P. 1
Alexandru Lapusneanul - Nuvela Istorica

Alexandru Lapusneanul - Nuvela Istorica

|Views: 335|Likes:
Published by Madalina Ionescu

More info:

Published by: Madalina Ionescu on Apr 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2015

pdf

text

original

Alexandru Lapusneanul Negruzzi de Costache

Nuvela istorica
Nuvela Alexandru Lăpuşneanul este prima nuvelă romantică de inspiraţie istorică din literatura română, o capodoperă a speciei şi un model pentru autorii care au cultivato ulterior (de exemplu: Al. Odobescu). Publicată în perioada paşoptistă, în primul număr al Daciei literare (1840), nuvela ilustrează una dintre sursele literaturii romantice, istoria naţională (Evul Mediu), potrivit recomandărilor lui Mihail Kogălniceanu din articolulprogram al revistei, intitulat Introducţie, care constituie şi manifestul literar al romantismului românesc. Ulterior, nuvela Alexandru Lăpuşneanul a fost inclusă în ciclul Fragmente istorice, din volumul Păcatele tinereţilor (1857). Este o nuvelă deoarece este o specie epică în proză, cu o construcţie riguroasă, având un fir narativ central. Se observă concizia intrigii, tendinţa de obiectivare a perspectivei narative şi verosimilitatea faptelor. Personajele sunt relativ puţine, caracterizate succint şi gravitează în jurul personajului principal. Este o nuvelă romantică datorită mai multor trăsături: specie; inspiraţia din istoria naţională (Evul Mediu); temă; conflict; naraţiune liniară; personaje

obiceiuri..excepţionale în situaţii excepţionale. personajele şi culoarea epocii (mentalităţi. vestimentaţie. este primul scriitor care valorifică într-o creaţie literară cronicile moldoveneşti (Letopiseţul Ţării Moldovei de Grigore Ureche şi de Miron Costin). relaţii sociale. Istoria critică a literaturii române). dar şi scene.. întemeietorul nuvelei istorice româneşti. Scriitorii paşoptişti se inspiră din cronici şi din folclor. Costache Negruzzi. fapte şi replici (de exemplu: mottoul capitolului I şi al IV- . conform esteticii romantice şi recomandărilor din Introducţie. care evocă trecutul istoric (Evul Mediu) prin tema. Nuvela istorică este o specie literară cultivată de romantici. nu cu valoare epică (descrieri amănunţite ale vestimentaţiei şi ale obiceiurilor: descrierea vestimentaţiei lui Lăpuşneanu în biserică şi a mesei domneşti). denotă. artificialitate" (Nicolae Manolescu. comportamente.. personaje construite în antiteză (dintre blândeţea doamnei şi cruzimea domnitorului).. culoarea epocii în descrieri cu valoare documentară. gesturi şi replici spectaculoase şi memorabile. limbaj). „liniaritate psihologică în construcţia personajelor. Din cronica lui Ureche. Negruzzi preia imaginea personalităţii domnitorului Alexandru Lăpuşneanul. intriga liniară şi previzibilă.

" (George Calinescu. omniprezent. deşănţată cuvântare"). „mişelul boier". dar intervine direct prin câteva epitete de caracterizare (de exemplu: „tiran". dar se distanţează de realitatea istorică prin apelul la ficţiune şi prin viziunea romantică asupra istoriei. Naratorul este omniscient. autorul atribuindu-le destine şi profiluri psihologice care susţin coerenţa narativă. „Istoria literaturii romaane de la origini pana in prezent”) Nu trebuie confundate persoanele/ personalităţile istorice. Evocarea artistică a celei de-a doua domnii a lui Alexandru Lăpuşneanul (1564-1569) evidenţiază lupta pentru impunerea autorităţii domneşti şi consecinţele deţinerii puterii de un domnitor crud. „curtezan". Transfigurarea artistică a faptelor istorice este motivată estetic: gradarea tensiunii narative. influenţată de ideologia paşoptistă. mesajul textului narativ. detaşat. care ilustrează anumite tipuri umane. sobru. tiran. Nuvela are ca temă lupta pentru putere în epoca medievală (în Moldova.lea). la mijlocul secolului al XVI-lea). „Negruzzi a înţeles spiritul cronicii române şi a pus bazele unui romantism pozitiv. şi personajele literare. predominant obiectiv. reliefarea caracterelor personajelor în relaţie cu spectaculosul acţiunii. Naraţiunea la persoana a IlI- . scutit de naive idealităţi. a căror existenţă este consemnată în cronici sau în lucrări ştiinţifice.

. Naraţiunea se desfăşoară linear. Astfel. amintind de stilul cronicarului. Capitolele poartă câte un motto cu rol rezumativ. se vede şi astăzi portretul lui şi al familiei sale.a (cu focalizare zero." Incipitul şi finalul se remarcă prin sobrietatea auctorială. unde e îngropat." Echilibrul compoziţional este realizat prin organizarea textului narativ în patru capitole. care lăsă o pată de sânge în istoria Moldaviei. lapidar şi obiectiv." (răspunsul dat de Lăpuşneanul soliei de boieri care îi .„Dacă voi nu mă vreţi. zidită de el. potrivit criticului Nicolae Manolescu: „Intriga liniară şi previzibilă este o particularitate a prozei narative care denotă multă artificialitate. eu vă vreu. iar prin menţionarea portretului votiv se realizează caracterul verosimil. specific nuvelei: „Acest fel fu sfârşitul lui Alexandru Lăpuşneanul. prin înlănţuirea secvenţelor narative şi a episoadelor. particularitate narativă romantică.. cronologic. care constituie replici memorabile ale personajelor: -capitolul I . Frazele finale consemnează sfârşitul tiranului în mod concis. La monastirea Slatina. viziunea „dindărăt") aminteşte prin obiectivitate şi concizie de relatarea cronicarilor. care fixează momentele subiectului. paragraful iniţial rezumă evenimentele care motivează revenirea la tron a lui Lăpuşneanul şi atitudinea lui vindicativă.

. pre mulţi am să popesc şi eu. -capitolul al III-lea „Capul lui Motoc vrem. . Stroici) şi intriga (hotărârea domnitorului de aşi relua tronul şi dorinţa sa de răzbunare faţă de boierii trădători). bolnav. Spancioc. Capitolul I cuprinde expoziţiunea (întoarcerea lui Alexandru Lăpuşneanul la tronul Moldovei." (cererea vindicativă a norodului care găseşte în Moţoc vinovatul pentru toate nemulţumirile). Moţoc. Doamnă!" (avertismentul pe care văduva unui boier decapitat îl adresează doamnei Ruxanda. -capitolul al II-lea „Ai să dai samă." (ameninţarea rostită de Lăpuşneanul care.. pierzând astfel puterea domnească). în 1564.. fusese călugărit potrivit obiceiului vremii.ceruseră să se întoarcă de unde a venit pentru că „norodul" nu îl vrea).. -capitolul al IV-lea „De mă voi scula. pentru că nu ia atitudine faţă de crimele soţului său). în fruntea unei armate turceşti şi întâlnirea cu solia formată din cei patru boieri trimişi de Tomşa: Veveriţă.

uciderea unor boieri. confiscarea averilor boiereşti. moartea tiranului prin otrăvire. Lăpuşneanul se retrage în cetatea Hotinului. ameninţă să-i ucidă pe toţi (inclusiv pe propriul fiu. domnitorul este călugărit. ospăţul de la palat şi uciderea celor 47 de boieri. Capitolul al III-lea conţine mai multe scene romantice. este înfăţişat deznodământul. prin caracterul memorabil sau excepţional: participarea şi discursul domnitorului la slujba religioasă de la mitropolie. doamna Ruxanda acceptă sfatul boierilor de a-1 otrăvi. urmaşul la tron). incendierea cetăţilor. Bolnav de friguri. după obiceiul vremii. omorârea lui Moţoc de mulţimea revoltată şi „leacul de frică" pentru doamna Ruxanda „Intâmplările sângeroase au aceeaşi raţiune documentară ca în întreaga proză scrisă de romantici. desfăşurării acţiunii şi cuprinde o serie de evenimente declanşate de reluarea tronului de către Alexandru Lăpuşneanul: fuga lui Tomşa în Muntenia.” (Nicolae Manolescu) Capitolul cuprinde punctul culminant.Capitolul al II-lea corespunde. ca moment al subiectului. In capitolul al IVlea. desfiinţarea armatei pământene. Deoarece când îşi revine. caracterul ilustrativ este evident. . După patru ani de la cumplitele evenimente. intervenţia doamnei Ruxanda pe lângă domnitor pentru a înceta omorurile şi promisiunea pe care acesta i-o face.

dar mijloacele alese de Lăpuşneanul sunt sângeroase. Impunerea autorităţii centrale/ domneşti în faţa oligarhiei boiereşti a constituit în secolul al XVI-lea un factor de progres. se poate vorbi despre contrastul dintre Lăpuşneanul şi doamna Ruxanda. Conflictul secundar. este limitat la revolta mulţimii din capitolul al III-lea. Conflictul social. fiind anunţat în primul capitol şi încheiat în capitolul al IIIlea. caracteristice tiranului feudal. Principalul conflict. între boieri şi popor. In primele trei capitole. între domnitor şi Moţoc (boierul care îl trădase). în a doua sa domnie.Conflictul nuvelei este complex şi pune în lumină personalitatea puternică a personajului principal. particularizează dorinţa de răzbunare a domnitorului. evenimentele se desfăşoară îndată după . este de ordin politic: lupta pentru putere între domnitor şi boieri. însă actele personajului sunt motivate psihologic: cruzimea devine expresia dorinţei de răzbunare pentru trădarea boierilor în prima sa domnie. conflictele exterioare plasează personajele într-o relaţie de antiteză. Din acest punct de vedere. evidenţiat în capitolul al II-lea. In proza romantică. Timpul şi spaţiul acţiunii sunt precizate şi conferă verosimilitate naraţiunii: întoarcerea lui Lăpuşneanul pe tronul Moldovei. exterior.

hotărât. liniaritatea psihologică.revenirea la tron.”(Nicolae Manolescu) Alexandru Lăpuşneanul este personajul principal al nuvelei. scena morţii domnitorului otrăvit). autocaracterizarea) şi indirect . de alte personaje. la secvenţa morţii domnitorului.].„Liniaritate psihologică se vede în construcţia personajelor [. personaj romantic. replicile memorabile . Crud. a pedepsirii lui Moţoc. voinţa de putere. calităţi şi defecte puternice. care acţionează în situaţii excepţionale (de exemplu: scena uciderii boierilor. excepţional. bun cunoscător al psihologiei umane. Personajele sunt realizate potrivit esteticii romantice: personaje excepţionale (au calităţi şi defecte ieşite din comun) în situaţii excepţionale. viclean. care îi călăuzeşte acţiunile. Echilibrul dintre convenţia romantică şi realitatea individului se realizează prin modul de construire a personajului: subordonarea trăsăturilor uneia principale. abil politic. Gesturile şi cuvintele personajelor au menirea de a fi memorate. tiran şi crud. antiteza ca procedeu de construcţie. Călinescu). Este caracterizat direct (de către narator. iar în ultimul capitol se trece prin rezumare patru ani mai târziu. „un damnat" romantic (G.. Intruchipează tipul domnitorului sângeros. inteligent. disimulat. personajul este puternic individualizat şi memorabil. El este construit din contraste şi are o psihologie complexă..

vestimentaţie). personaje „plate". nici când îl otrăveşte. comportându-se grotesc în timp ce încearcă să1 determine pe domn să nu-1 dea mulţimii. voinţa personajului principal.(prin fapte. comportament. Deşi în Evul Mediu femeia . sunt manipulate de domnitor. iar la întoarcerea acestuia. Este laş în faţa primejdiei. Forţa excepţională a personajului domină relaţiile cu celelalte personaje. spre deosebire de celelalte personaje individuale din nuvelă. Boierul Moţoc reprezintă tipul boierului trădător. doamna Ruxanda întruchipează în nuvelă un caracter slab. îl linguşeşte „asemenea câinelui care în loc să muşce. intrigant. într-un mod convingător". M. gesturi. în general. relaţii cu alte personaje. caracter slab . „construite în jurul unei singure idei sau calităţi" (E. construit în antiteză cu Lăpuşneanul: blândeţe cruzime. atitudine. limbaj. după refuzul de a renunţa la tron. laş. care. de tip romantic. El nu urmăreşte decât propriile interese.caracter tare. . Forster). Doamna Ruxanda este un personaj secundar. Lăpuşneanul este un personaj „rotund". Având „capacitatea de a ne surprinde. De aceea îl trădase pe Lăpuşneanul în prima domnie. Ea nu acţionează din voinţă proprie nici când îi cere soţului său să înceteze omorurile. viclean. care pune în lumină.chiar soţie de domn nu avea prea multe drepturi. linge mâna care-l bate". prin contrast.

ca şi când ar fi venit anume pentru acest lucru. rostirea numelui Moţoc. tu care ştiai numai a omorî. în care toţi văd un vinovat pentru toate suferinţele: „Moţoc să moară!.In antiteză cu boierul trădător. . El orientează mişcarea haotică a mulţimii spre exprimarea unei singure dorinţe. că ne vom vedea păn-a nu muri!" O sfătuiesc pe doamna Ruxanda să-1 otrăvească pe tiran şi asistă cu cruzime la ultimele clipe ale acestuia. descumpănirea gloatei care „venisefără să ştie pentru ce au venit şi ce vrea" în faţa întrebării armaşului. în acelaşi timp răzbunându-se pentru trădarea de odinioară a vornicului Moţoc şi împlinind ameninţarea/ planul iniţial. strigă către ei Spancioc. mulţimea revoltată de târgoveţi. Odată cererea satisfăcută. în sfârşit. Arta naratorului este de a surprinde gradat stările psihologice ale mulţimii prin notaţii scurte. „pre buni patrioţi". cu rol justiţiar. capabili să anticipeze mişcările adversarului. sunt personajele episodice Spancioc şi Stroici. reprezentând boierimea tânără. mulţimea „mulţămindu-se de astă jertfa. care separă replicile personajelor asemenea indicaţiilor scenice dintr-o dramă: „Prostimea rămasă cu gura cascata”." Personajul colectiv. Ei rostesc replica premonitorie: „Spuneţi celui ce v-au trimis. se împrăştii". Se observă capacitatea lui Lăpuşneanul de manipulare şi de dominare a gloatei. Capul lui Moţoc vremi". în mod realist: strângerea norodului la porţile curţii domneşti din cauza unor veşti nelămurite. adresându-i o altă replică sugestivă: „învaţă a muri. apare pentru prima dată în literatura noastră. Psihologia mulţimii este surprinsă cu fineţe. glasurile izolate care exprimă nemulţumirile.

fu ca o schinteie electrică. ceremonia relaţiilor cu domnitorul etc. comparaţia „Acest din urmă cuvânt [. naratorul obiectiv limitându-şi intervenţiile. Caracterul dramatic al textului este dat de rolul capitolelor în ansamblul textului (asemenea actelor dintr-o piesă de teatru). de realizarea scenică a secvenţelor narative. şi acest glas striga: «Capul lui Moţoc vrem!»" „Ticălosul boier căzu în braţele idrei acestei cu multe capete. ." Descrierea cetăţii Hotinului. Toate glasurile se făcură un glas. „găsând"). apoi pilaful turcesc. Tipsiile pe care aduceau bucatele. După borşul polonez.„Acest din urmă cuvânt găsând un eho în toate inimile.." Limbajul conţine expresii populare („rămasă cu gura căscată"). vestimentaţia lui Lăpuşneanu în biserică. nu valoare epică" (cf. şi. stâncile) are funcţie simbolică: „Cetatea era mută şi pustie ca un mormânt de urieş. talgerile şi păhărele erau de argint. unele fiind integrate în figuri de stil „eho". pe vremea aceea. Naraţiunea şi descrierea sunt reduse. care într-o clipală îl făcu bucăţi.. masa domnească. Pânza mesii şi şerveţelele erau defilaliu ţesute în casă. de utilizarea predominantă a dialogului şi de minima intervenţie a naratorului prin consideraţii personale. ce izbea regulat stâncoasele ei coaste. Nicolae Manolescu) şi conferă culoarea locală: „In Moldova. cu motive romantice (cetatea pustie. dar forţă de sugestie au neologismele care conservă forma de secol XIX. în sfârşit. veneau mâncări greceşti ferte cu verdeţuri care pluteau în unt.) „au valoare documentară. Descrierile (vestimentaţia şi obiceiurile: portretul fizic al doamnei în capitolul al II-lea. regionalisme fonetice („clipală". fripturile cosmopolite. nu se introdusese încă moda mâncărurilor alese.]fu ca o schinteie electrică". Nu se auzea decât murmura valurilor Nistrului. Cel mai mare ospăţ se cuprindea în câteva feluri de bucate. metafora „în braţele idrei acestei cu multe capete".

sure şi goale. „eho" Limbajul personajelor este unul dintre principalele mijloace de caracterizare şi concentrează atitudini. „hanul tatarilor". Să mă întorc? Mai degrabă-şi va întoarce Dunărea cursul îndărăpt"). eu vă vreau. redă trăsături în mod indirect. eu vă iubesc pre voi şi voi merge ori cu voia. arhaisme gramaticale . o mare frecvenţă a gerunziului. „şepte") şi arhaismele sunt utilizate pentru culoarea locală (arhaisme lexicale: „spahii". Stilul indirect alternează cu stilul direct. simplitatea topicii. „ticălosul boier". Regionalismele (de exemplu: „pănă". a cărui ochi scântioră ca un fulger. „regent". Coexistenţa elementelor romantice cu elemente clasice într-o operă literară este o trăsătură a literaturii paşoptiste. arhaisme semantice: „proşti" cu sensul oameni simpli. „nenorocitul domn") utilizată în caracterizarea directă." Stilul narativ se remarcă prin sobrietate. de exemplu: „această deşănţată cuvântare". realizat prin dialog şi intervenţie izolată. arhaisme fonetice: „împrotivire". temă. răspunse Lăpuşneanul. „pre".inspiraţia din istoria naţională. „junghi". ci exprimă concis ideea: „curtezan". Mărcile prezenţei naratorului sunt: topica afectivă (antepunerea adjectivelor. „spătarul"-. ori fără voia voastră. echilibru între termenii arhaici şi neologici. Alexandru Lăpuşneanul este şi o nuvelă de factură romantică prin respectarea principiului romantic enunţat în Introducţie la Dacia literară . Fiind o nuvelă istorică în contextul literaturii paşoptiste. prin replicile memorabile (de exemplu: „Dacă voi nu mă vreţi. personajul principal alcătuit . lexicul combinat. şi strigătul monoton a ostaşilor de strajă. „vornicul". „schinteie electrică". personaje excepţionale în situaţii excepţionale. „a împlini" cu sensul a obliga la plata dărilor. Puţinele neologisme cu forme de secol XIX nu influenţează claritatea stilului.folosirea formelor de plural cu sens de singular: „Venise fără să ştie pentru ce au venit"). dar şi prin specie. şi dacă voi nu mă iubiţi. concizie.

credibil al faptelor. . antiteza angelic-demonic. caracterul obiectiv al naraţiunii. Interesul romantic pentru specific naţional şi culoare locală deschide drumul observaţiei realiste prin tehnica detaliului semnificativ. spectaculosul gesturilor. al replicilor şi al scenelor. construcţia simetrică.din contraste. Valoarea nuvelei este exprimată prin afirmaţia criticului G. Călinescu: „nuvela istorică Alexandru Lăpuşneanul ar fi devenit o scriere celebră ca şi Hamlet dacă ar fi avut în ajutor prestigiul unei limbi universale”. culoarea epocii. revolta mulţimii. caracterul pictural al unor scene. Elementele romantice se împletesc cu elemente clasice: echilibrul compoziţiei. aspectul verosimil.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->