Sunteți pe pagina 1din 1

Richard Nixon: Civiliza{iile care tree la consiuuaica urugumor mare ii pierd in mod inevitabil spiritul, sunt distruse* Cand

spiri popor a fost nimicit, este aproape imposibil sS-1 mai refaci"1.

Secflunea a V-*. Mitul droaurilor In spatiul carpato-dunareano-pontic


Pan* in anul 1989 muita lume a crezut ca relatarile mass-media -presS, radio, televiziune - despre ,,grozaviile" produse de droguri exclud apriori Romania, tara noastra neintrand in vizorul traficanjilor. Romanii, spuneau mulji, nu au traditie in acest soi de afaceri, ei preferand, in local stupefiantelor, alt fel de droguri", pentru a-i alunga amaraciunea si a uita de necazuri. Aluzia evidenta la predilec|ia unor concetajeni de-ai nostri de a consuma bauturi alcoolice are, f&r& doar si poate, o mare dozS de adevar. Dar, probleme pe linia consumului si trailcului de droguri au existat sj iriainte de 1989. Este adevarat cS mSsurile intreprinse i controlul riguros instituit pe aceasti linie au facut ca jara noastra sa" nu se inregistreze cu consumatori indigeni, ceta^enii romani fiind folosifi doar ca intermediari hi traficul ilicit, iar Romania catalogatS drept Jar3 de tranzit". Ideologia vremii, dublatS de lipsa totals de informare a opiniei publice au creat iluzia ca la noi nu exists astfel de probleme. Realitatea este c& Romania nu a fost, nu este si cu siguranja nu va fi ocolita de acest flagel, In aceasta lume bolnavS de stupefiante", cum se exprima plastic un autor2.

Din mesajul adresat Congresului S.UA. de preedintele Richard Nixon la data de 14 iUue S. Turlea, 0 lume bolnava", EdituraPolitico, Bucureti, 1987, pag. 173