Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul : Carmen Sylva Disciplina: Fizica Clasa a-X-a; An scolar 2010-2011 Specializare: Matematica-informatica

Programa analitica
Sem I : 1h x 17 sapt=17h Sem II:1h x17 sapt=17 h Total ore: 34 h -4h laborator -3h evaluare -2h recapitulare L1: L2: L3: Introducere Notiuni termodinamice de baza Principilul I al termodinamicii 3.1 Modelul gazului ideal 3.2 Principiul I al termodinamicii 3.3 Coeficentii calorici. Calorimetrie Lucrare de laborator: Determinarea caldurii specifice a unui solid Motoare termice Principiul II al termodinamici Transformari de stare de agregare Aplicatii si probleme Test de evaluare Producerea si utilizarea curentului continuu Curentul electric Legea lui Ohm Lucrare de laborator: Determinarea puterii consummate de un bec electric Legile lui Kirchhoff: Legea I a lui Kirchhoff Legea II a lui Kirchhoff Recapitulare (sem I) Producerea si utilizarea curentului electric Gruparea rezistoarelor Energia si puterea electrica Efectele curentului electric Aplicatii si probleme Test de evaluare 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h

L4: L5: L6: L7: L8: L9: L10: L11: L12: L13:

L14: L15: L16: L17: L18: L19:

1h 1h 1h 1h 1h

L20:

L21: L22: L23: L24: L25: L26:

L27: L28: L29:

Producerea si utilizarea curentului alternative Curentul alternativ 20.1 Marimi fizice alternative 20.2 Valori effective Elemente de circuit Lucrare de laborator Studiul circuituli RLC series i paralel Puterea in citcuite de current alternativ Transformatorul Lucrare de laborator Determinarea randamentului unui transformator Motoare electrice 26.1 Masini electrice 26.2 sistemul trifazat Aparate electrocasnice si aplicatii Test de evaluare Recapitulare (finala)

1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h 1h

_________________ TOTAL ORE: 34h