Sunteți pe pagina 1din 5

Categoria III Expertize contabile

6. Explicai care sunt situaiile de incompatibilitate n cazul expertizei contabile? RSPUNS: Calitatea de expert contabil este incompatibila cu cea de martor n aceeasi cauza, calitatea de martor avnd ntietate. Expertul contabil se afla n incompatibilitate daca exista mprejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma, el, sotul(ia) sau vreo ruda apropiata, n solutionarea unei cauze, ntr-un anumit mod, care l-ar determina, pe expertul contabil, sa fie subiectiv. Pot fi asimilate cu "mprejurari din care rezulta ca este interesat sub orice forma", urmatoarele situatii n care s-ar putea gasi expertul contabil: I. Daca, n calitate de organ de control, colaborator sau consilier al uneia dintre partile n proces, s-a pronuntat asupra unor aspecte, ori a luat parte la ntocmirea actelor primare, a evidentelor tehnico-operative sau la elaborarea situatiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecatii. II. Daca, n calitatea de expert contabil, si-a exprimat o prima opinie n aceeasi cauza supusa judecatii, deoarece primeaza prezumtia ca ar fi interesat n sustinerea primei solutii. n particular, expertul contabil, care a efectuat o expertiza extrajudiciara, la cererea unei parti n proces, se afla n incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. Daca ndeplineste conditiile de independenta si de competenta, poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte.

Expertii contabili trebuie sa nu se afle intr-o situatie de incompatibilitate. Situatiile de incompatibilitate sunt: I.O alta calitate anterioara in aceeasi cauza ( martor, reprezentant, judecator, procuror etc) un interes direct sau prin intermediul unei rude sau a sotului in solutionarea cauzei intr-un anume fel; II. Este cuprins in structura uneia din partile in proces; III.Exprimarea anterioara a unei opinii privind cauza sau aspecte ale acesteia in calitate de organ de control, conducator etc.;

IV.Executarea operatiunilor contabile si de evidenta operativa in cadrul contabilitatii ce urmeaza a se expertiza. 14. Care este sediul materiei reglementrilor profesionale privind expertiza contabil? RSPUNS: Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se afla n: a. Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR care stipuleaza ca expertii contabili, n exercitarea profesiei, pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice, cum ar fi: I. Expertize amiabile (la cerere) II. Expertize contabil-financiare III. Arbitraje n cauze civile IV. Expertize de gestiune b. Norma profesionala CECCAR nr. 35 privind expertizele contabile, care stipuleaza ca acestea pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobndit calitatea de expert contabil n conditiile legii, fiind nscrise, cu viza la zi, n partea activa a Tabloului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romnia (CECCAR).

20. Cum se numesc experii contabili n dosarele civile? RSPUNS: Art. 202 din Codul de procedura civila prevede ca: Expertii se vor numi de catre instanta, daca partile nu se nvoiesc asupra numirii lor. ncheierea de numire va statornici si plata expertilor. De regula, partile nu se nvoiesc cu privire la numirea expertilor contabili. Atunci instantele civile procedeaza la numirea expertilor contabili recomandati. Indiferent daca partile din procesele civile

cad sau nu "la nvoiala" asupra numelui expertului, numirea acestuia se face prin ncheiere de sedinta care trebuie sa cuprinda cel putin 4 paragrafe: 1. un paragraf din care sa rezulte numele expertului numit din oficiu si/sau la cererea partilor; 2. un paragraf cu obiectivele (ntrebarile) la care expertul trebuie sa raspunda; 3. un paragraf din care sa rezulte termenul (data) la care trebuie depus raportul de expertiza contabila; 4. onorariul (plata) statornicit(a) expertului, dupa ce, de regula, instanta a consultat partile asupra acestui aspect. Daca unul din paragrafele 2-4 lipseste din ncheierea de sedinta, expertul contabil este ndreptatit, iar profesionalismul sau l obliga, sa ceara instantei introducerea, n ncheierea de sedinta, a paragrafelor lipsa.

25. Ce lucrri poate executa un expert contabil? RSPUNS: a. inerea sau supravegherea contabilitatii si ntocmirii situatiilor financiare:

acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv n cazul sistemelor informatice;

elaborarea si punerea n aplicare a procedeelor contabile a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, n baza si cu respectarea normelor generale.

b. Efectuarea de analize economico-financiare


analiza structurilor financiare; analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit; tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment; sistem de credit leasing, factoring etc.; determinarea situatiei financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale; elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie; elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;

asistenta n prevenirea si nlaturarea dificultatilor unitatii.

c. Efectuarea de audit financiar contabil n conditiile respectarii reglementarilor specifice acestei activitati

cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare; audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului; studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;

d. Efectuarea de evaluari patrimoniale


evaluari de bunuri si active patrimoniale; evaluari de ntreprinderi si de valori mobiliare pentru vnzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati;

evaluari de elemente intangibile.

e. Efectuarea de expertize contabile


amiabile (la cerere); contabil - judiciare; arbitraje n cauze civile; expertize de gestiune.

f. Executarea de lucrari cu caracter financiar-contabil, ca:


ntocmirea de situatii periodice; consolidarea conturilor si bilantului; ntocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung;

g. Executarea de lucrari cu caracter fiscal, n conditiile reglementarilor specifice ale domeniului:


studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal; participarea la ntocmirea si depunerea declaratiilor fiscale; asistenta n probleme de TVA si impozite; fiscalitate imobiliara; asistenta n aplicarea tarifului vamal; asistarea contribuabilului cu ocazia verificarilor;

h. Efectuarea de lucrari de organizare administrativa si informatica:


organigrame, structuri, definiri de functii; legaturi ntre servicii, curculatia documentelor si informatiilor; analiza si organizarea fluxului informational;

formarea profesionala continua; contributii la protectia patrimoniului unitatii; mecanizarea si automatizarea prelucrarii informatiilor, alegerea echipamentelor; alegerea softurilor necesare

i. Activitatea de cenzor.