Sunteți pe pagina 1din 2

Metoda JACOBI si GAUSS-SEIDEL

clc; disp ('Introduceti matricea sistemului:') A=[11 -1 1 1;-1 11 1 1;-1 -1 11 -1;-1 -1 1 11] b=[11;-11;1;1]; [n,n]=size(A); U=diag(diag(A)); a=A; %U=tril(A); B=eye(n)-inv(U)*A; c=inv(U)*b; ro=norm(eig(B),inf) if ro>=1; disp('Metoda Jacobi este divergenta'); else x=zeros(n,1); e=A*x-b; disp ('Precizia dorita:'); eps=input('eps = '); p=0; while norm(e,inf)>eps x=B*x+c; e=A*x-b; p=p+1; end disp('Solutia obtinuta este:'); x fprintf(' \n A fost gasita cu eroarea %f dupa %d pasi ',eps,p); end