Sunteți pe pagina 1din 49

EXTRAS DIN METODOLOGIE CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN NVMNTUL PREUNIVERSITAR N ANUL COLAR 2012-2013

Anex la Ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5560/07.10.2011 Capitolul VI Organizarea i desfurarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar Seciunea I Dispoziii generale Art. 110 (1) Coordonarea metodologic a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar de stat i particular este asigurat de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate cu personal civil n liceele militare, unitile de nvmnt preuniversitar din sistemul de aprare, informaii, ordine public i securitate naional, respectiv din unitile de nvmnt preuniversitar subordonate Ministerului Justiiei, este coordonat metodologic de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului n colaborare cu Ministerul Aprrii Naionale, Ministerul Administraiei i Internelor i Ministerul Justiiei. (2) Inspectoratele colare asigur consiliere i asisten unitilor de nvmnt n gestionarea resurselor umane i a posturilor didactice, precum i monitorizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitile din nvmntul preuniversitar de stat i particular, conform art. 95 lit. l) i m) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. (3) Organizarea i desfurarea concursurilor este realizat de unitile de nvmnt cu personalitate juridic/consorii colare sau prin asocieri temporare la nivel local ori judeean, la nivelul municipiului Bucureti, conform art. 254 alin. (3) i (9) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. (4) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/ rezervate const n prob practic sau inspecie special la clas i prob scris din didactica specialitii, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, conform art. 254 alin. (8) din Legea educaiei
1

naionale nr. 1/2011. (5) Inspecia special la clas se desfoar pe durata unei ore de curs i se evalueaz prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 12, parte integrant din prezenta Metodologie. La aceast prob nu se admit contestaii. (6) Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiionate pentru ocupare de proba practic, se desfoar conform anexelor 13-20, care fac parte din prezenta Metodologie i se evalueaz prin note de la 10 la 1. La aceste probe nu se admit contestaii. Nota obinut la proba practic sau la inspecia special la clas are o pondere de 25% n media de repartizare. (7) Candidaii care nu obin la inspecia special la clas sau la proba practic minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scris. Candidaii care nu obin la inspecia special la clas sau la proba practic minimum nota 7 (apte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioad nedeterminat. (8) Probele scrise se dau pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise constituit la nivelul unitii de nvmnt/consoriului colar/grupului de uniti de nvmnt care s-au asociat temporar, n concordan cu programele specifice pentru concurs n specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului i se evalueaz prin note de la 10 la 1. Comisiile de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise asigur, la cererea candidailor i traducerea acestora n limbile minoritilor naionale. Nota obinut la proba scris are o pondere de 75% n media de repartizare. (9) Pentru angajarea pe perioad nedeterminat, candidaii trebuie s obin minimum nota 7 (apte) att la proba scris, ct i la proba practic/inspecia special la clas, iar media de repartizare se calculeaz astfel: [(nota obinut la proba scrisa)*3+(nota obinut la proba practic/inspecia special la clas)]/4. (10) Pentru angajarea pe perioad determinat, candidaii trebuie s obin minimum

nota 5 (cinci) att la proba scris, ct i la proba practic/inspecia special, iar media de repartizare se calculeaz astfel: [(nota obinut la proba scris)*3+(nota obinut la proba practic/inspecia special la clas)]/4. (11) Pentru proba scris se stabilesc, de ctre comisia de elaborare a subiectelor i a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte i baremele de evaluare aferente, din care comisia de organizare i desfurare a concursului
2

alege, prin tragere la sori, numrul variantei pentru proba scris i al variantei de rezerv. (12) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar de stat se organizeaz n perioada prevzut de Calendar. n aceeai perioad pot organiza concurs i unitile de nvmnt particular. (13) Cadrul didactic titular, care se prezint la concursul pentru ocuparea unui alt post didactic/catedr declarat vacant/rezervat n unitile de nvmnt preuniversitar de stat, care nu ocup post/catedr sau obine o medie de repartizare mai mic de 5 (cinci) i pstreaz calitatea de titular n unitatea/unitile de nvmnt din care provine. (14) n cazul mediilor de repartizare egale obinute la concurs, departajarea candidailor se face n urmtoarea ordine, dup: a) domiciliul n localitatea n care se afl postul; b) gradul didactic: candidatul cu gradul I (sau doctorat echivalat cu gradul didactic I) are prioritate fa de candidaii cu gradul II, fa de candidaii cu definitivat i fa de candidaii fr grad. Un candidat cu gradul didactic II are prioritate fa de candidaii cu definitivat i fa de candidaii fr grad. Un candidat cu definitivat are prioritate fa de candidaii fr grad. Cnd candidaii au grade didactice identice sau nu dein grade didactice sunt considerate cazuri de egalitate. c) media de departajare calculat astfel: (i) media aritmetic, calculat cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de licen/stat/absolvire, pentru absolvenii studiilor superioare de lung durat/ scurt durat/ciclului I de studii superioare de licen; (ii) media aritmetic, calculat cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de dizertaie, pentru absolvenii ciclului II de studii universitare de masterat; (iii) media aritmetic, calculat cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de absolvire pentru absolvenii colegiilor pedagogice/colilor echivalente/colilor postliceale/colilor de maitri; (iv) media aritmetic, calculat cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului de bacalaureat, pentru absolvenii liceelor pedagogice. d) media obinut la examenul de bacalaureat. (15) Candidaii care nu prezint documente privind mediile anilor de studii nu beneficiaz de criteriul de departajare prevzut la alin. 14 lit. c). Calculul mediei de departajare n cazul mediilor egale, pentru absolvenii care au finalizat studiile n alte ri i
3

au obinut diplome echivalate de ctre Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului din Romnia este prevzut n anexa nr. 23, parte integrant din prezenta Metodologie. Art. 111. (1) Consiliul de administraie al unitii de nvmnt hotrte, la propunerea directorului, pn cel mai trziu la data de 30 martie 2012, dac organizeaz concursul independent, n consoriu colar sau n asociere temporar cu alte uniti de nvmnt i transmite hotrrea inspectoratului colar. (2) Concomitent cu afiarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs, inspectoratele colare public lista unitilor de nvmnt care organizeaz concursul individual, lista consoriilor colare care organizeaz concursul individual i lista centrelor de concurs rezultate din asocierile temporare de uniti de nvmnt, cu enumerarea unitilor componente, precum i graficele de desfurare a concursurilor. (3) Unitile de nvmnt care organizeaz individual concursul numesc comisiile de concurs, nscriu, examineaz, selecteaz candidaii i angajeaz candidaii reuii la concurs pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate, n conformitate cu prevederile prezentei Metodologii. (4) Unitile de nvmnt care fac parte din consorii colare stabilesc unitatea de nvmnt la care se face nscrierea candidailor, examinarea i selectarea candidailor. Comisiile de concurs se alctuiesc la nivelul consoriului colar, iar angajarea candidailor reuii se face pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate existente la unitatea/unitile de nvmnt din cadrul consoriului colar, conform prevederilor prezentei Metodologii. (5) Unitile de nvmnt care au decis s organizeze concursul n asocieri temporare propun centrul de concurs. Propunerea este i avizat de inspectoratul colar, care emite o decizie de constituire a centrului de concurs. Candidaii se nscriu la centrul de concurs stabilit, unde susin probele de concurs, conform prezentei Metodologii. Comisiile de concurs se organizeaz la nivelul centrului de concurs, candidaii declarai reuii fiind repartizai i ncadrai pe posturi/catedre publicate vacante/rezervate de la unitile de nvmnt care alctuiesc asocierea temporar, conform prevederilor prezentei Metodologii. (6) Listele cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, complete i incomplete se reactualizeaz dup rezolvarea restrngerilor de activitate prin: a) ocuparea posturilor didactice ca urmare a modificrii duratei contractelor individuale de munc din perioad determinat n perioad nedeterminat, conform art. 62-63 din prezenta Metodologie;
4

b) ocuparea posturilor didactice/catedrelor ca urmare a prelungirii duratei contractelor individuale de munc pe perioad determinat pentru anul colar urmtor, respectiv pn la revenirea titularului la postul/catedra rezervat(), dar nu mai trziu de sfritul anului colar urmtor, pentru cadrele didactice angajate pe perioad determinat, care au obinut calificativul Foarte bine, n baza rezultatelor obinute la concursul din iulie 2010 i/sau iulie 2011, conform hotrrii consiliului de administraie al unitii de nvmnt, cu votul a dou treimi din totalul membrilor; c) adugarea de noi posturi/catedre vacante/rezervate aprute pn la data reactualizrii listei. (7) nvtorul, profesorul pentru nvmnt primar sau institutorul din nvmntul primar, care a obinut calificativul Foarte bine, ncadrat prin suplinire, la 1 septembrie 2009, la clasa I, n baza rezultatului obinut la concursul naional din iulie 2009, iar n perioada 1 septembrie 2010-31 august 2012 a predat, prin continuitate, la aceeai clas de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2012-2013, pentru finalizarea ciclului primar la aceeai clas de elevi, n baza rezultatelor obinute la concursul din iulie 2009. (8) Cadrele didactice care se ncadreaz n prevederile alin. (6) lit. b) i alin. (7) se adreseaz n scris consiliului/consiliilor de administraie al unitii/unitilor de nvmnt la care sunt ncadrate cu contract pe perioad determinat n anul colar 2011-2012, pn la data de 21 martie 2012. Prioritate la asigurarea continuitii pe post/catedr au cadrele didactice calificate care au dobndit definitivarea n nvmnt sau care au promovat examenul naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2012. Dac un post este solicitat de mai multe cadre didactice care au dobndit definitivarea n nvmnt sau care au promovat examenul naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2012, pentru departajare se va lua n calcul nota cea mai mare de la concursul/concursurile susinute n iulie 2010 i/sau iulie 2011. La note egale se vor folosi criteriile din anexa nr. 2, parte integrant din prezenta Metodologie. Alte criterii de departajare pentru acordarea continuitii pe post/catedr pentru anul colar urmtor se stabilesc de consiliul de administraie al unitii de nvmnt, cu votul a dou treimi din totalul membrilor. (9) Consiliul/consiliile de administraie analizeaz cererile individuale i comunic, n scris, inspectoratului colar acordul/refuzul, pn la data de 28 martie 2012, iar cadrelor didactice solicitante, pn la data de 30 martie 2012, motivele acordului/refuzului prelungirii contractului individual de munc pe perioad determinat i n anul colar urmtor. Hotrrile
5

consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt sunt definitive i pot fi atacate la instana de contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. (10) Listele cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete i incomplete reactualizate se aduc la cunotin persoanelor interesate cu cel puin 30 de zile naintea desfurrii probelor de concurs, la data prevzut de Calendar, prin afiare la unitile de nvmnt/centrele de concurs, la inspectoratele colare i prin publicare pe siteurile acestor instituii. Listele cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate conin informaiile specificate la anexa nr. 1 b, parte integrant din prezenta Metodologie. Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se public n concordan cu Centralizatorul. (11) La unitile de nvmnt cu mai multe niveluri de nvmnt, grupuri colare, uniti de nvmnt avnd clasele I-XII/XIII/XIV posturile/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se public pentru nivelul cel mai nalt corespunztor unitii de nvmnt i postului didactic, n concordan cu Centralizatorul. (12) Posturile didactice/catedrele vacante pentru angajare pe perioad nedeterminat sunt posturi/catedre complete n concordan cu Centralizatorul, care au viabilitate estimat de cel puin 4 (patru) ani, n a cror structur pot fi incluse maximum 4 (patru) ore opionale, constituite, de regul, ntr-o singur unitate de nvmnt, cu respectarea prevederilor art. 38 din prezenta Metodologie. (13) n situaia n care unitile de nvmnt sunt constituite n consorii colare/asocieri temporare se pot constitui i catedre vacante/rezervate din ore existente la mai multe uniti de nvmnt din cadrul consoriului colar/asocierii temporare. (14) n unitile de nvmnt gimnaziale se pot constitui catedre vacante/rezervate formate din ore compuse din dou discipline (limba romn-limb strin, limb strin Alimb strin B, geografie-limb strin, istorie-limb strin, matematic-fizic, fizicchimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografie-istorie etc.), n concordan cu Centralizatorul, prima disciplin, avnd ponderea cea mai mare de ore n catedr, constituind i disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din dou discipline, candidaii cu dubl specializare (limba romn-limb strin, limb strin Alimb strin B, geografie-limb strin, istorie-limb strin, matematic-fizic, fizicchimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografie-istorie etc.) susin n cadrul concursului proba scris la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore n catedr.
6

(15) Pentru disciplinele: logic, argumentare i comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, cultur civic, studii sociale, economie aplicat, economie, educaie antreprenorial, limba latin, limba greac veche, limba neogreac, educaie muzical, educaie plastic, educaie artistic, istoria i tradiiile minoritilor naionale, religie baptist, religie adventist, religie penticostal, religie reformat, religie unitarian, religie grecocatolic, religie romano-catolic, tiine se pot constitui catedre vacante/rezervate pentru concurs n dou sau mai multe uniti de nvmnt sau din dou sau mai multe discipline, pentru orice nivel de nvmnt, n concordan cu Centralizatorul, prima disciplin, avnd ponderea cea mai mare de ore n catedr, constituind i disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din dou discipline, candidaii trebuie s aib specializarea/specializrile corespunztoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului i susin n cadrul concursului proba scris la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore n catedr. (16) Posturile vacante de profesor n cabinete de asisten psihopedagogic se public la unitile de nvmnt la care sunt normate conform Regulamentului de organizare i funcionare a centrelor judeene/al municipiului Bucureti de resurse i asisten educaional, aprobat prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului. (17) Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, stabilite de inspectoratul colar, pentru a fi ocupate de absolvenii instituiilor de nvmnt superior, care au ncheiat contracte cu Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului pentru mediul rural, vor fi publicate cu meniunea contract M.E.C.T.S.. Absolvenii instituiilor de nvmnt superior care au contract cu Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului pentru mediul rural, ocup, cu prioritate, n baza rezultatelor obinute la concurs, posturile didactice/catedrele vacante stabilite de inspectoratul colar. n cazul n care acetia vor face alte opiuni (n mediul urban) sunt obligai s ramburseze bursa acordat de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, conform Normelor metodologice de aplicare a Hotrrii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studeni cu domiciliul n mediul rural, aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. 4923/2005, cu modificrile i completrile ulterioare. Absolvenii/studenii aflai n ultimul an de studii, care au contract cu Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului pentru mediul rural, au obligaia de a se prezenta la inspectoratele colare, pn la data de 1 martie 2012, pentru a-i exprima intenia
7

de a participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar, conform Normelor metodologice de aplicare a Hotrrii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studeni cu domiciliul n mediul rural, aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii. nr. 4923/2005, cu modificrile i completrile ulterioare. Inspectoratele colare au obligaia de a asigura posturi didactice/catedre vacante, la concurs, cu meniunea contract M.E.C.T.S. pentru absolvenii nvmntului superior care au ncheiat contracte cu Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului pentru mediul rural, pentru o perioad cel mult egal cu perioada studiilor, inclusiv pentru absolvenii care nu s-au prezentat la inspectoratele colare, pn la data de 1 martie 2012. Seciunea a II-a nscrierea candidailor i disciplinele de concurs Art. 112 (1) Cererile de nscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar, potrivit anexei nr. 22, parte integrant din prezenta Metodologie, nsoite de copii de pe documentele solicitate, se nregistreaz la secretariatul unitii de nvmnt sau la centrul care organizeaz concursul, conform Calendarului. Candidaii au obligaia de a respecta cu strictee graficul afiat de fiecare unitate de nvmnt/centru care organizeaz concurs. Actele de studii se depun n copie legalizat, iar celelalte documente sunt certificate, pentru conformitate cu originalul de ctre un membru al comisiei de organizare i desfurare a concursului. Pe cererea de nscriere la concurs, candidatul precizeaz disciplina de concurs i specialitatea postului didactic pentru care opteaz. Membrii comisiei de organizare i desfurare a concursului i consilierul juridic al inspectoratului colar au obligaia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de nscriere la concurs. Comisia judeean de monitorizare a concursului are obligaia de a consilia permanent membrii comisiei de organizare i desfurare a concursului n legtur cu orice problem care privete legalitatea desfurrii concursului, inclusiv despre legalitatea documentelor anexate cererii. (2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar au dreptul s participe persoanele care ndeplinesc condiiile de studii prevzute de prezenta Metodologie, n concordan cu
8

Centralizatorul. (3) Nu au dreptul s participe la concurs persoanele care au fost nlturate din nvmnt printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal, precum i persoanele care nu prezint un document medical din care s reias faptul c nu exist incompatibiliti de ordin medical cu funcia didactic. (4) Candidaii au dreptul de a se nscrie la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitile de nvmnt preuniversitar ntr-un centru sau mai multe centre de concurs, n msura n care Calendarul permite acest lucru. (5) Datele din fia de nscriere a candidailor sunt introduse n sistemul informatizat. n perioada de validare a fielor de nscriere, candidatul primete fia martor pe care este obligat s o semneze, alturi de reprezentantul comisiei de nscriere, pentru conformitate. Un exemplar se nmneaz candidatului, cellalt rmnnd la centrul unde are loc nscrierea. Neprezentarea candidatului sau a unui mputernicit al acestuia desemnat prin procur notarial n original la validare, n perioada prevzut de Calendar, atrage dup sine anularea nscrierii candidatului la concurs. Art. 113 (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul alternativ, candidaii anexeaz la cererea de nscriere la concurs avizul privind parcurgerea modulului de pedagogie specific, eliberat de ctre federaiile, asociaiile, centrele care organizeaz alternative educaionale n Romnia: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativ etc. (2) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la disciplina religie, candidaii anexeaz, la cererea de nscriere, avizul cultului respectiv, n baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului. (3) Pentru posturile didactice/catedrele vacante/rezervate de la seminariile/liceele teologice i disciplinele teologice, candidaii anexeaz, la cererea de nscriere, avizul special al cultului respectiv, n baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului. (4) n unitile de nvmnt n care funcioneaz i clase cu profil teologic, avizul cultului respectiv se solicit numai pentru disciplinele teologice. (5) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la

clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificarea educatoare-nvtor, candidaii anexeaz, la cererea de nscriere, avizul inspectorului de specialitate i al directorului liceului pedagogic, cu privire la competenele de ndrumare a
9

practicii pedagogice. (6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante de la liceele militare i unitile de nvmnt subordonate Ministerului Justiiei, cadrele didactice titulare care particip la sesiunea de transferare ca urmare a restrngerii de activitate sau prin restructurarea reelei colare anexeaz, la cererea de nscriere, avizul Ministerului Aprrii Naionale, respectiv al Ministerului Justiiei, ca instituii care, n acest sens, au ncheiat protocoale cu Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului. Art. 114 (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitile de nvmnt preuniversitar se pot nscrie la concurs absolveni cu diplom ai nvmntului superior, postliceal sau mediu care au nscrise pe diplom/diplome specializarea/specializrile corespunztoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului. Pentru ocuparea acestor posturi didactice/catedre, proba scris se susine n specializarea/specializrile postului/catedrei, conform Centralizatorului, dup programele valabile, specifice pentru concurs. (2) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de educatorpuericultor, proba scris se susine la limba i literatura romn, pedagogia nvmntului anteprecolar i metodica activitilor educative specifice n unitile de educaie timpurie anteprecolar. (3) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de profesor pentru pedagogia nvmntului precolar, proba scris se susine la limba i literatura romn, pedagogia nvmntului precolar i metodica predrii activitilor instructiv-educative n grdinia de copii, dup programa specific pentru concurs. (4) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de profesor pentru nvmntul primar, proba scris se susine la limba i literatura romn, pedagogia nvmntului primar i metodica predrii n nvmntul primar, dup programa specific pentru concurs. (5) Pentru ocuparea catedrelor vacante de educaie tehnologic se pot nscrie numai absolveni cu diplom ai nvmntului superior cu specializarea educaie tehnologic. Pentru ocuparea acestor catedre proba scris se susine la disciplina educaie tehnologic, dup programa specific pentru concursul naional. (6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul special se pot nscrie la concurs absolvenii care ndeplinesc condiiile de studii prevzute la art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie.
10

Pentru ocuparea posturilor de profesor preparator (nevztor) candidaii susin proba scris la disciplina de concurs n concordan cu specializarea/specializrile nscris/nscrise pe diplom/diplome, conform Centralizatorului, dup programele specifice concursului. Ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevztor), din nvmntul special, se realizeaz n ordinea descresctoare a notelor obinute, indiferent de disciplina de concurs la care s-a susinut proba scris. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate de la unitile de nvmnt special pentru deficieni de vedere se pot nscrie la concurs i candidai nevztori care ndeplinesc condiiile de studii prevzute la art. 9 alin. (15) din prezenta Metodologie, avnd nscrise pe diplom specializrile corespunztoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului, dup programele specifice concursului. (7) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de pregtire/instruire practic i activiti de pre-profesionalizare se pot nscrie la concurs absolveni cu diplom ai unei coli postliceale/coli de maitri sau absolveni cu diplom ai nvmntului superior care au nscrise pe diplom/diplome specializarea/specializrile corespunztoare catedrelor respective conform Centralizatorului. Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de pregtire/instruire practic i activiti de pre-profesionalizare, proba scris se susine la disciplina prevzut n Centralizator, dup programele specifice de concurs valabile pentru maitrii-instructori. Catedrele de pregtire/instruire practic din domeniul Transporturi/Conducerea autovehiculelor pot fi ocupate de absolveni ai nvmntului superior/postliceal cu aviz IGP/ARR, cu oricare din specializrile care le confer dreptul de a ocupa catedre de pregtire/instruire practic, n concordan cu Centralizatorul pentru pregtire i instruire practic. Candidaii care solicit ocuparea unui post de pregtire/instruire practic din domeniul Transporturi/Conducerea autovehiculelor susin proba practic specific domeniului Transporturi/Transporturi rutiere i proba scris din programa specific de concurs pentru Transporturi (profesori de instruire practic). (8) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de profesor pentru nvmntul precolar/primar din unitile de nvmnt, clase sau grupe cu predare n limbile minoritilor naionale, concursul const n susinerea unei probe scrise cu subiecte mixte de limba i literatura romn i limba i literatura matern n care urmeaz s se fac predarea, n pondere egal, dup programele specifice pentru concurs, pentru educatoare i
11

nvtori. Candidaii care susin o astfel de prob scris i obin cel puin nota 5,00 (cinci) sunt repartizai numai pe posturi didactice vacante/rezervate de profesori pentru nvmntul precolar/primar la uniti de nvmnt, clase sau grupe cu predare n limbile minoritilor naionale. Art. 115 (1) Candidaii care solicit, prin concurs, ocuparea de posturi didactice/catedre vacante/rezervate n uniti de nvmnt avnd clase speciale de limbi strine cu program intensiv i/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiie, muzic, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectur i design), clase/grupe de hipoacuzici i surzi precum i ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatic, de tehnologia informaiei i comunicrii, de informatic-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic i servicii), de instruire practic sau de activiti de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi colare sportive sau din palatele i cluburile copiilor, susin o prob practic n profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Rezultatul probei practice n profilul postului se evalueaz prin note de la 10 la 1. La aceste probe nu se admit contestaii, hotrrea comisiei de concurs rmnnd definitiv. (2) Candidaii care solicit ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare n alt limb dect cea n care i-au fcut studiile susin o prob oral eliminatorie de cunoatere a limbii n care urmeaz s se fac predarea. Fac excepie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, iar candidaii care susin proba scris specific pentru ocuparea unui post de educatoare/nvtor sunt exceptai de la susinerea probei eliminatorii orale la limba n care urmeaz s se realizeze predarea. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoatere a limbii hotrrea comisiei de concurs rmnnd definitiv. (3) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate i a posturilor didactice de specialitate din unitile cu profil artistic (specializrile muzic, corepetiie, coregrafie i arta actorului), proba practic n profilul postului se desfoar conform anexei nr. 13, parte integrant din prezenta Metodologie. (4) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitile de nvmnt avnd clase speciale de limbi strine cu program intensiv i bilingv, precum i pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unitile de nvmnt avnd clase cu predare n alt limb dect aceea n care candidaii i-au fcut studiile proba practic n profilul postului se desfoar conform anexei nr. 14, parte integrant din prezenta
12

n care urmeaz sa se fac

predarea se consemneaz prin admis sau respins. La aceste probe nu se admit contestaii,

Metodologie. (5) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de informatic, tehnologia informaiei, informatic-tehnologii asistate de calculator, proba practic n profilul postului se desfoar n specialitatea postului conform anexei nr. 15, parte integrant din prezenta Metodologie. (6) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate din palatele i cluburile copiilor/Palatul Naional al Copiilor, proba practic n profilul postului se desfoar n specialitatea postului conform anexei nr. 16, parte integrant din prezenta Metodologie. (7) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de instruire practic i activiti de pre-profesionalizare, proba practic n profilul postului se desfoar n specialitatea postului, conform anexei nr. 16, parte integrant din prezenta Metodologie. (8) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate din unitile de nvmnt cu profil sportiv i din cluburile sportive colare, proba practic n profilul postului se desfoar n specialitatea postului conform anexei nr. 18, parte integrant din prezenta Metodologie. (9) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate din unitile de nvmnt cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectur, design, proba practic n profilul postului se desfoar n specialitatea postului conform anexei nr. 19, parte integrant din prezenta Metodologie. (10) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate din unitile de nvmnt, clase grupe pentru hipoacuzici sau surzi, proba practic n profilul postului se desfoar conform anexei nr. 20, parte integrant din prezenta Metodologie. Seciunea a III-a Comisiile de concurs Comisia de organizare i desfurare a concursului Art. 116 (1) Pentru organizarea i desfurarea concursului la nivelul unei uniti de nvmnt, consiliul de administraie al unitii de nvmnt stabilete comisia de concurs, conform art. 254 alin. (10) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. Comisia de organizare i desfurare a concursului, numit prin decizia directorului unitii de nvmnt, are urmtoarea componen: a) preedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de
13

administraie; b) membri - profesori titulari, de regul, cu gradul didactic I sau II; c) un reprezentant al inspectoratului colar, cadru didactic titular; d) informatician/ajutor analist programator/personal al unitii de nvmnt cu competene n utilizarea calculatorului; e) secretar un cadru didactic titular. (2) Componena comisiei de organizare i desfurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal civil n unitile de nvmnt preuniversitar din sistemul de aprare, informaii, ordine public i securitate naional este stabilit potrivit precizrilor Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului Administraiei i Internelor i Ministerului Justiiei. (3) n situaia n care unitile de nvmnt sunt organizate n consorii colare, comisia de organizare i desfurare a concursului se constituie la nivel de consoriu colar, fiind validat de fiecare consiliu de administraie al unitilor de nvmnt. Comisia de organizare i desfurare a concursului, numit prin decizia directorului unitii de nvmnt care coordoneaz activitatea consoriului colar, are urmtoarea componen: a) preedinte - un director al unei uniti de nvmnt din cadrul consoriului colar; b) membri - directori, directori adjunci, profesori, de regul, cu gradul didactic I sau II, titulari n uniti de nvmnt din cadrul consoriului colar; c) un reprezentant al inspectoratului colar, cadru didactic titular; d) informatician/ajutor analist programator/personal din cadrul consoriului colar cu competene n utilizarea calculatorului; e) secretar - un cadru didactic titular la oricare unitate de nvmnt din cadrul consoriului colar. (4) n situaia n care concursul se desfoar pe centre de concurs constituite n baza unor asocieri temporare, comisia de concurs, validat de consiliul de administraie al fiecrei uniti de nvmnt, numit prin decizia inspectorului colar general, are urmtoarea componen: a) preedinte - un director al unei uniti de nvmnt din cadrul asocierii temporare; b) membri - directori, directori adjunci, profesori, de regul, cu gradul didactic I sau II, titulari ai oricrei uniti de nvmnt din cadrul asocierii temporare; c) un reprezentant al inspectoratului colar, cadru didactic titular; d) informatician/ajutor analist programator/personal cu competene n utilizarea
14

calculatorului; e) secretar un cadru didactic titular la oricare unitate colar din cadrul asocierii temporare. (5) n cazul n care, n unitile de nvmnt preuniversitar care organizeaz concurs, nu exist suficieni membri, directori sau profesori titulari cu gradul didactic I sau II, informaticieni/analiti programatori/ajutori analiti programatori, conducerea unitii de nvmnt apeleaz la metoditii de specialitate ai inspectoratului colar, informaticieni/analiti programatori/ajutori analiti programatori sau directori din alte uniti de nvmnt. Aceste situaii sunt soluionate de consiliul de administraie al unitii de nvmnt cu sprijinul inspectoratului colar. (6) n situaia n care concursul se desfoar la nivelul unei uniti de nvmnt, proba practic/oral n profilul postului sau inspecia special la clas se susine n faa unei comisii, aprobat de consiliul de administraie al unitii de nvmnt, numit prin decizia preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului, alctuit din: a) preedinte - directorul unitii de nvmnt; b) membri - cte doi profesori titulari, cu gradul didactic I sau II, cu specializarea n profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea n profilul postului/inspectori colari de specialitate/metoditi ai inspectoratului colar, pentru 25 de candidai; c) secretar un cadru didactic titular. (7) n situaia n care concursul se desfoar la nivelul consoriilor colare/centrelor de concurs, proba practic/oral n profilul postului sau inspecia special la clas se susine n faa unei comisii, validate de fiecare consiliu de administraie al unitilor de nvmnt, numit prin decizia preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului, alctuit din: a) preedinte - directorul unei unitii de nvmnt; b) membri - cte doi profesori titulari, cu gradul didactic I sau II, cu specializarea n profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea n profilul postului/inspectori colari de specialitate/metoditi ai inspectoratului colar, pentru 25 de candidai; c) secretar - un cadru didactic titular. (8) Din comisiile de organizare i desfurare a concursului, de organizare i desfurare a probelor practice/orale sau a inspeciei speciale la clas nu pot face parte
15

persoane care ndeplinesc funcia de preedinte sau vicepreedinte n cadrul unui partid politic, la nivel local, judeean sau naional ori care au n rndul candidailor rude sau afini pn la gradul IV inclusiv. Membrii comisiei semneaz, n acest sens, cte o declaraie pe proprie rspundere. Declaraiile sunt predate preedintelui comisiei de monitorizare a concursului i se pstreaz la inspectoratul colar. Art. 117 Membrii comisiei de organizare i desfurare a concursului au urmtoarele atribuii: a) Preedintele: 1. Asigur corectitudinea nscrierii candidailor la concurs i ia deciziile corespunztoare n aceast direcie, n raport cu precizrile i ordinele Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului. 2. Ia msurile necesare pentru asigurarea cu material logistic a centrului de concurs. 3. Se adreseaz, n scris, direciei judeene de sntate public pentru a asigura prezena personalului medical n unitile i centrele de concurs, precum i consiliilor locale, operatorilor de energie electric, de cablu, de telefonie etc. pentru asigurarea condiiilor corespunztoare desfurrii examenului. 4. Se adreseaz, n scris, organelor locale i judeene de poliie i jandarmerie, i, dup caz, Ministerului Administraiei i Internelor, pentru a asigura pstrarea ordinii publice la unitile i centrele de concurs. 5. ine permanent legtura cu preedintele comisiei judeene/municipiului Bucureti de monitorizare a concursului i raporteaz datele solicitate sau orice alt eveniment important. 6. ntocmete i afieaz graficul desfurrii probelor practice/orale n profilul postului sau a inspeciilor speciale la clas. 7. Verific slile de examen, ncperea n care se face multiplicarea subiectelor i echipamentele necesare pentru desfurarea optim a concursului. 8. Afieaz pe uile slilor de examen i la avizierul unitii i centrului, mpreun cu secretarul i ceilali membri ai comisiei, listele cu candidaii repartizai pe sli i disciplinele la care susin concursul. 9. Ia toate msurile necesare pentru nceperea concursului la ora fixat. Identific eventualii candidai care nu s-au regsit pe liste i i repartizeaz n sli. 10. ntocmete listele cu personalul didactic care va asigura supravegherea candidailor, verificarea identitii candidailor i sigilarea lucrrilor scrise. Numete, prin tragere la sori, pentru fiecare sal, 2-3 supraveghetori, din care unul este numit responsabil de sal, care au
16

alt specialitate dect candidaii din sala de concurs i care nu au printre candidai rude sau afini pn la gradul IV inclusiv. n acest sens, supraveghetorii depun o declaraie scris. Unul dintre ei este numit responsabil de sal. Supraveghetorii sunt selectai din rndul personalului didactic, n urmtoarea ordine: profesori, institutori, nvtori, educatoare, maitri instructori. 11. Instruiete, mpreun cu ceilali membri ai comisiei, supraveghetorii i stabilete atribuiile acestora n concordan cu prevederile prezentei Metodologii. 12. Asigur, mpreun cu secretarul i ceilali membri ai comisiei, multiplicarea subiectelor i le distribuie, n deplin siguran, n sli. 13. Semneaz lucrrile candidailor din centrul de concurs. 14. Preia lucrrile pe baz de proces-verbal tip de la responsabilii de sal. Verific dac numrul lucrrilor i numrul paginilor acestora, predate de candidai supraveghetorilor de sal, corespund nscrisurilor din borderoul de predare a lucrrilor. 15. Pred, pe baz de proces-verbal, preedintelui comisiei de elaborare a subiectelor i baremelor de evaluare, lucrrile scrise ale candidailor, nsoite de un borderou pe discipline de concurs, menionnd numrul acestora i numrul de pagini pentru fiecare lucrare scris. 16. Asigur afiarea baremelor la centrul de concurs. 17. ntocmete i afieaz tabelul nominal cu rezultatele concursului, n ordinea descresctoare a notelor, pe discipline de concurs. 18. Primete contestaiile i le transmite, sub semntur, comisiei de rezolvare a contestaiilor. 19. Dup primirea rezultatelor la contestaii, pe baza rezultatelor concursului, ntocmete clasificarea final a candidailor, pe discipline de concurs i propune inspectoratului colar lista pentru validarea rezultatelor. 20. ntocmete i afieaz graficul edinelor publice de repartizare a candidailor pe discipline de concurs. 21. Raporteaz operativ toate datele care i se solicit precum i orice eveniment deosebit. 22. Semneaz adresele pentru plata persoanelor implicate n concurs i pred copiile acestor documente serviciului financiar-contabil din unitate. 23. Rspunde din punct de vedere material i financiar de organizarea i desfurarea concursului. b) Secretarul: 1. Afieaz la centrul de concurs lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
17

stabilit de comisia de mobilitate i aprobat n consiliul de administraie al inspectoratului colar cu cel puin 30 de zile naintea concursului, conform art. 254 alin. (7) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. Deoarece este interzis modificarea ulterioar a listei, informeaz preedintele comisiei judeene/a municipiului Bucureti de monitorizare a concursului asupra oricrei tentative de schimbare a acesteia. 2. Verific cererile candidailor nscrii la concurs, documentele anexate necesare nscrierii i alctuiete lista acestora pe discipline de concurs. 3. Afieaz pe uile slilor de concurs i la avizierul centrului, mpreun cu ceilali membri ai comisiei, listele cu candidaii admii la concurs. 4. Alctuiete lista disciplinelor pentru care sunt necesare subiecte de concurs. 5. mpreun cu preedintele centrului de concurs, verific slile de concurs i sala de multiplicare a subiectelor i ia msurile necesare pentru amenajarea corespunztoare a acestora. 6. Repartizeaz, nominal, candidaii n slile de concurs, pe discipline. 7. Instruiete, mpreun cu ceilali membri ai comisiei, supraveghetorii i stabilete atribuiile acestora n conformitate cu prevederile prezentei Metodologii. 8. mpreun cu preedintele centrului i ceilali membri ai comisiei asigur multiplicarea subiectelor. 9. Particip la distribuirea subiectelor pe sli i, prin intermediul supraveghetorilor de pe culoare, realizeaz, numeric, pe discipline, pn la ora 10.15, situaia prezenei la concurs (abseni/prezeni) pe care o transmite pn la ora 10.30 secretarului comisiei judeene/a municipiului Bucureti de monitorizare a concursului. 10. Aplic tampila centrului de concurs pe lucrrile candidailor. Pentru tampil se utilizeaz tuul albastru. 11. Asigur afiarea, la loc vizibil, a baremului de corectare pentru toate disciplinele la care s-a susinut concurs. 12. Asigur afiarea listei, n timp util, cu rezultatele obinute de candidai. 13. Primete contestaiile i transmite tabelul nominal comisiei de rezolvare a contestaiilor. 14. Alctuiete i afieaz lista cu rezultatele definitive. 15. Rspunde, mpreun cu preedintele centrului, de materialele de concurs primite. 16. Informeaz n permanen preedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau neprevzute care se petrec pe perioada desfurrii probelor de concurs.
18

17. Completeaz i, mpreun cu preedintele comisiei unitii/centrului, nmneaz supraveghetorilor adeverinele de normare a activitii depuse. 18. ntocmete procesele - verbale la edinele publice de repartizare pe posturi a candidailor admii la concurs. c) Membrii: 1. Verific, mpreun cu secretarul comisiei, corectitudinea nscrierii candidailor la concurs i propun preedintelui comisiei deciziile corespunztoare n aceast direcie, n raport cu precizrile i ordinele ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului. 2. Verific modul n care centrul de concurs este organizat pentru desfurarea concursului: ambientul din slile de concurs, funcionarea aparatelor de multiplicat, telefonului, faxului, conexiunii la Internet, funcionarea camerelor video de supraveghere, asigurarea asistenei medicale de specialitate, asigurarea cu materiale de concurs i consumabile, foi tipizate, toner, hrtie, pixuri, capse, capsatoare etc. 3. Asigur dirijarea candidailor ctre slile de concurs. 4. Asigur multiplicarea subiectelor, verific concordana dintre subiecte i specializarea candidailor, introduce subiectele n plicuri i le pred secretarului comisiei de concurs. 5. Particip la distribuirea subiectelor n sli. 6. Verific funcionarea camerelor video de supraveghere pe perioada desfurrii probei scrise. 7. Particip, alturi de preedintele i secretarul comisiei de concurs la preluarea lucrrilor, a proceselor verbale, a copiilor adeverinelor de salarizare a personalului didactic angrenat n concurs, precum i a materialelor nefolosite. 8. Particip la alctuirea tabelelor cu rezultatele obinute de candidai la concurs. 9. Particip la primirea i nregistrarea contestaiilor. 10. Informeaz n permanen preedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau neprevzute care se petrec pe perioada desfurrii probelor de concurs. 11. Particip la edinele publice de repartizare pe posturi a candidailor admii la concurs. d) Informaticianul/analistul programator/ajutor analist programator: 1. Rspunde de corectitudinea datelor introduse n sistemul informatic. 2. Realizeaz toate lucrrile necesare organizrii i desfurrii concursului la termen: liste cu posturi, lista candidailor nscrii, lista candidailor admii, tabelele cu rezultatele
19

concursului, lista cu repartizarea candidailor, deciziile/adresele de repartizare, situaiile statistice. 3. Asigur logistica necesar pentru nregistrarea i stocarea imaginilor preluate de camerele video de supraveghere pe toat perioada n care candidaii sunt prezeni n slile de concurs. 4. Informeaz n permanen preedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau neprevzute care se petrec pe perioada desfurrii concursului. Art. 118 Membrii comisiei de organizare i desfurare a concursului, care au asigurat multiplicarea subiectelor, nu vor prsi ncperea unde a fost asigurat multiplicarea, dect dup o or de la nceperea efectiv a probei scrise. Toi membrii comisiei de organizare i desfurare a concursului, nainte de nceperea concursului, depun o declaraie prin care se angajeaz s pstreze secretul subiectelor de concurs, pn la afiarea baremului de evaluare. Nerespectarea confidenialitii atrage dup sine sanciuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, dup caz.

Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise Art. 119 (1) n situaia n care concursul se organizeaz de ctre o unitate de nvmnt, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise se aprob de consiliul de administraie al unitii de nvmnt, la propunerea directorului, prin decizia preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului i are urmtoarea componen: a) preedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administraie; b) membri - pentru fiecare disciplin de concurs, cte doi profesori titulari de specialitate din nvmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II/metoditi/ inspectori colari 80 de candidai; c) informatician/ajutor analist programator; d) secretar - un cadru didactic titular. (2) n situaia n care concursul este organizat la nivelul consoriilor colare/asocierilor temporare de uniti, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise este propus i validat de consiliile de administraie ale unitilor
20

de nvmnt care au posturi didactice publicate pentru concurs din cadrul consoriului colar/asocierii temporare de uniti, numit prin decizia preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului, are urmtoarea componen: a) preedinte - un director al unei uniti de nvmnt din cadrul consoriului colar/asocierii temporare de uniti de nvmnt; b) membri - pentru fiecare disciplin de concurs, cte doi profesori titulari de specialitate din nvmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II/metoditi/inspectori colari/80 de candidai; c) informatician/ajutor analist programator; d) secretar - un cadru didactic titular. (3) n mod excepional, pentru disciplinele la care nu se identific profesori evaluatori din nvmntul preuniversitar, cadre didactice titulare avnd gradul didactic I sau II, preedintele comisiei de organizare i desfurare a concursului solicit sprijinul comisiei judeene de monitorizare a concursului. (4) Din comisiile de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise nu pot face parte persoane care ndeplinesc funcia de preedinte sau vicepreedinte n cadrul unui partid politic, la nivel local, judeean sau naional ori care au n rndul candidailor rude sau afini pn la gradul IV inclusiv. Membrii comisiei semneaz, n acest sens, cte o declaraie pe proprie rspundere. Declaraiile sunt predate preedintelui comisiei de monitorizare a concursului i se pstreaz la inspectoratul colar. Art. 120 (1) Decizia de numire a comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise se emite cu cel mult 48 de ore nainte de nceperea probei scrise. (2) Membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise declar n scris c pstreaz secretul asupra subiectelor. n cazul divulgrii subiectelor suport consecinele legii. (3) Subiectele i baremele de evaluare pentru proba scris sunt alctuite de membrii comisiei n incinta unitii la care se desfoar concursul, ntr-un spaiu separat de zona de redactare a lucrrilor scrise, ntr-un interval orar adecvat. (4) Preedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise pred plicurile sigilate cu variantele elaborate preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului pn la ora 9.00 din ziua de desfurare a probei scrise. La predarea/primirea plicurilor sigilate cu subiecte i a bareme de evaluare
21

secretarii celor dou comisii ntocmesc un proces-verbal. (5) Subiectele i baremele de evaluare sunt elaborate i traduse n limbile minoritilor, dac este cazul, de ctre membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise, n dimineaa concursului. (6) n cazul n care, la proba scris, se constat n maximum 30 min. de la nceperea probei scrise faptul c subiectul/subiectele a/au fost formulat/e greit sau n afara programei de concurs, se va utiliza varianta de rezerv la decizia preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului, dup consultarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise. n situaia n care, dup 30 min. de la nceperea probei scrise, se constat c subiectul/subiectele a/au fost formulat/e greit sau n afara programei de concurs, candidaii primesc punctajul integral aferent subiectului formulat greit. Art. 121 (1) Evaluarea i notarea lucrrilor scrise se desfoar n sli prestabilite, n care nu este permis accesul altor persoane, n afara membrilor comisiei de evaluare a lucrrilor scrise. Fiecare lucrare scris este verificat independent, n sli separate, de cei doi membri ai comisiei i apreciat separat, cu note de la 10 la 1, incluznd i punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum i nota final, n borderoul de notare, dup terminarea evalurii. La evaluare, nu se fac nsemnri pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt. (2) Preedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise verific borderourile i semnaleaz diferenele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori. n aceast situaie, cei doi profesori evaluatori reverific mpreun lucrarea i acord o nou not care se nregistreaz ntr-un alt borderou. Aceast not trebuie s fie cuprins ntre notele iniiale. n caz de divergene ntre cei doi profesori evaluatori, lucrarea este recorectat de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizia preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului, la propunerea preedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise. Nota acestuia este definitiv i va fi semnat de cei trei profesori evaluatori. (3) Cnd nu s-au semnalat diferene mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator i nscrie propria not pe lucrare, semneaz n dreptul notei, iar preedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise calculeaz nota final ca medie aritmetic cu dou zecimale, fr rotunjire, o trece pe lucrare i
22

semneaz. (4) Dup stabilirea mediei, preedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise deschide lucrrile scrise, n prezena profesorilor evaluatori i consemneaz notele finale ntr-un proces verbal tip, ce cuprinde numele candidailor, numrul lucrrii i nota final obinut. (5) Lucrrile candidailor, mpreun cu borderourile de corectare i procesele verbale cu notele finale obinute, sunt predate preedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise. (6) Evaluarea lucrrilor de concurs i afiarea rezultatelor se realizeaz n perioada prevzut de Calendar, n termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise. Art. 122 Lucrrile scrise, pentru care se depun contestaii n perioada prevzut de Calendar, n termen de 48 de ore de la afiarea rezultatelor, se resigileaz, n vederea reevalurii, secretizndu-se i nota/notele acordate la prima evaluare. Comisia de rezolvare a contestaiilor Art. 123 (1) Comisia de rezolvare a contestaiilor va fi format, n ntregime, din alte persoane dect cele din comisia elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise. (2) n unitile de nvmnt care organizeaz individual concursul, comisia este stabilit de consiliul de administraie al unitii de nvmnt, numit prin decizia preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului i are urmtoarea componen: a) preedinte - directorul unitii de nvmnt; b) membri - pentru fiecare disciplin de concurs, cte doi profesori titulari de specialitate din nvmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II /80 de candidai; c) informatician /ajutor analist programator/personal din cadrul unitii de nvmnt avnd competene n utilizarea calculatorului; d) secretar - un cadru didactic titular; (3) n situaia n care concursul este organizat la nivelul consoriilor colare/asocierilor temporare de uniti de nvmnt, comisia de contestaii este propus i validat de publicate pentru consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt care au posturi

concurs din cadrul consoriului colar/asocierii temporare de uniti de nvmnt, numit


23

prin decizia preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului, are urmtoarea componen: a) preedinte - un alt director al unei uniti de nvmnt din cadrul consoriului colar/asocierii temporare, altul dect cei nominalizai n comisiile anterioare; b) membri - pentru fiecare disciplin de concurs, cte doi profesori titulari din nvmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II/80 de candidai; c) informatician/ajutor analist programator/personal din cadrul consoriilor colare avnd competene n utilizarea calculatorului; d) secretar - un cadru didactic titular. (4) Din comisiile de rezolvare a contestaiilor nu pot face parte persoane care ndeplinesc funcia de preedinte sau vicepreedinte n cadrul unui partid politic, la nivel local, judeean sau naional ori care au n rndul candidailor rude sau afini pn la gradul IV inclusiv. Membrii comisiei semneaz, n acest sens, cte o declaraie pe proprie rspundere. Declaraiile sunt predate preedintelui comisiei de monitorizare a concursului i se pstreaz la inspectoratul colar. Art. 124 (1) Recorectarea lucrrilor se face conform procedurii prevzute la art. 121 din prezenta Metodologie, n termenul prevzut de Calendar. (2) n cazul n care diferena dintre nota final acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor i nota final acordat de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferen care poate fi n plus sau n minus, rmne definitiv nota final acordat de comisia de evaluare. (3) Dac diferena dintre nota final acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor i nota final stabilit n urma evalurii iniiale este mai mare de 0,5 puncte, nota final acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor este definitiv. n situaia lucrrilor cu nota final stabilit n urma evalurii iniiale ntre 4,50 4,99, respectiv 6,50 6,99, inclusiv notele de 4,50 i 4,99, respectiv cele de 6,50 i 6,99 sau o not cel puin egal cu 9,50, nota definitiv este nota final atribuit la recorectare. (4) Hotrrile comisiei de rezolvare a contestaiilor se afieaz la data prevzut de Calendar. Hotrrile comisiei de rezolvare a contestaiilor sunt definitive i se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaia reprezentnd plngerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. (5) Dac diferena ntre nota final stabilit de comisia de evaluare a lucrrilor scrise i
24

nota final stabilit de comisia de rezolvare a contestaiilor este mai mare de 1 punct, se constituie o nou comisie de recorectare, prin decizia preedintelui comisiei de organizare i desfurare a concursului, format din ali membri dect cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectri este definitiv. Inspectorul colar general va dispune aplicarea msurilor legale asupra celor care nu i-au ndeplinit atribuiile n cadrul concursului. (6) Ulterior evalurii lucrrilor scrise, conducerea Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului poate desemna, dup caz, comisii de reevaluare prin sondaj a unui numr de lucrri, urmrindu-se corectitudinea respectrii baremelor. n cazul constatrii unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului propune, conducerii inspectoratelor colare, s ia msuri de sancionare a persoanelor care nu i-au ndeplinit atribuiile n cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidailor.

Comisiile de monitorizare a concursului Art. 125 (1) Inspectoratul colar monitorizeaz concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar de stat. Inspectoratul colar, prin inspectorul general i conducerile unitilor de nvmnt rspund integral de buna desfurare a concursului, potrivit prezentei Metodologii. (2) Comisia judeean/municipiului Bucureti de monitorizare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se constituie, n baza deciziei inspectorului colar general, n urmtoarea componen: preedinte un inspector colar general adjunct; 6-12 membri - inspectori colari/inspectori colari de specialitate; 1-6 secretari - inspectori colari pentru managementul resurselor umane; informatician/analist programator/ajutor analist programator; consilierul juridic al inspectoratului colar. (3) Comisia judeean/a municipiului Bucureti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitile de nvmnt preuniversitar de stat are urmtoarele atribuii: a) instruiete preedinii comisiilor de organizare i desfurare a concursului din centre; b) controleaz modul n care i desfoar activitatea comisiile de organizare i desfurare a concursului din centre, comisiile de evaluare a lucrrilor scrise i comisia de
25

rezolvare a contestaiilor; c) analizeaz desfurarea i rezultatele concursului pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de organizare i desfurare a concursului din centre i prezint concluziile conducerii Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului. (4) Din comisia de monitorizare a concursului nu pot face parte persoane care au n rndul candidailor rude sau afini pn la gradul IV inclusiv. Membrii comisiei semneaz, n acest sens, o declaraie pe proprie rspundere, care se pred preedintelui comisiei de monitorizare a concursului. Art. 126 (1) Coordonarea metodologic a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul preuniversitar este asigurat de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, prin Comisia naional de monitorizare a concursului, numit prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului. (2) Comisia naional de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitile de nvmnt preuniversitar are urmtoarele atribuii: a) instruiete preedinii comisiilor judeene/a municipiului Bucureti de monitorizare a concursului; b) controleaz modul n care i desfoar activitatea comisiile judeene/a municipiului Bucureti de monitorizare a concursului; c) analizeaz desfurarea i rezultatele concursului pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judeene/a municipiului Bucureti de monitorizare a concursului i prezint concluziile conducerii Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului; d) emite, din proprie iniiativ sau la solicitarea preedinilor comisiilor judeene/a municipiului Bucureti de monitorizare a concursului, recomandri, dispoziii, note sau precizri, n vederea aplicrii prevederilor prezentei Metodologii; e) elaboreaz i comunic procedurile specifice pentru organizarea i desfurarea concursului, evaluarea lucrrilor scrise, rezolvarea contestaiilor i repartizarea candidailor; f) poate delega reprezentani n vederea monitorizrii concursului. (3) La toate etapele concursului particip, cu statut de observator, din reprezentantul/reprezentanii organizaiei/organizaiilor sindicale reprezentative

unitatea/unitile de nvmnt preuniversitar care organizeaz concurs. Acetia au acces la toate documentele comisiei i pot consemna, n procesul verbal, propriile observaii.
26

Seciunea a IV-a Desfurarea concursului Art. 127 (1) Dup validarea dosarelor de concurs i afiarea listei candidailor admii pentru susinerea probelor de concurs, comisia de organizare a concursului afieaz, respectnd perioada prevzut n calendarul de mobilitate, graficul de desfurare a probelor practice/orale i a inspeciei speciale la clas. (2) Probele practice/orale i inspecia special la clas se desfoar n perioada prevzut n Calendar, conform art. 115 i art. 116 alin. (6) - (7) din prezenta Metodologie. (3) Dup desfurarea i evaluarea probelor practice/orale i a inspeciei speciale la clas se alctuiete lista candidailor admii pentru susinerea lucrrii scrise. Aceast list va fi afiat la avizierul unitii/centrului de concurs cu cel puin 24 de ore nainte de data fixat pentru desfurarea probei scrise. Candidaii care s-au nscris la dou sau mai multe uniti de nvmnt/consorii colare/asocieri temporare i care au fost declarai admii dup desfurarea probelor practice/orale vor figura n listele acelor uniti, chiar dac proba scris se desfoar n acelai timp. Art. 128 (1) Dup primirea variantelor de subiecte, preedintele comisiei de organizare i desfurare a concursului, la ora 9,00, trage la sori, n prezena ntregii comisii, varianta de subiect pentru redactarea lucrrii scrise i se ncheie un proces-verbal. (2) Membrii comisiei de organizare i desfurare a concursului realizeaz multiplicarea subiectelor i le introduc n plicuri pn la ora 9,45. Pe plicurile sigilate se aplic tampila centrului de concurs. (3) Transmiterea subiectelor n slile de concurs se face de ctre preedinte i secretarul comisiei de concurs. (4) Membrii comisiei de organizare care au multiplicat subiectele, precum i membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise nu prsesc ncperile n care s-au efectuat aceste operaiuni dect dup o or de la nceperea probei scrise. Art. 129 (1) Lucrarea scris se desfoar la data prevzut de grafic, ncepnd cu orele 10.00. Candidaii vor fi prezeni n sala de concurs, cel mai devreme la orele 8.00 i cel mai trziu la orele 9.00, nainte de a fi deschis plicul cu subiecte. Dup primirea subiectelor de concurs de ctre candidai, durata de redactare a lucrrilor este de 4 (patru) ore, timp ce nu
27

poate fi depit. (2) Pentru redactarea lucrrilor se folosete cerneal sau pix de culoare albastr; desenele/graficele se pot executa i cu creionul negru. (3) Candidaii i supraveghetorii nu pot avea asupra lor, n sala de concurs, cri, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distan. Candidaii pot avea dicionare pentru disciplinele latin sau greac veche i planurile de conturi pentru disciplina economic, administrativ, pot. (4) n vederea desfurrii probelor scrise, se asigur supravegherea fiecrei sli de ctre 2-3 supraveghetori, care verific identitatea candidailor, prin buletin/carte/adeverin de identitate sau paaport. n toate slile de concurs vor fi instalate camere video de supraveghere. (5) La avizierul centrului de concurs se afieaz repartizarea pe sli a candidailor, cu 24 de ore nainte de desfurarea probei scris, iar pe ua fiecrei sli, se afieaz tabele nominale cu candidaii repartizai n sli i disciplina la care susin concurs. n fiecare sal de concurs se recomanda sa fie repartizai candidai care susin concursul la cel puin dou discipline diferite. (6) Responsabilii de sli primesc, sub semntur, de la secretariatul comisiei, tabelul nominal cu candidaii repartizai n sala respectiv, precum i foile tipizate de examen i ciornele necesare, n funcie de numrul concurenilor. (7) Membrii comisiei de organizare i desfurare a concursului, desemnai pentru multiplicare, asigur numrul necesar de exemplare care se introduc n plicuri i se vor secretiza. (8) Preedintele comisiei de organizare i desfurare a concursului, mpreun cu secretarul comisei, distribuie la slile de concurs plicurile secretizate cu subiecte, astfel nct la ora 10,00 s se poat desface n prezena candidailor. (9) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un candidat nu mai poate intra sau prsi sala, dect dac pred lucrarea i semneaz de predare. (10) Candidaii, care nu se afl n sal n momentul deschiderii plicului cu subiecte, pierd dreptul de a mai susine proba respectiv. (11) Dup nmnarea subiectelor candidailor, un membru al comisiei de organizare i desfurare a concursului, nsoit de preedintele sau secretarul acestei comisii, verific dac toi candidaii au primit subiectul corespunztor specializrii/disciplinei de concurs, verifica prezenta candidailor i o transmite comisiei judeene de monitorizare pana la ora 10.30.
28

(12) n timpul desfurrii probei, responsabilul de sal i ceilali supraveghetori nu discut ntre ei i nu rezolv subiectele. Unul dintre supraveghetori se aeaz n faa clasei i altul n spatele clasei i nu au alte preocupri dect supravegherea. (13) nscrierea numelui candidailor n afara spaiului care se sigileaz, precum i orice alte semne distinctive pe foile de concurs, destinate lucrrilor scrise sau pe ciorne, determin anularea lucrrilor scrise. Candidaii care doresc s corecteze o greeal taie fiecare rnd din pasajul greit cu o linie orizontal, iar schemele/desenele cu o linie oblic. (14) Candidaii, care n timpul desfurrii probelor de concurs sunt surprini copiind sau transmind soluii cu privire la subiecte, sunt eliminai din concurs, ncheindu-se un proces verbal n acest sens, de ctre supraveghetori sau membri comisiei de concurs. Aceeai msur se aplic i pentru orice tentativ de fraud. Candidaii eliminai din concurs pentru fraud sau tentativ de fraud nu sunt repartizai pe posturi didactice/catedre n anul colar 2012-2013. (15) Candidaii, care din motive de sntate sunt obligai s prseasc sala de concurs, pot solicita anularea lucrrii, pe baza unei declaraii. (16) Candidaii, care renun din proprie iniiativ la concurs, pot solicita anularea lucrrii, pe baza unei declaraii i prsesc sala dup cel puin o or de la deschiderea plicului cu subiecte. (17) n situaiile de la alin. (15) i (16) lucrrile scrise nu sunt evaluate, iar n statistici candidaii respectivi se consider retrai. (18) n cazuri excepionale, dac un candidat se simte ru i solicit prsirea temporar a slii, el este nsoit de unul dintre supraveghetori pn la napoierea n sala de examen. n aceast situaie timpul alocat rezolvrii subiectelor nu se prelungete. (19) Cadrele didactice supraveghetoare, care furnizeaz soluii ale subiectelor de concurs, falsific lucrri sau au manifestri de neglijen n ndeplinirea atribuiilor de supraveghetor, tolerarea unor aciuni sau intenii de fraud ale candidailor, prsirea nejustificat a slii de concurs etc., rspund disciplinar, conform Legii educaiei naionale nr. 1/2011, potrivit dispoziiilor Codului civil sau penal conform dispoziiilor Codului penal, n funcie de gravitatea faptei. (20) Candidaii sigileaz lucrrile scrise, n prezena responsabilului de sal, dup care se aplic tampila centrului de concurs i semntura preedintelui comisiei. Pentru tampil se utilizeaz tuul albastru. Procedura specific de sigilare i securizare a lucrrilor scrise se stabilete de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i se comunic
29

inspectoratelor colare. (21) Dup ce i ncheie lucrrile, candidaii numeroteaz foile de concurs, numai cu cifre arabe, n partea de jos a paginii, n colul din dreapta, indicnd pagina curent i numrul total de pagini scrise, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, n situaia n care candidatul a scris n total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cteva rnduri, partea nescris fiind barat de ctre supraveghetori. (22) Dup ce termin redactarea lucrrilor, candidaii le predau responsabilului de sal, semneaz n borderoul de predare a lucrrilor, menionnd numrul de pagini scrise. Spaiile libere ale ntregii lucrri se anuleaz cu linie frnt n forma literei Z, de ctre un supraveghetor, n faa candidatului. n sal rmn cel puin 3 (trei) candidai pn la predarea ultimei lucrri. (23) Ciornele se predau separat, odat cu lucrarea, responsabilului de sal, fr s aib valabilitate n evaluarea lucrrii i la eventualele contestaii. Ciornele se pstreaz, n arhiva unitii de nvmnt care organizeaz concursul, timp de un an de zile. (24) Baremele de corectare vor putea fi consultate, dup finalizarea probei scrise, afiate la loc vizibil. (25) Dup ieirea candidailor din sala n care s-a desfurat proba, supraveghetorii de sal vor preda comisiei lucrrile candidailor, borderourile de predare a lucrrilor, tipizatele anulate i cele nefolosite. (26) Lucrrile scrise, pe discipline de nvmnt, sunt amestecate de ctre preedintele comisiei de organizare i desfurare a concursului i apoi sunt depozitate, dac este cazul, n condiii de securitate maxim, astfel nct o singur persoan, acionnd independent, s nu poat avea acces la lucrrile scrise, pn la predarea acestora cu proces-verbal preedintelui comisiei de elaborare a subiectelor i baremelor de evaluare a lucrrilor scrise din cadrul unitii/centrului de concurs n aceeai zi. Rezultatele concursului se afieaz la sediul unitii de nvmnt unde s-a desfurat proba scris i la inspectoratele colare, la data prevzut de Calendar. (27) Contestaiile se depun la unitatea/centrul de concurs fiind nregistrate de secretarul comisiei de rezolvare a contestaiilor n termenul prevzut de Calendar. (28) Comisiile de organizare i desfurare a concursului asigur condiii de egalizare a anselor pentru candidaii cu deficiene, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de concurs unice, n funcie de particularitile individuale i de cele specifice
30

deficienei respective, cum ar fi: a) asigurarea posibilitii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille de candidaii nevztori, respectiv a limbajului mimico-gestual de candidaii cu deficiene de auz (inclusiv posibilitatea asigurrii, dup caz, a unui interpret autorizat); b) mrirea cu 1-2 ore a timpului destinat efecturii lucrrii scrise de ctre candidaii cu deficiene vizuale grave; c) asigurarea scrisului cu caractere mrite pentru candidaii ambliopi; d) transmiterea prin dictare candidailor cu anumite deficiene a informaiilor corespunztoare subiectelor de examen afiate/prezentate vizual; e) realizarea probei scrise prin dictarea coninutului acesteia, de ctre candidatul cu deficiene, ctre un supraveghetor, de alt specialitate dect cea la care se desfoar proba respectiv. (29) Comisia judeean/municipiului Bucureti de monitorizare a concursului avizeaz procedurile de susinere a concursului de ctre candidaii cu deficiene/imobilizai, la propunerea comisiilor de organizare i desfurare a concursului i informeaz Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului asupra situaiilor privind candidaii cu deficiene/imobilizai. Seciunea a V-a Validarea concursului i repartizarea candidailor pe posturi didactice/catedre n uniti de nvmnt Art. 130 (1) Dup soluionarea tuturor contestaiilor comisia de organizare i desfurare a concursului alctuiete un raport sintetic i listele finale, n ordinea descresctoare a notelor, pentru fiecare disciplin de concurs. (2) Raportul sintetic i listele finale sunt prezentate consiliului de administraie al unitii de nvmnt n vederea validrii, conform art. 254 alin. (11) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. n cazul unitilor organizate n consorii colare/asocieri temporare, fiecare consiliu de administraie al unitilor de nvmnt din consoriul colar/asocierii temporare valideaz raportul i listele finale. Validarea concursului se face n perioada prevzut n Calendar. (3) n nvmntul particular, validarea concursurilor i angajarea pe post se fac de ctre conducerea unitii de nvmnt particular i se comunic, n scris, inspectoratului
31

colar. Art. 131 (1) Dup validarea concursului de ctre consiliul de administraie posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, pentru fiecare unitate de nvmnt preuniversitar de stat/unitate de nvmnt particular care nu au solicitat avizul la ocuparea posturilor didactice/centru de concurs, se ocup n edin public organizat de comisia de organizare i desfurare a concursului la nivelul unitii de nvmnt/centrului de concurs, cu respectarea condiiilor prezentei Metodologii. Ocuparea posturilor/catedrelor se face n ordinea descresctoare a notelor obinute, n limita numrului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afiat pentru concurs. Repartizarea pe un post didactic/catedr publicat/ pentru angajare cu contract de munc pe perioad nedeterminat se face cu condiia obinerii cel puin a mediei de repartizare 7,00 (apte), n condiiile art. 110 alin. (9) din prezenta Metodologie, iar repartizarea pe un post didactic/catedr publicat, n vederea ncheierii unui contract de munc pe perioad determinat, cu condiia obinerii cel puin a mediei de repartizare 5,00 (cinci), n condiiile art. 110 alin. (10) din prezenta Metodologie. (2) n cazul mediilor de repartizare egale obinute la concurs se aplic prevederile art. 62 alin. (14) din prezenta Metodologie. (3) n cadrul edinei publice de repartizare, opiunea fiecrui candidat se exprim n scris conform cererii tip i se consemneaz n procesul-verbal al edinei, cu certificare prin semntura solicitantului sau mputernicitului, acesta din urm prezentnd procura notarial n original. (4) Repartizarea candidailor pe posturi se realizeaz, n ordine, astfel: a) candidai cu media de repartizare de minimum 7 (apte), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de munc pe perioada nedeterminat, n ordinea descresctoare a notelor, cu respectarea prezentei Metodologii; b) candidai cu media de repartizare de minimum 5 (cinci) pe posturi didactice/catedre publicate ramase neocupate, n vederea ncheierii unui contract de munc pe perioad determinat, n ordinea descresctoare a notelor, cu respectarea prezentei Metodologii. (5) Candidaii care au promovat concursul organizat n mai multe uniti de nvmnt/centre de concurs i care au fost repartizai pe posturi didactice/catedre complete nu mai pot renuna la opiunea fcut pentru a se prezenta la alt repartizare din alt unitate/centru de concurs. (6) Imediat dup consemnarea n procesul verbal al opiunii fcute, comisia de organizare i desfurare a concursului elibereaz adresa de repartizare pe postul
32

didactic/catedra solicitat, specificndu-se foarte clar statutul postului (pentru angajare pe perioad nedeterminat/determinat, vacant/rezervat). n baza acestei adrese directorul unitii de nvmnt emite decizia de numire. (7) Posturile didactice/catedrele vacante titularizabile din mediul rural publicate cu meniunea contract M.E.C.T.S. se ocup cu prioritate de absolveni ai instituiilor de nvmnt superior care au contract pentru mediul rural ncheiat cu Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului. Posturile didactice publicate cu meniunea contract M.E.C.T.S., neocupate, i pstreaz meniunea i pentru etapele urmtoare. (8) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesit prob practic/oral candidaii trebuie s fi promovat aceasta proba. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesit atestate/avize suplimentare candidaii trebuie s posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de nscriere n perioada de nscriere conform Calendarului. (9) Candidatul, care nu poate participa la edina public de repartizare, are dreptul s desemneze, prin procur notarial prezentat n original, un mputernicit care s i reprezinte interesele. n cazul n care candidatul nu este prezent personal sau printr-un mputernicit la edina public de repartizare, cererea acestuia nu se poate soluiona. Art. 132 (1) n baza adresei de repartizare emis de comisia de organizare i desfurare a concursului, directorul unitii emite decizia de numire, ncepnd cu 1 septembrie. (2) Dup emiterea deciziei de numire, directorul unitii de nvmnt ncheie cu candidaii repartizai contracte individuale de munc pe perioad nedeterminat sau determinat, dup caz, ncepnd cu 1 septembrie, dup cum urmeaz: a) contract individual de munc pe perioad nedeterminat pentru candidaii repartizai pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioad nedeterminat care au dobndit definitivarea n nvmnt; b) contract individual de munc pe perioad determinat pentru candidaii repartizai pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care nu au dobndit definitivarea n nvmnt, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizai; c) contract individual de munc pe perioad determinat pentru candidaii repartizai pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioad determinat care au dobndit definitivarea n nvmnt. (3) Candidaii repartizai au obligaia de a se prezenta la post/catedr ncepnd cu 1 septembrie. n cazul neprezentrii la post n termen de 3 (trei) zile, pentru ncheierea
33

contractului de munc, se revoc repartizarea. Sunt exceptate situaiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidailor: motive medicale, calamiti naturale etc., care pot fi justificate cu documente. Art. 133 (1) Directorul unitii de nvmnt transmite inspectoratului colar lista posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, lista candidailor rmai nerepartizai, precum i lista candidailor repartizai, potrivit modelului din anexa nr. 24, parte integrant din prezenta Metodologii, conform art. 254 alin. (16) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. (2) Candidaii rmai nerepartizai vor fi ierarhizai pe o list unic n ordinea descresctoare a notelor obinute la unul din concursurile organizate de unitile de nvmnt preuniversitar, urmnd s fie repartizai n edin public organizat la nivel judeean/al municipiului Bucureti, conform prevederilor prezentei Metodologii. (3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate ramase neocupate dup operaiunile prevzute la art. 131 din prezenta Metodologie se ocup n etapele ulterioare ale mobilitii personalului didactic, n condiiile prezentei Metodologii. Art. 134 Reprezentanii federaiilor sindicale reprezentative particip, cu statut de observator, la toate lucrrile i etapele de repartizare a candidailor prevzute n prezenta Metodologie i, n aceast calitate, au drept de acces la toate documentele i de a-i consemna observaiile n procesele verbale. Seciunea a VI-a Dispoziii finale Art. 135 Cheltuielile pentru lucrrile concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar sunt suportate de ctre organizatori, conform art. 104 alin. (2), lit. a) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011. Salarizarea cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs se realizeaz conform prevederilor legale n vigoare. Art. 136 (1) Membrii comisiilor de organizare i desfurare a concursului, ai comisiilor de organizare i desfurare a probelor practice/orale sau a inspeciei speciale la clas, ai comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor i ai comisiilor de rezolvare a contestaiilor nu pot avea funcia de preedinte sau vicepreedinte n cadrul unui partid politic, la nivel local, judeean sau naional.
34

(2) La organizarea i desfurarea concursului nu pot participa persoanele care concureaz sau care au n rndul candidailor rude sau afini pn la gradul IV inclusiv. Art. 137 (1) nscrierea numelui candidailor n afara spaiului care se sigileaz, precum i orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrrilor scrise, determin anularea lucrrilor. (2) Lucrrile de concurs i borderourile de corectare se pstreaz n arhiva centrelor de concurs, timp de 3 (trei) ani, iar celelalte documente, conform normativelor n vigoare. (3) Dosarele candidailor repartizai se transmit mpreun cu adresa de repartizare unitilor de nvmnt unde vor ncheia contractele de munc. Art. 138 Preedinii comisiilor de organizare i desfurare a concursului, nainteaz inspectoratelor colare judeene/al municipiului Bucureti, tabele nominale cu candidaii care nu au fost repartizai, cu rezultatele concursului i dosarele candidailor care nu au fost repartizai, n termen de cel mult 3 (trei) zile de la repartizarea candidailor pe posturi didactice/catedre. Art. 139 Pentru fiecare cadru didactic, care n urma concursului ocup post didactic/catedr vacant, preedintele comisiei de organizare i desfurare a concursului menioneaz, n tabelul care se nainteaz la inspectoratul colar, situaia repartizrii candidatului, conform anexei nr. 24, parte integrant din prezenta Metodologie. Art. 140 (1) Preedinii comisiilor de organizare i desfurare a concursului, ai comisiilor de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor i ai comisiilor de rezolvare a contestaiilor, precum i directorii unitilor de nvmnt care organizeaz concurs sunt direct rspunztori de respectarea prezentei Metodologii, de corectitudinea desfurrii concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor de ctre candidaii cu studii corespunztoare postului/catedrei, precum i de transmiterea la inspectoratele colare judeene/Inspectoratul colar al Municipiului Bucureti a documentelor prevzute n prezenta Metodologie. (2) Nerespectarea prevederilor din prezenta Metodologie, de ctre persoanele care fac parte din comisiile de concurs prevzute n prezenta Metodologie, atrage dup sine rspunderea disciplinar, conform Legii educaiei naionale nr. 1/2011, civil potrivit dispoziiilor Codului civil sau penal conform dispoziiilor Codului penal, n funcie de gravitatea faptei.

35

ANEXA NR. 13 la Metodologie PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE EDUCAIE ARTISTIC SPECIALIZAT SPECIALIZRILE: MUZIC, COREPETIIE, COREGRAFIE I ARTA ACTORULUI (posturi didactice/catedre din colile i liceele de art) MUZIC INSTRUMENTAL, ART VOCAL (CANTO CLASIC), MUZIC DE CAMER, ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE, MUZIC VOCAL TRADIIONAL ROMNEASC (CANTO POPULAR), STUDII TEORETICE, COREGRAFIE, ARTA ACTORULUI: 1. MUZIC INSTRUMENTAL/ART VOCAL/MUZIC DE CAMER*, ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE, COREGRAFIE A. MUZIC INSTRUMENTAL/ART VOCAL/MUZIC DE CAMER* a) Elaborarea unui proiect de lecie: comisia va face public, cu 48 de ore nainte, repertoriul elevului/ elevilor stabilit prin programa colar n vigoare i nivelul de nvmnt pe baza cruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei nainte de nceperea probei2 p; b) Susinerea proiectului de lecie (lecia de instrument/de muzic de camer/ ansambluri instrumentale/ vocale, coregrafie, art vocal (canto clasic); pe baza proiectului didactic prezentat, candidaii vor susine lecia cu elevul/ elevii nominalizai de comisie; asigurarea prezenei elevilor va fi fcut de directorul unitii de nvmnt; proba nu va depi 30 de minute..2 p; c) Prob de recital instrumental/vocal ce va conine 3 lucrri la alegere: - un studiu3 p; - 2 lucrri diferite ca stil, caracter, form, cel puin la nivelul programei de liceu....2 p/1 p pentru fiecare lucrare. * Proba de recital pentru candidaii care opteaz pentru postul de profesor de muzic de camer, va fi susinut la instrumentul absolvit. Se acord 1 p din oficiu.

36

B. PROBA PRACTIC PENTRU ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE a) Elaborarea proiectului unei uniti de nvare, n funcie de nivelul de nvmnt la care urmeaz s predea candidatul ...2 p. b) Prezentarea oral a proiectului elaborat.2 p. c) Analiza unei lucrri muzicale din repertoriul ales de candidat, din programa colar n vigoare. Analiza lucrrii va consta n : descifrarea lucrrii din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic i intonarea tuturor vocilor cursiv (dup caz)...1 p; stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitur i intonarea ei (dup caz).1 p; analiza formei prin delimitarea unitilor de nsuire dup auz (vocal) sau de citire instrumental (repetate, contrastante etc.) i stabilirea formei n care se ncadreaz lucrarea1 p; probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale/ instrumentale interpretative (poziie funcional, acordaj, respiraie, emisie, dicie, omogenizare etc) i stabilirea problemelor de frazare i expresivitate a textului muzical (evidenierea unor cuvinte sau a unei linii melodice prin accentuare etc.), tempoul i nuanele adecvate..1 p; ncadrarea lucrrii n opera compozitorului i a lucrrii n epoca/ stilul din care face parte.1p. Unitatea de nvare se alege de ctre candidat, conform programei colare n vigoare, anterior probei. Proba de recital instrumental, vocal (canto) nu va depi 30 de minute. C. PROBA DE RECITAL PENTRU COREGRAFIE. Dans clasic: 5 variaii clasice alese de candidat, din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele.4,50 p / 1,50 pentru fiecare coregrafie. Dans contemporan/ modern: 3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregtite de candidat....4,50 p / 1,50 pentru fiecare coregrafie. Proba de coregrafie nu va depi 30 de minute. Se acord 1 p din oficiu.

2. STUDII TEORETICE (teorie-solfegiu-dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale) a. Elaborarea unui proiect de lecie care s vizeze coninuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale..2 p. Prezentarea oral a proiectului elaborat2 p. b.1. Citire, la prima vedere a unui solfegiu de 16 msuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pn la 4 alteraii constitutive, n cheile Sol i Fa1 p. b.2. Citirea, la prima vedere, la pian a unui dicteu melodic i a unui dicteu armonic de 12 msuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pn la 4 alteraii constitutive, n cheile Sol i Fa1 p.
37

Comisia va pregti biletele de examen, fiecare cuprinznd cte un solfegiu un dicteu melodic i un dicteu armonic. Numrul biletelor de examen va fi egal cu numrul candidailor plus din numrul lor. b.3. Armonizarea unei teme de 16 msuri (8 msuri sopran i 8 msuri bas dat, necifrate)..1 p. b.4. Citirea, la prima vedere, la pian, cu analiz armonic a unor fragmente muzicale de 12-16 msuri, din creaia universal i romneasc ..1 p. Comisia va pregti biletele de examen, fiecare cuprinznd cte o tem de armonizat i cte un fragment muzical. Numrul biletelor de examen va fi egal cu numrul candidailor plus din numrul lor. c. Recunoaterea i comentarea unor lucrri din creaia universal i romneasc; pe baza audiiei, candidailor li se cere recunoaterea i comentarea a 4 lucrri din epoci stilistice diferite (cel puin una va fi din creaia romneasc) alese de comisie dintr-o list de 30 40 de lucrri pus la dispoziia candidailor de ctre direciunea unitii de nvmnt, cu cel puin 2 sptmni nainte de susinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epoc, stil, compozitor, gen, form, interpretare etc., precum i aspecte interdisciplinare..1 p. Se acord 1 p din oficiu. 3. PROBA PRACTIC PENTRU MUZIC VOCAL TRADIIONAL ROMNEASC (CANTO POPULAR) a) Elaborarea unui proiect de lecie din programa colar n vigoare; proiectul va fi prezentat comisiei nainte de nceperea probei.2 p. b) Susinerea proiectului de lecie elaborat.....1 p. c) Proba practic constnd ntr-o prob de recital vocal care cuprinde interpretarea a trei lucrri diferite, specifice genului, cu sau fr acompaniament, din zona de provenien a candidatului...6 p. 4. ARTA ACTORULUI (pentru absolvenii nvmntului superior de lung durat/ciclul II de studii universitare de masterat, catedre/posturi din coli i licee de art) a) Candidatul va elabora un set de exerciii de iniiere actoriceasc n cadrul unei lecii cu 3 - 5 elevi..4 p b) Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (proz/poezie) universal sau romneasc. Asigurarea prezenei elevilor va fi fcut de directorul unitii de nvmnt...5 p Proba nu va depi 30 de minute. Se acord 1 p din oficiu.

38

NOT: a) Candidaii care opteaz pentru ocuparea unui post/catedr prevzut la punctul 2Studii teoretice, vor susine toate probele prevzute la acest punct, indiferent dac postul/catedra prevede ore numai pentru una/ dou din cele patru discipline. b) Candidaii absolveni ai nvmntului superior de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat i care au parcurs i absolvit i un modul de folclor, pot preda i disciplina muzic vocal tradiional romneasc (canto popular) din liceele de muzic (clasele IX-XII). c) Pentru posturile/ catedrele de ansambluri muzicale vocale i instrumentale sau orchestrale, respectiv dirijat ansamblu coral sau dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la punctul 1.B. (adaptate dup caz). Pentru ansamblu vocal, instrumental sau orchestral, lucrrile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a- a XII-a ale programei colare n vigoare pentru ansamblu vocal, respectiv ansamblu instrumental sau orchestra coli i licee de muzic. d) Candidaii absolveni ai nvmntului superior de lung durat care au studiat i absolvit un instrument sau au studiat i au absolvit un modul de instrument, pot preda i instrumentul respectiv la colile i liceele de art. Acetia vor putea susine probele practice prevzute la punctul 1.A. - Educaie muzical specializat Muzic instrumental. e) Prezenta anex este valabil i pentru candidaii aparinnd minoritilor naionale.

39

ANEXA NR. 14 la Metodologie I. PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN UNITILE DE NVMNT CU CLASE SPECIALE LIMBI STRINE CU PROGRAM INTENSIV I BILINGV SAU DIN UNITI DE NVMNT AVND CLASE/GRUPE CU PREDARE N ALT LIMB DECT ACEEA N CARE CANDIDAII I-AU EFECTUAT STUDIILE I. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii materne, proba practic/oral const din: 1. Un interviu n limba de predare pentru care se organizeaz aceast prob, care s reflecte competenele de receptare i comunicare ale candidatului, n limba respectiv, cel puin la nivelul C1 din Cadrul European Comun de Referin pentru Limbi (CECRL)..4p 2. Un proiect didactic, pe o tem propus de comisie, specific programei colare a claselor la care va preda candidatul. Candidatul argumenteaz obiectivele propuse, strategiile i tehnicile de predare/nvare abordate justific alegerea materialelor auxiliare/ a manualelor colare pe care le utilizeaz n desfurarea leciei.5p. Se acord 1 p din oficiu. II. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din aria curricular "Om i societate" n alt limb dect aceea n care candidaii i-au efectuat studiile: 1. Un interviu n limba de circulaie internaional/limba matern pentru care se organizeaz aceast prob, care s reflecte competenele de comunicare ale candidatului, cel puin la nivelul Bl din Cadrul European Comun de Referin pentru Limbi (CECRL)4p 2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris i oral pentru disciplina, care urmeaz s fie predat n limba de circulaie internaional/limba matern...5p. Se acord 1 p din oficiu. III. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din celelalte arii curriculare n alt limb dect aceea n care candidaii i-au efectuat studiile: 1. Un interviu n limba de circulaie internaional/limba matern pentru care se organizeaz aceast prob, care s reflecte competenele de comunicare ale candidatului, cel puin la nivelul A2 din Cadrul European Comun de Referin pentru Limbi (CECRL)4p 2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris i oral pentru disciplina, care urmeaz s fie predat n limba de circulaie internaional/limba matern5p. Se acord 1 p din oficiu.

40

ANEXA NR. 15 la Metodologie PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE Disciplina INFORMATIC I TEHNOLOGIA INFORMAIEI 1. Realizarea practic a subiectelor nscrise pe biletul de examinare. 2. Biletul de examinare va conine cinci subiecte care trateaz: O aplicaie n mediul de programare Pascal sau C++ (cap. 4* al programei): - Se vor testa abilitile candidatului n utilizarea mediului de programare, depanarea programului/aplicaiei;- 3 p O aplicaie de baze de date (cap. 9 al programei) - Se vor verifica abilitile candidatului n utilizarea unui SGBD din programele colare de liceu; - 2 p Utilizarea unui sistem de operare (cap. 2* al programei) - Se vor verifica abilitile candidatului n utilizarea unui SO; -2 p Implementarea unei aplicaii de birotic (din cap. 10 al programei) - 1 p Utilizarea serviciilor reelei de Internet (cap. 11 * al programei) - Se vor testa abilitile candidatului n utilizarea serviciilor Internet - 1p 3. Realizarea practic a subiectelor nscrise pe biletul de examinare nu va depi 60 minute. 4. Evaluarea se face pe baza punctajelor menionate mai sus. Se acord un punct din oficiu. 5. Condiia de promovabilitate: nota 7 NOT: Prevederile prezentei anexe, parte integrant din metodologia de concurs, sunt valabile i pentru candidaii care vor opta pentru un post/catedr vacant/ din palate i cluburi ale copiilor i elevilor.

41

ANEXA NR. 16 la Metodologie PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE PALATELE I CLUBURILE COPIILOR I ELEVILOR Proba practic la palate i cluburi ale copiilor i elevilor se desfoar dup cum urmeaz: 1. PROFILUL TEHNICO- APLICATIV I TIINIFIC A. TEORETIC Prezentarea ofertei didactice (program i activiti extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candideaz.1 p Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumit tem din domeniul cercului.1 p Proiectarea unei competiii/concurs la nivel local/ judeean/ naional/ internaional pentru disciplina/catedra pentru care candideaz..1 p Prezentarea portofoliului personal care s ateste experiena n domeniul educaiei nonformale....1 p B. PRACTIC Operarea cu computerul i utilizarea serviciilor internet..1 p Elaborarea unei schie i construirea unui subansamblu pentru un anumit aparat/model n domeniul cercului2 p Operarea cu aparatur/programe pentru realizarea unui produs finit1 p Aciuni i strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc i promovarea cercului/catedrei pentru care candideaz..1 p. Se acord 1 p din oficiu. 2. PROFILUL SPORTIV - TURISTIC A. TEORETIC Prezentarea ofertei didactice (program i activiti extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candideaz....1 p Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumit tem din domeniul cercului......1 p Proiectarea unei competiii/concurs la nivel local/ judeean/ naional/ internaional pentru disciplina/catedra pentru care candideaz1 p Prezentarea portofoliului personal care s ateste experiena n domeniul educaiei non-formale.....1 p. B. PRACTIC Operarea cu computerul i utilizarea serviciilor internet1 p Prob de miestrie n domeniul cercului2 p Modaliti de selecie a copiilor/elevilor la activitatea de cerc i de participare la competiii ..1 p
42

Operarea cu materialul didactic (echipament , dotri) n atingerea obiectivelor specifice cercului pentru care candideaz, propuse spre realizare1 p Se acord 1 p din oficiu.

3. CULTURAL - ARTISTIC A. TEORETIC Prezentarea ofertei didactice (program i activiti extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candideaz1 p Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumit tem din domeniul cercului....1 p Proiectarea interdisciplinar a coninutului unei activiti de cerc prin metode interactive1 p Prezentarea portofoliului personal care s ateste experiena n domeniul educaiei non-formale ..1 p B. PRACTIC Operarea cu computerul i utilizarea serviciilor internet..1 p Prob de specialitate n profilul cercului (ex. recital instrumental/ vocal/ coregrafic*, interpretare unui fragment, la prima vedere, dintr-o oper artistic, compoziie plastic/arhitectural, ambiental/design, cultur i civilizaie romneasc/strin, studii europene, comunicare i jurnalism, tehnici/practici de iniiere n arta teatral/cinematografic etc.) .2 p Proiectarea unei competiii/concurs la nivel local/ judeean/ naional/ internaional pentru disciplina/catedra pentru care candideaz1 p Aciuni i strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc i promovarea cercului/catedrei pentru care candideaz.1p. *Repertoriul muzical, coregrafic este identic cu cel stabilit pentru colile i liceele de art. Se acord 1 p din oficiu.

43

ANEXA NR. 17 la Metodologie PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE Disciplinele INSTRUIRE PRACTIC, ACTIVITI DE PRE-PROFESIONALIZARE MAITRI INSTRUCTORI 1. Proba practic se susine n cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, sli de demonstraie din unitile de nvmnt, stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanent a membrilor acesteia; 2. Proba practic const n executarea unei lucrri/produs/serviciu/tehnici de ngrijire conform profilului postului; 3. Subiectele pentru proba practic se elaboreaz de comisia de examinare a fiecrui centru de examen, n ziua examenului; 4. Durata probei practice variaz ntre 30 180 minute pentru fiecare candidat, n funcie de complexitatea lucrrii; 5. Evaluarea probei practice se realizeaz pe baza unei fie de observaii elaborat de comisia de examinare; 6. Fia de observaii va cuprinde urmtoarele criterii de evaluare: amenajarea ergonomic a locului de munc..1p; respectarea normelor de igien, de protecia muncii i prevenirea i stingerea incendiilor...1p; alegerea materialelor, produselor, instrumentelor i aparatelor necesare executrii lucrrii.....1p; respectarea algoritmului de execuie...1p; respectarea procesului tehnologic (operaiilor, fazelor, trecerilor, mnuirilor, micrilor) .......2p; finisarea, aspectul lucrrii/produsului/serviciului/tehnici de ngrijire.1p; atitudinea fa de client/pacient...1p; redactarea unui referat pentru probele de laborator ....1p; Se acord 1 p din oficiu.

44

ANEXA NR. 18 la Metodologie PROBA METODICO-PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE DIN UNITILE CU NVMNT SPORTIV INTEGRAT I SUPLIMENTAR (licee i clase cu program sportiv/cluburi sportive colare) Disciplina EDUCAIE FIZIC I SPORT La concurs particip absolveni cu specializare n disciplina sportiv pentru care s-au nscris. Subiectele, pentru proba metodico-practic, sunt elaborate de comisia de examinare n preziua examenului i avizate de inspectorul colar de specialitate. Rezultatul probei metodico-practice se apreciaz prin note de la 1 la 10 i reprezint media notelor obinute la partea metodic i partea practic a probei. Proba metodico-practic se desfoar dup cum urmeaz: 1. Partea metodic const n explicarea pailor metodici de nvare/ consolidare/ perfecionare a elementelor/ procedeelor solicitate n biletul de examen extras i se noteaz cu note de la 1 la 10. 2. Partea practic const n demonstrarea pailor metodici de nvare/ consolidare/ perfecionare a elementelor/procedeelor solicitate n biletul de examen extras i se noteaz cu note de la 1 la 10. Durata examenului nu va depi 30 minute/concurent. Concurentul nu poate schimba subiectul. Pe parcursul desfurrii probei metodico-practice, la solicitarea comisiei sau la propunerea lor, concurenii pot repeta unele secvene. Pentru susinerea concursului, n mod obligatoriu, candidaii se prezint n echipament sportiv adecvat. Candidaii nu sunt primii n concurs fr adeverina medical eliberat de policlinica teritorial, n care se menioneaz apt pentru susinerea probei practice.

45

ANEXA NR. 19 la Metodologie PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE Disciplinele: ARTE PLASTICE, DECORATIVE, AMBIENTALE, ARHITECTUR, DESIGN Proba practic va consta ntr-un interviu prin care comisia va evalua: 1. Pregtirea metodic pe baza unui proiect de lecie/unitate de nvare, susinut de candidat n faa comisiei, la alegere, din coninuturile disciplinei Studiul Compoziiei, disciplin fundamental din cadrul curriculumului difereniat, specific nvmntului de arte vizuale ____________________________________________ max. 5 puncte. Se vor puncta att aspectele formale innd de rubricaia aleas de candidat precum i aspectele calitative i de coninut privind operaionalizarea demersului didactic, modul de utilizare a resurselor, evidenierea strategiilor de evaluare, etc. dup cum urmeaz: pentru o rubricaie adecvat (care conine informaii detaliate privitoare la activitatea de predare nvare evaluare)________________________________________1 punct; pentru o corect relaionare ntre obiective, strategii didactice, i modul de utilizare a resurselor (originalitate i varietate) _________________________________ 2 puncte; pentru precizarea calitii evalurii, precum i aspecte viznd activitile destinate elevilor cu nevoi speciale __________________________________________2 puncte. 2. Activitatea n specialitate pe baza prezentrii unui portofoliu de activitate. Comisia va puncta fiecare manifestare artistic sau contribuie teoretic publicat, de nivel naional sau internaional , premiile anuale acordate de uniunile de creaie artistic sau filialele acestora din Romnia, premiile internaionale, coordonarea de proiecte naionale sau internaionale, realizarea de lucrri monumentale de sculptur, de arte murale, sau edificii majore de arhitectur, participri la expoziiile anuale, bienale, trienale etc. naionale i internaionale, creaii scenografice inclusiv de costum de scen, lucrri de art monumental, ilustraii sau lucrri de grafic publicitar, proiecte de arhitectur realizate individual sau n colectiv, creaii omologate n diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramic, sticl, metal, designul grafic sau designul ambiental), creaii fotografice sau video omologate, lucrri de restaurare certificate de comisii de specialitate, articole publicate n literatura de specialitate, precum i orice alt activitate creativ din domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite obinerea drepturilor de autor, dup cum urmeaz: pentru premiile anuale acordate de uniunile de creaie sau filialele acestora, precum i premii internaionale acordate de instituii culturale de prestigiu, realizarea de lucrri monumentale de sculptur, de arte ambientale, sau edificii majore de arhitectur, pentru coordonare de proiecte naionale sau internaionale:_____________________3 puncte. Pentru premiile anuale sau internaionale precum i pentru fiecare proiect coordonat finalizat se acord punctajul maxim. Maximum 2 puncte pentru: - participare la manifestri expoziionale individuale sau de grup n spaii administrate de uniuni de creaie, de muzee de art, sau de instituii de cultur sau n alte locaii aparinnd spaiului public_____________________________________________________0,5 puncte;
46

- participarea la manifestri expoziionale periodice sau ocazionale, creaii scenografice de film, teatru sau televiziune i/sau de costum de scen, lucrri de art monumental, ilustraii sau lucrri de grafic publicitar, proiecte de arhitectur realizate individual sau n colectiv, creaii omologate n diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramic, sticl, metal, designul grafic sau designul ambiental), creaii fotografice sau video omologate, lucrri de restaurare certificate de comisii de specialitate _________________________________________________________________ 0,5 puncte; - participare n cadrul unor proiecte naionale sau internaionale __________0,5 puncte; - participarea la manifestri artistice sau expoziionale ocazionale desfurate n spaiul privat, contribuii teoretice n domeniu (articole publicate n pres, comunicri tiinifice n cadrul unor seminarii pe teme de specialitate, etc.) ___________________ max. 0,25 puncte; - desfurarea oricror altor activiti n domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite inclusiv prin obinerea drepturilor de autor* __________________ max.0,25 puncte. NOT n portofoliul de activitate vor fi depuse fotocopii ale documentelor doveditoare autentificate de unitatea colar unde se desfoar proba practic. n cazurile aprecierii prin maximum sau minimum de puncte a activitii artistice se vor avea n vedere de importana, originalitatea i gradul de vizibilitate a activitilor sau de importana articolelor de pres. *Fac excepie produsele de art decorativ sau icoanele, comercializate prin galerii comerciale, mrioarele sau felicitrile. Se acord 1 p din oficiu.

47

ANEXA NR. 20 la Metodologie PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE LA CLASELE/GRUPELE/UNITILE DE NVMNT CARE COLARIZEAZ ELEVI CU DEFICIENE DE AUZ

Proba practic const n: 1. Un proiect didactic, pe o tem propus de comisie, specific programei colare a disciplinei. Candidatul va argumenta obiectivele, strategiile i tehnicile de predare/nvare/evaluare raportndu-se la specificul deficienei de auz..4 p 2. Un interviu care s reflecte competenele de receptare i de comunicare ale candidatului, n limbaj mimico-gestual ..5p Se acord 1 p din oficiu.

48

ANEXA NR. 21 la Metodologie Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care se afieaz va conine urmtoarele informaii : Codul judeului; Codul postului; Denumirea localitii; Codul Siruta al localitii; Regimul de mediu al localitii; Denumirea unitii/unitilor de nvmnt; Nivelul unitii/unitilor de nvmnt; Denumirea disciplinei/disciplinelor care constituie postul/catedra; Detalii suplimentare privind structura postului/catedrei; Viabilitatea postului; Limba de predare; Statutul postului (vacant/rezervat, cu contract pe perioad determinat/nedeterminat); Condiiile specifice pentru ocuparea postului/catedrei: - proba practic; - proba la limba de predare; - avizul de culte; - avizul special al cultului; - avizul de alternativ; - avizul unitii de nvmnt militar; - avizul liceului pedagogic; - avizul unitii de nvmnt particular; - avizul I.G.P./A.R.R (Autoritatea Rutier Romn); - atestat de educaie special; - post/catedr pentru bursierii care au ncheiat contracte cu Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului pentru mediul rural; - post pentru profesor preparator (nevztor).

49