)
45.10.18.01 45.10.18.02

Programul Norvegian pentru Cretere Economic i Dezvoltare Durabil


Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori

Pagina 3

92273246.xls.ms_office

Capitol

Subcap
45.10.19 *)

Paragraf
45.10.18.03 Sume primite in avans

DENUMIREA INDICATORILOR
Programul de cooperare elveiano-romn viznd reducerea disparitilor economice i sociale n cadrul Uniunii Europene extinse

45.10.19.01 45.10.19.02

Sume primite n contul plilor efectuate n anul curent Sume primite n contul plilor efectuate n anii anteriori

NOT:
*_) Detalierea se face numai in executie

Pagina 4

92273246.xls.ms_office

Anexa nr.10 2012

CLASIFICATIA INDICATORILOR PRIVIND BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE I ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
CHELTUIELI CLASIFICATIA FUNCTIONALA DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL CHELTUIELI
50.10 51.10 51.10.01
51.10.01.02 51.10.01.03 51.10.01.04

Capitol

Subcap

Paragraf

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE Autoritati publice si actiuni externe Autoritati executive si legislative
Autoritati legislative Autoritati executive Alte organe ale autoritatilor publice

53.10 53.10.01 53.10.02 54.10 54.10.10 54.10.50 55.10

Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare Cercetare fundamentala (de baza) Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale Alte servicii publice generale Servicii publice comunitare de eviden a persoanelor Alte servicii publice generale Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

59.10
60.10 60.10.02 60.10.25 61.10 61.10.03
61.10.03.01 61.10.03.02 61.10.03.03 61.10.03.04

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA


Aparare Aparare nationala Cercetare si dezvoltare pentru aparare Ordine publica si siguranta nationala Ordine publica
Politie Jandarmerie Paza si supravegherea frontierei Politie locala

61.10.04 61.10.05 61.10.06 61.10.07 61.10.09 61.10.50

Siguranta nationala Protectie civila si protectie contra incendiilor Autoritati judecatoresti Penitenciare Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta Alte cheltuieli n domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

63.10
64.10 64.10.02
64.10.02.02

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE


Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creanelor salariale Cheltuieli de gestionare ale Fondului de garantare a creanelor salariale
Alte cheltuieli de administrare fond

65.10 65.10.03
65.10.03.01 65.10.03.02

Invatamant nvatamnt prescolar si primar


nvatamnt prescolar nvatamnt primar

65.10.04
65.10.04.01 65.10.04.02 65.10.04.03

nvatamnt secundar
nvatamnt secundar inferior nvatamnt secundar superior Invatamant profesional

65.10.05 65.10.06
65.10.06.01 65.10.06.02

nvatamnt postliceal nvatamnt superior


nvatamnt universitar nvatamnt postuniversitar

65.10.07
65.10.07.01 65.10.07.02 65.10.07.03 65.10.07.04

nvatamnt nedefinibil prin nivel


Centre de specializare, perfectionare, calificare si recalificare Biblioteci centrale, universitare si pedagogice Case de copii nvatamnt special

65.10.11
65.10.11.01 65.10.11.02 65.10.11.03

Servicii auxiliare pentru educatie


Tabere si turism scolar Casa Corpului Didactic Internate si cantine pentru elevi

Pagina 5

92273246.xls.ms_office

Capitol

Subcap
65.10.25 65.10.50

Paragraf
65.10.11.04 65.10.11.30

DENUMIREA INDICATORILOR
Camine si cantine pentru studenti Alte servicii auxiliare

66.10 66.10.01 66.10.02 66.10.04


66.10.04.02 66.10.04.05 66.10.04.50

Cercetare si dezvoltare pentru invatamant Alte cheltuieli n domeniul nvatamntului Sanatate Administratia centrala Servicii publice descentralizate Servicii medicale in ambulator
Asistenta medicala pentru specialitati clinice Asistenta medicala in centre medicale multifunctionale Alte servicii medicale ambulatorii

66.10.05 66.10.06
66.10.06.01 66.10.06.03 66.10.06.06

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale Unitati medico-sociale Sanatorii balneare si de recuperare

66.10.08 66.10.09 66.10.10 66.10.50


66.10.50.01 66.10.50.02 66.10.50.50

Servicii de sanatate publica Hematologie si securitate transfuzionala Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate Alte cheltuieli in domeniu sanatatii
Activitati de ergoterapie in unitati medico- sanitare Policlinici cu plata Alte institutii si actiuni sanitare

67.10
67.10.01 67.10.02 67.10.03 67.10.03.03 67.10.03.04 67.10.03.05 67.10.03.06 67.10.03.07 67.10.03.09 67.10.03.10 67.10.03.11 67.10.03.13 67.10.03.15 67.10.03.30 67.10.04 67.10.05 67.10.05.01 67.10.25 67.10.50

Cultura, recreere si religie


Administratie centrala Servicii publice descentralizate Servicii culturale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Camine culturale Universitati populare Presa Edituri Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice Gradini botanice Alte servicii culturale Servicii de emisiuni radio-tv si publicatii Servicii recreative si sportive Sport Cercetare si dezvoltare in domeniul culturii, recreerii si religiei Alte servicii n domeniile culturii, recreerii si religiei

68.10 68.10.01 68.10.02 68.10.04 68.10.05


68.10.05.02

Asigurari si asistenta sociala Administratie centrala Servicii publice descentralizate Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.06 68.10.11 68.10.12 68.10.25 68.10.50


68.10.50.01

Asistenta sociala pentru familie si copii Crese Unitati de asistenta medico-sociale Cercetare si dezvoltare in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
Rezerva de stat

69.10 69.10.50
69.10.50.03

Asigurari si asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionale Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale
Alte cheltuieli de administrare fond

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE


70.10 70.10.02 70.10.03
70.10.03.01 70.10.03.30

Locuinte, servicii si dezvoltare publica Servicii publice descentralizate Locuinte


Dezvoltarea sistemului de locuinte Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.04 70.10.25 70.10.50

Servicii si dezvoltare publica Cercetare si dezvoltare in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii publice Alte servicii n domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

Pagina 6

92273246.xls.ms_office